Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging

2 1. Inhoud 1. Inhoud Inleiding en toelichting Situatietekening Alarmeringsprocedure intern en extern Stroomschema alarmering Wijze van ontruimen en ontruimingsorganisatie Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door gebruikers van het gebouw Taken receptionist(e) Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening Taken Bedrijfshulpverlener Taken ontruimingsploeg Taken directie Tekening Verklaring en symbolen Logboek ontruimingsplan Pagina 2 van 27

3 2. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in het gebouw van Stichting Bouwhuis, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Het kan hierbij gaan om ontruiming van: één of meerdere kantoren een afdeling of verdieping het hele gebouw. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij: Brand Wateroverlast Stormschade Bommelding Gaslekkage In opdracht van bevoegd gezag Dreiging van buiten Of andere voorkomende gevallen Om de ontruiming effectief en goed te laten verlopen zijn preventiemaatregelen genomen. In het ontruimingsplan worden deze middelen beschreven en worden de organisatorische afspraken vastgelegd. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit ontruimingsplan bij alle vaste en tijdelijke gebruikers van het gebouw bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan ook in de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Dit ontruimingsplan is opgesteld volgens de NEN 8112 en houdt rekening met de risico inventarisatie van het gebouw. Toelichting. a) Van dit ontruimingsplan moeten alle gebruikers van het gebouw het hoofdstuk wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel kennen. b) Alle bedrijfshulpverleners moeten het ontruimingsplan goed kennen en bij een calamiteit handelen zoals in dit plan beschreven c) Alle gebruikers van het gebouw, zoals medewerkers en bezoekers moeten bij het inwerking treden van dit ontruimingsplan de opdrachten en commando s van de bedrijfshulpverleningsorganisatie opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld, indien mogelijk in overleg met het Hoofd BHV. e) Volgens de Arbeidsomstandigheden is de directie van de verschillende huurders verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw. Omdat in het gebouw meerdere bedrijven gevestigd zijn met verschillende directies ligt de uitvoering van de bedrijfshulpverleningsorganisatie bij de verhuurder; De stichting Bouwhuis. Algemeen Directeur Pagina 3 van 27

4 3. Situatietekening Pagina 4 van 27

5 4. Gebouw-, Installatie- en organisatiegegevens Gegevens van het gebouw: Algemeen: Naam Stichting Bouwhuis Adres Zilverstraat 69 Postcode en plaats 2718 RP Zoetermeer Telefoonnummer Faxnummer Omschrijving object Het gebouw van De stichting Bouwhuis is gevestigd aan de Zilverstraat 69 te Zoetermeer. Toegang tot het gebouw via de Zilverstraat, over de brug bij de slagboom naar de parkeergarage en voor hogere voertuigen via de zijkant van het gebouw. In totaal bestaat het gebouw uit 11 bouwlagen (begane grond, en 10 etages). Aan het gebouw zit een parkeergarage vast (2 bouwlagen). De parkeergarage heeft een gezamenlijke capaciteit van 189 parkeerplaatsen en een aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Iedereen met de auto komt via de parkeergarage het pand binnen, de hoofdingang (receptie) bevindt zich op de eerste etage. Bereikbaarheid Het gebouw is gelegen aan de Zilverstraat 69 te Zoetermeer (wijk 16) en is gesitueerd op industrieterrein Lansinghage. Het gebouw is te bereiken via de Oostweg.-Zuidweg- Zilverstraat. Het gebouw heeft 2 toegangsmogelijkheden: (personen voertuigen) (hoge voertuigen en goederen levering) Pagina 5 van 27

6 Aanwezigheid. Aantal personen Het gemiddeld aantal medewerkers en bezoekers aanwezig op werkdagen: 300 personen Alle bezoekers dienen te worden aangemeld bij de receptie, de receptie ontvangt en registreren de bezoekers en voorzien deze van een bezoekerspas. In geval van calamiteiten kan de receptie een uitdraai maken van de exacte hoeveelheid aanwezigen in het gebouw. Alle personen die een bezoeker hebben zijn verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens een ontruiming van deze perso(o)n(en) bij een ontruimingsalarm. Receptie / openingstijden Het gebouw is op werkdagen geopend van: De receptie is van maandag tot en met vrijdag bemand van: 07:00 tot 19:00 uur. 07:00 tot 19:00 uur. Bij toegang buiten de hierboven gemelde tijden is een specifieke instructie en registratie van toepassing. Iedere avond loopt een beveiligingsmedewerker een brand- en sluitronde. Overwerk Incidenteel vind overwerk plaats, indien overwerk en of vergaderingen buiten de normale werktijden plaatsvinden wordt de receptie tot het einde van deze werkzaamheden bemand door een beveiligingsbeambte. Deze beveiligingsbeambte neemt plaats bij de receptie op de eerste verdieping en is op de hoogte van de exacte hoeveelheid mensen in het gebouw en waar deze zich bevinden. Weekend gebruik In het weekend is het gebouw in principe gesloten, indien hierop uitzonderingen bestaan is de receptie te allen tijde bezet. Auditorium Het auditorium bevindt zich op de 10 e en 11 e verdieping in het gebouw en heeft een capaciteit van maximaal 100 personen. Het auditorium wordt tevens buiten de normale kantoortijden gebruikt, in deze gevallen is een receptiemedewerker of beveiligingsbeambte aanwezig en zijn het exacte aantal gebruikers bekend. Het auditorium beschikt over twee nooduitgangen ( 10 e en 11 e verdieping) Hulpdiensten De aanrijtijd voor hulpdiensten zoals de brandweer bedraagt ongeveer 5 minuten na alarmering. Brandweeringang De deur op de begane grond aan de zijkant van het gebouw, naast de liften is de brandweer ingang. Achter de deur bevindt zich het brandmeldpaneel. Pagina 6 van 27

7 Indeling gebouw: Zilverstraat 69 Aantal bouwlagen 11 Restaurant / bedrijfskantine 10 e etage Auditorium Capaciteit 100 personen op de 10 e en 11 e verdieping Liftmachinekamer Geen, motoren in liftkooi Ontruimingpaneel Eerste verdieping bij de receptie ( in de kast) CV-installatie In de dakopbouw Brandmeldpaneel Begane grond bij de brandweeringang Hoofd elektra kast Buiten Liften 4 stuks waarvan 1 brandweerlift Gasafsluiter WKO ruimte, begane grond van de parkeergarage Luchtbehandelinginstallatie In de technische ruimte op de 9 e verdieping Brandmeldcentrale Bij de receptie en een subcentrale in de MER ruimte op de 9 e verdieping Naast de brandweeringang is een geografisch paneel geplaatst met reset mogelijkheid voor de brandweer. Alarmering: In het gebouw is een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig van het merk Esser Ook de parkeergarage is op deze BMI aangesloten. Meldingen van de brandmeldinstallatie worden automatisch en direct doorgemeld aan de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer. Op iedere etage en in de vluchtwegen zitten bij de brandslanghaspels handbrandmelders. Bij het indrukken van één van deze melders zal het ontruimingssignaal op de betreffende etage hoorbaar zijn. Het ontruimingssignaal is vanaf de receptie op de eerste verdieping en vanaf het brandweerpaneel op de begane grond handmatig aan te sturen. Op beide panelen kan een algeheel alarm worden gegeven of een gedeeltelijk ontruimingsalarm per verdieping. Bij een brandmelding en tevens ontruimingsalarm wordt het gehele gebouw onmiddellijk ontruimd. Bedrijfshulpverleningsorganisatie: Het Hoofd van de bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt vervuld vanaf de afdeling facilitaire zaken. Het Hoofd BHV rapporteert aan de directie. De bedrijfshulpverleners rapporteren aan het Hoofd BHV en hebben de volledige tweedaagse opleiding Bedrijfshulpverlener gevolgd. Alle bedrijfshulpverleners hebben het diploma Bedrijfshulpverlener. Ten behoeve van de ontruiming worden de bedrijfshulpverleners ondersteunt door minimaal één ontruimer per verdieping. De ontruimers rapporteren aan het hoofd BHV. De Beheerder is belast met bediening en onderhoud van de brandmeldinstallatie en draagt tevens zorg voor opvang van de hulpdiensten bij een alarmering. Pagina 7 van 27

8 De beheerder heeft de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie (Opgeleid persoon) gevolgd. De receptie / beveiliging draagt zorg voor de communicatie met de externe hulpdiensten. Bij een slachtoffer (ongeval) wordt door de bedrijfshulpverlener bij het slachtoffer met de hulpdiensten gecommuniceerd. De receptie / beveiliging rapporteert tijdens calamiteiten aan het hoofd BHV Pagina 8 van 27

9 Schema bedrijfshulpverleningsorganisatie: Organisatieschema Directie Persvoorlichter Hoofd BHV Politie Plv Hoofd BHV Brandweer Beheerder Ambulance Beheerder Brandmeldinstallatie Receptie Bedrijfshulpverleners Ontruimers Pagina 9 van 27

10 Communicatiemiddelen: De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt gealarmeerd via portofoons of via de slow-whoop, deze portofoons dienen tevens voor de onderlinge communicatie bij calamiteiten. Communicatie via de portofoon vindt uitsluitend plaats richting het Hoofd BHV volgens het communicatie protocol uit het BHV-plan Voor de interne alarmering beschikt de receptie over een alarmtelefoon (toestel 5555) Indien de medewerker niet beschikt over een vaste interne lijn kan het volgende alarmnummer worden gebruikt: Ontruimingsploeg: Bij een ontruimingsalarm beginnen de ontruimers met het waarschuwen van de aanwezigen op hun verdieping, en verwijzen IEDEREEN in de richting van de dichtst bijzijnde vluchtweg.. De ontruimers vertellen aan iedereen dat zij zich moeten melden op de verzamelplaats De ontruimingsploeg bestaat uit minimaal één medewerker per verdieping en eventueel geassisteerd door de bedrijfshulpverleners of andere aanwezigen indien noodzakelijk. De ontruimers hebben als taak alle aanwezigen bij een ontruiming naar de verzamelplaats te begeleiden. De ontruimers melden het resultaat van de ontruiming aan het Hoofd BHV. Het is niet belangrijk waarom het ontruimingsalarm afgaat of wie het ontruimingsalarm heeft geactiveerd. Zodra het ontruimingsalarm klinkt begint iedereen zonder verdere toelichting zich te begeven naar de dichtstbijzijnde vluchtweg. Een exemplaar van dit ontruimingsplan ligt bij het Hoofd BHV, de receptie en bij de brandweeringang. Pagina 10 van 27

11 5. Alarmeringsprocedure intern en extern 5.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: De persoon die de calamiteit ontdekt alarmeert: Bij brand: Activeer de handbrandmelder en informeer telefonisch de receptie via toestel 5555 of via Bij een ongeval: Alarmeer en informeer telefonisch de receptie via toestel 5555 of via Iedereen in het gebouw word bij brand gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde slow-whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. 2. De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt gealarmeerd door een oproep per portofoon. 5.2 Externe alarmering Externe melding is bedoeld om de professionele hulpdiensten zoals brandweer en ambulance ter plaatse te krijgen. De externe alarmering wordt bij brand gedaan door de receptie en bij een ongeval (slachtoffer) door de bedrijfshulpverlener die zich bij het slachtoffer bevindt. Hiervan wordt onmiddellijk het Hoofd BHV geïnformeerd. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1. Bij brand: Activeer de handbrandmelder en neem direct telefonisch contact op met de 5555 of via De receptie neemt contact op met de 112 alarmcentrale en informeert de centralist zo volledig mogelijk: Naam en adres van het gebouw Wat er brand Exacte locatie van de brand (verdieping, afdeling en/of ruimte) Of er slachtoffers zijn (hoeveel en waar deze zich bevinden) Of de ontruiming in gang is gezet Eventuele andere bijzonderheden 2. Anders dan brand: De persoon bij het slachtoffert belt het alarmnummer 112, vraag de telefonist van de alarmcentrale om politie of ambulance. Informeer de centralist zo volledig mogelijk: Naam van de melder; Pagina 11 van 27

12 Naam en adres van het gebouw; Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; Of er slachtoffers zijn, waar deze zich bevinden en hoeveel slachtoffers er zijn. Overheidsalarm, Wanneer het overheidsalarm klinkt, wordt niet ontruimd maar moeten ramen en deuren worden gesloten, ventilatiesystemen uitgeschakeld worden door de facilitaire dienst en de radio aangezet (Radio West 88,9 FM). Het Hoofd BHV coördineert de benodigde acties binnen het gebouw en voorkomt de ongewenste uittocht van mensen uit het bedrijf. Bij een overheidsalarm wordt ook de parkeergarage door de bedrijfshulpverleners ontruimd en worden eventuele aanwezigen naar binnen gebracht. Het bedienen van de luchtbehandelinginstallatie is uitsluitend voorbehouden aan het bevoegd gezag of aan de beheerder. Pagina 12 van 27

13 6 Stroomschema alarmering Brandmelding BHV = Bedrijfshulpverlener Hoofd BHV = Hoofd bedrijfshulpverlening Inkomende gesprekken blokkeren Receptie Door een automatische melder Door een handbrandmelder of telefoon Melding naar brandweer Hoofd BHV gaat naar de receptie Ontruimingssignaal Hoofd BHV gaat naar de receptie Hoofd BHV beslist ontruiming is niet nodig Hoofd BHV beslist ontruiming Actie door BHV ploeg Ontruiming door Ontruimers Resultaat melden aan Hoofd.BHV Resultaat ontruiming melden aan Coördinator verzamelplaats. Brandweer informeren Brandweer informeren Pagina 13 van 27 Opvangen brandweer door Beheerder Bouwhuis Brandweer ter plaatse

14 7 Wijze van ontruimen en ontruimingsorganisatie Een ieder die een telefonische brandmelding aan de receptie doorgeeft, geeft in principe opdracht voor een (gedeeltelijke) ontruiming. Als het ontruimingssignaal klinkt als gevolg van een brandmelding, wordt het gehele pand ontruimd. Anders dan bij brand kan het gebouw ook worden ontruimd als gevolg van eerder aangegeven oorzaken. Hierbij is het mogelijk vanaf de begane grond de ontruiminginstallatie te bedienen en het gebouw gefaseerd per verdieping te ontruimen. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Ontruiming Één verdieping ontruimen De boven de calamiteit gelegen verdieping ontruimen Gehele gebouw ontruimen De bevoegdheid tot het geven van de opdracht tot ontruimen ligt bij: a. De directie; b. Het Hoofd BHV of diens plaatsvervanger; c. Het bevoegd gezag (brandweer, politie). Bij een (gedeeltelijke) ontruiming wordt deze begeleid door de ontruimer en de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de daartoe door het Hoofd BHV aangewezen overige medewerkers. De ontruimers begeleiden alle aanwezigen via de dichtstbijzijnde vluchtweg naar de verzamelplaats. De ontruimer ziet erop toe dat niemand achter blijft op de werkplek, en dat de ontruiming ordentelijk en snel verloopt. Bij een ontruiming mogen de liften niet gebruikt worden en worden de bezoekers door de vaste gebruikers door het trappenhuis naar de verzamelplaats begeleidt. De ontruimer verlaat als laatste de verdieping zodra zeker is dat alle ruimten, inclusief toiletten en magazijnen, zijn gecontroleerd en niemand op de verdieping is achter gebleven. Alle ruimtes die ontruimd zijn worden door middel van een post-it herkenbaar gemaakt zodat een ruimte niet 2x gecontroleerd wordt. Paniek dient bij een ontruiming te worden voorkomen. Eventueel oponthoud bij een ontruiming moet zo snel mogelijk aan het Hoofd BHV worden gemeld, telefonisch of via de portofoon van een bedrijfshulpverlener. Niemand mag de verzamelplaats verlaten voordat hiervoor door het hoofd BHV opdracht is gegeven. Pagina 14 van 27

15 Parkeergarage Bij een ontruiming mogen voertuigen in de parkeergarage niet verplaatst en /of verwijderd worden. Bij een eventuele uittocht van voertuigen uit de parkeergarage komt de aanrij route voor de hulpdiensten ernstig in gevaar!! Verminderd zelfredzaam Medewerkers of bezoekers die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het trappenhuis door lichamelijke beperkingen worden door twee bedrijfshulpverlener met behulp van de Evac-Chair of evacuatiematras naar de verzamelplaats gebracht. Alle bedrijfshulpverleners hebben een instructie gehad in het gebruik van de evac-chair en evacuatiematras. Verzamelplaats bij totale ontruiming: Bij een totale ontruiming van het gebouw is de verzamelplaats het voetpad richting Toshiba, indien door omstandigheden verder van het gebouw moet worden uitgeweken geldt als tweede instantie het vrachtwagenparkeerterrein bij de Mc Donalds. Eventuele andere plaatsen uitsluitend op aangeven van het Hoofd BHV. Door het Hoofd BHV wordt bij een ontruiming een Coördinator verzamelplaats aangewezen Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden door de coördinator verzamelplaats. Vermissing van personen wordt door de Coördinator Verzamelplaats direct doorgeven aan het Hoofd bedrijfshulpverlening. Noodopvang bij een totale ontruiming: Bij een grote brand kan het noodzakelijk zijn dat er een uitwijkprocedure gestart moet worden. De uitwijkprocedure is erop gericht de aanwezigen op de verzamelplaats op een veilige en snelle wijze onder te brengen in een noodopvangadres. Het Hoofd BHV geeft opdracht tot deze uitwijkprocedure en zal ook bekend maken waar naartoe uitgeweken kan worden. Pagina 15 van 27

16 8 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door gebruikers van het gebouw. 8.1 Bij het ontdekken van brand Blijf kalm Brand melden door: o het glaasje van de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan o direct de receptie bellen: Toestel 5555 of Vermeld: Uw naam Uw toestelnummer Locatie van de brand Oorzaak en omvang van de brand Eventuele slachtoffers Waarschuw uw collega s. Breng in gevaar verkerende personen naar een veilige omgeving, achter de rookwerende en brandvertragende deuren van de trappenhuizen. Denk ook aan het in veiligheid brengen van bezoekers. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen zolang de eigen veiligheid dit toelaat door: o Ramen en deuren te sluiten o Schakel elektrische apparatuur uit. o Indien mogelijk zelf te blussen (bij een beginnende brand) o Indien zelf blussen bij beginnende brand niet meer mogelijk is, verlaat dan het gebouw direct volgens de ontruimingsinstructie. Gebruik NOOIT de lift. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde vluchtweg richting de (nood)uitgang. Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners (herkenbaar aan het gele hesje), ontruimers, directie of het bevoegd gezag. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de aangegeven verzamelplaats. Verlaat nooit zonder toestemming van het Hoofd BHV de verzamelplaats. Pagina 16 van 27

17 8.2 Hoe te handelen bij brand of ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop). Pak zo nodig uw waardevolle papieren. Sluit ramen, deuren en kasten. Sluit computers af. Instrueer uw bezoekers, u bent verantwoordelijk voor hen! Verlaat op aanwijzing van de BHV of ontruimers direct de verdieping of het gebouw. Gebruik nooit de lift. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood) uitgang. Volg de instructies van het bedrijfshulpverleningsteam en ontruimers op (herkenbaar aan het gele hesje). Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats. Verlaat nooit zonder toestemming van het Hoofd BHV de verzamelplaats. Pagina 17 van 27

18 9 Taken receptionist(e) 9.1 Taak bij een telefonische c.q. mondelinge melding; Neem de melding aan en noteer de gegevens van de melder. Alarmeer het Hoofd BHV en de bedrijfshulpverleners via de portofoon. Informeer de leden van de bedrijfshulpverlening via de portofoon over de plaats en de aard van de melding. Informeer op aangeven van het Hoofd BHV de brandweer via 112. Blokkeer al het overige telefoonverkeer van buiten. Volg de instructies van het Hoofd Bedrijfshulpverlening of brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Laat geen medewerkers of bezoekers met de auto de parkeergarage verlaten, begeef u naar de slagboom en vang bezoekers op en stuur deze door. De slagboom mag niet geopend worden en de straat moet vrij blijven ivm aankomende hulpdiensten. Let op! U bent geen verkeersregelaar, geef voertuigen geen aanwijzingen ivm aansprakelijkheid en bevoegdheden!!! Pagina 18 van 27

19 10 Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening 10.1 Taak bij een telefonische of mondelinge melding Het Hoofd bedrijfshulpverlening: Begeeft zich bij alarmering naar de receptie en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding. Laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten. Neemt contact op met de bedrijfshulpverleners en ontruimers, en coördineert de inzet van de ploeg. Neemt beslissing tot ontruimen, Coördineert de ontruiming. Stelt een Coördinator verzamelplaats aan. Zorgt voor opvang en begeleiding van de hulpdiensten door de beheerder (stelt sleutels en plattegronden ter beschikking). Hanteert de checklist en geeft de verkregen informatie door aan de brandweer. Overlegt met en adviseert de directie Neemt contact op met de media voorlichter Pagina 19 van 27

20 Checklist Hoofd Bedrijfshulpverlening Neem positie bij de receptie op de 1 e verdieping (indien mogelijk) Communiceer via de portofoon en maak aantekeningen In geval van een slachtoffer, laat de BHV-er bij het slachtoffer 112 bellen en vraag aan de andere BHV-er om terugkoppeling Brandweer gewaarschuwd? o Opvang voor de brandweer geregeld? o Sleutels en plattegronden voor de brandweer geregeld Ambulance gewaarschuwd? o Opvang en begeleiding voor de ambulance geregeld o AED bij het slachtoffer aanwezig o Beschikt de bedrijfshulpverlener over een telefoon bij het slachtoffer Politie gewaarschuwd o Opvang voor de politie geregeld Bedrijfshulpverleners gealarmeerd? o Taakverdeling gemaakt o BHV ploeg duidelijke opdracht gegeven o BHV ploeg heeft communicatiemiddelen o Heeft de BHV ploeg een bluspoging gedaan en wat is de status van de brand en rookontwikkeling o Zijn alle ruimtes dichtbij de brand gecontroleerd? o Staan de bedrijfshulpverleners bij een incident op een veilige plaats o Hoeveel bedrijfshulpverleners zijn er ingezet? o Waar bevinden de bedrijfshulpverleners zich? Loopt de ontruiming goed, krijg ik terugkoppeling? o Worden alle verdiepingen gecontroleerd door de ontruimers o Beschikken de ontruimers over communicatiemiddelen o Check mondeling bij de ontruimer de gecontroleerde verdieping o Staat een medewerker receptiebalie bij de slagboom o Worden alle vluchtdeuren gebruikt o Zijn de liften uitgeschakeld en leeg? o Is een coördinator verzamelplaats aangesteld? o Beschikt de coordinator verzamelplaats over een portofoon o Krijg je terugkoppeling van de coördinator verzamelplaats over eventuele bijzonderheden? o Is de parkeergarage gecontroleerd Is de directie gewaarschuwd? o Heeft de directie een persvoorlichter aangesteld? Pagina 20 van 27

21 11 Taken Bedrijfshulpverlener Voor alle taken van de medewerkers die een rol hebben bij de bedrijfshulpverlening geldt: De taak wordt uitgevoerd zolang de eigen veiligheid dit toelaat! 11.1 Taak bedrijfshulpverlener bij een melding De bedrijfshulpverlener: Stelt zich bij alarmering op de hoogte van de aard en de plaats van de melding. Zorgt ervoor dat hij zijn persoonlijke uitrusting bij zich heeft en begeeft zich dan naar de plaats van de inzet. Treedt handelend op onder leiding van het Hoofd BHV. Alarmeert en evacueert eventuele aanwezigen in het gevaren gebied. Draagt zorg voor de brandbestrijding van een beginnende brand; Voorkomt verdere rookverspreiding door het gebouw en eventuele uitbreiding van de brand. Voorkomt ongevallen door brand Communiceert met het Hoofd BHV omtrent de omvang van het incident Indien de brandweer ter plaatse is, neemt deze de leiding van de werkzaamheden over. Pagina 21 van 27

22 12 Taken ontruimingsploeg De ontruimingsploeg bestaat minimaal uit één persoon per verdieping. De ontruimer: Begint bij het horen van het ontruimingsalarm direct met de ontruiming door alle aanwezigen te verwijzen via de dichtstbijzijnde vluchtweg naar de nooduitgang. o Het is voor de ontruimer niet belangrijk waarom of door wie het ontruimingsalarm geactiveerd is. Na beëindiging taak meldt de ontruimer zich af bij de Coördinator Verzamelplaats. Ontruimt na het ontruimingssignaal het hem of haar toegewezen gedeelte via de voor dit gedeelte beschikbare vluchtwegen (zie de plattegronden). Ziet er op toe dat de lift niet wordt gebruikt. Sluit de ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit gedeelte op achterblijvers. Rapporteert aan het Hoofd bedrijfshulpverlening het resultaat van de ontruiming. Begeeft zich na het ontruimen van het toegewezen gedeelte naar de verzamelplaats Zodra een ontruimer bij een buitendeur komt die nog niet door een andere ontruimer is bemenst blijft hij/zij bij deze (nood)uitgang en ziet erop toe dat niemand meer het pand betreedt. Alle leden van de ontruimingsploeg verlaten het gebouw en begeven zich naar de verzamelplaats. Medewerkers die bij een (nood)uitgang staan, begeven zich na opdracht van het Hoofd BHV naar de aangewezen verzamelplaats. OPMERKINGEN Indien u lang moet wachten op uw collega s, meldt dit dan aan het Hoofd bedrijfshulpverlening en ga dan op onderzoek uit en biedt eventueel hulp. Pagina 22 van 27

23 13 Taken directie De directie: heeft geen operationele taak tijdens de ontruiming. zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van dit ontruimingsplan en iedereen zich conformeert aan de inhoud van dit ontruimingsplan. wordt geïnformeerd door het hoofd BHV over de status zodra de situatie dit vereist. draagt de verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie. draagt zorg voor het inlichten van familie bij eventuele slachtoffers. informeert de nieuwsmedia (in overleg met de brandweer) Algemeen De directie draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbo-wet. De directie is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: Brand. Hulpverlening. Ontruiming enz. Pagina 23 van 27

24 14 Tekening Pagina 24 van 27

25 Pagina 25 van 27 Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

26 15 Verklaring en symbolen Pagina 26 van 27

27 16 Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum: Reden: Omschrijving: Mei 2017 Wijzigingen in huurders (gebruikers) Algehele revisie van het plan naar versie 2.0 Ontruimingsoefeningen Datum: Bijzonderheden: 17 maart 2017 Aangekondigde ontruimingsoefening van het gehele gebouw. Ontruiming in 3,5 minuut. Pagina 27 van 27

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost ONTRUIMINGSPLAN Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein 78 1102 AP Amsterdam Zuidoost 2017 Ontruimingsplan Buurthuizen Zuidoost, locatie Kwakoe doc.ontr. versie juni 2017 1 INHOUD 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Ontruimingsplan Gebouw Tauro Statenkwartier President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Haagwijk

Ontruimingsplan. Haagwijk Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 131681-1003463 Ontruimingsplan Haagwijk Verantwoordelijke Vastgesteld door Locatiemanager Haagwijk Locatiemanager Haagwijk OR en CCR

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie