Webinar Beheers- en Plusaudit René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webinar Beheers- en Plusaudit 2015. René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008"

Transcriptie

1 Webinar Beheers- en Plusaudit 2015 René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO

2 Programma - Het doel en verwachtingen van deze webinar - Auditcriteria Beheersmodel 2015/2014 (2014: versie 5.1 oktober 2013 / 2015: versie 2.0 aug 2014) - Auditcriteria Plusmodel 2015 (versie 2.0 aug 2014) - Primair behandelen van de auditcriteria Methodisch Handelen - Stel uw vraag online!!

3 Het auditproces Beheersmodel Selectie van praktijk door SKMZ Positief: brief verzekeraar Negatief: Heraudit v/a 6 mnd tot 12 mnd max. Verzekeraar schrijft praktijk aan Resultaat: positief of negatief Praktijk neemt contact op met auditbureau (Kiwa, HCA of QSN) Audit wordt uitgevoerd Formulieren toesturen Auditafspraak wordt gemaakt

4 Het auditproces Plusmodel Praktijk meldt zich aan bij 1 v/d 3 auditbureau s Positieve uitkomst: toekennen certificaat Overeenkomst + indienen MP s Bij uitslag negatief heraudit ná 6 mnd Na (positieve) beoordeling MP s auditdatum plannen Resultaat: positief of negatief Aandachts-verbeterpunten worden tijdens de audit besproken Audit wordt uitgevoerd

5 Beheersmodel: Criteria zijn gebaseerd op KNGF Richtlijn Verslaglegging 2011 (de richtlijn is dus leidend) Criterium 5 Credo: is het vastgelegd? Plusaudit: Criteria zijn bepaald door SKMZ en gebaseerd op de KNGF Richtlijn Verslaglegging 2011 (de richtlijn is niet persé leidend) Criterium 9 reguliere audit en Criterium 5 Verkorte audit Credo: Wat is er vastgelegd?

6 Beoordelingssystematiek Normering: minimaal 80% conform gemiddeld (Voorbeeld: er mogen van 10 dossiers 2 onvoldoende zijn) Eindbeoordeling: Oranje Criteria: Er mag geen NC gescoord worden Wit Criteria: Er mag in een gehele Rubriek maximaal 1 NC gescoord worden

7 5.1 t/m 5.5 Vastleggen persoonsgegevens (2014!! Versie 2015 niet meer!!) Aantonen verwijsgegevens in geval van verwijzing Conclusie van de screening (pluis / niet pluis) aantoonbaar toestemming patiënt vastgelegd voor overleg met arts, indien de fysiotherapeut over te weinig medische gegevens beschikt

8 5.6 BEHEERS Contactreden en/of hulpvraag 5.6 PLUS Is de aard en ernst van de functioneringsproblemen vastgelegd 5.7 BEHEERS Zijn de belangrijkste functioneringsproblemen vastgelegd? Let op: Stoornissen / beperkingen en participatieproblemen (ICF) Benoemen in verwoording patiënt en/of meetinstrument 5.7 PLUS Zijn de verwachtingen van de patiënt vastgelegd i.r.t. het proces, resultaat en prognose in tijd (maat en getal!!)

9 5.8/5.9 Beheers bevindingen uit het FT onderzoek, die relevant zijn voor het vaststellen van de conclusie/ft diagnose in aard/ernst en maat of getal? - Welke diagnostische verrichtingen - Bevindingen (ICF) / metingen 5.8 PLUS Zijn de bevindingen van de fysiotherapeut afkomstig uit het FTonderzoek vastgelegd in maat en getal? - Let op metingen, performance testen, etc.

10 5.10 BEHEERS Is er sprake van een arbeidsgerelateerde indicatie? - Beschrijven indien de klacht een oorzakelijk verband heeft met de arbeidssituatie 5.11 BEHEERS Is de indicatie voor FT vastgelegd? 5.12 BEHEERS / 5.9 PLUS Is de conclusie/ft diagnose aanwezig in de getoonde dossiers? Leeftijd/geslacht/contactredenhulpvraag/functioneringsproblemen (ICF)/het beloop en het te verwachten herstel

11 5.13 BEHEERS / 5.10 PLUS Is het hoofddoel / beoogd eindresultaat SMART geformuleerd? (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdsgebonden) 5.11 PLUS Sluiten hoofddoel en subdoelen aan op de verwachtingen van de patiënt en fysiotherapeut? Let op: niet terugkopiëren van hoofddoel naar verwachtingen 5.12 PLUS Zijn er subdoelen, bedoeld als stappenplan/zorgplan, om het hoofddoel te bereiken? Herkenbaar hierin moet een gefaseerde opbouw zijn, welke fasen worden er doorlopen om het eindresultaat te bereiken?

12 5.13 PLUS Staan de subdoelen i.r.t. het gestelde hoofddoel/eindresultaat geformuleerd en zijn deze SMART? Alle subdoelen dienen SMART te zijn geformuleerd! 5.14 BEHEERS Zijn de geplande verrichtingen vastgelegd in het behandelplan? Aard van de gekozen FT-verrichtingen, zo expliciet mogelijk! (bijvoorbeeld: stabiliserende OT knie) 5.14 PLUS Is het behandelplan qua inhoud en tijdsduur afgestemd op het gestelde hoofddoel en subdoelen? Herkenbaar hierin moet een gefaseerde opbouw zijn, welke fasen worden er doorlopen om het eindresultaat te bereiken?

13 5.15 BEHEERS Is in de getoonde dossiers aantoonbaar dat het behandelplan besproken en accoord is met de patiënt? 5.15 PLUS / 5.16 BEHEERS Is in de getoonde dossiers aantoonbaar dat van elke behandelsessie journaalgegevens worden vastgelegd? Belangrijk is het klachtenverloop, ofwel de mate van verandering zoals de patiënt dat zelf ervaart.

14 5.16 PLUS / 5.17 BEHEERS Is in de getoonde dossiers aantoonbaar dat er sprake is van vastlegging van de uitgevoerde verrichtingen in de dagjournaals? Expliciete beschrijving van de uitgevoerde verrichting. Denk ook aan leefregels, adviezen en huisoefeninstructie. NB bij Plus ook de tussenresultaten (objectief) door de FT. (een objectieve bevinding van de FT is niet altijd een meting.)

15 5.18 BEHEERS Is in de getoonde dossiers bij langdurige zorgtrajecten (>12x) aantoonbaar dat er sprake is van een bijstelling van het oorspronkelijke behandelplan? (mits dit relevant is voor het zorgtraject) Relevant is het indien blijkt uit de tussentijdse evaluaties (bevindingen/metingen) dat bijstelling noodzakelijk is. Hiermee wordt bedoeld dat als er sprake is van een afwijkend beloop i.r.t. de hoofddoelstelling er dan bijstelling van het behandelplan moet plaatsvinden BEHEERS Is in de getoonde dossiers aantoonbaar dat er afspraken zijn vastgelegd? Hoort eigenlijk thuis bij Denk aan adviezen, leefregels, huisoefeningen.

16 5.18 PLUS Is in de getoonde dossiers bij langdurige zorgtrajecten (>8x) aantoonbaar dat er sprake is van een evt. bijstelling van de subdoelen i.r.t. de actualiteit? Systematische bijstelling gedurende de totale duur van het zorgtraject die aansluit binnen het behandelplan. Aantoonbaar moet zijn een dynamisch proces waarin subdoelen en gekozen verrichtingen elkaar opvolgen danwel overlappen. NB: PLUS 2015 geldt dit bij zorgtrajecten > 12 behandelingen

17 5.19 PLUS Wordt het hoofddoel bij langdurige zorgtrajecten van 1 jaar periodiek geëvalueerd (tenminste 1 x per 6 maanden) en vindt er eventueel een bijstelling plaats? Er moet in ieder geval een aantoonbaar evaluatiemoment van het hoofddoel aanwezig zijn PLUS Maken de ingezette meetinstrumenten in de getoonde dossiers Onderdeel uit van het geformuleerde hoofddoel en de gekozen subdoelstellingen? 5.20 BEHEERS Wordt de datum van de eindevaluatie benoemd in de getoonde dossiers?

18 5.21 PLUS Vindt er bij beëindigen van de behandeling een eindevaluatie plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van eerder ingezette meetinstrumenten? Let op: altijd eindmetingen doen! Of goed toelichten waarom eventueel niet BEHEERS Worden (indien aanwezig en relevant) de behandelresultaten Vastgelegd m.b.v. de daarvoor geëigende meetinstrumenten? Ofwel een specifiek meetinstrument passend bij een specifieke stoornis of beperking.

19 5.22 BEHEERS Wordt het behandelresultaat geëvalueerd i.r.t. de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald? Veranderingen in de gezondheidstoestand vergeleken met de beginsituatie. Zoveel mogelijk objectief, waar mogelijk in maat en getal PLUS Is er een eindrapportage aan de verwijzer aanwezig?

20 5.23 BEHEERS Is in de getoonde dossiers de datum van de laatste behandeling vastgelegd? 5.24 BEHEERS Is in de getoonde dossiers de reden einde zorg vastgelegd? 5.25 BEHEERS Is er in de getoonde dossiers een eindrapportage aan de verwijzer aanwezig?

21 KNGF behandelrichtlijnen Beheersaudit Een behandelrichtlijn wordt gebruikt/gevolgd wanneer er sprake is van een indicatie waar een behandelrichtlijn van is. 6.2 Is in de getoonde richtlijndossiers aantoonbaar dat de in de richtlijn geadviseerde meetinstrumenten*) systematisch(>1x) worden ingezet? 6.3 Is in de getoonde richtlijndossiers aantoonbaar dat de in de richtlijn geadviseerde FT-verrichtingen systematisch worden ingezet? Afwijken mag altijd, Mits dit patiëntspecifiek onderbouwd is!

22 KNGF behandelrichtlijnen Plusaudit Een behandelrichtlijn wordt gebruikt/gevolgd wanneer er sprake is van een indicatie waar een behandelrichtlijn van is. 4.2 Is in de getoonde richtlijndossiers aantoonbaar dat de in de richtlijn geadviseerde meetinstrumenten*) systematisch(>1x) worden ingezet? 4.3 Is in de getoonde richtlijndossiers aantoonbaar dat de in de richtlijn geadviseerde FT-verrichtingen systematisch worden ingezet? Afwijken mag altijd, Mits dit patiëntspecifiek onderbouwd is!

23 4.4 Is in de getoonde richtlijndossiers aantoonbaar dat er sprake is van een doelmatige behandelstrategie, welke overeenkomt met het advies dat hierover vermeld staat in de richtlijn? 4.5 Is in de getoonde richtlijndossiers aantoonbaar dat er een patiëntspecifieke motivatie is, indien er afgeweken wordt van het gebruik van de richtlijn? Afwijken mag altijd, Mits dit patiëntspecifiek onderbouwd is!

24 Kiwa als Partner Onafhankelijk Geen verbintenis met leveranciers Niet betrokken bij ontwikkeling producten Onder toezicht RvA De Auditoren Zware kwalificatie Uit het werkveld Onafhankelijk / onpartijdig Integer betrouwbaar Rechtvaardig Partner for Progress

25 Afronding Dank voor uw aandacht en constructieve vragen! Voor nadere informatie, documenten en vragen;

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 1

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 1 Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 1 Inhoud 1-12-2006 Samenvatting 1. Inleiding Protocol Diagnostiek van Dyslexie 2. Afbakening en beschrijving van dyslexie 3. Vertrekpunten diagnostiek en indicatiestelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Inhoud ONDERZOEKSMETHODIEK... 4 BENCHMARK... 6 VERDELING NAAR TYPE LETSEL... 7 VERTRAGING IN DE SCHADEBEHANDELING... 9 MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID...

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Fysiotherapie bij ALS

Fysiotherapie bij ALS Praktijkrichtlijn Fysiotherapie bij ALS Auteurs: J. ten Broek-Pastoor MSc., fysiotherapeut UMC St. Radboud, Nijmegen J. Oudenaarden, MSc, ergotherapeut Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie,

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA MER MULTIDISCIPLINAIRE EERSTELIJNS REVALIDATIE

ZORGPROGRAMMA MER MULTIDISCIPLINAIRE EERSTELIJNS REVALIDATIE STAC Mens en arbeid HOOFDVESTIGING Antoniusplein 2 4664 BK Lepelstraat T 0164 630 145 F 0164 687 766 E info@stac.nl I www.stac.nl OOK GEVESTIGD IN Tilburg Oudenbosch Goes Breda ZORGPROGRAMMA MER MULTIDISCIPLINAIRE

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink Plaats : Wageningen BRIN-nummer : 08WH Onderzoeksnummer : 124879 Datum schoolbezoek : 13 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2)

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Om daadwerkelijk het klantbelang centraal te stellen, is het nodig dat financiële ondernemingen Key Performance Indicators (KPI s) gericht op het klantbelang

Nadere informatie