CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffend worden gereageerd. Het calamiteitenplan voorziet in de te nemen maatregelen bij het volgende type calamiteiten: - Brand - Gaswolk (buiten) - Explosiegevaar - Bommelding Bij het voordoen van een calamiteit werken de directie, veiligheidscoördinator, B.H.V.-ers, administratief medewerkster en de conciërge samen. In dit gebouw bevinden zich: School: Basisschool De Viersprong Straat: Lijsterbesstraat 2 Postcode en plaats: 6602 GM Wijchen Telefoonnummer: De Eerste Stap Tussenschoolse opvang De schoonmaakploeg Externe groepen (incidenteel)

2 Calamiteitenleiders De Viersprong Directie Naam: Carlina van den Heuvel Bedrijfshulpverleners De Viersprong: Naam: Wim Cuppens (veiligheidscoördinator) Piet van Tiel (conciërge ) Trees Puijn LEH Viersprong Conciërge De Viersprong Naam: Piet van Tiel Administratie De Viersprong Naam: Sonja van Jaarsveld Eerste Hulp Verleners De Viersprong: Naam: Piet van Tiel (conciërge)

3 Inhoudsopgave: 1. Alarmnummer Belangrijke telefoonnummers 2. Inrichting school Plattegrond DeViersprong. 3 Maatregelen bij brand 3.1 Algemeen 3.2 Alarmering 3.3 Brandinstructies 3.4 Ontruimen 4 Maatregelen bij gevaar van buiten 4.1 Algemeen 4.2 Schuilen 4.3 Ontruimen 5. Maatregelen bij bommelding/explosiegevaar Algemeen Schuilen Ontruimen 6. Maatregelen bij bommelding Melding Maatregelen Ontruimen 7. Ontruimingsinstructie 8. Taakinstructie directie en veiligheidscoördinator 9. Taakinstructie B.H.V.-ers 10. Taakinstructie conciërge 11. Taakinstructie personeel met klas 12. Taakinstructie overig personeel (zonder klas) 13. Taakinstructie Coördinatoren 14. Taakinstructie administratief medewerkster 15. Ontruiming van de school bij activiteiten, waarbij de kinderen niet in de eigen klas zitten 16. Slachtoffer locatie: Gymzaal Arcus

4 Alarmnummers (0) Belangrijke telefoonnummers - Alarmnummmer Politie Brandweer Veiligheidscoördinator Wim Cuppens Directeur Carlina van den Heuvel De Viersprong De Eerste Stap Stichting Kans en Kleur Gemeentehuis Inrichting schoolgebouw Het gebouw is voorzien van een aantal preventieve maatregelen. Er zijn vluchtwegen in opgenomen, er zijn nooduitgangen; zij zijn gevrijwaard van obstakels. Er zijn nood en vluchtroute armaturen geplaatst. Er zijn branddeuren met kleefmagneten geplaatst voorzien van veiligheidsglas. Bij alle brandhaspels hangen ontruimingsplattegronden. Ten behoeve van het blussen van een beginnende brand zijn de benodigde brandslanghaspels geplaatst en draagbare blusapparaten geïinstalleerd. Er is een aukoestisch ontruimingssignaal. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen die voortkomen uit de eisen die gesteld worden in de gebruikersvergunning. Het plan krijgt pas waarde als het in de praktijk wordt getest. Om dit te testen wordt er van het betrokken personeel verwacht dat ze het calamiteitenplan kennen. Nieuwe leerkrachten worden ingelicht over de calamiteitenprocedures door de veligheidscoördinator. Invallers worden ingelicht door de bouwcoördinatoren, stagiaires door de begeleidende leerkracht(en). Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gedaan met alle groepen en eenmaal per jaar met de overblijfgroepen. De eerste oefening zal altijd in het begin van het schooljaar plaatsvinden als onderdeel van de kennismakingsperiode. Op die manier worden ook alle nieuwe leerlingen en personeelsleden bekend gemaakt met de uitvoering.

5 Na iedere oefening wordt in de eerst volgende vergadering de oefening geëvalueerd en het plan, indien nodig, aangepast. 2.1 Plattegrond De Viersprong Terug naar het overzicht 3. Maatregelen bij brand. Algemeen. Iedereen behoort te weten wat te doen bij een (naderende) ramp of calamiteit. Wanneer een dreiging van buiten komt (chloorgaswolk) zal dit kenbaar gemaakt worden door het loeien van de sirenes buiten. Wanneer een calamiteit zich voordoet binnen het gebouw zal de instructie gelden zoals in dit calamiteitenplan is opgenomen. Alarmering Als ten gevolge van een brand het gebouw moet worden verlaten zal dit kenbaar worden gemaakt door het ontruimingssignaal. Brandinstructie Hoe te handelen bij ontdekking van brand. 1. Waarschuw de dichtstbijzijnde B.H.V.-er, hij/zij gaat ter plaatse poolshoogte nemen. 2. B.H.V.-er drukt handmelder in. 3. B.H.V.-er geeft opdracht om directie/veiligheidscoördinator en overige B.H.V.- ers te waarschuwen. 3. De B.H.V.-er(s) ondernemen een bluspoging met de aanwezige blusapparatuur. 4. Directie of veiligheidscoördinator waarschuwt: - B.H.V.-ers.(denk aan veiligheidshes) - Nemen indien nodig de beslissing om tot ontruimen over te gaan. - Personeel/leerlingen worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal of door de B.H.V.-ers. - Brandweer via 112, onder vermelding van: - naam school - adres van school - soort brand - De Eerste Stap. - B.S.O.

6 5. Personen die direct gevaar lopen worden door de B.H.V.-er direct in veiligheid gebracht. 6. Gastoevoer wordt afgesloten (zit in de meterkast). 7. De calamiteitenleiding (veiligheidscoördinator en directie) begeeft zich naar de ronde hal (of naar de grote speelplaats) en neemt de coördinatie op zich en zorgt voor opvang bevelvoerder brandweer met informatie over: - Plaats en aard van de brand - Eventuele achterblijvers en /of slachtoffers. Ontruimen Indien noodzakelijk voor de veiligheid van personeel, leerlingen en bezoekers wordt het gebouw geheel ontruimd. Opdracht hiertoe wordt gegeven middels het ontruimingssignaal.

7 4. Maatregelen bij gevaar van buiten. Algemeen Indien het waarschuwings- en alarmeringsstelsel van de regionale brandweer het vastgestelde signaal laat horen, wil dat zeggen dat er gevaar dreigt. Meestal zal er sprake zijn van een gaswolk. 1. Iedereen dient direct naar binnen te gaan. 2. Ramen en deuren en ventilatieroosters worden gesloten. 3. Ventilatie wordt uitgezet (directiekamer, toiletgroepen). 4. De Radio (omroep Gelderland FM 89.1) en T.V.(Gelderland) worden aangezet. Via de radio en t.v. meldt de overheid zich en deelt mede wat er aan de hand is. Tevens wordt vermeld hoe er gehandeld dient te worden. - Blijf binnen en wacht op einde alarmering (schuilen). - Ontruim het gebouw en verplaats u naar een aangegeven locatie, op de aangewezen wijze (evacueren). Schuilen Indien er geschuild dient te worden komen de directie en de veiligheidscoördinator bij elkaar in de aula en nemen de leiding over deze situatie op zich. De B.H.V.-ers en conciërge hebben de taak ervoor te zorgen dat iedereen naar binnen gaat, bewaken de toegangsdeuren en controleren binnen of alle ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten zijn. De toestand is weer veilig als dit middels omroep Gelderland FM 89.1 (radio directiekamer)of anderszins of de verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig kenbaar gemaakt is. B.H.V.-ers informeren iedereen over de situatie. Alle leerlingen worden naar hun eigen groep gebracht zodat de leerkracht de verantwoordelijke voor zijn/haar aanwezige leerlingen op school is. Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden nemen de directie en de veiligheidscoördinator de leiding op zich en handelen volgens de ontruimingsinstructie (hoofdstuk 7). Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangegeven wegen geschiedt onder leiding van de politie.

8 5. Maatregelen bij bommelding/explosiegevaar. Algemeen Explosiegevaar kan ontstaan door een bommelding, externe gaswolk of door gaslekkage in het gebouw. In alle gevallen dient onmiddellijk de directie en veiligheidscoördinator gealarmeerd te worden. In overleg met of in opdracht van de parate hulpverleningsdiensten kan besloten worden het gebouw te ontruimen of om in het gebouw te schuilen. Schuilen Indien er geschuild dient te worden komen de directie en de veiligheidscoördinator bij elkaar in de ronde hal en nemen de leiding over deze situatie op zich. De B.H.V.-ers en conciërge hebben de taak ervoor te zorgen dat iedereen naar binnen gaat, bewaken de toegangsdeuren en controleren binnen of alle ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten zijn. De toestand is weer veilig als dit middels omroep Gelderland FM 89.1 (radio directiekamer)of anderszins of de verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig kenbaar gemaakt is. B.H.V.-ers informeren iedereen over de situatie. Alle leerlingen worden naar hun eigen groep gebracht zodat de leerkracht de verantwoordelijke voor zijn/haar aanwezige leerlingen op school is. Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden (gevaar van binnen) nemen de directie en veiligheidscoördinator de leiding op zich in de aula en handelen volgens de ontruimingsinstructie. Ramen en deuren moeten geopend worden. B.H.V.-ers en conciërge controleren dit. Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangewezen wegen geschiedt onder leiding van de politie.

9 6. Maatregelen bij bommelding. Melding Telefonische melding: Over het algemeen komen deze ruim voor de te noemen ontploffingstijd. Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Noteer zoveel mogelijk van deze informatie. 1. Datum. Tijd. Letterlijke inhoud van het bericht. 2. Vraag op vriendelijke ontspannen toon: - Wanneer springt de bom? - Heeft de bom een tijdmechanisme? - Waar ligt de bom? - Hoe ziet de bom er uit? - Is de bom ergens verstopt? - Is het een explosieve bom? - Is het een brandbom? - Waarom doet u dit? - Wie bent u? - Van wie en hoe heeft u dit gehoord? (indien bericht uit tweede hand komt) 3. Identificeer berichtgever: - Stem: man/vrouw/kind - Spraak: langzaam/normaal/snel/afgebeten/ernstig/lachend/hakkelend/ lispelend/hijgend/hees/schor/nederlands/frans/duits/engels/andere taal. 4. Achtergrondgeluiden: Lachen/praten/muziek/werkplaats/vliegtuigen/verkeer/kinderen/toetsenbord 5. Verdere bijzonderheden: 6. Bericht doorgegeven aan: 7. Bericht doorgezonden aan: 8. Bericht opgenomen door: Geef dit bericht snel door aan de directie/veiligheidscoördinator. Spreek met niemand anders dan met de directie en veiligheidscoördinator en politie over de melding! Wijze van ontruimen: De beslissing om te ontruimen zal door de directie c.q. veiligheidscoördinator genomen worden. Op de verzamelplaats wordt het juiste aantal aanwezige kinderen van elke groep gecontroleerd door de leerkracht en doorgegeven aan de bouwcoördinator. De bouwcoördinator geeft dit door aan de directie/veiligheidscoördinator, die dit weer doorgeven aan de conciërge en de brandweer.

10 De conciërge/directie/ambulant personeel spoort de afwezige kinderen buiten op, de brandweer zoekt naar eventuele vermisten in het gebouw. Het is verboden om het gebouw in te gaan als het sein veilig nog niet gegeven is door de B.H.V.-er of de brandweer. Als alles gemeld is krijgen de leerkrachten opdracht van de B.H.V.-er om met de kinderen het gebouw weer te betreden of naar de opvangplaats te gaan.

11 7. Ontruimingsinstructie Ontruiming van de school, als de kinderen in hun eigen klas zijn. Afhankelijk van de aard van de calamiteit zal het gebouw ontruimd moeten worden. Wij kiezen voor een gehele ontruiming omdat het alarm in het hele gebouw te horen is. Bij brand geeft de B.H.V.-er het ontruimingssignaal voor het hele gebouw. De kinderen gaan onder leiding van hun leerkracht via de korste route uit de school. Alle klassen dienen te verzamelen op de speelplaats aan de kant van de muur/schuurtje. Daar informeren de bouwcoördinatoren bij de leerkrachten of iedereen aanwezig is. Bij het ontbreken van kinderen geven de coördinatoren dit door aan de conciërge/directeur, die belast zijn met de controle van de gangen/toiletten tijdens de ontruiming. De ontruiming geschiedt in opdracht van de calamiteitenleiding en/of brandweer/politie. Tijdens de ontruiming worden de jassen niet meegenomen (bij een oefening is dit weersafhankelijk). De tassen e.d. worden tevens niet meegenomen. De leerkracht neemt wel de klassenmap mee, waarin de leerlinggegevens staan vermeld. De leerlingen doen precies wat de leerkracht zegt. Ga in een vaste rij bij de deur te staan. Blijf rustig en loop via de kortste weg naar buiten. Controleer op het schoolplein of iedereen aanwezig is. De kinderen blijven per groep bij elkaar. Het is absoluut verboden om nog naar binnen te gaan! Kinderen, die bij de RT zitten, worden door de I.B.-ers/ondersteuners/mensen van externe instanties via de korste/veiligste route naar buiten gebracht. Als er kinderen door de ouders opgehaald worden, wordt dit door de leerkracht afgetekend in de klassenmap De conciërge en directeur controleren gangen, wc s en andere ruimten op de aanwezigheid van kinderen en nemen deze kinderen gezamenlijk mee naar buiten. De administratieve medewerkster zorgt voor telefoon en radio buiten. Ontruiming van de school, als de kinderen niet hun eigen klas zijn (bijv. festiviteiten). 1. Kinderen zitten in de grote hal 1. De leerkrachten maken een mini-ontruimingsplan, waarin beschreven is: 1. waar de groepen in de hal zitten 2. welke groep er door welke deur uitgaat in geval van een calamiteit 3. De kinderen zijn vooraf op de hoogte van deze zaken 2. Kinderen zitten door elkaar in andere lokalen of rondom de school 1. met ouders

12 1. De ouders nemen de kinderen mee naar huis. 2. De BHV-ers gaan, volgens een vooraf gemaakt (onderstaand) schema, door de school heen om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. 2. zonder ouders 1. De kinderen gaan met de leerkracht, waar ze op dat moment bij zitten, waar ze hun eigen leerkracht opzoeken. 2. De rest verloopt volgens het ontruimingsplan

13 8. Taakinstructie directie en veiligheidscoördinator Brandmelding: - Wordt gewaarschuwd door conciërge, leerkracht of B.H.V.-ers. - De leerkrachten van de aangrenzende klassen nemen de verantwoordelijkheid over de klas van de veiligheidscoordinator en deze begeeft zich naar het coördinatiecentrum en neem de coördinatie op zich. - Ontvangt informatie over de situatie van de conciërge en B.H.V.-ers. - BHV belt in overleg met de veiligheidscoordinator het alarmnummer 112, De Eerste Stap, B.S.O. en Nokki en koppelt dit terug naar de veiligheidscoordinator. - Bepaalt of er tot ontruiming moet worden overgegaan. - Coördineert de ontruiming - Deelt overig personeel in t.b.v. - Begeleiden van groep leerlingen B.H.V.-ers - Opvang verzamelplaats. - Draagt zorg voor opvang van bevelvoerder brandweer met informatie over: - plaats en aard van brand. - eventuele slachtoffers en/of achterblijvers. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Begeeft zich naar coördinatiecentrum - Maakt bekend dat men binnen het gebouw moet blijven en ramen en deuren en ventilatieroosters moet sluiten.(b.h.v.-ers) - Passanten (wandelaars, fietsers etc) worden ook binnen in veiligheid gebracht. - Zet radio of TV aan en wacht verdere berichtgeving af. - Coördineert het schuilen. Bommelding/explosiegevaar: - Wordt gewaarschuwd door de administratie of conciërge. - Waarschuwt zonodig politie, Overlegt of er tot ontruiming dient te worden overgegaan. - Coördineert de ontruiming en deelt personeel in t.b.v.: - Begeleiden groep leerlingen van B.H.V.-ers. - Controleert de ontruimde delen (deuren en ramen open). - Afgrendeling ontruimde delen. - Opvang/controle verzamelplaats. Bij afwezigheid van Wim Cuppens als ontruimingsleider, wordt zijn taak overgenomen door Carlina vd Heuvel. Indien ook zij niet aanwezig is zal de taak worden overgenomen door Marian Rutten.

14 9. Taakinstructie B.H.V.-ers Brandmelding - Wordt gewaarschuwd door een personeelslid/directie/veiligheidscoördinator. - Zorgt voor opvang van eigen groep. - Waarschuwt directie en/of veiligheidscoördinator - Gaat polshoogte nemen en onderneemt een eerste bluspoging. - Waarschuwt directe omgeving. (ontruimen) - Brengt personen die gevaar lopen in veiligheid. - Spoort afwezige kinderen op (buiten) - Geeft afwezige kinderen door aan het coördinatiecentrum. (ronde hal) - Houdt contact met het coördinatiecentrum. - Begeleid het vertrek naar de opvangplaats. (het schoolplein) Dreiging van buiten - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Zorgt voor opvang van eigen groep. - Zorgt dat iedereen naar binnen gaat. - Begeeft zich naar het coördinatiecentrum (ronde hal). - Meldt in haar/zijn bouw dat ramen en roosters gesloten moeten worden en dat iedereen in de groep moet blijven. - Bewaakt de in en uitgang van zijn bouw. - Begeleidt passanten naar de aula. - Blijft informatie doorgeven aan zijn/haar bouw. Bommelding/explosiegevaar - Wordt gewaarschuwd door directie of veiligheidscoördinator. - Zie verder bij brandmelding (ontruiming) - Controleert bij ontruiming de gangen en lokalen of de ramen en deuren wel geopend zijn. (explosiegevaar). De B.H.V.-ers hebben een veiligheidshes aan zodat zij voor iedereen herkenbaar zijn.

15 10. Taakinstructie conciërge Brandmelding: - Na brandontdekking of brandmelding waarschuwt de conciërge: Directie en veiligheidscoördinator. - Schakelt (In de meterkast) en/of elektrische apparatuur uit. - Controleert tijdens ontruiming de gangen en lokalen. - Brengt personen die direct gevaar lopen in veiligheid. - Houd zich verder ter beschikking van de calamiteitenleiding. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Geeft leerkrachten en leerlingen die zich buiten het gebouw bevinden opdracht naar binnen te gaan. - Controleert of ramen, ventilatieroosters en deuren gesloten zijn. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. Bommelding/explosiegevaar - Conciërge waarschuwt: directie en veiligheidscoördinator. - Zie verder bij brandmelding (ontruiming). - Controleert bij ontruiming de gangen en lokalen of de ramen en deuren wel geopend zijn. (explosiegevaar).

16 11. Taakinstructie personeel met klas leerlingen Ontruimingsplan met vluchtroute Algemeen Alarmnummer: (0) 112 Dreiging van buiten - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Alle personeelsleden hebben de taak er voor te zorgen dat alle kinderen naar binnen gaan en in hun eigen klas verblijven. - Alle deuren, ramen en ventilatieroosters moeten gesloten worden. - Passanten (wandelaars, fietsers, etc.) worden ook binnen de school in veiligheid gebracht. - De in- en uitgang wordt bewaakt. (conciërge, B.H.V.-ers) - Zet de radio aan (radio Gelderland FM 89.1) en blijf bij je groep. - Wacht op verdere informatie van de BHV-er / politie / brandweer. Blijf binnen en wacht op einde alarmering (schuilen) of: Ontruim je klas en ga naar de opvangplaats op de aangegeven wijze. ( zie plattegrond). Maatregelen bij brandalarm. - Brand melden aan de BHV-er / of je wordt gewaarschuwd voor een brandsituatie middels het ontruimingssignaal. - Sluit ramen, roosters en deuren en schakel eventueel elektrische apparatuur uit. - Kijk door het raam van de klassendeur. Indien de brand voor het lokaal woedt, dient men het lokaal via een andere deur, of ramen te verlaten. - Is de brand niet bij jouw lokaal, geef dan opdracht aan de kinderen om in de rij bij de klassendeur te gaan staan en vertrek rustig met de kinderen via de korste/veiligste route naar de verzamelplaats ( het schoolplein) - Klassenmap meenemen. Wijze van ontruimen: 1 Vaste rij bij de deur. 2 Controleer of iedereen aanwezig is. 3. Loop via de korste/veiligste route naar de verzamelplaats (schoolplein) 4. Controleer op de verzamelplaats de aanwezige kinderen en geef ditaan de directie door, wie er afwezig is. ( De directie geeft dit door aan de veiligheidscoördinator) De B.H.V.-er spoort de afwezige kinderen buiten op, de brandweer zoekt naar eventuele vermisten in het gebouw. Het is verboden om de school weer in te gaan als het sein veilig nog niet gegeven is door de B.H.V.-er of de brandweer. Als alles gemeld is wachten de leerkrachten op de opdracht van de BHV-er om met de kinderen het gebouw weer te betreden.

17 Maatregelen bij explosie-gevaar. (bijv. een bommelding, externe gaswolk of door een gaslekkage in de school). - Bij extern gevaar; maatregelen treffen zoals bij het sirene alarm. - Bij intern gevaar; ontruimen volgens het ontruimingsplan op de aangegeven wijze (zie plattegrond). - Ramen en deuren openzetten, behalve bij externe gas-/gifwolken - Opdracht tot ontruiming geschiedt middels ontruimingssignaal. - Geef opdracht aan je groep om in de rij bij de deur te gaan staan. - Klassenmap meenemen. Wijze van ontruimen: 1 Vaste rij bij de deur. 2 Controleer of iedereen aanwezig is. 3. Loop via de korste/veiligste route naar de verzamelplaats (schoolplein) 4. Controleer op de verzamelplaats de aanwezige kinderen en geef aan de directeur door, wie er afwezig is. ( De directeur geeft dit door aan de directie/veiligheidscoördinator) De B.H.V.-er spoort de afwezige kinderen buiten op, de brandweer zoekt naar eventuele vermisten in het gebouw. Het is verboden om de school weer in te gaan als het sein veilig nog niet gegeven is door de B.H.V.-er of de brandweer. Als alles gemeld is krijgen de leerkrachten opdracht om met de kinderen de school weer te betreden.

18 12. Taakinstructie overig personeel (zonder groep leerlingen) Brandmelding: - Brand melden aan dichtstbijzijnde B.H.V.-er. - Verlaat met de kinderen die onder zijn/haar hoede zijn bij het horen van het ontruimingssignaal de ruimte volgens het ontruimingsplan. - Brengt op de verzamelplaats de kinderen naar de eigen groep. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, begeef je dan naar het coördinatiepunt (ronde hal) De mogelijkheid bestaat dat je de groep van een B.H.V.-er moet begeleiden bij het ontruimen. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Brengt leerling(en) die op dat moment onder zijn hoede zijn terug naar de groep. - Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. (ronde hal) - De mogelijkheid bestaat dat je de opdracht krijgt om de groep leerlingen van een B.H.V.-er over te nemen. Bommelding/explosiegevaar: - Verlaat met de kinderen die onder zijn hoede zijn bij het horen van het ontruimingssignaal de ruimte en breng ze naar hun eigen groep op de verzamelplaats. - Zet de ramen en deuren open. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, begeef je dan zo snel mogelijk naar het coördinatiepunt (ronde hal). De mogelijkheid bestaat dat je de groep van een B.H.V.-er moet begeleiden bij het ontruimen. Groep zor/ib De mensen van de zorg verdelen zich over de volgende taken, in volgorde van prioriteit: 1. Het controleren van de lokalen, kamertjes, gangen en toiletten in de nieuwbouw, indien mogelijk twee mensen. 2. Het vervangen van de BHV-ers, die een klas hebben, te beginnen bij : 3. Marian Rutten

19 4. De rest begeeft zich naar de aula en stelt zich ter beschikking van de calamiteitenleiding. De verdeling van de taken is in handen van Wim Cuppens en wordt, indien hij afwezig is overgenomen door Carlina vd Heuvel. Mocht ook zij afwezig zijn zal Marian Rutten de taak op zich nemen.

20 13. Taakinstructie Coördinatoren Brandmelding: - Brand melden aan dichtstbijzijnde B.H.V.-er. - Neem de map verdeling bij ziekte en roosters mee, waarin bijv. de roosters gym/zwem roosters zitten. - Sta je voor een klas, handel volgens het ontruimingsplan. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, waarschuw groepen uit je eigen bouw, die via de omroepinstallatie niet bereikt kunnen worden (Speelplaats, gymzaal.) - Loop naar de verzamelplaats en controleer of alle leerlingen aanwezig zijn. - Neem contact op met de veiligheidscoördinator om te melden, wie je mist. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, waarschuw groepen uit je eigen bouw, die via de omroepinstallatie niet bereikt kunnen worden (Speelplaats, gymzaal). - Loop naar de groepen van je bouw en controleer of alle leerlingen aanwezig zijn. - Neem contact op met de veiligheidscoördinator om te melden, wie je mist. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. (aula) Bommelding/explosiegevaar: - Verlaat met de kinderen die onder zijn hoede zijn bij het horen van het ontruimingssignaal de ruimte en breng ze naar hun eigen groep op de verzamelplaats. - Zet de ramen en deuren open. - Sta je voor een klas, handel volgens het ontruimingsplan. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, waarschuw groepen uit je eigen bouw, die via de omroepinstallatie niet bereikt kunnen worden (Speelplaats, gymzaal). - Loop naar de verzamelplaats en controleer of alle leerlingen aanwezig zijn. - Neem contact op met de veiligheidscoördinator om te melden, wie je mist.

21 14. Taakinstructie administratief medewerkster Brandmelding: - Brand melden aan B.H.V.-er. - Waarschuwt directie en veiligheidscoördinator. - Sluit ramen, ventilatieroosters en deuren. - Draagt zorg voor de draagbare telefoon. - Zet de radio aan en luistert naar het nieuws. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. - Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Waarschuwt directie en veiligheidscoördinator. - Sluit ramen, ventilatieroosters en deuren. - Draagt zorg voor de draagbare telefoon. - Zet de radio aan (FM 89.1)en luistert naar het nieuws. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. - Bommelding/explosiegevaar: - Zie maatregelen bij bommelding. - Zij vult het bommeldingsformulier in.

22 15. Ontruiming van de school bij activiteiten, waarbij de kinderen niet in hun eigen klas zitten. 3. Kinderen zitten in de aula 1. De leerkrachten maken een mini-ontruimingsplan, waarin beschreven is: 1. waar de groepen in de aula zitten 2. welke groep er door welke deur uitgaat in geval van een calamiteit 3. De kinderen zijn vooraf op de hoogte van deze zaken 4. Kinderen zitten door elkaar in andere lokalen of rondom de school 1. met ouders 1. De ouders nemen de kinderen mee naar huis. 2. De BHV-ers gaan, volgens een vooraf gemaakt (onderstaand) schema, door de school heen om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. 2. zonder ouders 1. De kinderen gaan met de leerkracht, waar ze op dat moment bij zitten, naar de verzamelplaats ( speelplaats, waar ze hun eigen leerkracht opzoeken. 2. De rest verloopt volgens het ontruimingsplan Mocht het nodig zij om te ontruimen, dan gaan de kinderen met de ouders mee naar huis en gaan alle mensen met een bhv diploma het gebouw doorzoeken, om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. Uiteraard staat de eigen veiligheid voorop, dus als we inschatten dat het niet veilig is, gaan we niet naar binnen. Hierbij werken we volgens het volgende schema: Sluit alle deuren achter je dicht, zodat er geen mensen meer naar binnen kunnen. Controleer en sluit alle buitendeuren, waar je langs loopt. Aangezien de deuren niet op slot zitten, kan eenieder de school alsnog verlaten. Kijk in alle hokjes binnen je gebied, zoals toiletten en magazijnen. Meld je na je controle bij de coördinatiecentrum. (aula)

23

24

25

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Calamiteitenplan

Ontruimingsplan Calamiteitenplan Schooljaar 2015-2016 Ontruimingsplan Calamiteitenplan R.K. Basisschool 'De Reiger' Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Reanimatie Bij reanimatie worden alle aanwezige BHV-ers gewaarschuwd:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW WANNEER ONTRUIMEN? Bij een calamiteit klinkt een niet te missen akoestisch signaal. Dit akoestische signaal

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier. In samenwerking met D n Aord

Ontruimingsplan. Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier. In samenwerking met D n Aord Ontruimingsplan Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier In samenwerking met D n Aord Kerkstraat 37 5529 AK Casteren tel 0497-681673 info@stjancasteren.nl 2014-2015 Ontruimingsplan 1.

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Ontruimingsplan en inruimingsplan

Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Ontruimingsplan en inruimingsplan Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Ontruimingsplan en inruimingsplan In de eerste plaats zijn de volgende zaken van belang Er mogen geen obstakels in de gangen staan,

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Calamiteitenplan Stal Timmermans. Calamiteitenplan. Stal Timmermans. Versie : 5 Datum : Oktober 2015 Samengesteld door : Erik Timmermans

Calamiteitenplan Stal Timmermans. Calamiteitenplan. Stal Timmermans. Versie : 5 Datum : Oktober 2015 Samengesteld door : Erik Timmermans Calamiteitenplan Stal Timmermans Versie : 5 Datum : Oktober 2015 Samengesteld door : Erik Timmermans Voorwoord De Arbo-wet is de laatste jaren nogal gewijzigd in het belang van veiligheid, gezondheid en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. 1. ONTDEKKEN VAN BRAND ('n ieder) Na het ontdekken van de brand of ander onheil z.s.m. melding maken bij de ALG

ONTRUIMINGSPLAN. 1. ONTDEKKEN VAN BRAND ('n ieder) Na het ontdekken van de brand of ander onheil z.s.m. melding maken bij de ALG ONTRUIMINGSPLAN CBS De Hoeksteen heeft een bouwlaag (zie plattegrond 1). Om in geval van brand of andere calamiteiten het gebouw zo snel mogelijk te kunnen verlaten staat hieronder puntsgewijs wat er gedaan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Calamiteitenplan In dit plan staat de organisatie rond ont- en inruiming beschreven. Tevens hoe te handelen bij overige calamiteiten. Bhv ers van de school:

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN SINT JORISSCHOOL NIJMEGEN

VEILIGHEIDSPLAN SINT JORISSCHOOL NIJMEGEN VEILIGHEIDSPLAN SINT JORISSCHOOL NIJMEGEN Juli 2013 1 Veiligheidsplan Sint Jorisschool juli 2013 1. Inleiding. Veiligheid in school is niet een nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet hebben schoolbesturen

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimingsplan onderwijsgebouw

Ontruimingsplan onderwijsgebouw 2013 Ontruimingsplan onderwijsgebouw 0 RK/PC Jenaplanschool Laan van het Kinholt 576 7823 HP Emmen Tel:0591-622657 (bovenbouw) 0591-629934 (onderbouw) info@kristalla.nu Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm EVACUATIE BIJ BRANDALARM Evacuatieplan bij Brandalarm TELEFOONNUMMERS BRANDWEER : 112 of 100 of 059 / 70 10 10 1 Verwittigen brandweer De leerkracht die de brand ontdekt: 1) vertrouwt zijn leerlingen toe

Nadere informatie

NOODPLAN De Blokken CL Zwartemeer Telefoon:

NOODPLAN De Blokken CL Zwartemeer Telefoon: NOODPLAN 2016-2017 De Blokken 16 7894 CL Zwartemeer Telefoon: 0591 31 31 93 Naam school De Banier Adres De Blokken 16 Postcode 7894 CL Telefoon Zwartemeer Brinnummer 06QH Aanwezigen in school 155 leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Brede School. Burgerbrug. Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug tel

Ontruimingsplan. Brede School. Burgerbrug. Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug tel Ontruimingsplan Brede School Burgerbrug Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug tel. 0226-381615 versie: 19 juli 2012 Gegevens. Naam en adres: Brede School Burgerbrug Grote Sloot 116A 1754 JJ Burgerbrug tel.

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel Manege Pegasus

Bedrijfsprofiel Manege Pegasus Bedrijfsprofiel Manege Pegasus [ 1 Inhoud 1. Algemene gegevens... 3 1.1 Naam stichting/ Manege: Manege Pegasus van Stichting Pluryn... 3 1.2 Missie en visie van Pluryn en Manege Pegasus... 3 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN INLEIDING

CALAMITEITENPLAN INLEIDING CALAMITEITENPLAN INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen, kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie