Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments BV. Nog enkele participaties beschikbaar

2 ZIB AQUADELTA CV SAMENVATTING ZIB Aquadelta Beheer BV vertegenwoordigd door Zeeland Investments Beheer BV, biedt, als beherend vennoot van ZIB Aquadelta CV, participaties aan in ZIB Aquadelta CV. Deze aanbieding wordt zowel gedaan aan in Nederland woonachtige particulieren als aan in Nederland gevestigde rechtspersonen. Doel is het beleggen van het vermogen van het fonds, teneinde de vennoten in de opbrengst te doen delen en zodanig dat de risico s daarvan worden gespreid, door dit vermogen aan te wenden voor de financiering van de verwerving van 146 appartementen, 18 hotelkamers en de centrumvoorzieningen op Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. De totale investering, inclusief bijkomende kosten en werkkapitaal, bedraagt Het benodigde eigen vermogen van zal worden verstrekt door de commanditaire vennoten. In totaal worden in ZIB Aquadelta CV participaties uitgegeven. Bij oprichting zijn reeds vijf participaties uitgegeven. Iedere vennoot participeert in eenheden van ( inclusief 3% emissiekosten), met een minimale deelname van vijf participaties. Voor zover de vrije cashflow het toelaat, zal halfjaarlijks (per 30 juni en 31 december) een rendement van 6% (enkelvoudig en op jaarbasis) aan de participanten worden uitgekeerd. De eerste halfjaarlijkse uitkering zal op 1 juli 2012 plaatsvinden, over de periode vanaf de datum van uitgifte van de participaties tot en met 30 juni Bij inkoop van de participaties zal tevens 2% rendement (enkelvoudig en op jaarbasis) worden uitgekeerd. Het fonds zal vanaf 31 december 2013 jaarlijks participaties inkopen tegen de nominale waarde van Noch deze vooraankondiging noch het hierna genoemde reserveringsformulier, behelst een aanbod van participaties in ZIB Aquadelta CV. Het daadwerkelijk aanbod tot deelname komt pas tot stand na het beschikbaar stellen van het prospectus. ZEELAND INVESTMENTS BEHEER BV Het beheer van ZIB Aquadelta CV zal geschieden door Zeeland Investments Beheer BV, een organisatie die zich bezighoudt met het initiëren en beheren van vastgoedfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Zeeland Investments Beheer BV ( ZIB ) is in 1999 opgericht en heeft in 2007 bij de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) een vergunning verkregen als beheerder zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Zeeland Investments Beheer BV is beheerder en/of initiatiefnemer van meer dan twintig fondsen. Het totaal van de geïnvesteerde bedragen van deze fondsen bedraagt ruim 575 miljoen, met een totaal bij uitgifte bijeengebracht participantenvermogen van ruim 172 miljoen. Per oktober 2011 zijn er nog vijftien fondsen in beheer, waarvan het nog uitstaande participantenvermogen ruim 116 miljoen bedraagt. Voor een overzicht van de fondsen en de gerealiseerde rendementen verwijzen wij naar

3 geprognosticeerd vast rendement van 8% op jaarbasis* * vóór belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst VAKANTIEPARK AQUADELTA Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse bestaat uit centrumvoorzieningen, 149 appartementen, 18 hotelkamers en 156 bungalows op ruim 16 hectare eigen grond. De verhuur wordt verzorgd door Hogenboom Vakantieparken, onderdeel van Roompot Vakanties. Bruinisse (Zeeland) is gelegen aan het Grevelingenmeer. Dit pittoreske en toeristische dorp staat vooral bekend om de mosselvisserij. In de naaste omgeving van het park bevinden zich de golfbaan Grevelingenhout en een jachthaven. De centrumvoorzieningen bestaan uit een overdekt zwembad, diverse horecagelegenheden met terrassen, een wasserette en een kleine supermarkt. Het park beschikt over diverse sport- en recreatievoorzieningen. Zo kan men op het park fietsen huren en gebruik maken van twee nieuwe kunstgras tennisbanen en twee vernieuwde squashbanen. Binnen bevinden zich de bowlingbanen en kan (pool)biljart gespeeld worden. Buiten kan men gebruik maken van de 18-holes midgetgolfbaan. Alle faciliteiten op Vakantiepark Aquadelta zijn zo goed als nieuw. Het fonds ZIB Aquadelta CV zal 146 appartementen, 18 hotelkamers en de centrumvoorzieningen verwerven. HUURASPECTEN Voor de verhuur zal een huurovereenkomst worden gesloten met Vakantiepark Aquadelta BV, onder garantie van RP Group BV. De huurovereenkomst heeft een looptijd van vijftien jaar en zal ingaan na uitgifte van de participaties. Daarnaast heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst met vijf jaar te verlengen. De aanvangshuur bedraagt (op jaarbasis). De huurovereenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd (voor het eerst één jaar na ingangsdatum). Voor een periode van drie jaar betreft de index 2% op jaarbasis en hierna is de jaarlijkse index 1,5%. De huur is in halfjaarlijkse termijnen vooraf op 30 juni en 31 december verschuldigd. In de huurovereenkomst is onder meer opgenomen dat alle onderhoudskosten, vervangingen, belastingen, exploitatiekosten, eigenaarslasten en verzekeringspremies voor rekening van de huurder komen. INVESTERINGSBEGROTING De investeringsbegroting van ZIB Aquadelta CV bedraagt Dit bedrag wordt gefinancierd middels hypothecaire financiering, eigen vermogen en een achtergestelde lening van De bijkomende kosten zijn begroot op en het werkkapitaal bedraagt De volledige investeringsbegroting is opgenomen in het prospectus van ZIB Aquadelta CV.

4 RENDEMENT Het beleid van het fonds en ZIB Aquadelta Beheer BV is gericht op behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst uit de verhuur en de (eventuele) verkoop van (delen van) de vastgoedportefeuille. Initiatiefnemer heeft gekozen voor het aanbieden van een geprognosticeerd rendement van 6% (op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en niet cumulatief) over de nominale waarde van de uitstaande participaties verhoogd met een geprognosticeerd rendement van 2% op jaarbasis bij inkoop van de participaties door het Fonds. EXIT EN INKOOP VAN PARTICIPATIES Initiatiefnemer is er van uitgegaan dat alle participaties, uiterlijk op 31 december 2030, zijn ingekocht. Hiertoe zullen jaarlijks, vanaf 31 december 2013, participaties worden ingekocht tegen de nominale waarde van De uitbetaling zal uit de vrije cashflow per 31 december van ieder jaar geschieden. Het ligt daarbij in de bedoeling dat participanten zich jaarlijks vóór 1 november kunnen aanmelden om voor inkoop van participaties in aanmerking te komen. Bij onvoldoende of teveel vrijwillige aanmeldingen zal tot notariële loting worden overgegaan. RESERVERING Het prospectus kunt u opvragen via het reserveringsformulier op internet ( via e mail of telefonisch ( ). ZIB Aquadelta CV voldoet aan de eisen die de Wft stelt. Zeeland Investments Beheer BV zal in dit kader het Fonds aanmelden bij de AFM. Nadrukkelijk zij vermeld dat aan mogelijke deelname in ZIB Aquadelta CV financiële risico s zijn verbonden. Mogelijke participanten dienen daarom goede nota te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en hen wordt aangeraden hun eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op haar risicoprofiel en deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie. Naar verwachting start de inschrijving op 3 november 2011, lopend tot 5 december Bij grote belangstelling kan de inschrijving eerder gesloten worden. Verwachte stortingsdatum is 8 december 2011 en plaatsing 15 december Deze data zijn indicatief en kunnen vervroegd c.q. verlaat worden.

5 KERNPUNTEN ZIB AQUADELTA CV 8% geprognosticeerd vast rendement op jaarbasis, vóór belasting*; Ü Ü Plaatsing van participaties ieder groot (exclusief 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname vijf participaties bedraagt; Verwerving van 146 appartementen, 18 hotelkamers en de centrumvoorzieningen gelegen op Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse (Zeeland); De totale huuropbrengst bedraagt bij aanvang op jaarbasis. De huur is voor een periode van drie jaar jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2% en hierna met 1,5%; Looptijd van de netto-huurovereenkomst bedraagt vijftien jaar met een verhuurderoptie van vijf jaar; Besloten fonds met een investeringshorizon van circa negentien jaar waarbij de participanten - vanaf 31 december jaarlijkse exitmogelijkheden hebben; Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten per 30 juni en 31 december. De eerste uitkering zal op 1 juli 2012, over de periode vanaf de uitgifte van de participaties tot en met 30 juni 2012, plaatsvinden. * De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vraag het prospectus aan via het reserveringsformulier op telefonisch ( ) of via

6 BROUWERSDAM VASTGOED CV Brouwersdam Vastgoed CV is een fonds onder beheer van Seacoast Investments BV. Het betreft participaties van , waardoor dit product krachtens de Wft niet vergunningplichtig is. Per 30 juni 2011 zijn 123 participaties geplaatst. Seacoast Investments BV heeft nog enkele van deze participaties in depot waardoor deelname nog mogelijk is. Over deze participaties is geen emissievergoeding verschuldigd. Brouwersdam Vastgoed CV heeft geïnvesteerd in vastgoed te Renesse en Ouddorp, dat voorheen eigendom was van twee inmiddels afgeronde ZIB-fondsen. In het kort komt het er op neer dat het rendement wordt verkregen uit zowel de inkomsten uit de verhuur van 70 bungalows op Roompot Vakantiepark Klein Poelland als uit interestinkomsten op een lening verstrekt aan Ouddorp Vastgoed CV. Ouddorp Vastgoed CV heeft de eigendom van 80 appartementen en 14 cottages op Center Parcs Port Zélande. Rendement Uit de cashflow kan aan de participanten een geprognosticeerd direct rendement worden vergoed van 6% in de eerste jaren, oplopend tot 9,6% in het vijftiende jaar. Inmiddels is de rente op de bancaire financiering gefixeerd, waarmee de totale rentelasten momenteel lager uitkomen dan verwacht. Daardoor kan een hoger rendement worden gerealiseerd dan geprognosticeerd. Door de tussentijdse verkoop van de individuele bungalows op Klein Poelland kan het fonds extra rendement realiseren. Tevens heeft het fonds een additionele winstdeling over de lening aan Ouddorp Vastgoed CV. Deze winstdeling komt tot uitkering na vervreemding van het vastgoed op Port Zélande. Het geprognosticeerd gemiddeld totaal rendement bedraagt 14,3% (enkelvoudig en op jaarbasis)*. Inschrijving Voor deelname in Brouwersdam Vastgoed CV is een memorandum beschikbaar. U kunt deze telefonisch opvragen of een sturen naar U vindt het memorandum ook op Voor een overzicht van de reeds geplaatste fondsen van Seacoast Investments BV verwijzen wij u eveneens naar deze internetsite. PROVENTUS BV De participaties in ZIB Aquadelta CV en Brouwersdam Vastgoed CV worden onder de aandacht gebracht door Proventus BV. Proventus BV beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Wijzigingen voorbehouden. Deelname in ZIB Aquadelta CV geschiedt op basis van het prospectus. Deelname in Brouwersdam Vastgoed CV geschiedt op basis van het memorandum. * De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Proventus BV Postbus AD Middelburg Tel.: Fax:

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

ZIB Hambachtal CV Financiële Bijsluiter

ZIB Hambachtal CV Financiële Bijsluiter ZIB Hambachtal CV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ZIB Hambachtal CV. Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht.

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. ZIB Bayernpark CV. Middelburg

Financieel verslag 2013. ZIB Bayernpark CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Bayernpark CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 5 2. Winst- en verliesrekening 2013 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda Jaarvergadering woensdag 25 maart 2015, 10.00 uur Hotel Mercure te Nieuwegein Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling ingekomen stukken 2. Bespreken

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

prospectus ZIB Aquadelta CV Uitgifte van 2.740 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer:

prospectus ZIB Aquadelta CV Uitgifte van 2.740 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: prospectus ZIB Aquadelta CV Uitgifte van 2.740 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 1 Middelburg, 31 oktober 2011 Initiatiefnemer: Zeeland Investments Beheer BV namens

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Hambachtal CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Hambachtal CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Hambachtal CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 5 2. Winst- en verliesrekening 2010 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

ZIB Maas & Dal CV Financiële Bijsluiter

ZIB Maas & Dal CV Financiële Bijsluiter ZIB Maas & Dal CV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ZIB Maas & Dal CV. Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht.

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Eurostrand CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Eurostrand CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Eurostrand CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 5 2. Winst- en verliesrekening 2013 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

ZIB Oss CV. ZIB Oss CV. ZIB Oss Beheer BV Postbus 160, 4330 AD Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71

ZIB Oss CV. ZIB Oss CV. ZIB Oss Beheer BV Postbus 160, 4330 AD Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 P R O S P E C T U S ZIB Oss CV INITIATIEFNEMER EN BEHEREND VENNOOT ZIB Oss Beheer BV Postbus 160, 4330 AD Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 BEHEERDER Zeeland Investments Beheer BV Postbus

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Weert CV donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Weert CV donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering donderdag 12 maart 2015, 15.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling ingekomen stukken 2. Bespreking

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Maas & Dal CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Maas & Dal CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Maas & Dal CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 6 2. Winst- en verliesrekening 2010 8

Nadere informatie

De ondergetekenden: verklaren te zijn overeengekomen: in aanmerking nemende dat: Voorgaande is overeengekomen onder de volgende voorwaarden:

De ondergetekenden: verklaren te zijn overeengekomen: in aanmerking nemende dat: Voorgaande is overeengekomen onder de volgende voorwaarden: 5.5 OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB AQUADELTA C.V. EN HAAR ACTIVA 54 De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

ZIB Eurostrand CV Jaarverslag 2014

ZIB Eurostrand CV Jaarverslag 2014 ZIB Eurostrand CV Jaarverslag 2014 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2014 ZIB Eurostrand CV Middelburg

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Aquadelta CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Aquadelta CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Aquadelta CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 6 2. Winst- en verliesrekening 2013 8

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Uitgifte van 3.035 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten)

Uitgifte van 3.035 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) p r o s p e c t u s Z I B M a a s & D a l C V Uitgifte van 3.035 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 1 4 mei 2010 Initiatiefnemer: Zeeland Investments Beheer BV namens

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Hotel Arcen Spa CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Hotel Arcen Spa CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Hotel Arcen Spa CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 6 2. Winst- en verliesrekening 3

Nadere informatie

prospectus Plaatsing van 3.000 Participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% Emissiekosten) (minimale deelname 5 Participaties)

prospectus Plaatsing van 3.000 Participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% Emissiekosten) (minimale deelname 5 Participaties) prospectus ZIB Hotel Arcen Spa CV Initiatiefnemer: ZIB Investments Beheer BV namens ZIB Hotel Arcen Spa BV Middelburg, 16 mei 2013 Plaatsing van 3.000 Participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Eemhof II CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Eemhof II CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Eemhof II CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 6 2. Winst- en verliesrekening 2010 8

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Z I B H a m b a c h t a l C V. Uitgifte van 3.497 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) P R O S P E C T U S

Z I B H a m b a c h t a l C V. Uitgifte van 3.497 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Z I B H a m b a c h t a l C V Uitgifte van 3.497 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 10 april 2008 Initiatiefnemer: ZIB Hambachtal BV I N H O U D S

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

V SEPTEMBER 2003 U I T G I F T E V A N 1 0. 2 0 0 P A R T I C I P A T I E S I E D E R G R O O T

V SEPTEMBER 2003 U I T G I F T E V A N 1 0. 2 0 0 P A R T I C I P A T I E S I E D E R G R O O T P R O S P E C T U S ZIB Eemhof CV S E P T E M B E R 2 0 0 3 U I T G I F T E V A N 1 0. 2 0 0 P A R T I C I P A T I E S I E D E R G R O O T C 2. 5 0 0 Kernpunten ZIB Eemhof CV 9,125% geprognosticeerd vast

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam

7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam Inhoudsopgave De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd 3 - Tussentijds verkopen 3 Golf Centrum Rotterdam 5 - De locatie 5 - De huurder 5 - De

Nadere informatie

ZIB Volendam CV Jaarverslag 2013

ZIB Volendam CV Jaarverslag 2013 ZIB Volendam CV Jaarverslag 2013 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2013 ZIB Volendam CV Middelburg

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

B E T R O K K E N P A R T I J E N

B E T R O K K E N P A R T I J E N B E T R O K K E N P A R T I J E N Beherend Vennoot en Initiatiefnemer ZIB Hellevoetsluis Beheer BV Markt 65a, 4331 LK Middelburg Tel. 0118 65 22 70 Fax 0118 65 22 71 Beheerder Zeeland Investments Beheer

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. ZIB Hellevoetsluis CV. Middelburg

Financieel verslag 2012. ZIB Hellevoetsluis CV. Middelburg Financieel verslag 2012 ZIB Hellevoetsluis CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst- en verliesrekening 2012

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB EEMHOF II C.V. EN HAAR ACTIVA. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB EEMHOF II C.V. EN HAAR ACTIVA. De ondergetekenden: OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB EEMHOF II C.V. EN HAAR ACTIVA De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

ZIB Hellevoetsluis CV Jaarverslag 2013

ZIB Hellevoetsluis CV Jaarverslag 2013 ZIB Hellevoetsluis CV Jaarverslag 2013 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2013 ZIB Hellevoetsluis

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

P R O S P E C T U S Z I B B a y e r n p a r k C V

P R O S P E C T U S Z I B B a y e r n p a r k C V B e h e r e n d V e n n o o t ZIB Bayernpark BV Markt 65a 4331 LK Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 I n i t i a t i e f n e m e r e n B e h e e r d e r Zeeland Investments Beheer BV Markt

Nadere informatie

ZIB Aquadelta CV Jaarverslag 2014

ZIB Aquadelta CV Jaarverslag 2014 ZIB Aquadelta CV Jaarverslag 2014 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2014 ZIB Aquadelta CV Middelburg

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

ZIB Cochem CV Jaarverslag 2014

ZIB Cochem CV Jaarverslag 2014 ZIB Cochem CV Jaarverslag 2014 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2014 ZIB Cochem CV Middelburg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel verslag 2011. ZIB Eemhof II CV. Middelburg

Financieel verslag 2011. ZIB Eemhof II CV. Middelburg Financieel verslag 2011 ZIB Eemhof II CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 6 2. Winst- en verliesrekening 2011 8

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. ZIB Eemhof II CV. Middelburg

Financieel verslag 2012. ZIB Eemhof II CV. Middelburg Financieel verslag 2012 ZIB Eemhof II CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst- en verliesrekening 2012 8

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. ZIB Maas & Dal CV. Middelburg

Financieel verslag 2013. ZIB Maas & Dal CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Maas & Dal CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 6 2. Winst- en verliesrekening 2013 8

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

ZIB Roemrijk Brabant CV Jaarverslag 2013

ZIB Roemrijk Brabant CV Jaarverslag 2013 ZIB Roemrijk Brabant CV Jaarverslag 2013 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2013 ZIB Roemrijk Brabant

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I 7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I INHOUDSOPGAVE De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd en aflossing 3 - Tussentijds verkopen 3 Het vastgoed 3 - Kantoorpand Stichting Reclassering Nederland,

Nadere informatie

P R O S P E C T U S Z I B E u r o s t r a n d C V

P R O S P E C T U S Z I B E u r o s t r a n d C V B e h e r e n d V e n n o o t ZIB Eurostrand BV Markt 65a 4331 LK Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 I n i t i a t i e f n e m e r e n B e h e e r d e r Zeeland Investments Beheer BV Markt

Nadere informatie

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Dit luxe vakantiepark ligt direct aan het Grevelingenmeer met 2 stranden,

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Aanbieder Aandeel Aandeelhouder. Bestuurder. Investering. Obligatie Participatie. Rechtspersoon. Rendement

Aanbieder Aandeel Aandeelhouder. Bestuurder. Investering. Obligatie Participatie. Rechtspersoon. Rendement Toelichting invullen informatiedocument, versie 2 (20 september 2017) Hieronder worden eerst de gebruikte begrippen in het informatiedocument toegelicht. Verder ziet de toelichting op de volgende onderdelen

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

ZIB Volendam CV Jaarverslag 2014

ZIB Volendam CV Jaarverslag 2014 ZIB Volendam CV Jaarverslag 2014 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2014 ZIB Volendam CV Middelburg

Nadere informatie

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn Aankondiging oktober 2010 Woningfonds Apeldoorn is een initiatief van Annexum Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Aankondiging Woningfonds Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Vastgoed B.V. belegt in winkelcentrum Zilverkamp in Huissen (Arnhem).

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING Vooraankondiging SAMENVATTING Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement

Nadere informatie

ZIB Zeeland Kustgoed II CV Jaarverslag 2014

ZIB Zeeland Kustgoed II CV Jaarverslag 2014 ZIB Zeeland Kustgoed II CV Jaarverslag 2014 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2014 ZIB Zeeland

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder Initiatiefnemer van het vastgoedfonds

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als Super Winkel Fonds BV verplicht gesteld. De financiële bijsluiter is opgesteld volgens

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. ZIB Eemhof II CV. Middelburg

Financieel verslag 2013. ZIB Eemhof II CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Eemhof II CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 6 2. Winst- en verliesrekening 2013 8

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie