Zorgveste De Residentie. Aankondiging. is een initiatief van Annexum. Beleggen in exclusieve zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgveste De Residentie. Aankondiging. is een initiatief van Annexum. Beleggen in exclusieve zorg"

Transcriptie

1 Zorgveste De Residentie Aankondiging Zorgveste De Residentie is een initiatief van Annexum Zorgveste DE RESIDENTIE Beleggen in exclusieve zorg

2 Beleggen in een luxe zorgresidentie in Den Haag Zorgveste De Residentie is gelegen aan de Badhuisweg, richting Scheveningen. Waarom beleggen in exclusieve zorg? Bevolkingsontwikkeling per leeftijdsklasse, aantal personen, 2010 en saldo 2030 Zuid-Holland Zorgveste De Residentie biedt u een stabiele belegging in een zeer groot vrijstaand dubbel herenhuis uit Het statige herenhuis is gelegen op een unieke locatie in Den Haag. Het gebouw bestaat uit 28 zorgwoonappartementen ingericht volgens het Martha Flora concept, een concept specifiek gericht op Alzheimerpatiënten. De exploitatie wordt voor een periode van ten minste 15 jaar uitgevoerd door Bronovo Martha Flora, een 50% samenwerking tussen Stichting Bronovo Nebo, onder andere bekend van Bronovo ziekenhuis en Martha Flora. Door vergrijzing sterke vraag Zorgwoningen vormen een stabiele belegging door de vergrijzing. Het aantal ouderen verdubbelt de komende jaren. Dit leidt tot een toenemende vraag naar (intensieve) ouderenzorg. Het CBS verwacht een groei van een half miljoen 65-plussers tot en met In 2040 zal het aantal 65-plussers zijn opgelopen van 2,5 miljoen tot 4,5 miljoen. Daarnaast is sprake van dubbele vergrijzing wat inhoudt dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Zo zal ook het aantal dementerenden in Nederland van in 2010 toenemen naar in Deze toename zal een zware wisselwerking hebben op de vraag naar langdurige zorg. Door de toename van dementerenden zal ook een toenemende behoefte ontstaan aan diversiteit in woonvoorzieningen jaar jaar jaar jaar 80 jaar + Bron: gebaseerd op CBS cijfers; Bevolkingsprognose 2010, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Provincie Zuid-Holland 2011

3 Welke zorgverlener is geselecteerd? Exploitant Bronovo Martha Flora Bronovo Martha Flora is een 50% samenwerking tussen Stichting Bronovo Nebo, onder andere bekend van het Bronovo Ziekenhuis en verpleeghuis Nebo te Den Haag, en Martha Flora, specialist in luxe comfortabele zorgwoningen voor ouderen met een dementie. Door deze samenwerking is hoogwaardige specialistische zorg vanuit ziekenhuis Bronovo gegarandeerd. Daarnaast beschikken de Martha Flora huizen, door de exclusieve samenwerkingsverbanden met het Alzheimer Centrum van het VU Medisch Centrum en de stichting Alzheimer Nederland, over de nieuwste inzichten op het gebied van zorg voor dementie. Visie Martha Flora huis De architectuur van de Martha Flora huizen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Dementia Services Center van Stirling University in Schotland, dat zich specialiseert in design voor mensen met een dementie. Bewoners hebben een eigen zorgappartement van ca. 50 m 2. Ook beschikken de Martha Flora huizen over De Meander : een aantal aaneengeschakelde gemeenschappelijke ruimten met verschillende sferen en een verschillend prikkelaanbod, waarin doorlopend activiteiten plaatsvinden. Omgeving en gebouw Het gebouw aan de Badhuisweg, wat op specifiek verzoek van Bronovo Martha Flora is aangekocht en wordt herontwikkeld (zie impressie rechts), ligt nabij de doorgaande weg naar Scheveningen. Conform het bestemmingsplan is het primaire belang het behoud van de bestaande bebouwing en het beschermen van de groenvoorziening. Dit waarborgt de mooie ligging van het statige pand. De locatie en opzet van het gebouw, alsmede de charme die het pand uitstraalt zijn ideaal voor het gebruik als Martha Florahuis. De doelgroep voor het verzorgingshuis is in deze regio goed vertegenwoordigd. Bij de herontwikkeling is eveneens rekening gehouden met mogelijke alternatieve aanwendbaarheid, wat de courantheid van het pand ten goede komt. Verhuursituatie Het pand met een totaal oppervlak van ca m 2 is volledig verhuurd aan Bronovo Martha Flora voor een periode van 15 jaar. Stichting Bronovo Nebo is medehuurder en derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele huursom gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Initiatiefnemers Martha Flora Mr. Marco Ouwehand is als zorgondernemer actief in het ontwikkelen van bedrijfsconcepten en stond aan de wieg van Alzheimer Research Nederland, de samenwerkende Alzheimer Centra van het VUMC Amsterdam, het UCMN Nijmegen en het UMC Maastricht. Sinds zijn moeder de ziekte van Alzheimer kreeg, koestert Marco de wens de allerbeste zorg te leveren aan mensen met dementie. Mr. Dr. Anne-Mei The is sinds juli 2012 bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), en tevens lector aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2005 kwam haar boek In de wachtkamer van de dood uit, dat het dagelijks leven in een traditioneel verpleeghuis beschrijft. Daarvoor deed ze twee jaar onderzoek. Na haar bevindingen voelde zij sterk de behoefte iets te doen voor de verpleeghuiszorg. Haar visie en wetenschappelijke kijk liggen ten grondslag aan het zorgconcept van Martha Flora. Daarnaast maakt zij deel uit van verschillende adviescommissies in de zorg. Voor haar initiatieven kreeg ze in 2009 de tweejaarlijkse Psychogeriatrieprijs.

4 Kenmerken Zorgveste De Residentie Zorgsector kenmerkt zich door stabiliteit en aantoonbare groeipotentie Zeer goede locatie in parkachtige omgeving In 2013 volledig herontwikkeld, rekening houdende met alternatieve aanwendbaarheid Totaal 28 hoogwaardige zorgwoningen ten behoeve van Alzheimerpatiënten Huurstroom bij aanvang bedraagt E per jaar, vrijgesteld van BTW Tenminste 15 jaar geëxploiteerd door een stabiele huurder Stichting Bronovo Nebo is medehuurder (hoofdelijk aansprakelijk) Gemiddeld verwacht direct rendement van ca. 7% per jaar Gemiddeld verwacht totaal rendement van ca. 9,5% per jaar Twee keer per jaar uitkering Deelname vanaf E (exclusief emissiekosten) Fonds is geschikt voor herinvesteringsreserve (HIR) Toenemende vraag naar zorg voor mensen met dementie. Propositie & Rendementen Totaal Fondsinvestering Gemiddeld Direct Rendement (op jaarbasis) Gemiddeld Totaal Rendement (op jaarbasis) E ca. 7 % ca. 9,5 % Mr. Dr. Anne-Mei The & Mr. Marco Ouwehand Initiatiefnemers Martha Flora Dementie is een ouderdomsziekte en de komende 25 jaar zal er geen medicijn tegen dementie beschikbaar komen. Vanwege de bezuinigingen wordt de reguliere zorg steeds schraler en moeten mensen met meer vermogen steeds meer bijdragen. Alternatieven voor de reguliere zorg zijn er nauwelijks. Martha Flora biedt daarentegen een alternatief. Wat maakt Martha Flora uniek? Martha Flora huizen zijn gespecialiseerde, particuliere verpleeghuizen voor oudere mensen met een dementie. Martha Flora geeft de allerbeste zorg, geeft daadwerkelijk persoonlijke aandacht en stelt de wensen van de bewoner echt centraal. Het zorgconcept van Martha Flora is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hoe worden de bewoners verzorgd? Bij Martha Flora zijn de bewoners zo gezond als ze maar zijn kunnen. Medische zorg is uiteraard aanwezig, maar alleen als het nodig is. De dagelijkse zorg is in handen van streng geselecteerde medewerkers met het hart op de goede plek. Martha Flora leidt haar medewerkers zelf op en coacht ze voortdurend. In vergelijking met de reguliere zorg is er een dubbele bezetting aan personeel. Martha Flora geeft haar medewerkers echt de tijd, de ruimte en de knowhow om een zo goed mogelijke relatie met de bewoners en hun familie aan te gaan. Zij zijn de sleutel tot de allerbeste zorg. Waarom Annexum als beheerder van uw zorgbeleggingen? Ruim 12-jarig trackrecord in het beheren van fondsen in alle vastgoedcategorieën, waaronder sinds 2009 zorgvastgoed Toonaangevende aanbieder van zorgvastgoedfondsen in Nederland voor particuliere beleggers Afgelopen jaren succesvol vijf zorgfondsen geplaatst Een uitgebreid netwerk en opgebouwde expertise Een A waardering (hoog kwaliteitsniveau) als Management Rating van SCOPE Hoe betalen bewoners voor deze zorg? Bij Martha Flora worden wonen en zorg gescheiden. De bewoners betalen huur voor het zorgappartement en De Meander, de gemeenschappelijke leefomgeving. De zorg wordt voor een deel gefinancierd vanuit het PGB. Daarnaast wordt voor de zorg en de hospitality een eigen Martha Flora bijdrage betaald.

5 Olle van Alphen Directeur Annexum Er zijn volop kansen Zorgvastgoed blijkt steeds populairder onder onze beleggers. De afgelopen paar jaar hebben wij succesvol vijf zorgfondsen geplaatst. Vooralsnog een niche, maar wél een niche met groeipotentie, die stabiele rendementen, solvabele huurders én langjarige huurcontracten biedt. De vergrijzing als succesfactor? De economische crisis speelt het succes van zorgvastgoed uiteraard in de kaart. De zorgsector is veel minder afhankelijk van de economische cyclus. Zorgvastgoed is daarmee een interessante, stabiele sector in roerige tijden. Daarentegen is de zorg wél afhankelijk van macro-economische trends zoals de vergrijzing. Trends als vergrijzing, maar ook de geïntroduceerde marktwerking in de zorg, leiden tot een verandering in het aanbod van zorgvastgoed. Institutionele beleggers zijn geïnteresseerd, zoals Syntrus Achmea, dat aankondigde de portefeuille voor dit nieuwe marktsegment van 100 miljoen in 2011 naar 500 miljoen te willen uitbreiden in Het aantal 65 plussers groeit van 2,5 naar 4,5 miljoen in Dat is meer dan een kwart van de bevolking. Een interessante markt dus, waar wij voor u als individuele belegger kansen zien liggen met dit nieuwe zorgfonds. Van bejaardenhuis naar zorgvilla Er is een grote groep ouderen die meer te besteden heeft. Het klassieke bejaardenhuis is minder aantrekkelijk geworden. Mensen zijn veeleisender geworden, ook op hun oude dag. Ze verwachten een hoger serviceniveau en zijn hiervoor steeds meer bereid een hogere eigen bijdrage te betalen. DTZ noemt de huidige trend van bejaardenhuis naar zorgvilla. Martha Flora komt daar in samenwerking met Stichting Bronovo Nebo aan tegemoet door particuliere, kleinschalige huisvesting voor Alzheimerpatiënten met 24-uurs intensieve zorg te bieden in plaats van de vaak massale en onpersoonlijke reguliere zorglocaties. Alle bewoners van Martha Flora hebben een zorgzwaartepakket (zzp) indicatie van 5 of hoger. Waarom dit nieuwe zorgfonds? Zorgveste De Residentie is alweer ons zesde zorgfonds. Tot nu toe zijn wij de enige aanbieder van zorgvastgoedfondsen voor de particuliere belegger in Nederland. Deze belegging is daarom uniek voor beleggers die juist in deze tijd in de zorg de nodige kansen zien liggen. Dat betekent voor u als belegger een mooie stabiele belegging in een kansvolle niche.

6 Algemene gegevens Door samenwerking met het Bronovo ziekenhuis is hoogwaardige specialistische zorg gegarandeerd. Hoe kunt u deelnemen? Zorgveste De Residentie is een besloten commanditaire vennootschap. De inschrijving start zodra het prospectus gereed is. Vooruitlopend op het prospectus kunt u uw belangstelling alvast kenbaar maken door participaties te reserveren via het reserveringsformulier, antwoordcoupon of via de website. Deelname is mogelijk vanaf E (exclusief emissiekosten). Meer informatie over dit fonds, of vrijblijvend reserveren? Bel naar of mail ons via Initiatiefnemer Annexum Invest B.V. Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren) 1077 XX Amsterdam Tel: Fax: Accountant Deloitte Accountants B.V. Notaris Loyens & Loeff N.V. Fiscalist PwC Belastingadviseurs Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging beschrijven. Aan deze aankondiging kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alleen de inhoud van het prospectus is bindend. Hierin worden zowel de kansen als de risico s uitgebreid beschreven. De in deze aankondiging opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie per april 2013 en kan aan verandering onderhevig zijn. Voor het aanbieden van participaties in Zorgveste De Residentie C.V. is de beheerder, Annexum Beheer B.V., niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en, staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie Meer informatie over dit fonds? Kijk op of bel Zorgveste De Residentie is een initiatief van Annexum.

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Vos. Retail Fund III NV

Vos. Retail Fund III NV Vos Retail Fund III NV Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Betrokken partijen 8 3 Definities 9 4 Zo werkt het 10 5 Inschrijfprocedure 12 6 Samenvatting 13 7 Kerngegevens 17 8 Vos Investment Groep NV 18 8.1

Nadere informatie

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport. Aangepaste versie. Erna Jonkman

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport. Aangepaste versie. Erna Jonkman Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport Aangepaste versie Erna Jonkman 281697 Colofon Titel Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur.

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur. 2 foto s Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Basisprospectus - 5 januari 2015

Basisprospectus - 5 januari 2015 Basisprospectus - 5 januari 2015 Home Instead Finance B.V. 2.499.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 11 2.1 Liquiditeitsrisico 11 2.2 Risico met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

het moet slimmer essay

het moet slimmer essay het moet slimmer Het vastgoedvraagstuk is voor veel bestuurders en toezichthouders complex en onoverzichtelijk. Nieuwe partijen zoals vastgoedbeleggers kunnen hier mogelijk een rol in spelen. Maar beleggers

Nadere informatie

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen Tineke Lupi Uitgave Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz Den Haag/Utrecht, januari 2015 Redactie: Wim Vierling Auteur:

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Op maat voor later Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Cor van Montfort, Henk Griffioen, Meike Bokhorst, Wendy Asbeek Brusse en Marianne de Visser Op maat voor

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Vier bedrijfsmodellen voor de plint

Vier bedrijfsmodellen voor de plint Vier bedrijfsmodellen voor de plint Verkenning financiering van algemene voorzieningen verzorgingshuizen na Tineke Lupi scheiding wonen/zorg Marc van Leent (de Wijkplaats) 2 Uitgave Platform31 en Aedes-Actiz

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie