Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg BS ZAANDAM Postbus AB KOOG A/D ZAAN T F E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E"

Transcriptie

1 Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg BS ZAANDAM Postbus AB KOOG A/D ZAAN T F E W

2 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inleiding en toelichting 2 3 Situatietekening en adresgegevens 3 4 Gebouw, installaties en organisatie 4 5 Alarmeringsprocedure intern, extern 6 6 Stroomschema 7 7 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm 8 8 Ontruimingsorganisatie 9 9 Taken receptie en secretariaat Taken hoofd BHV Taken BHV Taken rector Tekeningen, routing, verklaring symbolen Logboek ontruimingsplan 20 Bijlagen 1 Checklists voor coördinatie en controle 21 Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 2

3 2. Inleiding en toelichting Inleiding In ieder gebouw waar activiteiten plaatsvinden kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is het gebouw te ontruimen. Iedere school is daarom ook verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dit ontruimingsplan is bedoeld om in speciale situaties het schoolgebouw zo veilig en ordelijk mogelijk langs de kortste en/of meest veilige weg te ontruimen. Situaties waarbij een ontruiming noodzakelijk kan zijn: Brand Wateroverlast Stormschade Bommelding Gaslekkage In opdracht van bevoegd gezag In andere voorkomende gevallen Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting 1. Van het ontruimingsplan moeten alle personeelsleden het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm kennen. 2. De schoolleiding en de bedrijfshulpverleners moeten het ontruimingsplan goed kennen. 3. Alle overige personeelsleden, leerlingen, stagiaires en ouders moeten opdrachten en aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners opvolgen. 4. In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinden worden gehandeld. 5. De rector is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbowet artikel 15. De rector, Datum: Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 3

4 2. Situatietekening Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 4

5 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens school Naam van de school St Michaël College Adres Leeghwaterweg 7 Postcode/plaats 1509 BS ZAANDAM Postadres Postbus 54, 1540 AB KOOG AAN DE ZAAN telefoon Fax Homepage internet adres Aantal leerlingen 1235 Aantal personeelsleden 125 Schooltijd Gebruik derden Werkdagen uur Dinsdag avond uur Schoonmaakdienst Koor Technische Installatie De school is uitgerust met een brandmeldinstallatie voorzien van rookmelders. Indien één rookmelder wordt geactiveerd is het slow-woop signaal door het hele gebouw te horen. Het gebouw is ingedeeld in compartimenten die gescheiden worden door een deurvastzetinrichtingsinstallatie (kleefmagneten). De hoofdafsluiter van de gasleiding bevindt zich op de begane grond en is alleen vanaf buiten te bereiken. De hoofdafsluiter van de elektrische installatie bevindt zich op de begane grond in de laagspanningsruimte TN004. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 5

6 Bedrijfshulpverleningsorganisatie Algemeen coördinator (rector) Mevrouw E. van Eerden Plaatsvervanger De heer H. Hofer Afwezig op wo.middag Hoofd BHV Mevrouw J. Vriend Afwezig op maandag Plaatsvervanger De heer N. van Diepen Afwezig op wo.middag BHV-ers De heer L. Keuter Afwezig op woensdag, vr.middag De heer W. Bakker Mevrouw I. Swart Afwezig op woensdag De heer A. Lindner Afwezig op vrijdag De heer J. Aafjes De heer H. Bartels Afwezig op maandag De heer J. Coret Afwezig op vrijdag De heer G. Boon Afwezig op woensdag De heer G. Tevreden Mevrouw L. Mars Afwezig op ma. en di. De heer O. van Vliet Afwezig op woensdag Mevrouw M. de Bruin De heer J. Hoogervorst Afwezig op wo. en vr. Afwezig op dinsdag De heer P. Teske Eerste hulpverleners De heer L. Keuter Afwezig op woensdag, vr.middag De heer S. v.d. Lubbe De heer W. Bakker De heer J. Aafjes Communicatie middelen BHV Mondeling, intercom, portofoons, megafoon Het BHV team bestaat uit een algemeen coördinator, hoofd BHV, BHV-ers en eerste hulpverleners. Bij een calamiteit wordt het BHV team opgeroepen via de intercom of via het slow-woop signaal. De BHV kent 4 hoofdtaken: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen Het beperken van de gevolgen van de ongevallen Het beperken en bestrijden van brand Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle leerlingen en medewerkers in de school Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 6

7 5. Alarmeringsprocedure intern en extern 5.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het schoolgebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Alle aanwezige BHV-ers en de algemene coördinator worden gealarmeerd door het eerste geluidssignaal (slow-woop) of via de intercom en melden zich bij de receptie. Voor iedereen die zich verder in het gebouw begeeft geldt: Klinkt het eerste geluidssignaal, blijf dan in de ruimte waar je bent en wacht totdat er eventueel een tweede, anders klinkend, geluidssignaal te horen is. Het tweede geluidssignaal betekent: totale ontruiming. Mocht er geen tweede geluidssignaal hoorbaar zijn dan is er geen reden voor een ontruiming. Bij direct gevaar maakt men gebruik van de dichts bij zijnde handbrandmelder en verlaat men onmiddellijk het gebouw. 5.2 Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Brand: Indien de brandweer moet worden ingeschakeld gebeurd dit via alarmnummer 112. De handbrandmelders zijn direct doorgeschakeld naar de brandweer. Ongeval: In geval van een ongeval Blijf (indien mogelijk) bij het slachtoffer. Laat iemand anders altijd melding doen bij de receptie (receptie afwezig dan conciërge, rector of plaatsvervanger). Geef duidelijk aan wat er aan de hand is, waar het is en welke hulp noodzakelijk is. Indien alarmnummer 112 gebeld dient te worden (gebeurd in principe altijd door de receptie): Geef duidelijk aan of je vraagt om politie, brandweer of ambulance Geef je naam, naam van de school, adres en plaats Aard van het incident en eventuele bijzonderheden Of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 7

8 6. Stroomschema alarmering 112 bellen Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 8

9 7. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm Bij het ontdekken van brand Blijf kalm Brand (laten) melden bij de receptie Bij direct gevaar handbrandmelder indrukken Voorkom uitbreiding Sluit ramen en deuren Indien mogelijk zelf blussen Indien zelf blussen bij beginnende brand niet mogelijk is, verlaat dan direct het gebouw volgens de ontruimingsinstructie Hoe te handelen bij ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door het eerste geluidssignaal (slow-whoop) Sluit ramen en deuren en blijf op de plek waar je bent. Bij een, anders klinkend, tweede geluidssignaal wordt het gebouw ontruimd. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Maak gebruik van de aangegeven beschikbare (nood)uitgang. Neem de leerlingen mee naar de verzamelplaats op het sportveld, u bent verantwoordelijk voor hen. Meldt u bij de desbetreffende coördinator van de klas die u begeleidt. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. Personeel dat geen speciale taak heeft gaat direct naar verzamelplek op het sportveld en verleent hier zo nodig hulp. Wat te doen met een persoon die niet mobiel is Lift niet gebruiken. Geluidssignaal 1 gaat; Je hebt als docent een leerling in je klas die immobiel is. Betreft het een rolstoelgebruiker; persoon in zijn/haar rolstoel laten plaatsnemen indien hij of zij daar nog niet in zit. Betreft het iemand die krukken heeft; krukken aangeven. Verder volgens de algemene procedure handelen. Geluidssignaal 2 gaat; Geen direct gevaar voor jou en je klas; wacht met je klas in je lokaal totdat de BHV ter plekke is. Je draagt de persoon over aan de BHV en verlaat daarna zelf met je klas het gebouw om naar de verzamelplek te gaan en je te melden. BHV zorgt dat de immobiele persoon veilig wordt getransporteerd. BHV neemt rolstoel/krukken mee ( of vraagt een omstander dit te doen) en zorgt dat de persoon op het sportveld komt en draagt de persoon over aan een willekeurige collega die zich daar bevindt. Geluidssignaal 2 gaat; Direct gevaar voor jou en je klas; verlaat onmiddellijk het gebouw en neem desbetreffende persoon mee op je schouder, tussen twee mensen in of op een andere zo veilig mogelijke manier. Nood breekt wet! Geluidssignaal 2 gaat niet. Na melding door intercom gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 9

10 8. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Bij het eerste geluidssignaal wordt er nog niet ontruimd. (tenzij dit nodig is) Bij het tweede geluidssignaal wordt altijd het hele gebouw ontruimd. De opdracht tot ontruiming wordt gegeven door: 1. de rector/ plaatsvervanger 2. hoofd bedrijfshulpverlener 3. bevoegd gezag De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie en alle personeelsleden die een klas begeleiden. Verzamelplaats bij ontruiming: het sportveld aan de zijkant van het gebouw. (Als je met je rug naar de school toe staat en met je gezicht naar het sportveld) Linkerzijde van het sportveld: Klas 1 en 2 Rechterzijde van het sportveld: Klas 3 Achterzijde van het sportveld: Klas 4,5,6 De betreffende coördinatoren halen altijd leerlingen-/ klassen- of groepslijsten bij de receptie, verifiëren deze lijsten op de betreffende verzamelplek en melden zich daarna af bij de algemeen coördinator. Vermissingen worden direct door gegeven aan de algemeen coördinator. Coördinatie klas 1: Coördinatie klas 2: Coördinatie klas 3: Coördinatie vwo 4: Coördinatie vwo 5 & 6: Coördinatie havo 4 & 5: B. v.d. Lubbe e.o. R. Stammers M. Broertjes e.o. R. Stammers R. Busch e.o. A. v. Ginkel W. v.d Hoef e.o. M. Ruigrok D. Peereboom e.o. M. Ruigrok A. Auerbach e.o. L. Dekker De verzamelplaats is het sportveld aan de zijkant van de school. Indien deze plek niet bereikbaar is verzamel dan links op het schoolplein en in het gras richting fietspad. Denk eraan dat de toegang voor de hulpverleners hierbij niet wordt geblokkeerd. Bezoekers en derden verzamelen zich voor het gebouw in het grasveld bij het verzamelpunt bord met onderschrift bezoekers. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 10

11 8.1 Ontruimingsorganisatie: Uitgangspunt is de leerlingenstroom evenwichtig over het schoolgebouw te verdelen. Hieronder volgt vanuit elk gedeelte van het gebouw de vluchtroute (1). Ook is er een alternatief (2) aangegeven, als in geval van brand o.i.d. de primaire vluchtroute niet mogelijk is. Voor de lokalen 006 t/m 009, de lokalen 108 t/m 111 en werkkamer K Men gaat via de nooduitgang onder in het trappenhuis achter lokaal 009 naar de verzamelplaats Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2. Men gaat via het glazen trappenhuis door de achteruitgang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Voor de lokalen 206 t/m Men gaat via het glazen trappenhuis bij lokaal 212 naar beneden en via de achteruitgang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2a. Men gaat via de trap in de aula naar beneden en dan door de hoofdingang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats Voor de lokalen 103 t/m 107 en werkkamer K.110 t/m K Men gaat via de trap in de aula naar beneden en via de entreehal door de hoofdingang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2. Men gaat via het glazen trappenhuis bij lokaal 107 en de achteruitgang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 11

12 Voor het studieplein, de lokalen 201 t/m 205 en de werkkamers K.201 t/m K Men gaat via de trap bij lokaal 201/202 door de nooduitgang in het trappenhuis naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2. Men gaat via de trap in de aula naar beneden en via de entreehal door de hoofdingang naar buiten. Voor lokaal 000 (odeon), de beneden- en boven gymzaal en kleedkamers 1.Men gaat via de nooduitgang bij het Odeon naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2. Men gaat via de nooduitgang van de benedengymzaal naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Voor werkkamer K.006, K.007, K.009, laboratoriumruimte en technische dienst 1.Men gaat via de entree bij de kluisjes naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2a. Men gaat via de achteruitgang tegenover de technische dienst naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. 2b. Men gaat via de nooduitgang in lokaal 005 Voor de spelzaal 1.Men gaat via de ingang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2. Men neemt de nooduitgang in de spelzaal Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 12

13 Voor de kantine en keuken Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1.Via de gang richting lokaal 001 door de nooduitgang in het trappenhuis en vervolgens naar de verzamelplaats. 2.Via de uitgang op de begane grond tegenover de beneden kleedkamers en vervolgens naar de verzamelplaats. 3.Via de nooduitgang in de kantine en vervolgens naar de verzamelplaats. Voor de lokalen 002 t/m 005 en werkkamer K.008 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1.Via de entree bij de kluisjes en vervolgens naar de verzamelplaats. Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2a. Via de entreehal door de hoofdingang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats 2b. Via de nooduitgang in lokaal 005 naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Voor de aula, personeelskamer, werkkamer K.103 t/m K.106, K.108, K109 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1.Via de trap in de aula naar beneden en via de entreehal door de hoofdingang naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2a. Via de aula en het trappenhuis bij lokaal 101/102 door de nooduitgang in het trappenhuis naar buiten en vervolgens naar de verzamelplaats. 2b. Via de aula, gang en trap naar gymzaal door de nooduitgang bij het Odeon. Voor lokalen 112 t/m 117 en werkkamer K.101, K102 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1.Via de nooduitgang in de gang bij lokaal 114/115 en volgens naar de verzamelplaats. Als de route zoals bij 1. is beschreven niet mogelijk is: 2a.Via glazentrappenhuis naar beneden en dan door hoofdingang naar buiten. 2b. Via trap in aula naar beneden en door de nooduitgang in kantine naar buiten. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 13

14 Voor lokaal 012 t/m 017 en werkkamer K.001, K.002, K.003 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1.Via de nooduitgang in de gang bij lokaal 014/015. 2a. Via de entreehal door de hoofdingang naar buiten. Voor de lokalen 001 en werkkamer K.005 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1.Men gaat via de nooduitgang in het trappenhuis naar buiten. 2a. Via de uitgang tegenover de beneden kleedkamer 2b. Via nooduitgang in lokaal 001. Voor lokaal 010, 011 en werkkamer K.004 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1. Via de entreehal door de hoofdingang naar buiten. 2a. Via de nooduitgang in de gang bij lokaal 014/015. Voor lokaal 101,102 en werkkamer K.107 Afhankelijk van de situatie gaat men naar buiten: 1. Via het trappenhuis bij lokaal 101/102 door de nooduitgang in het trappenhuis naar buiten. 2a. Via de gang en trap bij gymzalen naar beneden en door de uitgang tegenover de beneden kleedkamer naar buiten. 2b. Via trap in aula naar beneden en door hoofdingang naar buiten. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 14

15 Beëindiging van de alarmfase Indien de school is ontruimd en het sein veilig is gegeven door de bevelvoerder van de brandweer wordt dit aan de rector of haar plaatsvervanger meegedeeld. Afhankelijk van de situatie wordt meegedeeld of men kan terugkeren naar de lokalen dan wel dat er voor die dag verder vrijaf gegeven wordt. Dit bericht gaat via de coördinatoren naar de klassen- of jaarlagen. Bij een oefening wordt door de algemeen coördinator + HBHV besloten wanneer de oefening ten einde is en men terug kan keren naar het gebouw. Dit bericht gaat via de coördinatoren naar de klassen- of jaarlagen. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 15

16 9.1 Taken receptie Taak bij telefonische c.q. mondelinge brandmelding of melding middels een handbrandmelder Indien ontruimingsalarmsignaal niet geactiveerd is; roep BHV team op via intercom Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten Bel alarm nummer 112 zodra duidelijk is wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. Volg instructies Hoofd BHV op. 9.2 Taken secretariaat Meldt zich bij algemeen coördinator Assisteert algemeen coördinator Draagt zorg voor de aanlevering van klasse- en jaarlaag lijsten, personeelslijst, leerlingenlijst Bij ontruiming: deelt de klasse- en jaarlaag lijsten uit aan desbetreffende coördinatoren vanuit pc-ruimte 011 Neemt de lijsten ook weer in ontvangst van de coördinatoren in pc-ruimte Taken hoofd bedrijfshulpverlening Begeeft zich na alarmering naar de receptie en stelt zich op de hoogte van de aard en plaats van de melding Stuurt BHV team aan Laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten Coördineert de ontruiming Zorgt voor opvang en begeleiding hulpdiensten 11. Taken bedrijfshulpverlener Draagt (indien van toepassing) na alarmering zijn/haar klas over aan dichtstbijzijnde collega Begeeft zich naar de receptie en volgt instructie hoofd BHV op Ontruimt na het tweede geluidssignaal zijn of haar toegewezen gedeelte Sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit gedeelte op achterblijvers Onderhoudt contact met hoofd BHV via portofoon. Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 16

17 12. Taken rector/plaatsvervanger 12.1 Bij een calamiteit Begeeft zich na oproep door intercom of door alarmering middels het ontruimingssignaal naar de receptie Heeft eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming Draagt verantwoordelijkheid voor optreden eigen organisatie Informeert zo nodig het bestuur Draagt zorg voor inlichten van familie bij eventuele slachtoffers Informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer) 12.2 Algemeen De rector of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbo wet. Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: Brand Eerste hulpverlening Ontruiming De rector of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor regelmatige controle van: Blusmiddelen Installaties Bereikbaarheid van het gebouw (ook bij sneeuw en ijzel) Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 17

18 Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 18

19 Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 19

20 Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 20

21 Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving Datum Ontruimingsoefeningen Bijzonderheden Ontruimingsplan 9/4/2014 pagina 21

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 ONTRUIMINGSPLAN - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 * Het ontruimingsplan kent een interne en een externe versie. De interne versie bevat bijlagen met gedetailleerde instructies voor medewerkers

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost ONTRUIMINGSPLAN Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein 78 1102 AP Amsterdam Zuidoost 2017 Ontruimingsplan Buurthuizen Zuidoost, locatie Kwakoe doc.ontr. versie juni 2017 1 INHOUD 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland:

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Ontruimingsplan Brede-school-complex Floriande-Noord Waddenweg 83/87 2134 XL Hoofddorp Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Datum: / /2014 Stempel: Dit ontruimingsplan

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN kerk de Basis Condorweg 1 7332 AC APELDOORN Ontruimingsplan kerk de Basis 1. Inleiding GEBOUW 055 is een multifunctioneel gebouw dat in het hart van Apeldoorn gevestigd is. Het is goed bereikbaar met de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie