Enorm besparen op factureren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enorm besparen op factureren"

Transcriptie

1 Enorm besparen op factureren Accounting Plaza levert e-invoicing als dienst Talloze bedrijven factureren en betalen nog handmatig. Automatiseren van deze processen levert grote besparingen op. Accounting Plaza biedt die dienst aan en garandeert binnen een jaar middelgrote en grote bedrijven winst op de business case. AME Research wil precies weten wat e-invoicing of elektronisch factureren is en interviewde hierover twee experts van de financieel-administratieve dienstverlener Accounting Plaza uit Wormer. Dit interview definieert wat deze leverancier van elektronisch factureren aanbiedt en waarom dat forse besparingen op personeel en processen oplevert. Voor bedrijven die genoeg facturen verzenden of ontvangen en nog handmatig verwerken is dit interview een eye opener. Ga de uitdaging tot vernieuwing aan, inclusief het begeleiden van overtollig personeel naar zijn nieuwe uitdagingen en vraag Accounting Plaza om een winstgevende business case. De essentie Opmaken en verzenden van facturen enerzijds en het ontvangen, controleren en betalen van facturen anderzijds is de essentie van iedere bedrijfsvoering. Einddoel is dat de opbrengst van verzonden facturen hoger is dan de kosten van betaalde facturen. Alleen dan komt er meer geld binnen dan eruit gaat. Verreweg de meeste bedrijven verzenden en betalen facturen van papier. Het is een omvangrijke stroom van documenten. Steeds vaker worden deze documenten gescand, maar dan nog worden zij veelal afgedrukt. Accounting Plaza biedt bedrijven een systeem aan dat facturen en betalingen omzet in datasets die volledig elektronisch in administraties verwerkt worden. De onderneming claimt dat bij voldoende volume hiermee een kostenbesparing wordt bereikt van minimaal 50-60% ten opzichte van handmatige verwerking. Accounting Plaza is een onderneming uit Wormerland in de Zaanstreek. De in het jaar 2000 opgerichte onderneming is specialist in het uitbesteden van financieel-administratieve processen, waaronder personeels- en salarisadministraties en ook het beheer van ERP systemen. Onderdeel daarvan is het uitbesteden van factuurverwerking en factureren. Accounting Plaza behaalde in 2010 een omzet van 38,8 miljoen met gemiddeld 623 voltijdbanen. Met een operationele marge van 6,7% en een solvabiliteit van 35% is Accounting Plaza een financieel gezonde onderneming. De oplossingen van Accounting Plaza zijn geschikt voor ieder middelgroot en groot bedrijf. Voor de dienstverlening op het gebied van verwerking van factureren concentreert Accounting Plaza zich op het volledig elektronisch maken van deze processen. Dit heet e-invoicing. Daarvoor heeft Accounting Plaza een eigen softwareoplossing ontwikkeld met een omvangrijke database van factuurmodellen die iedere factuur tussen verzender en ontvanger omzet in een dataset waardoor deze zonder menselijke tussenkomst in de financiële administraties van elk bedrijf verwerkt kan worden. De oplossing wordt middels een SaaS aangeboden aan een breed spectrum van bedrijven en instellingen.

2 De definitie Ondanks het feit dat factureren en betalen kernactiviteit van iedere onderneming is, is het lastig zich voor te stellen hoe deze processen precies verlopen en waarom het zoveel bespaarkansen biedt. Om dat beter te begrijpen luistert AME Research naar Development manager e-invoicing Jan Burgers en naar sales manager Fred van Nes van de afdeling e-invoicing by Accounting Plaza. Kunnen zij uitleggen wat zij precies aanbieden en waarom dat voordelig is voor klanten? Zij beginnen met te definiëren wat e-invoicing precies is. e-invoicing is elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Dat is onderdeel van een aantal processen tussen debiteuren en crediteuren. Deze facturen vormen de basis voor incasseren en betalen. Hoe scherp definieert Accounting Plaza e-invoicing? Van Nes: Echt elektronisch factureren vindt nog nauwelijks plaats en houdt een volledige elektronische uitwisseling van factuurdata in. Burgers onderscheidt Electronic Data Interchange (EDI), digitaal factureren en elektronisch factureren. Digitaal factureren is het elektronisch transporteren van een visueel document, een PDF, Word document of Excelsheet. Een mens moet dat document lezen om er wat mee te doen. De verzender kan het elektronisch maken en verzenden, de ontvanger kan het niet zonder meer elektronisch verwerken. EDI bestaat al heel lang en is het uitwisselen van elektronische documenten waarin de inhoud in gestructureerde definities is vastgelegd. Deze definities zijn gebaseerd op afspraken binnen een business gemeenschap of een waardeketen. Hierbij sluit een groep bedrijven een overeenkomst waarin zij afspreken in een bepaalde structuur informatie uit te wisselen. Deze informatie kan bestaan uit facturen, maar ook uit andere documenten zoals orders. Het kenmerk van EDI is dat binnen een groep afspraken worden gemaakt over data uitwisseling. Elektronisch factureren of e-invoicing is een open elektronische communicatiemethode waarvoor geen bilaterale of multilaterale afspraken over definities binnen groepen gemaakt worden. Hierbij stelt de ontvanger vooraf geen formaat- of factuureisen aan de verzender. De elektronische factuur is, anders dan de digitale factuur, niet visueel en af te drukken, maar een dataset. De elektronische factuur kan zonder menselijke tussenkomst door computers verwerkt worden. Daarin lijkt de elektronische factuur op EDI, behalve dat er vooraf geen onderlinge afspraken nodig zijn. In de definitie van Accounting Plaza is e-invoicing dus het verzenden en ontvangen van elektronische facturen in de vorm van datasets die direct geautomatiseerd verwerkt kunnen worden zonder dat verzender en ontvanger daarover vooraf afspraken hebben gemaakt. De koppelaar Burgers: Het ontbreken van afspraken is onze uitdaging omdat na ontvangst van de factuur door een bedrijf andere processen volgen. EDI-facturen rollen automatisch in de boekhouding tot en met het klaarzetten voor betaling in de bankrekening als de betalende partij daarvoor programmatuur heeft geïnstalleerd. Het ontvangen, verwerken en betalen van de factuur zijn verschillende, complementaire processen. Onze definitie van e-invoicing stopt bij de ontvangst en eventueel verwerken van de factuur. Hij illustreert het proces aan de hand van handmatig verzonden papieren facturen. De ontvanger legt de factuur naast zich en tikt de inhoud in zijn PC over in de velden van zijn eigen systeem. Daarna gaat die factuur het bedrijfsproces in, enerzijds als een te bewaren documentenstroom, anderzijds als een elektronische betalingsopdracht. e-invoicing by Accounting Plaza maakt deze menselijke handeling overbodig. Die wordt vervangen door een koppeling. Bij EDI hebben klant en leverancier die koppeling vooraf vastgelegd. Bij elektronisch factureren zijn die afspraken er niet zodat de bedrijven niet weten hoe de dataset met een koppeling in de eigen administratie te krijgen.

3 Dit is het moment waarop de financiële directeur of controller van de verzender of ontvanger van elektronische facturen zijn heil zoekt bij Accounting Plaza. De verzender geleidt zijn facturen via Accounting Plaza. De ontvanger doet dat met te betalen facturen ook. Burgers: De dienst die Accounting Plaza met e-invoicing levert is het maken van afspraken met de leverancier over het formaat en de inhoud van de factuur. Daarbij neemt Accounting Plaza één voor één contact op met de verschillende ontvangers van de facturen. Dan wordt besproken hoe de ontvanger de factuur in zijn systeem wil ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat de ontvanger de factuur krijgt zoals hij hem wil hebben. Wij stellen daarbij geen eisen, noch aan de verzender, noch aan de ontvanger. Wij zorgen ervoor dat de koppeling tussen de systemen tot stand komt. Er is geen verplichting. De verzender stuurt de factuur in formaat van eigen keus, de ontvanger krijgt de factuur in formaat van eigen keus. Accounting Plaza is de koppelaar of verbindingsman. SHEVA voor transport Het betekent dat de dienst van Accounting Plaza toch de creatie van een soort EDI met afspraken is? Nee, er hoeft alleen een afspraak te zijn tussen één partij en Accounting Plaza als service provider. Accounting Plaza dwingt geen formaat voor een groep bedrijven af. Leveranciers en ontvangers hoeven zelf niet steeds hun software aan te passen. Het onderliggende softwaresysteem, dat Sheva heet, kan wat de leverancier aanlevert - tekst, data, Exel sheet, PDF - interpreteren. Sheva zet deze gegevens geautomatiseerd om in een echte dataset die naadloos past in het administratieve systeem van de ontvanger. Per klant interpreteert Accounting Plaza de facturen tot datasets in Sheva, voordat zij doorgezonden worden. Dat geldt omgekeerd ook voor klaargezette betalingen. Van Nes: Wij kunnen duizend verschillende facturen krijgen van een leverancier gericht aan duizend verschillende ontvangers en vertalen al die facturen in datasets waarmee iedere ontvanger overweg kan. Daarbij kunnen we met alle variaties en behoeftes rekening houden. Dat regelen we eenmaal semihandmatig in en daarna gaat het automatisch. e-invoicing van Accounting Plaza maakt flexibele uitwisseling van elektronische documentformaten mogelijk volgens het principe any-format-in, any-format-out. De meest voorkomende formaten zijn daarbij als standaardformaat beschikbaar, waaronder UBL 2.0, PDF, XML, en UN/CEFACT, waardoor een koppeling snel kan worden gerealiseerd en e-invoicing in zeer korte tijd kan worden geïmplementeerd in een organisatie. Feitelijk vervangt de e-invoicing dienst van Accounting Plaza het handmatige werk van administrateurs bij de verzender en de ontvanger van facturen. Dat werk wordt goeddeels geautomatiseerd, waarbij ook een 10-jarige archieffunctie wordt onderhouden. De klant besteedt het proces van factureren tot betalen dus uit aan Accounting Plaza? Burgers: Nee, de verzender besteedt het afleveren van zijn facturen aan ons uit, zodanig dat dit voor de ontvanger de beste manier is. Wij verzorgen het geautomatiseerde transport, zoals de posterijen het fysieke transport van pakjes en brieven verzorgt. Postverzending besteden bedrijven toch ook uit aan postbedrijven? Van Nes: Op die manier is het uitbesteden. Burgers: Accounting Plaza verzorgt ook Business Process Outsourcing van complete administraties. Daarin is het elektronisch maken en verzenden van facturen eigenlijk maar een specifiek onderdeel. De verzender besteedt het automatiseren en elektronisch verzenden van facturen uit. De ontvanger besteedt het verzamelen en automatiseren van facturen voor verwerking aan ons uit. De besparing Van Nes: We maken voor klanten altijd eerst een business case. Elke case levert in het eerste jaar al winst op. Inkomende papieren facturen komen in de postkamer binnen en worden gescand, geregistreerd en gedistribueerd. Accounting Plaza zet ze om in elektronische datasets voor elektronische verwerking. Hoe verder de klant in dat proces automatiseert hoe groter de besparingen omdat er geen mensen meer voor nodig zijn. Ontvangst van elektronische facturen (datasets) levert uiteraard de meeste besparingen op. Ook de controle en het op tijd betalen wordt veel beter. Onlangs maakte we een business case voor een bedrijf met ontvangen facturen per jaar. Die was binnen een half jaar positief. Het gaat niet zozeer om het aantal facturen, maar om het aantal mensen dat

4 nodig is om het bestaande aantal facturen te verwerken. Er zijn bedrijven die zes tot zeven medewerkers nodig hebben om 5000 facturen te verwerken. Dan is de business case al gauw positief. Er is een grote verzekeraar die al zijn kostenfacturen nog handmatig op papier en in mappen verwerkt. E-Invoicing kan al met 1000 facturen kostenbesparend zijn. De besparing zit in verminderen van personeelskosten, verwerkingskosten, voorkomen van herhalingen en andere fouten. Ook versnelt het proces, raken facturen niet meer zoek, kan op tijd betaald worden en is er een betere werkstroom en controle. De ontvanger kan minimaal anderhalf tot twee euro per factuur besparen. Maximaal kan tussen 60% en 90% bespaard worden ten opzichte van handmatig factureren en verwerken, zeggen Burgers en Van Nes. Waarom komt e-invoicing nog zo weinig voor? Burgers: Wat simpel en voor de hand ligt wordt vaak niet gezien. Van Nes: Bij overheden en instellingen moet een flinke stap genomen worden als het gaat om bezuinigen op personeel. Er zijn gemeenten voorzichtig omgaan met herplaatsen van personeel en daarom niet overstappen op elektronisch factureren. Zij realiseren de besparing dan niet of slechts voor een deel. Dat komt concreet in de praktijk voor. Er is dan onvoldoende draagvlak voor de besparing. Burgers: Verzenders van facturen zijn vaak al met digitaal factureren begonnen. Voor hen is de stap minder groot. Verzenden is technisch het gemakkelijkste onderdeel. Het printen van de facturen gebeurt vaak al elektronisch. De garantie Jan Burgers heeft sinds 2000 aan de ontwikkeling van e-invoicing gewerkt en hij kent de concurrentie van haver tot gort. Hij vindt dat E-Invoicing een commodity geworden is, als onderdeel van een veel groter geheel van financieel-administratieve dienstverlening. In de keten van financiële dienstverlening van Accounting Plaza gaat e-invoicing een steeds belangrijker rol spelen. E-Invoicing is een onderdeel van de totale propositie van Accounting Plaza. Burgers ziet de factuur van elke onderneming als de feitelijke standaard die deze onderneming hanteert. De inhoud ervan wordt bepaald door het doel dat de onderneming met de factuur wil bereiken. Hij noemt het gebruik van de factuur erg variabel. Elke financiële administratie is anders ingericht. Accounting Plaza heeft de kennis van al deze administratieve ketens. Omdat Accounting Plaza de techniek van e-invoicing combineert met de kennis van de financiële administratie heeft dit bedrijf een aanbod dat niet vergelijkbaar is met wat concurrenten doen, stelt hij. De essentie is wat de onderneming met de factuur doet en wil bereiken. Van Nes: e-invoicing by Accounting Plaza is geen software, geen gereedschap, maar een dienst in de context van de gehele financiële administratie. Burgers: Het aanbod van Accounting Plaza in E-Invoicing is de garantie dat de factuur zoals het bedrijf die verstuurt op de juiste manier geïnterpreteerd in de administratie bij de ontvanger terecht komt. Te vaak komen facturen bij de ontvanger aan zoals de ontvanger ze juist niet wil ontvangen. Burgers: Precies. Dat is het verschil. Accounting Plaza interpreteert de bedoelingen van de verzender en gaat naar de ontvangende klant om te weten hoe deze de factuur wil ontvangen en maakt dan de koppeling tussen de wensen van de verzender én de ontvanger. De werkelijkheid is dat grote bedrijven die inkopen de leverancier dwingen in een factureringpatroon dat de leverancier niet wil. Burgers: Juist. Dat lossen wij met e-invoicing op. Het is uitbesteden van het factureren en betalen proces, in het Engels: Billing Process Outsourcing. Goedkoper dan EDI Burgers heeft SHEVA zelf ontwikkeld en is niet scheutig met technische specificaties. Het is slim en flexibel, ontwikkeld vanuit de wensen van de ontvanger. Systemen ontwikkeld vanuit printen of posten komen zichzelf bij de ontvanger tegen. SHEVA is dynamisch, kan continu veranderd en verbeterd worden en houdt rekening met alle individuele afwijkingen van alle individuele ontvangers en verzenders. In SHEVA zit een excellente definitie van wat een factuur is en betekent. Het systeem kan alle variaties en standaarden aan, zegt hij zelfbewust. SHEVA is niet gebaseerd op Microsoft of een ander platform, maar een zelf sinds 2007 ontworpen proprietary systeem. Samen met TietoEnator en delen van Certipost zijn wij de enige die dat kunnen. Wij zijn de enige die de verzender loskoppelt van

5 de ontvanger. Voor een CFO van een bedrijf zijn deze technische aspecten lastig te beoordelen. Daarom leveren wij klanten een garantie in de vorm van een dienst waarbij de ontvanger de factuur van de verzender optimaal kan verwerken, los van de technologie waarmee verzender of ontvanger werken. Als je gaat telefoneren wil je ook de technologie niet kennen. Je wilt dat de kwaliteit van het gesprek goed is. Qua prijs concurreren we volledig met de andere partijen. Beslissingen van bedrijven om over te gaan op elektronisch factureren zijn gebaseerd op gevoel, op naamsbekendheid en vertrouwen. Onze intrinsieke service gaat stappen verder dan die van concurrenten, behalve die van EDI leveranciers. Maar EDI is peperduur, vergt voortdurend kostbaar versiebeheer en beperkt zich tot groepen van bedrijven die zich daartoe bekeerd hebben. Bij Accounting Plaza is er geen groepsbegrenzing en ontbreken voortdurend veranderende afspraken. De uitdaging Accounting Plaza is een serieuze, degelijke onderneming met haast bevlogen professionals. De onderneming is in 2000 verzelfstandigd uit het toenmalige Ahold en verzorgt tal van financieeladministratieve bedrijfsprocessen voor dit concern en tal van andere bedrijven. In de praktijk blijkt dat talloze ondernemingen en bedrijven in de private en publieke sectoren nog steeds met papieren facturen werken. Dat vergt verwerken en bewaren van enorme stromen papieren documenten waarvoor veel menskracht nodig is. Het is uit de tijd. In het licht van bezuinigingen waar ieder bedrijf in deze tijd voor staat is het aan de orde om het aanbod van Accounting Plaza te bestuderen en een business case te laten maken. In het licht van het moderne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is zich ontdoen van papier actueel. En ja, een belangrijk deel van de besparing die door deze technologische innovatie te realiseren is betreft het verminderen van de personeelskosten omdat er bij e-invoicing veel minder mensen nodig zijn. De uitdaging voor beslissers in bedrijven die besluiten dit innoverende proces te onderzoeken en bij een positieve business case in te voeren is dus ook om daarbij betrokken werknemers te ondersteunen bij het vinden van hun nieuwe uitdagingen. Pas als dat slaagt, is de vernieuwing van de waardeketen met succes afgerond. Ga de uitdaging aan, neem contact op met de experts van Accounting Plaza en breng ons te zijner tijd verslag uit van uw ervaringen.

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

Masterclass e-invoicing

Masterclass e-invoicing Masterclass e-invoicing We beginnen met een kleine toets Hoeveel kost de gemiddelde inkomende (leverancier) factuur bij volledige verwerking of verzending? 5 15 Euro of 20 40 Euro Een inkomende factuur

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Factuurverwerking via Internet Is de papieren factuur verleden tijd? 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Inhoud Introductie TBlox De vervangingvan papierenfacturendoor electronische

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren?

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? 30 oktober 2008, Kenniscongres Administratieve Software Friso de Jong, Factuurwijzer, Platform ELFA, EEI Platform Platform ELFA Westervoortsedijk

Nadere informatie

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Inhoudsopgave 1 Wat houdt dat in? 3 2 Wat is het Ariba Netwerk 5 3 Catalogus 7 4 Wat kost het 8 5 Contact

Nadere informatie

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland Welkom Proquro klanten! Agenda 10.00 11:30 Ontwikkelingen, visie en productlancering Proquro e Facturen

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro Perrit scant uw inkomende poststukken Post doorsturen naar PerPage Scanfaciliteit Openen, scanklaar maken en scannen van de bedrijfspost in een beveiligde omgeving door gescreende medewerkers. Post wordt

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom 24 Voordelen De verwachte voordelen om over te stappen op elektronisch factureren zijn onder meer kostenbesparing en voldoen aan de wens of zelfs eis van de klanten, en ook het eerder betaald krijgen van

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay heliview Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay Benchmark voor de top van de Nederlandse markt Heliview introduceert samen met Ricoh een tool om de efficiency van processen rondom inkomende facturen te

Nadere informatie

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 1 Digitale Transformatie in Factureren September 2016 Simplerinvoicing. All rights reserved. Jaap Jan

Nadere informatie

Het belang van open platforms voor massa adoptie Factuurcongres 2016

Het belang van open platforms voor massa adoptie Factuurcongres 2016 Het belang van open platforms voor massa adoptie Factuurcongres 2016 1 e-factureren. Het belang van open platforms voor e-factureren. Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing. All rights reserved. E-facturatie.

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Symsys9 maakt e-facturatie mogelijk voor de communicatie industrie

Symsys9 maakt e-facturatie mogelijk voor de communicatie industrie Symsys9 maakt e-facturatie mogelijk voor de communicatie industrie Symsys9 is de alles-inéén business applicatie voor projecten, media, finance en crm. Het systeem wordt dagelijks gebruikt door honderden

Nadere informatie

Focus op de elektronische factuur

Focus op de elektronische factuur Focus op de elektronische factuur Paul Simons Software development manager T&A Wolters Kluwer Agenda Wat is een elektronische factuur België in cijfers Percepties Aandachtspunten Oplossingen Q&A Wat is

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2017

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2017 Hét tipping point van e-facturatie Exclusive 2017 Exclusive 2017 Hét tipping point van e-facturatie Sprekers Exclusive 2017 Floris Kleemans Oprichter Stichting FOCAFET en voormalig hoofd Strategie van

Nadere informatie

DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN?

DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? Whitepaper De overstap naar geautomatiseerde factuurverwerking Wat zijn de aandachtspunten? Organisatie: Easy Systems BV

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot Agenda Huidig landschap e-factureren SimplerInvoicing: Het 4-rollen model Use-cases Deliverables Deelnemers Planning & Organisatie Project

Nadere informatie

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint.

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint. De juiste uitstraling binnen uw organisatie komt van binnenuit. Uw backoffice is daarin een erg belangrijk onderdeel en moet vlekkeloos op orde zijn. Dit alles met als doel uw klanten zo optimaal en efficiënt

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

ACCOUNTING CONNECTED

ACCOUNTING CONNECTED ACCOUNTING CONNECTED SINDS 1983 MINOX VERBINDT Minox faciliteert en optimaliseert de samenwerking tussen accountant en ondernemer Met meer dan dertig jaar ervaring kent Minox de branche van accountants

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Renta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers

Renta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers Henri Jeandarme Renta Solutions Luc Caubergh - UnifiedPost Agenda Situering Renta Solutions Renta vzw Renta Solutions Case Voordelen Renta Electronic Invoicing in cijfers Beslissingscriteria Solution Partner

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR De komst van de Participatiewet en de daaropvolgende bezuinigingen, waren voor Amfors de aanleiding om zich te verdiepen in het

Nadere informatie

1 juli 2010 1. e - factureren. Afspraken voor uitwisseling. Fred van Blommestein. fred@flowcanto.com

1 juli 2010 1. e - factureren. Afspraken voor uitwisseling. Fred van Blommestein. fred@flowcanto.com 1 juli 2010 1 e - factureren Afspraken voor uitwisseling Fred van Blommestein Probleem 1 juli 2010 2 Behalve de vele varianten aan bestandsformaten voor e- facturen, zijn er ook talloze opties voor het

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

2016 Boekhoudtarieven

2016 Boekhoudtarieven Boekhoudtarieven 2016 Takenpakket A: boekhouding samenwerking Taakverdeling Magda Daniels Klant Inboeken verstuurde nota s nee Ja Inboeken ontvangen nota s nee Ja Inboeken bankafschriften nee Ja BTW aangifte

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Scannen en herkennen van boekingsdocumenten. PDF per

Scannen en herkennen van boekingsdocumenten. PDF per Ontwikkeling in de tijd Scannen en herkennen van boekingsdocumenten PDF per email Robotic accounting Elektronische factuurverwerking op basis van UBL (via email of netwerk zoals PEPPOL) Machine learning

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

Op weg naar e-facturatie

Op weg naar e-facturatie Op weg naar e-facturatie Nationale Administrateursdag 2013 Johan D. Schaeffer Founder en CTO Op weg naar e-facturatie Waar hebben we het over? Wat is een e-factuur? Wat is e-facturatie? De voordelen van

Nadere informatie

Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing

Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing 1 Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing 10 mei 2016. Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing. All rights reserved. Agenda

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Introductie Elektronisch factureren is een onderwerp dat de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters

Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters ING Invoice Solutions Forum For the Future, Brussels Expo, 24 November 2016 De voordelen van elektronische facturatie Elektronische facturatie Digitale

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Memorandum. TNO Informatie- en Communicatietechnologie Wireline E-IT Colosseum 27 7521 PV Enschede. Onderwerp Scenario's evalidator

Memorandum. TNO Informatie- en Communicatietechnologie Wireline E-IT Colosseum 27 7521 PV Enschede. Onderwerp Scenario's evalidator Memorandum Onderwerp Scenario's evalidator TNO Informatie- en Communicatietechnologie Wireline E-IT Colosseum 27 7521 PV Enschede 1 Scenarios evalidator Dit document bevat een aantal eenvoudige scenario

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Processen optimaliseren

Processen optimaliseren Processen optimaliseren Inzet Management assistent Taken en processen automatiseren Tips voor quick wins' Marc Fransen BPMSoftware.nl Management assistent De (persoonlijke) assistent waarin u al uw criteria

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Vila Etiketten B.V.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Vila Etiketten B.V. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Vila Etiketten BV Vila Etiketten Dè expert in etiketten Het bedrijf Vila Etiketten

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Q&A uit het webinar van maandag 27 juni 2016 Zie voor een videoverslag : https://youtu.be/n6w918q5efo

Q&A uit het webinar van maandag 27 juni 2016 Zie voor een videoverslag : https://youtu.be/n6w918q5efo Vragen- en en uit het KING-webinar over e-factureren van 27 juni 2016 1 Papieren facturen moeten nu x-aantal jaren bewaard blijven. Hoe is met e-facturen geborgd dat voldaan wordt aan bijv. de archiefwet,

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie

BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie BELTUG Peiling De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie december 2015 BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie De resultaten van 60 bedrijven

Nadere informatie

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2016

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2016 Hét tipping point van e-facturatie Exclusive 2016 exclusive 2016 Hét tipping point van e-facturatie Sprekers exclusive 2016 Henk Overbosch Consultant Verandermanagement bij DOCCO IT Mohamed Amri Manager

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

E-facturatie in de praktijk

E-facturatie in de praktijk E-facturatie in de praktijk Even voorstellen Voorzitter Alfa Accountants en Adviseurs Lid SRA bestuur Voorzitter SRA ICT cie. Voorzitter VLB Voorzitter Edicircle Lid raad van toezicht Visionplanner Founding

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Voor ondernemers. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor ondernemers. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor ondernemers Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor Ondernemers AUTOMATISCH BOEKHOUDEN VOOR INNOVATIEVE ONDERNEMER DizzyData is een slimme en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

E-factureren met de overheid

E-factureren met de overheid E-factureren met de overheid E-factureren Wat is het beleid van de Nederlandse Overheid voor e-factureren? Uitgangspunt is dat e-factureren gaat gebeuren in Nederland. Het Ministerie van Economische zaken

Nadere informatie

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen Whitepaper Returns management functionaliteit in ERP systemen 12Return.com September 2015 Inleiding Bedrijven, zowel voor producenten als retailers, hebben in toenemende mate te maken met retouren van

Nadere informatie

Opmaak, (digitale) distributie en archivering van documenten in de praktijk. Heering Ligthart Bravilor Bonamat

Opmaak, (digitale) distributie en archivering van documenten in de praktijk. Heering Ligthart Bravilor Bonamat Opmaak, (digitale) distributie en archivering van documenten in de praktijk Heering Ligthart Bravilor Bonamat Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie