Gungarantieprijs k.k.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gungarantieprijs 200.000 k.k."

Transcriptie

1 van Zuiderkade 61, Franeker Meer info op Gungarantieprijs k.k. In deze brochure: > Informatie over Actiehuis.nl > Informatie over de inschrijfprocedure > Inschrijfformulier > Gunningprocedure Actiehuis.nl > Inventarisatieformulier financiering > Contactgegevens makelaar en notaris Informatie: Open huis: Zaterdag 16 februari van 13:00 tot 15:00 uur Inschrijven tot: Dinsdag 26 februari, 12:00 uur Actiehuisnotaris: Notaris IJdema Franeker Voorstraat la, Franeker Telefoonnr.: Makelaar: De Franeker Makelaardij Voorstraat LA, Franeker Telefoonnr.:

2 Wat moet ik als geïnteresseerde koper weten? Actiehuis.nl is een nieuw platform waarop zeer aantrekkelijk geprijsde woningen worden aangeboden. Actiehuis.nl werkt met een Gungarantieprijs. Dat is de minimale prijs waarvoor de woning gegarandeerd wordt verkocht. Die Gungarantieprijs maakt Actiehuis.nl uniek. De Gungarantieprijs ligt tenminste 20% onder de oorspronkelijk gehanteerde vraagprijs voor de woning en tenminste 10% onder de laatst gehanteerde vraagprijs Actiehuis.nl kent een strakke en effectieve procedure van drie weken die voor alle betrokken partijen volstrekt helder is en leidt tot een snel resultaat. U weet dus heel snel of u de eigenaar wordt van uw droomhuis. De verkoopprocedure van Actiehuis.nl staat onder notarieel toezicht. De woningen op de site van Actiehuis.nl zijn uitgebreid gedocumenteerd. Naast de actuele informatie op de site kunt u ook van iedere woning een brochure downloaden. Voor iedere woning wordt een Open Huis georganiseerd. Op die manier kunt u zelf een oordeel vellen over de woning en de sfeer van de woning proeven. Actiehuis.nl werkt uitsluitend met branchegeregistreerde makelaars. Via deze makelaars kunt u aanvullende informatie over een woning krijgen of een afspraak maken voor een bezichtiging. Als geïnteresseerde koper kunt u inschrijven op de woning; Dit geschiedt volgens een vaste procedure en middels eenvoudig te downloaden formulieren op de site van Actiehuis.nl. De procedure van Actiehuis voorkomt dat u in ellenlange onderhandelingstrajecten met de verlopende partij terecht komt. De procedure van Actiehuis.nl geeft u tijd en rust om zelf de hoogte van uw inschrijving te bepalen. In tegenstelling tot bij een veiling, zullen inschrijvers niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit wordt gewaarborgd door het notariële toezicht op de inschrijving. Slechts indien twee inschrijvingen exact gelijk zijn, zal er een tweede inschrijfronde plaats vinden. Voorafgaand aan uw inschrijving vragen we u, indien u een hypothecaire lening voor de woning wilt afsluiten, een oriënterend gesprek te voeren met een hypotheekadviseur naar keuze. Deze dient middels een eenvoudig te downloaden document verklaren dat er geen onoverkomelijke bezwaren lijken te zijn voor de financiering Als koper heeft u na het tekenen van de koopovereenkomst uiteraard nog drie dagen wettelijke bedenktijd Indien van toepassing, heeft u een voorbehoudperiode met betrekking tot de financiering van de woning van 32 dagen. De woning wordt binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst gegarandeerd opgeleverd.

3 Inschrijfformulier Actiehuis Looptijd van de procedure De Actiehuis verkoopcampagne voor een woning gaat op dag 1 (altijd een maandag) van start door het online plaatsen van de woning op Actiehuis.nl. Inschrijvingen kunnen vanaf dat moment uitsluitend door middel van een volledig ingevuld, goed leesbaar en ondertekend origineel inschrijfformulier worden uitgebracht bij de aangesloten notaris die door de verkopende partij is gekozen. Dit kan per , per post of door het langsbrengen van het inschrijfformulier op het kantoor van de notaris. Het inschrijfformulier dient altijd vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de inschrijver(s) en, indien u heeft aangegeven dat u een voorbehoud van financiering wenst, een volledig ingevuld en ondertekend Inventarisatieformulier Financiering. Inschrijven kan tot aan de drieëntwintigste dag (altijd een dinsdag) om uur. Hierna sluit de inschrijftermijn. Inschrijvingen die na dat tijdstip binnen komen, worden niet meer meegenomen in de procedure. Inschrijfformulier Het inschrijfformulier is te downloaden op maar ook te verkrijgen bij de verkopend makelaar, de aangesloten aankoopmakelaars. Daarnaast zit het inschrijfformulier in de Actiehuis brochure, die u aantreft tijdens het Open Huis of een bezichtiging. Het inventarisatieformulier financiering Het Inventarisatieformulier Financiering vindt u als bijlage bij het inschrijfformulier, maar is ook te downloaden op of te verkrijgen bij de verkopend makelaar of de aangesloten aankoopmakelaars. Daarnaast zit het inschrijfformulier in de Actiehuis brochure, die u aantreft tijdens het Open Huis of een bezichtiging. Bovendien is het formulier te verkrijgen bij een aantal hypotheekverstrekkers of tussenpersonen. Zij kunnen het bij uw afspraak ook altijd nog downloaden van de site. Beoordeling inschrijvingen Na het sluiten van de inschrijftermijn om uur op de drieëntwintigste dag (altijd een dinsdag) zal de notaris de inschrijvingen beoordelen op hun geldigheid en wordt aansluitend conform de gunningvoorwaarden gegund. Indien er twee of meer inschrijvingen van gelijke waarde zijn, volgt direct een tweede inschrijfronde. Indien er dan nog steeds twee of meer gelijkwaardige inschrijvingen met dezelfde waarde zijn, wordt de gunning door de notaris bepaald middels het lot. Daarna zal de notaris de koopovereenkomst definitief opmaken. Tekenen koopovereenkomst Op de zesentwintigste dag van de procedure (altijd een vrijdag) wordt ten kantore van de notaris de koopovereenkomst tussen verkoper(s) en koper(s) getekend. Daarna geldt de wettelijke bedenktijd van drie dagen en indien van toepassing een voorbehoud van financiering voor 32 dagen. Overdracht woning De daadwerkelijke overdracht van de woning vindt plaats op een datum die in overleg tussen verkoper(s) en koper(s) wordt overeengekomen, met een maximale termijn van 90 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

4 Gunningprocedure Actiehuis.nl Om helder te krijgen wat de beste inschrijving is, wordt hieronder de gunningprocedure beschreven zoals de notaris die bij Actiehuis zal toepassen. Voor zover de actiehuis inschrijf-en gunningprocedure ergens niet in voorziet, zal het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de inschrijving voordoet en de uitleg of de toepassing van de voorwaarden - bij wijze van bindend advies - beslissend zijn. Na het sluiten van de inschrijftermijn, beoordeelt de aangesloten notaris de inschrijvingen en stelt vast welke inschrijving de beste inschrijving is. Bij die vaststelling gelden de criteria in onderstaande volgorde: 1. De geldigheid van de inschrijving* 2. De hoogste inschrijving in hele euro s 3. Bij gelijke hoogte prevaleert een inschrijving zonder voorbehoud van financiering 4. Indien inschrijvingen op basis van bovenstaande criteria gelijkwaardig zijn, volgt een tweede inschrijfronde voor deze inschrijvers ten kantore van de notaris met wederom een beoordeling van de punten 2 en 3 5. Indien na de tweede ronde de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardig zijn, zal de notaris via het lot de woning toewijzen aan een van de bieders uit de tweede ronde. * Een geldige inschrijving bestaat uit: Een volledig en leesbaar ingevuld en ondertekend Actiehuis Inschrijfformulier Een volledig en leesbaar ingevuld en ondertekend Inventarisatieformulier Financiering (indien op het inschrijfformulier is aangegeven dat voorbehoud van financiering van toepassing is) Geldige kopie(ën) van de benodigde legitimatiebewijs(zen) Een inschrijving ter hoogte van minimaal de gungarantieprijs Aanvaarding van eigendom binnen 3 maanden na tekenen koopovereenkomst Na inschrijving ontvangen de inschrijvers altijd een bewijs van inschrijving van de aangesloten notaris of een van diens medewerkers. Na afloop van de inschrijfprocedure stelt de notaris of een van diens medewerkers, de inschrijvers in kennis van het al dan niet gunnen van de woning aan betreffende inschrijver. De inschrijvers aan wie niet gegund is, blijven tot en met het aflopen van de bedenktijd van de koper gehouden aan hun inschrijving. Indien de koper, na het sluiten van de koopovereenkomst, ontbindt op basis van de drie dagen wettelijke bedenktijd, zal verkoper het object gunnen aan de inschrijver met het op een na beste bod conform bovengenoemde voorwaarden. Ook de verkoper blijft tot en met het aflopen van de bedenktijd van de koper gehouden aan de Actiehuisvoorwaarden, waaronder de gungarantieprijs.

5 Inschrijfformulier voor onderstaande onroerende zaak: Zuiderkade 61 te: Franeker Partij 1, NAW-Gegevens. Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Postcode: Telefoon thuis: Telefoon mobiel: adres: Burgerlijke staat: Huwelijks goederenrecht: Samenwonend: Professionele partij (anders dan particuliere consument) Partij 2, Gegevens van mijn partner: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Postcode: Telefoon thuis: Telefoon mobiel: adres: gehuwd*/ ongehuwd*/ geregistreerd partner gemeenschap van goederen*/ huwelijksvoorwaarden* /n.v.t.* Ja* / Nee* Ja* / Nee* * = (doorhalen wat niet van toepassing is) Hierna (samen) te noemen inschrijver. brengt hierbij de volgende inschrijving uit: kosten koper zegge:... kosten koper Gewenste datum eigendomoverdracht: maximaal drie maanden na ondertekening koopovereenkomst Voorbehoud financiering van toepassing:ja* / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) alleen van toepassing indien u een hypotheek nodig heeft. Bijzonderheden:... Inschrijver verklaart alle informatie van het object van de verkopend makelaar te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen. Inschrijver is op de hoogte van de procedures en voorwaarden van Actiehuis, waaronder het in rekening brengen van een servicefee van 295,- indien de woning aan de inschrijver wordt gegund. De betaling hiervan zal middels de eindafrekening van de notaris plaatsvinden. Er zijn buiten de op dit formulier aangegeven zaken geen onduidelijkheden meer ten aanzien van dit object. Datum: Plaats: Handtekening Partij 1, Handtekening Partij 2,

6 Inventarisatieformulier Financiering Ondergetekende, erkend hypotheekadviseur en werkzaam bij: Organisatie: Vestigingsadres: Postcode + Plaats: Telefoonnummer: adres: Verklaart dat hij/zij op Datum: een oriënterend gesprek heeft gehad met: en (eventueel) om inzicht te krijgen in de financieringsmogelijkheden bij aankoop van een woning t.w.v.:,- exclusief kosten koper. BKR toets gedaan: Werkgeversverklaring overlegd: Ja / Nee (omcirkelen wat van toepassing is) Ja / Nee (omcirkelen wat van toepassing is) Voor zover valt af te leiden uit de door partij 1 (en evt. 2) aangeleverde financiële gegevens, levert de hypotheekverstrekking voor bovenstaande woning ogenschijnlijk geen onoverkomelijke problemen op. Deze verklaring dient slechts ter indicatie en er kan door zowel partij 1 (en evt.2) als derden op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan deze verklaring. Getekend op datum: Plaatsnaam: De heer/mevrouw: Handtekening:

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

Een huis kopen in de 21 e eeuw

Een huis kopen in de 21 e eeuw Een huis kopen in de 21 e eeuw Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper bij opbod op internet verkocht zal worden. Het kopen via Bieden en Wonen heeft belangrijke

Nadere informatie

slim kopen, slim verkopen

slim kopen, slim verkopen slim kopen, slim verkopen Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper via een veiling op internet verkocht zal worden. Dat is misschien even wennen, maar het veilen is

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

Hulststraat 55 DEN HAAG

Hulststraat 55 DEN HAAG Hulststraat 55 DEN HAAG Contactpersoon : M. Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Hulststraat 55, 2563 GC DEN HAAG Omschrijving Pak uw kans om eigenaar te worden

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Contactpersoon : Robert Kuiper Dedemsvaartweg Hackfortstraat/Verwoldestraat Jacob Schorerlaan Burgemeester Jansenstraat Gasseltestraat Hellendoornstraat E-mail

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis

Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis Huysshop heeft een aantal veelgestelde vragen over het (ver)kopen van een huis op een rij gezet. 1. Wanneer ben ik in onderhandeling? Je bent

Nadere informatie

Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG

Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Website : www.frisiamakelaars.nl Fotopresentatie

Nadere informatie

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo Te koop Nieuwstraat 3 Dinxperlo NIEUWSTRAAT 3 DINXPERLO Aantrekkelijk geprijsd diepe tuin ruime garage/berging. Kort nabij het centrum gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met vrijstaande stenen garage/berging

Nadere informatie

Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k.

Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k. Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k. Omschrijving RUIM 4-KAMERAPPARTEMENT UIT 2007 MET DRIE SLAAPKAMERS, EEN EIGEN PARKEERPLAATS IN DE KELDER EN EEN EIGEN BERGING. GELEGEN IN HET

Nadere informatie

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Op het bungalowpark Stoetenslagh gelegen vrijstaande recreatiebungalow. De bungalow is bij de ingang van het park gelegen op een perceel van 715 m2 grond. Indeling: entree

Nadere informatie

Woonoppervlakte 147 m 2 Vraagprijs 435.000,- kosten koper. Graaf Florisstraat 17 Voorburg TE KOOP. Makelaar: Edwin Rosenbrand

Woonoppervlakte 147 m 2 Vraagprijs 435.000,- kosten koper. Graaf Florisstraat 17 Voorburg TE KOOP. Makelaar: Edwin Rosenbrand Woonoppervlakte 147 m 2 Vraagprijs 435.000,- kosten koper TE KOOP Graaf Florisstraat 17 Voorburg Makelaar: Edwin Rosenbrand OMSCHRIJVING Unieke kans om in Voorburg in een aangeklede nieuwbouwwoning te

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Generaal Stedmanstraat 202, 5623 HZ Eindhoven Vraagprijs 177.500,- k.k. Huurprijs 850,- p.m.

Generaal Stedmanstraat 202, 5623 HZ Eindhoven Vraagprijs 177.500,- k.k. Huurprijs 850,- p.m. Generaal Stedmanstraat 202, 5623 HZ Eindhoven Vraagprijs 177.500,- k.k. Huurprijs 850,- p.m. Omschrijving Zowel te koop als te huur conform Leegstandwet: In de wijk Generalenbuurt gelegen, ruim 3-kamerappartement

Nadere informatie

Informatiebrochure. Huis kopen

Informatiebrochure. Huis kopen Informatiebrochure Huis kopen Ontdek je nieuwe kwaliteiten en bespaar Als kind heb je er vast wel eens aan gedacht om profvoetballer, dierenarts of leraar te worden. Maar wist je dat er ook een verkoop-

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 110.000, k.k. Amsterdamstraat 1517, 2032 PM Haarlem Telefoon: 023 525 00 90, email: info@hugtenburg.nl Kantoor Haarlem Tesselschadeplein 41 Hugtenburg

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k.

Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k. Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k. Omschrijving Uitstekend onderhouden en licht 3-kamerhoekappartement met een zonnig balkon, eigen berging en eigen parkeerplaats op het afgesloten

Nadere informatie

Egelantiersstraat 230 D

Egelantiersstraat 230 D Vraagprijs: 215.000,- K.K. Goed ingedeeld 2 kamer appartement (circa 48 m 2 ) op de derde en tevens hoogte verdieping op een geweldige locatie in hartje Jordaan. De woning is voorzien van dubbele beglazing,

Nadere informatie

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR!

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! De aankoop van een huis is werk voor specialisten. Alleen de inschakeling van deskundigen garandeert u de beste prijs, een duurzame afwikkeling en een heldere procedure.

Nadere informatie

Omschrijving. Stinsenweg 30 Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 30 9301 WK Roden

Omschrijving. Stinsenweg 30 Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 30 9301 WK Roden Omschrijving Algemene informatie 9301 WK Wonen in een groene omgeving, nabij bos en fietspaden, het kan in deze tussenwoning op een groot perceel van 269 m2 eigen grond. In een heerlijk groene woonomgeving

Nadere informatie

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III 210.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor

Nadere informatie

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries IJmuiden Mercuriusstraat 96 IJmuiden Mercuriusstraat 96 145.000, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor IJmuiden Mercuriusstraat 96 Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor

Nadere informatie

informatiebrochure is ent

informatiebrochure is ent Ook uw huurwoning kopen? informatiebrochure u N t! e h is ent m o m 1 Inleiding 3 2 Het aanbod 4 2.1 Verkoopprijs 2.2 Kosten koper (kk) 2.3 Energielabel 3 Verkoopprocedure 5 3.1 Begeleidend makelaar 3.2

Nadere informatie

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond.

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. TE KOOP. Ritthemsestraat 127 4389 TE Ritthem Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. Het kavel is compleet geschoond

Nadere informatie

Orteliusstraat 183 I - Amsterdam

Orteliusstraat 183 I - Amsterdam - Vraagprijs 187.500,= k.k. Omschrijving Orteliusstraat 183 I - Een licht appartement van 50 m2 met een twee balkons. Eén grenzend aan de woonkamer (Oost) en de ander aan de slaapkamer en de keuken (West).

Nadere informatie