Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan JK Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Gebouw Tauro Statenkwartier President Kennedylaan JK Den Haag Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus AN Leiden

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Alarmeringsprocedure intern en extern Stroomschema alarmering Wijzen van ontruiming en ontruimingsorganisatie Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel van het gebouw Taken receptionist(e) Taken hoofd bedrijfshulpverlening/ bedrijfshulpverleners Taken directeur/directie Tekeningen Verklaring en symbolen Logboek ontruimingsplan Logboek ontruimingsoefeningen Instructie bij bommelding & checklist Instructie technische installaties Contactgegevens huurders Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 1

3 2. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in dit kantoorgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - brand; - wateroverlast; - stormschade; - bommelding; - gaslekkage; - in opdracht van bevoegd gezag; - of in andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van het gebouw bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan moeten alle individuele bedrijven het hoofdstuk Wat te doen bij ontruimingsalarm door personeel kennen. b) Alle managers en leden van het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle overige medewerkers, moeten opdrachten en commando s van het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien, moet naar bevinding van zaken worden gehandeld. e) Bij een calamiteit moeten alle gebruikers en hoofden bedrijfshulpverlening elkaar informeren en op de hoogte houden van de voortgang van het incident. f) De individuele huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de bedrijfshulperverleningsorganisatie in het gebouw. Dit document heeft als doel de ontruiming van het gebouw zo goed mogelijk te laten verlopen en maakt onderdeel uit van de gebruiksvergunning voor het gebouw als geheel. Tauro Beheer B.V. Oegstgeest 27 mei 2010 Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 2

4 3. Situatietekening Kantoorgebouw Tauro Statenkwartier President Kennedylaan JK Den Haag Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 3

5 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van het gebouw: Naam Adres Telefoonnummer : Kantoorgebouw Tauro Statenkwartier : President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag : (receptie) Het gebouw bestaat uit 6 bouwlagen. In het kantoorgebouw bevinden zich ca. 60 bedrijven. Er bevinden zich 2 trappenhuizen in het gebouw en 2 liften. Tijdens kantooruren werken er ca. 150 personen in het gebouw In de avonduren kan dit door overwerk of schoonmakers ca. 15 personen betreffen. Alarmering: Brandmeldinstallatie: iedere etage is voorzien van handbrandmelders. In bepaalde delen zijn rookmelders geplaatst Handbrandmelding wordt direct doorgemeld naar de Alarmcentrale van de brandweer Den Haag. Aan de handbrandmelders is direct het ontruimingsalarm gekoppeld. Een telefoon met een directe verbinding naar de brandweer. Bij mondelinge meldingen wordt eerst een gedeelte ontruimd. Bij handbrandmeldingen wordt het gehele gebouw ontruimd. De ontruimingsinstallatie is ook handmatig aan te sturen vanuit de receptie. Deuren met toegangscontrole worden door de brandmeldcentrale in geval van brand vrij gegeven. Bedrijfshulpverleningsorganisatie: Het gebouw kent geen gebouwgebonden Hoofd van de Bedrijfshulpverlening of coördinator ontruiming. In geval van een melding van een calamiteit treedt het stroomschema op pagina 6 in werking, alsmede de ontruimingsplannen van de individuele bedrijven. Bedrijven zullen de eigen bedrijfshulpverleners dienen te informeren op een wijze als beschreven in het individuele ontruimingsplan. Communicatiemiddelen: Telefoon. Ontruimingsploeg: Er is geen ontruimingsploeg voor het gebouw als geheel, wel eventueel bij de individuele huurders. Het ontruimingsplan ligt bij de receptie op de begane grond. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 4

6 5. Alarmeringsprocedure intern en extern Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisaties op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Het personeel in het gebouw wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde slow-whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1) Met de brandmeldinstallatie door het inslaan van een handbrandmelder. 2) Anders dan bij brand door het alarmnummer 112 te bellen. Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance. 3) Door direct met de daarvoor bestemde telefoon de alarmcentrale te bellen. Aan de betreffende centralist moet worden verteld: - naam van de melder; - Tauro gebouw, President Kennedylaan JK Den Haag - aard van het incident en eventuele bijzonderheden; - of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel. Bij alarmering van hulpdiensten dient de receptie altijd op de hoogte gebracht te worden, zodat deze de betreffende hulpdienst gelijk kan doorverwijzen. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 5

7 6. Stroomschema alarmering Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 6

8 7. Wijzen van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een handbrandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingssignaal als gevolg van een brandmelding wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Anders dan bij een handbrandmelding kan het gebouw worden ontruimd als gevolg van de eerder aangegeven oorzaken. Hierbij is het mogelijk om met de ontruimingsinstallatie gefaseerd per verdieping te ontruimen (handmatige bediening door de brandweer). Fase 1 één verdieping ontruimen Fase 2 de boven de calamiteit gelegen verdiepingen ontruimen Fase 3 indien nodig het gehele gebouw ontruimen Opdrachten hiervoor worden gegeven door: a) Het bevoegd gezag b) Het hoofd BHV van de betreffende verdieping(en) Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt deze begeleid door de bedrijfshulpverleners van het desbetreffende bedrijf. Bij gehele ontruiming volgens het ontruimingsplan wordt deze begeleid door alle bedrijfshulpverleners van alle individuele bedrijven. Verzamelplaats bij ontruimen: Aan de zijkant van het gebouw bij de entree van het parkeerterrein Op de verzamelplaats kan appèl worden gehouden door de personen die daar door de individuele bedrijven voor zijn aangewezen. Vermissing van personen kan direct worden doorgegeven aan de receptie of aan de brandweer. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 7

9 8. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel van het gebouw Bij het ontdekken van brand Blijf kalm Meld de brand: door het glaasje van de dichtbijzijnde handbrandmelder in te slaan en/of direct aan de receptie (nr. 9) per telefoon. Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met eigen personeel. Denk aan uw gasten en uw eigen veiligheid. Uitbreiding voorkomen door: Ramen en deuren te sluiten, indien mogelijk; Indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand). Gebruik nooit de lift. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. Hoe te handelen bij brand of ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-hoop). Sluit indien mogelijk ramen en deuren. Instrueer uw bezoekers/gasten, u bent verantwoordelijk voor hen. Verlaat direct de etage of het gebouw. Gebruik nooit de lift Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE: Indien er een brandmelding actief is zullen de liften naar de begane grond gestuurd worden. >>>> U KUNT DUS GEEN GEBUIK MAKEN VAN DE LIFTEN <<<< >>> VLUCHTROUTEAANDUIDING IS OP IEDERE VERDIEPING AANGEBRACHT <<< Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 8

10 9. Taken receptionist(e) Taak bij een telefonische brandmelding Neem melding aan en noteer locatie van de brand. Geef aan melder opdracht om handbrandmelder op de verdieping in te slaan of sla zelf de dichtstbijzijnde melder in. Informeer de brandweer via de directe lijn. Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer De liften gaan automatisch naar beneden en blijven daar staan. Volg instructies van de brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Taak bij brandmelding via een handbrandmelder Lees de melding af op het brandmeldpaneel. Schakel het akoestisch signaal op het brandmeldpaneel uit. Informeer de brandweer via de directe lijn Bel de contactpersoon (Hoofd BHV) van het bedrijf waar de melding is. Informeer het bedrijf daarbij over de melding. Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer. De liften gaan automatisch naar beneden en blijven daar staan. Volg instructies van de brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Taak bij brandmelding door middel van een rookmelder Lees de melding af op het brandmeldpaneel. Schakel het akoestisch signaal op het brandmeldpaneel uit. Bel de contactpersonen (Hoofd BHV) van het bedrijf waar de melding is. Informeer het bedrijf daarbij over de melding, vraag om terugmelding. Blokkeer alle telefoonverkeer van buiten. Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer. De liften gaan automatisch naar beneden en blijven daar staan. Volg instructies van de brandweer op. Laat geen bezoekers meer toe in het gebouw. Voor de receptionist(e) geldt dat in geval van ontruiming van meerdere verdiepingen, of in geval van totale ontruiming er samengewerkt moet worden met de diverse hoofden BHV. Dit moet regelmatig worden geoefend. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 9

11 10. Taken hoofd bedrijfshulpverlening/ bedrijfshulpverleners Aangezien er in het Tauro gebouw geen Hoofd Bedrijfshulpverlening is voor het gehele gebouw, valt een beschrijving als bedoelt in deze hoofdstukken buiten dit ontruimingsplan. De individuele bedrijven hebben ieder tenminste een Bedrijfshulpverlener of meerdere bedrijfshulpverleners. Hun taken zijn opgenomen in de individuele bedrijfshulpverleningsplannen. De hoofden BHV moeten samenwerken en samen beslissingen nemen, in geval meerdere verdiepingen moeten worden ontruimd, of in geval van totale ontruiming. Dit samenspel moet regelmatig geoefend worden. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 10

12 11. Taken directeur/directie Dit hoofdstuk is bedoeld om de taken aan te geven van de directie in geval van een kantoor met één gebruiker. Dit is hier niet het geval. Wel gaan wij hier in op de taken van de verhuurder. De verhuurder of diens vertegenwoordiger: begeeft zich bij een calamiteit na een oproep per telefoon naar het gebouw; draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie; informeert zonodig belanghebbende. Algemeen De verhuurder of diens vertegenwoordiger zal jaarlijks een ontruimingsoefening organiseren, samen met de gebruikers van het gebouw. De verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk functioneren van gebouwgebonden (brand-) installaties, waaronder gebouwgebonden blusmiddelen. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 11

13 12. Tekeningen Souterrain Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 12

14 Begane grond Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 13

15 1 e verdieping Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 14

16 2 e verdieping Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 15

17 3 e verdieping Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 16

18 4 e verdieping Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 17

19 13. Verklaring en symbolen Handbrandmelder Fire alarm button Brandblusser Fire Extinguisher Brandslanghaspel Fire hose Noodsleutel Emergency key Vluchtrichting Escape direction Uitgangrichting Exit direction Vluchtroute Escape route Verzamelpunt Meetingpoint Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 18

20 14. Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan: Datum Reden Omschrijving Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 19

21 15. Logboek ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 20

22 16. Instructie bij bommelding & checklist Aandachtspunten voor de gebouwgebonden receptie: Raak vooral niet in paniek. Zorg ervoor dat de beller zijn verhaal kan doen. Onderbreek de beller niet. Wees nauwkeurig in het registreren van de boodschap. Probeer, indien mogelijk, een ander persoon in het gesprek te betrekken. Eerst de politie, dan de bedrijfscontactpersoon in kwestie informeren. Houd de beller zo lang mogelijk aan de praat Probeer te achterhalen waar het voorwerp is geplaatst, wanneer het afgaat, waarom het geplaatst is, hoe het eruit ziet en hoe het daar is gekomen. Probeer zo veel mogelijk informatie van de beller los te krijgen. Zit er nummerherkenning op de display? Controleer de terugbel-mogelijkheden om te kijken of het nummer van de beller te achterhalen is. Als de beller aan de praat blijft, wordt de kans om deze persoon te achterhalen aanzienlijk vergroot. De hoeveelheid informatie zal ook toenemen. Indien de beller aangeeft dat deze behoefte heeft aan een luisterend oor, probeer dan de conversatie draaiend te houden. Dit kan bespoedigd worden door bijvoorbeeld reacties van verbazing, ongeloof, absurditeit, waardering of welk mogelijk gepast gedrag in deze situatie dan ook. Houdt de eerste indruk van de beller vast, aangezien dit vaak doorslaggevende informatie is. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 21

23 Checklist bommelding De lijst zoals hieronder weergegeven, dient bij elke telefoonpost binnen handbereik te liggen en dient zo snel mogelijk na een bommelding ingevuld te worden door de persoon, die het gesprek heeft gevoerd. Tijdstip:.. Datum:.. Ontvangen door: Telefoonnummer van toestel waarop telefoon binnengekomen is:. Omcirkel de onderstaande woorden die van toepassing zijn: Herkomst Beller Stem Spraak Accent Wijze Vast toestel van buiten Mobiel toestel Intern toestel Man Vervormd Snel Lokaal Kalm Rustig Vrouw Diep Langzaam Buitenlands Hysterisch Kantoor Volwassen Rauw Ver weg Nationaal Telefooncel Kind Zacht Onduidelijk Fabriek Muziek Jeugdig Verwrongen Nerveus Stemmen Oud Irrationeel Lachend Verkeer Jong Achtergrond Samenhangend Onsamenhangend Onsamenhangend Typen Onbekend Lachend Machines Serieus Met accent Gebrekkig Vliegtuigen Kinderen Overig: Afleidingen: Is er enig lawaai in de verbinding zelf?.. Is er een operator / een derde in het gesprek betrokken? Zijn er onderbrekingen? Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 22

24 17. Instructie technische installaties Constructie Het gebouw telt 4 verdiepingen, een begane grond en een souterrain. De technische ruimten zijn in het souterrain gesitueerd. Het gebouw bestaat uit een betonnen constructie en is aan de buitenkant afgewerkt met baksteen en aluminium kozijnen. Ingangen en toegang De officiële ingang van het gebouw bevindt zich aan de President Kennedylaan 19, aan de achterzijde van het pand is een entree voor de huurders. Reeds in het pand, zijn de verschillende ruimte te bereiken via 2 liften en twee trappenhuizen. Gevaarlijke stoffen Voor zover bekend bevinden zich geen gevaarlijke stoffen in het gebouw. Elektriciteit In het souterrain, halverwege de lange gang is de hoofdverdeelkast geplaatst, welke aangesloten is op het plaatselijke elektriciteitsnet. Vanaf de hoofdverdeelkast worden de onderverdeelkasten op de verdiepingen gevoed. Vanaf de onderverdeelkasten op de verdiepingen worden de meterkasten in de units gevoed. Vanaf de onderverdeelkasten en de meterkasten zijn de voedingsleidingen t.b.v. de contactdozen en verlichting boven het verlaagde systeemplafond aangebracht. Gas De gasmeter bevindt zich buiten op souterrain-niveau aan de achterzijde van het gebouw, ter hoogte van de stookruimte (einde lange gang). Water / hydrofoorinstallatie Vanaf de watermeter (deze bevindt zich in het souterrain in de kast in het trappenhuis lange kant) komt er een koudwaterleiding van voldoende zwaarte en voorzien van de benodigde stop- en aftapmogelijkheden via de hydrofoorinstallatie (deze bevindt zicht in de stookruimte in het souterrain) naar de sanitaire tappunten, brandslanghaspels en technische installaties. De hoofdafsluiter bevind zicht in de kast in de watermeterkast in het trappenhuis in het souterrain. Luchtbehandelinginstallatie / CV De luchtbehandeling van de kantoren wordt verzorgd door een luchtbehandelingsysteem. De centrale luchtbehandelingkasten zijn geplaatst in de technische ruimte in het souterrain. In de zomerperiode wordt de ingeblazen lucht iets gekoeld door een topkoeling-systeem, de koelmachine hiervan staat op het dak. De centrale verwarming wordt gevoed middels twee CVketels in de stookruimte in het souterrain. Het gehele luchtbehandeling en CV systeem wordt gestuurd door een klimaatcomputer. De 4 e verdieping is voorzien van een AC-systeem. Liften De liftkern van het gebouw heeft twee liften. In geval van een brandmelding gaan alle liften automatisch naar de begane grond en kunnen daarna niet meer gebruikt worden, totdat de brandweer deze heeft vrijgegeven. De liften zijn niet uitgevoerd als brandweerlift. Brandmeldcentrale Op verschillende manieren kan een brand gemeld worden: telefonisch: neem contact op met telefoonnummer 9 (receptie) en informeer waar de brand is (hierdoor wordt de brandweer niet direct gewaarschuwd) handbrandmelder: brand melden via de meldknoppen in de gangen (rode kastjes met glaasje ervoor), hierdoor wordt de brandweer meteen gealarmeerd) automatisch: bij een te hoge temperatuur / rook spreekt de rookmelder aan. Automatisch gaat er een melding naar de brandweer en het brandmeldpaneel achter de receptie, waar duidelijk staat aangegeven waar de melding vandaan komt. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 23

25 Slanghaspels en kleine blusmiddelen Op iedere verdieping van het pand bevinden zich brandslanghaspels. Deze brandslanghaspels zijn normaal gesproken gekeurd en verzegeld. Nabij deze slanghaspels bevinden zich de handbrandmelders. EHBO-middelen Bij de receptie op de begane grond is er een algemene EHBO koffer geplaatst. De inhoud van de koffer wordt 1 keer per maand door de zittende receptioniste nagelopen en indien nodig bijgevuld. De huurders dienen zelf voor de benodigde EHBO materialen zorg te dragen. Noodverlichting In het gehele pand is noodverlichting aanwezig, dit in geval de hoofdverlichting uitvalt of bij brand. Er is geen noodstroom- aggregaat aanwezig. Vluchtrouteaanduiding In het gebouw is één centrale lifthal die gebruikt wordt voor een dagelijkse beweging tussen de verschillende verdiepingen In het gebouw zijn 2 (nood)trappenhuizen. Er hangen evacuatieplattegronden met daarop de vluchtroutes in het gebouw. Deze bevinden zich nabij de liften. De vluchtroutes worden aangeduid met groen verlichte bordjes met een UITsymbool en/of een rennend mannetje erop. Communicatie algemeen Het is belangrijk dat alle BHV-ers elkaar kennen en dat men weet wie wat dient te doen in het geval van een calamiteit. In hoofdstuk 18 is een overzicht gegeven van de bedrijfscontactpersonen. Telefoon Laat alle externe meldingen zoveel mogelijk over aan de receptie op de begane grond, aangezien zij de geraadpleegde instantie als eerste te woord dienen te staan en wordt voorkomen dat er niet meerdere malen voor hetzelfde voorval gebeld wordt. Tevens zijn zij de eerste personen die contact zullen hebben met de binnenkomende hulpdiensten en weten zij precies waar de hulp geboden is. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 24

26 Alarmnummer: 112 Geen spoed, wel politie: Geen spoed, wel brandweer: Alarmsignaal De centrale brandmeldinstallatie bevindt zich achter de receptie op de begane grond. In geval van brand geeft het paneel d.m.v. lampjes aan, waar in het pand brand is. Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 25

27 18. Contactgegevens huurders Contactpersonen huurders: Huurder Etage Contact-persoon Telefoon Hoofd BHV huurders: Huurder Etage Hoofd BHV Telefoon Versie 0.1 concept d.d. 27 mei 2010 Pagina 26

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost ONTRUIMINGSPLAN Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein 78 1102 AP Amsterdam Zuidoost 2017 Ontruimingsplan Buurthuizen Zuidoost, locatie Kwakoe doc.ontr. versie juni 2017 1 INHOUD 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Voorbeeld Ontruimingsplan

Voorbeeld Ontruimingsplan Voorbeeld Ontruimingsplan Locatie Adres Postcode en plaats Telefoon Regiomanager Goedgekeurd door: Brandweer Datum [Plaats] [Datum] Ontruimingsplan [naam] / versie [versienummer] / d.d. [datum] 1 Voorwoord

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Afdeling ontruimingsplan. Locatie Molengracht. Afdeling: MG 17 intensive Care

Afdeling ontruimingsplan. Locatie Molengracht. Afdeling: MG 17 intensive Care Afdeling ontruimingsplan Locatie Molengracht Afdeling: MG 17 intensive Care Verdieping 1 - Bouwdeel G en J Afdeling ontruimingsplan unit 17 2 oktober 2011 versie 3 1 1 INHOUDSOPGAVE 2 2. Inleiding en toelichting.

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Voor de brandinstructie met ontruimingsplattegrond wordt vaak geadviseerd:

Voor de brandinstructie met ontruimingsplattegrond wordt vaak geadviseerd: Met duidelijkheid vooraf is deze vraag niet nodig. Breng Brandinstructies * aan. Niet alleen omdat het verplicht is, maar bovenal voor de veiligheid van uw medewerkers, gasten, leerlingen en/of bezoekers.

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Ontruimingsplan volgens NEN 8112 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee 20 5617 CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: 01-07-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie