1. Plus audit 2. Motivational Paper 3. Reguliere Plus audit Fysiotherapie 4. Verkorte Plus audit Fysiotherapie 5. Reguliere Plus audit Oefentherapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Plus audit 2. Motivational Paper 3. Reguliere Plus audit Fysiotherapie 4. Verkorte Plus audit Fysiotherapie 5. Reguliere Plus audit Oefentherapie"

Transcriptie

1 1. Plus audit 2. Motivational Paper 3. Reguliere Plus audit Fysiotherapie 4. Verkorte Plus audit Fysiotherapie 5. Reguliere Plus audit Oefentherapie Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 1.

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Wat is een audit? blz. 3 Hoofdstuk 1 Doelstelling, inhoud en procedure van de Plus audit Doelstelling en inhoud van de audit blz De voorbereiding op de audit blz De HCA auditor blz Procedure van de audit blz Auditrapportage blz Plus Heraudit blz Samenvatting blz. 8 Hoofdstuk 2 Motivational paper 2.1 Wat is een motivational paper? blz Het motivational paper blz. 9 Hoofdstuk 3 Reguliere Plus audit Fysiotherapie 3.1 De criteria blz Een praktijk met meerdere vestigingen blz Dossiers blz Privacy van Persoonsgegevens blz Kosten blz. 13 Hoofdstuk 4 Verkorte Plus audit Fysiotherapie 4.1 De criteria blz Kosten blz. 14 Hoofdstuk 5 Reguliere Plus audit Oefentherapie 5.1 De criteria blz Een praktijk met meerdere vestigingen blz Dossiers blz Privacy van Persoonsgegevens blz Kosten blz. 17 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd, dan wel worden gebruikt voor eigen doeleinden anders dan met Schriftelijke toestemming van de auteur. De product- en auteursrechten zijn beschermd middels deponering bij de Rechtbank Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 2.

3 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief goed te objectiveren, is een audit. De zorgverzekeraars Achmea, CZ/Delta Lloyd/OHRA (CZ), De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en Menzis hebben de audit, genaamd Plus audit, opgenomen als een van de selectiecriteria voor de volgende zorgovereenkomsten eerstelijns fysiotherapie: Achmea : Plusovereenkomst CZ : Plusovereenkomst DFZ : Overeenkomst 3* Menzis : Profiel 3 overeenkomst Wat is een audit? Een audit wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van een zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een audit wordt vooral gekeken naar de borging van de primaire patiënt gebonden processen en de wijze waarop men dit geregeld heeft. Tijdens de evaluatie van deze primaire processen en de eveneens van belang zijnde secundaire bedrijfsprocessen wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus¹). Gedurende de uitvoering van de audit zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (audituitkomsten) moet de aanvrager inzicht verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De audituitkomsten worden verwerkt in een auditrapportage. Voor het zorgvuldig uitvoeren van een audit is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de afspraken die gemaakt worden. Het gaat hierbij om logistieke afspraken, procedurele afspraken, gedragsregels en afspraken over de gebruikte instrumenten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de auditee en HealthCare Auditing, welke voorafgaand aan de uitvoering van de audit wordt ondertekend door beide partijen. ¹) Plan-Do-Check-Act, kwaliteitscirkel volgens Deming Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 3.

4 Hoofdstuk 1 Doelstelling, inhoud en procedure van de Plus audit Doelstelling en inhoud van de audit De ontwikkelde auditproducten hebben als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie en oefentherapie. De Plus audit kent twee varianten, de reguliere en de verkorte Plus audit. De reguliere Plus audit geldt in principe voor alle fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken. Echter, voor de fysiotherapiepraktijken die in het bezit zijn van een HKZ-certificaat geldt de verkorte Plus audit. Deze uitzondering wordt enkel gemaakt voor praktijken die individueel het HKZ-certificaat hebben behaald op praktijkniveau. Praktijken met een HKZ-certificering op basis van multi-site dienen de reguliere Plus audit te volgen. De audit vindt plaats op locatie. De reguliere Plus audit 2013 Fysiotherapie toetst de volgende criteria: 1. Het Motivational Paper 2. Centraal Kwaliteitsregister 3. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie 4. Hygiëne, privacy en veiligheid 5. Klachtenregeling 6. Wet- en regelgeving 7. Kwaliteitszorg en zorginnovatie 8. KNGF Richtlijnen 9. Methodisch handelen -rubriek 1 Algemeen (intake na verwijzing en screening) -rubriek 2 Gegevens t.b.v. de anamnese en het onderzoek -rubriek 3 Gegevens t.b.v. het behandelplan -rubriek 4 Gegevens t.b.v. de uitgevoerde behandeling(en) -rubriek 5 Gegevens t.b.v. het evaluatief proces -rubriek 6 Klinisch redeneren, meetinstrumenten en effectiviteit -rubriek 7 Gegevens t.b.v. de eindevaluatie en afsluiting De reguliere Plus audit 2013 Oefentherapie toetst de volgende criteria: 1. Kwaliteitsregister Paramedici 2. Praktijkorganisatie/Inrichting en Accommodatie 3. Hygiëne privacy veiligheid 4. Klachtenregeling 5. Methodisch handelen -rubriek 1 Algemeen (intake na verwijzing en screening) -rubriek 2 Gegevens t.b.v. de anamnese en het onderzoek -rubriek 3 Gegevens t.b.v. het behandeldoel en behandelplan -rubriek 4 Gegevens t.b.v. de uitgevoerde behandeling(en) -rubriek 5 Gegevens t.b.v. de (tussen/eind) evaluatie -rubriek 6 Klinisch redeneren en meetinstrumenten -rubriek 7 Gegevens t.b.v. de afsluiting 6. VvOCM Richtlijnen Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 4.

5 De verkorte Plus audit 2013 Fysiotherapie toetst de volgende criteria: 1. Het Motivational Paper 2. Centraal Kwaliteitsregister 3. Kwaliteitszorg en zorginnovatie 4. KNGF Richtlijnen 5. Methodisch handelen -rubriek 1 Algemeen (intake na verwijzing en screening) -rubriek 2 Gegevens t.b.v. de anamnese en het onderzoek -rubriek 3 Gegevens t.b.v. het behandelplan -rubriek 4 Gegevens t.b.v. de uitgevoerde behandelingen -rubriek 5 Gegevens t.b.v. de (eind)evaluatie -rubriek 6 Klinisch redeneren en meetinstrumenten -rubriek 7 Gegevens t.b.v. de afsluiting Bovenstaande criteria worden getoetst aan de hand van een aantal onderliggende vragen. De inhoud van de gehele audit is terug te vinden op de website van HCA. De reguliere Plus audit duurt ongeveer 5 uur, maar is mede afhankelijk van het aantal FTE fysiotherapeuten of oefentherapeuten. Met betrekking tot het toetsen van het Methodisch handelen (criterium 5) is de volgende aanvullende afspraak gemaakt: 0 t/m 5 FTE toetsing van 10 dossiers 5 uur > 5 FTE toetsing van 15 dossiers 6 uur De verkorte Plus audit duurt ongeveer 3 uur en is ook afhankelijk van het aantal FTE fysiotherapeuten/oefentherapeuten. Met betrekking tot het toetsen van het Methodisch handelen (criterium 2) is de volgende aanvullende afspraak gemaakt: 0 t/m 5 FTE toetsing van 10 dossiers 3 uur >5 FTE toetsing van 15 dossiers 4 uur De reguliere Plus audit Fysiotherapie kent de volgende indeling: Ontvangst, rondleiding en uitleg werkwijze audit Toetsen van de criteria 1 t/m 7 Dossiertoets (criterium 8 en 9) Auditrapportage en nabespreking De reguliere Plus audit Oefentherapie kent de volgende indeling: Ontvangst, rondleiding en uitleg werkwijze audit Toetsen van de criteria 1 t/m 4 Dossiertoets (criterium 5 en 6) Auditrapportage en nabespreking De verkorte Plus audit Fysiotherapie kent de volgende indeling: Ontvangst, rondleiding en uitleg werkwijze audit Toetsen van criteria 1 t/m 3 Dossiertoets (criterium 4 en 5) Auditrapportage en nabespreking 30 minuten 120 minuten minuten (afh. van aantal dossiers) 60 minuten 30 minuten 120 minuten minuten (afh. van aantal dossiers) 60 minuten 30 minuten 30 minuten minuten (afh. van aantal dossiers) 30 minuten Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 5.

6 1.2. De voorbereiding op de audit Voorafgaand aan de auditprocedure sluit de auditee een overeenkomst af met HCA, waarin o.a. afspraken worden gemaakt over: verantwoordelijkheden van de auditee in relatie tot het correct en goed laten verlopen van de audit; de tijdsperiode waarover de dossiertoets zal plaatsvinden; het aantal dossiers dat wordt getoetst; het aantal praktijklocaties dat wordt bezocht; afspraken over de wijze waarop de privacy van patiëntgegevens wordt geborgd; de uitkomsten van de audit; de gevolgen/effecten van de audit voor de praktijk; de financiering van de audit De auditoren De Plus audit wordt altijd door twee auditoren uitgevoerd, een lead-auditor en een materie-deskundige (bij de Plus audit fysiotherapie een fysiotherapeut en bij de Plus audit oefentherapie een oefentherapeut). De auditor hebben zich de systematiek van de Plus audit eigen gemaakt door scholing en ervaring. De zorgverzekeraars hebben de volgende eisen gesteld aan de auditoren: de auditoren zijn onafhankelijk; de auditoren verlenen geen andere diensten aan de auditee; de auditoren hebben geen relatie met de auditee in persoonlijke sfeer of op het gebied van samenwerking op vakinhoudelijk gebied; de auditoren wonen/werken op minimaal 30 km. afstand van de auditee; de auditoren hebben allen een 2-daagse opleiding tot interne auditor gevolgd, georganiseerd door een erkend opleidingsinstituut (bijv. Walvis Consulting Group),welke gecertificeerd zijn volgens de NEN norm). Tevens hebben de auditoren de Plus audit opleiding gevolgd; de auditoren hebben voldoende kennis van de richtlijn Verslaglegging en het methodisch handelen. De auditoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Plus audit. Van de auditoren wordt verwacht dat deze in staat zijn het auditproces in goede banen te leiden en zich als zodanig en vooral neutraal en onafhankelijk opstellen. De auditoren beperken zich tijdens de audit tot het constateren van aantoonbare afwijkingen in relatie tot de gestelde normen en geven géén oordeel over de inhoud van de eventueel gevonden afwijking. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 6.

7 1.4 Procedure van de audit Als een fysiotherapie- of oefentherapiepraktijk in aanmerking wil komen voor een Plus audit, dient de auditee zich hiervoor bij HCA te melden. Voorafgaand aan de audit wordt er een overeenkomst aangegaan tussen de auditee en HCA. Tevens vindt de betaling voor het audittraject plaats. Daarna vult de auditee het Motivational Paper (MP) in. Na het invullen door de auditee, beoordeelt HCA de inhoud van het MP en geeft een beoordeling. De beoordeling van de Motivational Paper(s) Fysiotherapie (zijn) is onlosmakelijk verbonden met de Plus audit. Dit betekent dat indien de MP negatief en de Plus audit positief is er geen auditcertificaat voor de betreffende zorgverzekeraar(s) wordt verstrekt. De verzekeraar dan wel de contractant kunnen met elkaar in overleg treden en afspraken maken op welke wijze en in welk tijdsbestek u de in de MP geconstateerde afwijkingen kunt opheffen. Bij zowel een positieve als negatieve beoordeling geldt dat de uitkomsten van het Motivational Paper worden besproken tijdens de audit bij criterium 1. De audit kent twee uitkomsten. Bij een positieve audituitslag en een positief beoordeelde MP ontvangt de auditee een zorgverzekeraarspecifiek certificaat, wat naar de zorgverzekeraar(s) waarvoor de audit uitgevoerd wordt, opgestuurd dient te worden door de auditee. Bij een negatieve uitslag ontvangt de auditee geen certificaat, maar kan er een Plus Heraudit plaatsvinden. De MP s zijn niet uitwisselbaar tussen de verschillende auditbureaus of zorgverzekeraars. 1.5 Auditrapportage De tijdens de audit geconstateerde bevindingen worden vastgelegd in een auditrapport. Deze rapportage wordt aan het einde van de audit door de auditoren opgesteld en wordt met de auditee besproken en ondertekend door beide partijen. Bij de beoordeling van de verschillende deelvragen, wordt de volgende normering gebruikt: C onderdeel is conform de gestelde norm; NC onderdeel is niet conform de gestelde norm; Nvt onderdeel is niet van toepassing conform de gestelde norm. Wanneer de audit op positieve wijze is afgerond ontvangt de auditee een certificaat, welk een geldigheidsduur van 2 jaar heeft. 1.6 Plus Heraudit Indien de uitslag van de audit negatief is, kan de contractant een Plus Heraudit laten uitvoeren. Een Plus Heraudit moet binnen drie maanden na afloop van de eerste audit worden aangevraagd en dient plaats te vinden tussen de zesde en negende maand na de eerste audit. In dit geval hoeft er niet opnieuw een motivational paper te worden ingediend. De auditee dient wel voorafgaand aan de Plus Heraudit een schriftelijk overzicht te geven van de acties welke hij heeft uitgevoerd n.a.v. de uitkomsten van de eerste audit. Indien er wijzigingen ten aanzien van het aantal locaties, aantal FTE, e.d. zijn dient de contractant dat minimaal één maand voorafgaand aan de auditdatum te melden. Bij een Plus Heraudit worden de criteria Methodisch Handelen, de implementatie van de KNGF richtlijnen/vvocm Richtlijnen en de eventuele NC s op de overige criteria getoetst. Indien de contractant tussen de Plus audit en de Plus Heraudit van locatieadres is veranderd dienen alle criteria weer getoetst te worden. Indien de uitslag van de Plus Heraudit negatief is, kan de contractant één jaar na datum van de Plus Heraudit de Plus auditprocedure opnieuw aanvragen. De gehele auditprocedure dient dan opnieuw doorlopen te worden. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 7.

8 1.7 Samenvatting Bovenstaande procedure kan als volgt worden samengevat: Aanvraag audit traject door auditee Invullen motivational paper Advies Negatief advies Positief advies Plus audit certificaat Positieve uitslag* Uitvoeren van Plus audit (verkort of regulier) Negatieve uitslag Plus audit Certificaat, geldigheidsduur van 2 jaar Heraudit *Mits de MP positief is beoordeeld. Indien de uitslag van de Plus Heraudit negatief is, kan de contractant één jaar na datum van de Plus Heraudit de Plus auditprocedure opnieuw aanvragen. De gehele auditprocedure dient dan opnieuw doorlopen te worden. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 8.

9 Hoofdstuk 2 Motivational Paper 2.1 Wat is een Motivational Paper? Een Motivational Paper (MP) is een schriftelijke vragenlijst, die voorafgaand aan de Plus audit ingevuld dient te worden. Met het MP wordt inzicht gegeven of de fysiotherapie/oefentherapiecontractant (auditee) voldoet aan de aanvullende voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt aan een kwalitatief goede fysiotherapiecontractant/oefentherapiecontractant. Elke zorgverzekeraar kent haar eigen MP. In hoofdstuk 1 is de doelstelling, de inhoud en de procedure van de Plus audit 2013 opgenomen. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 worden de afzonderlijke Plus auditproducten Fysiotherapie en Oefentherapie toegelicht; het motivational paper voor fysio- en oefentherapeuten, de reguliere Plus audit Fysiotherapie en oefentherapie en de verkorte Plus audit Fysiotherapie. In hoofdstuk 5 wordt de reguliere Plus audit Oefentherapie toegelicht 2.2 Het motivational paper Het Motivational Paper (MP) wordt voorafgaand aan de audit ingezet als schriftelijke vragenlijst. Het MP wordt zorgverzekeraar specifiek ingezet als eerste onderdeel van het audittraject. Het Motivational Paper heeft de volgende doelstelling: - het door de auditee inzicht geven in de aanvullende voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt ten aanzien van de overeenkomst. De door de zorgverzekeraar specifiek gestelde voorwaarden worden getoetst m.b.v. een vragenlijst waarin een aantal zorgverzekeraar specifieke criteria³) zijn opgenomen. ³) Iedere zorgverzekeraar laat in het zorgverzekeraar specifieke motivational paper de eigen voorwaarden toetsen. Dit betekent dat voor contractanten die voor meerdere verzekeraars de audit willen laten uitvoeren ook het invullen van meerdere motivational papers noodzakelijk is. Het Motivational Paper is te downloaden op de website van HCA. Een auditor van HCA zal het Motivational Paper Fysiotherapie beoordelen en zal een schriftelijk beargumenteerd beoordeling geven i.r.t. het vervolg traject. De beoordeling van de Motivational Paper(s) Fysiotherapie (zijn) is onlosmakelijk verbonden met de Plus audit. Dit betekent dat indien de MP negatief en de Plus audit positief is er geen auditcertificaat voor de betreffende zorgverzekeraar(s) wordt verstrekt. De verzekeraar dan wel de contractant kunnen met elkaar in overleg treden en afspraken maken op welke wijze en in welk tijdsbestek u de in de MP geconstateerde afwijkingen kunt opheffen. Bij zowel een positieve als negatieve beoordeling geldt dat de uitkomsten van het Motivational Paper worden besproken tijdens de audit bij criterium 1. Kosten: Motivational Paper 157,50 excl. BTW. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 9.

10 Hoofdstuk 3 Reguliere Plus audit Fysiotherapie Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, wordt de contractant bij de reguliere Plus audit Fysiotherapie op negen criteria getoetst. In dit hoofdstuk worden deze negen criteria verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven welke normering wordt gebruikt bij de beoordeling (C/NC). Eén en ander is ook terug te vinden in het document Auditcriteria Reguliere Plus audit Fysiotherapie 2013 versie 1.5 welke u kunt downloaden op de website van HCA. 3.1 De criteria De volgende criteria worden getoetst: Het Motivational Paper - de contractant voldoet aan de gestelde eisen van de betreffende zorgverzekeraar(s) m.b.t. het Motivational Paper. Bij de beoordeling van de vragen die gesteld worden n.a.v. het MP stelt de auditor vast of de contractant voldoet aan de gestelde normen van de verzekeraars. Er zal dus sprake zijn van een zorgverzekeraarspecifieke beoordeling. Bij de beoordeling van de normen t.a.v. dit criterium kan het dus voorkomen dat de contractant voor één verzekeraar geen certificaat krijgt uitgereikt, terwijl er voor de andere verzekeraars geen reden is om het certificaat niet toe te kennen Centraal Kwaliteitsregister - Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan ingeschreven in het CKR Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie - De praktijk voldoet aan de inrichtingseisen van het KNGF en de aanvullende eisen van de zorgverzekeraar; - In de praktijk voorkomende doelgroepen/behandelindicaties worden in een adequaat ingerichte en toegankelijke praktijkruimte behandeld (bijv. groepsbehandelingen). De geconstateerde bevindingen t.o.v. de normen worden gekwalificeerd als conform of niet conform de norm (C/NC) Hygiëne, privacy en veiligheid - De praktijk voldoet aan de huidig geldende hygiënische normen die aan een zorginstelling gesteld worden; - De praktijk biedt voldoende privacy aan patiënten en patiëntgegevens; - Er zijn voorzieningen getroffen m.b.t. onderhoud van apparatuur en de veiligheid van patiënten in geval van calamiteiten. De geconstateerde bevindingen t.o.v. de normen worden gekwalificeerd als conform of niet conform de norm (C/NC) Klachtenregeling - De praktijk beschikt over een klachtenregeling en een klachtenregistratie Wet- en regelgeving - De praktijk voldoet aan de huidig geldende wet- en regelgeving welke geldt voor fysiotherapiepraktijken; - De praktijk heeft een noodplan en heeft voorzieningen getroffen i.r.t. ongevallen; - De praktijk informeert zijn patiënten inzake de WGBO; - De praktijk voldoet aan periodieke controles van diverse installaties, zoals CV- water en elektravoorzieningen. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 10.

11 3.1.7 Kwaliteitszorg en zorginnovatie - De praktijk heeft een kwaliteitsjaarverslag; - De praktijk beschikt over een beleidsplan en heeft de daarin opgenomen doelstellingen geëvalueerd; - De praktijk heeft een klantervaringsonderzoek uitgevoerd (bijv. CQ FPM) en heeft de uitkomsten geëvalueerd KNGF-richtlijnen Op basis van vijf dossiers (at random geselecteerd) wordt getoetst of de KNGF-richtlijnen aantoonbaar zijn geïmplementeerd. De dossierkeuze kan onderdeel uitmaken van het toetsen van criterium 5. Er kunnen echter ook aanvullend op de uitgevoerde toets op criterium 5 nog vijf dossiers gevraagd worden, die betrekking hebben op de KNGF-richtlijnen. Het kan hierbij gaan om 5 dossiers die ook geselecteerd en gebruikt zijn voor het toetsen van criterium 5. Er kunnen echter ook 5 nieuwe dossiers geselecteerd worden voor het toetsen van criterium 6 KNGFrichtlijnen. De implementatie van de richtlijnen kan o.a. worden aangetoond door de aanwezigheid van meetinstrumenten (vragenlijsten en performance testen), zoals aanbevolen in de KNGF-richtlijn(en), een behandelprotocol waarin zichtbaar de richtlijnsystematiek aanwezig is of het benoemen in het dossier van specifieke richtlijnkenmerken, zoals patiëntenprofielen/keuze van verrichtingen Methodisch handelen Op basis van een representatief ¹) aantal at random gekozen patiëntendossiers i.r.t. de praktijkgrootte wordt het methodisch handelen getoetst, waarbij de richtlijn Verslaglegging van het KNGF leidend is en moet de implementatie hiervan aantoonbaar geborgd zijn in het dagelijks handelen. Bij de dossiertoets geldt de volgende afspraak: - 5FTE fysiotherapeuten 10 dossiers worden getoetst; - > 5FTE fysiotherapeuten 15 dossiers worden getoetst. ¹) onder een representatief aantal dossiers wordt verstaan dat 100% van de dossiers welke conform de afspraken vastgelegd in de overeenkomst beschikbaar dienen te zijn (zie verder 3.4). Voor een nadere uitwerking van de toetsingsnorm in relatie tot de diverse criteria verwijzen wij u graag naar het document Auditcriteria Reguliere Plus audit Fysiotherapie 2013 versie 1.5 welke u kunt downloaden op de website van HCA. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 11.

12 3.2 Een praktijk met meerdere vestigingen Indien de auditee meerdere vestigingen heeft (maximaal 9) die allen onder één AGB-code declareren, zal aan de hand van de zogenaamde wortelformule bepaald worden hoeveel vestigingen bezocht worden voor de audit. Als regel hiervoor geldt de Ѵ van het aantal vestigingen, met een afronding naar boven. Bijv. een praktijk heeft 9 vestigingen. M.b.v. de wortelformule (Ѵ9 = 3) zullen 3 vestigingen bezocht worden, waaronder de hoofdlocatie. Indien een auditee meer dan 10 vestigingen heeft, wordt de helft (50%) van het aantal praktijken getoetst. Bij de keuze van het locatiebezoek wordt rekening gehouden met de grootte van de vestiging, waarbij de grootste vestiging(en) als eerst word(t)(en) bezocht. Tijdens dit locatiebezoek zullen er afhankelijk van het aantal werkzame fysiotherapeuten een aanvullend aantal dossiers worden getoetst (zie 3.5). Wanneer de praktijk niet beschikt over een ICT-netwerk tussen de verschillende vestigingen (d.m.v. een server) en de auditoren dientengevolge geen inzage kunnen hebben in alle dossiers op alle locaties komt de wortelformule te vervallen en geldt dat er voor iedere vestiging een aparte audit uitgevoerd wordt. Het aantal dossiers dat per vestiging zal worden getoetst, is afhankelijk van het aantal FTE fysiotherapeuten per vestiging (zie onder Methodisch handelen). 3.3 Dossiers Direct aan het begin van de audit (tijdens de praktijkontvangst) zal met de auditee besproken worden op welke wijze het representatieve en at random karakter van de dossiertoets gewaarborgd wordt. In de praktijk betekent dit dat de agenda s van alle werkzame fysiotherapeuten beschikbaar dienen te zijn. Uit deze agenda s zullen dossiers gekozen worden van patiënten die op grond van de afspraken in de overeenkomst tussen de auditee en HCA in aanmerking komen voor de dossiertoets. Eén van deze afspraken is de periode (6 maanden voorafgaand aan de audit), waarbij er zowel dossiers worden beoordeeld van lopende zorgprocessen als van zorgprocessen die zijn beëindigd in de afgesproken periode. Bijv. de audit wordt uitgevoerd op 15 juli Dan dienen de dossiers vanaf 15 januari 2013 beschikbaar te zijn. Een andere afspraak omvat de dossierkeuze. Bij de at random keuze zal rekening gehouden worden met zgn. korteen langdurige zorgtrajecten. Korte zorgtrajecten zijn trajecten waarbij het totaal aantal behandelingen 8 behandelingen is. Tevens zullen er tijdens de dossiertoets ook zorgtrajecten worden beoordeeld waarvan de behandeling inmiddels is beëindigd (de afgesloten behandeltrajecten, 9 behandelingen of meer). Per audit zullen er afhankelijk van het aantal te toetsen dossiers, een aantal langdurige dossiers (meer dan 6 maanden) getoetst gaan worden (zie het Plus auditreglement). 3.4 Privacy van persoonsgegevens De auditee dient tijdens de audit alle patiëntendossiers welke van toepassing zijn op de afgesproken periode, zoals vastgelegd in de overeenkomst, beschikbaar te stellen aan de auditor. Het is de verantwoordelijkheid van de auditee dat hij ten aanzien van de dossiertoets voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat ingevolge de Wbp in beginsel geen tot de persoon herleidbare patiëntgegevens mogen worden verstrekt aan derden. Voor de auditee betekent dit dat de steekproefsgewijze gekozen dossiers geanonimiseerd dienen te worden aangeleverd of dat er een schriftelijke toestemmingsverklaring is van de patiënt. Het is belangrijk vast te stellen dat er slechts getoetst kan worden bij een representatief aantal dossiers uit de overeengekomen toetsperiode. Bij een onvoldoende aantal beschikbare dossiers (< 100% van het totaal) kan aan de uitkomst van de dossiertoets geen rechten worden ontleend. Dit betekent dat er door HCA geen certificaat wordt afgegeven. Voor de auditee betekent dit dan ook dat hij verantwoordelijk is voor een gedegen en zorgvuldige voorbereiding. De wijze waarop de auditee kiest voor voldoende waarborg voor de privacy van patiëntgegevens is in principe vormvrij en kan door de auditee zelf worden ingevuld, rekening houdend met de huidig geldende wet- en regelgeving. Wij verwijzen hierbij graag naar de afspraken welke vooraf zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de auditee en HCA. Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 12.

13 3.5 Kosten (tijdens deze audit zullen 2 auditoren de praktijk bezoeken) 1 vestiging: - 10 dossiers ( 5FT) 1.540,= (excl. BTW) - 15 dossiers (> 5FT) 1.750,= (excl. BTW) meerdere vestigingen, extra kosten: -per locatie bezoek en 5 dossiers ( 5FT) binnen 30 km 315,= (excl. BTW) -per locatie bezoek en 10 dossiers (> 5FT) binnen 30 km 420,= (excl. BTW) -per locatie bezoek en 5 dossiers ( 5FT) buiten 30 km 420,= (excl. BTW) -per locatie bezoek en 10 dossiers (> 5FT) buiten 30 km 525,= (excl. BTW) Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 13.

14 Hoofdstuk 4 Verkorte Plus audit Fysiotherapie Zoals in hoofdstuk 1. vermeld, wordt de praktijk bij de verkorte Plus audit Fysiotherapie op vijf criteria getoetst en is deze audit alléén van toepassing op praktijken die individueel het HKZ-certificaat hebben behaald. 4.1 De criteria Voor de beoordeling en normering van de verschillende criteria wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Reguliere Plus audit. Voor de verkorte Plus audit zijn de criteria 3, 4, 5 en 6 niet van toepassing. Ook voor de dossiers, een praktijk met meerdere vestigingen en privacy van persoonsgegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Voor een nadere uitwerking van de toetsingsnorm in relatie tot de diverse criteria verwijzen wij u graag naar het document Auditcriteria Verkorte Plus audit Fysiotherapie 2013 versie 1.5 welke u kunt downloaden op de website van HCA. 4.2 Kosten (tijdens deze audit zullen 2 auditoren de praktijk bezoeken) 1 vestiging: - 10 dossiers ( 5FT) 1.120,= (excl. BTW) - 15 dossiers (> 5FT) 1.330,= (excl. BTW) meerdere vestigingen, extra kosten: - per locatie bezoek en 5 dossiers ( 5FT) binnen 30 km 315,= (excl. BTW) - per locatie bezoek en 10 dossiers (> 5FT) binnen 30 km 420,= (excl. BTW) - per locatie bezoek en 5 dossiers ( 5FT) buiten 30 km 420,= (excl. BTW) - per locatie bezoek en 10 dossiers (> 5FT) buiten 30 km 525,= (excl. BTW) Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 14.

15 Hoofdstuk 5 Reguliere Plus audit Oefentherapie Bij een reguliere Plus audit Oefentherapie wordt de praktijk op acht criteria getoetst. In dit hoofdstuk worden deze acht criteria verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven welke normering wordt gebruikt bij de beoordeling (C/NC). Eén en ander is ook terug te vinden in het document Auditcriteria Reguliere Plus audit Oefentherapie 2013 versie 1.0 welke u kunt downloaden op de website van HCA. 5.1 De criteria De volgende criteria worden getoetst: Kwaliteitsregister paramedici - Alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten staan ingeschreven als kwaliteitsgeregistreerde Praktijkorganisatie, -inrichting en accommodatie - De praktijk voldoet aan de inrichtingseisen van de VvOCM en de aanvullende eisen van de zorgverzekeraar; - In de praktijk voorkomende doelgroepen/behandelindicaties worden in een adequaat ingerichte en toegankelijke praktijkruimte behandeld (bijv. groepsbehandelingen). De geconstateerde afwijkingen t.o.v. de normen worden gekwalificeerd als conform of niet conform de norm (C/NC) Hygiëne, privacy en veiligheid - De praktijk voldoet aan de huidig geldende hygiënische normen die aan een zorginstelling gesteld worden; - De praktijk biedt voldoende privacy aan patiënten en patiëntgegevens; - Er zijn voorzieningen getroffen m.b.t. onderhoud van apparatuur en de veiligheid van patiënten in geval van calamiteiten. De geconstateerde afwijkingen t.o.v. de normen worden gekwalificeerd als conform of niet conform de norm (C/NC) Klachtenregeling - De praktijk beschikt over een klachtenregeling en een klachtenregistratie Methodisch handelen Op basis van een representatief ¹) aantal at random gekozen patiëntendossiers i.r.t. de praktijkgrootte wordt het methodisch handelen getoetst, waarbij de richtlijn Verslaglegging van de VvOCM leidend is en moet de implementatie hiervan aantoonbaar geborgd zijn in het dagelijks handelen. Bij de dossiertoets geldt de volgende afspraak: - 5FTE oefentherapeuten 10 dossiers worden getoetst; - > 5FTE oefentherapeuten 15 dossiers worden getoetst. ¹) onder een representatief aantal dossiers wordt verstaan dat 80% van de dossiers welke conform de afspraken vastgelegd in de overeenkomst beschikbaar dienen te zijn (zie verder 3.4). Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 15.

16 VvOCM-richtlijnen Op basis van vijf dossiers (at random geselecteerd) wordt getoetst of de VvOCM-richtlijnen aantoonbaar zijn geïmplementeerd. De dossierkeuze kan onderdeel uitmaken van het toetsen van criterium 5. Er kunnen echter ook aanvullend op de uitgevoerde toets op criterium 5 nog vijf dossiers gevraagd worden, die betrekking hebben op de VvOCM-richtlijnen. De implementatie van de richtlijnen kan o.a. worden aangetoond door de aanwezigheid van meetinstrumenten (vragenlijsten en performance testen), zoals aanbevolen in de VvOCM-richtlijn(en), een behandelprotocol waarin zichtbaar de richtlijnsystematiek aanwezig is of het benoemen in het dossier van specifieke richtlijnkenmerken, zoals patiëntenprofielen/keuze van verrichtingen. Voor een nadere uitwerking van de toetsingsnorm in relatie tot de diverse criteria verwijzen wij u graag naar het document Auditcriteria Reguliere Plus audit Oefentherapie 2013 versie 1.0 welke u kunt downloaden op de website van HCA Wet- en regelgeving - De praktijk voldoet aan de huidig geldende wet- en regelgeving welke geldt voor oefentherapiepraktijken; - De praktijk heeft een noodplan en heeft voorzieningen getroffen i.r.t. ongevallen; - De praktijk informeert zijn patiënten inzake de WGBO; - De praktijk voldoet aan periodieke controles van diverse installaties, zoals CV- water en elektravoorzieningen Kwaliteitszorg en zorginnovatie - De praktijk heeft een jaarverslag praktijk en kwaliteit - En heeft de daarin opgenomen doelstellingen geëvalueerd; - De praktijk heeft een klantervaringsonderzoek uitgevoerd en heeft de uitkomsten geëvalueerd. 5.2 Een praktijk met meerdere vestigingen Indien de auditee meerdere vestigingen heeft (maximaal 9)die allen onder één AGB-code declareren, zal aan de hand van de zogenaamde wortelformule bepaald worden hoeveel vestigingen bezocht worden voor de audit. Als regel hiervoor geldt de Ѵ van het aantal vestigingen, met een afronding naar boven. Bijv. een praktijk heeft 9 vestigingen. M.b.v. de wortelformule (Ѵ9 = 3) zullen 3 vestigingen bezocht worden, waaronder de hoofdlocatie. Indien een auditee meer dan 10 vestigingen heeft, wordt de helft (50%) van het aantal praktijken getoetst. Bij de keuze van het locatiebezoek wordt rekening gehouden met de grootte van de vestiging, waarbij de grootste vestiging(en) als eerst word(t)(en) bezocht. Tijdens dit locatiebezoek zullen er afhankelijk van het aantal werkzame oefentherapeuten een aanvullend aantal dossiers worden getoetst (zie 3.5). Wanneer de praktijk niet beschikt over een ICT-netwerk tussen de verschillende vestigingen (d.m.v. een server) en de auditoren dientengevolge geen inzage kunnen hebben in alle dossiers op alle locaties komt de wortelformule te vervallen en geldt dat er voor iedere vestiging een aparte audit uitgevoerd wordt. Het aantal dossiers dat per vestiging zal worden getoetst, is afhankelijk van het aantal FTE oefentherapeuten per vestiging (zie onder Methodisch handelen). Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 16.

17 5.3 Dossiers Direct aan het begin van de audit (tijdens de praktijkontvangst) zal met de auditee besproken worden op welke wijze het representatieve en at random karakter van de dossiertoets gewaarborgd wordt. In de praktijk betekent dit de agenda s van alle werkzame oefentherapeuten beschikbaar dienen te zijn. Uit deze lijsten en agenda s zullen dossiers gekozen worden van patiënten die op grond van de afspraken in de overeenkomst tussen de auditee en HCA in aanmerking komen voor de dossiertoets. Eén van deze afspraken is de periode (6 maanden voorafgaand aan de audit), waarbij er zowel dossiers worden beoordeeld van lopende zorgprocessen als van zorgprocessen die zijn beëindigd in de afgesproken periode. bijv. de audit wordt uitgevoerd op 15 juli Dan dienen de dossiers vanaf 15 januari 2013 beschikbaar te zijn. 5.4 Privacy van persoonsgegevens De auditee dient tijdens de audit alle patiëntendossiers welke van toepassing zijn op de afgesproken periode, zoals vastgelegd in de overeenkomst, beschikbaar te stellen aan de auditor. Het is de verantwoordelijkheid van de auditee dat hij ten aanzien van de dossiertoets voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat ingevolge de Wbp in beginsel geen herleidbare patiëntgegevens mogen worden verstrekt aan derden. Voor de auditee betekent dat de steekproefsgewijze gekozen dossiers geanonimiseerd dienen te worden aangeleverd of dat er een schriftelijke toestemmingsverklaring is van de patiënt. Het is belangrijk vast te stellen dat er slechts getoetst kan worden bij een representatief aantal dossiers uit de gekozen toetsperiode. Bij een onvoldoende aantal beschikbare dossiers (< 80% van het totaal) kan aan de uitkomst van de dossiertoets geen rechten worden ontleend i.r.t. de certificering. Voor de auditee betekent dit dan ook dat hij verantwoordelijk is voor een gedegen en zorgvuldige voorbereiding. De wijze waarop de auditee kiest voor voldoende waarborg voor de privacy van patiëntgegevens is in principe vormvrij en kan door de auditee zelf worden ingevuld, rekening houdend met de huidig geldende wet- en regelgeving. Wij verwijzen hierbij graag naar de afspraken welke vooraf zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de auditee en HCA. 5.5 Kosten (tijdens deze audit zal bij een praktijkgrootte van 5FT één auditor de praktijk bezoeken, terwijl bij een praktijkgrootte van > 5 FTE twee auditoren de praktijk bezoeken). 1 vestiging: - 10 dossiers ( 5FT) 770,= (excl. BTW) - 15 dossiers (> 5FT) 1.750,= (excl. BTW) meerdere vestigingen, extra kosten: -per locatie bezoek en 5 dossiers ( 5FT) binnen 30 km 210,= (excl. BTW) -per locatie bezoek en 10 dossiers (> 5FT) binnen 30 km 420,= (excl. BTW) -per locatie bezoek en 5 dossiers ( 5FT) buiten 30 km 315,= (excl. BTW) -per locatie bezoek en 10 dossiers (> 5FT) buiten 30 km 525,= (excl. BTW) Auditproducten 2013 versie november All rights reserved by HCA 17.

AUDITPRODUCTEN Fysiotherapie t.b.v. De Friesland Zorgverzekeraar december 2011 versie 3.0

AUDITPRODUCTEN Fysiotherapie t.b.v. De Friesland Zorgverzekeraar december 2011 versie 3.0 Boerhaavelaan 32 A 2035 RC Haarlem 023 545 23 60 hca@healthcareauditing.nl AUDITPRODUCTEN Fysiotherapie t.b.v. De Friesland Zorgverzekeraar december 2011 versie 3.0 1. Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Wat

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

REGLEMENT PLUS AUDIT 2016

REGLEMENT PLUS AUDIT 2016 REGLEMENT PLUS AUDIT 2016 Reglement Plus audit 2016 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken, de verschillende criteria en de procedures die van toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT PLUS AUDIT 2015

REGLEMENT PLUS AUDIT 2015 REGLEMENT PLUS AUDIT 2015 Reglement Plus audit 2015 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures die van toepassing zijn ten aanzien van de Plus

Nadere informatie

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015. Inleiding

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015. Inleiding REGLEMENT SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015 Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken,

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014 Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014 versie 1.0 oktober 2012 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici C 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten geregistreerd in

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2013

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2013 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2013 versie 1.6 5 februari 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2016

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2016 Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2016 versie 1.1 juni 2015 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel Achmea Voor

Nadere informatie

Beheersmodel Fysiotherapie en Oefentherapie

Beheersmodel Fysiotherapie en Oefentherapie 2017-2018 Artikel 1 Inleiding 1. Inleiding Zilveren Kruis hanteert een Beheersmodel waarbij de richtlijnen van de beroepsgroep uitgangspunt zijn en handelen tevens getoetst worden op transparantie, kwaliteit,

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets (Versie 1.0 okt 2013) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2014 Vrijwillige toets Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 versie 4.9 maart 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2016

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2016 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2016 versie 1.1 juni 2015 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel Achmea

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2013

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2013 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2013 versie 1.6 5 februari 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie Auditcriteria Oefentherapie Beheersmodel audit 2013 versie 4.2 riterium 1 Vraagstelling Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie 1.1 Is de praktijk ingericht conform de inrichtingseisen van de VvOM?

Nadere informatie

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie Inleiding

Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie Inleiding REGLEMENT SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2016 Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2016 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken,

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2014

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2014 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2014 versie 1.0 juni 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper (MP) zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 versie 4.0 november 2011 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het CKR

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot 1-7-2016 versie 1.0 juni 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score C NC 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016 versie 1.2 juni 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2015

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2015 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2015 versie 2.0 aug 2014 riterium 1 Het Motivational Paper Score N Uit het Motivational Paper (MP) zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2014

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2014 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2014 versie 5.1 oktober 2013 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven

Nadere informatie

Auditcriteria HER Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2017

Auditcriteria HER Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2017 Auditcriteria HER Plus audit Fysiotherapie verkorte versie 2017 versie 1.1 sept 2016 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2016 en (versie 1.0 september 2016)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2016 en (versie 1.0 september 2016) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2016 en 2017 (versie 1.0 september 2016) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2016 en 2017 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht

Nadere informatie

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2017

Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2017 Auditcriteria Effectiviteitsaudit Fysiotherapie 2017 versie 1.2 augustus 2016 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel VGZ Voor

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Webinar Beheers- en Plusaudit 2015. René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008

Webinar Beheers- en Plusaudit 2015. René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008 Webinar Beheers- en Plusaudit 2015 René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2008 Programma - Het doel en verwachtingen van deze webinar -

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2014

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2014 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2014 versie 1.0 juni 2013 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Uit het Motivational Paper (MP) zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen,

Nadere informatie

Verzekeraar: Rapportage bevindingen TOP-audit

Verzekeraar: Rapportage bevindingen TOP-audit Rapportage bevindingen TOP-audit Versie 1.6 19 juni 2012 - pagina 1 van 9 Rapportage bevindingen TOP*-audit *Transparantie over praktijkvoering. Geachte praktijkhouder, Voor u ligt de rapportage met betrekking

Nadere informatie

Beheersmodel Fysiotherapie 2013

Beheersmodel Fysiotherapie 2013 Beheersmodel Fysiotherapie 2013 1. Inleiding 1.1. Inleiding Achmea hanteert een beheersmodel waarbij de richtlijnen van de beroepsgroep uitgangspunt zijn voor toetsing van transparantie, kwaliteit, doelmatigheid

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2017

Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2017 Auditcriteria Plus audit Fysiotherapie reguliere versie 2017 versie 1.1 sept 2016 Criterium 1 Het Motivational Paper Score Eindbeoordeling algemeen deel Eindbeoordeling zorgverzekeraarsspecfieke deel CZ-Delta

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2017

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2017 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2017 versie 1.0 juli 2016 Criterium 1 Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Vragen en verwachtingen vooraf? Proces

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2017

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016-

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016- Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie 2017 -versie 1.0 september 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code: Toelichting

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2016

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Niña van Wermeskerken Lead auditor Kiwa Robert Versteegh / Jongky Tetehuka InPraktijk Opening Totstandkoming Kwaliteitstoets De rol van de NVLF Door wie wordt het

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2015

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2015 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2015 versie 2.0 aug 2014 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het CKR van

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2017

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2017 Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2017 versie 1.0 september 2016 riterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten geregistreerd in het

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Kwaliteitstoets en audit Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Programma Voorstellen Terugblik Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets NVLF richtlijnen Vragen Doel van de Kwaliteitstoets

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

PLUSAUDIT JA OF NEE. Laat zien wat je doet! ROEL WINGBERMÜHLE, MSc, MMT, FT. kwaliteitsconferentie

PLUSAUDIT JA OF NEE. Laat zien wat je doet! ROEL WINGBERMÜHLE, MSc, MMT, FT. kwaliteitsconferentie PLUSAUDIT JA OF NEE ROEL WINGBERMÜHLE, MSc, MMT, FT Laat zien wat je doet PLUSAUDIT WAT IS DAT -De plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten van de

Nadere informatie

Webinar Beheersaudit René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO

Webinar Beheersaudit René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO Webinar Beheersaudit 2015-2016 René Zandstra Fysiotherapeut Leadauditor Plus- en Beheersaudits Certificeringsdeskundige HKZ / ISO 9001-2015 Programma - Het doel en verwachtingen van deze webinar - Auditcriteria

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg -versie 1.0 september 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code: Toelichting Motivational Paper Effectiviteitstraject Fysiotherapie

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2016 -versie 2.0 januari 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code:

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie

Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie Bron; NVLF Mag een auditbureau een praktijk auditeren waarvan een medewerker auditor is voor het zelfde auditbureau? Het

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015

FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015 FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015 Waar bevindt de HKZ audit zich v.w.b. de dossiers. Beheers of Plus? HKZ eist de Basisgegevens van de verslaglegging + de eisen betreffende wet- en regelgeving.

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten

Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Drs. D. Pluimers Opdrachtgever: Zorgverzekeraar VGZ Uitvoering: Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers 1. Inleiding Ontstaan Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde waarde

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

NAAV visitatie. Inhoudelijke toelichting op het NAAV visitatiereglement. De NAAV visitatie commissie John Lie, Amersfoort, 12 februari 2016

NAAV visitatie. Inhoudelijke toelichting op het NAAV visitatiereglement. De NAAV visitatie commissie John Lie, Amersfoort, 12 februari 2016 NAAV visitatie Inhoudelijke toelichting op het NAAV visitatiereglement. De NAAV visitatie commissie John Lie, Amersfoort, 12 februari 2016 Waar staan we? De verzekeraar betaalt de CAM diensten uit eigen

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Deze vragenlijst wordt universeel toegepast voor alle soorten paramedische zorg. Een aantal vragen is uitsluitend voor een

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Deze vragenlijst wordt universeel toegepast voor alle soorten paramedische zorg en voor meerdere soorten zorgaanbieders.

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV optimaal - meer dan 36/50 behandelingen versie 3.0. laatst gewijzigd op

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV optimaal - meer dan 36/50 behandelingen versie 3.0. laatst gewijzigd op Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV optimaal - meer dan 36/50 behandelingen versie 3.0. laatst gewijzigd op 10-07-2017 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV optimaal van De Friesland

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Oktober 2017

INFORMATIEFOLDER Oktober 2017 INFORMATIEFOLDER Oktober 2017 LABAN DEURLOOSTRAAT 19C 4694BP SCHERPENISSE TEL 0166-763 887 FYSIO-CENTRUM-STEENBERGEN@HETNET.NL Informatiefolder Fysio Centrum Scherpenisse Algemeen De praktijk voor fysiotherapie

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Aanvraag Fysiotherapie / Oefentherapie FNV Zorg 4 meer dan 40 behandelingen

Aanvraag Fysiotherapie / Oefentherapie FNV Zorg 4 meer dan 40 behandelingen Aanvraag Fysiotherapie / Oefentherapie FNV Zorg 4 meer dan 40 behandelingen - 2016 Gegevens verzekerde Burgerservicenummer: Naam: Geboortedatum: Het betreft een: Nieuwe indicatie Vervolg van een behandeling

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Actuele informatie bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Geldig vanaf 1 november 2017; vervangt de versies van 1 januari 2016 en 1 juni 2017. 1 Vertrouwen in zorg 2 Normen van toepassing voor

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie versie 1.0 april 2015-

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie versie 1.0 april 2015- Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie 2015 -versie 1.0 april 2015- datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code:

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie