Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking"

Transcriptie

1 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1

2 2

3 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente Schiedam en de ondernemers met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Het terrein, nu nog grenzend aan de historische binnenstad van Schiedam, wordt dan omringd door stedelijke gebieden, onder meer als gevolg van de ontwikkeling van Stadshavens Rotterdam. Dat schept kansen voor de bedrijven, maar stelt tegelijkertijd eisen aan de verschijning en uitstraling van de bedrijfspanden. Van een aantal ondernemers in het gebied loopt binnen afzienbare tijd de erfpacht af. De gemeente Schiedam heeft deze ondernemers gevraagd om nieuwbouwplannen te maken die passen binnen de toekomstplannen van het bedrijventerrein. Bij de duurzame herstructurering van Nieuw-Mathenesse wil de gemeente graag samenwerken met betrokken ondernemers en deze helpen bij het nemen van een beslissing over (eventuele) investeringen in hun bedrijfspand. Zelf investeert de gemeente Schiedam fors in Nieuw-Mathenesse, onder meer door het openbaar gebied opnieuw in te richten. In deze brochure wordt uitgelegd op welke wijze de gemeente ondernemers wil ondersteunen. De Schiedamse aanpak biedt ondernemers de kans met verschillende experts in contact te komen. Met de architectenpool bijvoorbeeld, kunnen ondernemers die willen investeren in hun vastgoed op kosten van de gemeente een studie laten verrichten door één van de zes architecten die de gemeente heeft ingeschakeld. Deze architecten maken vervolgens een ontwerp dat het beste past bij de vraag en visie van de ondernemer en dat tegemoet komt aan de kwaliteits- en duurzaamheideisen van de gemeente voor het bedrijventerrein. Het Rekenmodel Duurzaam Vastgoed kan hierbij inzicht verschaffen in wat investeren in een duurzaam gebouwd bedrijfspand de ondernemer financieel oplevert. Daarnaast brengt een in opdracht van de gemeente uitgevoerde marktverkenning in beeld welke toekomstkansen er zijn voor het duurzame vastgoed van de ondernemers op Nieuw-Mathenesse. Het bovenstaande maakt duidelijk dat de gemeente Schiedam er veel aan gelegen is om bij de duurzame herstructurering van Nieuw-Mathenesse samen op te trekken. Met de Schiedamse aanpak wordt een solide basis gelegd voor een goede samenwerking met ondernemers, erfpachters, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Ik heb er alle vertrouwen in dat Nieuw-Mathenesse aan het eind van dit decennium een bedrijventerrein is om trots op te zijn. ir. J.M. Leemhuis-Stout Burgemeester van Schiedam 3

4 4

5 Om het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse een geslaagde impuls te geven, is het belangrijk dat de gemeente Schiedam en ondernemers investeren en goed samenwerken. De gemeente wil ondernemers stimuleren om te investeren en ondersteunt ze door middel van de Schiedamse aanpak. Met deze aanpak wordt een solide basis gelegd voor een goede samenwerking met ondernemers, erfpachters, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. De Schiedamse aanpak bestaat uit drie instrumenten die ondernemers helpen bij het maken van een goede afweging bij de gevraagde investering. Deze drie instrumenten zijn: n n n de marktverkenning; de architectenpool; het rekenmodel Duurzaam Vastgoed. Marktverkenning In samenwerking met de Stadsregio Rotterdam is onder meer een regionale marktverkenning uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de concurrentiepositie van Nieuw- Mathenesse en belangrijke marktontwikkelingen in de regio. De marktverkenning bevestigt de uitstekende positie van het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse op de regionale markt. De ligging van Nieuw-Mathenesse is uniek doordat het dichtbij de historische binnenstad ligt en ook vlakbij een wereldhaven, daarnaast zijn er goede ontsluitingsmogelijkheden. De marktverkenning heeft zich gericht op investeerders, ondernemers en de gemeente. Investeerders Niet investeren leidt veelal tot waardevermindering van het vastgoed. Door investeringen gericht in te zetten op het aantrekkelijk houden van vastgoed voor hergebruikers, behouden de investeringen hun waarde en worden terugverdiend door hergebruik. Vastgoed blijft interessant voor de markt als het flexibel is en voor diverse ondernemers gebruikt kan worden. Voor ondernemers op Nieuw-Mathenesse vraagt dit om rekening te blijven houden met flexibele inrichting van bedrijfsruimten, installaties en buitenruimte (bijvoorbeeld voor parkeren en expeditie). Investeren in beheer, onderhoud en modernisering van kavels en vastgoed leiden tot waardevastheid en -stijging van de eigendommen van de ondernemer. Daarbij leiden investeringen tot een toename van de productiecapaciteit of een efficiënter proces, waardoor de verblijfsduur verlengd wordt. Het aandeel van de huisvestingskosten blijft per saldo ongeveer constant. 5

6 Een functioneel en sober ingerichte kavel kan voor de huidige ondernemer voldoen, maar de aantrekkelijkheid voor andere gebruikers bij hergebruik neemt hierdoor af. Daarmee verliest het ook een stuk economische waarde. Nieuwe gebruikers zijn slechts bereid te betalen voor de voor hen bruikbare delen van de kavel en vastgoed. Hierdoor verdampt de waarde van de oorspronkelijke investering. Tussen 2005 en 2009 is de waarde van het private eigendom op het terrein met 30% toegenomen. Ondernemers De mogelijkheden om te ondernemen op Nieuw- Mathenesse zijn goed. In de regio (Rivierzone en Rotterdam) zijn er niet of nauwelijks locaties die zo dicht tegen de binnenstad aanliggen die de ontwikkelmogelijkheden bieden die vergelijkbaar zijn met Nieuw- Mathenesse. Het is dan ook een unieke locatie, met een grote mate van flexibiliteit ten aanzien van activiteiten en maatvoering. Vaak investeren ondernemers niet in vastgoed, omdat zij investeringen zo snel mogelijk terug willen verdienen. Die houding is begrijpelijk en bedrijfseconomisch gezond, maar het hanteren van korte terugverdientijden betekent vaak ook dat er niet wordt overgegaan tot investeringen in vastgoed. Traditionele terugverdientijden van tussen de vijf en tien jaar vragen om aanzienlijke jaarlijkse afschrijvingen. Als er een erfpachtconstructie binnen afzienbare tijd afloopt en een ondernemer niet wil of kan investeren, betekent dit dat de boekwaarde versneld afgeschreven moet worden. Kosten van afschrijving worden over een langere periode gespreid, door op een moderne manier met de financiering van vastgoed om te gaan. Voor de ondernemer waarvan de erfpacht afloopt, betekent dit in eerste instantie dat niet tot vervroegde afschrijving van de boekwaarde over hoeft te worden gegaan. Met een meerjarige spreiding neemt de jaarlijkse afschrijving daarnaast af. Door als ondernemer op Nieuw-Mathenesse de vastgoedexploitatie te koppelen aan de bedrijfsexploitatie, is financiële risicospreiding mogelijk. Deze constructie biedt naast een groter investeringsbereik ook extra mogelijkheden voor externe financiering. 6

7 Gemeente De gemeente Schiedam zorgt er onder meer voor dat de openbare ruimte wordt vernieuwd en dat deze schoon, heel en veilig blijft. Daarnaast worden de komende jaren diverse maatregelen uitgevoerd die de bereikbaarheid van het bedrijventerrein verder verbetert en worden specifieke kwaliteiten van het gebied extra onder de aandacht gebracht. De gemeente wil Nieuw-Mathenesse vernieuwen. De aflopende erfpachtcontracten bieden daar kansen voor. Investeringen in het vastgoed op het bedrijven-terrein geven een impuls aan de herstructurering. Daarnaast zullen de investeringen van de gemeente in het openbaar gebied en de infrastructuur de kwaliteit van de omgeving sterk verbeteren. De gemeente zoekt daarbij de samenwerking met ondernemers met als doel het bestaande vastgoed te herontwikkelen. om van Nieuw-Mathenesse een economisch duurzaam en vitaal bedrijventerrein te maken. Dit is ook belangrijk omdat bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse voor veel werkgelegenheid zorgt. Op Nieuw-Mathenesse staan 110 bedrijven waar ruim 2000 mensen werken. Door middel van investeringen wil de gemeente de werkgelegenheid versterken. Ook is er een vraag uit de regio naar bedrijfsruimtes en daarom zet de gemeente in op het verdichten van de bebouwing om daarmee meer ruimte te scheppen voor ondernemers. Volgens het beleid van de Provincie Zuid-Holland is het zo dat bij een gemiddelde verdichting van 7% van de bebouwing, een toename van 140 arbeidsplaatsen ontstaat. Door de kwaliteit van de openbare ruimte en het vastgoed te verbeteren, werken gemeente en ondernemers samen 7

8 8

9 Architectenpool De architectenpool is een uniek instrument waarmee ondernemers meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om op hun huidige locatie een nieuw bedrijfspand te ontwikkelen. Ondernemers waarvan het erfpachtcontract afloopt kunnen gratis advies inwinnen bij één van de zes architecten die door de gemeente zijn geselecteerd. De keuze voor een architect uit de pool is geheel aan de ondernemer, hij bepaalt welk bureau het beste past bij zijn vraag. Hierdoor krijgt de ondernemer een goed inzicht in de mogelijkheden om op zijn grond een financieel haalbare vastgoedontwikkeling te realiseren, dat ook economisch profijt oplevert. Deelnemende architecten: n Architéma Architectuurstudio n HDK Architecten n HP Architecten n Kingma Roorda Architecten n Meyer en Van Schooten Architecten B.V. n Toornman Architecten Schiedam B.V. 9

10 10

11 Het Rekenmodel Duurzaam Vastgoed Duurzaamheid krijgt extra aandacht op het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. De gemeente stimuleert alle erfpachters waarvan de erfpacht afloopt om te investeren in de duurzaamheid van hun bedrijfshuisvesting. Om dat voor elkaar te krijgen, krijgen zij de beschikking over het Rekenmodel Duurzaam Vastgoed. Het Rekenmodel Duurzaam Vastgoed is bedoeld om inzicht te geven in de financieel economische consequenties van duurzame maatregelen. Dit gebeurt voordat de ontwerpkeuzes voor het vastgoed vastliggen en daaraan een budget is gekoppeld. Zo laat het model onder andere zien hoe de vastgoedwaarde zich ontwikkelt door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Over het algemeen geldt dat hoe meer duurzame maatregelen er getroffen worden, des te hoger de vastgoedwaarde en de rendementen. Daarnaast maakt het model direct duidelijk wat de terugverdientijden van de maatregelen zijn. Een groot voordeel van het rekenmodel is dat het eenvoudig is in gebruik. Het model toont aan dat duurzaamheid loont en dat investeren in duurzaamheid voor onderne-mers aantrekkelijk is. Investeren in een duurzaam gebouwd bedrijfspand verhoogt de vastgoed-exploitatie doordat er onder andere minder risico is op leegstand en hogere huren kunnen worden gevraagd. Daarnaast hebben gebruikers minder exploitatielasten zoals bijvoorbeeld energiekosten. Het pand levert dus meer op en kost minder in gebruik, kortom: duurzaamheid loont! Het Rekenmodel Duurzaam Vastgoed is te vinden op Het model is alleen toegankelijk voor ondernemers die actief bezig zijn met herontwikkeling. 11

12 12 Gemeente Schiedam %: fax: Postadres: Postbus EA Schiedam

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming I SEV Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming Jones Lang LaSalle Elsbeth Quispel, Ruben Langbroek Jones Lang LaSalle IP, INC. 2011 In samenwerking met DHV en Royal Haskoning In opdracht van SEV

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

Bedrijven terrein Architectuur Stefan Witteman, MVRDV: Lelijke gebouwen zijn niet het probleem

Bedrijven terrein Architectuur Stefan Witteman, MVRDV: Lelijke gebouwen zijn niet het probleem juli 2006 Bedrijven terrein Architectuur Stefan Witteman, MVRDV: Lelijke gebouwen zijn niet het probleem hema europa Kijken we wel over de grens? Erfgoed Oude fabrieken brengen nieuwe identiteit Nr EXCLUSIEVE

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

REGIO 1: ACHTERHOEK: Vastgoed losmaken

REGIO 1: ACHTERHOEK: Vastgoed losmaken REGIO 1: ACHTERHOEK: Vastgoed losmaken Herbestemmen van maatschappelijk vastgoed, een gebiedsopgave voor de Achterhoek Kader Overheden (gemeenten, provincie, rijk), maatschappelijke Organisaties (woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie