EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)"

Transcriptie

1 EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden ingeleverd. Dit examen bestaat uit de volgende onderdelen: - Theorievragen 9 punten - Journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een (sub)grootboekrekening. 30 punten - Computerboekhouden met AccountView 21 punten

2 DEEL 1 THEORIEVRAGEN Noteer de letter van het juiste antwoord op het uitwerkingenblad. 1. Bewering 1: Alleen de grootboekrekeningen uit rubriek 4 en 8 op de saldibalans gaan naar de resultatenrekening. Bewering 2: Van de rekening Nog te betalen bedragen gaat het bedrag op de saldibalans naar de resultatenrekening. A Beide beweringen zijn juist. B Beide beweringen zijn onjuist. C Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. D Bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist. 2. Een debetsaldo van de rekening privé van de eigenaar van een eenmanszaak wordt aan het einde van het boekjaar A bij het eigen vermogen opgeteld. B van het eigen vermogen afgetrokken. C meegenomen en heropend in het nieuwe jaar. D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 3. In het buitenlands betalingsverkeer kennen we de IBAN-code, dat is A een code om een bank te identificeren. B een code om in het buitenland gemakkelijk over geld te kunnen beschikken. C een code op buitenlandse bankbiljetten. D een uniek internationaal bankrekeningnummer. 4. Een credit-verkoopnota wordt op de grootboekrekening debiteuren: A gecrediteerd voor het bedrag exclusief btw. B gedebiteerd voor het bedrag exclusief btw. C gecrediteerd voor het bedrag inclusief btw. D gedebiteerd voor het bedrag inclusief btw. 5. Welke van de onderstaande premies heeft geen betrekking op de onderneming en moet derhalve op de rekening privé cq. de rekening courant worden geboekt: A premie Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). B premie aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). C premie bedrijfsschadeverzekering. D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. Examen BKB 1/27

3 6. Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Een onderneming met rechtspersoonlijkheid is een organisatie die bezittingen en schulden kan hebben. Bewering 2: Een voorbeeld van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is een vennootschap onder firma. A Beide beweringen zijn juist. B Beide beweringen zijn onjuist. C Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. D Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. 7. Een overzicht waarop van alle grootboekrekeningen het verschil tussen de debet-telling en de credittelling is vermeld, is een: A balans. B proefbalans. C saldibalans. D winst-en-verliesrekening. 8. Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Het doel van de administratieve organisatie is overzicht te houden op de financiële administratie. Bewering 2: De interne controle wordt uitgevoerd door een accountant. A Beide beweringen zijn juist. B Beide beweringen zijn onjuist. C Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. D Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. 9. Hieronder staan drie grootboekrekeningen: 1) 070 Aandelenkapitaal 2) 498 Betalingsverschillen 3) 200 Kruisposten Van welke grootboekrekeningen gaat het bedrag op de saldibalans naar de balans? A Alleen 1 en 2. B Alleen 1 en 3. C Alleen 2 en 3. D 1, 2 en 3. Examen BKB 2/27

4 DEEL 2 JOURNAALPOSTEN Journaliseer de volgende feiten, waarbij u de grootboekrekeningen in de voorinformatie van wijnhandel Grand Reserva bv moet gebruiken. U kunt volstaan met het vermelden van uitsluitend de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen. De opgaven hebben betrekking op boekjaar Inkoopnota Van Leon Colaris Wijnhandel bv is de volgende factuur ontvangen wegens geleverde wijnen en exclusieve wijncoolers voorzien van opdruk. 30 dozen Cabernet Sauvignon 2008 à 34,90 per doos 1.047,00 20 wijncoolers met opdruk à 14,90 298, ,00 Kwantumkorting 5% -/- 67, ,75 Btw 19% 242, , Verkoopnota Aan Gall & Gall in Warnsveld is de volgende levering in rekening gebracht: 4 dozen Cabernet Sauvignon 2002 à 59,80 per doos 239,20 2 dozen Merlot la Province 2006 à 69,75 per doos 139,50 5 wijncoolers à 19,90 per stuk 99,50 478,20 Btw 19% 90,86 Factuur totaal 569, Credit inkoopnota Creditering van Wijnhandel August & Hoorn vanwege een verstrekte omzetbonus over het jaar 2009 wegens geleverde wijnen van 800,- excl. btw 152,-. Factuurtotaal: 952,- incl. btw 13. ABN AMRO Bank Automatische incasso premie brand- en inboedelverzekering voor de winkel ad 2.560,- incl. 6% assurantiebelasting. Het betreft de periode 1 februari 2010 tot 1 februari 2011 (Een factuur wordt niet gezonden en dus niet afzonderlijk geboekt). Examen BKB 3/27

5 14. Kas Recapitulatie kas week 1. Totaal Btw Netto Ontvangsten: - verkopen wijnen 2.677, ,- 7,50 - verkopen overige artikelen 2.082, , ,- 15. Kas Recapitulatie kas week 1. Totaal Btw Netto Uitgaven: - storting bij ABN AMRO Bank 4.000,- - opname door directie, dhr. Cru 300,- 16. Memoriaal De afschrijvingen over de maand januari moet nog worden geboekt. De afschrijving op het bedrijfspand bedraagt 1.500,- en de afschrijving op de inventaris 1.000, Memoriaal Na inventarisatie blijkt dat de voorraad wijnen 700,- te hoog in de administratie is opgenomen. Een gedeelte betreft het privégebruik van de directie. Het gaat om een bedrag van 300,- excl. 57,- btw. Van het restant is de reden niet bekend en dient ten laste van rekening 900 Incidentele resultaten te worden gebracht. 18. Memoriaal Met de gemeente is een contract gesloten inzake deelname aan de Voorjaarsmarkt Per kraam moet een bedrag van 200,- worden betaald. Volgens het contract zal het wijnmuseum 2 kramen huren, zodat in totaal 400,- moet worden betaald. De desbetreffende factuur is nog niet ontvangen. 19. Memoriaal Wegens te late betaling van de af te dragen omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2009 is een verzuimboete opgelegd van 500,-. Deze boete moet voor 15 februari betaald worden. Examen BKB 4/27

6 SAMENSTELLEN GROOTBOEKREKENING 20. Stel op het daarvoor bestemde formulier aan de hand van de onderstaande gegevens de grootboekrekening 140 Crediteuren over de laatste week van de maand januari 2010 samen. Sluit de rekening af per 31 januari 2010 en heropen de rekening per 1 februari Overige gegevens: 25-1 Saldo schuld aan crediteuren , Gekocht op rekening voor een totaal bedrag van ,- excl ,- btw. Factuurtotaal ,- incl. btw Per ABN AMRO bank betaald aan crediteuren 7.500, Creditnota van een crediteur ontvangen voor een bedrag van 500,- excl. 95,- btw. Factuurtotaal 595,- incl. btw Verkocht op rekening voor een totaal bedrag van 1.580,- excl. 300,20 btw. Factuurtotaal 1.880,20 incl. btw. De inkoopwaarde van de omzet was 750,- excl. 19% btw. Examen BKB 5/27

7 DEEL 3 ACCOUNTVIEW Onderhoud stambestanden Maak gebruik van de bijlage Voorinformatie Grand Reserva bv. 21. Breng de volgende wijzigingen aan in het bijbehorende stambestand. Met ingang van 1 februari 2010 heeft Wijnhandel Grand Reserva bv een contract gesloten met Medoc Nederland bv voor de levering en verkoop van Medoc wijnen uit Spanje. De gegevens van de nieuwe crediteur (1405) zijn: Medoc Nederland bv Van der Veldelaan AB Rijswijk Postbus BA Rijswijk Telefoon: Fax: ABN AMRO Kredietlimiet ,00 Maak een PDF van de gedetailleerde stamgegevens van crediteur 1405 en sla deze op onder de naam: Opdracht 21, uw examennummer. Examen BKB 6/27

8 BOEKINGEN 22. Verwerk onderstaande inkoopfactuur in het Inkoopboek. Zie voor ontvangst van de nieuwe en de geretourneerde goederen memoriaalbon 301 (zie opdracht 26). Maak een gedetailleerd invoerverslag van onderstaande inkoopfactuur, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 22, uw examennummer. Van Bilsen bv Korvelseweg Korvelseweg 45, 45, JB JB Tilburg Tilburg Postbus Postbus 1437, 1437, AR AR Tilburg Tilburg Tel: Tel: ABN ABN AMRO: AMRO: Wijnhandel Grand Reserva bv Bourgognelaan GN BREDA Tilburg, 11 februari 2010 Factuurnr Deb.nr Inkoopfactuurnr: Ontvangen op: 12 februari 2010 Inzake de levering van wijnen. Geleverd: 20 dozen Muriel Rioja Reserva 2001 à 105,- per doos 2.100,00 Rabat 15% -/- 315, ,00 Btw 19% 339,15 Factuurtotaal 2.124,15 Wij verzoeken u het bovengenoemde bedrag ad 2.124,15 binnen 30 dagen over te maken op rekeningnummer ABN AMRO: t.n.v. Van Bilsen bv, Tilburg Handelsregister Tilburg nr , btw-nummer B.01 Examen BKB 7/27

9 23. Verwerk onderstaande credit-inkoopfactuur in het Inkoopboek. De verzendbon is reeds geboekt. Maak een gedetailleerd invoerverslag van de onderstaande inkoopfactuur, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 23, uw examennummer. Van Bilsen bv Korvelseweg 45, 5025 JB Tilburg Postbus 1437, 5001 AR Tilburg Tel: ABN AMRO: Wijnhandel Grand Reserva bv Bourgognelaan GN BREDA C r e d i t n o t a Tilburg, 13 februari 2010 Factuurnr Deb.nr Inkoopfactuurnr: Ontvangen op: 14 februari 2010 Inzake terugzending van enkele dozen verkeerd geleverde wijn. Retour ontvangen: 3 dozen Castillo de Borgia 2007 Rosé à 85,- per doos 255,00 Rabat 15% -/- 38,25 216,75 Btw 19% 41,18 Factuurtotaal 257,93 Wij verzoeken u het bovengenoemde bedrag ad 257,93 te verrekenen met de nog openstaande facturen. Handelsregister Tilburg nr , btw-nummer B.01 Examen BKB 8/27

10 24. Verwerk onderstaande verkoopfactuur in het Verkoopboek. Zie voor de voorraadmutatie memoriaalbon 302 (zie opgave 26). Maak een gedetailleerd invoerverslag van onderstaande verkoopfactuur, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 24, uw examennummer. Wijnhandel Grand Reserva b.v. Bourgognelaan GN Breda : : : : Breda, 21 februari 2010 Gall & Gall Postbus AA WARNSVELD Factuurnummer: Debiteurnummer: 1304 Aan u geleverd: 5 dozen Pinot Blanc delle Venezie ,00 5 dozen Pinot Blanc Sud Africa ,00 Korting 5% -/- 53, ,00 Btw 19% 191,33 Factuurtotaal 1.198,33 Wij verzoeken u het bovengenoemde bedrag ad 1.198,33 binnen 14 dagen over te maken op ABN AMRO Bank rekeningnummer t.n.v. Wijnhandel Grand Reserva bv, Breda De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wijnhandel Grand Reserva bv zijn van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda Handelsregister , btw-nummer B.01 IBAN: NL97PSTB , BIC PSTBNL21 Examen BKB 9/27

11 25. Verwerk onderstaand bankafschrift in het Bankboek. Betalingsverschillen kleiner dan 2,00 dienen direct te worden afgeboekt. Als boekdatum mag u de datum van het afschrift overnemen. Maak een gedetailleerd invoerverslag van onderstaand bankafschrift, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 25, uw examennummer. Rekeningafschrift Wijnhandel Grand Reserva bv Bourgognelaan GN Breda Soort rekening Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr. ZAKENREKENING Vorig saldo in Nieuw saldo in Totaal afgeschreven in Totaal bijgeschreven in ,25 -/DEBET ,25 -/DEBET , ,00 Rentedatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) Brandverzekering periode 03/ 10-02/ 11 Polisnummer: , Nuon elect. feb. Aut. afschrijving. Klantnr btw 209,48 Bourgognelaan 62, 6215 GN Breda 1.312, Debetrente januari , Wijnhandel August & Hoorn, facturen en , Kasstorting 5.000,00 Examen BKB 10/27

12 26. Verwerk onderstaande memoriaalbonnen 301 tot en met 303 in het Memoriaalboek. Maak een gedetailleerd invoerverslag van de memoriaalboekingen 301 tot en met 303, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: Opdracht 26, uw examennummer. Memoriaalbon 301 datum: De ontvangst van de goederen van inkoopfactuur moet nog worden geboekt. Ontvangen: 20 dozen Muriel Rioja Reserva ,00 Memoriaalbon 302 datum: De levering van de met verkoopfactuur gefactureerde goederen zijn uit het magazijn verzonden en moet nog worden geboekt. Inkoopwaarde 5 dozen Pinot Blanc delle Venezie ,00 Inkoopwaarde 5 dozen Pinot Blanc Sud Africa ,00 510,00 Memoriaalbon 303 datum: Wegens de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat is het oude apparaat buiten gebruik gesteld. Het oude apparaat had een aanschafwaarde van 2.500,- excl. btw (zie rek. 020). Hierop was reeds 80% afgeschreven (zie rek. 021). Het oude apparaat is aan een goed doel geschonken. Van bovenstaande is nog niets geboekt. Rapportage 27. Vervaardig de saldilijst Debiteuren per 28 februari 2010, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: "27, uw examennummer ". 28. Vervaardig een openstaande postenlijst van Bastion Hotels per 28 februari 2010, maak hiervan een PDF en sla deze op onder de naam: "28, uw examennummer ". EINDE EXAMEN Examen BKB 11/27

13 Voorinformatie Grand Reserva bv In de voorinformatie van dit deel staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen die geldt voor alle te verrichten opdrachten bij het onderdeel Computerboekhouden met AccountView. De beginsituatie is reeds in het boekhoudprogramma ingevoerd. De gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - openingsbalans per 1 januari 2010; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 januari Deze voorinformatie is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden ingeleverd.

14 Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Wijnhandel Grand Reserva bv, groot- en kleinhandel in wijnen. Directeur en tevens eigenaar van het bedrijf is de heer G. Cru. De wijnhandel heeft zich gespecialiseerd in wijnen uit Spanje en Frankrijk. Daarnaast worden ook wijnen uit diverse andere landen in het assortiment opgenomen. Naast de handel in wijnen is de eigenaar van de wijnhandel, de heer Cru, bezig met het opzetten van een wijnmuseum. Dit museum zal op korte termijn worden geopend. Bij verkoop op rekening aan afnemers die niet in het stambestand Debiteuren zijn opgenomen, wordt de vordering geregistreerd in de subadministratie op 1399 Diverse Debiteuren. Grand Reserva bv past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. Bij de inkoop van wijnen en overige artikelen wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 720 Inkopen. Deze rekening wordt gemuteerd bij ontvangst of retourzending van de goederen en bij ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. De eventuele transportkosten bij inkopen worden rechtstreeks op de betreffende kostenrekening geboekt. Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 13/27

15 Overzicht Grootboekrekeningen Rubriek Bedrijfspand 011 Afschrijving bedrijfspand 020 Inventaris 021 Afschrijving inventaris 030 Bedrijfsauto's 031 Afschrijving bedrijfsauto's 040 Inrichting wijnmuseum 041 Afschrijving inrichting wijnmuseum 045 Museumcollectie 050 Aandelenkapitaal 060 Algemene reserve 070 6% Hypothecaire lening o/g 090 Rekening-courant directie Rubriek Kas 110 ABN AMRO bank 120 ING bank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 159 Te betalen lonen 160 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Te betalen omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 180 Te betalen vennootschapsbelasting Rubriek Kruisposten Rubriek Loonkosten 402 Sociale lasten werkgever 403 Overwerkvergoeding 404 Reiskostenvergoeding 405 Representatiekosten 409 Overige personeelskosten 420 Afschrijvingskosten 430 Interestkosten 440 Administratiekosten 450 Huisvestingskosten 460 Transportkosten derden 470 Verkoopkosten 480 Autokosten 490 Overige kosten 498 Betalingsverschillen Rubriek Voorraad wijnen 710 Voorraad overige artikelen 720 Inkopen Rubriek Inkoopprijs verkopen wijnen 801 Inkoopprijs verkopen overige artikelen 850 Opbrengst verkopen wijnen 851 Opbrengst verkopen overige artikelen 860 Verleende kortingen Rubriek Incidentele resultaten 950 Vennootschapsbelasting Overzicht btw-codes 1 btw 19% verkoop 3 btw 6% verkoop 11 btw 19% aankoop 13 btw 6% aankoop Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 14/27

16 Overzicht Debiteuren 1301 Bastion Hotels Marwijk Kooystraat BX Amsterdam Postbus: AA Amsterdam tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnkoperij De Braak JL Oosterhout Oomen/Zanden Postbus: AA Oosterhout tel: fax: Rabobank: kredietlimiet: , Mitra's Wijn Paletplein JC Tilburg Postbus: - - tel: Fax: ABN AMRO: kredietlimiet: , Gall & Gall Dreiumme CN Warnsveld Wijnhandel Postbus: AA Warnsveld tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Diverse adres: - Debiteuren postbus: - tel: - fax: - bank: - kredietlimiet: - Overzicht Crediteuren 1401 Leon Colaris Franklinstraat DK Weert Wijnhandel bv Postbus: AB Weert tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel Brusselsestraat PH Maastricht August & Hoon Postbus: AC Maastricht tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel/Import Haarlemmerstraat EH Amsterdam Chabrol Postbus: AA Amsterdam tel: fax: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel Korvelseweg JB Tilburg Van Bilsen bv Postbus: AR Tilburg tel: fax: ABN AMRO: kredietlimiet: ,- Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 15/27

17 Balans van Wijnhandel Grand Reserva bv per 1 januari 2010 Rek.- nrs. Namen van de rekeningen Debet Credit 010 Bedrijfspand , Afschrijving bedrijfspand , Inventaris , Afschrijving inventaris 9.500, Bedrijfsauto's , Afschrijving bedrijfsauto's , Inrichting wijnmuseum , Aandelenkapitaal , Algemene reserves , % Hypothecaire lening o/g , Rekening-courant directie 7.500, Kas 1.125, ABN AMRO bank , ING bank 7.100, Debiteuren , Crediteuren , Vooruitbetaalde bedragen 1.248, Nog te ontvangen bedragen 750, Vooruitontvangen bedragen 1.800, Nog te betalen bedragen 7.175, Af te dragen loonheffingen 5.744, Af te dragen btw 5.934, Te betalen vennootschapsbelasting , Voorraad wijnen , Voorraad overige artikelen ,00 Totaal , ,00 Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 16/27

18 Openstaande posten Debiteuren per 1 januari 2010 Deb. Naam Ons Datum Bedrag nr. debiteur fact.nr. factuur 1301 Bastion Hotels , ,00 creditnota 1302 Wijnkoperij ,00 Oomen/Zanden , Mitra's Wijn , ,00 creditnota , Gall & Gall ,00 Wijnhandel , , Diverse debiteuren St. Bakker ,00 P. Pietersen ,00 A. Zuiddijk ,00 Totaal ,00 Openstaande posten Crediteuren per 1 januari 2010 Cred. Naam Ons Lev. Datum Bedrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur 1401 Leon Colaris / ,00 Wijnhandel bv 1402 Wijnhandel A ,00 August & Hoon C ,00 creditnota 1403 Wijnhandel/Impornota ,00 credit- Chabrol , Wijnhandel / ,00 Van Bilsen bv / ,00 creditnota Totaal ,00 Einde voorinformatie Examen BKB, Voorinformatie Wijnhandel Grand Reserva bv 17/27

19 UITWERKINGEN Theorievragen 1 punt per vraag Opgave Antwoord 1. B 2. B 3. D 4. C 5. A 6. A 7. C 8. B 9. B Journaalposten 10. (2 punten) Rek. Debet Credit , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , (2 punten) Rek. Debet Credit , , , (3 punten) Rek. Debet Credit , , , (2 punten) Rek. Debet Credit , ,00 Uitwerkingen Examen BKB 18/27

20 17. (3 punten) Rek. Debet Credit , , , , (2 punten) Rek. Debet Credit , , (2 punten) Rek. Debet Credit , , Samenstellen grootboekrekening (5 punten) 140 CREDITEUREN Debet Credit Dat. Omschrijving Bedrag Dat. Omschrijving Bedrag 28-1 Betaald aan crediteuren Balans Creditnota Gekocht op rekening Naar Balans Tellingen Tellingen Van Balans Computerboekhouden met AccountView 21. (1 punt) 22. (2 punten) 23. (2 punten) 24. (2 punten) 25. (5 punten) 26. (7 punten) 27. (1 punt) 28. (1 punt) Uitwerkingen Examen BKB 19/27

21 Datum: Vraag 21 (1 punt) Bladzijde: 1 Tijd: 11:34:21 D EUR Crediteuren Gedetailleerd Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1405 MEDOC Medoc Nederland BV Medoc Nederland BV Van der Veldelaan AB RIJSWIJK NEDERLAND Postadres: Medoc Nederland BV Postbus BA RIJSWIJK NEDERLAND Telefoon: Mobiel: Fax: Website: Verzamelrekening: 140 Notitie: Taalcode: Geblokkeerd: Nee Groep: Standaardrekening: Geblokk voor autom bet: Nee Geblokk voor aanmaningen: Nee Autom incasso toegestaan: Nee Ook als debiteur tonen: Nee Max.incassobedrag: 0,00 BTW-nummer: BTW-code: Verificatiedatum: - - Postbankrekening zuiver: Nee Bankrekening 1: Bankrekening 2: Betalingskenmerk: Extern debiteurnr: Betalingsconditie: Kredietlimiet: ,00 Factuurkorting: 0 Factuurdebiteur: Valutacode: Prijslijst artikelprijzen: Prijslijst percentages: Inkoper: Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Crediteur loonbel: Loonbel.nummer: Perc loonbel: 0 Debiteur UWV: Aansluitnr UWV: Percentage UWV: 0

22 Datum: Vraag 22. (2 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 11:44:47 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Inkoopboek Dagboek/Blz: 60 /1 Omschrijving: Fact.nr Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Inkopen , , Wijnhandel Van Bilsen bv 20 dozen Muriel Rioja Reserva Totaal bladzijde: 339, ,15 Totaal dagboek: 339, ,15 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

23 Datum: Vraag 23. (2 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 11:52:55 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Inkoopboek Dagboek/Blz: 60 /2 Omschrijving: Creditnota Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Inkopen 11-41,18-257, Wijnhandel Van Bilsen bv Retourzending Castillo Totaal bladzijde: -41,18-257,93 Totaal dagboek: -41,18-257,93 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

24 Datum: Vraag 24. (2 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 12:01:36 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Verkoopboek Dagboek/Blz: 70 /1 Omschrijving: Factuur Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Opbrengst verkopen wijnen 1 201, , Gall & Gall Wijnhandel 10 dozen wijn Verleende kortingen 1-10,07-63, Gall & Gall Wijnhandel Korting 5% Totaal bladzijde: 191, ,33 Totaal dagboek: 191, ,33 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

25 Datum: Bladzijde: Tijd: Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie: Gekoppelde rekening: Beginsaldo: Periode: Eindsaldo: Betalingsconditie: Loonbelasting: G-rekening: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Totaal bladzijde: Totaal dagboek: Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

26 Datum: Vraag 26. (7 punten) Bladzijde: 1 Tijd: 12:23:37 Invoerverslag Gedetailleerd Dagboeknaam: Memoriaal Dagboek/Blz: 90 /1 Omschrijving: Memoriaal Bet.ref: Notitie: Periode: 2 Betalingsconditie: G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Aantal Venn.nr Gewicht Voorraad wijnen 1.785,00 20 dozen Muriel Inkopen ,00 20 dozen Muriel Inkoopprijs verkopen wijnen 510,00 10 dozen wijn Voorraad wijnen -510,00 10 dozen wijn Afschrijving inventaris 2.000,00 oude kopieerapp Incidentele resultaten 500,00 oude kopieerapp Inventaris ,00 oude kopieerapp. 1 Totaal bladzijde: 0 0 Totaal dagboek: Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil

27 Datum: Vraag 27. (1 punt) Bladzijde: 1 Tijd: 12:25:21 Saldilijst Peildatum: Debiteuren Debiteur Bedrijfsnaam Saldo 1301 Bastion Hotels , Wijnkoperij Oomen/Zanden , Mitra's Wijn , Gall & Gall Wijnhandel , Diverse Debiteuren 3.110,00 Totaal rapport: ,33

28 Datum: Vraag 28. (1 punt) Bladzijde: 1 Tijd: 12:27:52 Openstaande posten: Debiteuren Peildatum: Debiteur: 1301 Zoekcode: BASTION Naam: Bastion Hotels Contactpers: Telefoon: Kredietlimiet: Doc/Fac Datum Omschrijving Bter Bkrt Factuurbedrag Dgn Vervallen Dgn Open * G Verkoopfactuur , , , Verkoopcreditnota , , ,00 Totaal debiteur: , , ,00 Totaal rapport: , , ,00

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie