ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1

2 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens blz. 5 5 Alarmeringsprocedure intern en extern blz. 6 6 Stroomschema alarmering blz. 7 7 wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie blz. 8 8 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door medewerkers blz. 8 9 Taken receptionist/conciërge (daar waar de melding binnen komt) blz Taken Hoofd BHV blz Taken BHV er ( OOP medewerkers) blz Taken directeur/plaatsvervanger blz Tekeningen blz Verklaringen en symbolen nog toe te voegen! 15 Logboek ontruimingsplan nog toe te voegen! 2

3 2 Inleiding en toelichting In ieder gebouw,dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, medewerkers en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: -brand -wateroverlast -stormschade -bommelding -gaslekkage -opdracht van bevoegd gezag; -overige niet genoemde gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en reparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat dit plan bij alle medewerkers van de school bekend moet zijn. Middels instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting: A) van het ontruimingsplan moeten alle medewerkers het hoofd stuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm kennen. B) alle leden van het directieteam en het BHV-team moeten het ontruimingsplan goed kennen. C) alle overige medewerkers, leerlingen en overige aanwezigen moeten opdrachten en aanwijzingen van het Hoofd BHV en overige BHVers opvolgen. D) in situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevind van zaken moeten worden gehandeld. E) de directeur is verantwoordelijk voor de BHV-organisatie in het gebouw, volgens de Arbo-wet artikel 15. De directeur. Datum. 3

4 3 situatietekening 4

5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Markenhage college Emerweg na Breda Leerlingen 1169 Medewerkers 117 laatst geteld Noordkant 2 verdiepingen - begane grond 6 werkruimtes aula+keuken+werkkast-kluisjesruimte-lift 2 toiletruimtes-2 trappenhallen-4opbergruimtes-geluidssluis - 1 e verdieping 2 lokalen-5 werkruimtes -docentenkamer-computerruimtegarderobe+2 toiletruimtes -2 trappenhallen-1 werkkast-lift Westvleugel 3 verdiepingen - begane grond 9 lokalen-6 werkruimtes-1 toiletruimte-1 invalide toilet - -1 trappenhal - 1 e verdieping 11 lokalen-2 werkruimtes-1toiletruimte-1trappenhal 1 werkkast-1 bergruimte - 2 e verdieping 11 lokalen-2 werkruimtes-2 toiletruimtes-2 trappenhallen mediatheek-1opbergruimte-1 werkkast met trap naar dak, - 3 e verdieping liftruimte en ketelhuis en luchtbehandelingsaparatuur Oostvleugel 2 verdiepingen - begane grond 6 lokalen-3 werkruimtes-1 toiletruimte-1 trappenhal 5 opbergruimtes-1 werkkast - 1 e verdieping 5 lokalen-3 werkruimtes-2 toiletruimtes-1trappenhal 1 opbergruimte LO-ruimtes alleen begane grond - begane grond 3 LO-zalen-1dansruimte-4 kleedkamers+douches 2 docenten kleedkamers+douche-4 toiletruimtes 2 ketelhuizen-3 werkruimtes-5 opbergruimtes Gashok bij het oprijden van het terrein buiten links naast de ronde trappenhal Noodlokalen straatkant - begane grond -1 e deur -opslagruimte - 2 e deur -1 lokaal-kluisjesruimte-1 werkruimte (patchkast) -1 trappenhal-1technische ruimte -1 werkkast - 3 e deur -2 lokalen-2 toiletruimtes -1 bergkast 1 trappenhal - 1 e verdieping - 2 e deur -2 lokalen-2 toiletruimtes -1 trappenhal - 3 e deur -2 lokalen-1 werkruimte-1 technische ruimte -1 trappenhal. 5

6 Van maandag t/m vrijdag zijn dagelijks aanwezig: - leerlingen en medewerkers van ca tot ca schoonmaakploeg van ca tot ca avondgebruik in de LO-zalen iedere werkdag tot ca m.u.v. donderdag - zaterdagmorgen van ca10.00 tot Alarmering -inbraak,brand en ontruimingsinstallatie met rookmelders en handmelders -ontruimingspaneel zit voor bij de receptie -bij een brandmelding word gehandeld naargelang de soort melding. Bedrijfshulpverleningsorganisatie - directeur/plaatsvervanger - hoofd van de bedrijfshulpverlening - bedrijfhulpverleners (bijna alle O.O.P-leden ) - ontruimingsmedewerkers (ADL+docenten+O.O.P. ers, zijnde geen BHV- ers) Communicatiemiddelen - portofoons - interne telefoons - mondelinge communicatie Het ontruimingsplan ligt nabij het ontruimingspaneel 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 5.1 interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het schoolgebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: A) Alle aanwezigen in de school worden gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde slow whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. B) De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt eveneens gewaarschuwd door het ontruimingssignaal 6

7 5.2 externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt een alarmering als volgt: - De melding gaat automatisch naar de meldkamer; de daar aanwezige medewerker neemt contact op met de receptioniste/conciërge. - Conciërge of receptionist meldt of de melding echt is of vals. - Bij een echte melding worden de juiste instanties gewaarschuwd, te weten politie, brandweer en/of ambulance; zij vragen naar: *de aard en bijzonderheden van het incident en *of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel. - Bij een valse melding wordt gevraagd naar de reden van de valse melding. 6 Stroomschema alarmering Brandmelding Receptionist/ conciërge Hoofd bedrijfshulpverlening Ontruimingssignaal Meldkamer Inkomende gesprekken blokkeren Vangt de hulpdiensten op Politie Brandweer Ambulance Bedrijfshulpverleners Alle aanwezigen 7

8 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een ontruimingshandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Anders dan bij een brand wordt de opdracht gegeven door: A) de directeur/plaatsvervanger B) het hoofd van de bedrijfshulpverlening C) het bevoegd gezag De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulporganisatie en de ontruimingsmedewerkers (=ADL+docenten+O.O.P.-leden, zijnde geen BHV ers). Verzamelplaats bij totale ontruiming is de parkeerplaats aan de Kwakkelhutstraat. Op de verzamelplaats wordt appel gehouden. De betreffende ontruimingsmedewerkers verifiëren de leerlingenlijsten en melden zich daarna bij het hoofd bedrijfshulpverlening. Vermissingen worden bij het hoofd bedrijfshulpverlening meteen gemeld. 8 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door ontruimingsmedewerkers en overige medewerkers. 8.1 Bij het ontdekken van brand - Blijf kalm - Probeer bij een kleine brand het vuur te doven. - Brand melden door: -glaasje inslaan van een handmelder. -meld de brand bij de receptie (tel.nr. 201 of bij hoofd BHV (tel.nr. 230) -Voorkom uitbreiding: - sluit ramen en deuren - indien mogelijk zelf blussen - is dit niet mogelijk, verlaat dan de school direct volgens de ontruimingsinstructie. 8

9 8.2 Hoe te handelen bij het ontruimingsalarm? - U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal (slow-whoop ) - Sluit ramen en deuren indien mogelijk (na melding van de BHV) - Neem leerlingen mee naar de verzamelplaats; u bent verantwoordelijk voor hen.(zorg voor de leerlingenlijsten ) - Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. - Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. - Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. De verzamelplaats is de parkeerplaats op de Kwakkelhutstraat of een door het Hoofd bedrijfshulpverlening aangegeven locatie. 9 Taken receptionist/conciërge (of daar waar de melding binnen komt) 9.1 Taak bij een telefonische c.q. mondelinge brandmelding - Neem melding aan en noteer gegevens van de melder. - Activeer het ontruimingssignaal. - Doe dit bij de centrale of sla een handmelderglaasje in, dit kun je ook door de melder laten doen. - Je krijgt spoedig een telefoontje van de meldkamer (Trigion) en bevestigt de melding. - Blokkeer al het telefoonverkeer van buitenaf. - Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang van de brandweer. - Volg instructies van het Hoofd bedrijfshulpverlening of brandweer op. - Laat niemand meer toe in het gebouw. - Vang externe hulpdiensten mee op. 9

10 9.2 Taak bij een brandmelding middels een ontruimingshandmelder. - Lees melding - Schakel akoestisch signaal op brandmeldcentrale uit. Let op: installatie niet resetten! (alleen na toestemming van de brandweer) - Het incident wordt door de meldkamer doorgeven aan de desbetreffende hulpdiensten. - Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. - Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang van de brandweer. - Volg instructies van het Hoofd bedrijfshulpverlening of brandweer op. - Vang externe hulpdiensten mee op. 10 Taken Hoofdbedrijfhulpverlening. Het Hoofd bedrijfshulpverlening: - begeeft zich bij alarmering middels het ontruimingssignaal, portofoon of telefoon naar de receptie en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding. - laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten. - coördineert de ontruiming. - houdt contact met de bedrijfshulpverleningsploeg en coördineert de nacontrole. - zorgt voor opvang en begeleiding hulpdiensten (stelt sleutels en plattegronden ter beschikking ) - hanteert de checklist en geef informatie door aan de brandweer. Checklist Hoofd bedrijfshulpverlening: - zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd? - loopt de ontruiming goed (krijg ik terugkoppeling)? - is de bedrijfshulpverlening ingezet? - Wordt de brandweer opgevangen. - Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden. - Is de begeleiding van de brandweer geregeld. 10

11 11 Taken bedrijfshulpverlener 11.1 Taak bedrijfhulpverlener bij een brandmelding - Begeef je naar de receptie en meld je bij het hoofd BHV. - Als je in bezit bent van een portofoon of telefoon, wacht op instructies; als je niks hoort, kom je ook naar de receptie. - Sluit ramen en deuren (bij een bommelding: open ramen en deuren) van het toegewezen gedeelte en controleer dit gedeelte op achterblijvers (denk aan toiletten, kasten, nissen e.d.). - Onderhoud contact met het hoofd BHV. - Geef de leiding van de werkzaamheden over aan de hulpdiensten wanneer deze ter plaatse zijn. - Alle leden van de bedrijfshulpverlening verzamelen zich vervolgens bij de receptie en rapporteren aan het hoofd BHV het resultaat van de nacontrole. - Hierna gaan alle leden van de bedrijfshulpverlening naar de verzamelplaats Taak ontruimingsmedewerker - Nog toe te voegen! 12 Taken van de directeur/plaatsvervanger 12.1 Bij een calamiteit: De directeur/plaatsvervanger: - begeeft zich na oproep per telefoon naar de receptie; - heeft de eindverantwoording voor de totale ontruiming; - draagt de verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie; - informeert zo nodig het College van Bestuur; - draagt zorg voor inlichten van familie bij eventuele slachtoffers; - informeert de nieuwsmedia (in overleg met de brandweer). 11

12 12.2 Algemeen De directeur/plaatsvervanger: - draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbowet; - is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij BRAND, HULPVERLENING, ONTRUIMING, e.d.; - is verantwoordelijk voor regelmatige controle van BLUSMIDDELEN, INSTALLATIES, EN BEREIKBAARHEID van het gebouw, ook bij sneeuw en ijzel. 12

13 13

14 14

15 15

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Directie - Branchedirecteur: mevrouw G. Vink. - Branchedirecteur: de heer J.B. Boer

Directie - Branchedirecteur: mevrouw G. Vink. - Branchedirecteur: de heer J.B. Boer Informatie leslocaties Haastrechtstraat en Stolwijkstraat Adresgegevens Haastrechtstraat 3 3079 DC Rotterdam T 010 497 37 37 T 010 497 37 00 Stolwijkstraat 8 3079 DN Rotterdam T 010 292 90 29 F 010 292

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

Beleid. Ongevallen en Calamiteiten

Beleid. Ongevallen en Calamiteiten Beleid Ongevallen en Calamiteiten VNG007 Versie: 004 Definitief Datum: 18/03/2013 Inhoud Inleiding... 3 Ongeval met een kind... 4 Letsel... 4 Ongeval met een medewerker... 6 Gevaarlijke situaties... 7

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie