Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt?"

Transcriptie

1 1. Over het project en over De Kamp De Kamp De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma op het voormalige sportveldencomplex De Kamp in Cothen. Op dit terrein moeten de komende jaren ruim 100 woningen gaan verrijzen. Hiermee wordt voldaan aan de behoefte aan woningen voor de locale bevolking, met name starters- en seniorenwoningen. De wijk zal als voorbeeld gaan dienen wat betreft duurzaamheid. Het gebied de Kamp is deels gelegen aan de prachtig ontwikkelde Kromme Rijnoever aan de rand van het dorp Cothen. Zie voor meer informatie de site van de gemeente: CPO de Kamp Sinds 9 februari 2010 is Kopersvereniging De Kamp na instemming van de gemeente Wijk bij Duurstede begonnen met het ontwikkelen van een CPO-project binnen het grotere project De Kamp in Cothen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. betekent het: samen je eigen huis bouwen. Het principe van collectief particulier opdrachtgeverschap in het kort: CPO - is dat een groep particulieren gezamenlijk (als collectief) optreedt als ontwikkelaar voor het ontwerpen en realiseren van haar eigen woningbouwproject. Eenvoudig gezegd De kopersvereniging bestaat momenteel uit 9 leden en is al begonnen met het selecteren van een architect. Gemeente en kopersvereniging hebben afgesproken om het project uit te breiden tot maximaal 25 leden om anderen de kans te geven zich hierbij aan te sluiten maar ook om nog voordeliger te kunnen ontwikkelen. Binnen het CPO project en de Kopersvereniging is daarom plaats voor maximaal 16 nieuwe deelnemers plus een reservelijst (van minimaal 5 huishoudens). Inschrijving staat open voor iedereen onder bepaalde voorwaarden. Wel wordt voorrang verleend aan inschrijvers met maatschappelijke of economische binding (zie ook verderop). 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt? Meer over CPO Deelnemers aan een CPO-project kunnen zelf hun woning (laten) ontwerpen en bouwen binnen bepaalde randvoorwaarden, waardoor zij echt hun eigen woning kunnen realiseren. De kopers ontwikkelen hun eigen woningen naar hun eigen smaak maar door dit samen te doen sta je sterker en kan je grote kostenvoordelen behalen. De deelnemers verenigen zich in een kopersvereniging. Deze vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de kopers richting verschillende partijen en treedt op als vertegenwoordiger van de kopers en als opdrachtgever richting architect en adviseurs. De kopersvereniging bereidt ook de aanbesteding voor. Uiteindelijk zijn het de individuele kopers die op basis van een gezamenlijk en een individueel plan een contract aangaan met de aannemer. Op dat moment kopen de deelnemers ook de grond van de gemeente en regelen ze een financiering. CPO is een relatief nieuwe manier van ontwikkelen. In Noord-Brabant is deze ontwikkelvorm al langer populair, maar ook in de rest van Nederland worden steeds meer project gerealiseerd. Bouwen door middel van CPO heeft grote voordelen ten opzichte van traditionele bouw door een projectontwikkelaar en ten opzichte van individueel particulier opdrachtgeverschap.

2 Voordelen van CPO 1. Het voordeel van dit principe is dat de winstmarge van een traditionele projectontwikkelaar bespaard kan worden en de droom van het kopen van een eigen woning voor de particulier (starter) op deze manier veel beter bereikbaar is. Een kostenbesparing van 10-15% ten opzichte van ontwikkeling door een projectontwikkelaar is zeker mogelijk. 2. CPO biedt de ruimte voor een koper om binnen een aantal vastgestelde kaders zijn woning geheel naar eigen wens in te delen en te ontwerpen. De kopers bepalen gezamenlijk de verkaveling, type huizen en stijl van de woningen waarna de kopers individueel op woningniveau hun woonwensen verder kunnen (laten) uitwerken. 3. Een ander voordeel van CPO is dat je je nieuwe buren al leert kennen voordat je ergens gaat wonen en dat er vaak al vanaf het begin een buurtgevoel is. 4. Als collectief weet en kan je meer dan alleen en samen sta je sterk. Zijn er ook nadelen van CPO? Uiteraard zijn er ook nadelen ten opzichte van andere vormen van ontwikkelen: 1. Collectief betekent dat je ontwikkelt vanuit een groep. Die groep kan nooit alle belangen van alle aangesloten deelnemers voor 100% dienen en dat betekent dat je als individu soms een concessie moet doen aan het collectief. 2. Het werken in een groep betekent doorgaans ook dat processen meer tijd vergen in vergelijking met het kopen van een nieuwbouwhuis of het individueel bouwen van een eigen huis. Overleggen, afstemmen, compromissen zoeken en dergelijke kost nu eenmaal tijd. Vanaf de start van een project moet je snel rekenen op 2 jaar voordat je je huis kan gaan bewonen. Ben ik geschikt voor CPO? CPO is geschikt voor mensen die. hun woonwensen werkelijkheid willen maken, die avontuurlijk zijn ingesteld die om kunnen gaan met onzekerheid, die meer huis willen voor hun geld, die zich willen en kunnen aanpassen aan een groep, die het ook leuk vinden om met anderen aan de slag te gaan voor een gezamenlijk doel, die tijd in huis willen steken die beschikken over het nodige doorzettingsvermogen, geduld en creativiteit. Mensen die snel willen bouwen, die alles zelf willen beslissen, die slecht tegen onzekerheden kunnen en/of mensen voor wie kostenbewust bouwen minder belangrijk is, kunnen zich beter niet inschrijven voor deelname aan een CPO-project en dus ook niet voor dit project. De kans is dan groot dat zij later teleurgesteld moeten afhaken. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je zelf, met elkaar, aan het roer staat en beslissingen neemt en dus actief meewerkt aan het tot stand komen van je eigen huis. Je wordt daarbij wel begeleid door een deskundig bureau met behulp van subsidie van de Provincie Utrecht. 3. Stand van zaken en uitgangspunten Wat is er al gebeurd en besloten? De initiatiefnemers zijn al een tijdje aan de slag en hebben al het nodige werk verricht. Er hebben al twee rondes plaatsgevonden voor de selectie van een architect, er is al een kopersvereniging met statuten. Ook heeft de kopersvereniging ingestemd met het inhuren van een professioneel begeleidingsbureau dat de deelnemers zal adviseren en begeleiden (voor het overgrote deel

3 gedekt door provinciale subsidie). Nieuwe deelnemers kunnen hierop inhaken. Het voorwerk dat is gedaan wordt gerespecteerd en hierop wordt voortgebouwd. Dit is een expliciete voorwaarde voor deelname. Wat betreft het project en het plangebied: er ligt een stedenbouwkundige visie die is vastgesteld. Zie ook de site van de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze visie is niet in beton gegoten en er kunnen nog optimalisaties plaatsvinden. Er is ruimte voor de groep voor inbreng en inspraak. De stedenbouwkundige visie wordt vertaald in een bestemmingsplan dat voor de zomer 2011 vastgesteld moet worden. De gemeente heeft nog geen grondprijzen vastgesteld, maar er zijn al wel bandbreedtes genoemd waarbinnen de grondprijzen hoogstwaarschijnlijk zullen vallen: Kavels tot 200 m2: tussen de 300 en 400 euro per m2 Kavels van 200 tot 300 m2: tussen de 400 en 500 euro per m2 Kavels van 300 tot 400 m2: tussen de 500 en 600 euro per m2. Alle bedragen inclusief BTW. Het gaat om grondprijzen die gelijk zijn aan de grondprijzen bij de uitgifte van vrije kavels. Voor kavels onder de 200 m2 wordt mogelijk een anti-speculatiebeding geformuleerd. U moet lid worden van de kopersvereniging. Voor 2010 geldt een contributie van 100 euro en mogelijk is een aanvullende contributie noodzakelijk. Wat voor woningen worden er gebouwd en waarvoor kan ik me inschrijven? Binnen het project de Kamp wordt een gedeelte van maximaal 25 kavels gereserveerd voor CPO. Het is op dit moment nog niet bekend welke 25 kavels aan het CPO project toegewezen zullen worden en hoeveel van die kavels bestemd zijn voor eengezinswoningen (rijtjeshuizen en hoekwoningen), twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. Als u zich inschrijft, dan schrijft u in eerste instantie in voor een plek in het project en niet automatisch voor een bepaald type woning. Bij de inschrijving moet u wel een 1 e (en eventueel 2 e ) voorkeur opgeven voor een bepaald type huis (vrijstaand, twee-onder-één-kap of rijwoning). U moet daarbij aan kunnen tonen dat u die woning ook kunt betalen en deze voorkeur is bindend bij de kavelverdeling later dit jaar. Het aantal rijwoningen in het CPO-project is beperkt dus als u zich voor een twee-onder-één-kapper of vrijstaande woning inschrijft, heeft u uiteindelijk de meeste kans om mee te mogen doen. De verwachting is dat er binnen een paar maanden duidelijkheid zal zijn over hoeveel woningen van welk type in het project passen en of iedereen zijn of haar eerste keus kan en wil betalen zodra grondprijzen en kavelgroottes definitief bekend zijn. Indien er bij de kavelverdeling meer gegadigden zijn voor een type woning dan dat er beschikbaar zijn, dan zal er worden geloot. U mag bij inschrijving ook een tweede voorkeur opgeven. Indien later onverhoopt blijkt dat u geen woning van uw 1 e of eventueel 2 e voorkeur kunt realiseren, dan kunt u kosteloos uit het project stappen. In andere gevallen is uw voorkeur bindend. Wat kost een huis in De Kamp? Uiteraard kunt u alleen een voorkeur opgeven voor een woning die u ook kunt betalen. Op dit moment gaan we uit van de volgende minimale financieringseisen: Vrijstaande woning: minimaal Twee-onder-één-kap: minimaal Rijwoning: minimaal Deze bedragen zijn minimale bedragen die gelden voor de inschrijving en het zijn geen bedragen waarvoor u garanties krijgt. De bedragen zijn gebaseerd op voor dit type kleine kavels en sobere woningen zonder extra s. Bepalend voor de uiteindelijke prijzen zijn o.a. grondprijzen per vierkante meter, kavelgrootte, afwerkingniveau en ieders wensen en eisen. Bovengenoemde financieringseisen zijn ondergrenzen en we adviseren u alleen in te schrijven en voorkeuren aan te geven voor woningen waarbij u qua mogelijkheden niet op voorhand al op de grens zit.

4 Hoe zit het met een hypotheek? U hoeft bij inloting in het project niet direct een kavel te kopen. U gaat pas definitief verplichtingen aan als een aannemer door de groep wordt gekozen. Naar verwachting doet dat moment zich op z n vroegst pas in de 2 e helft van het voorjaar van 2011 voor. Pas op dat moment hoeft u een hypothecaire lening af te sluiten. Sommige kosten moeten gemaakt worden nog voordat er sprake is van een financiering. Denk aan kosten voor architect en adviseurs. Gerekend moet worden op enkele duizenden euro s verspreid over het komende jaar. De koper moet deze kosten zelf voor kunnen schieten of kunnen desgewenst met wie dat willen op zoek naar een partij die wil voorfinancieren. De Kopersvereniging heeft besloten dat dit geen zaak voor het collectief is. Bij de financiering kan geregeld worden dat deze kosten alsnog in de hypothecaire lening meegenomen kunnen worden. Wat doe je nu concreet in dit CPO-project? Achtereenvolgens doe je met deelname aan dit project het volgende: Je brengt je woonwensen en mogelijkheden beter in beeld. Je neemt deel aan bestuur of aan diverse werkgroepen, Je contracteert samen een architect en adviseurs, Je gaat kijken hoe de verkaveling van je project er uit gaat zien. Je gaat een kostenverdeelsleutel opstellen en de kavels onderling verdelen, Je gaat de woningen laten ontwerpen door een architect Je dient gezamenlijk een bouwvergunning in, Je gaat op zoek naar een aannemer Je koopt een kavel van de gemeente en je geeft de aannemer een opdracht. Afhankelijk van je gemaakte keuzes bouw je daarna zelf je huis af en je richt het in. Wanneer gaan we bouwen en wanneer kan ik er wonen? De start bouw is mede afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit is voorzien in het eind van het voorjaar van In praktijk heeft u als groep ook de tijd nodig voor het maken van de plannen en het voorbereiden van de bouw. De gemeente kan geen garanties geven voor het bestemmingsplan en u moet u dit realiseren. Het is niet waarschijnlijk dat u voor het voorjaar van 2012 uw woning kunt betrekken. Dit hangt ook af van de gekozen aannemer en wat u eventueel zelf nog aan afbouw gaat doen. In elk geval moet u tussen nu en verhuizen toch zeker rekenen op een kleine twee jaar. 4. Inschrijving Meer informatie Wil je meer weten? Op dinsdag 29 juni organiseren gemeente Wijk bij Duurstede en Urbannerdam een informatie-avond. Vanaf uur ben je welkom in het Dorpshuys te Cothen. Tijdens deze avond wordt het hele proces, de stand van zaken en het proces van inschrijving en loting toegelicht. Ook tegen het eind van de inschrijftermijn, waarschijnlijk op dinsdag 17 augustus 2010 zal er een informatieavond zijn waarop ook de laatste stand van zaken met u wordt gedeeld. Als u dan nog twijfelt, kunt u hier nog een keer uw vragen stellen. U bent van harte welkom op beide avonden. Inschrijving en financieringstoets Tot uiterlijk vrijdag 27 augustus om uur kunnen nieuwe deelnemers zich inschrijven door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Een inschrijving is alleen geldig als hier een originele financieringstoets met handtekening van bank of financieel adviseur bij zit waaruit blijkt dat koper(s) de woningen van 1 e en eventueel 2 e voorkeur in een minimale variant kan financieren. Hierbij gelden de volgende minimale financieringseisen: Vrijstaande woning: minimaal Twee-onder-één-kap: minimaal Rijwoning: minimaal

5 Een financieringstoets kunt u, meestal kosteloos, door een hypotheekadviseur of bank laten opstellen. U kunt hierin naast een maximaal te lenen bedrag ook eigen geld of andere financieringsbronnen laten opnemen. Indien u in aanmerking wenst te komen voor voorrang dient u een bewijs van economische of maatschappelijke binding aan de gemeente Wijk bij Duurstede mee te sturen. Zie het inschrijfformulier. Op uiterlijk deze datum moet ook het inschrijfgeld van 750 bijgeschreven zijn op de rekening van Urbannerdam. Inschrijfgeld U zit pas definitief vast aan afname van een kavel bij het tekenen van een koopcontract voor de grond en u verplicht u pas om hier een huis op te bouwen zodra u een overeenkomst sluit met de projectaannemer. Beide stappen zijn voorlopig niet aan de orde en zitten pas aan het eind van het ontwikkeltraject. Om te voorkomen dat mensen zich vrijblijvend inschrijven zal er tweemaal inschrijfgeld worden gevraagd. De eerste maal bij het inschrijven en de tweede maal bij de verdeling van de kavels en het bevestigen van de kavelkeuze. Het gaat hierbij twee maal om een bedrag van 750. Dit inschrijfgeld dient als een waarborg en wordt teruggestort bij levering van de grond. In eerste instantie wordt dit beheerd door Urbannerdam, het begeleidingsbureau van de Kopersvereniging. Het streven is om het beheer op een bepaald moment over te dragen aan de kopersvereniging. Bij tussentijds uitstappen komen de tot dan toe betaalde inschrijfgelden te vervallen aan de Kopersvereniging, behalve: 1. indien blijkt dat u geen type woning van uw 1 e of eventueel 2 e voorkeur kunt financieren op basis van de definitieve grondprijzen en kavelgroottes. NB Dit is bekend voordat u een tweede maal inschrijfgeld moet betalen. 2. indien u in geval van een eventuele loting bij de kavelverdeling niet wordt ingeloot voor een type woning van uw 1 e of eventueel 2 e voorkeur. Ook dit is bekend voor de tweede termijn van het inschrijfgeld. In deze twee gevallen wordt het inschrijfgeld bij uitschrijving aan u teruggestort. De eerste termijn van het inschrijfgeld dient vóór 27 augustus 2010 bij ons bijgeschreven te zijn op rekeningnummer ten name van Urbannerdam BV, te Rotterdam, onder vermelding van Inschrijfgeld CPO de Kamp en uw naam. 5. Wat gebeurt er na inschrijving? Toewijzing, loting en reservelijst Indien de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, krijgen bepaalde groepen voorrang. De 9 initiatiefnemers zijn sowieso verzekerd van een plek. Aan hen is in principe ook fysiek een plek toegewezen in het plangebied. De overige plekken worden in een bepaalde rangorde toegewezen aan achtereenvolgens: 1. Mensen met maatschappelijke of economische binding aan de gemeente Wijk bij Duurstede (zie verderop een definitie) die in de afgelopen 10 jaar geen kavel in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben gekocht. 2. Andere geïnteresseerden die in de afgelopen 10 jaar geen kavel in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben gekocht.

6 3. Mensen met maatschappelijke of economische binding aan de gemeente Wijk bij Duurstede (zie verderop een definitie) die in de afgelopen 10 jaar wel een kavel in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben gekocht. 4. Andere geïnteresseerden die in de afgelopen 10 jaar wel een kavel in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben gekocht. Toewijzing en eventuele loting zal binnen een week na 27 augustus plaatsvinden bij een notaris. Bij de toewijzing en loting wordt een ranglijst opgesteld. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal een aantal nieuwe leden worden toegelaten en wordt een vijftal mensen toegevoegd aan de reservelijst. Als later iemand afvalt kan diens plaats worden ingenomen door de eerstvolgende op de reservelijst. Uiterlijk 4 september 2010 krijgen alle inschrijvers per brief bericht. Verdere procedure en vervolgstappen Op donderdag 3 september 2010 zal de eerste ledenvergadering plaatsvinden met degenen die zijn ingeloot. De eerste vijf personen op de reservelijst zijn als toehoorder welkom. De kans is reëel dat in de loop van het traject plekken vrijkomen. Zet deze avond vast in uw agenda. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met uw toekomstige buren, wordt de stand van zaken besproken en is er gelegenheid voor vragen. Tegen die tijd is ook definitief een keuze gemaakt voor een architect waarover ook meer informatie wordt gegeven. Op donderdag 3 september worden degenen die zijn ingeloot lid van de kopersvereniging en krijgen stemrecht. 6. Voorwaarden Voorwaarden voor inschrijving 1. U mag u alleen inschrijven als u ouder bent dan 18 jaar. 2. U moet serieus de intentie hebbn om voor eigen bewoning een woning te realiseren binnen het project door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap 3. U moet na inloting en definitieve bevestiging van deelname lid worden van de Kopersvereniging de Kamp (hetgeen weer een voorwaarde is voor het kunnen kopen van een kavel). Voor 2010 geldt een contributie van U gaat akkoord met alle reeds door de kopersvereniging genomen besluiten en respecteert het gegeven dat u instapt in een lopend project. 5. U verklaart bij inschrijving dat u deze toelichting heeft gelezen. 6. Uw inschrijfformulier is alleen geldig indien vergezeld van een originele financieringstoets en indien van toepassing bewijsstukken van economische of maatschappelijke binding. 7. Uw inschrijving is alleen geldig indien u voor 27 augustus inschrijfgeld heeft overgemaakt. 7. Meer informatie Als u na het lezen van deze toelichting nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Martijn Schutte van Urbannerdam via of

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede AGENDA 1. Opening/welkom 2. Voorstellen: betrokken partijen en hun rol 3. Stand van Zaken

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede 1 e of 2 e keer Wie was er de vorige keer ook? Wie niet? NIEUWS NA DE VORIGE KEER

Nadere informatie

CPO in Langeraar-Oost

CPO in Langeraar-Oost CPO in Langeraar-Oost 3 maart 2014 PROGRAMMA CPO Langeraar-Oost Welkom Stand van zaken en hoofdlijnen plan Langeraar-Oost Zelf je woning bouwen en CPO Workshop: wensen en vragen Vervolg en afronding presentatie

Nadere informatie

Protocol bij inschrijving, loting en toewijzing Klussen op de Klarenstraat (v.a. 27 april 2012)

Protocol bij inschrijving, loting en toewijzing Klussen op de Klarenstraat (v.a. 27 april 2012) 1. Algemeen a. Stichting de Alliantie is eigenaar van de woningen aan de Klarenstraat. Om een positieve impuls te geven aan de Amsterdamse Staalmanpleinbuurt heeft de Alliantie besloten deze woningen aan

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

De voorwaarden en procedure bij inschrijving, loting en verkoop van de Zelfbouwschool 2013 Urbannerdam 12-03-2013

De voorwaarden en procedure bij inschrijving, loting en verkoop van de Zelfbouwschool 2013 Urbannerdam 12-03-2013 1. Algemeen Het schoolgebouw aan de Duyststraat. Bouwjaar 1929. De school bestaat uit 3 bouwlagen met een totaal oppervlakte van 1150m2 BVO. Buitenruimte van 600 m2 schoolplein. 900 m2 is uitgeefbaar als

Nadere informatie

sonniuspark wonen tussen bos en ven

sonniuspark wonen tussen bos en ven sonniuspark wonen tussen bos en ven Zelf bouwen in Sonniuspark Zelf bouwen op een vrije kavel of samen met anderen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zelf bouwen in Sonniuspark? Zo

Nadere informatie

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Oranjeburgh Royaal ROYAAL WONEN wonen OP op EIGEN eigen KAVEL kavel Ontwerp de buitenkant

Nadere informatie

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik In de huidige maatschappij is het voor starters op de woningmarkt niet gemakkelijk om een huis te kopen. Laat staan een eigen huis bouwen. De

Nadere informatie

Vlinderbuurt Standdaarbuiten

Vlinderbuurt Standdaarbuiten Vlinderbuurt Vlinderbuurt Standdaarbuiten 1 Woningbouw Vlinderbuurt: CPO Bestemmingsplan BIEB BV Kitty Hesen Adviesbureau opgericht in 1982 Kantoorhoudend in Eindhoven 18 medewerkers Gespecialiseerd in

Nadere informatie

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat INSCHRIJFFORMULIER 15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat Inschrijven Lees eerst de toelichting voordat u dit formulier in- Inschrijftermijn vult. U kunt zich inschrijven

Nadere informatie

Let op! Lees voordat u inschrijft goed de bij deze beleidsregel gevoegde toelichting. Beleidsregel uitgifte bouwkavels voor woningbouw

Let op! Lees voordat u inschrijft goed de bij deze beleidsregel gevoegde toelichting. Beleidsregel uitgifte bouwkavels voor woningbouw 03022166 Let op! Lees voordat u inschrijft goed de bij deze beleidsregel gevoegde toelichting. Beleidsregel uitgifte bouwkavels voor woningbouw 1. Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen CPO De Vliegende Vennen Op een van de mooiste locaties in Rijen in de nieuwbouwwijk De Vliegende Vennen zijn bouwkavels beschikbaar gekomen voor dit unieke CPO-initiatief.

Nadere informatie

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen CPO De Vliegende Vennen Er is een vereniging opgericht CPO De Vliegende Vennen om samen de woningen voor kostprijs te ontwikkelen. De verenging heeft als doel

Nadere informatie

Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15

Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15 Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15 Welkom en inleiding Henri Schouten: Dorpsraad Nederwetten Henri heet iedereen welkom en speciaal de sprekers van vanavond, Gerard-Jan Andriessen van de

Nadere informatie

Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland

Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland Collectief particulier opdrachtgeverschap in de Waalsprong Project Droomhuis De Waalsprong biedt binnen Project Droomhuis de mogelijkheid om zélf uw eigen droomwoning

Nadere informatie

Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer

Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer 6 juli 2011 Marcel Kastein, De Regie bv Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Onderwerpen Toelichting zelf- en samenbouwen

Nadere informatie

BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen)

BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen) BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen) Als u in aanmerking wilt komen voor de aankoop van een levensloopbestendige Parkwoning in Haag & Hof (bouwnummers 13 tot en met 20), retourneert

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond

Welkom op de informatieavond Welkom op de informatieavond bouwmogelijkheden Mariaheide donderdag 22 december 2011 AGENDA Opening (weth. J. van Burgsteden) 5 min. Welkomswoord dorpsraad ( dhr. J. vd Tillaar) 5 min. Bouwmogelijkheden

Nadere informatie

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum 4 september 2012 Hoe werkt een CPO? En welke stappen moet je nemen? Definitie CPO Particulieren organiseren zich in een rechtspersoon

Nadere informatie

BOUWNUMMERS 1 t/m 3 (Gezinswoning/Het Nieuwe Wonen)

BOUWNUMMERS 1 t/m 3 (Gezinswoning/Het Nieuwe Wonen) BOUWNUMMERS 1 t/m 3 (Gezinswoning/Het Nieuwe Wonen) Als u in aanmerking wilt komen voor de aankoop van een Gezinswoning/Het Nieuwe Wonen in Haag & Hof voor wat betreft bouwnummers 1 tot en met 3, retourneert

Nadere informatie

Selectie procedure nieuwe locaties

Selectie procedure nieuwe locaties 1/6 Selectie procedure nieuwe locaties 1.0 Algemeen 1.1 Zijn de vierkante meters van de woningtypen inclusief eventuele afbouwvloer? Zo ja, hoeveel (percentage) afbouwvloer is gerekend? De opgegeven metrages

Nadere informatie

Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat

Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat Kijk op www.pakjeruimte.nl voor meer informatie over het project. PERSOONSGEGEVENS INSCHRIJVER Voor- en achternaam:..dhr/mevr Adres:. Postcode/Woonplaats:.

Nadere informatie

Vereniging Woonproject. Holkerbeek

Vereniging Woonproject. Holkerbeek Vereniging Woonproject Holkerbeek Informatieavond Gemeentehuis Nijkerk 2 december 2014 Welkom toekomstige `Holkerbekers`! /? Programma / in gesprek over: Initiatief en belangstelling voor Holkerbeek Doornsteeg

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap....samen dromen realiseren...

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap....samen dromen realiseren... Collectief Particulier Opdrachtgeverschap...samen dromen realiseren... wie wel eens op zoek is geweest naar een huis zal het herkennen: er is altijd wel iets dat niet bevalt. De huiskamer is te klein,

Nadere informatie

Samen bouwen in de gemeente Voorst. informatiebrochure. collectief. particulier. opdrachtgeverschap

Samen bouwen in de gemeente Voorst. informatiebrochure. collectief. particulier. opdrachtgeverschap informatiebrochure collectief particulier opdrachtgeverschap Samen bouwen in de gemeente Voorst CPO 3 CPO in stappen 4 Het initiatief nemen 4 Een groep vormen 5 Het ontwerp maken 6 De woning bouwen 7 Bijkomende

Nadere informatie

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Lotingsreglement Gemeente Breda 2009 Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Bepaal zelf hoe je wilt wonen. In de Westwijk in Vlaardingen

Bepaal zelf hoe je wilt wonen. In de Westwijk in Vlaardingen Bepaal zelf hoe je wilt wonen In de Westwijk in Vlaardingen Collectief In de Westwijk in Vlaardingen Particulier Samen met je buren je eigen woning ontwerpen en laten bouwen. Zelf bepalen hoe je wil wonen

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN 25#08#15' spoedcollege'bouwen'met'groepen' 1' AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW

EVEN VOORSTELLEN 25#08#15' spoedcollege'bouwen'met'groepen' 1' AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW EVEN VOORSTELLEN Hans Vos Zelfstandig adviseur, lid Expertteam Eigenbouw Informatie Centrum Eigen Bouw www.iceb.nl senior adviseur Urbannerdam,

Nadere informatie

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena

Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena d.d. 25 oktober 2016 Voorinschrijvingstermijn 1. De voorinschrijving voor het woongebied van Land van Matena start op maandag 7 november 2016 om

Nadere informatie

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Droomt u weleens van een huis dat aan al uw wensen voldoet? Met volop ruimte voor kamers voor de kinderen, hobby s en het werk? En een mooie tuin op het zuidwesten?

Nadere informatie

Uitgiftesysteem bouwgrond gemeente Dalfsen

Uitgiftesysteem bouwgrond gemeente Dalfsen Uitgiftesysteem bouwgrond gemeente Dalfsen BIJLAGEN BEGROTING 2001 Uitgiftesysteem bouwgrond Gemeente Dalfsen Ontwikkeling en Grondzaken Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Bebouwingscategorieën

Nadere informatie

Stichting WOEL Plattelandsparlement Buren: 9 maart 2013

Stichting WOEL Plattelandsparlement Buren: 9 maart 2013 Stichting WOEL Plattelandsparlement Buren: 9 maart 2013 Stichting WOEL Problematiek Problematiek Lage bouwvolumes in (kleine) kernen en dorpen Teruggang van leefbaarheid door wegtrekkende jongeren Regelgeving

Nadere informatie

Collectief bouwen Angeren

Collectief bouwen Angeren Collectief bouwen Angeren Agenda Introductie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Voordelen CPO Subsidie Starterslening Voordelen nieuwbouw t.o.v. bestaande woning Nul-op-de-meter Locatie Het kermisterrein

Nadere informatie

6 november 2013 WELKOM. 6-11-2013 Informatieavond de Reep, Oirschot

6 november 2013 WELKOM. 6-11-2013 Informatieavond de Reep, Oirschot 6 november 2013 WELKOM Agenda Welkom en opening door de gemeente Oirschot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap door SIR-55 De locatie door de gemeente Oirschot Starters door Kim Verhoeven Medioren

Nadere informatie

Informatiebrochure. (Samen zelf bouwen/cpo) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Langeraar-Oost

Informatiebrochure. (Samen zelf bouwen/cpo) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Langeraar-Oost Informatiebrochure (Samen zelf bouwen/cpo) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Langeraar-Oost Nieuwkoop, april 2014 CPO in Langeraar-Oost: een bijzondere kans om uw nieuwe woning te realiseren tegen

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden kaveluitgifte Leonidas

Inschrijfvoorwaarden kaveluitgifte Leonidas De locatie Leonidas is verdeeld in drie fasen: het zuidelijk deel van 23 kavels (fase 1), het midden deel met 16 kavels (fase 2) en het noordelijk deel met in totaal 7 kavels (fase 3). De kavelgrootte

Nadere informatie

B&W 18 november 2008 Gemeenteblad

B&W 18 november 2008 Gemeenteblad Jaar: 2008 Nummer: 78 Besluit: B&W 18 november 2008 Gemeenteblad LOTINGSREGLEMENT BOUWKAVELS HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Artikel 1 Definities In dit reglement wordt

Nadere informatie

Procedure en voorwaarden inschrijving en loting woningen Waterveste

Procedure en voorwaarden inschrijving en loting woningen Waterveste Toelichting vooraf Bolton Ontwikkeling kiest bij de ontwikkeling en bouw van de woningen in Waterveste bewust voor een proces van co-creatie. Wij ontwerpen samen met potentiële kopers de woningen. Binnen

Nadere informatie

Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen

Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen Juni 2012 Portefeuillehouder : P. Machielsen Afdeling : Omgeving, RO, Woningbouw/Volkshuisvesting Opsteller : Ilse Biemans/Carine Roijakkers Datum :

Nadere informatie

Samen bouwen Informatie avond 25 april 2013

Samen bouwen Informatie avond 25 april 2013 Samen bouwen Informatie avond 25 april 2013 Programma 19.30-19.35 Welkom door projectmanager Henk van Hoof 19.35-19.50 Toelichting op plan 19.50-20.20 Algemene toelichting op CPO door Hans Vos 20.20-20.30

Nadere informatie

Informatieavond Wonen in Elspeet Noordwest 17 maart 2015

Informatieavond Wonen in Elspeet Noordwest 17 maart 2015 Informatieavond Wonen in Elspeet Noordwest 7 maart 205 Op 7 maart 205 organiseerden de gemeente Nunspeet, Omnia Wonen en Van Wijnen een informatiebijeenkomst voor de plannen voor nieuwe woningen in Elspeet

Nadere informatie

Informatiebrochure. CPO Nijkerk

Informatiebrochure. CPO Nijkerk Informatiebrochure CPO Nijkerk September 2014 HOOFDSTUK 1Inleiding De gemeente Nijkerk vindt meer betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij de eigen woning en woonomgeving belangrijk. De gemeente wil

Nadere informatie

Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren. Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen

Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren. Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen www.ede.nl/westzoom-hoefje westzoom-hoefje@ede.nl 2012 gemeente Ede 2 Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren Samen

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2012 Bijlage 3 registratienummer 2012-6149 Optie A: Renteloos Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Overwegende dat het wenselijk is dat er in de provincie Noord-Holland meer woningen worden gebouwd door middel

Nadere informatie

Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen

Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen Portefeuillehouder : Piet Machielsen Afdeling : RO, Woningbouw/Volkshuisvesting Datum : 17 juli 2014 Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen

Nadere informatie

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 21 juni 2012 Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 Inhoud Welkom en Opening Peter Krol van BrabantWonen Klushuis concept, Urbannerdam en Hulshof Architecten Voorstel

Nadere informatie

de gemeente Meppel; particulier die belangstelling heeft voor een reservering van een bouwkavel;

de gemeente Meppel; particulier die belangstelling heeft voor een reservering van een bouwkavel; Uitgifteprocedure voor particuliere bouwkavels bestemd voor twee-onder-één kapwoningen (2/1 kapwoningen) 1. Definities In deze procedure wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel grond,

Nadere informatie

Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Datum 28-02-2013

Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Datum 28-02-2013 Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Datum 28-02-2013 Kopen en klussen in de Duyststraat, dat is: Wonen in een uniek pand Hoge

Nadere informatie

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen eikendonk woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen Klushuizen aan De Bossche Pad Voorwoord Een eigen huis bouwen en zelf de indeling Klushuis en

Nadere informatie

Nota Startersbeleid 2012

Nota Startersbeleid 2012 Nota Startersbeleid 2012 1 1. Inleiding... 3 2. Starter... 4 3. Starterswoningen... 6 4. Kortingsregelingen... 7 5. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap... 8 2 1. Inleiding De gemeente Eersel is bezig

Nadere informatie

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld 1 Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord Inleiding Bedrijventerrein Briellaerd-Noord ligt langs de A30, ten

Nadere informatie

Van wachtlijsten naar een lotingssysteem

Van wachtlijsten naar een lotingssysteem Beleidsnotitie Van wachtlijsten naar een lotingssysteem 1. Inleiding 1.1 Huidig beleid Voor de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouwwoningen hanteert de gemeente Meijel op dit moment een wachtlijst. Mensen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over zelfbouw in Almere!

Alles wat je moet weten over zelfbouw in Almere! Alles wat je moet weten over zelfbouw in Almere! > www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl Ikbouwmijnhuisinalmere is het programma waarmee de gemeente Almere de komende jaren vele duizenden kavels gaat uitgeven

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: 2 Subsidie initiatieffase. 1 Algemene bepalingen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: 2 Subsidie initiatieffase. 1 Algemene bepalingen Besluit van 20 maart 2012, nr. 2012-6149 van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland tot vaststelling van de Particulier Opdrachtgeverschap Noord- Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht

ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht JE EIGEN HUIS IN UTRECHT KUN JE NU ZELF ONTWERPEN, LATEN BOUWEN EN AFBOUWEN. HET DUURT EVEN EN JE MOET MEER ZELF

Nadere informatie

ikbouwbetaalbaar particulier opdrachtgeverschap voor starters bereikbaar met financiële steun voor de gemeente budgettair neutraal

ikbouwbetaalbaar particulier opdrachtgeverschap voor starters bereikbaar met financiële steun voor de gemeente budgettair neutraal ikbouwbetaalbaar particulier opdrachtgeverschap voor starters bereikbaar met financiële steun voor de gemeente budgettair neutraal Beelden Landelijke financiële regeling Betaalbare woning Ontwikkelings

Nadere informatie

Aan de belangstellenden van het project Nieuw Molensloot

Aan de belangstellenden van het project Nieuw Molensloot Aan de belangstellenden van het project Nieuw Molensloot Geachte heer, mevrouw, Het doet ons genoegen u de verkoopdocumentatie met een stappenplan, prijslijst en inschrijfformulier aan te bieden van het

Nadere informatie

Aan de belangstellende

Aan de belangstellende Aan de belangstellende Het doet ons genoegen u hierbij de brochure inclusief de prijslijst en bebouwingsmogelijkheden per kavel te mogen aanbieden van het project Create@Müllerpier fase 2; 10 zelfbouwkavels

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kaapvaarder

Inschrijfformulier Kaapvaarder Inschrijfformulier Kaapvaarder De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de administratie van Ooms Makelaars en Woonstad Rotterdam. Let op:

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren deel 1: aanleiding deel 2: partijen deel 3: procesmogelijkheden Deel 4: vervolg na heden Deel 1: aanleiding Er is aanbod: Locatie Homeruskwartier

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2013, nr. 181477/181485, tot bekendmaking van de wijziging van de Uitvoeringsregeling

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2013, nr. 181477/181485, tot bekendmaking van de wijziging van de Uitvoeringsregeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2013, nr. 181477/181485, tot bekendmaking van de wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland

Nadere informatie

Inschrijfformulier Het Paradijshof

Inschrijfformulier Het Paradijshof Inschrijfformulier Het Paradijshof De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de administratie van Ooms Makelaars, Voorberg Makelaars en Woonstad

Nadere informatie

Uithoorn, 11 april Betreft: start inschrijving Project Blijdrecht. Geachte belangstellende,

Uithoorn, 11 april Betreft: start inschrijving Project Blijdrecht. Geachte belangstellende, www.kooplenstra.nl Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn Tel. 0297-524124 uithoorn@kooplenstra.nl Uithoorn, 11 april 2015 Betreft: start inschrijving Project Blijdrecht Geachte belangstellende, Op zaterdag

Nadere informatie

NOTA STARTERSBELEID Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eersel op 11 november 2008

NOTA STARTERSBELEID Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eersel op 11 november 2008 NOTA STARTERSBELEID Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eersel op 11 november 2008 Docs. nummer 316368 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding 2) Starter inschrijfcriteria procedure 3) Starterswoningen

Nadere informatie

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE STARTDOCUMENT COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO Het voormalige stadsdeelkantoor Zuider- Amstel aan het President Kennedyplantsoen 1-3 in Amsterdam is door het Stadsdeel Zuid, door

Nadere informatie

Fase 2. 6 vrije kavels

Fase 2. 6 vrije kavels Fase 2 6 vrije kavels Zes vrije kavels te koop in Vinkeveld Grote ramen tot aan de grond met vrij uitzicht op de tuin? Een ruime hal met een open trap naar een vide op de eerste verdieping? Een bijkeuken

Nadere informatie

inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer

inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer De ondergetekende(n), NAAM INSCHRIJVER... (namen voluit) NAAM PARTNER... (namen voluit) OVERWEGENDE DAT INSCHRIJVER: a. kennis heeft genomen van

Nadere informatie

Collectief bouwen Vennedaal Grave

Collectief bouwen Vennedaal Grave Collectief bouwen Vennedaal Grave Agenda Introductie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Voordelen CPO Mogelijke subsidie Voordelen nieuwbouw t.o.v. bestaande woning Nul-op-de-meter Locatie Vennedaal

Nadere informatie

Aan de belangstellenden voor een woning in Zeeduinse Poort te Oostkapelle. Behandeld door 1 maart 2016 afdeling Verkoop

Aan de belangstellenden voor een woning in Zeeduinse Poort te Oostkapelle. Behandeld door 1 maart 2016 afdeling Verkoop Aan de belangstellenden voor een woning in Zeeduinse Poort te Oostkapelle BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 E-mail verkoop.delft@bpd.nl

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als instrument in het grondbeleid.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als instrument in het grondbeleid. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als instrument in het grondbeleid. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 1. Definities Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen

Nadere informatie

Zelfbouw in 45 minuten

Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw workshop Wat is zelfbouw? Waarom? Voor- en nadelen Hoe aan te pakken? Tijd & geld Tips Uw vragen zijn welkom! Voordelen van zelf bouwen Veel vrijheid, uw eigen keuzen, eigen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 60

Provinciaal blad 2010, 60 Provinciaal blad 2010, 60 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Welkom. Workshop 3 1 oktober 2014

Welkom. Workshop 3 1 oktober 2014 Welkom Workshop 3 1 oktober 2014 Programma 19.35-20.05 uur: Korte terugblik Ontwerp Bij de Vaart Van der Laan Architekten Veelgestelde vragen, komende traject Toewijzing kavels 20.10 21.15 uur: Workshops

Nadere informatie

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold OPTIEPROCEDURE Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold Wilgenwold B.V., gevestigd te Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum (hierna: Wilgenwold ), is de projectontwikkelaar van het vastgoedproject Wilgenwold:

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. cursus Bouwen met een groep HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW

EVEN VOORSTELLEN. cursus Bouwen met een groep HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW Zel$ouwmarkt Amsterdam 29 okt 2016 A M S T E R DA M, 2 9 O K TO B E R 2 0 1 6 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW EVEN VOORSTELLEN Hans Vos Zelfstandig adviseur, lid Expertteam Eigenbouw Informatie Centrum

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

uniek wonen aan een karakteristieke laan

uniek wonen aan een karakteristieke laan Verkoopinformatie Tomatenlaan uniek wonen aan een karakteristieke laan Wateringse Veld Tomatenlaan Wateringse Veld De wijk Wateringse Veld is een nieuwe wijk van Den Haag, een bijzondere en duurzame wijk.

Nadere informatie

Gungarantieprijs 200.000 k.k.

Gungarantieprijs 200.000 k.k. van 250.000 Zuiderkade 61, Franeker Meer info op www.actiehuis.nl Gungarantieprijs 200.000 k.k. In deze brochure: > Informatie over Actiehuis.nl > Informatie over de inschrijfprocedure > Inschrijfformulier

Nadere informatie

Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen)

Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen) Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen) 1. Algemeen/kader Kluswoningen zijn in oorsprong een Rotterdams fenomeen. Hoe dit concept tot stand is gekomen, wat de context ervan is en of het bruikbaar is voor

Nadere informatie

FASE DEELNEMER/PROJECT

FASE DEELNEMER/PROJECT Toelichting op CPO proces Deurne Datum 29januari 2015 1 POSITIE DEELNEMER a Vrijblijvende belangstelling Belangstellenden kunnen een keer naar een platformbijeenkomst gaan en/of ontvangen de nieuwsbrief

Nadere informatie

Uitgifteavond Starterswoningen aan starters. 16 december 2009

Uitgifteavond Starterswoningen aan starters. 16 december 2009 Uitgifteavond Starterswoningen aan starters 16 december 2009 Welkom Informatieavond 5 november 09 Aanpak van de uitgifte (2 ronden) Doel van huidige uitgifteavond: Uitgifte van de gelabelde starterswoningen

Nadere informatie

Amsterdam, college van b&w van 12 november 2013

Amsterdam, college van b&w van 12 november 2013 Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2013 Publicatiedatum 15 november 2013 Onderwerp Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid de heer M. Mulder van 21 augustus 2013 op de schriftelijke

Nadere informatie

Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe

Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 9 november 2011 doc. nr.: 11.050908 2 van 9 de Kavelwinkel 2011 gemeente Olst-Wijhe Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bouwkavel: College: Wijhe Gegadigde: Gemeente:

Nadere informatie

Samen uw eigen appartement bouwen. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap

Samen uw eigen appartement bouwen. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap Samen uw eigen appartement bouwen De gemeente heeft een locatie beschikbaar die u in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan ontwikkelen. Samen met andere particulieren kunt u een appartementencomplex

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Gemeente Landerd Locatie in Reek, algemene uitgangspunten en randvoorwaarden Januari In dit document zijn de algemene uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kleinrijk fase 4

Inschrijfformulier Kleinrijk fase 4 Inschrijfformulier Kleinrijk fase 4 De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de administratie van Ooms makelaars, Prins makelaardij en Woonstad

Nadere informatie

Welkom! Programma: 20.00u Ontvangst 20.30u Presentatie 21.15u Dialoog 21.30u Napraten met een hapje en drankje 22.00u Einde

Welkom! Programma: 20.00u Ontvangst 20.30u Presentatie 21.15u Dialoog 21.30u Napraten met een hapje en drankje 22.00u Einde Welkom! Programma: 20.00u Ontvangst 20.30u Presentatie 21.15u Dialoog 21.30u Napraten met een hapje en drankje 22.00u Einde CPO Ideale Wijk en Woning 16 juli 2015 Oudenbosch / Oud Gastel Aannemersbedrijf

Nadere informatie

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer:

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer: Te koop aangeboden Een perceel grond gelegen aan de verharde weg van Helomaweg te Havelte. Het betreft een gedeelte van het kadastrale perceel met kadastrale aanduiding gemeente Havelte, sectie I, nummer

Nadere informatie

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Deelgebied 1 Grens Oldenzaal Centraal Luchtfoto Oldenzaal Centraal Deelgebied 1 Bestaande situatie 2011: Herijking Masterplan Oldenzaal Centraal Luchtfoto plangebied

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden

Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden Personalia Aanvrager 1 Aanvrager 2 Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorna(a)m(en) Geslacht* Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Tel.nr.

Nadere informatie

Acht SIR-55 patiowoningen voor medioren en senioren plan Hoogstraat te Heesch. Informatiebrochure

Acht SIR-55 patiowoningen voor medioren en senioren plan Hoogstraat te Heesch. Informatiebrochure Acht SIR-55 patiowoningen voor medioren en senioren plan Hoogstraat te Heesch Informatiebrochure Patiowoningen plan Hoogstraat te Heesch Aan de Hoogstraat in Heesch is in de eerste fase ruimte voor acht

Nadere informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan op kantoortijden met één van onze verkoopadviseurs bereikbaar op:

Heeft u nog vragen? Bel dan op kantoortijden met één van onze verkoopadviseurs bereikbaar op: Aan de belangstellenden voor een woning in Het Balkon van Maassluis Datum Behandeld door 27 maart 2014 afdeling Verkoop Onderwerp Project Het Balkon van Maassluis, Schoener, Galjoen en Fregat Geachte heer,

Nadere informatie

Beleidskader CPO projecten. Gemeente Lingewaal

Beleidskader CPO projecten. Gemeente Lingewaal Beleidskader CPO projecten Gemeente Lingewaal Asperen, 6 maart 2014 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Leeswijzer... 5 2. Kader... 6 3. Randvoorwaarden... 7 3.1 Rol deelnemers... 7 3.2

Nadere informatie