EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)"

Transcriptie

1 EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden ingeleverd. Dit examen bestaat uit de volgende onderdelen: - Theorievragen 9 punten - Journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een (sub)grootboekrekening. 30 punten - Computerboekhouden met AccountView 21 punten

2 DEEL 1 THEORIEVRAGEN Noteer de letter van het juiste antwoord op het uitwerkingenblad. 1. Bewering 1: Alleen de grootboekrekeningen uit rubriek 4 en 8 op de saldibalans gaan naar de resultatenrekening. Bewering 2: Van de rekening Nog te betalen bedragen gaat het bedrag op de saldibalans naar de resultatenrekening. A Beide beweringen zijn juist. B Beide beweringen zijn onjuist. C Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. D Bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist. 2. Een debetsaldo van de rekening privé van de eigenaar van een eenmanszaak wordt aan het einde van het boekjaar A bij het eigen vermogen opgeteld. B van het eigen vermogen afgetrokken. C meegenomen en heropend in het nieuwe jaar. D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 3. In het buitenlands betalingsverkeer kennen we de IBAN-code, dat is A een code om een bank te identificeren. B een code om in het buitenland gemakkelijk over geld te kunnen beschikken. C een code op buitenlandse bankbiljetten. D een uniek internationaal bankrekeningnummer. 4. Een credit-verkoopnota wordt op de grootboekrekening debiteuren: A gecrediteerd voor het bedrag exclusief btw. B gedebiteerd voor het bedrag exclusief btw. C gecrediteerd voor het bedrag inclusief btw. D gedebiteerd voor het bedrag inclusief btw. 5. Welke van de onderstaande premies heeft geen betrekking op de onderneming en moet derhalve op de rekening privé cq. de rekening courant worden geboekt: A premie Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). B premie aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). C premie bedrijfsschadeverzekering. D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. Examen BKB 1/27

3 6. Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Een onderneming met rechtspersoonlijkheid is een organisatie die bezittingen en schulden kan hebben. Bewering 2: Een voorbeeld van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is een vennootschap onder firma. A Beide beweringen zijn juist. B Beide beweringen zijn onjuist. C Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. D Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. 7. Een overzicht waarop van alle grootboekrekeningen het verschil tussen de debet-telling en de credittelling is vermeld, is een: A balans. B proefbalans. C saldibalans. D winst-en-verliesrekening. 8. Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Het doel van de administratieve organisatie is overzicht te houden op de financiële administratie. Bewering 2: De interne controle wordt uitgevoerd door een accountant. A Beide beweringen zijn juist. B Beide beweringen zijn onjuist. C Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. D Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. 9. Hieronder staan drie grootboekrekeningen: 1) 070 Aandelenkapitaal 2) 498 Betalingsverschillen 3) 200 Kruisposten Van welke grootboekrekeningen gaat het bedrag op de saldibalans naar de balans? A Alleen 1 en 2. B Alleen 1 en 3. C Alleen 2 en 3. D 1, 2 en 3. Examen BKB 2/27

4 DEEL 2 JOURNAALPOSTEN Journaliseer de volgende feiten, waarbij u de grootboekrekeningen in de voorinformatie van wijnhandel Grand Reserva bv moet gebruiken. U kunt volstaan met het vermelden van uitsluitend de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen. De opgaven hebben betrekking op boekjaar Inkoopnota Van Leon Colaris Wijnhandel bv is de volgende factuur ontvangen wegens geleverde wijnen en exclusieve wijncoolers voorzien van opdruk. 30 dozen Cabernet Sauvignon 2008 à 34,90 per doos 1.047,00 20 wijncoolers met opdruk à 14,90 298, ,00 Kwantumkorting 5% -/- 67, ,75 Btw 19% 242, , Verkoopnota Aan Gall & Gall in Warnsveld is de volgende levering in rekening gebracht: 4 dozen Cabernet Sauvignon 2002 à 59,80 per doos 239,20 2 dozen Merlot la Province 2006 à 69,75 per doos 139,50 5 wijncoolers à 19,90 per stuk 99,50 478,20 Btw 19% 90,86 Factuur totaal 569, Credit inkoopnota Creditering van Wijnhandel August & Hoorn vanwege een verstrekte omzetbonus over het jaar 2009 wegens geleverde wijnen van 800,- excl. btw 152,-. Factuurtotaal: 952,- incl. btw 13. ABN AMRO Bank Automatische incasso premie brand- en inboedelverzekering voor de winkel ad 2.560,- incl. 6% assurantiebelasting. Het betreft de periode 1 februari 2010 tot 1 februari 2011 (Een factuur wordt niet gezonden en dus niet afzonderlijk geboekt). Examen BKB 3/27

5 14. Kas Recapitulatie kas week 1. Totaal Btw Netto Ontvangsten: - verkopen wijnen 2.677, ,- 7,50 - verkopen overige artikelen 2.082, , ,- 15. Kas Recapitulatie kas week 1. Totaal Btw Netto Uitgaven: - storting bij ABN AMRO Bank 4.000,- - opname door directie, dhr. Cru 300,- 16. Memoriaal De afschrijvingen over de maand januari moet nog worden geboekt. De afschrijving op het bedrijfspand bedraagt 1.500,- en de afschrijving op de inventaris 1.000, Memoriaal Na inventarisatie blijkt dat de voorraad wijnen 700,- te hoog in de administratie is opgenomen. Een gedeelte betreft het privégebruik van de directie. Het gaat om een bedrag van 300,- excl. 57,- btw. Van het restant is de reden niet bekend en dient ten laste van rekening 900 Incidentele resultaten te worden gebracht. 18. Memoriaal Met de gemeente is een contract gesloten inzake deelname aan de Voorjaarsmarkt Per kraam moet een bedrag van 200,- worden betaald. Volgens het contract zal het wijnmuseum 2 kramen huren, zodat in totaal 400,- moet worden betaald. De desbetreffende factuur is nog niet ontvangen. 19. Memoriaal Wegens te late betaling van de af te dragen omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2009 is een verzuimboete opgelegd van 500,-. Deze boete moet voor 15 februari betaald worden. Examen BKB 4/27

6 SAMENSTELLEN GROOTBOEKREKENING 20. Stel op het daarvoor bestemde formulier aan de hand van de onderstaande gegevens de grootboekrekening 140 Crediteuren over de laatste week van de maand januari 2010 samen. Sluit de rekening af per 31 januari 2010 en heropen de rekening per 1 februari Overige gegevens: 25-1 Saldo schuld aan crediteuren , Gekocht op rekening voor een totaal bedrag van ,- excl ,- btw. Factuurtotaal ,- incl. btw Per ABN AMRO bank betaald aan crediteuren 7.500, Creditnota van een crediteur ontvangen voor een bedrag van 500,- excl. 95,- btw. Factuurtotaal 595,- incl. btw Verkocht op rekening voor een totaal bedrag van 1.580,- excl. 300,20 btw. Factuurtotaal 1.880,20 incl. btw. De inkoopwaarde van de omzet was 750,- excl. 19% btw. Examen BKB 5/27

7 DEEL 3 ACCOUNTVIEW Onderhoud stambestanden Maak gebruik van de bijlage Voorinformatie Grand Reserva bv. 21. Breng de volgende wijzigingen aan in het bijbehorende stambestand. Met ingang van 1 februari 2010 heeft Wijnhandel Grand Reserva bv een contract gesloten met Medoc Nederland bv voor de levering en verkoop van Medoc wijnen uit Spanje. De gegevens van de nieuwe crediteur (1405) zijn: Medoc Nederland bv Van der Veldelaan AB Rijswijk Postbus BA Rijswijk Telefoon: Fax: ABN AMRO Kredietlimiet ,00 Maak een PDF van de gedetailleerde stamgegevens van crediteur 1405 en sla deze op onder de naam: Opdracht 21, uw examennummer. Examen BKB 6/27

8 BOEKINGEN 22. Verwerk onderstaande inkoopfactuur in het Inkoopboek. Zie voor ontvangst van de nieuwe en de geretourneerde goederen memoriaalbon 301 (zie opdracht 26). Maak een gedetailleerd invoerverslag van onderstaande inkoopfactuur, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 22, uw examennummer. Van Bilsen bv Korvelseweg Korvelseweg 45, 45, JB JB Tilburg Tilburg Postbus Postbus 1437, 1437, AR AR Tilburg Tilburg Tel: Tel: ABN ABN AMRO: AMRO: Wijnhandel Grand Reserva bv Bourgognelaan GN BREDA Tilburg, 11 februari 2010 Factuurnr Deb.nr Inkoopfactuurnr: Ontvangen op: 12 februari 2010 Inzake de levering van wijnen. Geleverd: 20 dozen Muriel Rioja Reserva 2001 à 105,- per doos 2.100,00 Rabat 15% -/- 315, ,00 Btw 19% 339,15 Factuurtotaal 2.124,15 Wij verzoeken u het bovengenoemde bedrag ad 2.124,15 binnen 30 dagen over te maken op rekeningnummer ABN AMRO: t.n.v. Van Bilsen bv, Tilburg Handelsregister Tilburg nr , btw-nummer B.01 Examen BKB 7/27

9 23. Verwerk onderstaande credit-inkoopfactuur in het Inkoopboek. De verzendbon is reeds geboekt. Maak een gedetailleerd invoerverslag van de onderstaande inkoopfactuur, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 23, uw examennummer. Van Bilsen bv Korvelseweg 45, 5025 JB Tilburg Postbus 1437, 5001 AR Tilburg Tel: ABN AMRO: Wijnhandel Grand Reserva bv Bourgognelaan GN BREDA C r e d i t n o t a Tilburg, 13 februari 2010 Factuurnr Deb.nr Inkoopfactuurnr: Ontvangen op: 14 februari 2010 Inzake terugzending van enkele dozen verkeerd geleverde wijn. Retour ontvangen: 3 dozen Castillo de Borgia 2007 Rosé à 85,- per doos 255,00 Rabat 15% -/- 38,25 216,75 Btw 19% 41,18 Factuurtotaal 257,93 Wij verzoeken u het bovengenoemde bedrag ad 257,93 te verrekenen met de nog openstaande facturen. Handelsregister Tilburg nr , btw-nummer B.01 Examen BKB 8/27

10 24. Verwerk onderstaande verkoopfactuur in het Verkoopboek. Zie voor de voorraadmutatie memoriaalbon 302 (zie opgave 26). Maak een gedetailleerd invoerverslag van onderstaande verkoopfactuur, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 24, uw examennummer. Wijnhandel Grand Reserva b.v. Bourgognelaan GN Breda : : : : Breda, 21 februari 2010 Gall & Gall Postbus AA WARNSVELD Factuurnummer: Debiteurnummer: 1304 Aan u geleverd: 5 dozen Pinot Blanc delle Venezie ,00 5 dozen Pinot Blanc Sud Africa ,00 Korting 5% -/- 53, ,00 Btw 19% 191,33 Factuurtotaal 1.198,33 Wij verzoeken u het bovengenoemde bedrag ad 1.198,33 binnen 14 dagen over te maken op ABN AMRO Bank rekeningnummer t.n.v. Wijnhandel Grand Reserva bv, Breda De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wijnhandel Grand Reserva bv zijn van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda Handelsregister , btw-nummer B.01 IBAN: NL97PSTB , BIC PSTBNL21 Examen BKB 9/27

11 25. Verwerk onderstaand bankafschrift in het Bankboek. Betalingsverschillen kleiner dan 2,00 dienen direct te worden afgeboekt. Als boekdatum mag u de datum van het afschrift overnemen. Maak een gedetailleerd invoerverslag van onderstaand bankafschrift, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 25, uw examennummer. Rekeningafschrift Wijnhandel Grand Reserva bv Bourgognelaan GN Breda Soort rekening Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr. ZAKENREKENING Vorig saldo in Nieuw saldo in Totaal afgeschreven in Totaal bijgeschreven in ,25 -/DEBET ,25 -/DEBET , ,00 Rentedatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) Brandverzekering periode 03/ 10-02/ 11 Polisnummer: , Nuon elect. feb. Aut. afschrijving. Klantnr btw 209,48 Bourgognelaan 62, 6215 GN Breda 1.312, Debetrente januari , Wijnhandel August & Hoorn, facturen en , Kasstorting 5.000,00 Examen BKB 10/27

12 26. Verwerk onderstaande memoriaalbonnen 301 tot en met 303 in het Memoriaalboek. Maak een gedetailleerd invoerverslag van de memoriaalboekingen 301 tot en met 303, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 26, uw examennummer. Memoriaalbon 301 datum: De ontvangst van de goederen van inkoopfactuur moet nog worden geboekt. Ontvangen: 20 dozen Muriel Rioja Reserva ,00 Memoriaalbon 302 datum: De levering van de met verkoopfactuur gefactureerde goederen zijn uit het magazijn verzonden en moet nog worden geboekt. Inkoopwaarde 5 dozen Pinot Blanc delle Venezie ,00 Inkoopwaarde 5 dozen Pinot Blanc Sud Africa ,00 510,00 Memoriaalbon 303 datum: Wegens de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat is het oude apparaat buiten gebruik gesteld. Het oude apparaat had een aanschafwaarde van 2.500,- excl. btw (zie rek. 020). Hierop was reeds 80% afgeschreven (zie rek. 021). Het oude apparaat is aan een goed doel geschonken. Van bovenstaande is nog niets geboekt. Rapportage 27. Vervaardig de saldilijst Debiteuren per 28 februari 2010, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: "27, uw examennummer ". 28. Vervaardig een openstaande postenlijst van Bastion Hotels per 28 februari 2010, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: "28, uw examennummer ". EINDE EXAMEN Examen BKB 11/27

13 Voorinformatie Grand Reserva bv In de voorinformatie van dit deel staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen die geldt voor alle te verrichten opdrachten bij het onderdeel Computerboekhouden met AccountView. De beginsituatie is reeds in het boekhoudprogramma ingevoerd. De gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - openingsbalans per 1 januari 2010; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 januari Deze voorinformatie is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden ingeleverd.

14 Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Wijnhandel Grand Reserva bv, groot- en kleinhandel in wijnen. Directeur en tevens eigenaar van het bedrijf is de heer G. Cru. De wijnhandel heeft zich gespecialiseerd in wijnen uit Spanje en Frankrijk. Daarnaast worden ook wijnen uit diverse andere landen in het assortiment opgenomen. Naast de handel in wijnen is de eigenaar van de wijnhandel, de heer Cru, bezig met het opzetten van een wijnmuseum. Dit museum zal op korte termijn worden geopend. Bij verkoop op rekening aan afnemers die niet in het stambestand Debiteuren zijn opgenomen, wordt de vordering geregistreerd in de subadministratie op 1399 Diverse Debiteuren. Grand Reserva bv past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. Bij de inkoop van wijnen en overige artikelen wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 720 Inkopen. Deze rekening wordt gemuteerd bij ontvangst of retourzending van de goederen en bij ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. De eventuele transportkosten bij inkopen worden rechtstreeks op de betreffende kostenrekening geboekt. Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 13/27

15 Overzicht Grootboekrekeningen Rubriek Bedrijfspand 011 Afschrijving bedrijfspand 020 Inventaris 021 Afschrijving inventaris 030 Bedrijfsauto's 031 Afschrijving bedrijfsauto's 040 Inrichting wijnmuseum 041 Afschrijving inrichting wijnmuseum 045 Museumcollectie 050 Aandelenkapitaal 060 Algemene reserve 070 6% Hypothecaire lening o/g 090 Rekening-courant directie Rubriek Kas 110 ABN AMRO bank 120 ING bank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 159 Te betalen lonen 160 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Te betalen omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 180 Te betalen vennootschapsbelasting Rubriek Kruisposten Rubriek Loonkosten 402 Sociale lasten werkgever 403 Overwerkvergoeding 404 Reiskostenvergoeding 405 Representatiekosten 409 Overige personeelskosten 420 Afschrijvingskosten 430 Interestkosten 440 Administratiekosten 450 Huisvestingskosten 460 Transportkosten derden 470 Verkoopkosten 480 Autokosten 490 Overige kosten 498 Betalingsverschillen Rubriek Voorraad wijnen 710 Voorraad overige artikelen 720 Inkopen Rubriek Inkoopprijs verkopen wijnen 801 Inkoopprijs verkopen overige artikelen 850 Opbrengst verkopen wijnen 851 Opbrengst verkopen overige artikelen 860 Verleende kortingen Rubriek Incidentele resultaten 950 Vennootschapsbelasting Overzicht btw-codes 1 btw 19% verkoop 3 btw 6% verkoop 11 btw 19% aankoop 13 btw 6% aankoop Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 14/27

16 Overzicht Debiteuren 1301 Bastion Hotels Marwijk Kooystraat BX Amsterdam Postbus: AA Amsterdam tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnkoperij De Braak JL Oosterhout Oomen/Zanden Postbus: AA Oosterhout tel: fax: Rabobank: kredietlimiet: , Mitra's Wijn Paletplein JC Tilburg Postbus: - - tel: Fax: ABN AMRO: kredietlimiet: , Gall & Gall Dreiumme CN Warnsveld Wijnhandel Postbus: AA Warnsveld tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Diverse adres: - Debiteuren postbus: - tel: - fax: - bank: - kredietlimiet: - Overzicht Crediteuren 1401 Leon Colaris Franklinstraat DK Weert Wijnhandel bv Postbus: AB Weert tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel Brusselsestraat PH Maastricht August & Hoon Postbus: AC Maastricht tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel/Import Haarlemmerstraat EH Amsterdam Chabrol Postbus: AA Amsterdam tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel Korvelseweg JB Tilburg Van Bilsen bv Postbus: AR Tilburg tel: fax: ABN AMRO: kredietlimiet: ,- Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 15/27

17 Balans van Wijnhandel Grand Reserva bv per 1 januari 2010 Rek.- nrs. Namen van de rekeningen Debet Credit 010 Bedrijfspand , Afschrijving bedrijfspand , Inventaris , Afschrijving inventaris 9.500, Bedrijfsauto's , Afschrijving bedrijfsauto's , Inrichting wijnmuseum , Aandelenkapitaal , Algemene reserves , % Hypothecaire lening o/g , Rekening-courant directie 7.500, Kas 1.125, ABN AMRO bank , ING bank 7.100, Debiteuren , Crediteuren , Vooruitbetaalde bedragen 1.248, Nog te ontvangen bedragen 750, Vooruitontvangen bedragen 1.800, Nog te betalen bedragen 7.175, Af te dragen loonheffingen 5.744, Af te dragen btw 5.934, Te betalen vennootschapsbelasting , Voorraad wijnen , Voorraad overige artikelen ,00 Totaal , ,00 Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 16/27

18 Openstaande posten Debiteuren per 1 januari 2010 Deb. Naam Ons Datum Bedrag nr. debiteur fact.nr. factuur 1301 Bastion Hotels , ,00 creditnota 1302 Wijnkoperij ,00 Oomen/Zanden , Mitra's Wijn , ,00 creditnota , Gall & Gall ,00 Wijnhandel , , Diverse debiteuren St. Bakker ,00 P. Pietersen ,00 A. Zuiddijk ,00 Totaal ,00 Openstaande posten Crediteuren per 1 januari 2010 Cred. Naam Ons Lev. Datum Bedrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur 1401 Leon Colaris / ,00 Wijnhandel bv 1402 Wijnhandel A ,00 August & Hoon C ,00 creditnota 1403 Wijnhandel/Impornota ,00 credit- Chabrol , Wijnhandel / ,00 Van Bilsen bv / ,00 creditnota Totaal ,00 Einde voorinformatie Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 17/27

19 UITWERKINGEN Theorievragen 1 punt per vraag Opgave Antwoord 1. B 2. B 3. D 4. C 5. A 6. A 7. C 8. B 9. B Journaalposten 10. (2 punten) Rek. Debet Credit , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , (2 punten) Rek. Debet Credit , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , (2 punten) Rek. Debet Credit , ,00 Uitwerkingen Examen BKB 18/27

20 17. (3 punten) Rek. Debet Credit , , , , (2 punten) Rek. Debet Credit , , (2 punten) Rek. Debet Credit , , Samenstellen grootboekrekening (5 punten) 140 CREDITEUREN Debet Credit Dat. Omschrijving Bedrag Dat. Omschrijving Bedrag 28-1 Betaald aan crediteuren Balans Creditnota Gekocht op rekening Naar Balans Tellingen Tellingen Van Balans Computerboekhouden met AccountView 21. (1 punt) 22. (2 punten) 23. (2 punten) 24. (2 punten) 25. (5 punten) 26. (7 punten) 27. (1 punt) 28. (1 punt) Uitwerkingen Examen BKB 19/27

21 Datum: Vraag 21 (1 punt) Bladzijde: 1 Tijd: 11:34:21 D EUR Crediteuren Gedetailleerd Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1405 MEDOC Medoc Nederland BV Medoc Nederland BV Van der Veldelaan AB RIJSWIJK NEDERLAND Postadres: Medoc Nederland BV Postbus BA RIJSWIJK NEDERLAND Telefoon: Mobiel: Fax: Website: Verzamelrekening: 140 Notitie: Taalcode: Geblokkeerd: Nee Groep: Standaardrekening: Geblokk voor autom bet: Nee Geblokk voor aanmaningen: Nee Autom incasso toegestaan: Nee Ook als debiteur tonen: Nee Max.incassobedrag: 0,00 BTW-nummer: BTW-code: Verificatiedatum: - - Postbankrekening zuiver: Nee Bankrekening 1: Bankrekening 2: Betalingskenmerk: Extern debiteurnr: Betalingsconditie: Kredietlimiet: ,00 Factuurkorting: 0 Factuurdebiteur: Valutacode: Prijslijst artikelprijzen: Prijslijst percentages: Inkoper: Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Crediteur loonbel: Loonbel.nummer: Perc loonbel: 0 Debiteur UWV: Aansluitnr UWV: Percentage UWV: 0

22 Datum: Vraag 22. (2 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 11:44:47 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Inkoopboek Dagboek/Blz: 60 /1 Omschrijving: Fact.nr Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Inkopen , , Wijnhandel Van Bilsen bv 20 dozen Muriel Rioja Reserva Totaal bladzijde: 339, ,15 Totaal dagboek: 339, ,15 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

23 Datum: Vraag 23. (2 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 11:52:55 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Inkoopboek Dagboek/Blz: 60 /2 Omschrijving: Creditnota Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Inkopen 11-41,18-257, Wijnhandel Van Bilsen bv Retourzending Castillo Totaal bladzijde: -41,18-257,93 Totaal dagboek: -41,18-257,93 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

24 Datum: Vraag 24. (2 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 12:01:36 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Verkoopboek Dagboek/Blz: 70 /1 Omschrijving: Factuur Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Opbrengst verkopen wijnen 1 201, , Gall & Gall Wijnhandel 10 dozen wijn Verleende kortingen 1-10,07-63, Gall & Gall Wijnhandel Korting 5% Totaal bladzijde: 191, ,33 Totaal dagboek: 191, ,33 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

25 Datum: Bladzijde: Tijd: Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Beginsaldo: Periode: Eindsaldo: Betalingsconditie: Loonbelasting: G-rekening: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Totaal bladzijde: Totaal dagboek: Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

26 Datum: Vraag 26. (7 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 12:23:37 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Memoriaal Dagboek/Blz: 90 /1 Omschrijving: Memoriaal Bet.ref: Notitie: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Voorraad wijnen 1.785,00 20 dozen Muriel Inkopen ,00 20 dozen Muriel Inkoopprijs verkopen wijnen 510,00 10 dozen wijn Voorraad wijnen -510,00 10 dozen wijn Afschrijving inventaris 2.000,00 oude kopieerapp Incidentele resultaten 500,00 oude kopieerapp Inventaris ,00 oude kopieerapp. 1 Totaal bladzijde: 0 0 Totaal dagboek: Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

27 Datum: Vraag 27. (1 punt) Bladzijde: 1 Tijd: 12:25:21 Saldilijst Peildatum: Debiteuren Debiteur Bedrijfsnaam Saldo 1301 Bastion Hotels , Wijnkoperij Oomen/Zanden , Mitra's Wijn , Gall & Gall Wijnhandel , Diverse Debiteuren 3.110,00 Totaal rapport: ,33

28 Datum: Vraag 28. (1 punt) Bladzijde: 1 Tijd: 12:27:52 Openstaande posten: Debiteuren Peildatum: Debiteur: 1301 Zoekcode: BASTION Naam: Bastion Hotels Contactpers: Telefoon: Kredietlimiet: Doc/Fac Datum Omschrijving Bter Bkrt Factuurbedrag Dgn Vervallen Dgn Open * G Verkoopfactuur , , , Verkoopcreditnota , , ,00 Totaal debiteur: , , ,00 Totaal rapport: , , ,00

Bladzijde: 1 Tijd: 09:31:04. Datum: 23-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie. G-2012 - EUR Opgave 11a - AEM Gedetailleerd. Taalcode: Geblokkeerd:

Bladzijde: 1 Tijd: 09:31:04. Datum: 23-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie. G-2012 - EUR Opgave 11a - AEM Gedetailleerd. Taalcode: Geblokkeerd: Datum: 23-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 09:31:04 G-2012 - EUR Opgave 11a - AEM Gedetailleerd Debiteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon:

Nadere informatie

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling Datum: 17-06-15 Tijd: 11:28:30 AEM Administraties Onderwijslicentie Rekeningschema Samengevat Bladzijde: 1 Bal Dagboekkoppeling Kostenplaats BTW-code Rekening Omschrijving V&W verplicht Kostenplaats verplicht

Nadere informatie

AEM Administraties Onderwijslicentie D EUR Opgave 13a - AEM Samengevat. Bal Dagboekkoppeling

AEM Administraties Onderwijslicentie D EUR Opgave 13a - AEM Samengevat. Bal Dagboekkoppeling Datum: 16-08-12 Tijd: 12:15:36 AEM Administraties Onderwijslicentie Opgave 13a - AEM Samengevat Bladzijde: 1 Bal Dagboekkoppeling Kostenplaats BTW-code Rekening Omschrijving V&W verplicht Kostenplaats

Nadere informatie

Debiteuren. Debiteuren. Samengevat. Debiteurnummer Zoekcode Bezoekadres Telefoon Rek. deb/cred BTW-nummer

Debiteuren. Debiteuren. Samengevat. Debiteurnummer Zoekcode Bezoekadres Telefoon Rek. deb/cred BTW-nummer Tijd: 11:05:26 Inktboer - EUR Debiteuren Debiteuren Samengevat Debiteurnummer Zoekcode Bezoekadres Telefoon Rek. deb/cred Fax BTW-nummer Postadres Bankrekening/Bank BTW-code deb/cred Contactpersoon Groep

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Periode: 2 Eindsaldo: 1.045,60 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Periode: 2 Eindsaldo: 1.045,60 Betalingsconditie: Datum: 23-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 11:27:54 Opgave 12a - AEM Dagboeknaam: Kasboek Dagboek/Blz: 10 /1 Omschrijving: Kasmutaties 2 t/m 4 februari 2012 Bet.ref: Gekoppelde

Nadere informatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II

Nadere informatie

Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil Datum: 09-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 09:46:46 B-2010 - EUR Opgave 7a: AEM Standaard Dagboek/Blz: 20 /1 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Omschrijving: Afschrift

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 21-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:46:23 B-2012 - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 01-05-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:10:03 Duindam - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Periode: 2 Eindsaldo: 1.046,60 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Periode: 2 Eindsaldo: 1.046,60 Betalingsconditie: Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:29:21 Opgave 11a: AEM Dagboeknaam: Kasboek Dagboek/Blz: 10 /1 Omschrijving: Kasmutaties 2 t/m 4 februari 2010 Bet.ref: Gekoppelde

Nadere informatie

Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil Datum: 18-06-09 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 12:59:03 Opgave 10a AEM Standaard Dagboeknaam: Kasboek Dagboek/Blz: 10 /1 Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Omschrijving:

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Datum: AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 08:49:21 Superkeukens - EUR Opgave 11a - AEM Standaard

Datum: AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 08:49:21 Superkeukens - EUR Opgave 11a - AEM Standaard Datum: 22-12-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 08:49:21 Opgave 11a - AEM Standaard Dagboeknaam: Kasboek Dagboek/Blz: 10 /1 Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Omschrijving:

Nadere informatie

Doc/Fac Datum Per Omschrijving Debet Credit Open

Doc/Fac Datum Per Omschrijving Debet Credit Open Tijd: 14:00:1 B-2010 - EUR Opgave a: AEM Crediteurnummer: 1401 Verzamelrekening: 140 Bedrijfsnaam: Kip Nederland bv Rekeningnaam: Crediteuren 12402 26-03-10 12666 28-04-10 12911 1-0-10 inkoopfactuur 71677

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Examenopgaven proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het aantal

Nadere informatie

Examentraining BKB AFDELING

Examentraining BKB AFDELING VERVANGINGSKATERN 2 BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2 7 Examentraining BKB AFDELING BELANGRIJK: Op de Associatie-examens staan de meeste AccountView-dagboeken ingesteld op bruto-invoer. Tijdens de NOI-cursus

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil Datum: 23-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 09:18:56 E-2012 - EUR Opgave 9a - AEM Dagboek/Blz: 90 /1 Omschrijving: Verkoopcontract 120425 Periode: 2 Datum Deb/Cred Rekening

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Datum: 11-06-09 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 11:13:33 A-2008 - EUR Opgave 4a EM Debiteurnumm Bedrijfsnaam Plaats of plaats

Datum: 11-06-09 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 11:13:33 A-2008 - EUR Opgave 4a EM Debiteurnumm Bedrijfsnaam Plaats of plaats Bladzijde: 1 Tijd: 11:13:33 Opgave 4a EM Debiteurnumm Bedrijfsnaam Plaats of plaats postadres Telefoon zakelijk Saldo 1305 Valker Stavin bv Emmeloord 0527 616533 11.539,50 1310 TPI Accountants Groningen

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Datum: 17-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 10:21:57 G-2012 - EUR Opgave 4a - AEM Debiteurnumm Bedrijfsnaam Plaats of

Datum: 17-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 10:21:57 G-2012 - EUR Opgave 4a - AEM Debiteurnumm Bedrijfsnaam Plaats of Bladzijde: 1 Tijd: 10:21:57 Opgave 4a - AEM Debiteurnumm Bedrijfsnaam Plaats of plaats postadres Telefoon zakelijk Saldo 1302 Veiling Dutch Flora Naaldwijk 0174 633330 11.786,00 1303 Ikazia Ziekenhuis

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Examen-P03 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Uitwerkingen

Examen-P03 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Uitwerkingen Examen-P03 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Uitwerkingen Deel I Journaalposten 1. 4 punten 860 900,00 176 159,60 880 60,00 120 999,60 2. 2 punten 156 360,00 171 68,40 110 428,40 3. 3 punten 080 20.000,00 156

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Periode: 6 Betalingsconditie:

Periode: 6 Betalingsconditie: Datum: 21-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:25:06 B-2012 - EUR Opgave 8a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 90 /1 Omschrijving: Memoriaal 1 Periode: 6 02-06-12 702 Winkelvoorraad

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Toetsterm 1.2.1

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Doc/Fac Datum Per Omschrijving Debet Credit Open

Doc/Fac Datum Per Omschrijving Debet Credit Open Datum: 20-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 09:44:47 B-2012 - EUR Opgave a - AEM Crediteurnummer: 1401 Verzamelrekening: 140 Bedrijfsnaam: Kip Nederland bv Rekeningnaam: Crediteuren

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Boekhouden Uitbreidingsstof 1 Antwoordenboek Inhoudsopgave Antwoorden opgaven hoofdstuk 1 t/m 9... 3 Antwoorden en normering proefexamen Associatie... 17 Antwoorden

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView Proefexamen met AccountView Beschikbare tijd: 90 minuten 15081 15081 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheden

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300 Opgave 8.1 a. 110 Rabobank 120.000 071 Aan Onderhandse lening 120.000 b. 470 Interestkosten 600* 153 Aan Nog te betalen bedragen 600 * 6% 120.000 / 12 = 600 c. 071 Onderhandse lening 5.000 153 Nog te betalen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83 Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen In dit hoofdstuk gaan we werken met de administratie van Superkeukens, administratie E. Leest u de voorinformatie goed door. Superkeukens verkoopt keukens aan particulieren

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79.

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79. Opgave 9.1 a. 420 Huisvestingskosten 1.500 080 Aan Voorziening onderhoud 1.500 b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: 70.000 + 6 maanden 1.500 = 79.000 080 Voorziening onderhoud 79.000 420 Huisvestingskosten

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Periode: 6 Betalingsconditie:

Periode: 6 Betalingsconditie: Datum: 11-06-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 11:24:01 Duindam - EUR Dagboek/Blz: 90 /1 Omschrijving: Memoriaal 1 02-06-12 702 Winkelvoorraad 16.400,00 Dorema: 20 voortenten Maxima

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 4

handel en administratie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 4 handel en administratie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 4 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 5 JUNI 2007 NAMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 5 JUNI 2007 NAMIDDAG P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 5 JUI 7 AMIAG.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen.

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie