Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Datum 28-02-2013"

Transcriptie

1 Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Datum

2 Kopen en klussen in de Duyststraat, dat is: Wonen in een uniek pand Hoge plafonds, sfeer en ruimte Je kan: zelf je vierkante meters bepalen vrijuit praten met de architect kopen van een betrouwbare partij de renovatie van de hele school aansturen zelf de plattegrond van je huis bedenken zelf de baas zijn over de verbouwing van je huis klussen voor een mooie prijs! 2

3 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding In het Nieuwe Westen van Rotterdam tussen de Rochussenstraat en de Nieuwe Binnenweg gaat de gemeente Rotterdam starten met de verkoop van de eerste Zelfbouwschool. De transformatie zal plaats vinden door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Met als eindresultaat een aantal unieke woningen! Dit informatiepakket is bedoeld om inzicht te bieden in het totale proces van transformatie van het schoolgebouw. U krijgt uitleg over: Het schoolgebouw, de locatie en de omgeving Mogelijkheden die het schoolgebouw biedt De prijs van het gebouw De financieringseis die nodig is om een woning te kunnen kopen en verbouwen Het proces van zelfbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap Hoe u één van de particuliere opdrachtgevers kunt worden Welke voorwaarden de gemeente Rotterdam stelt Welke verplichtingen u aan zult gaan tijdens het zelfbouwproject Procesbegeleiding door Urbannerdam Welke risico's er voor u aan het project zitten De inschrijvingsprocedure Het ontwerp- en realisatieproces De planning Beheer en op te richten Vereniging van Eigenaars Hoewel we met dit informatiepakket trachten zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken kunnen er geen rechten aan dit informatiepakket worden ontleend. De gemeente Rotterdam en Urbannerdam behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen wijzigingen aan te kunnen brengen met betrekking tot de transformatie van het schoolgebouw. Deze wijzigingen zullen uiteraard, indien relevant voor de deelnemers, onverwijld worden gemeld. 5

6 2. Het gebouw en de locatie Het schoolgebouw ligt in de deelgemeente Delfshaven in het Nieuwe Westen van Rotterdam tussen de Nieuwe Binnenweg en de Coolhaven. De school is te bereiken via een eigen entree in de Duyststraat. Op loopafstand van de school vindt u de Lage Erfbrug naar Historisch Delfshaven met de gerenoveerde textielfabriek, Metrostation Delfshaven en Coolhaven, de chique en groene Heemraadsingel en alle nieuwe winkels aan de Nieuwe Binnenweg. De school aan de Duyststraat is gebouwd in De school bestaat uit drie bouwlagen en is in totaal ongeveer m² Bruto Vloeroppervlak. Daarvan kan ongeveer 900 m² tot woningen worden verbouwd. In de huidige staat zijn dat twaalf klaslokalen met bijbehorende gangen. Het restant van het oppervlak wordt grotendeels in beslag genomen door een ruim en licht origineel trappenhuis. Bij de school hoort een schoolplein van ongeveer 600 vierkante meter. Het schoolgebouw heeft van binnen en buiten een bepaalde architectonische kwaliteit die verwijst naar de oorspronkelijke functie van het schoolgebouw. Een goed voorbeeld daarvan zijn de hal en de trappen en de klaslokalen Eenmaal binnengekomen door de mooie grote voordeur, waan je jezelf terug in je kindertijd op de lagere school. 6

7 Kelder of souterrain van 110m2 collectief te gebruiken als berging of fietsenstalling De school aan de Duyststraat staat in een gesloten bouwblok. Hierdoor is het een rustige, stille plek, midden in de stad. Op het binnenterrein staan nog drie andere schoolgebouwen, elk met een eigen entree in een andere straat. De scholen worden op dit moment gebruikt als werkruimte. Het is nog niet zeker wat er in de toekomst met deze gebouwen zal gebeuren. Maar als de transformatie van het gebouw aan de Duyststraat een succes wordt, is het denkbaar dat ook de andere scholen een woonbestemming krijgen. Het gebouw aan de Duyststraat is niet meer in gebruik als school. Het gebouw wordt tijdelijk verhuurd door een leegstandsbeheerder. Op het moment dat het gebouw wordt verkocht is het gebouw uiteraard leeg. 7

8 3. Mogelijkheden, randvoorwaarden en verplichtingen Het collectief van kopers is straks vrij om het gebouw in te delen, zoals ze dat zelf wil. Ter inspiratie is hieronder een aantal mogelijkheden in beeld gebracht. <Verschillende verkavelingen> Verkaveling op een foto weergeven zie vb. klushuizen Een voorstudie van Putter Partners architecten laat zien dat het gebouw zich leent om er bijzondere woningen in diverse groottes in te maken. Door de hoge verdiepingshoogte (van ca. 4.5 meter) en het aan elkaar koppelen van verschillende lokalen horizontaal en verticaal, wordt het mogelijke om verschillende woningtypes te maken. De te ontwikkelen woningen zijn prima geschikt voor zowel gezinnen met kinderen als voor één of tweepersoonshuishoudens. 8

9 Buitenruimte Belangrijk is dat elke nieuwe woning straks een buitenruimte krijgt. Er kan sprake zijn van privé tuinen, balkons en dakterrassen, maar het is ook mogelijk het schoolplein te gebruiken als gemeenschappelijke tuin. De excacte indeling zal afhangen van de verkaveling van het gebouw, het aantal inschrijvingen en de wensen van de kopersvereniging. Verschillende oplossingen brengen uiteraard verschillende kosten met zich mee. Over de verdeling van dergelijke kosten moet de kopersvereniging zelf een besluit nemen. Parkeren Parkeren kan op dit moment niet op het eigen terrein. Er moet wel een parkeeroplossing komen. Er zijn verschillende oplossingen, zoals parkeren in een nabijgelegen wijkstallingsgarage, een vergunning voor parkeren op staat of afkoop van de verplichting om parkeergelegenheid te realiseren bij nieuwe woningen. Welke oplossing wordt gekozen moet in overleg met de deelgemeente Delfshaven worden bepaald. Wonen en werken De nieuwe bestemming van het gebouw is wonen. Binnen de bestemming wonen is het mogelijk om maximaal dertig procent van de woning te gebruiken voor werkruimte aan huis. Hieronder kunnen worden verstaan kantoorruimte en ateliers. Openbare functies, zoals detailhandel en horeca zijn niet toegestaan. Programman van eisen De gemeente Rotterdam heeft een programma van eisen opgesteld voor de renovatie van het schoolgebouw. De nieuwe woningen moet minimaal aan het PVE voldoen. Het PVE geeft een houvast voor de kopers. Het staat 9

10 natuurlijk vrij om meer te verbouwen of meer energiezuinige maatregelen toe te passen. Zowel collectief als individueel. Op de website van de gemeente Rotterdam is het programma van eisen (PVE) voor de scholen te downloaden Vergunningencoach De gemeente heeft voor de kopers van de school een vergunningencoach aangesteld, zoals dat ook bij het Klushuizenproject het geval is. De vergunningencoach zorgt dat de afgifte van de benodigde vergunningen soepel verloopt. Voor de kopers is hij het aanspreekpunt bij de gemeente, maar ook degene die nagaat of de uitvoering conform afspraken is. Begeleiding De adviseurs van Urbannerdam begeleiden de kopers van de zelfbouwschool bij het ontwikkelen van het plan. Zij staan de kopersvereniging met raad en daad bij en adviseren en bemiddelen bij alle aspecten die bij dit project komen kijken. De begeleiding van Urbannerdam wordt in de eerste fase betaald door de gemeente Rotterdam tot en met de oprichting van de kopersvereniging. Daarna is de kopersvereniging vrij om te kiezen welke begeleiding zij wil inhuren. Het inhuren van procesbegeleiding is echter wel verplicht, om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Bestemmingplan De huidige bestemming van het gebouw is maatschappelijk vastgoed. De bestemming wordt omgezet naar wonen. Hiervoor zal een bestemmingsplanwijziging moeten plaats vinden. De wijziging van het bestemmingsplan wordt gestart op het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn. 4. Verbouwing, indelingsmogelijkheden, stichtingskosten en indicatieprijzen Het aantal woningen dat gerealiseerd kan worden hangt af van de gewenste woninggrootte van de inschrijvers. Een koper kan zich inschrijven per wooneenheid. Een wooneenheid bestaat uit een klaslokaal en een deel van de gang. In totaal bestaat het gebouw uit 12 klaslokalen en dus uit 12 wooneenheden. We gaan er vanuit dat er tussen de 5 en 8 woningen gerealiseerd gaan worden. De kleinst mogelijke woning is ongeveer 70 m2. Het is mogelijk om verschillende wooneenheden aan elkaar te koppelen. Zowel verticaal als horizontaal. De verdiepingshoogte is ongeveer 4.5 m. Het is mogelijk tussenverdiepingen te maken en zo creatief om te gaan met de ruimte. De tussenverdiepingen tellen formeel niet als gebruiksoppervlak van de woning, omdat ze te laag zullen zijn. Fundering De fundering van het gebouw is onderzocht en blijkt goed te zijn voor nog zeker dertig jaar. Als op grote schaal gewicht wordt toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van tussenverdiepingen is het nodig om te onderzoeken of dit op de huidige fundering kan, of dat versterking van de fundering nodig is. 10

11 <voorbeeld plattegronden woningtypes > 11

12 Indicatieprijzen De prijs voor het gebouw als geheel is , exclusief de wettelijk verschuldigde belasting. Dit bedrag moet worden verdeeld over de woningen. Hoeveel een woning uiteindelijk zal gaan kosten wordt voor een deel door de koper zelf bepaald. Het enige wat echt vaststaat, is de prijs per vierkante meter. Dit is 307, exclusief de wettelijk verschuldigde belasting. Bij het kopen van een wooneenheid of meerdere wooneenheden gaat de koper ook de verplichting aan om deze als woning te gaan renoveren. De gemeente heeft een inschatting gemaakt van de totale verbouwkosten en dit teruggerekend naar de te verwachten bouwkosten per vierkante meter. De inschatting is gemaakt op basis van de voorstudie van de architect en het programma van eisen. Al deze posten leiden tot een raming van de kosten van ca: 1500,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak, inclusief wettelijk verschuldigde belasting. In deze berekening is voor een klein deel rekening gehouden met zelfwerkzaamheid, namelijk voor de afbouw. Maar het staat de kopers vrij om meer in zelfwerkzaamheid uit te voeren, waardoor de kosten kunnen dalen. Financieringseis Naast de aankoopprijs van een wooneenheid of meerdere wooneenheden stelt de gemeente bij verkoop een financieringseis. Deze financieringseis is bedoeld om er zeker van te zijn dat de kopers de verbouwing ook daadwerkelijk kunnen betalen. Dat is belangrijk voor de gemeente, maar ook voor de kopers onderling. De hoogte van de financieringseis is bepaald door een inschatting te maken van de te maken verbouwingskosten op basis van het programma van eisen en de voorstudie van de architect. In de financieringseis zit dus alles inbegrepen: de aankoop van het gebouw, de renovatie, bijkomende kosten en de afbouw. Bij uw inschrijving moet u een financieringsverklaring overleggen. De financieringsverklaring is een document waaruit blijkt dat u als koper het geëiste bedrag ook daadwerkelijk kunt lenen bij een hypotheekverstrekker. Een financieringsverklaring kan in principe door elke hypotheekverstrekker worden verleend. Uit ervaring blijkt dat niet elke hypotheek verstrekker bereid is om mee te werken aan zelfbouw projecten. De adviseurs van Urbannerdam kunnen u hier verder mee helpen. Vertaald naar te kopen wooneenheid, zijn de richtprijzen als volgt: woninggroottes richtprijzen financieringseis aankoop m2 BVO (circa) Prijs aankoop per m2 307 Uitgeefbare m2 BVO 900 U moet er rekening mee houden dat elke wooneenheid een paar meter groter of kleiner kan zijn, afhankelijk van waar de wooneenheid zich in het gebouw bevindt. 12

13 Stedenbouwkundige randvoorwaarden Het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd van maatschappelijke voorziening naar wonen. Een aantal uitgangspunten voor de wijziging van het bestemmingsplan worden door de gemeente vastgelegd in stedenbouwkundige randvoorwaarden. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zien onder andere op de mogelijkheden voor uitbouwen, parkeeroplossingen en buitenruimte. Dit document wordt door de deelgemeente Delfshaven vastgesteld. De stedenbouwkundige randvoorwaarden worden aan de kopersvereniging te beschikking gesteld. 5. Inschrijvingsprocedure Om deel te kunnen nemen aan het project Zelfbouwschool Duyststraat dienen kandidaten zich door middel van het inschrijfformulier in te schrijven, om in een later stadium lid te worden van de op te richten kopersvereniging. De kopersvereniging is namelijk de organisatie die de woningen gaat ontwikkelen en de leden van de vereniging worden in staat gesteld om een appartement van de vereniging af te nemen tegen een bepaalde prijs. De inschrijving is het moment dat de vrijblijvendheid van interesse wordt omgezet in een toekomstig lidmaatschap met bijbehorende verplichtingen. De inschrijving moet binnen zijn uiterlijk 24 mei :00 uur. Een inschrijving bestaat uit een 3 tal onderdelen. Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. (zie website van de gemeente Rotterdam) Een bedrag van 500,- als inschrijfgeld Een financieringsverklaring, opgesteld op naam van de inschrijver(s) door bank of hypotheekadviseur Op de dag van de bekend making op de Livin zaterdag 16 maart 2013 gaat de feitelijke inschrijving voor het project van start. Deze loopt tot vrijdag 12:00 uur 24 mei Gedurende de inschrijfperiode worden een aantal opendagen georganiseerd. Deze momenten zijn voorlopig ingepland op: Zaterdag 23 maart, tevens start van de definitieve inschrijving Woensdag 10 april Zaterdag 20 april Deze opendagen zijn nog onder voorbehoud. Kijk op de website van de gemeente Rotterdam oor de exacte data en tijdstippen van de evenementen van de komende tijd. Toewijzing Na de sluitingsdatum wordt door middel van loting een rangnummer toegekend aan iedereen die zich heeft ingeschreven en voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. Vervolgens gaat de Urbannerdam i.s.m. de gemeente Rotterdam aan de hand van de rangnummers en de gewenste woning(oppervlaktes), de school "vullen" totdat het gehele gebouw bezet is. Degenen die op basis van deze optelling een plek kunnen krijgen in het project, worden uitgenodigd om toe te treden tot de kopersvereniging i.o. De overige kandidaten die "buiten de boot" zijn gevallen worden geplaatst op een reservelijst. Zij worden nog wel uitgenodigd op de startbijeenkomst om het verdere proces toe te lichten en vervolgens zal het inschrijfgeld worden terugbetaald. Mochten er plaatsen vrij komen worden de geïnteresseerden die op de reservelijst staan als eerst benaderd om in te stappen. Vervolgens, evt. na een korte werving, zullen nieuwe deelnemers worden benaderd om in het 13

14 zelfbouwproject te stappen. Degenen die zich dan aanmelden en aan alle verplichtingen voldoen, krijgen het recht op eerste koop. De rangnummers die uit de loting volgen worden alleen gebruikt voor bepaling van de volgorde van inplaatsing in het project. Het geeft niet het eerste recht op een eerste keuze bij de verkaveling. Wie besluit mee te doen in het collectieve project weet van te voren niet precies waar zijn nieuwe woning in het schoolgebouw wordt gerealiseerd. Lukt het niet om in gezamenlijk overleg de woningen in het complex in te passen zal er via loting gewerkt worden. Diegenen die tot de kopersvereniging i.o. worden toegelaten, kunnen 5 weken na inloting nog terug treden en het inschrijfgeld terug krijgen. Daarna vervalt de inschrijfgeld aan de kopersvereniging. Tot de kopersvereniging worden alleen particulieren toegelaten. Alle particulieren dienen ook de verklaring bij het inschrijfformulier te ondertekenen waarin zij aangeven dat ze deelnemen aan de kopersvereniging om een woning voor eigen bewoning te verkrijgen. Deze zelfbewoningplicht wordt vanuit de gemeente voor een periode van 3 jaar na gereedmelding bij de gemeente, verplicht gesteld. Verhuur van woningen wordt door de kopersvereniging en later de op te richten vereniging van eigenaren niet toegestaan. Op de website van de gemeente Rotterdam is het inschrijfformulier, inclusief de voorwaarden te verkrijgen. Ook zullen deze formulieren worden uitgereikt op de informatieavonden en opendagen. 6. Oprichting vereniging Het proces begint met een startbijeenkomst, waarop met de deelnemers het gehele proces besproken wordt, van de oprichting van de vereniging, een woonwensenenquête, proefverkaveling, definitieve verkaveling en uiteindelijke woningkeuze. Op deze bijeenkomst wordt een begin gemaakt met het oprichten van de kopersvereniging (bestuur, statuten en commissies) en de architectenselectie. 14

15 Voor de Zelfbouwschool wordt de organisatievorm van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgelegd. In de startfase wordt een voorstel ontwikkeld om ieder lid van de vereniging naar vermogen een actieve rol te laten vervullen. Het oprichten van (thema)commissies of werkgroepen is daartoe een goede mogelijkheid. Ten behoeve van de oprichting worden statuten opgesteld. Als deze bij een notaris gepasseerd zijn en ingeschreven in de KvK is de oprichting van de vereniging een feit. Vanaf de oprichting van de vereniging fungeren de kopers als opdrachtgever. De begeleiding van Urbannerdam wordt in deze fase door de gemeente Rotterdam gefinancierd. Na oprichting en afsluiten van de ontwikkelingovereenkomst, tussen kopersvereniging en gemeente Rotterdam, zal de vereniging zelf de adviseurs en begeleiders moeten contracteren. De kosten van het voortraject zullen door de vereniging voorgefinancierd moeten worden. 7. Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap organisatie De kopersvereniging kent een bestuur dat uit de leden gekozen wordt en het bestuur kiest vervolgens weer een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit haar midden. In de statuten zal vastgelegd worden wat de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur zijn. Het bestuur zal gedurende het proces van de transformatie van de school tot woningen ongeveer eenmaal per maand een zogenaamde algemene ledenvergadering uitschrijven. Deze algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de kopersvereniging en in deze bijeenkomsten worden belangrijke besluiten aangaande het proces van transformatie genomen door voorstellen in stemming te brengen. De kopersvereniging kan ook één of meerdere commissies in het leven roepen. Een commissie is een aantal leden van de kopersvereniging die belast is met specifieke taken van de vereniging, bijvoorbeeld een bouwcommissie. Resultaten of voorstellen worden door de commissies altijd eerst aan het bestuur voorgelegd en eventueel moet er ook in een algemene ledenvergadering over gestemd worden. 15

16 Toekomstige kopers ontwikkelen samen hun eigen woningen Bestuur (minimaal 3) Bestuurt; voert beslissingen uit, doet voorstellen aan ALV Kopersvereniging A.L.V. (alle leden) Beslist; geeft opdrachten aan bestuur Werkgroep 1 Werkgroep 2 Werkgroep 3 Adviseren bestuur 8. Het ontwerp- en realisatieproces incl. planning De kopersvereniging zorgt ervoor dat het schoolgebouw getransformeerd wordt in woningen. De individuele leden bepalen uiteindelijk zelf hoe hun woningen in het gebouw er van binnen uit komen te zien. Nadat er door middel van een procedure een verdeling van de ruimte in het gebouw onder de leden heeft plaatsgevonden en het basisniveau van verbetering van het casco is vastgesteld, gaan de leden met de architect hun woning van binnen verder vormgeven. Op basis van het algemene gedeelte en de specifieke wensen van de individuele leden wordt vervolgens een compleet plan voor de herontwikkeling gemaakt door de architect. Vervolgens wordt de vergunning aangevraagd en volgt de aanbesteding. Bij succesvolle aanbesteding sluiten de leden een individuele koopovereenkomst met de gemeente voor de levering van hun deel van het gebouw en de grond. Daarnaast sluiten de individuele kopers een aannemingsovereenkomst met de aannemer die zij opdracht geven voor de renovatiewerkzaamheden. De kopers gaan hiervoor een hypothecaire verplichting aan. Deze hypotheek wordt gevestigd op het appartement dat door de gemeente wordt verkocht. Omdat er sprake is van een nieuw onderverdeling moet er een nieuwe splitsingsakte gemaakt worden. Op het moment dat de eerste woning door de aannemer wordt opgeleverd aan een van de leden van de kopersvereniging, wordt er een Vereniging van Eigenaars (VvE) officieel opgericht. 16

17 C = Collectief I = Individueel G = Gemeente Rotterdam 1. De initiatieffase G - Vooronderzoek Gemeente Rotterdam t/m maart 2013 I - Inschrijving kopers I - Betaling inschrijfgeld I - Inkomenstoets tot vrijdag 12:00 uur 24 mei Controle inschrijving - Loting inschrijvers C -Oprichting kopersvereniging + ontwikkelovereenkomst juni / juli 2013 C -Proefverkaveling C -Contracteren adviseur en architect juli /augustus 2013 G - Bestemmingsplan wijziging zomer

18 2. De Voorlopige Ontwerpfase (V.O.) I - Enquête kopers C - Workshop + excursie C - Uitwerking ontwerpopties augustus/ september 2013 C - Definitieve kavelkeuze I - Individuele gesprekken met architect 3A. De Definitieve Ontwerpfase (D.O.) I - Individuele gesprekken met architect oktober 2013/ januari 2014 I - Uitwerking individuele indeling C - Materiaalkeuze gezamenlijk plan 3B. De Bouwvoorbereidingsfase C - Aanvraag omgevingsvergunning februari / maart 2014 C - Bestekplan I - Indeling voorkeurplan afbouw uitwerken I - Tekenen koopovereenkomst 4. De Uitvoeringsfase C - Aannemersselectie en de aanbesteding maart/ mei 2014 C - Aanbesteding en controle prijs I - Afsluiten hypotheek of andere lening I - Individuele aanneemovereenkomsten I - Levering appartementrecht C - Start bouw plus overdracht grond juni 2014* C - Oplevering cascorenovatie november/ december 2014 I - Individuele afbouw (maximaal 1 jaar) januari De Beheersfase C - Splitsing en splitsingsakte C - Onderhoudsfonds, VVE oprichting, bestuur VVE november/ december 2014 * Start bouw is afhankelijk van afronding bestemmingsplanprocedure en afgifte omgevingsvergunning. 18

19 10. Voorfinanciering Bij het ontwikkelen van het bouwplan worden kosten gemaakt voordat de bouw werkelijk start en iedere koper een hypothecaire financiering kan hebben. Bijkomende kosten Tot het moment dat de kopers een hypothecaire financiering hebben (meestal kort voor start bouw) is er weinig tot geen geld beschikbaar vanuit de kopers c.q. vereniging. Terwijl er wel al kosten (veelal bijkomende kosten genaamd) worden gemaakt voor bijvoorbeeld adviseurs (architect, constructeur etc.). De kosten in het voortraject zullen door de vereniging voorgefinancierd moeten worden. Deze kosten kunnen later met de hypotheek verrekend worden. Hier moeten onderling afspraken worden gemaakt over financiering van de planvorming. Het bedrag zal uitkomen tussen en , - voorfinancieringskosten. Een (op een later moment vast te stellen) bedrag moet maandelijks worden betaald aan de vereniging (circa 8 maanden, juli t/m februari), t.b.v. planvorming (o.a. architect, procesbegeleider, installatieadviseur, kostendeskundige). Bij de startbijeenkomst zal er verder toelichting worden gegeven over de kosten. Toch tussentijds uitstappen. Zitten daar dan financiële consequenties aan vast? Ja. Dat is voornamelijk afhankelijk van het moment dat men het project verlaat. In de beginfase worden er nog weinig kosten gemaakt door de vereniging. Tot het moment dat het gekozen begeleidingsbureau en de projectarchitect de opdracht krijgen voor het vervolg traject. Dan zal gestart worden met de eigen individuele woning(plattegrond) en de verdere planvorming. Vervolgens, tijdens het vervaardigen van het Definitief Ontwerp voor de woningen, zullen de kosten oplopen. Deze kosten kunnen NIET op het collectief afgewenteld worden, maar worden verrekend. Uitgangspunt daarbij is, dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe kandidaat wordt gezocht die de lege plek inneemt om het verder oplopen van de kosten beperkt te houden. Achtervang Het kan zich voordoen dat er iemand afvalt en dat er geen reservekandidaten meer zijn. In dat geval is wellicht nodig dat een derde partij optreedt als achtervang: die neemt dan de rechten en verplichtingen voor de vrijgevallen woning (tijdelijk) over en zal deze bouwen en vervolgens verkopen. De gemeente Rotterdam is achtervang voor maximaal twintig procent van het gebouw. 11. Randvoorwaarden en uitgangspunten op een rij 19

20 Voor het CPO project Duyststraat zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd, de belangrijkste nog even op een rij: - er kunnen op de locatie minimaal 1 woning tot maximaal 12 woningen gerealiseerd, daarnaast is het ook mogelijk om huisgebonden werkruimtes te realiseren; - de klassieke gevels en architectonische kwaliteit aan de buitenzijde van het gebouw moeten behouden blijven; - de woningen dienen minimaal conform het Programma van Eisen uitgevoegd te worden - tot de kopersvereniging worden alleen particulieren toegelaten; - alle particulieren dienen de verklaring bij het inschrijfformulier te ondertekenen waarin zij aangeven dat ze deelnemen aan de kopersvereniging om een woning voor eigen bewoning te verkrijgen; deze zelfbewoningplicht wordt vanuit de gemeente voor een periode van 3 jaar na gereedmelding door de gemeente, opgelegd; - verhuur van woningen wordt door de kopersvereniging en later de op te richten vereniging van eigenaren niet toegestaan; - randvoorwaarden en uitgangspunten worden t.z.t. vastgelegd middels een overeenkomst (projectontwikkelingovereenkomst) tussen de zelfbouw groep en de gemeente; - de gemeente zal maximale inspanning verrichten om de benodigde wijziging van het bestemmingsplan zo soepel en snel mogelijk, in overleg met de kopersvereniging, te laten verlopen; - de kopers van een woning in het project vormen na afronding van de (verbouw)werkzaamheden een Vereniging van Eigenaren. Deze zogenaamde VVE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke onderdelen van het project; 12. Betrokken partijen Gemeente Rotterdam Arienne de Muynck Telefoon: Urbannerdam Els Dikland en Alexander Keizer Telefoon:

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Kopen en klussen in de Havenstraat,

Nadere informatie

klusgebouw Osseweistraat ROTTERDAM Informatiebrochure december 2015

klusgebouw Osseweistraat ROTTERDAM Informatiebrochure december 2015 klusgebouw Osseweistraat ROTTERDAM Informatiebrochure december 2015 Deze informatiebrochure is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan deze brochure ontleend worden. De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte

Nadere informatie

De voorwaarden en procedure bij inschrijving, loting en verkoop van de Zelfbouwschool 2013 Urbannerdam 12-03-2013

De voorwaarden en procedure bij inschrijving, loting en verkoop van de Zelfbouwschool 2013 Urbannerdam 12-03-2013 1. Algemeen Het schoolgebouw aan de Duyststraat. Bouwjaar 1929. De school bestaat uit 3 bouwlagen met een totaal oppervlakte van 1150m2 BVO. Buitenruimte van 600 m2 schoolplein. 900 m2 is uitgeefbaar als

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede AGENDA 1. Opening/welkom 2. Voorstellen: betrokken partijen en hun rol 3. Stand van Zaken

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede 1 e of 2 e keer Wie was er de vorige keer ook? Wie niet? NIEUWS NA DE VORIGE KEER

Nadere informatie

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 21 juni 2012 Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 Inhoud Welkom en Opening Peter Krol van BrabantWonen Klushuis concept, Urbannerdam en Hulshof Architecten Voorstel

Nadere informatie

Protocol bij inschrijving, loting en toewijzing Klussen op de Klarenstraat (v.a. 27 april 2012)

Protocol bij inschrijving, loting en toewijzing Klussen op de Klarenstraat (v.a. 27 april 2012) 1. Algemeen a. Stichting de Alliantie is eigenaar van de woningen aan de Klarenstraat. Om een positieve impuls te geven aan de Amsterdamse Staalmanpleinbuurt heeft de Alliantie besloten deze woningen aan

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen eikendonk woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen Klushuizen aan De Bossche Pad Voorwoord Een eigen huis bouwen en zelf de indeling Klushuis en

Nadere informatie

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren deel 1: aanleiding deel 2: partijen deel 3: procesmogelijkheden Deel 4: vervolg na heden Deel 1: aanleiding Er is aanbod: Locatie Homeruskwartier

Nadere informatie

Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat

Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat Kijk op www.pakjeruimte.nl voor meer informatie over het project. PERSOONSGEGEVENS INSCHRIJVER Voor- en achternaam:..dhr/mevr Adres:. Postcode/Woonplaats:.

Nadere informatie

CPO in Langeraar-Oost

CPO in Langeraar-Oost CPO in Langeraar-Oost 3 maart 2014 PROGRAMMA CPO Langeraar-Oost Welkom Stand van zaken en hoofdlijnen plan Langeraar-Oost Zelf je woning bouwen en CPO Workshop: wensen en vragen Vervolg en afronding presentatie

Nadere informatie

Vlinderbuurt Standdaarbuiten

Vlinderbuurt Standdaarbuiten Vlinderbuurt Vlinderbuurt Standdaarbuiten 1 Woningbouw Vlinderbuurt: CPO Bestemmingsplan BIEB BV Kitty Hesen Adviesbureau opgericht in 1982 Kantoorhoudend in Eindhoven 18 medewerkers Gespecialiseerd in

Nadere informatie

Zelfbouw in 45 minuten

Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw workshop Wat is zelfbouw? Waarom? Voor- en nadelen Hoe aan te pakken? Tijd & geld Tips Uw vragen zijn welkom! Voordelen van zelf bouwen Veel vrijheid, uw eigen keuzen, eigen

Nadere informatie

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Droomt u weleens van een huis dat aan al uw wensen voldoet? Met volop ruimte voor kamers voor de kinderen, hobby s en het werk? En een mooie tuin op het zuidwesten?

Nadere informatie

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE STARTDOCUMENT COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO Het voormalige stadsdeelkantoor Zuider- Amstel aan het President Kennedyplantsoen 1-3 in Amsterdam is door het Stadsdeel Zuid, door

Nadere informatie

Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer

Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer 6 juli 2011 Marcel Kastein, De Regie bv Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Onderwerpen Toelichting zelf- en samenbouwen

Nadere informatie

Samen uw eigen appartement bouwen. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap

Samen uw eigen appartement bouwen. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap Samen uw eigen appartement bouwen De gemeente heeft een locatie beschikbaar die u in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan ontwikkelen. Samen met andere particulieren kunt u een appartementencomplex

Nadere informatie

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat INSCHRIJFFORMULIER 15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat Inschrijven Lees eerst de toelichting voordat u dit formulier in- Inschrijftermijn vult. U kunt zich inschrijven

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN 25#08#15' spoedcollege'bouwen'met'groepen' 1' AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW

EVEN VOORSTELLEN 25#08#15' spoedcollege'bouwen'met'groepen' 1' AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW EVEN VOORSTELLEN Hans Vos Zelfstandig adviseur, lid Expertteam Eigenbouw Informatie Centrum Eigen Bouw www.iceb.nl senior adviseur Urbannerdam,

Nadere informatie

Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt?

Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt? 1. Over het project en over De Kamp De Kamp De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma op het voormalige sportveldencomplex De Kamp in Cothen. Op dit terrein

Nadere informatie

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen CPO De Vliegende Vennen Er is een vereniging opgericht CPO De Vliegende Vennen om samen de woningen voor kostprijs te ontwikkelen. De verenging heeft als doel

Nadere informatie

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Oranjeburgh Royaal ROYAAL WONEN wonen OP op EIGEN eigen KAVEL kavel Ontwerp de buitenkant

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE VOC ZEEMAGAZIJN DELFSHAVEN

VERKOOPINFORMATIE VOC ZEEMAGAZIJN DELFSHAVEN VERKOOPINFORMATIE VOC ZEEMAGAZIJN DELFSHAVEN Opgesteld door Urbannerdam Versie: 3 Datum: 12 mei 2016 Inhoudsopgave Introductie 3 Het pand 4 Het schetsplan 7 De verkoop 10 Het proces 15 Contact 20 2 Introductie

Nadere informatie

Samen bouwen in de gemeente Voorst. informatiebrochure. collectief. particulier. opdrachtgeverschap

Samen bouwen in de gemeente Voorst. informatiebrochure. collectief. particulier. opdrachtgeverschap informatiebrochure collectief particulier opdrachtgeverschap Samen bouwen in de gemeente Voorst CPO 3 CPO in stappen 4 Het initiatief nemen 4 Een groep vormen 5 Het ontwerp maken 6 De woning bouwen 7 Bijkomende

Nadere informatie

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik In de huidige maatschappij is het voor starters op de woningmarkt niet gemakkelijk om een huis te kopen. Laat staan een eigen huis bouwen. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding pagina 4. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap pagina 6. Impressies Pagina 9

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding pagina 4. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap pagina 6. Impressies Pagina 9 Voorwoord Een eigen huis bouwen is voor veel mensen een droom. Een droom die voor de meesten moeilijk te verwezenlijken is. Want in de Randstad zijn bouwkavels schaars en duur. Bovendien is het bouwen

Nadere informatie

ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht

ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht JE EIGEN HUIS IN UTRECHT KUN JE NU ZELF ONTWERPEN, LATEN BOUWEN EN AFBOUWEN. HET DUURT EVEN EN JE MOET MEER ZELF

Nadere informatie

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen 12 maart 2016 Holy Résidence te Vlaardingen Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

FASE DEELNEMER/PROJECT

FASE DEELNEMER/PROJECT Toelichting op CPO proces Deurne Datum 29januari 2015 1 POSITIE DEELNEMER a Vrijblijvende belangstelling Belangstellenden kunnen een keer naar een platformbijeenkomst gaan en/of ontvangen de nieuwsbrief

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 1. Definities Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen

Nadere informatie

WELKOM WORKSHOP 10 SEPTEMBER

WELKOM WORKSHOP 10 SEPTEMBER WELKOM WORKSHOP 10 SEPTEMBER Bas ter Stege Voorzitter Programma 19.35 20.10 uur: Korte terugblik Ontwerp Waterveste SVP Architekten veel gestelde vragen en Komende traject Bolton Toewijzing kavels 20.15

Nadere informatie

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen CPO De Vliegende Vennen Op een van de mooiste locaties in Rijen in de nieuwbouwwijk De Vliegende Vennen zijn bouwkavels beschikbaar gekomen voor dit unieke CPO-initiatief.

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017 Holy Résidence te Vlaardingen maart 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

uitgifte strategie kavels

uitgifte strategie kavels uitgifte strategie kavels 17 september 2014 Inleiding Uitgangspunten zelfbouw De gemeente Zaanstad ontwikkelt aan de westkant van het station in het centrum van Zaandam de woningbouwlocatie De Zaanse Eilanden.

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum 4 september 2012 Hoe werkt een CPO? En welke stappen moet je nemen? Definitie CPO Particulieren organiseren zich in een rechtspersoon

Nadere informatie

BOUWGROEP NIEUW-WEST LOCATIE EN PLANNING

BOUWGROEP NIEUW-WEST LOCATIE EN PLANNING BOUWGROEP NIEUW-WEST LOCATIE EN PLANNING LOCATIE JAN TOOROPSTRAAT 5 Op de locatie Jan Tooropstraat 5 komt een zelfbouwkavel beschikbaar voor een kleine bouwgroep. Vlakbij het Rembrandtpark en op zo n 10

Nadere informatie

Selectie procedure nieuwe locaties

Selectie procedure nieuwe locaties 1/6 Selectie procedure nieuwe locaties 1.0 Algemeen 1.1 Zijn de vierkante meters van de woningtypen inclusief eventuele afbouwvloer? Zo ja, hoeveel (percentage) afbouwvloer is gerekend? De opgegeven metrages

Nadere informatie

Aan de belangstellende

Aan de belangstellende Aan de belangstellende Het doet ons genoegen u hierbij de brochure inclusief de prijslijst en bebouwingsmogelijkheden per kavel te mogen aanbieden van het project Create@Müllerpier fase 2; 10 zelfbouwkavels

Nadere informatie

Welkom. Workshop 3 1 oktober 2014

Welkom. Workshop 3 1 oktober 2014 Welkom Workshop 3 1 oktober 2014 Programma 19.35-20.05 uur: Korte terugblik Ontwerp Bij de Vaart Van der Laan Architekten Veelgestelde vragen, komende traject Toewijzing kavels 20.10 21.15 uur: Workshops

Nadere informatie

Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen)

Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen) Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen) 1. Algemeen/kader Kluswoningen zijn in oorsprong een Rotterdams fenomeen. Hoe dit concept tot stand is gekomen, wat de context ervan is en of het bruikbaar is voor

Nadere informatie

Voorhaven 39. 252.500 k.k. 3025 HD Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 154 m2. perceeloppervlakte 104 m2. 0 slaapkamers.

Voorhaven 39. 252.500 k.k. 3025 HD Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 154 m2. perceeloppervlakte 104 m2. 0 slaapkamers. Voorhaven 39 3025 HD Rotterdam woonoppervlakte 154 m2 perceeloppervlakte 104 m2 0 slaapkamers te koop 252.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

Raafstraat 70 Alphen aan den Rijn

Raafstraat 70 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Julianastraat 133 2405 CG Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-43 45 61 Email: info@koppesmakelaardij.nl Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk telefoon: 071-341

Nadere informatie

Woonworkshop. www.wonenbijdegroenevallei.nl. 14 januari 2015 / 19.00 22.00 uur. T. 035-694 25 44 hogeweide@kalliste.nl

Woonworkshop. www.wonenbijdegroenevallei.nl. 14 januari 2015 / 19.00 22.00 uur. T. 035-694 25 44 hogeweide@kalliste.nl Woonworkshop 14 januari 2015 / 19.00 22.00 uur 21 eengezinswoningen Hoge Weide Utrecht vanaf 199.500 v.o.n. (o.b.v. erfpacht) www.facebook.com/wonenbijdegroenevallei T. 035-694 25 44 hogeweide@kalliste.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren. Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen

Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren. Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen www.ede.nl/westzoom-hoefje westzoom-hoefje@ede.nl 2012 gemeente Ede 2 Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren Samen

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Gungarantieprijs 200.000 k.k.

Gungarantieprijs 200.000 k.k. van 250.000 Zuiderkade 61, Franeker Meer info op www.actiehuis.nl Gungarantieprijs 200.000 k.k. In deze brochure: > Informatie over Actiehuis.nl > Informatie over de inschrijfprocedure > Inschrijfformulier

Nadere informatie

Informatiebrochure Klussen aan, de Raadhuislaan. 8 kluswoningen in Mijdrecht

Informatiebrochure Klussen aan, de Raadhuislaan. 8 kluswoningen in Mijdrecht Informatiebrochure Klussen aan, de Raadhuislaan 8 kluswoningen in Mijdrecht Inleiding Voor je ligt de verkoopinformatie van het project Klussen aan, de Raadhuislaan. Deze informatie vormt, samen met het

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Verkoopprocedure (info 22 februari 2017)

Verkoopprocedure (info 22 februari 2017) Verkoopprocedure (info 22 februari 2017) Hieronder vindt u informatie over de verschillende stappen in de verkoopprocedure. 1. Start verkoop 22 februari 2017 2. Voorbereiding op een inschrijving 3. Stappenplan

Nadere informatie

Nieuwbouwplan De Koekoek

Nieuwbouwplan De Koekoek Sprang-Capelle Nieuwbouwplan De Koekoek S Daar waar gemoedelijkheid, tevredenheid, wonen en werken, inspanning en ontspanning hand in hand gaan. Dát is wonen in de gemeente Sprang-Capelle, met de vele

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap....samen dromen realiseren...

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap....samen dromen realiseren... Collectief Particulier Opdrachtgeverschap...samen dromen realiseren... wie wel eens op zoek is geweest naar een huis zal het herkennen: er is altijd wel iets dat niet bevalt. De huiskamer is te klein,

Nadere informatie

Kop West: Bouw je woondroom vlak bij het historisch centrum van Purmerend

Kop West: Bouw je woondroom vlak bij het historisch centrum van Purmerend Kop West: Bouw je woondroom vlak bij het historisch centrum van Purmerend PROGRAMMA DEEL I DEEL II DEEL III ALGEMENE INFORMATIE PLAN ZELF (LATEN) BOUWEN PLANNING INLOOP VRAAG EN ANTWOORD PROJECTTEAM (STATAFELS)

Nadere informatie

inschrijfformulier kavels Blok 59

inschrijfformulier kavels Blok 59 KIES JE KAVEL! inschrijfformulier kavels Blok 59 INSCHRIJFFORMULIER KAVELS BLOK 59 Persoonlijke gegevens inschrijver: Achternaam Voornamen (voluit) Postcode / Woonplaats Geboorteplaats+datum Telefoon privé

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Dr. Struyckenstraat 17 C Breda

Dr. Struyckenstraat 17 C Breda Dr. Struyckenstraat 17 C Breda Bouwjaar: 1952 Woonoppervlakte: ca.91 m² Inhoud: ca. 350 m³ Aanvaarding: In overleg ERA Makelaardij PLUS BREDA 076-5204442 ERA-makelaars hebben als missie om de woonwensen

Nadere informatie

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. Maak van twee woningen één, en verdubbel uw woonoppervlak!

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. Maak van twee woningen één, en verdubbel uw woonoppervlak! Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen Maak van twee woningen één, en verdubbel uw woonoppervlak! Vergroot je woning Voor meer informatie kunt u vrijblijvend langskomen bij de Serviceorganisatie op de Apeldoornselaan

Nadere informatie

DUINWEG JV DEN HAAG

DUINWEG JV DEN HAAG VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE DUINWEG 35 2585 JV DEN HAAG Den Haag 15 september 2017 AMGEA Vastgoed Adviseurs BV - Prins Mauritslaan 6-2582LR Den Haag 070 3382930 info@amgea.nl www.amgea.nl Algemeen

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. 16 januari Infoavond CPO + Schipluiden SCHIPLUIDEN, 16 JANUARI 2017

EVEN VOORSTELLEN. 16 januari Infoavond CPO + Schipluiden SCHIPLUIDEN, 16 JANUARI 2017 16 januari 2017 SCHIPLUIDEN, 16 JANUARI 2017 H A N S VO S, U R BA N N E R DA M EVEN VOORSTELLEN Hans Vos senior adviseur Urbannerdam, Rotterdam ervaringsdeskundige (41 woningen, gemeenschappelijke tuin

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden kaveluitgifte Leonidas

Inschrijfvoorwaarden kaveluitgifte Leonidas De locatie Leonidas is verdeeld in drie fasen: het zuidelijk deel van 23 kavels (fase 1), het midden deel met 16 kavels (fase 2) en het noordelijk deel met in totaal 7 kavels (fase 3). De kavelgrootte

Nadere informatie

Oost-Dorsch 144 te Zaandam

Oost-Dorsch 144 te Zaandam Oost-Dorsch 144 te Zaandam Oostdorsch 144 te Zaandam Vraagprijs 139.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure

Nadere informatie

TE KOOP ,-- K.K. Kamperstraat XA HAARLEM

TE KOOP ,-- K.K. Kamperstraat XA HAARLEM TE KOOP 350.000,-- K.K. Kamperstraat 15 2012 XA HAARLEM 105 Dit royale pand met tuin op het Oosten is het opknappen meer dan waard! Nabij het centrum van Haarlem, gelegen in een rustige straat met de Grote

Nadere informatie

inschrijfformulier verkoop

inschrijfformulier verkoop inschrijfformulier verkoop Met dit formulier kunt u uw interesse voor de koop van één van de woningen kenbaar maken. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Bremmer Makelaars, bij voorkeur via e-mail

Nadere informatie

Aan de belangstellenden voor een woning in Zeeduinse Poort te Oostkapelle. Behandeld door 1 maart 2016 afdeling Verkoop

Aan de belangstellenden voor een woning in Zeeduinse Poort te Oostkapelle. Behandeld door 1 maart 2016 afdeling Verkoop Aan de belangstellenden voor een woning in Zeeduinse Poort te Oostkapelle BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 E-mail verkoop.delft@bpd.nl

Nadere informatie

KLUSHUIZEN. Casco kopen > buitenkant opknappen > binnenkant opknappen > je eigen huis in Utrecht

KLUSHUIZEN. Casco kopen > buitenkant opknappen > binnenkant opknappen > je eigen huis in Utrecht KLUSHUIZEN Casco kopen > buitenkant opknappen > binnenkant opknappen > je eigen huis in Utrecht JE EIGEN HUIS IN UTRECHT KUN JE NU ZELF INDELEN EN (AF)BOUWEN. HET DUURT EVEN EN KOST WAT BLOED, ZWEET EN

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. cursus Bouwen met een groep HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW

EVEN VOORSTELLEN. cursus Bouwen met een groep HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW Zel$ouwmarkt Amsterdam 29 okt 2016 A M S T E R DA M, 2 9 O K TO B E R 2 0 1 6 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW EVEN VOORSTELLEN Hans Vos Zelfstandig adviseur, lid Expertteam Eigenbouw Informatie Centrum

Nadere informatie

Zelfbouw in de Parkstad

Zelfbouw in de Parkstad Zelfbouw in de Parkstad Bijeenkomst zelfbouw 22 maart 2016 Terugblik bijeenkomsten 12 december 2015 en 2 februari 2016 Uw eigen (werk)woning (laten) bouwen Eigen ontwerp Vrijheid Vernieuwend Zorgt voor

Nadere informatie

TE KOOP SCHIPPERSGRACHT BC MAARSSEN. VRAAGPRIJS: ,- k.k.

TE KOOP SCHIPPERSGRACHT BC MAARSSEN. VRAAGPRIJS: ,- k.k. TE KOOP SCHIPPERSGRACHT 19 3603 BC MAARSSEN Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw NL8201.24.989.B01

Nadere informatie

Woongebied Land van Matena. Presentatie Commissie Ruimte 16 maart 2016

Woongebied Land van Matena. Presentatie Commissie Ruimte 16 maart 2016 Woongebied Land van Matena Presentatie Commissie Ruimte 16 maart 2016 Inhoud 1. Het project 2. De stedenbouwkundige modellen 3. Het marktonderzoek 4. Het vervolg Het project Het plangebied De totale ontwikkeling

Nadere informatie

Zelfbouw op De Mient

Zelfbouw op De Mient Zelfbouw op De Mient Bijeenkomst zelfbouw 22 maart 2016 Agenda Korte terugblik Waar staan we nu Grondprijzen De zes stappen naar uw droomhuis/bedrijf Vragen en eerste kennismaking Terugblik bijeenkomsten

Nadere informatie

CPO PROJECT DE GETIJDEN VELDSTRAAT 4 NIJMEGEN.

CPO PROJECT DE GETIJDEN VELDSTRAAT 4 NIJMEGEN. CPO PROJECT DE GETIJDEN VELDSTRAAT 4 NIJMEGEN de.getijden@gmail.com www.cpodegetijden.nl 02 CPO PROJECT DE GETIJDEN WAT GOEDE BUREN VOOR ELKAAR DOEN Samen bouwen als Collectief Particulier Opdrachtgevers

Nadere informatie

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold OPTIEPROCEDURE Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold Wilgenwold B.V., gevestigd te Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum (hierna: Wilgenwold ), is de projectontwikkelaar van het vastgoedproject Wilgenwold:

Nadere informatie

Koopgarant woning Buurtweg 18G Akersloot

Koopgarant woning Buurtweg 18G Akersloot Koopgarant woning Buurtweg 18G Akersloot Koopgarant koopsom: 123.200,- k.k. (inclusief een korting van 25 %) Inhoudsopgave Algemeen Verkoopprocedure Plattegrond Foto s Koopgarant Inschrijfformulier Algemeen

Nadere informatie

Kiplingstraat 69. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 95.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 59 m2 2 slaapkamers te koop

Kiplingstraat 69. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 95.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 59 m2 2 slaapkamers te koop Kiplingstraat 69 3076 TB Rotterdam woonoppervlakte 59 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 95.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Lotingsreglement Gemeente Breda 2009 Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen)

BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen) BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen) Als u in aanmerking wilt komen voor de aankoop van een levensloopbestendige Parkwoning in Haag & Hof (bouwnummers 13 tot en met 20), retourneert

Nadere informatie

Samen bouwen Informatie avond 25 april 2013

Samen bouwen Informatie avond 25 april 2013 Samen bouwen Informatie avond 25 april 2013 Programma 19.30-19.35 Welkom door projectmanager Henk van Hoof 19.35-19.50 Toelichting op plan 19.50-20.20 Algemene toelichting op CPO door Hans Vos 20.20-20.30

Nadere informatie

Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen

Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen Vraagprijs 71.000,= k.k. In de geliefde wijk Paauwenburg gelegen appartement op de derde verdieping met een mooi uitzicht. Dingemanse Makelaars Seisdam 8-10 4331

Nadere informatie

Bepaal zelf hoe je wilt wonen. In de Westwijk in Vlaardingen

Bepaal zelf hoe je wilt wonen. In de Westwijk in Vlaardingen Bepaal zelf hoe je wilt wonen In de Westwijk in Vlaardingen Collectief In de Westwijk in Vlaardingen Particulier Samen met je buren je eigen woning ontwerpen en laten bouwen. Zelf bepalen hoe je wil wonen

Nadere informatie

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Kiplingstraat 71 3076 TB Rotterdam woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

DAMPLEIN 32 te LEIDSCHENDAM. "...Wordt dit uw winkel in het nieuwe Damcentrum?..."

DAMPLEIN 32 te LEIDSCHENDAM. ...Wordt dit uw winkel in het nieuwe Damcentrum?... DAMPLEIN 32 te LEIDSCHENDAM "...Wordt dit uw winkel in het nieuwe Damcentrum?..." INHOUD: Beschrijving Plattegrond Omgeving Verkoopcondities Vraagprijs: EUR 235.000 k.k. Dit winkelpand ligt in het zojuist

Nadere informatie

Als extra service stellen wij de woningen ook nog open op maandag 30 maart en dinsdag 31 maart a.s. van 13:00 tot 16:00 uur.

Als extra service stellen wij de woningen ook nog open op maandag 30 maart en dinsdag 31 maart a.s. van 13:00 tot 16:00 uur. Amsterdam, 28 maart 2015 Informatiebrief Geachte heer, mevrouw, Tot ons genoegen kunnen wij starten met de verkoop van de appartementen in het renovatieproject N47. Het project bestaat uit 44 appartementen,

Nadere informatie

Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie

Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie Op een unieke locatie, in het centrum van Zeewolde, aan het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren is een kavel beschikbaar aan het open water voor een horecavestiging.

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Oost-Dorsch 139 te Zaandam

Oost-Dorsch 139 te Zaandam Oost-Dorsch 139 te Zaandam Oostdorsch 139 te Zaandam Vraagprijs 139.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure

Nadere informatie

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem 3 REALISATIE VAN 20 KLUSHUIZEN IN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHT- GEVERSCHAP

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

inschrijfformulier kavels Blok 59

inschrijfformulier kavels Blok 59 inschrijfformulier kavels Blok 59 meld je vast aan! Financieringsverklaring ten behoeve van de aankoop van een kavel in Blok 59. Dit is een voorbeeld van de gevraagde inhoudelijke gegevens. Het is de

Nadere informatie