ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan / definitief /

2 KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan / definitief /

3 ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie Opdrachtgever Johan de Witt-gymnasium Stek XS Dordrecht Locatie Opdrachtnemer KRID bv Partners in Veiligheid! Blekersdijk LC DORDRECHT Telefoon : + 31 (0) Mail : Rapportage Kenmerk : KR Versie/datum : Status : definitief Opgesteld door : Ir C. Beckers Geautoriseerd door : Johan de Witt-gymnasium Datum : Paraaf : KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING SITUATIETEKENING GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS ALARMERING BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE COMMUNICATIEMIDDELEN ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN INTERNE ALARMERING EXTERNE ALARMERING STROOMSCHEMA ALARMERING WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE WAT TE DOEN BIJ EEN ONTRUIMINGSALARM WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN EEN CALAMITEIT (BIJVOORBEELD BRAND) Wat te doen bij een brand- en / of ontruimingsalarm Wat te doen bij een overheidsalarm Wat te doen bij een mondelinge of telefonische brandmelding of andere calamiteit? Wat te doen bij een melding via de handbrandmelder? TAKEN EN BEVOEGDHEDEN TAKEN SCHOOLLEIDING TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER COÖRDINATOR VERZAMELPLAATS TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER DOCENTEN LEERLINGEN TAKEN OPGELEID PERSOON TEKENINGEN VERKLARINGEN VAN SYMBOLEN LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KRID bv. KRID bv Partners in Veiligheid!, december KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

5 1 INLEIDING In een gebouw / object kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk verlaten. In het ontruimingsplan van het Johan de Witt-gymnasium locatie onderscheiden wij de volgende noodzaken: - brand; wateroverlast; stormschade; bommelding; gaslekkage; en /of andere voorkomende gevallen / calamiteiten. Om in een dergelijke situatie / noodzaak een adequate ontruiming / hulpverlening van het object ten uitvoer te kunnen brengen is dit ontruimingsplan opgesteld. In dit ontruimingsplan worden de taken en instructies beschreven die de medewerkers, leerlingen & bezoekers moeten opvolgen voor een goed verloop van de ontruiming, de bestrijding van een beginnende brand en het levensreddend kunnen optreden bij collegae, leerlingen of bezoekers. Met het opstellen van dit ontruimingsplan en bijbehorende ontruimingsplattegronden is voldaan aan artikel punt 5 van het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken: Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel heeft een ontruimingsplan. Los van dit ontruimingsplan zijn de nodige preventie- en preparatiemaatregelen nodig / genomen. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Voor de veiligheid op de werkplek (Arbo-wet) en volgens het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken: 2008, dient dit plan aanwezig zijn in het object en beschikbaar te zijn voor de bevoegde instanties en alle betrokken gebruikers. Als gebruiker van het object dient de voorzitter van de raad van bestuur van het Johan de Witt-gymnasium locatie zich er bovendien van te verzekeren dat zij voldoet aan de vigerende wet en regelgeving. De voorzitter van de raad van bestuur van het Johan de Witt-gymnasium zal zorg dragen voor de verspreiding van dit plan. Van het ontruimingsplan van het Johan de Witt-gymnasium locatie Doelestyn moeten alle medewerkers van het Johan de Witt-gymnasium en zij die regelmatig gebruikmaken van het object het hoofdstuk Wat te doen bij een brand- of ontruimingsalarm kennen. De aanwezige verantwoordelijke van het gymnasium, alle medewerkers en het bedrijfshulpverleningsteam dienen het ontruimingsplan goed te kennen. Alle in het gebouw aanwezige personen moeten opdrachten en commando s van het bedrijfshulpverleningsteam ten tijde van een incident opvolgen. In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbo-wet artikel 15. De voorzitter van de raad van bestuur Datum:.. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

6 2 SITUATIETEKENING KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

7 3 GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS 3.1 ALGEMENE GEGEVENS Object Onderwijsfunctie; Johan de Witt-gymnasium locatie Beheerder Johan de Witt-gymnasium Gebruiker Johan de Witt-gymnasium Adres Stek 22 Plaats 3311 XS Dordrecht Telefoonnummers Object: Populatie: Toegangscontrole: Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen; bestaande uit een fietsenkelder, 2 gymzalen als nevenfunctie voor onderwijs, een mediatheek, een centrale hal, een aula met een keuken en klaslokalen. In totaal heeft het Johan de Witt-gymnasium locatie (JdW) 31 leslokalen en diverse ondersteunende ruimtes voor de leslokalen. Tevens zijn er ruimtes bedoeld voor de kantoorfuncties ondersteunend voor het onderwijs. Binnen de locatie wordt voornamelijk les gegeven aan leerlingen van de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs. Naast de leslokalen voor de scholieren van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs zijn er drie leslokalen beschikbaar gesteld voor de naastgelegen Statenschool. De onderwijsfunctie heeft in de kelder; fietsenkelder en technische ruimtes. Op de Begane Grond bevinden zich; centrale entree, clavigerloge, kantoren (o.a. rector, conrector, administratie en docenten), leslokalen, gymnastieklokaal, lerarenkamer en kantine / aula. Op de 1 e verdieping bevinden zich; leslokalen, gymnastieklokaal, mediatheek en kantoren (o.a. coördinatoren). Op de 2 e verdieping bevinden zich; leslokalen, practicumruimtes en kantoren (o.a. docentenkamers) Het totale complex bedraagt m2 Het gebouw is gelegen in het centrum van Dordrecht, de directe omgeving wordt gevormd door: - Voorzijde; Steegoversloot (openbare weg) - Linkerzijde; Rechtbank Dordrecht - Rechterzijde; Schoolstraat (openbare weg) - Achterzijde; Stek (openbare weg) Bij een volledige bezetting van het gebouw zijn er circa 850 gebruikers in het gebouw. Van het gebouw wordt gebruik gemaakt door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en circa 30 medewerkers. Er kan vanuit worden gegaan dat de leerlingen, medewerkers en bezoekers zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een calamiteit Naast de leslokalen voor de scholieren van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs zijn er drie leslokalen beschikbaar gesteld voor de naastgelegen Statenschool. In deze drie lokalen zijn ongeveer 60 basisschoolleerlingen gehuisvest uit de hoogste groepen. Bezoekers dienen zich te melden bij de claviger. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen bezoek. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

8 Elke klas heeft een klassenlijst, alle mogelijke klassenlijsten worden geplaatst in ieder lokaal. Bij de claviger is bekend welke leerlingen af- en aanwezig zijn. Openingstijden : Op werkdagen wordt er overdag binnen de locatie lesgegeven. In de avonduren maken ook derden gebruik van het gebouw. Tijdsvak Betreft Aantal Ma. t/m vr.: uur - Leerlingen (ca. 28 per klas) - Docenten - Ondersteuning (clavigers, administratie, t.o.a. s, kantine) Max. 800 Ca. 30 Ca uur Ma.-avond uur schoonmaakdienst Ca. 5 Cursussen (verhuur) Ca. 200 Hoofdafsluiters: Gevaarlijke stoffen: BMI / OAI: Noodverlichting: Vluchtwegaanduiding: BHV-organisatie: Toegang tot het object: In een geval van een incident kan het noodzakelijk zijn de toevoer van water en/of elektriciteit te stoppen. Afsluiters die voor de BHV van belang kunnen zijn, zijn weergegeven op de plattegronden (zie hoofdstuk 9). De fysieke bereikbaarheid van de afsluiters dient optimaal te zijn. Op de 2 e verdieping in bouwdeel III en bouwdeel V worden in de Scheikunde-, Natuurkunde- en Biologielokalen en de naastgelegen opvangruimtes gevaarlijke stoffen opgeslagen en gebruikt. De opslag vindt gedeeltelijk in een brandwerende kast plaats. Het Johan de Witt-gymnasium locatie beschikt over een eigen brandmeldinstalatie (BMI), deze is geschakeld over het gehele complex. In het geval van het JdW-gymnasium is er sprake van een niet automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. In het gebouw zijn op vaste plekken handbrandmelders aanwezig en door het gehele gebouw zijn in de gangen en grotere ruimtes noodverlichting aangebracht. Aan de handbrandmelders is direct het ontruimingssignaal gekoppeld. Naast de noodverlichting is in het complex ook transparantverlichting aangebracht voor het aangeven van de vluchtroutes en vluchtinrichting, deze is aangesloten op het noodverlichtingsysteem. Het Johan de Witt-gymnasium locatie heeft circa 10 gecertificeerde BHV-ers. Daarvan zijn er altijd minimaal 6 aanwezig tijdens schooltijd. Er wordt 2 maal per jaar een ontruimingsoefening gehouden waaraan de BHV-ers deelnemen. Al het personeel neemt minstens één keer per jaar deel aan een brandoefening. In voorkomende gevallen zullen alle leerlingen, personeel en bezoekers van het object samenwerken en gezamenlijk de ontruiming van het object verzorgen. De hoofdingang tot het object bevindt zich op de op begane grond aan de zijde van het Stek. Daar bevindt zich tevens de hoofdingang voor de brandweer. Het brandmeldpaneel is geplaatst op de Begane Grond in het onderwijsgebouw, het paneel bevindt zich in de hal rechts naast de balie van de receptie. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

9 3.2 ALARMERING Het object beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI), bestaande uit hand- en rookmelders, een ontruimingsalarminstallatie (OAI) met een luidalarmsignaal door middel van een Slow Whoop. Bij het ontruimingsalarm door het indrukken van een handbrandmelder wordt het complex ontruimd. De aanwezigen vluchten via de kortste weg naar een rook- en brandvrije vluchtroute of het aansluitende terrein en van daaruit naar de openbare weg. Leerlingen worden bij de ontruiming vanuit een lokaal begeleidt door hun docent; aanwijzingen voor de ontruiming vanuit ieder lokaal zijn in het lokaal aanwezig. De aanwezige personen worden gealarmeerd door een melding via het intercomsysteem, vanuit de BHV-organisatie of vanuit het alarmsignaal (Slow Whoop). Het gebouw is onderverdeeld in verschillende detectiezones en alarmzones die weergegeven worden op het geografische paneel van de brandmeldinstallatie. 3.3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE De raad van bestuur van het Johan de Witt-gymnasium. De rector van het Johan de Witt-gymnasium. Hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) van het Johan de Witt-gymnasium De BHV-ers zoals aangesteld door het Johan de Witt-gymnasium. o o zij gaan eenmaal per jaar op herhalingscursus om hun BHV-certificaat te behouden; zij draaien mee op alle ontruimingsoefeningen van het Johan de Witt-gymnasium locatie (2 maal per jaar). Door de deelnemers wordt een presentielijst getekend, hiervan gaat een kopie naar het Hoofd BHV; Overige medewerkers van het Johan de Witt-gymnasium. o deze medewerkers zijn niet gecertificeerd; o zij krijgen minimaal tweemaal per jaar instructie inzake brand en andere calamiteiten; 3.4 COMMUNICATIEMIDDELEN Het signaal tot ontruiming wordt gegeven door middel van een luid alarmsignaal. De communicatie hieromtrent geschiedt via de claviger, het hoofd BHV, de omroepinstallatie, per portofoon of mondeling. Het ontruimingplan ligt bij de HBHV, de CBHV, de receptie en bij het brandweerpaneel (naast de hoofdingang) aan de Stekzijde KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

10 4 ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN 4.1 INTERNE ALARMERING Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het object, het Johan de Witt-gymnasium locatie, te waarschuwen en de BHV -organisatie op te starten. Bij een incident werkt de alarmering als volgt: Bij het indrukken van de handbrandmelder: o Gaat het luid alarm af op de locatie. o Blokkeert de claviger van het Johan de Witt-gymnasium de inkomende gesprekken en alarmeert op verzoek van het HBHV de hulpdiensten. Het HBHV laat zich informeren door BHV-er ter plaatse. Het HBHV schakelt de eigen BHV organisatie in. De HBHV van het Johan de Witt-gymnasium locatie zorgt tevens voor het alarmeren van de professionele hulpdiensten (brandweer, politie, GHOR) Meldregels: Laat bij voorkeur iemand anders de melding doen, blijf zelf op of bij de plaats van het incident. - Wie: uw naam en telefoonnummer plus eventueel het woningnummer / functie / afdeling. - Waar: de plaats van het incident. - Wat: het soort incident of wat er gebeurd is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een brandje, of om een incident met een persoon. - Het aantal slachtoffers. - Beantwoord eventuele verdere vragen van degene die de melding opneemt. 4.2 EXTERNE ALARMERING De externe alarmering is bedoeld om de professionele hulpdiensten in te schakelen en ter plaatse te krijgen. 1) Door het alarmnummer 112 te bellen. Het is noodzakelijk dat er contact opgenomen wordt met de brandweer. Dit is noodzakelijk om extra informatie door te geven. Dit wordt, bij voorkeur, gedaan door het HBHV. In het geval dat het HBHV niet aanwezig is kan ieder ander ook een melding doen. Meldregels (bij het bellen van 112): - Naam van de melder; - Naam en adres van het object;johan de Witt-gymnasium locatie, Stek 22 - Welke plaats en gemeente; Dordrecht - Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; - Of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel (indien bekend). KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

11 5 STROOMSCHEMA ALARMERING Incident/calamiteit Johan de Witt-gymnasium locatie HANDBRANDMELDER INSLAAN LUID ALARM Ontruimen HBHV / CBHV naar receptie Onderzoek BHVers MELDING NAAR BRANDWEER BRANDWEER TER PLAATSE Inzet BHV ploeg Opvang brandweer Uitslag onderzoek BHVers melden aan HBHV Indien het luid alarm afgaat wordt altijd het gehele gebouw ontruimd!!! KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

12 6 WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE Eenieder die een handbrandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de gehele ontruiming van het pand van het Johan de Witt-gymnasium locatie. Een ontruiming wordt geleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie. De ontruiming vindt plaats naar drie zijdes van het gebouw; 1. Schoolstraat; uitgang trappenhuis aula, bijgebouw en aula 2. Steegoversloot; uitgang administratie, decanen 3. Stek; uitgang centrale hal Alle klassen worden naar buiten begeleid door hun betreffende docent. De locatie is afhankelijk van het lokaal waar de docent zich bevindt, in ieder lokaal zijn aanwijzingen aanwezig met de wijze van ontruiming. Op iedere locatie wordt gecontroleerd of iedereen aanwezig is, alvorens er naar de gezamenlijke verzamelplaats gegaan wordt. De aanvalsroute van de brandweer vindt altijd plaats vanaf de hoofdingang aan de Stek nummer 22. Bij een ontruiming wordt Het Hof aan de overzijde van de Steegoversloot als verzamelplaats gebruikt. Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. 7 WAT TE DOEN BIJ EEN ONTRUIMINGSALARM 7.1 WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN EEN CALAMITEIT (BIJVOORBEELD BRAND) Blijf kalm en let op uw eigen veiligheid!; Laat iemand anders het glaasje van de dichtstbijzijnde handbrandmelder inslaan en laat hem/ of haar de (eigen) medewerkers informeren. (Anderen worden nu gewaarschuwd door het alarmsignaal); Bel het interne alarmnummer of laat iemand anders dit nummer bellen om de melding door te geven. Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid. Denk daarbij aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen; Voorkom uitbreiding. Maak indien mogelijk een aanvang met de brandbestrijding. Denk daarbij aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen; Indien zelf blussen bij een beginnende brand niet mogelijk is; Sluit deuren en ramen; Indien zelf blussen bij een beginnende brand niet mogelijk is; Begin met ontruimen; Denk aan uw bezoekers en minder zelfredzame personen, begeleid hen in de ontruiming. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Als om wat voor reden(en) dan ook alle vluchtwegen geblokkeerd zijn; blijf dan op de eigen verdieping; verzamel in de ruimtes direct aan de zijde van een openbare weg; zorg er voor dat de openingen onder de deuren dichtgestopt worden, bv door natte doeken. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; Begeeft u bij een ontruiming naar de verzamelplaats, dit is Het Hof aan de overzijde van de Steegoversloot. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

13 7.1.1 WAT TE DOEN BIJ EEN BRAND- EN / OF ONTRUIMINGSALARM U wordt gewaarschuwd door het alarmsignaal of een telefonisch of mondeling verzoek om het object te verlaten; Blijf kalm en let op uw eigen veiligheid! Denk aan uw bezoekers en minder zelfredzame personen, begeleid hen in de ontruiming; Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, zoals deze is aangegeven in alle lokalen. Buiten de lokalen gebruikt u de dichtstbijzijnde nooduitgang zoals aangegeven op de transparantverlichting. Gebruik nooit de lift; Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; Begeeft u bij een ontruiming naar de verzamelplaats, dit is de parkeerplaats aan de Stek in de richting van de Doelstraat. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats WAT TE DOEN BIJ EEN OVERHEIDSALARM Bij een overheidsalarm (bijvoorbeeld sirene of rondrijdende geluidswagen) wordt niet ontruimd; U wordt gewaarschuwd door het alarmsignaal of mondeling verzoek om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten; Indien u zich buiten bevindt begeef u dan zo snel mogelijk naar binnen. Blijf kalm en let op uw eigen veiligheid! Verzamel in de kantine en begeleid leerlingen, minder zelfredzame personen en bezoekers naar de kantine. Zet radio of televisie aan op een lokale zender voor verdere informatie. De bedrijfshulpverleningsorganisatie coördineert de benodigde acties binnen de organisatie en voorkomt de uittocht van mensen uit het gebouw WAT TE DOEN BIJ EEN MONDELINGE OF TELEFONISCHE BRANDMELDING OF ANDERE CALAMITEIT? U geeft bij brand aan de melder de opdracht om de dichtstbijzijnde brandmelder in te slaan of u slaat zelf de dichtstbijzijnde melder in; Alarmeer het HBHV, indien nodig ook buiten reguliere werktijden; Indien er brand is, waarschuw op verzoek van het HBHV de alarmcentrale (tel.: (0)112) U overlegt met de HBHV / CBHV of de ontruiming van (een deel van) het Stek 22 noodzakelijk is; U alarmeert bedrijfshulpverleners; Over de plaats en de aard van de melding; U vangt de hulpdiensten op zodra zij arriveren WAT TE DOEN BIJ EEN MELDING VIA DE HANDBRANDMELDER? U overlegt met de melder over de aard van de calamiteit; Alarmeer het HBHV, indien nodig ook buiten reguliere werktijden; Indien er brand is, waarschuw op verzoek van het HBHV de alarmcentrale (tel.: (0)112) Vang aan met de ontruiming van het Johan de Witt-gymnasium locatie. U alarmeert bedrijfshulpverleners; Over de plaats en de aard van de melding; U vangt de hulpdiensten op zodra zij arriveren. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

14 8 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 8.1 TAKEN SCHOOLLEIDING De Rector en Conrectoren van het Johan de Witt-gymnasium locatie dragen te allen tijde zorg voor de naleving van de instructies en de voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door de brandweer en door de Arbowet. Zij zijn eindverantwoordelijken voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Taken en bevoegdheden rector: De rector is eindverantwoordelijk voor BHV organisatie; De rector is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen op het terrein van de school; Bij een ontruiming, delegeert de rector de uitvoering van dit besluit naar het HBHV en de CBHV. Tijdens en na de ontruiming houd de rector zich beschikbaar voor het HBHV, de CBHV en de andere BHV-ers voor vragen en evaluatie; De rector draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers binnen uw eigen bestand aan leerlingen / medewerkers / bezoekers; De rector verzorgt de externe voorlichting en contacten met de media; Zo nodig neemt de rector zitting in de door de professionele hulpdiensten te vormen crisis/beleidsteam. Taken en bevoegdheden conrector: De conrector stelt een Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV) aan voor de beleidsmatige uitvoering van de bedrijfshulpverlening. De conrector is verantwoordelijk voor het Bedrijfshulpverleningsplan als onderdeel van het schoolnoodplan; De conrector is verantwoordelijk voor de schriftelijke vastlegging van de BHV-organisatie. De conrector draagt zorg voor het veiligheidsbewustzijn van de eigen medewerkers. De conrector van het Johan de Witt-gymnasium locatie is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele (eigen) bestand aan medewerkers op de locatie Doelesteijn aan de Stek 22; Bij brand, hulpverlening en ontruiming etc. De conrector neemt van beleidsmatige beslissingen tijdens incidenten; Zo nodig neemt de conrector zitting in de door de professionele hulpdiensten te vormen crisis/beleidsteam. 8.2 TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING De raad van bestuur van van het Johan de Witt-gymnasium locatie wijst een hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) aan. Het HBHV draagt te allen tijde de zorg voor de naleving van de instructies en de voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door de brandweer en door de Arbo-wet. Het HBHV draagt zorg voor het veiligheidsbewustzijn van de eigen medewerkers. Het HBHV is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele (eigen) bestand aan medewerkers; Bij brand, hulpverlening en ontruiming etc. De functie van Hoofd BHV (HBHV) is geen volledige dagtaak. Binnen het Johan de Witt-gymnasium locatie wordt de functie van HBHV invulling gegeven door de conrector van de locatie. Bij diens afwezigheid dient er een de plaatsvervangend HBHV als plaatsvervanger aangewezen te worden. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

15 Taken en bevoegdheden Hoofd bedrijfshulpverlening; Het HBHV adviseert en informeert de Rector met betrekking tot bedrijfshulpverlening; Het HBHV is verantwoordelijk voor toezicht op preventie en repressieve middelen; Het HBHV voert de operationele leiding bij incidenten; Bij een ontruiming, delegeert het HBHV de uitvoering van dit besluit naar de BHV-ers. Tijdens en na de ontruiming of een oefening houd het HBHV zich beschikbaar voor de BHV-ers voor vragen en een evaluatie; Het HBHV draagt zorg voor het beheer, aanschaf en controle van de bedrijfshulpverlenersorganisatie en de middelen die zij tot hun beschikking dienen te hebben; Het HBHV is verantwoordelijk voor de formele vertegenwoordiging naar de professionele hulpverleningsinstanties; Het HBHV vergaart zoveel mogelijk informatie aangaande de oorzaak, omvang en aard van het voorval; Het HBHV bepaalt de te ondernemen acties om de gevolgen van het voorval te beperken totdat een externe hulpverlenende instantie is gearriveerd; Het HBHV bepaalt de benodigde (hulp)organisaties en het (laten) waarschuwen daarvan; Het HBHV geeft leiding aan en houdt contact met de BHV-ers, meldpunt en logistiek/catering; Het HBHV (laat) alle werknemers(sters) studenten en gasten in veiligheid brengen; Het HBHV rapporteert de voortgang tijdens het voorval en houdt contact met de Rector; Het HBHV zorgt voor een vrije toegang van de hulpdiensten; Laat bij ontruiming geen bezoekers meer toe in het gebouw; Het HBHV vangt de hulpdienst(en) op, informeert hen en verwijst hen naar de juiste locatie op het terrein van de onderwijsinstelling; Het HBHV is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar omringende bedrijven indien er een situatie ontstaat die mogelijk een bedreiging kan vormen; Waar nodig houdt het HBHV contact met de Commandant van de Brandweer; Het HBHV dient een Opgeleid Persoon aan te stellen voor de bediening van de brandmeldcentrale. Het HBHV informeert de arbeidsinspectie. Na het arriveren van een externe hulporganisatie vallen de operationele activiteiten tijdens het voorval niet meer onder de verantwoording van het HBHV. Opleidingen/trainingen; Basis BHV met reanimatie en periodieke herhalingslessen; Periodieke praktische oefeningen. 8.3 TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER COÖRDINATOR VERZAMELPLAATS Binnen de locatie zijn een aantal medewerkers opgeleid to BHV-er. Zij worden door de Claviger of via de omroepinstallatie gewaarschuwd. Eén van deze BHV-ers doet dienst als coördinator verzamelplaats en vangt mensen op, op de verzamelplaats. Taken en bevoegdheden BHV-er coördinator verzamelplaats; Melden na een alarm bij het HBHV; Laten informeren door het HBHV; Indien mogelijk een hes, een portofoon en een megafoon pakken (herkenbaar zijn); Neem voldoende Personen Registratieformulieren en pennen mee; Neem recente leerling- en personeelslijsten mee; Naar de verzamelplaats begeven; Zorg dragen voor een groepsgewijze opstelling t.b.v. controle personen. Per lesgroep op het Personen Registratieformulier noteren hoeveel en welke personen worden vermist; Het rapporteren aan en het contact houden met HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

16 8.4 TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER. Binnen de locatie stek zijn een aantal medewerkers opgeleid to BHV-er. Zij worden door de Claviger of via de omroepinstallatie gewaarschuwd. Er dienen minimaal 6 BHV-ers aanwezig te zijn onder schooltijd. Taken en bevoegdheden BHV-ers; De BHV-ers zijn tijdens een voorval onder leiding van het HBHV verantwoordelijk voor: Levensreddende Eerste Hulp (LEH) Melden na een alarm bij het HBHV; Laten informeren door het HBHV; Indien mogelijk een hes en portofoon pakken (herkenbaar zijn); Het verlenen van levensreddende Eerste Hulp (LEH) Waar nodig het waarschuwen van een arts; Waar nodig regelen van transport naar een ziekenhuis; Waar nodig zorg dragen voor het vervoer van gewonden en/of slachtoffers naar gewondennesten; Leiding van de werkzaamheden doorgeven aan de brandweer / hulpdiensten, wanneer deze ter plaatse zijn. Te allen tijde aan uw eigen veiligheid en die van anderen denken; Het rapporteren aan en het contact houden met HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; Brand Melden na een alarm bij het HBHV; Laten informeren door het HBHV; Indien mogelijk een hes en portofoon pakken (herkenbaar zijn); Verzamelen in de hal bij de ruimte van de claviger; De bestrijding van het voorval en voorkoming van uitbreiding; Te allen tijde aan uw eigen veiligheid en die van anderen denken; Zorg dragen dat de gebruikers van het pand gealarmeerd zijn; Het uitschakelen van apparatuur; Het sluiten van ramen en deuren; Het zorg dragen voor gewonden en slachtoffers; Het rapporteren aan en het contact houden met HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; Ontruiming Het ontruimen en evacueren van personen naar de verzamelplaats; Het controleren op aanwezigheid van mensen in het gebouw; Het registreren van geëvacueerde personen; Het rapporteren aan en contact houden met de HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; Opleidingen/trainingen; Basis BHV met reanimatie en periodieke herhalingslessen; Periodieke praktische oefeningen. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

17 8.5 DOCENTEN Alle docenten zijn tevens ontruimingsleider voor de klas waar zij op het moment van een incident les aan geven of anderszins bij aanwezig zijn. Taken en bevoegdheden docenten; Het noteren van een aantal leerlingen/studenten en/of presentielijst meenemen; Begeleiden van de leerlingen naar de verzamelplaats; Begeleiden en bij elkaar houden van de leerlingen op de verzamelplaats; Afmelden bij de buitenwacht BHV, met eventuele bijzonderheden. Opleidingen/trainingen; Jaarlijkse ontruimingsinstructie; Periodieke praktische oefeningen. 8.6 LEERLINGEN Alle leerlingen krijgen aan het begin van elk schooljaar voorlichting ten aanzien van het bedrijfshulpverleningsplan en over hoe te handelen bij incidenten. Tevens nemen zij deel aan de praktijkoefeningen. 8.7 TAKEN OPGELEID PERSOON De Opgeleid Persoon van het Johan de Witt-gymnasium locatie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het brandmelddetectiesysteem en de daaraan gekoppelde functies. Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandmeldcentrale en de technische voorzieningen. Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor de regelmatige inspectie van de technische voorzieningen. Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor het beheer, de controle het preventieve onderhoud van de brandmeldcentrale; Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor de melding van storingen en onderhoudsbeurten aan het HBHV waardoor de procedures aangepast kunnen worden; KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

18 9 TEKENINGEN Aantal tekeningen: 15 Tekening 1 Kelder Tekening 2 BG; bouwdeel I Tekening 3 BG; bouwdeel II Tekening 4 BG; bouwdeel III Tekening 5 BG; bouwdeel IV Tekening 6 BG; bouwdeel V Tekening 7 BG; bouwdeel V(nood) Tekening 8 1 e ; bouwdeel I Tekening 9 1 e ; bouwdeel II Tekening 10 1 e ; bouwdeel III Tekening 11 1 e ; bouwdeel IV Tekening 12 1 e ; bouwdeel V Tekening 13 1 e ; bouwdeel V(nood) Tekening 14 2 e ; bouwdeel III Tekening 15 2 e ; bouwdeel V KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

19 KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

20 KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 ONTRUIMINGSPLAN - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 * Het ontruimingsplan kent een interne en een externe versie. De interne versie bevat bijlagen met gedetailleerde instructies voor medewerkers

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost ONTRUIMINGSPLAN Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein 78 1102 AP Amsterdam Zuidoost 2017 Ontruimingsplan Buurthuizen Zuidoost, locatie Kwakoe doc.ontr. versie juni 2017 1 INHOUD 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Ontruimingsplan volgens NEN 8112 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee 20 5617 CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: 01-07-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Inleiding BHV

Ontruimingsplan. Inleiding BHV Ontruimingsplan Inleiding Kinderen zijn tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van het kinderdagverblijf zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland:

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Ontruimingsplan Brede-school-complex Floriande-Noord Waddenweg 83/87 2134 XL Hoofddorp Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Datum: / /2014 Stempel: Dit ontruimingsplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie