Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 25 augustus 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 25 augustus 2017"

Transcriptie

1 Adrem Flash ONMEDIA Nielsen publiceerde zojuist de reclame-investeringen van de maand juni. Voor Internet beschikken we nu over 6 maanden cijfers die aan de hand van de nieuwe methodologie verzameld werden ofwel hét moment om een eerste nieuwsbrief voor 2017 te publiceren. We zullen, voor dat we de cijfers zullen bekijken, eerst eens ingaan op de nieuwe methodologie. Nieuwe methodologie Ter herinnering, tot en met december 2016 werden de Internet-investeringen aan Nielsen gedeclareerd door de regies die lid waren van de DMA. Het betrof een beperkte lijst van Belgische websites en het ging met name om investeringen van display advertenties. Sinds januari van dit jaar worden de investeringen niet langer door de regies gedeclareerd, maar zijn de cijfers afkomstig van een crawling van een lijst met url s waarvoor Nielsen samenwerkt met de firma Pathmatics. Via 3 Proxys met een verschillende geolokatie worden de verschillende websites gecrawld. De frekwentie van de crawling van een website hangt af van de trafiek op een website, het aantal reclameformaten op een website en het moment van de dag. Zo worden websites met meer trafiek meer gecrawld, net als de websites met veel reclameformaten en worden websites als er een peak is in de pageviews minder gecrawld. Belangrijk is ook te vermelden dat cookies steeds verwijderd worden zodat deze een volgende crawling niet kunnen beïnvloeden. Voor elke publiciteit die tijdens de crawling gedetecteerd wordt, beschikt Nielsen over het formaat, de positie op de website, de grootte en het aantal impressies en het is aan de hand van deze informatie dat Nielsen de investeringen bepaalt. De nieuwe manier van meten maakt het ook mogelijk om websites aan de studie toe te voegen die geen lid zijn van de DMA. Zo werd bijvoorbeeld Youtube aan de studie toegevoegd (momenteel alleen het gedeelte video, maar ook display zal binnen korte termijn retro-actief aan de studie toegevoegd worden). Het is te verwachten dat de lijst met gemeten websites nog zal evolueren en dat bijvoorbeeld ook Facebook en Google in de toekomst aan de studie toegevoegd zullen worden. De voornaamste nieuwigheden: Formaten: alle officiële IAB formaten zijn vanaf nu in de studie opgenomen: display (desktop & mobile) en video (alleen desktop en alleen video s die automatisch starten, video s na een login worden niet gemeten). Valorisatie: voor de valorisatie worden CPM-tarieven gebruikt die afkomstig zijn uit de UMA-tariefkaarten van de DMA. Voor de websites die geen lid zijn van de DMA worden deze INSIGHTS IDEAS RESULTS 1

2 ingeschat door Pathmatics. Voor de CPC-campagnes werd in het verleden een vaste markt- CPM bepaalt door Nielsen in samenspraak met de Internetregies. In de nieuwe methodologie wordt voor de valorisatie van CPC-campagnes de CPM-tarieven gebruikt. Impressies: voor het merendeel van de websites wordt het aantal impressies berekend aan de hand van de pageviews uit de CIM Internet studie. De berekening gebeurt als volgt: indien het aantal pageviews van een website bijvoorbeeld op een specifieke dag is en de pub werd op die specifieke dag 5 keer gezien op de 100 keer dat de crawler de website gecrawld heeft, dan is het aantal impressies 0.05* = impressies. Voor een website die niet opgenomen is in de CIM Internet studie zijn de impressies afkomstig van Similarweb, een partner van Pathmatics. RTB: ook Programmatic, het op een automatische manier inkopen van reclameruimte op Internet, werd aan de studie toegevoegd. Voor de valorisatie van RTB campagnes wordt het CPM-tarief genomen en wordt het videoformaat gevaloriseerd aan 60% van dit CPM-tarief en Display aan 50%. In de cijfers die wij tot onze beschikking hebben, is het jammer genoeg niet mogelijk om de manier waarop een campagne werd aangekocht te analyseren gezien dat de campagnes in de cijfers die Nielsen publiceert geen specifieke code meekrijgen die een verdere analyse mogelijk maakt. Volgens Nielsen maakt Programmatic in de periode januari-juni ongeveer 24% van de totale Internet-investeringen uit en 46% van het totale aantal impressies. Concluderend kunnen we stellen dat gezien er nog maar 1 partij is die verantwoordelijk is voor het meten van de Internet-investeringen en we niet langer afhankelijk zijn van de verschillende regies om hun investeringen te declareren (en dus verschillende manieren om de methodologie te interpreteren) we vandaag de dag beschikking hebben tot een juister beeld van de Internetinvesteringen in België. Doordat de codificatie van de campagnes in de nieuwe methodologie ook in handen van Nielsen is, zal deze hierdoor meer in lijn liggen met de andere media en zal deze correcter zijn. Daarnaast maakt de nieuwe manier van meten het ook mogelijk om websites die in het verleden niet mee wilden doen, toe te voegen aan de studie en staat de nieuwe methodogie dus toe een veel completer en dus correcter universum van websites te creëren. Wel stellen we ons de vraag of speciale campagnes zoals bijvoorbeeld campagnes gericht naar een specifieke doelgroep of campagnes met een capping ook altijd teruggevonden zullen worden door de crawling en of deze investeringen in de nieuwe methodologie dus niet onderschat zijn. Een andere belangrijke tekortkoming is het ontbreken van campagnes die gelopen hebben op websites waarvoor een login en paswoord nodig zijn en waardoor belangrijke websites zoals bijvoorbeeld Facebook momenteel niet aan de studie toegevoegd kunnen worden. Zeker is dat de nieuwe methodologie een zeer grote invloed heeft op de Internet-investeringen waardoor we uiterst voorzichtig moeten zijn als we vergelijkingen willen maken met voorgaande jaren. Laten we nu de cijfers eens bekijken. INSIGHTS IDEAS RESULTS 2

3 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Kijken we naar de totale reclame-investeringen dan zien we dat tijdens de eerste helft van dit jaar er voor iets meer dan 2 miljard aan reclame werd geïnvesteerd. Zouden we de vergelijking maken met de zelfde periode vorig jaar, dan zien we dat de investeringen met ongeveer 1% stegen; een stijging, maar veel lager dan we verwacht hadden. Evolutie van de totale reclame-investeringen Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Kijken we naar de investeringen per maand, dan zien we dat er in juni voor 327 miljoen Euro geïnvesteerd werd. Door de nieuwe methodologie is een vergelijking met vorig jaar zeer moeilijk, maar we merken wel op dat de investeringscurve in de periode januari-maart eerder boven die van vorig jaar ligt, terwijl we die in de periode april-juni eerder onder het niveau van 2016 terugvinden. Naast de nieuwe methodologie voor het meten van de Internet cijfers zijn er nog factoren die een invloed hadden op het niveau van de reclame-investeringen. Zo viel de Paasvakantie dit jaar iets later, namelijk van 1 tot 17 april, terwijl de Paasvakantie in 2016 al op 26 maart van start ging. Ook het EK-voetbal had vorig jaar een grote invloed op de reclame-investeringen en dit met name op de investeringen van mei. Evolutie van de reclame-investeringen per maand Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec INSIGHTS IDEAS RESULTS 3

4 Bekijken we de investeringen per mediumtype, dan zien we dat we er in juni voor bijna 37 miljoen Euro geïnvesteerd werd in Internet, dit is iets minder dan vorige maand. Een vergelijking maken met vorig jaar is door de nieuwe manier van meten niet aan te raden, maar zouden we dit toch doen, dan zien we dat de investeringen in juni 2017 veel hoger liggen dan vorig jaar: +19 miljoen Euro ofwel +108%. Ook als we de cijfers van de periode januari-juni bekijken, dan zien we een enorme stijging; +113 miljoen ofwel + 116% en hierdoor zou het aandeel van Internet met ruim 6 procentpunten stijgen als we de vergelijking met de zelfde periode vorig jaar zouden maken. Het is echter niet alleen de nieuwe methodologie waardoor het aandeel Internet zo sterk toeneemt. Kijken we namelijk naar de andere media, dan zien we dat de investeringen van het merendeel van de andere media afnemen. Zo dalen de investeringen in TV in de eerste 6 maanden van dit jaar met 6% ofwel 54 miljoen Euro, hierdoor en onder invloed van de methodologische wijzigingen komt het aandeel van TV uit op 39% ofwel een verlies van 3.2 procentpunten als we de vergelijking met vorig jaar zouden maken. Naast TV zien we ook een sterke daling van de investeringen bij de kranten en de gratis regionale pers. De kranten waren zowel in juni als in de periode januari-juni de sterkste daler ten opzichte van vorig jaar (respectievelijk -15% en -10%). De investeringen van de gratis regionale pers, van hun kant, dalen sterk ten opzichte van juni 2016 (-12%) en met 8% ten opzichte van januari-juni Ook de investeringen van de magazines dalen, maar minder sterk; -2% in juni en -5% in de eerste helft van dit jaar. Net als de magazines dalen de investeringen van bioscoop licht ten opzichte van juni 2016 (-4%), maar daarentegen stijgen de investeringen licht als we de investeringen van de periode januari-juni vergelijken met vorig jaar: +5%. Het zijn alleen radio en affichage die positieve cijfers kunnen voorleggen als we de investeringen van juni met die van vorig jaar zouden vergelijken; de investeringen van radio stijgen met 2% en die van outdoor met 3%. Maken we de vergelijking voor de eerste zes maanden van dit jaar, dan zien we een iets ander verhaal: de investeringen van radio stijgen opnieuw licht (+4%), maar die van affichage dalen met 8%. INSIGHTS IDEAS RESULTS 4

5 (%) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Evolutie van de reclame-investeringen per mediumtype Juni Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Jun 2016 May 2017 Jun Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Jun 2016 May 2017 Jun 2017 INSIGHTS IDEAS RESULTS 5

6 (%) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Evolutie van de reclame-investeringen per mediumtype Januari Juni Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Jan-Jun 2016 Jan-Jun Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 INSIGHTS IDEAS RESULTS 6

7 Bekijken we de totale investeringen per economische groep, dan zien we dat we de meeste investeringen bij de economische groep Cultuur, toerisme, vrije tijd en sport vinden: 26%. Maken we de vergelijking met vorige maand, dan zien we dat het aandeel 1.7 punt hoger is dan in mei, maar 1.4 punt lager dan in juni vorig jaar. Het is de economische groep Transport die het aandeel het sterkste ziet stijgen ten opzichte van vorige maand (+3.2 punten) ofwel 2.2 punten meer dan vorig jaar. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat de economisch groep Diensten de beste cijfers kan voorleggen; het aandeel stijgt met 0.5 punt ten opzichte van mei en komt hierdoor op een niveau dat 2.6 punten hoger uitkomt als vorig jaar. Bij de dalers merken we met name de economische groep Distributie op; het aandeel daalt met 1.9 punt ten opzichte van mei ofwel 1.1 punt minder dan vorig jaar. Kijken we naar de periode januari-juni en maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat de aandelen van de economische groepen Cultuur, toerisme, vrije tijd en sport, Diensten en Transport het sterkste stijgen (respectievelijk +1.4, +1.3 punt en +1.1 punt). Kijken we naar de economische groepen die aandeel verliezen, dan zien we dat het aandeel van Voeding het sterkste daalt (-2.2 punten). INSIGHTS IDEAS RESULTS 7

8 Evolutie van de reclame-investeringen per economische groep Juni 2017 Pets 0% Others 0% House and office maintenance 2% House and office equipment 4% Telecom Services 4% 12% Health - Wellbeing 2% Transport 12% Food 15% Beauty - Hygiene 6% Energy 1% Clothes - Accessories 1% Corporate 0% Culture - Leisure - Tourism - Sports 26% Distribution 15% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories Corporate Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Energy Food Health - Well-being House and office equipment House and office maintenance Others Pets Services Telecom Transport (ppt) Evolution Month-1 Evolution Year-1 INSIGHTS IDEAS RESULTS 8

9 Januari-Juni 2017 Pets 0% Others 0% House and office maintenance 2% House and office equipment 5% Telecom 4% Services 12% Health - Wellbeing 3% Transport 12% Food 11% Beauty - Hygiene 6% Energy 1% Clothes - Accessories 1% Corporate 0% Distribution 17% Culture - Leisure - Tourism - Sports 26% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories Corporate Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Energy Food Health - Well-being House and office equipment House and office maintenance Others Pets Services Telecom Transport (ppt) Evolution YTD-1 (ppt) INSIGHTS IDEAS RESULTS 9

10 Internet Ad Spend (keur) Adrem Flash ONMEDIA Bekijken we de cijfers echter meer in detail, dan moeten we concluderen dat de nieuwe methodologie voor het meten van de Internet-investeringen een grote invloed heeft op de evolutie van de aandelen van de economische groepen. Het zijn met name de economische groepen Cultuur- Toerisme-Vrije Tijd-Sport, Retail, Diensten en Transport waarvan de Internet-investeringen sterk stegen. Voor de economische groep Diensten wordt Internet zelfs het meest gebruikte mediumtype, juist voor kranten en TV. Ook de economische groep Distributie hadden we in dit lijstje verwacht. We zien echter dat de adverteerders van de economische groep Distributie veel minder investeerden in de kranten en dat dit de sterke stijging van de Internet-investeringen gedeeltelijk teniet doet. Onder de adverteerders van de economische groep Distributie die hun investeringen in de kranten sterk verminderden, vinden we onder andere Aldi en Ahold Delhaize. Evolutie van de Internet-investeringen per economische groep Beauty - Hygiene Clothes - Accessories Corporate Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Energy Food Health - Well-being House and office equipment House and office maintenance Others Pets Services Telecom Transport Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Als we de reclame-investeringen per adverteerdersgroep ranken en we de regionale adverteerdersgroepen buiten beschouwing laten, dan vinden we D Ieteren Group op de eerste plaats, gevolgd door Procter & Gamble Benelux en Reckitt & Benckiser. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat de investeringen van D Ieteren Group met 7% stegen. De beslissing van Procter & Gamble om wereldwijd te schrappen in de digitale investeringen, heeft ook zijn invloed op de investeringen in België. De investeringen van Procter & Gamble daalden sterk (-18%) en Procter & Gamble moet hierdoor zijn eerste plaats afstaan aan D Ieteren. Niet alleen zien we dat Procter & Gamble nauwelijks nog actief is op Internet, ook de INSIGHTS IDEAS RESULTS 10

11 investeringen in TV daalden met 17%. Ook de investeringen van de nummer 3, Reckitt & Benckiser, daalden sterk (-16%), maar Reckitt & Benckiser kan desondanks de zelfde positie als vorig jaar behouden. Het is Rossel waarvan de investeringen het sterkste toenamen en die we op de 21 e plaats terugvinden ofwel een winst van 37 plaatsen. Ook Metro Groep en Trivago winnen veel plaatsen in de ranking: de investeringen van Metro Groep stegen met 57% ofwel 21 plaatsen winst en die van Trivago met 50% ofwel 19 plaatsen winst. Bij de dalers valt met name Danone Groep op dat de investeringen met 47% verminderde ofwel een verlies van 18 plaatsen in de ranking. Evolutie van de reclame-investeringen per adverteerdersgroep * Generic regional advertiser groups excluded Een aantal wijzigingen in de Top kunnen we toeschrijven aan de nieuwe methodologie van het meten van de Internet-investeringen. Als we namelijk de Internet-investeringen per adverteerdersgroep ranken, dan zien we dat we Rossel, verrassend, op de eerste plaats in de Top 20 terugvinden. Vorig jaar spendeerde Rossel in de periode januari-juni slechts Euro en vonden we Rossel op de 178 e plaats terug. Dit zelfde fenomeen zien we bij De Persgroep (vorig jaar rank 322 en dit jaar rank 9). Bekijken we de cijfers van Rossel en De Persgroep meer in detail, dan zien we dat veel van de Internet-investeringen terug te vinden zijn bij de eigen websites en dat het dus om auto- INSIGHTS IDEAS RESULTS 11

12 Internet Spend (keur) Adrem Flash ONMEDIA promotie gaat ofwel investeringen die volgens de methodologie niet opgenomen zouden mogen worden in de cijfers. Nielsen heeft of ons al laten weten dat er een oplossing gezocht wordt voor deze onterecht opgenomen investeringen en dat deze investeringen bij één van de volgende publicaties verwijderd zullen worden. Bekijken we de andere adverteerdersgroepen in de Internet Top 20, dan zien we dat we D Ieteren group, vorig jaar nog op de 7 e plaats, op de 2 e plaats terugvinden. Renault-Nissan Alliance behoudt zijn 3 e plaats en Colruyt Group zakt van de 1 e plaats naar de 4 e plaats. Opvallend is dat bijna alle adverteerdersgroepen van de Top 20 de Internet-investeringen ten opzichte van vorig jaar zien stijgen. Uitzonderingen zijn BNP-Paribas en Unibet waarbij de Internetinvesteringen eerder stabiel bleven en Lidl & Co en Proximus Groep die veel minder in Internet geïnvesteerd zouden hebben (respectievelijk -14% en -28%). Top 20 Internet ROSSEL D'IETEREN GROUP RENAULT-NISSAN ALLIANCE COLRUYT GROUP NATIONALE LOTERIJ ING GROEP DAIMLER BENZ GROUP PSA PEUGEOT CITROEN DE PERSGROEP TELENET GROUP HOLDING KBC GROUP FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES PROXIMUS GROEP METRO GROEP LIDL & CO UNIBET ORANGE BMW GROUP BELGIUM BNP-PARIBAS IPM GROUPE Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Source: Nielsen INSIGHTS IDEAS RESULTS 12

13 Verantwoordelijke uitgevers: Remi Boel Nelleke Kollqaku Stéphanie Piret OmnicomMediaGroup Terhulpsesteenweg Brussel Tel: +32 (0) INSIGHTS IDEAS RESULTS 13

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 november Reclame-investeringen September 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 november Reclame-investeringen September 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-september 2015 werd er voor 2.6 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel een niveau dat eerder vergelijkbaar is met vorig jaar. Evolutie van de

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 14 december Reclame-investeringen Oktober 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 14 december Reclame-investeringen Oktober 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-oktober 2015 werd er voor 3.0 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel een niveau dat eerder vergelijkbaar is met vorig jaar. Evolutie van de

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 23 februari Reclame-investeringen December 2016

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 23 februari Reclame-investeringen December 2016 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In 2016 bedroegen de totale reclame-investeringen ruim 4 miljard Euro. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat dit een stijging met 6% betekent. Evolutie

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 8 juli 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 8 juli 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari mei werd er voor 1.47 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel ruim 3% minder dan vorig jaar. Evolutie van de totale reclame-investeringen 4 000

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 10 juni 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 10 juni 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari april werd er voor 1.15 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 3% minder dan vorig jaar. Evolutie van de totale reclame-investeringen 4 000

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 15 september 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 15 september 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-juli 2015 werd er voor 2 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat dit 2% minder is dan vorig

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 15 maart Reclame-investeringen Januari 2016

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 15 maart Reclame-investeringen Januari 2016 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen in de maand januari bedroegen bijna 283 miljoen Euro. Dit is 27% minder dan vorige maand, maar 8% meer dan in januari 2015. Evolutie van

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 mei 2015. Reclame-investeringen Maart 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 mei 2015. Reclame-investeringen Maart 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werd er voor 845 miljoen Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 2% minder dan vorig jaar. Evolutie van de totale reclame-investeringen

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 7 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 7 maart 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA MediaXim publiceerde zojuist de definitieve cijfers voor 2012 en het is dus tijd om een bilan te maken van 2012. De totale reclame-investeringen voor 2012, bedroegen 3.6

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 april 2015. Reclame-investeringen Februari 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 april 2015. Reclame-investeringen Februari 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-februari bedroegen de totale reclame-investeringen ongeveer ruim 500 miljoen Euro ofwel 6% minder dan het jaar ervoor. Evolutie van de totale reclame-investeringen

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 januari 2015. Reclame-investeringen November 2014

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 januari 2015. Reclame-investeringen November 2014 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen van de periode januari november 2014 bedroegen ongeveer 3.4 miljard Euro ofwel 1% meer dan in de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 26 augustus 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 26 augustus 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de eerste 6 maanden van dit jaar werd er voor 1.79 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat dit 2% minder is

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 22 augustus 2013

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 22 augustus 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen van de periode januari - juni 2013 bedroegen ruim 1.7 miljard Euro ofwel 1% minder dan de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 15 mei Reclame-investeringen Maart YTD 2012 YTD Total Belgium

ONMEDIA. E-newsletter 15 mei Reclame-investeringen Maart YTD 2012 YTD Total Belgium (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen van het 1 e trimester van dit jaar bedroegen 814 miljoen Euro ofwel 4% minder dan de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 18 april 2013. Reclame-investeringen Februari 2013

ONMEDIA. E-newsletter 18 april 2013. Reclame-investeringen Februari 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen voor de periode januari-februari bedroegen bijna 500 miljoen Euro ofwel 5% minder dan de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 14 maart 2014. Reclame-investeringen Januari 2014

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 14 maart 2014. Reclame-investeringen Januari 2014 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen in de maand januari bedroegen ruim 268 miljoen Euro. Dit is 27% minder dan vorige maand, maar 3% meer dan in januari 2013. Evolutie van

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 18 juni 2013

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 18 juni 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen van de periode januari - april 2013 bedroegen ruim 1.1 miljard Euro ofwel 3% minder dan de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

Reclame-investeringen Juli 2012

Reclame-investeringen Juli 2012 (keur) (keur) 14 september 2012 Reclame-investeringen Juli 2012 De totale reclame-investeringen voor de periode januari - juli bedroegen bijna 2 miljard Euro ofwel meer dan vorig jaar. Evolutie van de

Nadere informatie

Reclame-investeringen December 2011

Reclame-investeringen December 2011 (keur) (keur) 15 februari 2012 Reclame-investeringen December 2011 In 2011 bedroegen de totale reclame-investeringen iets meer dan 3.5 miljard Euro ofwel 2.9% meer dan vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

Reclame-investeringen Januari 2012

Reclame-investeringen Januari 2012 (keur) (keur) 15 maart 2012 Reclame-investeringen Januari 2012 In januari 2012 bedroegen de totale reclame-investeringen ongeveer 20 miljoen Euro; dit is 2.4% minder dan vorige maand, maar 1.1% meer dan

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q1 2014 Q1 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q1 2014 Q1 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q1 2014 Q1 (Nationaal) Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werd er voor 845 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 2% minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION MEDIA INVESTERINGEN 2016 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt merkenbouwers het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving.

Nadere informatie

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION KEY FACTS

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION KEY FACTS MEDIA INVESTERINGEN 2015 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving.

Nadere informatie

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION MEDIA INVESTERINGEN 2014 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving.

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 24 juni 2013

Adrem Flash. E-newsletter 24 juni 2013 Share of Screen Usage (%) Adrem Flash ONMEDIA Evolutie van de maandelijkse marktaandelen 1 : Noorden De doelgroep 15 jaar en ouder Noot: de live+6+guests is op 1 januari 2013 de standaard van de TV analyses

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 20 juni 2017

Adrem Flash. E-newsletter 20 juni 2017 Share of Screen Usage (%) Adrem Flash ONMEDIA Evolutie van de maandelijkse marktaandelen 1 : Noorden De doelgroep 15 jaar en ouder In mei blijven de aandelen van de zenders in het Noorden eerder stabiel

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 19 december 2016

Adrem Flash. E-newsletter 19 december 2016 Share of Screen Usage (%) Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter december 2 Audimetrie: November 2 Evolutie van de maandelijkse marktaandelen : Noorden De doelgroep jaar en ouder In november zet Vier de groei,

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 19 oktober 2016

Adrem Flash. E-newsletter 19 oktober 2016 Share of Screen Usage (%) Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter oktober 2 Audimetrie: September 2 Evolutie van de maandelijkse marktaandelen : Noorden De doelgroep jaar en ouder Zoals gewoonlijk zien we in

Nadere informatie

Media-investeringen in België 2010

Media-investeringen in België 2010 Mediainvesteringen in België Inhoudstafel De UBA wil een transparante omgeving stimuleren waarin adverteerders effectief, efficiënt en duurzaam kunnen communiceren. Daartoe hebben adverteerders o.a. nood

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 23 augustus 2016

Adrem Flash. E-newsletter 23 augustus 2016 Adrem Flash ONMEDIA Op 18 augustus 2016 verscheen Golf 2016-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2016. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 21 juni 2016

Adrem Flash. E-newsletter 21 juni 2016 Adrem Flash ONMEDIA Op 19 mei 2016 verscheen Golf 2016-1 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het eerste trimester van 2016. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is gebaseerd

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015 Adrem Flash ONMEDIA Op 20 augustus 2015 verscheen Golf 2015-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2015. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 8 juni 2015

Adrem Flash. E-newsletter 8 juni 2015 Adrem Flash ONMEDIA Op 21 mei 2015 verscheen golf 2015-1 van de CIM Radio-studie. De golf dekt het luisteren tijdens het eerste trimester van 2015. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 19 februari 2016

Adrem Flash. E-newsletter 19 februari 2016 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 19 februari 2016 Op 11 februari 2016 verscheen Golf 2015-3 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede semester van 2015. Structuur van de studie:

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 31 augustus 2017

Adrem Flash. E-newsletter 31 augustus 2017 Adrem Flash ONMEDIA Op 24 augustus 2017 verscheen golf 2017-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2017. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 28 september 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 28 september 2015 Adrem Flash ONMEDIA Op 15 september jongstleden werden de resultaten van een nieuwe golf van de CIM bereiksstudie Pers en Bioscoop gepubliceerd. Deze golf is de laatste golf van het 3-jarig contract dat

Nadere informatie

MDB ONLINE EEN NIEUWE DIGITALE FOTO. Juli 2017

MDB ONLINE EEN NIEUWE DIGITALE FOTO. Juli 2017 MDB ONLINE EEN NIEUWE DIGITALE FOTO Juli 2017 www.pebblemedia.be 1 INHOUD MDB online een nieuwe digitale foto... 1 Inleiding... 3 1. Methodologie... 4 2. Analyse van de gepubliceerde cijfers... 8 2.1 Mediamix...

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 28 januari 2015

Adrem Flash. E-newsletter 28 januari 2015 Adrem Flash ONMEDIA We beschikken nu over cijfers van de maand december ofwel alle cijfers van het jaar 20. Om het jaar 20 af te sluiten, zullen we ook terugkomen op de evolutie van het TV-gebruik in het

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 19 mei Audimetrie April Zoom on other screens. Eerste resultaten van de CIM-studie Other Screen Monitor

Adrem Flash. E-newsletter 19 mei Audimetrie April Zoom on other screens. Eerste resultaten van de CIM-studie Other Screen Monitor Adrem Flash ONMEDIA Audimetrie April 2015 + Zoom on other screens Eerste resultaten van de CIM-studie Other Screen Monitor Voordat we naar de analyse van de evolutie van de aandelen van de tv-zenders gaan,

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 14 juni 2017

Adrem Flash. E-newsletter 14 juni 2017 Adrem Flash ONMEDIA Op 31 mei 2017 verscheen Golf 2017-1 van de Cim Radio studie. De studie dekt het luisteren in het eerste trimester van 2017. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is gebaseerd

Nadere informatie

Newsletter AUG 10, 2011. Inhoud

Newsletter AUG 10, 2011. Inhoud Newsletter AUG 10, 2011 Inhoud MDB januari-juni 2011 +1,6%: is de achteruitgang ingezet? 1 Een context die weinig goede perspectieven biedt... 2 Minder dan 2% groei in constante termen... 4 De duurzame

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q4 2014 Q4 (Nationaal) Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar werd er voor 1.184 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 4,70% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 21 oktober 2014

Adrem Flash. E-newsletter 21 oktober 2014 Adrem Flash ONMEDIA Netflix in België: impact op het bereik van tv? September 2 werd gekenmerkt door de mediatieke komst van Netflix op de Belgische markt. Daarom eerst een korte analyse van de impact

Nadere informatie

Digitale televisie: uitrusting van de huishoudens 55% 47% 51% 30% 30% 39% 31% Mar 10. Dec 09. Feb 10. Jan 10. Jul 09. Oct 09. Jun 09. Nov 09.

Digitale televisie: uitrusting van de huishoudens 55% 47% 51% 30% 30% 39% 31% Mar 10. Dec 09. Feb 10. Jan 10. Jul 09. Oct 09. Jun 09. Nov 09. 17 augustus 20 Audimetrie Juni 20 Ter herinnering, de Audimetrie heeft in januari 20 een belangrijke wijziging ondergaan: voortaan is de time shifted viewing (TSV ofwel het bereik van de uitzendingen die

Nadere informatie

MDB januari juni 2009:

MDB januari juni 2009: MDB januari juni 2009: -6% in constante waarde De crisis laat zich voelen. Zoveel is duidelijk uit de officiële publicatie van de kwantitatieve CIM/ MDB-pige voor het eerste halfjaar van 2009, die voor

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 13 september 2012 CIM Radio Golf 2012-2 Op 23 augustus 2012 verscheen golf 2012-2 van de CIM radiostudie. De studie dekt het radio luisteren van het tweede trimester van 2012. Structuur van de studie:

Nadere informatie

Eerste semester 2015: media-investeringen in België in de rode cijfers

Eerste semester 2015: media-investeringen in België in de rode cijfers Newsletter August 12, 2015 Inhoud Eerste semester 2015: media-investeringen in België in de rode cijfers Media per categorie : wie wint en wie verliest?... 2 Top van de ranking van adverteerders: positieve

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 4 juni 01 CIM Radio Golf 01-1 Op 4 mei jongstleden verscheen golf 01-1 van de CIM radiostudie. De golf dekt het radioluisteren in het eerste trimester van 01. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie

Nadere informatie

Newsletter. August 12, Inhoud. MDB Nielsen eerste semester 2016: +9% en waarschijnlijk zelfs meer

Newsletter. August 12, Inhoud. MDB Nielsen eerste semester 2016: +9% en waarschijnlijk zelfs meer Newsletter August 12, 2016 Inhoud MDB Nielsen eerste semester 2016: +9% en waarschijnlijk zelfs meer Mediatypen: televisie en kranten zijn aan het feest... 2 De toplijst van de adverteerders: de (bijna)

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q Q2 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q Q2 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q2 2014 Q2 (Nationaal) Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd er voor 949 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 2,21% minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2011

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2011 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2011 Met een marktaandeel van 8,5 % blijft het aandeel investeringen in Direct Mail stabiel in 2011. De

Nadere informatie

CIM-studie 11/12: pers en bioscoop

CIM-studie 11/12: pers en bioscoop 19 oktober 2012 CIM-studie 11/12: pers en bioscoop Op 14 september jongstleden werden de resultaten van de CIM-studie 2011/2012 voor pers en bioscoop bekengemaakt. Methodologie Net als vorig jaar onderging

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010 Een eerste jaarhelft in twee snelheden: achteruitgang in het eerste kwartaal en stabilisering tijdens het

Nadere informatie

Newsletter. February 18, 2013. Inhoud. MDB 2012: Nu heerst er crisis

Newsletter. February 18, 2013. Inhoud. MDB 2012: Nu heerst er crisis Newsletter February 18, 2013 Inhoud MDB 2012: Nu heerst er crisis De mediamarkt gaat erop achteruit... 2 De paradoxen van de crisis... 3 Televisie blijft het eerste Belgische medium... 6 Financiën en distributie

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 27 februari Audimetrie: Bilan 2016 en Januari 2017

Adrem Flash. E-newsletter 27 februari Audimetrie: Bilan 2016 en Januari 2017 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 27 februari 217 Vooraleer we overgaan naar de analyse van de maand januari 217, stellen we deze maand voor om eerst terug te blikken op de TV consumptie over het gehele

Nadere informatie

Media-investeringen 2014: contrasterende indicatoren

Media-investeringen 2014: contrasterende indicatoren Newsletter February 10, 2015 Inhoud: Media-investeringen 2014: contrasterende indicatoren Netto minder dan 1 of bijna 3 % stijging?... 2 In reële cijfers kent de officiële media-omzet 2014 een recessie...

Nadere informatie

Time Shifted Viewing: de balans

Time Shifted Viewing: de balans 10 januari 2012 Time Shifted Viewing: de balans Het is al weer twee jaar geleden dat we de eerste testbestanden ontvingen met resultaten van de CIM Audimetrie studie waarin de Time Shifted Viewing werd

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2010

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2010 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2010 De investeringen in Direct Mail stegen met 1 % in 2010 en bevestigen zo de tendens die zich vanaf midden

Nadere informatie

Newsletter. February 12, Inhoud: MDB 2015: the (FMCG) force is back

Newsletter. February 12, Inhoud: MDB 2015: the (FMCG) force is back Newsletter February 12, 2016 Inhoud: MDB 2015: the (FMCG) force is back In lopende of in constante cijfers stijgt de totale waarde met 1 %... 2 Het jaar van het herstel?... 6 De terugkeer van de massaconsumptie

Nadere informatie

Nederlandstalige kranten

Nederlandstalige kranten Nederlandstalige kranten Nieuw record voor Het Laatste Nieuws. Sterkste groei voor De Morgen. Elke dag lezen 3.072.000 Vlamingen een krant, betalend of gratis, op papier of de digitale versie ervan. Dit

Nadere informatie

Geadresseerde reclamezendingen in België Belangrijkste cijfers van januari tot juni 2012

Geadresseerde reclamezendingen in België Belangrijkste cijfers van januari tot juni 2012 Geadresseerde reclamezendingen in België Belangrijkste cijfers van januari tot juni 2012 Hoewel de bruto-investeringen in het eerste semester 1 % achteruitgingen, behoudt Direct Mail zijn aandeel van 9

Nadere informatie

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM monitor 2014 2015 09/03/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België - Belgique

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf 2015-2016 & Universum 21/09/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland. Door Joost Istha & Marijke Haccour

Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland. Door Joost Istha & Marijke Haccour Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland Door Joost Istha & Marijke Haccour Inleiding vs. Er is veel vergelijkbaar. Maar er zijn wel degelijk verschillen.

Nadere informatie

Newsletter 10/02/2017. Inhoud. MDB 2016: een wispelturig jaar

Newsletter 10/02/2017. Inhoud. MDB 2016: een wispelturig jaar Newsletter 10/02/2017 Inhoud MDB 2016: een wispelturig jaar Een beloftevol 1 e semester, gevolgd door ontgoocheling... 6 Sectoren en adverteerders: wie wint er, en wie verliest?... 7 Internet op 5 % van

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

CIM MetriProfil een update van de profielcijfers

CIM MetriProfil een update van de profielcijfers MetriProfil Publicatie 2012Q1 CIM MetriProfil een update van de profielcijfers Voor u ligt de analyse van de allerlaatste CIM MetriProfil. De sector heeft gekozen voor een nieuwe hybride methode, die dit

Nadere informatie

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio BETA De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio 1 3 Offerteaanvragen ontvangen van consumenten uit de buurt 3 Snel en eenvoudig offertes uitbrengen 3 Nieuwe klanten aantrekken en uw omzet vergroten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Een nieuw jaar met veel nieuwe programma s, terugkerende kaskrakers en mooie ontwikkelingen

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Online bereik blijft op niveau in de zomer

Online bereik blijft op niveau in de zomer DDMM Nieuwsbrief 5, september 2014 Bezoekaandeel per platform Media Imperatives Internet VINEX Merken top 25 Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 7 Online bereik blijft op niveau in de zomer De zomervakantie

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn.

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De kracht van televisie voor het opbouwen van het merkimago is algemeen bekend. Maar hoe zit het met het korte termijn verkoopseffect?

Nadere informatie

AutoTrack.nl Online advertising

AutoTrack.nl Online advertising AutoTrack.nl Online advertising Inhoudsopgave U kiest voor AutoTrack.nl, omdat 13 Adverteren Homepage 15 Adverteren Occasions 16 Adverteren Nieuwe auto s direct leverbaar 18 Adverteren Nieuwe auto s vergelijken

Nadere informatie

CIM MDB Bijlage publicatie augustus 2006

CIM MDB Bijlage publicatie augustus 2006 CIM MDB Bijlage publicatie augustus 2006 Introductie van Gratis Regionale Pers Key facts 1. Marktaandelen met en zonder gratis regionale pers 2. Deelnemende regies 3. Definities en valorisatieregels 4.

Nadere informatie

WEER & VERKEER. Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek

WEER & VERKEER. Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek WEER & VERKEER Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek Websites: 13 Uniek bereik: 2.765.000 Impressies: 109.155.000 Automotive Eten & Drinken Familie & Gezin Fotografie Health

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

OPPA BRENGt. online advertenties. zichtbaarheid. kwaliteit en transparantie. Online Professional Publishers Association. Belgium

OPPA BRENGt. online advertenties. zichtbaarheid. kwaliteit en transparantie. Online Professional Publishers Association. Belgium OPPA BRENGt zichtbaarheid online advertenties VAN kwaliteit in kaart en engageert zich voor en transparantie Belgium Online Professional Publishers Association OPPA BRENGt zichtbaarheid VAN online advertentiesin

Nadere informatie

AUTOMOTIVE. Het Semilo Channel Automotive Voor alles over auto s

AUTOMOTIVE. Het Semilo Channel Automotive Voor alles over auto s AUTOMOTIVE Het Semilo Channel Automotive Voor alles over auto s Websites: 11 Uniek bereik: 2.334.500 Impressies: 123.170.000 Het channel Automotive van Semilo biedt de bezoeker alles over auto s. Nieuwe

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014

Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014 29 augustus 2014 Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014 Belgocontrol beheerde in juni 2014 in totaal 97.218 bewegingen, ofwel een stijging met 3,2% (3.016 bewegingen) vergeleken met dezelfde maand

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Briefing mediaplan Beoordeling Using Media Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Mediaplan Parship: Tijdslijn Week 3 jan: def. briefing mediaplan in werkcollege Week 10 jan: geen werkcollege

Nadere informatie

s t u d i e Prijzen en winkels Prijzen en winkels April 2010

s t u d i e Prijzen en winkels Prijzen en winkels April 2010 s t u d i e Prijzen en winkels Prijzen en winkels April 2010 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Type van gekochte producten 4. Prijsvergelijkingen 5. Perceptie van het verschil tussen de toegepaste

Nadere informatie