Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard EJ Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus AN Leiden

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Alarmeringsprocedure intern en extern Stroomschema alarmering Wijzen van ontruiming en ontruimingsorganisatie Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel van het gebouw Taken receptionist(e) Taken hoofd bedrijfshulpverlening/ bedrijfshulpverleners Taken directeur/directie Tekeningen Verklaring en symbolen Logboek ontruimingsplan Logboek ontruimingsoefeningen Instructie bij bommelding & checklist Instructie technische installaties Contactgegevens huurders Versie 671-3def d.d Pagina 1

3 2. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in dit kantoorgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - brand; - wateroverlast; - stormschade; - bommelding; - gaslekkage; - in opdracht van bevoegd gezag; - of in andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van het gebouw bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan moeten alle individuele bedrijven het hoofdstuk Wat te doen bij ontruimingsalarm door personeel kennen. b) Alle managers en leden van het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle overige medewerkers, moeten opdrachten en commando s van het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien, moet naar bevinding van zaken worden gehandeld. e) Bij een calamiteit moeten alle gebruikers en hoofden bedrijfshulpverlening elkaar informeren en op de hoogte houden van de voortgang van het incident. f) De individuele huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de bedrijfshulperverleningsorganisatie in het gebouw. Dit document heeft als doel de ontruiming van het gebouw zo goed mogelijk te laten verlopen en maakt onderdeel uit van de gebruiksvergunning voor het gebouw als geheel. Tauro Beheer B.V. Oegstgeest 6 mei 2009 Versie 671-3def d.d Pagina 2

4 3. Situatietekening Kantoorgebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard EJ Amsterdam Versie 671-3def d.d Pagina 3

5 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van het gebouw: Naam Adres Telefoonnummer : Kantoorgebouw Tauro Teleport Amsterdam : Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam : (receptie) Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen en een parkeerlaag op 1. In het bedrijfsverzamelgebouw bevinden zich ca. 40 bedrijven. In het gebouw bevindt zich tevens een school die een eigen ingang heeft. Er bevinden zich 4 trappenhuizen in het gebouw en 3 liften. Tijdens kantooruren werken er ca. 250 personen in het gebouw In de avonduren kan dit door overwerk of schoonmakers ca. 20 personen betreffen. Alarmering: Brandmeldinstallatie: iedere etage is voorzien van handbrandmelders. In bepaalde delen zijn rookmelders geplaatst Handbrandmelding wordt direct doorgemeld naar de Alarmcentrale van de brandweer Amsterdam. Aan de handbrandmelders is direct het ontruimingsalarm gekoppeld. Een telefoon met een directe verbinding naar de brandweer. Bij mondelinge meldingen wordt eerst een gedeelte ontruimd. Bij handbrandmeldingen wordt het gehele gebouw ontruimd. De ontruimingsinstallatie is ook handmatig aan te sturen vanuit de receptie. Deuren met toegangscontrole worden door de brandmeldcentrale in geval van brand vrij gegeven. Bedrijfshulpverleningsorganisatie: Het gebouw kent geen gebouwgebonden Hoofd van de Bedrijfshulpverlening of coördinator ontruiming. In geval van een melding van een calamiteit treedt het stroomschema op pagina 6 in werking, alsmede de ontruimingsplannen van de individuele bedrijven. Bedrijven zullen de eigen bedrijfshulpverleners dienen te informeren op een wijze als beschreven in het individuele ontruimingsplan. Communicatiemiddelen: Telefoon. Ontruimingsploeg: Er is geen ontruimingsploeg voor het gebouw als geheel, wel eventueel bij de individuele huurders. Het ontruimingsplan ligt bij de receptie op de begane grond. Versie 671-3def d.d Pagina 4

6 5. Alarmeringsprocedure intern en extern Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisaties op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Het personeel in het gebouw wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde slow-whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1) Met de brandmeldinstallatie door het inslaan van een handbrandmelder. 2) Anders dan bij brand door het alarmnummer 112 te bellen. Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance. 3) Door direct met de daarvoor bestemde telefoon de alarmcentrale te bellen. Aan de betreffende centralist moet worden verteld: - naam van de melder; - Tauro teleportgebouw, Teleportboulevard EJ Amsterdam - aard van het incident en eventuele bijzonderheden; - of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel. Bij alarmering van hulpdiensten dient de receptie altijd op de hoogte gebracht te worden, zodat deze de betreffende hulpdienst gelijk kan doorverwijzen. Versie 671-3def d.d Pagina 5

7 6. Stroomschema alarmering Versie 671-3def d.d Pagina 6

8 7. Wijzen van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een handbrandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingssignaal als gevolg van een brandmelding wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Anders dan bij een handbrandmelding kan het gebouw worden ontruimd als gevolg van de eerder aangegeven oorzaken. Hierbij is het mogelijk om met de ontruimingsinstallatie gefaseerd per verdieping te ontruimen (handmatige bediening door de brandweer). Fase 1 één verdieping ontruimen Fase 2 de boven de calamiteit gelegen verdiepingen ontruimen Fase 3 indien nodig het gehele gebouw ontruimen Opdrachten hiervoor worden gegeven door: a) Het bevoegd gezag b) Het hoofd BHV van de betreffende verdieping(en) Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt deze begeleid door de bedrijfshulpverleners van het desbetreffende bedrijf. Bij gehele ontruiming volgens het ontruimingsplan wordt deze begeleid door alle bedrijfshulpverleners van alle individuele bedrijven. Verzamelplaats bij ontruimen: Aan de overzijde van het gebouw aan de Teleportboulevard Op de verzamelplaats kan appèl worden gehouden door de personen die daar door de individuele bedrijven voor zijn aangewezen. Vermissing van personen kan direct worden doorgegeven aan de receptie of aan de brandweer. Versie 671-3def d.d Pagina 7

9 8. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel van het gebouw Bij het ontdekken van brand Blijf kalm Meld de brand: door het glaasje van de dichtbijzijnde handbrandmelder in te slaan en/of direct aan de receptie (nr. 9) per telefoon. Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met eigen personeel. Denk aan uw gasten en uw eigen veiligheid. Uitbreiding voorkomen door: Ramen en deuren te sluiten, indien mogelijk; Indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand). Gebruik nooit de lift. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. Hoe te handelen bij brand of ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-hoop). Sluit indien mogelijk ramen en deuren. Instrueer uw bezoekers/gasten, u bent verantwoordelijk voor hen. Verlaat direct de etage of het gebouw. Gebruik nooit de lift Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE: Indien er een brandmelding actief is zullen de liften naar de begane grond gestuurd worden. >>>> U KUNT DUS GEEN GEBUIK MAKEN VAN DE LIFTEN <<<< >>> VLUCHTROUTEAANDUIDING IS OP IEDERE VERDIEPING AANGEBRACHT <<< Versie 671-3def d.d Pagina 8

10 9. Taken receptionist(e) Taak bij een telefonische brandmelding Neem melding aan en noteer locatie van de brand. Geef aan melder opdracht om handbrandmelder op de verdieping in te slaan of sla zelf de dichtstbijzijnde melder in. Informeer de brandweer via de directe lijn. Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer De liften gaan automatisch naar beneden en blijven daar staan. Volg instructies van de brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Taak bij brandmelding via een handbrandmelder Lees de melding af op het brandmeldpaneel. Schakel het akoestisch signaal op het brandmeldpaneel uit. Informeer de brandweer via de directe lijn Bel de contactpersoon (Hoofd BHV) van het bedrijf waar de melding is. Informeer het bedrijf daarbij over de melding. Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer. De liften gaan automatisch naar beneden en blijven daar staan. Volg instructies van de brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Taak bij brandmelding door middel van een rookmelder Lees de melding af op het brandmeldpaneel. Schakel het akoestisch signaal op het brandmeldpaneel uit. Bel de contactpersonen (Hoofd BHV) van het bedrijf waar de melding is. Informeer het bedrijf daarbij over de melding, vraag om terugmelding. Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer. De liften gaan automatisch naar beneden en blijven daar staan. Volg instructies van de brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Voor de receptionist(e) geldt dat in geval van ontruiming van meerdere verdiepingen, of in geval van totale ontruiming er samengewerkt moet worden met de diverse hoofden BHV. Dit moet regelmatig worden geoefend. Versie 671-3def d.d Pagina 9

11 10. Taken hoofd bedrijfshulpverlening/ bedrijfshulpverleners Aangezien er in het Tauro gebouw geen Hoofd Bedrijfshulpverlening is voor het gehele gebouw, valt een beschrijving als bedoelt in deze hoofdstukken buiten dit ontruimingsplan. De individuele bedrijven hebben ieder tenminste een Bedrijfshulpverlener of meerdere bedrijfshulpverleners. Hun taken zijn opgenomen in de individuele bedrijfshulpverleningsplannen. De BHV-ers moeten samenwerken en samen beslissingen nemen, in geval meerdere verdiepingen moeten worden ontruimd, of in geval van totale ontruiming. Dit samenspel moet regelmatig geoefend worden. Versie 671-3def d.d Pagina 10

12 11. Taken directeur/directie Dit hoofdstuk is bedoeld om de taken aan te geven van de directie in geval van een kantoor met één gebruiker. Dit is hier niet het geval. Wel gaan wij hier in op de taken van de verhuurder. De verhuurder of diens vertegenwoordiger: begeeft zich bij een calamiteit na een oproep per telefoon naar het gebouw; draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie; informeert zonodig belanghebbende. Algemeen De verhuurder of diens vertegenwoordiger zal jaarlijks een ontruimingsoefening organiseren, samen met de gebruikers van het gebouw. De verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk functioneren van gebouwgebonden (brand-) installaties, waaronder gebouwgebonden blusmiddelen. Versie 671-3def d.d Pagina 11

13 12. Tekeningen Kelder Versie 671-3def d.d Pagina 12

14 Begane grond Versie 671-3def d.d Pagina 13

15 1 e verdieping Versie 671-3def d.d Pagina 14

16 2 e verdieping Versie 671-3def d.d Pagina 15

17 3 e verdieping Versie 671-3def d.d Pagina 16

18 4 e verdieping Versie 671-3def d.d Pagina 17

19 5 e verdieping Versie 671-3def d.d Pagina 18

20 6 e verdieping Versie 671-3def d.d Pagina 19

21 13. Verklaring en symbolen Handbrandmelder Fire alarm button Brandblusser Fire Extinguisher Brandslanghaspel Fire hose Noodsleutel Emergency key Vluchtrichting Escape direction Uitgangrichting Exit direction Vluchtroute Escape route Verzamelpunt Meetingpoint Versie 671-3def d.d Pagina 20

22 14. Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan: Datum Reden Omschrijving Versie 671-3def d.d Pagina 21

23 15. Logboek ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Versie 671-3def d.d Pagina 22

24 16. Instructie bij bommelding & checklist Aandachtspunten voor de gebouwgebonden receptie: Raak vooral niet in paniek. Zorg ervoor dat de beller zijn verhaal kan doen. Onderbreek de beller niet. Wees nauwkeurig in het registreren van de boodschap. Probeer, indien mogelijk, een ander persoon in het gesprek te betrekken. Eerst de politie, dan de bedrijfscontactpersoon in kwestie informeren. Houd de beller zo lang mogelijk aan de praat Probeer te achterhalen waar het voorwerp is geplaatst, wanneer het afgaat, waarom het geplaatst is, hoe het eruit ziet en hoe het daar is gekomen. Probeer zo veel mogelijk informatie van de beller los te krijgen. Zit er nummerherkenning op de display? Controleer de terugbel-mogelijkheden om te kijken of het nummer van de beller te achterhalen is. Als de beller aan de praat blijft, wordt de kans om deze persoon te achterhalen aanzienlijk vergroot. De hoeveelheid informatie zal ook toenemen. Indien de beller aangeeft dat deze behoefte heeft aan een luisterend oor, probeer dan de conversatie draaiend te houden. Dit kan bespoedigd worden door bijvoorbeeld reacties van verbazing, ongeloof, absurditeit, waardering of welk mogelijk gepast gedrag in deze situatie dan ook. Houdt de eerste indruk van de beller vast, aangezien dit vaak doorslaggevende informatie is. Versie 671-3def d.d Pagina 23

25 Checklist bommelding De lijst zoals hieronder weergegeven, dient bij elke telefoonpost binnen handbereik te liggen en dient zo snel mogelijk na een bommelding ingevuld te worden door de persoon, die het gesprek heeft gevoerd. Tijdstip:.. Datum:.. Ontvangen door: Telefoonnummer van toestel waarop telefoon binnengekomen is:. Omcirkel de onderstaande woorden die van toepassing zijn: Herkomst Beller Stem Spraak Accent Wijze Vast toestel van buiten Mobiel toestel Intern toestel Man Vervormd Snel Lokaal Kalm Rustig Vrouw Diep Langzaam Buitenlands Hysterisch Kantoor Volwassen Rauw Ver weg Nationaal Telefooncel Kind Zacht Onduidelijk Fabriek Muziek Jeugdig Verwrongen Nerveus Stemmen Oud Irrationeel Lachend Verkeer Jong Achtergrond Samenhangend Onsamenhangend Onsamenhangend Typen Onbekend Lachend Machines Serieus Met accent Gebrekkig Vliegtuigen Kinderen Overig: Afleidingen: Is er enig lawaai in de verbinding zelf?.. Is er een operator / een derde in het gesprek betrokken? Zijn er onderbrekingen? Versie 671-3def d.d Pagina 24

26 17. Instructie technische installaties Constructie Het gebouw telt 6 verdiepingen en een begane grond. De technische ruimten zijn op de 6 e etage gesitueerd. Op verdieping 1 bevindt zich een parkeergarage. Het gebouw bestaat uit een betonnen constructie en is aan de buitenkant afgewerkt met baksteen en aluminium kozijnen. Ingangen en toegang De officiële ingang van het pand bevindt zich aan de noordzijde van het pand op de begane grond. Reeds in het pand, zijn de verschillende ruimte te bereiken via 3 liften en 3 (nood)trappenhuizen. Vanaf de 2 e verdieping is er nog een vierde trappenhuis. Gevaarlijke stoffen Voor zover bekend bevinden zich geen gevaarlijke stoffen in het gebouw. Elektriciteit In het souterrain van bouwdeel C (bouwdeel langs Tempelhofstraat) is de hoofdverdeelkast geplaatst, welke aangelsoten is op het plaatselijke elektriciteitnet. Vanaf de hoofdverdeelkast worden de onderverdeelkasten op de verdiepingen gevoed. Vanuit de onderverdeelkasten zijn de voedingsleidingen t.b.v. de contactdozen en verlichting boven het systeemplafond aangebracht. Gas en verwarming De verwarming in het gebouw vindt plaats via stadverwarming. Er is derhalve geen gasaansluiting aanwezig. Water / hydrofoorinstallatie Vanaf de watermeter komt er een koudwaterleiding van voldoende zwaarte en voorzien van de benodige stop- en aftapmogelijkheden via de hydrofoorinstallatie naar de sanitaire tappunten, brandslaghaspels en technische installaties. De hoofdafsluiter bevindt zich in de technische ruimte in de parkeergarage. De hydrofoorinstallatie bevindt zicht in de ruimte onder de trap van bouwdeel C (bouwdeel langs de Tempelhofstraat). Luchtbehandelinginstallatie / CV De luchtbehandeling van de kantoren wordt verzorgd door een luchtbehandelingsysteem. De centrale luchtbehandelingkasten zijn geplaatst in de technische ruimte in de parkeergarage en op de 6 e verdieping. In de zomerperiode wordt de ingeblazen lucht iets gekoeld door een topkoelingsysteem. Het gehele luchtbehandeling en CV systeem wordt gestuurd door een klimaatcomputer. Liften De liftkern van het gebouw heeft 3 liften. In geval van een brandmelding gaan alle liften automatisch naar de begane grond en kunnen daarna niet meer gebruikt worden, totdat de brandweer deze heeft vrijgegeven. De linkerlift is uitgevoerd als brandweerlift. Deze lift is in geval van een calamiteit door de brandweer met een brandweersleutel te bedienen. Brandmeldcentrale Op verschillende manieren kan een brand gemeld worden: telefonisch: neem contact op met telefoonnummer 9 (receptie) en informeer waar de brand is (hierdoor wordt de brandweer niet direct gewaarschuwd) handbrandmelder: brand melden via de meldknoppen in de gangen (rode kastjes met glaasje ervoor), hierdoor wordt de brandweer meteen gealarmeerd) automatisch: bij een te hoge temperatuur / rook spreekt de rookmelder aan. Automatisch gaat er een melding naar de brandweer en het brandmeldpaneel achter de receptie, waar duidelijk staat aangegeven waar de melding vandaan komt. Versie 671-3def d.d Pagina 25

27 Slanghaspels en kleine blusmiddelen Op iedere verdieping van het pand bevinden zich brandslanghaspels. Deze brandslanghaspels zijn normaal gesproken gekeurd en verzegeld. Nabij deze slanghaspels bevinden zich de handbrandmelders. Brandkraan De brandkraan-aansluiting voor het kantoorpand in de entreehal naast het trappenhuis en wordt bediend door de brandweer. Droge stijgleiding Vanwege de hoogte van het gebouw, is er een droge blusleiding aanwezig. Het voedingspunt bevindt zich in de buitengevel naast de entree. De aansluitpunten in het gebouw bevinden zich op de gangen naast het trappenhuis. EHBO-middelen Bij de receptie op de begane grond is er een algemene EHBO koffer geplaatst. De inhoud van de koffer wordt 1 keer per maand door de zittende receptioniste nagelopen en indien nodig bijgevuld. De huurders dienen zelf voor de benodigde EHBO materialen zorg te dragen. Noodverlichting In het gehele pand is noodverlichting aanwezig, dit in geval de hoofdverlichting uitvalt of bij brand. Er is geen noodstroom- aggregaat aanwezig. Vluchtrouteaanduiding In het gebouw is één centrale lifthal die gebruikt wordt voor een dagelijkse beweging tussen de verschillende verdiepingen In het gebouw zijn 4 (nood)trappenhuizen. Er hangen evacuatieplattegronden met daarop de vluchtroutes in het gebouw. Deze bevinden zich nabij de liften. De vluchtroutes worden aangeduid met groen verlichte bordjes met een UITsymbool en/of een rennend mannetje erop. Communicatie algemeen Het is belangrijk dat alle BHV-ers elkaar kennen en dat men weet wie wat dient te doen in het geval van een calamiteit. In hoofdstuk 18 is een overzicht gegeven van de bedrijfscontactpersonen. Telefoon Laat alle externe meldingen zoveel mogelijk over aan de receptie op de begane grond, aangezien zij de geraadpleegde instantie als eerste te woord dienen te staan en wordt voorkomen dat er niet meerdere malen voor hetzelfde voorval gebeld wordt. Tevens zijn zij de eerste personen die contact zullen hebben met de binnenkomende hulpdiensten en weten zij precies waar de hulp geboden is. Versie 671-3def d.d Pagina 26

28 Alarmnummer: 112 Geen spoed, wel politie: Geen spoed, wel brandweer: Alarmsignaal De centrale brandmeldinstallatie bevindt zich naast de receptie op de begane grond. In geval van brand geeft het paneel d.m.v. lampjes aan, waar in het pand brand is. Versie 671-3def d.d Pagina 27

29 18. Contactgegevens huurders Contactpersonen huurders: Huurder Etage Contact-persoon Telefoon BHV huurders: Huurder Etage Hoofd BHV Telefoon Rackspace 2 Wouter de Vries Cinthia Kuik Randstedelijke rekenkamer 5222 / Linda Voezee 5306 / Nateus 4 Menno Dekker 5432 / Crestec 4 Fabienne Kirchhof Floris van Sandwijk Diana van Luinen 5422 / Blue linx 1 Pauline O'Brien 5105/ Versie 671-3def d.d Pagina 28

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie