Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen."

Transcriptie

1 asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare examentijd is 150 minuten. Je mag gebruik maken van de volgende hulpmiddelen: Woordenboek Rekenmachine

2 2012 Nederlandse ssociatie voor Praktijkexamens asiskennis oekhouden (K )

3 Het examen bestaat uit drie delen. eel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). eel II omvat het journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een (sub)grootboekrekening. eel III omvat opdrachten in ccountview: het onderhouden van stambestanden, het boeken van een aantal mutaties en het samenstellen en toelichten van een rapportage. eel I Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1: 1 punt Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? ewering 1: ewering 2: Een bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. e loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. eide beweringen zijn juist. eide beweringen zijn onjuist. ewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. ewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Vraag 2: 1 punt e Wet Werk en Inkomen naar rbeidsvermogen (WI) wordt uitgevoerd door? e elastingdienst. e gemeenten. e Sociale Verzekeringsbank. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Vraag 3: 1 punt Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? ewering 1: ewering 2: Een onderneming met rechtspersoonlijkheid is een organisatie die bezittingen en schulden kan hebben. Een voorbeeld van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is een vennootschap onder firma. eide beweringen zijn juist. eide beweringen zijn onjuist. ewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. ewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Vraag 4: 1 punt Er is sprake van afnemerskrediet, indien een afnemer een korting krijgt wegens een grotere afname tegelijk. een rembourszending betaalt. enige tijd na levering mag betalen. vooruit moet betalen. asiskennis oekhouden (K ) Pagina 3 van 14

4 Vraag 5: 1 punt Voor binnenlandse betalingen is alleen een IN-nummer verplicht. is alleen een I-nummer verplicht. zijn een IN-nummer en een I-nummer verplicht. zijn geen van beide nummers verplicht. Vraag 6: 1 punt Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? ewering 1: ewering 2: Het doel van de administratieve organisatie is overzicht te houden op de financiële administratie. e interne controle wordt uitgevoerd door een accountant. eide beweringen zijn juist. eide beweringen zijn onjuist. ewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. ewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Vraag 7: 1 punt Een zojuist verzonden aanmaning tot betaling wordt niet gearchiveerd opgeborgen in het dynamisch archief. opgeborgen in het statisch archief. opgeborgen in het semi-statisch archief. Vraag 8: 1 punt Een overzicht waarop van alle grootboekrekeningen het verschil tussen de debettelling en de credittelling is vermeld, is een balans. proefbalans. saldibalans. winst-en-verliesrekening. Vraag 9: 1 punt Hieronder staan drie grootboekrekeningen: andelenkapitaal etalingsverschillen Kruisposten Van welke grootboekrekeningen gaat het bedrag op de saldibalans naar de balans? lleen 1 en 2. lleen 1 en 3. lleen 2 en 3. 1, 2 en 3. asiskennis oekhouden (K ) Pagina 4 van 14

5 Voorinformatie uindam voor de opdrachten van deel II en deel III In deze voorinformatie staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen, die geldt voor alle te maken opdrachten in zowel deel II van het examen als in deel III. Voor het gedeelte computerboekhouden is deze beginsituatie reeds in het boekhoudprogramma ccountview ingevoerd. e gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - saldibalans per 31 mei 2012; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 juni Het examen heeft betrekking op de boekhouding van uindam Recreatiecentrum te Wateringen. e eigenaar van het bedrijf is de heer W. uindam. In het recreatiecentrum worden nieuwe en gebruikte caravans verkocht. Het bedrijf is dealer van caravanmerken Kip, Knaus en Wilk. e nieuwe caravanmodellen staan opgesteld in de showroom en de overige caravans staan gestald op het buitenterrein. uindam Recreatiecentrum beschikt eveneens over een winkel en een werkplaats. In de winkel worden caravanaccessoires en campingartikelen verkocht zowel tegen contante betaling als op rekening. In de werkplaats worden reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan caravans verricht. e opbrengst hiervan wordt geboekt op de grootboekrekening 853 Opbrengst reparaties en onderhoud. e gebruikte materialen en onderdelen worden afgeboekt van de grootboekrekening 703 Voorraad materialen en onderdelen werkplaats en geboekt op de grootboekrekening 803 Kosten reparaties en onderhoud. ij inkoop van caravans, materialen en onderdelen voor de werkplaats en goederen voor de winkelvoorraad wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 720 Inkopen. eze rekening wordt gemuteerd bij ontvangst of retourzending van de goederen en bij ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. e eventuele bijkomende kosten worden rechtstreeks geboekt op de betreffende tussenrekening. Van drie grote afnemers is er een aparte rekening opgenomen in de subadministratie ebiteuren. Van de overige afnemers wordt de vordering geboekt op de subrekening 1399 iverse ebiteuren. ij bestelling van een nieuwe caravan wordt aan de klant een aanbetaling in rekening gebracht van 5% van de catalogusprijs. uindam Recreatiecentrum past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. asiskennis oekhouden (K ) Pagina 5 van 14

6 Overzicht Grootboekrekeningen 010 Gebouwen en terreinen 015 fschrijving gebouwen 020 Inventaris 025 fschrijving inventaris 030 edrijfsauto s 035 fschrijving bedrijfsauto s 050 Eigen vermogen 051 Privé W. uindam 070 5% Hypothecaire lening o/g 100 Kas 110 ING bank 120 Rabobank 130 ebiteuren 135 anbetalingen caravans 140 rediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 159 Voorschotten lonen 160 Te betalen nettolonen 165 f te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Te betalen omzetbelasting 179 f te dragen omzetbelasting 210 Kruisposten algemeen 215 Kruisposten pin- en creditcardbetalingen 400 Loonkosten 401 Sociale lasten 409 Overige personeelskosten 420 fschrijvingskosten 430 Huisvestingskosten 450 utokosten 460 dministratiekosten 470 Verkoopkosten 480 Interestkosten 490 Overige kosten 498 etalingsverschillen 700 Voorraad nieuwe caravans 701 Voorraad gebruikte caravans 702 Winkelvoorraad 703 Voorraad materialen en onderdelen werkplaats 720 Inkopen 800 Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans 801 Kosten verkopen gebruikte caravans 802 Inkoopprijs verkopen winkel 803 Kosten reparaties en onderhoud 850 Opbrengst verkopen nieuwe caravans 851 Opbrengst verkopen gebruikte caravans 852 Opbrengst verkopen winkel 853 Opbrengst reparaties en onderhoud 860 Verleende kortingen 960 Incidentele baten en lasten Overzicht btw-codes 1 tw 19% verkoop 3 tw 6% verkoop 11 tw 19% aankoop 13 tw 6% aankoop asiskennis oekhouden (K ) Pagina 6 van 14

7 Overzicht ebiteuren 1301 aravan Rent vof adres: Maaseikerweg E Tegelen postbus: E Tegelen tel: Rabobank: kredietlimiet: , Mik caravanverhuur bv adres: e Zuidmaten PT eilen postbus: P eilen tel: N mrobank: kredietlimiet: , oppens Occasions bv adres: Velzerstraatweg LG IJmuiden postbus: IJmuiden tel: Rabobank: kredietlimiet: , iverse ebiteuren Overzicht rediteuren 1401 Kip Nederland bv adres: ellstraat Hoogeveen postbus Hoogeveen tel: Rabobank kredietlimiet: , Knaus Nederland bv adres: Rijksstraatweg Leersum postbus ZT Leersum tel: N mrobank kredietlimiet: , orema Recreatie bv adres: Havenstraat G oetinchem postbus oetinchem tel: ING bank kredietlimiet: , Gimeg MG adres: Strijkviertel PH e Meern postbus ZH e Meern tel: Rabobank kredietlimiet: ,00 asiskennis oekhouden (K ) Pagina 7 van 14

8 Saldibalans uindam Recreatiecentrum per 31 mei 2012 Rekening- Namen van de rekeningen ebet redit nrs Gebouwen en terreinen , fschrijving gebouwen , Inventaris , fschrijving inventaris , edrijfsauto s , fschrijving bedrijfsauto s , Eigen vermogen , Privé W. uindam , % Hypothecaire lening o/g , Kas , ING bank , Rabobank , ebiteuren , anbetalingen caravans , rediteuren , Vooruitbetaalde bedragen , Nog te ontvangen bedragen , Nog te betalen bedragen , f te dragen loonheffingen , Te verrekenen omzetbelasting , Verschuldigde omzetbelasting , Loonkosten , Sociale lasten , Overige personeelskosten , fschrijvingskosten , Huisvestingskosten , utokosten , dministratiekosten , Verkoopkosten , Interestkosten , Voorraad nieuwe caravans , Voorraad gebruikte caravans , Winkelvoorraad , Voorraad materialen en onderdelen werkplaats , Inkopen , Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans , Kosten verkopen gebruikte caravans , Inkoopprijs verkopen winkel , Kosten reparaties en onderhoud , Opbrengst verkopen nieuwe caravans , Opbrengst verkopen gebruikte caravans , Opbrengst verkopen winkel , Opbrengst reparaties en onderhoud , Verleende kortingen , Incidentele baten en lasten , Totaal , ,00 ========== ========= asiskennis oekhouden (K ) Pagina 8 van 14

9 Openstaande posten ebiteuren per 1 juni 2012 eb. Naam Ons atum edrag nr. debiteur fact.nr. factuur aravan Rent vof , ,00 creditnota , Mik caravanverhuur bv , ,00 creditnota , oppens Occcasions bv , iverse debiteuren: P. de Leeuw , ,00 creditnota J. de Groot ,00 P. Jaarsma , Totaal ,00 ======== Openstaande posten rediteuren per 1 juni 2012 red. Naam Ons Lev. atum edrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur Kip Nederland bv , , ,00 creditnota 1405 Knaus Nederland bv , , , ,00 creditnota 1410 orema Recreatie bv , , ,00 creditnota 1420 Gimeg MG , , Totaal ,00 ======== asiskennis oekhouden (K ) Pagina 9 van 14

10 eel II Totaal te behalen punten: 30 Journaalposten Journaliseer de volgende mutaties. Vraag 10: 4 punten redit-verkoopfactuur atum: reditnota verstuurd aan Mik caravanverhuur bv in verband met retour ontvangen winkelartikelen. 3 Mepal serviezen 30-delig, verkeerde kleur f: korting 5% TW 19% Totaal e goederen zijn heden ontvangen. e inkoopprijs van de goederen bedraagt 280,00. Vraag 11: 3 punten 540,00 27,00-513,00 97,47 610,47 Rabobank atum: Per pinpas betaald aan Tankstation e Vrijheid diesel voor de bedrijfsauto inclusief 19% btw 15,20 Incasso reinigingsrechten over de maand juni ,20 112,00 Van Tankstation e Vrijheid wordt geen factuur geboekt. Vraag 12: 3 punten ING bank atum: Ontvangen van aravan Rent vof deelbetaling factuur 81067, zoals afgesproken etaald aan Web Master kosten onderhoud abonnement website over de maand juni 2012 inclusief 19% btw 20, ,00 130,90 Van Web Master wordt geen factuur geboekt. e kosten website zijn kosten voor de afdeling Verkoop. Vraag 13: 3 punten Kas atum: Ontvangen voor een partij reeds geheel afgeboekte winkelartikelen inclusief 19% btw ad 79,83 etaald sponsorbijdrage zomertoernooi van de Tennisvereniging e Gele al dat in week 25 van de maand juni 2012 zal worden gehouden 500,00 750,00 Vraag 14: 4 punten Kas atum: Kasontvangsten winkelverkopen in week 23 Winkelverkopen met pinbetaling eze verkopen zijn inclusief 2.019,18 btw e inkoopprijs van de in week 23 verkochte winkelartikelen bedraagt 5.735, , ,00 asiskennis oekhouden (K ) Pagina 10 van 14

11 Vraag 15: 2 punten Verkoopfactuur atum: Op rekening verkocht en geleverd aan de heer S. Lacroix (diverse debiteuren) een nieuwe caravan. Kip e Luxe TK-52 TW 19% Totaal Voor voorraadmutatie zie post 16. Vraag 16: 1 punt , , ,00 Memoriaal atum: e inkoopprijs van de aan de heer S. Lacroix verkochte caravan bedraagt ,00 Zie post 15. Vraag 17: 1 punt Memoriaal atum: Een van een klant ontvangen aanbetaling voor een caravan is per ongeluk geboekt op de rekening Vooruitontvangen bedragen. Het gaat om een bedrag exclusief btw van 5.000,00 Vraag 18: 1 punt Memoriaal atum: Op 4 juni 2012 is de jaarlijkse aflossing op de 5% hypothecaire lening o/g van ,00 per ongeluk geboekt op de rekening Interestkosten. Vraag 19: 3 punten Memoriaal atum: Over de maand juni 2012 moet nog rekening worden gehouden met de volgende kosten: - verzekeringskosten gebouwen en inventaris 750,00 - te verwachten restitutie Intergas in verband met dubbel betaalde en geboekte maandtermijn van juni ,00 e verzekeringspremie wordt vooruitbetaald. Samenstellen van een grootboekrekening Vraag 20: 5 punten Stel aan de hand van de onderstaande gegevens de grootboekrekening 470 Verkoopkosten over juli 2012 samen. Sluit de rekening af per 31 juli lle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 15 juli Tellingen: debet ,00 en credit 2.220, juli Geplaatste advertentie Vakantiekrant ,00. eze kosten komen ten laste van de maand juli. 21 juli loemen voor kopers van caravans 185, juli frekening bezoeken van de heer W. uindam aan een aantal potentiële klanten 350, juli Per ongeluk op deze rekening geboekte afschrijvingskosten winkel over de maand juli 2012 van 1.050, juli Van de op 2 juli 2012 geboekte reiskosten van de heer W. uindam van 380,55 is 125,00 privé. Het hele bedrag is echter als zakelijke kosten geboekt. it is nu gecorrigeerd. asiskennis oekhouden (K ) Pagina 11 van 14

12 eel III Totaal te behalen punten: 21 e opgaven 21 tot en met 27 moeten worden gemaakt in ccountview. Onderhoud stambestanden Vraag 21: 2 punten uindam heeft een overeenkomst gesloten met een nieuwe leverancier gesloten. Het betreft Thetford bv te Etten-Leur. reng de volgende gegevens van de nieuwe leverancier aan in het desbetreffende stambestand: Nummer: 1430 Naam: Thetford bv ezoekadres: Nijverheidsweg 29, 4879 P Etten-Leur Postadres: Postbus 4255, 4870 Etten-Leur ankrelatie: ING bank Telefoonnr: Kredietlimiet: ,00 Maak een gedetailleerd overzicht van alle stamgegevens van deze crediteur en sla dit op onder de naam: 21. Vraag 22: 2 punten Inkoopfactuur atum: Ontvangen van Thetford bv te Etten-Leur factuur nr d.d. 16 juni Geleverd: iverse chemische toiletten, volgens specificatie 5 inbouwkoelkasten IK 47 TW 19% Totaal e goederen zijn nog niet ontvangen , , , , ,50 Verwerk inkoopfactuur in het Inkoopboek. Maak een standaardinvoerverslag van inkoopfactuur en sla dit op onder de naam: 22. Vraag 23: 2 punten redit-inkoopfactuur atum: Ontvangen van Gimeg MG bv te e Meern credit-factuur nr d.d. 17 juni Retour ontvangen: 5 voortenten Sunline actiekorting Sunline 10% TW 19% Totaal credit e goederen zijn reeds retour gezonden ,00 215, ,00 367, ,65 Verwerk credit-inkoopfactuur in het Inkoopboek. Maak een standaardinvoerverslag van credit-inkoopfactuur en sla dit op onder de naam: 23. asiskennis oekhouden (K ) Pagina 12 van 14

13 Vraag 24: 3 punten Verkoopfactuur atum: Verkocht en geleverd aan oppens Occasions d.d. 5 juni 2012 diverse kampeerartikelen. 10 luifels Soleil XL à 290,00 10 kampeertafels Grando à 75,00 f: korting op luifels Soleil, 10% van 2.900,00 TW 19% Totaal Voor de voorraadmutaties zie memoriaalbon ,00 750, ,00 290, ,00 638, ,40 Verwerk verkoopfactuur in het Verkoopboek. Maak een standaardinvoerverslag van verkoopfactuur en sla dit op onder de naam: 24. Vraag 25: 4 punten ING bank fschriftnr. 23 atum: Vorig saldo (verschuldigd) ,00 f ij J. de Groot, factuur nr Knaus Nederland factuur nrs en frekening accountant over 2011 inclusief 19% btw 190,00 ijschrijving pinpas- en creditcardbetalingen week , ,00 Nieuw saldo (verschuldigd) ,40 etalingsverschillen kleiner dan 2,00 moeten direct worden geboekt. e factuur van de accountant wordt niet geboekt. Met de afrekening van de accountant over 2011 is eind 2011 rekening gehouden , ,60 Verwerk afschriftnummer 23 in het ankboek ING. Maak een standaardinvoerverslag van afschriftnummer 23 en sla dit op onder de naam: 25. Vraag 26: 5 punten Er volgen nu drie memoriaalbonnen die achtereenvolgens moeten worden verwerkt in het Memoriaal. Memoriaalbon 601 atum: an oppens Occasions bv rechtstreeks geleverd de volgende artikelen volgens verkoopfactuur 81253: luifels en kampeertafels, uit de winkelvoorraad 1.890,00 Memoriaalbon 602 atum: Voor ampingworld te Groesbeek gemonteerd op een caravan een nieuwe as en een nieuwe oplooprem en daarvoor gebruikt uit de voorraad: s en oplooprem Tevens aan ampingworld verkocht en geleverd uit de winkelvoorraad: Luifels en tafels, uit de winkelvoorraad 1.600, ,00 e factuur aan ampingworld is reeds geboekt. asiskennis oekhouden (K ) Pagina 13 van 14

14 Memoriaalbon 603 atum: Er moet nog rekening worden gehouden met de volgende afschrijvingen over juni 2012: - gebouwen - inventaris - bedrijfsauto s 1.900, , ,00 Verwerk de memoriaalbonnen 601 tot en met 603 in het Memoriaal. Maak een standaardinvoerverslag van de memoriaalbonnen 601 tot en met 603 en sla dit op onder de naam: 26. Rapportage Vraag 27: 1 punt Vervaardig de gedetailleerde Ouderdomsanalyse debiteuren per 30 juni 2012, waarop van alle debiteuren de op dat moment openstaande posten afzonderlijk zijn terug te vinden. Maak in het overzicht een splitsing van openstaande posten in: 0 t/m 30 dagen, 31 t/m 60 dagen, 61 t/m 90 dagen, langer dan 90 dagen. Sla het overzicht op onder de naam: 27. Vraag 28: 2 punten a. Geef in een korte toelichting aan waarvoor het overzicht Ouderdomsanalyse debiteuren in de praktijk wordt gebruikt. b. uindam Recreatiecentrum hanteert een krediettermijn voor afnemers van 40 dagen. Welke conclusie kunt u uit het overzicht trekken? Einde examen asiskennis oekhouden (K ) Pagina 14 van 14

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie