Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart"

Transcriptie

1 Versie

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en extern Interne alarmering Externe alarmering Stroomschema alarmering Stroomschema onwel wording 10 7 Wijze van optreden bij onwel wording 11 8 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 11 9 Wat te doen bij brand of ontruiming Taak van de koster bij mondelinge brandmelding Taak van de koster bij onwel wording Taken hoofd bedrijfshulpverlening 15 Bijlage instructie GROENE BLAD 16 Plattegronden gebouw 17 Ontruimings plattegrond 18 2

3 1 Inleiding en toelichting De gebouwen van het Kerkelijk Centrum De Antenne zijn vanuit het kader van de bouwverordening voorzien van een gebruiksvergunning. In deze vergunning is een voorwaarde opgenomen voor het in bezit hebben van en ontruimingsplan voor de gebouwen. Dit ontruimingsplan is onderdeel van het BHV plan. In het gebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat personeel en bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - Brand; - wateroverlast; - stormschade; - bommelding; - gaslekkage; - in opdracht van bevoegd gezag; - of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventieve, en preparatieve maatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle gebruikers bekend moet zijn. Het plan zal ter inzage in het Kerkgebouw aanwezig zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan dienen alle BHV-ers, (vrijwillige) medewerkers van het betreffende gebouw het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel te kennen. b) Alle leden van het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle in het gebouw aanwezige personen dienden opdrachten en commando s van het hoofd bedrijfshulpverlening en het bedrijfshulpverleningsteam op te volgen. d) In situaties waarin dit plan niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. e) Bij een calamiteit dienen alle aanwezigen van het van het bedrijfshulpverleningsteam elkaar te informeren en op de hoogte te houden van de voortgang van het incident. f) De Kerkenraad is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbo-wet artikel 15. 3

4 2 De kerkenraad Vastgesteld door de Kerkenraad van de gereformeerde kerk te Dedemsvaart. J. Hoogeveen H. Visscher G. van Dijk Voorzitter/preses Secretaris/scriba Voorzitter Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad College van Kerkrentmeersters 4

5 3 Situatietekening 5

6 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens gebouw: Bijeenkomst gebouw voor kerkelijke activiteiten Naam: Kerkelijk Centrum De Antenne Adres: Wilhelminastraat 3, 7701 HA Dedemsvaart Telefoonnummer: Openingstijden: variërend van uur Kerkgebouw Dit plan is het ontruimingsplan van het Kerkgebouw De hoofdingang van het pand bevindt zich aan de zijde van de Wilhelminastraat. Aan de noordzijde bevindt zich nog een uitgang. Verder zijn er diverse nooduitgangen, zie tekening (blz. 17 en 18). Het maximaal aantal aanwezige personen is 850 en is afhankelijk van het tijdstip van de week. Het totale gebouw is onderverdeeld in een aantal ruimtes: Gehele kerkzaal en garderobe Zaal 1 Meule Zaal 2 Meule Zaal 3 Grote zaal Zaal 4 Koffiekamer Zaal 5 en 6 Boven Zaal 7 Kelder De Kerk heeft een bedrijfshulpverleningsorganisatie die inzetbaar is voor het gebouw. Vanwege het grotendeels vrijwilligerskarakter van de organisatie is bezetting niet altijd te garanderen. Bij het ontbreken aan voldoende BHV-ers wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de bezoekers. Hiervoor is in het gebouw een algemene instructie beschikbaar, aangegeven op de ontruimingsbordjes. Het gebruik richt zich voornamelijk op de daguren. De activiteiten zijn voornamelijk de kerkdiensten op zon- en feestdagen, trouw- en begrafenisdiensten op doordeweekse dagen en een enkele avonddienst bij speciale dagen als ondermeer oudejaarsavond, Goede Vrijdag, Bid- en Dankdag enz. Indien het Kerkgebouw gesloten is, wordt de toegankelijkheid geregeld via de sleutelbeheerder of de koster. 6

7 Alarmering: Het Kerkgebouw beschikt over een ontruimingsalarminstallatie met slow-whoops waarmee een signaal voor ontruiming kan worden gegeven. Bij een eventueel noodzakelijke ontruiming wordt eveneens gebruik gemaakt van de in de kerk aanwezige geluidsinstallatie met de losse microfoon om de aanwezige personen toe te spreken en opdracht te geven tot. Alarmering: - Er is een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig; - Er is een ontruimingsinstallatie in het gebouw aanwezig; - Het starten van een ontruiming zal geschieden op aangegeven van de Hoofd Bedrijfhulpverlener / ontruimingsleider. Bedrijfshulpverleningsorganisatie: - Een Hoofd van de Bedrijfshulpverlening (HBHV), dit is een aangewezen BHV-er die bij een incident uit zich zelf de leiding op zich neemt; - een Bedrijfshulpverleningsploeg bestaande uit personen met: een volledige BHV opleiding en certificaat en/ of een EHBO opleiding en certificaat. Communicatiemiddelen: - De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt gealarmeerd door een signaal van de koster. ( slow-woops of mondeling ); - Alle communicatie tussen de bedrijfshulpverleners gebeurd mondeling of via gsm. - Er is een geluidsinstallatie aanwezig om de aanwezige personen te informeren en/ of opdrachten te geven; Ontruimingsploeg: - Een ontruimingsploeg t.b.v. begeleiding ontruiming. Een exemplaar van ontruimingsplan ligt achter in de kerk bij het beamteam en achter het buffet in zaal 4. 7

8 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 5.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het Kerkgebouw te waarschuwen. Tevens wordt hiermee de bedrijfshulpverleningsorganisatie opgestart. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1) De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt gewaarschuwd middels het aanroepen door de dienstdoende koster of andere aanwezigen; 2) alle aanwezigen worden gewaarschuwd door middel van de ontruimingsinstallatie of geluidsinstallatie in de kerkzaal. 5.2 Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatste te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Middels het alarmnummer 112. Vraag aan de telefonist(e) om Politie, Brandweer of Ambulance. De locatie van de telefoon is achter het buffet in zaal 4 en verder 2 stuks losse draagbare toestellen waaronder 1 bij de oppasdienst in de kelder tijdens kerkdiensten. Tijdens kerkdiensten wordt het alarmnummer gebeld door de dienstdoende koster. Buiten kerkdiensten wordt het alarmnummer gebeld door de dienstdoende koster of diens plaatsvervanger. Aan de betreffende centralist moet worden verteld: - Naam van de melder; - naam, adres en postcode van het gebouw; - welke plaats, gemeente; - aard van het incident en eventuele bijzonderheden. 8

9 6.1 Stroomschema alarmering Brandmelding Informeren Koster Alarmeren interne organisatie (BHV) Hoofd Bedrijfshulpverlening beslist wel of niet ontruimen Alarmeren externe hulpdiensten Starten ontruiming Geen ontruiming BHV start de ontruiming gebouw BHV lost probleem op Controle Ontruiming gebouw BHV BHV lost probleem op Opvang en check op verzamelplaats 9

10 6.2 Stroomschema onwel wording Onwel wording Informeren Koster Alarmeren interne organisatie (BHV) Koster verzorgd rolstoel BHV vervoert slachtoffer naar koffiekamer zaal 4 BHV stelt diagnose biedt eerste hulp Alarmeren externe hulpdiensten Hoofd Bedrijfshulpverlening stelt de predikant (familie) op de hoogte Opvang hulpdiensten 10

11 7 Wijze van optreden bij onwel wording Bij een onwel wording zal de koster zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, deze roept mondeling of middels de interne alarmering de BHV (EHBO) op. De koster pakt de rolstoel of brancard en brengt deze naar de bank waarin de onwel geworden persoon zit. Na een eerste diagnose wordt het slachtoffer zo spoedig mogelijk in de rolstoel of op de brancard gezet en naar de koffiekamerzaal (zaal 4) gereden. Hier wordt het slachtoffer behandeld en eventuele medische hulp ingeroepen. De koster geeft de actuele situatie door aan de ouderling van dienst om zodoende via de predikant de aanwezigen te informeren naar de gesteldheid van de betreffende persoon. 8 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Indien er een calamiteit zich voordoet zal de Hoofd Bedrijfshulpverlener de beslissing nemen of het kerkgebouw wordt ontruimd. Indien er brand ontstaat in het kerkgebouw zal onmiddellijk worden overgegaan tot ontruiming. Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming Voorkom paniek en help elkaar, let op gasten, ouderen, mindervalide en kinderen. Een rustige ontruiming gaat sneller dan een wilde ontruiming waarbij iedereen door elkaar heen loopt en men elkaar voor de voeten loopt. Praat zo weinig mogelijk, er is dan meer concentratie en eventuele instructies zijn da duidelijker te horen. Tassen en andere spullen zoals kleding welke men bij zich geeft in de kerkzaal, moet men bij een ontruiming meenemen, dit om uitzoeken en vermissing te voorkomen. Verder is het vervelend als men na een ontruiming naar huis wil en dat nog niet kan omdat de auto- of huissleutels nog in de kerk liggen en deze nodig niet is vrijgegeven. Echter de jassen aan de kapstokken moeten blijven hangen i.v.m./ een snelle ontruiming. De kapstokken worden in opdracht door een BHV er naar buiten gereden. De weg moet worden vrijgehouden voor de hulpverleningsdiensten! Tijdens de ontruiming en zo lang daarna als dat nodig is, is er een coördinatiepunt. Dit bevindt zich op het marktplein ten zuiden van het kerkgebouw. De koster en een BHV-er (herkenbaar aan een oranje vest) bevinden zich hier. Uitvoering en begeleiding van de ontruiming Voor de begeleiding van de ontruiming beschikt de kerk over een aantal broeders en zusters welke beschikbaar zijn voor deze taken (herkenbaar aan een oranje vest). Deze personen hebben een basisinstructie gehad voor het begeleiden van een ontruiming van de kerk. De koster en de bijzondere hulpverleners ontvangen periodiek een instructie over hoe zij dienen om te gaan met de aanwezige blusmiddelen. Naast de koster zijn er opgeleide EHBO ers beschikbaar indien er hulp verleend moet worden aan personen. 11

12 Procedurebeschrijving voor het ontruimen van de kerkzaal: 1a Het starten en volgorde van een ontruiming door middel van een mededeling - Indien er zich een situatie voordoet waarbij de kerk moet worden ontruimd loopt de koster naar de ouderling van de dienst (OVD) en vraagt hem het groene blad met de instructies voor te lezen. Dit blad ligt onder het matje op de lessenaar ( tafel lithurgisch centrum) en achter het buffet in zaal 4 - De OVD zal dan vervolgens via de microfoon een melding geven waardoor de aanwezige BHV ers weten dat er een ontruiming gaat plaatsvinden en zij in actie moeten komen. - Vervolgens zal de verdere informatie van het groene blad voorgelezen worden door de OVD en zal de kerkzaal op dat moment via de (nood)uitgangen moeten worden ontruimd. - De dienstdoende koster zal de hulpdiensten bellen via 112 en doorgeven dat er een calamiteit is. Op de volgende 4 st. locaties zullen BHV ers gaan staan waar een oranje vest en specifieke instructies te vinden zijn; ingang crècheruimte, hal, bij het beamteam en trap naar bovenzaal. Hun taken zijn om mensen naar de juiste uitgangen te geleiden en andere routes te blokkeren. - Zowel bij het beamteam als in de hal staat een BHV-koffer. - De BHV er die bij de trap naar de bovenzaal staat controleert de bovenruimte nadat deze 2 zalen ontruimd zijn en verlaat het gebouw via de uitrolbare ladder aan de buitenkant van het gebouw. Deze ladder is op een duidelijk zichtbare plek op de verdieping aanwezig. - Iedereen gaat in principe via de kortste vluchtroute naar buiten. Dit via de hoofdingang of via de nooduitgangen. Het hoofd bedrijfshulpverlening moet afhankelijk van de situatie dit sturen door het geven van instructies via de microfoon. - Het hoofd bedrijfshulpverlening bepaalt waar buiten het kerkgebouw de verzamelplaats is. Dit is afhankelijk van rookontwikkeling en windrichting. - De bijzondere hulp verleners controleren alle ruimten inclusief de toiletten en zaken of iedereen weg is. 1b Volgorde van ontruiming bij afgaan van het ontruiming signaal ( slow-woop ) - Indien het ontruimingssignaal ( met name in geval van tijden buiten de kerkdiensten) afgaat zullen BHV ers op de volgende locatie gaan staan waar een oranje vest en specifieke instructie te vinden zijn; ingang crècheruimte, hal, nooduitgang en trap naar bovenzaal. Hun taken zijn om mensen naar de juiste uitgangen te geleiden en andere routes te blokkeren. - De koster schakelt het ontruimingssignaal uit om onderlinge communicatie mogelijk te maken. - De ouderling van dienst loopt naar de preekstoel en leest de volledige mededeling op het groene blad voor. Dit blad hangt aan de binnenzijde van de preekstoel en achter het buffet in zaal 4 bij de telefoon. - De BHV er die bij de trap naar de bovenzaal staat controleert de bovenruimte nadat deze 2 zalen ontruimd zijn en verlaat het gebouw via de uitrolbare ladder aan de buitenkant van het gebouw. - Iedereen gaat in principe via de kortste vluchtroute naar buiten. Dit kan dus via de hoofdingang of via de nooduitgangen. - De bijzondere hulp verleners controleren alle ruimten inclusief de toiletten of iedereen weg is. 12

13 2 Einde ontruiming (oefening) - De BHV-ers geven aan wanneer een ontruiming (oefening) is beëindigd. - De hulpverleners geven aan wat er na de ontruiming gebeuren moet. Hierbij wordt er over de volgende onderwerpen informatie gegeven: Of de kapstokken met jassen reeds naar buiten zijn gebracht of wanneer dit gebeurt. Of directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven. Of het kerkgebouw wel of niet toegankelijk is. Of de kerkdienst / bijeenkomst wel of niet wordt vervolgd. Of de geparkeerde auto s wel of niet gebruikt en verplaatst mogen worden. Eventueel de mogelijke oorzaak / reden voor de ontruiming eventueel of er slachtoffers zijn of dat dit niet bekend is, er worden hierbij geen namen genoemd. - Eventuele opmerkingen over de ontruiming en de procedure en eventuele vragen en/of opmerkingen van de aanwezigen worden door de bedrijfshulpverleners aan de leider van de ontruiming door gegeven voor het evaluatieverslag. Procedurebeschrijving voor het ontruimen van de kinderopvang en kindernevendiensten. In de ruimten van kinderopvang en kindernevendiensten hangt een instructiekaart voor calamiteiten en ontruimingen. De namen van alle kinderen worden vooraf door de leiding op een presentielijst in een map opgeschreven. Deze map wordt meegenomen bij de ontruiming voor de controle! Nadat de ontruiming van de kerkzaal is begonnen waarschuwt de BHV er die positie inneemt bij de ingang naar de ruimtes, de aanwezige kinderoppas / leiding. Indien het in de ruimte aanwezige ontruimingssignaal afgaat, dient ook ontruimt te worden. Hierbij hoeft er niet gewacht te worden op een hulpverlener. 1. De kindergroep wordt via de achteringang entree 3 ontruimd. Indien mogelijk pas nadat de kerkzaal is ontruimd. 2. In geval van nood kan ook gebruik worden gemaakt van de achterdeur bij de kelder. 3. De BHV ers zonder taak helpen bij de ontruiming. 4. Kinderen die kunnen lopen worden door een begeleider(ster) naar buiten gebracht en bij elkaar gehouden. Eventueel wordt gebruik gemaakt van een knopen-koord waarlangs de kinderen achter elkaar naar buiten kunnen lopen. 5. De andere begeleiders(sters) nemen de overige kinderen mee in maxi-cosi s o.d. 6. De leiding van de kinderopvang en kindernevendiensten helpen bij de ontruiming en zorgt dat de map met namen wordt meegenomen. 7. Als iedereen buiten is en gecontroleerd via de namenlijst/map, gaat de leiding met alle kinderen naar de verzamelplaats. 8. De kinderen worden hier overgedragen aan de eigen ouders. Voor de controle wordt achter de namen in de map aangekruist. 9. Nadat alle kinderen zijn afgehaald, meldt de oudste begeleider(ster) zich met dit bericht bij de ontruimingsleider. Deze bevindt zich nabij de hoofdingang van de kerk en is herkenbaar aan een oranje vest. 13

14 Verzamelplaats: - Bij het ontruimen is de verzamelplaats in principe Het Marktplein aan de zuidzijde van de kerk. Afhankelijk van rookontwikkeling en windrichting kan door de ontruimingsleider een andere verzamelplaats worden aangewezen. - Bij een gedeeltelijke ontruiming zal een verzamelplaats door de ontruimingsleider worden aangegeven. - Op de verzamelplaats worden ouders en kinderen uit de kinderopvang en kindernevendienst herenigd en wordt nagegaan of mensen nog achter zijn gebleven in de kerk. 9 Wat te doen bij brand of ontruiming Bij ontdekken van brand - Blijf kalm - Meld de brand Bij de koster of de ouderling van dienst - Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met de eigen BHV organisatie. Denk aan de mensen die moeilijk ter been zijn en uw eigen veiligheid. - Uitbreiding voorkomen door: Ramen en deuren te sluiten; indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand). - Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. - Volg de instructies van de ontruimingsploeg, van het hoofd BHV of zijn vervanger, bedrijfshulpverleningsteam of het bevoegd gezag op. - Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. - Begeeft u naar de verzamelplaats, dit is op Het Marktplein. - Verlaat nooit zonder melden deze verzamelplaats. Hoe te handelen bij brand - U wordt gewaarschuwd door omstander of de uitruiming instelling. - Sluit ramen en deuren. - Instrueer de bezoekers/gasten, u bent verantwoordelijk voor hen. - Verlaat direct de ruimte of het gebouw. - Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. - Volg de instructies van de ontruimingsploeg op (herkenbaar aan het gele hesje) - Blijf bij rookontwikkeling laat bij de grond. - Begeef u naar de verzamelplaats, is Het Marktplein Taak van de koster bij mondelinge brandmelding - Blijf rustig en vraag de juiste locatie van de brand. - Alarmeer de brandweer via Alarmeer de bedrijfshulpverleners door middel van het indrukken van de drukkop die een flitslamp activeert en eventueel een geluidssignaal. - Zorg dat de ouderling van dienst de bezoekers informeert en de ontruiming opstart. 14

15 - Volg instructies van het Hoofd bedrijfshulpverlening of brandweer op Taak van de koster bij onwel wording - Blijf rustig en alarmeer de bedrijfshulpverleners mondeling. - Rijdt de rolstoel/ brancard in de richting van het slachtoffer. - Alarmeer de hulpdiensten op verzoek van het bedrijfshulpverleners aan de hand van hun diagnose. 11 Taken hoofd bedrijfshulpverlening Taak bij een brandmelding - Begeeft zich bij alarmering naar de koster waar hij zich op de hoogte stelt van de aard en de plaats van de melding. - Laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten. - Coördineert de ontruiming. - Bepaald of zelf blusacties worden ondernomen. - Zorgt voor de opvang en begeleiding hulpdiensten (stelt sleutels en plattegronden ter beschikking). - Hanteert de plattegrond en geeft de laatste informatie door aan de brandweer. Taak bij onwel wording - Begeeft zich bij alarmering naar de koster waar hij zich op de hoogte stelt van de situatie van het slachtoffer. - Zorgt voor de opvang van de hulpverleners. - Zorgt dat de kerkdienst wordt voortgezet. 15

16 Bijlage TEKST VAN HET GROENE BLAD: (RUSTIG EN DUIDELIJK PRATEN) Hulpverleners op uw plaatsen! Dames en heren, omwille van de veiligheid dient iedereen dit gebouw nu te verlaten. Verlaat u alstublieft de zaal via de hoofdingang of de dichtstbijzijnde nooddeur Volg alstublieft de aanwijzing op de van de hulpverleners. Neem geen jassen mee, deze worden door hulpverleners naar buiten gebracht. Kinderen worden nu naar buiten gebracht door de leiding en wachten op de verzamelplaats op de markt op u. Helpt u alstublieft ouderen of mensen die slecht te been zijn. Zodra de situatie onder controle is, hoort u nader of de dienst wordt hervat. 16

17 17

18 18

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie