MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld"

Transcriptie

1 Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet treft u een overzicht aan van de belangrijkste feiten en cijfers van. De sheet vormt basis voor uw herstructureringsstrategie en input voor uw op te stellen database bedrijventerreinen Holland- Rijnland. De factsheet bestaat uit drie onderdelen: functionele indicatoren: dit onderdeel zoomt in op aspecten als omvang, milieucategorie en leeftijd van. economische indicatoren: dit onderdeel besteedt aandacht aan aspecten als aantal (en aard van) vestigingen en banen op, WOZ-waarde, ruimteproductiviteit en leegstand. in perspectief: in dit laatste onderdeel plaatsen we de functionele en economische prestaties van in het perspectief van vergelijkbare terreinen in Zuid-Holland met onze Economische Effect Rapportage (EER) Bedrijventerreinen. Daarnaast treft u als bijlage een lijst met definities en toelichting op afkortingen aan. Figuur : ligging

2 Functionele indicatoren Bruto en netto oppervlakte (in ha) heeft een oppervlakte van 5,6 hectare bruto en 2,6 hectare netto (bron: Infodesk bedrijventerreinen, 20). Bedrijvigheid Oude Vaartweg ontbreekt: Oude Vaartweg (4.60 m²): IBB Kondor bv Oude Vaartweg A (4.0 m²): Van der Haar & Partners BV Oude Vaartweg 2: Verenigde Bedrijven Korswagen B.V. Aantal m² bvo per terrein en kavel Het totale bruto vloeroppervlak aan bedrijfspanden op bedraagt bijna m². Tabel : gebruikers, oppervlakte en FSI (indien bekend) Naam gebruikers Oppervlakte FSI v.d.luyt Beheermij BV ,24 RVOB nvt nvt Stichting Kinderopvang Oegstgeest.000 0,43 Gemeente Oegstgeest.900 0,09 LW van Delft 05 Kliniek voor Gezelschapsdieren.060 0, Bron: Oppervlakte is een inschatting op basis van google maps, kaveloppervlakte is op basis van Gemeente Oegstgeest, WOZ gegevens (20) Op een deel van het terrein van v.d. Luyt Beheermij BV ligt in een hoogspanningszone. Hier mag niet gebouwd worden. De FSI ligt hierdoor laag. In bovenstaande tabel staan minder bedrijven dan in het bestand van de Kamer van koophandel. Dit komt doordat de Kamer van koophandel ook alle verschillende BV s registreert en het WOZ bestand houdt dit niet bij. Voor het aantal banen en het aantal vestigingen houden we het werkgelegenheidregister van de Kamer van Koophandel aan. FSI per terrein en per kavel De Floor Space Index (FSI) is de verhouding tussen het aantal m² vloeroppervlak en het oppervlak van de kavel. Voor bedrijvengebied komt de FSI op circa 0,. De FSI van de verschillende terreinen varieert van 0,09 tot en met 0,5. Als we het terrein van RVOB defensie niet meenemen is de FSI 0,25 (zie ook tabel ). Maximale toegestane milieucategorie Op kunnen zich bedrijven vestigen tot en met milieucategorie 3 (bron: Infodesk bedrijventerreinen, 20). Aantal hectares en m² bvo per milieucategorie In figuur 2 staat hoeveel hectare er per milieucategorie in het bestemmingsplan beschikbaar is op. Er valt af te lezen dat bijna drie kwart van het terrein plaats biedt aan bedrijven in categorie 3.. Figuur 2: maximaal toegestane milieucategorie (in %) 2,3 ha, ha 9,6 ha Bron: Stec Groep op basis van bestemmingsplan bedrijvengebied (2006) maximaal milieucategorie 2 maximaal milieucategorie 3. maximaal milieucategorie 3.2 Het daadwerkelijke ruimtegebruik (in m² bvo) per milieucategorie vindt u in onderstaande tabel. In totaal is er.650 m² bedrijfsruimte met een milieuvergunning. Tabel 2: milieucategorie (in m² bvo) Bedrijf Oppervlakte v.d.luyt Beheermij BV 3. en Gemeente Oegstgeest TOTAAL.650 Bron: Stec Groep op basis van bestemmingsplan bedrijvengebied (2006) In tabel 3 maken we een inschatting van het potentiële aantal m² bvo dat maximaal per categorie op kan worden gerealiseerd. Dit doen we op basis van het aantal m² per milieucategorie uit het bestemmingsplan en een maximale bouwhoogte van 60% en maximaal 2 bouwlagen. Hieruit kunnen we concluderen dat het bestemmingsplan meer ruimte biedt aan zwaardere milieucategorieën dan werkelijk in gebruik is op. Deze ruimte is deels te verklaren doordat het defensie terrein ruimte biedt aan categorie 3. en er geen bedrijf op dit terrein is gevestigd. 2

3 Tabel 3: Maximale toegestane milieucategorie (in m² bvo) Milieucategorie milieucategorie milieucategorie milieucategorie Bebouwingsoppervlakte (m² bvo) Bron: Stec Groep op basis van bestemmingsplan bedrijvengebied (2006) Leeftijd van het terrein De eerste uitgifte voor bedrijven vond plaats in 989. (bron: Infodesk bedrijventerreinen, 20). Het voormalige complex van het Marine Electronisch Optisch Bedrijf () is sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Aantal openbare parkeerplekken Er zijn geen openbare parkeerplekken. Organisatiegraad Geen. Wel/ niet parkmanagement aanwezig Geen parkmanagement. Voor het -terrein zal na de herontwikkeling parkmanagement worden opgericht. Lijst met vestigingen en vastgoedposities De lijst met vestigingen vindt u in tabel onder de paragraaf Aantal m² bvo per terrein en kavel. In tabel 4 treft u een overzicht aan van de vastgoedposities op. Tabel 4: eigenaren panden Economische indicatoren Direct beschikbare ruimte in hectare en aantal m² bvo Er is 8,4 hectare terstond uitgeefbaar. Het betreft (grotendeels) het voormalige complex van het Marine Electronisch Optisch Bedrijf (), dat niet meer in gebruik is en is afgebroken. De gemeente Oegstgeest, regio Holland-Rijnland en provincie willen het terrein behouden en herontwikkelen naar een modern hoogwaardig regionaal bedrijventerrein. De gemeente is met het Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) in gesprek over verwerving van 2/3 deel van het terrein. Het resterende deel houdt de rijksoverheid in portefeuille. Er wordt op verder geen bedrijfsruimte en kantoorruimte aangeboden (bron: propertynl augustus 20). Leegstand Geen leegstand. Prijzen per m² grond Er zijn geen recente grondprijzen bekend voor. Op basis van een comparatieve analyse van grondprijzen op vergelijkbare terreinen in de omgeving (tabel 5) concluderen we dat voor een reguliere kavel op een grondprijs tussen ongeveer 250 en 300 realistisch is. De exacte prijzen die voor grond op gevraagd kunnen worden, zijn echter afhankelijk van de invulling/ontwikkelingsrichting van het terrein. De uitgifteprijs zal in een later stadium residueel bepaald moeten worden op basis kenmerken van de kavel (ligging, omvang, zichtbaarheid) en het vastgoed dat erop gerealiseerd zal worden. Naam Eigenaar v.d.luyt Beheermij BV De Staat Infrastructuur en milieu Kasteel Holding BV BW Gemeente Oegstgeest CH Zuiderduin Bron: Gemeente Oegstgeest, WOZ gegevens (20) Het Rijk is verreweg de grootste eigenaar in het gebied. Ruim m² is in hun bezit ( complex). Stichting Kinderopvang is binnen het Rijk in eigendom en beheer van Rijksgebouwendienst. 3

4 Tabel 5: Comparatieve analyse grondprijzen Bedrijventerrein/gemeente Verkoopprijs per m² excl. BTW Alphen aan den Rijn De Schans I en II Hoorn West Molenwetering Leiden Bio Sciencepark Noordwijk Space Businesspark 250 Klei-Oost Teylingen Sassenheim Zuid 400 Voorhout Hillegom Hillegom-Zuid Bron: Ibis werklocaties, Stec Groep en Arcadis (20) en diverse gemeentesites. Lijst van bedrijven/vestigingen per bedrijfstak De meeste bedrijven op vallen in de categorie zakelijke en overige dienstverlening. Figuur 3: bedrijven naar segment 4% 2% 3% 28% 3% 0% 3% Landbouw Industrie (Groot- en detail)handel en reparatie Vervoer Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overige dienstverlening Bron: Kamer van koophandel (augustus, 20) Aantal werkzame personen per bedrijfstak en type werkgelegenheid De bedrijven op zijn in totaal goed voor circa 243 fulltimebanen. Bijna tweederde valt in de sector overige dienstverlening. Ruim de helft van de banen vallen in de categorie handel en reparatie. In figuur 4 vindt u de verdeling naar de segmenten. Figuur 4: werkgelegenheid naar segment 69% 4% 23% 4% Landbouw (Groot- en detail)handel en reparatie Vervoer Zakelijke dienstverlening Overige dienstverlening Bron: Kamer van koophandel (augustus, 20) Werkgelegenheid per hectare telt in totaal 243 banen op 2,6 hectare netto. Het terreinquotiënt voor bedraagt dus 9 banen per hectare. Jaarlijkse dynamiek In totaal hebben zich in de periode 2006 tot en met 200 drie starters gevestigd, zijn er 3 bedrijven opgeheven en 0 bedrijven opgericht op. In 2009 en 200 vond 3% van alle opheffingen en % van alle oprichtingen van de gemeente Oegstgeest plaats op. Tabel 6: jaarlijkse dynamiek ( ) Gemiddeld per jaar Starters ,6 opheffingen ,6 oprichtingen Bron: Kamer van Koophandel (20) Starters Twee startende ondernemingen vielen onder de sector adviesdiensten en één startende onderneming viel onder de sector facilitair diensten. Opheffingen Twee van de drie opgeheven ondernemingen vielen onder de sector adviesdiensten en één onderneming viel onder de sector financiën. 4

5 Oprichtingen De meeste bedrijven op die opgericht werden vielen onder de sector facilitaire diensten. Zie figuur 5. Figuur 5: oprichtingen naar segment (in aantallen) 2 2 Bron: Kamer van Koophandel (20) 3 Adviesdiensten Facilitaire diensten Financiën Groothandel Industrie Zakelijk beheer Toegevoegde waarde per terrein De ruimteproductiviteit van bedraagt circa,8 miljoen per hectare. Dit ligt rond het gemiddelde van Zuid-Hollandse van circa 2 miljoen. Bedrijven in de sector industrie en vervoer zijn sectoren met een bovengemiddelde toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit. WOZ-waarde per terrein De taxatiewaarde van alle bedrijven op bedrijventerrein is totaal (bron: Gemeente Oegstgeest, WOZ gegevens, 20). Uitgave voor onderhoud openbare buitenruimte Uitgaven onderhoud openbare gebied betreft alleen de Haarlemmerstraatweg die langs het gebied loopt. Hier is geen specifiek bedrag voor bekend. Voor het overige, behalve de gemeentewerf, is het privéterrein. Score in perspectief Inleiding In dit onderdeel plaatsen we de functionele en economische scores van in perspectief. We gebruiken hiervoor onze EER Bedrijventerreinen. Dit model meet de waarde en prestaties van en benchmarkt deze met vergelijkbare terreinen. De score wordt uitgedrukt in een getal tussen - en + (zie tabel). Door de EER doorrekening zorgen we voor duiding van de resultaten van. Benchmark-score (tussen) Toelichting - en -0,75 Laag -0,5 en -0,25 Benedengemiddeld -0,25 en 0,25 Gemiddeld 0,25 en 0,5 Bovengemiddeld 0,75 en Hoog We presenteren hieronder eerst de totaalscore voor. Vervolgens gaan we in op de afzonderlijke scores op de functionele en economische indicatoren. Conclusie: heeft gemiddelde economische waarde heeft in vergelijking met vergelijkbare terreinen in Zuid-Holland en Nederland een gemiddelde score. Met andere woorden: het economisch belang van voor de economie van Oegstgeest en Holland-Rijnland is gemiddeld. Figuur 6: EER-score Mate van duurzaamheid Het beleid van de gemeente Oegstgeest is gericht te bouwen volgens het DuBo Pluspakket. Bij exploitatie en/ of uitgifte van het terrein maakt de gemeente hierover verdere afspraken. Functionele indicator 0-0 Economische indicator Bron: Stec Groep (20) 5

6 Toelichting score functionele indicator Op de indicator functioneel heeft een gemiddelde score van -0,2. Dit wordt veroorzaakt door (de combinatie van):. een benedengemiddelde score ruimtegebruik; 2. een bovengemiddelde score op milieuruimte; 3. een gemiddelde score op levensfase bedrijventerrein; 4. een gemiddelde score op bereikbaarheid; 5. een benedengemiddelde score op voorzieningen. Figuur 7: levenscyclus voor bedrijventerreinen - -0,5 0 0,5-0,2 Hieronder lichten we de scores toe.. Indicator ruimtegebruik (FSI) scoort benedengemiddeld op de indicator FSI. De FSI van is circa 0,. Dit is laag voor gemengde bedrijventerreinen. 2. Indicator milieuruimte op het bedrijventerrein scoort bovengemiddeld op de indicator milieuruimte. De samenstelling van de bedrijvigheid verhoudt zich tot de milieucategorieën die mogelijk zijn op het terrein. Het bestemmingsplan biedt zelfs ruimte aan hogere milieucategorieën. 3. Indicator levensfase bedrijventerrein Bedrijventerreinen kennen een levenscyclus, waardoor het, net als bij producten, nodig is soms de zaak op te knappen en nieuw leven in te blazen. bevindt zich op dit moment in fase 3. Het is de bedoeling het terrein te herstructureren/ profileren als bedrijventerrein. Economisch gezien is dit het meest gunstige moment om in te grijpen en zwaardere herstructureringsoperaties uit te voeren. Bron: Stec Groep (20) 4. Indicator bereikbaarheid scoort gemiddeld op bereikbaarheid. We kijken voor de indicator bereikbaarheid naar bereikbaarheid OV, congestie, parkeergelegenheid, goederenspoor en op- en overslagfaciliteiten water. Het terrein komt voldoende tegemoet aan de basis eisen voor een gemengd terrein: is goed bereikbaar met de auto (direct aan de A44). Het terrein bereikbaar per bus: een halte aan de Haarlemmerstraatweg (buslijnen 57). 5. Indicator aanwezigheid voorzieningen scoort benedengemiddeld op de indicator voorzieningen. heeft geen ondernemersverenging, parkmanagement, BIZ, horeca, fietsenstalling en glasvezel. Voor het -terrein wordt na herstructurering parkmanagement opgericht. Horeca en glasvezel worden betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsplan voor het terrein. Toelichting score economische indicator Op de indicator economie heeft een gemiddelde score van 0,2. Dit wordt veroorzaakt door (de combinatie van):. een gemiddelde score op ontwikkelpotentie; 2. een bovengemiddelde score op leegstand; 3. een bovengemiddelde score op werkgelegenheid; 4. een benedengemiddelde score op indirecte werkgelegenheid; 5. een gemiddelde score op ruimteproductiviteit; 6

7 - -0,5 0 0,5 0,2 5. Indicator toegevoegde waarde De ruimteproductiviteit van bedraagt circa,8 miljoen per hectare. Dit ligt rond het gemiddelde van Zuid-Hollandse van circa 2 miljoen. Normaal gesproken nemen we de grondprijsontwikkeling mee in deze indicator. Er zijn echter geen recente grondprijzen bekend. Ook zijn er geen grote transacties geweest in de periode 2008 tot en met 20 (bron: PropertyNL, 20). Hieronder lichten we de scores toe.. Indicator ontwikkelpotentie scoort gemiddeld op ontwikkelpotentie. De gemeente heeft geen uitgeefbare grond, maar er is nog 8,4 hectare terstond particulier uitgeefbaar (Infodesk Bedrijventerreinen, 20). Het voormalige complex van het is niet meer in gebruik. De gemeente Oegstgeest, regio Holland-Rijnland en provincie willen het terrein behouden en herontwikkelen naar een modern hoogwaardig regionaal bedrijventerrein. De gemeente is met het Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) in gesprek over verwerving van 2/3 deel van het terrein. Het resterende deel houdt de rijksoverheid in portefeuille. 2. Indicator leegstand Er is geen leegstand. De gemiddelde frictie leegstand op dit type terreinen in Zuid-Holland is 5%. scoort dan ook bovengemiddeld op de indicator leegstand. 3. Indicator werkgelegenheid Met een werkgelegenheid van 243 is goed voor bijna 7,4% van de totale werkgelegenheid in de gemeente Oegstgeest. Vergeleken met dit type terreinen in andere gemeenten, heeft een bovengemiddelde werkgelegenheidsfunctie. 4. Indicator indirecte werkwerkgelegenheid De 243 banen bij bedrijven op zorgen ook voor afgeleide werkgelegenheid bij andere bedrijven (denk aan onderhoud- en reparatiebedrijven, catering, schoonmaak, etc.). De multiplier van bedraagt volgens onze EER,34; ofwel 0,34 afgeleide banen per directe baan. Hiermee scoort benedengemiddeld. 7

JAGTLUST. Inleiding. Factsheet. Jagtlust in beeld

JAGTLUST. Inleiding. Factsheet. Jagtlust in beeld Inleiding Jagtlust in beeld Jagtlust (gemeente Teylingen) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering.

Nadere informatie

Inleiding. Factsheet Flower Science gebied. Flower Science gebied in beeld

Inleiding. Factsheet Flower Science gebied. Flower Science gebied in beeld Inleiding Flower in beeld Flower (gemeente Lisse) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In

Nadere informatie

Inleiding. Factsheet De Lasso Noord. De Lasso Noord in beeld

Inleiding. Factsheet De Lasso Noord. De Lasso Noord in beeld Inleiding in beeld (gemeente De Kaag en Braassem) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In

Nadere informatie

Dobbewijk. Inleiding. Factsheet. Dobbewijk in beeld

Dobbewijk. Inleiding. Factsheet. Dobbewijk in beeld Inleiding (gemeente Voorschoten) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. in beeld In deze sheet

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bovenland. Inleiding. Factsheet. Bovenland in beeld

Bovenland. Inleiding. Factsheet. Bovenland in beeld Inleiding in beeld (gemeente Nieuwkoop) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT BIJLAGE A KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT In deze bijlage vindt u de kwalitatieve vraag naar kantoren in de gemeente Amersfoort toegelicht. Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in vier

Nadere informatie

Monitor werklandschappen

Monitor werklandschappen Leiden 2016 Monitor werklandschappen 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep BIJLAGE Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Stec Groep In deze bijlage vindt u de EER-factsheets van de 21 onderzochte bedrijventerreinen in Holland Rijnland. We sluiten de

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 januari 2009 r/ II18688 ECORYS Nederland

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Planet People Profit DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met parkmanagement, de gemeente Boxtel en de

Nadere informatie

Rapportage. Behoefte-inventarisatie Bedrijvenpark MEOB in Oegstgeest

Rapportage. Behoefte-inventarisatie Bedrijvenpark MEOB in Oegstgeest Rapportage Oegstgeest / Leiden Oktober 2011 Rapportage Oktober 2011 Onderzoek verricht en rapportage opgesteld door: Platform Voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO) Henk Visser Mark Cremers meob@pvoo.nl KvK

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Pieter van der Heijde februari 2016 Over Bureau Stedelijke Planning Marktonderzoek en advies voor de ruimtelijke inrichting van stad en regio Werken, wonen,

Nadere informatie

DPL BEDRIJVENTERREINEN

DPL BEDRIJVENTERREINEN DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE voor Ruimteconferentie PBL Jaap Kortman IVAM DPL-BT Introductie Doelstellingen DPL-BT Hoe werkt DPL-BT Voorbeeld: Pilot Hoorn Wat kun je er mee doen? DPL BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

EER Rijnhaven. stec groep INLEIDING

EER Rijnhaven. stec groep INLEIDING INLEIDING Het bedrijventerrein Rijnhaven in Alphen aan de Rijn staat aan de vooravond van een grote herstructurering. Doel is een kwaliteitsimpuls, zodat de Rijnhaven ook in de toekomst een aantrekkelijke

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hondsgemet

Bedrijventerrein Hondsgemet Bedrijventerrein Hondsgemet Algemeen Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, bruto 43 hectare, netto circa 28 hectare Gemengd bedrijventerrein tot en met milieucategorie 4 Gemiddelde kavelgrote 2500 7500 m²

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Het geheim van bedrijventerrein Noordwest Opzet rapportage Historie locatie bedrijventerrein Noordwest Eerdere bestemmingen van het gebied Planontwikkeling

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN BIJLAGE A 1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN 1.1 Westervoortsedijk/ t Broek, Arnhem Algemene kenmerken Oppervlakte (netto ha) Totale oppervlakte: 130,0 ha. Netto uitgeefbaar: 14,8 ha. Levensfase Bedrijventerrein

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Tabellenboek Economische foto Leiden. gemeente Leiden Definitief

Tabellenboek Economische foto Leiden. gemeente Leiden Definitief Tabellenboek Economische foto Leiden gemeente Leiden Definitief Tabellenboek Economische foto Leiden gemeente Leiden Definitief Rapportnummer: 206X00237.056796_1_2 Datum: 18 maart 2010 Contactpersoon

Nadere informatie

t Heen Inleiding Factsheet t Heen in beeld

t Heen Inleiding Factsheet t Heen in beeld Inleiding t Heen (gemeente Katwijk) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. in beeld In deze

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht oktober 2012 kantoorlocaties gemeente Houten Molenzoom Stationslocatie De Koppeling

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

BusinessPark 7- Poort, Zevenaar

BusinessPark 7- Poort, Zevenaar Te koop BusinessPark 7- Poort, Zevenaar Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12 www.dtz.nl T e koop BusinessPark 7Poort in Zevenaar is een hoogwaardig bedrijventerrein

Nadere informatie

Economisch rapport Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter in opdracht van de gemeente Zwolle

Economisch rapport Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter in opdracht van de gemeente Zwolle Economisch rapport Zwolle 20 Opgesteld door Bureau Louter in opdracht van de gemeente Zwolle Bureau Louter april 20 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg

Nadere informatie

1. VRAAGAANBODANALYSE

1. VRAAGAANBODANALYSE BIJLAGE A 1. VRAAGAANBODANALYSE In deze bijlage gaan we in op het aanbod en de vraag op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In paragraaf 1 zetten we de aanpak uiteen. Daarna leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 1. DOEL

Nadere informatie

Voorbeeld grondquote: Waarde woning vrij op naam (v.o.n.) 250.000 Waarde woning excl. 21% btw. 206.612 Grondwaarde bij grondquote 33,26% 68.

Voorbeeld grondquote: Waarde woning vrij op naam (v.o.n.) 250.000 Waarde woning excl. 21% btw. 206.612 Grondwaarde bij grondquote 33,26% 68. Grondprijzenbrief 2014 Marktconforme grondprijzen Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft de prijzen en rekenmethodieken weer van de gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer Te koop / Te huur A1 Bedrijvenpark Deventer A1 Bedrijvenpark, Deventer Uitstekend bereikbaar, direct aan de A1 56 hectare uitgeefbare grond Nieuw hoogwaardig bedrijventerrein www.dtz.nl Locatie Kwaliteit,

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Ampèreweg 3-5 Woerden

Ampèreweg 3-5 Woerden Vrijwillige online verkoop 25 juni 2015 Een modern bedrijfsgebouw met kantoor- en hoogwaardige bedrijfsruimte. Het object is in 2004 gerealiseerd en heeft een oppervlakte van circa 1.312 m² VVO. Het geheel

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Edisonstraat 83 Doetinchem Gelderland

Edisonstraat 83 Doetinchem Gelderland Van Herk Groep beleggers in vastgoed Lichtenauerlaan 30 Brainpark II - gebouw XI Postbus 4068 3006 AB Rotterdam Telefoon 010-2411560 Fax 010-4363640 cog@vanherkgroep.nl www.vanherkgroep.nl TE HUUR Edisonstraat

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden mei 2012 Werkgelegenheid in Leiden De afdeling Strategie en Onderzoek, eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) publiceert periodiek in een Feitenblad de meest actuele cijfers over de werkgelegenheid

Nadere informatie

De vergeten parels. De sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam-Zuid

De vergeten parels. De sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam-Zuid De vergeten parels De sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam-Zuid Een onderzoek van Stec Groep in opdracht van Kamer van Koophandel Rotterdam. April 2012 Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Bijlagen 10. SER-ladder toets

Bijlagen 10. SER-ladder toets Bijlagen 10. SER-ladder toets a) Toetsing SER-ladder protocol A12 zone, Seingraaf & Truckparking Centerpoort Noord, 9 maart 2012, Stec Groep B.V. TOETSING SER-LADDERPROTOCOL A12-ZONE SEINGRAAF & TRUCKPARKING

Nadere informatie

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen Te koop Lawickse Allee, Wageningen Diverse nieuwbouw mogelijkheden Bouwkavels vanaf 600 m ² Parkmanagement www.dtz.nl In Wageningen wordt een nieuw plan gerealiseerd: Rijn Businesspark. Bij de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie

TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: m2 Grondprijs: 148,-/m2 175,-/m2

TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: m2 Grondprijs: 148,-/m2 175,-/m2 TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: 1000 3000 m 2 Grondprijs: 148,-/m 2 175,-/m 2 (zichtlocaties) Algemene beschrijving van bedrijventerrein Eeneind

Nadere informatie

MARKTSCAN. 1. Gerichte markinformatie. 2. Markt op macroniveau

MARKTSCAN. 1. Gerichte markinformatie. 2. Markt op macroniveau MARKTSCAN 1. Gerichte markinformatie Het bieden van de flexibiliteit in het bestemmingsplan voor Eeneind West is geen doel op zich. Het moet de vertaling zijn van het gewenste ruimtegebruik van de bedrijven

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

Te Koop. BusinessPark 7-Poort, Zevenaar. Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12.

Te Koop. BusinessPark 7-Poort, Zevenaar. Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12. Te Koop BusinessPark 7-Poort, Zevenaar Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12 Te Koop Zevenaar, BusinessPark 7-Poort BusinessPark 7Poort in Zevenaar is een hoogwaardig

Nadere informatie

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens 1 ... 1 Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3. Bouwprogramma... 5 4. Investeringen... 6 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Economische Foto Leiden. Gemeente Leiden Definitief

Economische Foto Leiden. Gemeente Leiden Definitief Economische Foto Leiden Gemeente Leiden Definitief Economische Foto Leiden Gemeente Leiden Definitief Rapportnummer: 206X00237.056796_1 Datum: 18 maart 2010 Contactpersoon opdrachtgever: Mevr. M. van

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Datum : 3 december 2013 Onze referentie : 13.305 / HP Onderwerp : onderbouwing verhuisdynamiek in gemeente Neder-Betuwe

Datum : 3 december 2013 Onze referentie : 13.305 / HP Onderwerp : onderbouwing verhuisdynamiek in gemeente Neder-Betuwe GEM Kesteren Zuid De heer Alkema Datum : 3 december 2013 Onze referentie : 13.305 / HP Onderwerp : onderbouwing verhuisdynamiek in gemeente Neder-Betuwe Geachte heer Alkema, U vroeg ons onderzoek te doen

Nadere informatie

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 Ontwerp en samenstelling: Gemeente Gilze en Rijen Ons kenmerk 14int03410 Afdeling Financiºn, Planning & Control/Planeconomie Eric van Mierlo 16 december 2014 Met

Nadere informatie

Behoefte aan bedrijventerreinen in de Rijn- en Veenstreek

Behoefte aan bedrijventerreinen in de Rijn- en Veenstreek Behoefte aan bedrijventerreinen in de Rijn- en Veenstreek Eindrapport Opgesteld op verzoek van: Gemeente Nieuwkoop en gemeente Aphen aan den Rijn p/a Mw. Willy Janne Verlaan Team ruimte / planoloog Postbus

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014)

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) NOTA GRONDPRIJZEN 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4 Grondprijzen 2014 1. Algemeen 5 2. Woningbouw 5 3. Bedrijfsterreinen 5 4. Kantoren

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86L Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Tot slot zullen twee leerlingen van de Bouwopleiding Rijnland in het kort de problematiek onder de aandacht brengen.

Tot slot zullen twee leerlingen van de Bouwopleiding Rijnland in het kort de problematiek onder de aandacht brengen. Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Datum: 9 november 2011 12.00 14.30 uur Locatie: Stadhuis Alphen aan den Rijn Agendapunt: 1 Onderwerp: Agenda Om 12.00 uur staat er een lunch gereed

Nadere informatie