Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen"

Transcriptie

1 Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

2 Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan over de minder leuke kanten. Het feit dat deze markt ook opmerkelijke kansen biedt, blijft vrijwel onbelicht. Toch is het een gegeven dat de markt straks een stijgende lijn zal laten zien. Het Vastgoed Fundament Fonds biedt u nú de kans van dit aankomend marktherstel te profiteren. Het Vastgoed Fundament Fonds is een niet beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds. De focus van het Fonds ligt op dagelijks verhandelbaar (direct) vastgoed. Omdat we streven naar flexibiliteit is het Fonds opgezet als paraplufonds met de keuze uit drie verschillende soorten aandelen: Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C. Aandeel A belegt in direct vastgoed enerzijds en Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen anderzijds. Aandeel B belegt alleen in Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen. Aandeel C belegt, net als Aandeel A, in direct vastgoed en via een goed renderende depositorekening. Kiezen voor gemak of zelf samenstellen Ieder aandeel biedt dus haar eigen verdeling tussen direct vastgoed, Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen en liquide middelen. Dit biedt u als belegger alle ruimte uw eigen ideale portefeuille samen te stellen. U kunt als belegger kiezen voor het gemak van één aandeel. Bijvoorbeeld als u zich liever niet zelf bezighoudt met de samenstelling van uw portefeuille. U kiest dan simpelweg voor bijvoorbeeld Aandeel A of C. Uw fondsmanager zal er vervolgens voor zorgen dat u optimaal blijft inspelen op de markt. Maar u kunt uw portefeuille ook geheel naar eigen wens samenstellen. De drie verschillende aandelen geven u namelijk de unieke mogelijkheid de verhoudingen in de categorieën direct vastgoed, beursgenoteerde vastgoedfondsen en contanten zelf vorm te geven én te sturen. U kunt hierbij rekening houden met het door u gewenste risiconiveau en de rendementsverwachtingen. De dagelijkse verhandelbaarheid van het Fonds maakt dat u op elk gewenst moment in kunt spelen op de kansen die de huidige, snel veranderende markt u biedt. 3

3 Ik ben ingestapt omdat het een fonds is zonder al te grote risico s

4 De kracht van goed renderend direct vastgoed Ondanks de ruime keuze die het Vastgoed Fundament Fonds u biedt, blijft direct vastgoed de belangrijkste pijler van het Fonds. Wij zijn dan ook kritisch op dit vastgoed. Naar onze mening kenmerkt goed vastgoed zich door vier aspecten. Goed vastgoed bestaat uit (1) een duurzaam gebouw op (2) een goede locatie, verhuurd op basis van (3) een middel- tot langjarig huurcontract aan (4) een betrouwbare huurder. Optimale spreiding op alle gebieden Het direct vastgoed binnen het Vastgoed Fundament Fonds bestaat uit objecten in diverse sectoren van de vastgoedmarkt. Denk hierbij aan kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en dergelijke. We kiezen hierbij bewust voor een spreiding in locatie én bestemming. Naast de geschiktheid van het vastgoed en de keuze van de juiste locaties, wordt er ook gekeken naar de solvabiliteit en de spreiding van de huurders. Zo bevat het Fonds alleen goed verhuurd vastgoed met middeltot langjarige huurcontracten. Gedegen vastgoed voor het beste resultaat Door de acquisities te spreiden over verschillende vastgoedsectoren, verschillende locaties en verschillende huurders in verschillende branches wordt het risico beperkt. De constante stroom van huurinkomsten legt een solide basis onder de koers en het uit te keren dividend. Door een actief beleggingsbeleid kan bovendien worden ingespeeld op de kansen die de verschillende markten bieden. Zo bereiken we met het Vastgoed Fundament Fonds het best mogelijke resultaat voor u als belegger. 5

5 Dankzij de deskundige achterban had ik mijn keuze snel gemaakt

6 Uw keuze: Aandeel A, B of C Zoals gezegd biedt het Vastgoed Fundament Fonds u de keuze uit drie beleggingsmogelijkheden: Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C. Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen (indirecte vastgoedportefeuille), zoals Duitse woningfondsen, Franse kantoorfondsen en Italiaanse projectontwikkelaars. Deze verdeling zorgt ervoor dat het risico gespreid wordt. Tevens behoudt het Fonds zo de benodigde liquiditeit en kunnen de aandelen dagelijks verhandeld worden. Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel B Aandeel A Aandeel C ca. 100% ca. 20% ca. 80% ca. 85% ca. 15% Beursgenoteerde vastgoedfondsen Direct vastgoed Contanten Aandeel A Aandeel A staat voor beleggen in direct vastgoed en in Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen. Met dit aandeel belegt u voor circa 80%* in een goed gefundeerde, directe vastgoedportefeuille en voor circa 20%* in Aandeel B Aandeel B staat voor beleggen in Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen. Met dit aandeel belegt u voor circa 100%* in Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen. Dit Aandeel B maakt het voor u als belegger mogelijk de verhouding direct vastgoed beursgenoteerde vastgoedfondsen naar eigen wens in te richten. Aandeel C Aandeel C staat voor beleggen in direct vastgoed en in contanten. Met dit aandeel belegt u voor circa 85%* in een directe vastgoedportefeuille en voor circa 15%* in liquide middelen. Dit laatste betekent dat 15%* van uw inleg op een goed renderende liquiditeitsrekening wordt ondergebracht. Hierdoor zal dit aandeel niet direct reageren op eventuele beursontwikkelingen en is het dagelijks verhandelbaar. 7 * richtlijn (Het staat de directie vrij de weging van de beleggingsportefeuille aan te passen, waardoor de genoemde percentages kunnen afwijken.)

7 Fiscaal vriendelijk en een zeer gunstig dividend en dat in deze tijd

8 Een deskundige achterban staat voor u klaar Buiten het hebben van de juiste beleggingsfilosofie, is het zeker ook belangrijk dat de juiste mensen met deze beleggingen bezig zijn. Annexum heeft dan ook intern en extern een deskundige achterban klaar staan. Uw deskundige team Bij Annexum werken wij met een ervaren en deskundig team. Onze medewerkers hebben stuk voor stuk een sterke drive om de beste resultaten te behalen en een optimale service te bieden. Zij hebben hun sporen verdient op het gebied van vastgoed en vastgoedfondsen. Hun expertise op dat gebied zetten zij graag voor u in. Bovendien stelt hun ervaring hen in staat adequaat te reageren op ontwikkelingen in de markt. Zo halen zij voor u het maximale uit de marktkansen. Wanneer u instapt in het Vastgoed Fundament Fonds kunt u met uw vragen altijd bij ons team terecht. Vaste adviseurs Annexum werkt samen met een aantal vaste adviseurs. We stellen aan hen dezelfde hoge kwaliteitseisen als aan onszelf. Voor de beleggeradministratie is dat Kas Bank N.V. Op accountancygebied neemt Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. onze zaken waar. 9

9 Wij willen graag vier keer per jaar dividend uitgekeerd zien.

10 Het Vastgoed Fundament Fonds: bewezen effectief U vraagt zich wellicht af of het gezien de huidige markt wel verstandig is te beleggen in het Vastgoed Fundament Fonds? Ons antwoord; juist wel! Net als vele fondsen wereldwijd is ook de koers van het Vastgoed Fundament Fonds gecorrigeerd. Het direct onroerend goed binnen het Fonds is afgewaardeerd. Daarbij komt dat de beursgenoteerde fondsen momenteel fors onder intrinsieke waarde noteren. U koopt dus nu tegen een gunstige koers zodat u straks, bij het aantrekken van de markt, optimaal kunt profiteren van de waardestijging. Gunstige verwachtingen Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op een zo hoog mogelijke dividenduitkering, alsmede een waardegroei van de vastgoedbeleggingsportefeuille die gelijke tred houdt met de inflatieontwikkeling. Gezien de sterke onderwaardering van de beursgenoteerde Europese vastgoedfondsen wordt er geen rendementsverwachting voor Aandeel B afgegeven. Naar verwachting zal het rendement voor Aandeel A gemiddeld 8 10% op jaarbasis bedragen, en voor Aandeel C 6-8%. De handelskoers nader verklaard De handelskoers wordt op beursdagen vastgesteld en gepubliceerd op de website en in de grote landelijke dagbladen. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de koers geldt de intrinsieke waarde. Een belangrijk verschil met beursgenoteerde fondsen dus, waarbij de koers tot stand komt op basis van vraag en aanbod. 11

11 Ik profiteer graag van de waardevastheid van vastgoed

12 Elf redenen om vandaag nog in te stappen 1. Op maat samen te stellen: dankzij uw keuze uit Aandeel A, Aandeel B en/of Aandeel C kunt u optimaal inspelen op uw eigen wensen en de kansen in de (vastgoed)markt; 2. Met solide basis: het direct vastgoed is vrijwel volledig verhuurd middels middel- tot langjarige huurcontracten aan betrouwbare partijen (bezettingsgraad van circa 98%); 6. Comfortabel: u kunt uw portefeuille geheel naar eigen wens samenstellen, maar ook kiezen voor het gemak van één aandeel (bijvoorbeeld Aandeel A of C) waarbij uw fondsmanager ervoor zal zorgen dat u optimaal blijft inspelen op de markt. 7. Laagdrempelig: u kunt instappen vanaf elk gewenst bedrag; 3. Flexibel: de aandelen zijn dagelijks verhandelbaar, u betaalt geen in- en uitstapkosten; 8. Gunstige dividenduitkering: er vindt vier keer per jaar dividenduitkering plaats; Beperkt risico: de spreiding in vastgoed, locaties en huurders én de combinatie van direct vastgoed, Europese vastgoedfondsen en liquide middelen houden het risico beperkt; 5. Aantrekkelijk rendement: de prognose voor Aandeel A is gemiddeld 8-10% op jaarbasis, en voor Aandeel C gemiddeld 6-8%. Het rendement van aandeel B is afhankelijk van de performance van de beursgenoteerde vastgoedfondsen. 9. Stabiel: het Fonds kent geen valutarisico en heeft dankzij de geïndexeerde huurcontracten een beperkt inflatierisico; 10.Fiscaal vriendelijk: het betreft voor particulieren een box 3-belegging; 11. Zonder valutarisico: het Fonds belegt alleen in Euro s.

13 Ik kies ervoor om mijn beleggingsportefeuille beter in balans brengen

14 Instappen in het Vastgoed Fundament Fonds, zo geregeld! U wilt profiteren van de voordelen die beleggen in vastgoed u biedt, maar toch ook flexibel zijn? Stap dan vandaag nog in het Vastgoed Fundament Fonds. U kunt zichzelf inschrijven door bijgaand inschrijvingsformulier in te vullen en, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, naar ons te retourneren. U ontvangt dan van ons uw beleggingsrekeningnummer retour waarna u het door u gewenste bedrag kunt overmaken. Natuurlijk kunt u ons ook even bellen of op onze website kijken voor meer informatie: Altijd op de hoogte Het Vastgoed Fundament Fonds is altijd in beweging. Wilt u op de hoogte te blijven van de meest actuele situatie, dan kunt u terecht op Op deze website vindt u de actuele koersgegevens maar ook alle achtergrondinformatie betreffende het Fonds. Waarschuwingen en risico s Zoals bij elk beleggingsfonds zijn ook aan het Vastgoed Fundament Fonds risico s en kosten verbonden. De risico s De belangrijkste risico s zijn: marktrisico s, rendementsrisico, leegstandrisico, renterisico, inflatierisico, risico s met betrekking tot de beheerder, tegenpartijrisico, politiek risico en paraplufondsrisico. Ons beleid is er steeds op gericht om de risico s van het Vastgoed Fundament Fonds zo beperkt mogelijk te houden. De kosten De voornaamste kosten van het Vastgoed Fundament Fonds zijn: exploitatiekosten direct vastgoed, directievergoeding, rentelasten, aankoopkosten vastgoedobjecten en overige kosten. Prospectus en financiële bijsluiter Voor een beschrijving van de voornaamste risico s en kosten die verband houden met het Vastgoed Fundament Fonds verwijzen wij u naar het prospectus en de financiële bijsluiter. Deze kunt u beide aanvragen via Ook kunt u deze opvragen bij Annexum Beheer B.V., Strawinksylaan 485, 1077 XX Amsterdam, tel:

15 Vastgoed Fundament Fonds Een fonds van deze tijd Vastgoed Fundament Fonds N.V. bestaat sinds Het Vastgoed Fundament Fonds wordt beheerd door Annexum Beheer B.V., dat is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op 1 juni Indien de in deze brochure opgenomen informatie afwijkt van het prospectus prevaleert het prospectus. Geïnteresseerden dienen hun beslissing om te beleggen in het Vastgoed Fundament Fonds uitsluitend te baseren op het prospectus en de financiële bijsluiter. Vastgoed Fundament Fonds is een belegging van Annexum Huib Boissevain Algemeen Directeur Simon Hoenderop Directeur Finance & Operations Vastgoed Fundament Fonds N.V. World Trade Center, G-toren Strawinskylaan 485 Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam Tel.:

16 Vastgoed Fundament Fonds Een fonds van deze tijd

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Beleggen in Duits Vastgoed

Beleggen in Duits Vastgoed Producten Beleggen in Duits Vastgoed Beleggen in woningen, zorgwoningen en winkelcentra in Duitsland. Voor een goed rendement en een overzichtelijk risico belegt u in SynVest German RealEstate Fund NV.

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie