Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie"

Transcriptie

1 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II omvat het journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een grootboekrekening. Deel III omvat opdrachten in AccountView: het onderhouden van stambestanden, het boeken van een aantal mutaties en het samenstellen en toelichten van een rapportage. Voor het examen kunnen 60 punten worden behaald, voor deel I 9 punten, voor deel II 30 punten en voor deel III 21 punten. In deze voorinformatie staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen, die geldt voor alle te maken opdrachten in zowel deel II van het examen als in deel III. Voor het gedeelte computerboekhouden is deze beginsituatie reeds in het boekhoudprogramma AccountView ingevoerd. De gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - saldibalans per 31 mei 2012; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 juni Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Duindam Recreatiecentrum te Wateringen. De eigenaar van het bedrijf is de heer W. Duindam. In het recreatiecentrum worden nieuwe en gebruikte caravans verkocht. Het bedrijf is dealer van caravanmerken Kip, Knaus en Wilk. De nieuwe caravanmodellen staan opgesteld in de showroom en de overige caravans staan gestald op het buitenterrein. Duindam Recreatiecentrum beschikt eveneens over een winkel en een werkplaats. In de winkel worden caravanaccessoires en campingartikelen verkocht zowel tegen contante betaling als op rekening. In de werkplaats worden reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan caravans verricht. De opbrengst hiervan wordt geboekt op de grootboekrekening 853 Opbrengst reparaties en onderhoud. De gebruikte materialen en onderdelen worden afgeboekt van de grootboekrekening 703 Voorraad materialen en onderdelen werkplaats en geboekt op de grootboekrekening 803 Kosten reparaties en onderhoud. Bij inkoop van caravans, materialen en onderdelen voor de werkplaats en goederen voor de winkelvoorraad wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 720 Inkopen. Deze rekening wordt gemuteerd bij ontvangst of retourzending van de goederen en bij ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. De eventuele bijkomende kosten worden rechtstreeks geboekt op de betreffende tussenrekening. Van drie grote afnemers is er een aparte rekening opgenomen in de subadministratie Debiteuren. Van de overige afnemers wordt de vordering geboekt op de subrekening 1399 Diverse Debiteuren. Bij bestelling van een nieuwe caravan wordt aan de klant een aanbetaling in rekening gebracht van 5% van de catalogusprijs. Duindam Recreatiecentrum past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. BKB-B Voorinformatie 1

2 Overzicht Grootboekrekeningen 010 Gebouwen en terreinen 015 Afschrijving gebouwen 020 Inventarissen 025 Afschrijving inventarissen 030 Bedrijfsauto s 035 Afschrijving bedrijfsauto s 050 Eigen vermogen 051 Privé W. Duindam 070 5% Hypothecaire lening o/g 100 Kas 110 ING bank 120 Rabobank 130 Debiteuren 135 Aanbetalingen caravans 140 Crediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 159 Voorschotten lonen 160 Te betalen nettolonen 165 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Te betalen omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 210 Kruisposten algemeen 215 Kruisposten pin- en creditcardbetalingen 400 Loonkosten 401 Sociale lasten 409 Overige personeelskosten 420 Afschrijvingskosten 430 Huisvestingskosten 450 Autokosten 460 Administratiekosten 470 Verkoopkosten 480 Interestkosten 490 Overige kosten 498 Betalingsverschillen 700 Voorraad nieuwe caravans 701 Voorraad gebruikte caravans 702 Winkelvoorraad 703 Voorraad materialen en onderdelen werkplaats 720 Inkopen 800 Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans 801 Kosten verkopen gebruikte caravans 802 Inkoopprijs verkopen winkel 803 Kosten reparaties en onderhoud 850 Opbrengst verkopen nieuwe caravans 851 Opbrengst verkopen gebruikte caravans 852 Opbrengst verkopen winkel 853 Opbrengst reparaties en onderhoud 860 Verleende kortingen 960 Incidentele baten en lasten Overzicht btw-codes 1 btw 19% verkoop 3 btw 6% verkoop 11 btw 19% aankoop 13 btw 6% aankoop BKB-B Voorinformatie 2

3 Overzicht Debiteuren 1301 Caravan Rent vof adres: Maaseikerweg EC Tegelen postbus: AE Tegelen tel: Rabobank: kredietlimiet: , Mik caravanverhuur bv adres: De Zuidmaten PT Beilen postbus: AP Beilen tel: ABN Amrobank: kredietlimiet: , Coppens Occasions bv adres: Velzerstraatweg LG IJmuiden postbus: AA IJmuiden tel: Rabobank: kredietlimiet: , Diverse Debiteuren Overzicht Crediteuren 1401 Kip Nederland bv adres: Bellstraat AD Hoogeveen postbus AB Hoogeveen tel: Rabobank kredietlimiet: , Knaus Nederland bv adres: Rijksstraatweg AD Leersum postbus ZT Leersum tel: ABN Amrobank kredietlimiet: , Dorema Recreatie bv adres: Havenstraat AG Doetinchem postbus AA Doetinchem tel: ING bank kredietlimiet: , Gimeg CMG adres: Strijkviertel PH De Meern postbus ZH De Meern tel: Rabobank kredietlimiet: ,00 BKB-B Voorinformatie 3

4 Saldibalans Duindam Recreatiecentrum per 31 mei 2012 Rekening- Namen van de rekeningen Debet Credit nrs Gebouwen en terreinen , Afschrijving gebouwen , Inventaris , Afschrijving inventaris , Bedrijfsauto s , Afschrijving bedrijfsauto s , Eigen vermogen , Privé W. Duindam , % Hypothecaire lening o/g , Kas , ING bank , Rabobank , Debiteuren , Aanbetalingen caravans , Crediteuren , Vooruitbetaalde bedragen , Nog te ontvangen bedragen , Nog te betalen bedragen , Af te dragen loonheffingen , Te verrekenen omzetbelasting , Verschuldigde omzetbelasting , Loonkosten , Sociale lasten , Overige personeelskosten , Afschrijvingskosten , Huisvestingskosten , Autokosten , Administratiekosten , Verkoopkosten , Interestkosten , Voorraad nieuwe caravans , Voorraad gebruikte caravans , Winkelvoorraad , Voorraad materialen en onderdelen werkplaats , Inkopen , Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans , Kosten verkopen gebruikte caravans , Inkoopprijs verkopen winkel , Kosten reparaties en onderhoud , Opbrengst verkopen nieuwe caravans , Opbrengst verkopen gebruikte caravans , Opbrengst verkopen winkel , Opbrengst reparaties en onderhoud , Verleende kortingen , Incidentele baten en lasten , Totaal , ,00 ========= ========= BKB-B Voorinformatie 4

5 Openstaande posten Debiteuren per 1 juni 2012 Deb. Naam Ons Datum Bedrag nr. debiteur fact.nr. factuur Caravan Rent vof , ,00 creditnota , Mik caravanverhuur bv , ,00 creditnota , Coppens Occcasions bv , Diverse debiteuren: P. de Leeuw , ,00 creditnota J. de Groot ,00 P. Jaarsma , Totaal ,00 ======== Openstaande posten Crediteuren per 1 juni 2012 Cred. Naam Ons Lev. Datum Bedrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur Kip Nederland bv , , ,00 creditnota 1405 Knaus Nederland bv , , , ,00 creditnota 1410 Dorema Recreatie bv , , ,00 creditnota 1420 Gimeg CMG , , Totaal ,00 ======== Einde voorinformatie examen B

6 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen D Wijnhandel Grand Reserva bv Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II omvat het journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een grootboekrekening. Deel III omvat opdrachten in AccountView: het onderhouden van stambestanden, het boeken van een aantal mutaties en het samenstellen en toelichten van een rapportage. Voor het examen kunnen 60 punten worden behaald, voor deel I 9 punten, voor deel II 30 punten en voor deel III 21 punten. In deze voorinformatie staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen, die geldt voor alle te maken opdrachten in zowel deel II van het examen als in deel III. Voor het gedeelte computerboekhouden is deze beginsituatie reeds in het boekhoudprogramma AccountView ingevoerd. De gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - openingsbalans per 1 januari 2012; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 januari Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Wijnhandel Grand Reserva bv, groot- en kleinhandel in wijnen. Directeur en tevens eigenaar van het bedrijf is de heer G. Cru. De wijnhandel heeft zich gespecialiseerd in wijnen uit Spanje en Frankrijk. Daarnaast worden ook wijnen uit diverse andere landen in het assortiment opgenomen. Naast de handel in wijnen is de eigenaar van de wijnhandel, de heer Cru, bezig met het opzetten van een wijnmuseum. Dit museum zal op korte termijn worden geopend. Bij verkoop op rekening aan afnemers die niet in het stambestand Debiteuren zijn opgenomen, wordt de vordering geregistreerd in de subadministratie op 1399 Diverse Debiteuren. Grand Reserva past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. Bij de inkoop van wijnen en overige artikelen wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 720 Inkopen. Deze rekening wordt gemuteerd bij ontvangst of retourzending van de goederen en bij ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. De eventuele transportkosten bij inkopen worden rechtstreeks op de betreffende kostenrekening geboekt. Soms sluit Grand Reserva inkoopcontracten met leveranciers en verkoopcontracten met afnemers. Deze voorkopen en voorverkopen worden in de boekhouding vastgelegd. Na uitvoering van (een deel van) het contract wordt dit (deel) teruggeboekt. BKB-D Voorinformatie 6

7 Overzicht Grootboekrekeningen 010 Bedrijfspand 011 Afschrijving bedrijfspand 020 Inventaris 021 Afschrijving inventaris 030 Bedrijfsauto's 031 Afschrijving bedrijfsauto's 040 Inrichting wijnmuseum 041 Afschrijving inrichting wijnmuseum 045 Museumcollectie 050 Aandelenkapitaal 060 Algemene reserve 070 6% Hypothecaire lening o/g 090 Rekening-courant directie 100 Kas 110 ABN Amrobank 120 ING bank 130 Debiteuren 135 Voorverkoopdebiteuren 136 Ongerealiseerde winst voorverkopen 140 Crediteuren 145 Voorkoopcrediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 159 Te betalen lonen 160 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Te betalen omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 180 Te betalen vennootschapsbelasting 401 Loonkosten 402 Sociale lasten werkgever 403 Overwerkvergoeding 404 Reiskostenvergoeding 405 Representatiekosten 409 Overige personeelskosten 420 Afschrijvingskosten 430 Interestkosten 440 Administratiekosten 450 Huisvestingskosten 460 Transportkosten derden 470 Verkoopkosten 480 Autokosten 490 Overige kosten 498 Betalingsverschillen 700 Voorraad wijnen 710 Voorraad overige artikelen 715 Voorkopen wijnen 716 Af te leveren wijnen voorverkopen 720 Inkopen 800 Inkoopprijs verkopen wijnen 801 Inkoopprijs verkopen overige artikelen 850 Opbrengst verkopen wijnen 851 Opbrengst verkopen overige artikelen 860 Verleende kortingen 900 Incidentele resultaten 950 Vennootschapsbelasting 200 Kruisposten Overzicht btw-codes 1 btw 19% verkoop 3 btw 6% verkoop 11 btw 19% aankoop 13 btw 6% aankoop BKB-D Voorinformatie 7

8 Overzicht Debiteuren 1301 Bastion Hotels adres: Marwijk Kooystraat BX Amsterdam postbus: AA Amsterdam tel: ING bank: kredietlimiet: , Wijnkoperij adres: De Braak JL Oosterhout Oomen/Zanden postbus: AA Oosterhout tel: Rabobank: kredietlimiet: , Mitra's Wijn adres: Paletplein JC Tilburg postbus: - - tel: ABN Amrobank: kredietlimiet: , Gall & Gall adres: Dreiumme CN Warnsveld Wijnhandel postbus: AA Warnsveld tel: ING bank: P kredietlimiet: , Diverse Debiteuren Overzicht Crediteuren 1401 Leon Colaris adres: Franklinstraat DK Weert Wijnhandel bv postbus: AB Weert tel: ING bank: P44158 kredietlimiet: , Wijnhandel adres: Brusselsestraat PH Maastricht August & Hoon postbus: AC Maastricht tel: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel/Import adres: Haarlemmerstraat EH Amsterdam Chabrol postbus: AA Amsterdam tel: ING bank: kredietlimiet: , Wijnhandel adres: Korvelseweg JB Tilburg Van Bilsen bv postbus: AR Tilburg tel: ABN Amrobank: kredietlimiet: ,00 BKB-D Voorinformatie 8

9 Balans Wijnhandel Grand Reserva bv per 1 januari 2012 Rekening- Namen van de rekeningen Debet Credit nrs Bedrijfspand , Afschrijving bedrijfspand , Inventaris , Afschrijving inventaris , Bedrijfsauto's , Afschrijving bedrijfsauto's , Inrichting wijnmuseum , Aandelenkapitaal , Algemene reserve , % Hypothecaire lening o/g , Rekening-courant directie , Kas , ABN Amrobank , ING bank , Debiteuren , Voorkoopdebiteuren , Ongerealiseerde winst voorverkopen , Crediteuren , Voorkoopcrediteuren , Vooruitbetaalde bedragen , Nog te ontvangen bedragen , Vooruitontvangen bedragen , Nog te betalen bedragen , Af te dragen loonheffingen , Af te dragen omzetbelasting , Te betalen vennootschapsbelasting , Voorraad wijnen , Voorraad overige artikelen , Voorkopen wijnen , Af te leveren wijnen voorverkopen , Totaal , ,00 ======== ======== BKB-D Voorinformatie 9

10 Openstaande posten Debiteuren per 1 januari 2012 Deb. Naam Ons Datum Bedrag nr. debiteur fact.nr. factuur Bastion Hotels , ,00 creditnota 1302 Wijnkoperij ,00 Oomen/Zanden , Mitra's Wijn , ,00 creditnota , Gall & Gall ,00 Wijnhandel , , Diverse debiteuren St. Bakker ,00 P. Pietersen ,00 A. Zuiddijk , Totaal ,00 ======== Openstaande posten Crediteuren per 1 januari 2012 Cred. Naam Ons Lev. Datum Bedrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur Leon Colaris / ,00 Wijnhandel bv 1402 Wijnhandel A ,00 August & Hoon C ,00 creditnota 1403 Wijnhandel/Import ,00 creditnota Chabrol , Wijnhandel / ,00 Van Bilsen bv / ,00 creditnota Totaal ,00 ======== Einde voorinformatie examen D

11 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen E Superkeukens Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II omvat het journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een grootboekrekening. Deel III omvat opdrachten in AccountView: het onderhouden van stambestanden, het boeken van een aantal mutaties en het samenstellen en toelichten van een rapportage. Voor het examen kunnen 60 punten worden behaald, voor deel I 9 punten, voor deel II 30 punten en voor deel III 21 punten. In deze voorinformatie staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen, die geldt voor alle te maken opdrachten in zowel deel II van het examen als in deel III. Voor het gedeelte computerboekhouden is deze beginsituatie reeds in het boekhoudprogramma AccountView ingevoerd. De gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - saldibalans per 31 januari 2012; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 februari Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Superkeukens. De eigenaar van dit bedrijf, J. Breekhakke, is specialist in keukens en bijbehorende apparatuur. Superkeukens levert een eigen merk keuken die in overleg met de klant op bestelling wordt gemaakt. Het plaatsen van de verkochte keukens wordt niet in eigen beheer uitgevoerd, maar is uitbesteed aan een vaste onderaannemer. Verkoop vindt zowel rechtstreeks plaats aan de klant als via enkele gespecialiseerde keukenwinkels in de omgeving. Deze laatste ontvangen als vergoeding voor hun werkzaamheden een korting op de factuur. Superkeukens past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. Bij verkoop op rekening aan afnemers die niet in het stambestand Debiteuren zijn opgenomen, wordt de vordering geregistreerd in de subadministratie op 1399 Diverse Debiteuren. Bij inkoop van keukenapparatuur en keukenaccessoires wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 730 Inkopen apparatuur en accessoires. Deze rekening wordt gemuteerd bij de ontvangst of retourzending van de goederen en bij de ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. De eventuele transportkosten bij inkopen worden rechtstreeks op de betreffende kostenrekening geboekt. Ingekochte keukens worden vanaf de inkoopfactuur direct op de voorraadrekening geboekt. Soms sluit Superkeukens inkoopcontracten met leveranciers en verkoopcontracten met afnemers. Deze voorkopen en voorverkopen worden in de boekhouding vastgelegd. Na uitvoering van (een deel van) het contract wordt dit (deel) teruggeboekt. BKB-E Voorinformatie 11

12 Overzicht Grootboekrekeningen 010 Bedrijfspand 011 Afschrijving bedrijfspand 020 Inventaris 021 Afschrijving inventaris 030 Bedrijfsauto's 031 Afschrijving bedrijfsauto's 040 Showroomkeukens 041 Afschrijving showroomkeukens 050 Eigen vermogen 051 Privé J. Breekhakke 070 5% Hypothecaire lening o/g 071 6% Onderhandse lening o/g 100 Kas 110 ABN Amrobank 120 ING bank 130 Debiteuren 135 Voorverkoopdebiteuren 136 Ongerealiseerde winst voorverkopen 140 Crediteuren 145 Voorkoopcrediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 157 Ontvangen aanbetalingen 159 Te betalen nettoloon 160 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Te betalen omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 200 Kruisposten 401 Salariskosten 402 Sociale lasten 403 Reiskosten 404 Overwerkvergoeding 405 Representatiekosten 409 Overige personeelskosten 420 Afschrijvingskosten algemeen 425 Afschrijvingskosten showroomkeukens 430 Interestkosten 440 Porti- en administratiekosten 450 Huisvestingskosten 460 Auto- en transportkosten 470 Opbouwkosten showroomkeukens 471 Verkoopkosten 480 Verzekeringskosten 490 Overige kosten 498 Betalingsverschillen 700 Voorraad keukens 710 Voorraad keukenapparatuur 720 Voorraad keukenaccessoires 725 Voorkopen keukens 726 Af te leveren keukens voorverkopen 730 Inkopen apparatuur en accessoires 800 Kostprijs verkopen keukens 801 Inkoopprijs verkopen keukenapparatuur 802 Inkoopprijs verkopen keukenaccessoires 803 Kosten keukenplaatsingen 850 Opbrengst verkopen keukens 851 Opbrengst verkopen keukenapparatuur 852 Opbrengst verkopen keukenaccessoires 853 Opbrengst keukenplaatsingen 860 Verleende kortingen 960 Incidentele baten 961 Incidentele lasten Overzicht btw-codes 1 btw 19% verkoop 3 btw 6% verkoop 11 btw 19% aankoop 13 btw 6% aankoop BKB-E Voorinformatie 12

13 Overzicht Debiteuren 1301 Keukenstudio adres: Waerdeweg AK Zwolle De Gaffel postbus: AD Zwolle tel: Rabobank: kredietlimiet: , Karelsen adres: Mertensstraat BJ Deventer Keukens postbus: AA Deventer tel: ABN Amrobank: kredietlimiet: , Jupiter adres: Marktstraat AE Epe Keukenhal postbus: AC Epe tel: ING bank: P kredietlimiet: , Diverse debiteuren Overzicht Crediteuren 1401 Siemens adres: W. von Siemensstraat PN Zoetermeer Nederland postbus: BB Zoetermeer tel: ING bank: kredietlimiet: , Bruynzeel adres: Drebbelstraat RC Bergen op Zoom Keukens postbus: AC Bergen op Zoom tel: ING bank: P kredietlimiet: , Bouwbedrijf adres: Randweg SC Nunspeet De Veluwe bv postbus: AB Nunspeet tel: ING bank: kredietlimiet: , Superior adres: Kalverdijk AL Apeldoorn Apparatuur bv postbus: AC Apeldoorn tel: ABN Amrobank: kredietlimiet: ,00 BKB-E Voorinformatie 13

14 Saldibalans Superkeukens per 31 januari 2012 Rekening- Namen van de rekeningen Debet Credit nrs Bedrijfspand , Afschrijving bedrijfspand , Inventaris , Afschrijving inventaris , Bedrijfsauto's , Afschrijving bedrijfsauto's , Showroomkeukens , Afschrijving showroomkeukens , Eigen vermogen , Privé J. Breekhakke , % Hypothecaire lening o/g , % Onderhandse lening o/g , Kas , ABN Amrobank , ING bank , Debiteuren , Crediteuren , Voorkoopcrediteuren , Vooruitbetaalde bedragen , Nog te betalen bedragen , Ontvangen aanbetalingen , Af te dragen loonheffingen , Af te dragen omzetbelasting , Salariskosten , Sociale lasten , Afschrijvingskosten algemeen , Afschrijvingskosten showroomkeukens , Interestkosten , Porti- en administratiekosten , Huisvestingskosten , Opbouwkosten showroomkeukens , Verkoopkosten , Verzekeringskosten , Overige kosten , Voorraad keukens , Voorraad keukenapparatuur , Voorraad keukenaccessoires , Voorkopen keukens , Kostprijs verkopen keukens , Inkoopprijs verkopen keukenapparatuur , Inkoopprijs verkopen keukenaccessoires , Kosten keukenplaatsingen , Opbrengst verkopen keukens , Opbrengst verkopen keukenapparatuur , Opbrengst verkopen keukenaccessoires , Opbrengst keukenplaatsingen , Totaal , ,00 ========== ========= 14

15 Openstaande posten Debiteuren per 1 februari 2012 Deb. Naam Ons Datum Bedrag nr. debiteur fact.nr. factuur Keukenstudio ,00 De Gaffel , Karelsen ,00 Keukens ,00 creditnota , Jupiter ,00 Keukenhal , ,00 creditnota 1399 Diverse Debiteuren A.H. Josias ,00 B. Groothuis ,00 J.P. Gratema , Totaal ,00 ======== Openstaande posten Crediteuren per 1 februari 2012 Cred. Naam Ons Lev. Datum Bedrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur Siemens / ,00 Nederland / , Bruynzeel F ,00 Keukens C ,00 creditnota 1403 Bouwbedrijf ,00 De Veluwe bv , , Superior / ,00 Apparatuur bv / ,00 creditnota Totaal ,00 ======== Einde voorinformatie examen E 15

16 BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen G Inktboer Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van een aantal algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II omvat het journaliseren van een aantal financiële feiten en het samenstellen van een (sub)grootboekrekening. Deel III omvat opdrachten in AccountView: het onderhouden van stambestanden, het boeken van een aantal mutaties en het samenstellen en toelichten van een rapportage. Voor het examen kunnen 60 punten worden behaald, voor deel I 9 punten, voor deel II 30 punten en voor deel III 21 punten. In deze voorinformatie staat een beschrijving van het bedrijf en is de beginsituatie opgenomen, die geldt voor alle te maken opdrachten in zowel deel II van het examen als in deel III. Voor het gedeelte computerboekhouden is deze beginsituatie reeds in het boekhoudprogramma AccountView ingevoerd. De gegevens van de beginsituatie betreffen: - grootboekrekeningen; - debiteuren- en crediteurenstamgegevens; - saldibalans per 30 april 2012; - openstaande posten van debiteuren en crediteuren per 1 mei Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Inktboer. Het betreft een winkel en een webwinkel die inktcassettes en aanverwante artikelen zoals printerpapier, fotopapier, dvd s, usb-sticks verkoopt. Eigenaar van het bedrijf is de heer D. de Boer. De winkel en het kantoor zijn gevestigd in een gekocht bedrijfspand. Het magazijn bevindt zich in een gehuurde bedrijfsruimte. De verkoop vindt plaats via de winkel en via de webwinkel (internet) aan particulieren en bedrijven. Bestellingen van particulieren via internet moeten met het ideal betalingssysteem vooruitbetaald worden en worden geboekt op de rekening Vooruitontvangen ideal-betalingen. De verkopen via de webwinkel worden in het magazijn gereed gemaakt voor verzending en per koerierdienst of eigen bestelauto afgeleverd. Bij aflevering worden de opbrengst en de voorraadmutatie in de boekhouding verantwoord. De winkel wordt door het magazijn bevoorraad. Leveringen aan bedrijven die schriftelijk of via internet bestellen vinden op rekening plaats. Van drie grote afnemers is er een aparte rekening opgenomen in de subadministratie Debiteuren. Van de overige bedrijven wordt de vordering geboekt op de subrekening 1399 Diverse Debiteuren. Bij inkoop van artikelen maakt Inktboer gebruik van de tussenrekening 720 Inkopen. Deze rekening wordt gemuteerd bij ontvangst of retourzending van de goederen en bij ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen of creditnota s. Inktboer past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. BKB-G Voorinformatie 16

17 Overzicht Grootboekrekeningen 010 Bedrijfspand 015 Afschrijving bedrijfspand 020 Inventaris 030 Bedrijfsauto s 035 Afschrijving bedrijfsauto s 040 Automatiseringsapparatuur 045 Afschrijving automatiseringsapparatuur 050 Eigen vermogen 051 Privé D. de Boer 070 6% Hypothecaire lening o/g 100 Kas 110 Rabobank 120 ING bank 130 Debiteuren 135 Vooruitontvangen ideal-betalingen 140 Crediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 159 Te betalen nettolonen 160 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Verschuldigde omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 200 Kruisposten algemeen 210 Kruisposten pinbetalingen 400 Loonkosten 401 Sociale lasten 409 Overige personeelskosten 420 Huisvestingskosten bedrijfspand 425 Huisvestingskosten magazijn 430 Autokosten 435 Verzendkosten artikelen 440 Verkoopkosten 450 Administratie- en kantoorkosten 470 Interestkosten 480 Afschrijvingskosten 498 Betalingsverschillen 700 Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes 705 Magazijnvoorraad overige artikelen 710 Winkelvoorraad 720 Inkopen 800 Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassettes 805 Inkoopprijs overige artikelen 850 Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes 855 Opbrengst verkopen overige artikelen 859 Opbrengst doorberekende verzendkosten 860 Verleende kortingen 950 Incidentele baten en lasten Overzicht btw-codes 1 btw 19% verkoop 3 btw 6% verkoop 11 btw 19% aankoop 13 btw 6% aankoop BKB-G Voorinformatie 17

18 Overzicht Debiteuren 1302 Veiling Dutch Flora adres: Middel Broekweg AK Naaldwijk Postbus AE Naaldwijk tel: Rabobank: kredietlimiet: , Ikazia Ziekenhuis adres: Montessorilaan AN Rotterdam Postbus AA Rotterda tel: ABN Amro bank: kredietlimiet: , Groothuis Incasso adres: Hazenweg BM Hengelo Postbus AD Hengelo tel: ING bank: kredietlimiet: , Diverse Debiteuren Overzicht Crediteuren 1402 Pelikan Nederland adres: Koningsschot PR Veenendaal Postbus BC Veenendaal tel: ING bank kredietlimiet: , HP Nederland bv adres: Startbaan XR Amstelveen Postbus AR Amstelveen tel: ABN Amro bank kredietlimiet: , Canon Nederland bv adres: Bovenkerkerweg XB Amstelveen Postbus AG Amstelveen tel: ABN Amro bank kredietlimiet: , Office Depot Viking adres: Columbusweg LA Venlo Postbus FA Venlo tel: Rabobank kredietlimiet: ,00 BKB-G Voorinformatie 18

19 Saldibalans Inktboer per 30 april 2012 Rekening- Namen van de rekeningen Debet Credit nrs Bedrijfspand , Afschrijving bedrijfspand , Inventaris , Bedrijfsauto s , Afschrijving bedrijfsauto s , Automatiseringsapparatuur , Afschrijving automatiseringsapparatuur , Eigen vermogen , Privé D. de Boer , % Hypothecaire lening o/g , Kas , Rabobank , ING bank , Debiteuren , Vooruit ontvangen ideal betalingen , Crediteuren , Vooruitbetaalde bedragen , Nog te ontvangen bedragen , Nog te betalen bedragen , Af te dragen loonheffingen , Te verrekenen omzetbelasting , Verschuldigde omzetbelasting , Kruisposten pinbetalingen , Loonkosten , Sociale lasten , Overige personeelskosten , Huisvestingskosten bedrijfspand , Huisvestingskosten magazijn , Autokosten , Verzendkosten artikelen , Verkoopkosten , Administratie- en kantoorkosten , Interestkosten , Afschrijvingskosten , Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes , Magazijnvoorraad overige artikelen , Winkelvoorraad , Inkopen , Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassettes , Inkoopprijs overige artikelen , Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes , Opbrengst verkopen overige artikelen , Opbrengst doorberekende verzendkosten , Verleende kortingen , Incidentele baten en lasten , Totaal , ,00 ========= ========== BKB-G Voorinformatie 19

20 Openstaande posten Debiteuren per 1 mei 2012 Deb. Naam Ons Datum Bedrag nr. debiteur fact.nr. factuur Veiling Dutch Flora , ,00 creditnota , Ikazia Ziekenhuis , ,00 creditnota , Groothuis Incasso , , Diverse debiteuren: Kooij Adviezen , ,00 creditnota Golfshop Bergen , Totaal ,00 ======== Openstaande posten Crediteuren per 1 mei 2012 Cred. Naam Ons Lev. Datum Bedrag nr. crediteur fact.nr. fact.nr. factuur Pelikan Nederland , , ,00 creditnota 1405 HP Nederland bv , , , ,00 creditnota 1406 Canon Nederland bv , , ,00 creditnota 1407 Office Depot Viking , , Totaal ,00 ======== Einde voorinformatie examen G BKB-G Voorinformatie 20

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie.

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie. Inleiding In een handelsbedrijf doen zich veel processen voor. Belangrijke processen zijn het inkoopproces, het opslagproces en het verkoopproces. Om deze processen te kunnen (doen) uitvoeren en te kunnen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie