CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffend worden gereageerd. Het calamiteitenplan voorziet in de te nemen maatregelen bij het volgende type calamiteiten: - Brand - Gaswolk (buiten) - Explosiegevaar - Bommelding Bij het voordoen van een calamiteit werken de directie, veiligheidscoördinator, B.H.V.-ers, administratief medewerkster en de conciërge samen. In dit gebouw bevinden zich: School: Basisschool De Viersprong Straat: Lijsterbesstraat 2 Postcode en plaats: 6602 GM Wijchen Telefoonnummer: De Eerste Stap Tussenschoolse opvang De schoonmaakploeg Externe groepen (incidenteel)

2 Calamiteitenleiders De Viersprong Directie Naam: Carlina van den Heuvel Bedrijfshulpverleners De Viersprong: Naam: Wim Cuppens (veiligheidscoördinator) Piet van Tiel (conciërge ) Trees Puijn LEH Viersprong Conciërge De Viersprong Naam: Piet van Tiel Administratie De Viersprong Naam: Sonja van Jaarsveld Eerste Hulp Verleners De Viersprong: Naam: Piet van Tiel (conciërge)

3 Inhoudsopgave: 1. Alarmnummer Belangrijke telefoonnummers 2. Inrichting school Plattegrond DeViersprong. 3 Maatregelen bij brand 3.1 Algemeen 3.2 Alarmering 3.3 Brandinstructies 3.4 Ontruimen 4 Maatregelen bij gevaar van buiten 4.1 Algemeen 4.2 Schuilen 4.3 Ontruimen 5. Maatregelen bij bommelding/explosiegevaar Algemeen Schuilen Ontruimen 6. Maatregelen bij bommelding Melding Maatregelen Ontruimen 7. Ontruimingsinstructie 8. Taakinstructie directie en veiligheidscoördinator 9. Taakinstructie B.H.V.-ers 10. Taakinstructie conciërge 11. Taakinstructie personeel met klas 12. Taakinstructie overig personeel (zonder klas) 13. Taakinstructie Coördinatoren 14. Taakinstructie administratief medewerkster 15. Ontruiming van de school bij activiteiten, waarbij de kinderen niet in de eigen klas zitten 16. Slachtoffer locatie: Gymzaal Arcus

4 Alarmnummers (0) Belangrijke telefoonnummers - Alarmnummmer Politie Brandweer Veiligheidscoördinator Wim Cuppens Directeur Carlina van den Heuvel De Viersprong De Eerste Stap Stichting Kans en Kleur Gemeentehuis Inrichting schoolgebouw Het gebouw is voorzien van een aantal preventieve maatregelen. Er zijn vluchtwegen in opgenomen, er zijn nooduitgangen; zij zijn gevrijwaard van obstakels. Er zijn nood en vluchtroute armaturen geplaatst. Er zijn branddeuren met kleefmagneten geplaatst voorzien van veiligheidsglas. Bij alle brandhaspels hangen ontruimingsplattegronden. Ten behoeve van het blussen van een beginnende brand zijn de benodigde brandslanghaspels geplaatst en draagbare blusapparaten geïinstalleerd. Er is een aukoestisch ontruimingssignaal. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen die voortkomen uit de eisen die gesteld worden in de gebruikersvergunning. Het plan krijgt pas waarde als het in de praktijk wordt getest. Om dit te testen wordt er van het betrokken personeel verwacht dat ze het calamiteitenplan kennen. Nieuwe leerkrachten worden ingelicht over de calamiteitenprocedures door de veligheidscoördinator. Invallers worden ingelicht door de bouwcoördinatoren, stagiaires door de begeleidende leerkracht(en). Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gedaan met alle groepen en eenmaal per jaar met de overblijfgroepen. De eerste oefening zal altijd in het begin van het schooljaar plaatsvinden als onderdeel van de kennismakingsperiode. Op die manier worden ook alle nieuwe leerlingen en personeelsleden bekend gemaakt met de uitvoering.

5 Na iedere oefening wordt in de eerst volgende vergadering de oefening geëvalueerd en het plan, indien nodig, aangepast. 2.1 Plattegrond De Viersprong Terug naar het overzicht 3. Maatregelen bij brand. Algemeen. Iedereen behoort te weten wat te doen bij een (naderende) ramp of calamiteit. Wanneer een dreiging van buiten komt (chloorgaswolk) zal dit kenbaar gemaakt worden door het loeien van de sirenes buiten. Wanneer een calamiteit zich voordoet binnen het gebouw zal de instructie gelden zoals in dit calamiteitenplan is opgenomen. Alarmering Als ten gevolge van een brand het gebouw moet worden verlaten zal dit kenbaar worden gemaakt door het ontruimingssignaal. Brandinstructie Hoe te handelen bij ontdekking van brand. 1. Waarschuw de dichtstbijzijnde B.H.V.-er, hij/zij gaat ter plaatse poolshoogte nemen. 2. B.H.V.-er drukt handmelder in. 3. B.H.V.-er geeft opdracht om directie/veiligheidscoördinator en overige B.H.V.- ers te waarschuwen. 3. De B.H.V.-er(s) ondernemen een bluspoging met de aanwezige blusapparatuur. 4. Directie of veiligheidscoördinator waarschuwt: - B.H.V.-ers.(denk aan veiligheidshes) - Nemen indien nodig de beslissing om tot ontruimen over te gaan. - Personeel/leerlingen worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal of door de B.H.V.-ers. - Brandweer via 112, onder vermelding van: - naam school - adres van school - soort brand - De Eerste Stap. - B.S.O.

6 5. Personen die direct gevaar lopen worden door de B.H.V.-er direct in veiligheid gebracht. 6. Gastoevoer wordt afgesloten (zit in de meterkast). 7. De calamiteitenleiding (veiligheidscoördinator en directie) begeeft zich naar de ronde hal (of naar de grote speelplaats) en neemt de coördinatie op zich en zorgt voor opvang bevelvoerder brandweer met informatie over: - Plaats en aard van de brand - Eventuele achterblijvers en /of slachtoffers. Ontruimen Indien noodzakelijk voor de veiligheid van personeel, leerlingen en bezoekers wordt het gebouw geheel ontruimd. Opdracht hiertoe wordt gegeven middels het ontruimingssignaal.

7 4. Maatregelen bij gevaar van buiten. Algemeen Indien het waarschuwings- en alarmeringsstelsel van de regionale brandweer het vastgestelde signaal laat horen, wil dat zeggen dat er gevaar dreigt. Meestal zal er sprake zijn van een gaswolk. 1. Iedereen dient direct naar binnen te gaan. 2. Ramen en deuren en ventilatieroosters worden gesloten. 3. Ventilatie wordt uitgezet (directiekamer, toiletgroepen). 4. De Radio (omroep Gelderland FM 89.1) en T.V.(Gelderland) worden aangezet. Via de radio en t.v. meldt de overheid zich en deelt mede wat er aan de hand is. Tevens wordt vermeld hoe er gehandeld dient te worden. - Blijf binnen en wacht op einde alarmering (schuilen). - Ontruim het gebouw en verplaats u naar een aangegeven locatie, op de aangewezen wijze (evacueren). Schuilen Indien er geschuild dient te worden komen de directie en de veiligheidscoördinator bij elkaar in de aula en nemen de leiding over deze situatie op zich. De B.H.V.-ers en conciërge hebben de taak ervoor te zorgen dat iedereen naar binnen gaat, bewaken de toegangsdeuren en controleren binnen of alle ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten zijn. De toestand is weer veilig als dit middels omroep Gelderland FM 89.1 (radio directiekamer)of anderszins of de verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig kenbaar gemaakt is. B.H.V.-ers informeren iedereen over de situatie. Alle leerlingen worden naar hun eigen groep gebracht zodat de leerkracht de verantwoordelijke voor zijn/haar aanwezige leerlingen op school is. Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden nemen de directie en de veiligheidscoördinator de leiding op zich en handelen volgens de ontruimingsinstructie (hoofdstuk 7). Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangegeven wegen geschiedt onder leiding van de politie.

8 5. Maatregelen bij bommelding/explosiegevaar. Algemeen Explosiegevaar kan ontstaan door een bommelding, externe gaswolk of door gaslekkage in het gebouw. In alle gevallen dient onmiddellijk de directie en veiligheidscoördinator gealarmeerd te worden. In overleg met of in opdracht van de parate hulpverleningsdiensten kan besloten worden het gebouw te ontruimen of om in het gebouw te schuilen. Schuilen Indien er geschuild dient te worden komen de directie en de veiligheidscoördinator bij elkaar in de ronde hal en nemen de leiding over deze situatie op zich. De B.H.V.-ers en conciërge hebben de taak ervoor te zorgen dat iedereen naar binnen gaat, bewaken de toegangsdeuren en controleren binnen of alle ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten zijn. De toestand is weer veilig als dit middels omroep Gelderland FM 89.1 (radio directiekamer)of anderszins of de verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig kenbaar gemaakt is. B.H.V.-ers informeren iedereen over de situatie. Alle leerlingen worden naar hun eigen groep gebracht zodat de leerkracht de verantwoordelijke voor zijn/haar aanwezige leerlingen op school is. Ontruimen Indien er ontruimd dient te worden (gevaar van binnen) nemen de directie en veiligheidscoördinator de leiding op zich in de aula en handelen volgens de ontruimingsinstructie. Ramen en deuren moeten geopend worden. B.H.V.-ers en conciërge controleren dit. Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangewezen wegen geschiedt onder leiding van de politie.

9 6. Maatregelen bij bommelding. Melding Telefonische melding: Over het algemeen komen deze ruim voor de te noemen ontploffingstijd. Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Noteer zoveel mogelijk van deze informatie. 1. Datum. Tijd. Letterlijke inhoud van het bericht. 2. Vraag op vriendelijke ontspannen toon: - Wanneer springt de bom? - Heeft de bom een tijdmechanisme? - Waar ligt de bom? - Hoe ziet de bom er uit? - Is de bom ergens verstopt? - Is het een explosieve bom? - Is het een brandbom? - Waarom doet u dit? - Wie bent u? - Van wie en hoe heeft u dit gehoord? (indien bericht uit tweede hand komt) 3. Identificeer berichtgever: - Stem: man/vrouw/kind - Spraak: langzaam/normaal/snel/afgebeten/ernstig/lachend/hakkelend/ lispelend/hijgend/hees/schor/nederlands/frans/duits/engels/andere taal. 4. Achtergrondgeluiden: Lachen/praten/muziek/werkplaats/vliegtuigen/verkeer/kinderen/toetsenbord 5. Verdere bijzonderheden: 6. Bericht doorgegeven aan: 7. Bericht doorgezonden aan: 8. Bericht opgenomen door: Geef dit bericht snel door aan de directie/veiligheidscoördinator. Spreek met niemand anders dan met de directie en veiligheidscoördinator en politie over de melding! Wijze van ontruimen: De beslissing om te ontruimen zal door de directie c.q. veiligheidscoördinator genomen worden. Op de verzamelplaats wordt het juiste aantal aanwezige kinderen van elke groep gecontroleerd door de leerkracht en doorgegeven aan de bouwcoördinator. De bouwcoördinator geeft dit door aan de directie/veiligheidscoördinator, die dit weer doorgeven aan de conciërge en de brandweer.

10 De conciërge/directie/ambulant personeel spoort de afwezige kinderen buiten op, de brandweer zoekt naar eventuele vermisten in het gebouw. Het is verboden om het gebouw in te gaan als het sein veilig nog niet gegeven is door de B.H.V.-er of de brandweer. Als alles gemeld is krijgen de leerkrachten opdracht van de B.H.V.-er om met de kinderen het gebouw weer te betreden of naar de opvangplaats te gaan.

11 7. Ontruimingsinstructie Ontruiming van de school, als de kinderen in hun eigen klas zijn. Afhankelijk van de aard van de calamiteit zal het gebouw ontruimd moeten worden. Wij kiezen voor een gehele ontruiming omdat het alarm in het hele gebouw te horen is. Bij brand geeft de B.H.V.-er het ontruimingssignaal voor het hele gebouw. De kinderen gaan onder leiding van hun leerkracht via de korste route uit de school. Alle klassen dienen te verzamelen op de speelplaats aan de kant van de muur/schuurtje. Daar informeren de bouwcoördinatoren bij de leerkrachten of iedereen aanwezig is. Bij het ontbreken van kinderen geven de coördinatoren dit door aan de conciërge/directeur, die belast zijn met de controle van de gangen/toiletten tijdens de ontruiming. De ontruiming geschiedt in opdracht van de calamiteitenleiding en/of brandweer/politie. Tijdens de ontruiming worden de jassen niet meegenomen (bij een oefening is dit weersafhankelijk). De tassen e.d. worden tevens niet meegenomen. De leerkracht neemt wel de klassenmap mee, waarin de leerlinggegevens staan vermeld. De leerlingen doen precies wat de leerkracht zegt. Ga in een vaste rij bij de deur te staan. Blijf rustig en loop via de kortste weg naar buiten. Controleer op het schoolplein of iedereen aanwezig is. De kinderen blijven per groep bij elkaar. Het is absoluut verboden om nog naar binnen te gaan! Kinderen, die bij de RT zitten, worden door de I.B.-ers/ondersteuners/mensen van externe instanties via de korste/veiligste route naar buiten gebracht. Als er kinderen door de ouders opgehaald worden, wordt dit door de leerkracht afgetekend in de klassenmap De conciërge en directeur controleren gangen, wc s en andere ruimten op de aanwezigheid van kinderen en nemen deze kinderen gezamenlijk mee naar buiten. De administratieve medewerkster zorgt voor telefoon en radio buiten. Ontruiming van de school, als de kinderen niet hun eigen klas zijn (bijv. festiviteiten). 1. Kinderen zitten in de grote hal 1. De leerkrachten maken een mini-ontruimingsplan, waarin beschreven is: 1. waar de groepen in de hal zitten 2. welke groep er door welke deur uitgaat in geval van een calamiteit 3. De kinderen zijn vooraf op de hoogte van deze zaken 2. Kinderen zitten door elkaar in andere lokalen of rondom de school 1. met ouders

12 1. De ouders nemen de kinderen mee naar huis. 2. De BHV-ers gaan, volgens een vooraf gemaakt (onderstaand) schema, door de school heen om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. 2. zonder ouders 1. De kinderen gaan met de leerkracht, waar ze op dat moment bij zitten, waar ze hun eigen leerkracht opzoeken. 2. De rest verloopt volgens het ontruimingsplan

13 8. Taakinstructie directie en veiligheidscoördinator Brandmelding: - Wordt gewaarschuwd door conciërge, leerkracht of B.H.V.-ers. - De leerkrachten van de aangrenzende klassen nemen de verantwoordelijkheid over de klas van de veiligheidscoordinator en deze begeeft zich naar het coördinatiecentrum en neem de coördinatie op zich. - Ontvangt informatie over de situatie van de conciërge en B.H.V.-ers. - BHV belt in overleg met de veiligheidscoordinator het alarmnummer 112, De Eerste Stap, B.S.O. en Nokki en koppelt dit terug naar de veiligheidscoordinator. - Bepaalt of er tot ontruiming moet worden overgegaan. - Coördineert de ontruiming - Deelt overig personeel in t.b.v. - Begeleiden van groep leerlingen B.H.V.-ers - Opvang verzamelplaats. - Draagt zorg voor opvang van bevelvoerder brandweer met informatie over: - plaats en aard van brand. - eventuele slachtoffers en/of achterblijvers. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Begeeft zich naar coördinatiecentrum - Maakt bekend dat men binnen het gebouw moet blijven en ramen en deuren en ventilatieroosters moet sluiten.(b.h.v.-ers) - Passanten (wandelaars, fietsers etc) worden ook binnen in veiligheid gebracht. - Zet radio of TV aan en wacht verdere berichtgeving af. - Coördineert het schuilen. Bommelding/explosiegevaar: - Wordt gewaarschuwd door de administratie of conciërge. - Waarschuwt zonodig politie, Overlegt of er tot ontruiming dient te worden overgegaan. - Coördineert de ontruiming en deelt personeel in t.b.v.: - Begeleiden groep leerlingen van B.H.V.-ers. - Controleert de ontruimde delen (deuren en ramen open). - Afgrendeling ontruimde delen. - Opvang/controle verzamelplaats. Bij afwezigheid van Wim Cuppens als ontruimingsleider, wordt zijn taak overgenomen door Carlina vd Heuvel. Indien ook zij niet aanwezig is zal de taak worden overgenomen door Marian Rutten.

14 9. Taakinstructie B.H.V.-ers Brandmelding - Wordt gewaarschuwd door een personeelslid/directie/veiligheidscoördinator. - Zorgt voor opvang van eigen groep. - Waarschuwt directie en/of veiligheidscoördinator - Gaat polshoogte nemen en onderneemt een eerste bluspoging. - Waarschuwt directe omgeving. (ontruimen) - Brengt personen die gevaar lopen in veiligheid. - Spoort afwezige kinderen op (buiten) - Geeft afwezige kinderen door aan het coördinatiecentrum. (ronde hal) - Houdt contact met het coördinatiecentrum. - Begeleid het vertrek naar de opvangplaats. (het schoolplein) Dreiging van buiten - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Zorgt voor opvang van eigen groep. - Zorgt dat iedereen naar binnen gaat. - Begeeft zich naar het coördinatiecentrum (ronde hal). - Meldt in haar/zijn bouw dat ramen en roosters gesloten moeten worden en dat iedereen in de groep moet blijven. - Bewaakt de in en uitgang van zijn bouw. - Begeleidt passanten naar de aula. - Blijft informatie doorgeven aan zijn/haar bouw. Bommelding/explosiegevaar - Wordt gewaarschuwd door directie of veiligheidscoördinator. - Zie verder bij brandmelding (ontruiming) - Controleert bij ontruiming de gangen en lokalen of de ramen en deuren wel geopend zijn. (explosiegevaar). De B.H.V.-ers hebben een veiligheidshes aan zodat zij voor iedereen herkenbaar zijn.

15 10. Taakinstructie conciërge Brandmelding: - Na brandontdekking of brandmelding waarschuwt de conciërge: Directie en veiligheidscoördinator. - Schakelt (In de meterkast) en/of elektrische apparatuur uit. - Controleert tijdens ontruiming de gangen en lokalen. - Brengt personen die direct gevaar lopen in veiligheid. - Houd zich verder ter beschikking van de calamiteitenleiding. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Geeft leerkrachten en leerlingen die zich buiten het gebouw bevinden opdracht naar binnen te gaan. - Controleert of ramen, ventilatieroosters en deuren gesloten zijn. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. Bommelding/explosiegevaar - Conciërge waarschuwt: directie en veiligheidscoördinator. - Zie verder bij brandmelding (ontruiming). - Controleert bij ontruiming de gangen en lokalen of de ramen en deuren wel geopend zijn. (explosiegevaar).

16 11. Taakinstructie personeel met klas leerlingen Ontruimingsplan met vluchtroute Algemeen Alarmnummer: (0) 112 Dreiging van buiten - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Alle personeelsleden hebben de taak er voor te zorgen dat alle kinderen naar binnen gaan en in hun eigen klas verblijven. - Alle deuren, ramen en ventilatieroosters moeten gesloten worden. - Passanten (wandelaars, fietsers, etc.) worden ook binnen de school in veiligheid gebracht. - De in- en uitgang wordt bewaakt. (conciërge, B.H.V.-ers) - Zet de radio aan (radio Gelderland FM 89.1) en blijf bij je groep. - Wacht op verdere informatie van de BHV-er / politie / brandweer. Blijf binnen en wacht op einde alarmering (schuilen) of: Ontruim je klas en ga naar de opvangplaats op de aangegeven wijze. ( zie plattegrond). Maatregelen bij brandalarm. - Brand melden aan de BHV-er / of je wordt gewaarschuwd voor een brandsituatie middels het ontruimingssignaal. - Sluit ramen, roosters en deuren en schakel eventueel elektrische apparatuur uit. - Kijk door het raam van de klassendeur. Indien de brand voor het lokaal woedt, dient men het lokaal via een andere deur, of ramen te verlaten. - Is de brand niet bij jouw lokaal, geef dan opdracht aan de kinderen om in de rij bij de klassendeur te gaan staan en vertrek rustig met de kinderen via de korste/veiligste route naar de verzamelplaats ( het schoolplein) - Klassenmap meenemen. Wijze van ontruimen: 1 Vaste rij bij de deur. 2 Controleer of iedereen aanwezig is. 3. Loop via de korste/veiligste route naar de verzamelplaats (schoolplein) 4. Controleer op de verzamelplaats de aanwezige kinderen en geef ditaan de directie door, wie er afwezig is. ( De directie geeft dit door aan de veiligheidscoördinator) De B.H.V.-er spoort de afwezige kinderen buiten op, de brandweer zoekt naar eventuele vermisten in het gebouw. Het is verboden om de school weer in te gaan als het sein veilig nog niet gegeven is door de B.H.V.-er of de brandweer. Als alles gemeld is wachten de leerkrachten op de opdracht van de BHV-er om met de kinderen het gebouw weer te betreden.

17 Maatregelen bij explosie-gevaar. (bijv. een bommelding, externe gaswolk of door een gaslekkage in de school). - Bij extern gevaar; maatregelen treffen zoals bij het sirene alarm. - Bij intern gevaar; ontruimen volgens het ontruimingsplan op de aangegeven wijze (zie plattegrond). - Ramen en deuren openzetten, behalve bij externe gas-/gifwolken - Opdracht tot ontruiming geschiedt middels ontruimingssignaal. - Geef opdracht aan je groep om in de rij bij de deur te gaan staan. - Klassenmap meenemen. Wijze van ontruimen: 1 Vaste rij bij de deur. 2 Controleer of iedereen aanwezig is. 3. Loop via de korste/veiligste route naar de verzamelplaats (schoolplein) 4. Controleer op de verzamelplaats de aanwezige kinderen en geef aan de directeur door, wie er afwezig is. ( De directeur geeft dit door aan de directie/veiligheidscoördinator) De B.H.V.-er spoort de afwezige kinderen buiten op, de brandweer zoekt naar eventuele vermisten in het gebouw. Het is verboden om de school weer in te gaan als het sein veilig nog niet gegeven is door de B.H.V.-er of de brandweer. Als alles gemeld is krijgen de leerkrachten opdracht om met de kinderen de school weer te betreden.

18 12. Taakinstructie overig personeel (zonder groep leerlingen) Brandmelding: - Brand melden aan dichtstbijzijnde B.H.V.-er. - Verlaat met de kinderen die onder zijn/haar hoede zijn bij het horen van het ontruimingssignaal de ruimte volgens het ontruimingsplan. - Brengt op de verzamelplaats de kinderen naar de eigen groep. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, begeef je dan naar het coördinatiepunt (ronde hal) De mogelijkheid bestaat dat je de groep van een B.H.V.-er moet begeleiden bij het ontruimen. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Brengt leerling(en) die op dat moment onder zijn hoede zijn terug naar de groep. - Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. (ronde hal) - De mogelijkheid bestaat dat je de opdracht krijgt om de groep leerlingen van een B.H.V.-er over te nemen. Bommelding/explosiegevaar: - Verlaat met de kinderen die onder zijn hoede zijn bij het horen van het ontruimingssignaal de ruimte en breng ze naar hun eigen groep op de verzamelplaats. - Zet de ramen en deuren open. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, begeef je dan zo snel mogelijk naar het coördinatiepunt (ronde hal). De mogelijkheid bestaat dat je de groep van een B.H.V.-er moet begeleiden bij het ontruimen. Groep zor/ib De mensen van de zorg verdelen zich over de volgende taken, in volgorde van prioriteit: 1. Het controleren van de lokalen, kamertjes, gangen en toiletten in de nieuwbouw, indien mogelijk twee mensen. 2. Het vervangen van de BHV-ers, die een klas hebben, te beginnen bij : 3. Marian Rutten

19 4. De rest begeeft zich naar de aula en stelt zich ter beschikking van de calamiteitenleiding. De verdeling van de taken is in handen van Wim Cuppens en wordt, indien hij afwezig is overgenomen door Carlina vd Heuvel. Mocht ook zij afwezig zijn zal Marian Rutten de taak op zich nemen.

20 13. Taakinstructie Coördinatoren Brandmelding: - Brand melden aan dichtstbijzijnde B.H.V.-er. - Neem de map verdeling bij ziekte en roosters mee, waarin bijv. de roosters gym/zwem roosters zitten. - Sta je voor een klas, handel volgens het ontruimingsplan. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, waarschuw groepen uit je eigen bouw, die via de omroepinstallatie niet bereikt kunnen worden (Speelplaats, gymzaal.) - Loop naar de verzamelplaats en controleer of alle leerlingen aanwezig zijn. - Neem contact op met de veiligheidscoördinator om te melden, wie je mist. Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, waarschuw groepen uit je eigen bouw, die via de omroepinstallatie niet bereikt kunnen worden (Speelplaats, gymzaal). - Loop naar de groepen van je bouw en controleer of alle leerlingen aanwezig zijn. - Neem contact op met de veiligheidscoördinator om te melden, wie je mist. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. (aula) Bommelding/explosiegevaar: - Verlaat met de kinderen die onder zijn hoede zijn bij het horen van het ontruimingssignaal de ruimte en breng ze naar hun eigen groep op de verzamelplaats. - Zet de ramen en deuren open. - Sta je voor een klas, handel volgens het ontruimingsplan. - Mocht je op het moment van het horen van het ontruimingsalarm geen kinderen onder je hoede hebben, waarschuw groepen uit je eigen bouw, die via de omroepinstallatie niet bereikt kunnen worden (Speelplaats, gymzaal). - Loop naar de verzamelplaats en controleer of alle leerlingen aanwezig zijn. - Neem contact op met de veiligheidscoördinator om te melden, wie je mist.

21 14. Taakinstructie administratief medewerkster Brandmelding: - Brand melden aan B.H.V.-er. - Waarschuwt directie en veiligheidscoördinator. - Sluit ramen, ventilatieroosters en deuren. - Draagt zorg voor de draagbare telefoon. - Zet de radio aan en luistert naar het nieuws. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. - Dreiging van buiten: - Wordt gewaarschuwd door het loeien van de sirenes buiten. - Waarschuwt directie en veiligheidscoördinator. - Sluit ramen, ventilatieroosters en deuren. - Draagt zorg voor de draagbare telefoon. - Zet de radio aan (FM 89.1)en luistert naar het nieuws. - Houd zich verder ter beschikking van de leiding. - Bommelding/explosiegevaar: - Zie maatregelen bij bommelding. - Zij vult het bommeldingsformulier in.

22 15. Ontruiming van de school bij activiteiten, waarbij de kinderen niet in hun eigen klas zitten. 3. Kinderen zitten in de aula 1. De leerkrachten maken een mini-ontruimingsplan, waarin beschreven is: 1. waar de groepen in de aula zitten 2. welke groep er door welke deur uitgaat in geval van een calamiteit 3. De kinderen zijn vooraf op de hoogte van deze zaken 4. Kinderen zitten door elkaar in andere lokalen of rondom de school 1. met ouders 1. De ouders nemen de kinderen mee naar huis. 2. De BHV-ers gaan, volgens een vooraf gemaakt (onderstaand) schema, door de school heen om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. 2. zonder ouders 1. De kinderen gaan met de leerkracht, waar ze op dat moment bij zitten, naar de verzamelplaats ( speelplaats, waar ze hun eigen leerkracht opzoeken. 2. De rest verloopt volgens het ontruimingsplan Mocht het nodig zij om te ontruimen, dan gaan de kinderen met de ouders mee naar huis en gaan alle mensen met een bhv diploma het gebouw doorzoeken, om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. Uiteraard staat de eigen veiligheid voorop, dus als we inschatten dat het niet veilig is, gaan we niet naar binnen. Hierbij werken we volgens het volgende schema: Sluit alle deuren achter je dicht, zodat er geen mensen meer naar binnen kunnen. Controleer en sluit alle buitendeuren, waar je langs loopt. Aangezien de deuren niet op slot zitten, kan eenieder de school alsnog verlaten. Kijk in alle hokjes binnen je gebied, zoals toiletten en magazijnen. Meld je na je controle bij de coördinatiecentrum. (aula)

23

24

25

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse.

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. De toegevoegde notities zijn een samenstelling van het vertelde

Nadere informatie