Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon Januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon directie: M. Wielage Januari

2 Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie blz. 6 Inleiding blz. 7 Actieplan noodsituaties leerkrachten blz. 8 Actieplan noodsituatie BHV-ers blz. 10 Inruimen blz 11 Taken conciërge blz. 12 Taken hoofdcoördinator BHV blz. 13 Taken directie blz. 15 Taken groepsleerkracht blz. 16 Taken BHV-er blz. 17 Taken overblijfouders blz 18 Plattegrond ontruiming blz. 18 Plan van Aanpak blz. 19 Aantekeningen blz

3 Algemene gegevens: Naam object: St.Fransschool Adres : H. Tiesingstraat 2, Plaats : 7815 JJ Emmen telefoon : Directeur: M. Wielage Aantal personeelsleden: 8 Stagiaires gemiddeld 3 per dag Aantal leerlingen : ongeveer 106 Overblijf ouders + leerlingen: wisselt per keer (meestal rond de 10) Aanwezigheid in gebouw van maandag t/m vrijdag ( uitgezonderd van schoolvakanties ) teamleden leerlingen en 8 teamleden overblijfkinderen, maximaal 15, 2 overblijfmoeders, 8 teamleden leerlingen en 8 teamleden teamleden Type gebouw: Gas: steen 1 bouwlaag kelder Hoofdgastafsluiter bevindt zich in de hal bij de keuken. In de zwarte kastenwand achter de meest rechtse deur Elektriciteit:. BHV benodigdheden: De hoofdschakelaar bevindt zich in de hal bij de keuken. In de zwarte kastenwand achter de meest linkse deur In de EHBO koffer aan de muur bij de hoofdingang

4 Ontruimingsplan met plattegrond vluchtroutes hangen zichtbaar in: Activeren ontruimingssignaal: - Personeelskamer - Kantoor directie - In ieder lokaal - IB ruimte Het ontruimingssignaal wordt gegeven door een van de BHV-ers. Volgorde staat hieronder. Het ontruimingssignaal (Slow whoop) wordt bediend door: Monique Wielage (Directie) Hinry Scheve (BHV) Thea Hoezen (BHV) Marco Kiers ( BHV ) Wie hebben kennis genomen van dit plan; 1. Alle teamleden van de school en de conciërge 2. Overblijfmoeders 3. Geledingen van de school - 4 -

5 Telefoonlijst Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer (0) 112 Politiebureau (0) Brandweer (0) geen spoed Brandweer Emmen (0) Ambulance (0) Huisartsen: Groepspraktijk Weerdingerstraat : Groepspraktijk Dennenlaan : Scheper Ziekenhuis Emmen : MFE Geestelijke gezondheidzorg : Gemeente Emmen :

6 Ontruimingsorganisatie: Arbo Coördinator: Hinry Scheve Groepsleerkracht BHV'ers, tevens Arbo Commissie Monique Wielage Thea Hoezen Hinry Scheve Marco Kiers Directie groepsleerkracht groepsleerkracht invalleerkracht - 6 -

7 Inleiding: In dit ontruimingsplan is de procedure beschreven die gevolgd wordt bij het ontdekken van een calamiteit, de ontruiming en het vervolg van de ontruiming. De St. Fransschool is een 6-klassige basisschool. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag. Het gebouw kenmerkt zich door een lange gang met een hoek van 90 graden. Aan deze gang zijn de verschillende lokalen en ruimtes gesitueerd. Het gebouw heeft drie uitgangen. Aan elk uiteinde van de gang is een uitgang en op de plek waar de gang een hoek maakt ook. De uitgangen zijn voorzien van sloten die in noodgevallen van binnenuit zonder sleutel te openen zijn. (zgn. panieksloten) met uitzondering van de buitendeur bij het kantoor. In het gebouw zijn geen compartimenten aangebracht die bij brand een gedeelte van het gebouw afsluiten. Gezien de aard van het gebouw zal in geval van een ontruiming het gebouw geheel ontruimd moeten worden. Het ontruimingsplan dient minimaal 1 maal per jaar geoefend en geëvalueerd te worden. Registratie, evaluatie en verbeterpunten worden genoteerd in dit ontruimingsplan bij hoofdstuk OPMERKINGEN. BHV-ers: In het schooljaar zijn de volgende personen belast met BHV taken: Monique Wielage directeur ( ma, di, wo, do ) Hinry Scheve leerkracht groep 7/8 ( ma, di, wo,do, vr.mo ) Thea Hoezen leerkracht groep 3 ( ma, di, wo, do ) Marco Kiers leerkracht groep 6/7/8 ( wo, do, vr ) - 7 -

8 Actieplan noodsituaties leerkrachten Wat te doen bij.. Brand 1 2 Brandmelding doorgeven aan: Monique Hinry Thea Marco BHV-ers geven informatie over de brand: St. Fransschool H. Tiesingstraat JJ Emmen Wat brandt er? Aantal slachtoffers 3 Waarschuw BHV-ers 4 Sluit deuren en ramen Neem groepsmap met leerlingenlijst, mobiele telefoon en sleutels van school mee Verlaat kalm de gevarenzone Verlaat de school via de aangegeven vluchtroute, indien onmogelijk: kies veilige alternatieve route 5 Ga naar de verzamelplaats: de speelplaats (zie bijlage plattegrond) Help de kinderen en blijf kalm Controleer of alle kinderen aanwezig zijn Meld je af bij Monique. ( bij afwezigheid Hinry ) en geef het aantal vermiste kinderen door. Deze staat bij hek aan v. Lierstraat Volg instructies brandweer op - 8 -

9 Ongeval 1 2 Geef ongeval door aan BHV-er Monique Hinry Thea Marco BHV-er schakelt hulpdienst(en) in en geeft door: het soort ongeval toestand en aantal slachtoffers plaats van ongeval: St. Fransschool H. Tiesingstraat JJ Emmen Ontruimingsplan kan worden opgestart bij : 1. Brand 2. Ongeval 3. Bommelding 4. Agressie en Gijzeling 5. Gas lekkage of andere gevaarlijke situaties als; - stormschade - blikseminslag - wateroverlast - 9 -

10 Actieplan noodsituaties BHV-ers Wat te doen bij.. Brand 1 2 Ontruimingssignaal geven: Slow-woop naast berging Bel 112 BHV-ers geven informatie over de brand: St. Fransschool H. Tiesingstraat JJ Emmen Wat brandt er? Aantal slachtoffers 3 Waarschuw andere BHV-ers Gebruik aanwezige brandblusapparatuur 4 Sluit deuren en ramen Neem groepsmap met leerlingenlijst, mobiele telefoon en sleutels van school mee Verlaat kalm de gevarenzone Verlaat de school via de aangegeven vluchtroute, indien onmogelijk: kies veilige alternatieve route 5 Ga naar de verzamelplaats: de speelplaats (zie bijlage plattegrond) Help de kinderen en blijf kalm Controleer of alle kinderen aanwezig zijn Meld je af bij bij Monique. ( bij afwezigheid Hinry ) en geef het aantal vermiste kinderen door. Deze staat bij hek aan v. Lierstraat Draag je groep over aan een collega Volg instructies hoofdcoördinator op Volg instructies hulpdiensten op

11 Ongeval 1 2 Schakel eventueel andere BHV-ers in Hinry, Thea en Marco Bel 112 BHV-er schakelt hulpdienst(en) in en geeft door: het soort ongeval toestand en aantal slachtoffers plaats van ongeval: St. Fransschool H. Tiesingstraat JJ Emmen Inruimen 1 We ruimen in bij luchtalarm of een melding van de overheid. Schakel eventueel andere BHV-ers in: Monique, Hinry, Thea en Marco. 2 BHV-er schakelt buitenbel in en BHV-er waarschuwt groep 1 en 2 mondeling. Leerlingen gaan naar de eigen groep en de leerkracht sluit deuren, ramen en luchtroosters. Controle aantal leerling door eigen leerkracht, 1 BHV-er checkt dit bij alle groepen. Directie ( bij afwezigheid neemt Hinry waar ) zoekt uit via de media wat er aan de hand is. Informeert andere BHV-ers en leerkrachten. Tot nadere orde blijven alle kinderen in de school, ramen en deuren blijven gesloten

12 Taken conciërge: Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingssignaal geven aan directie en/of BHV-er. 2. Volg instructies coördinator BHV of directie op. 3. Sluit ramen en deuren, sluit gaskraan af in opdracht BHV of directie 4. Toiletgroepen controleren Hoe te handelen als er brand gemeld wordt: 1. Breek -eventueel- telefoongesprekken af 2. Informeer de directie en/of coördinator BHV 3. Laat geen personen meer toe in het gebouw (op order BHV/directie) 4. Meldt u buiten bij de hoofdcoördinator BHV (staat bij hek v. Lierstraat)

13 Taken hoofdcoördinator BHV Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingssignaal ( Slow woop) geven aan de directie en/of BHV-er 2. Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: St. Fransschool Naam H. Tiesingstraat 2, Emmen. Het is een basisschool Er is brand in 3. Waarschuw het overige personeel 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hierna moeten de volgende stappen genomen worden: 1. Sluit de gaskraan. Hoofdgastafsluiter bevindt zich in de hal bij de keuken. In de zwarte kastenwand achter de meest rechtse deur 2. Ga, indien mogelijk naar het coördinatiepunt (hek van Lierstraat) en neem ter plaatse de coördinatie op u 3. Controleer of de brandweer al gewaarschuwd is 4. Registreer welke klassen zich hebben afgemeld. Afgemelde klassen kunnen eventueel uitwijken naar de Meerstede (dit gebouw is altijd toegankelijk) 5. Registreer de groepen die zich afgemeld hebben 6. Zorg ervoor dat het aantal vermisten wordt geregistreerd

14 7. Zorg ervoor dat de brandweer of andere hulpdiensten worden opgevangen, Informeer bevelvoerder over plaats, eventuele vermisten en aard en omvang van de brand. 8. De hoofdcoördinator is verantwoordelijk voor de beslissingen en de coördinatie tijdens een ontruiming tot de brandweer arriveert. 9. De hoofdcoördinator blijft als aanspreekpunt beschikbaar. 10. De hoofdcoördinator geeft in overleg met de hulpdiensten einde alarm door activeren van de schoolbel of mondeling

15 Taken directie 1. De directie draagt zorg voor een goede uitvoering van het Noodplan 2. Houdt toezicht op dat de orde en veiligheid, in en om het gebouw goed wordt bewaakt. 3. Analyseert en registreert de calamiteit (calamiteiten logboek) 4. De directie licht, indien noodzakelijk, familie en of pers in. 5. De directie bepaalt mee omtrent einde alarm 6. De directie draagt zorg voor de verplichte herhalingscursussen BHV/EHBO tevens is het een taak van de directie dat er altijd voldoende opgeleide BHV-ers aanwezig zijn 7. De directie draagt zorg voor minimaal 2 ontruimingsoefeningen per jaar 8. De directie draagt zorg voor het actueel houden van het ontruimingsplan 9. De directie draagt zorg voor het naleven van de gebruiksvoorschriften als omschreven in de gebruikstoestemming 10. De directie draagt zorg voor de uitvoering van één periodieke controle ronde t.a.v. de aangebrachte preventieve voorzieningen (volgens checklist)

16 Groepsleerkracht Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Melding brand geven aan directie en/of BHV-er (Monique, Hinry, Thea, Marco) 2. Sluit ramen en deuren indien mogelijk binnen haalbare tijd. 3. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen: 1. U wordt mondeling of door middel van het ontruimingssignaal (Slow woop) gewaarschuwd 2. Blijf kalm 3. Neem de groepsmap met leerlingenlijst, mobiele telefoon en sleutels van school mee en begeleid de leerlingen naar buiten via de aangewezen uitgangen zoals aangegeven in het ontruimingsplan. Is deze route onveilig kies dan een alternatieve ontruimingsroute. 4. Ga met de leerlingen naar het verzamelpunt (speelplaats, zie plattegrond, is de groep compleet, volg aanwijzingen coördinator Neem je mobiel mee. Controleer aan de hand van de namenlijst of de groep compleet is. 5.Meld je af bij de hoofdcoördinator BHV(hek bij hoofdingang v. Lierstraat) en vermeld het aantal geëvacueerde leerlingen en eventueel het aantal vermisten. 6. Ga terug naar het verzamelpunt en wacht op verdere instructies 7. Laat kinderen niet zonder toestemming met ongeruste ouders of kennissen meegaan. 8. Stel ouders gerust. Laat kinderen niet alleen naar huis gaan. 9. Noteer welke kinderen afgehaald worden

17 BHV-ers Hoe te handelen bij ontdekken van brand: 1. Ontruimingssignaal geven aan directie 2. Indien niet mogelijk: Bel 112 en waarschuw de brandweer. Vermeld: - Sint Fransschool - Naam - Harm Tiesingstraat 2, Emmen - Het is een basisschool - Er is brand in Waarschuw het overige personeel ( mondeling of slow-woop) 4. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 5. Sluit ramen en deuren 6. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen als er brand gemeld wordt: 1. U wordt mondeling of via het ontruimingssignaal (Slow woop) gewaarschuwd. 2. Controleer op achterblijvers (kasten, magazijnen, wc's) 3. Meld leeg aan de coördinator (hek voor hoofdingang v. Lierstraat) 4. Voorkom dat niemand terug gaat in de school, stel een post aan bij de in en uitgangen van de school. 5. U handelt verder in opdracht van de coördinator of hulpdiensten

18 Taken overblijfouders De overblijfmoeders noteren dagelijks de namen van de overblijfkinderen in het overblijfschrift. Melding brand geven aan directie en/of BHV-er (Monique, Hinry, Thea, Marco) 2. Sluit ramen en deuren indien mogelijk binnen haalbare tijd. 3. Indien mogelijk, tracht de brand te blussen, zonder zelf risico te lopen Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen: 1. U wordt mondeling of door middel van het ontruimingssignaal (Slow woop) gewaarschuwd 2. Blijf kalm, 1 BHV-er van de school blijft bij de overblijf. 3. Controleer d.m.v. de namen in het schrift of alle kinderen in het overblijflokaal zijn, geef dit door aan de BHV-er. De BHV-er begeleid de leerlingen en overblijfouders naar buiten via de aangewezen uitgangen zoals aangegeven in het ontruimingsplan. Is deze route onveilig kies dan een alternatieve ontruimingsroute. 4. Ga met de leerlingen naar het verzamelpunt (speelplaats), zie plattegrond, is de groep compleet, volg aanwijzingen BHV coördinator. De overblijfouder controleert aan de hand van de namenlijst in het schrift of de groep compleet is. 5.De overblijfouder vermeld het aantal geëvacueerde leerlingen en eventueel het aantal vermisten aan de BHV-er. 5. Ga terug naar het verzamelpunt en wacht op verdere instructies 7. Laat kinderen niet zonder toestemming met ongeruste ouders of kennissen meegaan. 6. Stel ouders gerust. Laat kinderen niet alleen naar huis gaan

19 9. Noteer welke kinderen afgehaald worden

20 Plattegrond ontruiming De plattegrond en procedure van ontruiming bevindt zich: * Map Veiligheid (tabblad Ontruimingsplan St. Fransschool) * Groepsmappen * Personeelskamer * Op duidelijk zichtbare plaats in lokalen * IB-ruimte De plattegrond moet jaarlijks geactualiseerd worden, in verband met mogelijke wisseling groepen in lokalen, aanpassing voorzieningen en gebouw en verandering van BHV-ers

21 Plan van Aanpak In dit plan van aanpak geven we aan hoe we te werk gaan. prioriteit Aandachtspunt Actie Uitvoering door Kosten wanneer Opmerkingen/status Hoog Ontruimingsplan aanpassen: Inruimen Ontruimen tijdens overblijven Arbo commissie Spreekt deze punten door januari 2013 Arbo commissie n.v.t. Januari 2013 Hoog Hoog Ontruimingsoefening Plannen Herhaling BHV brand wordt vindt dit schooljaar plaats d.m.v. een uitgebreide ontruimingsoefening onder schooltijd. - Arbo comissie plant 2 ontruimingsoefeningen. 19 maart 2013 gesprek Jeurissen en Arbo commissie ter voorbereiding op ontruimingsoefening. 9 april team informeren over deze BHV-ers en team n.v.t. In week 46, 2012 gaan we de school ontruimen. Ouders en kinderen worden van tevoren niet op de hoogte gesteld. Na die tijd wel via de nieuwsbrief. Arbo commissie n.v.t. 29 mei 2013

22 Hoog Midden Midden Inruimingsoefening Arbo plan van aanpak Spoorboekje Arbo Arbo meester ontruiming en de aanpassingen in ontruimingsplan. Inruimingsoefening plannen met Arbo commissie. Inruimen bespreken met team. In oktober 2012 is plan van aanpak klaar. Arbo spoorboekje SKOD. RI&E via Arbo meester Arbo commissie n.v.t. 14 mei 2013 vindt er een inruimingsoefening plaats op school Directeur / Arbo commissie Directeur / Arbo commissie n.v.t. Doorlopend bespreken en evalueren in Arbo overleg n.v.t spoorboekje besproken met Arbo commissie. Arbo meester staat per in de wacht i.v.m. ontwikkeling bovenschoolse module. Aantekeningen (Noteer hier alle zaken welke niet in dit ontruimingsplan worden genoemd en bij een herziening alsnog moeten worden aangebracht)

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie