Electronische factuurverwerking voor woningcorporatiess

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Electronische factuurverwerking voor woningcorporatiess"

Transcriptie

1 E-Content INVOICE Electronische factuurverwerking voor woningcorporatiess

2 Jaarlijks verwerkt u duizenden inkoopfacturen in uw primaire systeem. Toch is het veel handwerk. Denk aan de vele handmatige acties zoals het boeken in het ERP- of het financieel systeem, de controle op juistheid, het routeren ter goedkeuring en archiveren. Dit legt een beslag op de kostbare personeelscapaciteit van de crediteurenadministratie. E-Content Invoice biedt uitkomst Met behulp van E-Content Invoice wordt het verwerkingsproces van binnenkomende facturen, inkooporder gerelateerde facturen en kostenfacturen, volledig geautomatiseerd. Dit levert u de nodige besparing op dat kan oplopen tot 70% op uw personeelskosten. En het terugvinden van facturen is kinderlijk eenvoudig, want alle facturen worden digitaal opgeslagen. Het systeem houdt voor u de voortgang van de afhandeling van de facturen in de gaten. De koppeling en integratie met uw primaire systeem zorgt ervoor dat de financiële informatie automatisch wordt verwerkt. Schakelen tussen de systemen is niet meer nodig. Hoe E-Content Invoice werkt Op hoofdlijnen worden onderstaande stappen doorlopen om de facturen geautomatiseerd te verwerken: Facturen scannen en herkennen Facturen digitaal archiveren Coderen kostenfacturen Registreren/boeken in uw primair systeem Automatisch matchen van de factuur Controle en autorisatie Rappelleren Rapporteren

3 Facturen scannen en herkennen Binnenkomende facturen worden ingescand en geoptimaliseerd voor herkenning. Het systeem herkent automatisch invoervelden zoals leverancier, factuurnummer, factuurbedrag, ordernummer, etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Optical Character Recognition en Intelligent Character Recognition. Highlights Scannen en automatische herkenning van facturen op basis van Free Forms Na de herkenning valideert u de herkende data. Niet of niet volledig herkende velden kunnen met behulp van een muisklik (het welbekende drag & drop) eenvoudig aangepast worden. Het systeem onthoudt de aangegeven opbouw van facturen van veel voorkomende leveranciers. Deze facturen worden in het vervolg feilloos herkend. Na het valideren geeft het systeem de facturen vrij voor codering of automatische matching. Ondersteuning van e-invoicing voor het elektronisch ontvangen van facturen Automatisch matchen van facturen op basis van inkooporders Uitgebreid elektronisch archief voor het eenvoudig opzoeken van facturen Facturen digitaal archiveren Na de fase van herkenning archiveert het systeem de factuur automatisch. Dit scheelt aanzienlijk in het aantal handmatige handelingen en fysieke archiefruimte. In overleg met de belastingdienst kunt u de papieren facturen zelfs weggooien. Bij het verder verwerken van de factuur voegt E-Content Invoice automatisch extra informatie toe, zoals kostenplaats of projectnummer aan de factuurindexen. Het systeem houdt in de vorm van een digitale Audit Trail bij welke medewerker in welke processtap, op Monitorfunctie: het bewaken van de voortgang inclusief een rappelmogelijkheid welk moment de factuur heeft behandeld. En: wat is zijn of haar beslissing geweest? Met deze informatie heeft u volledig inzicht in alle relevante informatie over de factuur. In E-Content Invoice kunnen medewerkers op eenvoudige en snelle manier zoeken naar facturen. Daarbij geldt: Factuur gearchiveerd? U vindt gegarandeerd de juiste factuur terug.

4 Met behulp van de Audit Trail krijgt u tot op regelniveau inzicht wie, op welk moment, welke handeling heeft verricht aan de factuur tijdens het factuurverwerkingsproces. Coderen kostenfacturen In de vorige stappen hebben we de factuur herkend en gecontroleerd. Om een boeking te maken, moet u de factuurregels verder nog coderen. Dus op welk grootboekrekening moet de factuur worden geboekt? Verder kan gerubriceerd worden op bijvoorbeeld kostenplaats of projectnummer. Om het coderen sneller en efficiënter te laten verlopen, heeft u de mogelijkheid om per crediteur een codeer-sjabloon aan te maken. U kunt hierbij voor een of meerdere van de te coderen velden als standaardwaarde instellen. Bij elke factuur van de betreffende leverancier toont E-Content Invoice deze standaardwaarden. Echter, u heeft de mogelijkheid om deze te overschrijven. Tevens kunt u voor periodiek terugkerende facturen met veel factuurregels (bijvoorbeeld de facturen van aan- nemers voor dagelijks onderhoud) de regels van een historische factuur opnieuw inlezen. U hoeft dan alleen de gewijzigde informatie aan te passen in plaats van alle regels weer opnieuw te coderen. Registreren / boeken facturen Uw primair systeem biedt verschillende mogelijkheden, waar wij met de integratie met E-Content Invoice op kunnen inhaken. Zo is het mogelijk om facturen bij ontvangst te registreren op een balansrekening nog te fiatteren facturen. Zo is uw crediteurenpositie actueel en heeft u de mogelijkheid tot vooraftrek van btw. Nadat de factuur is goedgekeurd, boekt het systeem de geregistreerde factuur in de kosten zonder blokkering. Een andere mogelijkheid: u kunt bij ontvangst de factuur reeds in

5 de kosten laten boeken, tezamen met een betalingsblokkade. Is de factuur goedgekeurd? Dan wordt de blokkade van de geboekte factuur afgehaald. Automatisch matchen van de factuur E-Content Invoice beschikt over een volledige automatische matchingfunctie. Het systeem ondersteunt zowel het 2-weg als het 3-weg matching principe. Hierbij matcht E-Invoice, op basis van de factuurkop gegevens (leverancier, ordernummer(s) en totaalbedrag), automatisch het totaalbedrag van de factuur met het saldo van de goederenposities van de ordernummers op de factuur waarvoor nog een factuur ontvangen moet worden. Als deze beide bedragen met elkaar in evenwicht zijn en kleiner of gelijk zijn aan het openstaande saldo van de inkooporders, dan boekt het systeem de factuur automatisch. Is er een mismatch, dan zijn er geen goederenposities gevonden of is er een prijs- en/of hoeveelheidsverschil gevonden. Tevens is het mogelijk om de automatische herkenning op factuurregelniveau uit te voeren. Voorwaarde hiervoor is dat de regels op de factuur herkend worden of dat de factuur elektronisch ontvangen wordt Op dat moment biedt het systeem de factuur automatisch aan via de geavanceerde workflow ter afhandeling aan de organisatie. Nadat de verschillen zijn verklaard en men in E-Invoice een beslissing neemt over de factuur, vindt de administratieve afwikkeling in het primair systeem volledig automatisch plaats. Facturen op basis van inkooporders die niet matchen worden automatisch aan de juiste medewerker aangeboden, die in één oogopslag over alle relevante informatie beschikt om een beslissing te kunnen nemen.

6 Controle en autorisatie U kunt in E-Content Invoice een procuratieschema inrichten voor het automatisch routeren van kostenfacturen ter goedkeuring door de verantwoordelijke budgethouder. U kunt het procuratieschema op verschillende manieren inrichten, bijvoorbeeld op basis van kostenplaats of projectnummer. Ook kunt u het procuratieschema maken aan de hand van een hiërarchisch model: de relatie medewerker en manager. In het schema worden op basis van rollen tevens de procuratielimieten vastgelegd waarmee het systeem na goedkeuring van de budgethouder controleert of het bedrag binnen zijn/haar bevoegdheid valt en er mogelijk bijgetekend dient te worden. U kunt allerlei mogelijke uitzonderingen vastleggen. Bijvoorbeeld: op basis van een gekozen leverancier en/of grootboekrekening wordt de factuur automatisch via een afwijkende route gestuurd. Ook kunt u bepaalde routes vooraf definiëren. Bijvoorbeeld voor het afhandelen van de mismatches als resultaat van de automatische 3-weg matching (controle op goederenontvangst, inkooporder en ontvangen factuur). Hierbij regelt het systeem welke soort en mate van afwijking door de crediteurenadministratie mag worden afgehandeld. Niet gematchte facturen worden automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke budgethouder. De administratie beschikt over een groot aantal rapporten om de status en daarmee het vlot afhandelen van de factuurstroom te kunnen monitoren.

7 Rappelleren Integratie Om een volledige controle over het afhandelingproces te hebben, beschikt E-Content Invoice over een uitgebreide rappelfunctie. Elke medewerker aan wie facturen zijn toegewezen ter afhandeling krijgt per een rappel met een hyperlink naar zijn overzicht van activiteiten. Door op de link te klikken start E-Content Invoice automatisch op. Ook worden automatisch notificaties verstuurd, indien bijvoorbeeld de factuur bij een medewerker dreigt te blijven liggen of de vervaldatum bijna is bereikt. E-Content Invoice heeft integratie met systemen van onder andere: NAV Rapportages en overzichten Om snel inzicht te krijgen in de status van de lopende facturen, beschikt E-Content Invoice over uitgebreide overzichten. Zo kunt u alle lopende facturen opvragen, gesorteerd naar activiteit en verantwoordelijke persoon. E-Content Invoice biedt de mogelijkheid om bij de maandsluiting een Exceloverzicht te genereren van alle in E-Content Invoice gecodeerde facturen die nog niet in uw primair systeem geboekt zijn omdat ze nog niet zijn goedgekeurd. Hiermee vergroot u de betrouwbaarheid van de rapportage. AX Aanvullend bieden we een management rapportage module met uitgebreide overzichten van bijvoorbeeld het matchingspercentage en de gemiddelde doorlooptijd.

8 Voordelen van E-Content Invoice Het automatisch matchen van facturen op basis van inkooporders: een kostenbesparing tot 70 procent mogelijk op uw factuur verwerkingskosten. U raakt geen facturen meer kwijt in het goedkeu- ringsproces. U verkort de totale doorlooptijd van het proces. Dit kan o.a. besparing opleveren bij het toepassen van betalingskorting. Te allen tijde heeft u inzicht in de status van een factuur. De Audit Trail geeft volledig inzicht in het totale goedkeuringsproces van de factuur. Van Dinther the document company, opgericht in 1992, biedt totaaloplossingen op het gebied van enterprise content management op basis van SharePoint. Daaronder vallen o.a. document- en informatiebeheer, workflow-management, web-contentmanagement, scanning, business intelligence, contractenbeheer en crm. Op het gebied van producten en technologieën zijn wij continu in beweging, op zoek naar vernieuwing en innovatie. Wij bieden praktische oplossingen voor efficiënt documentbeheer binnen uw organisatie. Ons uitgangspunt is altijd de wensen en behoeften van uw organisatie. Binnen de standaard software kunnen wij ook via maatwerk aan uw specifieke eisen voldoen. Tussenboekingen naar het financiële systeem verschaffen u inzicht in toekomstige kosten en benodigde liquiditeit. U beschikt over een digitaal factuurarchief waarmee managers en medewerkers eenvoudig facturen opzoeken. Vragen van uw leveranciers over openstaande facturen kunt u snel en accuraat beantwoorden. Uitgebreide rapportage. Van Dinther Bedrijfsautomatisering B.V. Elftweg 2a 4941 VP Raamsdonksveer T: +31 (0) F: +31 (0) E: