SCHOONE KOEHOÜDERSVBNDIT1B (tonder Nijvers) bij beer August.Claeys^Vao de Voorde te Oostwinkel Brug, OP DONDERDAG 25 MAART 1943 om 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOONE KOEHOÜDERSVBNDIT1B (tonder Nijvers) bij beer August.Claeys^Vao de Voorde te Oostwinkel Brug, OP DONDERDAG 25 MAART 1943 om 1."

Transcriptie

1 VERDE B^JÏZÏJPE <tt Getrouwe Malgheiia» 14 Maart 19*3. GEVRAAGD m LEER FRANSCH 7 tal op e jaar. Bijna kosloos. Goedkoop Boekhoud. Schrijv. Priesr G. M. Servais, Grimberg i4 HANDELAARS LANDBOUWERS Laat uwe ou bach zakk hersll bij : GEORGES DE BREE-LELOUP NOORDSTRAAT, 61, MALDEGEM Nog bekom 3 occassie bach bes wagsmeer. Aankoop verkoop gebruikie bach zakk. 7.3.X DAMES JUFFROUWEN 1 Laat, uw permant legg met mache ii Wella 11. Zoo blijv ze het langst. Wdt u tot het oud gekd huis LAURA DE WAELE. Staafssemveg, 8«, ADEGEM. WAGENS STOKXiBN BEDDEN STAUEN MEUBELEN. K N D E R Pr Van c e Ve & Zoon 78, MEolstr, EEKLOO Boelaarstr. Automobilist Zoo U ge nieuwe band kunt bekom, brg ons uw bandkaart om rechapeer. Met uw bandkaart kunt U het vervoerbureau die vergunng bekom. ETABLSSEMENTEN " VULCAN 38 SLANKENBEBGE ST.V BRUGGE TEL. S , EGGEBMONTSïKAAT, LEOEBEBG TEL s aangom dooi het Ctral Office als officieel réc halerr â â i N i s o p VERLANG TE HOOPEN SEZOEN 1943 : Gevraagd voor Hol Droog BRANDHOUT. Aanbied Bloemestraat 43, Malgem. A12 «Tanhof» Bad Zwar Woud. i Kofie- Kok, 2. offis keukmeisjes. BEN ONMDDELLJK ROQPER, g Kost, woon, Wasch, vrije reis, hoog loon. goe prijz, vierwielige aanhangers ^remorque) goe construcie, met remm, Vertrek April tot i Oktofer. Zich wd tot Mme. Dijs Maria, BoschereiStr. Nr. 123, Velgem bij Brugge is4, Malgem ton meer. R. Gekiere, Weslstr.- GEVRAAGD : Meid omtrt is jaar, om di huishoud twee person. TE KOOP AANGEBODBN Jozef Bultclc, Alfons Sifferstraat 12, Zomergem.»43X PRACHTRJWBL op vooroorlogsche wit SPOEDG GEVRAAGD, halve gast ballonband. Te bevrag t bureel leerjong. Onnoodig di niet ernstig. Mekanieke schomakerij HU VS, Aalr.. het blad Alle soort ZAAGRANEN, Plantaardappel, zaaihaver, zomergers, zomertarwe erwt bij Clemt Hermie, Staatssweg, 27 Agem.» 3-»3 HET OKKASEHUS GENT Eoopt aan d hoogst phjs : Antikiit Ou meubel Porsele Schilrij Zilver, z RAADPLEEG EERST Kalanrberg 10 De Rechtover Hanlsbank Ge Bijhulz krisl. Haard Bbrsbeek-Antwerp heeft TALRJKE Gelejifhed. «oor U om snel, goed eti «elukïcig ïëtróuwen. Alle. waarb. Vr.;yaridï nog. koslooze licht. 1 MECANÏEHE SCHRJNWERKERJ Hout riischyv (Poulies). Ron «tokk. Hri Smltz-De Smet. Zuidmoerstraat 55. Eekloo TUNBOUWZADEN. Tubouwkrg, Voortverkoopers, Werk d Akker, Hoviers Wdt U ir. vertrouw tot het HUS «R. R. B. B. s Sdnm, 7. Gt Wacht niet langer, het is UW BELANG Voor GELDPLAATSNGEN. spaarkas : ntrest 3 tot 4 t.h. netto raadpleeg vertrouw Hl lal re DE LLLE KARREWEG 31, MALDEGEM Agt r Hypothecaire Belegggs. DositoUas N.M. 241.x Tandheelkundige Kliek 4 Tandarts. Matige Prijz Ï2 / A G e m e n t i n a l a a n Gt 100 m. St. Piers statie. Let op : Big a<lr?g. Verzorg behanlg. Fransch & Duitsch Engelsch. anre tal. Boekhoud Snelschrift Alle Exams - Stiel leert ge best per brief n " D o o r E i g e n S t a d s e,, AMF.RKALE ANTWERPEN ^nehtbroehuur kosloos op aanvraag TE KOOP : Bes Radio merk Sparton, 7 lamp. Noofdstraat 11 Madlegcm. 212.x TE KOOP : e elektrke motor 3«PK, met alle toebehoor, als nieuw. Te bevrag l bureele dit blad. EEN RESSORTKAR goed staat, drag kg. E paar sjeesewiel 1.30 m. hoog 0,006 breed, bij Svezijns Th. Vlamgstraat, St. Laureyns E paar VROUWENBOTTEN, e paar schoone werkscho, e ler manl e goud zakhorloge. Te bevrag t bureele NPAK PAPER Schrijfpapier. n t Bazarke, Noordstraat 22 Malgem. Ais gem. Tw. ee schoone driewidkarr, tramkar, wagas ijzer ploeg. Alsook verschei schoone occassie Radios met volle waarborg. 73-X FRKWEEKERS. ndi U sproeistoff mèt vakkundige lichtg voor fruitboom noodig hebt : wdt U tot August De Backere, Merdree of Noordstraat, 47 Malgem. Ook aardappelsproeiers tè bekom. TE KOOP : E nieuwe motqr 1/2 P.K., 2at> Volt, e phase, dus werkd op 2 drad het licht. Geschikt voor tdle gebruik. En e motor 220/3S0 Volt 3/4 P.K., drie phns, gelijks nieuw. Te bevrasr bii JOZEF DE LLLE, Noordstraat. 17. MALDEGEM. Kuiks met of zonr kweekvergunng W. Leghorn, M. Koekoek, R. sland, B rakel - sche. Onr controle N.L.V.C. Op voorhand besll a.u.b. Vered af 20 stuks. Keutbroerij üernard STOCKMAN ADEGEM. 212 X. Haarkappersschool "FLOR DA ZANDBERG. U. GENT (bii Conservatoire) Ouduleer, Haarsnijd, Watsrgoivlng Mise pils. Perman, Haarverw. manicure, z. Diplomas na exaaras. 111.x VOORAL NU is het zaak uw kostbare strumt alle aan skundige hand toe vertrouw. Daarom met uw reparaties naar : «MÜZEKNSTRUMENTENFABREK». WYNSBERGHE, Garmarkt, 30, BRUGGE. Vraagt prijz voor t nieuw zett, verzilver, vernickel, alle boodighed z. Kuiks Leghorns, R..R. Koekoes. Leverg af 15 Maart. Vooreligé prijz. L. D E G R A E V E DE PNTE. noon rt voix op etq bod» tx fiaaluiikui AM7WEBP» Vrouwpiii «Vonrbaar g achr- of wegblijv r maandstond. MCHEL, Apoth F Wptstr 102 Rniwl. TPnurh^tatg 37 fr j n n m n M B m jkkasiënpaleif SL.TPSTRAAT. 79. GENT nkoop, aannemg, verkoop M E U B E L E N Opbare verkooptng. Dageiyksche verkoop uit r hand 410.*: fa koop Uw hu s VLLA of BOUWGROND GENT of VLAANDERS geleg Geheim! Uw eig huurrs gebur wet of zi niets. Kontan betalg, zelfs voorschot Liefst verhuur huiz af eigaar blijv won. GEEN AGENTSCHAP! H Y P O T H E K E N lst RANG VANAF Fr Spoedig afhanlg. Schrijv of zich wd tot : ACTOOR iyinn>» P 97. BEGïJNHOFLAAN GENT T. lerfoon : (Gest. WH ( 9 tot tot Jfi uur) Äefc.-ZAAZADEN-fetafc ZC.2.X EKBSTE KLAS BELEGGNGEN N VERTROUWEN Wsnscht U e Eigdom koop, hofsd, lanrij, woonhuiz, z. aan seer gunstige voorwaard wdt TJ daarvoor tot GASTON VAN LEENE Ï11.X - Verzekergsagt Noordstraat, 11, Malgem Gel d beleggg ANTWERPEN H U Z E N TER H A N D TE K O O P NET BURGERSHUS LN NBUWE WJK Opp. 178 Ma. Gevel 5.5o met. 6 pl. Hof mans. Goe staat. Prijs : 155,000 fr. WNKELHUS ANTWERPEN ZUD Opp. 121 MsGevel s-8 met. Beu. Wkel bureel werkhuis 3 verd. 3 voll. app. ctks 6 pl fr, BJ STADSPARK MAGNFEK RENTE«NERSHUS Opp. 380 Ma Gevel 7 met. B. 6 pl. Hof nkomg. marmer ie Verd. 7 pl. ae Verd. 4 pl. 2 mans. zolr fr. HANDELSHUS OP GOEDE LGGNG Opp. 1S0 M2 Gevel 6 met. B. nrij magaz. 2 pl. 2 Verd. elks 3 pl. Huurw r fr. SCHOON BURGERSOPBRENGSTHUS N NETTE WJK. Opp. iso Ma Gevel 5 met. B. 5 pl. Hof voorhof Bov 4 pl fr. OPBRENGSTHUS BU BELGE LE B. 4 pl. Hof ie Verd. 3 pl. badk. gestal. 2e Verd. 3 pl. Hooger mans fr. MODERN HOEK WlNKELBLOK Gevel 13 met. B Wkel 2 pl. ntxeé voor app. 2 verd. elks 4 pl. Geb fr. Schrijf ons om lichtg of kom ons bezoek zoor verbtis of kost. Wongbureau B. Hons. SCHOENMARKT, 18. ANTWBRPEN - (gorer Torgebouw) Tel f C l D op Xe 2e hypoth., atsook op VSEilrfLS handek borgsllg. Tf p lo edle moeilijkhed, alsook " v * - 1 discre opdracht. Schrijv MAGO Randbooestr.. 6. Kortrtfk z.8.1 Zeer schoone huiz Groo-Bruff. GOED OPBRENGSTHUS ELSENE. Gevel 6 m. 3 Verd. 5 p». Badk. garage opbrgst fr. fr SCHOON OPBRENGSTHUS VORST. Gevel 6.50 m. Opp. 260 ca. 21 pl. 3 badk. ctr. verwarmg. fr. 650.WW GOED OPBRENGSTHUS ANDERLECHT. Gevel 7.65 m. Opp- 214 ca 3 appart 4 pl. achrgebouw 2 verti, opbr fr. fr «KLEN OPBRENGSTHUS ST. GLLS. Goe liggg opbrgst 6.000, fr. fr OPBRENGSTHUS WATERMAEL. Gevel 5 m. oppervl. 3 a. 2 verd. app. 4 pl. badk. Overal voilé tapijt Garaget Hof fr i h i n n n vieescb Broodstraat C U V Brussel Tel (Tussch Grasmarkt Groo Plaats) De zekers schoons geldj«leggifig, toekomst voor Uwe familie is het nem e levsverzekerg bij.< N.V. Levsverzekergsmsüticlppij f»de NEDERLANDEN» Eig agtschap streek : > ALBERT CEULENAERE, DORPSTRAT, 82, ST. LAURENS. >43,13 MOOE MODERNE VLLA, Op S km.»an MECHELEN. Gebouwd 1938 Oppervl. 37 a. 12 pl. 2 badk. çtr. verw. garage MODERN HUS 1 vefdr zeer mooie hof Te lamêiï «fr. SCHOONE MODERNE BUNOALOW BONHEDEN. Gebouwd iój7..óppep^l, 17 o. 5 pl. garage. Zeer drgd." fr.l C ihnn 1 Vleescl1 Broodstraat U U 11 U Brussel Tel (Tussch Grasmarkt Groo Plaats) WEDEN EN ZAALAND TE KOOPEN Bes HOFSTEDEN, vet WEDEN eerstklassige ZAALANDEN koop Wallonië. Voor nare nlichtg schrijv bureel t Getrouwwe. NDTEN Studiën notariss VERMAST Mald. «em VERSTBAETE Loothulie - ü - i Om alt onvereldheid scheid OPENBARE VERKOOPNG VAN EEN ONLANGS NEUW GEBOUWD EN ZEEi GEREVG WOONHUS met overk nrypoort, ruime slalllng kelr, tu boomgaard, Malgem _ Vaekekerkweg, nr. 83, groot 7 ar 80 ca. Dez eigdom is distig voor all hanl. Onvergeld bewoond tot 6 maand na geldllf! door Mr. Arthur Van Hoecke SLECHTS NGESTELD : Fr. TOESLAG : DONDERDAG 18 MAART ure Eekloo, Markt r verhoorzaai het Vregerecht. T overstaan d heer Vrerechr het kanton Eekloo. ^ Studie notaris BAUWENS ST. LAURENS Notaris EAUWENS St. Laurea zal pboar verkoop r STAD EEKLOO Ee HOFSTEDE Eskioo. Balgerhoek straat, sectie A nrs 238 tot met tot met a. 407b. 409b 410d. groot 4 ha 62 a. 50 ca. Verpacht aan Mr. Marcel Huyghe mits 6000 ir. s Jaars voor 35 achrevolg jar gegaan zonr recht Mog «""rtvrnapht NGESTELD : FR. TOEWJS : MAANDAG 22 MAART uur namiddag het gasthof «Gro Boomgaard» Eekloo Kong Albertstr 9 V E N D T E Notaris BAUWENS St. Laures zal t srfhuize Mijnheer Hri Cuelaere-Van Hyf rustd onrwijzer St. Laurrc r-ionhnar vr-rkorai op : DONDERDAG?!ï MAART nu. Allerhan schoone HUSMEUBELS KEUKENGEREl?. waaronr aalongarnl tuur. drie mntraas waaronr ce wol dri. hecipto-l. zeer schoon doorloopdr- j kachel, her? d. knrs z z rïqdplikp hotf»ïtr TTEN DE BESTE BRANDSTOF. VERVANGT KOLEN 4900 a 5000 iooo KA.OREN. KALOREN. VRAAGT 1RljS 1>ER WAGON AAN stroof«29. Ë E SC QQ. VF.R KOOPS AG ENT VOOR ï!-h)l X.AANHERFN Studie va««t noiari» BAUWENS. St Laures UiT TER HAND TE KOOPEN 1 ha. 12 a. 70 ca land EEKLOO, Blakstraat, sectie F nr. 100/a verpacht aan Mn Hri Claeys. _ SlïiX TBR HAND TE KOOPËN. Zes hectar bes ZAALAND geleg omstrek Namén, voor fr. qe hectare. Voor adres bureel t blad. AT». SCHOONE KOEHOÜDERSVBNDT1B (tonr Nijvers) bij beer August.Claeys^Vao Voor Oostwkel Brug, OP DONDERDAG 25 MAART 1943 om 1.30 n, De notaris VAN DB VELDE, Oostwkel, zal aldaar opbaar verkoop : _ E schoon wel onrhoud KOEHOU- DERSGEREF. Alm harnas, droog groe^ brandhout, zwar mutsaard distig voor bakkers, beet, bes stalmest, aele z.?. Kontan betalg. VERLANG TE KOOPEN. BURGERS- oi HANDELSHUS Eekloo, of rond ctrum r stad. Offers r studie Notaris Dhavé Kaprijcke. (Tel. 29 Bassevel). i4$x GEMEENTELJKE COMMSSE VAN OPENBAREN ONDERSTAND, BRÜOGB OPENBARE VERPACHTNG VOOR 9 JAAH (1 October 1942» Sepmber 1951) VAN BOUWGRONDEN (vroeger boschgroiku) ADEGEM EN EEKLOO. Opg r aanbiedgsschrift : ZATERDAG 27 MAART M3. 11 uur, het Secretariaat, Karthuimlnr.straat, Nr. 4, Brugge. (Zie plakbrief). De soumissi onrekd door d»«bier zijn borge, moet onr verzegeld omslag r post aangeekd zijn, uirlijk DONDERDAG, 25 MAART nlichtg formulier bekom voormeld Secretariaat, bij d toezier, M. Jan-B De Sutr, Kong Albertstraat, tot, Eekloo, " 1*3.13 Stadie d notaris VERSTRAETE Lootonhalle VENDTB Aalr, Keslstraat. t srfhuize weduwe lohaooes Buyse- De Baets. DONDERDAG 25 MAART \9*\ 1.30 uur namiddag. u Studie d notarf» ALBERT PHLPS, Aalr. MOBLARE VENDTB. OP ZONDAG 14 MAART MS. om 2 uur namiddag t huize Jules Hïukee Oostmol, Aalr. HUSMEUBELS waarondor Ccf/re fert <500 kilo) Kuip z. z. KEUKENGER1EF pann z. KLENLANDALM : aglpomp z. Brandhout. Komptan betalg, voorwaard. allerhan pott Gewone 10 Stadie notarta BUYSSE ZOMERGEM 0 OPENBARE VERKOOPNG VAN VXER WELGELEGEN WOONHUZEN Ursei, Sweg op Eekloo (UoUe) Notaris BUYSSE Zoroergem uü opbaar verkoop : Koop e : WOONHUS met stallg tochttng, Ursel. Sweg. o>p Eekloo, groot ttm&m: mtvk*.-. -<cfc ; s. Pac^t^r 1 Marcel Standaert tntta 80 fr. per maand. Koop:. twee : - WOONHUS, peva voorgaan, groot 4 a. 10 ca. Fachi- : Karei De Waeee, ml(a <*) fr. per maand. Koop drie : WOONHUS nevs voorgaan, groot 4 ar. Pachr : Gerard Claey», wit«80 fr. polmaand. Koop,vlor : WOONHUS lerfl voor. gaan, groot 4 a. 80 ca. Pachtqr.!- Reaé Caret. naita, V> fr. PW maand. Recoi.va^- samvoegg. -. t<slechts NGESTELD : Koop my-kööp n. 21,000-. ïr.; Koop.U fr.; Koop TV, fr TOEWJS : DNSDAG 1«MAART uur etipt na«, "er herberg Het Gemehuis Unsel. Dorp. 0 Slndle notaris DEUDON Gt, Savailraat, 52. De Notaris DEUDON Gt, Savastraat 52, zal opbaar verkoop : GEMEENTE DE PNTE E schoone gerieflijke villa, gaamd VLLA ARLETTE, Lange Velddreet Nr. 11 (tussch spoorwegstatie Kortrijksthe Sweg) ; groot nso iti2. Bevatt : gelijkvloers : salon, eetplaats, hall, bunrel keuk, kelr, waschhuis, W.C. gnr.ipe groot hof. e Verdiep : 4 schoone kamers. 2e Verdiep : schoone zolr, kunn di voor mansard. Ctrale verwarmg alle plaats. Elec- riciit, pomp- regwar Verhuurd iso fr. w maand, zonr voorwaard. Zichtbaar d Ma3n-, Donr-, Zondag 2 lot 4 uur. EENGE ZTDAG : WOENSDAG 17 MAART MS om i uur. Verkoopzaal voor Notariss Gt. l4l.2 De notaris DEUDON Gt, Savastraat -2, zal opbaar verkoop : Geme MARtAKERKE (GENT D..M.) E schoon HANDELSHUS met NRJ- POORT GROND, Maezestraat 16 ; groot m2. Bevatt : 6 plaals, W.C. koer, magazijn, stallg hof ; groo zolr kunn di als mansar. Verhuurd 225 fr. SLECHTS NGESTELD : Fr. TOEWJS : DONDERDAG 18 MAART 1943 frn 3 üur. Verkoopzaal voor Notariss Gt. i4.v»a TER HANfe TE KOOP STAD GENT : E schoon gerieflijk HANDELSHUS, Schephulsstraaj ; (uitgev Hoogpoort -rechtop bet Stadhuis) : met 8 plaats, groo koer magazijn met verdiepg. Mec-r iiilchtg voorwaard kunn bekom word r Studie d Notaris DEi nov rr Gt Savasiraal 52 i4?.t2 OKK ASENP DOOR RBDBN VAN STERFGBVAL BN VEREFFENNG. Dearwaitrier OSCAR VANOBRHAEÜEN Willetn Téllstraat Nr. aj Gt (l.507.s8: zal óp : MAANDAO 15 MAART l!m3 e& snoods volgd dag tto&tj- ÛL / om 9.30 u. s morgs 2 u. s namiddags n ZAAL COLOMBOPHLB DitrtDliilaail, Nr. 6, Gt overgaan tot opbare verkooplng : SCHOON MEUBLAR Schoone slaapkamer* mahoniehout (stijl Louis XV). S«lofiiM«beton met zeer schoone cluhzeis, ou commo, speeltafel*, buffett, keukkast, tafels, stoel, gosvuur, geemaitlel fransch keukvuur, lusrs, spiegels, vitraui, schouwgarnitur, Aqaarlam, eiu... Qroet* partij zilverwerk, tapijt, groo hoeveelheid ks, bedlakoqs, servett, tafellaks handdoek. Wijn. Ttoonsllg zaal ColombophHc Zondag 14 Maart 19*1, 10 tot 12 uur v;ui 3.30 tot 5 uur. Komptan betalg. Gewone voorwaard. Yuigor r verikooplntjj : s morgs klegoed ln, s namiddags Meubel, zilverwerk ln «eft*oof»zaal "S. JOORl*., KUkverMnuto. 09 Braift (by NormdAlacbool) Groo keus Slaap- SetptMt*. garnitur ; Hol- Café natallatle* ; Naalmachl : Matmas an «ülerbfta schoon Mobilair TBR HAND TB KOOP WELGELEGEN HANDELSHUS Zomergem, Cr t Dorp. Zeer gunstige liggg. nlichtg r studie notaris BUYSSE. Zomergem, Tel. 4?. N? TER HAND XE KOOPEN Verachei partljon LAND WEDES. Voor lichtg zich wd r «tudle notarié VAN DER PLAET8EN Lovgem. 241jc Stadie ris d aettrh VAN DER PLABTSEN, t* Lavgem OPENBAREVBRKOOMNG VAK HERBERG MET FEESTZAAL. zijn «Vlaamsch Huls Feestzaal Kodbach * Lovgem Kaseltlreel. De eigdom is best st.-i.1t zoo goed ais nieuw g?bou\vd, omvat groo café verre afhankelijkhed., De zaal >1 distig voor cema met kabion thear, is mei ctrale verwarmg. Tot.ile oppervlak 520.Ma. Verpacht.tan Mr. Davitl Wilic mits j4oo fr. nu 4ooo fr.) per jaar zonr voorwaar. De *aal tnits 46oo fr. KF.NGE ZTDAG : m MAANDAG S MAART om uur nnmiimag r hcrueri: Me We H. Van dr Vel, l.ovgi, Knscldrref. 10 Studiën notariss VAN NNS St. AMANDSBERG «n VAN DER PLA ETSEN, Lavgem. 0 - OPENBARE VF.RKOOPNG VAN HANDFLSF.lflFNDOM MET NRJPOORT Gt Akkerstraat 85 (vroeger Coupuregang) De eigdom bevat wbonhui», groo overk ïnriirxrt, koer, paardstal pn magazijn, is groot i4t) Mz. Vrij twee maand na toewijs Zichtbaar Dsdag Vriidag. F.KN1GF. ZTDAG DNSDAG 16 MAART 94J. om 3 uur namiddag ier Verkoopzaal r Notai-is* Gi Wkelstraat t. 10 Studie d notaris VAN DER P.AETSEN. Lovgem 0 ~ OPENBARE VERKOOPNG VAN WELGELEGEN HOFSTEDEKEN MET VOORHOF beplant mei boom, stallg tu groot 14 «r geleg Lovgem KOUTENDE KEN. goed staar onrhoud Verpacht aan Mr Cnsimir Welvnert mits 100 fr. per maand toi 1 Mei ro46. F.EN1GE ZTDAG : MAANDAG 5 APRL 194». om 1 uur namiddag r herberg va» Mr. Pietftr fv f\pv»r l.ovuem. Kordok 7-V12 ALES VERKOOPZAAL GENT SLWPSTRAAT 79 (Tram 4) Door studie urwaaróer ALBERT PHLPS zal er OP M A A N D A G S M A i UT 1943, om 1.30 uur stipt overgegaan word tol e Groo opbare Verkoopirig M E U B E L E N MODERNE gazcuisière, fond. Brult. (Unica) bureelmeuhelep ; radio, hrandkof- HTS. naaiiviirhe waschaci c.ilsuok slijleukel, ciutóels, dis rustbedd. Prachtige gewone SLAAPKAMERS, uit eik nolaar acajou, schoone EETKAMERS uil eik anre. keuks picht-pe gelakt, MATRASSEN wol haar, verr nog e hur-veelheid af«>mli*rlijke buffett, kleerkast mei zondi-r spiégi-ls, lavabos non-laar acajou eik, keuk salonsioil, lafeis, clul>. /.etols fluweel, dis, LEDfREN CLUBS, s.ilongariiitur, nanvichicn Paff anre, waschmache c<>d siaat, vrandkast bes staat, verr nog non partij afzond-rliikc meubeltjes, ion partij bala uni, tapijt, cocomaiton, e hoeveelheid nchlderjen gek schilrs, anlicke gravur, aqunrellcs, ekg gravur aquarium op voet, schoon huffetvciur «GODN» cuiaières aïl aard, gazvur. nieuwe staat op voet. anre kachels z. z. GLEERWERK schoone koffie ssortse/vic/.imoge, lavalxurarnitiir. schouwstukk ^uishoudgeriev, lngoed kleedgs niuu z. z. TENTOONSTELLNG : Zardag gnnsch d dag. Zondag 10 tot 11 uur. Maandagmorg 0 tot 11 uur. Vej-ltooporr eerst meubel, daarna het klegoed. Gewone voorwaard. Kontan beialg. Voor lichtg aannemg allermndp eoer verkoopzaal «OKKASEN- PA! FS». Slistraai 70 Gt Verkoopzaal Arievél Voorbe «MAKNX > SKSnOtJB : STASPA^UT ELOÏ KRAANLE, tö, OENT (28 mers Qravèakaatcol) Het btu«r gelust zich «net aannemg prachtige gewone meubel, oudbed, kristal, porceleln, schilrij, gravur, boek, esa. Voor opbare vorkooplngon om Q dog. S^HATTTNGYN, VOURECHOTTEN AfhjslUtg t bube. üilorat voortieelic«voorwaard. n.r SWfK). Bureel Hlufcek. t9. 0«nt Studie d notaris VJKRHEECKJE. t«knokko. RtU^wUUssn, 10. _ 0 OPENBARE VERKOOPNG HEST AAN ZEE. Vlamtnggtraat, 73 PmchtWo «g XANDELSHViïS, met FnuttChe APPAHTXMENTKN gm» 1 an NSTEL : MAANDAG 14 MAART )M3, S uur Helat aan Ze«, la het «Hol Ctral», StaUople. 1/2 t.h. nstclpalng. Zlo nffleh,. Te imtticmlrea cb»n Dlnsda* «n Doadcfttaff rnn 14 * 1? om Studie d aeltru V VERHEECKE. Kcokke, EU»«baiUnM, 7». BU STERFGEVAL. OPENBARE VEHKOÖMHÖ tjeoiecn DAMMB. TWEE SCHOONE WERKMANSWONNGEN met TUN, Pottbakker**!!««!. Nff. ) mi S groot jcjq.o8 tnz. n huur door G«. voyse Camicl Julia«rt Albert, rait» 60 fr, NSTEL - MAANDAG tl MAART W, om t$ uur Dam me, Mar Café a Hof Co«H mercie c, Kanaalweg,, 0.»/»,h. nudpremie. Zie nffich. to Studie tan d owart» VERHEECKE, Kookke, BttsabetklMS, 7«. o BU STERFGEVAL. OPENBAR» VERKOOPNG Geme Moerkerke, VisschemtirTUl nr. 15. De gek welgeleg eigdom C*M «PRNS LEOPOLD» met boei tu, ver«ld twee lot sam grn<it S ar >4 ctiar. NSTEL : WOENSDAG U MAART 1943, om 15 uur, ie Moerkerke, eafé a Prs Kil<)». Visschersiraat i/s t.h. iiiêttalpremle. Zie affiche«. so Stadie >an d nat art? DE GHELDERE HelsaaJhZee. TOESLAC : OP DNSDAG 10 MAAB^ MS om 16 uur Heist, liet a Café Belgiscl» Hof», Ou Markt : BADSTAD EST. CoaKluncestraat, or. 30 l- SCHOON (onlang» nieuw eelwuwd) GEREVHi WOONHUS met afhankelijkhed erve, groot iöj vierk. mers. GeeU l ij tt bewoond bi) mnamlpaclit geellijk vrii. Slechts gesld : fr. 10 Studie notariss PERSVN Ruisele VAN DB FÜTTfi Zwevezele. OPENBARE VERKOOPNG VAN e goed welgelegei) HOFSTEDEKEN WiDgeoe (l.eegtje) De notaris Pereyn. daartoe m rech boemd. al met iikschkomst don notaris Van Put, beid voornoemd opbaar verkoop : E Hofsk beslaan uit woonhuis schuur stallg ongeveer 1 Ha 35 or erve gelegeo Wil wg* (l.eegtje) t ed» e gravïer. Vereld n twee koop. Voor alle verre lichtg zie plakbriev r studie bei nolariss. Gebruikt tot Januari 10M door Albert Feys-Sprlet vrii af di datum. ZTDAGEN : NSTEL : WOENSDAG l«n MAART 1843 TOESLA«: WOENSDAG 3ln MAART «913 lks t uur namiddag r herberg gehoud door Hri Doneweth Wge OSciieewcq-M i tl? tb «lpromie 10 Studie don noforts PERSYN MJSKLEDE 0 - TER HAND TE KOOP : 1 WOONHUS to Wlnge met 18 ar erve, bi.i het Dorp. 2. E goe WEDE 1 hn. n omstrek Brugge. 0 Verkooplng e HOFSTEDE Ktlchovc(Loulse-Marle) De notaris De Beer Audaar } oponuaor verkoop : Gcmeon EUehove {Loiii&c-Mnrto) Ee behuis bebouw HOFSTEDE gaamd het Hof Ftènne. met tu, boomguard. zaailand weid boach t e bloklcc. sam groot 2G ha. 74 ur 50 ca : Vereld ln lot. Gebruikt het hof op 15 hectar 10 ar 20 ca. zaailand weld door Omer DHondt-De Ro. De overige zaailand door versohilllge. het bosch onvorpacht. Zitdag tot vorbuu : Dsdag 23 Maart u nam. Audaar ln het Hol De Zalm bij M. Hri Van Waes, A.9

2 TtVEKPK BLADZ-fDE «t Getrouwe MEaMcgheiji» " Spaart 1943 U i t d m W.\A«SCH00R Wi) vernem d;a J jong«l-.-r Wei r.er DHoore, zoon Oktaaf, \v n alhier Schoolstraat, thans jjemmjat-fs-w!.«ris Midlburg (Vlaanr).usuok «jcrt-iaris <i«- ger r C.O.O..v. i.i.r, >»«-t glans is geslaagd iict ckss-.n \an t;ieemc.sicr.mnris aan" het Provciaal lw.siyiir Oos>-Vi;t»nr, dit voor ;.!e fje.-iieènt. H ij wis-l>«ti d flk gesiagmie v.-i«hart.» piï<fcia o«r. <.»- ze schoone prestatie t e glansrijke oekomst. Aan dc achtv->re fhav.lit ook onze bes:e g»~ luuweiisch. KNESSBLABB Het is verieji Zondag e heuglijke dag- geweest voor <t Vlasansche Strijdbroers» «net vierg ran vijftiggedrag gezong door led-jongs l-aere. Rob : ue ".SR l?-,a. ts w«. :d goed bijgewoond ook door led tooneelbond uit het omli^gd^. Na ADEGEM. SportnUaws. On«jonge sprrs hebb. Zondag rug < verplaatsg gedaan naar Ert-; vel Rieme, hebb ** zich n e is Km oefkoers flk verdigd. Na gansch d koers Haarkappèrsschooh Bijzonr gericht voor- het.istilcer vnn «nduieer, mis plis, haarwerv, manicure. Diploma na exam. nlichtg Borluutsuaat <>, GflOt. ^ EEKLOO. n het staatsblad ZJcndag 7a Maart versche dat af 1 April c.k. Verhoeye Jowf adjunt politlekommissaris disponibiliit gezet wordt. De bureel r bevoorradg zull bnkort overaebrnchi word naar D Werkmanskrg, Kaaistraat waar noodige werk rull word uitgevoerd, hetge voor bevolkg e schoone verberg zal zijn aangezi m daar beschikt over e ruime saai waar wachtd beschut zijn. Ogk luchtbeschermg zal du zelf sllg haar trek nem, naast brandweer welke daar gekasemeerd is. Wat het Nationaal Werk Krwelzijn betreft welke zijn raadplegg De Werkmanskrg houdt, «zou overgeplaats word naar Boelaarstraat waar luchtbeschermg huis. week overleed alhier Karei Kdts, welke voor eig tijd, zijn jromlon brtioft vier. Karei die brandweerman was, werd t grnve gedrag omrliurd door het sjansel korps r brandweer. Met Karet vordwiitu e volkscl figuur bemd door groot kle. Er zijn onrhanlg gaan t-ssch het stadsbestuur vnfuunler cv>r Vlnun.- sche opera Gom 01«-.hier to vkt-id regelmatig vertoong gev. Apotheek dist op Zondag 1V Maart : Oilson, Markt. hoogjngis had huliittisg plaats i» versier feesüml, Vqortltr U Rodta sprak e leidd woord huldig Meesr Segers, schrijver stichr maatschappij. A 13 aandk werd hem e ruiker e prachtige Gezellekop geschonk. De schrijver dank ontroerd bracht ons dan "e pittig verslag over het 50 Jarig bestaan. Na hem sprak.algevaardig A.C-T., Carlos Van Lancker, uit Ge" reik zer naam diplomas uit ttsn meest verdislijke led. Tusïchm wiqtt op kunstig«wijse verscheid«mooie gedicht voorgedrag door F. Vaneeekhou uit Gt. Dc Eerw Heer Pastoor, d Heer notaris Maeyons d User Burgemeesr bracht elk op hun beurt hul aan verdislijke maatschappij. Tot slot had dan 9 avonds opvoerg plaats «De Norantlischa Haan j blijspel iu vier. bedrijv. Eu of er völlc was!!.;. Ka fcet eers bedrijf hield d Heer Vaneekhouto n toespraak nams A.C.T. gaf daarna nog: e ige zij» bes clamatiestukk t gchoore. Verr word tussch bedrijv allerhan succesvolle Uev^n gedong. die e g rooi bijval bekwam, bijzonr ze waar oud-tooneelswler dc maatschappij die cp d vreem won h.td.n er aan gehoud di dag K^-earelara door brg. We tlshker langs d p - z weg g <3iö aan het feest meegewerkt hebb; t bijzonr afgevaardigd omligegndo tooneelbofldw sn A.C.T. HUS BHNBST CLAEVS - M.ubel. l-etplaats, Slaapkamers, keuks Ameri. taansclic bureel, Krriftuigon. Ki«<ij«lds, j. Brugstraat 30, of Vla-schmnrk«<v(ann tacob>ï) Ct. BOSEEDB EK OMUGOBNDË Hst taausd-vfo^u auu!4qu<ü>ü ài üe- Gasgerator S R. H. geeft volledige voldog aan talrijke gebruikers. Monergsstations G"nt..ed<?berg. Tlejt. Mecn. nrcrltitt Rokloo. St Niklaas. iakereo. Aalst. Drlnce. Zaitagem. S Ue vs-hotrm, e. Voor alle lichtg, zich wd : Gar; P. V. B. A.. Krommewal. 13. Gt. A i g e m. Vergwoordigg voor beitje V l a a n d e r e n EEKLOO. E verrassg! ~ nrdaad e vej rassg. Circus De Muynck, het bek paardspel, komt Eekloo zijn voorsllg gev volg week, voor vier dag wel Zardag 20 Maart tat begrip vsn Dsdag 23 Maart. Dat belooft iets bijzonrs word. Er zull voórstoüipg zijn met uitgebreid programma lks om 7.30 uur s avonds. Bovdi groo kr familievertoong Zondag 21 Maart om 3 u. M zegge het voorv. «MMMWmWMfMMnMMMMMMMMM u Godsdist sluit d weg af voor het Kommunisme. Waar godsdist zegeviert, staat het Kommunisnie verlamd. Wij will al. kerk over gansche wereld e geweldigea br^utd do opvlamm! >1 Jaroslnwsky, Voorzitr d Hond r Godlooz, Moskou. REUKWERKEN SM1NK.. - C R Ê P E, z nstallati. meubels. Zels, toesll Produkt alle boodigdhed voor h aarkappers. Et. FGAROS. Tel , St Jacobsnieuwstr,, Gt t.x. UHSEL. Nifluivs d Revoorradgsdist : Deg die üich nog niet liet schrijv voor tubouwmeststoff kunn dit voor laats maal do op Maandag 15 Maart tg4j 9 tot t2 uur. Hebb recht op tubouwmeststoff : x. geiegheidsiandbouwers mr dan 50 ar ; 2. bebomvers mr dan e half are per persoon ; j. anre bebouwers aangeslot bii het Werk d Akker. Scho* tielsbamlbons : Van pf hed word ge aanvrag tot bevoorradg voor scho of fietsband meer aanvaard.. Leverg eier : eers leverg op Wosdag 17 Maart i<>t t gemehui«. Er moet om veerti dag twee eier per b geleverd ward, lie landbouwers word Verzocht zich hieraan strg houd want er zal toezicht gehoud word. ~ Voor wkeliers : De wkeliers moetcn voortaan iere soort zegois per perio op <1. borreliep plakk. De borrell moet eves gummerd ^ijn. ML G A B R E L S TM N D A R TS 60, KONNG ALBERTSTBAAT E E K L O O RAADPLEGNGEN s Dsdag, Donrdag Zardag vac 9 tot 12 pa 1 tot 5 uur S3.X KEKXJO. Zondag 14 Maart a.s u. zull Voorzitrs r afelg «Volk Kunst» uit hot Meetjesland bijekom op het stadhuis to Eekloo onr Voorzitrschap Algeme Leir het Kultuurvevhond «r Het Meetjesland Bert Wlcmeersch. Allerlei vraagstukk verband met Kuïtureele uitbouw versrkg het Volksche Kuituurlev het Meetjesland zull besprok word. ^JAATmachFENES nieuwe als nieuw occasies gansch hersld aijc moll, - Naald. Wisselstukk Ondcrelon (gewone speciale) pass voor ; Adler, Anker, Durlcopp. Phoe nlx. Pfaff, Naumann. Sgei. Pax. z VAKKUNDGE HERSTEU.NOEN STEENDAM r.enl u bvuaii 11. is «levuu». Lia h«t vuu achr aaur voor, dan is t «nevcj», i»..st ót.mol>r, Maatvt kv>p staart gsiyk, uau is i <uevm>, Uoea nel nu veu t>eitie «itüuli, liet neekaut ^et vuoiuu.1.1 t s, oau is t «suevc-u», oiua srv op t veld vau e«u ; aocn ouaatik.^ eer ta&m, Ktvwti raaoe^wootd «v» toch meer aangaam E ouue ttum uit q tijd vau. ous vtrbiiji lo Amanta, e soort t\.oscjor, was op eeu u.ef laats dag by tuu op uoxoèk feltcube.tiv» mij voor twee achtw Kaar volg rauqseis op rijm, doch hij voog at- dij : isi».yu uog v<jrsci»d.eu«acaere method tot. ouiwtkkelg vaa hrelu geest. E stuipeie divoui K«tö daajioo aanieiag gev, zooais iit u vetll zal. Op e ast* laats cacliwn, 00 begvra hij, had ik 0OU droom over o«a wiaakvoep otuechtvaardigheid oer ai«nscuneid. ttict» acht net nog eeu par?i aan werclckrcon ve.-geisk ba»>et tuoostatachtijj boiüjewisme. Kaj Heer toelat, drooiadt ik verr, dlat Uuitaehiand zijn Verbonaexi het edonrspit woei lv til Kuiupa geboisjewisejrd wordt? ljaa is het am uit met alles wat ons op aar duuroaar is! Dan ïioor ik eea kiure, zach sm uit ver die riep : «Ne! Nimmer! Rusland zal Duitschlanu niet overwn, het zal tot overgave gedwong word!» «Wanneer?» riep ik mijn droom rug. To versche aan. d waad vax» mijn kamer e hand, jlie volg woord schreef : «VOOK OCTOBBR... WORDT UW BE- TRACHTE VREDE N RUSLAND OFF- CEEL!» Dan werd ik waker, vervolg hij, gansch onr d druk, vau a droom vooral die vier puutjes die hst jaartal moest aanduid, wekt, myn belangsllg. k stond op, maak licht schreef nageu woord op papr, spoedig zag ik dat hèt e jaarschrift was, omdat alle woord één of meer cijferletrs voorkom; het jaartal vd welke vier puntjea moest verg was slechts het wark kele second. Dan dacht ik spoedig a&n t Getrouwe, dat ge lezer» welke niet op hoog zijn gotische romeiilsche jaartall ol jaarschrift, jttt t spoedigs moet aan.- leer, niet kel om het jaartal uit miju droom kn, mjiar wel om niet»00 dom-onwetd op migvuldige jaartall n verschei cagort, gelegheids jaarschrift bij plechtighed moet aanstar zonr begrijp. Ziehier verklarg ; Er zjja maar ti letrs d welk«cijfergerau»n zijn jms betoekt 1QÜ0 ~ td» 500 «C> 100 «L» 50 «W of X» 10 <V of U» ö «of J» 1 Vrid lezers ea lieve lezeress, nu lustig aan. het werk. e Om het jaartal d droom vd; 2e het verschil tussch «droom taoord» vastsll, Se het volg raadselwoord zoek : t Kaadselwoord dat Ut zal gev Wordt met vier letrs geschrev. Hij vliegt snel door lucht Maakt soms e helsch. gerucht. Dan daver ur, vitrl Seds zonr dat m hem kan zi Zijn woe is soms zoo groot dat hij msqh dier dood. Op O.UV. Boodschap 35 Maart e k. zal aan het Veldkapelleke, nabij tors e morne loopkoers vaor alle beroepaloopars ea anr plaats hebb. Rond 800 tl prijz. Zondag e.k. het volledige programma, met daarby e kor beschrijvg over d oorsprong gebeurtis se an t veldkapelleke omligg. Op Zondag- 21 Maart, jaarlijksche vermaar ptjek, met allerhan ksels, opgeluisrd door aangaam muziek bij, Cyrlel Van Laeke «De nieuwe Keigduif», Ruisele-Veld. Zondag e.k. voliedig programma. N.B. Bei feeslijkhed word gegev met. bereidv/illige mewerkg t Getrouwe Malghem. ~ Ruiseledo, gehuiht Klaphulle Dsdag 1,1. ongeveer 7 uur had e brutale stoutmoedige diefstal onr doodsbedreigg plaats b ij landhouwers Hrï Camiel De Bel. Camiei was koestal aan t melk to zijn vrouw zijn 79-jarige var huis werd vastgegrep gebond. De vrouw kon nog e lich kreet slak. Op dit gerucht kwam Kamiel Kt doch hij wd onthaald door drie zware slag op het hoofd werd eves gebond. Onr bedreigg e revolver hebb drie diev ongeveer e uur tang alles doorzocht zich toegeëigd wat hun aanstond. Dan zijn diev vertrokk zonr verantrust wond De hofplaats s ruim 200 mer gebur verwijrd. Over som geld buit welke is ontvreemd zull wij Riet gewag. De zaak is hand onze rijtowacht wanneer ze bestole het begeer zal het wel ron do. Nu er zooveel smokkelaars op gang zijn, kan niemand vastsll wie ze vreemlg betrouwbaar is. Dus e waakzaam oog e onrlge hulpvaardigheid gebur gehfseie gemeschap wordt veroisebt. t tcie. De Laere Triph. heeft wegoos ziek er niet aan elgom. Onze jonge rner De Busscfier Julion reed goed, maar mist nog oefg, Hallo, mann Hed Zondag t^rug na«eftveld«~-rieit, «waar d rd nt plasts heeft. Vertrek jan t lokaal om u uur. Nieuws... Nieuws! De eers ocfkoers, gericht door toedo otuon nieuw plajtseliiu wieier- supporrsclub,?n1 waarschijnlijk doorgaan op Zondag 38 Mnart a.»., b«t wordt. e eers treff eigtm midd door iong? plaatselijke rners eti v«ie anj- reeds geschrev zijn. r todion omstandighed het toelat, zal door on/, wieier- supporrsclub «Sport Verelt n overgedaan word tot iarichtg verschill<l< kr.-rs bn onze ^emeevi. t,a(er meer hierover. M AlU APQTHÇKWS. 11 umhwi H. Î.S0 ~» HDitttw». JS.SO Reukwerk Zels Toesll Produkt all«boodigdhed «ooi haarkappe». All«her,4 """~»>" neslleï) E ÜAUWENS «órtrijkschcpoortstraat. 108, Gt, Te» Ouzi BclKigur Kot o-> annvraag LACHEN liachbm! WCHflM 1 «^XTJE» liet luimige blij»pel vol humor geeft u «leze ge. gheid Zoodag i4 Maart ont 6.30 uur. Wie cotl frotv\«utr> avond wil doorbrg, Uonie Zondag >4 -iezer om 6.30 uur Ptór fçril.il Dluivi. Autos koop LANCA i«4o Sedan 8 PK. CHRYSLER ig\s mperial it PK. PONTAC tqjscoach ts PK. CHRYSLER "1958 Cabriolet ji PK. RENAULT 1919 Cabr. 6 pl. 17 PK im)smowl.e tots Co3ch 19 PK. STÜDE BÄK ER ws Sedan 17 PK. 1-ORD 1*) 7 Sedan t PK. ETAB.. aaislan MAHTf Watr.rfoonl«ao, 51, Brassei Ul. (1.33,33 St.-J»cobSiicMwstr. 41, Gt, Tel. S«6.9i Ni;veraar»! Hanlaar»! S t n U rit, e m! \nor uw Uoniiwerk voor ochrijfto- ohi; duplicator, spoedige neue afwerkg bi FRMA A.»8 COCK St. Mkhielstrast 2, Gt SfctJ Keotnmarî;«) Ges(>ecaUsceri} werkhuis voi.-" titra! a 1 - le schrijf- rekmaches. t.x. De katholieke aktirmotievevi hebb, nu ge belang meer ; «!éne zaak «ile(5tv lt : hoeveel katholiek kunn er nu goec :vt gewtsér honer, hoevcl zull er d m< hebb mord vecht om hun jfodsdi < verdig? Par F. Morliüiv O.P. Plechtige Kommunie KOSTUMEJN. GEMAAKT OP NAAR MAAT Moisovi Charfes Hoek Lang«Munt Gro<Mi«è«markt. G E N T s Zondag» geslot BASSVELUB Zondag kreg we b«soek v«v d fliuk toouaelgroep «Silcrts word. Boomeu» s&metige«tïld uit K.8.Aere-Sem>naristtu. Ze vod hier hun successtuk «ParUovs» op met evveel bijval als Waarschoot, Lembeke Agem, Alles verliep prachtig : taltvol spel acurs, gespann aandacht wege toeschouwers. Gevvestprsost B.H. De Smet, sprayt het * leidd: woord. n vurige bewoordg, sl hij het doel ze opvoerg het lioht. Tueseh«n bedrijv, werd E.H. Pastoor aveuo^ns gelecheiü gebod e woordje tot het publiek sprek. Hij dank voor trijk opkomst, prees het itiatief da K.S.A. «De jongelg, die bn e of twee jaar het priesrkleed zull drag, hebb hun verlof opgeofferd om hier, BasseveWe, dit hartroerd missiedrama op vo«r» Dan wijd hij «it over het lev dood pnr tiie. vs, om besluit met ie woord : «Met ze goe gevoels beeleld; toult we spelers all die er wat voor gedaan hebb, om het goe dat ze dó! Zull stukk moet méér gespeeld word! Dat is voor U e- aangaam verzet. Dan zull er zich ge tooneelon meor afspel hier onze parochie verdok lief die uw dochrs?on iu t verrf help zonr dat ze het zei* wet* Voor e laats maal dank k all voor ze ele Uftatl flos ge-oofs!» Coptmf «tar is hier overbodig, We wseh. Katholieke Studpntcti har geluk "n ruchtbare werkg! - KArRWCK&~JSJ6KZKL.\RK Verled week heeft het 0-Jarig jbugontje Pirmln Lybaert e bübreuk opgeloop. Hij werd door e fiets omver gfshwrerd. Overgebracht naar kliek vnn Sekloo, slt nij het nu reeds goed. Het ieiuiersseiïo 1W3 Wtl aanbrek, we hop all dan otwe crack Sugeon D Boaache dit jaar zijn best Kal doep zijn suppwts zal bevredig! REKRNEM Cwiva. riaza Hed Zond««li Maart tè 4 7 ure, krijg we (41 Ciuema Flaza, elnlült laivgverwaohto auksesfilm «WEENSCHE NACHTEN» met Theo Lg, Marthe Harell Paul Horb: ger, Deze film is vol afwisselg cn zai soker vast iere, bevredig««, Voetbal Onm jongs zijn verled Zondag hun strijd g Doako, dat weliswaar e zeer sturk elftal ia, erk ongoocbeld. Niet dat we med dat bei puntjes hier blijv zoud, neeu dat niet, doch dat Doska nxet 3-5 eljferi wn zou, hadd we toch ook nut durv dkjeru.smmhmhflmmnbmmmhflmmmhmmbft Auto> Kerkhof Mariakerke»reeft groots pryzün voor «ille ou auto«. Groo. voorrcad wl» cistukk magazijn Verkoop autos ier* bereik RDOARD VKnVART. Brupwshe ; RtnunKf (dlt-hi ÏVtarlrtkerkfbnig) Mur{* ïicrlti;?»t m.ti "f PANOS VAN ÜYFTE O root» hwu nt»ieot«l-, buit- CE Mei plan«- StK) Of^wle.piuio«merk. OU»»*, JWjrtl, V«o HylU ans..10 t t»»»»tiponr OOtqn» fckkovnp&aats W MUSSTKaiAT n J f ô i P U e i r t, H«feaftmftii«Ufl JUSTN VAN rfjwte, ; Goud Leeawplaats. 10 Gt is tijlijk o«r4«hcht B u r g s t r a a t. 2 3 U E n T. t.*, HELT. Fi«tier «rg gekwetst. V kleermaker Pol Verbeke, won aan St Janstraat rred naar Ajirseie. Tgevolge e verkeer bewegg kwam hij (net zijn hoofd g e grooté vrachtwag recht, zoodat hij t gtx-n stuik erg gekwetst blaef ligg. Hij werd aanstonds naar St Atidries-kiiek overgevoerd waar dokr Colle h>-m e heelkundlge bewerkg ed onrgaan. Hij had e wdige slagarbloedg opgeloopeö. buit verschei kwetsur ook e breuk het onrkaaksbe. Daar voor zijn lev gevreesd werd, is het slachtoffer nog dzclfil dag bedid geword door H. Sacramt Thans is hij werom aan berhand. Velkifoonel. n groo zaal het Vlaamsch huis, Marktplaats zal op Vrijdag tg Maart klucht a Robert Bertrand» opgevoerd word. Aang 7.30 u. met tilroll Raat Grass (Ketje) ett Marcel Ameye. ere kt geschiedis ze twee rakkers. Robert, gtleman, altijd fijn uitgedoscht, is aftruggelaar op groo schaal. Bertrand, gel, is meer ordaire gauwdief, afzetr t kle, die door zijn onbeschaam toer het gezelschap Robert, Bertrand Co., meermaals gevaar brgt. Deze vele avontur word vertolkt met mewerkg het volledig volkftooneel- gezelschap. PaardprijsKamp. Op Maandag Maart, zal op Ramepiaats e paardprijskatnp doorgaan gericht door d West- Vlaamsch kweekersbond. Kunn aan z prijskamp elnem : alle 2 jaarsche hgst merri, zonr tand volwassheid. nlichtg schrijvg bij secretaris r jury, hr. Gustaaf Vanrvnet, Eernegem. Veeprijskamp. Voor i4e landbouwomschrijvg, hetzij voor gemet Tieli Schuiferskapelle het gehucht Mariaioop, afhang Meulebeke, ward er op Vrijdag 36 Maart groo veeprijskamp gericht 00 Ramepiaats, door provcie West- Vlaanr. Verschei prijz zijn toe kn. Aang to uur. nschrijvg t stadhuizo voor d aang r prijskamp. GEW. RJKSTONBOUWSCHOO, TELT Adres : Stadsschool Less cp Zondag 14 Maart 9.30 u. Onrwerp Grotelt Bloemelt. TE KOOPEN l Okkanio toesll voor pefmanestt i waar t met z ronr drtvul. 1 nieuwe toesil, i Okkasie toesl merk t ONDULA». Flrm» E. BAOWENS. Rortrijliitheftr. 108, Gl. Tel. : SYSELE. Op Zondag 4 April ivm komt het Wrhulpcomité weer met d lang verwacht Tootieelavond, verzorgd door het Parochiaal Jeugdtooneel. Het is e feit d»i moeilijke onutantjighed ons volk meer dan ooit nood heeft aan «Volksch«evoud J> eb U Oezan Humor» daarom komt d>> t«ucd, met : «HE STEM DK «ET ZWKiES WL» prachtig volktdra-n» 3 bedrijv. Luim voor oud :ong, met «U hoofdschol c DE ONTVOERDE SUKKE*.AAR». Wie e gotvoll avond wil doorbrg taeke dan aan : Zotwiag 4 April, Autos koop SKODA type oxpogt 7 HP 1839 CHEVROLBf Gr, luxe FAT & HP 1038, OLDSMOBLE Gr. luxe 4 ur 1938 MORRS 6 HP MPERA 9 HP 4 ur 1938 RKNAULT gr. sp. décan PONTAC 4 ur Camion CHEVROLET 3 Ton 1933 ROBERT 8EEUW9 Batstrant, 1«. Gt : ClïOlCPWt werk don Akker. Hed Zondag-, voormiddag 10 ure, do Gemelijke Feestzaal, voor led «Het wevk va» don Akkers voordracht over KONJ- NJ3NTEELT. AXE leu onzer afclitig word er verwacht, want het gaat er ook over do kwestie i MESTSTOFFEN EN PUAJNTAAJftDAFPELEN. Dus. we drukk er nog es op, er mag GEEN BNRfSL Üd ontbrek, want het belang eraan verbond, ia veel grqot. Wie niet komt, moet dan niet lar kom aandrav met gawwe formule «ik wist het nietl» Allle lichtlngea word hed Zondag op *«vergmlwl»g gegev, aan u du» er gwoordig zijn, GK.eiit>e-hericht Heel wat msch kwam zich bij ons beklag laats veerti dag geon kel gemoon-bericht onze rubriek to liebbeu aangetroff. Dit wtt* niet <jn»e Bchuld ook niet het «iet versohijwm r bericht was koi e schuld onzer gemconbudiu maar alle wijt»an het feit dat sse laat op het gemehuis toekwam. NU echr schljut daar weer aan verholp zuu, «00dat we ssa nu weer regolmaug zull lez krijg. 6Me di«fst«tl Aon recka diofstalleii dlc gepleegd word op t Oostveld Zcldonk schijnt er maar ge e zull komon. 2oo werd er nu weer e var- H gestol bij lundo/ijwer Focnuiert. \vo zijn meg toegedaan dat mschott daar veel zwijg want we Uor.utn net aannem dat er tal dwo s«vail géén "vocmoedons zoud bestaan, Wie iets daaromtrt weet, zou het stch moetcn al» plicht afn*i, dit bij politic gaan bekd nwk. Bang hoeft m daar hee~ ie maal niet to want politie zal d naam va» g dia haar e of anre nlichtg verschaff, ge geval noem. Dat ieroe dus dit geval zijn plicht begrijp«, want zooniet zal het èrg tot erger kam, tot er ta:ot ook ouwhïevs zull moe gemoeid wotdcii, Eu. dit ziet u. ware al wreed. Vridioopon Hed Zondagnamiddag krijg we op t Oostvold groo veldloopwedutriju. Aan d&j wedstrijd nemon ül groo katnpiosmm el. evals ;ongea* vnn t Oostvela zelf omligg gomet. Voeg we er nog aan ioe dat nllea bij midl luidspreker» zal uitgezond word, zoodat lero mul gvmak htt verloop dcaer wetrijd aal kuau volg, We hopan, t«meer daar oilea yt-ati» is, dat hondara»portiufhebbsira vttn Otd-iicm orali g, je mooie loopkocweo, getuig«sull will 2ijn, Toom«-- liet aeiao la voor. bij, u e koortsachtige «tommlng werd verled Zondag dc Uatit voorbereidsel getroff voor net glanspunt on» aeiao, het optrtd voor cagorio titioojln«-. De toeschouwer» hebb «au onz oproep beantwoord. Voor e bomvolle «aai gg dar ze vertoong door, onr tié bos voorwwd. Het publiek keer nogmaals, het i» trouws e gewoon geword, uirst voldaan huiswaarts. AL wat vol lof over prestatie «De Zonnebloem». Algeme wotxjt er gezegd dat sds opvoerg «Bij Heernonkel», onze vcretgs met rasse schred hoog er op i* geklomjw. Bewijs : «Apostolaat», dat al* e salonstuk mag geeld word, werd heel gelijk opgevoerd. Het is bekd voor ler tooaoolliefebber dat e soloasatuk seds awftarts eisch slt. k hoor U, bee!e zers, al vrag : alles goed wel, mimir wat beeft Jury er gezegd? Niet»! De»c Hoer omhull zich met e sluier geheimznigheid, cn wij kond ge wod lo» krijg. Wél sull *e ons se week o uitvoerig verslag toezd met hun ndrukk over het stuk, reggie het spel n het algeme to v&ti elke speelsr speler afzonrlijk. Datirnan zull wij ons reeds e weig kunn orler of wij geslaafd «ijn, ja of ne. n maand Mei, wordt er dan e groo Algeme Vergarg belsgd wege Algeme* Toonceictra waarbij wo al aangeslo krg hun aantal bekom punt wordt megeeld, alsme do cagorie waar ze n opgom ïijn. Wij wacht vol betrouw d uitslag af, ons sund op d druk welke h«stuk het spel bewerkt heeft oor toeschouwers. Want tslot U het toch «Jan Publiek» dttt e stuk succesrijk maakt of niet. Daar onze trouwe bezoekers «ol vsn oiu«groo kulkuurfamllle uitmak, zull wu h 00,5 sods op hoog houd verre gebeurtiss rond «De Zonnebloem». Wij dank allo bezoekers ons eers se «n wsch dnt zij volgd jaar elk één of twee nieuwe liefhebbers zzullcn mebret!«. Wij onz kant zull onvermotwi verr werk om h»leeds ïa&er e» beijr kunn aaiibf^don, Tooneeiliofhebber. Plantajtrdnppvl : Wlc het bezit wil gesld word v&u Dultsche Piantaardappcl gelieve zich t Svs Stanialos wand, Dorp Oeiero, Voor geme help bi): >*, /-... Rheumatiek, jicht, ischias, spit d mg, pijn lemat gewricht, zuwpijn hoofdpijn, griep verkoudheid. Let op houd pii s : 20 tablett slechts Fr. 12,50. Verkrijgbaar bij «11««potbckecs. Meldt 00 t gij ons da do<w U verkreg resultat SANTA AGENTSCHAP, Sllac N. V. Louisalaan z6i Brussel mugemukfi STAND TROUWfilNQEN Qanriöi Oeiüie. Noordatraat 14 MALOEGEM VanUevel Andrt z.v. ànrr n fopeuer Muna. OVERLWÜBNS : Verçruyw Dtsiré t^w. MALDEGEM, GEBOORTEN : Cftariitie Lilly Maria Richard ii.ii. Remi l imcrtttuti ea kuch el Siers, Cronimcwege ; Riti\ da Emma, d.v. Cyriei Leliaert on Pmilu Van loucke, Klee Katsweir (Utueae) OVERUJDENS x Alai Van Muliem, fcb. 8t jaar, onethuwd, NoortUiraat.. 11 E, O PTE N : Andrt De Huyveucr, bedisli. alhier, on Martha Cornelia, z.b. ta Zclzu. tiuwemjk&n : Gce. X ECHTSCHElDlNfüEN : GYJelck EÜÄbcth - Va» Hijftc Albert. 1 ZWEVEZELB. i OEUOORTEN ; - ^ Poi>elier Maria, OVERUJDBNS: Vdttslelegem Richard, 75 j. ongeh. Atwccuif Monique J aar ; Deltoyser Silvio 7j j, tchtgjint)- rlncli Camiel, GTS. OVPR.EDEW : Reuti Vermwsch. tii HUWE.UK : Saei* Rogier v. Nieuwkttrke met Destnet Andréa. GEBOORTEN! Werbrouck Roger t.vlmaurits ei> rma Von Roücgrm. RU1SB.EBB, «SBOORTEN : Christiana Vanvil«J. M. Debaere ; Antonia Blodiu d.v.,\l j Mar. Stads ; Ant. Deloof z.v. Marc. Dierick* ; Paul«Devisçh d.v, Vic. on haye ; Marl V.D. Vtiire z.v. Oct. Wyckhuis -. Magd. Vt Ovcrbeke d.v Mar. Poclvoordç. HUWELJKEN i Joris D«Muyt rnrtl^rls Vanjfavw Juli Van 4«Wnile mti )i 5 Do Clorcq t Kcr<ilnand Veys, Vkt «net Ooc no OVBR.UDENS : Alfons Hri D tt- t «.".ha.vitt Hcnrt Varidcvoor ; H. w. Vatijm Quaetlm : Wü<!. Hri DHultt, Dwn\J/s lh.iraildo Coockcr», Dames! ALS VOOR DEN OORcUcHl KWAUTRtT 1 Certtla JU MESSE SC H El. S». RrsbKBlds«OE.NT Ttfi-Kl 23 Dsiipeoruirttt, <îemk its Antwerps!», gl. 3, RUhotclaae, CENT l$3 voor»ada GENT TJEtTi GBBOORTEN! low«lootstt«, Alice Dtmey, Willokon»«; Nicol«i d.v. Julius Marl? Jacob, Wittgt«e] Sejrnacve e.v, Apdri Simonnr Tsjo«roosbek«Roland Schot,»,v. Adll«j lieve Nemeaesr, Wl»g»r>e ; Acnes St«ei Jules hvel«vnn r Meut», Frida De Wit, d.v. xw Maria an, Pit«m! S»erfcert ^Hruneet,»,v, JijlJ liilicttc Bcuckncrt, Kromwalitr.iat ; Jf Nanditrlick, d.v. Maurice Clara l irr, PlrschiKk ; Pierre Damiecli, z.v. fie.l Maria Vantfcwsetcrv,-Wgvue : Anny cj Albert Elm De Reo, MeuUbeke ; Cotman, d.v. Arthur Dl Vt Whkketv j Amlri ^illitt, v. /o»t.ph «n it-na l>e No.ve,»weg Wirtg«; Chi Mnf, <).v. Mauric«RRchel \<rtl S<i»ui/<r«fi0pc.V ; -Marie Van Nieuwsniitl v. Maurice,\Carg(ir«a Mm;», OwirwJ Daniel Marcel, z.v. Aril! ea tvlxa U),t Kegf"). HUWELUK : Knoul Bicbuyck, «<l»w<-l Telm.i Quaethem, z.b. b«f«i» Twt OVER1.UOE.VS : Anny Mors 5 d-^onj \mlrc 1 eh Paul» Vcrmnto, K.1i«>il«fitr.!! Uyos. vr»uv,.-liilt j.e»lacl», M<-U>m>.- : Süjrnacv«-, ; z.v. Andre- er f Sim T«ioert, Oo4truoslwkc ; Maria DuyrS, 59 ji»chiß. W Snmiiele Cyriel, St Am»ntltir, Prachtige Pianos Nt«iwe eu oec»»l Ti Jaar rtuuborr. uns o h a u w KKTZRB KA«K.STKV\T ÜÄ OBNT Oelem zijn nog 8S Ton plnntaardappeicn r boschikkg bij Lcon Mahout Sljsele. Volgs onrrichtg mog kel Verkoop uw Auto aan bee voorwaard. Aanbied met prijs jaartal: St, Jacobsnieuwstraat, 41, GENT. MOERKERKS. Zondag 2t Maart zaal Ceciiia. E schitr gala attraktip-avnnd door het ««ROOT AMU8EMENTSKABARET BRUG. GE» met z11 Vjirlet^nrkest on dc overljek balletgroep «DE BRUYCKEÏS fllftl.s» jonge accrobat mewerk,j iets eigs.. plantaardappel afgegev word aan landbouwers die lid zijn a<> bcoreorporatie die ln het bezit zij«v«r hun lidkaart De koopcre moet er «h<x- ^veelheid t ms 50 kg. tvïnem «n g voorafgaan rullleeveritig. Hanl ln paard - voula : Bij verordg vam 6 Maart 1&43 s hot tot nador be vel verbod hanl drijv n paard veulons, zoome ze langer dart 24 ur vnn hun standplaats to verwijr. Valt niet onr het varbod do verkdöp op e officieel erk glachtveemarkt België. Elertnz&meMniy ; Dc eers elerlnzamellng heeft paats op Wosdag 17 Maart bij. Hooft Jules, Oostveld, voor secties Claeys Cyrlel, Moltje, sectie» De volg eierfnzamclg zull plaats hebb d Wosdag om veerti dag. Bij niet nalevg ze verordg zull strge straff toegepast word. Maandag voormiddag uuellng zeepkoartcn voor g die hun kaart nog niet afgehaald hebb. REUKWERKEN voor haarkappers alle merk aan fabriekprtjs, Shampoog OFlap. behanlg met schuimolle Citdoricln. product voor blijv haargdivg Uoyftt Bova. Spoedige vertrouw bedig bij tje PftHumerlo GantOtW, E. Liibor. Keizer Karelstrant, 30. Gt. Telef S VEliKOOPJNOEN T opbaar EN DE HANï VAN Mobilair ; Ou- Sttjlmmjbsl t Oostorgche Tapijt : Schilrd 1 Kunstvoorwerp ; Antlkllt; ï^triole. Kristall;», e. Wij aanvaard allo schoon* artikel verhoop-boworg. NTEROR AANKOOP OKKASES VERKOOP - 14 BBABANTDAM 14. OENT ~ Komptan betalg ~ Voorschott «< V,111 imd af tot t Mei 1937 moet alle kerk verdwijn het begrip «< God» zal over do sowjetgrzon word gejaagd i>. Stfll, toja 13 Het Betooverd Hof DOOR EOWARD VERMEULCN (WARDEN OOM) Hij wist zeker dal alhoevcl. veel jt-nlth;, ii > n oogon op ijc.i ijieisjc triet op d:n post hridtl, zij toch met niemand tïcscliocpt wap dus liatl zo hem vcrwryjn v.it k.ci.iachtijig, misschi waluit mispfijz. Nu gaf hii hat op, cn verkrop r.orsch aiju hiitfi-heid. Met moei hir-id hii zijn volk eg hr.-nirere dagur dnn buurt; Jontre mm;:j5s wild et- «Ufo niet meer werkt» : t was ec-n echts marlg on e bos! (;pvr-<i V»t oopst vrj""" tlli sip.mvruc.ieti rn flr rirt-v/r» -.noht-.- -vnn on met pt-rt o.n r>!n?!t voord«* "?r«rndf>. ejtctp e n filcep^- 7h"--- ho «-iet om ho^.i ni:t f i Cn tü"f t" ïon aar.sprekcn, dooldo Hij zijn ho" weg. Met Bamis verliet hij hst voorvarlijk hof gg vcorloopig e landsch huizeke bewon dat liij aangekocht had waar hij woon cn alles zelf beredr, tant geatcn. besprok, erg beklapt bc- 8pot voot-ai misprez om zijn wraakroepd go doe met Lucietje Vername. Hij wist goed wat er rond hem gebeur on hoe msch hem op d roosr brnadd cn hij kromp nijd spijt, maar dit alle.? was niets vergelek bij het to imcnt dat nem besprong, als hij vermim «lat r:-\rie t Betooverd Hof g Allerheilig ZOu trouw met Jan Do Doordrijv-r. e jonkheid zijn ourdom, c?i hij als schoolganger k. Na schooi cmxejar had hij zelfs d Jong Doordrijver opgezocht, manr d jong had ge don mst aatieg getoond om met hem makker. Dit op zich zelf had reeds spijt verwekt d jongs af scherpgekan«vo, maar nu hij Jans verlovg met Mttrie t Betooverd Hof ver. nnm. gg- zitn snijt over tot haat nijd. t.ooh mie.st ii aüps zl?n zün tran? Taan lal gebeure.n, v/ijl hij zelf, als door ezel op zijn kruisstraat gesmet, g r e:> U vond. Twee jarep gg, voorbij vo was bleef op zijn lurij, als Job op zijn mesthoop, als God verlat d duivel niet gewild. En dan, juist ala hij noch zuid, noch noord meer wist, viel er e ongeluk voor, dat hem uit zijn vernerg zijn vergelheid ruk ; zijn broêr, Pernand, had d typhus bhrapt zijn vrouw die hem verzorg, viel er ook bij. Al wat nog ug vo sprong levd; hij gelast e buurvrouw met 2org voor zijn kcurij, maak pak zak cn trok naar het hof zijn broer. Acht dag nadi war Fernand on vrouw begrav vo bleef er alle met drie klee wc-etdfmrs : één jongtje zes jaar ep twee meisjes, e drie jaar cn e twee maand. De twee ouds krs behield hij; het jongs werd aangekom door ee zijner getrouw zustors, die krloos was. Tussch eignar voos-d werd overegekom. dat vo pacht -r hofs zou overnem, tot aan dc meerrjarigheid vsr. «oul-frti zoon. on 7.00 rtt-qido tre 1,.-v-i hoetrij o» vo Frooymnn. Metrdaad was jonge man weêrom. op zijn pas on herleef, Leer boer, dat moest hij niet; dat kon hij op d draad dat bewees hij door beleg werk, maar wat hij vras als karakrnisch, dat bleef hij zooals hij wan stond hij weldra bekd geboekt op zijn nieuw gewest, bij boer werkvolk. Ongezellig zooals hl) het altijd was, gg hij met niemand nnig om, doch was tamelijk gedistig voor do bur, althans met droogheid. Werdist vroeg hij weig werbezoek verwaarloos hij. Zoo atdnd hij op relijk goed voet gebuurschap met iere, doch op afstand. E onkel buur. Jan De Doordrijver, nieed hij totaal nn hij nam zelfs voorzorg niet zijn afgekeerdheid onr huichelarij al waa hij huichelaar verduik. Wat hem kook g Jan, lag op zijn gelaat; dit zag ere, wnnt Jan was meest aangetrokk boet do streek, om zijn harlijkheid, zijn vroolijk gemoed zijn go- Jee gedistigheid Jan watt nopal gerust vnigheid.i r.ic-uwep huur had er zelfa weecrif» eufe mcê; hij zelf was altijd vrilijk i voor hem ou r>o-;cl volstrekt niet. zelfs i liet hij nooit na. t zij langs d. kerkeweg. t zij op hot veld, of n do herberg, d stut6u jong&n boor aan sprek, al c<l hij het ook meesttijds om dis droge afwijk antwoord uit to lokk cn or har. tolijk om t6 lach. Die topstancl duur, tot vijnigheid hebzucht vo Frooyman al zuurr scherper werd hem aanzett, hom, spruit ftig knstolijk volk. tot dad welke hij ln verwaands bui zijn jong lev zelf veroorel meed -. tot dad bedrog onrechtvaardigheid. Nu hij voor eig rekg e prachtige hofsfi hehoer, sloeg preutschheid di natuursv/cgc-trotcch jonkman alras tot hoovaardij ovor ze zet )iem aan tot a)le slag betrachtg, die z«1 aanzi kond vergroot o.n dit aanzi oog do sprg. Maar er waa e twee betrachtg die hem gesstadig aanzet : het najag goed geld. Zijn hoogmoed kon weldra niet meer herust het bezit die machtige hoeve: -?g moest veel grnor zijn. Hij had- ge land goeg ook sc weld. Jnn De Doordrijver, zijn halijke buur, had er meer dan hijt sommige partij war veel geschikr geleg voor hem, vo, dan voor Jan, Dat to moet zi dag--4ng-uit, maand on jar lang, at hem op. HJ begon zn naar midls om gelijk hoe zijn hofs vergr.oot. Dan kwam het kwaad im r hulp : huurknecht Jan Do Doodrijvor was buit we zijn boer wiitlfltrooper Frooyman, die üglf veel nacht op strooptocht gg, kloeg hem 1 1 d fcundaiiirie aan. De Jong werd botrapt ett zou voor het tribunaal verschijn! dan zocht Frooyman hem op. ~ Manton, fleem hij. ik br»r u goed raad; beschuldig Jan De Doordrijver u tot paejag aangezet ep ook het gestroop wild u afgekocht to hobb; flat zftl uw sohultl vermr, Do wildatrooper volg di raad. uit dio vawehe beschuldigg won hij nio, maaï vo Frooyman bereik zijn doel : hij was voor lnng verlost e medger n«ar het wild hij ed Jan Dc Doordrljve- onga vall bij d gemezam eigaar. Eonige wek lat werd belager ln plaatb Jan De Doordrijver aangesld als toezier over al do oigdomm welkt» eigaar op streek bezat tond cl<s pacht kro hij bij zijn hof e groo partij zaailand e meersch uit da hofsê Jan Do Doordrüver,

3 * i i, ". ". biett > ischias, «racht, mfdpijn, eid. O «n&ett bat bij»11» s «Jqcmt U CHAP i Brussel TAMO raat 14 Maria Richard nots, Croni- Leliaert Müllem, a.b. l?r>, b edi«idc, *el*a.y Elispbeth * pmcr «ir*. "isecuttj Mo. eeïltg/f-ni)- 1«d., Auc- ; All art»n tl M. 011 \ f W- cn ïjfrtn. v Q lt. mrtj "! tl 1 <r.ha nl Br-t ; i-f.j Man fré i flfl! W» PDERDK BÏ^apzi MaUalKW» lt. MaartJjH^ fr. uit het BeUcka»^t «U d ver- Ji om 1 H. Mts ui " n.,. i>»«.-«rs fesst&sas fbps $ oudrwngbn. isn kunn hem nog afhal a>- S m»«worf «eer bedid. -. ÉVERlNfi : De leviigspliihtigcn jitit opgemaakt, dat eers êj aal plaats hebb op P,r dus voor zorg, dat zt) het [ isrca beschikbar hebb, is eier per H, Verr «ihon erti dag, twee eier per h wórd lioor d aangesield c.or- De hnhoura die aan hun loniet - voldo." word met e gef tw ft wekon «gekltstraf tot of met t-etl r xi<!«geboet, ANGRWK BKRCHX AAN DB LANUBOUWEKS dog 18 Maart otf 1 0 u «Heer Gtrd De Omove «be-, ; vergarg gehoud worötn et r N.L.V.C. op bet a 10. HU «0 V Sprek over hot von weld, elt Koolzneü ^»ccrotarl»r N.L.V.C. SniJNWACHT -- Waakkoimnando don Algeme O verstc wordt het «Waak-kommnnuo»»Waakkomando» bestaat uit vrijwil!!- f voldo aan dn vozd" voorwaard s rlljk geschikt zijn (neer-midlbaar Zelijk geschikt zijn (bewl)s Kdrag zed) : i. Lichamelijk ge- \ rt) Biologisch, b) PliyiUcli :».70 m. M voor? oml" 20 jaar «.68 m groot! [nar geword, on ge si jaar oud ztjit Aanmeldg ; S- ongehuwd : 6. Hovem.eit nan do cnrhcn pmld door do N.L.V.C. fcre nlichtg hierover kumi<?n ngeword bii.on T- nglielraro, gevorst" <W iv)"rwncht. StaiKstr. tl. fkrloren : rugkom naar Maldota<tscl> fuuloo Graf Agem, Dsrtidd.ig tuïscfion /> 7 uur, e grijs schotje. Trrncr hozrvir c zeer belooog bij Wed. K. Vnn Moffacrf, raat, *» (recliiover po* 1 ) Malcem.»4j.ii VERLOREN : Bru ler pormonnala rid otijjevtw tjo fr, op 7 Mowt. jus- <; <»ur guan Kleit naar Mal- Tcrug tis be*org mlt» goe beloong Hau fiorard, Torrcdreef 17, Maldogw»j.tj ^.ÏLORBN : Zondng nvotid, op Markt ïamerem, bm kdfjr hnn<!<cho. Terug frorgsn mits goe beloong bi} Weil. H- Ratstraat MnMegem. x^.1% levonoen : E reservewiel voor vraeht- Zlch w/l R^kloo, Molsirsot 711..,,., - «Het Daghet d Oostwv» voer op t Wrhulps ANTJE», BR1BF VAN ONZE ionokns tjt DSCH.ANO. Kuütnnd, 3. Besta Vritl Jozof, [k kom U olfüutr ooit o» eojjlgo regal ;,»«toryv. k <sn mijn vrid Albert zijn tüth<l beet» güzondheul wij hopan U «n *i onee M-ftUgemvriund hetzelf. Wy hebb hier op e ft vond, ba ooi» igtualc n& goed guoicn tc hebb, e clletjö gukaurt (bied) lk heb e ihtttr getoond. Mijn maat waa Ver- :cke RUhartl Deerlijk. Dc twee gdar» war : Van Htaeri Gonttl uit OoitizebeJc» Vercanim<ii\ Robort utt St ts. Getuig : Van Landschoot Albort. iklttgem Plaau Maurlta, ttvorgem. ~\ti het was juiüt gcl>tu>t ook. wij hedd irkelwat gokrsg, aimp» wijn. ge kunt wel dk, bea vrid Jozef, wij er e goed op gedronk hebb. ;n ula ge sgo goed w"t ü.tjn, bes d Jozef, zoudt go ook Uwweekbïad wuopaturon, dan hebban we oolc e beet. nieuw«ouzo rféirput. orrs weeft k ook niet veel nieuwe dan ook maar mijn briefje met hofij) spoedig Uw geoerd blad mog omg. r ela groet «n handdrukk uit het Ooat. Uwe vrid : Borberg«Afthur Van ^an{iachoot Albert. u - HohUeub, M-1-1W3 Geach Keer Uitgever, : werd hier gisr ln ona lager e 8<jriak4ULrtln(! gogevtn.wij aijn giatarid om 6 uur begonn z oehnd om 7 ur was het klaar. Er war 128 rtcis 16 prijz. Dit wae zeker hot irt waard! Voal pleuior hebban wli gemajur to dc kuartg gedaan wu waer al vee) blapeia. iur volg Ue wnaar»: 1. De Baet» Guataaf Da Cracno Juli ; Do Rou Rc Haanecaert jozef, all lt Wo«raolioot ; 3. Wlllems Cyriel «et Dyillnek Aohlel, Èecloo ; 4. Oscar De Manrihalk Aflolf De Saelelr; Watr ; ft i Kezel Jan, LambeKe Vormolre JuHcn. (R88evel ; e. Switzijnok André TiRiicrmau Orol, Waarschoot ; 7. Verhegifu A-1 na cn Medard Van Hecke, Wanreohnot. Andrd Rorczeo an.holrbeke Reu.-. ] aarschoot; 9. ArthuP Veroaur K ivla Emlel, Eekloo ; 10, Guütnnf Vatt Dm.. Delnïe Van Llppervoldc ïor.ö G;.. Wllfranck Oeorgeg on De Bussclurj L^ mu8. Eekloo; 18. De Meyor Arnold toa Mautlta, Waarschoot; j3. VPiMru.> Surf Van Haetlo Remt, Waarschon :. Löe Jaroorn on Ups a«)tgos. Wn" r ichoot ; 15: Theo Van Heck.j Ve jjd- olldoor. Waarschoot : 16. Klonjo Emiei >e Buscehoro Julion, Eekloo. Wo hop, woardo Heer Ttitgovor dit!n geeord weekblad zull lcann. 5e schatbewaarr. Van Wassonhove A. oorz. Roy Maur.; Schrijver, Vcra",;---^ A. Wy bied u uit ona lager onze beleef achtlngbvolle groet, Roy Maurits. E pera<k>n uit Eekloo die echr o"- kond wil blltvon zal e som aan Wgtlntlp schk. Gij Wrlu Gij ttooneewi o paar uur gezond verzorgd zi MALDEGEM. voor don Kampiocnontii S.K, ln dc edron «r West-Vlanmler wonn onze Sportkrcn glansrijk d iiiz/-t Jnhbeke met t ied Zondag, moet we hot srke Dosko eir ple g:,an bel-miiie/ftn, We durv n Hk uitslag als gon Jnbbeko niet orspellon. Dosko hooft immers <Gtt uanzilijfa«n 1. Jahtiftkn on nor-rnom moest niet are cijfers onrdo. Maar juist dit, w«-k».ze jongs op rot roemrijke verrichlg. e vertrekk om half (Wee, per [iets, su(iorrs, word vricndulijk uitgc-noodigd onze iann ycrgezrllon : niets doet aangamer ip verplaatsg,la e aanmoedigd,< flello.» portkrg» toegi>ror on., t eje oogblik. aarbij wedstrijd xu\,\a nl^ile wanrd zijn. De 0vorige «nngesloicn Spoitkrg t We, i s ;"}! vier katfigorion nem el aan Veldloop vi.n r vcr!l mf t Oost- X* v- a. r Z,J, we \ oon zulion hemaclitlg Niet aangeslot word ook uitgoodigd kutmon zich voor <lon wedstrijd bij Schers lat sckfijv. Vortrck 0111 TE KOO : Ton codtiiiti Zich Ot. O. De Schouwburg VBNDE MUZKANT, liet is e kunst film Ufa. Programma : i Vlaanuh gespj-olt dagblad met verre oorlogsgebeurtiss, 2. Documtaire film T De groo Ufa- ilni FUBDEMAN BACH ol e ZWERVENDE MUZKANT» met Gustav Grunrs Li Merlbach. Er zijn vior varloong. Zardag om 8 uur. Zondag om 2.30 uur om 5uur on» 8 uur. Maandag ge cmemavoorslhrtg, daar het tponeelsttik «Antje» dan doorgaat. Vt/lgïn weck : «EEN VROUW N MAAL- STROOM 3 succesfilm met Hertha Feiler. Eerstdaags «WEENER NACHTEN» e liltn met Theo Lg Hans Moser. BERCHT : Alle bondag v«0 10 tot 11 uur, zuil aan do kas d Schouwburg, kaart op voorhnnd bekom zijn. SCHOUWBURG MALPEGBM Vrijdag, iq Maart, om 8 uur. mjwndfir ko prorfamma met beroemd film : «VERLOF 01» EEREWOORD» met als achrgrond don oorlog JQJ4-98. Balk.-mi<nart kan m voorbgsprek. T"DAÖTÈTTNDÈN oot Aanp sloion bij hel «Verbond Vlaamsche Kultuurkrgon e Mtdgem» ea MJ a Algeme. Tooneelccntrele n 0PV0BR1N0 VAN t ANWB» blijspel vnn Anton Httmik op Maandag, isn Maart.1 s. re tg n ;,o. Prjjr r plaas : 10 fr. x [;. cn s fr.j kaar. vari to 8 f. zijn gcime..ttierdl. M zijn Unart bij voorbaat bij heer! lv«bb«s G. Van Le«of ia d Schouw i-ii Pa totale netto.opbj5«l, gecontroleerd door Wlnrhulji. kpmt aan dit werk t goe. MaldiK. v.ers, komt naaf ze vertoong! Gij ala.-ir.j-i.- vlieg klap t Gij s. ie onze kuituur bij zoo drgd noodzakelijke DEVLAOBEBJOHTEK Onze 1.. heeft Kd, Jan Acke, gevall ala soldaat v., het thulaïroot, gehuldigd tijds itan geeo.vuiion avond met Blank«. Gijget, vorig dsdag, Zlo voorpaga l»et doodsbericht.m jon Acke, Onz ve» moord Kamurnau wug aanwazj* Malflegem bij opg va» d Deviaghaard ia December Blanii.i QJjggi^q sprak laa voor uit ïlgon bi.. iel vóór e»»atlgtal gevrollg luisr i..j2onre led. Haar bunl «Banger voor mijn Land» 10 uitdrukkg \:j;. tiaar eig Brandg voor hot Gebod hét Oogblik!» Locs. hat blad <le oproep voor O.T.-Arbeld on. 1:nier geschakeld word ln h"t geb..d afhang d bevelheober H oa N.-Frankrijk. Dit i» e elgo gerwnhetd ln rang r O.T. aan slui n het Ooat staan duizd ocmn i <sgoot bij O.T. Ook la het Woai,ii mann noodig voor het vervull var 1 rg opdracht. ï De sntl-splflje^vlfitlfiohe Ttoonsllg loopt. iua^el! We richt e gezamtlijlc bt^iic De rugrei» i» kostlooa. n r. - na&lung tull vre rondgeleid worr j<x>e e vergwoordiger Devlnir het geiamtlijk betsoek s:njk niet vast, M geve nochtans aumiii«ijmd naam op n d Devlaghaarii. e datum zal bekd gemaakt word. V" r A&elrs Arbelilar«ln Duitschu r..<tib» zal e verlofdag gavraagd WMxle W ïn eepj pan<- wek hebb wij als elger rtoqijlng twee allemlka film, nam.. èt Veitof op Eerewoord > tïiw 0 Jjt^rito». Allo l9<jon vergast weop i- vertocmgmi, zooals altyd op guns Pevtog la e arbeitisgeeon» scha;.n gntza^lijko dltpe beokt?. Uti-p. rtjjaangohe Belevis naar d voliü vatlonaal-socittllstlach «ln, dat ia o.m iieejut gaat voor eig nut, vokswelv v*ior prlvaatweïvaart ; atorke ka mui fhap, gezamtlljke vreug doch 00U,-r.itnéntHjkc plicht. V... -t-ösot onzer Devlagled, wordt ook Devlag, Do D«vlagUdkaart 1B uw -»bewijs. 1)1:! U;KALRNDER ; Vndag, 19 Maart MS to 8 uur film «\ >: op Eerewoord», Vnjd.-,i-M Maart MS, S uur film Wrhulp» TQONEBL VOOR WNTERHULP: We trekk nog ma als aandacht op opvoerg «Antje door «Daghet d Oost», opvoerg, waar du totale netioopbrgst -aar onze Wrhulp-aWeelg komt. FEESTEN VOOR WNTERHULP ; D laatst ti}d werd ons vaak vraag gesld waarom er onze geme niet meer feest Wrhulp gericht word. Feest zoud rdaad kas onze Wrhulp-afelg op flke wijze kunn spijzig. M.varge echr niet dat het richt feest zeer veel werk vergt. Wanneer groep als sïuciemckib of «Daghet» zich daarvoor spann, vorm feest e flke propaganda. vs zijn ze e bron komst. De vraa,j zou dus eigszs anrs moet gesld word : Waarom zijn er niet meer groep, die, het voorbeeld dr anre volgd, feest t ba Wrhulp richt? Het Secretariaat is eik dag op. Voor beelg korat m op het besl uur, d Maandag. Nieuwe gevall meld 2Ïch ms~ sch 6 u. eti 7 u. (niet op Maandag) Snelschrift! WORDT STENOGRAPHK OP TWEE MAAN. DEN TLDS 1 AANPASSNG OOK VOOR DU1TSCK EN FRANSCH DOOR EX-LEE. RARES VAN HET HOOGER HANDELS EN TAALNSTTUUT TE «ENT. AANTAL LEBRLNGEN BEPERKT. ZCH AANMEL. DEN. NOORDSTR. g, MALDEGEM Al Occasie Meubels zooals slaapkamers eetplaats -- kleerkass bufettan lavabos nachttafels bedd tafels zeje stoel krwags Hjnwaadkass waschmachea met motor ea met rle hand - waschkulp Btov kachels koffers. scho, ons. a. aan zeer gerge prijz bij JUXFS OVERMERE-BAtrrE Vlamgstraat. 19 bi» ST. LAURENS OPGELET! DE WNKEL n t Oud Juweeltie vroeger tango Vlolettstraat 25 is overgt bracht naar St. Jacobsn/.euwfttraat, 3, Juwcel Plata Brillont Zilver Oudhed Meubel De Grijze lammerti S, ST. JACOBSNEUWSTRAAT. 8 (VlaanuirUt bü St. Jacobskcik) G E N T Bost«huls r Stad! STAD EEKLOO. Op Dsdag, t8 Mei K/ij, rond lo uur, zal door het ambt d gezwor landmer Heer i. BERGMANS, overgegaan word tot wetlijke afpalg buurtweg nr. 4i, gaamd St Vctiusstraat Eekloo. n opdracht : Da Secretaris : De Burgemeesr K. HEF.NE. A. VAN ZANDJCKE «STAD EEKLOO. STEDELJKE TEEKENSCHOOt. laats Destuurr, Voorwaard : 1. Ourdom : msts 30 hoogsts 4,5 jaar oud zijn ; 2. Uitgangsdiploma bouwkun bezitt e honger kunststituut. 3. Proef aflegg. Basiswed frank nu vermeerr met 20 t.h. Verr 780 frank per schooljaar, -lesuur voor verschei leergang door d bestuurr gev vermeerr met 4rt.h per distjaar gedur to jaar. n gewone tijd, avondless : 5 dag per week z uur, Oktöber tot April, zij 26 wekon. Vqorloopig : t-sseó s Zardagsavonds s Zondagsmorgs. Aanvrag met bewijsstukk stur aan het College burgemeesr Schep, Eeklpo, jier aangeekd schrijv, gepost lantsts op is Maart Eekloo, 2? Februari u)4j. - 9 Jlériioj..!..:,r Dsdag 8 uur : Zuigelgzorg. :-z.-n 2!ondag 1-t Maart 1913, ln d Dev>» tard Gt, Koorntol 14, Kar f!.".- vcor het gewest Oft-5je«tJC3lan<l. nanv i.- i om kwart na 10 uur elndlg- <1 n.d! uur namiddag. Daarna voor dc gev. : «uig cn vrouw-refert bezoek - Vlaamsche cn Pultsche verwond? i( ln het Krljgagnsthuls. \og kunn kr 10 tot 14 jaar mold voor het 6 maand vatlof t-ntshland. E heerlijk Verschiet! De KMidor bekom kosloos e uniform, -its afgev noodlge xtlelzegeis. nez Zondag, 14 Maart! do groo Holliccdkrtag Antwemon Dr. Jef Vah TVieln gneft gelopheidsredo, Devag. Malgem. S. V. VOSSENHOL. Voor e rccwdopumnst riep scheidsrechr liraet twee oud-rival tussch lijn. Va.e spannd.* allesgevcn partij moest hot S.V.-ers nt onrdo voor kani-,».> H.O.. lied Zondag hebb we op OostvcM groo veldlop t Verband Malgem. \l Athleton nemijn cr aan o.l. Sportvrid lied Zondag nut Gro-Zwart naar Oostvnld, Zondag 111 Maart^e groo rby op ons rro g bezembrs Kleit. Houdt di datum vrij. Gro-Zwart. kwart voor (iveo stipt hij [[. Oynj, T F. C. KLET. Hoera Onze twee puntjes, hard betwist gewonn op do S.K. mann Malgem Hed Zon-jag gaat blattw-wit r< e;t et oon uitgelez kcurkorpslooprra t kimipiosch u) vnn t \ r erliond Malgem. Veldloop, betwist op don jeusrdda.tr Oostveld. Komt, cn t)e. ker mee naar Kleit. Allo Cackaert cn llottclier! Alle supporrs. Alle snoi tniann Kleit sclie. warpomp. Tc bevrag bij Jozef De Lille, 1 gaan mee naar het jeugdfeest. Fiele. Noordstraat, 17, MAL c "" AAN )E H.H. LANDBOUWERS VAN MALDEGEM EN OMLGGENDE. Om spoedig uw meel hebb voor uw gekalf koei, geeft uw zegels af bij MAURCE DE VOS STATESTRAAT, 33, MALDEGEM Alsook drzedie verlang contracer voor zoijierkoolzaad kunn zich tot mij* wond. Vrilijk aanbevol, p. siz.o Maurice De Vos. EEN GO lil) MDDELTJE TEGEN VALLNG BN HOEST, DAT ELKE HUSVROUW KAN KLAARMAKEN. Dit evoudig recept werd reeds door vele lezeress klaargemaakt : F. kwart lir war warm, daar eon soeplepel suiker of siroop oploss. Na afkoelg nieranti toevoeg 30 gram Cibe (dubbel geconctreerd), dat alle apotliekorij verkrijgbaar is. Goed doorroer gij verkrijgt e uitsk hoestsiroop, die goed smaakt voor kr. Neem viermaal daags e eetlepel. v ouii tferust es proef bij volg vtil-.1^ V. :-,r,t rm.ni uit om d naam Cibo <e bereidg niet verget. TF, KOOP : K nieuwe clectrische motor \h PK,,\t-i PK 1 PK e elcctri- STAD EEKLOO. Hef college burgemeesr schep maakl bekd dat plaats adjunct-politiecommissaris begev is. De candidat. moeton aui volg voorwaard beantwoord : 1. Belg zijn aan militie verplichtg voldaan hebb ; 2. Van goed gedrag onbesprok zelijkheid zijti ; 3. Vrij zijn ziek gebrekkelijkhed ; 4. Geslaagd zijn het exam, voorgeschrev d6or konklijke, besluit 6 Maart cn ry Sepmber 93S> gewijzigd bij besluit 1 Maart 1942 of bedoeld esatn ontslag zijn ; 5. T ms 25 jaar hoogsts 35 jaar oud zij ; 6. T ms t.70 m. groot zijn ; 7. Pe aanvrag, met dc erbijgaandc stukk dion voor 28 Maart ïq4j aan het schepcollege Stad Kekloo word overgemaakt. Voor brg documt : 1. Bewijs nationaliit ;, z. Uittreksel uit geboorak ; 3. Rewijs goed gedrag zed ; 4. Militiegetuigschrift ;.<;. Geeskundig getuigschrift waaruit volledige ambtsjeschiktlieid blijkt (op merk dat voor d«boemg e geeskundig onrzoek wordt afgom door" e geesheer aangesld door hoogcre overheid) ; 6. Afschrift het bekwaamheidsgetuigsclirift, voorzi onr nr. 4 bovstaan voorwaard ; 7. bewijs niet schrijvg het Jodregisr. Eekloo, u Maar n ojidracht : De secretaris : De Burgemeesr Schep K. Hee. A. Van Zandycke. ONMDDELUK GEVRAAGD : 2 Schrijnwerkers m dan 18 jaar. om meubelmaker help, Onmidlijk goe verdis. T. D., Gtscheswcg, too Eekloo. Persllfabriek, naargeunig mogelijkhed, vervaardig attij^ hunne product soms zó6 raar om vi» omdat xe 16Ó gezocht word. HEKCO voor het week, ATA voor het huisonrhoud» imi voor het beroepsln zijn rdaad kost* bare helpers die elke huisvrouw begeert. PÊRS tshenca^jwmi-ata. AANGENOMEN P^OOVCTEM W.N. e De WEDSTRJDEN Zondag het Wrvelodroom BRUSSEL verred, bracht twee jonge rners op het voorplan wie we toekomst nog heel wat zull té hoor krijg. De eers noemt JAAK ENGELEN, die er niets bers op vondt don al reeks liet Omniumkampioschap voor Jonger, wacht slep. Die Engel is e kerel met e geweldige tookomst legt er op Mn e zeer groot omniurnspecialist word. Sa klasseer zich twee, Vond Broeck r Blomme vier. We moet hier bekn, dat Mielke Blorome ons eigszs ontgoocheld heeft. Niet dat we gedacht hebb dat hij het bijvoorbeeld op e Jaak Engel halèn zou, ne dat niet, doch dat hij kans bad op e twee plaats, geloofd hoopt we. F.r moet iets bij Blomme niet d haak zijn geweest. Naar t zegg zijn verzorger Van Veergem, leed Blomme aan ldpijn bevond hij zich alleszs niet gewsch positie. Jammer voor hem, want dit kampioschap was er voor Mielke zeker vast naam. mak. Maar allé, e slech dag is daarom nog ge. slecht jaar, HOOGER OP OOSTVBLD HALLO HALLO hier dc Qostveldsche kampio. De Blatiwks hebb het nog nooit. zoo srke S.V. Vosshol op eig rre i voor o massa opgekom sportmann, het voorplan do verdwijn. Hooger Op kan dc edzege moeilijk ontsnapp. Vethaeghe, Corpees, De Cuyper ongaakbaar. De greep naar d til is succesvol gewaagd. DE VLAAMSCHE PEN KOMT op Zondag a.s. 2 Maart 3.30 uur. WE :? Alle sportjournalist : Het Algeme nieuws, Sport-Echo, Vooruit Sport, De Dag. WAT? Voetball g kampio \ Yerhoml Malgem : Hooger Op. hij is nog jong goeg om hetge nu verlor is- gegaan, dubbel dik rug wn..de twee rner die zich niet d slag als GEMEENTE KANEGEM. Betrekkg tijlijk bedi bij d bevobrradgsilist begev. VOO RW AARDEN : Belg vjn, goed gedrag niet geschrev fier Jodregisr..1 -:.- OVERVVfN... -fty^f*» ZWAKTE T Uw lich^mtsvrzwikt, Uw bloed is arm «an roodc bloedüchattmpjes, Uw wcer- tandïvcrmog is onrmijnd! Oe HatopoKT-dragecs zijn juist wat & nu mxxjis hd,t. Zij «erk lichaam - zcnuwstïlsel voer het bloed nieuw tf, Vl ag 3aag nog e doos aan Uw apothvker beg Uw vcrsrk/il ^ kuur onmidllijk/ «ngs- > Jr sr _ walsghcze hetr,besluit 10 Novém! 1942 zijjt» colfpässittß: 1 VoorlfSur wordt verled aanz welke drie - maand!jn ravitaillecxg gewerkt hebb. Wetlijke bezoldigg. AauVJg moet per aangeekd schrij gericht word aan d Heer Burgemeesr voqfap Maart 1943, Opla^lDa Sekretaris -De -Burgemeesr G. Dg CLERC.Q. M. VAN OOST. 3 l\ / het rijk geilli^treerdo VLiVAJJ^SCHE maaodblad voor VOLKSKUNDE Leesgcld : 30 trank s jaara ts stort op postrek, 3379,47 op naam J 8ERNAERTS B J B S S E. Proefnummers op aanvraag : <ouizaluan. 430, Brussel, We>*re g-evraaffd, 143,13 fwmbwct rrt-nfiiwimw anw KATll leäsojskn : On. kfist. huwelgk aan gaan wdt U tot «KRSTEN HAAUDs Huw!iyitsw?rk..-.«.stbua vh. Vetviera of Postbus 107, Antwerp. nricht, v. vertr. JRef. v. priesrs. Geheimh. op qerewoord. Talrijke geleghed. Meer dan 120 huwelijk ln (2 fr. bfcvoeg voor V. documt, cn lijst). l 2 2. cayswis^kbtrs- y vèrsch<iftw«, e"rt«wb n raagazön! kasmeubelmachl, plat (slaan kop) snelnaalmachi, z. Occasl nagezi gewaarborgd af 500 frank Naald, olie vergstukk., Hersllg aller merk. «Utg OMER DE TAEYE (ientsche STEENWEG.»7. MALDEGEM 14^4 Opgelet!!n Wit Duif ] e kampio is kom opbar, is VAN LOOVEREN. Deze jonge kerel, die pas sds e paar maand aan zuivere snelheid doet, veroorloof zich dc weel Frankrijk België wedstrijd, sam met Poeske Schers Fransch Gerard Sfftleb, duchtig t leer gev. Van Loovex was bei transch werke.lijk baas, bijzooverre dat we nu af reeds mog zegg, dat Vlaanr aan hem e nieuwe snrjheidskampioeri heeft,-waarme meest nabije toekomst zelfs Schers Van Vliet zull af rek hebb, liet is dan ook met e ongekd verlang dat wc op gelegheid wacht hem verr tog groo kampio aan het werk zi. Bij c jonge spurrs was het D1ERCKX di«van Heuic De Meyer wist klopp. De 50 Km. ploegkoers t slot, gaf volg uitslag : 1. JAAK ENGELEN MARTN VAN DEN BROECK, 31 m. 25 sek. ; 2. Donay Van Kemp ; 3. Desmedt Fruithof ; 4. Van Mierlo Pe Stobbeieire ; 5. Dierickx ; 6. Blomme ; 7. Alpaerts ; 8. Baets Geerts ; 9. Dielis Van r Stuyft ; 10. Marquie Van Eeckhout. Op r ron : tt. gelijk : Frans Copps Verbesselt ; Hardiquest Van Hove ; Liroye Van \d: Dricssche ; Bauws Verhaeg ; Van srdael Suys. H^t was weer machtige Engel die hier hoofdrol speel die sam met Mart Vand Broeck het heele lot rners domeer. ZONDAG werd er ook weer tal veldrltt oefkoers verred. Te SERS- KAMP was het BLENDEMAN die met bloem gg ioop. Michiels was twee Frans Oevos r. Te ZELE won VAN OOTEGEM <. bloi op M. Verscheur, Bernard Franck, Willems, zoovoort. Te BERNGEN klop jonge DiDDKN Dis Van Dijck, Verpoortcn z. Bij LERSCHE B.C, won Lo BUSSCHQPS het clubkani[)ioschnp voor Frans Krnest Srckx. Bij BLAUWPUT was het August JANSSlvNS die trui won, rwijl Nackaerts zich twee plaats. Van Loock d spurt klopp. Te St.-NKLAAS was het Staf DEMEKRSMAN die won op Staf Mels, Van Geysl, Van Overloop, z. MARCEL RYCKAERT zou naar we hoord plan zijn om zijn kandidatuur sll voor het Snelbeidskampioschap België voor Juniors. We vrag ons af waarom hij dit niet zou do, evals we ons ook afvrag wie er wei bekwaam zou zijn hem ce vloer? Marcel is ook plan zich toekomd Wr speciaal op zuivere snelheid toe legg. Dit jaar zull drie Fransclic rners uit ploeg Dtiecta, aan. -Ron Vlaanr elnem. Wie het zijn zull, is echr nog niet met zekerheid bekd". hoogs zooals : z. z. Eik morne eetplaats wd Ossstraat nr. ti( Betaalt nog altijd prijz voor lw waar Allerhan Oudhed Juweel Zilver Porsele, Komt zi overtuigt XJ. SERPENTSTRAAT, 15. GENT (Bii Vrijdagmarkt). Tol. 304, ,r GELDBELEGGNG HOFSTEDEN N DF. WALENSTREEK, TER HAND TE KOOP NAMEN : Schoone hofs groot i4 Ha. bijmi e blok. Gevraag prijs fr. Ha. NAMEN : GowJ.e bols 16 Ha. bijna e blok, vet weid, verhuurd aan 1000 fr. per Ha. ngottreedbaar aanstonds 11a d oorlog. Prijs fr dc Ha. Bei-, beboerd tloor West Vlaamsche landbouwers... HENEGOUWEN : 10 Ha Grond. Wn Mot; voortkom uiieeroei bossch, dicnstisr voor plantag. Prijs ^o.ooo fr. Ha. NAMEN : Prachtige hofs ; Ha /eer-wel geleg bes land weid beboerd door fr. eigaar West-Vlamg. Gevraag prijs E-p.n bes Hofs 10 Ha. Gevraag tvijs : ^tjo.ooo frank. Seffer.s vrij. Sprek : ADR. VAN HUPFEL. Noordsfr. 7, Harelbeke. lijx Verkoopzaal ARTEVELDE voorhe * MARNX,, KRAANLE NR, 85 (ba hetgravcdkastoel) GEN15. Merkwaardige Opbare Verkoopg MOB.ARl: ZAKEN, NAA. EN SCHRJFMACHENEN, BUREELMEUBELEN Deurwaarr O. LOORE Gt, Fléviistraflt, 42, zal op D 1 N S D A G 16 M A A R T om i.fo uur stipt s namiddags, Gont, Kraanlei 25, r verkoopzaal <1 AKTEVFJ.DE» voorlieoii «MA RN X».overgaan tot opbare verkoopg : Ultra morne slaapkamer uit eik met aan bed hang nachttafels, gepolictoer slaapkamer ultra morne uit nothout. Verschei anre slaapkamers uit eik on acajou. Geassorer matrass. Bijzonr schoone eetkamer uit elk met groot buffet cn zilvtm-kas. Eetkamer uit eik met mat mer blad. Zoor schoone eetkamer Raissance gebeeldhouwd Tiers. Morn keukonihobilair uit eik. Zeer schoone morne ctiisiare. Keukstoof. Prachtig buffelvuur nis nieuw. Gnsvur met zonr ov. Kleerkasscn met zonr spiegels. Ptiffettcn voor eetkamers keuk uit eik, pitch-piue acajou. Ligkass, tafels, _ stoel, dis, ler cltiiweis, weelrige salongarnituur club (3 stuksl, verschilltle Cheesche cn Jnpnneesche v.-izon, cristaal, bibflots, sclioiiwgarni tur, artikels uit t koper, porsele z. 1 ALLERBESTE NAAMACHF.NEN «S1NGER» «PAX» met zonr uivüllld kon MOr)r:i-!\*R PANO EK. 2 Radios op universele stroom 2 cn 3 golflgt. Tapijt allcrh.dn nuttig huisraad. BUREEL MEUBELEN : Srke brandkoffer met secreet gepantser plat. Buromix mistre onkel dubbelzijdig uit eik acajou. Rureau america uit eik. Bibliothek, Clnssrs met zonr perse. Verschill anre lu^eelvoorwerp. ALLERBESTE SCHRUFMACHEN portatif. Eige lot juweel.volled- GE CAFP.AMEUBLEMENT. Geldkast Uls nieuw. Snijmachi Balans. TENTOONSTELLNG ; Zondag i4 Maart 9.30 tot u tot 5.30 u. Maandag 15 Manrt Van.9 tot 12 2 tot 6 uur. BESTUURDER DER VERKOOPNG : O. STAMPARRT, Sluizek 29, Gt, (H.K ). Voor lichtg aannemg : uitsluitd aan gezegd adros r verkoopzaal. 11 V j m ^ o J L BELGSCHE VOETBALBOND. EERE-AFDEELNG : Club Mechel heeft, met zijn gelijk spel met Beerschot onverwach nerlaag Liarsche op Forestoise, haar kans op d til eigszs verhoogd Dat Mecheluars echr reeda d zoo begeerd kampiostil reeds hand zoud hebb, is echr alleszs nog niet waar. Doch niet aan d kop het klassemt Wordt er hard gestred, maar ook aan d staart. Boom mag weliswaar als zijn bepaald verooreld word aanzi, doch wie er. sbakkers nnur lagere region vergezell zal, is nog lang niet uitgemaakt want niet mr dan zes elftall bevd zich gevaarlijke zone. EERSTE AFDEELNG A : De wedstrijd Zondag hebb aan d stand r kopploeg uiet cns veranrg toegebracht. Zoowel l.yra als Geel Sta Leuv wonn hun wedstrijd, zoodat we zull moet wacht tot volg Zondag met G.cel Lyra op het programma, om meer klaar. d toestand krijg. EERSTE.AFDEEL1NG B : Het meest ophefmakd feit.ze afelg, was 5 3 ze^e door Sportkrg Charleroi op het Dargveld behaald. Hierme hebb Brusselaars hunne kans op liet behoud r twee plaats zoo goed ais totaal verspeeld, waarop nu Cltb Brugge nu Ukkel Sport liet meest aanspraak mak. Wat Berchem Sport betreft,.ze zet met e verbluffd ;meesrschav> zijn zegegang verr cn verpletr nochtans op dreef zijn ploeg. Union Ctre met 8 1. Ook Vigor Ham me maak kor mett met Oost, die slechts met ro spelers optrad, waaronr zelfs afgevaardig. VLAAMSCHE VOETBALBOND West-Vlaanr : Etireeks A : Beernem werd op eig rre door Doskojongs niet 2 5 gevloerd rwijl Jabbeke er ook e Sportkrg Maigi aan geloov moest. Dosko komt dus op kop met 4 punt. Malgem volgt dan. niet 3 punt, Beernem met t punt Jabbeke niet o punt. fit eiiidreeks R we.rd Liciuervel dooi Velgem met 1 1 gevloerd rwijl Zelgem het Zivtvezele mel 4 3 won. T KAMPOENSCHAP VAN T GETROUWE. Fale uitslag S.V. Vosshol.llooger Op o 1 F. C. Kleit S. K. Malgem 3 a De al^emeune ratigóchikiiiijg : 1. llooger Op Oostveld S. V. Vosshol F. C. Kleit 3 1 a o S. K. Malgem 3 o 3 ó 3 7 o Wedstrijd 21 Maart uur. S.V. Vosshol F. C. Kleit. Vridwedstrijd V.V. Hooger Op Oostveld De Vlaamsche p. De sportavond Malgem d Schouwburg op 25 Maart 7 uur garanert e pikfijne organisatie. De smaakvolle sportjournalist Jeroiue Svs met Maurice De Waele, Jules Vnn Hevel, Diele Van r Meerschaut, bamieels, Ulomme, Ryck.iert, Ravmond Rraiiie, dc zoo gek rndio-artis Hele Maréchal. Do avond wordt opgeluisrd door hrt groot orkest 11 La Gitana > uit Brugge. «ANTJE» Hebt u reeds uw komkaart besld voor ze veel beloov opoverlng? Maandag, 1511 Maart. SYSELE Met jonge kracht gaat F.C. e nieuwe toekomst gemoet. Het ionge ploegje Gevaerts Beernem kan het Zondag i4 zer best onrvd. Beg 2.30 uur. DE PLOEG : lielnev, Guido Van Wijndaele, R. Degran, Willem Van Widaele, R. V. Herrewege, Emiel Ronsse, V.V. Retuergetn, M. Schoutele, Cesar. De Baets, L. Ronsse, Frans Bruytaert. De Vlaamsche p komt. E buitkansje voor sportmann Oostveld omligg. Stonnï. DEJEUGDDAG HEDEN ZONDAG TE OOSTVELD S TOT SUCCES GEROEPEN. De groo jeugddag, gericht door «Hooger Op» Oostveld, welke aang neemt om 3.30 u. laat dc jeugd 22 gemet vergwoordig.. Deze groo aihletiekrneetg waartoe alles kosloos is, ve c prijz wn gaat door met mewerkg v«u O.ympic Brugge hare secties : S.A.E. Torhout, Prior Kor- Lemark, Edracht Artrijcke.,t Kampioschap *t Verbond Malgem vèldloop i94j met vrtg clubs : S. K. Malgem, Hooger Op Oostveld, F. C. Kleit, S.V. Vossu:V hol, Asschroek, Male, Sysele, Beernem. Welke Oelem, Assebroeck, Urset, Beernem. Welke ploeg wordt kampio wt d beker.? Bevs. lniers Bru^j^e, Torhout Artrijke, Kormark kom er. nog ann toe :. Jabbeke, MocrkerUe, Koekelare, Gisl, Siat- Piefs, zegem. Koersverslag langs luiiisprekers. Nog schrijvg af 2 uur. Kleedkamers prijsviitd(;ei[ie bij Ré Sieröns, lokaal vnn «Hooger Op» Aankomst bij J. Dlioore. Programma : t. Knap Otympic Brugge hare secties. 10 tot i4 jaar 600 m. ; 2. katt Oostveld omligg i4 tot j6 jaar 1200 m. ; 3. Scholier Oostveld omligg 16 tot 18 jaar.2000 m. ; 4. Juniors" Siors Gostveld.cn omligg 3000 m. 5. Koers voorbehoud voor led Olynv pic Brugge hare secties 8000 ni. ; 6. Koers voor knap Oostveld..omligg to tot i4 jaar 600 m. ; 7. Kampioschap t Verbond Malgem Juniors-Siors 3000 m. Onr vele prijz noer wij e schilrij Roger Van Belleghem uit Beernem, e schilrij Gilbert Verstra jiit Ursel. Verrs vele boek over Sport tal allerlei nuttige prijz. Stonni. PAARDENKOBRSEN. De serie r groo zonierkeers gaat begn Waar??? Wanneer??? Héwel ERTVELDE OP ZONDAG 14 MAART om 2,30 uur sfipt FRANK. PRJZEN. 200 FRANK verplaatsg per paard op prachtige wei d Heer Charles vefzee Riemestraat op vijf mut Vare het dorp. De bes paard zijn partij, ; koers word opgeluisrd met muziek aan kanti zijn bes drank beko- : m. 7-3-ia 1 f ^ h o i n p e i u GEMEENTE MALDEGEM, Kielt. Groo bollg. Voor het sluit d Wr zull er op 4 overk ban Richard De Conck nog 2 bollg plaats heb-. oon, es af, op Zondag 7 Maart op Zondag i4 Maart 1943, ier met 3000 fr. prij- z. nleg 15 fr. per tnan. Maat mebrg. Beg om 2 ur gelijk gewoon. Vrij drank. Dus bolrs die durv uitkoni g Zomer met hun maat zull wij verwacht om die 2 sluitgs koers Kleitsche pis betwist, want dag word lang Wij verzeker u dat het om 7 uur zal geëdigd zijn gelijk gewoon. De 111 richrs : Lapper, Stok laelman. ; ; GEMEENTE MALDEGEM (Akkew). Groo Monsrseriekaartg bij Hri Deyne - Hri De Baets. _ Op Zont3ag 28 Februari 6 volg Zondag met ackoiupg op Zondag ts April. M speelt bij Hri De Baets op 28 Februari, l4-z8 Maart 11 April alle Zardag. M speelt bi) Hri De Deyne op 7-21 Maart 4 April alle Maandag. Series 32 nian. nleg 10 fr. per man. Er wordt seffs uitbetaald 120 fr. aan wners r serie. 80 fr. aan verliezers r serie 20 fr. aan ver- ; liezers halve serie 80 r. blijft er staan tot op afkampg. Nieuws Nieuws Alle Zondag za). is serie die gespeeld wordt volledig uitbe- ; taald word vereld als volgt fr. M zal alle Zondag begn om 5 uur voor. dit uur zal er niet gespeeld word voor serie. Het Bestuur : De Vereig kaarrs d Akker GEMEENTE MALDEGEM (Moltje) Op Zondag i4 Maart, groo bollg voor jongelg onr 18 jaar. 250 fr. pujz. nleg 3 fr. per man. Lot voor maat. Peletons j man. Boll, tot 22 cm. Beg 1.30 u. (Aan Café «De Groo Lepel».) Het Bestuur : Claeys Lowijk, Mcreve Maurii» Roy Wiily. A. j4j.i3 GEMEKVTE MDDELBURG Op Zondag i4 Maart 943, creo prijskamp op 2 goe biljarts bij Pyffero f.nwiik Van d Abeele Jozef. 600 frank priu vereld als volgt no 80 ;o Eig sk krijt is toegelat. nschrijvg bij Pyfro Lowijk. lieg 3 uur. Het Bestuur MALDÈüEM Eelvel. Serlekaartg bij Phiicmon Joos op Zondag 21 Maart volg dag. M speelt series 16 man. nleg 10 fr. per man, cr %;ordt 60 fr. aan wnaars 4o fr. aan verliezers r serie uitbetaald 15 fr. aan verliezers r halve serie. F,r wordt 20 fr. uitbetaald aan wnaars r 1, 5, to, 15, onz. serie, 20 fr. aan speler die meest series gewonn heeft. Beg om 6 uur. De Commissie. 143.i4 GEMEENTt MALDEGEM (Akkers) Op Zondag 2m Maart, e eers kamp met krulboï fr. prijz bij Ré Bilaey. Beg af nig 10 fr. per man. ngeval overschot wordt alles verspeeld gelijk verled jaar. Boll tot 22 cm. zuiver hout. Liefhebbers opgelet! liet bestuur zegt dat ze zal roll, daarom zijn wij z lks d 2U Zondag iecjjire.maand e bolig gev wel met e schoon kampioschap. Aan d kampio zal o schoon portret geschonk word. Bolrs houdt dus d tweed Zondag iero maand vrij. Het Bestuur : Van Hoorvcr Gtiel, Voet Ró Van De Gachtc Valere, Willomarck Camiel.,4 3- r 3 GEMEENTE MALDEGEM (Akkers) <iaaibo!raniabtschappl ^Gezelsschapsvrld» Op Zondag, am Maart 1943, bollg op het gaaibard met 350 fr. prijz voor led. Nieuwe led word met dank aanvaard GEMÉ«NTE MALDEGEM (Donkj Zondag z8 -Haart, groo bolig op het gaaibard, > verk baan bij Cyriet Versiuvs, Café «De Vre» fr. prijz. nleg 5 fr. voor 2 pelotons of to fr. voor 5 peletons. nschrijvg t tot 8 uur. Daarna kampg.. Gelegheid boll na Hoogmis. i4;.i4!

4 WANHOOPT U? ZWT V uit het veld geslag? Hiertoe s ge red, fortu mak voor kele frank, GROOTE l.oten : één twee rrillio. 44.«lot «><>»< fraxtk. A,s. trekkg Vrijdag 26 fvhart Het billet 50 r. :»,r trou HEEST VERSPREDE WEEKBLAD N VLAANDEREN GESTCHT NT 1888 DOOR Volksvergwoordiger VCTOR DE LXE BREF EN TELEGRAMADRES DBXKKËRU DE LLLE. MALDEGEM Tel Nr.. Poeheckrekln«Nr. 52. ABONNEMENTSPRJS Voor heel t jaar Voor t buitland per jaar fr. -r. AANKONDGNGEN Vraag prfc regelmaat. PRJS pëb~ntnh5œït : 75*ctT ZONDAG 14 Maart 1943 lie ZONDAG 55e JAARGANG De Week Zom Gevat. jjj 24 ur tijd hadd we twee- bijzonre dulkbootmcldlug. De oereto : «lu sneeuwstorm u AtlunUsch Oeeuaxi. n u zonnebrand d evaar Herfststorm bij üe..,,,, do Goe Hoop, kelrd. Dultsche j.kboot tijds, vijf laats dag lievige hardnekkige gevecht. 23 schep met e gezamlijke tonnemaat il34,000 BUT. 2ea anre schep werd getorpeerd.» Do t we o : «Onze duiboot zett hun ituivaucu voort. Sds dag blev zij kxjutakt met eon Noord-Amerika. naar Engeland kowa zettd konvooi. Groep anrzeeers aiot zich aan boord tij lona herhaal mal uitgevoer aanval an, 13 schep, volgelad met ooriogsnialeel met totaal brt. n u grond >rle anre schep werd getorpeerd. «Ditgevolge waa hot duikbootwap u staat d loop «er laats dag toiaal het don grond bor to mold 3t! schep met e totaal tonnage "Ht. Ontt ao schtp bevond zich 8 jiunltleboot, dlo bü torpeerg lucht vlog.» Elke veroodcislt dat Duitschland leb tic laats maand uitzonrlijk zal heb.»n gespann om duikboot. mak. Moest het daarme er gelukk, anrhalf maal of dubbel zooveel boot r al» verlcdon jaar, dan ia Enge- Jd goodzaakt zijne arm op sk. Dat bekn mmers Etogelscbe mirt» zelf, * Wij hebb bij waekgwbeurtlss film gezi, hoe Dultsche dulkbooï, midd ocean, verschc torpedo» jgon. -nichtdulkboot brg die aan, doch is ge kaaimuur ge havkraan, vracht uit do ee boot to nem «anre l&tcu zakk, zoon toro weegt wel kele dul&ead kilognun jf of zeg mer lang, oo guat m dttn werk? vel, vrochtilulkboot brgt, dén na één orpedo bovop haar k bdt er.0111 aan. Telks tluikt vmchtboot r, elke torpedo komt vrij, drijv «o, omrgd door e paar goe zwemi. Dan komt vechtdulkbool narbij, it vaart onr e r drijv tor- os rijat naar bov, dufluonlg dat zij >ro torpedo op haar k neemt, op lo plaats «nar d iao.ilval kan oper.- n.. e twee weekfilm ztvg wij hoe e Xiho vloot duutboot op onze Atlan. to feuat draaxlloog ou da hoog gesld dt wtuir hot Engolach-Aiucrtkaansch aas Want hetge étoe duikboot ziet ca aio oogbuk naar huls set, wordt reed«t muut l&tor aan olie anre bekt. Moeit. Er ia ge twijfel aan, dat znodru,«*ü*ekt vrortlt dat e konvooi booti, AUMirtknxutche hav uitloopt, zes w. o paar «g lar afgesned wor - Hot komt er nog. dat m fcv vkiot onoerzeeer», e zal mak, di>warvliegtuig- kan meedo berger. -. mor snel crnan«vllegtu(#, dt\t g»vr. «me draagt, doch liever bze, om v. r turunon uitvlieg, uitkijk ketpaa ia ony» bst klar dag mei i- tntngevlicgtulg v e Engel?.-»oho kustplaats versch zoover v«- haals, dat do Engelsch niet and veronrsll, dan dat dit vli-v-. door e Jupanscbc duikboot was u.t. De acht munitielioflt die lucr.t )n, beok zooveel bomm mitidvr do EJOgêtüch bu ons will goo.,:; an*«r tneu bedkt dat Engul.s. - e gera verled week bov het plan:- >-- Brlei kwam, n omand, b gooid naar dt, drie schol 70 k- werd gedood. Dat la wraakro..-. i. f. hebb die arme HolUiudsche si-;, - i ler schuld? Wat hebb bij on> xjlmelsje» Ooakamp misdaanv l" «ikrijk hebb zo e paar dag.: ;< op 6 mut tijd 300 bur^ern ui <it kle atadje Knes. * De Sngelöcho bcuiibarmtsvih^iuibebbea, na verled Week bov liil.ju n geweest e» 500 msch (o od, Dultsche sd Nurnbi^. Muil Stutgart nachtijk beatuoiu rel- -onkig, kerk hospitai vi-miei^mr militaire fabriek oihler- icm. 1 uitsche bommwerpers zijn r...ar o New-Caetle gevlog. ia echt Engfclach : De Kuss lat on zelf als fijne heor voor wio -eeuw on modr on "kilk- loopli t m zijn, bomm uit Je tucht. hangt slechts met hak oog aan. elkaar.. «Van Rusland gesprok, toestand; Duitseh otandpünt gezi, bert er met rasse schred. Op het Koebanbrugghoofd, d Kauke.au», hebb Duitaciie troep will standhoud ze zijn er ook geblev. Aan d Donetz, hebb. Dultsche troep het heele Donetzbekk rug veiligheid gebracht. Prolotarakaja ia heroverd. Walki Ljoobot, heel dicht bij Charko-,v, zijn wergom. De Duitsehe troe P staan zelfs reeds rug strat Charkow, «* * Het blijkt werkoiyk zijn zooals wij schrev : het Dultsche leger, waar het rugtrok, ed zulks, omdat opgev rre, mr belang had, dan ongunstige «Mistandighed weerstand bied. Met rug trekk uit do vero hoek, was K"i-n Duitseh leger verslag. Zoo, n het Noord, gebeurt het rugtrekk op korr geschikr lijn nog, namelijk weer Dultsche troep ftsjew verlat hebb, Sytsjewka Belyf. s het immers, om e.voorbeeld gev, niet v- rwonrlljk dat Dultsche troep nog stad WJasmft, vlak gover Moscou will bezet houd? Het front kan daar nog met lionrdo kilomerverkort word. Dat, hoort echr onr bevoegdheid het hoofdkwartier, wij, burgers, hebb alle achrop ervar ta leer, dat Duitschland do Russ dw» baas blijft, al bnd stal nu ook alles aangebracht wat hij En al moest Duitschlan-d heele West- -üst bewak. Volgs laats bericht heeft het Oiiitsche leger atad Wjasjna ontruimd, n er hospital mot Russische gewon-,!,.;) gebouw met kultureele waar ijevoliigd aan Russ over gelat. Nog storm Russ aan t zuid h-t Bmmeer, hetzij bij Staraja-Riissjs, of Niesjnltsjl, mot e Juon. alle ti mer,!i>ch Duitschland wijkt niet. De jeugd. Rusland 1» opgeofferd.-a wr. Stal weet wat hij verlor ^eft aan mschlevs daarom, daarni n eers plaats, vernoemt hij met «woord het Amerikaansch mariaal ut nimmer kan opweg g zooveel Moed -- M heeft wereld ongelijkmatig, on- ïtuurlljk, onrechtvaardig vereld will ^ttd. Wreed war do gevolg het wreeds - mt misschi nog aan. Zelfs het klee Betgle was ge - 1 "r misrs ruimdkd goeg, om k t.uit brg : dat bov alle mulze- -isa het staatshoud. dit of..., oonjonr land, <1«alles overweldig b -,**uftrkt womt dat 6 koovooi boot kommernis moest zijn : woidirllng heril, op natuurlijke, haast zelfnrék wijzo. M hield aan onschdbaarheid, onzijdig held. onafhankelijkheid, zoovoort«. En ^iat, dit aleg ligt ln duig gevall, ne, n bloed drk, zers t Getnouwe, voor ons was het ifwer z ke*k door het overekom r volker, hoofdzaak. "Wij wild w-onrd, neut&lllt»- souvereiitb- voord gaarne prijsgev voor het behoud "tizer kr het aanlegg e bor» wereld. U getuigt bet. Jozef De Dille VB UBDBU SPREEKT! Zondag 14 Maart 194$ uur X HET SPOUTPAUilS Met bezoek aan Antl-bolsiewletische ttoonsllg wordt helft reis rug betaald. M neemt e kel reiskuartje - Doch het kan slecht verlor. Je fgeischa snoeverij zai bij e Duitao overwng guuw afgeerd iijn. ^.n moest Duitschiand kunn VL-rlieg, i-ware wer niot Engeland ue ivü, oh Rusland Amerika, geland ka«bij het uuvechu-n - 1 out log alfchu verdwijn, iets d Prankryk kan er ovi tschiel. jcer vel zijn daarom do meer,mg tooge- *an, dat hot haast niet ants kan, of En- Jand vecht, eer hot zoo laat is, mot lutschland g Rusland. - Stanley, Ametikaansche gezant "cou, heeft do Ametikuansclic dagbladrijvers op e confertie sam- «pon h verklaard, dat hij sds lijd maand vruchloos n >9ische péi-a zoekt, naar ee meldg of 10 butockls, dat Amerika Russ ^ooi-lognmui-iaal aleui.t. l.? ro.,. a ötailn verzwy^i dat wij reeds be^,n V j^tui8 - mu,lltig tanks hebtó w «ik " iet Stunley, d tosbnïuli, i- Amerikaanscho dagbk- «fk X zo^h"- ftls ergonswaar dadogejris Moscou» e. Pmerki,1B V,tn hun vall. 0l1 - scherp op KttsMnd jitgo Wollaco, d0 vice-. do Stats"ëri7,r l ", csi r Voreoriig. wwhjkge^d 8<:llCneCkomt!n cn llcc t dwtn^btkim Sowjet-U.tlc sehijnlük zijn, doch m o e ^ ^ ^ S waarhun aal ecr vast houd, zoo zou ze ^ufj«b "J ve» ijlijk word. De toekom! \f;f^v 1^ - z^n tier wereld, zoo voeg hij ^ hang af wijze waarop het m"<rvht me mokratie n vre mct olk,". kunn lov. n d loop dit jaar of wel 1044 zull wij di to besiia3on of er red aattweztg zijn het zaad voor e rtle-i wprndoorloc; zaai * s dat wreed? WJ wist het echr allemaal gocg- taam do vridschap het oogonbllk,»sscher. rcno-eland on Amerika on Rusland ROUTE BERCHTEN. Op Nedorlnndsche beurz is koers r aand stopgezut. ïo.ooo manschapp het Vsjokgleger werd door Japansche strijdkracht geg gom. liet 3 bolsjewistische pantserleger werd vernietigd. T N.W. Tripolls viel Duitsehe bommwerpers e konvooi aan. Zij bracht drie schep tot?,uik, met i:t totaal 26.00a H.R.T. beschadig twee anre met t3.ooo B.K.T. De opiiers verdediggsratid Tsjang Kai Sjok heeft beslot <le diplomntieke betrek kg met Frankrijk af brek. De Amej-ikaansche Geranis cisch e leger S ooo.ooo man. Daar «eeg H. Baldtt-11 e rgelijk leger onontbeerlijk is om overwng to behal.» Want 2e mnk plann voor e landgsoffsief Europa, rwijl nok Jnpansche macht op het Aziatische vasland nioet svoru gebrok. n geheel Oekraïne gaat het lev zijn gewon gang. De kritische wek d wrslag hebb door Duitschland het lov geroep admistratie Oekraïne niet het mst ontwricht. Overal heerscht or rust doet bevolkg haar werk Maarschalk Rommel heeft e offsief g het Ss Britsche leger get r.an Mnretb-lie. fier aantal slachtoffers J jgst luchtaanval op Berlijn is tot 486.lond 377 zwn.ir^eivor-d gesg. ln namve/igheid d plv. ieir r N.S.fï. Van r,c» ker(;cn <l Kor.un.-t. r D.M.Z.B. Vonsland werd :oo Nerl.-iln-he V K.K. mann plechtig beoedigd liet Rrusselsche. Drie onrwijzers.s (Fr) nangehotiil. Ze doorkruist s nachts streek per fiets om kn, levsmidl anre 2ak «l. Hot hanlsaccoord 1943 Helgie Zived znl eerstdaags toepassg «ord. Het verdrag-voorziet levergstransactie voor e bedrag 85 millio Relg. fr. Te (.ond wexd 170 person e schuilkelr gedood door het ontstaan paniek. Hei beheej- Drlgisch Kongo heeft medpfedi-eld, d/it verplich nrheid voor lnnirlgon zal gevoerd word. Cluirchill is aan betc-rhii, doch op rand dokrs zal hij gedur kel tijd niet het Rritsche Parlemt verschijn. i.-rmn fit.) werd door Britsdie hommhestonkr. ln l.grnd werd spoorwegobiektifv dustrie richtr met succes onr zwaar artillerievuur gom. Thans wordt Hongarije nart ij getrnul<on >"" ivarm-warhronnejj üe talrijk voorkom het land, om proefelt mnk met thee- on koffiestrtiikon M is zeer hoopvol emomd. ismet nonoe werd tot Presidt r Turkse << uhliek herkoz. i^e ed l.lssltsjnnks werd door r>!ii:sc(ie ii-.ii-ifjp hei-averi ln j V u. werd tfi schep met e tonnage jiv im n lï.t dnnr Duitsehe duikboo- c-kelrd. Duitsehe troep zl tle voorsd Karhnf hopnceilrondcn. n Charleroi heeft e mijiontploffii.g»laats cohnd zijn»r viif long t.n b > - trauretu tùty clcm*. V^ kicuxawljs door Geesheer OELtLLE-UAGAE VJüBVOÏAi Kr. 809 BEELDEN DB ÏRAÜ/UK : «Waar etr is, moet hij eruit 1» Dat is e elliug die eier ia d geest vastspijker moet. Er looptn vele hea met gcoo Kweerén, vx>letrige puist, zwartbloedige ble, het praamt dat m er koorts krijgt, slaap ia onmogelijk. Jl4 durft niet doorwerk om het vuil eruit help. De Natuur zoekt nochtans e uitweg. M moet Natuiy- help. Eerst vaoral.bij iere zweervctrmg moet m warm. Daardoor zuigt m d etr naar getoffe piaats > vemrt m d weerstand het vel. Hat vel wordt dunner dunoer. Warm kan m door heets, omslag of bad. Hoofdzaak is aanhoud. ndi m ziet dot zweer vijp is, volrijp, 20 niet zelfs opbrek wil, dan moet m het ere vel help splijt, Dat is e noodzakelijke opgave. Anra kan. etr waarts slaan het bloed vergiftig. Uit vneea voor d «sk» vah d dokr laat m mige zweer abces aan zich zelf over kan heel het lichaam ontsk. Het orwoord ia : waar m het zelf niet klaarbng kan, moet m d dokr roep. Zekerlijk voor e evoudi ge bloedvolgeprop blee kaa m na voonwarm ontsmett blee zelf op met e naald kokd war ontsmet of e vlam ontkiemd. k zag nog hed e arbeir met e zeer groot vóetrugbielne die twee dag d arbeid onmogelijk maak. Bloed etr moest erreeda twee dag uit geweest zijn, voet stond reeds rood. De Blee op gaf rappe bernis. Op e paar uur was voet 00 «woll, o k schreef reeds titall keer tot vervels toe, over ernstige gewandsstoorniss door worm veroorzaakt. Deze week zag we volg : e klassieke galblaasontskg mei galbrak, hevige pijn tot d rug, oogwlt-geeikleurig, aigeme Biecht druk. Zooa patit kunn op operatietafel recht kom voor gals. k vermoed er immer worm bij, ffpoelwonm, lange worm r kr. Volwass zijn er niet verschoond. Na kele duchtige anti-wormboll braak zieke e heeie reeks worm. k beleer het vnoéger : zelfs tot het kanaaltje r galblaas kunn worm kruip. De zieke is nu zelfsprekd aan het gez. Als één oog ziek is, (Jan moet m het anre ook spar. De oog bijn verbond door e fyn net zuw bloedvat. Ala het. ee oog traant, traant het anre me. Als het ee oog ontsekt lijdt het twee. Als m nu om het. ev welk letsel aan e oog heeft, mag m het anre niet vermoei. Want dan slaat vermoeiis naar het- zieke oog over verergert kwaal. Zelfs evoudigiyk na verwijd rg e vreemd lichaam uit het oog, vreemd lichaam dat e klee wond geslag heeft ln het oogbdvlies of hoornvlies, moet m het anre oog ook rust lat. Zno er met mekaar zijn beid?rftogeri gebond dat. wanneer m. door- e grof letsel e.oog- uithal moet, hot.luire ook afsrv kan zonr dat dit la^tstf,,, ooit ziek is geweest. Kr met oogwimperziekto kunn door vermoeiis r oog. avonds (n boekjes lez, ziek ook onrhoud. Om rond oog. voor het kles letsel, hoeft er rust kalm. Daar het oog. zooals voornoemd, srk be. ziwd ia heef fiet oog zuwvoerf.sel noodle dfit vooral vd is vitam r plantspijz.,. geesheer Euge Delle. EEN VERORDENNG TEGEN DE DENSTPLCHTWEGERAARS. Gt, s Maart. CMegeeldl. De Oberf.Mkomm.-mil.im Gt maakt bekd : Op grond mij door d militair bevelhebber België Noord-Frankrijk verle volmacht, vaardig ik voor provcies Oost West-Vlaanr volg politieverordg uit betreff strafmaatregel f, het eigdomsrecht distplichtweigeraars. P.iragr. 1, Teg person, die op grond r verordg b-treffai d verplicht arbeid (verordg 6 Oct. r<4. d militair bevelhebber Belgie Noord Franlcriik houd wijzigg verordg zake vi orzig behoef aan werkkracht voor werk z ooroep niet volg (distplichtweigeranrs) kunn, het nalev d distplicht af dwg, ook s r.ifma ïtregel g het eigdomsrecht troff word. Par. 2. l e het hulpverle aan ditnstplichtweiger.iars beletr! kijv.k tfg bloedverwant (echtgcnoo, kr. cu(.ej-s of broers zusrs) strafmaatre^-:l u hu- persoon of hun eigdomsrecht p-iro f \vc-rd. Par. Dezelf strafmwrfjrrv-n V-.i iep anr. person t;e< - -". wir.iitl die. e di-itplict"w -"-raar hulp verleon hem begunstig of onrsun. Par. 4 De opbrgst r strafmaatregel volgs paragraf 1 tot 1 kan voor sociale doeled, zonrheid t guns landgoot gebruik svord, die Duitschlond werk... Par. 5. Deze verordg treedt onmldllik -voege. Geilt. «Maart 1 <jis- Der Oberfeldkommnndant 570. (get.) Bruns, geraal-major LOTERJ WmTEaUBTTOP Trekkg «r d schijf 1843 Zijn betaalbaar <met ; 100 fr biljett ed. met nr 9; 250 fr biljett ed. met nr 83; fr. 400 biljett eelnd. met nr. 493; fr. 80 biljett edigd met ars. 0212, 2302; fr. 80 biljett edigd met nrs. 8290, 8951; fr. 40 biljett edigd met nr. 9848; fr. 20 biljett edigd met nrs , 86263, 95511, 14250, 75»62; fr, 8 biljett edigd met nrs «; fr ie 8 biljett edigd met nrs , 75317; a betaalbaar fr. het biljet drag nr ; s betaalbaar met *r. het biljet drag nr GEMEENTEKREDET 1938 Trekkg vtm 4 Maart De reeks wt 1 millio fr. Hiernavolg reeks wn elk fr : De afgelos obligaties zijn betaalbaar begn met 1 December 1943, koepon 1 Juni 1944 volg aangehecht. X>TENXE!ENJfG 938 Trekkg 5 Maart 1 lot fr. : reeks lot fr. : reeks : NAT. MM DEK BELG. SPOORWEGEN Leg 1 Milliard Naar gemeld wordt zal -Nationale Maatschappij r Belgische Spooa-weg bnkort e nieuwe leg 1 milliard uitgev obligaties frank, type 4 p.h. rug-betaalbaar 40 Jaar; aan pari na het 10e jaar; aan 1010 fr. het 10e tot het 20e jaar; aan 1020 fr. 20e tot het 30e jaar aan 1030 fr. het 30e tot het 40e Jaar. De Natlt/nale Maatschappij behoudt zich echr het r=cnt voor, vervroeg rugkoop r beurze onr pari. De uitgif-prijs zal 975 frank bedrag. Het Devlag-Beeld week. Blanka Gijset Vlaanr. Zooals wij reeds meeld, zal gek Vla&msche dichres Blanka Gijsel, op itiatief Devtag, tn. d. loop r maand. Maart, verschill sd sprek over het belangwekk onrwerp «DCHTERS N DE BRANDNG». Bov di zal zij ook uit eig verz voordrag. Blanka Gijsel is zoopas e uirst succesrijke rondsels doorhe Duitschland ruggekom, waar zij optrad zoowel ln Duitsehe midds, als voor Vlaamsche arbeirs. Overal waar zij aan het woord kwam, wd niet alle groo waar. haar fijnznige kunst geprez, maar ook opbeur kracht geroemd, die haar. zoo belangwekk voordracht uit. straalt. Het lijdt ge twijfel dat haar optred Vlaanr, dzelfd weerklank zal vd ala n Dulstchland. Haar optred vg aan Eekloo, zij sprak vervolgs Malgem op 9 Maart d Devlag-Ha&rd. Op 10 Maart Brugge, Behouwersstraat , u. op 13 Maart Blankberge het Hol Roelandt u. op 14 Maaxt Oostda het Stadhuis 15 u. (zie Devlagbericht, bnzij) nizondere OPDRACHT Aan alle arbeirs, gewune- ol vakarbeirs. reeds werk-éesiile ol werklooie ol werkloos-kom privaatarbelrs uit d Middstand... E buitgewone arbeidsmogelijkheid doet zich voor 1 Va»..»vege Duitsehe Overheid is e werkgelegheid opgesld, alhier lan het gebied d bevelhebber België N.-i-r.krïjlc arbeid, wie zich onmidllijk aanbiedt, Namelijk voor O.T.. ol anre dist word werkkracht gevraagd Om wervg vergemakkelijk, werd DKV.AG, afd Arbeidsbemidlg, schrijvg toevertrouwd. Er hoeft dus Hiel naar het Arbeidsambt gegaan. Eier kan r plaatse schrijv. VOORWAARDEN : Ourdom 18 tot 60 jaar. Werkloon -. Ongeschool kracht 5.50 fr. per uur ; Geschool kracht 6,05 fr. per uur ; Vakarbeirs 6,70 fr pej- uur : Spec. Vakarbeirs to t.h: op 6.70 fr. ; Voorarbeirs, 10 t.h. op groeploon ; Meesrs io t.h. op 6.70 fr. l.ogies : Kosloos. Eetmal 60 fleilstg perdiig. Wie dagelijks niet naar huis rijd kan, bekomt : gehuwd : t Rui. sclieidgsgeld per dag. niet-gehuivd : 60 Pfng per dag. Overur bov 48-2» t.h. toeslag. Zondagur t.h. toeslag. Verlof - gehuwd, per maand e weeked, nnsrehuwd, 1 dng per maand betaald verlof, samgevat op drie dag per kwartaal. Alle soori arbeirs zijn welkom ; echr, wtogelevlprs, chnici, bouwarbeirs, ijzerbew-i-i-kers?, /ijn bevoorkeurd. Aai-nicMnj : N A T E DEVLAflHAARlïPN OP T>PV1 AttSEKHPT,VR1 ATEN OF RU DE DEVl.ACiCET..ElDERS. B.v d Devlaghnard Malgem, op alle dag g tot is t.jo tot 6.\o uur. Des Zondags v.iri to tot is uur. n d Devlaghaard Eekloo, Statiestraat. Rij d heer Kd. Cocfcs 7.onicrgem z. NEVELB. Bij Brandweer, Onze brandweermann zijn tjians, door toedo hêt Gemebestuuf, n het bezit gestéld noodige gebouw of lokal, om e gelijk brandweerarsaal riet. Deze lokal zijn geleg tn Kerrebroekstr. nr. 22. De vroegere bureel notaris Ré ttomme. Deze plaats word thans reuzmpo omgevormd e brandweerarsaal. Op alle gebied mak onze vuurvijand groo snelle vorrg, bijzonr voor wat uitrustg mariaal betreft. Over dë richtg r lokal kom we Car mg. Bericht : Bü ze wordt aan woners Nevele omligg r knis gebracht dat apotheek Mr. A. Saver, Zondag op bliift tot12 uur. BJ Sportkrg : ets over match Nevele Drongei}.- Nevele of liever onze S.K. mann mand zich ev srk als Drong. Zij kd e buigewoon succes edigd na n zeer verel partij voetbal 00 e drawn. Deze uitslag komt natuurlijk huidige leir Sparta-Fegem het geschikst voor, omdat hij door»wee bes ploeg maar één puntje geloop wordt. De kans r drie eerstgerangschikt blijv rwege nog immer ev groot wat e prachtig e voorspelt dit kampioschap. Allo! supporrs Nevele omligg, moed niet verliez. ngel onze jongs kom aanmoedig. Het zal het zi waard zijn. Nu, hed Zondag, g Ganda Gt. All daarhe. Beg om 3 u. DT BEEKNEM Tooneell»v Het moet zeker met e zucht veriichtg geweest zijc dat Kunst-Alt Zondag het doek lat vall heeft na het laats bedrijf «S.O S VCTRX». t Stuk gg- door aanwezigheid r jury, eld voor rangschikkg cagoriewedstrtijd. Wat het eers bedrijf betreft, het samspel was niet zoo zwierig ais bij eers opvoerg. Wellicht is het chnisch fect door e kwaadwillige gramofoonplaat veroorzaakt, daar niet vreemd aan. Maar wat er onze jongs twee volg bedrijv beziel? Wat verbetheid wellicht om die remmg het eers bedrijf. En vooral, wil om di spijtig handicap weer goed mak t e honrd aanhangers niet door e mrwaardig uitslag ontgoochel. En of zij er zuel gelukt zijn? t Zal beslist niet aan G. Reynaert verwijt zijti, als t niet gg. srker Kralman-type kunn wij ons moeilijk voorsll. Evm zal er Meesr Vanhaecke of H. Strobbe of Remi Ome.is e verwijt treff vooral Jefke Bornian niet. die zoo gevoelvol zijn Smith-figuur wist voor sll. Meesr Vermeire viel mr op dun verled week. V. Vanweghe kon n ze mre rol niet toon tot wat hij anrs staat is. We mog niet edig zonr e woordje repp over revue. Nu ets op pank brg dat actueel s fijn, raak onschuldig, is vast al ge kleigheid. Ën zooals het hier gedaan werd, zonr iemand kwets msch e uur do scharlach... A lat wij het gehal aan kunstvertoon r zij, alle ze flke kerels s zooiets verwacht. Op zijn geheel gom e n mog wij ze opvcy?ritv; e nieuwe riarel noem aan kroon «Kunst Alt». Met verlang zi liefhebbers uit naar volg opvoerg DE O. T. ROEPT ONZE ARBEDERS Zie verr het blad speciale opdracht aan Devlag toevertrouwd arbeirs werv om alhier het West het gebied d Bevelhebber Belgie N. Frankrijk, werk. Het is eige gelegheid cm tot o. T ln onze gewest kunn toetred. Kamerad Arbeirs! Duiz uwer broers staan bu O.T. als frontarbeir. Honr zer gav d wseh kn soldaat word rang r Waffon S.g. Daarom moet anre arbeirs alhier sprg om dl» jongs verg. MrH u vrijwillig Het is e Priip-e gelrirfioid! ONS WNDl. ADER HOEK JE. Niet kel di, tijd nood, alle monscheiijke arbeidskracht but, doch ook elke natuurbron t dis geroep. Sert jar brg wij, door het butt e anrs verlev gaan wdkracht, het onontbeerlijke licht op hoeve. Wij mnk daar nu bii. op 6 volt stroom ti wimllar, onfeilbare dievetlschauelg, zoodat boer boer, niet meer angstvallig hun slaap bedorv zi, door schrik dat smll gebrok wordt seerd mol, elg d lan. De dveitre- De Wdiar kost 6750 frank gecomplais. op 6 volt, 500 frank. Aanlegkosieh naar gelang d afstand, Ws d Wdlarbouw - T GETRO»- «T» Noordslrnnt 17, Telefoon SO. Malilegem. OFP1C1EE.E BERCHTEN De heer Wildiers, gouverneur a.i. provcie Antwerp neemt tijlijk het ambt gouverneur ócx provcies Brabant waar. Bij besluit 5 Maart 1943 is heer Dargt A. aangeduid om het ambt waar nem Burgemeesr Luik, vergg d heer Willems G. Vrijdag 1.1., 12.Maart, is het vier jaar geled da tz. H. Paus Puis Xlt Rome gekroond werd is het ook 17e verjaardag boemg Z. Em. Kardaal Van Roey tot Aartsbisschop Meclwl. UtJ-ekg nieuwe rantsot i ir: voor to April. Deze nieuwe k.-mif di gebruik ges.em vcur t-ï perio 27 April t- l 26 Mei 1943 af. Elk won-.r die belet is kon e rd persoon afvaardig- cm zijn rantsokaart af hal, op v. jrwa.-ir dat ze r persoon idtiitskaart of het. verblijfbewijs zijn lastgever alsme zijn eig idtiitskaart of zijn eig verbiijfbewijs overlëgge. De rantsokaart besmd vcoj- kir.dtr mr dan 15 jaar wordt ikelevcrd a:m d persoon die, namelijk door het voorlegg het huweliiksboekje bewijst het kd ton l>s hebb. De verbruikers moet zich oprieuw bij e wkelier lat schrijv vcor aan schrijvg onrworp product.. AHe verbruikers met uitzonrg vi r beroepsaardappeiproduct mog zich voor 10 April lat schrijv voor verelg aardappel voorzi voor t jdpe.-i< 26 juni 194] tot 25 Juli Juli tot 24 Augustus Opgsur voor Vieeschhouiverij Spekslagerij : AUe werkdag 8 tot u. 13.(0 tot 19 uur. Wanneer zij ge war meer koop hebb, mog zij geslot word. n dit geval 2al het opschrift 11 Ge Vleesch» het publiek hier verwittig. Het Staatsblad 7n Maart 19*3 bevat e omzdbrief betreff het lagere personeel gemepolitie. Deze verstrekt onrrichtg. betreff bevoegdheid von onrscheid rang het lager pe-soneej, plaats die ze nem organisatie alsme hun aantal verhoudg tussch verschill klass die ranger.. Verr word uitvoerige toelichtg verstrekt verband met bevorrg bovvermeld personeel politie. M zal zich herner, dat het >eri»d jaar mogelijk was e aardnppelkontraut sluit voor e kdje, dat moest gibor word, voor d datum uitvoerg het aardappelkontrakt.. Dit geval werd voor d aanstaand oogst niet voorzi. Hierover onrvraagd. heeft heer De Wr, sekretariseeraal het misrie.andhouw Voedselvoorzig, geantwoord dat dit thans uit het oog werd verlor. Me heeft hii pchrer megeeld; dat gezn, net als verled iaar e kontrakt zull mog slui- voar het verwacht kdje. Het rantso voor schomakers-hersllers voor Maart is vastgesld als volgt 6 ke ummi kg. croupon ; 2 v.v. voerg (konijnler) : t 1/2 kg. lijm t t/2 kg. ijzerwar. Per werkman ontg zij daarbov t kgr. gummi : t 1/2 ker. croupon ;.th ke-r liim 2 itzerwnr. De schomakers HD-klasse hebb recht op 1 kgr,?ummi : t t2 kgr. croupon ; 2 v.v. voerg c konijnler» ; 1/2 kgr. lijm 1/2 kgr. iizerwar. HET S.JTPN VAN. AARDAPPELKONTRAKTEN F omzdbrief d h. sekret.iris-geraal De Wr bevat onr meer volg virrichnitg verband met het sluit "»-irdappelkontr.ikt. 1. De ko-nrovtfw zull r beschikkg verbruikers word gesld, Maand-, g 8 Maart af, elk gemebestuur provcie waar zij hun wetlijke woonnlaats hebb ; 2. De nummers rantsokaart, welke op kontraktformulier di staan, zi die nieuwe kaart waar uitreikg eerstdaigs zal geschied ; geme bestur zull over strge toepassg ze beschikkg wak zull dis vols-s kontrakt sl»r<k n ">"\. pel n-> <le nieuwe rantsokaart hebb! ftreleverd : 3. De kontrakt di verplicht door ge mebestur word gesmpeld voor 31 Mei, exemplar voor Hoofdgroepeerg 11 Aardappel» besmd,-moet haar voor t<i nli word overgemaakt ; 4. De kooper-kontraktant is verplicht op kontrakt zelf vakjes t 4 vull, voorzi voor aanduidg het aantal person die het kontrakt giet voor vermeldg gekontraker hoeveel heid,- 5. ngeval adresveronrg d koonerkontrakrant wordt het door het gemebestuur zi eers woonplaats gehoud kontrakxemplaar door dit bestuur naar het gemebestuur nieuwe woonplaats verzond : 6. De bepalg d omzdbrief 2t Sepmber toj; ontzegg het recht e kontrakt sluit aan d kle gelepheidslandliouwer, t is zegg ge die meer dan e halve are per persoon eluitmakd *ijn gez aan aardappelelt besedt. VERJARNG NZAKE PENSOEN. nzake psio, treedt e verjarg, ét ( n iaar nadat arbeir uit dist is gekom. De arbeir moet zorgvuldig nagaan of zijn werkgever wel op d" srepast ïiaium psiokaart dit. Dit hoeft jaarlijks geschied. voor d 2?n maand, volgon op die waar arbeir gebor wem ÏV-re kan het regelmatig ndi gemakkelijk nagaan, doordat psiokas hem kort daarop het r geel <fe kaart laat eew«rd met vermeldg het bedrag r op ze V»-»rt ->aneebrfich zegels. s werkgever hierbij nalatig, dan voor al t»n tüd, hoe lang ze ook mae wez, dat arbeir dist was, kan d loop (65 er op volg dae alles edpemsiakt word Na z rmijn vervalt alle aktie g d werkgever. De aandacht d arbei-.ier wordt er op gevesrigd dat voor ier ontbrek of onvoldo jaarlijkschc stortg hem 300 fr. psio afgetrokk wor, als hij gehuwd is ioo fr. als hij ongehuwd i9. ZJNE EER WAS TROUW Vorig Maandag Brussel U Dsdag daarop Kortrijk vond rouwhnl if raarbesllg plaats d vermoord Kameraad Jan Acke. Bei plechtighed war roersel Germaansche grootheid. De doodbrief door Devlag verspreidt leidt ; Smarlijk getroff, doch fier berustd, el eers Standaard r Geimaansche-SS Vlaanr, Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeschap u d soldatdood me FK.-MAN JAN ACKE Gebor Kortrijk op 13 Juli 1911, gevall door _ hand e laff sluipmoordaar op Vrijdag, 5 Maart, als offer d strijd g het bolsjewisme voor ii zege onze nationaal-socialistische wereldbeschouwg. Algeme leir r De Vlag : Dr. TEF VAN DE WE1.F., SS-Unrsturmfuhrcr. : De Leir d 1 Standaard r Germaansche-SS Vlaanr J. FRANCOS, SS.-Obersturmfuhrer. WERVNGSPLAN NR. 3/43 VAN DE WERVXNGSKOBiBnSSf.E DEB WAFFEN SS Van Zondag 21.3, u. Antwerp Kipdorp, vest 20 Krtu nr. 2. Maandag u. Oost Hauptvefr bandsplatz Nieuwpoortsche sweg u. Brugge Hansahuis Memllnckpl, Dsdag u. Roeselare Stadhuis u. Kortrijk Stadhuis, Groo Markt. Wosdag24.3:43 10 u. Gt Brabantdam 15. Dontierdag u. Hasselt Dr. Wiilemstr u. St Truid SS-Wache-Bremstr Leuv Hol Metropool. Vrijdag u. Bntsssel Frontleltslle, Planttulnlaan. (get) Neuweiler. SS-Hauptstur.mfuhreï DE AFDEEtNG. HET PAASCHGESCHENK VOOR T FRONT, De Eheidsbewegg V.N.V. zal aan elke Zuid-Nerlandsche soldaat die aan het front staat e Paaschgeschk bezorg. Hierom zal elk lid bewegg het volg uitspar.- 5 sigarett of 20 gram tabak ; S klontjes suiker. Ook buitstaanrs die voor onze soldat iets will do mog hun gift aan led r bewegg afgev. Alles zal aan huis afgehaald word. ONZE WERFVERGADERNG. _ Op 22 Maart a.s. heeft op het gemehuis Malgem e groo werfvergarg plaats. E mooie lichtbeeldreeks zal vertoond word. ere is toegelat. HET FAMLEFEEST VAN HET V.N.V. Nog nooit is er d Schouwburg e feest doorgegaan, dat zoo stijlvol vs-200 gezellig vreugdig was als het Familiefeest 9 Maart. De zaal was bomvol geloop to vergwoordigers Horstkomniandantur onr leidg Hauptman Kemetr hun plaats nam. Verr bemerkt we : Kd. O, Van Hijf, oppervaardig, kommandant v standplaats Malgem r D.M.-W.B., 1 illeman, Gewestleir, gansch het Kar r afd. Malgem het V.N.V., al Kamiiies die e huisgoot aan het Oostfront hebheji, SS Oberschutze Frans Roose, \am;radcn Tass» De Raemaecker het N S.K K., Kamerad De Liile Jozef Hermans, Schep,. Hos, Burgemeesr Midd^ïoirg Marts. Schep vnn St. Laures. Met muziekkanel Dietsche Blai-wvoetvls, schaar Malgem a hol. hoefd, marcheerd jeugdgroep op het podium dat buitgewoon rijk versierd was met op blauwe achrgrond, e c-oot zilver Del:i:eeke; bezet met frissche laurier eh bloem. Met hel li Vlaggelied «op dit feest, waarna Gewestleir Tilleman bgroetg jd beekis het feest uizet. Hr op volg rijke bloemhul. Elke moer elke vrouw onze Oostfrontsoldat, werd door D.M.S.-meisjes e prachtig bw-mruiker overhandigd. Alle aanwezig war onr d druk ze schoone hul <i-e gebracht werd aan die vrouw die al gev wat ze kunn gev. To het doek opnietm geopd verd, dfns VVO-Speerschaar «ONCKHEYT» Malgem, onr leidg dansleidsr Mari» Boonet e achttal mooie figuurdans. Wt] hrg hier dan ook e harlijke hul aan Speelschaar die ze maal het bes gegev heeft. Na het- lange applaus kwam hypnotiseur Wielockx aan beurt. De vreug die. aanwezig daaraan beleefd is onbeschrijflijk. M heeft reeds heer Wielocki voor cea wee maai aangevraagd! V.N.V. AFDEELNG WAARSCHOOT Op Dsdag, 16 Maart om 7 ur, zaal het Christ Werkmanshuis, zal vertoond word prachtfilm «S.A. Man Brand» met e mooie bijfilm. Tussch spreekbeurt <- Kmd. Michel Van Parijs, Arr. propagandaleir. Deelnemg kost : 4 2 fr. ere is welkom. GEWESTVERGADERNG TE EEKLOO. Gezi re d Leir Brussel wordt Gewestvergarg uitgesld tot Zondag 21 Maart. " - DE MOORDZAAK TE TORHOUT VOOU HET ASSSENHOF VAN W.VLAANDEREN. M hernert zich nog wel afschuwelijke moord Torhout gepleegd door M. Vyncke op zijn jonsje vrouw Adronie Willem. A. W : "--<i luid vroeger knis gehad met e zeker Puype. De verdigers lat vermoed.lat vrouw, tijds " het verblijf haar man Duitschland opnieuw met zelf zou geloop nebb Dit wil m bewijz door kele fotos e armbandhorloge die hei!> war het slachtoffer afkomstig vs- Puype. To Adronie e knis rugkeer kreg echtgoot ruzie. De man door ialoerschheid geprikkeld heeft e vlaag v. woe zijn echtgoo neergeslag op afschuwelijke wiizc toegetakeld. Uitspraak : Maurits Vvncke werd tot t% laar dwangarbeid verooreld. & % i M ïv

5 w m z m m. WANHOOPT U? ZUTV uit het veld geslag? Hiertoe is ge red, DAAR DE LOTBRU WNTERHULP U DE KANS GEEFT fortu mak voor kele frank. GROOTE LOTBN : één twee miliio. «.636 lot vau 10«lot runk. A.s. trekkg Vrijdag 26 Maart. ll.i.2114.» êm MEEST VERSPREDE WEEKBLAD N VLAANDEREN Het biljet 50 ft.»et»ijwe : H if. GESTCHT K 1888 DOOR. Volksvergwoordiger VCTOR DE LLLE BREF EN TELEGRAMADRES DBUKKERJ DÉ LLLE. MALDEGEM Tel Nr. 1. ~ Poetctaeckntküi«Nï. Hfc ABONNEMENTSPRJS Voor heel t Jaar ft. Voor i buitland per Jaar 50, r. AANKONDGNGEN Vraag prijs regelmaat. PRJS PER NUMMKR, : 75"cts" ZONDAG 14 Maarf e ZONDAG 55e JAARGANG De Week e Zom Gevat*., ju 24 uron tijd hadd we twee bijzou- % ere dliikbootmeldgeu. De oers : «n do sneeuwstorm vau d antlaeb Oceaan, n d zonnebrand iev.iiiaar n herfststorm bij ap ie Goe Hoop, kelrd Dultsche NS ikboot tijds vijf laats dag n.vlge hardnekkige gevecht. 23 eche-. >Q met e gezameclijko tonnemnat >{. >4,000 BliT. Zes uure.schepeu werd ^i«etbrpe«rd. > De tweu : «Onze dulboot zett hun * «uwvau voort. Sds dag blev zu -v kontakt niet e Noord-Amerika naar * Engeland koer» zettd konvooi. Groep jnrzeews slot zich aan boord tij-. herhaal mal uitgevoer aanvail j, 13 schep, volgelad mot oorlogsmariaal met üi totaal hrt. d grond Drie anre schep werd getorpeerd. < Ditgevolge waa het dulkbootwap maat n d loop r laats dageu iu totaal bet d grond bor meld 36 jchepeii met e totaal tonnage brt. Onr ze schep bevond zich 8 munitie boot, die by torpeerlng n do lucht vlog,»». * Elke veronrslt dat Dultschland il laats maand uitzonrlijk zal hebeu ngespann om (luikboot mak. Moest het daarme er n gelukk, jrhftlf maal of dubbel zooveel boot to Hr als varlodon ja&r, dan s Engerd goodzaakt zijne arm op sk. Dat bekn immer«do ffgelsche ml«rs xolf,, * * WJ hebb bij do wackgebeurtias 4 film gezi, hoo Dultscho duikbooaji, midd ocean, vorache torpedos p«g. VrachWulkbaoton brg die aan, doch la ge kaaimuur ge havkraan, «vrucht uit do eo boot nem. do anre lat sakk, zoon tor- o weegt wel kele duizd kilogrtun vijf of z mer lang. toe gaat meu d<*u werk? el, vrachtjjjuikboot brgt, één na Mn orpedo bovop tiaar dok oa bdt Vu aan. Telks duikt do vrachtboot jn elko torpedo komt vrij, drijvd» omrgd door o paar goe xwem- Dan komt vechtduutboot narbij,. vaart omlcr e r drijvömio tor- * rijst naar bov. dusdanig dat Si) "O torpedo op haar k neemt, op o plooi» waar d loatlvai kan opeo- ^ eon twee weekfllm zag WU koe o cfaa vloot duikboot««v»a op onze At ionto kust draadloos op do hoog gesld wa&e het Engelacö-Anwrlk&anach aas,-want twtgw» éiue duikboot ziet Mts oogmjbijk naar huls set, wordt reed» * mlrmat Utor aan alle anre bekd naakt. Er is ge twüfel aan, dat zoodra. ««Snerkt wordt dat; e. konvooi boot ti Apawikaanehe hav uitloopt, (je^es wqt ) i w da^ttu lar af ged wor-»* ) Bfc* komt er nog vsn, dat m bij»loot ondoraeeew. e»al mak, die m warvliegtuig kan meedoeo berg, «a toer aael eernnocavlleglulg, dut ge qpana draagt, doch liever bze, om ver kunn uitvlieg, uitkijk keer. lapan fc ergs blnat klar dog met e rtcanjilngavliegtulg bov eon EngolJtch- Wo J e kustplaats vorachcn zoovor o ha«*, dat Engelscb niet anrs n veroumtoli, dan dat dit vllegdoor e Japanaehe duikboot mi uitt. De acht munitieboot die do lucht n, beek zooveel bomm mr, lo Eug^lfch by ons will gooi. a««r m bedkt dot do Engelscbo ra verled week bovon het plaatsje Brlel kwam, Holland, bomjoold naar drie schol. 70 klnverd gedood. Dat wraakroepd, aebb die arme Hoilanche schooli-eia schuld? Wat hebb bij on«do tmelsjcs Oostkamp misdaan? Urijk hebb ze «paar dag gelea^»p 6 mut tijd 300 burgers gedood %- l klo stadje Retrnea. 4 * Do Eugolüche bcuubarmtsvllegtulaebbon, na verled week bov Berlijn iu geweest 500 monnch hebb Jd, üuiuche sd Nnntberg, Mun Stutgart nachlijk bestookt Telwowmg, kerk hospital vorniezonr militaire fabriek to onrl. Ouitsche bommwerpers zijn naar do New-Castle gevlog, ia echt Engeisch : De Russ lat n zelf als fune heer, voor wie euw modr kille loop m zijn, bomm uit lucht hangt slech met bak oog aan elkaar. Van Rusland gesprok, toestand, Dultsch standpunt gezi, bert er mot rasse schred. Op het Koebanbrugghoofd, d Kaukasus, hebb Duiche troep will standhoud ze zijn er ook geblev. Aan d Donetz, hebb Dultsche troe-. p het heele Donetzbekk rug veiligheid gebracht. Pnoletarakaja is heroverd. Walki LJoebot, heel dicht bij Charkow, zijn wergom, De Dultsche troep staan zelfs reeds rug d«atnat Charkow. «Het blijkt werkelijk zijn zooais wij schrev : het Dultsche leger, waar het rugtrok, ed zulks, omdat opgev rre, mr belang had, dan ongunstige omstandighed weerstand bied. Met rug trekk tilt vers hoek, was ge Dultsch leger verslag. Zoo, het Noord, gebeurt het rugtrekk op korr geschikr lijn nog, namelijk weer do Dultsche troep Rsjew verlat hebb, Sytsjewka Belyf. s het immers, om e voorbeeld gev, niet verwonrlijk dat do Duitsche troep nog stad Wjaama, vlak gover Moscou will bezet houd? Het front kan door nog.met honr kilomer verkort word. Dat hoip^t echr onr bevoegdheid hot hoofdkwartier, wij, burgers, hebb al achrop ervar. leer, dat Dultachland Ruaa dan baas blijft, al had Stal nu ook alles aangebracht wat hij kon. En al moest Dtittschland heele Westkust bewak. Volgs laats bericht heeft het Duitsche leger «tod Wjasma ontruimd, er hospital met Russische gewond on gebouw met kultureele waar beveiligd aan do Russ over gelat. Nog storm Kuss aan t zuid hot lmmeer, hetzij blj Starajo-Russja, of éoesjlnnltsjl, met e kanon alle ti mer, doch Dultachland wijkt niet. De Jeugd Rusland to opgeofferd dose n wr. Stal weet wat hij verlor heeft aan mschleve daarom, daarom n eers plaats, vernoemt hh met ge woord het Atnerlkaanach mariaal, dat nimmer kan opweg g zooveel bloed, * * \ ~ M heeft wereld ongelijkmatig, onnatuurlijk, onrechtvaardig vereld will ijioud, Wreed war gevolg het wreeds ikomt misschi nog aan, ; Zelf» n het kjeiue Belgle was ge -! kol r misrs ruimdkepd goeg, otn bet uit brg- : dat bov alle muiziss n het Btaatshouu, dit of e anr land, alles overweldig bekommernis moest «tfn : weldeilng hersi, op natuurlijke, haast self-: sprek wljws; " ; M hlold aan onschdbaarheid, onzijdigheid. onafhankelijkheid,, onzoo voort». En ziet, dit alle» ligt n duig gevall, ne. lsrt n bloed drk. Lezers t Qetnouwe. voor on» was het afwer s kelk:ddor het overe- jkom dor volker." hoofdzaak. Wü wllti; fwoondan. neutalllt^ on T souverelnljtsjwoord gaarne prijsgev voor het behoud ;onier klndpr het aanlegg e ber» wereld. V getuigt bet. Jozef De Lille UB LEDER SPREEKT l Zondag 14 Maart S0 uur N HET SPORTPALES Met bezoek aan Anti-bolsjewistische ttoonsllg wordt helft reis rug betaald. M neemt e kel.relskaartje. ch het kan slecht verkuereu. ngeiacho snoeverij zal by e Dullpi wiig gauw afgeleerd zijn. iiost Dultschland kunn verliez, are wer niet Engeland wn. Rusland Amerika, jgeland kan bij het uitvecht oorlog slechta verdwijn,, iets d d Frankrijk kan er overschiet, "er velon zijn daurom mog toeg, dat het haast niet anrs kan, of En- -wd vccht. oer het zoo laat is, met vschland g Rusland. «* Stanley do Amerikaansche gezant., heeft do Amerikaansche dagbladtb op eon confertie sam- h verklaard, dat hij sds.1 maand vruchloos he pera zoekt, naar ee meldg of eo oeekis, dat Amerika Russ met ooruignmarlaal sunt. «Waarom Stal verzwygt dat wij reeds zooveel vliegtuig, munitie tanks hobb geleverd, begryp ik niet». zei Stanley. M weet dat Amerikaansche dagbln- Uon losbolliger zijn, als ergswanr dalijk zijn ze met ze opmerkg hun vall 1 Moscou schur P P Rusland aitge Wallace, vice-presldt r Verelg Stat la er tusschcngekom heeft woorlijk gezegd : «ndi Angeisaltsers Sowjet-Dnle dwarsboom zou e r oorlog waarschijnlijk zijn, doch moest Sowjots aan hun iaal eer wereldrevolutie blijv, vast houd, zoo zou ze oorlog zelfs onvermijlijk word. De toekomst het welzijn r wereld, zoo voeg hij or nan toe. hang af wijze waarop het marxisme <le mokratie vro met elkaar kunn lev. n d loop dit jaar ofwel 1944 zullpn wij di besliss of er rodcn aanwezig zijn het zaad voor e rd worndoorlog zaai.» s dat wreed? Wij wist hot echr allemaal goegzaam. vridschap het oogbllk, sschon Engeland Amerika Rusland KORTE BERCHTEN. Op Jo Neriandsche beurz s koer» tier.-i.ritd stopgezet. jo.ooo manschapp het Tsjokgleger weril door Japansche strijdkracht geg gom. -- Het jdc bolsjewistische pantserlcger werd vernietigd.,. T N.W. Tripolis viel Duitsche bommwerpers e konvooi aan. Z>j bracht drie sch.-p tot zkon, met totaal B.R.T. beschadigd twee anre met B.R.T. " Dc oppers verdiggsraad Tsjang Kai Sjek heeft beslot <ie diplomatieke betrek kg met Frankrijk af brek. De Amerikaansche Geraals eisch e leger man. Daar «zeg H. Baldiv1» e rgelijk leger onontbeerlijk is om overwng behal.,» Want ze mak plann voor e landgsoffsief Europa rwijl nok Japansche macht op het Aziatische vasland moet word gebrok. n geheel Oekraïne gaat het lev zijn gewon gang. De kritische wek d wtnrslng hebb tic door Duitschland het lev geroep admistratie Oekraïne niet n het mst ontwricht. Overal hewscht or rust doet bevolkg haar werk. Maarschalk Rommel heeft e offsief g het 8s Britsche leger gezet can Mnretli-lie. Het aantal slachtoffers l jgst luchtaanval op Eerlijn is tot 486 dood 377 zwaargewond gesg. n aanwezigheid d plv. leir r N.S.R. Van Goelkcrlf d Kontm.-L r D.M./Z.B. Vansland werd loo Nednrl.dschp N c K.K. mann plechtig beeedigd het Brusselsche. Drie onrwijzers Ls (Fr) aangehoud. Ze doorkruist s nachts streek per fiets om kipo, levsmidl anre zak sl. Hot hanlsaccocird 1943 Belgie Zwed zal eerstdaags toepassg Word. Het verdrag voorziet levertrstrjsactie voor e bedrag 85 miliio Belg. fr. Te Lond werd 170 person n e schuilkelr gedood door het ontstaan paniek. Het behees Belgisch Kongo heeft mepeileold, (nt verplich arlieid voor, boorlg zal gevoerd word. Clrchill is ao» berhand, doch op raad dokrs zal hij gedur kel tijd niet het Britscho Parlemt verschijn. Pnlormn fit.) werd door Britsche bomm bestookt. n t.pniiigrnd werd spoorwrgobjektiev ndustrie richtg met succes onr zwaar artillerievuur gom. Thans wordt Hongarije partij getrokk ivarm-wntorbronn die talrijk voorkom liefland, om proeftcclt mak mol tliro- kofficstruik M is zeer hoopvol gesmd. laei noiw werd tot Presidt r Tiirksche r^i uhlih; herkoz. V si.k!.issitsjanks word door Duitsche tr.iio herovert. n a4 u. werd 16 schep met e tonnage B.R.T door Duitsche duikboo- etl gekolrd. Duitsche troep zijn voorsd Karhof lijaedrong. n Charleroi heeft e mljnonlploffii-g plaats gehad zijn or vijf ioorier. t.p betreur. UHQ. dook faikiand&üvijs door Geesheer 0etlt.LE-i.A0AE i VEj&VOLG Nr, 808 BEELDEN DE PRAKTJK : «Waar ettor is, moet hij eruit 1» Dat is e sllg die eier iu d geest vastspijker moet. Er loop vele liea met gro awcer, voletrige puist, zw.artbloedlge bleln, het praamt dat meti ör koorts krijgt, slaap ls onmogelijk- M durft niet doorwerk om het vuil eruit help. De Natuur zoekt nochtanb e uitweg. M moet Natuujr help. Eerat vooral bij iere zweervocmg moet m warm. Daardoor zuigt m d etr saai getoffe plaats ea vemrt m d weerstand het vel. Het vel wordt dunne* 1 dunner. Warm kan m door beet» omslag of bad. Hoofdzaak ls aanhoud. ndi m ziet dat zweer rijp is, volrijp, ze niet zelfs opbrek wil, dan moei m het ere vel help splijt. Dat ls e noodzakelijke opgave. Anrs kan dé etr nwaarts slaan het bloed vergiftig. Uit vrees voor d < sk > d dokr laat m mige zweer abces aan zich zelf over kan heel het lichaam ontsk. Het orwoord ls : waar m het zelf niet klaarbng kan, moet m d dokr roep. Zokerïqk voor e evoudige bloedvolgepropto bieihe iran meh na v voorwann ontsmett blelne zei op met e naald - kokd war ontsmet of e vlam ontkiemd. k zag nog hed e arbeir met e zeer groo voetrugblelne die twee dag d arbeid on. mogelijk maak. Bloed etr moest er reeds twee dag uit geweest zijn, voet stond reeds rood. De blelne op gaf d^ rappe bernls. Op e paar uur was voet ontzwolleo. ( k schreef reeds titall keer tot vervels toe, over ernstige gewaadsstoornifs door worm veroorzaakt. Deze week zag we volg : e klassieke galblaa iontsklng mei galbrak, hevige pijn tot a mg, oogwlt-jgeelkleurlg, algemeeii slecht ndruk. Zoon patlt kunn op operatietafel recht kam voor gals«-" n. k vermoed er mmer worm bij, apoelwor, lange worm r- kler. Volwass zijn er niet verschoond. Na kele duchtige óntmrmbduea braak zieke e heele reeks wortfieó; k beleer het vroeger : zelfs tot het kïk naait Je r galblaas kunn worm krut^ p, De zieke ls nu zelfsprekd ooq :het gez. 5 Als één oog ziek ls, dan moet m het anre ook spor. De oog bijn verbond door e fijn-net zuw bloedig t. Als het- éfhe oog traant, troont het a i~ retne. Als het ee oog ontsekt ltjcét* het twee. Als m nu om het ev letsél a*j^k6 oog heeft, mag m het anf, filet-^moei. Want dan-slaat ver«?: moeilènaar het zieke oog over verej*. gert kwaal. Zelfs evoudighjk n^i verwij-; rg eèn vreemd llcpaam uit het oog, fnsemduehaa dat eatitliüe«.wond geslaj g heeft A het ooèblndvfles of hoornvlies, moet m het anre oog ook rust lat..; Zoo er met mekaar zijn bel oog geboi}d.datf wanneer m door e grof lethel e«pn99 uithal moet, het anre bok fstfrypix. jtan zonr dat dit laats ooit lek,- iftigéweest. 1 Klndéppn,mot oogwlmperzlekto kunn üoor-vermoeisnia r oog. avonds boekjes lez, ziek ook onrhoud. Om rond oog, voor het kles.letsel, hoeft er rust kalm. Daar het oog, zooals voornoemd, srk be. zuwd ia heeft het oog zuwvoedsel noodt»; dat vooral vd is vitam r plantspijz. geesheer Buge PeMle. EEN VERORDENNG TEGEN DE DENSTPLCHTWEGBRAARS. Gt, 5 Maart. (Megeeld). De Oberfeldkommandnnt tc Gt maakt bekd Op grond mii door d militair bevelhebber Belgie Noord-Frankrijk verle volmacht. vaardig ik voor provcies Oost West-Vlaanr da, volg politieverordg uit betreff strafmaatregel (, hét eigdomsrecht diphstpllchtweiqeraars. Paragr. t. Teg person, die op grqjid r verordg betreff d verplicht arbeid (verordg 6 Oct. to42 d militair bevelhebber Belgie Noord Frankrijk houd wijzigg verordg zake vc orzicng behoef aan werkkracht voor werk z oproep niet volg (distplichtweigeraars) kunn, het nalev d distplicht af dwg, ook s rnfma.uregel g het eigdomsrecht perroff word. Par. 2. l e het hulpverle wn ditnstplichtweigeraars belett kunn >k trg bloedverwant (echtgoo, kr, cuc.ws of broers ztisrs) strafmantr.;t;i «hu- persoon of hun eigdomsrecht geiro l word. Par. Dezelf strafmnr.!r<"_>v-rt knnner. iep anr. person ge> -.Ï0T «/.rd dir e?n dl^tplicti\v- 3>-raar hulp verleon.. hem begunstig of onrsun. A, Par. 4 De opbrgst r strafmaatregel volgs paragraf 1 tot ï kan voor soci. doeled, zonrheid t guns landgoot gebruik word, die Duitschland werk. Par. 5. Deze verordg treedt onmidllijk voege. Gt, «Maart ig4i. Der Oherfeldkommandant fget.) Bruns, geranl-major LOTERJ WNTERHULP Trekkg r ttto scfaljf 1943 Zijn betaalbaar met : ÏOO fr biljett etad. met nx 9; 250 fr biljett ed. met nr. 83; fr. 400 biljett eed. met nr. 493; 2.5Ö0 fr. 80 biljett edigd mat nrs. 9212, 2302; fr. 80 biljett edigd met nrs, 8290, 8951; fr. 40 biljett edigd met nr. 9848; fr. 20 biljett edigd met ars, , 98511, 14250, 75862; fr, 8 bujett edigd met nrs , 65248; fr. 8 biljett edigd met nrs , 75317: ÏB betaalbaar met 1.000,000 fr het bfljel drog nr «! s betaalbaar met fr. het biljet drag nr GEMEENTEKREDET 1938 Trekkg 4 Maait De reeks wt 1 miliio, fr. Hiernavolg reeks wn elk fr De afgelos obligaties zijn betaalbaar begn met i December 1943, koepon 1 Juni 1944 volg aangehecht. LOTENLEENEVG 1938 Trekkg 5 Maart 1 lot fr. : reeks lot fr. : reeks : NAT. MJ DER BELG. SPOORWEGEN Leeaitog vwn l Mlllianl Naar gemold wordt zal Nationale Maatschappij r Belgische Spoorweg bnkort e nieuwe leg 1 milliard uitgev obligaties frank, type 4 p.h. rugbetaalbaar 40 Jaar; aan pari na het 10e jaar; aan 1010 fr. het 10e tot hèt 206 jaar; aan 1020 fr. 20e tot het S0e jaar aan 1030 fr. het 30e tot het 40e Jaar. De Nxtionale Maatschappij behoudt zich echr het recht voor, vervroeg rugkoop r beurze onr pari. De uitgif-prijs zal 975 frank bedrag. BZONDERE OPDRACHT Aan alle arbeirs, gewone- of vakarbeirs, reeds werk gesl o! werklooze ol werkloos-kom privaatarbeirs uit d Middstand... E buitgewone arbelilsmogclijkheld doet zich voor 1 DT NEVELE. Bij Brandweer. Onze brandweermann zijn thans, door toedo het Gemebe- stuur, het bezit gesld noodige ge-..bouw of lokal, om e gelijk brandweervorsaal richt. Deze lokal zijn geleg jn Kerrebroekstr. nr. n. De vroegere bureel Van notaris Ré Blomme. Deze plaats wor- r. thans reuzmpo omgevormd- je brandweerarsaal. Op alle gebied mak öhze vuurvijand groo snelle vorrg, bijzonr voor wat uitrustg mariaal betreft. Over richtg ir lokal kom we i.ar rug. Bericht : Bii ze wordt- aan woners fnevele omtigé6wfë--téf : kfiils gebracht dat apotheek Mrl A -S&Ver, Zondag op blijft tot rj uur. Bij Sportkrg ; ets over match Neveie Drong. Neveie of liever onze S.K. mann toond zich ev srk als Drong. Zij kd e buigewoon succes edigd na n zeer verel partij voetbal oo e drawn. Dfeze uitslag komt natuurlijk huidige ir ; Sparta-Pegem het geschikst vóór, ofiidftt hij door»wee bes ploeg maaywrf puntjen- getoop wordt. De. kans r drie eerstgérangschikt Mijv rwege nog immer ev groot wat e prachtig e voorspelt dit kampioschap. Allo! supporrs Neveie omligg, moed niet varliez. ngel onze jongs kom aanmoedig. Het zal het zi waard zijn. Nu, hed Zondag, g Ganda Gt. All daarhe. Beg om 3 u. BEERNEM TooneieU«vett Het moet zeker met e zucht verlichtg geweest zijn dat Kunst-Alt Zondag het doek lat vall heeft na het laats bedrijf «S.O.S. VCTRX». t Stuk gg door n aanwezigheid r jury, eld voor rangschikkg, cagoriewedstrtijd. Wat het eers bedrijf betreft, het samspel was niet zoo zwierig als bij dé eers opvoerg. Wellicht is het chnisch fect door e kwaadwillige gramofoonplaat veroorzaakt, daar niet vreemd aan. Maar wat er onze jongs twee volg bedrijv beziel? Wat verbetheid.wellicht om die remmg het eers bedrijf. En vooral, wil om di spijtig handicap weer goed té mak t e honrd aanhangers niet door e mrwaardig uitslag ontgoochel. En of zij er zuel gelukt zijn? t Zal beslist niet aan G. Reynaert verwijt zijn, als t niet gg, Srker Kralman-type kunn.wij ons moeilijk voorsll. Evm zal er Meesr Vanhaecke of H. Strobbe of Remi Orneli8 e verwijt treff vooral Jcfke Borman niet, die zoo gevoelvol zijn Smith-figuur >wist voor sll. Meesr Vermelre viel mr op dan verled week. V. Vanweghe kon ze - mre rol niet toon tot wat hij anrs staat is.. We mog niet edig zonr e woordje repp over revue. Nu iets op pank brg dat aotueel is fijn,»raak onschuldig, ls vast al ge kleigheid. En zooals het hier gedaan werd, zonr emand kwets msch e uur do scharlach... Al lat wij het gehal aan. kunstvertoon r zij, alle ze flke kerels is-zooiets verwacht. Op zijn geheel gom mog wij ze opvoerg e nieuwe parel noem aan kroon «Cunst Alt». Met verlang zi liefhebbers uit naar volg opvoerg. Het Devlag-Beeld week. Blanka Gijsei Vlaanr. Zooals w\j reeds meeld, zal gek Vlaamsche dichres Blanka Gijsei, op itiatief Devlag, n d loop r ; maand Maftrt, verschill sd sprek over hèt belangwekk onrwerp «DCHTERS N DE BRANDNG». Bov di zal zij ook uit eig verz voordrag, Blanka Gijsei is zoopas e uirst succesrijke rondreis doorhe Dultschland ruggekom, waar zy optrad zoowel Duitsche midds, als voor Vlaamsche arbeirs. Overal waar zij aan het woord kwam, wd niet alle groo waar haar fijnznige kunst geprez, maar ook opbeur kracht geroemd, die haar zoo belangwekk voordracht uitstraalt. Het lijdt ge twijfel dat haar optred n Vlaanr, dzelfd weerklank zal vd als Duistchland. Haar optred vg aan Eekloo, zij sprak vervolgs Malgem op 9 Maart d Devlag-Haard. Op 10 Maart Brugge, Behouwersstraat , u. op 13 Maart Blankberge het Hol Roelandt 19,30 u, op 14 Maart Oost het Stadhuis 15 u., (zie Devlagbericht, bnzij) ^-Pt.krjjk " "arbeid, wie zich onmidllijk aanbiedt. Namelijk voor O.T.- 0! anre disu word werkkracht gevraagd Om wervg vergemakkelijk, werd DEVLAG, afd Arbeidsbemidlg. <J<- schrijvg toevertrouwd. Er hoeftdus niet naar het ArBeldsabt gegaan. Eier kan r plaatse schrijv. VOORWAARDEN : Ourdom 18 tot 60 jaar. Werkloon : Ongeschool kracht 5.50 fr. per uur j Geschool kracht 6,03 fr. per uur ; Vakarbeirs 6,70 fr. per uur ; Spec. Vakarbeirs to t.h. op 6.70 fr. ; Voorarbeirs, 10 t.h. op groeploon : Meesrs 20 t.h. op 6.70 fr. Logies : Kosloos. Eetmal? 60 Pfng per dag. Wie dagelijks niet naar huis rijd kan, bekomt : gehuwd -. 1 Rm. scheidgsgeld per dag. niet-gehuwd : 60 Pfng per dag. Overur bov 48 : 20 t.h. toeslag. Zondagur : 50 t.h, toeslag. Verlof gehuwd, per maand e weeked, onsrehuwd, 1 ibs per maand betaald verlof, samgevat op drie dag per kwartaal. Alle soort arbeirs zijn welkom ; echr, nutogelers, chnici, bouwarbeirs, ijzerbewerkers. zijn bevoorkeurd. Aanmeldg : N ALLE DEVLAG HAAR DEN OF )EV AfiSEKRETARATEN OF BJ DE DEV.AGCELLEDERS. B.v d Devlaghaard Malgem, op alle dag 9 tot tot 6.30 uur. Des Zondags 10 tot u uur. n d Devlaghanrd Eekloo, Statiestraat. Bij d heer Ed. Cocks Zomergem z. DE O. T. ROEPT ONZE ARBEDERS Zie verr het blad speciale opdracht aian Devlag toevertrouwd arbeirs werv om alhier het West het ge^.cd d Bevelhebber Belgie N. Frankrijk, werk. Het s elge gelegheid om tot O. T onze gewest kunn toetred. Kamerad Arbeirs! Duiz. uwer broers staan bu O.T. als frontarbeir. Honr zer gav d wsch kn soldaat word n rang r Waff S.S Daarom moet anre arbeirs alhier sprg om dip jongs verg. Meft u vrijwillig f Het is e criiieo geleeüeld! ONS WNDLADF.RHOEKJE. Niet kel di, tijd nood, alle mschelijke arbeidskracht but, doch ook elke natutirbron t diéns geroep. Sert jar brg wij, door het butt ile anrs verlor gaan wdkracht, het onontbeerliike licht op hoeve. Wij mal. daar nu bij, op 6 volt stroom d wdlar, onfeilbare dievschakelg, zoodat boer boer, niet meer angstvallig hun slaap bedorv zi, door dc schrik dat stall gebrok wordt secrd mol, eig d lan. De dievre- De Wdlar kost 6750 frank gecomplais, op 6 volt, 500 frank. Aanlegkost naar gelang d afstand. Alles d Wdlarbottw T GETROU- WE > Noordstrmi 17, Telefoon 150, Malgem, OFFCEELE BERCHTEN De heer Wildiers, gouverneur a.i. provcie Antwerp neemt tijlijk het ambt gouverneur r provcies Brabant waar. Bij besluit 5 Maart 1943 is heer Dargt A. aangeduid om het ambt waar nem Burgemeesr Luik, vergg d heear Willems G. Vrijdag 1.1., 12 Maart, is het vier jaar geled da tz. H. Paus Puis Xll Rome gekroond werd is het ook 17e verjaardag boemg Z. Em. Kardaal Van Roey tot Aartsbisschop Mechcl. Utrekg nieuwe rantsok 1 irt voor 10April. Deze nieuwe k.-att di gebruik ges.el.l veur i!-i ffrio var April t- t 26 Mei 1943 af. Elk woner die belet is kan e rd persoon afv iardig cm zi)n rantsokaart af hal, op verwaar dat ze r persoon idtiitskaart of het verblijfbewijs zijn lastgever alsme zijn eig idtiitskaart of zijn eig verblijfbewijs overlêgge. De rantsokaart besmd vcor kr mr dan 15 jaar wordt j-veleverd aan dsn persoon die, namelijk door het voorlegg het huwelitksboekje bewijst het kd ton lr.s hebb. De verbruikers moet zich oprieuw bij e wkelier lat schrijv voor aan nschrijvg onrworp product. -- AHe verbruikers met uitzonrg vat- beroepsaardappelproduct mog zich voor to April lat schrijv voor verelg aardappel voorzi voor tijdperk 26 juni 1943 tot 25 Juli Juli to43 tot 24 Augustus Opgsur voor Vleeschhouwerij Spekslagerij : AHe" Werkdag S tot u tot 19 uur. Wanneer zij ge war meer koop hebb, mog zij geslot word. n dit -geval zal liet opschrift 11 Ge Vleesch» het publiek hier vetwittig. Het Staatsblad 7n Maart 1943 bevat e omzdbrief betreff het lagere personeel gemepolitie. Deze verstrekt onrrichtg, betreff bevoegdheid onrscheid rang het lager aersoneel, plaats dieize nem organisatie alsme hun aantal, verhoudg.tussch yeqichai klassejx die rang. Verr word uitvoerige toelichtg verstrekt verband met bevorrg bovvermeld personeel politie. M zal zich herner, dat het..erled jaar mogelijk was e aardappelkontrékt f sluit voor e kdie, dat moest gebor word, voor d datum uitvoerg het aajrdappelkontrakt. Dit geval werd voor d aanstaand oogst niet voorzi. Hierover onrvraagd, heeft heer De Wr, sekret8risgexaal het misrie Wan Landhouw Voedselvoorzig, geantwoord dat dit thans uit het oog werd verlor. Me heeft hij echr megeeld, dat gezn, net ais verled iaar e kontrakt mllon mog sluit vorvr het verwacht kdje. Het rantso voor schomakers-hersllers voor Maart is vastgesld als volgt 6 k<r gummi : 3 kg. croupon : 2 v.v. voerg (konijnler) ; i 1/2 kg. lijm t 1/2 kg. ijzerwar. Per werkman ontg zij daarbov T kgr. gummi ; 1 1/2 ker. croupon ; 1/2 kgr liim 2 kgr iizerwarén. De schomakers HD-klasse hebb recht op 1 kgr. Sitmnii : 1 1/2 kgr. croupon -. 2 v.v. voerg i< konijnler» ; 1/2 kgr. lijm h kgr iizerwarén. HF.T SLEN VAN AARDAPPE.KONTRAKTEN Feu omzdbrief d h. sekretaris-geraal De Wr bevat onr meer volg onrrichnltg verband met het sluit \ardappellcohtrakt. 1. De ko"fr?<lf>"l, -»r zull r beschikkg verbruikers word gesld, Maand; g 8 Maart af, elk gemebestuur provcie waar zij hun wetlijke woonnlaats hebb ; 2. De nummers rantsokaart, welke op kontraktformulier di staan, zijn die nieuwe kaart waar uitreikg eerstdnnes zal geschied ; geme bestur zull over strge toepassg ze beschikkg wak zull disvolps kontraki «1»rMs pel n? -ie nieuwe rantsokaart hebb feeltveid ; De contrakt di verplicht door ge- 3- mébestur word gesmpeld voor 31 Mei, exemplar voor Hoofdgroepeerg 11 Aardappel >1 besmd, moet haar voor 10 Tnli word overgemaakt ; 4. De kooper-kontraktant is verplicht op kontrakt zelf vakies 3 4 vull, voorzi voor aanduidg het aantal person die het kontrakt giet voor vermeldg gekontraker hoeveelheid ; 5. ngeval adresveranrg d koonerkontraktant wordt hel door het gemebestuur zijn eers woonplaats gehoud Uontrakxemplaar door dit bestuur naar het gemebestuur nieuwe woonplaats verzond : 6. De bepalg d omzdbrief 21 Sepmber «942 ontzegg het recht e kontrakt sluit aan don kle gelegheidslandbouwer, t is zegg ge die meer dan e halve are per persoon eluitmakd *ijn gez aan aardappelelt besedt. VERJARNG NZAKE PENSOEN. nzake psio, treedt e verjarg. Wn iaar nadat arbeir uit dist ls gekom. De arbeir moer zorgvuldig nagaan of zijn werkgever wel op d gepast datum dc psiokaart dit. Dit hoeft jaarlijks geschied, voor d 250 maand, volg op die waar arbeir gebor werd Deze kan het regelmatig di gemakkelijk nagaan, doordat psiokas hem kort daarop het r geel kaart laat eeword met vermeldg het bedrag r op ze irt lanfehrach zegels. s werkgever hierbij nalatig, dan voor al <l fiid, hoe lang ze ook mag wez, dat arbeir dist was, kan d loop 365 er op volg datr alles fioeilpemaau-r wórd. Na z rmijn vervalt alle nktie g d werkgever. De aandacht d arbeir wordt er op gevestigd dat voor ier ontbrek of onvoldo jaarlijksche stortg hem 300 fr. psio afgetrokk wordt, als hij gehuwd is 200 fr. nis hij ongehuwd is. GEWESTVERGADERNG TE EEKLOO. Gezi re d Leir Brussel wordt Gewestvergarg uitgesld tot Zondag 21 Maart. DE MOORDZAAK TE TORHOUT VOO ff HET ASSSENHOF VAN W.-VLA ANDER EN. M hernert zich nog wel afschuwelijke moord Torhout gepleegd door M Vyncke^ op zijn jonge vrouw Adronie Willem. A. had vroegrr knis gehad met e zeker Puype. De verdigers lat vermoed dat vrouw, tijds het verblijf haar man Duitschland opnieuw met zelf zou geloop hebb Dit wil m bewijz door kele fotos e armbandhorloge die hei 1 war het slachtoffer afke-mstig " Puype. To Adrnnie e kermis rugkeer kreg echtgoot ruzie. De man door ialoerschheid geprikkeld heeft e vlaag vnn woe zijn echtgoo neergeslag op afschuwelijke wijze toegetakeld. Uitspraak : Maurits Vvncke werd tot ts iaar dwangarbeid verooreld. ZJNE EER WAS ROUW Vorig Maandag Brussel d Dsdag daarop Kortrijk vond rouwhiil raarbesllg plaats d vermoord Kameraad Jan Acke. Bei plechtighed war roersel Germaansche grootheid. De doodbrief door Devlag verspreidt luidt : Smarlijk getroff, doch fier berustd, el eers Standaard r Germaansche-SS Vlaanr, Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeschap u d soldatdood me FK.-MAN JAN ACRE Gebor Kortrijk op 13 Juli 1911, gevall door _ hand e laff sluipmoordaar op Vrijdag, 5 Maart, als offer d strijd g het bolsjewisme voor d zege onze nationaal-socialistische wereldbeschouwg. Algeme leir r De Vlag : Dr. JEF VAN DE VVELE, SS-Unrsturmfulirer. De Leir d 1 Standaard r Germaansche-SS Vlaanr J. FRANCOiS, SS.-Obersturmluhrer. WERVNGSPLAN NR. 3/43 VAN DE WERVNGSKQMMSSE DER WAFFEN SS Van Zondag u. Antwerp Kipdorpvest 20 Krtu nr. 2. Maandag u. Oost Hauptverbandsplatz Nieuwpoortsehe sweg u. Brugge Hansahuis Memllnekpl. Dsdag u. Roeselare Stadhuis u. Kortrijk Stadhuis, Groo Markt. Wosdag u. Gt Brabantdam 15. Donrdag u. Hasselt Dr. Willemstr u. St Truld. SS-Wache-Bremstr Leuv Hol Metropool. Vrijdag u. Brusssel Frontleitalle, Planttulaan. (get) Neuweiler. SS-Hauptsturmfuhrer DE AFDEELNG. HET PAASCHOESCHENK VOOR T FRONT. De Eheidsbewegg V.N.V. zal aan elke aan Zuid-Nerlandsche soldaat die aan het front staat e Paaschgeschk bezorg. Hierom zal elk lid bewegg het volg uitspar : 5 sigarett of 20 gram tabak ; 5 klontjes suiker. Ook buitstaanrs die voor onze soldat iets will do mog hun gift aan led r bewegg afgev. Alles zat aan huis afgehaald word. ONZE WERFVERGADERNG. _ Op 22 Maart a.s. heeft op het gemehui» Malgem e groo werfvergarg plaats. E mooie lichtbeeldreeks zal vertoond word, lere is toegelat. HET FAMLEFEEST VAN HET V.N.V. Nog nooit is er d Schouwburg e feest doorgegaan, dat zoo stijlvol vs zoo gezellig vreugdig was als het Familiefeest 9 Maart. De zaal was bomvol geloop to vergwoordigers Horstkommandantur onr leidg Hauptman Kemetr hun P laats nam. Verr bemerkt we : Kd. O. an Hijf, oppervaardlg, kommandant v standplaats Malgem r D.M.-W.B., lillemari, Gewestleir, gansch het Kar r afd. Malgem het V.N.V., al Families die e huisgoot aan het Oostfront hebb, SS Oberschutze Frans Roose, kamïrad Tisss De Raemaecker vgn het N S.K K., Kamerad De Lille jozef Hermans, Schep, Hos, Burgemeesr Midlö irg Maris, Schep vr.n St. Laures. Met muziekkanel Diets:he Blni-wvoetvls, schaar Malgem aan het hoefd, marcheerd Jeugdgroep op het \,.idium dat buitgewoon rijk versierd was met op blauwe achrgrond, e j.- ot zilver Delta-.eekeiJ ea bezet met frissche laurier bloem. Met het «Viageelied» op cit feest, waarna Gewestleir Tilleman bgroetg ad beekis het feest uizet. Hierop voig rijke bloemhul. Elke moer elke vrouw onze Oostfrontsoldat, werd door D.M.S.-meisjes e prachtiger, bl-h-mruiker overhandigd. Alle aanwezig war onr a druk ze schoone hul die gebracht werd aan die vrouw die ai gev wat ze kunn gev. To het doek opnieuw geopd verd, dfns VVO-Speelschnar «ONCKHEYT» Malgem, onr leidg dansieidsr Marit Boonet e achttal mooie figuurdans. Wij brg hier dan ook e harlijke hul aan Speelschaar die ze maal het bes gegev heeft. Na het lange applaus kwam hypnotiseur Wielockx aan beurt. De vreug die aanwezig daaraan beleefd is onbeschrijflijk. M heeft reeds heer Wielockx voor eeb -wec maal aangevraagd! V.N.V. AFDEELNG WAARSCHOOT Op Dsdag, 16 Maart om 7 ur, zaa! het Christ Werkmanshuis, zal vertoond word prachtfilm «S.A. Man Brand» met e mooie bijfilm. Tussch spreekbeurt Kmd. Michel Van Parijs, Arr. propagandaleir. Deelnemg kost : 4 2 fr. ere is welkom.

6 imj-zkt!î «Tiyjsiîôg gi^p^jyrdk «t GetaW«*. Maart..19*3 Uit 4m.OOSTENDE. De ttoftuslliiijj: «Kunst Vrij Tiid» wordt op Zoiidtig 21 Maart.i.s. tip 10 u. hét «frawjliuis > aamvozigviekt \an jtulrijkc perswx:tii,toit#i!j ffcchtjg geop*. Pè bo!»u«sjlg wcge e&icnju.vr$ is ye/r.assd. De 56 jarige Pier liecartc werd op, Torhoutswrg r hoog, do Grsst.rw.t feij het oversk door egn tram gevat j; d grond geslgerd. Het slachtoffer werd met e schelbreuk opgom spijts goe zorge v«a Dr. V ntiiv^t s s e n h o ve overleed hij kort daarop bet huis waar hij bngedrag werd. l i Ma&r.t.ho.udt < p.b,v, y.w <Je N.S.J.V. eèn katner a adsch apsu ami dd 3 g die oaojv gaat Feestzaal liet Hol bis. Het zal er heel aancjeii.a.^u); tcp/gatyjj rijeer tuogi wij niet verklapp..... Bij het bestuur r Registratie Dome werd F- Waurs boemd tot Ontger r burgerlijke ükt^p ep Th. J.ieve^s" tot ontger r Successierecht Oost. ff«jwgdjje^trr YW d K.N.S. A^tv.erp gaf Vrijdag laatst twee vertooonipg «Jan /AiM^r. Vrees» voor schol,. Of het jeugdig.ycikje jy«had hoev wij uiet verll. jgij d sehaepwi/ikel Coulier, Wit No.an straat, werd d nacht Sardag op Zondag gebrok (e» n paar scho S, tér waar yan ff- gestol. Bijmmfer jngef icltt voor het aapleerçn von ctaduleerejj, gtf* plis, haarwervel, oi^oiaucg. Diploma na esaqiéa. lichtg Borluutstrast 5. Gojv, wr mokw Pe apotheek gafftieyer, JUppepsi^ap 2, zal hed ÄOftdag p apomxeke^sdiejist waarnx. De peisw n het h$z}t tubouwpieststsïftib^giels mumm d.e?e tnleyer felj jle» Roer Koopman, piersl^n, 17. Deze fet&ts aal ysrvolgeïja het noodige do 0&3M- ff* m^tofp bezjt kom. Voor laats maal maakt rantsoeergsdist klehanaars bekd, da$. m y.erfti? gegeis <9t> fee* towreei r Ravitaiueerlng, behoorlijk regelmatig flp xie «geifetoräereh dlêa wordt geplakt, zoonet jzüjue» zij gcv«ikef(j gord Op psdag 16 Maart om JL9,yr,e C,ip,ê Nova, Groo Variété avopd, t b& Racg #.0, Ki^opfcgraro.rna^ yan Vrijdag 13 tot Maandag 15 Maart: y.ejctoo.hlng.«ja 7.30 U. Zondag «qi 2.30 u.; 5 u.; 7,30 u, Clnê Nov$ «yus voor *t Gerecht» tn.et Hazijsi Knock Hannes Slzer. Volg week «Be ïwafl RMdsr» eêri pleuvye pj) s Boi?. Kipr tpegej^jt. Prlncols Ctaié m- brgt jfe ^pfsomdo Willy Birgel «De Trlotuf Ritmeesr Brk»,..: ratd für Deut^hland) Kr toegelat. Gasgerator S.R. H, geeft volledige voltjolng aan do taïrtke gebruikers. - Monerlngsstafions Gt. Lefeerg, Tiett, Meea, Deerlijk, Ecldoo. St. NHfljast, mker, Aalst. Delnze, Zottcgem. St. ÜevMaBw,.»M. Voor alle ifljiphta, jfjcfc tydan! Garage DEAL JP. V. ß. A,, Ä»«Rmew»l. 1%, fie»i. v o o r bieicjc Vlaemr PW? pianreïfbbwle Bit jaar aiil d,e beiabshcbhd, die wsch el nem aan prijskamp, voor etr f kpeo, zich jtnet hu» dier moet naar ZuakeFke begev. De wedstrijd iiebheo plaats Qp Vrijdag 19 Maart a.s. g aai» oïn 10 u. voormiddag. Tap aelfüer tijd ww.<jt ep slda^r flyjergegaan tot keuripg r stier voor d opbar kdïer.st Om r keurg toegelat word moet 4P sm.èj-ej?. gsi^j^y zijn, «Godsdiepst slwit d-êft weg af yoor het Kommjmisme. Waar godsdi.epsf zegeviert, staat het K.ojntWnisjne verlamd. VVij syill al kerk oycj- garisplje jyfreld-jn.eeg gewe)- digei) hra/14 döjep opylammpn! > jflj-oslasysky, Voorzitr ygn.(j Bond r fiodiooze^, Moskou. REUKWERKEN SM1NK. - CRÊPE, z natallati, meubels Zels, toesll proiiukt ep alle boodigdhed voor ppefs. Kt. J?ipAROS. Tel 50S69 11, St Jacohsnieuwstr.. Gt t.% DgVf.AG RNOJCKE. Wie giïat er mee?.,.. Te Brussel Werd ij; zalm vat) hrt lialfeeusvfeêütpaleis ffijf proo ttoonsleuiiig gericht onr het motto : 1. Dit zijn soviets». Eier die er wat voor voelt, vopr halve prijs naar Bryssel gaan om ze stopsllg bezichtjgpp nwl zich op het sekre,tar.i.aat yap j F. VLAG Diimortierlaan, li. hfet was e goe tijtj... Ja, het was voor Jetl.oorlog e goe tijd, echr met voor iere ook voor z die liet werkelijk: goed hadd wejrd hef jaar t.pt jaar siechr door opevolg eupnomsche.crisiss. We will all d sosp tijd rug, p hom V- sijil.iggn yoor iange jtvre». Daarom moet EurpVa a?n j!e J%uropi.aneti blijv. D..arom mo-:t p.tljschlap.d Sovjets verslaan D^rfrotri moe.t ge lid wordci) vtjij dc DEV.AG. Var, Hijf, oppefvaanslpg komi-nanilant jonger).;, el,aa/i f!c (^ritia..i)?::he y» ec-rsj-r.rt- Kanip r Hitlerir:i[,;d n.! /e l:ati wordt jeugd aan < } :..! 01 -fmïng onriyonï.cn. De sj-.hsf-drg /er We-rs-poj-tkamppp is sajnpbvn L.-hap al< U^md-,eis eigerfscijnp ^. rti.i.^i-jlv 1 weerbaarheid ons yolk weer op e V..k ïv R-.f!i,-;i:f;onrifuhng heeft ir.erleg n.-r b, voeg stanties ^na,itr/-crelpn ireroff om ct-ijdidat \oor Wecrsprirti.i; ^rs gover hun werkgever of schoolhoofd r v rl.of n e maand re verzeker. De!..".nsv-rq;.) Mi.ig vc or het tijdbesk vaji éénmaand w rdt cnmiikielijk na rugkeer uit cie kamp aan d cueier uitbetaald. Kom aanmerkg : Alle gezon kerels jf) tot 18 ar. nschriivg 011 het sekretariaat r Dj :.V!,AG, Duniortierlaan, 14 Knokke. HUS SR^i-^r CWpVS - Met/tiel. Eetplaats, Slaapkut-rs. keuks Amerikaatifsbe biireel, Kjnfriituig, Krbe.1! tis, z. Brugstraat jc>, of Vlaschniarkr 6 (ayn St Ger» 25SSSS UÏ HEST AAN ZEE Zondag zal apokardieat ver- «etok4 wo^hb éoor 4e» l». mmfmi. P AiFërUtraat 7, Van «.30 fot tfl wal» W tot- lu u. Oe psraoae» die k^rep «rgb^hey plaats n e huis voor o«4«ïry»>e kr, moet zich wd tgt ^yjfiihulp, d Vrijdagnamiddag 2 tot 4 üre, Vuui - - torstraat T/g. _ Wrhulp weft feesia.9 hrfip ^ yfle aan otof m «W «" k naar het fcltftgjïjjmi«, m^maw W «faefljas-w».wyw <im. vmttsm» fj^gf" dist. Hsj b.e<lj^g yafi d sun kan beloop ü6t: 4ÜQ fr. wof, fr. woor ges.u,wu, verhoogd roet 100 (t per klad» fea 3«r dah 21 Jaar oï per bloedverwant opgaaxv lie is» tosie ym 4m ftwww m dis hm gemeschap leeft. De stsyp waaryan h.iefbov ^pfake, kan iulleep Hre»«W * aap ji^ person, welke ge gelijkaardige vergoedg hun werkgever ontv^ngeq ( zoover ^hes^msttad^j» gez niet toelat voorzi <Joia buitgewone uitgavep, h*t yertrek naar het buttlaad.»e, yofl»,4e» v&plisïitm opspofech a.rfeeii<5is, fmsm m hebhaa op.hesqioev Sj^i, kj^^ja wkje O tot het pia<^t#esilijk GsmjAis y»n Wi&r tï-rhulp sectie hft&esun*. op Bm<l<iriivg i Maai* ajs. sm 9.3Q u. <toor <j,e V.p^.A. i» afoftmm v*catitje.er op juitj» fjger<)14, AUe,8pprtliefl;ebl>ers -yswijjmi»it^ssïjwr digd /m 27 Mssft- a.s. jw^. 4$ wjbsa i» s»ofis» iw H. De S.5.V. heeft tot d^ej alie spojr^fd^l^r g sndsr.org^misjae m aoo jets j kp-v^f yerwejfejrflijji^b. ZoA^Bvg m Uqm<)#g u- imi t&m* opsroejrjpg y»n sowd ïid«(^rg>.. 3peler.s die frier yoor ee».«ft.- d- werd niet belo«)n4 vapr SP^i. De op ORast.was nisar mager ^.oe^gfl, Het nioe.t erkd jyofj» mk ft.et saej niet y» bovst«ww. <0f spelers «fescblei) fp4ef l#4ïjfk vap asmwerighew vap K4. gps, Jajisacps met zija K.euj!copji»i«3i.C? Jij all,«geyal mep toch geigd tjjpgie.n t^t foj.- le*i niet ai i>est rs -jsrarên! De cors costumes ngel viel «eer. smaak v«c het publisk, Ko «js»5»l> w- Pe?e prachtflln) «Do Wildstrooper» niet Ruth Heilberg Vlctor Sta,ai tn hoomrotièn. Daarbij UFA aktuallit e kultüurfum. M. G A B R E L «TANDARTS «B. KONNG ^WiBPlFsSTBAAT EPROO Dsdag, Donrdag Zardaç. vac 9 tot 12 et; 1 tojt 5 pur 83.* WESTKAPECUE De landbouwere die overgaan tot ijet scheur vàn yrei^h kjjjo.n ",e overeeijl rail pw.eq; fever.ejj, Aanyflag op h.pt gefieiihvjis, \aixdbpjcl». Dat ar alhier eeo sluwe dievb.huist «al zeker Wel oiemand p).eer fegtwijfeleij. Ge week gaat voorbij sofer <Jat één of m.eec diefstaljep gejjeure«. ia.d, nswfet Maandag pp ptasdag «?srd dfie varks gestol, idie toebehoord ggp V%t)sonjpele.Gtll. De damera aij» Bjèj gekd. Hed Zondag 14 Maart <j<b ^«i yt Glldhof» toneelest geg^y. jf^pr K. V.T, «Voor Qpd ep Volk». cd«ip^uj pnêt hej Jldek» «É paard zolr» wojra.ppgeyoer4. A»nyang om 17 prijz r plaatsep : }.e rmg 10 fr. 2è Rang $ r. N A A f ^ C HTES ES{ nieuwe ala nieuw occasies ganscb hersld alle Naaid, Wiss** stukk OnNA» l (gewpne speciale) pass v.p.or :.AdXer, Anker, Durkopp, PBOijt, Pjtaff, ffaump, Sicger, jpa*, mz VAKKUNDGE HERSTffilijNOBN STEENDAM OÉJÏT* PT HOOGLEDE De ggeskunudige djst zftl pp Zon dag 14 Maart gapsch d dag %ëarg.e.apmep wprd door Ookr Leopold Vsüdbrowfce Dik3cauistra?.t 4. T.el. Roeascj^ig 50,20 De Apotheek Degrijze. Bruggeatraat 44 k kei op tot 19 uur s middags. Na e kortstondige ziek overleg Leon Raes, 18 jaar oud. z.ooo Kd. Jules. Onr elnemg gansch bevolkg werd Leon door zijn schoolkamerad Vrije Beroepsschooi ftoeselare t grave gedrag. Op t kerkhof werd twee diep ontroei iijkred afgelez, i^oowei persoonlijk naam als naam alle lezers biedt «t Getrouwe» zijn nige elnemg aan zwaarbeproef familie. Op zijn verzoek is aan d Heer Dr. h. fievy ontslag verled als schep. Wie d«nieuwe schep zal zijn, s nog e raadsel. n elke geval m hoopt dat hij e Nationaal Socialist zal zijn die, wel doet voor lere. ngevolge Politieverordg r Oberfeldkommandantur 570 n datum ; fs ler hnhour verplicht wekelijksch e ei af lever per her) aan eierctra. De door gemeepie aahgêr stal eierzameiaars zijjj t}e eers Jpaamelg do op Maandag 15 Maart e.k. De her-nonhours zijn dus verzocht het nodige aantal eier op z datuo) r beschikkg houd. De leverg di geschied om veerti dag lks d Maandag. Het is e feit dat vele familieled arbeirs het buitland werkzaa#i hun loon laattijdig ontg, popis 8 a 10 wek na afzerulipg er, zoodat 4ie tijdspanne moer waarlijk niet pieef zou wet hoe tiyee edjes aan eikaar ts knoop. Wie zulk geval yej-keerd mag zich gerust»d tot d afgevaardig Unie voor Hand Geessaf bei ra Joris /ibbrecht, die a)ie klacht ontgst neemt. AUe ssoclaie aangeleghed mog gemeld word. Dc pipgelijkhmd J171 e niaaphiksche zitdag onze geme houd yvofcit pverwegg ge- nom. De gezet word verzocht t gemethuize op het bureel d burgerlijk stand aanmeldg do dc kwartiergovg aan Duitzche Weermacht voor maand Februari Maart. Dit geld ook voor g die bergplaats stallg t dis Weermacht hebfr. De uitreikg r kolbons voor keuk voor do huisgezn wier wong nipt aangeslot is bij het gasnet, zzal plaats hebb op dag volgor zooals hieronr aangeduid lks S tot 4 1}, Dgdag: 16 Me^rt voor nr» f. tot 800; Vforns4» 17 Waart yfl.or niw«801 tot 600 Pon<rdasr 18 *aar$ voor prg 801 tqt?00 Vrijdag O Sfeart yo^f wö^arg VWi St. Jozef bij 4» Wwe jdewujf. mrtri Ctó»ie4 jachtige dfwarrtur on oersrke fontlooper heeft n^ jft^p p- wezigheid trag hervat eg kqf- Hngs vap loer trekk, als h bunn lierópnêm. "Het sportkonillt «an Sleyhaege»5 druk tik M»Jser. Jst,eon Ma*rts Omer Vandaele versag niet. Op jf*wis«bizondag m Ïlpaw» e«b Groq Jufjiors f)]f ibftww Ae.Wep op bgt gehucjit SÏeyhaegfe. ifpmilt richt e oproep tot ^port- «ifil^mk v 4e gettééaté fm ca ko O» fycieel help sun. Geldstortg fjog gectaiyi jypr.d hij e,«p r JioogerlachW» ^es LACHEN 1 LACKEN. jet luimig«bli^»«! vql iiiitnor geeft vi ze gelegheid Zocdag t4 Maart 0(ii 6.3«u Hr- JVfc efia gcttj-ivusp ayond vil doorbf; [, Jswme Zmtog & -»««ér wn b.jp upr tia^p ds phjiy/.. H.H J >MWÜWWW.1 WH Reukwerk Zels - Toesll Produkt alle boodigdhed voor AAairk afpers. Alle heri-+rii-f toesll *. BAVWB«8 Kortrijkschepooitstjruat, 10g, G«nt. Tei. Óme felelgév komt op aanvraag, ASTUMAlÜÜtRS 81) AU? AOTHEKERS LniL«i.fi,ij«!rii M t>6l«u* fr. 12,10 - M «ttlmh* ft, A u t o s t& koop l.anca is4o Sedftn S PK. CHRYSt.BS tqls (mp<w«< at PK. QNTAC 103«Coach 18 PK. CHfeYSLl?R V938 Cabriolet ai PK. RKNAU1.T i<r9 Cabr. 6 pi. 17 PK Ol.DSMQliH.E 1938 Coach 19 PK. STUDEBAKER 19(s Sedan 17 PK. F08P 19W Sedan is PK. ET^jB,. OHl^LAff SfAB* St cijsti^sjiuti ^^ ^ 4 1 Gt. Niiv^rwir* Hanta&r*! S m ^ofl, *! Vocv y\v kppij>yerjk vpor çcbrijfmftçhe g^ duplicfttçr, spoedige ep netje afwerkg bij >B*A A, DE çpçfl: st. w&fitw K <*m m Gespecialiseerd -werfçhuis voor h^ftisl aile «sftrjjf»»p jçkc^fftacbes.. t.*. De katnfflie^e ^luieoïofievep liebbei» PU ge Wwg pi eer ; (im zaak alie tplt : hqeveel kathçjifekeij kusp «r n» g.oed l>et gewefr haflaeereo, UoweVsfli zull gf d»t> nioed hebberi forges -veeij^ oip huo gpdsiligpst y^rtfedige»? Par F- iforljan, O.P. Plechtige Kommunle KOSTimm, E3XAAKT OF KAAR MAAT Maison Charles Hoejt Mgt -Munt G«oa»Us»r^. O B N T jj Zondags gesjot. 28?lg V»»ASSVWUPE Bondag kreg wo besoek d Hk twft&qlsvoep «Kikelfi woröw Bpom» sanise tèl4 «ft li.,aev8-is«mlnwfet. Ze ijler hup Pttcéegstuk»p»tor Uevs» op met evveel bijval als WaarsphQQt, f<«mfe#ke At)»«e m. Allis veriep prachtig ; taltvol spel acurs, gespann?n HStndaoht v&nwe^e da toaanhouwar*. Cfewestpixjost Ë.H. Pe Smet, sprak het l«w4 wo^d.».vurig^ hgvypci.rtup^ sl hij het doel d«opvoerg b*t licht. Tpsseh bedrijv werd El.H. Pastoor eves gelegheid gebod e yoordja tot het publiek sprek. Hij (jankt«voor talrijke opkomot, prees het nitiatief K.B.A, «8» jóftgellng, die fn e pf t^ee jjtar ijjt pr^t^fhl^»uil drag, hebbeij hui verlsf PPff^P*" f4 om btgr, Bn?seyel<le, dit Jittrtrownd mis?)edrr»a op voer * Pan wijd htf uit over het lev vdti par Llevc«g, Qtn (e besluit met tfe^e woofd ; % Met ze gpé gfpvml? bwield, (jankfl W6 ^pciprp gn she» 4ie Wftt VQpr ge- 4<mn hepifsn om bet goêfjs 4at Re do! Zuilw atujus moei?n i»fèr gesp$»jd wor-,.,, -.^...verset. PM?uJipn er «ich tpo«eç <(n meer speisn hier parscfele v«vprtjok dlö viv 4o htar8 «n \r\ "t VOT- 4erf Uelpe» «onr dat-» Wt «elf WtM! Vosr e laag msfll dank l t all voor jeiftofs!» CotpT 16?" "VVP wse^eri p 4e».... «Jftaq dos geiftof tmr s hl^r pvetwif, TVt KathullBke gtwdsnp ^fl har gelui? én "n v^htpftre werhlne! vn> ^APRMOKJE KBRKEfAABfl Verigdsp wself het 6-jnrlg jsjlgpjlt^ Firmln fcy&mrt «buttreuk opgeiwpep, HJ werd 4»er eep omver gfsilntmf^, OvergefepBpht n»ar df» kliek vm» Qlktoo, slt hij het n» reeds goed. Ü T WAUEfl^M. QfhïiWS ütpkerii PüfdfHt, Pa accijnsbcdicndgij ipef meqawer^jilg v^p rijlfswncfit tic d ee$ jjrppüijfs huiszoekg bij landbouwer Van Hauware, won NoUire, gejiutbf De Hfl?ewd. lp e r bijgebouw wer4 e geheitpe stqkerij vplla werkg qnngetruffpi>. 41 (iet miieri;ia) ciitd? produku, alsosk e ^veelheid akfiliol werti V-iiae gom tiaar het pot KortrljH Q>trgT> bracht....drf*,!«< s «png^tséo. Poor do plaat». ijl«politie weril sert ^nttm tijd e^ oogja ia t zeil gehppd nabij herberg AJexicq om^eyjj, da.""" e r.-ïh.il-smnl-l.-elaariï ir " * streek of-ctêtf tar tip tabaksmolikeiaarji d. F.r \yer<i beslag gtfegd or auto tafiak toebelioor jfïier Dejioop, uit -gje, alsook00 nog twee autos tik m nabijgeleg hoeveji verborg war. Waarlijk e mooie gst. AutQ"K«rkhof * Mariakerke ^ft groe prijz yoor»he pi}d(> Qrpo vporr«^ viaseiatftjf^n lp ffiftgnrtjn. Verhoop autos iers bereik. EDQÂ8D VERVAET. BrugMdkfl Sweg SSt tdlobt Mariake»kebm(t> Mari«itwke i>u Gfnt. Tel PANOS VAN H Y m Omoto m» ra" rifofet-, birffej- m Mfiiw 500Omm* titui»»»rk Ç*vWq, Fjrtl, vw Brtt»mm. ooup»fj ubetuf^ixïn w opaastbaai n Bel pl»n«(nagazlj» JUSTN VAN f«ptb. Oaap {.«euwplmtt, 18 Gt 14 tljiiik overgebracht KELT. Fietser erg gekwetst. De i/leerm.alfer Pol Vej-bekp, npn aan ijt Jansstrajt reed pair Aarsje. Tgevolge eén ycrfcêertje bewegg kwam hij met zijn JioofÜ t.cgejj e jgroo yrachtwageg tjaeclit, foo4?t Jiij ttpj) grcij stuik eig gekwetst blff ligg. Hjj werd aanstonds naar. St Aiidries-kllniek overgevoerd waar dokr Colle hi-m e heelkundige bewerkg ed onrgaan. Hij had e wdige slagarbloedg opgeloop, buit verschei kwetsur ook e breuk het onrkaakthe. Daar yoor rijn lijv gevreesd werd, is hjet slaghtpffer nog dzclfdén dag bedid geword door H. Sacramt Thans is bij werom aan berhand. Volkslopflej. -T- )n groo zaal het Vlaanisch hui», Markfplaats aal op Vrijdag tg Maart klucht v Robej-t e» Bertrand n oj-.gevoerd yvorp. Aang 7-3J0 Ur nvt tilroll Raat Grassiij (Ketje) Mwc.-l Ameye. ere kt gescfïie<jfijii$ yan 4.e»e twps rakkers, «obert, gtfetpan, altijd fijp uitgedoscht, is 4e aftruggelaar pp gfootfi schaal. Bertrand, gel, is meer ordaire gauwdief, afzetr ;n 1 kle, dje doqr pijp pi)- besphaam loerpn het gezelschap Rfjbert, J3ertran.cj Co., meermaals gevaar brepgt. Peze ve)e avontmrep word vertolkt met 4e,rpewerkilig ya» het volledig volkstopneeu gpjjschap. P8»r(iprijfifarop. Op Maandag 17 Maort, zal op Ramepjaats e paardopprijska/ïip doorgaan geri Cht door d WesJ- Vl^amsch kxveekersbond. Jiunn aan z prijskamp elnem : alle 2 jaarsche Jiepgstén merfiep, zonr tanriep volwaspepheii). nmiti ng èn schrijvg bij secretaris r jury, hr- Gu^tj.af Vanrvnet, F.ernegem. Veeprijsjtamp. yoor. 34c landbouwomsch rij vg, hetzij vpor geipeept Jielt Schuiferskapelle het gehucht Marialoop, afhang Méulebeke, word er pp Vrijdag 26 Maart groo veeprijsk.ajnp gericht op dp Rsmepla.ats, door provcie Wesl- Vlaanr. Verscliei prijz zijn tpe kn. Aang to uur. nsclirijvg rj stadhuize voor d aang r prijskamp. GEW. RHTPSTUNBOUWSCHOOt TEt/T Ad»«: Stacliooi Less op Zondag 14 Maart 9.30 U, Qwifirwsrp t firolelt Bloemelt. Ti KOOPEN 3 Okkasie toesll voor permant t waar 1 met 2 zonr draad. 4 nieuwe toesll, t Oltjfasie (oesl merk «ONDULA», Flrm* P- BAUWENS, R^rlj^chestr, 1«8, Ot. l.! 5HS3. SYgELE. 4 April 1943 komt het Wrweer niet dgn tang vvacht Too- Op Zondag lulpcomit.e w.e, peelavond, verzorgd doof het Parochiaal Jeugdooßcel. Het is eep feit <j;tt mpeilijke ostan pi els fooßcel dighed ons volk trer ijan ppit nood heeft aan 11 Volksche evpgd >1 ep «(Gezon Humor o daarom tomi H itnigd, met : t DP STEM DE NET 2WMQEN WL* prachtig yofl^sdriit 3 bedrijv..ui voor Qtid iong, met als hoofdschol * DE ONTVOERDE SVRKE- LAAS» Wie e gotvoller gvond wil do<?«"- brepgep ekg dan aan : 2ondag 4 April, yit PSDELKM w«rk yfts A Akker, Hed Zondagvoorimddag W ure;"n da Gemelijke feestzaal, vo^r led v fn * d Akker» voordracht over KONJ- NENTEELT». AliLB le» otwer afellng word er vowcllt, want hfit ggat er ook over kwestie Üer MBStSTPFFEN EN ^ni^on^arnog oe op, er mag ge BWKSfa lid eirtbrpfe, wmit het belang eraan verbond, is veel groot. Wie niet komt, fl&n njpt lar kom aandrav dé gewaw fetu yan W het niet!» Allle lichtg word hed iond««op ««vergarg gegev. haa W or gwoordig zijn, Getne-beHehton Hoe»at msch kwam zich bij ons beklag patb veerti dag ge kel geme-berleht n on^e rubrisk hebb aurigetroff. Dit \vaa niet otu schuld ook niet het niet yèraahunea r bericht wal kel 4eé aohuld onxer gemebedid maar qlle wijt «ait het feit dat xft pat op het gomehula toekwann. Nu echr aohljnt daar weèr aan verholp aijn, soodat we se nu w*«* regelmatig ziull léz ^rijg. «Aan do fecke tfletqtatuon di«sêpl?qgd werd on t Oöstveld geidonk schijnt er maar ge e ZWlpn kom. Zoo werd er nu weer e varlf ge8tojeri bij landb mwer FccijUieit. We Buaang t4agec(au.n dat d» nirnach daar veel «wijv want we ii niet aannem dat pp t*l yan do*» gey«iiei) n a vermoed» tpitd be»ta»n. Wlo l«ronatïcnt weet. <tau het lüoh moet «la pllaht a«m(un, dit bü pfllitie tfc g&nn b»- kd mak. Bang Jtoeft mw daftr ïfel niet t$ njo w-ant RolUle «al dan naiun g die fca»? «of anre ijckttne varaohaff. geep gqvai noem. Bal icrdkrea du* dit geval tljn plicht hegwjpe, w«nt eoonlet ml het erjg tot erger tam, tot er t«ru»)c4to ook (ue«sciiertlevsifts xull me«gemoeid word. En dit»lét U. ware <U to wnjed. Vpld{popon -r Hedpn pqndagijamlddaf krijs we PP t Oostvold groot» veldloop- \y«45trij4eh. Aap déée wedatrlja npsn tal vnr grooia kampio el nvnla foufetia vnn Qo^tyèld seli l»a b l n s p r e k e r» ssl uit^oap word, zoodot ere mat jomok het verloop dtr woutrtritu cal kunn volg. We Uopèo, meer daar «llea «r«u8 is, dat honrd»n aportlfhcbbera vaa Ottdole omligg, ze mooi* loopkoepa, getuig«tilllan will mijn. T^ÜMiel Het soibo 1M3-4B s voorbij. lp e kooria&óhtlge «mmg werd verléd Zondag 40 Uatx voorbereidsel getrpff voor het glanapunt -ons selzp, het ontred vöor ckiëgorie nelg. Po toeschouwer«hebb «kn onzea oproep bc^ntwoprd. Voor e bomvolle Mal gg ze vertoong door, onr bes voorwaar, p. Het publiek keer nogmaals, het n tfoüwa e gewooauj gewokun, uitumt voldaan huiswaarts. All War vol lof over prestatie «Dc Zonnebloem». Algeme wordt «r gezegd dut ed«opvoerg vau «pjj >ièerï»*ti», cmw ycwtijsipg RMfH> schred liooger op la gemonun, Bewü» ; dat al* ev.b ionstuvc w s r d j,ce} gelijk le^r to». ;eds... lovrs, al vrngep : ftils» we), maar wat heeft Jury <;r gtwgd? wïpt Dsz«cmhmi ^leh»pet e sluier gehejmilniiljjheid, wü kond gevn woord los krijg, wel zull Re ons ze wesk e ultvperlg verala* tp?zond«n niet hu» drukk over het»tuk, reggle i?ct spel het aikettic m vtw elke sp<i«istr spftler afzonripriijk. Dna«y,p zull wy on* ree^a epn w«tc (sumi oritser of Rij gtaltmgd j4 ot np. n dc miumd wprdt er tfap o?n gropto Algumce ^rg vrcgvi AU[et»ecw>,_r..«}fieotmie vraflfbu iwn nl dc aangoalottne krg liyn aant# bekome» punt wordt megeeld, alsme cagorie waar ze n opgom zijn. Wü wacht «ol bettpuw d uitslag at. on» sund op d druk welk het atuk het apel be\yorkt heeft onr toeschouwers. Want tprisioitè s het toch»jan Publiek» dio e stiik succesrijk meakt of nlot. Daar onze trouwe t)«zaekers e#n da») v onxo grpo kultuurfamllle uitmak, zull wti hon ook seds op hoog houdt«v«n verre gebeurtiss n rund «De Bonnabloem». Wil dank alle bezoekers on* eereta selxo «n wemtch d»t zij volgd jaar alk é n «4 iwa nieuwe lltifhobbor* zaullou me> brg. wy vwi on^n kst zull onvermoeid verr werk om h seds roeor ber kunn aanbied, Toonoelllnfhebber. O v a l e tablett help bij t Rhpumatiek, jicht, isehe, npit ia d^n pijn lemat, ep gewricht, zuwpijn hoofdpijn, gtiep verkoudheid. Let op ivhpud prijs t 20 tahtctt alechts Kr. 12,50. Vorlirijgljwr bi) rtllc apothekers, isieldt ook gij ons dc U verkreg sultatcn SANTA AGENTSCHAP Sllac N. V. ï.ou sala,ui 261 Brussel mrwmuke STANS» TROÜWWNOgN «*l»rt«l Qollllfl. NOQrdiitratt 1< MAV.OÇOSM. WU», MVi^KW^^^, mag ngeeld word, Het W belieg voor r dnt., e snjonmtwk «i,rt«ei^u^n ilt, k hoor V, FiiHltwtrtjappefep gesld word Dultsche Wie het bezit wil ï PUttiytardappel gaiiave»ich ot Sv? Slsioa Autos koop SJCODA type oxposjt 7 HP 1339, CÎÏFVHOLÇT Gr. luxe jmg. FAT 5 HP OLPSMOBLE Gr. lufe 4 ur MORRS 6 HP 1Ô38 MPERA 9 HP 4 ur i m RFÎNAUtT gr. sp. dêcap.>j938. PONTAC 4 daur Camion CHEVROLET 3 Tan 1931 ROBERT SEJS0WS Bal estnmt, ie. Ge-ntr aan be«voorwaard. Aanbied met prijs jaartal : St, Jacobsnleiiwstrapt, 41,-. GENT. uit MOFRKEÏXE." " " Zondag 21 Maart ig4( 5.30 zaal Cecilia. F.cn schitr Ka la attraktib-avond door liet «GROOT AMUSEMENTSKABARET R y ü- fïe > met zn Variet<!o/l<csi overbek balletgroep «DE RRUYCKERS (ilrl.s» pn flc jonge aerrohot 4<> mewtrkpnh iets eigs. >4.1 "3,ii»l m ilmm wd, Dorp Óedclem. Vóór geme Qol^m zijn nog 80 Top plantoardappelcn r beschlkhipg hii l«eon Maanhout to ie. Volgs da ondarrichtg mog kel plantaaidappelon afgegev word tjan landbouwers die lid zijn boeroneor, poratlo die het baalt xijn hun lidkaart De kopper«moet er e hoeveelheid t mlnsfo 50 kg. afnem g voorafgaan rullleeverlng. Bungei fn paard yetds : bij yprordlng 9 Meart 194? ia (iet tot nar (Jevei. verbod hanl d«ïl ve n n paard ep veuls, zoome ze langer dan 24 ur vpn hun standplaats tp verwyv. Valt niet onr hei verbod 40 verk&p op o officieel erk slachtveemarkt n Belgie. ÏSiBrzsMneUi* : Do eers 8lerln<sampl6 heeft plaat«op \Voangdag 17 Maart hij: Hooft Jules, Oostyald, voor sectlea 2-3-J. Cyrlel. Mpleptje, 4e secties Pe volg eiei*amng zull plants hebb d wosdag om dc veerti dag. gij piet palfivlng vcrordbng zull strppge fltfftffsn toegepast word. Maandag voormfddag ulllng zpopkaart voor g die hun kaart nog niet afgehaald hebb. REUKWëRKfN vpqr ha^rkàppçr«alio merk R»n fpbrickprijs. Shampoog Ol-Flap, behandds met scbiiimplio Cadtjricln, pro4uctpn voor blijvd? h aargolvg Royal Bova. Spoedige vertrouwd? bedig bij db far!«- mcrio Gtólse, E. Lahoft«, Hairer Korel- «tfaat. 80. Gt. Telef UJH i!im.-jmj-mmulj uujjüiiiimju-j MALDL0EM, GEBOORTEN : fhivrlli«; Lilly Maria Richard d.v, Retpi Timerrnat» Rachel Sier», Crommewege ; Rita ld,a Umnia, d.v, Cyriel Leliaert on Paula \an Poucke, Klee Katswei; (Brugge) OViiRi.JDHNS : Alai Vau Mutiem, l-b. St janr. ongehuwd, Noordstraot. BELOFTEN : Atulré De Huyvetier, bedid», alhier, Marti Cornells, u.b. t«zelzato. HUWELJKEN i Gee. BÜHTSCHEDNÜON t Gt*«Uuck UliMbeOx Van Hijf Albert, HOOGLED». GEBOORTEN : Roger Rae* t Defrnneq Rita Van Acker Michel i Van Lack Krik : Hottihoofd Oonnld, Van Brabamlt Willy ; Dibruyno Daniel ; Maoftons La. OVBRLUD11N8 : Raes Leon >8 iuir z.v. Jules Sphanie Demeuknaer«. HUWELJKSBELOFTEN. Lotw Camiel f^ l^rlckwrlicr wed. met jrpoutr» Paula wed. RUSELEDE. «EBOORTEN : Christiana Verwikt d.v. Aug. M. Pebaeru ; A"tonia Rlod d.v. Albert Mar. Staels j Ant, Peloof».v. Mart, Mt DierlcU.t ; Paula >uvi«ii d.v. V\c. ep M. Ver» hove ; Marcel V.). Vetre t.v. O^t. dn Germ, Wjxkhul* : M.igd. Van Overl>ek«d.v. Oct, Alir. 1oelvoorvie. HUWELJKEN! Jorti De Muyt pwt Marie Vangaver ; Juli Von do Walla met Julia Dl Cleräj : Ferdand Veys, Vlnkt met Martha Coe.» OVERLUDENS : Alfot«Hri Dhondt ; Hepri Vatidcvoonlc ; H. w. Viimjncle-Vsm Quaethem : w^i. Hri OUulJt, boomkerke ; Pharall Cooïker», GTS. OVERLEDEN : Remi VrrnKemh, 64 ). HUWELJK : Soel» Ro#wr 0«f- Nimwkorkr met Drsmat AniV^a- Dames! ALS VOOH DBN OORLOOO KWA.THtt geill JULENNE SCHELFHOUT «, ftrabaatjam GfiNT T,l, 517,14» D«*posri»tr«*, GENT lèj Voôrmitld«4éïnr t,». TietT. OßBOORTEN! Jo»ue Loot»», *.?. R«mJ Wlllekema Nicole Wonija, ng«: M«r* Scymiîve z.v. André äimonn«tnjocn. Qostrnoibt.!«t Roland Schot, «,*, AWc G«an Alio» D«m«y,.. i y. Julius Marie JiWO^, W«««««.-, Fitti ; Norbert Bruit«!, z-v. Jut>«n Juliet ijwjck/h-rt, Krwivahtraet 1 Marwlls Vanrbtk, d.v. Maurice Clara De W* r, Flesdiuek ; licrre Datiiic«-!«, t.v. George* Mar Vanwaeipre. \Viiip,-n<- -, Aty Cron. <i.v Aliwrt Ku«De Roo. MeuleM» : Mari«Coeman, d-v. Aril«ir!)«\ ururyjîg«, wakucn : André Ailliet,»,s, Jqwi^i e«> M«fd*> la De Nevc. ttconweg WipgBn«i Chri«)«ttf Mlnnç, 4.V. Mr»irk» on Ravhui \«ijn)gjf», Strhuifrrskajwile i Mari«Viui NitMKemmvw, d. v. Mrjiiritc MwgiW»» M»««. OfWiroflsbek«i Daniel Marc*!, z.v. Atulré EUa Blfmckaêrt, Keeetp. HUWP.LJK : Ramd Rivbuvck. «hltdçr «n Teînia Van ÇXi.rthcm. :.b. l>el Tielt. OVERLJDBNS : Anny Mae», s dagea d.*t André 9«fnuli Vtrolù, Kajiellestr. ; 1 L«V» V! lpo.t, vrouv.elijit geslacht, Meulclu-ke ; Marc Seyiiaeve, 7 dag z.v. Amlr. Simonne T»jt>. O^strooNlnkc ; Maria Duyrk, 50 jaar, «:Jltg. V.111 S<,ni «rle Cyrie!, St Atnandiîr. Prachtige Pianos N euw» «waslt-n. Ti <»ar natu-burv, HUS Ï1 AtV RKiatKrt KtlifSTHUT H.1 URXT VfCRftOOpNGÏJN N T OrEN»AAH m urr oe hanu Mobilair ; Ou- Stijimeubet : Oosrschc Tapijt ; Schilrij 1 Kunstvoorwerp ; AntUdtcltcm; Por- aolcln, Krliitallcn. z. epp, Wij aanvaard allo sohoppe ftiltll^ n r» verkqop bjiwarg N T E R O R AAfïïOpP.Ol<KASUJa= VERKOOP -14 BHABANTDAAi 14. GENT Kamptan betalg VoofBchot^p. «Va» he.dün «( toi 1 Mei uj.y; tvioatt>»he kerk verdwijn ûn liit begritj «God» zal over Sowjet grz word gejaagd». Stiil, iq32 13 HetBetooverd Hof DOOR EDWARD VERMEULEN (WARDEN OOM) Hij wist /.oker <jat dlho^v f.) veuj j-j(ik!i. s <lfn oc,t op dat meisje me op d post hruld zij toch met niemand gescheept wns dus had ze. hem verwez uit klejnachttng. isscliicn wel uit misprijz. N11 gaf hli het. op, verkroo norsch zijn bitrheid. Mei moei hield hij zijn volk g tioo-rere dagur dan buurt: ion?;«jes wild er zelfs niet meer wer. k : t was eep echto marlg cn e botl Efpv.-o-d. Met oogst yerkoct hii zijn stnmvrichtcn pieuwfl pachr on mei paard ploeg, voor zanl. esrdn ev ralfrl sleep, maar vo boza" lic" niet on om he ni"t 7i niet --wton aansprek, dool hij zijn hcf,vc f. Met Bamis verliet hij het voorvarlijk hof gg voorloopig e landsch huizeke bewon dat hij aangekocht had waar hij woon alles zelf beredr, kant gelat; besprok, ßfg beklapt ep bespot vooral jriisprez ot» zijn wraakroepd tjedoe met Lutfietje Vername. Hij wist goed wat er rond hem gebeur hoe msch hem op d roosr braadd hij kromp nijd spijt, maar dit alles was niets vergelek bij het tormt dat nem besprong, als hij vernam dat Marie t Betooverd Hof g Allerheilig zou trouw met Jan De Doordrijver, e jonkhoid zijn ourdom, di hij als schoclganger k. Na schooi collegejar had hij zejfs d Jong Doordrijver opgezocht, maar d jong had ge doti msf aanleg getoond om met hem piak^r. Dit op zich zejf had reeds spijt verwekt n dpn jongs af scipipgelfant vo, rnaar nu hli Jan-s ver.- loy;? met M a r Je v a n t fietooverd Jof vernam. gijl!» zijn spijt oyt)r tot})aat e» tjljd. En toch moest hij aljes zi zijp srane gaan lat gebeur, wiil hij zelf, als door e ezel op zijn kruisstraat gesmet, ge uitweg vond. ncy/ee jar gg voorbij vo was bleaf op zijn keurij, ais job pp zijn mesvhoop, als Qod yerjap d duivel nlef gewild. En dan, juist als hij noch zuid, noch rwprd meer wist. yie er e ongeluk voor, dat hem uit?ijn vernerg zijn vergelheid rulj : zijn broêr, Pernand, had d typhus betrapt én zijn vrouw die heiri verzorg, viel er ook bij. Al wat nog ug n vo sprong le* vd; hij gelast e buurvrouw met zorg voor zijn keutcrij, maak pak zak et) trok naar het hof zijn broer. Acht dag nadi war Fernapd vrouw begrav vo bleef er alle mof drie klee wecslclnrs : één jongtje zes jaar twee meisjes, e 4r e Jaar je twee pjaand. De twpe ouds krs behield hij; het jongs werd aangom (tloqf eepc pijper getrpuw. zusrs, die VtlprJoog wag.. Ttisschej) eigeffr voosd wer4 oyerr egekomén. dat vo pec))t r typfs zqti overnam, tot gap rl.e m eo rrjartghed p oudst zf>on. zon draal gehoerlctl.l oh Tvo Frooymnn. Metrdaad waa (le jonge man weêrom op zijn pas on herleef. Leer boer, dat moest hij niet; dat kon $iij op d draad dat bewees hij door beleg werk. maar wat hij was als kt»rftkrmonscii, dat blee{ hij zooals hij was stond hij weldra bekd {r^aokt 0p nieuw gewast, b J boer werkvolk. Ongezellig zooals lllj het altijd was, gg hij met niemand nig ooi, doch was tamelijk gedistig voor bpr, althans. mot droogheid. Werdist vroeg hij weig werbezoek verwaarloos hij. Zoo stond hij op relijk gped voet gobuurschap met lere. doch op afstand E kel buur. Jan Pe Doordrijver, meed Wj totaal hij nqm «elfg voorzorg niet?ijn afgekectdheid onr huichelarij al was hij huichelaar verduik. Wat hem kopk gep Jan, lag op zijn gelaat; dit zafj iereep, want Jan was meest aangetrokk boer 4e streek, om?ijn liarlljkheld, zijp yroplyk gemoed zijn ger rep4e gedlstigh e id Jan was nogal gemat; vnigheid zijn nieuw huur pp had er?alfs weie? leu jncè: hij zejf was altijd vriluk voor hem rn meed hem volstrekt niet, zelfs Het hij nooit nr> t zij langs d kerkeweg t zij on het veld. of n herberg, d stu r jong boet aan sprek, pl ed hij het ook meeqttljdë om diéns droge afwijk itptwoor(lon uit lokket} cn er harlijk om laphpn. Pfe estppd duur, tot do vijnigheid op hebzucht vo Prooymnn al zuurdd scherper Wcrdpn ep h e m aanzotton. hem. do spmlt Y&rt ttig eu kristclijk volk.t»t dad wielke hij 40 vorw^andttfl but zijn Jong lev zelf veroorel on mead : tot dad bfl4r"k onrechtvaardigheid. Nu hij voor eig rekg eon prachtige hofsê beboer, sloeg preutschheid di natuurhwego-trotbchtfn Jonkman til ras tot hoovaardij over tlezn zet h 1 ann tot alle slag betrachtg, die tzl kond vorgrootcn dit aanzi tn dc oog do spfg. Maar or was e twee betrachtg die hem ncsstruug aanzpt : het najag goed pp geld. Zijn hoogmoed kon weldra niet rtiopr bori^sp n liet bezit vf die machmgo hoeve: Ze moest veel üroor iijit. Hi.i had gfpn land Rtnoeg ook eccn wmtl Jnn Pf Doordrijver, zijn halijke buur, had er mcr dan hij, cn nommlge partij war veel go- 1 schlkr geleg voor hem. vo. dan voor.uüi.i-jlmwb Jan. Dat ta moet at dag-ln-dag-ult, maand Jar lang, at hem op. Hij bagon «ipn naar midls om gelijk hoo nijn hofs vurgrogtan. Dan kwam het kwaad hpm r liulp : liuurknecht Jan De Doodrijvcr waa buit we zijn hoer wildstrooper Frooymon, die zelf veel nacht pp strooptocht lng, klaag hem >i-i.<,i<i-mi(rie aan.. De jong werd betrapt zou voor het tribunaal vorsohljn; dan zocht Frooymnn hem op. Mant, fleem hij, iu brg u goed raad: beschultlig Jan Do Doordrijver w tot pt?nsejageii aantfczot ooli hot gestroop wi!4 u afgekocht to habbeti; dat «af nw schuld vermdor. De wlltlstroopci volg di raad. uit die valschc bcbchuldigg won hij nitls, mear vo Frooyrnun bereik zijn doo : (ilj wns voor lang verlost e#n medger nnnr hot wild hij ed Jan De ponrdrijve- onga vall bij d gomezam eigaar. Eijrè wek lat word bejagpv lp Plaats Jan Do Doordrijver tvangostpid alq toezier óver a! dc eigdomm wciltp dc ojtjeriaaf op. streek bez^t tonp nacht ltreoi; hij bl " zijn hof e groo partij zaailand t e mcersch -uit hojat e 5 Jan De Doordrijver.

7 mt^êf iir. v.l. MEP" _..^JSWSBSSS ft» 16 fr uit het offerblok f Ä t M ^ e n C fcs^^w ff Ln hebb, Nalaiigon wor- E Ma,-.o. ar S f«,,-dieml fifzeii datum, «u. i,-, Ktnnï PVERN«)c vrnngs plichlig lïbr.evlki^ kli iuh l o c n er nlicnt h.. j. t» zer, amelg /a» ^ ^ j ï da, hc.t ft. eicrfln h n»«n hun r. r ivi L voldo,»vor.leil m«t rop ger f {, f.,.c» bn*lo R»hot!t. r nvt ANC.K.lK HRRrcnffT AAN t^npnoliwjw, Maan"««M«Rlft om, 10 uur K w c-^nl p«( move «bp. S- "Jt ll Mi<-mft ijehondon wnrd SES-ia."" r " V v W gnmesmui Ü sprek over het furmi var weld. tcc,t vftn Koolzaal itiiipdpnvvvcmt Wnakknmmando vim w pers,i nr Ejnw.-whi «" rijt " Wankrkoisimnniio»... ^ivii^kuonï.-iivlo.. hostaal tilt vrijjvilli- J v0,f«n tan voltftn voorwn-irtleh -. Frtwliik «W.hikt»f (lacrr-miikmbnnr fcrwvl*) ZwVtljU i^achlut «(x-wfjs vatl Rt erisrai on a«t> t t..iubamefijk fceal jllojjisch. b) Thysisth : 1.70 m. L /f>r vfsor z oihvi t» >" c rr >\-) Xe ;0,,r geword on c-on?? ia.-v- oyd *lfn nanmel.ig :,V ; «V-von.Wn «!<on.->111 dc "Kriiflp 1-fitMd door «n M...V.C-. ïrrikre* {iihchtt/eft liicrovr kunn pr.- Etn word Wi f-n he.v. lnglwlrwil, gt>- ^ «f r Urx-n-nwncht, St.itiestr. VES.OREN : rugkom "«or MsMiv tus»cli<?u r.eliltio firaf Agrm, Ds- Xamidd.ig tussxhon - 7. uur, e prijs nrscwntle. Ti-me b^rtve tv-i-cn zeer K- U-kxVntf hij W-.i R. Van Moffw-rr, rtarnnt. (rfch<m r r do p->sil Muldccem. - VERl.OfiEN t Bru ler poronaiilc ioudd ongeveer ijo fr, op 7 Moftrt, lu«- Jhert < * <"".iwl Kleit n.i.-sr Mal- >tn. TcruK «e tk-jorfon nilt* goe brlofg kn nut Cxf.l, Touixlrttf <7. Malil<-s«iip«it. -tj.t.i VERtORBX t avond, op Markt 1 Msk^gi-m, hru led.v(ifx handscho. Terug»txruM-g mi!» gntiif» loniitg hij Wf<- Hep- Dhood», Radcjtrnül -V. Mulil-Rem. li\al föevosdeff i E i-«iwvi»l voor vrnchiiito. 7.ich -»-d K<-!<--. Mol»<i-»at 70. Ü J ^ Pe Schouwburg film na- V«l) Via. Hri>i»mma i re Vlaamsfh ftcspirok dagblad met e oorlogagcficurtiss. ver-.. Documtaire film 3. De groo Ufa-filiu ol «mfl (UDtiiv Ondt-rs Li Mftrlepbfich. Er zijn vier vertoong. Zardag otp S uur. ZlWllOg om 5,3P uur om S uur an O» 8 uur- Maandag ge cemavoprslllijjf, daar het tnoneelstuk «Antje» dan doorgaat. Volg week 1 «B N VROUW JN MAAL- STROOM» il«siiccpsfilm niet Hertjtn peiler. Kersidnacs * WBENfiR NACHTBK 1 e JUm met Tlieo f.lng flans Moser. BERCHT : Alle Zondag yiw1 10 tot 11 uur, zull aan kas dop Schouwburg, kaart qp voorhand bekom zijn. mr tickoywruro MAt,DEÖBM Vrijt)iiff, r<j Mnart, om 3 uur, Bijionr kolirogrnmmti met do hproem<lep film : * VER-OE Op HERE WOORD» mot alj nchritronil don oorlog 101^1018. B,i ;oni,-,i,irt tnn w voorhefprek,. UWWUB i «tn ïii i. (tonmi v vo»r op ran W Wrhulp «AN TJE >. BftUF 1 \\H mm! JONQBRS VT " DUfSClJUMO, Rustd. 2ti Bosto Vrid j.,ief, Uk kosti U tt%«.uw nik ««ntf eige regel Locixrijv. ik vrlanti AJbcrt zijn fc altyd Ui bes gewondheid wij. rhopm»on U v«n al on««jtfalgemfche vrlcndftn heuolf.! Wij hebb hior op..-«n avouil, a» oms> aguak na goed gi>< t hebb, o rlictjo SPk»«tt tixkion) «n ik heb e chttir getoond. Myn maat waa Vor- (racckc Rlahartf Doe. lljk. De twee g- Vpelera wuts : Van Blacft Otil uit Ooetroozebeke ea Vereammun ïiobert uit St tfi», G«tuigei. : Van landschoot Albert, jrem Plaau Maurit», EvorKom, En hel was julki ook, wü hadd ilfirkevwuron K->lu«gBn.»nap«wijn, ge kunt wel dk, bea vrlcrni Jozef, "at wij er «got-iltn op gedronk liebbon, Bn al» go ((01-4 wht «ijn, bea [ vrid Jozof. zomït jr.- ooit Üwweekblad wil opstur, dan habb we ook e beets nieuws qnzu félivat. Vcrdar» weel k ook ntit ve«l nieuwe cn oluit daa ook maar mijn briefje met hoop «poedlg Uw geëerd blad mog o»tf g. Vele gro-t htutddrukk uit het fverro OoM, Uw* vrid : Borberge Arthur on Van Uusduchoot Albert.!» U - Hohomleybon, Geach Hoer llltj;ovet, Er werd hk-r i,isron oiu ltiger eon : 6Toot<j «tok&»?tir.!{ (jegev.wij zijn gisravond om t> uur begq iu z ochtd om 7 ur was litit klaar. Er wpr 12S i kaarrs W pryxeii. Dit wm zeker hot kaart waard! Veel plezier hebb wij go- -.had maar to dc kaartg gedaan was warr er al veel slapers. Hloir volg. wnaar«: 1. Da Boets Gustaaf De Crae Juli ; 2i. Do Reu Rer.e cn Haonecaert Jozef, all W»«wih»ot ; 3. WlUoR Cyrlal Dijjaetlnek Achiel, Eecloo ; -1. Oscar De Maarschalk uil Adolf Do ga«dcleir, Wetran j 6. d<3 Kezél Jan, Lontbekc Vprmelre Juli, Bassoveldo ; ü, Swit?,!jutk André Timmerman Orel. Waprsohoot; 7, VevHcg^v Aiwon» on Medard Van tcke, VVaaisehoot ; 18. André Rorczeo eh Holrbeke RCRé, Waarschoot ; 9. Arlhur- VeroflUleretj Hrttavla Emiol. Eekloo ; 10. Gustaaf V,Ui D/- le, Deae V«n Llppt-rvel Ré Gt, 11, Wllfranck George» on De Bub»elvora Du» vus, Elekloo ; 12. De Mcytif Arnokl <m imos Mauriis. Wnarsphoot; <3. Véivitr^etc [Mnurlta Van Haollp HoiiU, Waurachoot ; :l-i. ^iato Jelpom op.ips OootKea. Waarfsehoot ; 15, Theo Van lecko Do VVild«Polidoor. Waarschoot rilotnrue Emiel {De Busscharc Juli, Elekloo. Wo hop,-waard«heer i^itgover dit lp ruw geëerd weekblad zull lez, i Do schatbewaarr, Vnn Wassonhovo A. rvoorz. Roy Maur. ; SchrUver. Vern^ïSe A., Wij biimlep u uit ons lager onze beel aehtgsvalle groet. Roy Maurits. E persoon uit Eekloo die echr onbekd wilblllv zal e Bom aan Wrhulp schonk. S.K, MA.DP.GEM. n edron vont- (l Kampiotil (voor Wisi-Vlaanron womipn onze. Sportkr- gon glisi-iik d Ui/r-t U- JahhuUe niet 2 ;(. (Hed Zondag, moet we hot srke Dosko sop eig ple frnnn heuiimp. We durv izoon flkon uitslag als tcfj Jabbeke nii-t jvoorspohon. Dosko heeft immers e amlztonlij- [ke fapm. JatibcUc Heirnem moest mot [zware cijfers onrdo. Maur juisi dit, wekt tonzr jonj-nns op tot roemrijke verrichtg. Wc vertrdltk om half twee, por fiets, do sup- [porrs, woidcn vriondulijk uitgcnoodigil onze rttniition 10 vergezell : \icts doel ajmgrnami-r ;op verplaatsg dun 1 on nanmordïgontl «Hello n 1 Sportkrg toegeroep op t goe oogblik. Daarbij <le wedstrijd zul dn moei wil.-ird zi. De overige aangeslot Sportkrg wol as zam vier katogori nem el aan Veldloop t Verhoild r Oo.stveld, waar -zij wel o hnkor zullon bemachtig. Niet aangi-slotonword ook uitgootllgd kunn zich voor d wedstrijd bij G. Scher» hit schrijv. VerlicU om kwart voor tw stipt hij [. Doyno. P. C. K.ET. -locra 1 Onze twee puntjes, hard-hel wist gewonn op S.K. mann Malgem..Hed ^»ndag g-ï.it lilnmv-wit «lit met e uitgejo^ Uetu-Ucirpsloopers t kampioschap vnn t Verhoud Malgem. Veldloopf, betwist op <lcn jgdilag t«ocsiveld. Komt d beker mee naar Kleii. Allo Cackaert cn Botlier! Alle supporrs. Allo sportmann vnn Kleit gaan mea naar het jeugdfeest. iele. T DAOMBT N DEK OOTRN Aangesjottm hii hel n Vsrbonti vmt Viaamsclie KultuufUriiig Maldogsm >> bij «Alfmne Toimcolcontrslo n OPVOBRNa-VAH «ANtiB * lilljiiliul Attion llamik op Maqtng. >50 Maitrt b.s. t«tg tt jö. V1!E r plaais : to fr. 8 fr. 5 fr., kaura to 8 fr. zijn gummerd). Meh neme zijn kaart bij voorbaat bt) ht-erpn j. VVplih G. Van Let of d S-houwbisri-; De totnis»{to ojibsst, gecontroleerd door Wrhulp, komt «*t1 4it werk t Mplgcmntur«, komt naat ze yertoö#>ilg! Gij ila.it drie vlk-gefl ét5n klap : yii sunt onze kuituur Gij helpt tiij 200 drgd noodzakelijke Ulfj-hülp 1 Cij krijgt e paar uur geiond verzorgd tooneelspel zi JU K V tao^erlslwen J u L- ppzo cel heett lid. Jan Acka, gavell als soldaat up het thuisfront, gebuulud tijda dan geculvou avond «iet Blanka Gijsear». voriytm i>«dag. ssie voorpaga hst dood*- bei-lt.-ht Jan Aeke. Onz ve-uioort» Kameraad was aaoweïig Jdaigcm bij ojitnliitf don Devlagnaard Daoeuibur 1M1. Blanka GSJsilon sprak las voor utt flgeti bunl voor e jtfiatlgtal gevf-elig luis. u-r bijzonre led. Haar bunl < Stohgcn voor mijn Land y is ultdtuk kitig huai eikcn «Brandg vooi* het Gebod bet Oogbllk! * _ 0 Doos n hot blad do oproep voor G.T.-Ar» beld om alhier geschakeld word hvt gebied aihangon d bevelhebber Belgie «p N.-Frunkrijk. Dit ip e «ige «olegheld du rang r O.T. aan iilultcn. n het Oost staan duizd onzer volksgoót bij O.T. Ook het WesU-n ^iji: mann noodig voor het vervull drg opdracht. u De nnti-bolhjewlauache Ttooosllg (oopt Brussel! We richt e gezamtlijk bomiak. De rugrol* 1«koatlooB. n <li ttoonsllg zull we i-ond&fletd word dooi- e vergwoordiger Devlag, De dag het getamefitlljk t>e ïo«k staat nog niet vuat, «én geve nochtans oumidilijk d naam op n d Devltighaanl. De datum zal bekd gemaakt wot^ d. Voor Arbeir«Arbeidsrs Duitsche disl* zal e verlofdag gevrjmgd wwj. tl eer» paa/ wek hebb wij als eig vertootig twee allertilnkt film, nanieiyk : «Verlof op Eerowooid c Pour le Méri». Alle led vergaatbn wö op hei vertoong,.ïioqale kltljd op gunstpru», Devlag s e arbcidsgbricachap ontzaglijke dkpe beekl?. vail diepe Gct maannol Belevis naar don volst Nutionaal-Souittlistlach jt, dat is o.m. gemenut gaat voor eig npt, volf?- wdvnart voor prlvn.awelrt ; srke kameraadschap, gezamtltjke vreug doch ook BÓïdmtltjke p^ichh. ul»gt>nootort onzer D^vlngledon, wordt ook lid v«n Devlag. Dc Dev)aglldkaart ls uw eerebewljs. OKVvliGKA.ENDER 7 Vnidng. iu Maart uur da film «Verlof np Ke re woord». Vrtfdi-i-r 2«Munrt W3, to 8 uur film «Pour lo.móilto». ledvr Dgdag 6 uur : Jöulgcllngzorg. Dez ZondagM Maart don Devlaihaard Gt, KoprniM li dc-kn^er dar: voor het (TOWe*t ncnt.viootjc^la.id, nnrvarig om kwart na l uur edigdo rond! uur namtltg, paafna voor gewestluklfng vt-ouw-refert bezoek san Vl-iamschi; Puitflche verwon sodnt hel KrijgEgasthuiS. Noj» kunn kr 10 tot 14 jaar zich mald voor het 0 maand verlof Duitsehland. E heerlijk Verschiet! De Kr bekonii-n kosloos e uniform mits afgev noodigo xtielzegels Dpzon Zondag, 14 Maart, do grooto Heldcttpotlonkdap. Antwerrion. )r. Jef Van Wieln (reeft gclcrrnnheldsredo. Daviag, Maiggm. WW JUJLU! S. V. VOSSENHOL. Voor e r-cnrdopkoimt riep yilieicjsreplïr Eraet twee oml-rivnl. tussch lijn. N.-i e spannon.it> altiisgf v partij maeti on-ze S.V -rcs itiiït onrdo voor kampioepon.o.. lied Zondag lilton «<1 op Oostveld groot- \, ldloopj f Verband Malprem. Al do AOtleton ntim er aan ilrel. Sportvriil ii-dcn Zol.-ij. rnet Gro.-JSwart naar ppstveld. Zondag Jtn Maart groo rby op ons rre K-e liozibrs v,m Kleit. Houdt di datum vrij. Gro-Ztvnrt. TF. KQOP ; Eils mlerne eet(ilaats feu contu, ^.icli wd Ossstraat nr. 123 Gt. 1*3,13 AAN DE H.H. LANDBOUWERS VA Hf MAEDEOEM EN OMUOGENDE. Om spoedig uw meel to hebb voor uw gekalf koei, geeft uw zegels af bij MAURCE DE VOS STATESTRAAT, 33, MAEDEGEM Alsook ze die verlang contraccrpn voor zoiiicrkoolzaati kunn zich tot mij wd. Vrilijk aanbevol, p. 2iz.<) Maurice De Vos. EEN GOED MDDELTJE TEGEN VALMNG EK HOEST, PAT F--KE flvlsvropw KAN KLAARMAKEN. Dit oonvoudig recept werd reeds door vele lezeress klaargemaakt ; lïeri kwart lir war warm, jla.ir e soeplepel suiker of siroop oploss. Na afkoelg hieraan toevoegep 30 gram Cibe (dubbel geconctreerd), dat alle apothokerij verkrijgbaar is. Cloed doorroer gij verkrijgt e iiilsiek hoestsiroop, die goed smaakt vuor kr. Neem viermaal daags eeil eetlepel. Veom gerust es proef bij volg vair -.,-,.,(.pt uit om d naam Cibe je bereidg niet verget. Wrhulp«TQONEEL VÖÖR «rintbrmulp : We trekk uogtnanis <jb», aandacht op Qpvperg. «Antje» iloer v D^giict i» d ö«8i t>, opvotriuy, waar tlo totale nettq-opijrpngst naar oiise Witilerhtvlu-afelg kopit- FLESTE«VOOR WNïlpRHVLP.i Dep laatsf tijd werd ons yaflk WfOg gesld waarom er ppze gemeie niet nicer ivesi Wrhulp gc-riclit word, lüesi zoud. rdaad Kas onze Wiiucrhviló-afelg op flkif wijze kunn spijzig. M Vtirge echr iiet d;it het richt feestpn zeer veel werk vergt. Wanneer grotp als <)c studpwf^nciub of j< Daghet» zich daarvoor spann, vorm feest e^u flk 0 pppagapda. vs zijn ze e hron komstên( De vraag zou dus eigszs anrs moei gesld word : Waarom zijn er nief meer groepén, d, het voorbeeld dr anre volgd, feest t ba Wrhulp richt.? Het Seq-etjtriaflt ls eiker» dag op. Vóór <1? bedcalg komt m op het besl uur, ileri Maapdag. Nieijwe gevall meld zich lusschep fj \i.? u. (nloi op Maandag) Snelschrift! WORDT STBNOGRAPHB OP TWEE MAAN DE«tuds-i aanpassg ook VOOR DSCH PRANS^H PO0R EX-.EE- RARES VA.N HljJ «OOtiER HANDELS ÉN TAAL1NSTTÜUT TE QENT. AANTAL LEERLNGEN BEPERRT/ ^JCH A^MKL- PEN. N00RDSTR. Q, MALpEGBM- 7-3-z AUe Occasie Meubels zooajs slaapkamers * öetplaat6eti ltleerkaaba>f? m b«fptt Javabos paehtta? fels t- bedd - tafels zelb stoel krwags lijnwaadkass wasshmaejilnes met motor on met hand wasehkutp Btov r-r kachels koffers -1- scho, ana. a. aan zeer gerjpjge prijz bij jrulps OVERMEKE-BAUTE Vlamgstraat. 19 bis 200.v ST.,AU RENS OPGELET i DE WNKED n t Oud Juweeltie vh»ger lange VlolètiiBtraat is overgt biacut naar St. JacQb«nfeuw«traat, 3 Juweeleg Plata Brillont Zilver Oudhed Meubel. De Grijze Lammerti?r 8. ST. JACOB8NEUWSTBAAT, 3 (Vlasnmrkt by St. JacoUsk^rk) O E N T Bes huls r Stad! STAD EEKLOO. Op Dsdag, i8 Mei ly-vj, rond io uur, 2al door hpt ambt von d gezwor landmer Heer J. BEROMANS, nvdrgcgitan word tot wetlijke afpalg buurtweg nr. 4t, gaamd St Vi.nc^ïHipsstraat fci-klop, n opdraclit : Pe Burgemeesr K. H-.ENE. A. VAN KANDJCKK. JX 7-t. STAD EEKLÖO." STBPJ3LJJKE T«EKB«6<!M00t.. Plaats Bestuurr, Voorwaard ; t. Ourdotn t mirtsts 30 hoogsts 45 jaar oi(d zijn j 2. Uitgang-fdiplojpa bouwkun bezitt e hooger kunstipstjtuilt. 3. Pro-f flegg. Basiswed frank nu ta vermeerr met 2q t.h. Verr 780 frank per schooljaar, -lesuur voor verschei leergang door d bestuurr gev vermeerr met 4 t.h per distjaar ^eiim-gn io jaar. n gewone tijd, avondless : J dag per»yeek 2 uur, Oktober tot April, zij 26 v/elt* Voorloppig : less s Zardagsavonds s Zotidiigsmorgs. Aanvrag met bewijsstukk Stur aan het CaUpge. burgemeesr Scheper-, Eekloo, per aai>g-t<-/.kd schrijv, gepost l/iatsje(ts op S Maart lij-j. Eclcloo, 23 Februari to4-;,. " STAD EEKLOO. Het college burgemeesr schep maaïfl bekd dat do plaats adjuncl-polltie«commissaris begev is. De camiidail moet aan volg voorwaard beantwoord,- 1. Rolg zijn san militieverplichtgep yohjaan hebb ; 2. Van goed gedrag, onbesprok zelijlc- Jid zijn : 3. Vrij /ijn ziek gehr-ukelijkhed ; 4. Geklaagd zijn hot exaie, voorgeschrev door konklijke besluit fi Maart 13 Sepmber 1935, gewijzigd bij besluit 1 Maart kj42 of vatl hedoeitj exam ontslag zijn ; 5. T mitis 25 jaar hoogsts 35 jaar oud zij ; 6. T ms 1.70m. groot zijn ; 7. pe aanvrag; met erbijgaan «tukk di v-ior 2S Maart 1943 aan het schepcollege yan Stad Eekloo word overgemaakt. Vo<%r brg documt : t. Bewii-i nationaliit ; 2. Ujftrrlise! uit gebnortje ; 3. Bewiis goed gedrag zed ï i. Militiegctuigschrift ; < Oetiei-skucdig getuigschrift waaruit volledige.-nrihtsijeschiktheid blijkt fop merk (lat vpor (l<- boemg e geeskundig onrhoek ivordr.afgom door e geesheer aangesld dl«r d- hoógere overheid) ; fi. Afsiiirift het bekwaamheidsgeiuigschrift, vr, r?i onr i\r. 4 vsn bovstaan voorwaard :» 7. bewijs niei schrijvg hetjodregisr, Eekloo, 11 Maar ln opdracht : De secretaris : De Burgemeesr. Schep K. Hee. A. Van 7andycke. QVERWfM U W -.s ZWAKTE- Uw lichaä(r. iscrzvvakt, Uw bloed is arm Mn roo bl^dltchanmpjes, Uw wee? W*W-Tnogsp is onrmijnd!... ^ Dc HïMoroRÏ-dragccs»ij n)üist Ä.t g«zij ««rkfn lichaam S, ««Wtctoel..«U^rcn het-blocd nieuw?r ä a g daag nog e doos aan trappt,äer beg Uw versrlttjkvuir onnimddlijk. K U M HM.>....!... ONM1DDEL1JB GEVRAAOP : 2 Schrijnwerkers ir. dan is jaar, om nieubelmaker help. OnmidtMijk gor verdis. T. D., Gtschestr\V"g, 100 Eekloo. GEMEENTE KANEGEM. Betrekläng tiilijk liedieu üij tlett be voorvadgs-ii^t befjcv, VOO R \V A A R D E N : Belg zijn, v.m groeil gedrag iiet geschrev liqt Joln-gisr.- Mihsiis ts iaar lipügsrtji 35 jaar oud zijn. Volledi^ mitmelhaar Otirwijs " d lager grnad got helibcn. Dq voo/keurwet v,-m er) evals ze het besluit «o November 1942 zijiv] to-pas.sg. Voörkeilr wordt versd aan z w llii^j?riemaapa.ittt. ravitailleerg gewerkt hctbt*^" WfctlyRij bezoldigg. -r Aan^rjta^n uio.-i per aanfi " Per$lH«brl«k, n^argeuhg d^ moge)ljkh«<l«n. vervaardig asujd hvnn«product soms 166 raar om vd omdat word. HEHCO voor het vreek, ATA voor het huuonrhoud, èmï voor hel beroepsln xï}n dardaaid kosi«bare hefpers d>e elke huisvrouw begeert. f-" v GNOMEN»mOiCWM W N." v word aan d. Heer Pprgetnees--; r voor 28 Maart iq-l; ge^kead schrijf qefjpnkwpep V^èiu Heer BtirD-emeeÄ<? la MP was het BLUNDl-.MAN die Op last ndc Sekrelriris DE flerco. TÈ KOOP : E nieuwe élëctristïié motor 1/2 PK, 3/1 PK t PK on e electrisclie warpomp. Te bevrag bij Jozef De Lille, Noordstraat, 17, MALDEGEM. het»-ijk geïllustreer VMA&SCTJÜ maandblad voor VOLKSKUNDE,eesgcld : 30 frik s jaars stort op postrek op naam J BERNAERTS B B S f i g i, Proefnummers op aanvraag : Louizaiaati. 480, Brussel, Wevers gevraafftl. 143,13 K.VTH, EKSÜNSN s On. krist, huwelijk aan to gaan wdt U tot, akblstlfin HAARD» Huwelijkswcrk.,ostbus 68. Verviora of Postbus 107, Antwerp.- nricht, v. vertr. Kef. y. priesrs, Gebeimh. op eer» wotjid. Talrijke geleghed..meer- dan 120 liu\rei(jk (2 fr. bi-\oégcn voor V. documt, on Hjstcn). Dfi Purge meesr. M. YAJy QOST. ilf,13 MtWig.HlJJ ïën GROOTE KEUS vprsc^et merk mag(»jtila i kasmpviöj ma?bi, plat (nslaan kop) ac^êtxigjajmachi, gnz. QcC^.^aü^Ä:, geztéh^fir gewaarborgd af SaBJF Naald, olie vergstukk. Hersllg aller mefkttt. Huls OMER DE TAJSVE «JENTSCHE STEKNVEG. 87. M4LDKGEM Opgelet 11 Wit Duif i t hoogs Kioais : Betaalt nog altijd prijz voor Uw waar Allerhan Oudhed Juweel Zilver Porsele, Komt zi overtuigt U. SJ5BPENTSTRAAT, 16. GENT t De WEDSTRJDEN Zondag het Wrvelodroom BRUSSEL verred, bracht tiwee jonge rners op het voorplan wie we toekomst nog heel wat zull hoor krijg. De eer.stc- noemt JAAK ENGELEN, die er niets bers op vondt dan al reeks liet Omniumkarnpiosciiap voor Jonger, wacht slep. Die Engel is e kerel met eeji geweldige toekomst legt er op aan e zeer groot omniumspecialist word. Sa klasseer zich twee, Vand Broeck r Blomme vier, Wu moetpn hier bekn, dat Mielke Blomme ons eigszs ontgoocheld heeft. Niet dat we gedacht hebhén dat hij het bijvoorbeeld op t Jaak Engel hal zou, ne dat niet, doch dgt hij kans Jifid op e twee plaats, geloofd. hoopt wc. Er moet iets bij Blomme niet d haak zijn geweest. Naar t zegg zijn yerzqrgej- Van Veurgem, leed Ulo- me aan ldpijn bevond hij zich alleszs niet ip gewsch pnsfie. Jammer voor hem, want dit kampioschap was er voor Mielke zeker vast naam mak. Maar allé, e slech dag is daarom nog ge slecht jaar, hij is nog Jpng goeg om lietgeei nu verlqr i- gegaan, dubbel ep üil? rug «n. Dc twee rner die zich met d slag als e kampio is UomeR opbar, is VAN!.COVEREN. Dt-ze jonge kerel, die pas sds e paar maaiid aan zuivere snelheid. doet, v-.roorloofiie zich weel dié Frankrijk België wedstrijd, samtjn niet Poeske Schers Fr.msch Gerard Seijfftleb, duchtig t leer gev. Vaii.oover was <ie bei- <l-, -ransch werkglijk baas, bijzooverre dat we nu nf reeds mog zeggep, dat Vlaanr aan hem e nieuwe snelheidskarppio h ft, waarme meest nabije toekomst zelfs Schers Vari Vliet zull af rek hebb. Het is dan ook met eep ongekd vlang dut we op gelegheid wacht hem v-rd-r tcy groo kanfpioeti aan het w-rk zi. Hij. jonge spurrs was het D1ERCKX die Van Heule De Meyer wist klopp. De 5» Km. ploogkoers t slot, gaf volg uitslag : t. JAAK KNGF.J.EN---MARTW VAN DEN BROl-.CK, 31 m. 25 seu. ; 2. Donay Van Keiuii ; i. Desmedl Pruitltof ; 4. Van Micrlo De blobbeleire ; 5. Dieripks j 6. Plotpme ; 7. Alpaerts ; 8. Baots Geertseji ; 9. Dielis Van r ijtuyft ; 10, imarguic Vqn Êeckijput. Op i ron : 11. gelijk : l-rans Copps Verfcesselt- ; Hardiquesfc^-Van liove i Laroye-r Van d Driessche ; Bautvs Verhaegei} j Van sierdaei-r-suys. Het was weer machtige Engel die hier (Je hoofdrol speel die ^amsn met Msft Vand-lSroecli het heele lotrners domeer. ZOJKDAG vyerd er opk woer cal veld- Te SVW r - die met bloem gg loop. Micliiels was twee Frans ÜAivos r. Te ZE.E ivon VAN OOTEG-M bloem op M. Verscheur, Bernard Frauck, Willems, cnzóovoort. Té BERNGEN klop jonge DDDEN Dcnis Van Dijck, Verpoort z. Bij LERSCHE B.C. won Lo HliSSCHOPS net clubkampiosciiap voor Frans Ernest Srckx. Bij BLAUWPUT was het August JANSSiv.VS dis ( trui won, rwijl Nackaerts zich twee plaats. Van Loock d spurt -klopp, Tp St.-NKLAAS was het Staf nemekrsman diewon op Staf Mels, Van Gn^ieiag, Van Overloöp, JBj,.-»,iUR<} fit. R VC KA EftX; zoh naar we fioorneii-vt^plan zijn om zijn Kandidatuur sll voor liet SnelheidsUampioschap Belgie voor Juniors. We vrag ons af waarom hij dit niet zou do, evals we ons ook afvrag wie er wel bekwaam zou 2ijn hcivi vloer? Marcel is ook vnn plan zich toekomd Wr speciaal- op zuivere snelheid toe le legg. Dit jaar zull drie lvun5clie rners uit ploei^ Dilecta, aan Ron Vlaanr elnem. \V-e het zijn zull, is echr nog niet met zekerheid bekd. $, z. (BH Vrijdagmarkt). Tel ,r GELDBELEGGNG nopstedf.n N DE WAÏ.F.NSTREEK TER HAND TE $OOP NAMEN : Schoone tolsledc groot t-i Ha. bijna e blok. t"-e\ raag prijs fr. Ha. NAMEN : fc hofs ttj Ha. bijna e bloki "vet w.-idcn, verhuurd aan itxxt fr. per a. ngénopr,. dbaar aanstonds nad oorlog. Prijs Sj.nno r Ha. Hei heb.i pl door West Vlamnschi. landbouwers. HENEGOVWEN : 10 Ha Grond. «11 blok voortkomd- uitgeroei hos-rli. (listic voor nlantag. Prijs io.ooo fr. Ha NAMEN : Prachtige lioistcdo ; Ha zeer wel geleg "-sie laad weid beboerd door r.. eigaar West-Vlamg. ; Gevraag prijs E t>«u. Jp.siedp vnn 10 Ha, Gevraag prijs : io.ooo frank. Seffs vrij. Sprek : ADifc.VAN HUPPEL. Noordstr. 7. fftirelbeke". i43x Verkoopzaal ART K VELD F, voorhe MARNX {?AÄNT-E TfJt. SS (bij het Gravkasel) J» GENU. Merkwaardige Opbare Verkoopg MOBLARE ZAKEN. NAA- EN SCHRJFMAgHBNEN. BUREELMEUBELEN Deurnaarr O. LOORE ie Gt, Piévcstraat, 42, «al ep» 1 N S D A (i 18 M A A R T om r.30 mir stipt s namiddags, Ct, Kraanlei 25. r verkoopzaal «ARTEVEt.DE «voorhe «MARN1X 11 overgaan tot opbare vorkoopg : Ultra morne slaapkamer uit eik niet aan bed hand nachttafels, gepolietoer slaapkamer ultra morne uil imihout. \ersehei anre -.i Kipkiimors uit eik aeajou. Geassorer matra-iscn. Bijzonr schoone eetkiimer uit eik met groot huflet zilverka-:. l-.etkaiuer uit eik met marmer blad. Zeer sclioone eetkamer Raissance gchecldhouwu lemers. Morn koukonmobilair uit eik. Zeer. srlioone morne cnwmivc. Keukstoof. 1 rachtic buffetvuur tds nieuw. Gasvm met zonr ov. Kleerkass mot zonr spiegels, bulfeticn voor eetkamers keuk uit «-ik- pitch-pe aeajou..igkasson, Uilels, stoel, dis, ler club/els, woelrige salongarnituur club 0 stuks), verschill Chcesche Japaneesche vaz, cristnal, bibelots, schouwgarni lur, artikels uit t koper, porsele z. 1 ALLERBESTE NAAlMACïllENEN S1NHKR» «PAX li met zonr v,-lilld kop MODERNE PANO EK. 2 Radios op universcele stroom 2 3 golflgt. Tapijt allerhan nuttig huisraad. BUREEL MEUBELEN : Srke brandkoffer met sccree.t gepantser ph-u. Biiieaux mistre kel dnbbelzijdiff uit eik aeajou. Bureau america uit eik. Bihliotlw.k, Classeiirs me.t zonr perslne Velschill anre lu»-«- - voorwerp. ALLERBESTE SCflRJFAlAClH EN portatif. hcmfie lot juweel.vollf.dv GE CAFEAMEUBLpMEiT- Geldkast als nieuxy. Siiijmaebi Balans. TENTOONSTELLNG : Zondag»4 Maart 9.30 tot u tot 5.30 u. Maandag 15 Maart Van 9 tot 12 2 tot 6 uur. BESTUURDER DF.R VERKOOPNG : D. STAMPAERT. Sluizek 29, Gt, (H.R ). Voor lichtg- aannemg : uitsluitd aan gezegdadres r ver- <oopzaal. * * VjhjÊÈ&joJL BELGSCHE VOETBALPOND, EERE AFDEELNG! Club Mechel heeft, met zijn gelijk spsl niet Beerschot dé onverwach nerlaag Liersche op l-orestoise, j haar kans op d til eigszs verhoogd. Dat Mechclaars echr reeds d zoo begeerd kampiostil reeds hand zoud hebb, is echr alleszs nog niet waar. Doch niet aan d kop het klassemt wordt er hard gestred, ipaar ook aan d staart. Boom tpag weliswaar als zijn bepaald veroureld word aanzi, doch wie er sbakkers naar luiere region vergezell zal, is nog lang niet uitgemaakt want niet mr dan zes elftall bevd zich gevaarlijke zone. EERSTE APREEENG A s De wedstrijd Zondag hébb aan d stand r kopploeg niet mios veranrg toegebracht. Zoowel l.yra als Geel Sta l.euv wonn hui) wedstrijd, zoodat we zull moet wacht tot volg JSoild-ig uet Geel Lyra op her programma, om meer klaar d toestand krijg. EERSTE-APDEELNU B : Het meest ophefmakd feit iu ze alclg, was do 3 2 zege dooi SponUrg Charleroi op het Dargveld behaald, Hierme hebb du Brusselaars hunne?ans op het behoud r twee plaats zoo goed als totaal verspeeld, waarop nu Club Brugge Ckkel Sport het meest aanspraak mak. \Vat Berchem Sport betreft, ze zet niet e verbluffd meesrschap zijn zegegang verr verpletr nochtans op dreef zijn ploeg Union Cire met 8 1. Ook Vigor Hamtut- mank kcy-to niett met Oost., die -i ejif s- met to spelers optrad, waaronr zelfs afgevaardig. VLAAMSpHE VOETBALBOND West-Vlaanr : Fdreel/s A : Beernem werd op eig rre door Doskojongs mot 2-^5 gevloerd rwijl Jahbeke er ook e Sportkrg Malguni aan geloov moest. Dosko komt dus op kop met 4 punt. Malgem volgt dan met ; punt, Beernem met 1 punt Jnbheke met o punt. lei dc elndreeks B werd (achrvel door Velgi nut t t- gevloerd rwijl 7.e!gem het Zwcve/ele met 4-3 won. T KAMPOENSCHAP P-VN T GETROUWE. Fale uitslag S.V. Vosshol llooger Op O 2 -. C. Kleit S. K. Maldcj-c 3 De algiee i-atsjiscliiukiojs -. t. Mooger Op Oostveld S. V. Vosshol 32 t o s 4 4 F. O. Kleit S. K: Malgem 30)0370 Wcdstrijtleu 21 Maart lj-i:l uur. 5.V. Nosshol --- F. C. Kleit. Vrïondwedstrijd V.V. looger Op Oostveld De Vlaamsche p. pc sportavond Malgem p Schouw burg op 25 Maart 7 uur garanert e pikfijtu organisatie. De smaakvolle sportjoiirtia- Jist Jerome Svs met Maurice De Waelt, Jules Van Hevel, Diele Van r Meerscliaut, DannecN, Hlomu, Rycknert, Rnymond Br.-ie. do v.oo gck<a\ radio-artis. Helone Maréchal. De avond wordt opgeluisrd door het groot orkest u La fiitana i> uit Brugge. «ANTJE» Hebt u reeds uw komkaart besld voor ze veel beloov opoverg? Maandag, tjn Mnart. SYSELE Met jonge kracht gaat F.C. e nieuwe toekomst gemoet. Het iongo ploegje Gevtverts Beernem kan het Zondag t4 zer best onrvd. Beg 2.30 uur. HOOGER OP OOSTVELD HALLO-HALLO 1 hk-r dc- Dostvcldscke kampio. De lilauwks hebb het nog nóóit zoo srke S.V. Vosshol op eig rre voor e massa opgekom sportmann, liet voorplan do verdwijn. Hóóger Op kan edzege moeilijk ontsnapp. VcrhaegVie, Corpees, De Cuyper ongaakbaar. De greep naar d til is succesvol gewaagd. - DE VLAAMSCHE PEN KOMT op Zondag a.s. 2tii Ma.-yt fe 3.30 uur. WE :? Alle sportjournalist : Het Ajgii- nieuws, Sport-Echo,. Vooruit Sport, De Dag. WAT? Voetball g do kampio t Verbond Malgem Hooger Op. DE PLOEG : üelaey, Guido Van Wijndnele, R. Degran, Willem Van Wijndaele, R. V. llerrewegc, Emiel Ronsse, V.V. Rrgem, M. Schouttf-ele. Cesar Dc Baets,.. Ronsse, -rans Bruytaert. De Vlaamsche p komt. E buitkansje voor sportmann v n Oostveld ep omliggsn. Stonni. DEJEUGDDAG HEDEN ZONDAG TE OOSTVELD S TOT SUCCES GEROEPEN, De groo jeugddag, gericht door u Hooger Op»> Oostveld, welke aang neemt om 3.30 u- laat jeugd va«22 gemet vergouwoordig. Deze. groo. atiiletiekmeotg waartoe alles kosloos is, e^ veie prijz wn, gaat door met mewerkg vu ) O.ympic Brugge hare secties : S.A.-". Torhout, Vior Kormark, Edracht Artrijcke. t Kampioschap l Verbond Malgem veldloop mat voigetvie clubs -. S. R. Malgem, Hooger Op Oostveld, F. C. Kieit, S.V. Vosshol, Asseliroek, Male, Sysele, Beernem. Welke Oelem, Asseoroeck; l_rsel, Beernem. Vvlke ploeg wordt kampio wt d beker? Bevs dclnemers Brut?^e, Torhout Artrijke, Kormark kom er nog aan toe : Jabbeke, Moerkerke, Koekelare, Gisl, St- Piers, zegem. Bocrsislag l»qgs lnjdsp«kers. Nog schrijvg af j. uur. Kleedkamer«nrijsuil^ bij Retié Siers, lokaal «Hooger Op» Aankomst bij J. Dhoore. Programma : 1. Knap Olympic Brugge hare secties to tot i4 jaar 600 m. 2. katt Oostveld omligg t4 tot 16 jaar 1200 m. -, 3. Scholier Oostveld omligg t6 tot 18 jaar 2000 m. : 4. Juniors Siors Oostveld omligg 3000 m. 5. Koers voorbehoud voor led Olympic Brugge ett hare secties 8000 m. ; Koers voor knap Oostveld omligg to tot t4 jaar 600 m. ; 7. Kampioschap t Verbond Malgem Juniors-Siors Onr vele prijz nocr wij e schilrij Roger Van Belleghem uit Beernem, e. schilrij Gilbert Verstra uit Ursei. Verrs vele boek over Sport > tal allerlei nuttige prijz. Stonni, PAARDENKOERSEN. Pe serie r groo zomerkoersea gaat beglqnea Waar??? Wanneer??? Héwel ERTVELDE OP ZONDAG 14 MAART om 2.30 u«r stipt )1 FRANK PRJZEN. 200 FRANK verplaatsg pet paard op prachtige wei d Heer Charles Verzee Riemestraat op vijf mut het dorp. De bes paard zijn partij, koers word opgeluisrd met muziek aan kanti zijn bes drank bekom. 7.3.t2 GEMEENTE MALDEGEM, Kleit." Groo bollg. Voor het sluit d Wr zull er op 4 overk ban Richard De Conck nog 2 bollg plaats heb-?, b, es af, op Zpndag 7 Maan op Zondag i4 Maart 1943, ier met 2000 fr. prijz. nleg 15 lr. per man. Maat mebrg. Beg om 2 ur gelijk gewoon. Vrij drank. Dus bolrs die durv uitkom g Zomer met hun maat zull wij verwacht om die 2 sluitgs koers Kleitsche pis betwist, want dag word lang wij verzeker u dat het om 7 uur zal geedigd zijn gelijk gewoon. De nrichrs ; Lnpper, Stok laeimaa. a82.11 GEMEENTE MALDEGÉM ( Akkers k Groo Monsrseriekaartg bij Hettrt Deyne Hri De Baets. Op Zondag 28 Februari 6 volg Zondag met afkompg op Zondag 18 April. M speelt bij lri De Baets op 28 Februari, i4-2ü Maart A P" 5 e n»he /.ardageo. M speelt bij Hri De Deyne op 7-21 Maart 4 April alle Maandag. Series 32 man. nleg 10 fr. per man. Er wordt seffs uitbetaald 120 fr. aan wners r serie. 80 fr. aan verliezers dor serie fr. aan d? verliezers halve serie So fr. blijft er staan tot op afkampiiig. Nieuws Nieuws 1 Alle Zondag zal _ ae ts serie die gespeeld wordt volledig uitbetaald word vereld als volgt fr. M zal alle Zondag begn om 5 uur voor dit uur zal er niet gespeeld word voor serie. Het Bestuur : De Voreig kaarrs d Akker GEMEENTE MALDEGEM (Moltje) Op Zondag i4 Maart, groo boll^ voor jongelg onr dc 18 jaar. 250 fr. pt ijz. nleg ( fr. per man. Lot voor maat. Pelotons 2 nian. Boll tot 23 cm. Beg tc 1.30 u. (Aan CafA ( De Groo.epel n.), Het Bestuur : Claevs Lowijk, Mc-ceve Maur.i«Roy Willv. " A. >43.12 GEMEEVTE MDDELBURG Op Zondag i4 Maart -943, groo prijskamp tip 2 goe biljarts bij Pyffero l.owiiu Van d Aheele Jozef. 600 frank pni vereld als volgt v.g sk krijt is toegelat, -lnschrijvi.ig bil Pyffero Lo.wiik. Beg 3 uur. Het Bestuur MALDEGEM Eelvel. Serickaartg bij Philemon Joos op Zondag 21 Maart volg dag. M speelt series ï6 man. nleg to fr. per man, er vordt 60 fr. aan wnaars 4o fr. aan verliezers r serie uitbetaald 15 fr. aan verliezers r halve serie. Er wordt 20 fr. uitbetaald aan wnaars r 1, 5, 10, 15, z. serie, 20 fr. aan speler die meest series gewonn heeft. Beg om 6 uur. De Commissie. 143.i4 GEMEENTE MALDEGEM (Akkers) Op Zondag 2111 Maan, e eers kamp met kruibol fr. prijz bij Retié Bilaey. Beg af luie«to fr.pcr man. ngeval overschot wordt alles verspeeld gelijk verled jaar. Boll tot 22 cm. zuiver hout. Liefhebbers opgelet Het bestuur zegt dat ze 2ai roll, daarom zijn wij z lks d 211 Zondag iere maand e bollg gev wel met e schoon kampioschap. Aan d kampio zal e schoon portret geschonk ward. Bolrs houdt dus d tweed Zondag iere maand vrij. Het Bestuur : Van Hoorwer Gtiol, Voet Rd, Van Dc Gerch Valere, Willemarck Camiel. GEMEENTE MALDEGEM (Akkers) üaaibolrsmaatschappii «GKelaschapsvrieud» bij Retié Bicy, Op Zondag, 2111 Maart 1943, bollg op het gaaibard met (50 fr. prijz vuor led. Nieuwe led word met dank aapvaard GEMEENTE MALDEGEM (Donk) Zondag 28.ilaart, groo bollg op het gaaihard, < verk bnon bij Cyriel Versluys, Café «De Vre» fr. prijz. nleg 5 fr. voor 2 pelotons of 10 fr. voor g pelotons. nschrijvg 1 tot 8 uur. Daarna kampg.. Gelegheid boll na Hoogmis, 143. i4

8 VERDE BLADZJDE 1 t Getrouwe Walghetg» 14 Maart 1943 GEVRAAGD SEZOEN 1943 : Gevraagd voor Hol m Tanepliof» Bad Zwar Woud. t Kofie- Kok, 2. offis keukmeisjes. Kost, woon, vjasch, vrije reis, hoog loon. Ves-trek April tot i Oktober. Zich wd tot Mme. Dijs Maria, Boschereistr. Nr. 123, Velgem bij Brugge. >43.12 GEVRAAGD : Meid omtrt i8 jaar, om di huishoud twee person. Joïef Bultck, Alfons Sifferstraat 12, Zomergem. 143X SPOEDG GEVRAAGD, halve gast leerjong. Onnoodig di niet ernstig. Mekanieke schomakerij HUYS, Aalr a LEER FRANSCH 7 tal op e jaar- Bijna kosloos. Goedkoop Boekhoud. Schrijv. Priesr G. M. Servais, Grimberg. 7.3.i4 HANDELAARS LANDBOUWERS Laat uwe ou bach zakk hersll bij : GEORGES DE BREE-LELOü? NOORDSTRAAT, 61, MALDEGEM Nog bekom 3 occassie bach bes wagsmeer. Aankoop verkoop gebruik bach zakk. 7.3.X DAMES JUFFROUWEN 1 Laar uw permant legg met mache 1* Wella li. Zoo blijv ze het langst. Wdt u tot het oud gekd huis LAURA DE WAELE. Staatssweg, 80, ADEGEM. KNDER WAGENS STOELEN BEDDEN STALEN MEUBELEN Pr Van c e Ver & Zoon 78, Motstr, EEKLOO, Boelaaistr. Automobilist Zoo U ge nieuwe band kunt bekom, brg ons uw bandkaart om rechapeer. Met üw bandkaart kunt U het vervoerbureau die vergunng bekom. ETABLSSEMENTEN " VULCAN.. 33 BLANKENBERGE STW BRUGGE TEL , EGGEKMONTSTBAATi LEDEBEBG TEL s aangom door het Ctral Office als officieel réchapeerr. AHe soort ZAAGRANEN, Plantaardaopel, zaaihaver, zomergers, zomertarwe erwt bij Clemt Hermie, Staatssweg, 27 Agem. HET OKKASEHUS GENT Eoopt aan d hoogst prijs : Antikiit Ou meubel Porsele Schilrij Zilver, z RAADPLEEG EERST Kalanrberg to Rechtover Hanlsbank Ge Bijhulz De Gelukkige Krisl. Haard Boisbeek-Antwerp heeft TALRJKE Geleghed voor ij om snel, goed gelukkig TROUWEN. Ae. waarb. Vr. va ad, nog. koslooze licht. MECANEKE SCHRJNWERKERJ Hout rtomschijv (Poulies). Bon stokk. Hri Smitz-De Smet. Zuldmoer Btraat 55. Eekloo TUNBOUWZADEN. Voor spaarkas Tubouwkrg. Voortverkoopei-8. Werk d Akker, Hoviers Wdt U r vertrouw tot het HUS «R. R. B. B. ï Seudam, 7. Gt Wacht niet langer, het s UW BELANG GELDPLAATSNGEN : ntrest 3 tot 4 t.h. netto raadpleeg vertrouw Hllaire DE LLLE KARREWEG 21, MALDEGEM Agt r Hypothecaire Depositokas Beleggg», N.M. 241.x Tandheelkundige Kliek 4 Tandarts. Statige Prijz 12/A Oemtalaan g Gt g 100 m. St. Piere statie. Let op : Big adres. Verzorg behanlg r Fransch & Duitsch Engelsch, anre tal. Boekhoud Snelsehrift Alle Exams Stiel leert ge best per brief n "Door Eig Studae,, AMER1KALE ANTWERPEN ^rae.htbrochuur Kosloos op aanvraag VERLANG TE HOOPEN Droog BRANDHOUT. Aanbied Bloemestraat 43, Malgem. A12 - PEN ONMDDELLJK KOOPER, g goe prijz, vierwielige aanhangers (remorque) goe construcie, me? remm, 3 ton art meer. R. Gekiere, Wèststr. is4, Malgem.»«.-13 TB KOOP AANGEBODEN PRACHTRJWËL op voóroorlogsche wit ballonband. Te bevrag t bureel het blad. TE KOOP : Bes Radio merk Sparton, 7 lamp. Noordstraat 11 Madlegem, 212.x TE KOOP : e elektrieke motor 30 PK, met alle toebehoor, als nieuw. Te bevrag t bureele dit blad. EEN RESSORTKAR goed staat, drag kg. E paar sjecsewiet 1.30 m. hoog 0,006 breed, bij Svezijns Th. Vlamgstraat, St. Laureyns E paar VROUWENBOTTEN. e paar schoonc werkscho, e ler manl e goud zakhorloge. Te bevrag t bure NPAKPAPER eo Schrijfpapier, t Bazarke, Noordstraat 22 Malgem. Ata Bij P. PLLE, Bogaerstr., 48, Malgem. Twee schootie driewielkarr, trnxnkar, wagas ijzer ploeg. Alsook verschei schoone occassie Radio s met volle waarborg. 73.x FRKWEEKERS. ndi U sproeistoff met vakkundige lichtg voor fruitboom noodig hebt : wdt U tot August De Backere, Merdree of Noordstraat, 47 Malgem. Ook aardappelsproeiers bekom. TE KOOP : E nieuwe motor 1/2 P.K., 220 Volt, e phase, dus werkd op 3 drad het licht. Geschikt voor atle gebruik. En e motor 220/380 Volt 3?* P.K., drie phas, gelijks nieuw. Te bevrag bii JOZEF DE LLLE, Noordstraat. 17, MAÏ.DÏGEM. Kuiks met of zonr kweekvergunng W. Leg; horn, M. Koekoek, R. sland, Brakeische. Onr controle N.L.V.C. Op voorhand besll a.u.b. Verzd af 20 stuks. Krbroeri] BERNARD STOCKMAN ADEGEM. 112 X. Haarkappersschool "FLOR D A ZANDBERG. 11. GENT (Mi Conservatoire) Onduleer, Haarsnijd, Wargolvg Mise pils. Perman. Haarverw, manicure, z. Diplomas na exaams. llljt VOORAL NU l is het zaak uw kostbare strumt alle aan skundige hand toe vertrouw. Daarom met uw reparaties naar : «MUZEKNSTRUMENTENFABREK». WYNSBERGHE. Garmarkt, 30, BRUGGE. Vraagt prijz voor t nieuw zett, verzilver, vernickel, alle boodighed z, 43.6 Kuiks Leghorns. RXR. Koekoea^ Leverg af 15.M^arfe Vooreiige prijz; S r "" qû.» E G R A E V E DË PNTE noon eig voi*. OP e.tf/ph BODEM t*. FtaaiillVUl WESTE» Vrouwpiil j Wonrbaar g achr- of wegblijv r maandstond. MCHEL. Apoth. Wptstr 102. Brussel. Tertwrbefallng 37 fr. JKkasiënpalel«t SLJPSTRAAT. 79. GENT nkoop, aannemg, verkoop M E U B E L E N Opbare verknopg. Dagelijksche verkoop uit r band 410.x k koop Uw hu s VLLA of BOUWGROND GENT of VLAANDERS geleg Geheim! Uw eig huurrs gebur wet of zi niets. Kontan betalg, zelfs voorschot. Liefst verhuur huiz of eigaar blijv won. GEEN "AGENTSCHAP! H Y P O T H E K E N «lst RANG VANAF Fr Spoedige afhanlg. Schrijv of zich wd tot : v AFT00R D R O O G O N T S M fefc. ZAAZADEN VNN/* P 97. BEGJNHOFLAAN GENT T lefoon : (Gest. 191 tl ( 9 tot tot is uur). 282 x ETTNG EEBSTE KLAS BELEGGNGEN N VERTROUWEN WschC U e Eigdom koop, hofsd, lanrij, woonhuizi, z. aan - zeer. guostlge voorwaarp wdt TJ daarvoor tot GASTON VAN LEENE Verwbergsagt lux Noordstraat. U. Mahfcgero Geldbeleggg ANTWERPEN HUZEN TER HAND TE KOOP NET BURGERSHUS N NEUWE WJK Opp. 178 Ma Gevel 5.50 met. 6 pl. Hof mans. Goe staat. Prijs : fr. WNKELHUS ANTWERPEN ZU Opp. 121 M2 Gevel 5.80 met. Bea. Wkel bureel werkhuis 3 verd. 3 voll. app. elka 6 pl, fr. RJ STADSPARK MAGNFEK RiNTE- NERSHUS Opp. 280 Mz Gevel 7 met. B. 6 pl Hof nkomg. marmer ie Verd. 7 pl. ae Verd. 4 pl. 2 mans. zolr fr. HANDELSHUS OP GOEDE LGGNG Opp. 180 Ma Gevel 6 met. B. nrij magaz. a pl. 2 Verd. elks 3 pl. Huurw ft :000 fr. SCHOON BURGERSOPBRENGSTHUS N, NETTE WJK. Opp. 150 Ma Gevel 5 met. Et. 5 pl. Hof voorhof Bov 4 pt fr. OPBRBNGSTHUS BJ BELGS L^ B. 4 pl. Hof ie Verd. 3 pl. badk. gelnstal. ae Verd. 3 pl. Hooger mans fr. MODERN HOEK WNKEL8LOK-Gevel t3 met. B Wkel 2 pl. ntreé voor app. 2 verd. eiks 4 pl. Geb. n tr. Schrijf ons om nlichtg ot kom ous bezoek zonr verbtis <3 kost. Wongbureau B. Hans SCHOENMARKT, 18, ANTWERPEN, (gover Torgebonw) Tel f* C op le 2e hypoib.. alsook óp VJLC.^L handek borgsllg. Uf TJ P h» «e moeilijkhed, alsook ihjl^r discre opdracht. SohrQv M AGO Handboogstr.. 6. KortrÇk. Zeer schoone huiz G r o o * - B r u s * e *. GOED OPBRENGSTHUS ELSENE. Gevel 6 m. 3 Verd. j jd. Badk. garage opbrgst fr. > r. GQt.006 SCHOON OPBRBNGSTHUS VORST. Gevel 6.50 m. Opp. 260 ca. ai pl. 3 badk. ctr. verwarmg. r. 6M.DM GOED OPBRENGSTHUS ANDERLECHT. Gevel 7.65 m. Opp. ai4 ca 3 appart 4 pl. achrgebouw 2-verd. Opbr fr. fr Ö KLEN OPBRENGSTHUS ST. GLLS. Goe liggg- opbrgst fr. vt m.ïüi OPBRENGSTHUS 19*2 WATERMAEL. Gevel 5 m. oppervl. ^;». 2 verd. app. 4 pl. batik. Overal vollè tapijt Garage Hof C i h t n n n 1 fr. 4M.M0 Vleewh Broodstraat L H 11 U JrujMl Tri. ll.9c.64, (Tussch Grasmarkt GrooSe Plaats) De zekers schoons geldbeleggg-, Ót toekomst voor Uwe familie U het nemén- e levsverzekerg bij N.V. LeTsYcrzekergsmaatsckapjrtJ * P 1 *DE NEDERLANDEN s ^ E e nig agtschap streek. A^T CEULENAERE, DORPSTR VAT. 82, ST. LAURENS MOOE MODERNE VLLA " Op 3 k. MECrfÉLÈN. Gebouwd 1938 Oppervl. 37 a. 12 pl. ; a badk. ctr. verw. garage MODERN HUS 1 verd. zeer maofc hóf-ci Te zarneu 725.M0 r*. SCHOONE MODERNE BUNGALOltf vibgtfheden. Gebouwd Oppervl. fr a. ä Z e e r drgd. r. 195.«0«O i H i n «f\ 1 v lee»<l«i Broodstraat ^ " P a 1 1 " Br «««Tel M. (Tussch Grasmarkt Groo Plaats) WEDEN EN ZAALAND TE KOOPEN Bea HOFSTEDEN, vet WEDEN* eerstklasslge ZAALANDEN koop ln Wallonië. Voor nare nlichtg schrijv bureel t Getrouwwe. tfendten Studiën notartsa VERMAST Maldrgem VERSTRAETE Lootholle _ 0 Om alt onvereldheid scheld OPENBARE VEUKOOPNG VAN EEN ONLANGS NEUW GEBOUWD EN ZEEL GEREEV1G WOONHUS met overk nrijpoort, ruime stallg kelr, tu boomgaard, Malgem, Vaekekerkweg, nr. 83, groot 7 ar 80 ca. Dez eigdom s distig voor all hanl. Onvergeld bewoond tot 6 maand na geldllg door Mr. Artbur Van Hoecke SLECHTS NGESTELD : Fr. TOESLAG : DONDERDAG 18 MAART ure Eekloo, Markt r verhoorzaal het Vregerecht. T overstaan d heer Vrerechr het kanton Eekloo.? Studie notaris BAUWENS ST. LAUBENS Notaris BAUWENS St. Laurelns zal opbaar verkoop : STAD EEKLOO Ee HOFSTEDE Et-kloo. Balgerhoek straat, sectie A nrs 238 tot met tot met a, 407b. 409b 410d groot 4 ha. 62 a. 50 ca. Verpacht aan Mr. Marcel Huyghe mits 6000 fr. s jaars voor 35 achrevolg jar gegaan zonr recht log "^ortx^rii^eht NGESTELD : FR. TOEWJS : MAANDAG 22 MAART uur.namiddag n het gasthof < Gro Boomgaard» Eekloo Kong Albertsti. 8 R F B R K E T T E N DE BESTE BRANDSTOF. VERVANfiT KOLEN 4000 a 5000 KALOREN. V E N D T E Notaris. BAUWENS St. Laurelns zal t srfhuize Mijnheer Hri Cuelaere-Van Hyf rustd onrwijzer St. Laure<- bnar verkoon op : DONDERDAG 25 MAART uu". Allerhan schoone HUSMEUBELS KEUKENGEREF, waaronr aalongarnltuur. drie matrass waaronr ee r. wol drii hedato^l, zeer schoon doorloopd«kachel, bee d. kars, z z Daüke botnllner 9 VRAAGT PRJS PER WAGON AAN STOLLE. Kerkstraat. 29. EEK.OO VFRKOOPSAGKNT VOOR HDF V.AANDRF\ mmêmmtrnrnmtrnésmmtmêm StutUe a notaris BAUWENS, St Laurelns urr TER HAND TE KOOPEN 1 ha. 13 a. 70 ca land EEKLOO, Blakotraat, sectie F nr. 100/a verpacht aan Mr. Hrl Claeys. SlUJ TER HAND TB KOOPBK. Zes hectar bes ZAALAND geleg. omstrekoa Nam, voor fr. hectare. Voor adires bureel t blad. Aia. SCHOONE KOEHÖUDERSVBNDTB (tonr blijver») Mi er Antfust Clneys-Vau Voort«Oostwlnkcl Br tig, OP DONDERDAG 25 MAART l943>om 1.30 n. De notaris VAN DB VELDE, Ooatwkel, zal aldaar opbaar verkoop : E schoon wel onrhoud KOBPOU- DERSGEREF. Alm harnas, droog gro brandhout, zwar mutsaard distig voor bakkers, beet, bes stalmest, aele z. z. Kontan betalg..verlaag TE KOOPEN,,. BURGERS- of HANDELSHUS Eekloo, of tond ctrum r stad.. Offers r studie Notaris Dhavd KapHjcke. (Tel. 29 Bassevel). r*3x GEMEENTELJKE COMMSSE VAK OPENBAREN ONDERSTAND, BRUGOB OPENBARE VERPACHTNG VOOR» JAAR (t Ocber 1942 "» Sepmber 1931) VAN BOUWGRONDEN (vroeger boschgrond) ADEGEM ÊN EEKLOO. Opg r aanbiedgsschrift.; ZATERDAG 27 MAART tt uur, het Secretariaat, Karthuiierlntistraat, Nr. 4, Brugge. Zie plakbrieo- 3e soumissi onrekd door d«n aanbier zijn berge, moet onr verzegeld omslag r post aangeekd zijn, uiriijk DONDERDAG, 25 MAART nlichtg lichtg formulier bekom voormeld. Secretariaat, bij d toezier, M. Jan-B De Sutr, Kong Albertstraat, toi, Eekloo. \*3>*i Stadie tan O notara. VERSTRAETE LooatmBe VENDTB Aalr, Ktttatstnwt. - a srfhuize weduwe lohanoea Buyse- De Baets. DONDERDAG W MAART >.30 uur namiddag. Stadie f ji notaris ALBERT PHLPS, AaKer. _ 0 MOBLARE VENDTB. OP ZONDAG 14 MAART MS. om 2 uur namiddag t huize Jules Haukee Oostmol, Aalr. HUSMEUBELS waaronr Coffre fert (500 kiio) Kuip z. z. KEUKENOER1EF : allerhan pott pann z. KLEN LAND ALM : aalpomp «13. Brandhout. Komptan betalg, Gewone voorwaard. 10 Stadie nofau BUYS8K ZOMESG3-0 OPENBARE VEKKOOPNG VAN VEEK WELOEJF.GEN WOONHUÏZEN TJraei, 8»<e> op Eekloo (HuUo) Notaris BUVS8E Zomergem eat opbaar verkoop i Koop e ; WOONHUS met stallg lochung Ursei,. Sweg op Eekloo, groet 5 a. 40 o». Pachr Marcel Standaert ratta 80 fr. per "5SS twee : WOOlfei^^tii» vobrgaan, groot 4 n. 10 ca. - Pachr : Karei D«Waee^ (HWa^-fft jper maand. : SC 0^ i Koop drie : WOONHUS nevs voorgaan, groot 4 ar. Pachr : Ge rasd Claey», mtt» S0 fï. p«r Koop vier : WOONHUS tiereos»oorgaan, groot 4 a. 50 ca. Pachr : Ré Carett«mHS «tr. per maand. Recht samvoegg. SUSdrPS NGE8TEM> : Koop fr ; Koop H, fr.; Kodp ïn, 8».0Ö0».J Koop TV, fr _ ^. TOEWJS : ÏSÜT 2 uur stipt nam. itr herberg Het Gemehui» Ureel. Dorp. 9 Studie rui ootart» DBUDON Gt, Savaittiat, St. o De Notaris DEUDON Gt, Sava«tM«t 52, zal opbaar verkoop ; GEMEENTE DE P1NTE E schoone gerieflijke villa, gaamd VLLA ARLETTE, Lange VeMdreef Nr. li (tussch spoorwegstatie Kortrijkslrhe bweg) ; groot n80 mj. Bevatt : gelljkvloerj : salon, eetplaats, hall, bureel keuk, kelr, w.-uchhuis, W.C. garage groot hof. e Verdiep : 4 schoone kamers. 2e Verdiep : schoone zolr, kunn di voor mansard. Ctrale verwarmg alle plaats. Eleciriciit, pomp- regwar Verhuurd 350 fr. wr maand, zonr voorwaard. Zichtbaar d Maan-, Donr-, Zondag 2 tot 4 uur. F.F.NGE ZTDAG : WOENSDAG 17 MAART 1943 om 3 uur. Verkoopzaal voor Notariss Gt. i4vt2 De notaris DF.UDON Gt, Savastraat -2, zal opbaar verkoop ; Geme MAR AKERKE (GENT D..M.) E schoon HANDELSHUS met NRJ- POORT GROND, Maezettraat 16 : groot l4o mz. Bevatt : 6 plaats, W.C. koer, magazijn, stallg hof ; groo zolr kunn di als mansar Verhuurd 225 fr. SLECHTS NGESTELD : 20.W0 Fr. TOEWJS t DONDERDAG 18 MA.ART 1943 lm 3 uur. Verkoopzaal voor Notariss Gt. l4.j,12 TER HA.ND TE KOOP STAD GENT : E schoon gerieflijk HANDELSHUS, Schepcnhulsstraat ; (uitgev Hoogpoort -rechtop het Stadhuis) ; met 8 plaats, groo koer magazijn met verdiepg. Meer lchtg voorwaard kunn bekom word r Studie d Nolaria DF.lDON Gt Savnstraat 52 ;4i.l2 u lt DOOR RBDEN VAN STERFGEVAL BN VEREFFENNO. ~ 0 Dtarwaardtr OSCAR VANDERHABOBN Willem Tellztraat Nr. vj Gt {l.i507.j8; tal op ï MAANDAG S MAART 1943 oedi volgd dag u. t morgs <&>u. i nanmldogs ln ZAAL COLOMBOPH1.B DUrtnlnUaB, Mr. 6, Gt overgaan tot opbare verkoopg : SCHOON MEUBLAR Schoone Maapkamcrt mahoniehout (stijl Louis XV). Salonmeabel met zeer schoone clubzeit, ou commo, speeltafels, buffett, keukkast, tafcis, stoel, gasvuur, geëmailleerd fransch keukvuur, lusrs, spiegels, vitraux, schouwgarpitur, Aqoarlutn, z... Groo partij zllrwerk, tapijt, groo hoeveelheid ks, bedlakcn», servett, tafellaks handdoek. Wijn. TtooMUg zaal ColombopliHc Zondag ii M.iurt ic^ii, to tot iz uur *an 1.30 tot 5 uur. Komptan betalg. Gewone voorwaard. V«4gt>rdt r rerkooptag i t morgs klegoed ln, s namiddags Meubel, zilverwerk ln.»4j.i* ^trkoopaâl "S.JOORi*,, U a n n t r u t M B r o e r * (btj NortnaJilachooi) Ocoot«keu«Slaap- «n StplMtagamltur ; Hol- Café nataltlm : Naalmachl : Matmna eo auerbatnd* schoon Mobilair TBR HAND TB KOOP fcbtqslsóbït HANDELHUS Zçmttg»tp, C«nr yan t Dorp. Zeer eunstige liggg. nlichtg r dl* notaria BUïSSE, Zomergem, Tel. 47.! TER HAND re KOOPEN Verschei partg LAND WEDE. Voor lichtg tlcb wrfeu 1er studie notaris VAN DER PLAETSKN Lovgem. 24 Ls, ÜStadk vm 4 netarla VAN DER PLAfeTSEN. t«lomlegeai OPENBARE VERKÖOPNO VAN HERBERG MET FEESTZAAL. lijn «Vlaaotttb Hul» Fmtiaal Rodbach > Lor«n<t»ge KueMrceL De eigdom* is best slaat zoo goed alt nieuw gebouwd, otnvat groo cau verr«afhankelijkhed De zaal is distig voor ee ma met vtabl thear, is met ctrale ver waimg. Tem oppervlak!* 520 M j. Verpacht aan Mr. David Wille mit* s4tm fr. (nu 4ooo fr.) tw jaar ronr voorwaar. De zaal ai lts 46oo fr. -KNGF. ZTDAG : MAANDAG 15 MAART om % uur namiddag r hrrhtru Me We H. Van Vel..ovgem, Kanceldrwf. 10 Stadiën netarlet VAN NNS St. AMANDSBERG cn VAN DER PLAETSEN. Lovongcm. OPENBARE VERKOOPNd VAN HANDEL SE GEN DOM MET NRJPOORT Gt Akkerstraat $5 (vroeger Conpareg&ug) De eigdom bevat woonhuis, groo overk riirxwt. koer, paardstal pn magazijn, is groot lii) Mj. Vrij twee maand na toewiji Zichtbaar Dsdag Vrijdag. KKNGE ZTDAG DNSDAG 1«MAART om 3 uur namiddag r Verkoopzaal r Notariss Gi Wkelstraat t. 10 Studie d notarli VAN DER PLAETSEN, Lovgem OPENBARE VERKOOPNG VAN WELGELEGEN HOFSTEDEKEN % MET VOORHOF beplant mei boom. stallg tu groot i4 ar geleg Lovongem KORTENDE KEN, goed staat onrhoud Verpachi aan Mr Casimir Welvaert mits 100 fr. per maand toi 1 Mei io46. F.ENGK ZTDAG : MAANDAG 5 APRL 94H. om 3 uur namiddag mr herberg Mr Pier Do Kev/cr ie l.ovhegpm. Koriedi>k OKK ASENPALES VERKOOPZAAL GENT SLJPSTRAAT 70 (Tram 4),Door studie orttaarr ALBERT PfULPS zal er O P M A A N D A O S M A A R T om 1.30 uur atlpt overgegaan word tot e Groo opbare Verkoopg M E U B E L E N MODERNE gazcuisière, fond. Brux. (Unica) bureelmeubel ; radio. brandkof- ers. nanii-.ache. waschmacl uu-. alsook siijliueubel, clubzels, dis rustbedd. Prachtige gewone SLAAPKAMERS, uit eik nolaar acajou, schoone EETKAMERS uit eik anre. keuk» piclit-pe 0n golaki. MATR4SSRN wol haar,, verr, nog e hcievcelheid afzonrlijke huffeti, kleerkast mei zonr spiegels, lavabos r)ol-t;t:ir acajou eik, keuk salonsioelun, tafels, clubüeiels fluweel, dis, LEDPREN CLUBS, suloiigarnitur, namachi iafl anre, waschmache e«dcn slaat, tirandkust i" bes staal, verr nog ti parrij afzonrlijke meubftjes..>cn partij bala um, lapijt, cocomalicn, «lirieveelheid ochllderjbn gek schilrs, antieke gravur, aquarelles, leekiiig gravur. aquarium op voet, schoon buifetvuur «GODN» cuisuti-rrs alt aard, gazvur. nieuwp staat op voel. ntire kachels z. z. OLEERWBRK ichoone koffie ssertsnrviez.imoge, lavaborniiiir, schouwstukk ^uisboud>!<!riev, lngoed kleedgs -ukk z. z. TENTOON STELLNO : Zardag ganscli d dag ; Zondag 10 tol 11 uur : Maandagmorg <) tot 11 uur. Vr-rkoopordrr eerst meubel, daarna hel klegoed. Gewone voorwaard. Kontan betalg. Voor lichtg aannemg allervdn eoergn verkoopzaal «OBKASEN PAT FS». Slljpairanl 70 Gt Verkoopzaal Arveli Voorho cmarntx» BESTUUR i STAMPAjüRT ELOr KRAANLK1. J6, GENT (SS mers aravka«el> Het bestuur gelaat zich met aar mlng prachtige eo go* meubel, oudhed, kri*tl po roe schilrij, gravur, boek, Voor opbare verkoopg ot 15 dagorv. Schatttnjnm. Tooncbott boa ( Afluülnr ton ba». Otbersi voonleeuf» vaorwmh.r Bareel 8hiht*k, ta, Stadie doo notaria VEHHE) Rnokke. EUmbothlMJn. 7v OPENBARE VEKKOOPNà HEST AAN ZEE, Vlamlngatra^t, 7- Prachtlee (et«gcn LANDK^iV. V. mei Ewuwchc APPARTEMENTS" Kroot 1 are. NSTXX : MAANDAG lft MAATCT 15 uur Helst aan Zeil, la btt Ctral», Statlepleln. 1/2 t.h. 1 nalpng, Z«sfflch. Te brtuchtlj dm DlMkla^ «at V» v»n t4 tot w ure. Stadie tas d notarta VERHEECKE, <«Xnakk», BUm tirt^ 0 ~ BJ STERFüBVAL, v- OrENBARB VBRKOOPWO f OtrnU DAMMB. TWEE SCHOONE WERKMANSWON1 i-,; met TUN, P»U*nbakiimttra»t, Nr». t» er i groot 4»i,Co nu, n voyw; Camiel juiiawt Albe", ai"«60 - NSTEL ; MAANDAG 22 MAART l.-a s 0111 is uur Dammc, icr Café «Hof von t, mcrtic», Kanaalw««,, 9. i/a»-h. sipn-r..^; Zie aifich. Stadie tan d ootarb VERHEBCKE, Knakke. EilsaHkta««, w BJ OPENBARB STERFGEVAL. VERKOOPNG Geme«n Meerkerke, Yluebemtrtftt nr. De gekd«welgeleg eigdom C»té «PRNS l.eopold» met l>oel tu, vereld ln twee lot uta groot 8 ar 24 ctiar. NSTEL : WOENSDAG 24 MAART W3.. om 15 uur, Moerkerke, lo café a Prs Lr (xilii Viswhemiraat. t$6. 1/2 t.h. slpremi Zie aifich. ic Sludie v&d d notafi; DE «HELDERE HtUaan-Zee. TOESLAG : OP DNSDAG 16 MAART M3 om 16 uur llcist, het «Café Belgiact» Hof u, Oud«- Markt j BADSTAD HEST, CoDtclceitraat, nr. tt K SCHOON (onlangs nieuw gebouwd) GEREVfi WOONHUS met nthankclijklied erve, groot 165 vierk. mers. Geeticlijk bewoond bi) mnnndpacht geellijk vrij. Slechls gesieid : fr. 10 Studie tiotarus PERSYN t» Rtilsele VAN DE PUTTB Zwevezele. OPENBARB VERKOOPNG VAN e goed welgeleg HOFSTEDEKEN Wlage (Leegtje) De notaris Persyn. daartoe rech boemd, al met tusschkomst d notaris Van Put, heid voornoemd opbaar verkoop : E Hofsk bestaan uit woonhuis schuur slallg ongeveer 1 Ha 35 ar erve geleg Wge (l.eegtje) t e e gravier. Vereld iwee koop. Voor alle verre lichtg zie plakbriev ler studie bei notariss. Gebruikt 101 Januari io44 door Albert Fey»-Spriet vrii af di datum. ZTDAGEN ; NSTEL : WOENSDAG 16n MAART 1943 TOESLAG : WOENSDAG 3ln MAART «943 lks ie j uur namiddag r herberg gel ehoud door Hri Dcneweilt Wge (Sehe leewoci 1 th 1 li siclprpmie 10 Studie d nutah» PEtSYN RUSELEDE TER HAND TE KOOP : 1. WOONHUS Wge met 18 oron erve, bij hot Dorp. 2. E goe WEDE 1 ha. n omstrek Brugge. Verknopg e HOFSTEDE Etlehove (Lonl»e-Mnrli>) De notaria De Beer to Audonuar taf opbaar verkoop : Geme Etlcliove (Lotilzo-Mlirlo) Ee behuis bebouw HOFSTEDE gaamd het Hof Flènne, met tu, boom- gaard, zaailand weld boaoh t ecn blokke. sam groot 25 ha. 74 ar 50 ca... Vereld n lot. Gebruikt het hof op lö licctaron 10 ar 20 ca. zaailand weld clodr Omor DHondt-De Ro. De overige zflland door verschllllge. hot bosch onverpacht. Zltdnir tot verblijf : Dlnftdng 28 Mnurt u. nam. Audonuar het Hol D«Zalm by M. Hri Van Waes. A.9

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12.

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12. 6de leerjaar klastitularis: juf Hanne en Els Mor. Ward, de Bever, had een kater Daarom dronk hij zoveel water Maar wat hij had gegeten Dat mochten wij niet weten Misschien at hij wel barbecue Na een vermoeiend

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23. I. de Haan, Haarlem 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bui002buit01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 [] Kijk

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1 vorm + t, rest d/t: Les 1..tt.. o pv 1. Koos / loopt / hard door de straat. 2. De ka vloog. op de muis af. 1. (om te) lopen loop loop + t harde straten 3. Door de poor glip de hon weg. 4. Mijn har bonk

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Geschreven door Dennis zondag, 19 augustus :53 - Laatst aangepast vrijdag, 31 augustus :31

Geschreven door Dennis zondag, 19 augustus :53 - Laatst aangepast vrijdag, 31 augustus :31 Op brmer zon Geschrev door Dn Zervakantie 2012 begt wat anrs gaan jar. Op relijk aangame zardag ( eerst maand juli bov 20 gran) rijn rondje door Midn-Nerland: dochrlief gaat loger bij a a, zoon gaat ekje

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie