Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties"

Transcriptie

1 Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010 Snia Sjllema, NSvP Tamara Raaijmakers, BaartRaaijmakers

2 Inhudspgave 1. ZZP-ers en het nieuwe werken Meerwaarde van ZZP-ers vr traditinele rganisaties Uitwisseling van kennis vrafgaand aan de meeting Resultaten Wat zijn vlgens u psitieve kenmerken van ZZP-werk? Wat zijn vlgens u negatieve kenmerken van ZZP-werk? Zijn deze aspecten te vertalen naar tekmstige werk relaties? Wat betekenen deze tekmstige ntwikkelingen vr rganisaties en werknemers/pdrachtnemers? Welke interventies, regelingen f structuren zijn er ndig m de verschillende scenari s te ndersteunen? Praktijk ervaringen Waterlandziekenhuis Mvares UMC - Idealg RSG Enkhuizen Suggesties vr tekmstig nderzek/nieuwe tepassingen Bijlage 1 Met dank vr bijdrage aan dit dcument Bijlage 2 Publicaties en websites Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

3 1. ZZP-ers en het nieuwe werken ZZP staat vr zelfstandig znder persneel. Er is een sterke grei van ZZP-ers, in diverse sectren en p diverse niveaus: het gaat m zwel hg- als laag pgeleide prfessinals, variërend van rganisatieadviseur, f kunstenaar tt bijvrbeeld ldgieter, timmerman f dakbedekker. Diverse mtivaties m als ZZP-er te werken Er zijn diverse redenen waarm mensen (steeds meer) als freelancer gaan werken. Als belangrijke aspecten kmen daarbij vrijheid en flexibiliteit naar vren. Meer specifiek gaat het dan m aspecten als het zelf kunnen bepalen wat vr pdrachten je det, vr wie je werkt en wanneer. Sms zijn er minder rskleurige mtivaties m als freelancer te starten, bijvrbeeld m iets meer brd p de plank te krijgen mdat je als werknemer te weinig verdient (denk aan kraamzrg), f mdat de werkgever je dwingt m hetzelfde werk als ZZP er te gaan den, en daardr alle risic s bij de werk/pdrachtnemer kmen te liggen. Ok utplacement f re-integratie trajecten kunnen werken als ZZP-er als uitkmst geven. Bijvrbeeld mdat er een grte afstand is tt de reguliere arbeidsmarkt f mdat de meer flexibele mstandigheden van freelance werk vrwaarde zijn m te kunnen blijven werken. Innvatieve kennis- en dienstenecnmie We verschuiven in West Eurpa steeds meer naar een kennis- en dienstenecnmie. Tenemende autmatisering en glbalisering versnellen de ntwikkeling van deze kennisecnmie. De uitdaging vr ndernemingen is m innvatief en creatief te blijven en daarmee zich te nderscheiden p een dynamische glbale markt. ZZP-ers en zelfstandig werkende prfessinals zijn een passend antwrd p deze ntwikkeling naar een innvatieve en creatieve kennis- en dienstenecnmie. Organisaties kunnen werken met een flexibele schil van dergelijke ZZP prfessinals. Daarnaast ntstaan er k steeds vaker tijdelijke samenwerkingsverbanden van freelancers. Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

4 2. Meerwaarde van ZZP-ers vr traditinele rganisaties Autnmie, flexibiliteit, werktevredenheid Het tenemende aantal ZZP-ers biedt interessante kansen vr traditinele, hiërarchisch gerganiseerde ndernemingen. Organisaties verkleinen hun vaste kern van medewerkers en kiezen vr een grtere flexibele schil van pdrachtnemers die meegreien met de mzet. Deze netwerken van tijdelijke ls-vast verbanden lijken in vele situaties beter te presteren dan de traditinele rganisaties met hiërarchische relaties tussen werkgever en werknemer. Deze netwerken zijn zeer flexibel en zrgen vr creatieve en innvatieve plssingen. Bvendien zijn er aanwijzingen dat de autnmie, flexibiliteit en prfessinaliteit die gepaard gaat met freelance relaties er aan bijdragen dat ZZP-ers/freelancers meer tevreden met hun werk zijn dan medewerkers in vast dienstverband. Vertaling naar werkgever-werknemerrelaties De vrdelen van een flexibele en minder hiërarchische werkrelatie kunnen leiden tt aanpassing van de arbeidsrelaties in bedrijven. Ok rganisaties zijn p zek naar meer zelfstandigheid en eigen verantwrdelijkheid van werknemers en hechten aan innvatie en creativiteit. De vernderstelling is dat de achterliggende cmpnenten van ZZP-werk, zals meer autnmie en regelmgelijkheden en meer vertruwen in de relatie tussen pdrachtgever en ZZP-er te vertalen zijn naar werkgever-werknemerrelaties. Met psitieve resultaten p individueel en rganisatieniveau. Er zu zelfs besmetting kunnen ptreden van de werkwaarden van ZZP-ers naar die van werknemers, zeker als ze gezamenlijk prjecten den. Nieuw werkgeverschap, nieuw werkndernemerschap Deze vertaalslag van ZZP kenmerken naar lnarbeid, is al gaande. Het gaat dan bijvrbeeld ver flexibele werkplekken en werktijden, f verder drgeverd: tijd- en plaatsnafhankelijk kunnen werken ndersteund dr ICT en de inzet van sciale media m cntact te huden met cllega s, zelf rstering, zelfsturing en management p basis van vertruwen met resultaatgerichte afspraken. Omschrijvingen die hierbij naar vren kmen zijn: Sciale innvatie, Het Nieuwe Werken, nieuw werkgeverschap, intrapreneurship en Werkndernemerschap. Rl van werknemer Interessant hierbij is de rl van de werknemer in arbeidsrelaties. Wat maakt dat mensen in vast dienstverband zich afhankelijk pstellen van de werkgever? Is het een impliciet gegeven dat een hiërarchische structuur (het rganisatieharkje ) het eigen initiatief verlamt? Of zijn werknemers met initiatieven p het gebeid van sciale innvatie en het stimuleren van intern ndernemerschap evenged in staat een bijdrage te leveren aan verhging van de prductiviteit en innvatiekracht van de rganisatie? Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

5 3. Uitwisseling van kennis vrafgaand aan de meeting Vrafgaand aan de meeting heeft er een verkrte delphi rnde plaatsgevnden per . Verschillende experts hebben hier hun bijdrage aan geleverd (Zie bijlage 1). Ze gaven een antwrd p de vlgende vragen: 1. Wat zijn vlgens u psitieve en negatieve kenmerken van ZZP-werk? 2. Zijn deze aspecten te vertalen naar tekmstige werk relaties? Daarbij zijn verschillende scenari s denkbaar bijvrbeeld; in de tekmst werken we allemaal als ZZP-er, alle werknemers greien te naar werkndernemerschap, rganisaties gaan werken met een succesvlle mix van vast en flexibel inzetbaar persneel) 3. Wat betekenen deze tekmstige ntwikkelingen vr rganisaties en werknemers/pdrachtnemers? 4. Welke interventies, regelingen f structuren zijn er ndig m de verschillende scenari s te ndersteunen? 5. Wat zijn best practices/vrbeelden die in de praktijk zijn nderzcht f tegepast? 6. En wat zijn (nieuwe) betekenisvlle suggesties die het waard zijn in de praktijk te wrden tegepast/nderzcht? Dit dcument vrmt het startdcument vr de expert meeting p 12 februari Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

6 4. Resultaten 4.1 Wat zijn vlgens u psitieve kenmerken van ZZP-werk? Psitief: individueel - Autnmie, vrijheid m te bepalen welke pdrachten ik aanneem en met wie ik wil samenwerken, beschikbare tijd kunnen besteden aan cntacten leggen, acquisitie en het uitveren van inhudelijke pdrachten (vr mij belangrijke drivers) en niet meer aan interne rganisatieplitieke en bureaucratische rmpslmp, betere balans werk-privé mgelijk dr zelf te kiezen werktijden en vakantieperiden (Cristel van de Ven) - Meer autnmie/vrijheid, meer prfessinaliteit, meer flexibiliteit, meer geluk / tevredenheid met werk, ntbreken van plitiek (in rganisaties), hger inkmen (afhankelijk van markt) (Arjen van den Brn) - karakteristiek van de ZZP-er zelfstandig ndernemend, eigen verantwrding afbakenend (minder persnlijke caching) (Jst de Bie) - Meer bewustwrding van eigen kwaliteit in de markt en/f p de werkvler (Rb de Bie) - Bewegingsvrijheid in aannemen van werk (Rb de Bie). - als meders met 2 kleine kinderen parttime kunnen werken en tch interessant werk kunnen den. Hiervr werkte ik bij ING. Parttime werken betekende daar dat ik uit het talentenprgramma zu meten en dat ik in een parttime baan geen lpbaanstap zu maken, maar iets zu gaan den waar ik me al in bewezen had. (Aqualine Schulte) Psitief: rganisatie / interventie - Ondernemerschap, flexibiliteit, specialisme en maatwerk, flexibele netwerkstructuren, dwingt pdrachtgever tt helder frmuleren van pdrachten (Bram Sluis) - Meer innvatie (daar waar echte creativiteit ndig is), ndernemende riëntatie: ik wil iets bereiken, er met iets veranderen. In tegenstelling tt de defensieve werknemers riëntatie: ik wil geen inbreuk p mijn verwrven rechten, er mag niets veranderen. (Arjan van den Brn) - Vrdelen flexibel inzetbaar, specifieke inhuur vr bepaalde pdracht (Jst de Bie) - Expertise daar waar ndig (Jst de Bie) - Resultaatgericht (Jst de Bie) Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

7 - Kwaliteit verhgend vr de pdrachtgever (Rb de Bie) - Betere spreiding ver minder ppulaire uren (zwaardere uren, avnd en nacht) (Jst de Bie) Psitief: maatschappij / macr - Meer financieel inzicht met verzekeringen p maat. Naar inzicht de mgelijke gevaren verzekeren f risic dragen. (Rb de Bie) Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

8 4.2 Wat zijn vlgens u negatieve kenmerken van ZZP-werk? Negatief: individueel - cnjunctuur-afhankelijkheid (Bram Sluis) - nzekere en fluctuerende inkmsten, eenzaamheid, je met zelf alles regelen (ICT-zaken, verver e.d.), het is wellicht sms meilijker m aan interessante pdrachten te kmen znder een grte gevestigde naam p je kaartje (Cristel van de Ven) - Secundaire arbeidsvrwaarden ntbreken, eenzaamheid/verlatenheid/sciale islatie, meer stress, nvldende frmele training, te veel selectie p aanwezige cmpetenties, te weinig ruimte m te greien/ntwikkelen p het werk, lager inkmen (afhankelijk van markt). Misbruik in smmige markten. (Arjan van den Brn) - als ik ziek wrd dan is het niet makkelijk vervanging te regelen, mdat cllega zzp-ers vaak de rganisatie van de pdrachtgever niet kennen (Aqualine Schulte) Negatief: rganisatie / interventie - Minder innvatie (daar waar echte diepliggende en specialistische kennis ndig is) (Arjan van den Brn) - inwerkprcedures en afstemming p kwaliteit/veiligheid en rganisatiecultuur (Jst de Bie) - minder betrkkenheid bij missie/visie van rganisatie, geen cultuurdragers (Jst de Bie) - in gezndheidszrg veel neventaken naast de zrg vr het primaire prces, deze taken p schuders vaste medewerkers (Jst de Bie) - geen deelname aan werk/prjectgrepen (Jst de Bie) - Minder cntinuïteit kunnen bieden bij relatief krte pdrachten.(rb de Bie) - Tename administratie (Rb de Bie) Negatief: maatschappij / macr - cnjunctuur-afhankelijkheid (Bram Sluis) - nzekerheden vr ZZP-er in tijden van schaarste aan banen (Jst de Bie) Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

9 4.3 Zijn deze aspecten te vertalen naar tekmstige werk relaties? Daarbij zijn verschillende scenari s denkbaar bijvrbeeld; in de tekmst werken we allemaal als ZZP-er, alle werknemers greien te naar werkndernemerschap, rganisaties gaan werken met een succesvlle mix van vast en flexibel inzetbaar persneel) Mix van vast en flex werkers - Afhankelijk van de branche zal er een mix ntstaan van sectren die met mix van vast en flex werken en sectren die luter met flex werken. (Bram Sluis) - De verschillen tussen medewerkers met een vast cntract en zzp-ers zullen steeds minder grt wrden. Ik verwacht dat je veel meer variëteit krijgt in srten cntracten en dat je veel meer tussenvrmen tussen intern zijn en extern. Mijn verwachting is dat rganisaties p grte schaal partnerships met zzp-ers aan zullen gaan f ZZP-pls zullen gaan creëren m het talent en capaciteit van de vele zzp-ers te benutten. Met het aangaan van partnerships creeer je win-wins: de zzp-er heeft een grtere kans p werk en de rganisatie mag ervan uitgaan dat de zzp-er p de hgte is wat speelt in de rganisatie (Aqualine Schulte) - De smalle visie dat grei -en succes- van een nderneming valt af te meten aan het aantal persneelsleden dat een rganisatie heeft, is achterhaald. Grei van een nderneming kan namelijk k p andere wijzen wrden gerealiseerd, dan dr het aannemen van persneel. De meeste zzp'ers kiezen er inderdaad nadrukkelijk vr m geen persneel in dienst te nemen. Zzp ers zijn verigens wel degelijk ndernemers. Zzp ers gaan steeds meer structurele f tijdelijke samenwerkingsverbanden aan met andere zzp'ers. De laatste jaren zien wij de trend dat er z steeds meer flexibele ad-hc rganisaties ntstaan die brdndig zijn binnen nze ecnmie. Aan de andere kant zijn wij van mening dat binnen rganisaties altijd de behefte zal blijven m een kern te hebben van mensen die vast in dienst zijn. Zzp ers vervangen niet geheel de vaste krachten, maar een deel cmplementeren aan de rganisatie. (Mieke van Westing) Alleen ZZp-ers: (Jst de Bie): - past niet bij elke medewerker - past niet in ziekenhuis cultuur, wel in netwerk rganisaties, waarin een gezamenlijke cultuur en kwaliteitsstandaard, missie/visie met elkaar bewaakt wrdt. Drgaans hard p de inhud en zacht p de relatie Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

10 Werkndernemerschap (Jst de Bie): - vlwassen manier van bedrijfsvering - meer resultaatgericht - bewust persnlijk behud van inzetbaarheid heeft psitieve invled p leefstijl - flexibelere maatschappij - kennis ecnmie wrdt drntwikkeld naar het efficiënt vergaren van de juiste kennis Mix flexibel en vast: mix van bvenstaande vr en nadelen (Jst de Bie) Binnen vast(er)e dienstverbanden - Ik ben van mening dat zeker een aantal van de psitieve zzp-kenmerken is dr te vertalen naar tekmstige werkrelaties. Dat betekent m.i. niet dat iedereen direct zzp-er heft te wrden. Het kan k gerealiseerd wrden binnen vaste(re) dienstverbanden, maar daarvr zijn vlwaardige werkrelaties, creatieve dialgen, meer maatwerk en dienend leiderschap vr ndig. En daar met ng stevig aan gewerkt wrden dr zwel werkgevers als werknemers. (Cristel van de Ven) - Arjan van den Brn: Natuurlijk. De werknemer van de tekmst lijkt erg p de zzp-er van vandaag. De bvenstaande aspecten lijken nu al erg p die van het nieuwe werken. De sterke bescherming van de traditinele werknemer is in de tekmst niet meer hudbaar en er kmen steeds meer verantwrdelijkheden bij het individu te liggen. - Maar de psitieve aspecten van de lange termijn (werknemer-werkgever) relatie (d.w.z. investeren in elkaar, gebruik maken van de cmpetentie van diverse individuen m z de klant meer kunnen bieden en het geven van betekenis en sciaal cntact aan elkaar) meten niet vergeten wrden. De krte termijn (zzp) relatie heeft ptentieel grte nadelen en daar meten we nieuwe plssingen vr verzinnen. - Er zullen in de tekmst k ng wel lange termijn relaties ntstaan, znder de grte bescherming die de huidige werknemer-werkgever relatie biedt. Deze nieuwe lange-termijn relaties znder bescherming kunnen natuurlijk alleen daar ntstaan als er nieuwe beschermingsmaatregelen wrden gevnden. De belangrijkste daarvan is een bescherming van individuen dr deze keuzemgelijkheden te geven en mnpliepsities tegen te gaan. Het sciale idee m zwakkeren te beschermen is ng steeds van grte waarde, alleen het definiëren van de zwakkere partij is minder éénvudig en is zeker niet altijd de arbeider. - Hier zijn zeker verschillende scenari s denkbaar. Afhankelijk van de markt waarp de zzper/werknemer pereert zijn lange termijn f krte termijn relaties van grter f minder grt belang vr innvatie en accuntability. Een zzp-markt kan alleen succesvl Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

11 functineren als er p één f andere wijze zekerheden wrden gecreëerd. Ok zijn er een aantal krachten die van belang zijn: Blijvende autmatisering waardr repetitief werk verdwijnt; Dr glbalisatie (lees subsidiëring van China & ZO Azië) verdwijnt steeds meer maakindustrie; Jngeren van de generaties Y en Z hangen steeds meer aan authenticiteit en autnmie; De ecnmie wrdt een netwerkecnmie. Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

12 4.4 Wat betekenen deze tekmstige ntwikkelingen vr rganisaties en werknemers/pdrachtnemers? Organisatieniveau - Aanpassing rganisatie bv: planning en cntractering ZZP-ers ipv beheer vaste arbeidsrelaties dr ln en salarisadministraties etc (Bram Sluis) - Organisatiebeleid naar huidige werknemers: Diversiteit in arbeidsrelaties: geen cllectieve arbeidsvrwaarden, maar maatwerkafspraken. Nadenken ver sciaal beleid: nderscheid vast/flexibel persneel? Verder aandacht vr mbiliteit en ntwikkeling, bespreken blijvende inzetbaarheid, lpbaanadvies faciliteren, netwerkdeelname stimuleren, werkverdeling p basis van cmpetenties en lpbaanwensen Als er interesse is vr ZZP erschap: ndersteunen bij gang richting ZZP, bijv. dr geleidelijke vergang, vaste inhuur in begin, bendigde cursussen laten vlgen f laten ruiken aan ander werk via detachering f ander werk binnen rganisatie als keuze niet vast staat. (Margreet Xavier) - Organisatiebeleid naar zzp ers en tekmstige werkrelaties: pzetten kring preferred suppliers, rganiseren themabijeenkmsten vr preferred suppliers en vast persneel, sciaal beleid definieren, feedback geven aan en vragen van ZZP-ers. (Margreet Xavier) - Organisaties zullen in de strijd m schaars talent binnen te halen en te huden en m de kennis en vaardigheden van hun medewerkers te ntwikkelen en ptimaal te benutten meer meten werken aan (zie bven) vlwaardige werkrelaties, creatieve dialgen p de werkvler, meer maatwerk en dienend leiderschap. Zij zullen met hun medewerkers I-deals (Idisyncratic deals) meten gaan sluiten binnen bijv. raamwerk- CAO s. Dat vergt nieuwe vaardigheden en med m verschil te maken tussen medewerkers. Zwel werkgevers(rganisaties) als werknemers(rganisaties) zullen meer hun best te den m met elkaar verbinding te maken, m diverse belangen (die er altijd zullen zijn) te verbruggen en m z win-win situaties te creëren die ged zijn vr zwel het individu als de rganisatie. De kek vergrten ipv alleen maar beter te verdelen. (Cristel van de Ven) - Het tenemend aantal zzp ers zie ik als een signaal dat medewerkers andere eisen aan de arbeidsrelatie stellen. Zij zeken meer autnmie en eigen verantwrdelijkheid. Als ze dat niet binnen de rganisatie kunnen vinden kiezen ze vr zzp erschap. Organisaties kunnen hierp inspelen en er de vruchten van plukken, want autnmie en eigen verantwrdelijkheid dragen k bij aan meer innvatie. (Snia Sjllema) - De grei van de flexibele schil stelt de HR- en recruitmentafdelingen vr nieuwe vragen. Beperken ze zich tt de werving en begeleiding van de werknemers die in dienst zijn? Of willen ze verantwrdelijk zijn vr het hele arbeidsptentieel dat de werkgever ndig heeft; inclusief freelancers? He vind je de juiste prfessinals? Wat vraagt deze Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

13 grep zzp ers van het P&O-beleid? Wat betekent ged werkgeverschap vr deze grep? Maar k: welke gevlgen heeft de nieuwe manier van werken vr de kennis van het bedrijf? Raak je pgebuwde kennis niet snel kwijt? Mgen freelancers deze zmaar elders te gelde maken? Werkgevers die de beste werknemers en zzp ers aan zich willen binden, spelen in p de verschillende beheften van deze medewerkers: aan interessante klussen, maar k aan flexibiliteit en zekerheid. Juist mdat er z weinig geregeld is vr freelancers, kunnen werkgevers hiermee hun arbeidsmarktpsitie verstevigen. (Snia Sjllema) - Organisaties meten kijken naar hun markt en hun bedrijfsstrategie daarp gebaseerd een HR strategie frmuleren. Hier zal een rl meten zijn vr verschillende schillen van lange termijn relaties en krte termijn relaties. Organisaties meten denken in netwerkstructuren en niet meer in hiërarchieën. Ok met ged nagedacht wrden ver de nderlinge relaties in z n netwerk. (Arjan van den Brn) - Het is vr veel rganisaties en individuen m te werken met een kleine cre aan individuen die echt de richting en het hart van het bedrijf bepalen en schillen met flexibele krachten die betrkken zijn bij deze bedrijven. Ok de verheid kan z veranderen in een kleine verheid met een grte slagkracht. Daarbij met een rganisatie (c.q. de verheid) natuurlijk niet de diepe expertise uitbesteden. Dit leidt bijna altijd tt huilen (b.v. Nrd-Zuid lijn). (Arjan van den Brn) - Vr pdrachtgevers kan het aantrekkelijk zijn m ZZP ers in te huren naast vaste werknemers. Hiermee wrdt duidelijk wat de ksten exact zullen zijn tegenver de baten. Afhankelijk van de gemaakte vereenkmt zullen er geen bijkmende ksten zijn zals ziekteverzuim, studieksten, nminale premies etc. (Rb de Bie) - De kwaliteit kan hierbij een hgvlucht nemen aangezien de pzegging termijn vaak dichterbij ligt dan de mgelijkheid m vaste cntracten te ntbinden. Naarmate er meer ZZP ers p de markt kmen wrdt de nderlinge cncurrentie strijd k grter wat k weer bijdraagt aan de kwaliteit en mgelijk prductiviteit. De ksten van een ZZP er kunnen mgelijk qua uurtarief hger liggen dan die van een vaste medewerker, maar daarentegen is er meer vrijheid in de ttale FTE behefte. Als pdrachtgever met je hier wel mee m durven gaan en risic durven te nemen, de markt kunnen lezen en hierp inspelen met de ttale FTE inzet.(rb de Bie) - Nadenken ver arbeidsvrwaarden en arbeidsverhudingen (Jst de Bie) - De interne cmmunicatie zal ttaal veranderen en niet meer exclusief naar interne medewerkers zijn (als dan uberhaupt ng de indeling intern/extern bestaat). Organisaties kunnen niet meer sturen p fte en CAO-salarisschalen zals dat nu gebeurt. De gevlgen vr de lnsm van rganisaties vind ik een interessante. De lnsm wrdt meer flexibel. Afspraken met medewerkers ver inzet/prestaties en belning zullen een krtere lptijd hebben dan heden. Mijn vermeden is dat het flexibeler wrden van de Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

14 lnsm bij rganisaties met relatief slechte managers leidt tt een hgere lnsm. Ok zal denk ik een alternatieve aanpak ndig zijn m de cncurrentiepsitie van NL tv het buitenland te bewaken (Aqualine Schulte) Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

15 Marc - rganisaties, pdrachtgevers en maatschappelijke rganisaties meten werken m plssingen te bieden vr de beperkte bescherming en de steeds grtere individuele verantwrdelijkheid. (Arjan van den Brn) - k met een einde kmen aan de wijze waarp nu de grte aanbestedingstrajecten lpen. Dit is bijna altijd een selectie p prijs waardr aanbieder en pdrachtgever in een catch 22 kmen. De aanbieder met m dr de selectie te kmen en biedt daarm nder kstprijs. Na het winnen van de aanbesteding bezuinigt de aanbieder daarm p kwaliteit m tch winst te maken p het gewnnen cntract. Dit wrdt gezien dr pdrachtgever en dit leidt dan vervlgens tt ruzie en diep nderling wantruwen. Dit is niet ged vr innvatie. Ok meten bedrijven en verheid een deel van hun aanbestedingen geven aan kleine aanbieders (zzp-ers). Dat geeft innvatiekracht en ntwikkelingsptentie. (Arjan van den Brn) - Beleidspties in de richting van deeltijd-ww vr zzp ers zijn ngewenst mdat deeltijd-ww vr zelfstandigen extra druk zal zetten p de tarieven van zelfstandigen die niet in aanmerking kmen vr die ndersteuning. Wel zu het kabinet andere maatregelen kunnen nemen m zzp ers een betere uitgangspsitie te geven, zdat zij in staat blijven m met succes te ndernemen. Denk aan: betere marktwerking (zals het penstellen van verheidspdrachten vr zelfstandigen), het verbeteren van de bestaande bbz regeling etc. (Mieke van Westing) Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

16 4.5 Welke interventies, regelingen f structuren zijn er ndig m de verschillende scenari s te ndersteunen? Individueel / werknemer / pdrachtnemer - Dr medewerkers te cachen en te ntwikkelen p cmpetenties als Autnmie en Onderhandelingsvaardigheden, en dat begint al p de (basis)pleidingen / regulier nderwijs; (Cristel van de Ven) - Medewerkers zullen beter inzicht ndig hebben in wat ze willen en kunnen en leuk vinden. Ze zullen zich bewust meten zijn van hun tegevegde waarde (Aqualine Schulte) Organisatie - Bij werving, selectie en ntwikkeling van managers meer te kijken naar de cmpetentie dienend leiderschap (Cristel van de Ven) - Managers zullen in staat meten zijn m (beter) aan te geven wat de rganisatie in de tekmst ndig heeft. En dit te vertalen naar verwachtingen van individuele medewerkers (Aqualine Schulte) - Dr P&O-ers meer mediatin technieken bij te brengen zdat zij kunnen ptreden als bjectief prcesbegeleider bij gesprekken tussen manager en medewerker; (Cristel van de Ven) - Dr zaakwaarnemers aan te wijzen vr medewerkers die meite hebben m vr hun eigen inzetbaarheid p te kmen en daarver te nderhandelen; (Cristel van de Ven) - Dr je als werkgever kwetsbaar p te stellen: afstappen van de paternalistische huding van ik weet wat ged vr u is, aangeven dat je vertuigd bent van de kracht van meer maatwerk in arbeidsrelaties maar dat je k ng niet precies weet he dat in de praktijk vrm te geven. Om vervlgens medewerkers uit te ndigen m daarin als samenwerkingspartner mee te denken en samen de leerrute te lpen; (Cristel van de Ven) - Dr minder gedetailleerde CAO s afspraken: dat biedt ruimte én tegelijkertijd creëert het ndzaak m meer p de werkvler af te kaarten; (Cristel van de Ven) - (Snia Sjllema) Als rganisaties kiezen vr intrapeneurship, het bieden van meer autnmie en zelfsturing en het vergrten van het ntwikkelingsptentieel van nderp, vraagt dit vral m een andere manier van aansturing van medewerkers en heeft dus grte implicaties vr het management. Het vraagt m: Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

17 meer ruimte vr ideeën vr verbetering die ntstaan p de werkvler (aandacht vr bttm-up prcessen en interactief management); rganiseren van participatie en betrkkenheid; minder hiërarchische gezagsverhudingen; leiderschap p basis van vertruwen; ruimte vr autnmie en zelfsturing. Jst de Bie: Wat vraagt werken met meer ZZP ers: zrg vr snelle inpasbaarheid in teams veiligheid en kwaliteitsbrging ged regelen (tegankelijkheid van huisregels, richtsneren, handbeken en werkinstructies) vanuit branche/berepsgrep en pleiding inzet p cllectieve kwaliteitsbewaking (alleen ng richten p de afwijkingen!) leren te werken met heldere cncrete pdrachten cntrle p utput vinger aan de pls flexibele werkplekinrichting (het nieuwe werken) cultuur en structuur bewaking Binnen de rganisatie zal de bewaking van de lnsm anders meten wrden geregeld (aangezien functiehuis en CAO meer ruimte geven). Dr bijv een betere inrichting van lgische rganisatie eenheden? (Aqualine Schulte) (Iselien Nabben) Het veranderingsprces bij sciale innvatie heeft k aandacht ndig. Het lukt niet m verantwrdelijkheden lager te leggen als het veranderingsprces zelf ng steeds tpdwn gestuurd wrdt. Vanuit het lectraat Innvatie van Leren in Organisaties van de HAN en in samenwerking met Kennisland (Amsterdam) en Interstudie-NDO (Arnhem) ntwerpen we interventies vr het nderwijs, de zrg en de publieke sectr die sciale innvatie ndersteunen. Met vernieuwing van binnenuit bedelen wij dat verbetering en vernieuwing in rganisaties tt stand kmt dr stappen te zetten (directe interventies en acties) znder dat we van te vren precies weten wat de utput is van die stappen. We gaan ervan uit dat in een cmplexe sciale cntext, vernieuwing en verandering het beste tt stand kmt in interactie met de betrkkenen. Er zijn in nze aanpak een aantal principes f kenmerken te herkennen; Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

18 We zeken naar een klein begin (de vnk f de kiem vr vernieuwing van binnenuit) We gaan van klein naar grt (sneeuwbaleffect) We stimuleren ncnventinele interventies We betrekken verschillende actren We werken graag p grensvlakken, interfaces f knppunten we verleiden in plaats van dat we pleggen we maken nieuwe verbindingen mgelijk We brengen andere rdeningen (andere taal) in We leren, werken en nderzeken samen (met klanten) leren staat centraal we zrgen vr een ripple- effect' (een versnelling, een quick win) we stimuleren verantwrdelijkheid, ndernemerschap en Initiatief Wanneer we van A naar B gaan den we dat al p de B manier Maatschappij / Macr Drie scenari s (Arjen van den Brn): A. Sciale partners kiezen vr de huidige verzrgingsstaat en passen deze een klein beetje aan. Het gevlg is het buitenspel zetten van vele individuen en een beperkte innvatie drdat bedrijven innvatie niet ndig hebben vr financieel gewin (er is immers bescherming tegen cncurrentie) (Arjan van den Brn) B. De marktecnmie en het liberale gedachteged verwint. Dit zal het gevlg zijn als plssing 1 wrdt gekzen en zal leiden tt nderinvesteringen in kennis (Arjan van den Brn) C. De slimme keuze waarbij actief aan marktmanagement wrdt gedaan, de netwerk- en kennis ecnmie wrdt gestimuleerd, mensen wrden gehlpen bij individuele keuzes mbt kennis en netwerkntwikkeling en er is een minimaal sciaal vangnet m mensen te helpen die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

19 Er zijn zeker interventies ndig bij plssing C, maar deze zijn niet makkelijk. Het is een fundamentele herziening van het sciale stelsel. Ik nem er hier een paar: Een minimaal sciaal stelsel p individuele grndslag in de vrm van basisverzekeringen vr ziekte, uderdm, arbeidsngeschiktheid en werklsheid; Het zrgen dat markten geen mnplies hebben aan aanbdzijde en vraagzijde zdat mensen altijd keuzevrijheid hebben. Dit met veel strenger dan nu; Mgelijk maken dat nieuwe gilden ntstaan, die werken aan kenniscreatie en innvatie znder dat deze mnplies krijgen; Sciale partners meten veel meer samen praten ver één markt/sectr en hier de prblemen aanpakken; ZZP-ers meten mgen samenwerken en z gezamenlijk in aanmerking kmen vr pdrachten bij de verheid. Niet zals nu in de zrg dat zij actief wrden tegengewerkt; Gedegen infrmatie ver marktntwikkelingen zdat varkenscycli niet kunnen ntstaan. Nu is er bijna geen inf ver; Zrgen vr een gede kennisinfrastructuur, bijvrbeeld dr Openbare Biblitheken een veel sterkere kennisrl te geven. Niet zals nu, waar bij de OB bijna alleen kennis verzamelen vr cnsumenten/gezinnen, maar OB meten kennis en ntmetingsplekken faciliteren vr zzp-ers; Zrgen vr sterke internatinale netwerkverbindingen van het Nederlandse netwerk met het Eurpese Netwerk, bijvrbeeld dr gede beheersing van Eurpese talen; Investeren in samenwerken, netwerken en patentbare kennis. Rb de Bie: In de zrgstaat van nu zijn de werknemers zeer ged gedekt vr ziekte f arbeidsngeschiktheid, mgelijk te ged. Indien de markt meer ZZP ers bevat zullen de ksten vr de staat mgelijk dalen. Dit is een psitieve gedachte, maar met de kanttekening dat de zrgstaat niet z n zrgstaat meer is. Hier zal vanuit de verheid p ingespeeld meten wrden. Kiest men ervr m de ksten vr de minder gelukkige van nze samenleving p de zelfstandige te leggen en dus Vrrnde dcument expertmeeting nieuwe arbeidsrelaties 12 februari van 32

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag Aan: Betreft: Cördinatiegrep CAO Prvincies Advies werkgrep Waarderen en Belnen 1. Waarm-vraag De werkgrep baseert haar advies p een uitgebreide discussie ver de vraag: Waarm zijn wijzigingen in afspraken

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig Gede relatie met cllega s, maakt leraren gelukkig He leraren zich velen, f ze het vlhuden in nderwijs en geneg energie krijgen, hangt k af van de kwaliteit van hun relaties met cllega s p schl. Dat blijkt

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Luis t Hart LEREN VOOR HET LEVEN We leren niet meer vr een lpbaan, maar vr het leven. 15 schlen maken de Stichting Westelijke Tuinsteden Strategisch beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming

De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming De bedrijfscultuur als ziel van de nderneming Zin en nzin ver cultuurverandering Bek: Edgar Schein, 2004 ISBN-13: 9789055941872 ISBN-10: 9055941875 Samenvatting: Invlve Inhudspgave Hfdstuk 1 Het belang

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie