Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11"

Transcriptie

1 Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

2 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke van de volgende inkomsten vallen in box 1 van de inkomstenbelasting? a dividend op aandelen b rente op obligaties c winst van een eenmanszaak d winst van een naamloze vennootschap Juiste antwoord: c Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Bewering 2: De premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) bestaat uit een vast deel en een variabel deel, dat afhankelijk is van het inkomen. De premie Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt betaald door zowel werkgever als werknemer. a Beide beweringen zijn juist. b Beide beweringen zijn onjuist. c Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. d Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Juiste antwoord: c Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: b Wat is het kenmerkende van een maatschap? a De winst van de maatschap valt onder de vennootschapsbelasting. b Het gezamenlijk uitoefenen van een beroep. c Het gezamenlijk uitoefenen van een bedrijf. d Inschrijving in het handelsregister is niet verplicht. Juiste antwoord: b Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Hieronder staan drie grootboekrekeningen: 1 Reserves 2 Voorzieningen 3 Aandelenkapitaal Welke van deze grootboekrekeningen behoren tot het eigen vermogen van de onderneming? a Alleen 1 en 2 b Alleen 1 en 3 c Alleen 2 en 3 d 1, 2 en 3 Juiste antwoord: b Basiskennis Boekhouden (BKB ) 2 / 11

3 Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Bewering 2: Voor een betaling naar het buitenland heb je uitsluitend de bankidentificatiecode (BIC) van de ontvanger nodig. Een betaling per acceptgiro is niet mogelijk via internetbankieren. a Beide beweringen zijn juist. b Beide beweringen zijn onjuist. c Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. d Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Juiste antwoord: b Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 De Wet bescherming persoonsgegevens is gemaakt om: a ambtenaren te beschermen. b bedrijfsfunctionarissen te beschermen. c burgers te beschermen. d toezichthouders te beschermen. Juiste antwoord: c Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 De bewaartermijn van de digitale bestanden van de boekhouding is: a 5 jaar. b 7 jaar. c 8 jaar. d 10 jaar. Juiste antwoord: b Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Bewering 2: De kolommenbalans bestaat uit een proefbalans en een saldibalans. Het Debiteurenboek is een subgrootboek. a Beide beweringen zijn juist. b Beide beweringen zijn onjuist. c Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. d Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Juiste antwoord: d Basiskennis Boekhouden (BKB ) 3 / 11

4 Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Van de grootboekrekening 910 Incidentele lasten gaat het bedrag op de saldibalans: a Credit naar de balans. b Credit naar de winst-en-verliesrekening. c Debet naar de balans. d Debet naar de winst-en-verliesrekening. Juiste antwoord: d Opgave 2 Totaal te behalen punten: 48 Journaliseer bij de vragen 10 tot en met 19 en bij de vragen 21 tot en met 26 de genoemde gegevens. Stel bij vraag 20 de grootboekrekening samen. Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Credit-verkoopfactuur Datum: Creditering aan Karelsen Keukens wegens retour ontvangen keukenaccessoires. 5 espressoapparaten Ciao 300,-- Af: korting 5% 30,-- 270,-- BTW 19% 51,30 Totaal 321,30 De voorraadmutatie is reeds geboekt. Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 ABN Amro Bank Datum: Bijgeschreven restitutie inkomstenbelasting van J. Breekhakke 2.300, , , , , , ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 4 / 11

5 Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 ING bank Datum: Per incasso betaald aan Eneco: Gas en elektra over februari ,-- Dit bedrag is inclusief 19% omzetbelasting 209,--. Van Eneco wordt geen factuur geboekt. Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Kas Datum: Tijdens de kascontrole is een nadelig kasverschil geconstateerd van Verzuimd is een opname uit de kas te boeken van 530,-- 500,-- die op onze rekening bij de ABN Amro Bank is gestort. Het overige verschil kan niet worden verklaard en moet worden afgeboekt Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Memoriaal Datum: Contract gesloten met G. Winters voor de levering in september 2012 van een keuken voor een bedrag exclusief btw van De ongerealiseerde winst is , , , , , , , , , , ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 5 / 11

6 Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Memoriaal Datum: Uit de voorraad genomen ten behoeve van de inrichting van de bedrijfskantine: 1 inbouwkoelkast Cooly (keukenapparatuur) 295,-- 3 sets Whirl keukenaccessoires 360,-- De vermelde prijzen zijn inkoopprijzen exclusief btw. Deze kosten moeten worden geactiveerd. Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Memoriaal Datum: In het magazijn ontvangen keukenapparatuur van Siemens Nederland met een inkoopprijs van 3.890,-- Dit bedrag is exclusief 19% btw. Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 ABN Amrobank Datum: Betaald aan Bouwbedrijf Hoefnagel een factuur voor de verbouwing van het bedrijfspand In dit bedrag is begrepen 19% btw , ,-- De verbouwingskosten moeten worden geactiveerd. Van Bouwbedrijf Hoefnagel wordt geen factuur geboekt , , , , , , , ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 6 / 11

7 Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 4 Inkoopfactuur Datum: Factuur ontvangen van Siemens voor de levering van keukens voor een bedrag van In dit bedrag is begrepen 19% btw , ,-- Ook moet het hiervoor gesloten contract worden teruggeboekt. Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 5 Memoriaal Datum: Per eind februari 2012 moet nog rekening worden gehouden met de volgende nog te betalen kosten: geplaatste reclameadvertentie in weekblad Het Kanton in februari 2012 schoonmaakkosten kantoor en showroom februari ,-- 660,-- Verder moet nog rekening worden gehouden met het aandeel van de vooruitbetaalde wegenbelasting over de maand februari , , , , , , , , , , ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 7 / 11

8 Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 5 Stel aan de hand van de onderstaande gegevens de grootboekrekening 852 Opbrengst verkopen keukenaccessoires over maart 2012 samen. Sluit de rekening af per 31 maart Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 15 maart Tellingen: debet 1.060,-- en 8.240,-- credit. 19 maart Contant verkocht en afgeleverd een set keukenaccessoires voor 1.495,--. De inkoopprijs van deze set is 750, maart Keukenaccessoires met een verkoopprijs van 124,-- retour ontvangen van een klant en hiervoor een creditnota verstuurd. De inkoopprijs is 67, maart Contante verkopen accessoires week , maart Begin maart is de opbrengst van keukenapparatuur voor een bedrag van 720,-- abusievelijk geboekt als opbrengst verkopen keukenaccessoires. Dit is nu gecorrigeerd. 31 maart Creditnota verstuurd voor terugontvangen beschadigde accessoires met een verkoopwaarde van 119,--. Deze accessoires worden tijdens de komende zomersale verkocht voor 50, Opbrengst verkopen keukenaccessoires Datum Omschrijving 15-3 Tellingen 1.060, , Contante verkoop 1.495, Verstuurde creditnota 124, Contante verkopen week , Correctie boekingsfout 720, Creditnota terugontvangen accessoires 119, Naar winst-en-verliesrekening 9.457,-- Totalen , ,-- Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Inkoopfactuur Datum: Van Bouwbedrijf De Veluwe bv rekening nr van d.d. 7 februari 2012 ontvangen voor het plaatsen van keukens. Geplaatst in uw showroom modelkeuken opstelling Superkeuken 4 970,-- Geplaatst bij uw klant N. van Zanten te Nieuwegein keukenopstelling Superkeuken 7 990, ,-- BTW 19% 372,40 Totaal 2.332, , , , ,40 Basiskennis Boekhouden (BKB ) 8 / 11

9 Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Credit-inkoopfactuur Datum: Ontvangen van Bruynzeel Keukens creditnota d.d. 10 februari 2012 wegens correctie op een eerder geboekte inkoopfactuur. 1 keuken Elegance/Wit, comfort 3.800,-- BTW 19% 722,-- Totaal credit 4.522,-- Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Inkoopfactuur Datum: Van Hartman Computerstore ontvangen de factuur van 15 februari voor geleverde computers. 8 All-in one computers model ME089N/A ,-- 3 Microsoft Office Professional 2010 sotware 1.125, ,-- Af: korting 5% 746, ,75 BTW 19% 2.693,96 Totaal , , , , , , ,71 Basiskennis Boekhouden (BKB ) 9 / 11

10 Vraag 24 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Verkoopfactuur Datum: Op rekening verkocht en afgeleverd keukenapparatuur en accessoires aan Keukenstudio de Gaffel. 5 inbouwmagnetrons Crisp 3S (apparatuur) à 260, ,-- 1 set Elegance keukenaccessoires 240, ,-- Af: Korting 7,5% 115, ,50 BTW 19% 270,66 Totaal 1.695,16 De voorraadmutatie is reeds geboekt. Vraag 25 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 4 ING bank Afschriftnr. 004 Datum: Vorig saldo (tegoed) 7.000,-- Af Bij Overschrijving naar de privérekening van J. Breekhakke 2.100,-- Ontvangen van A.H. Josias, factuur nr ,-- Betaald aan Superior Apparatuur bv rekening nr. 05/115 Betaald aan Ohra, premie inboedelverzekering maart 2012 tot en met mei ,-- 123,-- Nieuw saldo (tegoed) 5.029,-- Van Ohra wordt geen factuur geboekt , , , , , , , , , ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 10 / 11

11 Vraag 26 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 5 Memoriaal Datum: Van Jupiter Keukenhal is 30 januari j.l. een verkochte keuken retour ontvangen. Van de verstuurde creditnota is de btw van 798,-- per ongeluk geboekt op rekening 850 Opbrengst verkopen keukens. Als gevolg van lekkage is voor een bedrag van aan keukenaccessoires onverkoopbaar geworden. Van de verzekeringsmaatschappij bericht ontvangen dat zal worden vergoed. Hiervan is nog niets geboekt. 750,-- 600, , , , , ,-- Opgave 3 Totaal te behalen punten: 3 Vraag 27 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Uit een computerboekhoudprogramma is onderstaand overzicht verkregen: Welk overzicht is hier weergegeven? Juiste antwoord: Ouderdomsoverzicht Crediteuren Vraag 28a Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Waarvoor wordt de proef- en saldibalans gebruikt? De proef- en saldibalans wordt gebruikt om de bedragen op de verschillende grootboekrekeningen te controleren en tevens is de proef- en saldibalans de basis voor de verdere uitwerking van de kolommenbalans. Vraag 28b Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Bij afsluiting gaan de saldi van de grootboekrekeningen naar de balans of naar de winst-en-verliesrekening. Van welke rubrieken gaan de saldi van de grootboekrekeningen uit de saldibalans naar de winst-en-verliesrekening? De saldi van de grootboekrekeningen uit de rubrieken 4 en 8 gaan naar de winst-en-verliesrekening. Basiskennis Boekhouden (BKB ) 11 / 11