De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens"

Transcriptie

1 De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Inhoud I. Vóór de opstart van uw bedrijf 3 II. Hoe verloopt een FAVV-controle? 7 1. Administratieve controle 7 2. Fysische controle 7 III. U voorbereiden op een controle: enkele tips 9 IV. Nog meer praktische informatie De koudeketen Wat betekenen de data op de verpakking? Controles bij ontvangst van de goederen Het reinigingsplan Ongediertebestrijdingsplan Affiche over handen wassen Medische attesten 18 V. Waarvoor u verantwoordelijk bent Autocontrole Traceerbaarheid Meldingsplicht 25 Bijlage 1: Waar kunt u de autocontrolegidsen verkrijgen? 27 Bijlage 2: Lijst van de PCE s 28 Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks - Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel Januari Nieuwe versie januari 2014 Wettelijk depot: D/2011/10413/7 V110414

3 I. Vóór de opstart van uw bedrijf Deze brochure helpt u aan de hand van praktische informatie een beter inzicht te krijgen in uw verplichtingen. Elke operator in de voedselketen moet bij het FAVV gekend zijn en moet, naargelang zijn activiteit, ofwel geregistreerd zijn, ofwel een toelating hebben. WAT U MOET DOEN: 1. U inschrijven bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) via de ondernemersloketten, waar u de volgende nummers krijgt: ON: Ondernemingsnummer (vroeger BTW-nr.) VEN: Vestigingseenheidsnummer oprichtingondernemingsloket/#erkende_ondernemingsloketten/index.jsp 2. U registreren bij het FAVV: het model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning vindt u op onze website of vraagt u aan in de PCE. website: > Beroepssectoren > erkenningen, toelatingen en registratie Gegevens van de PCE s zie bijlage 2 (bladzijde 29) Vul dit aanvraagformulier in en stuur het naar de Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van de provincie waar uw bedrijf gevestigd is per post of mail. Het FAVV bezorgt u naargelang de door u opgegeven activiteiten een registratie of een toelating. 3

4 3. Meteen na ontvangst van de toelating of de registratie: 1. Inrichtingen die levensmiddelen verkopen of leveren aan de eindverbruiker (ook ambulante), met uitzondering van distributieautomaten, zijn VERPLICHT de door het FAVV afgegeven toelating of registratie OP TE HANGEN op een voor de consument zichtbare en toegankelijke plaats (van buiten zichtbaar, in het uitstalraam / de vitrine van de inrichting) 2. De brief, die u samen met de affiche ontvangen heeft, moet u bewaren in uw administratief dossier en moet bij elke controle kunnen voorgelegd worden. SPECIMEN SPECIMEN 4

5 Deze brochure is een samenvatting van de voornaamste punten die u moet in acht nemen om een controle van het FAVV succesvol te doorstaan. Op onze website vindt u nog meer tools om u hierbij te helpen: De autocontrolegidsen (www.favv.be > beroepssectoren > Autocontrole De inspectiechecklists (www.favv.be > Beroepssectoren > Checklists inspecties ) De syllabus Hygiëne in de horeca (www.favv.be > Publicaties > Thematische publicaties) Het FAVV heeft voor de operatoren de gegevensbank FOODWEB ontwikkeld: > Foodweb Een operator kan online zijn eigen FAVV-dossier raadplegen, zich registreren bij het FAVV of administratieve wijzigingen aanbrengen door het registratieformulier in te vullen. Meer uitleg vindt u op: > Publicaties > Thematische publicaties > Foodweb. U wenst uw eigen dossier te raadplegen? Raadpleeg het private gedeelte U wenst na te kijken of uw leverancier geregistreerd is bij het FAVV? Raadpleeg het publieke gedeelte 5

6 Download gratis de autocontrolegids van uw sector op > beroepssectoren > Autocontrole Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Gids voor de autocontrole in de slagerij Dossier Nr: Versie: 1 Datum: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Dossier Nr: G-026 Versie: 1 Datum: 08/10/2008 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Dossier Nr: G-003 Versie: 1 Datum: 23/12/2005 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horecasector Dossier Nr: G-007 Versie: 1 Datum: 25/10/2007 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Dossier Nr: G-023 Versie: 1 Datum: 17/08/2006 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen Dossier Nr: G-025 Versie: 1 Datum: 17/01/2008 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6

7 II. Hoe verloopt een FAVV-controle? TER PLAATSE en ONAANGEKONDIGD 1. Administratieve controle: nakijken van de administratieve gegevens van de operator 2. Fysische controle: 2.1. Aan de hand van een CL (Checklist = Lijst van te controleren punten): de controleur kijkt elk item na en bepaalt dan: CONFORM of NIET CONFORM of NIET VAN TOEPASSING. De controleur noteert relevante commentaar met betrekking tot zijn vaststellingen. De operator kan eveneens zijn commentaar noteren op de CL Resultaat van de controle De controleur vult onderaan elke checklist zijn beslissing in: GUNSTIG of GUNSTIG MET OPMERKINGEN of ONGUNSTIG op grond van welbepaalde regels waarbij rekening wordt gehouden met: (zie 2.3) u het vastgestelde AANTAL NON-CONFORMITEITEN (NC); u de voor die NC geldende WEGINGSFACTOREN. Wat zijn wegingsfactoren? Aan elk item wordt een wegingsfactor of score toegekend al naargelang van het voor dat item ingeschatte risico of gevaar (in opklimmende volgorde: 1 / 3 / 10 of 10* punten) Mogelijke maatregelen Zie kolom Actie in de tabel hierna. Inspectie Type NC Actie Inspectieresultaat Vanaf 1 NC = 10* Vanaf 1 NC = 10 en T* > 20 % Vanaf 1 NC = 10 en T* 20 % Vanaf 1 NC = 3 en T* > 20 % Vanaf 1 NC = 3 en T* 20 % Alleen NC = 1 geen NC NC = Non-conformiteit PV PV Waarschuwing Waarschuwing Ongunstig Ongunstig Ongunstig Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig Gunstig PV = Proces-verbaal *T = Het totale % NC van een CL wordt als volgt berekend: T = NC x 100 C + NC 7

8 2.4. Hercontrole: altijd bij een ongunstig resultaat Er wordt een hercontrole uitgevoerd na verstrijken van de afgesproken termijn voor het in orde brengen van de vastgestelde non-conformiteiten. Deze hercontrole: u moet betaald worden door de operator (zoals voorzien in de Europese regelgeving) u heeft alleen betrekking op de bij de controle vastgestelde non-conformiteiten. Het is echter niet uitgesloten dat tijdens een hercontrole toch nog andere non-conformiteiten worden vastgesteld dan deze die het onderwerp zijn van de hercontrole. Deze nieuwe nonconformiteiten moeten wel opgenomen worden in de vaststellingen in het controleverslag. u kan aanleiding geven tot een PV (proces-verbaal) wanneer NC van 10 punten niet werden gecorrigeerd en/of als het totale percentage aangebrachte correcties niet ten minste gelijk is aan 80% Inspectiefrequenties Inspectiefrequenties worden vastgelegd in het Businessplan van het FAVV, dat aan de beroepsorganisaties werd voorgelegd. > Publicaties > Businessplan 2.6. Gebruikte checklisten U vindt alle checklists op de website: > Beroepssectoren > Checklists inspecties 8

9 III. U voorbereiden op een controle: enkele tips Doel: alle gecontroleerde punten (= items) zijn conform Overzicht van de vaakst vastgestelde NON-CONFORMITEITEN in de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De verschillende items van checklisten Infrastructuur, inrichting en hygiëne zijn naar belangrijkheid gerangschikt in de drie hiernavolgende tabellen: - op grond van de weging: 10* tot 1 (score die de ernst van de non-conformiteit weergeeft); - op grond van de frequentie: herhaald voorkomen van de vastgestelde non-conformiteiten. Logo s / Categorieën Vragen van de checklisten met weging 10 ( > als één van die punten niet conform is = major non-conformiteit ) OPPERVLAKKEN die met levensmiddelen in contact komen (installaties en uitrusting inbegrepen) zijn proper (voorbeelden: werkvlak, snijmachine, robot, kneedmachine, snijplank, recipiënten, gereedschap, ) Er zijn geen levensmiddelen (LM) aanwezig die bedorven zijn of waarvan de UITERSTE CONSUMP- TIE DATUM overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie Frequentie van voorkomen NC (in dalende volgorde) De temperatuur van de levensmiddelen en de koudeketen worden gerespecteerd Ontdooien gebeurt onder gepaste omstandigheden (Ter info: in de koelkast of in microgolfoven of onder stromend water voor hermetisch verpakte producten) Goede PERSOONLIJKE HYGIENE + passende en propere KLEDING (Ter info: geen juwelen, geen horloge, korte, schone en ongelakte nagels, geen kunstnagels, geen persoonlijke spullen in de werkruimte,...) Temperatuur van diepvriesproducten Warmteketen wordt gerespecteerd (Warm verkochte LM moeten op een temperatuur van + 60 C worden gehouden (warm houden en terug opwarmen) Huisdieren (behalve in verbruikslokalen) en ongedierte (muizen, insecten, ) zijn afwezig. De levensmiddelen worden op de vereiste temperatuur vervoerd DRINKBAAR WATER wordt gebruikt waar nodig (Ter info: Er moeten drinkwateranalyses beschikbaar zijn tenzij het gaat om leidingwater) Etensresten uit borden, glazen, worden niet herbruikt 9

10 GHP GHP GHP Logo s / Categorieën GHP Vragen van de checklisten met weging 3 Producten in tussenopslag zijn correct verpakt en geëtiketteerd (Ter info: «huisbereide» diepvriesproducten moeten hermetisch worden verpakt en geëtiketteerd aard product en invriesdatum ) Frequentie van voorkomen NC (in dalende volgorde) De handenwasbakken zijn voorzien van warm en koud (of gemengd) stromend water, vloeibare zeep, hygiënisch droogmiddel. Voor het personeel: bericht dat het wassen van de handen na toiletbezoek verplicht stelt. Er zijn voldoende diepvriezers, voorzien van thermometers + registratie indien > 10 m 3 (Ter info: De in de diepvriezers beschikbare ruimte maakt het mogelijk om de in te vriezen LM geordend op te slaan; de thermometers moeten nauwkeurig zijn en goed zichtbaar zodat de koudeketen permanent kan worden bewaakt) Oppervlakken niet in contact met LM zijn in goede staat en kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt. (Ter info: hard, glad, afwasbaar en niet-toxisch materiaal) GHP Er is een ingangscontrole Er zijn voldoende frigo s, voorzien van thermometers (Ter info: de in de frigo s beschikbare ruimte maakt het mogelijk om alle te koelen LM ordelijk op te slaan; de thermometers moeten nauwkeurig zijn en goed zichtbaar zodat de koudeketen permanent kan worden bewaakt) Plafonds en voorzieningen aan het plafond zijn in goede staat en proper. De constructie maakt vuilophoping onmogelijk, beperkt condens, schimmelvorming en loskomen van deeltjes. AFVAL wordt in AFSLUITBARE, in goede staat zijnde containers gedeponeerd en wordt niet opgehoopt in ruimten waar levensmiddelen aanwezig zijn.(ter info: Gebruik van pedaalemmers is praktisch) Propere afvalopslagplaatsen (binnen en buiten) die vrij worden gehouden van ongedierte. Muren kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt (en indien nodig ontsmet), zijn in goede staat en proper. Ruimten (uitgezonderd productie-, opslag- en ontvangstruimten) zijn in goede staat en proper GHP Ontwerp, indeling, grootte en ligging van de lokalen laten goede hygiëne praktijken toe. Er zijn propere toiletten met spoeling, geen directe toegang tot ruimten waar levensmiddelen worden gehanteerd en er zijn handenwasbakken in de nabijheid. Geen directe toegang vanuit toiletten tot ruimtes waar zich onverpakte levensmiddelen bevinden/ waar onverpakte levensmiddelen passeren. Voor verduidelijkingen betreffende de inrichting van de toiletruimten: zie omzendbrief PCCB/S3/ KBS/ van 24/05/2012. Personeel dat met levensmiddelen omgaat krijgt een (hygiëne-)opleiding en/of instructies, aangepast aan hun beroepsactiviteit (Ter info: Bewijs van de opleiding moet bij controle beschikbaar zijn. Wie de opleiding heeft gevolgd laat de andere werknemers er deel aan hebben door middel van instructies, affiches, ) 10 Ramen en deuren zijn in goede staat en proper. De constructie maakt vuilophoping onmogelijk. Ze zijn voorzien van verwijderbare horren (indien naar buitenlucht) of blijven vergrendeld tijdens productie.

11 GHP GHP GHP GHP GHP Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden afzonderlijk opgeslagen (minstens in aparte kast) GHP LM worden niet gecontamineerd (Ter info: opslag van LM op de vloer vermijden, propere snijplanken gebruiken, LM afdekken, geopende conserven overgieten, ) Vloer kan gemakkelijk worden schoongemaakt (en indien nodig ontsmet), watert voldoende af, is in goede staat en is proper. De afvoervoorzieningen vormen geen risico voor verontreiniging. De gebruikte ontsmettingsmiddelen zijn toegelaten (Ter info: de gebruikte ontsmettingsmiddelen moeten zijn toegelaten door de FOD Volksgezondheid. Ga daarom na of de producten die u gebruikt een toelatingsnr. van de FOD hebben en geschikt zijn voor het gebruik dat u voor ogen hebt) Er zijn voldoende omkleedvoorzieningen (Ter info: er mogen geen kledingstukken, schoenen of andere persoonlijke spullen rondslingeren in de productie-, opslag- of ontvangstruimten, Omkleden gebeurt niet in productieruimtes en/of toiletten. Burgerkledij is netjes opgeborgen. Indien geen personeel: privéruimtes volstaan.) OPPERVLAKKEN in contact met LM (met inbegrip van uitrusting en apparatuur) zijn glad, afwasbaar, corrosiebestendig en niet toxisch. GHP LM worden zo snel mogelijk gekoeld (Ter info: na verhitting binnen 2 uur afkoelen) Afvalcontainers zijn proper Er zijn propere voorzieningen voor het wassen van LM (Ter info: in kleine bedrijven kan één wasbak in de werkruimte volstaan om LM/ vaat/handen te wassen). Een kom of recipiënt in de afwasbak geplaatst voor het wassen van LM mag ook worden gebruikt. Materialen in contact met levensmiddelen zijn geschikt om met LM in contact te komen (Ter info: zij moeten voorzien zijn van de vermelding (op de begeleidende documenten of op de etiketten of op de materialen zelf) "geschikt voor levensmiddelen" of van het symbool "glas/vork" (zie hiernaast) of van een specifieke vermelding over het gebruik (bijvoorbeeld soeplepel, koffiemachine, wijnfles, ) GHP Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van rauwe eieren Voorkomen van kruiscontaminatie (oppervlak+handen). Aparte zone of scheiding in tijd. Het gebruik van eigen eieren is toegelaten maar de operator is verantwoordelijk voor deze producten. GHP Temperatuur frituurvet niet hoger dan 180 C, polaire componenten max. 25% (ter info: de olie voldoende regelmatig verversen en indiennodig controleren met controlestrips) Er zijn propere voorzieningen voor het wassen en zo nodig ontsmetten van gereedschap en apparatuur, met warm + koud of gemengd water De aanwezige pesticiden zijn geëtiketteerd, technische fiches zijn beschikbaar, en de stock wordt opgeslagen in een afsluitbare kast of lokaal GHP LM worden zo snel mogelijk opgewarmd (Ter info: LM mogen niet worden opgewarmd in de bain-marie) Keukenafval (geen onderscheid plantaardig of dierlijk) gaat niet naar diervoeding (Ter info: ooit veroorzaakte een besmette chorizoworst een geval van Afrikaanse varkenspest) VERVOERmiddelen en recipiënten kunnen goed worden schoongemaakt (en ontsmet), zijn in goede staat en zijn proper. Verontreiniging van de levensmiddelen wordt vermeden. 11

12 GHP Logo s / Categorieën Vragen van de checklist met weging 1 GENEESKUNDIGE ATTESTEN kunnen voorgelegd worden voor iedereen die in contact komt met onverpakte voeding Er is een REINIGINGSPLAN Frequentie van NC (in dalende volgorde) Er is een volledig en goed opgevolgd ONGEDIERTEBESTRIJDINGSPLAN. GHP Materialen in contact met LM gaan vergezeld van een schriftelijke verklaring van overeenstemming De kranen van de handenwasbakken kunnen hygiënisch gebruikt worden: zonder handbediening (met uitzondering van handenwasbakken uitsluitend voor klanten). Hygiënisch gebruik: zonder handbediening, bv. drukknop, elektrisch oog, bediening met voet, knie, elleboog... Kranen met handbediening worden aanvaard indien er een instructie voor hygiënische bediening aanwezig is of indien het personeel tijdens de controle kan uitleggen hoe de kranen hygiënisch bediend worden. VENTILATIE: voldoende (Ter info: er moet voldoende ventilatie zijn in de lokalen en met name in die waar stoom en/of rook worden aangemaakt en in de toiletten; geen schimmelvorming! ) VERLICHTING: voldoende (Ter info: functionele verlichting in alle lokalen men moet de thermometers, etiketten, kunnen (af) lezen ; donkere hoeken vermijden) Levende tweekleppige weekdieren worden niet opnieuw in water ondergedompeld of met water besproeid (Ter info: vóór de bereiding niet bewaren in water) IV. Nog meer praktische informatie 1. DE KOUDEKETEN: de temperatuur Koud bewaren bij negatieve temperaturen dit wil zeggen in de Diepvriezer Producttypes DIEPVRIESPRODUCTEN UITGEZONDERD IJS (KB 10/11/2005 Art. 9, 4, 6, 11 en KB 05/12/1990 Art. 5) Voorgeschreven temperatuur: Gelijk aan of minder dan: De temperatuur van diepvriesproducten moet stabiel blijven en overal in het product - 18 C CONSUMPTIE-IJS (KB 11/03/2004 Art. 3 2) Roomijs, melkijs, waterijs, sorbet (voorverpakt) - 18 C Voor de ambulante handel en de verkoop voor de directe consumptie - 9 C SOFTIJS (PCCB/S3/DVE/387004) Softijs: gelijk aan of lager dan de temperatuur zoals beschreven in het autocontrolesysteem van de softijsverkoper en in de technische fiche van de softijsmachine. ( 5 C of minder is een aanvaardbare temperatuur). 12

13 Koud bewaren bij positieve temperaturen te KOELEN PRODUCTEN in de koelruimte of koelkast Producttypes TE KOELEN LEVENSMIDDELEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG (KB 10/11/2005 Art. 9 1) Voorgeschreven temperatuur: tussen C en C Vers slachtafval, vers vlees van pluimvee, van gekweekte loopvogels, van lagomorfen en klein vrij wild, gehakt vlees, vleesbereidingen: (maximum 7 tijdens de bereiding) 0 C +4 C Verse visserijproducten, geheel of bewerkt, verse slakken en kikkerbilletjes, verse eetbare delen van mariene zoogdieren en aquatische reptielen, alsook producten van gekookte en gekoelde schaaldieren en weekdieren 0 C +4 C Verwerkte visserijproducten, verwerkte producten van slakken, kikkerbilletjes, eetbare delen van mariene zoogdieren en aquatische reptielen: Uitzonderingen: Voor deze producten waarvan de fabrikant een hogere temperatuur op de verpakking vermeldt, wordt deze temperatuur aanvaard; Voor deze producten wordt de omgevingstemperatuur aanvaard: -- gedroogde producten die bij omgevingstemperatuur microbiologisch stabiel zijn; -- conserven in hermetisch gesloten recipiënten die bij omgevingstemperatuur langer dan achttien maanden houdbaar zijn in microbiologische zin. Vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, gekweekte wilde hoefdieren en grof vrij wild en vleesproducten: Uitzonderingen: Voor vleesproducten waarvan de exploitant van een inrichting een hogere temperatuur op de verpakking vermeldt wordt deze temperatuur aanvaard; Voor volgende vleesproducten wordt de omgevingstemperatuur aanvaard: -- gedroogde producten die bij omgevingstemperatuur microbiologisch stabiel zijn (bvb droge worst, gezouten ham); -- vleesconserven in hermetisch gesloten recipiënten die bij omgevingstemperatuur langer dan achttien maanden houdbaar zijn in microbiologische zin 0 C +4 C 0 C +7 C Andere behandelde producten van dierlijke oorsprong (zoals bijvoorbeeld vleesextracten, darmen, vleesmeel ) waarvoor de fabrikant een specifieke temperatuur T op de verpakking heeft vermeld: 0 C T Levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen: temperatuur die geen negatief effect heeft op de voedselveiligheid en de overleving. Hiermee wordt bedoeld een temperatuur Tussen 7 en 10 C. Deze temperatuur moet beschouwd worden als richtlijn en niet als actielimiet voor in beslagname. Deze dieren mogen echter niet aan plotse temperatuurschommelingen worden onderworpen aangezien dit een nefast effect heeft op hun levensvatbaarheid. Levend bewaarde visserijproducten moeten worden gehouden in leefbakken bij een temperatuur en op een manier die geen negatief effect hebben op de voedselveiligheid en hun overleving. Deze dieren mogen echter niet aan plotse temperatuurschommelingen worden onderworpen aangezien dit een nefast effect heeft op hun levensvatbaarheid. Als de fabrikant een lagere temperatuur vermeldt op de verpakking moet deze steeds gerespecteerd worden (Art. 9 3). ANDERE TE KOELEN LEVENSMIDDELEN (KB 04/02/1980, art. 3 en bijlage) -- Gepasteuriseerde melk, verse of gepasteuriseerde room, verse of gepasteuriseerde karnemelk (botermelk), met uitzondering van de producten die een UHT-behandeling ondergaan hebben; -- Yoghurt en andere gefermenteerde melksoorten dan deze die thermisch behandeld en aseptisch afgevuld werden; -- Verse kaas; -- Vloeibare eiproducten waarvan het suikergehalte lager is dan 50 % of waarvan het zoutgehalte lager is dan 15 %; -- Gekookte gepelde eieren bewaard in een vloeistof; -- De voedingsmiddelen die een vermelding dragen waaruit blijkt dat zij koel moeten bewaard worden. Deze bepaling is niet van toepassing indien de vermelding vergezeld is van de aanduiding van een temperatuur, die hoger is dan 10 C. -- Producten van de banketbakkerij die hetzij room of surrogaten van room bevatten, hetzij een crème bevatten bereid van of met producten bedoeld in het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende poeders en samengestelde producten bestemd voor de bereiding van pudding en soortgelijke waren; Uitzondering: broodjes met gebakken banketbakkersroom mogen gedurende maximum 12u bij omgevingstemperatuur bewaard worden. Richttemperatuur : +10 C Temperatuur waarbij ze kunnen overleven 0 C +7 C 13

14 2. WAT BETEKENEN DE DATA OP DE VERPAKKING? Mag men een vervallen product nog gebruiken en/of verkopen? Men moet altijd rekening houden met de bewaartijd. Hoe u moet handelen wanneer de datum overschreden is, hangt af van de vermelding op het etiket. UITERSTE CONSUMPTIEDATUM = TGT Wees strikt wanneer een uiterste consumptiedatum op het etiket vermeld is ( te gebruiken tot )! Gebruik/verkoop het voedsel niet meer als die datum verstreken is. Er kunnen zich micro-organismen hebben ontwikkeld, wat een risico van voedselbesmetting inhoudt. Let op! Verontreinigd voedsel heeft niet altijd een verdachte geur of ziet er niet altijd verdacht uit. DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID = THT Met de vermelding tenminste houdbaar tot (of eind ) garandeert de fabrikant dat het voedsel van onberispelijke kwaliteit is tot de vervaldatum. Daarna kunt u het voedsel nog gebruiken maar het voedsel kan een minder goed voorkomen hebben (smaak, geur, kleur). De verkoper mag de producten wel nog verkopen, maar dan op eigen verantwoordelijkheid. VERMELDINGEN OP ETIKETTEN EN TE NEMEN VOORZORGEN Vermelding op het etiket: Het gaat meestal om deze producten (niet-beperkende lijst): Datum overschreden: DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID THT TEN MINSTE HOUDBAAR TOT (OF EIND ) Droge voeding (rijst, spaghetti, koekjes, granen, thee, koffie). Conserven. Gedroogde, gezouten, gerookte, bevroren, diepgevroren producten. Gesteriliseerde melk, UHT melk Verkoop enkel wanneer het product geen wijzigingen vertoont en op uw eigen verantwoordelijkheid UITERSTE CONSUMPTIEDATUM TGT TE GEBRUIKEN TOT Vlees, gevogelte, wild, fijne vleeswaren, verse bereide gerechten, zuivelproducten (bijvoorbeeld verse gepasteuriseerde melk, yoghurt), vis, Gevaar! Niet meer gebruiken. Verkoop verboden. Controleer altijd de verpakking, ook als de vervaldatum nog niet is verstreken: de verpakking mag niet beschadigd of gescheurd zijn, bol staan, gedeukt of verroest zijn (risico op microlekken). 14

15 3. CONTROLES BIJ ONTVANGST VAN DE GOEDEREN Die controle moet betrekking hebben op: Het uitzicht van het voedsel De verpakkingen: deze mogen niet beschadigd zijn (niet gescheurd, bol staan en/of verroest) De UITERSTE CONSUMPTIEDATUM en de DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID (TGT en THT) De bewaartemperaturen. strikt noodzakelijk om de temperatuur van bederflijke waren te meten: 4. HET REINIGINGSPLAN een thermometer. Het reinigingsplan moet duidelijk de taken vastleggen (wat, wanneer of frequentie, gebruikte producten en gebruikswijze + alle andere nuttige product- en bedrijfsspecifieke informatie). Waar nodig worden de uitgevoerde werkzaamheden geregistreerd. In de praktijk bruikbare aanzet tot het opstellen van een reinigingsplan. Elke operator vult aan naargelang zijn bedrijf. REINIGINIGSPLAN Wat? Wie? Wanneer? (frequentie) Producten Hoe? Schoonmaaktechniek Vloer (keuken) Martha 1 / dag Detergent X (+Ontsmettingsmiddel Y) Zoveel mogelijk verplaatsen Dweil + spoelen na zeepwater Koelkast Muren, inclusief stopcontacten en schakelaars, plinten, decoratie Dampkap Kasten, rekken Jan 1 / Detergent X Jan Ontsmettingsmiddel Y Lieve Jan Spons, + Spoelen na zeepwater minuten laten inwerken (conform gebruiksaanwijzing product) Schoonmaakgerei: emmer, borstel, dweil, Martha 1 / Detergent X (+Ontsmettingsmiddel Y) U vindt een correct voorbeeld voor uw sector in uw autocontrolegids : > Beroepssectoren > Autocontrole 15

16 5. ONGEDIERTEBESTRIJDINGSPLAN Het ongediertebestrijdingsplan vermeldt de plaatsen waar zich (indien nodig) lokazen en andere vallen voor knaagdieren en insecten bevinden. Die locaties zijn genummerd. Het plan omschrijft desgevallend duidelijk de taken (wat, wanneer of frequentie toezicht, gebruikte producten en wijze van gebruik + alle andere nuttige en bedrijfsspecifieke informatie). Waar dat vereist is worden de uitgevoerde werkzaamheden geregistreerd. Belangrijke opmerking! Let op voor kruisbesmetting: insectenvernietiger boven werkbladen, lokaas op levensmiddelen, vernevelen, In de praktijk bruikbaar voorbeeld: Een (met de vrije hand getekende) schets van de lokalen kan volstaan, met aanduiding van de plaats van de verschillende bestrijdingsmiddelen, maar wel aangepast aan de noden van de onderneming. 16

17 ! 6. AFFICHE over HANDEN WASSEN Voor het personeel: les mains après le passage au petit coin Handen wassen verplicht na elk toiletbezoek Voorbeeld van een affiche: en aag r stel! Niet vergeten... Na het plassen handen wassen! downloaden van ben graag... rstel! nne (Plastificeren of onuitwisbare inkt gebruiken en op een goed zichtbare plaats ophangen) Ne pas oublier... Se laver les mains après le passage au petit coin 17

18 7. MEDISCHE ATTESTEN De arts die het onderzoek doet mag vrij beslissen over het soort onderzoeken en de vorm van het medisch attest. downloaden van VERPLICHT VERPLICHT 18

19 V. Waarvoor u verantwoordelijk bent De consument heeft recht op veilig voedsel! Ongeacht of hij dat in een groot of een klein bedrijf koopt. Vandaar de verplichting voor alle bedrijven om een systeem van autocontrole en traceerbaarheid in te stellen en toe te passen, evenals het correct toepassen van de meldingsplicht. 1. AUTOCONTROLE Aan de hand van het schema op de volgende bladzijde gaat u na of uw bedrijf kan genieten van de versoepelingen en welk systeem van autocontrole u dient toe te passen in uw bedrijf. Autocontrole is het geheel van maatregelen dat dient om de voedselveiligheid te garanderen van de producten die door uw bedrijf aan de consument aangeboden worden. Dit is reeds wettelijk verplicht sinds (versoepelingen werden ingevoerd voor KMO s sinds ). De beroepsorganisaties hebben gidsen uitgewerkt om u te helpen op een eenvoudige manier een autocontrolesysteem te installeren in uw bedrijf (zie bladzijde 28). Raadpleeg onze website: > Beroepssectoren > Autocontrole > Autocontrolegidsen 19

20 Heeft mijn bedrijf recht op een versoepeling van de autocontrole? Start VERSIIE NEE (art 3) Bewerking of verwerking van LM? JA NEE Enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen Enkel levering aan de eindverbruiker (B to C) B to B, beperkt tot a) Ofwel 30% omzet en binnen straal van 80 km b) Ofwel maximaal twee inrichtingen bevoorraden 3 JA (art 3 1) NEE (art 3 2) JA (art 4) JA (art 4) NEE Ten hoogste 2 FTE werknemers GHP 1 GHP met versoepelde HACCP 2 JA (art 5) NEE 1. Blijft eveneens van toepassing indien de inrichting naast levensmiddelen eveneens voorverpakte diervoeders aan de eindverbruiker levert (art 6 1) 2. versoepeld HACCP: enkel mogelijk indien voor alle activiteiten van de inrichting een goedgekeurde gids toegepast wordt (art 2 2) 3 De inrichtingen die bevoorraad worden, moeten tot dezelfde operator behoren als deze die levert, en zij mogen op hun beurt (a) ofwel enkel leveren aan de eindverbruiker, (b) ofwel maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren aan andere inrichtingen. Volledige HACCP 20

21 1.1 GOEDE HYGIENEPRAKTIJKEN (GHP) DAT KOMT NEER OP HET NALEVEN VAN DE ELEMENTAIRE HYGIËNEVOOR- SCHRIFTEN MET BETREKKING TOT: het ontwerp van infrastructuur en uitrustingen; het hanteren van levensmiddelen, inclusief verpakking, vervoer en opslag; de behandeling en het beheer van afval van levensmiddelen; de bestrijding van ongedierte; de reiniging en ontsmetting; de kwaliteit van het gebruikte water; de beheersing van de koudeketen en/of de warmteketen en de registratie en het omgaan met non-conformiteiten; de gezondheid van het personeel voor zover die van invloed is op de veiligheid van de voedselketen; de lichaamshygiëne van al wie met levensmiddelen in contact komt; de opleiding van het personeel. 21

22 1.2 HACCP (Hasard Analysis Critical Control Points)- LIGHT In de praktijk komt dat neer op een vereenvoudiging van hun verplichtingen waarbij toch voldoende ruimte wordt gelaten voor het naleven van de tradities en de authenticiteit van artisanale producten en van de bijzondere kenmerken van kleine ondernemingen. Naleven van de VERSOEPELDE AUTOCONTROLE of HACCP - LIGHT bestaat erin dat de volgende principes in acht worden genomen (bovenop de Goede Hygiënepraktijken): de gevaren, de identificatie van kritische punten en de corrigerende acties mogen vooraf worden vastgelegd in het kader van een gids; de kritische grenswaarden mogen worden vastgesteld op basis van de betreffende reglementaire normen en/of als er geen normen zijn, op basis van sensorische waarnemingen en/of van een gids; wat betreft de bewakingsprocedures, moeten voor de uitgevoerde controles (bijvoorbeeld de temperatuur in de koelkasten) enkel de non-conformiteiten worden geregistreerd. Niettemin moeten alle analyseresultaten bewaard worden; de documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem mag worden vervangen door een gids; registraties van uitgevoerde controles moeten worden bewaard tot 6 maand na afloop van de minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste consumptiedatum daarvan, of bij gebrek daaraan, gedurende ten minste 6 maanden. 22

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken Gids voor goede Bijenteeltpraktijken In toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en 917/2004 Gids voor goede Bijenteeltpraktijken Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk EU Verordening 1/2005 Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk 2012 Introductie Hoe gebruikt u deze brochure? Jaarlijks worden miljoenen dieren dwars door Europa in vrachtwagens

Nadere informatie

van het federaal voedselagentschap

van het federaal voedselagentschap nieuwsbrief van het federaal voedselagentschap tweemaandelijks tijdschrift 10 e jaargang nr 49 juni juli 2012 Dossier Voedselveilig de zomer in! In dit nummer Dossier Voedselveilig de zomer in Actueel

Nadere informatie

Goed eten, minder weggooien. 1 Goed eten, minder weggooien

Goed eten, minder weggooien. 1 Goed eten, minder weggooien Goed eten, minder weggooien 1 Goed eten, minder weggooien Inhoudsopgave Inleiding 3 Verspilling: wat, wie, waarom en hoeveel? 4 Verspilling beperken, is 6 Onze aankopen voorbereiden? Dat is een goed idee

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

Zo garandeert Colruyt u op elk moment kwaliteitsvlees

Zo garandeert Colruyt u op elk moment kwaliteitsvlees Zo garandeert Colruyt u op elk moment kwaliteitsvlees Gegarandeerde traceerbaarheid, van bij de kweker tot in de beenhouwerij, dankzij de Sanitel-kaart. Een uiterst streng lastenboek voor elke vleessoort.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

MINDER AFVAL PRODUCEREN

MINDER AFVAL PRODUCEREN MINDER AFVAL PRODUCEREN 1 INHOUDSOPGAVE Onze afvalberg verkleinen hangt af van onze consumptiegewoonten 3 10 tips in een oogopslag 5 Waarom moeten we minder afval produceren? 6 Preventie primeert 8 Eerst

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Opgesteld door: TO Import / Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TU Import Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk 13vragen en antwoorden over roken op het werk 1De vroegere reglementering

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie