R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1"

Transcriptie

1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

2 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens. 5 Alarmeringsprocedure intern en extern. 6 Stroomschema alarmering. 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie. 8 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door leerkrachten en medewerkers. 9 Taken administratie/conciërge (of daar waar de melding binnen komt). 10 Taken hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening). 11 Taken bedrijfshulpverlener (leerkrachten). 12 Taken directeur/plaatsvervanger. 13 Tekeningen. 14 Verklaring en symbolen. 15 Logboek ontruimingsplan.. 16 Binnenblijven of naar binnen gaan. 17 Voorbeeld Instructies per groepslokaal Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

3 1 Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: brand; wateroverlast; stormschade; bommelding; gaslekkages; in opdracht van bevoegd gezag; of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van de school bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan moeten alle leerkrachten en medewerkers het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm kennen. b) Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle overige medewerkers, stagiaires, leerlingen en ouders moeten opdrachten en aanwijzingen van het Hoofd BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. e) De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbowet artikel 15. Dit plan is opgesteld conform de NEN normen, Nederlandse Norm NTA (nl), vermeld in Leidraad voor een ontruimingsplan Deel 2: Onderwijsgebouwen De directeur. Stein, augustus 2006 J.J.W.H.Willems Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

4 3 Situatietekening 3.1 Situatietekening Gemeente Stein Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van de school Naam Adres : R.K. Basischool Kerensheide. : Langhaagweg B.S. Stein. Telefoonnummer : Dit onderwijsgebouw bestaat uit een bouwdeel van een verdieping hoog. Er zijn 18 lokalen aanwezig. Tijdens schooltijd (08.45 uur en uur) zijn er circa 300 leerlingen aanwezig. Ontruimingsalarminstallatie: automatische melders en ontruimingshandmelders. Aan de ontruimingshandmelders is direct het brand- en ontruimingsalarm gekoppeld ( intern: slow-whoop). Aan de automatische melders is het doorgeven van het brandalarm aan de brandweer gekoppeld aan een vertraging; het ontruimingsalarm is direct gekoppeld. Bij brandmeldingen wordt het totale gebouw ontruimd. Waar in het vervolg van dit plan over ontruimingsinstallatie, slow whoop, enz gesproken wordt dient de vorige alinea gelezen te worden; brandmelding gebeurt momenteel bij directie of hoofd BHV en automatisch via de B(rand)M(eld)C(entrale). Bedrijfshulpverleningsorganisatie: Hoofd van de Bedrijfshulpverlening ).Nico Bosch.:: Bedrijfshulpverleners met uitgebreide EHBO: Geert Titaley, Guus Puts en Nico Bosch. De overige leerkrachten met een betrekkingsomvang van > 0,5 fte zijn eveneens opgeleid als Bedrijfshulpverlener. Communicatiemiddelen: De bedrijfshulpverleners communiceren vooral mondeling. Op de appelplaatsen geschiedt de communicatie ook per megafoon. Ontruimingsplan Het ontruimingsplan ligt bij de receptie nabij het ontruimingspaneel en in de personeelskamer. In elk leslokaal bevindt zich een beknopt ontruimingsplan. Hierin zijn de richtlijnen voor ontruiming van dit lokaal vervat. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

6 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 5.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in schoolgebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1) Alle aanwezigen in de school worden gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde slow-whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. 5.2 Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Bel het alarmnummer 112. Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance. Aan de betreffende centralist moet worden verteld: naam van de melder; naam en adres van het gebouw; welke plaats, gemeente; aard van het incident en eventuele bijzonderheden; of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel. Verder informeren :Schoolbestuur en eventueel geestelijke. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

7 6 Stroomschema alarmering Brandmelding Melding naar Brandweer Inkomende gesprekken BMC Directie/Adm. Ontruimingssignaal Ontruiming door leerkrachten BHV taken door leerkrachten Brandweer ter plaatsen Opvang brandweer HBHV naar administratie Resultaat melden aan HBHV BMC B.H.V. H.B.H.V. = brandmeldcentrale = bedrijfshulpverlener = Hoofd bedrijfshulpverlener Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

8 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een ontruimingshandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door: a) de directeur / plaatsvervanger; b) het hoofd van de bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening); c) het bevoegd gezag De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de overige leerkrachten en medewerkers. Verzamelplaats bij totale ontruiming: 1 e Verzamelplaats Bij totale ontruiming is de verzamelplaats het schoolplein achter het schoolgebouw (let hierbij op de windrichting). Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. De betreffende leerkrachten verifiëren de leerlingenlijsten, en melden zich daarna af bij het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening). Vermissing van personen wordt direct doorgegeven aan het hoofd van de bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening). 2 de Verzamelplaats Via de extra uitgang gaan we naar de 2 de verzamelplaats: Onder begeleiding van de leerkrachten gaan de groepen naar de gymzaal Eburonenstraat 2 alhier. Er wordt op naam appèl gehouden. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

9 8 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door leerkrachten en medewerkers 8.1 Bij het ontdekken van brand Blijf kalm Brand melden. Voorkom uitbreiding: sluit ramen en deuren; ontkoppel elektrisch apparatuur. doe het licht uit. indien mogelijk zelf blussen; indien zelf blussen bij beginnende brand niet mogelijk is, verlaat dan de school direct volgens de ontruimingsinstructie. 8.2 Hoe te handelen bij ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal (slow-whoop) Sluit ramen en deuren indien mogelijk neem de leerlingen mee naar de verzamelplaats, u bent verantwoordelijk voor hen. (Vergeet de leerlingenlijsten niet). blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, houd appèl, verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. De verzamelplaats is het schoolplein achter het schoolgebouw, of een door de hoofd bedrijfshulpverlening aangegeven locatie. Na afmelden bij hoofd BHV: begeeft men zich op zijn/haar instructienaar de tweede verzamelplaats. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

10 9 Taken directeur/administratie/conciërge (of daar waar de melding binnen komt) 9.1 Taak bij een telefonische c.q. mondelinge brandmelding Neem melding aan en noteer gegevens van de melder. Geef aan melder opdracht om dichtstbijzijnde ontruimingshandmelder in te slaan of sla zelf de dichtstbijzijnde melder in. (Dit moet ALTIJD gebeuren i.v.m. nevenfuncties van ontruimingsalarmcentrale.) Meld het incident aan de betreffende hulpdiensten via het alarmnummer (zie hoofdstuk 5, 5.2 externe alarmering). Ontruim de school en zorg voor vrije toegang brandweer. Volg instructies van het Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator BHV) of brandweer op. Laat geen ouders/bezoekers meer toe in het gebouw. Vang externe hulpdiensten op. 9.2 Taak bij een brandmelding middels een ontruimingshandmelder Lees melding. Schakel akoestisch signaal op ontruimingsalarmcentrale uit. Let op: INSTALLATIE NIET RESETTEN (Alleen na toestemming van de brandweer) Meld het incident aan de betreffende hulpdiensten via het alarmnummer (zie hoofdstuk externe alarmering). Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de school en zorg voor vrije toegang voor de brandweer. Volg instructies van het Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator BHV) of brandweer op. Laat geen ouders/bezoekers meer toe in het gebouw. Vang externe hulpdiensten op. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

11 10 Taken hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening) 10.1 Taak bij een ontruimingshandmelding Het hoofd bedrijfshulpverlening: begeeft zich bij alarmering middels het ontruimingsalarmsignaal naar de administratie en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding; laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten; coördineert de ontruiming; houdt contact met de bedrijfshulpverleningsploeg en coördineert de nacontrole; zorgt voor opvang en begeleiding hulpdiensten (stel sleutels en plattegronden ter beschikking); hanteert de checklist en geef de verstrekte informatie door aan de brandweer, Checklist Hoofd Bedrijfshulpverlening zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd? loopt de ontruiming goed (krijg ik terugkoppeling)? is de bedrijfshulpverleningsploeg ingezet? wordt de brandweer opgevangen? krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? is begeleiding brandweer geregeld? Hoofd Bedrijfshulpverlening geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter plaatse is. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

12 11 Taken bedrijfshulpverlener (leerkrachten) 11.1 Taak bedrijfshulpverlener bij een brandmelding De bedrijfshulpverlener: ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar klas via de voor dit gedeelte beschikbare uitgangen (zie plattegronden); draagt, na beëindigen ontruimingstaak, de klas over aan een collega op de verzamelplaats; de bedrijfshulpverlening wordt hoofd bedrijfshulpverlener verdeeld in 2 groepen Ploeg 1 :in het gebouw. Ploeg 2:buiten het gebouw Taken bedrijfshulpverlener in het gebouw begeeft zich naar de administratie en meldt zich bij het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlener) voor nacontrole; sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit gedeelte op achterblijvers (denk aan kasten, nissen en dergelijke); onderhoudt contact met het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlener); Taken BHV buiten gebouw controle op gewonden controle op aanwezigheid/checken bij leerkrachten of iedereen aanwezig is Alle leden van de ontruimingsploeg verzamelen zich vervolgens bij de receptie en rapporteren aan het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlener) het resultaat van de nacontrole. Hierna begeven alle leden van de bedrijfshulpverleningsploeg zich naar de verzamelplaatsen. De eerste het schoolplein achter het schoolgebouw. Indien nodig naar de tweede verzamelplaats:de gymzaal Eburonenstraat 2. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

13 12 Taken directeur/plaatsvervanger 12.1 Bij een calamiteit De directeur/plaatsvervanger: begeeft zich na een (telefonische) oproep naar de directiekantoor; heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming; draagt verantwoordelijkheid voor optreden van eigen organisatie; informeert zonodig het schoolbestuur; draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers; informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer) Algemeen De directeur of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbo-wet. Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: brand; hulpverlening; ontruiming enz. De directeur of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor regelmatige controle van: blusmiddelen; installaties bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel ). Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

14 13 Tekeningen 13.1 Plattegrond Gebouw met Ontruimingsroutes 13.2 Plattegrond Gebouw met meubilair in centrale gedeelten Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

15 14 Verklaringen van de symbolen. computeropstelling kast Verrijdbare kapstok Groepje tafels Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

16 15 Logboek ontruimingsplan De verantwoordelijkheid van het bijhouden van het logboek ontruimingsplan berust bij het Hoofd Bedrijfshulpverlening. Tevens is hij verantwoordelijk voor de archivering. De lay-out van het logboek komt overeen met het onderstaande. MUTATIES ONTRUIMINGSPLAN Datum Reden Omschrijving ONTRUIMINGSOEFENINGEN Datum Bijzonderheden Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

17 16 Binnenblijven of naar binnen gaan Onze school ligt in de nabijheid van een chemisch bedrijf.we kunnen dus worden blootgesteld aan een giftige gaswolk uit de omgeving. Gasalarm. Hoe te handelen bij extern gasalarm? Begin van het alarm. Het extern gasalarm wordt kenbaar gemaakt door :tweemaal een langgerekte sirenetoon van 30 seconden. Bij stroomuitval gebeurt dit door met de oude schoolbel twee keer lang te bellen. Wat te doen bij extern gasalarm? iedereen die buiten is dient zo snel mogelijk naar binnen te gaan, e.e.a. onder leiding van de leerkracht. iedereen blijft binnen het gebouw. alle luchttoevoer- en luchtafvoersystemen, zoals airconditioning en ventilatoren worden uitgeschakeld. in leslokalen deze ventilatie roosters afsluiten of dichten met vochtige handdoeken. men verblijft in zijn eigen leslokaal. niet lesgevende leerkrachten en het overig personeel melden zich bij de directeur Instructie voor de directeur. zet radio-1 (100,50 Mhz) of gemeentelijke zender LOS (87,50 Mhz) of L1 (89,40 Mhz) aan (conciërge kan hier zorg voor dragen). alleen in uiterste noodzaak telefoneren. via de radio hoort U nadere mededelingen of aanwijzingen. niemand mag het schoolgebouw verlaten zonder toestemming. Einde alarm. als er geen gevaar meer is zal dit via radio of geluidswagen worden bekend gemaakt. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

18 L O K A A L O1 O N T R U I M E N : BINNENBLIJVEN Z.O.Z. 1.Alarm: slow-whoop = ontruimen 2 x zoemer (30 sec). (30 sec). (bel) = BINNENBLIJVEN. 2.Blijf rustig 3.Kalmeer leerlingen. 4.Neem : klassenlijst; dit plan; potlood en papier. 5.Sluit alle ramen; trek alle elektrische apparatuur uit de wandcontactdozen; schakel het licht uit. Sluit de klasdeur. 6."Zet" de leerlingen in het lokaal in een ordelijke rij. 7.Laat de leerlingen ordelijk het lokaal verlaten via de schuifdeur. 8.Loop naar de verzamelplaats op de speelplaats (BIJ DE CONTAINERPLAATS) en houd appel. 9.Schrijf groepsnummer en namen van afwezige (niet afgemelde) leerlingen op. 10.Geef dit blad aan de coördinator. 11.Ga dan via de Langhaagweg, Schinecksstraat, Sanderboutlaan, Eburonenstraat naar de gymzaal aldaar. 14.Houd nogmaals appel. Noteer afwezige leerlingen. 15.Geef dit aan de coördinator. 16.Houd de leerlingen rustig bij elkaar. 17.Wacht instructies af. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

19 L O K A A L O1 BINNENBLIJVEN ONTRUIMEN Z.O.Z. 1.Alarm: 2 x zoemer (30 sec). (30 sec). (bel)= BINNENBLIJVEN Slow-whoop = ontruimen. 2.Blijf rustig 3.Kalmeer leerlingen. 4.Neem : klassenlijst;dit plan; potlood en papier. 5.Sluit alle ramen; trek alle elektrische apparatuur uit de wandcontactdozen; schakel het licht uit. 6.Sluit alle deuren.(ook de buitendeur). 7.Zet de leerlingen rustig aan het werk. 8.GEEN toilettenbezoek. 9.Wacht instructies af. 10. BLIJF IN IEDER GEVAL IN HET LOKAAL. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie