Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via of webservices.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices."

Transcriptie

1 Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via of webservices. Versie 0.1 datum: door:jelle Attema Versie 0.2 datum: door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch factureren, het maken, verzenden, ontvangen en verwerken elektronische facturen draagt bij aan de vermindering van economische transactiekosten: de faalkosten worden aanzienlijk verminderd wanneer facturen zonder menselijke tussenkomst worden gegenereerd uit een administratie, en kunnen worden verzonden, ontvangen en vervolgens verwerkt (en betaald) in de administratie van de ontvangende partij. Voor organisaties die veel facturen verzenden vormen de vermindering van faalkosten en optimalisatie van interne processen belangrijke drijfveren om te investeren in e-factureren. Voor bedrijven die weinig facturen versturen zijn faalkosten in absolute zin laag zijn: is er vaak geen directe business-case voor partijen om te investeren in e-factureren. Bovendien ontbreekt in deze bedrijven vaak de (technisch, fiscale en juridische) kennis. Fred van Blommestein en Gerard Bottemanne hebben daarom in 2010 in opdracht van het ministerie van EL&I en ECP-EPN een inventarisatie gemaakt van laagdrempelige vormen van e-factureren, die ook voor deze weinig-factureerders interessant kunnen zijn. Twee vormen van e-factureren werden onderzocht: e- factureren via en met hulp van web-services. Opgemerkt moet worden dat weinig-factureerders niet samen vallen met klein-mkb of kleine bedragen: ook grote bedrijven, sturen voor grote, langjarige projecten soms alleen een eind-factuur naar de opdrachtgever en investeren niet in koppelingen tussen de verschillende administratieve systemen. In dat onderzoek werd aan softwareleveranciers van administratieve software en dienstverleners op het gebied van e-factureren gevraagd of zij deze vormen van e-factureren ondersteunden en hun behoefte om afspraken te maken over het verzenden en ontvangen/verwerken van e-facturen via deze kanalen. Uit het onderzoek kwamen het volgende naar voren: 1. E-Factureren per wordt vaak wel ondersteund, maar het automatisch verwerken van gestructureerde factuurberichten nauwelijks. Ook ontbreken vaak basale controlemechanismen waardoor de verzender geen zekerheid heeft of een factuur goed is ontvangen, is geaccepteerd en/of verwerkt. Het rapport inventariseerde de punten waar afspraken over gemaakt moeten worden om e-factureren per bij te laten dragen aan het verminderen van faalkosten (zie bijlage I). 2. E-Factureren via webservices wordt door een flink aantal partijen ondersteund. De vorm van de webservices is echter erg divers. Belangrijk is dat de verschillen op den duur convergeren. Voor de hand liggende oplossingen zijn het beschrijven van webservices die breed worden gebruikt: bijvoorbeeld van Logius, banken en PEPPOL. Ook deze webservices verschillen echter onderling (zie bijlage II). Op basis van deze conclusies is geconcludeerd dat het belangrijk is 1

2 een breed gedragen best-practice te formuleren voor factureren via , die in overeenstemming is met CEN e-invoicing compliance guidelines en softwareleveranciers en ondernemers die willen beginnen met e-factureren een richting kan geven. Voor factureren via web-services de beschikbare open componenten te documenteren, die softwareleveranciers en ondernemers kunnen gebruiken om e-factureren met hulp van webservices te faciliteren. Plan van aanpak e-factureren per Doel: Door het documenteren van een breed gedragen best practice e-factureren per duidelijkheid bevorderen voor welke bedrijven en onder welke omstandigheden e-factureren per een optie kan zijn, welke risico s er aan zijn verbonden en hoe elementaire vormen van veiligheid en controle kunnen worden toegevoegd aan e-factureren per . Activiteit Wanneer Wie Op basis van de landkaart e-factureren en de daarin Q Fred van Blommestein geïnventariseerde punten een best-practice e-factureren beschrijven. Daarin worden voorstellen gedaan om de gesignaleerde problemen (zie bijlage I) op te lossen. Uit de leden van het Forum e-factureren, leden Kennisplatform Administratieve Software en de respondenten Q2/Q Jelle Attema/Gerard Bottemanne: die hebben aangegeven dat ze mee willen werken in een dergelijke werkgroep, wordt een werkgroep samengesteld die het concept best-practice becommentarieert. Ook de Belastingdienst wordt gevraagd om commentaar In september 2012 wordt de best-practice ingebracht in het Kennisplatform Administratieve Software. Q Jelle Attema/Gerard Bottemanne In okt.2012 wordt de best-practice gepubliceerd op e- factureren.info en wellicht gecommuniceerd naar het Europese Forum e-factureren Q Voorzitter forum e-factureren, Jelle Attema Plan van aanpak e-factureren via web-services Doel: versnellen van het inbouwen van web-services voor e-factureren in administratieve software door het benoemen van een geïmplementeerde op open standaarden gebaseerde web-service, bijvoorkeur op basis van publiek beschikbare software componenten en testomgeving. Activiteit Wanneer Wie Op basis van de documentatie voor implementatie van webservices voor e-factureren voor de Digipoort, banken en PEPPOL vergelijken en komen tot voorstel voor één webservice, die geïmplementeerd is, vrij toegankelijke opensource componenten heeft en kan worden getest (zie bijlage II voor de aandachtspunten) Q Fred van Blommestein 2

3 Per Inventariseren van commentaar op de voorgestelde webservice door meeleesgroep samengesteld uit respondenten die hebben meegedaan aan de landkaart efacturen, leden van het kennisplatform Administratieve Software en leden van het Forum e-factureren. In nov.2012 wordt de best-practice gepubliceerd op e- factureren.info en wellicht gecommuniceerd naar het Europese Forum e-factureren Q3/Q Jelle Attema/Gerard Bottemanne: bijeenkomst november Kennisplatform administratieve software Q Voorzitter forum e-factureren, Jelle Attema, 3

4 Bijlage I: voorbeelden van vragen e-factureren per Afspraken rond e-factureren per hebben betrekking op volgende onderwerpen: Hoe wordt een elektronische factuur verpakt in een bericht? Komt het bericht in de body of wordt het als attachment toegevoegd? Hoe wordt het bericht geëncodeerd? Wat komt er in de subjectregel te staan? Hoe en waar wordt aangegeven wat de structuur van de factuur is (bv. UBL, GS1)? Hoe wordt omgegaan met adressering? Hoe worden spam, spookfacturen en spoofing tegengegaan? Wordt voor elektronische handelsdocumenten een aparte mailbox ingesteld? Moet er een aparte mailbox komen per type document? Ontvangstbevestiging: wordt de ontvangst van iedere factuur bevestigd? Gebeurt dat d.m.v. voorzieningen in het protocol of gaat het buiten het protocol om? Binnen hoeveel tijd wordt de ontvangstbevestiging gestuurd? Als er geen ontvangstbevestiging wordt ontvangen, wanneer en hoe vaak wordt dan een factuur herzonden? Hoe wordt dat aangegeven? Indien een factuur wordt betwist, hoe wordt dat dan gecommuniceerd? Gelden de afspraken ook voor creditnota s? Hoe wordt een factuur voorzien van een elektronische handtekening? Hoe wordt de factuur eventueel versleuteld? Hoe worden certificaten gecontroleerd door de ontvanger? Hoe kan een audit-trail worden vastgelegd? Wat en hoe wordt er gearchiveerd? Hoe kunnen gearchiveerde facturen en processtappen later worden gecontroleerd? Afspraken: op welke wijze kunnen partijen met elkaar afspreken dat zij elektronische facturen per gaan uitwisselen? Moeten afspraakberichten gestructureerd worden zodat die kunnen worden verwerkt in het softwarepakket? Wat moet er in zo n afspraakbericht worden geregeld? Hoe kan het profiel praktisch worden ingesteld in populaire omgevingen? Hoe verloopt de communicatie tussen softwarepakket en omgeving? Hoe wordt omgegaan met intermediairs en BSPs? Bijlage II: voorbeelden van vragen factureren met web-services Openstaande vragen e-factureren via web-services Is de Digipoort specificatie van Logius in principe ook bruikbaar voor B2B berichtenverkeer? 4

5 Moeten voor B2B verkeer vereenvoudigingen worden aangebracht of opties worden gespecificeerd? Hoe wordt aangegeven welk format de factuur heeft? Is het nodig dat handelspartijen beide zowel webservice-clients als webservice-servers inrichten? Hoe moet een webservice voor factuurverkeer ingericht worden? Welke software is daar voor nodig? Welke parameters moeten worden ingesteld? Hoe moet het certificaat- en sleutelbeheer worden ingericht? Welk niveau van certificaten en handtekeningen is vereist? Hoe komt een nieuwe e-factureringsrelatie tot stand? Welke afspraken moeten bilateraal worden gemaakt? Hoe? Hoe wordt er getest? Indien een factuur wordt betwist, hoe wordt dat dan gecommuniceerd? Worden ook creditnota s via de webservice uitgewisseld? Wat gebeurt er wanneer een factuur tijdelijk even niet ontvangen kan worden (server down, andere storingen?) Hoe kan een audit-trail worden vastgelegd? Wat en hoe wordt er gearchiveerd? Hoe kunnen gearchiveerde facturen en processtappen later worden gecontroleerd? Indien de webservice (of de client) door een BSP wordt gerund, hoe vindt dan adressering plaats? Hoe wordt webservice-software gekoppeld aan het bedrijfssysteem? Hoe wordt het beheer georganiseerd? PM Begroting 5

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

1.1.1 Fred van Blommestein (UvG) 1.1.2 David de Nood (VNO) Problemen: onbekendheid met de mogelijkheden

1.1.1 Fred van Blommestein (UvG) 1.1.2 David de Nood (VNO) Problemen: onbekendheid met de mogelijkheden Inhoud 1.1.1 Fred van Blommestein (UvG)...1 1.1.2 David de Nood (VNO)...1 1.1.3 Jack Verhoosel (TNO)...2 1.1.4 Edmond Stassen (NvB)...2 1.1.5 Henk van Erp (Twinfield)...3 1.1.6 Harold Thijssen (minbzk)...3

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Introductie Elektronisch factureren is een onderwerp dat de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren Onderdeel Elektronisch factureren Versie 3.1 April 2010 Door onderzoeksbureau GBNED Onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl 2 Disclaimer Hoewel bij de

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Concept verslag van de 7 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 7 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 7 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 19 februari 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 27 augustus 2014 eid-platform #3 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 3 september 2014, 15.00-17.00

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

E-postiljon UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN. Informatiesystemen

E-postiljon UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN. Informatiesystemen UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Informatiesystemen E-postiljon Uitwisselen informatie via versleutelde en getekende elektronische post Versie 1.0 Maart 2005 Geert Touquet 1 Algemeen Een vlotte, en meestal

Nadere informatie

PLATFORM E- FACTUREREN ACTIVITEITENPLAN 2013

PLATFORM E- FACTUREREN ACTIVITEITENPLAN 2013 PLATFORM E- FACTUREREN ACTIVITEITENPLAN 2013 Februari 2013 Platform E-factureren Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Platform E-factureren 2013 Inhoudsopgave 0 Leeswijzer... 4 1 Algemeen... 5 1.1 DE POSITIONERING

Nadere informatie

E-mail, SMTP, TLS & S/MIME

E-mail, SMTP, TLS & S/MIME E-mail, SMTP, TLS & S/MIME Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. E-mail via het internet... 3 2. E-mail transport... 4 2.1. Kwetsbaarheden van het e-mail transport via het internet...

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling Management versie

Roadmap Digikoppeling Management versie Roadmap Digikoppeling Management versie Versie 1.0 Definitief Datum 7 november 2014 Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling, Management versie Versienummer 1.0 Contactpersoon Logius Servicecentrum T.A.

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 10. 28 oktober 2014 FS Agendapunt 04. Open 1410 standaarden, Stuk 04A2. Aanvullend 28.0 onderzoek CMIS 4A2

FORUM STANDAARDISATIE 10. 28 oktober 2014 FS Agendapunt 04. Open 1410 standaarden, Stuk 04A2. Aanvullend 28.0 onderzoek CMIS 4A2 10. FS 141028.04A2 FORUM STANDAARDISATIE 10. 28 oktober 2014 FS Agendapunt 04. Open 1410 standaarden, Stuk 04A2. Aanvullend 28.0 onderzoek CMIS 4A2 Forum Standaardisatie Aanvullend (expert)onderzoek CMIS

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Monitor Het open standaardenbeleid 2014

Monitor Het open standaardenbeleid 2014 sdvvsdvdsv Monitor Het open standaardenbeleid 2014 Auteur Jaap Korpel & Joost Vreuls Documentnr Versie Versie 1.1 / Definitief Datum 11-12-2014 Omvang 108 pagina's Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau

Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau concept 0.91 1 Colofon Auteur Logius Project Organisatie Logius Titel Classificatie van overheidsdiensten

Nadere informatie

e-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland

e-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland e-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland Eindrapport In opdracht van: Forum Standaardisatie Project: 2007.115 Publicatienummer: 2007.115.1 Datum: Utrecht, 30 maart 2008 Auteurs: Ronald

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Nota Bene. Forum Standaardisatie. De adoptie van elektronisch factureren. Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren

Nota Bene. Forum Standaardisatie. De adoptie van elektronisch factureren. Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren Nota Bene. De adoptie van elektronisch factureren is de eerste uitgave in een reeks van publicaties van

Nadere informatie

Factureren 2007. Factureren in een online wereld

Factureren 2007. Factureren in een online wereld Factureren in een online wereld Payments 2007 Factureren in een online wereld Inclusief een overzicht van gespecialiseerde dienstverleners in Nederland. Auteurs Innopay info@innopay.com www.innopay.com

Nadere informatie