Prachtig boven tachtig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prachtig boven tachtig"

Transcriptie

1 Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg

2 Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag doorbrengen op een manier die past bij hun huidige levensstijl. Daarnaast is marktwerking geïntroduceerd in de zorg. Deze ontwikkelingen leiden tot een snelle verandering in het aanbod van zorgvastgoed; er ontstaan nieuwe woon(zorg)concepten. Zorgexploitanten, ontwikkelaars en beleggers spelen hierop in en profileren zich binnen de sector. Keuzevrijheid Mensen die zorg nodig hebben betalen nu een eigen bijdrage voor zorg en inwoning in een reguliere zorginstelling. De hoogte hiervan is wettelijk bepaald en afhankelijk van het inkomen. Voor de lichtere zorg, de zorg voor ouderen die op bepaalde momenten extra ondersteuning nodig hebben, verandert dit systeem per 1 januari Men betaalt vanaf die datum alleen nog een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg. De woonlasten komen voor eigen rekening. In de toekomst zal dit ook voor de zwaardere zorg, de zorg voor ouderen die intensief geholpen moeten worden, gaan gelden. Zorgbehoevenden krijgen hierdoor meer keuze in waar zij kunnen wonen. De een geeft de voorkeur aan een groot luxe appartement, terwijl de ander voor een eenvoudige aanleunwoning kiest. Vastgoedaanbieders spelen in op deze veranderende vraag vanuit de markt. Vermogende ouderen Momenteel is circa 15% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2030 zal dit circa 25% zijn. Het aantal zorgbehoevenden en de bijbehorende zorgkosten nemen de komende jaren dan ook fors toe. Mensen worden ouder, maar hebben ook langer en intensievere zorg nodig. Door het toenemend aantal vermogende ouderen en de behoefte om de oude dag door te brengen zoals men gewend is, groeit de doelgroep die een hoger bedrag kan en wil betalen voor kwalitatief hoogwaardige (zorg)huisvesting. Bron: CBS Van bejaardenhuis naar zorgvilla Maatschappelijke behoeften veranderen en bewoners worden veeleisender en mondiger. Hierdoor is in de afgelopen decennia veel veranderd voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Verpleeghuizen met meerpersoonskamers en een klinisch interieur worden vervangen door woonstudio s met een warme uitstraling. De kamers worden volwaardige appartementen voorzien van elektronische hulpmiddelen. Ouderen willen met gelijkgestemden wonen in een vertrouwde omgeving. Bestaande en nieuwe zorgexploitanten spelen hierop in door particuliere woonzorg aan te bieden. Ze faciliteren huisvesting, zorg en diensten zoals verse maaltijden, extra activiteiten en faciliteiten die aansluiten op deze behoeften. Definitie particuliere woonzorg Exclusieve woonvoorziening met aanwezigheid van 24-uurs zorg. Het vastgoed heeft een woon -uitstraling. De exploitant ontvangt vanuit de AWBZ of WMO vergoedingen voor het leveren van basiszorg. Bewoners betalen een eigen bijdrage voor huisvesting, aanvullende zorg en hoogwaardige diensten. Bron: CBS Van de Nederlandse huishoudens (65+) heeft 30% meer dan EUR ,- eigen vermogen. Ook deze groep is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en blijft de komende jaren verder groeien. Aanbod particuliere woonzorg De variatie op de woonzorgmarkt is nog beperkt. Door de opkomst van particuliere woonzorglocaties breidt dit aanbod uit en komt er een alternatief voor het reguliere verzorgingsof verpleeghuis. Er ontstaat meer keuze in de woonomgeving waarin zorgbehoevenden kunnen verblijven.

3 Uit onderzoek blijkt dat ruim 65% van de locaties de afgelopen vijf jaar is geopend. Deze zorgexploitanten richten zich op (middel)grote complexen, hebben vaak meerdere vestigingen en een professioneel management. Er is een aantal particuliere woonzorgcomplexen dat al ruim vijftig jaar bestaat. Deze locaties zijn vaak klein (minder dan tien bewoners) en worden doorgaans gerund door echtparen die tevens meewerken in de zorg. Momenteel zijn in Nederland meer dan 130 particuliere woonzorglocaties in exploitatie. Daarnaast zijn er concrete plannen voor minimaal 25 nieuwe locaties. Containerbegrip Door de snelle groei is particuliere woonzorg een containerbegrip geworden. Er zijn veel uiteenlopende concepten ontwikkeld. Grofweg zijn deze concepten te onderscheiden in twee typen, namelijk: 1. Kleine appartementen (circa 20 m² - 50 m²) met grote algemene ruimten. Bewoners hebben hier meestal een zware zorgvraag. 2. Grote appartementen (circa 50 m² - 80 m²) met kleine algemene ruimten. Bewoners hebben hier over het algemeen een lichte zorgvraag. De meeste concepten focussen zich op permanent verblijf van de zorgbehoevenden in hun laatste levensfase. Enkele concepten bieden ook tijdelijk verblijf aan, waarmee ze in bepaalde mate de concurrentie aangaan met zorghotels. Kenmerken vastgoed De complexen zijn zowel in een landelijke als stedelijke omgeving gevestigd en liggen vaak op een riant perceel. Ze hebben een monumentale uitstraling en zijn hoogwaardig afgewerkt. Aangepast aan of ontwikkeld voor de desbetreffende doelgroep straalt het vastgoed wonen uit in plaats van zorg. Bron: DTZ Zadelhoff Kosten particuliere woonzorg Zorgexploitanten ontvangen een vergoeding vanuit de AWBZ of WMO voor het leveren van de basiszorg aan de bewoner. De bewoner betaalt een eigen bijdrage variërend tussen de EUR 1.000,- en EUR 7.500,- per appartement per maand. Deze bijdrage bestaat uit een vergoeding voor huisvesting, aanvullende zorg en diensten zoals verse maaltijden, extra activiteiten en faciliteiten. Een deel van de eigen bijdrage van de bewoner is fiscaal aftrekbaar. Een relatief groot aantal complexen vraagt een eigen bijdrage tussen de EUR 1.500,- en EUR 2.500,-. Bij slechts een klein gedeelte van de zorgcomplexen ligt de eigen bijdrage per maand per appartement onder de EUR 1.500,- (6%) of boven de EUR 4.500,- (5%). Dat de eigen bijdrage fors varieert komt door een aantal factoren. Hierbij is onder andere de locatie van belang. Huisvesting in bijvoorbeeld Het Gooi is duurder dan in Friesland. Daarnaast variëren per concept de totale metrages per persoon en verschillen de kwaliteit en de mate waarin de services en extra zorg worden verstrekt. De bewoner betaalt tevens de reguliere wettelijke bijdrage voor het ontvangen van de basiszorg. De bestaande complexen beschikken gemiddeld over zeventien appartementen. De gemiddelde omvang (appartement en algemene ruimten) bedraagt 88 m² per bewoner. De totale oppervlakte per locatie varieert tussen de 350 m² en m². Het gemiddelde complex in Nederland heeft een omvang van circa m². Veel complexen zijn voorzien van algemene voorzieningen, zoals een bibliotheek, riante keuken, meerdere ruime woonkamers, bioscoop en ruimte voor dagactiviteiten. Bron: DTZ Zadelhoff

4 Regio s die worden getypeerd als kansarm voldoen aan geen van deze criteria. Hier is een kleinere behoefte vanuit de markt. De bestaande complexen op deze locaties hebben vaak een beperkt aantal bewoners (minder dan tien) en een beperkte eigen bijdrage. Op de kaart zijn de locaties van bestaande particuliere woonzorgcomplexen weergegeven. Op de Utrechtse Heuvelrug, in de regio Rotterdam/Den Haag en de regio Arnhem zijn veel complexen gerealiseerd. Dit ligt in lijn met de behoefte vanuit de markt (kansrijk). Een andere reden is het ruime aanbod van geschikt en betaalbaar vastgoed. In steden als Amsterdam en Utrecht is het aanbod nog beperkt door schaarste aan geschikte en betaalbare objecten. Zorgresidentie Slingerbosch, Huizen Kansrijke locaties voor particuliere woonzorg in Nederland Bij concepten met een lage eigen bijdrage of op een dure locatie is circa 70% van de bijdrage bestemd voor de huisvesting. Dit percentage loopt terug tot 30% bij concepten waar een hoge eigen bijdrage wordt gevraagd of waar het vastgoed gunstiger is geprijsd. Het gedeelte van de eigen bijdrage dat is bestemd voor de huisvesting is vrijwel altijd inclusief gas, water, elektra en inboedelverzekering. Betaalbaarheid particuliere woonzorg Particuliere woonzorg heeft het imago alleen betaalbaar te zijn voor de allerrijksten. Dit is door de grote variatie in het aanbod niet het geval. Het aantal ouderen dat zich particuliere woonzorg kan permitteren blijft stijgen. Een pensioen van EUR 2.500,- per maand of een vermogen van EUR ,- is voldoende om de laatste levensjaren in een particuliere woonzorglocatie te kunnen doorbrengen. Waar liggen de kansen voor particuliere woonzorg? Veel regio s in Nederland zijn kansrijk voor particuliere woonzorg. Of een complex daadwerkelijk succesvol is en blijft, hangt af van de zorgexploitant, het vastgoed en het concept. Om te bepalen in welke regio s in Nederland de grootste kansen liggen, is gekeken naar de vergrijzing en het besteedbaar inkomen. Tevens is de omvang van de stad meegenomen. Kansrijke locaties zijn de grote steden (meer dan inwoners) of regio s waarin een bovengemiddeld aantal vermogende ouderen woont. Kanshebbende regio s hebben een bovengemiddeld aantal ouderen óf vermogende inwoners. Bron: DTZ Zadelhoff en CBS

5 Toekomst van de particuliere woonzorg De afgelopen jaren heeft het woonzorgaanbod een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Partijen spelen in op vragen vanuit de markt. De vraag van de klant staat hierbij centraal. Een locatie heeft de grootste kans om succesvol te worden als deze voldoet aan de eisen die de klant stelt. De komende jaren zet deze ontwikkeling door en zullen vele nieuwe particuliere woonzorglocaties worden geopend. Zorgresidentie Slingerbosch, Huizen Beleggen in particuliere woonzorg Een gedeelte van de complexen is eigendom van vastgoedbeleggers. De zorgexploitanten huren en kunnen zich daardoor focussen op het leveren van zorg en aanvullende diensten. Het openen van nieuwe locaties wordt voor hen vergemakkelijkt omdat het eigen vermogen niet vast zit in het vastgoed. Meer informatie Binnen DTZ Zadelhoff is het Healthcare team dagelijks betrokken bij taxaties, advisering en transacties op het gebied van zorgvastgoed in Nederland. Voor meer informatie over dit onderwerp of een specifieke case kunt u contact opnemen met onze adviseurs via of Ook op vindt u meer informatie over onze diensten op het gebied van zorgvastgoed. Het rendement van de beleggingen in particuliere woonzorg beweegt in een forse range (6% tot 9%). De lengte van het huurcontract, de locatie, de exploitant en de alternatieve aanwendbaarheid vormen hierbij de basis. De vertaling van de waardebepalende elementen naar een marktconform rendement is nog volop in ontwikkeling. De huur die een zorgexploitant betaalt aan een belegger laat ook een grote variatie zien. Deze varieert tussen de EUR 150,- tot EUR 450,- per m 2 per jaar. De exacte hoogte van de huur wordt onder andere ingegeven door de locatie, de omvang en de kwaliteit van het object. Commerciële beleggers en corporaties erkennen in toenemende mate de kansen in particuliere woonzorg. Zij geloven in de voordelen van langjarige huurovereenkomsten in deze stabiele sector waarbij de doelgroep dagelijks groeit. Rosorum Residentie, Arnhem/Omslag - Klein Engelenburg, Brummen

6 DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ en UGL Services. Deze combinatie telt vaste medewerkers en is wereldwijd actief met 225 vestigingen in 45 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen en waarin de combinatie DTZ en UGL Services een minderheidsbelang heeft. UGL Services is een divisie van UGL Limited dat als UGL is geregistreerd aan de Australian Stock Exchange. Voor meer informatie zie en

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

ORG&meer. Vanaf 2015. Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg. over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen. Het zorgstelsel en de politiek

ORG&meer. Vanaf 2015. Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg. over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen. Het zorgstelsel en de politiek ORG&meer over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg Het zorgstelsel en de politiek Het huidige kabinet voert in de AWBZ scheiden van wonen en zorg in. Dit houdt

Nadere informatie

Online Executieveiling

Online Executieveiling Online Executieveiling The Hilt - Amsterdam, Minervahavenweg 3-5 Contact DTZ Zadelhoff v.o.f. Apollolaan 150 1077 BG Amsterdam T +31 (0)20 6 644 644 Robert Kat T +31 (0)20 8 407 249 rkat@dtz.nl Fons van

Nadere informatie

the best impression is the first impression

the best impression is the first impression 1 firstrotterdam.nl the best impression is the first impression Algemeen Recht tegenover het nieuwe Rotterdam CS, op de meest prominente locatie van het Rotterdam Central District, markeert FIRST Rotterdam

Nadere informatie

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013. Stationsweg 43/69c - Hoek van Holland

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013. Stationsweg 43/69c - Hoek van Holland Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013 Stationsweg 43/69c - Omschrijving EXECUTIEVEILING(ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 6 juni 2013 zal vanaf 9:00 uur online via https://bog-auctions.com/

Nadere informatie

Franeker Zuid, Franeker

Franeker Zuid, Franeker Executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 27 maart 2014 Onlineverkoop.dtz.nl EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 27 maart 2014 zal online via https://onlineverkoop.dtz.nl/ en

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Zorgveste De Residentie. Aankondiging. is een initiatief van Annexum. Beleggen in exclusieve zorg

Zorgveste De Residentie. Aankondiging. is een initiatief van Annexum. Beleggen in exclusieve zorg Zorgveste De Residentie Aankondiging Zorgveste De Residentie is een initiatief van Annexum Zorgveste DE RESIDENTIE Beleggen in exclusieve zorg Beleggen in een luxe zorgresidentie in Den Haag Zorgveste

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

INHOUD. Huren in WTC The Hague 4 De wereld binnen handbereik. De faciliteiten 6 The best of all worlds. De ligging 8 In ieder opzicht centraal

INHOUD. Huren in WTC The Hague 4 De wereld binnen handbereik. De faciliteiten 6 The best of all worlds. De ligging 8 In ieder opzicht centraal INHOUD Huren in WTC The Hague 4 De wereld binnen handbereik De faciliteiten 6 The best of all worlds De ligging 8 In ieder opzicht centraal Flexibiliteit is vanzelfsprekend 10 Opleveringsniveau 12 Hoogwaardig

Nadere informatie

Praktische handleiding Scheiden wonen en zorg

Praktische handleiding Scheiden wonen en zorg Praktische handleiding Scheiden wonen en zorg Een praktische handleiding voor corporaties BMC Groep Amersfoort, maart 2014 Ron Stevens, Joël Scherrenberg Inhoud Deze beknopte handleiding laat zien met

Nadere informatie

Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com

Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com Capability Statement Onze diensten, aanpak, visie en organisatie www.dtz.nl www.dtz.com Inhoudsopgave Introductie 3 Onze diensten 4 Agency 4 Corporate Services 5 Investments 5 Property Management 5 Retail

Nadere informatie

Een grijs gebied. Kansen voor seniorenhuisvesting in Nederland

Een grijs gebied. Kansen voor seniorenhuisvesting in Nederland Kansen voor seniorenhuisvesting in Nederland Een grijs gebied Kansen voor seniorenhuisvesting in Nederland INHOUDSOPGAVE Samenvatting Pagina 2 Vergrijzing in Nederland Pagina 4 Ontwikkelingen in seniorenhuisvesting

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren)

Nadere informatie

Investeren in zorgvastgoed

Investeren in zorgvastgoed Investeren in zorgvastgoed Katwijk, Zeehos www.syntrusachmea.nl Inhoudsopgave 01. Samenvatting 03 02. Inleiding 04 03. Definitie zorgvastgoed 05 04. Drempels voor investeringen in zorgvastgoed 10 05. Risico

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie

Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel I - Ouderenzorginstellingen ING Economisch Bureau Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie Krimp vraagt om andere oplossingen De intramurale

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

WOONVISIE. Analyse. Inhoud

WOONVISIE. Analyse. Inhoud WOONVISIE Analyse Inhoud 1: Inleiding pag. 2 2: Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (volgt nog) 3: Trends op het gebied van wonen pag. 3 4: Huidige situatie op de woningmarkt pag. 5 5: Bevolkings- en

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Mogen wij ons even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: 0487-560212 / 06-11391238 Website: www.thomashuisdruten.nl

Nadere informatie

Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt

Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt Auteur 1 Michel van Oostvoorn Met reden staat de zorg in de belangstelling. Door de vergrijzing en medische innovatie zal de vraag naar zorg,

Nadere informatie