E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking"

Transcriptie

1 E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken *connectedthinking

2 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory. Ons doel is onze klanten te helpen slagvaardig te opereren. We zien onszelf daarbij niet alleen als dienstverlener, maar ook als business partner. We geven praktische adviezen, identificeren mogelijkheden en reiken vernieuwende oplossingen aan. Resultaatgericht en vaak vanuit een verrassend perspectief. In Nederland doen we dat met zo'n collega's, wereldwijd met meer dan mensen in 150 landen, op basis van ons gedachtegoed Connected Thinking. Dit doen we voor zowel grote nationale en internationale ondernemingen alsook voor overheden, not-for-profitorganisaties en private companies. 'PricewaterhouseCoopers' verwijst naar het netwerk van member firms die participeren in PricewaterhouseCoopers International Limited. Iedere member firm is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit.

3 Inhoud Voorwoord 5 E-invoicing 6 Team 41 E-invoicing 3

4

5 Voorwoord De markt voor e-invoicing ontwikkelt zich in snel tempo. Er zijn veel aanbieders in Europa die zich op deze groeiende markt richten en zij bieden voor e-invoicing verschillende oplossingen aan. PricewaterhouseCoopers (PwC) wordt als één van Nederlands grootste financiële dienstverleners regelmatig door bedrijven om advies gevraagd ten aanzien van e-invoicing bij zowel Assurance, Tax als Advisory-vraagstukken. Door ons brede nationale en internationale netwerk kunnen wij steunen op een grote groep interdisciplinaire specialisten met uitgebreide kennis van e-invoicing ten aanzien van oplossingen, leveranciers, platforms, etc. In deze uitgave gaan wij kort in op de wijze waarop e-invoicing wordt toegepast, de huidige marktontwikkelingen en de voordelen van e-invoicing. Daarnaast worden in deze brochure een aantal aanbieders van diverse oplossingen voor e-invoicing in Nederland omschreven en toegelicht. E-invoicing 5

6 E-invoicing Algemeen Integrale ondersteuning van bedrijfsprocessen door de juiste systemen en applicaties leidt tot kostenreductie, foutvermindering en prestatieverbetering. Mede door veranderende wetgeving in Nederland komt nu het concept e-invoicing steeds vaker voor als speerpunt op de agenda van de financiële kolom. E-invoicing (of e-factureren) is het elektronisch verzenden en ontvangen van facturen tussen klanten en leveranciers. Het grote voordeel ervan is dat het menselijk handelen in het crediteuren- en debiteurenproces en de daarbij behorende fysieke papierstroom wordt vervangen door gezamenlijke afspraken die door systemen opgevolgd kunnen worden. Hierdoor kan sneller en efficiënter worden gewerkt, wat aanzienlijke kostenbesparingen met zich meebrengt. Ontwikkelingen in de markt In februari 2009 is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot e-invoicing gewijzigd. De elektronische factuur is nu wettelijk gelijkgesteld met de papieren factuur. Staatssecretaris De Jager van Financiën en de belastingdienst hebben hiermee in Nederland groen licht gegeven voor het versturen van facturen via . Voor het bedrijfsleven betekent dit een grote vereenvoudiging. Voorheen moest een elektronische factuur aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo moest het document beveiligd zijn en was er een geavanceerde elektronische handtekening vereist. De situatie in Europa is zodanig dat per land de fiscale wetgeving en richtlijnen nog sterk verschillen. De Europese Commissie houdt zich op dit moment bezig met richtlijnen voor verdergaande vereenvoudiging, modernisering en harmonisatie van de fiscale wetgeving rondom (elektronische) facturatie en archivering. Position in relation to e-invoicing Don t know Other We have not yet fully considered electronic invoicing We have decided not to implement electronic invoicing We plan to start implementation in the next 12 months We are in the process of implementing electronic invoicing We already operate electronic invoicing with our suppliers We already operate electronic invoicing with intercompany invoices We already operate electronic invoicing with our customers 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figuur 1: Positie van Europese bedrijven ten aanzien van e-invoicing Bron: Final First Report Phase 1 van de EU Commissie, studie TAXUD/2007/AO-009. In Nederland wil het ministerie van Economische Zaken bedrijven stimuleren om steeds meer facturen elektronisch te versturen en heeft daarom het actieplan Elektronisch Factureren geïnitieerd. Om het goede voorbeeld te geven heeft het ministerie in een convenant vastgelegd dat in % van de door de overheid ontvangen facturen elektronisch moet worden verwerkt. Voor 2014 is dit percentage zelfs gesteld op 80%. 6 PricewaterhouseCoopers

7 Benefits of e-invoicing and e-archiving Don t know Other In tune with supplier preferences In tune with customer preferences Less costumer/supplier disputes Faster costumer payments Increased effiency Cost reduction 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figuur 2: Voordelen van e-invoicing bij Europese bedrijven Bron: "Final First Report Phase 1" van de EU Commissie, studie TAXUD/2007/AO-009. Waarom e-invoicing? Wanneer zou een bedrijf over moeten gaan op e-invoicing? En wanneer is het rendabel? Met e-invoicing zijn voor bedrijven een groot aantal voordelen te behalen, zoals; 1. De facturatiecyclus is korter door de automatische en snelle elektronische documentenstromen. De facturen kunnen (deels) automatisch verwerkt worden in het boekhoudpakket of ERP-systeem. 2. Door elektronische facturatie wordt er significant op papier (en dus kosten) bespaard. 3. Het elektronisch versturen van facturen bespaart papier en is daarom goed voor het milieu. 4. E-invoicing vermijdt tijdrovende handmatige activiteiten en verkleint daarmee de kans op fouten. Bij een grote hoeveelheid facturen van lage bedragen springen de voordelen voor een e-invoicing implementatie extra in het oog. Dit komt doordat de behandelingskosten per factuur in dit geval relatief hoog zijn ten opzichte van factuurbedragen. Uiteraard vergt de implementatie van een e-invoicing oplossing ook een investering. Hierbij is het van belang om vooraf eerst een goede business case op te stellen en daarbij zowel de financiële als niet-financiële aspecten in overweging te nemen. Op basis van de business case kan het bedrijf een goed onderbouwd besluit nemen om vervolgens over te gaan tot het ontwerp van de oplossing en de daadwerkelijke implementatie. Wat zijn huidige barrières voor bedrijven om over te gaan tot E-invoicing? Barriers to e-invoicing and e-archiving Don't know Other Reliability of the system Regulation/legislation/dealing with tax authorities Supplier compatibility/readiness Customer compatibility/readiness Readiness/compatibility of internal systems Concerns over return on investment Expensive/high investment required Complexity 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figuur 3: Barrières voor e-invoicing onder Europese bedrijven Bron: Final First Report Phase 1 van de EU Commissie, studie TAXUD/2007/AO-009. Barrière 1: Bereidheid en gereedheid van leveranciers en/of klanten Als bedrijven over willen stappen op elektronische facturatie is het van belang dat de leveranciers en/of klanten bereid zijn om dezelfde stap te maken. Hierbij is het van belang om het voordeel voor beide partijen duidelijk te maken. De business case kan hierbij een rol spelen. Afhankelijk van de relatie kan een van de partijen gedwongen worden om voortaan elektronische facturen te verzenden. Het is echter de vraag of dit de juiste manier is. Beter is het om in een dialoog te treden met de klant/leverancier en gezamenlijk te kijken wat zijn wensen en mogelijkheden zijn. Vaak geldt hoe belangrijker de klant/leverancier voor het bedrijf, hoe meer aandacht er besteed zou moeten worden aan de leverancier. E-invoicing 7

8 Een optie is om tussenoplossingen te definiëren en te realiseren. Door leveranciers/klanten actief op de hoogte te houden van de doelstellingen en vorderingen van het project kun je de bereidwilligheid verhogen. Eventueel is het een optie om trainingssessies te houden bij de leverancier/klant die de facturen moet ontvangen en verwerken. Door de bereidwilligheid te vergroten, is de kans van slagen van een succesvolle e-invoicing implementatie en het aanhaken van meerdere leveranciers/ klanten een stuk groter. Barrière 2: Betrouwbaarheid en compatibiliteit van huidige interne systemen en processen Het kan voorkomen dat de e-invoicing oplossing niet aansluit op de huidige interne systemen en processen. Dit kan problemen opleveren. Voordat de e-invoicing oplossing live gaat, is het verstandig deze uitvoerig te testen. Tijdens de testperiodes kunnen veel problemen vroegtijdig geïdentificeerd en verholpen worden. Barrière 3: Wet- en regelgeving De wet- en regelgeving in Europa inzake de facturatie, administratie en archiveringsvereisten wordt door veel bedrijven als een barrière gezien voor een succesvolle e-invoicing implementatie. Dit komt omdat de huidige Europese wet- en regelgeving in de verschillende lidstaten veelal anders wordt uitgelegd.daarnaast is er de mogelijkheid voor lidstaten om additionele vereisten neer te leggen. Dit heeft juridische onzekerheid tot gevolg en kan leiden tot onnodig hoge kosten. Hierdoor is het niet eenvoudig om een oplossing te realiseren die toepasbaar is voor heel Europa. Het goed in kaart brengen van de vereisten van de targetlanden en de uiteindelijke oplossing afstemmen met de lokale fiscus biedt vaak uitkomst. Met de komst van SEPA en zodra het nieuwe voorstel van de Europese Commissie wordt aangenomen, zal dit punt in de nabije toekomst vergemakkelijkt worden. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving en de kennis up-to-date te houden om te voorkomen dat u onnodige risico s loopt of beveiligingsmaatregelen aanschaft die overbodig zijn of niet meer voldoen. Barriere 4: Mogelijkheden in huidige systemen en hoge investeringen Een bedrijf kan kiezen tussen een geïntegreerde oplossing, een externe oplossing of een hybride oplossing die ertussenin zit. Alle keuzemogelijkheden hebben hun voor- en nadelen. Het is belangrijk om eerst de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen. Op basis hiervan kan men de mogelijke oplossingen en gerelateerde voor- en nadelen identificeren. Vervolgens kan het bedrijf op basis van de business case een gefundeerde beslissing nemen over de ideale oplossing. In de business case zullen ook de investeringen naar voren komen. De hoogte van de investeringen zal afhankelijk zijn van de gekozen oplossing. Een kosten/baten analyse geeft inzicht in het tijdspad wanneer de investeringskosten terugverdiend zijn door de besparingen die e-invoicing met zich mee brengt. De markt voor E-invoicing Risky Strong Bets Contenders Performers Strong Ariba JPMorgan Xign Current offering Weak Weak JTradeCard Oracle EBS PowerTrack Bottomline Technologies Strategy Leaders Basware 170 Systems* PeopleSoft OB10 American Express * 170 Systems is shown here based on its own products score plus the capabilities of other products such as OB10 and Kofax, that it resells. Strong Figuur 4: De Amerikaanse markt voor e-invoicing Bron: Forrester Wave: AP-EIPP, Q2 08 by Duncan Jones. Market presence Full vendor participation Inc participation 8 PricewaterhouseCoopers

9 Hoe ziet de markt eruit? Volgens een studie van de European Banking Associations (EBA) en Innopay worden in Europa jaarlijks ongeveer 30 miljard facturen verstuurd, waarvan de overgrote meerderheid papieren facturen zijn. In Nederland worden jaarlijks zo n 1,2 miljard facturen verstuurd, waarvan ongeveer 3% elektronisch wordt verstuurd. De perceptie is dat na de publicatie van het nieuwe besluit van de Staatssecretaris de adoptie van e-invoicing in Nederland in een stroomversnelling zal komen. De doelstelling van de overheid om per % van al haar inkomende facturen elektronisch te ontvangen zal ook voor een stimulans zorgen in de Nederlandse e-invoicing markt. Verschillende vormen van e-invoicing Wanneer het bedrijf over wil stappen op e-invoicing staat het voor verschillende keuzes. Hierbij kan het bedrijf aansluiting zoeken bij de bestaande processen en systemen of kiezen voor een nieuwe oplossing. Het is belangrijk om in de oriëntatiefase veel informatie op te vragen en te praten met experts. Ook het opzetten van een business case kan helpen als onderbouwing van de besluitvorming. Eén van de keuzes is de scope: de ontvangen facturen; de uitgaande facturen of het hele facturatieproces? Zo bestaan er het seller direct, buyer direct en consolidator model. In de eerste twee modellen wordt er gekozen voor een geïntegreerde e-invoicing oplossing waarbij het bedrijf respectievelijk elektronische facturen stuurt aan haar cliënten of ontvangt. Bij het derde model wordt er een platform tussengezet waarop meerdere verkopers en afnemers zijn aangesloten. In Europa zijn ongeveer 350 aanbieders van e-invoicing oplossingen. In de grafiek van Forrester is te zien dat in de VS Basware, Oracle en OB10 tot de leiders en sterke spelers behoren. Een greep uit de verscheidenheid van aanbieders in Nederland is in deze brochure opgenomen. Opbouw onderzoek Op basis van onze kennis van de e-invoicing markt heeft het onderzoeksteam van PwC een willekeurige selectie gemaakt van een aantal marktpartijen. De doelstelling hierbij was om een mooie afspiegeling te geven van de mogelijkheden in de Nederlandse e-invoicing markt. Een compleet overzicht is dit onderzoek zeer zeker niet. Na de selectie heeft het team contact gezocht met de aanbieders. De aanbieders hebben een gedetailleerde presentatie gegeven van hun e-invoicing oplossing. Aan de hand van een van te voren opgestelde vragenlijst heeft het onderzoeksteam additionele vragen gesteld. Na de presentatie en het interview heeft het team de specifieke aanbiederpagina uitgewerkt. Het team heeft hierbij het perspectief van de klant ingenomen en gekeken naar de aanwezigheid, compatibiliteit en gebruikersvriendelijkheid van de processen. De uitwerkingen zijn afgestemd met de aanbieder. Hierbij is gelet op correctheid en volledigheid van de beschrijvingen. De e-invoicing markt is sterk in ontwikkeling en daarin spelen verschillende stakeholders een rol. Aan de vele druk bezochte seminars en congressen valt af te lezen dat e-invoicing steeds hoger op de agenda staat van bedrijven, zowel als klant en als aanbieder. Verscheidenheid aan aanbieders Aanbieders van oplossingen voor verzending en verwerking van elektronische facturen hebben verschillende invalshoeken. Door de snel groeiende e-invoicing markt komen er steeds meer aanbieders die hun kernactiviteiten in de aan e-invoicing gerelateerde markten hebben liggen. Zo zijn er bijvoorbeeld de stromen vanuit de hardware markt, de software markt, de printmarkt, de logistieke markt, de postmarkt, etc. Sommige aanbieders leggen hun focus op e-invoicing en e-procurement, anderen bieden e-invoicing aan als additionele dienst bij hun business propositie. E-invoicing 9

10 Accounting Plaza verzorgt, optimaliseert en flexibiliseert de HR & Finance backoffice processen van haar klanten. In 2000 ontstaan, is Accounting Plaza inmiddels uitgegroeid tot het grootste zelfstandige financial shared service centre van Nederland. Accounting Plaza heeft in totaal ongeveer 700 werknemers verspreid over diverse locaties in binnen- en buitenland. Adresgegevens Accounting Plaza Printerweg AD Amersfoort Tel: (033) Contactpersonen De heer B. Beltman Het product voor e-invoicing Accounting Plaza biedt haar elektronische services aan via het Clearing Centre van ClearBIZZ (waar Accounting Plaza licentiehouder van is). Deze samenwerking is in 2007 tot stand gekomen. De service voor e-invoicing biedt klanten de mogelijkheid om elektronische facturen te versturen (elektronisch factureren) en te ontvangen (automatische factuurverwerking). Ook is het opbouwen van een digitaal archief onderdeel van de service. Het platform biedt een end-to-end oplossing waarbij het zogenaamde any-to-any format wordt ondersteund. Vanuit het platform worden de volgende diensten aangeboden: elektronisch factureren voor de business-to-business en de business-to-consumer markt; automatische factuurverwerking voor inkomende facturenstroom; aanvullende diensten, zoals systeemonafhankelijke digitale loonstrookpresentatie en -archivering. De focus ligt op de B2B-sector. In totaal verwerkt Accounting Plaza zo n 9 miljoen facturen per jaar. Een groot deel hiervan is al elektronisch en wordt gedeeltelijk ook via EDI ontvangen of verstuurd. Releasebeleid Accounting Plaza volgt de innovaties van ClearBIZZ. ClearBIZZ heeft een innovatieplan tot Dit zal afhankelijk van de marktontwikkelingen worden aangepast en bijgestuurd. Updates van functionaliteiten vinden op een continue basis plaats en komen ter beschikking van alle aangesloten gebruikers. Installatie, configuratie en hardwarevereisten Accounting Plaza biedt de e-invoicing oplossing aan als een service (SAAS). Dit betekent ondermeer geen hardware en beheer op de locatie van de klant. De meeste boekhoud- en ERP-pakketten zijn eenvoudig te koppelen waardoor de klant snel kan overgaan tot elektronische factuurverwerking of verzending. Support Accounting Plaza heeft een eigen Customer Care Centre voor haar klanten. Het Customer Care Centre biedt een eerste- en tweedelijns support. Als groot financieel shared service centre heeft Accounting Plaza kennis van financiële administraties, boekhoud- en ERP-pakketten zelf in huis. Overige producten en nieuwe ontwikkelingen Accounting Plaza biedt dienstverlening op het gebied van outsourcing en aan financiële en HR-administraties gerelateerde dienstverlening. Accounting Plaza biedt haar e-invoicing diensten aan vanuit een Business Process Outsourcing (BPO) perspectief. Via het Clearing Centre van ClearBIZZ kunnen ook loonstroken verstuurd en gearchiveerd worden. In combinatie met enkele partners biedt Accounting Plaza onder andere ook diensten als creditmanagement, workflow en ordermatching aan. Integratiemogelijkheden Het platform heeft koppelingen met 15 ERP-pakketten en 350 boekhoudpakketten. 10 PricewaterhouseCoopers

11 Certificeringen Het platform voor elektronische diensten heeft een ISO-normering, SAS70 en is SOX compliant. Belastingtechnische aspecten bij e-invoicing Voor haar compliance in diverse landen maakt Accounting Plaza gebruik van een advieskantoor. Voor de inhoud van de factuur voert het bedrijf standaard checks en controles uit. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde vereisten op de factuur en niet naar de correctheid. Waarborging broncode De broncode wordt geborgd door middel van een escrow bij een derde partij. Gebruikersgroep Accounting Plaza heeft interne werkgroepen die de functionaliteit en de klantvriendelijkheid van de systemen toetst. Kosten Op basis van een vooraf overeengekomen SLA wordt er een vast bedrag voor de koppeling en een variabel bedrag voor de service gevraagd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een transactieprijs, die afhankelijk is van het volume van de klant. Marktsegmenten en referenties Accounting Plaza heeft een groot marktaandeel in de retailsector en is verder actief in de zorgsector, dienstverlening en industrie. Referenties van Accounting Plaza zijn onder andere: Ahold en haar dochtermaatschappijen, Prenatal, Leids Universitair Medisch Centrum. Samenwerkingsverbanden Accounting Plaza heeft een breed partnernetwerk met toonaangevende bedrijven om haar dienstverlening op diverse vlakken te vergroten. Implementatiemodel Een koppeling met het platform verloopt snel en eenvoudig. Eigen systemen hoeven niet aangepast te worden en door middel van één koppeling zijn alle reeds aangesloten bedrijven te bereiken. Wanneer de klant zijn systemen verandert, is alleen een nieuwe koppeling voldoende om de dienstverlening te kunnen voortzetten. Onderscheidend vermogen Accounting Plaza onderscheidt zich in de markt als BPO-specialist. Het bedrijf kan de gehele financiële administratie uit handen nemen van haar klanten. Binnen de e-invoicing sector maakt deze Business Process Outsourcing propositie haar uniek. De e-invoicing propositie is namelijk slechts een klein deel van de diensten die Accounting Plaza aanbiedt om de hele keten te kunnen optimaliseren. E-invoicing 11

12 Stap 1: Intake / Contract / Order Niet aanwezig Deze stap is niet aanwezig. Stap 2: Orderverwerking Niet aanwezig Orderverwerking is niet aanwezig. Stap 3: Verzamelen gegevens Aanwezig Afhankelijk van de gekozen oplossing is dit aanwezig. Stap 4: Opstellen factuur Aanwezig De leverancier verstuurt de factuur vanuit de bestaande billing systemen naar Accounting Plaza die deze via UBL omzet naar het format dat met de afnemer afgesproken is. Stap 5: Verzenden factuur Aanwezig De leverancier verstuurt de factuur vanuit de bestaande billing systemen naar Accounting Plaza die deze via UBL omzet naar het format dat met de afnemer afgesproken is. Stap 6: Debiteurenbeheer Optioneel In samenwerking met andere partijen biedt Accounting Plaza haar klanten de mogelijkheid tot debiteurenbeheer. Stap 7: Verwerken ontvangsten Niet aanwezig Het verwerken van ontvangsten is niet aanwezig. Stap 8: Archiveren Aanwezig Accounting Plaza biedt de mogelijkheid tot (elektronische) archivering. Stap 9: Rapporteren Aanwezig De klant kan inloggen op een dashboard waaruit diverse management rapportages gedraaid kunnen worden. Tevens zijn er via het dashboard controle- en informatiemanagementmogelijkheden. 12 PricewaterhouseCoopers

13 Anachron is opgericht in 1999 en is specialist op het gebied van elektronisch presenteren en archiveren van facturen. Anachron heeft 39 werknemers in dienst, waarvan het merendeel werkzaam is op het hoofdkantoor in Amsterdam. Anachron focust zich met name op de B2B-markt. Adresgegevens Joop Geesinkweg AW Amsterdam Tel: + 31 (0) Contactpersoon De heer F. Hoekstra Het product voor e-invoicing Anachron levert end-to-end oplossingen voor zowel de inkomende als de uitgaande factuurstroom. Hierbij maakt Anachron voornamelijk gebruik van het Direct Biller model en het Consolidator model. Het Direct Biller model houdt in dat een verzender facturen uitstuurt naar meerdere ontvangers. In de look and feel van de verzender wordt de e-invoicing portal via het internet beschikbaar gemaakt voor verzender en ontvanger. Het Consolidator model houdt in dat meerdere verzenders en meerdere ontvangers facturen via een generiek e-invoicing platform kunnen uitwisselen. Het Consolidator model heeft standaard functionaliteiten voor de verzenders en ontvangers. Anachron kan alle formaten aan en deze omzetten naar ieder ander format ( any-to-any- format ). De oplossingen van Anachron zijn 100% papierloos. Scanning of printoplossingen worden alleen als transitie gezien. Anachron signeert elk factuurdocument met de geavanceerde digitale handtekening die, indien vereist, is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat. Releasebeleid Anachron voert maandelijks een update naar haar klanten uit. Dit kan verschillen van een geheel nieuwe versie tot patches. In de updates worden ook nieuwe functionaliteiten aangekondigd. Installatie, configuratie en hardwarevereisten Het enige dat Anachron van haar klanten verlangt, is om een workshop in te plannen. Tijdens deze workshop worden de functionaliteiten bepaald. Op deze manier kan Anachron de sleutelelementen bepalen van de factuurdata. Nadat de optimale set-up is gekozen, implementeert Anachron haar oplossing ( Direct Biller ) of koppelt zij de klant aan de hub ( Consolidator ). Over het algemeen maakt Anachron gebruik van een standaard oplossing, die tailor-made kan worden gemaakt. Zo heeft de klant de mogelijkheid om haar eigen 'look and feel' en gewenste functionaliteiten aan de e-invoicing portal te geven. Nieuwe cliënten hebben het 'Direct Biller' model live in 3 maanden in verband met de implementatie. Het Consolidator model kan in één dag live zijn (tekenen contract en creëren account). Anachron heeft verschillende standaard koppelingen met boekhoudpakketten en ERP/softwarepakketten. Het aantal koppelingen neemt momenteel snel toe. Support Anachron verleent haar klanten een support/helpdeskfunctie zowel per als telefonisch. De supportafdeling is meertalig. Hierbij opereert Anachron als een tweedelijnssupport. De eerste lijn is de helpdesk bij de klant. Als er een vraag per of per telefoon binnenkomt, probeert eerst de helpdesk de vraag op te lossen. Indien dit niet lukt, wordt de vraag doorverwezen naar Anachron. Anachron traint de helpdesk van de klant, zodat deze de e-invoicing oplossing op een goed niveau begrijpt en probleemoplossend kan fungeren. Anachron ondersteunt haar klanten in het onboarden van ontvangers en verzenders. Anachron heeft een dedicated sales team, welke het on boarding proces van haar klanten kan overnemen dan wel ondersteunen. E-invoicing 13

14 Overige producten en nieuwe ontwikkelingen Naast facturen kunnen ook andere documenten via een end-to-end oplossing gepresenteerd worden. Diensten die Anachron ook aanbiedt, zijn: het online presenteren en archiveren van loonstroken, contracten, aanmaningen en (verzekerings)polissen. Anachron biedt daarnaast diverse AddOn's aan die het totale factuurproces optimaliseren. Zo is Anachron in staat om diverse betaalmethoden te koppelen aan de e-invoicing portal waarin de facturen worden gepresenteerd. Anachron ondersteunt online betaaltoepassingen als IDEAL, Digitale Nota, Credit Card via de diverse Payment Service Providers. Daarnaast ondersteunt Anachron print & mail distributie door heel Europa. Anachron maakt een kopie van de papieren factuur beschikbaar in het online factuurarchief van de verzender. Integratiemogelijkheden Anachron biedt standaardkoppelingen voor het versturen en ontvangen van factuurdata vanuit diverse boekhoud, ERP en softwarepakketten aan. Daarnaast heeft het Anachron e-invoicing platform connecties met internationale e-invoicing netwerken. Deze multi-channel benadering maakt het voor de verzender mogelijk om, via Anachron, de factuurdata aan te leveren op het platform of netwerk waarop de ontvanger is aangesloten. Certificeringen Anachron is in de laatste fase van het verkrijgen van de ISO 9001, ISO en SAS 70-certificering. Belastingtechnische aspecten bij e-invoicing De fiscale en juridische vraagstukken die e-invoicing en e-archiving met zich meebrengt, zijn afgedekt door Anachron. Dit geldt zowel voor de nationale als internationale wetgeving. Een voorbeeld hiervan is de noodzakelijke software die in Nederland beschikbaar is voor de gekwalificeerde handtekeningen in Duitsland. Waarborging broncode Alleen op specifiek verzoek wordt de broncode door middel van een escrow gewaarborgd. Hier wordt in de praktijk zelden om gevraagd. Gebruikersgroep Anachron wisselt actief ervaringen uit met haar klanten, partners en leveranciers van boekhoud, ERP en softwarepakketten om zo haar dienstverlening te kunnen verbeteren en optimaliseren. Implementatiemodel Implementaties worden door Anachron zelf uitgevoerd en de duur daarvan verschilt per situatie. Implementatie van het Direct Biller model kan 3 maanden duren in verband met de implementatie en uitrol naar verschillende landen, terwijl het Consolidator model slechts een dag nodig heeft. Hierbij is slechts het tekenen van het contract en het creëren van een account vereist. Onderscheidend vermogen Anachron biedt als ASP haar klanten end-to-end oplossingen en optimaliseert de uitgaande en inkomende factuurstroom en het verwerkingsproces van de klant. Daarnaast is het uniek dat Anachron dispuutmanagement kan aanbieden op factuurregelniveau. De functionaliteit online dispuutafhandeling stelt de ontvanger in staat om online vragen te stellen over de factuur of een factuurregel. Het is ook mogelijk dat de ontvanger een bijlage toevoegt. Dit draagt bij aan een gestructureerde verwerking van klantvragen en een verkorting van de afhandelingtijd. De online dispuutfunctionaliteit kan geïntegreerd worden met Credit Management software. De oplossingen van Anachron zijn multilingual en multicurrency en worden in meer dan 70 landen gebruikt. Kosten Het kostenaspect van de Anachron dienstverlening bestaat zowel uit een vast bedrag voor de implementatie en koppeling als een variabel bedrag per factuur. Marktsegmenten en referenties Anachron focust zich op de B2B-markt. Hoewel het zich niet focust op bepaalde segmenten heeft zij een sterke vertegenwoordiging in de automotive sector. Met haar Consolidator model en de koppelingen met de diverse boekhoudsystemen richt zij zich ook op de MKB-markt. Enkele referenties van Anachron zijn ING, Eneco, Essent, Lyreco, LeasePlan en Athlon Car Lease. 14 PricewaterhouseCoopers

15 Samenwerkingsverbanden De key partner van Anachron is ING. Het belang van ING in Anachron is onlangs uitgebreid naar 30%. Anachron is de e-invoicing technology partner van ING. ING heeft e-invoicing opgenomen in haar nationale en internationale productenportfolio. Anachron heeft daarnaast selling partners in de UK, België en de Baltische Staten. E-invoicing 15

16 Stap 1: Intake / Contract / Order Aanwezig Anachron faciliteert het elektronisch versturen van een PO aan de leverancier. Daarnaast biedt Anachron de mogelijkheid om de factuurdata verstuurd aan de klant te controleren op PO nummer en andere validatiekenmerken. Stap 2: Orderverwerking Niet aanwezig Orderverwerking vindt plaats in het financiële systeem van de klant. Stap 3: Verzamelen gegevens Aanwezig Afhankelijk van de gekozen oplossing kan het zijn dat Anachron de gegevens verzamelt. Anachron kan de gegevens of bestanden (vb. PDF) verzamelen en consolideren tot een verzamelfactuur. Daarnaast is het mogelijk dat Anachron naast de factuurdata, data over het verbruik van de services of producten koppelt aan de factuur. Hierdoor kan de klant analyses en rapportages genereren. Stap 4: Opstellen factuur Aanwezig De factuur wordt in het facturatiesysteem van de klant aangemaakt. De klant verstuurt de factuurdata via een beveiligde verbinding naar het Anachron e-invoicing platform. Anachron verzorgt de factuuropmaak voor haar klanten. Stap 5: Verzenden factuur Aanwezig De factuur wordt binnen de e-invoicing portal gepresenteerd en gearchiveerd. De ontvanger ontvangt een notificatie waarin de ontvangst van de nieuwe factuur wordt aangekondigd. De ontvanger kan met de notificatie een factuurbestand voor autorisatie of directe verwerking mee laten sturen. Afhankelijk van de gekozen oplossing en de overeenkomst met de verzender kan vrijwel elk downloadformaat beschikbaar worden gemaakt aan de ontvanger. Anachron kan daarnaast de factuurdata via een directe beveiligde verbinding beschikbaar stellen aan de ontvanger. De ontvanger kan hierdoor de factuurdata direct verwerken in haar business applicatie. Stap 6: Debiteurenbeheer Optioneel Door samenwerking met enkele marktpartijen kan er een incasso- en debiteurenbeheer plaatsvinden. Stap 7: Verwerken ontvangsten Aanwezig Ontvangsten kunnen ook geregistreerd worden door Anachron. In bepaalde communities vindt er matching van ontvangsten en facturen plaats. Een voorbeeld van een community die door Anachron ondersteund wordt, is het ROB platform. Stap 8: Archiveren Aanwezig Klanten van Anachron hebben de beschikking over een online factuurarchief voor de volledige 7 jaar of langer indien vereist. Het archief is altijd beschikbaar. Binnen het archief kunnen zoekopdrachten uitgevoerd worden. Deze zoekresultaten zijn realtime opvraagbaar en in verschillende formaten te downloaden. Stap 9: Rapporteren Aanwezig Anachron biedt standaard rapportagefunctionaliteiten aan, maar kan ook maatwerk leveren. Het is mogelijk om klantinformatie te koppelen aan de factuurdata. Hierdoor kan de ontvanger uitgebreide rapportages genereren en analyses maken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Caller Details (Telco) en Smart Metering (Energy). Rapportages kunnen variëren van high-level tot heel gedetailleerd. 16 PricewaterhouseCoopers

17 B2BOOST is opgericht in 2000 en biedt een oplossing voor het proces van zowel inkomende als uitgaande facturatie, genaamd InvoiceGate. B2BOOST maakt gebruik van een platform dat wordt gehost vanuit België. Adresgegevens B2BOOST S.A. Chée de Waterloo, 1453 B Brussels Tel: +32 (0) Contactpersoon De heer G. Collet Het product voor e-invoicing B2BOOST biedt haar klanten een totaaloplossing voor zowel inkomende als uitgaande facturen: InvoiceGate. Samen met de klant worden de gewenste opties geselecteerd. Deze kunnen variëren van een zeer uitgebreide e-invoicing en e-archiving oplossing tot een waardevolle aanvulling op bestaande systemen, activiteiten en processen. De oplossing is opgebouwd uit gestandaardiseerde modules die voor de klant op maat kunnen worden gemaakt. B2BOOST maakt hierbij gebruik van een platform waarbij het een any-to-any format ondersteunt. Vanuit diverse billing en facturatiesystemen van de klant kunnen allerlei soorten formats naar het platform verstuurd worden. Afhankelijk van de eisen van de ontvanger wordt er afgesproken in welk format de factuur verstuurd wordt. In overleg met beide partijen kan B2BOOST ook de facturen archiveren. Op dit moment is de e-invoicing oplossing live in de Benelux, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk. Binnenkort komen hier de Scandinavische landen bij. In 2007 heeft B2BOOST transacties afgehandeld via haar platform. De focus ligt op de grotere bedrijven, maar het MKB kan ook aan het platform gekoppeld worden dankzij de webbased oplossing met een downloadbare virtuele printer en webservice. Releasebeleid B2BOOST verspreidt elk jaar twee nieuwe versies van haar software. Deze is grotendeels afhankelijk van de vereisten van de bestaande en de nieuwe klanten. Updates van functionaliteiten vinden op een continue basis plaats en komen ter beschikking van alle aangesloten gebruikers. Installatie, configuratie en hardwarevereisten Over het algemeen hoeft de klant niets te veranderen of te installeren om gebruik te kunnen maken van de oplossing van B2BOOST. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om een kleine applicatie te installeren op de systemen van de klant voor het beveiligd versturen of ontvangen van factuurinformatie. De klant kan hiervoor een bestand downloaden dat zichzelf installeert. Enige vereiste voor de klant is het hebben van een internetverbinding. Binnen 24 uur wordt de klant gekoppeld aan het platform van B2BOOST. De klant stuurt zijn factuur of factuurdata naar B2BOOST, die deze dematerialiseert en omvormt tot het format dat met de ontvanger is overeengekomen. B2BOOST maakt gebruik van gekwalificeerde handtekeningen en EDI. Daarnaast presenteert zij ook facturen op een webportal. Support B2BOOST biedt een helpdesk aan aan haar klanten en de gebruikers van het platform. Veel verloopt via de portal, waar ook een Frequently Asked Questions (FAQ) sectie is, maar er is ook een supportteam ter beschikking. Voor ondersteuning treedt B2BOOST op als tweede- of derdelijnsupport. In de gaming sector treedt zij ook vaak op als eerstelijnsupport, waarbij zij actief problemen identificeert en oplost. Overige producten en nieuwe ontwikkelingen B2BOOST is oorspronkelijk afkomstig uit de gaming industrie, waar hun ontwikkeling begon met het opzetten en hosten van een online gaming transactieplatform. Hierop biedt zij ook een community aan waar de gameverkopers, leveranciers en distributeurs onderling elektronische documenten kunnen uitwisselen. Leveranciers en aankopers kunnen bijvoorbeeld elektronische orders, prijslijsten, special offers, bestellinginformatie en andere documenten uitwisselen. Het doel is om in de gaming industrie de E-invoicing 17

18 complete waardeketen te automatiseren. Op dit moment wordt 80% van de Europese distributie van videogames door B2BOOST behandeld. Vanuit die expertise heeft zij ook haar e-invoicing en e-archiving oplossing ontwikkeld. Voor geïnteresseerde klanten biedt zij een gefundeerde excel based business case aan waarop men kan zien op welke manier e-invoicing en e-archiving interessant zijn. Nieuwe diensten die B2BOOST momenteel aan het testen is, zijn onder andere dispuutmanagement, creditmanagement en de status van betalingen. Integratiemogelijkheden Aangezien het B2BOOST-platform aansluit op bestaande billing- en facturatiesystemen en alle formats kan omzetten, is zij volledig op stand-alone basis te gebruiken. Certificeringen B2BOOST heeft geen certificeringen. Belastingtechnische aspecten bij e-invoicing B2BOOST maakt gebruik van gekwalificeerde handtekeningen. Voor haar compliance in de diverse landen maakt zij gebruik van een advieskantoor. Op de inhoud van de factuur worden controles uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid en niet naar de correctheid van bepaalde vereisten. Waarborging broncode In overleg met de klant kan de broncode worden gewaarborgd door middel van een escrow. klant om een beveiligde lijn tussen B2BOOST en de klant op te zetten. De klant dient dan een bestand te downloaden dat zichzelf installeert. Onderscheidend vermogen Het onderscheidend vermogen van B2BOOST is de flexibiliteit in de aansluiting op de bestaande systemen van de klant. Omdat B2BOOST alle formats aankan, hoeft de klant in haar systemen niks te veranderen. Verder laat de expertise van B2BOOST ook toe om het interne facturatieproces verder te optimaliseren. Kosten De kosten voor het gebruik van de B2BOOST-0oplossing worden berekend op basis van het dataverkeer, de archivering en de gebruikte elektronische handtekeningen. Hierbij moet gedacht worden aan het aantal facturen dat verstuurd wordt. Verder wordt de implementatie (indien vereist), onderhoudsfee en een licentiefee voor het gebruik van de portal doorberekend. Marktsegmenten en referenties B2BOOST heeft een groot marktaandeel in de gaming sector, waaruit het oorspronkelijk gegroeid is. Referenties zijn onder andere: Electronic Arts (EA), British Telecom (BT), Intertoys, Carrefour, Bart Smit en Ubisoft. Samenwerkingsverbanden B2BOOST werkt samen met advieskantoren en een groot internationaal telecombedrijf. Gebruikersgroep B2BOOST communiceert actief met haar klanten om haar dienstverlening en de werking van het InvoiceGate platform te optimaliseren. Implementatiemodel Het is mogelijk om met de B2BOOST-oplossing binnen een dag live te zijn. Via haar webplatform InvoiceGate kan een nieuwe klant zich aanmelden. In principe kan B2BOOST alle bestaande output van de billingsystemen van de klant aan. Eventueel is een halfgeautomatiseerde installatie nodig bij de 18 PricewaterhouseCoopers

19 Stap 1: Intake / Contract / Order Niet aanwezig Op dit moment alleen aanwezig in de community van de video gaming industrie. Stap 2: Orderverwerking Niet aanwezig Op dit moment alleen aanwezig in de community van de video gaming industrie. Stap 3: Verzamelen gegevens Aanwezig De leverancier verstuurt de factuur vanuit de bestaande billing systemen naar b2boost die deze dematerialiseert en naar het format omzet die met de afnemer afgesproken is. Stap 4: Opstellen factuur Aanwezig De leverancier verstuurt de factuur vanuit de bestaande billing systemen naar b2boost die deze dematerialiseert en naar het format omzet die met de afnemer afgesproken is. Stap 5: Verzenden factuur Aanwezig De leverancier verstuurt de factuur vanuit de bestaande billing systemen naar b2boost die deze dematerialiseert en naar het format omzet die met de afnemer afgesproken is. Stap 6: Debiteurenbeheer Niet aanwezig In ontwikkeling. Stap 7: Verwerken ontvangsten Niet aanwezig Ontvangsten worden niet geregistreerd door b2boost. Stap 8: Archiveren Aanwezig B2boost biedt de leverancier en de afnemer de mogelijkheid voor elektronische archivering van de facturen. Stap 9: Rapporteren Aanwezig Een reportage mogelijkheid is aanwezig. Hierbij wordt met de klant bekeken wat interessante data is. Hierbij moet gedacht worden aan het aantal nieuwe accounts, nieuwe gebruikers en total views. Er wordt altijd een controle bestand naar de klant teruggestuurd. Daarnaast zijn er ook error reports en alarmeringsprocedures. E-invoicing 19

20 Basware Nederland is opgericht in 2000, terwijl het hoofdkantoor in Finland al vanaf 1985 actief is. Basware is een internationaal bedrijf met een eigen organisatie en partnernetwerk. De ontwikkeling van de Basware oplossingen is geheel in eigen handen. Adresgegevens Basware Corporation Joop Geesinkweg AZ Amsterdam Nederland Tel: (020) Contactpersoon De heer P. Klaver Het product voor e-invoicing Basware biedt oplossingen voor zowel het ontvangen en verwerken van inkomende als het versturen van uitgaande facturen. In 1985 is gestart met een oplossing voor het verwerken van inkomende facturen, om in 2002 uit te breiden met het aanbieden van een platform om facturen elektronisch te ontvangen en te versturen. Daarnaast biedt Basware modules om facturen automatisch to matchen met orders en contractverplichtingen. Releasebeleid Basware brengt jaarlijks een nieuwe versie uit van haar oplossing. Subreleases worden maximaal twee maal per jaar uitgebracht. Tot twee volledige versies terug biedt Basware ondersteuning. Installatie, configuratie en hardwarevereisten De Basware oplossing voor het elektronisch versturen en ontvangen van facturen is genaamd Basware Business Transactions en is een web-based SaaS-oplossing. Dit betekent dat deze oplossing gehost wordt door Basware zelf en dat klanten geen investeringen in IT-hardware en infrastructuur hoeven te doen. De oplossing voor interne factuurverwerking, Basware Invoice Processing, biedt Basware aan als in-house en als SaaS-oplossing. Support Basware biedt de mogelijkheid om tijdens kantooruren met het Europese support centre in Nederland contact op te nemen. Support wordt geleverd via telefoon, en middels een supportsysteem. Support wordt ofwel remote vanaf het support centre geleverd ofwel uitgevoerd bij de klant zelf. Het Europese support centre bedient Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Resellers beschikken daarnaast over een eigen support desk. Overige producten en nieuwe ontwikkelingen Naast e-facturatie biedt Basware software aan voor inkomende factuurverwerking en inkoopmanagement. Middels OCR (Optical Character Recognition) worden facturen gedigitaliseerd. Na digitalisering en goedkeuring worden de facturen gematcht met de inkooporders of contracten, indien de matching succesvol is kunnen ze direct worden betaald, de uitzonderingen worden ter goedkeuring rondgestuurd naar de betreffende budgethouders. Na goedkeuring worden de facturen vrijgegeven voor betaling vanuit het financiële of ERP-systeem. De facturen worden daarna gearchiveerd. Ook het gehele inkoopproces kan ondergebracht worden in Basware, vanaf het offertetraject en contractmanagement tot aan het ontvangen van de goederen. Basware werkt op dit moment aan een aantal ontwikkelingen: ontwikkelen online interfaces met o.a. MS Dynamics AX; uitbreiden functionaliteit Supplier Portal; verdere ontwikkeling sourcing en contractmanagement functionaliteit; uitbreiden partnerships met andere e-invoice platformen. Integratiemogelijkheden Basware heeft met zijn oplossing integratiemogelijkheden met zowel financiële als ERP-systemen. Basware heeft inmiddels koppelingen ontwikkeld met meer dan 200 financiële en ERP-systemen. Daarbij zijn er gecertificeerde koppelingen met o.a. SAP en Oracle. De integratie met ERP is online gerealiseerd, in tegenstelling tot batchverwerking. 20 PricewaterhouseCoopers

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Factuurverwerking via Internet Is de papieren factuur verleden tijd? 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Inhoud Introductie TBlox De vervangingvan papierenfacturendoor electronische

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Masterclass e-invoicing

Masterclass e-invoicing Masterclass e-invoicing We beginnen met een kleine toets Hoeveel kost de gemiddelde inkomende (leverancier) factuur bij volledige verwerking of verzending? 5 15 Euro of 20 40 Euro Een inkomende factuur

Nadere informatie

Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis

Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis Patrick Frijns Geboren in 1962 Belastingdienst sinds 1988 Accountant/EDP-auditor E: ppah.frijns@belastingdienst.nl M: +31

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay heliview Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay Benchmark voor de top van de Nederlandse markt Heliview introduceert samen met Ricoh een tool om de efficiency van processen rondom inkomende facturen te

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Elektronisch factureren Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Contact informatie: Deltec Software B.V. Nikkelstraat 43 1411 AH Naarden Tel: +31 (0) 35

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Inhoudsopgave 1 Wat houdt dat in? 3 2 Wat is het Ariba Netwerk 5 3 Catalogus 7 4 Wat kost het 8 5 Contact

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

Unified by Invoicing Jan Druppel

Unified by Invoicing Jan Druppel Unified by Invoicing Jan Druppel Audio = kanaal 8 De elektronische factuur - Dagelijkse confrontatie - - Hoe proberen we op te lossen? - - Wat is elektronische factuur? - - De elektronische community -

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom 24 Voordelen De verwachte voordelen om over te stappen op elektronisch factureren zijn onder meer kostenbesparing en voldoen aan de wens of zelfs eis van de klanten, en ook het eerder betaald krijgen van

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

E-docs. Beschikbaar vanaf XDMS 6.6

E-docs. Beschikbaar vanaf XDMS 6.6 E-docs Beschikbaar vanaf XDMS 6.6 Intro Automatisering, digitalisering en vooruitgang; dit zijn termen die vaak samengaan met een vernieuwde manier van werken. Streven naar een optimaal verloop van uw

Nadere informatie

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2017

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2017 Hét tipping point van e-facturatie Exclusive 2017 Exclusive 2017 Hét tipping point van e-facturatie Sprekers Exclusive 2017 Floris Kleemans Oprichter Stichting FOCAFET en voormalig hoofd Strategie van

Nadere informatie

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren?

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? 30 oktober 2008, Kenniscongres Administratieve Software Friso de Jong, Factuurwijzer, Platform ELFA, EEI Platform Platform ELFA Westervoortsedijk

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011 Elektronisch factureren met Z factuur 10 Okt.2011 Kernvragen Wat is digitaal en wat is elektronisch? Wat is nou een S@les in de Bouw standaard, en wat heb ik er aan? Is het wel betrouwbaar? Zijn er risico

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland Welkom Proquro klanten! Agenda 10.00 11:30 Ontwikkelingen, visie en productlancering Proquro e Facturen

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel 13 april 2017, Rotterdam Agenda 1. Introductie Peter Bouwmans & Simac Document Solutions 2. Introductie Paul Reinhard & PON 3. Project digitale

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro Perrit scant uw inkomende poststukken Post doorsturen naar PerPage Scanfaciliteit Openen, scanklaar maken en scannen van de bedrijfspost in een beveiligde omgeving door gescreende medewerkers. Post wordt

Nadere informatie

Renta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers

Renta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers Henri Jeandarme Renta Solutions Luc Caubergh - UnifiedPost Agenda Situering Renta Solutions Renta vzw Renta Solutions Case Voordelen Renta Electronic Invoicing in cijfers Beslissingscriteria Solution Partner

Nadere informatie

Opmaak, (digitale) distributie en archivering van documenten in de praktijk. Heering Ligthart Bravilor Bonamat

Opmaak, (digitale) distributie en archivering van documenten in de praktijk. Heering Ligthart Bravilor Bonamat Opmaak, (digitale) distributie en archivering van documenten in de praktijk Heering Ligthart Bravilor Bonamat Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Electronische factuurverwerking voor woningcorporatiess

Electronische factuurverwerking voor woningcorporatiess E-Content INVOICE Electronische factuurverwerking voor woningcorporatiess Jaarlijks verwerkt u duizenden inkoopfacturen in uw primaire systeem. Toch is het veel handwerk. Denk aan de vele handmatige acties

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS

BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS Aan: Deelnemers Keurmerk E-factureren Van: Stichting Waarborg E-factureren Datum: 31 oktober 2011 Betreft: Beschrijving processen bij keurmerkvoerders Keurmerkvoerders

Nadere informatie

Symsys9 maakt e-facturatie mogelijk voor de communicatie industrie

Symsys9 maakt e-facturatie mogelijk voor de communicatie industrie Symsys9 maakt e-facturatie mogelijk voor de communicatie industrie Symsys9 is de alles-inéén business applicatie voor projecten, media, finance en crm. Het systeem wordt dagelijks gebruikt door honderden

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Documenten afhandeling, archivering en workflow, tezamen leiden ze vaak tot de vorming van aanzienlijke kosten

Documenten afhandeling, archivering en workflow, tezamen leiden ze vaak tot de vorming van aanzienlijke kosten Documenten afhandeling, archivering en workflow, tezamen leiden ze vaak tot de vorming van aanzienlijke kosten Het beheren, onderhouden en opslaan van papieren documenten binnen uw organisatie is vaak

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Vila Etiketten B.V.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Vila Etiketten B.V. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Vila Etiketten BV Vila Etiketten Dè expert in etiketten Het bedrijf Vila Etiketten

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot Agenda Huidig landschap e-factureren SimplerInvoicing: Het 4-rollen model Use-cases Deliverables Deelnemers Planning & Organisatie Project

Nadere informatie

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 1 Digitale Transformatie in Factureren September 2016 Simplerinvoicing. All rights reserved. Jaap Jan

Nadere informatie

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint.

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint. De juiste uitstraling binnen uw organisatie komt van binnenuit. Uw backoffice is daarin een erg belangrijk onderdeel en moet vlekkeloos op orde zijn. Dit alles met als doel uw klanten zo optimaal en efficiënt

Nadere informatie

Elektronische vrachtbrief

Elektronische vrachtbrief 3 Elektronische vrachtbrief SVA congres 2014 Stephan Okhuijsen Projectmanager TransFollow Patrick Huijgen Sales- en Partnermanager TransFollow Rob van der Lee Product owner TransFollow Standaard elektronische

Nadere informatie

Enorm besparen op factureren

Enorm besparen op factureren Enorm besparen op factureren Accounting Plaza levert e-invoicing als dienst Talloze bedrijven factureren en betalen nog handmatig. Automatiseren van deze processen levert grote besparingen op. Accounting

Nadere informatie

Op weg naar e-facturatie

Op weg naar e-facturatie Op weg naar e-facturatie Nationale Administrateursdag 2013 Johan D. Schaeffer Founder en CTO Op weg naar e-facturatie Waar hebben we het over? Wat is een e-factuur? Wat is e-facturatie? De voordelen van

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing

Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing 1 Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing 10 mei 2016. Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing. All rights reserved. Agenda

Nadere informatie

Aanmelden als exposant of sponsor? Ga naar: http://www.factuurcongres.nl/profileren 1

Aanmelden als exposant of sponsor? Ga naar: http://www.factuurcongres.nl/profileren 1 1 1. ORGANISATIE DIE DE PRAKTIJKCASE AANLEVERT Naam Bedrijfsomschrijving Ricoh Nederland Adres Utopialaan 25 Ricoh is leverancier van IT & documentmanagement oplossingen. Dankzij de sleutelrol die Ricoh

Nadere informatie

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Per 01.01.2004 Eenvoudige aanmaak en verwerking van betalingen (multi-channel approach) op drie mogelijke manieren. Combinatie is ook mogelijk: o Webmenu-interface

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN?

DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? Whitepaper De overstap naar geautomatiseerde factuurverwerking Wat zijn de aandachtspunten? Organisatie: Easy Systems BV

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van Handleiding Ingis Afnemer Ontvanger van facturen februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN OPZET VAN DE HANDLEIDING... 3 2 ONTVANGER INGIS FACTUREN... 4 2.1 Ondersteunde Browsers... 4 2.2 Inloggen op

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Online besparen voor betere zorg

Online besparen voor betere zorg Online besparen voor betere zorg Intrakoop online: online besparen voor betere zorg Intrakoop E-inkopen Een unieke manier van elektronisch inkopen: makkelijk, goedkoop en efficiënt. Met Intrakoop E-inkopen

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie