KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT"

Transcriptie

1 BIJLAGE A

2 KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT In deze bijlage vindt u de kwalitatieve vraag naar kantoren in de gemeente Amersfoort toegelicht. Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in vier locatietypen van de Stec Groep. Segmentering op basis van locatietype De vraag naar kantoren in Amersfoort verdelen we onder in typologieën. Deze typologie maken we op basis van eerdere kantorenmarktstudies en de karakteristieken van de kantorenmarkt van uw gemeente. We onderscheiden de volgende typen kantoorlocaties 1 : kantoren op centrum- en OV-locaties; kantoren op snelweg- /stadsrandlocaties; kantoren op bedrijventerreinen; kantoren in woonwijken (vooral <750 m²). Hieronder lichten we de profielen kort toe. 1 Let wel: locaties kunnen kenmerken hebben van meerdere locatietypen; mengvormen komen voor. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage a 1

3 Tabel 1: kantoren op centrum en OV-locaties Type kantoren Doelgroepen Bereikbaarheid met OV en auto Marktaandeel in gemeente Amersfoort Omvang van de objecten Overig Bron: Stec Groep (2010). Kantoorlocaties in de centra van steden, zoals singel- en grachtenmilieus en gebieden langs kantoorboulevards. Denk aan kantoorvilla s en moderne kantoorgebouwen. Daarnaast locaties binnen een straal van maximaal 800 meter van een station, voorstadhaltes of hoog frequentie openbaar vervoerhalte. Op centrumlocaties vooral kleinschalige en middelgrote zakelijke en financiële diensten (al dan niet met baliefunctie), zoals advocaten, banken, makelaars, architecten. Daarnaast non-profit (zoals zorg) en overheden, vaak in combinatie met baliefunctie. Veelal lokaal en regionaal georiënteerde partijen. Op OV-locaties vooral middelgrote, regionale (semi)-overheidsinstellingen, nonprofit en onderwijs. Daarnaast zakelijke en financiële dienstverlening indien locatie met goede autobereikbaarheid (parkeren!). Goede OV-bereikbaarheid (trein, bus). Parkeren en autobereikbaarheid minder/beperkt, is vaak knelpunt. Aantrekkingskracht neemt toe bij goede bereikbaarheid per auto en bij aanbod van hoogwaardig OV. Pluspunt is nabijheid voorzieningen. Naar schatting 50% van de vraag. Omvang kantoorpanden doorgaans van 250 tot m² op centrumlocaties en tot m² op OV-locaties. Daarnaast ook grootschaliger panden. Deze locatietypen lenen zich uitermate voor multifunctionele invulling. Bereikbaarheid per auto en parkeren kunnen de kwaliteit van vooral OV-locaties een extra impuls geven. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage a 2

4 Tabel 2: kantoren op snelweg-/stadsrandlocaties Type kantoren Doelgroepen Bereikbaarheid met OV en auto Marktaandeel in gemeente Amersfoort Omvang van de objecten Overig Bron: Stec Groep (2010). Locaties nabij op- en afrit van snelwegen en/of aan de rand van de stad, langs belangrijke uitvalswegen. In de regel sterk eenzijdig via de weg ontsloten. Vooral interessant voor zakelijke en financiële dienstverlening, ICT, accountancy, belastingadviseurs, ontwikkelaars, bedrijven in de telefonie: bedrijven die bovengemiddeld hechten aan uitstekende autobereikbaarheid, herkenbaarheid en uitstraling en zichtbaarheid langs de snelweg. Matige (OV)-bereikbaarheid. Uitstekende bereikbaarheid per auto. Naar schatting 20-30% van de vraag. Op snelweglocaties variëren kantoren in omvang van ca tot m². Multitenant gebruik (meerdere bedrijven per pand) komt veel voor. Op deze locaties is het voorzieningenniveau veelal beperkt. Locaties die goede autobereikbaarheid en voorzieningen combineren zijn daarom erg aantrekkelijk. Representativiteit wordt op deze locaties steeds belangrijker. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage a 3

5 Tabel 3: kantoren op bedrijventerreinen Type kantoren Solitaire kantoorruimte op bedrijventerreinen. Als maximaal tussen 30 en 70% van het bruto vloeroppervlak gebruikt wordt als kantoorruimte, is er sprake van kantoorachtige ruimte. Doelgroepen Zakelijke diensten (klein en middelgroot, met name lokaal en beperkt regionaal). Bedrijven in alle sectoren, onder andere in industrie, pharma, bio-science, dus gebruikers met een aandeel kantoorvloer naast productieruimte, laboratoria, opslag, etc. Bereikbaarheid met OV en auto Matige (OV)-bereikbaarheid. Uitstekende auto bereikbaarheid. Marktaandeel in gemeente Naar schatting 10-15% Amersfoort Omvang van de objecten Omvang kantoren van 250 tot circa m². Overig Vaak matige kwaliteit en uitstraling. Lage kosten zijn vaak belangrijke vestigingsfactor. Bron: Stec Groep (2010). Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage a 4

6 Tabel 4: kantoren in woonwijken/solitaire kantoren Type kantoren Doelgroepen Bereikbaarheid met OV en auto Marktaandeel in gemeente Amersfoort Kleinschalige kantoorpanden verspreid over woonwijken in de gemeente, bijvoorbeeld op aanlooproutes naar het centrum. Denk aan kleinschalige kantoren in woonwijken buiten het centrum, woonwerkunits, kantoren in de plint of kantoorverzamelgebouwen. Overwegend kleinere bedrijven (starters, 1-pitters) in de dienstensector, of kleine wijkkantoren van lokaal georiënteerde organisaties (zorg). Suboptimale bereikbaarheid zowel met auto als OV. Functionaliteit staat voorop. Naar schatting 10-15%. Overig Omvang kantoor <100 tot maximaal 250 m² Bron: Stec Groep (2010). Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage a 5

7 BIJLAGE B

8 FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VATHORST 1.1 Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische waarde van het bedrijventerrein Vathorst in de gemeente Amersfoort. Deze sheet is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van het bijbehorende rekenmodel om de economische en maatschappelijke waarde van (lokale) bedrijventerreinen te bepalen. Naast een kwantitatief oordeel wordt ook gekeken naar de meer kwalitatieve aspecten van het bedrijventerrein, zoals intensief ruimtegebruik, leegstand, veiligheid en modaliteit. Opbouw van deze factsheet: impressie bedrijventerrein met foto s en kaartje score van het bedrijventerrein op de diverse indicatoren van het rekenmodel; eindoordeel voor het bedrijventerrein. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 1

9 1.2 Impressie bedrijventerrein Figuur 1: ligging bedrijventerrein Vathorst Bron: Google Maps, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 2

10 Figuur 2: foto s bedrijventerrein Vathorst Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 3

11 Tabel 1: aantal vestigingen en werkgelegenheid naar sector, 2008 Sector Aantal vestigingen Werkgelegenheid Landbouw 0 0 Industrie Bouw 3 29 (groot- en detail)handel en reparatie Horeca 0 0 Vervoer 0 0 Financiële instellingen 1 1 Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur 0 0 Onderwijs 0 0 Gezondheidszorg 2 15 Overige dienstverlening 3 7 Totaal: Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 4

12 Figuur 3: werkgelegenheid naar sector op Vathorst (in %), 2009 Overige dienstverlening 8% Gezondheidszorg 6% Industrie 5% Bouw 8% Zakelijke dienstverlening 28% (groot- en detail)handel en reparatie 42% Financiële instellingen 3% Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 5

13 1.3 Kwantitatieve score bedrijventerrein We gaan nu per indicator in op de score van Vathorst. Schaalverdeling scores: -1 en -0,75-0,5 en -0,25 0 0,25 en 0,5 0,75 en 1 : : : : : Laag Benedengemiddeld Gemiddeld Bovengemiddeld Hoog Werkgelegenheid Aspect Score Toelichting Aandeel bedrijventerrein in werkgelegenheid gemeente Afgeleide werkgelegenheid Aantal nieuwe vestigers per jaar 0 Bedrijventerrein Vathorst biedt werkgelegenheid aan circa 1860 personen. De bijdrage van het terrein aan de totale werkgelegenheid van Amersfoort is met circa 2.6% gemiddeld. -1 Het terrein is goed voor 688 afgeleide banen. De multiplier van het terrein ligt daarmee onder het gemiddelde (0,37 tegen 0,65). 1 14% van de bedrijven op het terrein heeft zich er in de laatste jaren gevestigd, dit ligt boven het gemiddelde. Dit hoge percentage is deels te verklaren door het feit dat het een relatief jong terrein betreft. Groei werkgelegenheid 1 Pas in 2005 zijn de eerste bedrijven gevestigd op Vathorst. Door de uitgifte van nieuwe kavels en de nieuwe bedrijven daarop is de werkgelegenheid sterk gegroeid. Totaalscore 0,25 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 6

14 Financieel Aspect Score Toelichting Ruimteproductiviteit bedrijventerrein 0 Een hectare op Vathorst levert circa 1,3 miljoen toegevoegde waarde op (per jaar). Dit is gemiddeld te noemen. Ontwikkeling winstgevendheid bedrijven Aandeel terrein in consumentenbestedingen 1 Vathorst scoort op dit aspect iets bovengemiddeld. De groeiverwachting van de toegevoegde waarde (TW) ligt met 3,1% net iets boven de gemiddelde jaarlijkse groeiverwachting TW van circa 3%. 0 Het bedrijventerrein heeft een gemiddeld belang voor de consumentenbestedingen in Amersfoort. Aandeel kapitaalintensieve sectoren 0 Qua kapitaalintensiteit scoort Vathorst met 0,32 iets onder het gemiddelde van 0,35. Totaalscore 0.25 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Sociaal-maatschappelijk Aspect Score Toelichting Aantal huishoudens afhankelijk van bedrijventerrein Aantal ouderen werkzaam op het bedrijventerrein Aantal jongeren werkzaam op het bedrijventerrein Aantal lager opgeleiden op het bedrijventerrein Totaalscore 1,00 Hoog 1 Ongeveer 810 huishoudens zijn afhankelijk van het terrein. Dat komt neer op gemiddeld circa 55 huishoudens per hectare. Dat is bovengemiddeld. 1 Zo n 540 werknemers bij de bedrijven op Vathorst is ouder dan 45 jaar. Gerelateerd aan de terreinomvang van ongeveer 15 hectare is deze score ook bovengemiddeld. 1 De bedrijven op Vathorst bieden werk aan zo n 245 jongeren (15-24 jaar). Gemiddeld werken er op Vathorst zo n 22 jongeren per hectare. Ter vergelijking: in heel Amersfoort werken er gemiddeld zo n 10 jongeren per hectare. 1 Meer dan 750 werknemers op Vathorst hebben een lagere opleiding genoten. Dit komt neer op circa 50 werknemers met een lagere opleiding per hectare. Dit ligt bijna dubbel boven het gemiddelde. Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 7

15 Kwaliteit Aspect Score Toelichting Binding van bedrijven 1 De bedrijven op Vathorst kennen vooralsnog een hoge binding met het terrein. Dit zal ermee te maken hebben dat het om een relatief jong bedrijventerrein gaat waar de bedrijven nog niet langer dan 5 jaar gevestigd kunnen zijn. Leegstand bedrijfsruimte op het 1 Weinig leegstand, dus een gemiddelde score bedrijventerrein Intensiteit ruimtegebruik 1 Het terrein heeft met een ruimtegebruik van meer dan 100 werknemers per hectare een bovengemiddeld terreinquotiënt. Veiligheid 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld Modaliteit 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld. Het ligt nabij een snelweg en er is voldoende parkeergelegenheid. Toegestane milieucategorie 0 Het terrein biedt in ieder geval vestigingsmogelijkheden aan bedrijven tot en met milieucategorie 3. Totaalscore 0,50 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 8

16 1.4 Eindoordeel bedrijventerrein Vathorst Vathorst heeft een grote maatschappelijke waarde. -1-0,5 0 0,5 1 0,5 tot 1 Zeer hoge maatschappelijke waarde 0,5 0 tot 0,5 Grote waarde -0,5 tot 0 Aanzienlijke waarde -1 tot -0,5 Redelijke waarde Kwantitatief Bedrijventerrein Vathorst krijgt, puur op basis van de kwantitatieve aspecten in het model, een beoordeling van 0,5. Dit betekent dat het terrein een grote sociaal/economische waarde heeft voor Amersfoort. Vooral op de deelindicator sociaal-maatschappelijk scoort het terrein goed. Kwalitatief Kwalitatief scoort het terrein bovengemiddeld. Het terrein is nieuw en heeft een hoogwaardige verschijningsvorm. Er is relatief weinig leegstand. Daarnaast is het bedrijventerrein goed bereikbaar vanaf de snelweg. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 9

17 FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN DE WIEKEN 1.1 Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische waarde van het bedrijventerrein De Wieken in de gemeente Amersfoort. Deze sheet is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van het bijbehorende rekenmodel om de economische en maatschappelijke waarde van (lokale) bedrijventerreinen te bepalen. Naast een kwantitatief oordeel wordt ook gekeken naar de meer kwalitatieve aspecten van het bedrijventerrein, zoals intensief ruimtegebruik, leegstand, veiligheid en modaliteit. Opbouw van deze factsheet: impressie bedrijventerrein met foto s en kaartje score van het bedrijventerrein op de diverse indicatoren van het rekenmodel; eindoordeel voor het bedrijventerrein. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 10

18 1.2 Impressie bedrijventerrein Figuur 1: ligging bedrijventerrein De Wieken Bron: Google Maps (2010) Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 11

19 Figuur 2: foto s bedrijventerrein De Wieken Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 12

20 Tabel 1: aantal vestigingen en werkgelegenheid naar sector, 2009 Sector Aantal vestigingen Werkgelegenheid Landbouw 0 0 Industrie 3 13 Bouw 4 30 (groot- en detail)handel en reparatie Horeca 0 0 Vervoer Financiële instellingen 0 0 Zakelijke dienstverlening 5 20 Openbaar bestuur 0 0 Onderwijs 0 0 Gezondheidszorg 0 0 Overige dienstverlening 0 0 Totaal: Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 13

21 Figuur 3: werkgelegenheid naar sector op De Wieken (in %), 2009 Zakelijke dienstverlening 20% Industrie 12% Bouw 16% Vervoer 20% (groot- en detail)handel en reparatie 32% Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 14

22 1.3 Kwantitatieve score bedrijventerrein We gaan nu per indicator in op de score van De Wieken. Schaalverdeling scores: -1 en -0,75-0,5 en -0,25 0 0,25 en 0,5 0,75 en 1 : : : : : Laag Benedengemiddeld Gemiddeld Bovengemiddeld Hoog Werkgelegenheid Aspect Score Toelichting Aandeel bedrijventerrein in werkgelegenheid gemeente Afgeleide werkgelegenheid Aantal nieuwe vestigers per jaar -1 Bedrijventerrein De Wieken biedt werkgelegenheid aan circa 909 personen. De bijdrage van het terrein aan de totale werkgelegenheid van Amersfoort is met circa 1.3% benedengemiddeld. 0 Het terrein is goed voor ongeveer 520 afgeleide banen. De multiplier van het terrein van 0.58 ligt daarmee rond het gemiddelde van Er zijn de laatste twee jaar relatief weinig nieuwe vestigers gestart op De Wieken. Groei werkgelegenheid 1 De werkgelegenheid op De Wieken is in de laatste jaren bovengemiddeld gegroeid. Dit heeft te maken gehad met het relatief jonge karakter van het terrein en daarmee de uitgifte van veel nieuwe kavels en de vestiging van nieuwe bedrijven daarop. Totaalscore 0,00 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 15

23 Financieel Aspect Score Toelichting Ruimteproductiviteit bedrijventerrein 0 Een hectare op De Wieken levert circa 1.5 miljoen toegevoegde waarde op (per jaar). Dit is tegen een gemiddelde van circa 1.4 miljoen gemiddeld te noemen. Ontwikkeling winstgevendheid bedrijven Aandeel terrein in consumentenbestedingen 1 De Wieken scoort op dit aspect bovengemiddeld, met een groeiverwachting van de toegevoegde waarde (TW) van 3.5% tegen circa 3% gemiddeld. 1 Het bedrijventerrein heeft een bovengemiddeld belang voor de consumentenbestedingen in Amersfoort. Aandeel kapitaalintensieve sectoren 1 Het aandeel kapitaal intensieve sectoren op de De Wieken is bovengemiddeld. Totaalscore 0.75 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Sociaal-maatschappelijk Aspect Score Toelichting Aantal huishoudens afhankelijk van bedrijventerrein Aantal ouderen werkzaam op het bedrijventerrein Aantal jongeren werkzaam op het bedrijventerrein Aantal lager opgeleiden op het bedrijventerrein Totaalscore 0.5 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, Er zijn circa 37 huishoudens per hectare afhankelijk van het terrein. Dit is een bovengemiddelde score. 0 Circa 215 werknemers bij de bedrijven op De Wieken is ouder dan 45 jaar. Gerelateerd aan de omvang zijn dit er ongeveer 20 per hectare, wat een gemiddelde score is. 1 De bedrijven op De Wieken bieden werk aan zo n 115 jongeren (15-24 jaar). Gemiddeld werken er op De Wieken zo n 11 jongeren per hectare. Dit is net boven het gemiddelde van circa 10 jongeren per hectare. 0 Circa 200 werknemers op De Wieken hebben een lagere opleiding genoten. Dit komt neer op circa 18 werknemers met een lagere opleiding per hectare. Dit is rond het gemiddelde. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 16

24 Kwaliteit Aspect Score Toelichting Binding van bedrijven 1 De bedrijven op De Wieken hebben een bovengemiddelde binding met het terrein. Dit heeft vermoedelijk te maken met de nog relatief jonge leeftijd van het terrein. Leegstand bedrijfsruimte op het 1 Nauwelijks leegstand en daarmee een goede score. bedrijventerrein Intensiteit ruimtegebruik 1 Het terrein heeft met een ruimtegebruik van circa 85 werknemers per hectare. Dit is een sterke score. Veiligheid 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld Modaliteit 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld. Toegestane milieucategorie 0 Het terrein biedt vestigingsmogelijkheden aan bedrijven met een gemiddelde milieucategorie. Totaalscore 0,50 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 17

25 1.4 Eindoordeel bedrijventerrein De Wieken De Wieken heeft een grote maatschappelijke waarde. -1-0,5 0 0,5 1 0,5 tot 1 Zeer hoge maatschappelijke waarde 0,44 0 tot 0,5 Grote waarde -0,5 tot 0 Aanzienlijke waarde -1 tot -0,5 Redelijke waarde Kwantitatief Bedrijventerrein De Wieken krijgt, puur op basis van de kwantitatieve aspecten in het model, een beoordeling van 0,44. Dit betekent dat het terrein een grote sociaal/economische waarde heeft voor Amersfoort. Het terrein scoort op de volgende twee deelindicatoren een sterk bovengemiddelde score: sociaal maatschappelijk en financieel. De derde deelindicator van werkgelegenheid verhoudt zich gemiddeld tot andere terreinen. Kwalitatief Kwalitatief scoort het terrein goed. Door de jonge leeftijd van het terrein zijn de gebruikers vooralsnog sterk verbonden met het terrein en is er nauwelijks leegstand. Daarnaast wordt er intensief omgegaan met de geboden ruimte. Andere kwaliteitsbepalende aspecten op De Wieken onderscheiden zich niet positief of negatief van een gemiddeld bedrijventerrein. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 18

26 FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN DE HOEF 1.1 Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische waarde van het bedrijventerrein De Hoef in de gemeente Amersfoort. Deze sheet is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van het bijbehorende rekenmodel om de economische en maatschappelijke waarde van (lokale) bedrijventerreinen te bepalen. Naast een kwantitatief oordeel wordt ook gekeken naar de meer kwalitatieve aspecten van het bedrijventerrein, zoals intensief ruimtegebruik, leegstand, veiligheid en modaliteit. Opbouw van deze factsheet: impressie bedrijventerrein met foto s en kaartje score van het bedrijventerrein op de diverse indicatoren van het rekenmodel; eindoordeel voor het bedrijventerrein. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 19

27 1.2 Impressie bedrijventerrein Figuur 1: ligging bedrijventerrein De Hoef Bron: Google Maps, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 20

28 Figuur 2: foto s bedrijventerrein De Hoef Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 21

29 Tabel 1: aantal vestigingen en werkgelegenheid naar sector, 2008 Sector Aantal vestigingen Werkgelegenheid Landbouw 0 0 Industrie Bouw (groot- en detail)handel en reparatie Horeca 3 27 Vervoer Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur 2 63 Onderwijs Gezondheidszorg Overige dienstverlening Totaal: Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 22

30 Figuur 3: werkgelegenheid naar sector op De Hoef (in %), 2009 Openbaar bestuur 1% Gezondheidszorg Onderwijs 4% 5% Industrie 6% Overige dienstverlening 4% Bouw 6% Zakelijke dienstverlening 40% (groot- en detail)handel en reparatie 26% Financiële instellingen 4% Horeca 1% Vervoer 3% Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 23

31 1.3 Kwantitatieve score bedrijventerrein We gaan nu per indicator in op de score van De Hoef. Schaalverdeling scores: -1 en -0,75-0,5 en -0,25 0 0,25 en 0,5 0,75 en 1 : : : : : Laag Benedengemiddeld Gemiddeld Bovengemiddeld Hoog Werkgelegenheid Aspect Score Toelichting Aandeel bedrijventerrein in werkgelegenheid gemeente Afgeleide werkgelegenheid Aantal nieuwe vestigers per jaar 1 Bedrijventerrein De Hoef biedt werkgelegenheid aan circa 8000 personen. De bijdrage van het terrein aan de totale werkgelegenheid van Amersfoort is met circa 11% bovengemiddeld. 0 Het terrein is goed voor ongeveer 4700 afgeleide banen. De multiplier van het terrein van 0.59 ligt daarmee rond het gemiddelde van Er zijn minder vestigingen op het bedrijventerrein De Hoef gekomen in de loop der jaren. Het aantal vestigingen is met 3% afgenomen. Groei werkgelegenheid 0 De werkgelegenheid op De Hoef is in de laatste tien jaar gemiddeld gegroeid. Het bedrijventerrein is met circa 6% gegroeid tegen een gemiddelde groei van 15% groei. Totaalscore 0,00 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 24

32 Financieel Aspect Score Toelichting Ruimteproductiviteit bedrijventerrein 1 Een hectare op De Hoef levert circa 3.8 miljoen toegevoegde waarde op (per jaar). Dit is tegen een gemiddelde van circa 1,4 miljoen hoog te noemen. Ontwikkeling winstgevendheid bedrijven Aandeel terrein in consumentenbestedingen 0 De Hoef scoort op dit aspect gemiddeld, met een groeiverwachting van de toegevoegde waarde (TW) van 2.9% tegen circa 3% gemiddeld. 1 Het bedrijventerrein heeft een bovengemiddeld belang voor de consumentenbestedingen in Amersfoort. Aandeel kapitaalintensieve sectoren 0 Het aandeel kapitaal intensieve sectoren op de De Hoef is gemiddeld te noemen. Totaalscore 0.50 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Sociaal-maatschappelijk Aspect Score Toelichting Aantal huishoudens afhankelijk van bedrijventerrein Aantal ouderen werkzaam op het bedrijventerrein Aantal jongeren werkzaam op het bedrijventerrein Aantal lager opgeleiden op het bedrijventerrein Totaalscore 1,0 Hoog Bron: Stec Groep, Er zijn circa 60 huishoudens per hectare afhankelijk van het terrein. Dit is een bovengemiddelde score. 1 Zo n 2600 werknemers bij de bedrijven op De Hoef is ouder dan 45 jaar. Gerelateerd aan de omvang zijn dit er ongeveer 45 per hectare, wat een bovengemiddelde score is. 1 De bedrijven op De Hoef bieden werk aan zo n 980 jongeren (15-24 jaar). Gemiddeld werken er op De Hoef zo n 17 jongeren per hectare. Dit is boven het gemiddelde van circa 10 jongeren per hectare. 1 Circa 2280 werknemers op De Hoef hebben een lagere opleiding genoten. Dit komt neer op circa 40 werknemers met een lagere opleiding per hectare. Dit is bijna het dubbele van het gemiddelde. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 25

33 Kwaliteit Aspect Score Toelichting Binding van bedrijven 0 De bedrijven op De Hoef hebben een gemiddelde binding met het terrein. Leegstand bedrijfsruimte op het 0 Weinig leegstand, dus een gemiddelde score. bedrijventerrein Intensiteit ruimtegebruik 1 Het terrein heeft met een ruimtegebruik van circa 150 werknemers per hectare. Dit is een sterke score. Veiligheid 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld Modaliteit 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld. Toegestane milieucategorie 0 Het terrein biedt vestigingsmogelijkheden aan bedrijven met een gemiddelde milieucategorie. Totaalscore 0,17 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 26

34 1.4 Eindoordeel bedrijventerrein De Hoef De Hoef heeft een grote maatschappelijke waarde. -1-0,5 0 0,5 1 0,5 tot 1 Zeer hoge maatschappelijke waarde 0,42 0 tot 0,5 Grote waarde -0,5 tot 0 Aanzienlijke waarde -1 tot -0,5 Redelijke waarde Kwantitatief Bedrijventerrein De Hoef krijgt, puur op basis van de kwantitatieve aspecten in het model, een beoordeling van 0,42. Dit betekent dat het terrein een grote sociaal/economische waarde heeft voor Amersfoort. Het terrein scoort op de deelindicator sociaal maatschappelijk sterk, op financieel bovengemiddeld en de andere indicatoren dragen niet sterk positief of negatief bij ten opzichte van het een gemiddeld ander terrein. Kwalitatief Kwalitatief scoort het terrein gemiddeld. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 27

35 FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN CALVEEN 1.1 Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische waarde van het bedrijventerrein Calveen in de gemeente Amersfoort. Deze sheet is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van het bijbehorende rekenmodel om de economische en maatschappelijke waarde van (lokale) bedrijventerreinen te bepalen. Naast een kwantitatief oordeel wordt ook gekeken naar de meer kwalitatieve aspecten van het bedrijventerrein, zoals intensief ruimtegebruik, leegstand, veiligheid en modaliteit. Opbouw van deze factsheet: impressie bedrijventerrein met foto s en kaartje score van het bedrijventerrein op de diverse indicatoren van het rekenmodel; eindoordeel voor het bedrijventerrein. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 28

36 1.2 Impressie bedrijventerrein Figuur 1: ligging bedrijventerrein Calveen Bron: Google Maps, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 29

37 Figuur 2: foto s bedrijventerrein Calveen Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 30

38 Tabel 1: aantal vestigingen en werkgelegenheid naar sector, 2008 Sector Aantal vestigingen Werkgelegenheid Landbouw 0 0 Industrie Bouw (groot- en detail)handel en reparatie Horeca 7 98 Vervoer 4 25 Financiële instellingen 5 54 Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur 0 0 Onderwijs 3 5 Gezondheidszorg Overige dienstverlening 8 60 Totaal: Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 31

39 Figuur 3: werkgelegenheid naar sector op Calveen (in %), 2009 Onderwijs 1% Gezondheidszorg 4% Overige dienstverlening 3% Industrie 9% Bouw 4% Zakelijke dienstverlening 40% (groot- en detail)handel en reparatie 32% Financiële instellingen 2% Vervoer 2% Horeca 3% Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 32

40 1.3 Kwantitatieve score bedrijventerrein We gaan nu per indicator in op de score van Calveen. Schaalverdeling scores: -1 en -0,75-0,5 en -0,25 0 0,25 en 0,5 0,75 en 1 : : : : : Laag Benedengemiddeld Gemiddeld Bovengemiddeld Hoog Werkgelegenheid Aspect Score Toelichting Aandeel bedrijventerrein in werkgelegenheid gemeente Afgeleide werkgelegenheid Aantal nieuwe vestigers per jaar 0 Bedrijventerrein Calveen biedt werkgelegenheid aan circa 3570 personen. De bijdrage van het terrein aan de totale werkgelegenheid van Amersfoort is met circa 4.9% gemiddeld. 0 Het terrein is goed voor 2100 afgeleide banen. De multiplier van het terrein van 0.59 ligt daarmee rond het gemiddelde van De laatste jaren hebben zich nauwelijks nieuwe bedrijven op de Calveen gevestigd. Daarmee scoort het terrein benedengemiddeld. Groei werkgelegenheid 1 Door de komst van enkele grote bedrijven is de werkgelegenheid zeer sterk gestegen in de afgelopen 10 jaar. Het bedrijventerrein is met circa 38% gegroeid tegen een gemiddelde van 15% groei. Totaalscore 0,00 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 33

41 Financieel Aspect Score Toelichting Ruimteproductiviteit bedrijventerrein 1 Een hectare op Calveen levert circa 4,2 miljoen toegevoegde waarde op (per jaar). Dit is tegen een gemiddelde van circa 1,4 miljoen hoog te noemen. Ontwikkeling winstgevendheid bedrijven Aandeel terrein in consumentenbestedingen 0 Calveen scoort op dit aspect gemiddeld, met een groeiverwachting van de toegevoegde waarde (TW) van 2,8% tegen circa 3% gemiddeld. 1 Het bedrijventerrein heeft een bovengemiddeld belang voor de consumentenbestedingen in Amersfoort. Aandeel kapitaalintensieve sectoren 0 Qua kapitaalintensiteit scoort Calveen met 0,33 rond het gemiddelde van 0,35. Totaalscore 0.50 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Sociaal-maatschappelijk Aspect Score Toelichting Aantal huishoudens afhankelijk van bedrijventerrein Aantal ouderen werkzaam op het bedrijventerrein Aantal jongeren werkzaam op het bedrijventerrein Aantal lager opgeleiden op het bedrijventerrein Totaalscore 1,00 Hoog Bron: Stec Groep, Ongeveer 1550 huishoudens zijn afhankelijk van het terrein. Dat komt neer op gemiddeld circa 46 huishoudens per hectare. Dat is bovengemiddeld. 1 Zo n 1080 werknemers bij de bedrijven op Calveen is ouder dan 45 jaar. Gerelateerd aan de terreinomvang van ongeveer 34 hectare is deze score ook bovengemiddeld. 1 De bedrijven op Calveen bieden werk aan zo n 510 jongeren (15-24 jaar). Gemiddeld werken er op Calveen zo n 15 jongeren per hectare. Ter vergelijking: in heel Amersfoort werken er gemiddeld zo n 10 jongeren per hectare. 1 Meer dan 1200 werknemers op Calveen hebben een lagere opleiding genoten. Dit komt neer op circa 35 werknemers met een lagere opleiding per hectare. Dit is boven het gemiddelde. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 34

42 Kwaliteit Aspect Score Toelichting Binding van bedrijven 0 De bedrijven op Calveen hebben een gemiddelde binding met het terrein. Leegstand bedrijfsruimte op het 0 Weinig leegstand, dus een gemiddelde score. bedrijventerrein Intensiteit ruimtegebruik 1 Het terrein heeft met een ruimtegebruik van meer dan 100 werknemers per hectare een bovengemiddeld terreinquotiënt. Veiligheid 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld Modaliteit 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld. Toegestane milieucategorie 0 Het terrein biedt in ieder geval vestigingsmogelijkheden aan bedrijven tot en met milieucategorie 3. Totaalscore 0,17 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 35

43 1.4 Eindoordeel bedrijventerrein Calveen Calveen heeft een grote maatschappelijke waarde. -1-0,5 0 0,5 1 0,5 tot 1 Zeer hoge maatschappelijke waarde 0,42 0 tot 0,5 Grote waarde -0,5 tot 0 Aanzienlijke waarde -1 tot -0,5 Redelijke waarde Kwantitatief Bedrijventerrein Calveen krijgt, puur op basis van de kwantitatieve aspecten in het model, een beoordeling van 0,42. Dit betekent dat het terrein een grote sociaal/economische waarde heeft voor Amersfoort. Vooral op de deelindicatoren sociaal-maatschappelijk en financieel scoort het terrein goed. Kwalitatief Kwalitatief scoort het terrein gemiddeld. Het terrein is redelijk intensief bebouwd, met een veelvoud aan functies, maar scoort op andere gebieden zoals veiligheid en binding van de bedrijven gemiddeld. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 36

44 FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN ISSELT 1.1 Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische waarde van het bedrijventerrein Isselt in de gemeente Amersfoort. Deze sheet is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van het bijbehorende rekenmodel om de economische en maatschappelijke waarde van (lokale) bedrijventerreinen te bepalen. Naast een kwantitatief oordeel wordt ook gekeken naar de meer kwalitatieve aspecten van het bedrijventerrein, zoals intensief ruimtegebruik, leegstand, veiligheid en modaliteit. Opbouw van deze factsheet: impressie bedrijventerrein met foto s en kaartje score van het bedrijventerrein op de diverse indicatoren van het rekenmodel; eindoordeel voor het bedrijventerrein. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 37

45 1.2 Impressie bedrijventerrein Figuur 1: ligging bedrijventerrein Isselt Bron: Google Maps, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 38

46 Figuur 2: foto s bedrijventerrein Isselt Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 39

47 Tabel 1: aantal vestigingen en werkgelegenheid naar sector, 2008 Sector Aantal vestigingen Werkgelegenheid Landbouw 0 0 Industrie Bouw (groot- en detail)handel en reparatie Horeca 6 49 Vervoer Financiële instellingen 5 47 Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur 1 20 Onderwijs 8 91 Gezondheidszorg Overige dienstverlening Totaal: Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 40

48 Figuur 3: werkgelegenheid naar sector op Isselt (in %), 2009 Onderwijs 1% Openbaar bestuur 0% Gezondheidszorg 3% Overige dienstverlening 6% Industrie 13% Bouw 7% Zakelijke dienstverlening 30% (groot- en detail)handel en reparatie 34% Financiële instellingen 1% Vervoer 4% Horeca 1% Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 41

49 1.3 Kwantitatieve score bedrijventerrein We gaan nu per indicator in op de score van Isselt. Schaalverdeling scores: -1 en -0,75-0,5 en -0,25 0 0,25 en 0,5 0,75 en 1 : : : : : Laag Benedengemiddeld Gemiddeld Bovengemiddeld Hoog Werkgelegenheid Aspect Score Toelichting Aandeel bedrijventerrein in werkgelegenheid gemeente Afgeleide werkgelegenheid Aantal nieuwe vestigers per jaar 1 Bedrijventerrein Isselt biedt werkgelegenheid aan circa 7250 personen. De bijdrage van het terrein aan de totale werkgelegenheid van Amersfoort is met circa 10% bovengemiddeld. 1 Het terrein is goed voor ongeveer 4900 afgeleide banen. De multiplier van het terrein van 0.68 ligt daarmee boven het gemiddelde van De laatste jaren hebben zich weinig nieuwe bedrijven op de Isselt gevestigd. Ongeveer 3% van de bedrijven is een nieuwvestiger tegen 6% gemiddeld. Groei werkgelegenheid -1 De werkgelegenheid op Isselt is in de laatste jaren afgenomen. Het bedrijventerrein is met circa 11% gekrompen tegen een gemiddelde groei van 15% groei. Dit is dus een zwakke score. Totaalscore 0,00 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 42

50 Financieel Aspect Score Toelichting Ruimteproductiviteit bedrijventerrein 1 Een hectare op Isselt levert circa 2.7 miljoen toegevoegde waarde op (per jaar). Dit is tegen een gemiddelde van circa 1,4 miljoen goed te noemen. Ontwikkeling winstgevendheid bedrijven Aandeel terrein in consumentenbestedingen 0 Isselt scoort op dit aspect gemiddeld, met een groeiverwachting van de toegevoegde waarde (TW) van 2.9% tegen circa 3% gemiddeld. 1 Het bedrijventerrein heeft een licht bovengemiddeld belang voor de consumentenbestedingen in Amersfoort. Aandeel kapitaalintensieve sectoren 0 Het aandeel kapitaal intensieve sectoren op de Isselt is gemiddeld te noemen. Totaalscore 0.50 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Sociaal-maatschappelijk Aspect Score Toelichting Aantal huishoudens afhankelijk van bedrijventerrein Aantal ouderen werkzaam op het bedrijventerrein Aantal jongeren werkzaam op het bedrijventerrein Aantal lager opgeleiden op het bedrijventerrein Totaalscore 0,25 Bovengemiddeld Bron: Stec Groep, Ongeveer 3150 huishoudens zijn afhankelijk van het terrein. Dat komt neer op gemiddeld circa 24 huishoudens per hectare. Dat is bovengemiddeld. 0 Zo n 2400 werknemers bij de bedrijven op Isselt is ouder dan 45 jaar. Gerelateerd aan de terreinomvang van ongeveer 129 hectare is deze score ook gemiddeld. 0 De bedrijven op Isselt bieden werk aan zo n 850 jongeren (15-24 jaar). Gemiddeld werken er op Isselt zo n 7 jongeren per hectare. Dit is licht onder het gemiddelde. 0 Meer dan 2340 werknemers op Isselt hebben een lagere opleiding genoten. Dit komt neer op circa 18 werknemers met een lagere opleiding per hectare. Dit is rond het gemiddelde. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 43

51 Kwaliteit Aspect Score Toelichting Binding van bedrijven -1 De bedrijven op Isselt hebben weinig binding met het terrein. Dit is deels te verklaren door het feit dat het een relatief oud terrein is. Leegstand bedrijfsruimte op het 0 Weinig leegstand, dus een gemiddelde score. bedrijventerrein Intensiteit ruimtegebruik 0 Het terrein heeft met een ruimtegebruik van circa 55 werknemers per hectare een gemiddelde terreinquotiënt. Veiligheid 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld Modaliteit 0 Het terrein scoort hierop gemiddeld. Toegestane milieucategorie 1 Het terrein biedt vestigingsmogelijkheden aan bedrijven met een zwaardere milieucategorie dan gemiddeld. Totaalscore 0,00 Gemiddeld Bron: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 44

52 1.4 Eindoordeel bedrijventerrein Isselt Isselt heeft een grote maatschappelijke waarde. -1-0,5 0 0,5 1 0,5 tot 1 Zeer hoge maatschappelijke waarde 0,19 0 tot 0,5 Grote waarde -0,5 tot 0 Aanzienlijke waarde -1 tot -0,5 Redelijke waarde Kwantitatief Bedrijventerrein Isselt krijgt, puur op basis van de kwantitatieve aspecten in het model, een beoordeling van 0,19. Dit betekent dat het terrein een redelijk grote sociaal/economische waarde heeft voor Amersfoort. Het terrein scoort op de meeste deelindicatoren rond het gemiddelde, met een uitzondering van de deelindicator financieel waarop boven het gemiddelde wordt gescoord. Kwalitatief Kwalitatief scoort het terrein gemiddeld. Het terrein kent relatief weinig binding van de bedrijven, maar staat wel bedrijven toe van een hogere milieucategorie. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage b 45

53 BIJLAGE C

54 DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK: DE SER-LADDER Deze bijlage gaat in op de belangrijkste voorwaarden om de SER-ladder goed in Amersfoort te kunnen toepassen. De SER-ladder loopt als een rode draad door de strategische visie In deze bijlage gaan we in op het concretiseren van de SER-ladder. De SER-ladder moet straks als een belangrijke rode draad door de visie werklocaties van de gemeente Amersfoort heenlopen. Het principe van de SER-ladder is dat een ruimtevragend bedrijf eerst op eigen kavel of in de bestaande voorraad naar uitbreidingsmogelijkheden zoekt. Kan het bedrijf in de bestaande voorraad niet slagen, dan wordt gekeken naar ruimte op nieuwe bedrijventerrein. Maar wat is dat nu concreet? Hoe hier nu praktisch invulling aan te geven? Voor het goed kunnen toepassen van de SER-ladder in het Amersfoortse bedrijventerreinenbeleid moet een aantal zaken geregeld zijn. Zo moet de gemeente Amersfoort: een duidelijk contactpunt opzetten waar ruimtevragende bedrijven zich kunnen melden; beschikken over een goede ruimtescan voor bedrijven; beschikken over een duidelijk uitgifteprotocol in de geest van de SER-ladder; regelmatig de wensen en behoeften van het bedrijfsleven monitoren; zorgen voor voldoende gemeentelijke tijd en capaciteit. Op de belangrijkste punten gaat deze bijlage verder in. Zorg voor voldoende capaciteit en steek tijd in bedrijvencontact Belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van de visie op de Amerfoortse werklocaties is voldoende gemeentelijke tijd en capaciteit. Er moet veel extra tijd gestopt worden in het contact met de ondernemer (actief accountmanagement) om daadwerkelijk terreinen zorgvuldig uit te geven en de bestaande voorraad nog beter te kunnen benutten. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage c 1

55 Intensiever accountmanagement betekent vooral een nog actiever relatiebeheer met het gevestigde bedrijfsleven. Dit bijvoorbeeld door regelmatige werkbezoeken aan bedrijven en bedrijventerreinen in de gemeente, maar ook door het opzetten van een database/lijst van de vijftig grootste en/of snelst groeiende bedrijven in de gemeente. Deze bedrijven moet de gemeente Amersfoort intensief in de gaten houden en regelmatig moet met deze bedrijven worden gesproken. Zo kan de gemeente goed op de hoogte blijven van de wensen en eisen van deze bedrijven, en heeft de gemeente tijdig een beeld van aanstaande locatiebeslissingen. Maak een duidelijke database met bedrijfslocaties Om bedrijven goed te begeleiden bij de zoektocht naar ruimte in de bestaande voorraad is het belangrijk dat de gemeente, samen met bijvoorbeeld makelaars of de Kamer van Koophandel een duidelijke databank opzet en beschikbaar stelt. De bestaande bedrijfsruimtemarkt moet transparant zijn voor de bedrijven, maar ook voor jullie om goed uitvoering te kunnen geven aan de SER-ladder. Er zijn meerdere bronnen beschikbaar binnen de gemeente Amersfoort en de regio, die de gemeente kan gebruiken om deze database op te stellen. Zorg dat er een ruimtescan beschikbaar is Belangrijk onderdeel van de SER-systematiek is een ruimtescan, waarmee bedrijven samen met de gemeente kunnen bepalen of er nog mogelijkheden zijn voor intensivering op het huidige kavel. Een heel goede scan, die ook in Amersfoort toegepast kan worden is de ruimtescan van de provincie Utrecht. Tot slot: werk een duidelijk uitgifteprotocol uit De gemeente Amersfoort zal een duidelijk uitgifteprotocol moeten opstellen waarin vorm wordt gegeven aan de SER-ladder systematiek. Hieronder (in box 1) geven we aan hoe dit protocol eruit kan zien, gebaseerd op hét landelijke voorbeeld: gemeente Oss. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage c 2

56 Box 1: Voorbeeld van gronduitgifteprotocol voor Amersfoort op basis van Osse model Fase 1: intake Het uitgifteprotocol wordt opgestart als een bedrijf zich bij de gemeente meldt met het verzoek om bedrijfsruimte. Het bedrijf krijgt vervolgens een intakeformulier waarin een aantal vragen over kenmerken van het soort bedrijf en de huisvestingsvraag wordt gesteld. De gemeente beoordeelt het door het bedrijf ingevulde en geretourneerde intakeformulier aan de hand van een aantal toetsingsaspecten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven van buiten Amersfoort en bedrijven die momenteel reeds binnen de gemeentegrenzen zijn gevestigd. Als toetsingscriterium in deze fase geldt dat aantoonbaar moet zijn dat het bedrijf op haar huidige locatie een voor de gemeente verifieerbaar ruimtelijk of functioneel knelpunt heeft, of veroorzaakt, dat niet op de huidige locatie op te lossen is. Fase 2: vestiging op een bestaand terrein De gemeente Amersfoort wil conform het provinciale en rijksbeleid de beschikbare ruimte op bestaande bedrijventerreinen zo doelmatig en efficiënt mogelijk benutten. Daarom wordt gesteld dat bedrijven (die fase 1 met succes doorlopen hebben) in principe alleen in aanmerking kunnen komen voor een kavel op een nieuw bedrijventerrein indien naar het oordeel van de gemeente voldoende is aangetoond dat het aanbod van bestaande panden (eventueel in de wijk) of terreinen geen passende oplossing biedt. Fase 3: vestiging op een nieuw bedrijventerrein In de derde fase gaat de gemeente onderzoeken of vestiging op een nieuw bedrijventerrein mogelijk is. Centrale doelstelling in deze derde fase is de schaarse beschikbare ruimte op nieuwe bedrijventerreinen binnen de gemeente Amersfoort zo goed mogelijk te verdelen. Voor de feitelijke vestiging dient te worden bepaald op welk van de voor uitgifte beschikbare bedrijventerreinen het bedrijf zich kan vestigen en welke kavel zal worden uitgegeven. Bij de toewijzing van een kavel is het streven om een bedrijf op de meest geschikte locatie te vestigen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de ondernemer, maar ook andere aspecten spelen daarbij een belangrijke rol: de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten, de schaalgrootte, efficiënt ruimtegebruik, representativiteit, hoeveelheid werkgelegenheid, bestemmingsplanvoorschriften, milieucategorieindeling, verkeersintensiteit, duurzaamheid, veiligheid en voor- en/of nadelen van de situering ten opzichte van gevestigde of nog te vestigen bedrijven. Al deze facetten worden gewogen en leiden uiteindelijk tot een gemotiveerde selectie. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage c 3

57 Vervolgens wordt het verzoek voorgelegd aan het College van B & W dat een "Go/No Go-beslissing" neemt. Luidt de uitkomst "Go", dan wordt een betaalde reserveringsovereenkomst gesloten. De ondernemer dient vanaf dit moment een reserveringsrente te betalen. Fase 4: ontwerpfase Na afloop van de Go-beslissing wordt de ondernemer uitgenodigd tot het maken en indienen van de voorlopige planschetsen. De ondernemer werkt de schetsen vervolgens binnen een redelijke (individueel vast te stellen) termijn uit tot een definitief ontwerp. Vanaf het moment van de Go-beslissing wordt een bepaald perceel grond voor een ondernemer gereserveerd en treedt het proces van matchmaking van de vertreklocatie in werking. Gedurende deze ontwerpfase worden (indien van toepassing) als paralleltraject de plannen aangaande de vertreklocatie opgesteld. Gedurende de ontwerpfase wordt nogmaals onderzocht of de gevraagde oppervlakte reëel is tegen de achtergrond van de voorgenomen invulling van de kavel (bouwkundig, ontsluiting, parkeren), de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf en/of de mogelijkheden voor intensivering van het ruimtegebruik optimaal worden uitgenut. Nadat het definitief ontwerp door een Welstandscommissie positief is bevonden, wordt een koopovereenkomst opgesteld. Dit is nog slechts een principe uitspraak van de gemeente. Het juridisch transport van de grond zal op een later tijdstip plaatsvinden. De koopovereenkomst kan het karakter van een 'package deal' hebben. Ze heeft namelijk niet alleen betrekking op de nieuwe locatie, maar bevat indien van toepassing ook een besluit over hoe met de vertreklocatie wordt omgegaan. Fase 5: vergunningen In de laatste fase worden binnen redelijke termijn op basis van het goedgekeurde definitief ontwerp de bouw-, milieuen eventuele andere vergunningen aangevraagd. Na vergunningverlening vindt het daadwerkelijke juridisch (notarieel) transport van het eigendom van de grond plaats middels een akte van levering. Hierna dient binnen een bepaalde (individueel vast te stellen) termijn te worden gestart met de bouw. Indien dit niet het geval is, wordt de ondernemer verplicht gesteld de haar toegekende grond(en) terug te leveren aan de gemeente en de gemaakte kosten te vergoeden. Bron: Gemeente Oss, 2002; Bewerking: Stec Groep, 2010 Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage c 4

58 BIJLAGE D

59 TOOLBOX ZORGVULDIG RUIMTEGEBRUIK In deze bijlage zetten we negen instrumenten voor u op een rij waarmee u op uw bedrijventerreinen ruimtewinst kunt boeken. De instrumenten zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 1) betere benutting, 2) intensivering en 3) herstructurering van een bedrijventerrein. 1. Instrumenten die leiden tot een betere benutting van bedrijventerreinen Ten eerste reiken we twee instrumenten aan die weliswaar niet direct betrekking hebben op de bebouwing, maar wel leiden tot een betere benutting van de ruimte op bedrijventerreinen. Instrument Omschrijving Toelichting Figuur 1 Selectief beleid voor type 1 en 2 bedrijven Type 1 en 2 bedrijven in gemengd stedelijk gebied huisvesten en niet op bedrijventerreinen. Dit selectieve beleid leidt tot een ruimtewinst van circa 20%. Met name op Isselt, maar ook bijvoorbeeld op Calveen en De Hoef bevinden zich diverse type 1 en 2 bedrijven. Tevens toepasbaar op terreinen die nog worden uitgegeven. 2 Segmenteren en clusteren Segmentering en clustering leidt tot optimalere inrichting van openbare ruimte. Denk hierbij aan toespitsing infrastructuur op bepaalde functies, afstemming profiel en groenstructuur op ruimtevragers. Mogelijke ruimtewinst: circa 5%. Met name relevant voor meer thematische bedrijventerreinen die nog in uitgifte zijn. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage d 1

60 2. Instrumenten die leiden tot intensivering van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen Hieronder valt ten eerste intensivering van het ruimtegebruik op terreinen die (terstond en niet terstond) uitgeefbaar zijn. Daarnaast gaat het om terreinen waar na herstructurering dezelfde intensiveringsmogelijkheden opnieuw optreden. Instrument Omschrijving Toelichting Figuur 3 Gemeenschappelijke voorzieningen Delen van gemeenschappelijke voorzieningen: o.a. facilitaire voorzieningen of utilities die met het bedrijfsproces zelf te maken hebben. Mogelijke ruimtewinst: 5% Met name interessant voor terrein met nog uitgeefbare kavels (Vathorst en De Wieken-Zuid). 4 Verkavelen Slimme verkaveling leidt tot ruimtewinst. Denk hierbij aan 1) slimme ontsluiting van terrein en 2) positie van gebouw op kavel. Mogelijke ruimtewinst: 3 tot 7% 5 Stapelen Stapelen van het productieproces. Zowel technisch als planologischjuridisch is stapelen goed haalbaar. Mogelijke ruimtewinst: circa 30 tot 40%. Met name relevant voor nog uit te geven terreinen Vathorst en De Wieken-Zuid. Met name interessant voor terrein met nog uitgeefbare kavels (Vathorst en De Wieken-Zuid). 6 Beperken parkeerruimte Beperken van parkeernorm op een kavel in combinatie met extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Mogelijke ruimtewinst: circa 5 tot 10%. Als parkeren in bebouwing wordt opgenomen, leidt dit tot een ruimtewinst van circa 12%. Met name relevant voor nog uit te geven terreinen Vathorst en De Wieken-Zuid. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage d 2

61 3. Instrumenten op het gebied van herstructurering Herstructurering is zowel de algehele reorganisatie van een terrein, in combinatie met groot onderhoud (instrument 7) als het verdwijnen van de oorspronkelijke bebouwing die plaats maakt voor soortgelijke activiteiten (instrument 8) of voor andere functies (instrument 9). Instrument Omschrijving Toelichting Figuur 7 Groot onderhoud Restruimte wordt vaak gevonden in infrastructuur, groen en op kavels. Mogelijke ruimtewinst verschilt per situatie. Gemiddeld genomen geldt 5% als restruimte. 8 - Revitalisering Algehele reorganisatie van een terrein waarbij de oorspronkelijke bebouwing verdwijnt en plaats maakt voor soortgelijke activiteiten. Na revitalisering is het mogelijk meer ruimte te scheppen met gebruikmaking van de instrumenten voor selectief beleid, segmentering en intensivering. Mogelijke ruimtewinst is sterk afhankelijk van situatie. 9 - Transformatie Transformatie betreft de algehele reorganisatie van een terrein waarbij de oorspronkelijke bebouwing verdwijnt en plaatsmaakt voor andere functies. Mogelijke ruimtewinst is sterk afhankelijk van situatie. Een face-lift of groot onderhoud kan op elk type locatie worden uitgevoerd, zo ook in Amersfoort. Calveen, Isselt, Wagenwerkplaats en De Hoef zijn in het Provinciaal Herstructureringsplan (PHP) als revitaliseringslocatie opgenomen. Alleen de Kop van Isselt is als transformatielocatie in het PHP opgenomen. Naar een visie werklocaties voor Amersfoort, bijlage d 3

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE-

LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE- LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE- 1. KANTOORLOCATIES IN DE PROVINCIE UTRECHT In de provincie Utrecht gaan we uit van de volgende verdeling naar locatietypen: 1. grootstedelijke

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2

Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2 Colofon Opdracht Regio Amersfoort, maart 2011 Uitvoering Ambtelijke begeleidingsgroep en Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Esther Geuting, Boudewijn Kuijl en Laura Engelbertink Vormgeving Concreet geeft

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

TE KOOP. Damzigt K.K PS De Meern. Rien Treur Makelaardij BV. Breeveld BB Woerden

TE KOOP. Damzigt K.K PS De Meern. Rien Treur Makelaardij BV. Breeveld BB Woerden TE KOOP 137.500 K.K. Rien Treur Makelaardij BV Breeveld 28 3445 BB Woerden 0348-444146 info@rientreur.nl Damzigt 63 3454 PS De Meern Damzigt 63 3454 PS De Meern Inleiding Functionele bedrijfsruimte op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

Regels gronduitgifte bedrijventerrein Broekakkers-Oost te Gilze.

Regels gronduitgifte bedrijventerrein Broekakkers-Oost te Gilze. Regels gronduitgifte bedrijventerrein Broekakkers-Oost te Gilze. Versie 23 april 2008 1 Aanleiding. De vraag naar bedrijfsruimte in de gemeente Gilze en Rijen neemt de laatste tijd toe. Mede om die reden

Nadere informatie

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht oktober 2012 kantoorlocaties gemeente Houten Molenzoom Stationslocatie De Koppeling

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Stec Groep aan Join Ontwikkeling Guido van der Molen en Peter Stopel 22 september 2016 Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Datum: 03 mei 2011 Versie 2 1/ 8 1 Projectbeschrijving De ontwikkeling van de locatie Proeftuinen maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

1. KANTORENTYPOLOGIE ZUID-HOLLAND

1. KANTORENTYPOLOGIE ZUID-HOLLAND BIJLAGE 1. KANTORENTYPOLOGIE ZUID-HOLLAND In de provincie Zuid-Holland wordt uitgegaan van de volgende verdeling naar locatietypen: grootstedelijke toplocaties; binnenstedelijke centrumlocaties; randstedelijke

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Het geheim van bedrijventerrein Noordwest Opzet rapportage Historie locatie bedrijventerrein Noordwest Eerdere bestemmingen van het gebied Planontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Gronduitgifteprotocol Bedrijventerreinen Gemeente Oss

Gronduitgifteprotocol Bedrijventerreinen Gemeente Oss Gronduitgifteprotocol Bedrijventerreinen Gemeente Oss Eindrapportage Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM OSS augustus 2002 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep BIJLAGE Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Stec Groep In deze bijlage vindt u de EER-factsheets van de 21 onderzochte bedrijventerreinen in Holland Rijnland. We sluiten de

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

UITGIFTEPROTOCOL BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG TE SOEST

UITGIFTEPROTOCOL BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG TE SOEST UITGIFTEPROTOCOL BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG TE SOEST HART VAN DE HEUVELRUG PROJECT Projectgroep Bedrijventerrein Richelleweg Programmabureau Hart van de Heuvelrug mei 2011 Uitgifteprotocol Richelleweg

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstand kantorenmarkt Stadsregio Arnhem- Nijmegen Arnhem en Nijmegen domineren regionale

Nadere informatie

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Vastgesteld in RRO Hart van Brabant, 17 december 2015 Concept d.d. 26 november 2015, na vaststelling worden deze werkafspraken in Hart van Brabant opmaak

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Te Huur. BEDRIJFSRUIMTE met KANTOOR. Nijverheidsweg-Noord te Amersfoort

Te Huur. BEDRIJFSRUIMTE met KANTOOR. Nijverheidsweg-Noord te Amersfoort Te Huur BEDRIJFSRUIMTE met KANTOOR Nijverheidsweg-Noord 126-128 te Amersfoort Algemeen Op het bedrijventerrein Isselt is circa 1.200 m² bedrijfs-/kantoorruimte te huur. Het betreft een dubbele unit met

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug, Structuurnota bedrijventerreinen

Utrechtse Heuvelrug, Structuurnota bedrijventerreinen Utrechtse Heuvelrug, Structuurnota bedrijventerreinen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Concept Rapportnummer: 206X00210.054044_3 Datum: 5 februari 2010 Contactpersoon opdrachtgever: de heer E. de Hooge Projectteam

Nadere informatie

Bijlagen 10. SER-ladder toets

Bijlagen 10. SER-ladder toets Bijlagen 10. SER-ladder toets a) Toetsing SER-ladder protocol A12 zone, Seingraaf & Truckparking Centerpoort Noord, 9 maart 2012, Stec Groep B.V. TOETSING SER-LADDERPROTOCOL A12-ZONE SEINGRAAF & TRUCKPARKING

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Te koop. Showroom Kantoor-, bedrijfsruimte. Euroweg 25 te Amersfoort

Te koop. Showroom Kantoor-, bedrijfsruimte. Euroweg 25 te Amersfoort Te koop Showroom Kantoor-, bedrijfsruimte Euroweg 25 te Amersfoort Algemeen Op bedrijventerrein Vathorst in Amersfoort, staat dit zeer representatieve kantoor-, bedrijfsgebouw, showroom te koop. Het gebouw

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website:

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Gronduitgiftecriteria en protocol voor de uitgifte van bedrijfsgrond door de gemeente Bunschoten voor bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Gronduitgiftecriteria en protocol voor de uitgifte van bedrijfsgrond door de gemeente Bunschoten voor bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Gronduitgiftecriteria en protocol voor de uitgifte van bedrijfsgrond door de gemeente Bunschoten voor bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Januari 2015 1 Inleiding De uitgifte van bedrijfsgrond op bedrijventerrein

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht.

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht. Kantoorobject Eclipse Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Eclipse Het gebouw Eclipse heeft een moderne uitstraling en bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond aan de

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Jan Fokkema Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Geschiedenis SER-ladder in advies 1999 Nota Ruimtelijk Economisch bedoeld als denkmodel, niet dwingend! bevatte nog

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl Februari 2011 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SUMMARY 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging

Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging Als eerste gemeente in Nederland koos Oss voor een aangescherpt en vooral samenhangend beleid gericht op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

1. VRAAGAANBODANALYSE

1. VRAAGAANBODANALYSE BIJLAGE A 1. VRAAGAANBODANALYSE In deze bijlage gaan we in op het aanbod en de vraag op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In paragraaf 1 zetten we de aanpak uiteen. Daarna leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte/Showroom. Wiekenweg 58 te Amersfoort

Te huur Bedrijfsruimte/Showroom. Wiekenweg 58 te Amersfoort Te huur Bedrijfsruimte/Showroom Wiekenweg 58 te Amersfoort Algemeen Op bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef, aan de doorgaande weg tussen Amersfoort en Hoevelaken, ligt dit zeer representatieve kantoorgebouw.

Nadere informatie

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT SAVANNAHWEG 71 UTRECHT www.savannahweg71.nl Omschrijving ALGEMEEN: het kantoorgebouw Landmark is op een fantastische zichtlocatie gelegen langs de rijksweg A2. Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de

Nadere informatie

Creëer uw eigen kantoor of showroom op een absolute zichtlocatie in Amersfoort.

Creëer uw eigen kantoor of showroom op een absolute zichtlocatie in Amersfoort. Creëer uw eigen kantoor of showroom op een absolute zichtlocatie in Amersfoort. In dit nieuwbouwcomplex zijn momenteel twee verdiepingen beschikbaar voor de verhuur. De verdiepingen zijn uitermate geschikt

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop (ex artikel

Nadere informatie

115,- per m² /Jaar. Prachtig afgewerkt, representatieve kantoorruimte nabij station en centrum Amersfoort. Bestemming. Hoofdbestemming.

115,- per m² /Jaar. Prachtig afgewerkt, representatieve kantoorruimte nabij station en centrum Amersfoort. Bestemming. Hoofdbestemming. Mondriaan Smallepad 30 3811 MG Amersfoort 115,- per m² / jaar Contactpersoon Maarten Stalenhoef mstalenhoef@commavastgoed.n 033 44 50 705 Prachtig afgewerkt, representatieve kantoorruimte nabij station

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Partijen, 1. De gemeenten die lid zijn van het Sociaal-Economisch Overleg Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,

Nadere informatie