Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud"

Transcriptie

1 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen. Inhoud Laat e maar zien! (cd2: track 1 en 2) 2 Samen stil (cd2: track 4 en 5) 3 Er is kracht (cd2: track 6 en 7) 4 One big world (cd2: track 8 en 9) 5 Twee gezichten van stad (cd2: track 10 en 11) 6 Ji nt welkom (cd2: track 12 en 13) 7 Ji maakt verschil (cd2: track 14 en 15) 8 roomkaarsen (cd2: track 16 en 17) 9 Beblues (cd2: track 18 en 19) 10 Er is altid (cd2: track 20 en 21) 11 oe e ding! (cd2: track 22 en 23) 12 ruppels (cd2: track 24 en 25) 13 Bladmuziek / 2 midn / bovenbouw

2 Laat e maar zien! (cd2: track 1 en 2) Laat e maar zien! tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel & 8 6 Een.. glim lach, feest vlag? on fet ti, bal lon J J. nen? m Hoe is ouw dag &. & J. /g van daag gon nen? Een pep talk? Een don rwolk? e m zicht op gu re re gen? Wat wordt van daag: wind mee of wind te.. 7 # J &. 7 7/e b m b gen? om pliment, top moment, goed gevoel, dol le boel? /g &. Wat zit er m7. in vat, m7.. /g what's the sur prise?.. 7 & J J What's the sur prise?... Hoe pakt uit voor ou en mi? Wat & /g maakt e hap py er dan bli? En geef i ze dag ook kleur mis /g &.. # B sus4 B # schien? Wat heeft dag van daag voor zin? e & E b 7 # loof i in nieuw? Kom dag, laat e maar zien! Kom &.. 7/e b J. # dim.. /g.. 7 J.. dag, laat e maar zien! Kom dag, laat e maar zien! midn / bovenbouw / 2 2!

3 Samen stil (cd2: track 4 en 5) Samen stil c. Wat goed dat we hier sa men zin! Wat # m tekst: reet Brokerhofvan r Waa muziek: erard van mstel fin dat ik hier n. Ik B m B m/a 7 hoor er bi. Zi ken nen mi, zo s u s 4 als ik hen ook ken. U hoort bi ons, od. Wi bi u. U # m nt hier om ons h. Waar B m B m/a 7 wi ook g, waar wi ook st, u laat ons nooit al l. men. midn / bovenbouw / 2 3!

4 Er is kracht (cd2: track 6 en 7) Er is kracht tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel Refrein & b c. Er is m kracht, b m/b & b kracht in m/a b B /d ou, kracht in m heim, gro te bron, zo weer ga loos bi zon ouplet sus4 (ine) /d b B 7 & b n # #. ie r. Een p ge b dim won r bo ven won r. Een kracht ou laat le Een kracht ou laat bou # /d ma7 /d 7/c al hoop B tid moed geeft en. blift ge ver trou. ven, wen, 7 J. kracht kracht # /f breekt af en nk e weer: ' wordt nooit men sen helpt en op laat st om sa men gaat nooit gaat nooit goed; toch. dit op voorbi. voorbi. sus4. r: ma7 J. ven, wen, /c l ie J kan niet meer!' weg te g. & # 7 sus4 #. w n is is er dan ster ke kracht kracht in in ou ou en en mi. mi. Er is Toch at midn / bovenbouw / 2 4!

5 One big world (cd2: track 8 en 9) One big world tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel E b & b b b c. E b & b b b. & b b b. m One big world, let's m One big world for E b E b 7/g One big world, for & b b b E b /B b B b 7 J b share it to ge ther. m7 B b sus4 B b you and for me. b b m things will t ter when we share them to ge ther. You'll E b. see. E b midn / bovenbouw / 2 5!

6 Twee gezichten van stad (cd2: track 10 en 11) Twee gezichten van stad tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel & b 4 4 m & b. taarn zwi e e m. stad stad.. is is boos. boos. Ver m7 Bb m7 Bb. glim lach in stra ten. Lan schuilt zich ach ter mu ren. In m m pa len uit. Plei nen ver la ten. rom men hui zen. e gen ge huld. Bu ren glu ren. Kleu ren ver scho ten. Mu Bb ma7 m m7 & b slo ziek m m7 m9 ten gor di nen. Haas ti ge stap pen in nacht ver dwi is vertrok ken. ees ten ver dwe nen; en ka le vlag gen stok /d Bb /d m7 & b. ng stig. Kwaad. Een zaam. Stil Weg goe 2. 7 /f m7 m7 Bb /d 1. 7 /f m m7 7 /f m7 m7 & b n # # Weg goe wil. Weg goe m wil! nen. ken. m wil.. e (e). stad stad fleurt op. fleurt op. Mu e ziek klinkt in stra tui nen g weer bloei ten. en. e & # # u ren van 't slot. Sa men weer pra ten. La chen stem men. Zon ni ge kleu ren. ziet en e voelt: Ver trou wen gaat groei en. Spe len en len, vre le ven. Men Hel # m B m sen her stel len breuken en scheu ren. Wi. ontact. Sa men. Ver schil. Te pen han n vol op lief ge ven. Wi. ontact. Sa men. Ver schil. Te 1. & # #. 2. B m rug goe wil. e rug goe wil. Te rug goe wil. midn / bovenbouw / 2 6!

7 Ji nt welkom (cd2: track 12 en 13) Ji nt welkom tekst: Ben Sleumer muziek: erard van mstel & b b b c m 7/c Zou Zou Zou kind uit wi ze kind e ver uit van & b b b B b b m Zin wi Zou n Is voor wi weer & b b b Keer Keer Ji maar maar nt om, om, wel re Ma vreem ster ou g m lan n oos ten ri a E b zwerver vol gen lied e m/b b b m m75 /c n hier hier hier vandaag vandaag vandaag nog nog nog welkom welkom welkom of of klinkt en gel weg naar nu m e vindt g thuis. Keer maar om, er is g licht. Keer maar om, kom, voel e thuis. Ji nt wel nog vre nieuw g kom gast re m zin? zin? zin? sus4 vri? wist? frein? m/g 7 m plek ur in in is ons huis. dicht. huis. midn / bovenbouw / 2 7!

8 Ji maakt verschil (cd2: track 14 en 15) Ji maakt verschil tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel c Heb Heb e e ge zien? gehoord? Kun Kun e e ge ge lo lo ven? ven? e Met we reld krigt nieu we kerst schenkt od zin ei gen. glans. kind. m/b b legt duis Wie Hi macht ter nis g n. weet, houdt lood kans wie zich /a weet, /b n mis schien komt al goe bo zin woord dat licht nooit meer zal do # d im 4 2 c e, krigt klei ne weer krigt en dat le ven al tid kans. wint. /b s u s 4 ven ven. en at atkleine & # /d # n.... kind dat zal zeggen hoe gaat. at kind met kerst ver slaat kil le /g # m 7 B 7 7 B m /c s u s 4 kwaad. lo ri a, glo ri a, in excelsis e o. Eer od in hoog ste he mel. lo ri a! /d /c # n Vre op aar voor al le men sen voor mensen van goe wil. B s u s 4. B /g # m 7 B 7 /d lo ri a, glo ri a in ex cel sis e o. Eer od in hoog ste he # /c n mel. lo ri a! lo ri a, glo ri a, glo ri a.. n. n U w Ji maakt verschil! Ji maakt verschil! midn / bovenbouw / 2 8!

9 roomkaarsen (cd2: track 16 en 17) roomkaarsen tekst: reet Brokerhofvan r Waa muziek: erard van mstel & b 4 4 m & b. /e. J Bb /d /e La ten we nu sa men dro men van vre zal ko men. Steek kaars. & b.. #. Bb Bb m /c 7 Sta s stil bi wat Kerstmis zeg gen Bb /c. wil. Ik (Ik) (Ik) (Ik) 7 & b. droom droom droom droom m n n n n m7 soms van soms van soms van soms van. ken ken ken ken e e e e ven ven ven ven we reld feest. aar danst g kind al we reldplein en ie r speelt we reld stad waar ik g hon ger we reld park: e zingt er met ple 7 dat dat dat feest plein stad park bi bi bi bi /a kaars kaars kaars kaars & b Ik Ik Ik l. mee. zie. zier.. één. twee. drie. vier We We We We & b /e Bb /d /e. J La ten al mooi e dro men bi kerst kind sa men ko men. m & b. Voor we nu weer Bb Bb m /c 7 ver r g, ste ken we kerst kaars 7. Blif maar & b Bb ho pen, blif maar dro men, want vre zal ooit ko men. Blif maar 7 & b Bb ho pen, blif maar dro men, want vre m /c 7. komt. midn / bovenbouw / 2 9!

10 Beblues (cd2: track 18 en 19) Beblues Refrein & b 12 8 & b & b & b & b 7. b... # Be nen maar. Be nen maar. Star ten! Knal len! Klaar! Soms is al les mak kie. Soms gaat wat zwaar. Be 7. B b 7. b... nen maar. Be nen maar. Star ten! Knal len! Klaar! 7 7. Soms is al les mak kie. 7 ligt ligt moet sta nog g e lek blaad zwem voor ker e men; m in voor voor heel e e vreemd d. neus. eerst. huis. B b 7 #. 7 B b /c Soms gaat wat zwaar. Er aar e 7 uf ziet nen zegt: nen sla 'Maak lang; ur tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel m pen er bi maar na iets e ar men en nkt al nog. van. wid. l: ouplet Een Hoe 'Een & b 7 hebt schil blif ho g e ge zin ri, dri drem. om ver ven pel! op zin in urf te maar dat ik st, iets bad daar maar wat wel i he o moet goed le ver B 7 tóch! kan!' tid? h? B b 7 & b. Pfff Pfff Pfff Pfff & b J. nen nen nen nen. B b /c /c 7 m/c Hoe Hoe Hoe Hoe e e e e zo'n dat dag? klus? les? huis? 7 pfff, pfff, pfff, pfff,. e e e e. nt nt nt nt 7 al al al al moe! moe! moe! moe!.... Ja, Ja, Ja, Ja, hoe? hoe? hoe? hoe? midn / bovenbouw / 2 10!

11 Er is altid (cd2: track 20 en 21) Er is altid ouplet Ik kan niet /d tekst: erard van Midn muziek: erard van mstel wach ten op. Nog paar nach ten. Ik heb zo'n zin. or 7 7 di nen o pen. Spot lights. reunen mu ziek: g met ba n! Refrein /d ma7 Weg met ze nu wen. eniet er van! B m 7 doet zó! Ji steelt show, want # m B 7 e kan, man. B m7 Loopt niet zo lek ker, gaat min r naar e zin? Pro 7 er nóg keer. 7 Er is al tid! n n b ouplet 2 & b Ik lig lang m & b m m/d m m m wak ker van. Ik word steeds zwak ker. Ik heb g zin! m Knikken knie ën. roge tong. 'k Voel dat ik dans 't allerliefst ontsprong. Eb 7 naar REREIN midn / bovenbouw / 2 11!

12 oe e ding! (cd2: track 22 en 23) oe e ding! tekst: Wilma Kok muziek: erard van mstel & # 4 4 Lek m. ker ga men, lek ker klus sen. Lek ker chil len, yo! lo m. /d & #. ho. Hé! Tran ki lo. Ik n zig. B & # L M M M Zó! oe e ding! J. oe e m & # ding! J. Laat me B lek ker e ven zig zin. O kay!? B midn / bovenbouw / 2 12!

13 ruppels (cd2: track 24 en 25) ruppels ouplet & b b b b c Ze Ze Ze m zeg zeg zeg gen gen gen wel: wel: wel: Het Het Het heeft heeft heeft g g g zin zin, zin om om m/e b vre hulp tekst: reet Brokerhofvan r Waa muziek: erard van mstel na ar mi lieu te me te stre lan spa ven. n. ren. e Het at & b b b b b ma7 weld is e en als ne ru of blik zie e e g vlam helpt nooit men toch weg. dooft niets? & b b b b B b m m/ b ie We m/c ho toch tob ren al n bi gauw nu le weer bran al a ven. n. ren. En at Het B b m m/ b oor log et e is als zal hulp, of er dat e al tid zin. Wat helpt g spat. Eén dwei len gaat, ter kun drup wil e pel doen? maakt kr nog nt maar klein. grond niet nat. o pen staat. Een Het ls sus4 & b b b b sus4 J J klei ne haalt niets wa ter drup uit dra pel en gen op heeft naar g plaat nut. zee: Een ouw gloei bo drup end m pel is van lo ze telt niet haat. put. mee. Refrein & b b b b m m/e b b ma7 m/c Toch nk ik dan: Het is niet waar, want & b b b b B b m m/ b al druppels bi elkaar sus4 sus4 vor men als ze sa meng, bre wa ter loop. Zo'n & b b b b m m/e b drup pel is klein. & bb b b B b m m/ b b ma7 m/c draagt iets bi en dat heeft zin. ie 7 7 m drup pel wordt o ce, o ce van hoop. midn / bovenbouw / 2 13!

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud 22e aargang Trefwoord, afleverg 1 opyright Kwtessens, 2016. Het is aan scholen, die geabonneerd z op Trefwoord, toegestaan all voor tern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 Wi hebn linte (cd1: track 3 4) 3 Jozef drom (cd1: track 5 6) 4 Verlanglichtes (cd1: track 8 9) 5 roomkaars (cd1: track 10 11) 6 22e aargang Trefwoord, aflevering

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, afleverg 2 opyright Kwtesss, 2015. Het schol, die geabonneerd z op Trefwoord, toegest all tern gebruik geelt dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud good start (cd2; track

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 4. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 4. Inhoud 21e aarng Trefoord, aflevering 4 opyright Kintesss, 2016 Het is aan schol, die geabonneerd zin op Trefoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig Inhoud

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 41 10 Exit cue: Daar leeft Thomas. 2. Liz+Gina 10 Zorg dat e 10 54 58 D 10 Zorg dat Zorg dat Zorg dat al - le re-gels kent van dit groots ex per-i- ment, dan draag e i aan on-ze maat-schap- pi. Geen al

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 moet zoveel (cd1: track 3 4) 3 Mozes, de redder (cd1: track 5 6) 4 ie mopperpot (cd1: track 9 10) 5 E tevred liede (cd1: track 14 15) 6 kriebelt in e zi (cd1:

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 4. Inhoud Inhoud Elke dag e caau (cd1: track 1 2) 2 Voor alles e tid (cd1: track 3 4) 3 e dag van week (cd1: track 5 6) 4 21e aargang Trefwoord, afleverg 4 opyright Kwsss, 2016. Het aan schol, die geabonneerd z

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

LILLIE LOLLIE IN DE SNOEPJES TOVERTUIN Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris.

LILLIE LOLLIE IN DE SNOEPJES TOVERTUIN Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. LILLIE LOLLIE IN DE SNOEPJES TOVERTUIN Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Leesboek voor kinderen 6+ Voorlezen vanaf 4 jaar Kleine zinnen, grote letters met lettergrepen. Alle werken van

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

De Kerstboomballenbeer

De Kerstboomballenbeer e Kerstoomalleneer aar is hi eer de kerstoomalleneer Met itte rode gele en ook laue kerstoomallen aar is hi eer de kerstoomalleneer Hoe zal hi ons verrassen deze keer eze keer heeft die eer, a mevrou,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2.

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2. KERST 2 # # # 1 0 0 2 0 0 1 0 3 4 3.. 1 3 2 0 2 1 2 3.. gle # # # Bells 2 0 0 2 3 1 4 # # # 2 2 3 > 0 t Is gebor het Goddlik kd # # c # #. Nu zit Wellekome # # c. # #... # #., w. Stille Nacht # 4 3....

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 4. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 4. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevg 4 opyright Kwtesss, 2017. Het is aan schol, die geabonned z op Trefwoord, toegestaan alle voor tn gebr geelt dit matiaal te kopiër te vmigvldig. Inhod Laat e zi! (cd2: track

Nadere informatie

10. Zout is goed (Scheveningse kuren, een opera over 200 jaar badplaats)

10. Zout is goed (Scheveningse kuren, een opera over 200 jaar badplaats) 10. goed (Scheveningse kuren, een opera over 00 jaar badplaats) Moderato (q = 10) 6 L'istesso teo (q = q.) student Johan 6 8 Da-mes en he-ren ook, luis-ter goed naar wat ik u ver-tel! Is je 13 le-ven een

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

LET-TER-GRE-PEN. De paas-haas heeft het op 1 A-pril zo druk met grap-jes ma-ken dat hij Pa-sen ver-geet.

LET-TER-GRE-PEN. De paas-haas heeft het op 1 A-pril zo druk met grap-jes ma-ken dat hij Pa-sen ver-geet. 1 De paas-haas ver-geet Pa-sen. geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. (Petronella Louise Muris) Voor de kleintjes. LET-TER-GRE-PEN. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Joopie op het strand.

Joopie op het strand. 1 Joopie op het strand. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Let-ter-gre-pen! Voorleesverhaal voor de kleintjes of zelf lezen rond 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Sinterklaas liedjes. voor Gitaar en Zang. Arrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker

Sinterklaas liedjes. voor Gitaar en Zang. Arrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker Sinterklaas liedes voor itaar en Zang rrangementen & Samenstelling Vincent Vaneker met Simpele itaar kkoorden! Sinterklaas liedes Voor itaar en Zang Met simpele itaar kkoorden rrangementen & Samenstelling

Nadere informatie

Het wegje in het koren

Het wegje in het koren Het wegje in het koren W.G. van de Hulst bron. G.F. Callenbach, Nijkerk z.j. [1948] (8ste druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/huls013wegj01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven W.G. van

Nadere informatie

(12)-Anything goes. j nœ. - scheidt. molto rall. q = 60. Eb7. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ j œ œ. bloot op stran den het toon- beeld van ech-te

(12)-Anything goes. j nœ. - scheidt. molto rall. q = 60. Eb7. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ j œ œ. bloot op stran den het toon- beeld van ech-te Reno Soprano-1 Soprano-2 lto Tenor Bass Reno bb b b b b b c q = 130 bm (12)-nything goes El Fb j - ke keer 6 bm nything goes / arr. Freek Dicke bm Keer op keer komt een nieuw-e tijd bm 6 b b b Die zich

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

9 composities voor jeugdkoor. D/2008/6045/130 Musicerende Jeugd eerste uitgave Musicerende Jeugd D/3750/1990/1. Zanglijnen: D/2011/6045/020

9 composities voor jeugdkoor. D/2008/6045/130 Musicerende Jeugd eerste uitgave Musicerende Jeugd D/3750/1990/1. Zanglijnen: D/2011/6045/020 Ludo Claesen Geert Van r Straeten Lo Dieltiens os Wuytack an Coeck Paul Schollaert an Van r Roost Wilried oosen Kurt Bikkemergs Con amore 1 9 comosities voor eugdkoor D/2008/6045/130 Musiceren eugd eerste

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Paul Schollaert. Imme dimme dore. liedjes met Orff-begeleiding tekst: Joan Van Eepoel D/2016/6045/071

Paul Schollaert. Imme dimme dore. liedjes met Orff-begeleiding tekst: Joan Van Eepoel D/2016/6045/071 Paul Schollaert Imme dimme dore liedjes met Orff-begeleiding tekst: Joan Van Eepoel D/016/6045/071 Euprint ed., Parkbosstraat 3, B-3001 Heverlee Tel.: +3-16-40.40.4 Fax: +3-16-40.70.4 www.euprint.be info@euprint.be

Nadere informatie

Nieuw houvast. Voorstel voor een paasviering. Trefwoord, 2014

Nieuw houvast. Voorstel voor een paasviering. Trefwoord, 2014 Nieuw houvast Voorstel voor een paasviering Trefwoord, 2014 paasviering 2014 Inhoud Verantwoording olofon...2 Verantwoording...2 pbouw van de paasviering...3 Start paasviering...4 Bladmuziek...9 Om te

Nadere informatie

Vergeet-me-niet! bij het paasthema Achterlaten

Vergeet-me-niet! bij het paasthema Achterlaten Vergeet-me-niet! bi het paasthema Achterlaten paasviering 2016 Inhoud Keuzes maken Opzet van de viering...3 Uitwerking paasviering...4 Bladmuziek...9 it voorstel voor een paasviering hoort bi het thema

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j Zang Piano q = 67 Koningslied ohn Ebank arr. Tom Bakker daar sta jedan je C G7( ) C G7( ) C j r zag dit moment al zo vaak in je dro-men en daar is het dan de dag die je ist dat zou ko-men is ein -de -lijk

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Het Meisje met de Zwavelstokjes

Het Meisje met de Zwavelstokjes Het Meise met de Zavelstokes Voor kinderkoor, piano, viool en cello Muziek en liedesteksten: D/20/60/061 Euprint ed, Parkosstraat 3, B-3001 Heverlee Tel: +32-16-00 Fax: +32-16-070 euprinte info@euprinte

Nadere informatie

Morgen breekt aan. 1 Naar de he mel op ge gaan, le lu ja! E. Linger. hal le lu ja! 1 Mor gen breekt aan als nieuw ont staan

Morgen breekt aan. 1 Naar de he mel op ge gaan, le lu ja! E. Linger. hal le lu ja! 1 Mor gen breekt aan als nieuw ont staan 81 80 NAAR DE HEMEL OPGEGAAN vervolg 2 O - pen wijd he - mel - poort, 1 Naar he mel op ge gaan, lu ja! Morgen breekt aan voor tot Gods troon Zoon, ons als mens voor door ge - gaan, boord, lu ja! die Hij,

Nadere informatie

Zo kennen we Hem niet!

Zo kennen we Hem niet! 16 maart 2014, Hoflaankerk Protestants Kralingen Zo kennen we Hem niet! verwelkoming door de ouderling aanvangslied (allen gaan staan): lied 217: 1, 2, 3 stilte, bemoediging en drempelgebed: voorganger:

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: De grote dag breekt weldra aan. ( Melodie: Gezang 463)

Wij zingen voor de dienst: De grote dag breekt weldra aan. ( Melodie: Gezang 463) Wij zingen voor de dienst: De grote dag breekt weldra aan ( Melodie: Gezang 463) Gezang 463:1 Aangepaste tekst 1. De gro - te dag breekt wel dra aan het ein - de van de tijd Wees nuch - ter hier in uw

Nadere informatie

Liedjesbundel Teksten Boek 1 Suzuki Flute School

Liedjesbundel Teksten Boek 1 Suzuki Flute School Liedjesbundel Teksten Boek 1 Suzuki Flute School Dag klein vogeltje Dag klein vogel-tje, dag klein vogel-tje Zing een liedje, zing een liedje Dag klein vogel-tje Mieke heeft een lammetje Mieke heeft een

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

Nor ge ska ta lo gen 2014

Nor ge ska ta lo gen 2014 Ton Steen bak kers Nor ge ska ta lo gen 2014 Wat er te vin den is aan nieuw tjes en spe ci - a le ar ti ke len: - De post ze gels in kro nen-waar den met de beel te nis van Kong Haak on VII uit 1946. Dit

Nadere informatie

AAN DE LEIDER(STER) T E K E N I N G E N V A N Sj. K U P E R U S. JEUGDCOMMISSIE VAN -HET NEDEHjANDKH P ^ IG E N»?

AAN DE LEIDER(STER) T E K E N I N G E N V A N Sj. K U P E R U S. JEUGDCOMMISSIE VAN -HET NEDEHjANDKH P ^ IG E N»? AAN DE LEIDER(STER) JEUGDCOMMISSIE VAN -HET NEDEHjANDKH P ^ IG E N»? A M S T E R D A M - 1938 T E K E N I N G E N V A N Sj. K U P E R U S r/. CO O-TJE AL-LEEN OP REIS Op het dak van een hoog huis zit een

Nadere informatie

De verhalen. een kerstoratorium koorboek. Tekst: Michaël Steehouder Muziek: Chris van Bruggen - Anneke van der Heide - Peter Rippen

De verhalen. een kerstoratorium koorboek. Tekst: Michaël Steehouder Muziek: Chris van Bruggen - Anneke van der Heide - Peter Rippen De verhalen een kerstoratorium kooroek Tekst: Michaël Steehouder Muzk: Chris van Bruggen Anneke van der Heide Peter Rippen Foto omslag: Gerandschilderde ramen uit estelike venster van de kathedraal van

Nadere informatie

welkom moment van stilte

welkom moment van stilte Er is genoeg! welkom moment van stilte bemoediging en drempelgebed v: Onze hulp is in de naam van de heer allen: die hemel en aarde gemaakt heeft v: God van liefde, vol verlangen zijn wij samengekomen.»

Nadere informatie

Muziek: G. Jellesma Bewerking: Louwe Kramer Nr œ œ. œ œ. Heer', roert de. œ J. # œ œ œ œ # lo - ven gaat al.

Muziek: G. Jellesma Bewerking: Louwe Kramer Nr œ œ. œ œ. Heer', roert de. œ J. # œ œ œ œ # lo - ven gaat al. Loflied Cantate naa Psalm 147 voo TTBB Muziek: G ellesma Beeking: Loue Kame N 50147001 4 oospel 4 A 8 Hal - le - R lu - a, zingt R Hee', oet R sna - en tot Zin R R ee Hi is R 1 Lief - Hem te lo - ven gaat

Nadere informatie

Deel 1 van de viering

Deel 1 van de viering Deel 1 van de viering Welkom Mededelingen Wij zingen: Psalm 24 : 1 en 3 Nieuwe Liedboek (Tekst van nieuwe psalmberijming) 1. De he - le we - reld om ons heen is van de HEER, van Hem al - leen, met al

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Als t zonlicht gaat verdwijnen

Als t zonlicht gaat verdwijnen Als t zonlicht gaat verdwijnen Als t zon licht gaat ver dwij nen, ga dan, mijn lamp je, schij nen. Mijn licht, doordring don k re nacht. O, lamp je, schijn en de houd de wacht. Elf november Elf no dat

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

Een uitnodiging. Em Am ( ) geef dat. jaar - sla - Voor wat. Hoe - dag pen, voor - ra! wel. ik je. voor Maar. jes. daar hoor jij ook.

Een uitnodiging. Em Am ( ) geef dat. jaar - sla - Voor wat. Hoe - dag pen, voor - ra! wel. ik je. voor Maar. jes. daar hoor jij ook. E uitnodigg Tekst: Nannie KUIPER 3 1. 7 2. C Em F ( ) G Hoe - ra! Voor mijn ver - nacht - s jaar - sla - dag p, voor - geef e par - tij ko - m mag. voor Maar 12 C Am Em Am 1. Dm G vrid - on - s r aan vri

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST: 24 maart, Oude Blasius Delden Voorganger : Ds. Dick Juijn Organist : Sander Venema Koster : Jannie Hardeman Lector : Anje Gnodde

ORDE VAN DIENST: 24 maart, Oude Blasius Delden Voorganger : Ds. Dick Juijn Organist : Sander Venema Koster : Jannie Hardeman Lector : Anje Gnodde ORDE VAN DIENST: 24 maart, Oude Blasius Delden Voorganger : Ds. Dick Juin Organist : Sander Venema Koster : Jannie Hardeman Lector : Ane nodde KIJK NAAR JEZEL 1 Orgelspel: Psalm 24 Dirk-Jan Honing (1977-2018)

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

uit: 'WereldWijde Wensen'

uit: 'WereldWijde Wensen' WereldWide Ws tekst: Jan Wouters muziek: Thomas De Baets # # Cantaile () mi* q»8 Ó Strofes Ó () π 1 De Ge 3 π J 5 kerst zel Bui man lig t met rond sneeuw z de pakes ta fel, i zel () z kro kett al les gro

Nadere informatie

Psalm 1. œ œ. zich door de bo - zen niet ver-lei-den

Psalm 1. œ œ. zich door de bo - zen niet ver-lei-den & Psalm melodie Straatsburg 539/Genève 55 œ œ ij is ge - ze - gend die de zon - de haat, Œ œ œ œ œ œ zich door de bo - zen niet ver-lei-den laat, œ œ œ œ œ œ geen deel heeft aan de kwa-lij-ke prak-tij

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Klein Concert in V. Bekende liedjes voor de gitaar. Mieke Hou Je Vast. aan de tak - ken van de. - wen van. aan de tou. Mieke heeft een Lammetje

Klein Concert in V. Bekende liedjes voor de gitaar. Mieke Hou Je Vast. aan de tak - ken van de. - wen van. aan de tou. Mieke heeft een Lammetje 1. Mie Mie A ke hou je vast A ke hou je vast Klein oncert in V Bekende liedjes voor de gitaar Mieke Hou Je Vast D aan de tak ken van de D aan de tou wen van de Arrangement Rene Schols bo mast! men. Mieke

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Psalmen voor Nu. Compleet gelukkig. Muziekboek bij CD 10A. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Psalmen voor Nu. Compleet gelukkig. Muziekboek bij CD 10A. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Psalmen voor Nu ompleet gelukkig Muziekboek bij 10 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Steardship ouncil (FS ) draagt.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

œ œ œ œ œ œ œ œ œ &b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b b J œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ &b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b b J œ œ œ œ œ œ œ œ œ Lyrics by Michael Kunze Music Composed & Orchestrated by Sylvester Levay 2. Akte Scene 7 Wohnzimmer im Trattnerho Durch das Fenster ällt das Licht der Mittagssonne in den Salon der Mozarts, in dem chaotische

Nadere informatie

2. Psalm 119 vers 1. œ œ œ œ œ œ w œ œ. & bb b b 16. ? b b b b. ? b b b b 4. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb b b. œ œ œ œ 6. w œ œ œ œ œ œ 4 w.

2. Psalm 119 vers 1. œ œ œ œ œ œ w œ œ. & bb b b 16. ? b b b b. ? b b b b 4. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb b b. œ œ œ œ 6. w œ œ œ œ œ œ 4 w. Choir Tekst: Psalm 119:1 bb b b 1 b b b b 1 rit. 2. Psalm 119 vers 1 A tempo + samenzang f Wel Muziek: Mark Brandik zalig zin d'op rechten van gemoed, die, onge 23 bb b b veisd, des Heeren et betrach ten;

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Droomwereld Een muziekatelier voor groep 4,5,6

Droomwereld Een muziekatelier voor groep 4,5,6 Droomwereld Een muziekatelier voor groep 4,5,6 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1: Droomwereld...4 Hoofdstuk 2: Het grote eetlied...8 Hoofdstuk 3: Overal is energie...11 Hoofdstuk 4: Heb je alles?...14

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 Reg le ment rond zend ver keer Skandinavië NFV Vereniging Artikel 1 Algemene bepalingen a. Alle ar ti ke len in dit re gle ment,

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

KADEEKE Œ. Œ. j œ. œ œ J œ

KADEEKE Œ. Œ. j œ. œ œ J œ KADEEKE Tekst: Mies Vergael Muziek: Stan Van Vaerbergh b 6 b b loot - man - ma - 4 J e ne - k ke i goot. v - kan - dacht:.. sd ne - ke zal... Ka - J e na mi % e - e e boot - kan - sma -.. J ke wou Sap

Nadere informatie

Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken Er is een roos ontloken SA en orgel Uit: Vier Kerstliederen voor hoge stemmen en orgel (opus 64) Tekst: Jan Wit (1914-1980) vrij naar 'Es ist ein Ros entsprungen' Melodie: 16e eeuw / Michaël Praetorius

Nadere informatie

Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten'

Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten' Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten' Adrien Roose zat de voor bije jaren op een rol ler coas ter. Samen met zijn zus en twee jeugd vrien den start te de van daag 29-ja ri ge han

Nadere informatie

Gen zijn vriendjes LEONARD ROGGEVEEN

Gen zijn vriendjes LEONARD ROGGEVEEN OK Gen zijn vriendjes LEONARD ROGGEVEEN Okkie en zijn vriendjes Okkie Okkie Pepernoot Okkie en zijn vriendjes Okkie weet raad Okkie in de kou Okkie gaat verhuizen Okkie en de vogels Okkie en Klaasje

Nadere informatie

1 Jehovah s eigenschappen

1 Jehovah s eigenschappen 1 Jehovah s eigenschappen (Openbaring 4:11) Je - ho - vah God, ge - wel - dig in macht, U hebt uw troon op recht ge - fun - deerd, Uw lief - de zet ons hart echt in gloed. le - ven en licht zijn ont -

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Een bundel feestliedjes voor gitaardocenten en gitaarleerlingen.

Een bundel feestliedjes voor gitaardocenten en gitaarleerlingen. Feest! Een bundel feestliedjes voor gitaardocenten en gitaarleerlingen. Als gitaardocent krijg ik wel eens een verzoekje: Mijn moeder is volgende week jarig, kun je mij Lang zal ze leven leren? Of: mijn

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Zang. bewerkt door: Bram Soentjens

Zang. bewerkt door: Bram Soentjens Zang erklaas, goed heiligman Zie ginds komt stoomboot Zie maan schijnt door bom Zachtjes gaan paarvoetjes aar wordt aan ur klopt e zak erklaas bewerkt door: ram Sotjs In dit boekje staan zes erklaasliedjes,

Nadere informatie