Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen"

Transcriptie

1 Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF)

2 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren over de kwaliteitstoets logopedie ter voorbereiding op de toets, heeft de NVLF deze handreiking samengesteld. De handreiking is één van de instrumenten, naast onder andere de zelfcheck kwaliteitstoets, die de NVLF ontwikkeld heeft om leden op weg te helpen, zodat zij de toets met een positief resultaat kunnen afleggen. Deze handreiking richt zich op kwaliteitskringen maar kan ook gebruikt worden door individuele logopedisten, afdelingen logopedie of logopedie praktijken. Gebruik van de handreiking De kern van de handreiking staat in hoofdstuk 2: voorbereiding op de kwaliteitstoets. In hoofdstuk 3 tot en met 6 is achtergrondinformatie opgenomen over respectievelijk de achtergrond van de kwaliteitstoets, de inzet van de kwaliteitstoets, verloop van de kwaliteitstoets en de criteria kwaliteitstoets. Meer informatie Meer informatie over de kwaliteitstoets is te vinden: z Op > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets. z In de nieuwsbrieven van de NVLF en in de rubriek Nieuws op 2

3 Inhoud 1. Inleiding Voorbereiding op de kwaliteitstoets Er is behoefte aan algemene informatie over de kwaliteitstoets Er is behoefte aan informatie over de criteria kwaliteitstoets logopedie Er is behoefte aan informatie over het toepassen van ICF, het formuleren van een logopedische diagnose en opstellen van SMART-doelen leren Achtergrond over de kwaliteitstoets Doel kwaliteitstoets Achtergrond van de kwaliteitstoets Inzet van de kwaliteitstoets Vrijwillige toetsing Toetsing door een zorgverzekeraar Verloop van de toetsing Waar de toetsing plaatsvindt Selectie van de dossiers Privacy Verloop van de toetsing Kosten Criteria kwaliteitstoets Uitgangspunten Criteria kwaliteitstoets logopedie Normering...13 Bijlage 1 Processtappen ontwikkeling kwaliteitstoets logopedie Bijlage 2 Processtappen toetsing door auditbureau bij vrijwillige toetsing Bijlage 3 Processtappen toetsing door auditbureau bij aanvraag door zorgverzekeraar

4 2. Voorbereiding op de kwaliteitstoets Voorbereiden op de kwaliteitstoets kan op verschillende manieren. Dit hangt af van de voorkennis en ervaring van de logopedist. Voor het bespreken van het thema kwaliteitstoets in de kwaliteitskring is het van belang om samen met de kringleden het doel van de bijeenkomst te bepalen. Hebben leden behoefte aan algemene informatie over de toets? Of juist aan kennis op het gebied van de criteria kwaliteitstoets of het toepassen van kennis? Afhankelijk van het doel dat de kring kiest kan een kringbijeenkomst ingedeeld worden. Hieronder volgen een aantal suggesties. Er is behoefte aan: z algemene informatie over de kwaliteitstoets (2.1); z informatie over de criteria kwaliteitstoets logopedie (2.2); z informatie over het toepassen van ICF, het formuleren van een logopedische diagnose en opstellen van SMART-doelen leren (2.3). 2.1 Er is behoefte aan algemene informatie over de kwaliteitstoets Voorbeeld doel van de bijeenkomst Na de kringbijeenkomst kennen de leden van de kring de algemene informatie over de kwaliteitstoets die beschikbaar is op de website van de NVLF. Bijbehorende informatie / documenten z Dossier kwaliteitstoets ( > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets). z Handreiking kwaliteitstoets voor kwaliteitskringen hoofdstuk 3, 4, 5. Voorbereiding z Kringleden lezen de documenten in het dossier kwaliteitstoets. z Kringleden lezen de handreiking kwaliteitstoets voor kwaliteitskringen hoofdstuk 3, 4, 5. z Kringleden leveren hun de vragen aan die zij nog hebben na het lezen van de achtergrondinformatie bij bijvoorbeeld de kwaliteitskringbegeleider, voorzitter of ander kringlid. Tijdens de kringbijeenkomst z De aangeleverde vragen worden besproken en beantwoord tijdens de bijeenkomst. Na de kringbijeenkomst z Vragen waar geen antwoord op gegeven kan worden verder (laten) uitzoeken. Informatie per mail uitwisselen of op een volgende kringbijeenkomst bespreken. 4

5 2.2 Er is behoefte aan informatie over de criteria kwaliteitstoets logopedie Voorbeeld doel van de bijeenkomst Na de kringbijeenkomst kennen de leden van de kring de criteria kwaliteitstoets logopedie. Bijbehorende informatie / documenten z Zelfcheck kwaliteitstoets ( > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets). z Richtlijnen, logopedische standaarden eerstelijnszorg, stappen van het methodisch logopedisch handelen (www.ikbenlogopedist.nl > kwaliteit > kwaliteitsdocumenten). z Handreiking kwaliteitstoets voor kwaliteitskringen hoofdstuk 6. Voorbereiding z Kringleden vullen de zelfcheck kwaliteitstoets in. z Kringleden leveren hun knelpunten aan (waar scoor je een NC (= niet conform) en weet je niet hoe je dat kunt verbeteren) bij bijvoorbeeld de kwaliteitskringbegeleider, voorzitter of ander kringlid. z De kringleden zoeken voorafgaand aan de bijeenkomst informatie (bijvoorbeeld richtlijnen, logopedische standaarden, wet- en regelgeving) over de persoonlijk aangeleverde knelpunten. Tijdens de kringbijeenkomst z Aangeleverde knelpunten bespreken tijdens de bijeenkomst. z Bespreken met elkaar hoe de knelpunten verbeterd kunnen worden. Na de kringbijeenkomst z Knelpunten waar je niet uit komt met elkaar verder uitzoeken. Informatie per mail uitwisselen of op een volgende kringbijeenkomst bespreken. 2.3 Er is behoefte aan informatie over het toepassen van ICF, het formuleren van een logopedische diagnose en opstellen van SMART-doelen leren In het voorjaar van 2013 zijn de criteria kwaliteitstoets getest. Naar voren kwam onder andere dat het formuleren van de logopedische diagnose in termen van ICF en het formuleren van SMART-doelen een struikelblok was. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor logopedisten die zich aan het voorbereiden zijn op de kwaliteitstoets. De kennis en het toepassen van de kennis over de ICF kan het beste worden opgedaan tijdens een workshop of cursus. De NVLF biedt al geruime tijd scholing over de stappen van het methodisch handelen en het toepassen van ICF en de richtlijn verslaglegging. Tijdens de DTL-training en de themabijeenkomst Basisprincipes ICF komt de basis van de ICF aan bod. Meer verdieping vindt plaats tijdens de workshop Doelgericht en SMART. Indien één of meerdere kringleden hierover een cursus heeft gevolgd kunnen deze kringleden hun geleerde lessen uit deze workshop delen met de andere kringleden. Zie hiervoor > Cursus en congres. 5

6 Een andere mogelijkheid is om met elkaar te oefenen met het formuleren van een logopedische diagnose en van het formuleren van SMART-doelen. Hiervoor kan de kring de informatie gebruiken van het document Methodieken, instrumenten en werkvormen voor kwaliteitskringen. In paragraaf 1.2 staat een uitleg over het opstellen van SMART-doelen. Dit gaat over het opstellen van doelen voor een kringbijeenkomst. Zie > kwaliteit > kwaliteitskringen. Voor het oefenen met en discussiëren over SMART-behandeldoelen zijn er voorbeelden die logopedisten onderling delen via de NVLF website. Zie > documentatiecentrum > dossiers > dossier kwaliteitstoets. Voor het toepassen van de ICF kan gebruik worden gemaakt van de handreiking ICF voor kwaliteitskringen. Zie > kwaliteit > kwaliteitskringen. 6

7 3. Achtergrond over de kwaliteitstoets 3.1 Doel kwaliteitstoets Een kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk maakt. Dit gebeurt in een onafhankelijk onderzoek (ook wel audit genoemd) met vooraf vastgestelde criteria. Het doel van de kwaliteitstoets is om het methodisch logopedisch handelen en de praktijkvoering transparant te maken. De kwaliteitstoets is bedoeld voor logopedisten die een eerstelijnsovereenkomst hebben met een zorgverzekeraar. Dit kunnen logopedisten werkzaam in een eerstelijnspraktijk zijn maar ook logopedisten werkzaam in een instelling of school met een eerstelijnsovereenkomst. 3.2 Achtergrond van de kwaliteitstoets De NVLF heeft in 2012 besloten om de kwaliteitstoets te ontwikkelen. Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen de leden bij het reflecteren op het logopedisch handelen, het transparant maken van het handelen en bij de praktijkvoering. Door transparant te zijn laat je als logopedist zien wat je te bieden hebt en hoe je de logopedische zorg aanbiedt. Patiënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars vragen om transparante logopedische zorg. Dit beleid staat beschreven in het meerjarenbeleidplan Een andere reden om de kwaliteitstoets te ontwikkelen is omdat zorgverzekeraars de kwaliteit van de logopedische zorg willen toetsen. Zij willen zorgaanbieders kunnen contracteren op kwaliteitsaspecten. De kwaliteitstoets is door de NVLF ontwikkeld samen met een werkgroep die bestond uit 15 logopedisten (leden NVLF) en drie zorgverzekeraars (Achmea, CZ en Menzis). De werkgroep heeft de criteria kwaliteitstoets opgesteld en heeft advies gegeven over de invoering van de toets (implementatie). In 2013 is een deel van de werkgroep bij elkaar gekomen om advies te geven over de implementatie van de kwaliteitstoets. Bij deze werkgroep zijn ook twee auditbureaus (Health Care Auditing (HCA) en Kiwa) betrokken. In deze fase is een pilot uitgevoerd om de criteria kwaliteitstoets te toetsen op haalbaarheid. In het voorjaar van 2013 zijn de criteria kwaliteitstoets in een pilot getest. Het doel van de pilot was om de criteria te toetsten op haalbaarheid en normering. De pilot is uitgevoerd door auditoren van de auditbureaus HCA en Kiwa. De pilot werd uitgevoerd bij zes praktijken die werken met een eerstelijnsovereenkomst. Dit waren één solopraktijk, één middelgrote praktijk, twee grote praktijken en twee instellingen die eerstelijnszorg aanbieden verspreid over het land. De criteria kwaliteitstoets zijn na aanpassingen uit de pilot voorgelegd aan de commissies SEB (Sociaal Economische Belangen) en Vakinhoud en aan de Regionale Contractanten Vertegenwoordigers (RCV-ers). Het verenigingsbestuur heeft de criteria kwaliteitstoets in juli 2013 vastgesteld. De NVLF is eigenaar van de kwaliteitstoets. De processtappen van de ontwikkeling van de kwaliteitstoets zijn opgenomen in bijlage 1. 7

8 4. Inzet van de kwaliteitstoets De kwaliteitstoets logopedie kan door logopedisten zelf worden aangevraagd (vrijwillige toetsing) en de kwaliteitstoets kan worden aangevraagd door een zorgverzekeraar. In beide gevallen worden dezelfde criteria gebruikt en verloopt de toetsing op dezelfde wijze. 4.1 Vrijwillige toetsing Logopedisten kunnen bij de auditbureaus HCA 1 of Kiwa 2 de kwaliteitstoets logopedie aanvragen. Het auditbureau maakt met de logopedist afspraken over wanneer en waar toetsing plaats vindt. Meer hierover staat in hoofdstuk 5. Als de uitslag van de toets positief is, ontvangt de praktijk een certificaat van het auditbureau. Dit certificaat is twee jaar geldig. Als de uitslag van de toets negatief is, is het de keuze aan de praktijk of en hoe de onderdelen waarop negatief wordt gescoord, worden verbeterd. Logopedisten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van het scholingsaanbod van de NVLF en kunnen een nieuwe toets laten uitvoeren (na minimaal zes maanden). Achmea heeft in de overeenkomst van 2014 opgenomen dat, als de uitslag van de toets positief is bij het vrijwillig aanvragen van de toets, de praktijk een hoger tarief krijgt. Meer informatie hierover is na te lezen in de overeenkomst van Achmea. 4.2 Toetsing door een zorgverzekeraar Zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitstoets logopedie ook inzetten. Of en hoe zij het instrument gebruiken is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Dit staat in de overeenkomst met de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld welke criteria een zorgverzekeraar hanteert bij het selecteren van een praktijk voor een toets. Selectie kan plaatsvinden op basis van een afwijking (hoger of lager) op het behandelgemiddelde. Ook staat beschreven wie de kosten voor de toets betaalt en wat de vervolgstappen zijn bij een positieve en negatieve uitslag. Het is van belang om de overeenkomst van de zorgverzekeraars zorgvuldig te lezen. Indien een praktijk geselecteerd wordt door een zorgverzekeraar mag de praktijk kiezen door welke auditbureau (HCA of Kiwa) zij de toetsing laat uitvoeren. De uitslag van de toets wordt door het auditbureau kenbaar gemaakt aan de praktijk en aan de zorgverzekeraar. De consequenties van een negatieve uitslag van de toets zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en staan beschreven in de overeenkomst. Consequenties kunnen bijvoorbeeld zijn dat de logopedisten uit de praktijk verplicht scholing moeten volgen, dat de toets en een nieuwe toets betaald moeten worden door de praktijk

9 CZ en Menzis hebben aangegeven dat zij in 2014 het certificaat behaald door een praktijk vanwege vrijwillige toetsing niet accepteren. Volgens CZ is tijdens een vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets niet duidelijk of en zo ja, hoeveel dossiers van verzekerden van CZ worden getoetst. Om die reden houdt CZ zich aan de vooraf gestelde voorwaarden uit de overeenkomst en neemt in principe de uitslag van de vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets niet over. CZ bekijkt bij elke uit te voeren kwaliteitstoets de individuele situatie van de betreffende zorgaanbieder. Bij Menzis kan het resultaat van een vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets dienen ter onderbouwing van een verklaring van de geconstateerde afwijking(en) en zal door Menzis meegewogen worden. Het gewicht dat aan het resultaat van een vrijwillig uitgevoerde kwaliteitstoets wordt toegekend, zal afhankelijk zijn van de omstandigheden en de mate van afwijking op de norm. Belangrijk om in het achterhoofd te houden deze situatie in de praktijk niet veel zal voorkomen, al kan het niet geheel worden uitgesloten. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat praktijken die de vrijwillige kwaliteitstoets aanvragen ook in de selectie vallen voor een verplichte kwaliteitstoets. Indien een praktijk door CZ of Menzis is geselecteerd voor de verplichte toetsing en deze positief heeft afgerond, dan kan de uitslag niet worden overgenomen door de overige zorgverzekeraars. Dit is juridisch niet mogelijk, omdat bij een toets bijvoorbeeld aangevraagd door CZ alleen de dossiers van CZ cliënten worden getoetst. Een andere zorgverzekeraar kan dit niet overnemen. Dit kan wel met het overnemen van het certificaat bij vrijwillig aanvragen, omdat dan van alle dossiers (ongeacht de zorgverzekeraar) een a-selectieve steekproef wordt genomen. 9

10 5. Verloop van de toetsing De twee onafhankelijke auditbureaus die de NVLF heeft geselecteerd om de toets uit te voeren, zijn HCA en Kiwa. De auditbureaus hebben auditoren in dienst. Auditoren zijn paramedici die een speciale opleiding gevolgd hebben. De auditoren volgen jaarlijks bij- en nascholing. Er zijn criteria opgesteld waaraan een logopedie auditor dient te voldoen. Dit is bijvoorbeeld een minimaal aantal jaar werkervaring, specifieke opleidingseisen, kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De kwaliteitstoets wordt afgenomen door twee auditoren. Tenminste één auditor is een logopedist. 5.1 Waar de toetsing plaatsvindt De toetsing vindt plaats op locatie, dus in de praktijk(en). Bij meerdere locaties vindt de toetsing plaats op zowel de hoofdlocatie als op de andere locaties. Bij meerdere locaties bepaalt het auditbureau op welke locaties de toetsing gaat plaatsvinden. Indien de organisatie over meerdere locaties beschikt, die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt de wortelformule toegepast. Voorbeeld: De organisatie bestaat uit drie locaties, de wortel van 3=1.73, hetgeen betekent dat er twee locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de toets uitgevoerd en op de grootste nevenvestiging wordt een quickscan uitgevoerd waarbij er extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal fte). Tevens wordt gekeken naar de criteria over de inrichtingseisen en privacywetgeving (3.9 en 3.10). 5.2 Selectie van de dossiers De dossiers worden a-selectief getrokken tijdens de toetsing door de auditoren. Er worden zowel dossiers getoetst van patiënten waarbij de behandeling is afgesloten (20%) als dossiers waarbij de behandeling nog niet is afgerond (80%). Bij de toetsing worden alleen patiëntgegevens van 2014 getoetst. Indien een patiënt in 2013 gestart is met de behandeling en de behandeling loopt door in 2014, dan worden uit dit dossier alleen de gegevens van 2014 getoetst. 5.3 Privacy De auditoren hebben een geheimhoudingsplicht waardoor de privacy gewaarborgd blijft bij dossiercontroles. Alleen de dossiers die a-selectief gekozen zijn worden bekeken door de auditoren. 10

11 5.4 Verloop van de toetsing In het reglement kwaliteitstoets logopedie worden de afspraken tussen het auditbureau en de logopedie praktijk vastgelegd. De stappen die gevolgd worden rondom de toetsing staan in een schema in bijlage 2 (bij vrijwillige toetsing) en bijlage 3 (bij toets aangevraagd door een zorgverzekeraar). 5.5 Kosten De kosten voor de kwaliteitstoets zijn als volgt: Kosten toets bij 5 dossiers (solopraktijk): 1120,-- exclusief BTW (21%) Kosten toets bij 10 dossiers ( 5 fte 3 ): 1330,-- exclusief BTW (21%) Kosten toets bij 15 dossiers (> 5 fte): 1540,-- exclusief BTW (21%) Locatiebezoek Per locatie, ( 5 fte) binnen 30 km hoofdlocatie: 220,- exclusief BTW (21%) Per locatie, ( > 5 fte) binnen 30 km hoofdlocatie: 330,- exclusief BTW (21%) Per locatie, ( 5 fte) buiten 30 km hoofdlocatie: 330,- exclusief BTW (21%) Per locatie, (> 5 fte) buiten 30 km hoofdlocatie 440,- exclusief BTW (21%) Dit zijn de kosten in fte is 40 uur. 11

12 6. Criteria kwaliteitstoets 6.1 Uitgangspunten De criteria kwaliteitstoets zijn gebaseerd op minimale wettelijke eisen en regelgeving en bestaande kwaliteitsinstrumenten. Bij het opstellen van de criteria is het uitgangspunt genomen om geen nieuwe eisen te stellen. De volgende wetten zijn gebruikt bij het samenstellen van de criteria: z Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) z Kwaliteitswet zorginstellingen z Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) z Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe deze wetten terugkomen in de criteria: z WGBO: bijvoorbeeld: worden de rechten van de patiënt aan de patiënt kenbaar gemaakt. z Kwaliteitswet zorginstellingen: bijvoorbeeld: is er een recent jaarverslag aanwezig. z WKCZ: bijvoorbeeld: heeft de praktijk een klachtenprocedure. z WBP: worden patiëntendossiers bewaard conform de privacywetgeving. Meer informatie over deze en andere wetgeving is vinden op > praktijkhouder > wet- en regelgeving of Tevens is gebruik gemaakt van bestaande kwaliteitsinstrumenten van de NVLF, zoals: z Richtlijn verslaglegging (NVLF, 2009) z Richtlijn verslaggeving (NVLF, 2010) z Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson (NVLF, 2008) z Logopedische standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerstelijn (NVLF, 2012) Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe deze kwaliteitsinstrumenten terugkomen in de criteria: z Richtlijn verslaglegging: bijvoorbeeld: is de contactreden / hulpvraag van de patiënt vastgelegd. z Richtlijn verslaggeving:bijvoorbeeld: is een eindevaluatie vastgelegd. z Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson: voorbeeld: is het gebruik van de richtlijn aantoonbaar in het logopedisch handelen. z Logopedische standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerstelijn: bijvoorbeeld: kan de praktijk aantonen dat de continuïteit van de logopedische zorg is gewaarborgd. Meer informatie over deze instrumenten en andere kwaliteitsdocumenten is vinden op nl > kwaliteit > kwaliteitsdocumenten. 12

13 6.2 Criteria kwaliteitstoets logopedie De criteria bestaan uit drie onderdelen: Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets Deel 2: NVLF richtlijn Deel 3: Organisatie van de praktijk A. Organisatie B. Privacy en veiligheid z Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets Het onderdeel methodisch logopedisch handelen is het grootste onderdeel van de kwaliteitstoets. Hiermee worden de stappen van het methodisch logopedisch handelen inzichtelijk gemaakt: aanmelding, (aanvullende) anamnese, (aanvullend) onderzoek, analyse, behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting. De vastgelegde gegevens geven inzicht in de gevolgde stappen van het methodisch handelen. De richtlijn verslaglegging (NVLF, 2009) is het belangrijkste uitgangspunt voor dit onderdeel. Er is alleen uitgegaan van de basisgegevens van de richtlijn. Dit zijn gegevens die u verplicht vastlegt vanwege wettelijke eisen of voor het machting- en declaratieverkeer. Niet opgenomen in de kwaliteitstoets zijn de plusgegevens. z Deel 2: NVLF richtlijnen In het onderdeel NVLF richtlijnen worden de zorginhoudelijke monodisciplinaire richtlijnen van de NVLF getoetst. Het gaat om de richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson. Getoetst wordt of er volgens deze zorginhoudelijke richtlijnen wordt gewerkt. Bij de richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson zijn vijf kernindicatoren ontwikkeld waarmee het goed handelen volgens de richtlijn gemeten kan worden. z Deel 3: Organisatie van de praktijk Het onderdeel Organisatie van de praktijk bestaat uit twee delen, namelijk Organisatie en Privacy en Veiligheid. Het doel is om te toetsen of voldaan is aan wet- en regelgeving over de organisatie van de praktijk. Wet- en regelgeving (zoals genoemd in deze paragraaf) en de logopedische standaarden eerstelijn zijn de belangrijkste basis voor dit onderdeel van de criteria. De volledige criteria kwaliteitstoets logopedie zijn te vinden op > documentatiecentrum > dossier kwaliteitstoets > zelfcheck kwaliteitstoets. 6.3 Normering z Bij een solopraktijk worden 5 dossiers getoetst. Bij een middel grote praktijk ( 5 fte 4 ) worden 10 dossier getoetst. Bij een grote praktijk (> 5 fte) worden 15 dossiers getoetst. z Bij het toetsen van de dossiers is sprake van een zogenaamde horizontale beoordeling. Dit betekent dat 4 1 fte is 40 uur. 13

14 bij de beoordeling van de 5 of 10 of 15 dossiers er per vraag van iedere rubriek wordt beoordeeld of de gestelde vraag met een C (= conform) kan worden beantwoord. Voorbeeld Bij een score van 80% betekent dit dat er in 1 van de 5, respectievelijk 2 van de 10 of 3 van de 15 te toetsten dossiers sprake mag zijn van een NC (= niet conform) op de gestelde vraag. z Bij dossiers waarbij er op onderdelen sprake is van een NVT (= niet van toepassing) score geldt dat deze score op geen enkele wijze wordt doorberekend (zowel positief als negatief) in de totaalscore. 14

15 Bijlage 1 Processtappen ontwikkeling kwaliteitstoets logopedie April 2012 Notitie ontwikkeling kwaliteitstoets Reactie commissie SEB en Vakinhoud Reactie RCV-ers/ROSV-ers Gesprekken KNGF en VvOCM Juni januari 2013 Ontwikkeling criteria kwaliteitstoets Werkgroep Kwaliteitstoets (leden NVLF en 3 zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis)) September januari 2013 Ontwikkeling implementatieplan Gesprekken auditbureaus (HCA, Kiwa) December januari 2013 Feedback criteria kwaliteitstoets Werkgroep Kwaliteitstoets, commissie SEB en Vakinhoud, RCV-ers/ROSV-ers 11 februari 2013 Vaststellen concept criteria kwaliteitstoets Verenigingsbestuur 18 februari 2013 Februari/maart 2013 Bespreken toetsbaarheid criteria kwaliteitstoets en normering in bijeenkomst auditoren en logopedisten. Aanpassingen criteria kwaliteitstoets Criteria kwaliteitstoets beschikbaar voor leden Maart/april 2013 Uitvoeren pilot om criteria kwaliteitstoets te testen 22 april 2013 Aanpassingen criteria kwaliteitstoets voorleggen aan werkgroep implementatie Juli 2013 Vaststellen definitieve criteria kwaliteitstoets door verenigingsbestuur Februari/december 2013 Implementeren criteria bij de leden 15

16 Bijlage 2 Processtappen toetsing door auditbureau bij vrijwillige toetsing Logopedie praktijk vraagt audit aan bij auditbureau via de website van het auditbureau Auditbureau neemt contact op met de praktijk en stuurt relevante documenten op. Praktijk stuurt ingevulde documenten retour naar het auditbureau. Auditbureau maakt met de praktijk een afspraak waar en wanneer de toetsing plaats vindt. Toetsing vindt plaats in de praktijk. De auditoren lopen samen met de praktijkeigenaar de criteria kwaliteitstoets door. De auditoren leggen de bevindingen vast in het rapport kwaliteitstoets. Auditbureau stuurt het rapport kwaliteitstoets naar de praktijk. Uitslag toets is positief Uitslag toets is negatief Praktijk ontvangt een certificaat van het auditbureau. Praktijk ontvangt geen certificaat. Bij aanvraag van een nieuwe toets (na minimaal zes maanden) begint het bovenstaande proces opnieuw. 16

17 Bijlage 3 Processtappen toetsing door auditbureau bij aanvraag door zorgverzekeraar Zorgverzekeraar maakt logopedie praktijk kenbaar dat de praktijk geselecteerd is voor de kwaliteitstoets logopedie. De praktijk kiest een auditbureau Auditbureau neemt contact op met de praktijk en stuurt relevante documenten op. Praktijk stuurt ingevulde documenten retour naar het auditbureau. Auditbureau maakt met de praktijk een afspraak waar en wanneer de toetsing plaats vindt. Toetsing vindt plaats in de praktijk. De auditoren lopen samen met de praktijkeigenaar de criteria kwaliteitstoets door. De auditoren leggen de bevindingen vast in het rapport kwaliteitstoets Auditbureau stuurt het rapport kwaliteitstoets naar de betreffende zorgverzekeraar. Uitslag toets is positief Uitslag toets is negatief De praktijk ontvangt van de betreffende zorgverzekeraar een brief waarin de uitslag van de toets als positief wordt bevestigd. De praktijk ontvangt van de betreffende zorgverzekeraar een brief waarin de uitslag van de toets als negatief wordt bevestigd. Consequenties kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Voorbeelden zijn: medewerkers van de praktijk dienen verplicht scholing te volgen, een nieuwe toets laten uitvoeren betaalt door de praktijk zelf. 17

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets (Versie 1.0 okt 2013) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2014 Vrijwillige toets Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2016 en (versie 1.0 september 2016)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2016 en (versie 1.0 september 2016) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2016 en 2017 (versie 1.0 september 2016) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2016 en 2017 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie

Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie Bron; NVLF Mag een auditbureau een praktijk auditeren waarvan een medewerker auditor is voor het zelfde auditbureau? Het

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Vragen en verwachtingen vooraf? Proces

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2016

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2017

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Niña van Wermeskerken Lead auditor Kiwa Robert Versteegh / Jongky Tetehuka InPraktijk Opening Totstandkoming Kwaliteitstoets De rol van de NVLF Door wie wordt het

Nadere informatie

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Kwaliteitstoets en audit Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Programma Voorstellen Terugblik Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets NVLF richtlijnen Vragen Doel van de Kwaliteitstoets

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

Beheersmodel Fysiotherapie en Oefentherapie

Beheersmodel Fysiotherapie en Oefentherapie 2017-2018 Artikel 1 Inleiding 1. Inleiding Zilveren Kruis hanteert een Beheersmodel waarbij de richtlijnen van de beroepsgroep uitgangspunt zijn en handelen tevens getoetst worden op transparantie, kwaliteit,

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie Auditcriteria Oefentherapie Beheersmodel audit 2013 versie 4.2 riterium 1 Vraagstelling Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie 1.1 Is de praktijk ingericht conform de inrichtingseisen van de VvOM?

Nadere informatie

1. Plus audit 2. Motivational Paper 3. Reguliere Plus audit Fysiotherapie 4. Verkorte Plus audit Fysiotherapie 5. Reguliere Plus audit Oefentherapie

1. Plus audit 2. Motivational Paper 3. Reguliere Plus audit Fysiotherapie 4. Verkorte Plus audit Fysiotherapie 5. Reguliere Plus audit Oefentherapie 1. Plus audit 2. Motivational Paper 3. Reguliere Plus audit Fysiotherapie 4. Verkorte Plus audit Fysiotherapie 5. Reguliere Plus audit Oefentherapie Auditproducten 2013 versie 1.6 20 november 2012 - All

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 versie 4.9 maart 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

AUDITPRODUCTEN Fysiotherapie t.b.v. De Friesland Zorgverzekeraar december 2011 versie 3.0

AUDITPRODUCTEN Fysiotherapie t.b.v. De Friesland Zorgverzekeraar december 2011 versie 3.0 Boerhaavelaan 32 A 2035 RC Haarlem 023 545 23 60 hca@healthcareauditing.nl AUDITPRODUCTEN Fysiotherapie t.b.v. De Friesland Zorgverzekeraar december 2011 versie 3.0 1. Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Wat

Nadere informatie

REGLEMENT PLUS AUDIT 2016

REGLEMENT PLUS AUDIT 2016 REGLEMENT PLUS AUDIT 2016 Reglement Plus audit 2016 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken, de verschillende criteria en de procedures die van toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT PLUS AUDIT 2015

REGLEMENT PLUS AUDIT 2015 REGLEMENT PLUS AUDIT 2015 Reglement Plus audit 2015 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures die van toepassing zijn ten aanzien van de Plus

Nadere informatie

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015. Inleiding

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015. Inleiding REGLEMENT SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015 Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF spelen de kwaliteitskringen een belangrijke

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014 Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014 versie 1.0 oktober 2012 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici C 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten geregistreerd in

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot 1-7-2016 versie 1.0 juni 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score C NC 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 versie 4.0 november 2011 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het CKR

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2014

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2014 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2014 versie 5.1 oktober 2013 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven

Nadere informatie

Criteria kwaliteitstoets logopedie De criteria bestaan uit drie onderdelen 1 : Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets

Criteria kwaliteitstoets logopedie De criteria bestaan uit drie onderdelen 1 : Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets Criteria kwaliteitstoets logopedie 2017 De criteria bestaan uit drie onderdelen 1 : Deel 1: Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets Deel 2: NVLF richtlijnen Deel 3: Organisatie van de praktijk A.

Nadere informatie

Logopedie bij dementie. Elly Cox, MA Beleidsmedewerker NVLF/ logopedist

Logopedie bij dementie. Elly Cox, MA Beleidsmedewerker NVLF/ logopedist Logopedie bij dementie Elly Cox, MA Beleidsmedewerker NVLF/ logopedist e.cox@nvlf.nl Vandaag Beleid NVLF logopedie en dementie Handreiking communicatie bij dementie Kennismaken Wie ben je? Waarom zit je

Nadere informatie

Beheersmodel Fysiotherapie 2013

Beheersmodel Fysiotherapie 2013 Beheersmodel Fysiotherapie 2013 1. Inleiding 1.1. Inleiding Achmea hanteert een beheersmodel waarbij de richtlijnen van de beroepsgroep uitgangspunt zijn voor toetsing van transparantie, kwaliteit, doelmatigheid

Nadere informatie

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Antwoord: Eigenlijk maak je het einddoel op dezelfde manier meetbaar als bij kinderen uit de vrije vestiging.

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2013

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2013 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2013 versie 1.6 5 februari 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016 versie 1.2 juni 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het

Nadere informatie

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd:

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd: Het logopedisch patiëntendossier: Welke gegevens mogen/moeten er wel of niet in? Deze vraag is onderdeel van een groter geheel; namelijk dossiervoering in het algemeen. Er zijn verschillende wettelijke

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten

Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Drs. D. Pluimers Opdrachtgever: Zorgverzekeraar VGZ Uitvoering: Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2013

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2013 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2013 versie 1.6 5 februari 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie Inleiding

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie Inleiding REGLEMENT SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2016 Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2016 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken,

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2014

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2014 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2014 versie 1.0 juni 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper (MP) zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Webinar Beheers- en Plusaudit 2015. René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008

Webinar Beheers- en Plusaudit 2015. René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008 Webinar Beheers- en Plusaudit 2015 René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008 Programma - Het doel en verwachtingen van deze webinar -

Nadere informatie

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2016

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2016 Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2016 versie 1.1 juni 2015 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel Achmea Voor

Nadere informatie

FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015

FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015 FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015 Waar bevindt de HKZ audit zich v.w.b. de dossiers. Beheers of Plus? HKZ eist de Basisgegevens van de verslaglegging + de eisen betreffende wet- en regelgeving.

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL Er is een ontwikkeling gaande dat steeds meer logopedisten door scholen worden gevraagd om de logopedische behandeling niet meer vanuit de praktijk, maar binnen de schoolmuren

Nadere informatie

Verzekeraar: Rapportage bevindingen TOP-audit

Verzekeraar: Rapportage bevindingen TOP-audit Rapportage bevindingen TOP-audit Versie 1.6 19 juni 2012 - pagina 1 van 9 Rapportage bevindingen TOP*-audit *Transparantie over praktijkvoering. Geachte praktijkhouder, Voor u ligt de rapportage met betrekking

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016-

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016- Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie 2017 -versie 1.0 september 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code: Toelichting

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2015

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2015 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2015 versie 2.0 aug 2014 riterium 1 Het Motivational Paper Score N Uit het Motivational Paper (MP) zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2017

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2017 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2017 versie 1.0 juli 2016 Criterium 1 Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2016

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2016 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2016 versie 1.1 juni 2015 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel Achmea

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

NVLF Jaarplan 2016. Definitieve versie

NVLF Jaarplan 2016. Definitieve versie NVLF Jaarplan 2016 Definitieve versie Woerden, 26 november 2015 1 1. Voorwoord Dit is het NVLF jaarplan 2016 en is een samenvatting van de jaarplannen van de afdelingen SEB, Vakinhoud en PR & Communicatie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

PLUSAUDIT JA OF NEE. Laat zien wat je doet! ROEL WINGBERMÜHLE, MSc, MMT, FT. kwaliteitsconferentie

PLUSAUDIT JA OF NEE. Laat zien wat je doet! ROEL WINGBERMÜHLE, MSc, MMT, FT. kwaliteitsconferentie PLUSAUDIT JA OF NEE ROEL WINGBERMÜHLE, MSc, MMT, FT Laat zien wat je doet PLUSAUDIT WAT IS DAT -De plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten van de

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

t or S Reglement Praktijkkeurmerk

t or S  Reglement Praktijkkeurmerk Po do th erapie Nederlan d TIJKKE K RA P tin ch i t or S g WWW.PODOTHERAPIE.NL MERK R U Toe ge kend do Reglement Praktijkkeurmerk Reglement Praktijkkeurmerk inhoudsopgave inleiding 4 hoe kom ik aan een

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2014

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2014 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2014 versie 1.0 juni 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper (MP) zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2015

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2015 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2015 versie 2.0 aug 2014 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het CKR van

Nadere informatie

: ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016

: ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016 MEMO Aan : NVLF Van : ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016 Toelichting De overeenkomst die Zorg en Zekerheid voor 2017 aan

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Evalueren is Leren. Workshop Landelijke KKB-dag NVLF. Hanke Timmermans, senior adviseur CBO

Evalueren is Leren. Workshop Landelijke KKB-dag NVLF. Hanke Timmermans, senior adviseur CBO Evalueren is Leren Workshop Landelijke KKB-dag NVLF Hanke Timmermans, senior adviseur CBO Evalueren is Leren Programma Evalueren: waarom? Wat evalueer je? Op welk moment evalueer je? Hoe evalueer je? Wat

Nadere informatie

NVLF Handleiding intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring

NVLF Handleiding intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring NVLF Handleiding intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring Inhoudsopgave 1. Kwaliteitskringen... 2 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 2 1.2 Plaats van de kwaliteitskring binnen de NVLF verenigingsstructuur...

Nadere informatie

DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen. De RICHTLIJN CAROLINE NOUWELS. VERSLAG Netwerkdag 'Taal in samenhang'

DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen. De RICHTLIJN CAROLINE NOUWELS. VERSLAG Netwerkdag 'Taal in samenhang' Jaargang 89 # 1 februari 2017 CAROLINE NOUWELS De RICHTLIJN DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen KENNIS Autonoom communiceren of niet? INTERVIEW Maak kennis met het NVLF-bestuur VERSLAG Netwerkdag

Nadere informatie

Aan de slag met de toolkit verbetermethodieken

Aan de slag met de toolkit verbetermethodieken Aan de slag met de toolkit verbetermethodieken Landelijke bij- en nascholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders, NVLF 2 april 2016 NBC Nieuwegein Welkom Verbeteren, veranderen en de toolkit verbetermethodieken

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Auditcriteria HER Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2017

Auditcriteria HER Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2017 Auditcriteria HER Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2017 versie 1.1 sept 2016 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Formats voor verslagen

Formats voor verslagen Bijlage 4 Formats voor verslagen Onderzoeksverslag Verslag van het logopedisch onderzoek van..., door..., d.d.... Personalia Inleiding Aanmelding, verwijzing, klacht en vraagverheldering Intakegesprek

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerste lijn

Standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerste lijn Standaarden voor logopedisten werkzaam in de eerste lijn Versie juni 2017 Mw. A. van Hemert, NVLF Mw. M. Schulte, NVLF Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 De standaarden versus andere kwaliteitsinstrumenten...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 BELEIDSPLAN 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 C.E. VAN MARLE en M.E.

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2017

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2017 Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2017 versie 1.2 augustus 2016 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel VGZ Voor

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Assessment mammografie Een format voor het afnemen van een assessment op de afdeling

Assessment mammografie Een format voor het afnemen van een assessment op de afdeling Assessment mammografie Een format voor het afnemen van een assessment op de afdeling Inhoud Assessment mammografie... 1 Inleiding... 3 Assessment... 3 Assessmentteam... 3 Onderdelen assessment... 4 Verklaring...

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie