downloadbaar document, behorende bij bijlage I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "downloadbaar document, behorende bij bijlage I"

Transcriptie

1 Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van cijfers te voorkomen worden hierna de definities van de indicatoren van de hoofdbron toegelicht. Ook worden mogelijke verklaringen aangedragen van eventuele verschillen tussen cijfers van Kantorenmonitor BV en andere gezaghebbende bronnen. Voorraad Groei voorraad Opname Achtergrond van verschillen in opnameniveaus tussen Kantorenmonitor BV en andere bronnen De bestaande voorraad, al dan niet in gebruik. De voorraad betreft alleen stenen (gebouwde en verhuurbare kantoorpanden), geen plannen. De omvang van de voorraad wijzigt ten opzichte van het jaar ervoor, aangezien nieuwbouw wordt opgeleverd (uitbreiding voorraad), maar ook bestaande worden getransformeerd naar andere functie (inkrimping voorraad). Een negatieve groei van de voorraad betekent dat de omvang van de voorraad is gekrompen. De vraag naar kantoorruimte: in gebruik genomen (lees: betrokken) kantoorruimte. De opname is opgebouwd uit uitbreidingsvraag en vervangingsvraag. Door Kantorenmonitor B.V. wordt de feitelijke ingebruikname in een kalenderjaar geregistreerd aan de hand van een veldopname. Daarbij wordt (voor zover kan worden nagegaan) gekeken naar alle kantoorruimte in m² bruto vloeroppervlak die in een jaar een nieuwe gebruiker heeft gekregen. Door makelaars en in publicaties in de vastgoedbladen Vastgoedmarkt en PropertyNL wordt ingegaan op markttransacties die in een jaar hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken naar transacties van kantoorruimte voor zover dat door marktpartijen wordt aangegeven in m² verhuurbaar vloeroppervlak. Daarbij gekeken naar datum waarop de transactie wordt gemeld. Dat kan in het bijzonder bij grootschalige nieuwbouw voor vooraf bekende gebruikers wel enkele jaren plaatsvinden voordat de kantoorruimte daadwerkelijk wordt betrokken, maar het komt ook voor dat de transactie pas wordt gemeld een jaar na ingebruikname. Omdat veel markttransacties niet worden gemeld en er ook diverse transacties plaatsvinden zonder dat daar een makelaar bij betrokken was, wordt met de markttransacties maar een deel van de feitelijke ontwikkelingen geregistreerd. Bovendien wordt bij markttransacties vaak een ondergrens gehanteerd van 500 m² verhuurbaar vloeroppervlak per transactie of combinatie van transacties binnen een pand (PropertyNL hanteert een lagere ondergrens). Grofweg kan worden gesteld dat de helft van het feitelijke in gebruik genomen vloeroppervlak niet in de markttransacties is meegenomen. Omdat de markttransacties een onvolledig beeld geven en er jaarlijks nogal wat verschillen kunnen zitten in wat er als transactie wordt aangemeld is het moeilijk om op basis hiervan een betrouwbaar beeld te 1

2 schetsen van de ontwikkeling van de feitelijke marktontwikkelingen. Dat geldt in het bijzonder voor de ingebruikname door kantoorgebruikers kleiner dan m². Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de ingebruikname in 2009 in Amsterdam (zie figuur). In 2009 betrokken kantoorruimte in Amsterdam naar schaal gebruikers en informatiebron m² x m² bruto kantoorruimte m² m² m² m² m² of meer vóór 2009 gepubliceerde transactie extra informatie uit veldopname in 2009 gepubliceerde transactie Kantorenmonitor B.V Uitbreidingsvraag Vervangingsvraag Kantoorgebruik Leegstand Achtergrond van verschillen in leegstandsniveaus tussen Kantorenmonitor BV De vraag naar (zie opname ) kan gesplitst worden in een uitbreidingsvraag en een vervangingsvraag: De uitbreidingsvraag betreft de groei van de sector in ruimtegebruik, bijvoorbeeld doordat een bedrijf is gegroeid qua aantal werknemers en daardoor meer meters is gaan huren, of een nieuwe vestiging van een kantoorachtige in de regio die van buiten de regio afkomstig is. De vervangingsvraag betreft nieuwbouw door en/of verhuizing naar bestaande panden van bestaande kantoorgebruikers, bijvoorbeeld na fusies. De sector groeit in principe niet door de vervangingsvraag. Zie uitbreidingsvraag. Het aantal vierkante meters kantoorruimte die in het verleden betrokken zijn, en dus op de peildatum (1 januari) in gebruik zijn. Kantoren die nog leeg staan (lees: nog niet betrokken zijn) maar waarvoor wél reeds een contract tot voorverhuur is getekend, worden in deze definitie niet meegerekend tot de in gebruik. Voorverhuurde kantoorruimte wordt tot de leegstand gerekend (zie leegstand ). Vierkante meters kantoorruimte die: niet in gebruik zijn en aangeboden worden op de markt óf die reeds zijn voorverhuurd, maar waar de huurder de ruimte nog niet betrokken heeft. Door Kantorenmonitor B.V. wordt leegstand rond de jaarwisseling gemeten aan de hand van een veldopname. Daarbij wordt gekeken naar alle feitelijk leegstaande kantoorruimte in m² bruto vloeroppervlak (exclusief autoparkeren). Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt in leegstaande kantoorruimte waarvoor per januari nog geen nieuwe 2

3 en andere bronnen huurder bekend is, en leegstaande kantoorruimte waarvoor al wel een nieuwe huurder bekend is. Door makelaars en in publicaties in de vastgoedbladen Vastgoedmarkt en PropertyNL wordt ingegaan op het rond de jaarwisseling. Daarbij wordt gekeken naar aanbod van kantoorruimte voor zover dat door marktpartijen wordt aangegeven in m² verhuurbaar vloeroppervlak (dit betreft circa 90 procent van het bruto vloeroppervlak). Door de meeste vastgoedpartijen wordt dit gemakshalve beschouwd als leegstand. Maar in het wordt ook kantoorruimte die nog in aanbouw moet worden genomen, kantoorruimte in aanbouw, kantoorruimte die nog moet vrijkomen, tot kantoorruimte om te zetten panden, en kantoorruimte die al verhuurd is meegenomen. Daartegenover staat dat leegstand die niet als is aangemeld en leegstand die al verhuurd is niet in de overzichten wordt meegenomen. Bovendien wordt bij het vaak een ondergrens gehanteerd van 500 m² verhuurbaar vloeroppervlak. Grofweg kan worden gesteld dat gemeten in vloeroppervlak de helft van het feitelijk leegstaat en dat deze leegstand maar de helft betreft van wat er feitelijk leegstaat. Zo kan het dat het percentage feitelijke leegstand zoals gemeten door Kantorenmonitor B.V. ongeveer even hoog is als het dat beschouwd wordt als leegstand. Maar voor het analyseren van ontwikkelingen kan dat leiden tot afwijkende conclusies. In bijgevoegde figuren wordt voor de stand van zaken er januari 2008 voor Amsterdam aangegeven wat de verschillen in leegstand en zijn x m² Vergelijking leegstand en in Amsterdam januari leegstand Kantorenmonitor B.V. onverhuurde leegstand (nog) geen leegstand Vastgoedmarkt Boer Hartog Hooft verhuurde leegstand Bewerking Kantorenmonitor B.V

4 Samenstelling Amsterdam volgens bewerking gegevens Vastgoedmarkt januari % 2% leeg 11% 5% 1% 14% 6% 4% 0% 51% dubbel verhuurd betrokken vrijkomend gesloopt/herbestemd (nog) geen kantoor aanbouw voorbereiding buiten Amsterdam Bewerking Kantorenmonitor B.V 2008 Samenstelling Amsterdam volgens bewerking gegevens Boer Hartog Hooft januari % 2% 15% 8% 4% 0% 3% 0% 3% leeg 59% dubbel verhuurd betrokken vrijkomend gesloopt/herbestemd (nog) geen kantoor aanbouw voorbereiding buiten Amsterdam Bewerking Kantorenmonitor B.V 2008 Groei leegstand Als gevolg van de hoogte van de uitbreidingsvraag in een jaar, en de wijzigingen in de omvang van de voorraad in dat jaar (saldo nieuwbouwfunctiewijziging) stijgt of daalt de leegstand kan. 4

5 Marktaanbod en markttransacties van bedrijfsruimten Om een foute interpretatie van cijfers te voorkomen worden hierna achtergronden geschetst en kanttekeningen geplaatst bij de data die zijn gebruikt in paragraaf 3.2, om een indicatie te krijgen van de dynamiek in de bestaande voorraad bedrijfsruimten in de Metropoolregio. Achtergronden bij cijfers Achtergronden bij cijfers markttransacties Drie kanttekeningen bij aanbod en transacties Door Vastgoedmarkt wordt een overzicht gegeven van het van bedrijfsruimte groter dan 750 m² in m² verhuurbaar vloeroppervlak, voor zover dat op basis van een jaarlijkse enquête zoals die onder een groot aantal vastgoedpartijen in december wordt gehouden. Deze enquête wordt jaarlijks op exact dezelfde werkwijze gehouden zodat op basis hiervan een ontwikkeling kan worden geschetst van het voor zover partijen dat bij vastgoedmarkt aanmelden. Een gedeelte van dit staat leeg zonder dat er een nieuwe huurder bekend is, een gedeelte staat leeg waarvoor al een nieuwe huurder bekend is, en de rest moet nog vrijkomen, worden opgeleverd of nog in aanbouw worden genomen. De ontwikkeling van het aangeboden vloeroppervlak bedrijfsruimte wordt onder meer bepaald door een aantal grootschalige ontwikkelingen van distributiecomplexen waarvan maar een gedeelte al is opgeleverd en leeg staat. Door makelaars en publicaties in de vastgoedbladen Vastgoedmarkt en PropertyNL wordt ingegaan op markttransacties die in een jaar hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken naar verhuurtransacties van bedrijfsruimte in m² verhuurbaar vloeroppervlak voor zover deze door marktpartijen worden aangemeld. Bovendien wordt bij markttransacties vaak een ondergrens gehanteerd van 750 m² verhuurbaar vloeroppervlak per transactie of combinatie van transacties binnen een pand (PropertyNL hanteert een lagere ondergrens). Waar de markt vooral een huurmarkt is wordt op de bedrijvenmarkt veel meer voor eigen gebruik gebouwd. In het totaal aan geregistreerde markttransacties ontbreekt dan ook een flink gedeelte van de bouw voor eigen gebruik zonder dat verhuur of verkoop via makelaars heeft plaatsgevonden. Overigens ontbreekt waarschijnlijk ook een substantieel deel van de transacties die wel via een makelaar hebben plaatsgevonden maar niet als transactie zijn aangemeld. 1. Zowel de cijfers van Vastgoedmarkt als Property NL hebben geen 100% dekkingsgraad. Ze hebben slechts een deel van het werkelijk aanbod en transacties van bedrijfsruimte cijfermatig in beeld: er zijn ook veel bedrijfsruimten die niet op de markt maar onderhands worden aangeboden. Het is niet bekend welk percentage van het totale (werkelijk, feitelijke) aanbod en transacties gedekt worden door de cijfers van Vastgoedmarkt en PropertyNL. 2. Bij het omrekenen van het aanbod/transacties van bedrijfsruimte van m² (bedrijfspanden) naar ha (kavels) is bovendien met een (vrij gebruikelijke) Floor Space Index gerekend van 0,7. Deze slag is nodig om de cijfers vergelijkbaar te maken met andere gegevens in dit hoofdstuk. 3. Vastgoedmarkt en PropertyNL nemen in hun overzichten alleen units vanaf 750 m2 mee. 5

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN BIJLAGE A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling.1.2.3.4 Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari 20 398.565 woningen, 1.543

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Piet J. Korteweg Nederlandse Geografische Studies NGS Netherlands Geographical Studies 291 Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken Regio amsterdam De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Datum 09 juli 2014 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle Stoffen en Produkten

Nadere informatie

DE NIEUWE WERKELIJKHEID

DE NIEUWE WERKELIJKHEID DE NIEUWE WERKELIJKHEID Roy Slegtenhorst Universiteit Utrecht Juli 2013 Een onderzoek naar de actoren en instituties in een fundamenteel veranderende kantorenmarkt Colofon Naam: Roy Slegtenhorst Studentnummer:

Nadere informatie

Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Bureau Louter

Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Bureau Louter Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat Een exploratief onderzoek Bureau Louter Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Pieter Tordoir (Ruimtelijk

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie