Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr."

Transcriptie

1 Liedjes Dag Jules!

2 Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules, Dag Jules, Dag D D D A 7 D kind, Dag kind, Hoor hoe vro - lijk de dag be - gint. Tra - la - la - la-laa. D D A 7 D Tra - la - la - la - laa. Hoor hoe vro - lijk de dag be - gint. Liedje Pyjama aan D A 7 D G D A 7 Py - ja - ma aan en dan naar bed, want ik ben zo D D A 7 A 7 A 7 D moe. Py - ja - ma aan en dan naar bed, mijn oog - jes val - len toe. Liedje Schilder D A 7 D A 7 D G A 7 D G Als ik groot ben word ik schil - der en geef al - les Heel veel kleu - ren licht en vro - lijk dat had ik ge- D D D A 7 D A 7 D G D kleur. Een blau - we poort, een ge - le muur en een dacht. Zo - dat wie heel ver - drie - tig is heel, heel A 7 D ro - de deur. snel weer lacht.

3 Liedje Ik wil geen hond D D D A 7 Ik wil geen hond. Ik wil geen poes. Ik wil geen pa - pe - gaai. Die A 7 D G A 7 D A 7 D D lie - ve, klei - ne die - ren, ik geef ze wel een aai. Maar weet je wat ik D A 7 A D t lief - ste wil? Een gro - te groe - ne kro - ko - dil. Liedje Kriebel kriebel D G D G D A 7 D Ik krie - bel op je buik - je, je buik - je is zo A 7 D G D A 7 D zacht. Ik krie - bel op je buik - je tot je lacht. A 7 D A 7 D A 7 D A 7 Krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel en ik wacht. Krie - bel krie - bel D A 7 D krie - bel krie - bel tot je lacht. 1. Ik kriebel op je buikje 2. Ik kriebel op je rugje 3. Ik kriebel op je neusje 4. Ik kriebel op je voeten 5. Ik kriebel op je haren 6. Ik kriebel op je benen 7. Ik kriebel op je armen Liedje k Ga me wassen G G G G G G D 7 k Ga me was - sen Oh, wat heer - lijk, t wa - ter is zo nat. G G G G D G D G k Was mijn snoet - je en mijn han - den, spit - ter spet - ter spat.

4 Liedje Ik wil een bal D D G D G Ik wil een bal, een pop en een boek, ik wil heel veel D D G D A 7 D speel - goed. Ik ben niet stout, dus Sint breng het gauw! Liedje Rollen, rollen Inge Van den Berghe G G Em G Em G Rol - len, rol - len, laat de bal rol - len. Hier en daar, o - ver el - kaar. G G G Cm D G Rol - len, rol - len, laat de bal rol - len. Rol - len, rol - len maar. Liedje Kerstmis D D A 7 D G D G Em A 7 Kerst-mis is een feest voor jou en mij. Ik geef je een ca - deau - tje. Ik maak je graag heel blij. D D A 7 D Kerst - mis is een feest voor jou en mij. Liedje Ting ting ting Sofie Potargent D D D D G D D Ting ting ting ting ting ting ting de kerst - boom hangt vol bal - le - D D D D G D A 7 D tjes! Ting ting ting ting ting ting ting en ik spring er in!

5 Liedje Kusje D G D A 7 D D G D A 7 D Klei - ne ba - by ween niet meer, k wieg je zacht - jes heen en weer, G A D G D A 7 D A 7 D k geef een kus - je op je snoet, wees maar stil en slaap heel zoet. Liedje Tuut, tuut, tuut Inge Van den Berghe G G D G A 7 D Tuut, tuut, tuut! Hoor wie komt daar aan? Het is de brand-weer-man met zijn gro-te kraan. Ge- D G D Em D D G luk - kig is hij groot en sterk en kan hij al dat werk. Liedje Kappersliedje Sofie Potargent D G A 7 D D G D Em Knip, knip, knip - per de knip, ik knip je ha - ren in een wip! Ik D A D A 7 D A 7 Em A 7 D knip eens hier en ik knip eens daar. Knip, knip, knip en nu ben ik klaar!

6 Themaboek 2 (klem I) Liedje Hatsjoem Bb (A) Bb (A) F (E) Bb (A) Sofie Potargent Ha - tsjie, ha - tsjoem, mijn neus doet toch zo n pijn. Ha - Bb (A) Bb (A) Eb (D) F (E) Bb (A) 1. mijn neus 2. mijn oor 3. mijn keel 4. mijn mond tsjie, ha - tsjoem, wat zou dat kun - nen zijn? Liedje Een grote steen D G D G D Bm Een gro - te steen en nog een steen ge - woon er - bo - ven - Een gro - te steen en nog een steen, waar gaat die to - ren A 7 D G D G D Bm D op. Een gro - te steen en nog een steen, ik bouw tot aan de top. heen? Een gro - te steen en nog een steen, o nee, hij stort in - een. Liedje Het is feest vandaag D G D D A 7 D A 7 Kaars - jes, kaars - jes op de taart, want het is feest van - daag. Kaars - jes, kaars - jes op de taart, het is zo fijn, echt waar. D G D A 7 D A 7 D Kaars - jes, kaars - jes op de taart, fees - ten doen we graag. Kaars - jes, kaars - jes op de taart, blaas nu, blaas nu maar.

7 Liedje Schoenen om te dansen D A 7 D D A 7 D Schoe-nen om te dan-sen, schoe-nen om te gaan. Schoe-nen die be-we - gen, ik kan niet stil meer staan. A 7 D D A 7 D Schoe-nen die gaan sprin-gen, heel hard op en neer. Schoe-nen die wat schui-ven, zacht-jes heen en weer. D A 7 D D A 7 D Schoe-nen om te dan - sen, schoe-nen om te gaan. Schoe-nen die be - we - gen, ik kan niet stil meer staan. Liedje Honger D A 7 D A 7 D A D A 7 Rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel in mijn buik. Ik heb zo een hon-ger. Ik heb zo een hon-ger. D A 7 D A 7 D D Rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel in mijn buik, die rom-mel wil er-uit. Zoe-te, zoe-te, zoe-te koek, A 7 D A 7 D D A 7 D dat is lek - ker, dat is lek - ker. Zoe - te, zoe - te, zoe-te koek, ik wil je op be-zoek. Liedje Spelen in de modder D A 7 D D A 7 D Spit - ter, spet - ter, spot - ter, spe - len in de mod - der. G A 7 D G A 7 D D A 7 Kle - ren vies, maar t is zo fijn. Ma - ma boos, al ben ik klein. Spit - ter, spet - ter, D G A 7 D spot - ter, spe - len in de mod - der.

8 Liedje Van hier naar daar D G D A 7 D A 7 Het schaap, het var - ken en de koe heb-ben al - le-maal een D D G D G D G D staart. Hij zwaait steeds van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, van G D G D G D G D G D hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar A 7 D A 7 D Wordt een staart nooit moe? Liedje Hup, hop, hop! D G D A7 D Eén, twee, drie, ik wil graag dan - sen. Dan - sen is zo fijn. D G D A 7 D Eén, twee, drie, wil jij ook dan - sen? Laat ons vro - lijk zijn. Liedje Beestjes Erna Leten D D A 7 D Beest - jes bij het pick - nick - e - ten, in de lucht en in het zand. D D A 7 D G D Beest - jes op je bil -len en je be-nen, in het gras en op mijn hand. Beest - jes bo - ven G D G D G D G D G D G D G en be - ne - den beest - jes, beest - jes ó - ver - al. Zelfs als ik een hap wil ne - men, A 7 Em D A 7 D D A 7 krui-pen ze op mijn bo - ter - ham! Beest - jes bij het pick-nick - e - ten, in de lucht en in het D D D A 7 D zand. Beest - jes op je bil -len en je be-nen, in het gras en op mijn hand.

9 Liedje De lange slang Erna Leten D A 7 D D A 7 D A 7 D A 7 De zui - ger zuigt met veel ge - luid al het stof de D D A 7 D D A 7 D A 7 D A 7 D ka - mer uit. Hij zuigt en zuigt echt al - les weg, maar gis - te - ren had ik pech. A 7 A D A 7 D D A 7 Plots ver-dween mijn mooi - ste ring van ring ting ting en klet-ter klet-ter pang. Plots ver-dween mijn A 7 D G D A 7 D mooi - ste ring in die lan - ge slang. Liedje Alles weg D D A 7 D Op - rui - men, al - les weg, sluit de bak en speel-goed-mand, het Op - rui - men, al - les weg, op de trap en in de kast, neem D G D A 7 D vuil - nis in de vuil - nis - mand. AL - LES WEG! al - les met je hand - jes vast. AL - LES WEG!

10 Themaboek 3 Liedje Idool Sofie Potargent D A D A A 6 G D A A 6 A D Jules heeft een nieuw i - dool, t is de juf van on - ze school. Daarom be - gint hij el - ke dag met een mooi - e lach. Liedje Tot morgen D Tot mor - gen Jules, tot mor - gen juf, tot mor - gen al - le - mor - gen Jules, tot mor - gen juf, tot mor - gen al - le - A D A A 6 A D maal. Het was heel leuk maar k ga naar huis, tot mor-gen al - le - maal. Tot maal. Ik neem mijn school - tas mee naar huis, tot mor-gen al - le - maal. Tot A D A D mor - gen, tot mor - gen. Liedje Geel en bruin en rood A E D A Al - le blaad - jes aan de bo - men wor - den geel en bruin en rood. Ze Al - le blaad - jes aan de bo - men wor - den geel en bruin en rood. Ze E E 6 D E A E A val - len zacht - jes naar be - ne - den, op de grond, dan zijn ze dood. val - len zacht - jes naar be - ne - den. Kijk, nu staat de boom daar bloot.

11 Liedje Regenplas G C G A D Met mijn pa-ra-plu en re - gen - jas loop ik door het nat - te, nat - te gras. Ik C G C G A D G zie een gro - te re - gen - plas. Ik spring en kijk: mijn jas is nat. Liedje Paraplu D Em D/F# Em G A D Tik - ke - tik - tik, drup - pel - drup - drup op mijn pa - ra - plu. Tik - ke - tik - tik, drup - pel - drup - drup op mijn pa - ra - plu. D Em D/F# Em G A D Lek - ker stap - pen in de re - gen, met mijn pa - ra - plu. Al - les nat maar ik blijf droog: ik heb mijn pa - ra - plu. Liedje Ik mis je F C Bb F Als je gaat heb ik ver - driet. Ik vind dat niet zo fijn. Ik C Bb C F mis je dan o zo erg, en t doet een beet - je pijn. Liedje Knuffel F C Mijn knuf - fel is ver - dwe - nen, waar kan hij nu toch Mijn knuf - fel is ver - dwe - nen, waar kan hij nu toch F C F zijn? k Wil met mijn knuf - fel spe - len want soms ben ik nog klein. Mijn zijn? k Wil met mijn knuf - fel spe - len want soms ben ik nog klein. Want C F C F soms ben ik nog klein. Want soms ben ik nog klein.

12 Liedje Circus D A Inge Van den Berghe D In de gro - te cir - cus - tent mag je bin - nen voor een cent. Van A daag in cir - cus Wel - te - vree, zie je een ac - ro - baat of twee. G D A D Ook een clown met ro - de neus en een gro - te reus. Liedje Clowntje Sofie Potargent F C F C F C Clown-tje, kun je ho - ren? Clown-tje, kun je zien? Clown-tje, kun je F C F lo - pen? Tel dan maar tot tien! één, twee, drie, vier, vijf, zes, C F ze - ven, acht, ne - gen, tien. Ik heb een clown - tje ge - zien! Liedje Pie pa poe pa D Bm Em D A Pie pa poe pa Li la loe la Pik - ke tik - ke pik - ke tik - ke mee. D Bm G D A D Di da doe da Fi fa foe fa Sjik - ke sjik - ke sjik - ke sjik - ke sjee.

13 Liedje Anders D G D G A Pa - pa, ma - ma en ook ik, pra - ten an - ders, dan - sen an - ders, D G D dan - sen an - ders, KIJK! Pa - pa, ma - ma en ook ik, G A D heb - ben soms de hik. HIK! HIK! En die klinkt o - ver - al ge - lijk! Liedje Een nieuw huis Eb Cm Eb Cm Eb Cm Bb Do - zen vul - len met mijn spul - len, al mijn speel - goed mee. Eb Cm Eb Cm Eb Bb Eb Naar een nieuw huis, nieuw - e ka - mer, dat valt heus wel mee. Liedje Verhuizen D A D Ster- ke ar - men dra - gen do - zen naar de gro - te au - to toe. Pa-pa A D zweet en ma - ma zucht eens, van ver - hui - zen word je moe. Liedje Prinses D G D A D G A D Prin - ses, prin - ses, waar ben je? Ik zoek je o - ver - al. Prinses, prin - ses, kom naar mij. We dan - sen op het bal.

14 Liedje Een prins voor jou D G D G A Kus een kik - ker, kus hem gauw. t Wordt een prins al - leen voor jou! D G D G A D Kus een kik - ker, kus hem gauw. t Wordt een prins al - leen voor jou! Liedje Zon en zaadje D A Zon en zaad - je, licht en wa - ter, groei - en, groei - en, groei - en maar. D A D Zon en zaad - je, licht en wa - ter, zon - ne - bloem nu ben je klaar. Liedje Kijk eens naar mij D G A D Geel o - ran - je ro - de bloe - men ston - den in de wei. De G A Ab D zon scheen en riep met- een: kijk nu toch eens naar mij. Liedje Hartjes Bb Dit hart is rood, mijn hart is groot, F Bb en het is voor jou. Het komt van mij, ik F Bb ben zo blij om - dat ik van je hou.

15 Liedje De liefste D G D A D Mijn ma - ma is een meis - je, maar mijn pa - pa niet. G D A D Pa - pa is een jon - gen en ik zing dit lied. Mijn G D A D pa - pa is een jon - gen, maar mijn ma - ma niet. G D A D Ma - ma is een meis - je en ik ik weet het niet! Liedje Oversteken D G D A Zie je, zie je, zie je dat? Wit en zwart, een ze - bra-pad. D G D A D Stre - pen mid - den op de weg, blij - ven staan tot ik het zeg. Liedje Verkeersdrukte D A Au - to s, fiet- sen, rij - den maar. Rol - len, stop - pen, rem-men daar. D A D Snel en traag, tuut tuut, stop en ver - der maar!

16 Liedjes Hup Jules!

17 Bewegingsliedje Hup en een en twee Hup hup hup en een en twee, hup hup hup doe jij ook mee? Hup hup hup en een en twee, hup hup hup en joepiejee! Hup hup hup en een en twee, hup hup hup en Jules gaat mee. Hup hup hup en een en twee, hup hup hup en joepiejee! (in de handen klappen) (wijzen naar een vriendje) (met de voeten stampen) (handen in de lucht) (in de handen klappen) (naar Jules wijzen) (met de voeten stampen) (handen in de lucht) Dit is het openingsliedje voor elk bewegingsuurtje. D Bm D Bm A 1. Hup hup hup en één en twee, hup hup hup doe jij ook mee? 2. Hup hup hup en één en twee, hup hup hup en Jules gaat mee. D Bm D G Hup hup hup en één en twee, hup hup hup en joe - pie jee! Hup hup hup en één en twee, hup hup hup en joe - pie jee! Bewegingsliedje Sta in de rij D A Bm FB m G D G A D Eén, twee, drie, één, twee, drie, sta in de rij, sta in de rij. Eén, twee, drie, één, twee, drie, kijk eens naar mij, kijk eens naar mij. Eén, twee, drie, één, twee, drie, ik ben zo blij, ik ben zo blij! Eén, twee, drie, één, twee, drie, kijk eens naar mij, kijk eens naar mij. Bewegingsliedje Ogen open, ogen toe G C G C D G D G O - gen o - pen, o - gen toe. Buik - je op en buik - je neer. O - gen o - pen C G Am D G en weer toe. Doen we dat dan nog een keer? En dat doen we nog een keer. Zo, dat was de laat - ste keer. Dit is het slotlied voor elk bewegingsuurtje.

18 Bewegingsliedje Een hele grote sprong D Em A D Inge Van den Berghe Twin - ke-len - de ster - ret - jes, heel ver en heel dicht - bij. Ik wou dat ik ze Em A D Em pak - ken kon, met een he - le gro - te sprong. Twin - ke - len - de ster - ret - jes, heel A D Em A D ver en heel dicht - bij. Twin - ke-len-de ster - ret - jes, heel ver en heel dicht - bij. Ik Em A D wou dat ik ze pak - ken kon, met een he - le gro - te sprong! Bewegingsliedje Fan G C G Am D Ik ben een fan, ik ben een fan, van mijn han - den, van mijn han - den. G Am D G Wat vind je van mijn mooi - e han - den? Kijk eens wat ik kan! Bewegingsliedje Spring F C Ik spring, ik spring, ik spring voor - uit en Dm schui - fel, schui - fel ach - ter - uit. Ik spring, ik spring, ik Bb C F spring voor - uit en schui - fel, schui - fel ach - ter - uit.

19 Bewegingsliedje Wiegelied D A D Wie - gen, wie - gen, wie - gen, wieg. Ik wieg je heen en A D A D weer. Lig maar stil, ik wieg je wel. Ik wieg je A D D A D heen en weer. Wie - gen, wie - gen, wie - gen wieg. Ik A D A D wieg je heen en weer. Lig maar stil, ik wieg je wel. Ik A D wieg je heen en weer. Bewegingsliedje Hopsasa C G C Tra - la - lie en tra - la - la, hop - sa, hop - sa hop - sa - sa! Doe - bie - doe en G C G C G doe - bie - da, doe lek - ker gek en cha - cha - cha! Tra - la - lie en tra - la-la, hop - sa, hop - sa C G C hop - sa - sa! Doe - bie - doe en doe - bie - da, doe lek - ker gek en cha - cha - cha! Bewegingsliedje Treinliedje D G D G A Jules rijdt met de trein en juf mag mee en juf mag mee. Jules stopt met de trein en juf stapt uit en juf stapt uit. D G D G A D Jules rijdt met de trein en juf mag mee en juf mag ze - ker mee. Jules stopt met de trein en juf stapt uit en juf stapt snel er - uit. 1. juf 3. jij 5. jij + iedereen 2. jij 4. jij

20 Bewegingsliedje Zachtjes op en neer C Dwar - rel, dwar - rel, val maar neer. En zacht - jes, zacht - jes op en G C neer. Tin - kel, tin - kel, nog een keer. En lach - end heen en weer. Bewegingsliedje Muts, sjaal en want F Gm C Op mijn hoofd zet ik mijn muts, tra - la - la - la - la. En F Bb C F om mijn nek doe ik mijn sjaal, o wat een ge - pruts. Gm C F Aan mijn hand doe ik mijn want, tra - la - la - la - la. De an-de - re hand krijgt Bb C F ook een want, een lek - ker war - me hand. Bewegingsliedje Fietsen D G A 1. Fiet - sen, fiet - sen fiet - sen tuut, tuut, ik moet recht - door. 2. Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen puf, puf, de ber - gen op. D G A D Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen en nu de boch - ten door. Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen pas op, ik rem, ik stop! G A Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen berg - af nu en dat gaat snel! D G A D Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen ting ting, ting ting, ting ting dat was mijn bel.

21 Bewegingsliedje Ik ben een prins D Bm D Ik ben een prins, ik buig naar vo - ren, en kus je A D Bm lie - ve hand. Ik ben prin - ses, ik draai in D A D t rond, en dans dan door mijn land. Bewegingsliedje Mijn blauwe hand D G D E A Mijn blau - we hand steek ik om - hoog, mijn ge - le wijst om - laag. D G Em D A D Mijn ro - de lip - pen kus - sen jou, ik zie je heel erg graag. Bewegingsliedje Een rode vlek D G 1. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn buik, hier 2. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn arm, hier 3. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn wang, hier 4. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn bil, hier D G A D op mijn buik. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn buik en WIP. op mijn arm. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn arm en WIP. op mijn wang. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn wang en WIP. op mijn bil. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn bil en WIP.

22 Bewegingsliedje Acrobaatje D G D G D A 1. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? 2. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? 3. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? 4. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? Em A D Zwaai met je hand, toon hoe dat gaat. Loop op je teen, toon hoe dat gaat. Buig door je knie, toon hoe dat gaat. Draai in het rond, toon hoe dat gaat. Bewegingsliedje Hip hop F Gm C Ik dans, ik spring, ik spring, hip hop. Ik ben van - daag zo F Gm C F blij. Ik lach en dans, ik spring, hip hop. Han - djes in de zij. Bewegingsliedje Sirene C Am Ik zit in mijn po - li - tie - wa - gen. Je kunt me steeds om hulp G F G F C G C vra - gen. Zoef o - ver de au - to - baan. Mijn si - re - ne die staat aan.

23 Bewegingsliedje Kiekeboe E B E 1. Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Han - den voor mijn o - gen. 2. Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Han - den voor mijn o - gen. 3. Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Han - den in de mod - der. B E Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Waar ben je nu naar - toe? Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Hier ben ik, toe - de - loe! Bewegingsliedje Een beetje bang G D Em Bm C D G D G D Tik tik op de tent, ik ben een beet - je bang. Oei oei wie Em D C D G kan dat zijn? t Is Jules dat vind ik fijn! Bewegingsliedje Emmer en spons Em Bm C G C D G D Met een em - mer en een spons was ik al - le ra - men, G D Em Bm C D G heen en weer, heen en weer en nu nog een keer.

24 Liedjes Kijk Jules!

25 Liedje Mijn popje leeft D A 7 D G Erna Leten Kijk! Mijn pop - je komt tot le - ven! Al is het maar heel G D A 7 D A 7 D e - ven, het danst en springt, het lacht en zingt. Nu A 7 D E 7 A 7 D A 7 staat het stil, net wat ik wil. Kijk! Mijn pop - je komt tot D G A 7 A 7 D le - ven! Al is het maar heel e - ven. (ternair) Liedje Flop D A 7 D D A 7 D Flap - per, floe - per, flop. Ik ben een draad - jes - pop. Ik A 7 G A 7 A 7 D ben - gel er op los. Flap - per, floe - per, flos.

26 Liedje Jules en zijn vrienden D D Daar is hij Jules! Met zijn ze - ven ha - ren Daar is ze zus! Met haar sproe - ten - neus - je Daar is ze mama! Met haar blon - de lok - ken Daar is ze papa! Met zijn brui - ne ha - ren Daar is ze hond! Met zijn kor - te po - ten Daar is ze vis! Met zijn ro - de vin - nen Daar is ze opa! Met zijn gro - te snor Daar is ze buurman! Met zijn gek - ke pet Daar is ze buurvrouw! Met haar ro - de lip - pen Daar is ze Louise! Met haar mooi - e o - gen D D A 7 D en zijn gek - ke neus. Hij is mijn vriend - je, heus. en haar lie - ve lach. Jules ziet haar el - ke dag. en haar mooi - e snoet. Zij is zo lief en goed. en zijn snor zo klein. Ik vind hem echt heel fijn. en zijn kwis - pel - staart is hij een knuf - fel waard. en zijn ro - de staart is hij een knuf - fel waard. en zijn ron - de bril. Hij grapt als ik dat wil. en zijn snor zo bruin. Hij werkt graag in de tuin. en haar kroe - zel - haar is zij zo mooi, echt waar. en haar streep - jes - lint. Zij is een schat - tig kind. Liedje Rom bom G G G G D 7 G Carine Aerts Rom bom, rom - me - de - bom. Rom bom, rom - me - de - bom. Uit puit, ui - ter - de - puit. Uit puit, ui - ter - de - puit. C G 7 C C G 7 C Rom bom bom en rom - me - de - bom, mijn voet - jes stap - pen als een trom. Uit puit puit en ui - ter - de - puit, mijn voet - jes schui - ven ach - ter - uit. (klem I) Liedje Pipi F (E) F (E) C 7(B7 ) F (E ) Ik kan niet wach - ten. Ik kan niet wach - ten. k Hou het niet meer uit. F (E) F (E) C 7(B7 ) F (E) Ik kan niet wach - ten. Ik kan niet wach - ten. Pi - pi wil er - uit.

27 Liedje Bang D D A 7 A 7 D Erna Leten Ssssst, het is zo stil! Luis - ter, ik hoor een gil. D D A 7 A 7 D Ssssst, wat hoor ik daar? Luis - ter, het klinkt zo raar A 7 A 7 D A 7 D Ssssst, hoor jij dat ook? Wat is dat ge - don - der? A 7 D D A 7 A 7 D Wat is dat ge - don - der? k Ben bang in het don - ker Liedje Verdriet Dm Dm Dm Erna Leten Hier bin - nen doet het pijn. Wat zou dat kun - nen A 7 A 7 Dm A 7 A 7 A 7 Dm zijn? Mijn oog - jes prik - ken, ik moet zo snik - ken. Zie Gm Dm A 7 Dm je de traan - tjes niet? Ik heb zo n ver - driet. Liedje Een kusje D A 7 D A 7 Mijn han - den in de lucht. Mijn mond die laat een zucht. Mijn Mijn o - gen val - len dicht. Het is nu niet meer licht. Mijn A 7 A 7 D A 7 D voe - ten zijn zo moe. Weet jij wat ik dan doe? Ik wacht, ik wacht. Op een o - gen val - len toe. Weet jij wat ik dan doe? Ik wacht, ik wacht. Op een A 7 D A 7 D A 7 D kus - je, een kus - je. Ik wacht, ik wacht. Wat had je dan ge - dacht? kus - je, een kus - je. Ik wacht, ik wacht. Wat had je dan ge - dacht?

28 Liedje Mijn vriendje leeft D A 7 D G Erna Leten Kijk! Een vrien - dje komt tot le - ven! Al is het maar heel G D A 7 D A 7 D e - ven, het danst en springt, het lacht en zingt. Nu A 7 D E 7 A 7 D A 7 staat het stil, net wat ik wil. Kijk! Een vriend - je komt tot D G A 7 A 7 D le - ven! Al is het maar heel e - ven. Liedje Alleen D D D A 7 Erna Leten Ik voel me zo al - leen. Ik heb geen vriend - je, neen. Mijn Ik voel me zo al - leen. Ik heb geen vriend - je, neen. Al Ik voel me zo al - leen. Ik heb geen vriend - je, neen. Ik A 7 A 7 A 7 D hart - je doet zo n pijn. Wil jij mijn vriend - je zijn? ben je groot of klein. Wil jij mijn vriend - je zijn? vind je reu - ze - fijn. Jij mag mijn vriend - je zijn! Liedje Haaahhh! D D D D Haahh haahh haahh haaahhh! Jules wat is er nu? Ik Kuch kuch kuch kuch! Jules wat is er nu? Ik Ha ha ha tsjie! Jules wat is er nu? Ik D A 7 A 7 A 7 voel me toch zo moe. Haahh haahh haahh haaahhh! ben een beet - je ziek. Kuch kuch kuch kuch! ben een beet - je ziek. Ha ha ha tsjie! A 7 A 7 A 7 D Jules jij bent geen hond. Je hand moet voor je mond!

29 Liedje Au! F F F F Die pop is van mij. Nee, ze is van mij. Breng pop is van mij. Nee, ze is van mij. Geef C 7 C 7 F F F F ze maar vlug hier. Nee, ze blijft bij mij. Die ze vlug te - rug. Laat los, laat ze vrij. Het hoofd is bij mij. De F C 7 C 7 C 7 F C 7 F voe - ten heb jij. Dat komt door die ruk. Nu is de pop stuk. Liedje Jongen, meisje E B 7 Ben jij een jon - gen of ben jij een meis - je? De Ben jij een meis - je of ben jij een jon - gen? De E B 7 E jon - gens staan nu op, en he - ten Jules of Rob. meis - jes op één been, Lou - i - se, Fien of Leen. Liedje De toren D A 7 D A 7 Carine Aerts Ik klim op de to - ren, moet je de wind eens ho - ren. Hé pop - je, D A 7 D klim en kom. Ai, de to - ren valt nu om.

30 Liedje Handen wassen D A 7 D Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? D A D A 7 D Bah, zo vuil, heb je geen zeep mis - schien? Jak - kes dat is cho - co, een Bah, zo vies, heb je geen zeep mis - schien? Jak - kes dat is ketch - up, een Mmmm, zo schoon, is dat de zeep mis - schien? Heer - lijk in dat wa - ter, een A 7 D D A 7 D he - le pot vol cho - co Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? he - le fles vol ketch - up. Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? hand - doek, zeep en wa - ter. Pop - je lief, ik heb het wel ge - zien! Liedje Spelen met poppen C C G 7 C Els hoebrechts C C G 7 C Dag pop! Kijk Jules! Dag pop - pen in de kast. Laat je Dag pop! Kijk Jules! Dag pop - pen in de doos. Lap-penbe - nen flink stap - pen, en je han - den hard klap - pen. Dag pop - pen en die - ren, touw-tjes - pop - pen die zwie - ren. Dag C C Dm C G 7 C pop - pen op een rij. Kijk nu maar naar mij! pop - pen op een rij. Speel nu maar met mij!

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3 Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Het wiel doet raar! 1 Naar wie gaat Daan? a Naar school b Naar Loes c Naar Rik 2

Nadere informatie

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij!

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! VERSJES: Mourik lou VADERDAG Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! t Is geen zakdoek of sigaren, t is een heel, heel ander

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Tring wakker worden!

Tring wakker worden! Tring wakker worden! Tring! doet de wekker, opgelet. Hé, word wakker, spring uit bed! Eten en wassen en kleren aan, dan kan ik weer naar school toe gaan. Tring! doet de wekker, de dag begint. God is bij

Nadere informatie

Ik hoop dat U veel plezier beleeft in het samen praten met uw kind.

Ik hoop dat U veel plezier beleeft in het samen praten met uw kind. Beste Ouders In dit boekje staan allerlei foto's over dagelijkse dingen: opstaan, zich wassen,... Ik geef u hierbij enkele tips rond hoe u met uw kind kan praten tijdens bijvoorbeeld "het wakker worden".

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

begrijpend lezen werkboek

begrijpend lezen werkboek begrijpend lezen werkboek naam: groep: rik viert feest. hij is nu zes jaar. de bel gaat. rik rent naar de deur. wie is daar? roept rik. ik ben het, zegt een stem. rik hoort het al. het is opa. dag opa,

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

* Wat ga jij doen vandaag? Zing het maar, bijvoorbeeld: - Dan kan ik weer fijn spelen gaan. - Dan kan ik weer naar buiten gaan. www.bijbelidee.

* Wat ga jij doen vandaag? Zing het maar, bijvoorbeeld: - Dan kan ik weer fijn spelen gaan. - Dan kan ik weer naar buiten gaan. www.bijbelidee. Tring Tring! doet de wekker, opgelet. Hé, word wakker, hup uit bed! Eten en wassen en kleren aan, dan kan ik weer naar school toe gaan.* Tring! doet de wekker, de dag begint. God is bij mij, ik ben zijn

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend lezen thema 9 verhaal 1 groep 3. Thema 9 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend lezen thema 9 verhaal 1 groep 3. Thema 9 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend lezen thema 9 verhaal 1 groep 3 Thema 9 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Zoek maar, Guus! 1 Waarom pakt mama de schoen niet? a Zij is moe b Haar buik is te dik c Ze

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin Schoolkrant OBS De Tweesprong Thema: Poëzie Zinderverzinzin In deze schoolkrant staan een aantal gedichten die we in de kinderboekenweek gemaakt hebben. Sommige gedichten zijn door de klas ingestuurd,

Nadere informatie

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag.

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag. vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof ouplet Brandweerman Intro D7 G man, Refrein brand -weer - man. Red die kat, Brand-weer Œ Œ Œ G Œ Ó als je kan. Zet je lad - der neer en draag snel

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

D C D C D G D A D A D. draai eens rond. Stap met de voe- ten op de grond. Al goed wak- ker (klap, klap, klap) F C F C F

D C D C D G D A D A D. draai eens rond. Stap met de voe- ten op de grond. Al goed wak- ker (klap, klap, klap) F C F C F Partituurboekje1 CD1A - nr. 1 Goedemorgenlied D C D C D Hand-jes zwaai-en heen en weer. Goe- de mor-gen hier ben ik weer. Sta maar recht en 6 G D A D A D draai eens rond. Stap met de voe- ten op de grond.

Nadere informatie

reeks 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1

reeks 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1 In de kar Anja loopt op straat. Ze heeft last van haar rug. Ze loopt niet met een tas maar met een kar. Er is vis in de kar en kaas en kool en meel. Jan zit

Nadere informatie

De allerliefste oppas

De allerliefste oppas De allerliefste oppas Met de ene oppas ga ik buiten spelen door de andere wordt altijd thee gezet bij de derde zal ik mij echt nooit vervelen en van de vierde mag ik lekker laat naar bed Met de ene oppas

Nadere informatie

Miauw! Miauw!

Miauw!  Miauw! Onderbouw Thema: jaloezie Miauw! Een verhaal over een meisje dat jaloers is op haar babyzusje. Sinds Dian een zusje heeft moet ze de aandacht van moeder delen. Dat vindt Dian soms heel moeilijk. Miauw!

Nadere informatie

2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord.

2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: KIKI 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen. B: Drie of meer lettergrepen. 2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters

Nadere informatie

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele De bekende kinderliedjescomponist en zanger Dirk Scheele heeft speciaal voor Peuterplein 8 themaliedjes geschreven. De liedjes staan op de Peuterplein liedjes-cd.

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor de onderbouw. Het toneel stelt voor

Nadere informatie

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1 vorm + t, rest d/t: Les 1..tt.. o pv 1. Koos / loopt / hard door de straat. 2. De ka vloog. op de muis af. 1. (om te) lopen loop loop + t harde straten 3. Door de poor glip de hon weg. 4. Mijn har bonk

Nadere informatie

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken!

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken! Liturgie voor de Gezinsdienst op 26 oktober 2014 om 10,00 uur in De Ark Thema: In de wolken! Met medewerking van: Elly Maarsingh Renny Post Leden van de KiWi Voor de dienst zingt Ludgrut: Wees welkom allemaal

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3. Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3. Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3 Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Waar is Rik? 1 Met wie gaat Rik op de foto? a Met groep 3 b Met Leen c Met groep

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST NU: OUD: Sinterklaasje, kom maar binnen Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied. Misschien heeft u wel

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Ik help je wel. illustraties Karlijn Scholten verhaal Isabelle de Ridder

Ik help je wel. illustraties Karlijn Scholten verhaal Isabelle de Ridder Ik help je wel illustraties Karlijn Scholten verhaal Isabelle de Ridder Deze uitgave is een cadeau van ViaViela aan al onze opvangkinderen en (gast)ouders. Veel voorleesplezier! Juul doet de deur open.

Nadere informatie

De Weier Vissedijk 35c 7602 CP Almelo

De Weier Vissedijk 35c 7602 CP Almelo obs De Weier Vissedijk 35c 7602 CP Almelo tel. 0546-491218 fax. 0546-491245 Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: Klieder Klodder Klaar! 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen.

Nadere informatie

Het leven krijgt weer kleur.

Het leven krijgt weer kleur. Het leven krijgt weer kleur. Geel van de zon, de warmte die je nodig hebt, het licht voor jou en mij: het donker gaat voorbij. Rood van de liefde, die mensen aan elkaar verbindt. Die is oneindig groot

Nadere informatie

BLOEMEN. zijn mooi want dat maakt. de heel schoon. Bloemen hebben alle kleuren en hebben verschillende geuren.

BLOEMEN. zijn mooi want dat maakt. de heel schoon. Bloemen hebben alle kleuren en hebben verschillende geuren. BLOEMEN zijn mooi want dat maakt de heel schoon. Bloemen hebben alle kleuren en hebben verschillende geuren. Bloemen maken me,, want ik pluk ze in de wei. Zoem, zoem, zoem, daar vliegt een, dan komt er

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Brood eten:

Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Brood eten: Liedjes Zingen Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Stop het nu maar in je mond Fruit, dat is gezond! En jullie krijgen een bakje fruit Dan worden jullie sterk en stoer Bewegingen

Nadere informatie

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo In deze reeks verschenen bij Davidsfonds Infodok: Mijn eerste sprookjesgroeiboek (Hilde Vandermeeren,

Nadere informatie

Weekprogramma: 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen

Weekprogramma: 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen Dit ben ik! Weekprogramma: Week 1; 0 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken. 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen 2 jaar Aanwijzen en benoemen delen van het gezicht. 3 jaar

Nadere informatie

De bijen. De bijen prikken de leeuwen. De leeuwen gaan in een rondje rondom Izzi zitten. Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ

De bijen. De bijen prikken de leeuwen. De leeuwen gaan in een rondje rondom Izzi zitten. Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ De bijen Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ En kom je redden Vertrouw op ons We gaan je beschermen Van dit bos Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ Bijen marcheren Bijen springen Bijen dansen Bijen zoemen Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ We gaan

Nadere informatie

Vreemde Eenden. Baviaan, wat heb je met je billen gedaan? Olifant, wat is er met je neus aan de hand? En waar is je nek?

Vreemde Eenden. Baviaan, wat heb je met je billen gedaan? Olifant, wat is er met je neus aan de hand? En waar is je nek? Vreem Eenn Ik ben grote fan van wat maar op vier poten staat. Maar ook van wat er vliegt of wat er door het water gaat. Van herten in bossen en van vissen in het meer, walrus en platypus en koalabeer.

Nadere informatie

De ettertjes willen een kikkercircus

De ettertjes willen een kikkercircus Inhoud Vieze voeten 6 De ettertjes willen een kikkercircus rcus 9 De ettertjes willen schoonmaken 13 Logeren 16 Geld verdienen 19 Opgeruimd staat netjes 22 Parapluutjes 25 Winkeltje spelen 28 Twee moorkoppen

Nadere informatie

(Naar Antoine de Saint- Exupéry)

(Naar Antoine de Saint- Exupéry) (Naar Antoine de Saint- Exupéry) Tekst: Yvon Haan Toegevoegde teksten verteller: Pieter Kromhout Personages 1. Kleine prins 2. Piloot (de volgende personages kunnen dubbelrollen spelen) 3 Bloem 4. Koning

Nadere informatie

Thema hatsjoe Kleine Puk wat is er nou... 4 Au! Mijn vinger doet zeer... 4 Dag dokter... 5 Kortjakje... 5 Waar heb je pijn?...

Thema hatsjoe Kleine Puk wat is er nou... 4 Au! Mijn vinger doet zeer... 4 Dag dokter... 5 Kortjakje... 5 Waar heb je pijn?... 1 Inhoud Thema Lente... 3 Goedemorgen...... 3 Hallo...... 3 De wielen van de bus... 3 Op een houten bruggetje... 4 Heb je al gezien het is lente... 4 Liedje over twee hazen:... 4 Bolletjes:... 4 Een koetje

Nadere informatie

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt!

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, De vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt

Nadere informatie

De man uit Australië heeft dikke pech. Hij vertelt het zelf aan jou.

De man uit Australië heeft dikke pech. Hij vertelt het zelf aan jou. Les 1 Dikke pech De man uit Australië heeft dikke pech. Hij vertelt het zelf aan jou. wat is er aan de hand? dan gebeurt er zomaar iets. ik heb een lekke band ik hoor een heel erg harde klap. * ik zit

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Poppenkast gaat open.

Poppenkast gaat open. POPPENKASTVERHAAL Lopke. Benodigdheden: Scéne 1: wekker dekentje (wieg) slaapkleed voor Lopke. Scéne2: schoenen voor Lopke (met velcro om op de pop te bevestigen) mandje - zakje met hierin 2 sandwichen.

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Jules gaat naar school!

Jules gaat naar school! Jules gaat naar school! Arthur Puesstraat 46a 1502 Lembeek tel 02 356 41 85 Dag kleine peuter en beste ouder(s) Ik ben Jules, de klaspop, ik vind het heel fijn in de peuterklas. Jij bent nu al groot en

Nadere informatie

Weekprogramma: Week 1; 18 mei t/m 22 mei 0 jaar De baby spelen met knuffels en ervaren hoe knuffels voelen

Weekprogramma: Week 1; 18 mei t/m 22 mei 0 jaar De baby spelen met knuffels en ervaren hoe knuffels voelen Knuffels! Weekprogramma: Week 1; 18 mei t/m 22 mei 0 jaar De baby spelen met knuffels en ervaren hoe knuffels voelen 1 jaar De kinderen laten hun knuffel zien en spelen met hun knuffel 2 jaar De kinderen

Nadere informatie

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen!

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! 1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! Ge zijt nooit in orde! Ge zijt altijd te laat! Ge zijt nooit

Nadere informatie

Marloes. een handdoek. 2.1 Met Ron naar school. naam: Kijk en vul in: groep: 1 De rat van Ron is nog wild. tam. Wie - wat waar

Marloes. een handdoek. 2.1 Met Ron naar school. naam: Kijk en vul in: groep: 1 De rat van Ron is nog wild. tam. Wie - wat waar 2.1 Met Ron naar school naam: Kijk en vul in: Wie - wat waar Op de schouder van Ron zit zijn rat. De rat heet Marloes. In zijn hand draagt Ron haar jong. Het jong heet Snuf. Op de grond staat de kooi van

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 4 De familie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 4 De familie Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 4 De familie 1 Woorden 1 de baby 2 de broer 3 de familie 4 de fles 5 de luier 6 de melk 7 de moeder 8 de oma 9 de opa 1 10 de vader 11 de zus 12 de hond 2 Schrijf de

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Lente. Lente. Zomer. Herfst. Winter

Lente. Lente. Zomer. Herfst. Winter Lente Winter Lente Zomer Herfst De zon schijnt, de lucht is blauw, de vogeltjes fluiten en het wordt een mooie dag! Beer Juf zingt: La, la, la, ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Zo vrolijk

Nadere informatie

Gedichtendag vijfde leerjaar

Gedichtendag vijfde leerjaar Kouwe biefstuk Kouwe biefstuk op m'n bord. De biefstuk is rauw en hard. Het hart is van schimmel. De biefstuk is rauw en hard. Lief zijn, dan mag je biefstuk eten met een goede vork. De vork is lief en

Nadere informatie

Linkerschoen. Œ Œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. & œ. œ Œ. & œ œ œ œ. & Œ Ó œ. œ Œ Œ œ. œœ Œ. œ. œ œœ Œ. œ œ œ. C œ. D m. Sint.

Linkerschoen. Œ Œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. & œ. œ Œ. & œ œ œ œ. & Œ Ó œ. œ Œ Œ œ. œœ Œ. œ. œ œœ Œ. œ œ œ. C œ. D m. Sint. november 2009 tekst: Marian van og muziek: Ton Kerkhof Linkerschoen Voorspel &4 4 Ó...... ouplet &... Kom, we poet -sen on - ze schoe-nen, want van-a - vond komt de. & Ó Sint.... Die graag he - le mooi

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

De wakkere wekker. Benodigdheden: - Een luid tikkende wekker

De wakkere wekker. Benodigdheden: - Een luid tikkende wekker Activiteiten voor drie- tot vierjarigen De dag wordt wakker! De wakkere wekker - Een luid tikkende wekker We luisteren naar het getik en het gerinkel van een oude wekker. De kinderen spelen een levensgrote

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

2 spelers in de poppenkast. (het kan gespeeld woorden door 1 persoon) Speler 1: Katrijn en de koningin Speler 2: Jan Klaassen

2 spelers in de poppenkast. (het kan gespeeld woorden door 1 persoon) Speler 1: Katrijn en de koningin Speler 2: Jan Klaassen Het schilderij voor de koningin door Nellie de Kok Samenvatting De koningin heeft gevraagd of Katrijn voor haar een schilderij wil maken. Katrijn wil dat wel graag, maar ze heeft geen idee wat ze op het

Nadere informatie

muziek en tekst: Marco Lenaerts

muziek en tekst: Marco Lenaerts DE LIEDJESTEKSTEN VAN 'RADIO SINTERKLAAS' EEN CD VAN THEATER RAT muziek en tekst: Marco Lenaerts PIETENSCHOOL Wil je een toffe job? Geef het zoeken maar niet op. Wil je werken voor de Sint? Was dat je

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Doelen van de lessen. Januari C.D. 4

Doelen van de lessen. Januari C.D. 4 Januari C.D. 4 Doelen van de lessen De kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken van illustraties. De kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden

Nadere informatie

Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto.

Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto. Schaapje Schaap en de Wolkjes Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto. De schaapjes hebben een mooie stal, met zacht stro om in te slapen. Kom, zegt Nina, we gaan slapen, ik ben moe. Maar

Nadere informatie

z w aai t n ooi t extra oefenen les 2 thema 4 1 Vul het woord in. 2 Schrijf het goede woord op. Een woord met aai of ooi.

z w aai t n ooi t extra oefenen les 2 thema 4 1 Vul het woord in. 2 Schrijf het goede woord op. Een woord met aai of ooi. les 2 spelling 7a, b 1 Vul het woord in. Kies uit: maait nooit mooi zwaait zaait kraai 1 Het is m5 weer. m oo i 2 Boer Siep m5 het gras. m aai t 3 Zijn buur z5 het graan. z aai t 4 Een k5 pikt het graan.

Nadere informatie

* Musical. Spelers: David

* Musical. Spelers: David David * Musical Musical over het leven van David: 1. David bij de schapen 2. David wordt tot koning gezalfd 3. David komt bij Saul aan het hof 4. David en Goliath 5. David op de vlucht voor Saul 6. David

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

joep is op jet Nicolle van den Hurk Zwijsen

joep is op jet Nicolle van den Hurk Zwijsen joep is op jet Nicolle van den Hurk Zwijsen 4 Zwijsen Nicolle van den Hurk joep is op jet Deze Leesleeuw is van: Leesleeuw 2010 2011 groep 3 leerjaar 1 Leesleeuwtitels schooljaar 2010 2011 1. in een boot

Nadere informatie

ABDIJKERK 4 DECEMBER 2011

ABDIJKERK 4 DECEMBER 2011 OPEN PODIUM ABDIJKERK 4 DECEMBER 2011 Sinterklaasliederen zingen met Gregor Bak Medewerkenden: Gregor Bak Zwarte Piet Alle stoute kinderen Alle lieve kinderen Alle stoute ouderen Alle lieve ouderen Zie

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Daar wordt aan de deur geklopt

Sinterklaasliedjes. Daar wordt aan de deur geklopt Sinterklaasliedjes Daar wordt aan de deur geklopt Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust mijn kind. Ik ben een goede

Nadere informatie

Copyright Beertje Anders

Copyright Beertje Anders Copyright Beertje Anders Beren hebben allerlei gevoelens. Kun jij zien hoe Beertje Anders zich nu voelt? Blij. Ik ben blij als ik jarig ben, als ik spelen mag met Beertje Bruin, als ik met de andere beren

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Kinderopvang De Palmboom Professionele kinderopvang in je eigen buurt! Programma

Kinderopvang De Palmboom Professionele kinderopvang in je eigen buurt! Programma Kinderopvang De Palmboom Professionele kinderopvang in je eigen buurt! Programma Week 15 Datum 7 tot en met 11 April 09.15 uur - Kring: Kern 0 1½ fruit eten. Fruit onder een doek verstoppen. Wat ligt er

Nadere informatie

Amaryllis Temmerman Met dank aan Aleidis De Bolle (kleuterjuf)

Amaryllis Temmerman Met dank aan Aleidis De Bolle (kleuterjuf) 1 Lesmap voor kleuters Liedjes en werkideeën rond de voorstelling Amaryllis Temmerman Met dank aan Aleidis De Bolle (kleuterjuf) 2 Prinsesje en de Beer Voor kleine prinsesjes en beertjes van 4 tot 8 jaar.

Nadere informatie

Illustraties omslag en binnenwerk Esther Leeuwrik Ontwerp omslag Geert de Koning Vormgeving binnenwerk Hans Boshuyer

Illustraties omslag en binnenwerk Esther Leeuwrik Ontwerp omslag Geert de Koning Vormgeving binnenwerk Hans Boshuyer Sofie in groep drie Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging

Nadere informatie

lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge

lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge Er staat een streepje onder een letter van het woord. Wat voor soort letter is dit?...

Nadere informatie

1 Actief in de natuur. Bodemgespuis en kriebeldiertjes

1 Actief in de natuur. Bodemgespuis en kriebeldiertjes Bodemgespuis en kriebeldiertjes Overal vind je kriebeldiertjes, als je maar goed kijkt. Zullen we eens samen gaan kijken of er hier ook diertjes zijn? Als je een diertje gevonden hebt, mag je roepen. Dan

Nadere informatie

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Mama Een roos is roze viooltjes zijn blauw maar het allerliefst Hou ik van jou mama. Joshua De beste

Nadere informatie

Carnaval Mieke is al heel vroeg wakker want vandaag vieren ze op school carnaval. Ze heeft heel lang nagedacht over hoe ze verkleed zal gaan. Eerst wilde ze als danseresje. Daarna dacht ze dat een prinsesje

Nadere informatie

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op Sint ruimt op Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8) Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes. 18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is. Sinterklaas

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 7 Delen maakt blij Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 7 blz. 1 Als je niet wilt delen krijg je ruzie.

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie