Nieuw houvast. Voorstel voor een paasviering. Trefwoord, 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw houvast. Voorstel voor een paasviering. Trefwoord, 2014"

Transcriptie

1 Nieuw houvast Voorstel voor een paasviering Trefwoord, 2014 paasviering 2014

2 Inhoud Verantwoording olofon...2 Verantwoording...2 pbouw van de paasviering...3 Start paasviering...4 Bladmuziek...9 Om te ontdekken dat het geloof in Jezus houvast biedt, moeten de mensen om hem heen eerst veel loslaten. Jezus leerlingen bivoorbeeld verlaten letterlik huis en haard en geven hun vertrouwde omgeving en werk als visser op voor een ongewisse toekomst. ls ze later hierop terugblikken, beschriven ze de ervaring dat ze met Jezus tidens een stormachtige nacht in een wankel boote over een meer varen. Ze zien op tegen wat hun aan de onbekende overkant te wachten staat. En dan blikt dat een enkel woord van Jezus, die volkomen afwezig ligt te slapen, niet alleen de storm en de golven maar ook henzelf kan kalmeren. ls Pasen dichterbi komt, blikt dat de leerlingen Jezus niet meer kunnen vasthouden. Ze durven hem niet meer te volgen als hi wordt gearresteerd. En als Jezus sterft aan het kruis, moeten ze hem volledig loslaten. Totdat ze met Pasen ervaren dat het geloof in Jezus hun op een nieuwe manier houvast biedt in het leven. In zin geest zetten ze zich in voor een betere en liefdevolle wereld. olofon paasviering 2014 Vasthouden en loslaten komt in ieder mensenleven voor. Soms is het goed om e niet meer vast te klampen aan het oude en gewone, zodat e openstaat voor een wereld die nieuw en anders kan worden. Maar soms worden we gedwongen om iets wat vertrouwd is los te laten. We verliezen een dierbaar persoon in ons leven. Een knuffel raakt kwit of een geliefd klasgenoote verhuist. En dan is het belangrik om te kunnen en durven geloven dat e weer een nieuw houvast zult vinden. eze ervaringen worden ook beschreven in het prentenboek uuk en Prachtvogel dat voor de onderbouw is geschreven en een belangrike rol speelt in deze paasviering. Trefwoord, periodiek verschinend materiaal voor levensbeschouwelike vorming in de basisschool. Trefwoord is een uitgave van Kwintessens. Proectgroep: erard van mstel, Liesbeth van t Hof, Nelleke Kraaikamp, er Luttels, erard van Midden en Lynette de Ruiter. Teksten viering: erard van Midden Redactie en administratie: Kwintessens Postbus Hoevelaken telefoon: telefax: internet: opyright Kwintessens, 2014: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wize ook, zonder voorafgaande schriftelike toestemming van de uitgever. Nieuw prentenboek uuk en Prachtvogel Er is speciaal bi het Trefwoordthema voor Pasen een prentenboek gemaakt. uuk woont alleen in een huis. Om zin tuin staat een hoge schutting, met twee kikgaates. Soms gluurt hi door die gaates. an ziet hi zin buurvrouw Bollemina die hem uitnodigt voor een feest. Maar uuk wil niet mee, hi durft niet. Hi gaat ook niet mee met zin buurman Reiziger. uuk blift liever thuis. aar voelt hi zich veilig. Vroeger ging hi wel op reis. Toen was hi muzikant en speelde feestmuziek op alle pleinen. Maar waarom nu niet meer? Op een dag landt er een prachtige vogel in zin tuin. Zin muziek trekt hem mee uuk en Prachtvogel is los te bestellen: Liedes e liedes die in de weken voor Pasen gezongen zin en in de handleidingen staan, komen bina allemaal terug in dit voorstel. U kunt die met behulp van de Trefwoordcd (ingezongen of soundmixversie) zingen. Of laten ondersteunen door een eigen begeleidingsgroep. Het is aan scholen, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alleen voor intern gebruik gedeelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen. paasviering !

3 Opbouw van de paasviering it voorstel voor de paasviering is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool en als volgt opgebouwd: eel 1: rie verhalen In dit eerste deel van de paasviering staan drie verhalen centraal: a) Het verhaal van uuk (de hoofdpersoon uit het prentenboek) b) Het verhaal van Petrus c) Het verhaal van vluchtelingenkinderen In alle drie de verhalen speelt het thema loslaten en (opnieuw) houvast moeten zoeken een belangrike rol. eze drie verhalen worden geïntroduceerd door een verteller die de viering, na het openingslied, inhoudelik leidt. entraal daarbi is een paastak die in het begin nog kaal is. ad a: Het verhaal van uuk e kinderen kiken naar de illustraties uit het prentenboek die geproecteerd worden. e benodigde beelden hiervoor vindt u op de Trefwoorddvd. U kunt de teksten uit het prentenboek zelf gebruiken om het verhaal te vertellen, maar die maken de viering wel wat lang. aarom staan er in dit voorstel ook ingekorte teksten. Het is ook mogelik om de kinderen zelf het verhaal te laten vertellen bi de illustraties. In het verhaal klinkt een gedichte over uuk en het wordt afgesloten met een kort lied. ad b: Het verhaal van Petrus Petrus vertelt in een monoloog, ondersteund door muziek, hoe hi Jezus niet heeft kunnen vasthouden. Het lied over zin verloochening klinkt en ook nog een lied dat zingt over donkere momenten in het leven. Benodigdheden Kale tak in een stevige vaas/emmer/fles. Proecties prentenboek uuk en Prachtvogel (+ apparatuur om die te kunnen proecteren) root slot Ballonnen Tablet of ipad Houvastlinten in de kleuren van de muziekslierten van Prachtvogel (zie het prentenboek uuk en Prachtvogel ). an elk lint hangen getekende voorbeelden van waar kinderen houvast aan hebben. Houvastlinten voor asielzoekerskinderen met daaraan vriendschapshouvastbandes voor vluchtelingenkinderen (zie voor tips ook de handleiding van midden en bovenbouw). Houvastlinten met daaraan symbolen van brooddeeg (zie voor tips ook de handleiding van midden en bovenbouw). Rollen Verteller Kinderen van onderbouw die het verse uuk houdt alles vast opzeggen: de helft speelt uuk; de andere helft speelt Bollemina Petrus Twee meises (in lied Ik ken hem niet! ) Vriend/vriendin van Babak Kinderen die houvastlinten uuk in de paastak hangen Kinderen die houvastlinten asielzoekerskinderen in de paastak hangen Kinderen die houvastlinten met herinneringen aan Jezus in de paastak hangen ad c: Het verhaal van vluchtelingenkinderen Babak is met zin gezin uit Irak gevlucht en heeft nu de status van asielzoeker. Hi heeft veel moeten loslaten. at horen we in een mailte dat een vriend(in) van hem voorleest. eel 1 van de viering sluiten we af met het zingen van een lied over zoeken naar houvast. eel 2: Kale tak versieren e kinderen versieren de kale paastak met houvastslingers en herinneringen aan Jezus. e drie verhalen uit deel 1 komen kort terug. Kinderen vertellen waarom ze de slingers en de herinneringen in de paastak hangen. Bi het verhaal over uuk zingen ze een lied en de viering wordt met twee verschillende paasliederen afgesloten. paasviering !

4 Start paasviering Zing het volgende openingslied. HHet lied van Prachtvogel (bladmuziek: pagina 9; cd1: track 33 en 34; cd2: track 21 en 22) Lachende bloemen. ansende bomen. Zingende zeeën. Het kán in dromen Lachende bloemen. ansende bomen. Zingende zeeën. Het kán in dromen Zing dit lied van mi. Van vri en bli. Het maakt e los van verdriet en pin. Het tilt e op, voor even weg, naar een wereld waar alles goed zal zin. Spannende reizen. Vrolike stemmen. Kleur en ballonnen. ooi los die remmen. Spannende reizen. Vrolike stemmen. Kleur en ballonnen. ooi los die remmen. Zing dit lied van mi. Van vri en bli. Het maakt e los van verdriet en pin. Het tilt e op, voor even weg, naar een wereld waar alles goed zal zin. Welkom Verteller: (wist naar de paastak die op het toneel staat) Zien ullie die tak? Wat is hi kaal, hè. lsof het nog winter is en alles dood likt. Maar in de tak zit leven, ook al zie e dat niet. Leven dat opeens naar buiten komt. Kleine, groene blaades die zeggen: Kik, het is vooraar! Het is afgelopen met de kou en dat doodse leven. En in de lente vieren we ook Pasen. Het feest van het nieuwe leven. aarom gaan wi deze paastak alvast volhangen. Met herinneringen aan verhalen die ullie pas gehoord hebben. Zoals het verhaal over uuk en Prachtvogel, hoe moeilik hi het vond om Prachtvogel los te laten. Herinneringen aan Petrus en hoe moeilik hi het vond om Jezus los te laten. En herinneringen van kinderen ver weg en dichtbi ook ullie herinneringen over moéten loslaten en hoe e dan toch houvast kunt vinden. Maar eerst gaan we nog een keer naar de verhalen luisteren en kiken. eel 1: rie verhalen 1a. Het verhaal van uuk Laat de tekeningen uit het prentenboek uuk en Prachtvogel zien door die groot te proecteren (zie de dvd/trefwoord igitaal: extra). U kunt ervoor kiezen om het verhaal erbi door kinderen uit de onderbouw te laten vertellen, maar u kunt ook de volgende teksten gebruiken. 1. Kik, daar heb e uuk. Hi maait het gras. Om zin tuin staat een hoge schutting. an komt Bollemina, de buurvrouw, langs. Ze gaat naar een feeste en vraagt of uuk mee wil. Maar uuk schudt van nee. Hi houdt niet van feestes. Niet meer. 2. Elke dag maait uuk het gras. En elke dag stoft hi zin huis. Ook de fotolistes met foto s van vrolike mensen. En met uuk en zin zilveren fluit, terwil de kinderen om hem heen dansen. e fluit die uuk kon laten zingen. Maar nu zit die fluit in een koffer. Met daaraan twee sloten. 3. an komt Reiziger langs. Ook hi vraagt of uuk met hem meegaat. ewoon, naar ergens. Maar uuk durft niet. Niet meer. 4. Vroeger wel. Toen reisde uuk overal naartoe. En altid had hi de zilveren fluit bi zich. e mensen klapten voor hem. Wat een feest! Maar op een dag lukte het niet meer. e mensen riepen boeh en liepen boos weg. Weg feest. En uuk? ie ging naar huis en maakte zeven sloten op zin poort. EEuuk houdt alles vast (Laat nu door kinderen van de onderbouw het volgende verse opzeggen. oe dat eventueel in twee groepen. roep 1 is uuk (een paar kinderen met bivoorbeeld een groot slot in hun handen): zi zeggen de teksten van uuk op. roep 2 is Bollemina (een paar kinderen met bivoorbeeld een ballon in hun handen): zi zeggen de teksten van Bollemina op.) uuk Ik ga min huis niet uit, zegt uuk, ik houd het stevig vast. Ik laat min spullen nooit meer los, min fluit, min stoel, min kast. Ik wil hier nooit meer weg, nee nooit! oe sloten op de deuren. Ik sluit me op. Laat mi met rust en stop met al dat zeuren Bollemina uuk, laat los. uuk, e moet gaan. uuk, kom nu snel naar buiten. Komt er een dag dat e op zal staan en weer vrolik zal gaan fluiten? uuk Ik ga min tuin niet uit, zegt uuk, ik blif binnen het hek. Ik houd de maaier stevig vast. Want dit, dit is min plek! paasviering !

5 e hoge schutting vind ik fin. k Hou alles in de gaten. Ik sluit me op. Laat mi met rust en stop met al dat praten Bollemina uuk, laat los. uuk, e moet gaan. uuk, kom nu snel naar buiten. Komt er een dag dat e op zal staan en weer vrolik zal gaan fluiten? uuk Nee, daar kun e naar fluiten! Ik kom nooit meer buiten! (vervolg tekst bi proecties) 5. Opeens hoort uuk een vogel zingen. Wat zingt die een mooi lied! Het geluid komt dichterbi. uuk kikt door het gat in de schutting, maar ziet niks. aarom klimt hi op de vuilnisbak. En dan ziet hi in de verte de vogel. 6. Even later landt de vogel precies in zin tuin. e vogel begint te zingen en uuk luistert met zin ogen dicht. Het is net alsof hi weer mensen ziet dansen. Hi hoort ze weer klappen op de maat van de muziek. 7. ie avond komen Reiziger en Bollemina weer langs de schutting van uuk. uuk wil hun zin vogel laten zien en horen. Snel haalt hi de sloten van de poort. Ook Reiziger en Bollemina vinden het een mooie vogel. Maar hi maakt geen geluid. uuk zegt dat Prachtvogel morgen weer zal zingen. 8. e volgende dag ziet uuk veertes liggen op het gras. Prachtvogel zit angstig in de kooi. Hi zingt niet. Ook niet als uuk boos wordt. e snavel van Prachtvogel zit op slot. Net als de sloten op de fluitkoffer van uuk. 9. uuk rent naar binnen en komt terug met zin zilveren fluit. Hi begint het lied van Prachtvogel te fluiten. an stopt hi. Hi weet niet meer hoe het lied verdergaat. 10. Bollemina en Reiziger zin bli. Ze horen uuk weer spelen. Maar Prachtvogel houdt nog steeds zin snavel. Ze zeggen dat uuk Prachtvogel moet loslaten. Speel zin lied, maar laat hem gaan. ls uuk de sloten van de kooi losmaakt, vliegt Prachtvogel weg. 11. uuk kikt Prachtvogel lang na. Hi is bli voor Prachtvogel, maar nu weet hi nooit meer hoe zin mooiste lied klonk. En dan? an hoort hoort uuk opeens muziek. Heel dichtbi. Boemboem. Zin hart gaat sneller kloppen. Boemboemboem. uuk rent de poort uit. Hi ziet Prachtvogel niet, maar hoort toch zin mooiste lied. uuk staat plotseling stil. Hi zet de fluit aan zin mond en speelt. e muziek wordt een nieuw lied. Het mooiste lied van Prachtvogel én uuk. Hi loopt terug naar zin huis. 12. Het is feest in de tuin van uuk. uuk fluit en Bollemina danst. Samen met Reiziger walst ze door de tuin. Vanaf die dag fluit uuk weer. Op zin eigen prachtwis. HVolg e droom (bladmuziek: pagina 10; cd2: track 23) Laat e meevoeren met de stroom. Het leven is goed, dus volg e droom. Maar hou e het vast, dan wordt het een last. Yodelehie, yodeloho, yodelehie, yodelooooo 1b. Het verhaal van Petrus (Petrus komt op om zin verhaal te vertellen. Houd dit sober. Op de achtergrond van zin monoloog klinkt de muziek van track 32 cd2.) Petrus: Het was de verdrietigste dag van min leven. ls ik eraan terugdenk moet ik nog altid huilen. Waar ik het over heb? Over de dag dat ik Jezus niet langer kon vasthouden. Ik heb hem in de steek gelaten. Losgelaten. Zo voelt dat. at begon al toen ik, samen met zin andere leerlingen, met Jezus op de Olifberg zat. We zaten daar verstopt tussen de bomen. Het was donker. Jezus wilde alleen zin, en vroeg aan ons: Ik heb het moeilik. aarom ga ik met od, min vader, praten. Blif alseblieft wakker. Maar we vielen in slaap. Jezus moest ons wakker maken. aarna ging het snel. Judas kwam. Met een heleboel Romeinse soldaten. Ze namen Jezus mee. Sommige van ons vluchtten weg. Ik probeerde Jezus te volgen. Terug Jeruzalem in. Waar Jezus ondervraagd werd door de hogepriester. oed zo, dacht ik nog, goed zo, Petrus, i blift zo dicht mogelik bi Jezus. Maar toen werd ik herkend op dat pleinte daar buiten, bi het vuur. (Zing nu het lied Ik ken hem niet! Speel het uit door na elkaar voor couplet 1 en 2 twee meises te laten opkomen die de aangegeven solo s zingen; voor couplet 3 kan er een groepe mensen opkomen. Petrus zingt solo in het refrein. lle andere kinderen zingen de vertellende teksten.) HIk ken hem niet! (bladmuziek: pagina 11; cd2: track 24 en 25) lle kinderen: Petrus wilde Jezus volgen en een meise sprak hem aan: Meise 1: Hé, i hoort toch ook bi Jezus? Ji bent met hem meegegaan! lle kinderen: Petrus zei tot zin verdriet: Petrus: Nee, ik ken hem niet! lle kinderen: Ook een ander meise zag hem: Meise 2: Jullie horen bi elkaar! k Weet het zeker! Ja, i bent het! Waarom doe e nou zo raar? lle kinderen: Petrus zei tot zin verdriet: paasviering !

6 Petrus: Nee, ik ken hem niet! lle kinderen: Maar de and re mensen riepen: roepe mensen: Klets maar niet. Je hoort bi hem! Ji bent één van Jezus vrienden. Ji verraadt e door e stem. lle kinderen: Petrus zei tot zin verdriet: Petrus: Nee, ik ken hem niet! En toen kraaide er een haan. Petrus huilde. Petrus huilde. Hi is weggegaan. Nee, ik ken hem niet! lle kinderen: Maar een ander meise zei toen: Meise 2: Jullie horen bi elkaar! k Weet het zeker! Ja, i bent het! Waarom doe e nou zo raar? lle kinderen: Ook de and re mensen zeiden: roepe mensen: Klets maar niet. Je hoort bi hem! Ji bent één van Jezus vrienden. Ji verraadt e door e stem. lle kinderen: En toen kraaide er een haan. Petrus huilde. Petrus huilde. Hi is weggegaan. (Na dit lied gaat iedereen en ook Petrus af. e verteller vervolgt het verhaal.) Verteller: Petrus was bang. Hi kon Jezus niet langer vasthouden. Net als de andere leerlingen. e volgende dag gaat Jezus dood. Hi sterft aan het kruis. Het wordt donker. Hod, soms is het donker (bladmuziek: pagina 12; cd2: track 30 en 31) od, soms is het donker, we voelen ons alleen. Het water van de zee spoelt angstig om ons heen. od, u ziet ons zitten, u haalt ons uit de nacht. We voelen vaste bodem. Het licht straalt onverwacht. 1c. Het verhaal van vluchtelingenkinderen (Er komt nu een kind op met een tablet of ipad. it kind leest een bericht voor dat het heeft gekregen van een asielzoekerskind.) Hoi, ik heb een berichte gekregen. Van Babak. Hi heeft een bizonder verhaal naar me g d. Babak is met zin familie gevlucht uit Iran. Naar Nederland. Hi wacht al een paar aar op een verblifsvergunning. ls iemand weet hoe het is om los te laten, dan is het Babak wel. elukkig zin er ook mensen die hem houvast geven. En daarover heeft hi me g d. Luister maar: it weekend ben ik naar het Zuiderzeemuseum geweest. Samen met min vader, moeder en broerte Sanak. Ook Jan en Heleen die ons vaak helpen en leuke dingen met ons doen waren erbi. Opeens zei Jan: We gaan een tochte met de boot maken! Ik schrok. Ik greep min moeder vast en zei: Ik ga niet! Ik ben bang. Bang dat ik overboord sla en net als min vriende ban verdrink. Ja, ban was min grote vriend. Hi wilde ook vluchten uit Iran. Maar de boot waarop hi zat, sloeg om en zonk. Jan heeft toen met me gepraat. Heel rustig. Toen ben ik toch in de boot gestapt in het Zuiderzeemuseum. Eerst durfde ik de reling niet los te laten. Maar later wel. it wilde ik graag kwit. e groeten van Babak! HOp zoek naar houvast (bladmuziek: pagina 13; cd2: track 19 en 20) ls e struikelt, als e wankelt, als e in het donker tast, dan probeer e steun te vinden aan iets stevigs, een houvast. En dan vind e soms een hand van een mens die stevig staat. ie ou uit de modder trekt en e steunt met raad en daad. ls e struikelt, als e wankelt, als e naar beneden glidt, pak e alles waar e bi kunt, want e zoekt naar zekerheid. Maar de strohalm biedt geen steun en het touw blikt los te zin. En dan val e soms nog meer, want e houvast blikt maar schin. ls e struikelt, als e wankelt, als e bang bent of alleen, dan probeer e troost te vinden bi de mensen om e heen. En dan voel e soms een kracht od mag weten waar vandaan als een windvlaag in e rug, als een steun om door te gaan. Zitten of opstaan? onker of licht? Vluchten of op weg gaan? Ik? Ik wil de zon op min gezicht. paasviering !

7 eel 2: e paastak Verteller: We hebben drie verhalen gehoord net. Over uuk, Petrus en Babak. Maar wat willen we ons van die verhalen bliven herinneren? Wat is zo de moeite waard dat we dat in de paastak willen hangen? Wat is zo goed dat we willen dat het voortleeft? Wat is zo mooi dat we willen dat iedereen het mag zien? Waar word e zo vrolik van dat e denkt: it hoort echt bi Pasen. Kom, laten we gauw die kale tak gaan versieren. 2a. Houvastlinten voor uuk (Nu komen er kinderen op met houvastlinten in de kleuren van de muziekslierten van Prachtvogel; zie het prentenboek uuk en Prachtvogel. Laat een paar kinderen vertellen wat ze aan dit lint hebben gehangen en waarom hun dit houvast geeft. Telkens als een kind een lint in de paastak hangt zegt het: Ik hang dit houvastlint in de boom, omdat ) U kunt dit laten ondersteunen met de instrumentale muziek van track 33, cd2. Verteller: Kik eens hoe mooi en feestelik de paastak wordt. Zo kunnen we ons ook onze eigen verhalen over houvast bliven herinneren. Samen met het verhaal van uuk die nieuw houvast heeft aan het lied van Prachtvogel. HHet lied van Prachtvogel (bladmuziek: pagina 9; cd1: track 33 en 34; cd2: track 21 en 22) Lachende bloemen. ansende bomen. Zingende zeeën. Het kán in dromen Lachende bloemen. ansende bomen. Zingende zeeën. Het kán in dromen Zing dit lied van mi. Van vri en bli. Het maakt e los van verdriet en pin. Het tilt e op, voor even weg, naar een wereld waar alles goed zal zin. Spannende reizen. Vrolike stemmen. Kleur en ballonnen. ooi los die remmen. Spannende reizen. Vrolike stemmen. Kleur en ballonnen. ooi los die remmen. Zing dit lied van mi. Van vri en bli. Het maakt e los van verdriet en pin. Het tilt e op, voor even weg, naar een wereld waar alles goed zal zin. 2b. Houvastlinten voor asielzoekerskinderen (Nu komen er kinderen op met de houvastlinten waaraan de vriendschapshouvastbandes voor asielzoekerskinderen zin vastgemaakt. Laat een van de kinderen vertellen wat de kracht van een vriendschapsbande kan zin. ls dit kind (en daarna de andere kinderen) zin lint in de paastak hangt zegt het: Ik hang dit houvastlint met het vriendschapshouvastbande in de boom omdat Laat dit eventueel weer ondersteunen met de instrumentale muziek van track 33, cd2. Verteller: e tak is niet meer kaal dankzi al die mooie verhalen. Maar het wordt pas echt een paastak als we er ook een herinnering in hangen aan het verhaal over Jezus. 2c. Herinneringen aan Jezus (Nu komen er kinderen op met de houvastlinten waaraan de symbolen van brooddeeg hangen. Laat de kinderen over die symbolen en hun betekenis vertellen. ls er een lint aan een tak gehangen wordt, zegt dit kind: Ik hang dit houvastlint met een symbool in de boom. it symbool betekent Laat dit eventueel weer ondersteunen met de instrumentale muziek van track 33, cd2. Verteller: e kale tak is een paastak geworden. Van dood naar leven. Van donker naar licht. Van oede Vridag naar de paasmorgen toen Jezus is opgestaan. HTwee vrouwen op de paasmorgen (bladmuziek: pagina 14; cd1: track 35 en 36, cd2: 28 en 29) Stralend licht na een donkere nacht. it was het laatste dat ze hadden verwacht: e steen weggerold. Jezus is er niet. Een engel bi het lege graf. een tid meer voor verdriet. oed nieuws! oed nieuws! Het paasnieuws kan niet wachten. Vertel aan wie maar horen wil dat hi is opgestaan. paasviering !

8 oed nieuws! oed nieuws! Na donkere nachten kan nu de zon van Pasen weer schinen gaan. Stralend licht in hun hart en hun hoofd. Is er wel iemand die de vrouwen gelooft? e steen weggerold. Jezus is er niet. Een engel bi het lege graf. een tid meer voor verdriet. oed nieuws! oed nieuws! Het paasnieuws kan niet wachten. Vertel aan wie maar horen wil dat hi is opgestaan. oed nieuws! oed nieuws! Na donkere nachten kan nu de zon van Pasen weer schinen gaan. Kan nu de zon van Pasen weer schinen gaan. Kan nu de zon van Pasen weer schinen gaan. Verteller: e winter is voorbi. Het wordt weer warmer. Het donker is voorbi. Het wordt weer licht. Het verdriet kan voorbigaan. Het is feest. Paasfeest. En dat mag iedereen horen. HSlotlied: Het is Pasen (bladmuziek: pagina 15; cd2: track 26 en 27) Refrein: Het is Pasen, laat het horen, het is Pasen, het is feest. Na het donker van de dood, nu het zonlicht van het leven. Kik, de lente is geboren en de winter is geweest. Met Pasen wordt iets nieuws aan ons gegeven. 1. Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht. e lente is voller van geur. e mensen vertellen een hoopvol verhaal. Het leven bloeit op en krigt kleur. Refrein 2. Pasen, de wind is een steun in de rug. e merel zingt vrolik een lied. e mensen staan op, gaan op weg naar het licht; en Pasen verzacht hun verdriet. Refrein paasviering !

9 Bladmuziek Het lied van Prachtvogel Het (cd1: lied track 33 van en 34; cd2: Prachtvogel track 21 en 22) ouplet & 4 4 & La chen de bloe men. ansen de bo men. Zin gen de zee ën. Het kán in dro men Span nen de rei zen. Vro li ke stem men. Kleur en bal lon nen. Laat los die rem men. Koor: Solo: tekst: erard van Midden muziek: erard van mstel La chen de bloe men. ansen de bo men. Zin gen de zee ën. Het kán in dro men Span nen de rei zen. Vro li ke stem men. Kleur en bal lon nen. Laat los die rem men. Refrein /f & Zing dit lied van mi. van J /e vri en bli. Het m 7 maakt e los van ver driet en pin. Het /f & J tilt e op, voor E 7 m m/g e ven weg, naar een we reld waar al les /e m7 7 goed zal zin. paasviering !

10 Bladmuziek Volg e droom Volg (cd2: track e droom 23) tekst en muziek: John ruter & # # Laat e mee voe ren met de stroom. Het le ven is w. w goed, & # # dus volg e w droom. Maar hou e 't vast Ó dan wordt 't een last. Ó Ó. Jo de & # #.... w Ó lee, o delee, o de lee ie oe. paasviering !

11 Bladmuziek Ik ken hem niet! Ik (cd2: ken track hem 24 en 25) niet! m & b c m/b b tekst: erard van Midden muziek: erard van mstel Pe Ook Maar trus wil een an de an de der d're Je meis men zus e sen vol zag rie gen hem: pen: en 'Jul 'Klets een lie maar meis ho niet. e sprak hem ren Je bi hoort el bi aan: kaar! hem! m & b 'Hé, 'k Weet Ji i het bent hoort ze één toch ker! van ook Ja, Je bi i zus' Je bent vrien 1. b B m zus? het! den. & b. Pe trus zei tot zin ver driet: 7 Ji Waar Ji bent om ver met doe raadt hem e e mee nou door 2. b B ge zo e 'Nee, ik ken hem niet!' gaan!' raar?' stem.' & b B b 'Nee, ik ken hem niet!' En toen b B /a kraai de er een haan. Petrus B b Ó /a m7 & b m Ó m/b b /c 7 huil de. Pe trus huil de. Hi is weg ge. gaan. paasviering !

12 Bladmuziek od, soms is het donker od, (cd2: track soms 30 en 31) is het donker e zon op min gezicht Eb & bb b 4 od, soms is het m don ker, we voe len ons al. tekst: erard van Midden muziek: erard van mstel m leen. Het b & bb b. Eb /g m5 wa ter van de zee spoelt ang stig om ons. heen. Eb & bb b m. m od, u ziet ons zit ten, u haalt ons uit de nacht. We b & bb b. J Eb /g m7 b /B b voe len vas te bo dem. Het licht straalt on ver Eb. wacht. /b /c m & bb b Zit ten of op staan? on ker of licht? /d Eb. b & bb b. m7 m m7 Vluch ten of op weg gaan? Ik? Ik wil de zon op min ge Eb. zicht. paasviering !

13 Bladmuziek Op zoek naar houvast Op (cd2: zoek track 19 en naar 20) houvast tekst: reet Brokerhofvan der Waa muziek: erard van mstel & b ls ls ls e e e # strui strui strui /e # m 7 kelt, kelt, als als e e wan wan kelt, kelt, als als e e in naar het be don ne ker den kelt, als e wan kelt, als e bang bent of al & b tast, glidt, leen, dan pak dan pro e pro m7 # beer e steun te vin al les waar e bi beer e troost te vin # den kunt, den m aan want bi iets e de & b ste zoekt men vigs, een hou vast. En dan vind naar ze ker heid. Maar de stro sen om e heen. En dan voel & b & b hand steun kracht uit val wind de e vlaag mod soms in der nog e van en od een het mag m7 mens touw we die blikt ste los vig te ten waar van trekt meer, rug, m7 en want als e e een m 7 m e halm e soms biedt soms staat. zin. daan /e een geen een ie En als m7 /c 7 Ó steunt hou steun met vast om raad blikt door en maar te daad. schin. gaan. ou dan een paasviering !

14 Bladmuziek Twee vrouwen op de paasmorgen Twee (cd1: track vrouwen 35 36, cd2: 28 en op 29) de paasmorgen & # # 4 4 /d tekst: erard van Midden muziek: erard van mstel Stra Stra lend licht na een don ke lend licht in hun hart en re hun nacht. hoofd. & # # & # # it Is was er het wel laat ie ste dat ze had den ver mand die de vrou wen ge wacht: looft? # B m/f # steen steen weg weg ge rold. Je ge rold. Je & # # en en /f # B m/f # zus zus gel bi het le ge graf. een tid meer voor ver gel bi het le ge graf. een tid meer voor ver & # # J nieuws! oed nieuws! Het E m is is er er niet. niet. e e Een Een driet. driet. oed paas nieuws kan niet wach ten. Ver & # # B m tel aan wie maar ho ren wil dat hi is op ge staan. oed J nieuws! oed nieuws! Na & # # 6 don ke re nach ten kan nu de zon van Pa sen weer 1. & # #. schi sus4 2. sus4 nen gaan. schi nen gaan, kan nu de zon van Pa sen weer 6 E m E m sus4 & # # 6 E m7 /a sus4 schi nen gaan, kan nu de zon van Pa sen weer schi nen w gaan.. paasviering !

15 Bladmuziek Het is Pasen Het (cd2: is track Pasen 26 27) Refrein & b 4. Het is Pa sen, laat het ho ren, het is Pa sen, het is feest. tekst: erard van Midden muziek: erard van mstel Na het /b & b / /c # m don ker van de dood, nu het zon licht van het le ven. m7 Kik, de & b /a /c m7 /a 6 /c m7 len te is ge bo ren en de win ter is geweest. Met m /a & b 6 B b /c /a m7 Pa sen wordt iets nieuws aan ons ge ge ven. ouplet & b Pa Pa sen, de zon gee weer warmte en kracht. e len te is vol sen, de wind is een steun in de rug. e me rel zingt vro & b 7 e e m men men /c sen ver tel len een hoop vol ver sen staan op, gaan op weg naar het & b. le ven bloeit op en krigt kleur. Pa sen ver zacht hun ver driet. Eb sus4 Het Het is Pais Pa /c # ler lik m van een geur. lied. haal. licht; Het en paasviering !

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

de sterren pluk machine Gerdien Jansen, Barend van der Pol & Carien Franken

de sterren pluk machine Gerdien Jansen, Barend van der Pol & Carien Franken de sterren pluk machine Gerdien Jansen, Barend van der Pol & Carien Franken overal Landkaart hier daar nergens de sterren pluk machine voor: alle mooie, kleine en grote mensen op de wereld. Gerdien Jansen,

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Gedachte-Kracht. Wie had dat gedacht? Ik heb gedachte-kracht! voor als je nieuwsgierig bent naar wat je gedachten voor je kunnen doen

Gedachte-Kracht. Wie had dat gedacht? Ik heb gedachte-kracht! voor als je nieuwsgierig bent naar wat je gedachten voor je kunnen doen Gedachte-Kracht voor als je nieuwsgierig bent naar wat je gedachten voor je kunnen doen Wie had dat gedacht? Ik heb gedachte-kracht! geschreven door Nicole Hage tekeningen van Ilse van der Vliet Gedachte-Kracht

Nadere informatie

In Betlehem moet je zijn!

In Betlehem moet je zijn! Muzikaal kerstverhaal door Annette Doggen In Betlehem moet je zijn! 1 Inhoud Er komen veel toeristen in Betlehem. Op de markt ontmoeten ze elkaar en de inwoners van de stad. Ze ontdekken dat er in de geschiedenis

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Overzicht week 12. maandag 15 maart. dinsdag 16 maart. woensdag 17 maart. donderdag 18 maart. vrijdag 19 maart. Thema: Door het water

Overzicht week 12. maandag 15 maart. dinsdag 16 maart. woensdag 17 maart. donderdag 18 maart. vrijdag 19 maart. Thema: Door het water Overzicht week 12 Thema: Door het water De kleurenplaat: De walvis Deze week: Begin lente (21 maart) dag en scheurplaat dagopening verhaal extra maandag 15 maart Hier moet iets gebeuren... Kleurenposter:

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

Eva Keeris, wetenschepper, 2012; vrij te kopiëren en delen voor privégebruik, geen commerciële doeleinden! Meer weten: kijk op

Eva Keeris, wetenschepper, 2012; vrij te kopiëren en delen voor privégebruik, geen commerciële doeleinden! Meer weten: kijk op Eva Keeris, wetenschepper, 2012; vrij te kopiëren en delen voor privégebruik, geen commerciële doeleinden! Meer weten: kijk op www.leefjesprankel.nl/meer Hoofdstuk 1: Inleiding Sprankel Manuscript niet

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Vertrouwen in adoptie, hechten en loslaten

Vertrouwen in adoptie, hechten en loslaten www.metropolisfilm.com/adoption/ brochure Vertrouwen in adoptie, hechten en loslaten Voorwoord In de video 'Zie je mij?' (1994) wordt in beeld gebracht welke problemen zich voor kunnen doen in de hechting

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding Kleur e muziek! Lesideeën en kleurenpartituren voor kinderen en personen met een handicap Index: 3. oorwoord 4. Handleiding 6. Beginlied 7. De vakantie is voorbi 8. Dag appel dag peer 10. Ik ben een piraat

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Windekind Wistik Robinetta Pluizer dokter Cijfer

Windekind Wistik Robinetta Pluizer dokter Cijfer De hoofdpersonen Johannes is de hoofdpersoon in dit boek. Hij is het kind dat stap voor stap volwassen wordt. Elke stap, elke periode, beleeft Johannes een avontuur met een figuur uit een sprookje. Hieronder

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Mijn vader zit in de gevangenis

Mijn vader zit in de gevangenis Mijn vader zit in de gevangenis een boekje over hoe kinderen CAW t Verschil biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en daarop reageren kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk

Nadere informatie

Het pad langs de eiken

Het pad langs de eiken Het pad langs de eiken Elke keer weer werd hij er naar toe getrokken. Het pad langs de oude eiken leek steeds te wenken en soms dacht hij dat hij iets hoorde Telkens als Hylko een stukje verder liep over

Nadere informatie

Eline herinnert zich dat ze heel graag bij hem was. Ze was nog klein toen hij doodging. Hij stierf van verdriet over zijn mislukte leven.

Eline herinnert zich dat ze heel graag bij hem was. Ze was nog klein toen hij doodging. Hij stierf van verdriet over zijn mislukte leven. 1 Eline Wie is Eline Vere? Eline is een jonge vrouw. Zij woont in het deftige Den Haag van eind 19 e eeuw. Eline lijkt op haar vader: slank, donker haar en een bleke huid. Ze is net zo n dromer als hij

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Teksten: Wie en wat heb je nodig? Spel Korte inhoud:

Teksten: Wie en wat heb je nodig? Spel Korte inhoud: Wees niet bang, want Ik ben bij je Teksten: Jesaja 41 : 10 Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie