docenten handleiding CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "docenten handleiding CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0"

Transcriptie

1 docenten handleiding CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0

2 Gas, water, elektriciteit en telefoon CP07 Waar gaat het over? Introductie In de CP Gas, water, elektriciteit en telefoon leert de cursist hoe hij zijn zaken moet regelen met bedrijven die gas, water, elektriciteit en telefonie leveren. Daarnaast leert hij instructies te begrijpen zodat hij veilig met de voorzieningen kan omgaan. De algemene doelstelling van deze CP luidt: De kandidaat kan op adequate wijze een aansluiting op gas, water, elektriciteit aanvragen/opzeggen, kan op veilige wijze omgaan met gas, water, elektriciteit. De praktijksituatie kent de volgende zes cruciale handelingen met bijbehorende doelstellingen: CH1: De meterstand opnemen en doorgeven (ook telefonisch m.b.v. toetsen en keuze menu) 1. De kandidaat kan de meterstand opnemen. 2. De kandidaat kan de meterstand doorgeven. CH2: De gas-/water-/elektriciteitsrekening betalen 1. De kandidaat kan de gas-/water-/elektriciteitsrekening begrijpen. 2. De kandidaat kan de gas-/water-/elektriciteitsrekening betalen d.m.v. acceptgiro/automatische afschrijving. CH3: De jaarafrekening begrijpen 1. De kandidaat kan de jaarafrekening lezen. 2. De kandidaat kan om verduidelijking vragen over de jaarrekening. CH4: In gesprek met het energiebedrijf 1. De kandidaat kan het energiebedrijf bellen bijvoorbeeld met een vraag om informatie of een klacht. CH5: Veilig omgaan met gas en elektriciteit 1. De kandidaat kan veilig omgaan met gas en elektriciteit. 2. De kandidaat kan instructies van elektrische apparaten en gastoestellen begrijpen. 3. De kandidaat kan voorlichtingsfolders/brochures/spotjes over veilig omgaan met gas en elektriciteit begrijpen. CH6: Een telefoonaansluiting regelen 1. De kandidaat kan informatie inwinnen over het regelen van een telefoonaansluiting. 2. De kandidaat kan een formulier aanvragen voor het regelen van een telefoonaansluiting. 3. De kandidaat kan een formulier invullen voor het regelen van een telefoonaansluiting. KNS In de eindtermen voor KNS zijn vier cruciale handelingen opgenomen die samenhangen met de CP Gas, water, elektriciteit en telefoon. De handelingen horen bij hoofdstuk 3 Wonen, 3.2: regelen van en omgaan met nutsvoorzieningen en communicatiemiddelen in eigen woning. De eindtermen zijn de volgende: de kandidaat weet hoe hij aanvragen moet regelen; de kandidaat weet hoe een energierekening is opgebouwd; de kandidaat weet hoe hij veilig en zuinig met gas, elektra en water om moet gaan; de kandidaat weet wie hij moet benaderen bij storing ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 1

3 Aandachtspunten Deze CP vraagt een breed begrip van de manier waarop nutsbedrijven in Nederland werken. De cursist moet zich uiteenlopende handelingen eigen maken om aan de eindtermen te voldoen. Er zijn binnen deze CP tal van zaken te noemen, die voor de cursisten niet vanzelfsprekend hoeven te zijn omdat er internationaal gezien veel verschillen bestaan in de manier waarop de leverantie van gas, water, elektriciteit en telefonie geregeld is. De Nederlandse nutsbedrijven zijn de laatste jaren commercieel geworden waardoor de werkwijze en mogelijkheden voor de consument in korte tijd enorm veranderd zijn. Men mag tegenwoordig zelf zijn leverancier kiezen. Nutsbedrijven moeten met elkaar concurreren en proberen met allerlei aanbiedingen klanten te trekken. Het is daarom zinnig de aanbiedingen en prijzen te vergelijken. Informatie van nutsbedrijven is gemakkelijk via internetsites te verkrijgen. Op de sites vindt men tarieven, aanmeldings- en overstapformulieren, besparingstips en soms ook testjes over energiebesparing en informatie over veilig energiegebruik. Het opnemen van de meterstanden is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Het wordt nog zelden door iemand van het energiebedrijf huis aan huis gedaan. Men krijgt een kaart thuis en vult daar zelf de standen op in en doet deze op de post. Of men vult de meterstanden in op een digitaal format op de computer. Wat de telefonie betreft is de situatie wereldwijd veranderd door de komst van de mobiele telefoon. Steeds vaker gaan mensen over op het aanschaffen van een mobiele telefoon en schaffen daarbij het vaste toestel thuis af. Mogelijke knelpunten binnen de CP kunnen zich voordoen bij de jaarafrekeningen die doorgaans nogal ondoorgrondelijk zijn; veel Nederlanders komen er ook niet uit en sporen met veel moeite het bedrag op dat extra moet worden betaald of dat zij terugkrijgen. Daarbij weet niet iedereen dat het maandelijks te betalen bedrag een inschatting van het verbruik is en dat je aan het eind van het jaar een verrekening krijgt. Verder weet men niet altijd dat je niet zomaar zelf leidingen mag aanleggen of veranderingen in het elektriciteitsnetwerk mag aanbrengen. Het zelf klussen kan nog wel eens onveilige situaties opleveren. In feite is men verplicht reparaties of vernieuwingen rond de energienetwerken te laten uitvoeren door erkende (gediplomeerde) installateurs. Meer weten? Voor meer informatie kunt u websites en folders van leveranciers als Nuon, Essent, Eneco, lokale watervoorzieningsbedrijven en Postbus 51 raadplegen. Lessuggesties De film Dennis heeft de sleutel van zijn nieuwe woning gekregen. Jan, Mirjam en Essam gaan mee naar zijn huis om hem te helpen met klussen. Dit blijkt niet mogelijk want er is nog geen stroom, water en gas. Dennis gaat dit meteen regelen. 1 e ronde filmkijken Laat de cursisten naar de film kijken met de volgende kijkvragen in gedachten. Zet de vragen vooraf op het bord en bespreek ze na. Of maak per vraag een kijkronde. Vragen: Wat is klussen? Laat de cursisten voorbeelden van handelingen geven als verven, timmeren etc ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 2

4 Hoe regel je stroom, gas en water voor een nieuw huis? Door je aan te melden bij een energiebedrijf/waterleidingbedrijf. Bespreek vervolgens waarom je stroom en water nodig hebt als je gaat klussen, zodat de cursisten zich een concrete voorstelling kunnen maken van de situatie. 2 e ronde filmkijken Laat de cursisten nogmaals naar de film kijken met de volgende kijkvragen. Zet de vragen vooraf op het bord en bespreek ze achteraf. Om het beantwoorden van de vragen te vergemakkelijken kunt u ze aanbieden als waar/niet waar vragen of er antwoordalternatieven bij aanbieden. Vragen: Waarom is er nog geen stroom, gas en water in het nieuwe huis van Dennis? Omdat Dennis dat niet geregeld heeft. Wat moet Dennis doen om stroom, water en gas voor zijn nieuwe woning te krijgen? Hij moet zich aanmelden bij een energiebedrijf en waterleidingbedrijf. Heeft Dennis aan het eind van de film stroom, gas en water? Ja, hij heeft uiteindelijk stroom. Gaat Dennis nu klussen? Nee, hij heeft geen energie meer. 3 e ronde filmkijken Laat de cursisten nog een laatste keer naar de film kijken met de volgende kijkvragen: Is Dennis snel klaar met het regelen van stroom, gas en water voor zijn nieuwe huis? Nee, het kost hem veel tijd en energie. Dennis belt met zijn energiebedrijf. Wat moet hij doen voordat hij elektriciteit en gas krijgt? Hij moet zijn meterstanden doorgeven. Wat is dat de meterstanden doorgeven? Waarom moet je dat doen? Om een correcte rekening te krijgen. Groepsgesprek over eigen ervaringen n.a.v. film Laat de cursisten nadenken en vertellen over hun eigen ervaringen in relatie tot de film. Houd een groepsgesprek naar aanleiding van een paar vragen. Afhankelijk van het niveau van de cursisten kunt u het gesprek klassikaal houden of in subgroepjes laten doen. Mogelijke vragen: Klussen jullie wel eens? Waar? (thuis/bij familie/vrienden) Wat vind je (niet) leuk om te doen? Wie heeft zich wel eens aangemeld bij een energie- of waterbedrijf? Hoe ging dat? Was het snel geregeld? Wie heeft zijn meterstanden wel eens doorgegeven? Hoe deed je dat? (met een meterstandenkaart/via de website van het bedrijf/ ) 2008 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 3

5 De praktijk De volgende lessuggesties zijn voorbereidende opdrachten bij de praktijkopdrachten. (voor praktijkopdrachten en suggesties ter evaluatie, zie Praktijkboek ) De eerste lessuggestie kunt u al gebruiken voordat de cursisten zijn begonnen met de e- learning. 1. Omgaan met formulieren: een acceptgiro invullen Beginners en gevorderden Geef de cursisten een kopie van een acceptgiro en een energierekening. Vraag aan de cursisten of ze weten wat dit voor papieren zijn en of ze wel eens acceptgiro s gebruiken. Zet een acceptgiro op het bord en bespreek met de beginners wat ze waar moeten invullen. Wijs ze op het belang van de volgorde en correcte spelling van: voorletter(s) en achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats. Laat ze vervolgens proberen de acceptgiro in te vullen om zogenaamd de gasrekening te betalen. Dezelfde oefening voor de gevorderden met een meer vragende dan instruerende aanpak. Bijvoorbeeld: Waar moet je op moeten letten bij het invullen van een acceptgiro? Laat de acceptgiro s eventueel inleveren om ze te controleren en van feedback te voorzien. Gevorderden kunt u de acceptgiro s van elkaar laten controleren en bespreken. Benodigdheden & organisatie: - kopieën van een energierekening (bijlage 7a) en een acceptgiro (bijlage 7b). Feedback Geef feedback op correctheid en spelling van de ingevulde acceptgiro s. 2. Rollenspel: telefoneren over jaarafrekening (bij praktijkopdracht 5 en 6) (Beginners en) gevorderden Vooraf: het onderwerp de jaarafrekening is waarschijnlijk ingewikkeld voor beginners. U kunt daarom besluiten onderstaande opdracht pas te doen als cursisten enigszins gevorderd zijn. Deel een kopie van een jaarafrekening uit. Bespreek wat het voor rekening is en ga in op de begrippen: gespreid betalen, het termijnbedrag, vooruitbetalen, de jaarafrekening, geld bijbetalen en terugontvangen. Geef de cursisten een kopie van een jaarafrekening waarop staat dat persoon X moet bijbetalen. Bespreek waarom je soms moet bijbetalen aan het einde van het jaar. Laat de cursisten vervolgens in tweetallen een rollenspel spelen waarbij persoon A de klant is die naar het energiebedrijf belt over de jaarafrekening. Hij/zij wil weten waarom hij/zij moet bijbetalen. Persoon B is een medewerker van het energiebedrijf en legt uit dat de klant moet bijbetalen omdat hij/zij meer energie verbruikt dan vroeger. Laat de cursisten eventueel gebruikmaken van de hulpkaart Telefoneren. Ga met de ruggen naar elkaar toe zitten; persoon B begint (met het opnemen van de telefoon). Wissel van rol! Tot slot spelen enkele tweetallen hun rollenspel voor de groep ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 4

6 Benodigdheden & organisatie: - Kopieën van rolbeschrijvingen. - Laat de cursisten hun mobiele telefoons in de hand nemen. Feedback De docent vraagt de groep feedback te geven met behulp van de hulpkaart Elkaar beoordelen. Daarmee wordt ingegaan op vragen als: Gaat het gesprek in het echt ook zo?; Was het gesprek goed te verstaan?; Was het gesprek begrijpelijk? Tot slot geeft de docent zijn/haar eigen feedback op de spreekvaardigheid en uitspraak. Let bij uitspraak vooral op de verstaanbaarheid op woord- en zinsniveau en klemtoon en intonatie! 3. Rollenspel: telefoneren met een nutsbedrijf (bij praktijkopdracht 8 en 10) Beginners en gevorderden Bespreek met beginners wat je kunt zeggen als je een energiebedrijf belt om je aan te melden. Zet zinnetjes op het bord als: Ik wil me graag aanmelden. / Kunt u me een aanmeldingsformulier toesturen? / Laat de cursisten vervolgens in tweetallen een kort rollenspel spelen waarbij persoon A de klant is die opbelt naar een energiebedrijf voor een aanmeldingsformulier. Persoon B is een medewerker van een energiebedrijf die de klant antwoord geeft op zijn/haar vraag. Bespreek met gevorderden wat je kunt zeggen als je een energiebedrijf belt voor informatie over het een of ander. Bijvoorbeeld: Ik wil graag informatie over (de nieuwe tarieven). / Ik wil graag weten hoe (ik mijn rekeningen automatisch kan betalen)? / Kunt u me informatie sturen over (groene energie)? Laat de cursisten vervolgens in tweetallen een kort rollenspel spelen waarbij persoon A de klant is die opbelt naar een energiebedrijf en vraagt om informatie (naar keuze). Persoon B is een medewerker van een energiebedrijf die de klant antwoord geeft op zijn/haar vraag. Laat de cursisten eventueel gebruik maken van de hulpkaart Telefoneren. Ga met de ruggen naar elkaar toe zitten; persoon B begint (met het opnemen van de telefoon). Wissel van rol! Laat tot slot enkele tweetallen hun rollenspel voor de groep spelen. Benodigdheden & organisatie: - Kopieën van rolbeschrijvingen. - Laat de cursisten hun mobiele telefoons in de hand nemen. Feedback De docent vraagt de groep feedback te geven met behulp van de hulpkaart Elkaar beoordelen. Daarmee wordt ingegaan op vragen als: Gaat het gesprek in het echt ook zo?; Was het gesprek goed te verstaan?; Was het gesprek begrijpelijk? Tot slot geeft de docent zijn/haar eigen feedback op de spreekvaardigheid en uitspraak. Let bij uitspraak vooral op de verstaanbaarheid op woord- en zinsniveau en op klemtoon en intonatie ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 5

7 Suggestie ter evaluatie praktijkopdrachten Bij deze CP horen tien praktijkopdrachten: de meeste opdrachten (opdracht 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 9) zijn oriënterend van aard en behoeven geen voorbereiding in de les. Bij deze opdrachten doen we daarom alleen evaluatieve lessuggesties. Evaluatie praktijkopdracht 1 en 2 Omgaan met formulieren: de meterstanden doorgeven Herhaal de praktijkopdrachten om na te gaan of de cursisten een meterstandenkaart kunnen invullen. Loop rond en help eventuele moeilijkheden uit de weg. Geef de cursisten een kopie van een meterstandenkaart en een afbeelding van een gas- en elektriciteitsmeter om de standen af te lezen en laat de meterstandenkaart invullen. Laat de cursisten dezelfde meterstanden doorgeven via een website van een energiebedrijf naar keuze. Neem de ingevulde formulieren eventueel in (laat de digitale kaart uitprinten), controleer ze en bespreek ze bij teruggave. Benodigdheden & organisatie: Kopieën van een meterstandenkaart (bijlage 7c) en een afbeelding van meters (bijlage 7d). Evaluatie praktijkopdracht 3 en 4 Omgaan met formulieren: betalen per acceptgiro Laat de cursisten hun ingevulde acceptgiro van praktijkopdracht 4 voor zich nemen. Bespreek wat nog onduidelijk/moeilijk is bij het invullen ervan. Laat de cursisten vervolgens (het tweede deel van) praktijkopdracht 3 herhalen: Geef ze een kopie van een telefoonrekening en laat ze daarbij een machtiging voor een automatische afschrijving invullen. Neem de ingevulde formulieren eventueel in, controleer ze en bespreek ze bij teruggave. Benodigdheden & organisatie: - kopieën van een telefoonrekening (bijlage 7e) en een automatische afschrijvingskaart (bijlage 7f). Evaluatie praktijkopdracht 5 Omgaan met schriftelijke info: de jaarafrekening Vraag de cursisten hun eigen jaarafrekening mee te brengen. Vraag de cursisten wat een jaarafrekening is en wat erop staat. Zo komt u vanzelf op de vragen die de cursisten aan u willen stellen naar aanleiding van praktijkopdracht 5. Geef de cursisten vervolgens een paar opzoekvragen bij hun jaarafrekening: Wat is je termijnbedrag? Krijg je geld terug of moet je bijbetalen? Laat de cursisten hun antwoord op de rekening markeren. De docent loopt rond en helpt waar nodig. Evaluatie praktijkopdracht 6 Terugblik op telefoongesprek met nutsbedrijf Vraag de cursisten hoe het telefoongesprek van praktijkopdracht 6 ging. Wat heb je gevraagd? Heb je antwoord gekregen op je vraag? Wat ging nog niet zo goed? 2008 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 6

8 Evaluatie praktijkopdracht 7 Evaluatie praktijkopdracht 8 en 10 Evaluatie praktijkopdracht 9 Groepsgesprek: vergelijken prijsinformatie Laat de cursisten in tweetallen de gevonden prijsinformatie van twee nutsbedrijven bespreken. Welke bedrijven heb je vergeleken? Wat is goedkoper bij welk bedrijf? Vraag tot slot klassikaal of er (grote) prijsverschillen zijn tussen bedrijven. Terugblik op telefoongesprek met nutsbedrijf Vraag de cursisten hoe de telefoongesprekken van praktijkopdracht 8 en 10 gingen. Wat heb je gevraagd? Heb je antwoord gekregen op je vraag? Wat ging nog niet zo goed? Groepsgesprek: veilig omgaan met energie Vraag de cursisten wat ze te weten zijn gekomen over veilig omgaan met gas, water en elektriciteit? Bespreek resterende vragen en onduidelijkheden. Ter inspiratie Aan de telefoon Laat de deelnemers klassikaal in twee groepen en vervolgens in tweetallen oefenen met het volgende telefoongesprekje. Geef feedback op de verstaanbaarheid (ritme, klemtoon en zinsintonatie). Energie Direct, met Jan Jansen. Energie Direct, met Jan Jansen. Goedemiddag, ik heb een vraag. Goedemiddag, ik heb een vraag. Zeg u het eens. Zeg u het eens. Ik wil graag informatie over groene stroom. Ik wil graag informatie over groene stroom. Dat kan. Dat kan. Zal ik het u toesturen? Zal ik het u toesturen? Ja graag. Ja graag. Mag ik uw naam en adres dan even? Mag ik uw naam en adres dan even? Ja zeker. Ja zeker ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 7

9 handleiding bijlage CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0

10 Gas, water, elektriciteit, telefoon CP07 Inhoudsopgave bijlagen Bijlage 7a: Energierekening 2 Bijlage 7b: Acceptgiro 3 Bijlage 7c: Meterstandenkaart 4 Bijlage 7d: Plaatjes van meters 5 Bijlage 7e: Telefoonrekening 6 Bijlage 7f: Machtiging automatische afschrijving ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH7-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM

11 Bijlage 7a. Energierekening

12 Bijlage 7b. Acceptgiro

13 Bijlage 7c. Meterstandenkaart

14 Bijlage 7d. Plaatjes van meters

15 Bijlage 7e. Telefoonrekening

16 Bijlage 7f. Machtiging automatische afschrijving

docenten handleiding CP02 Solliciteren WZDH2-V1.1

docenten handleiding CP02 Solliciteren WZDH2-V1.1 docenten handleiding CP02 Solliciteren WZDH2-V1.1 Solliciteren CP02 WZ Waar gaat het over? Introductie Deze CP gaat over solliciteren. De kandidate maakt kennis met vastomlijnde sollicitatieprocedures

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP11 Op zoek naar werk. dh11-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP11 Op zoek naar werk. dh11-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP11 Op zoek naar werk dh11-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Op zoek naar werk CP11 Waar gaat het over? Introductie In

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP20 klantencontacten. dh20-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP20 klantencontacten. dh20-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP20 klantencontacten dh20-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Techniek Klantcontacten CP20 Waar gaat het over? Introductie

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP10 Nabuurschap. dh10-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP10 Nabuurschap. dh10-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP10 Nabuurschap dh10-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Nabuurschap CP10 Waar gaat het over? Introductie Deze CP gaat over

Nadere informatie

Docentenhandleiding CP29 WERKINSTRUCTIES BEGRIJPEN. dh29-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding CP29 WERKINSTRUCTIES BEGRIJPEN. dh29-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP29 WERKINSTRUCTIES BEGRIJPEN dh29-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Handel en Dienstverlening Werkinstructies begrijpen

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP21 rapporteren. dh21-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP21 rapporteren. dh21-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP21 rapporteren dh21-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Techniek Rapporteren CP21 Waar gaat het over? Introductie Deze praktijksituatie

Nadere informatie

Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN. dh27-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN. dh27-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN dh27-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Handel en Dienstverlening Arbo-voorschriften CP27

Nadere informatie

docenten handleiding CP09 OnderwijS BSDH9-V1.0

docenten handleiding CP09 OnderwijS BSDH9-V1.0 docenten handleiding CP09 OnderwijS BSDH9-V1.0 Onderwijs CP09 Waar gaat het over? Introductie Praktijksituatie 9 is Onderwijs. De 3 handelingssituaties die worden onderscheiden, zijn: zich oriënteren op

Nadere informatie

docenten handleiding CP04 Contact met de basisschool OGODH4-V1.1

docenten handleiding CP04 Contact met de basisschool OGODH4-V1.1 docenten handleiding CP04 Contact met de basisschool OGODH4-V1.1 Contact met de basisschool CP04 Waar gaat het over? Introductie Deze CP gaat over gesprekken met de juf of meester van de basisschool en

Nadere informatie

docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0

docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0 docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0 Bankzaken CP04 Waar gaat het over? Introductie In de praktijksituatie over Bankzaken oefenen cursisten met het openen en blokkeren van een rekening, met geld

Nadere informatie

docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1

docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1 docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1 Lezen en spelen CP06 Waar gaat het over? Introductie In deze praktijksituatie gaat het over educatieve activiteiten voor en door kinderen: voorlezen,

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP32 Omgaan met arbovoorschriften. dh32-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP32 Omgaan met arbovoorschriften. dh32-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP32 Omgaan met arbovoorschriften dh32-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Zorg en Welzijn Omgaan met arbo-voorschriften CP32

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP12 Solliciteren. dh12-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP12 Solliciteren. dh12-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP12 Solliciteren dh12-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Solliciteren CP12 Waar gaat het over? Introductie Deze CP gaat

Nadere informatie

docenten handleiding CP06 Huisvesting BSDH6-V1.0

docenten handleiding CP06 Huisvesting BSDH6-V1.0 docenten handleiding CP06 Huisvesting BSDH6-V1.0 Huisvesting CP06 Waar gaat het over? Introductie De zesde praktijksituatie is Huisvesting. Huisvesting heeft raakvlakken met Bankzaken (CP 4), waar het

Nadere informatie

docenten handleiding CP07 Vrije tijd OGODH7-V1.1

docenten handleiding CP07 Vrije tijd OGODH7-V1.1 docenten handleiding CP07 Vrije tijd OGODH7-V1.1 Vrije tijd CP07 Waar gaat het over? Introductie Deze CP gaat over vrije tijd. De inburgeraar leert zichzelf of een kind in te schrijven bij een sportclub

Nadere informatie

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN http://www.edusom.nl Thema In en om het huis VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN Lesbrief 26. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 22, 23, 24 en 25. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP03 Aangifte doen bij de politie. dh3-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP03 Aangifte doen bij de politie. dh3-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP03 Aangifte doen bij de politie dh3-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Aangifte doen bij de politie CP03 Waar gaat het

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

dat ik aan mijn baas en collega s moet doorgeven welke werkzaamheden ik heb gedaan en wat nog gedaan moet worden.

dat ik aan mijn baas en collega s moet doorgeven welke werkzaamheden ik heb gedaan en wat nog gedaan moet worden. CP26 rapporteren Als u in Nederland in de Handel & Dienstverlening werkt, bijvoorbeeld in een winkel of op een kantoor, moet u doorgeven aan uw baas en/of uw collega wat u gedaan heeft en wat er nog moet

Nadere informatie

docenten handleiding CP05 Veiligheid OGODH5-V1.1

docenten handleiding CP05 Veiligheid OGODH5-V1.1 docenten handleiding CP05 Veiligheid OGODH5-V1.1 Veiligheid P05 C Waar gaat het over? Introductie In deze praktijksituatie draait het om veiligheid, vooral om de verkeersveiligheid bij het naar school

Nadere informatie

Praktijkopdrachten. Burgerschap. pob-v1.1. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Praktijkopdrachten. Burgerschap. pob-v1.1. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved en Burgerschap pob-v1.1 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Inhoudsopgave Inleiding 5 CP01 Wijzigingen doorgeven aan de gemeente 6 Praktijkopdracht

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

docenten handleiding CP03 AAngifte doen bij de politie BSDH3-V1.0

docenten handleiding CP03 AAngifte doen bij de politie BSDH3-V1.0 docenten handleiding CP03 AAngifte doen bij de politie BSDH3-V1.0 Aangifte doen bij de politie CP03 Waar gaat het over? Deze CP Aangifte doen bij de politie gaat over de thema s diefstal, inbraak, verlies

Nadere informatie

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Inleiding De checklist Presentatie geven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een presentatie moeten kunnen geven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Werk Algemeen. Versie 1.0 DEMO INBURGEREN. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Werk Algemeen. Versie 1.0 DEMO INBURGEREN. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved en Werk Algemeen Versie 1.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Op zoek naar werk CP11 Overzicht van praktijkopdrachten Praktijkopdracht 1 Zoek informatie

Nadere informatie

docenten handleiding CP03 Het arbeidscontract WZDH3-V1.1

docenten handleiding CP03 Het arbeidscontract WZDH3-V1.1 docenten handleiding CP03 Het arbeidscontract WZDH3-V1.1 In gesprek over het arbeidscontract CP03 WZ Waar gaat het over? Introductie De praktijksituatie In gesprek over het arbeidscontract gaat over de

Nadere informatie

EE P6 n huis huren/ verhuizen

EE P6 n huis huren/ verhuizen CP6 Een huis huren/ verhuizen In Nederland kunt u een huis huren of een huis kopen. In cruciale praktijksituatie 6 oefent u met het kiezen en huren van een huis en met het doorgeven van uw verhuizing.

Nadere informatie

docenten handleiding CP08 Naar het voortgezet onderwijs OGODH8-V1.1

docenten handleiding CP08 Naar het voortgezet onderwijs OGODH8-V1.1 docenten handleiding CP08 Naar het voortgezet onderwijs OGODH8-V1.1 Naar het voorgezet onderwijs CP08 Waar gaat het over? Introductie In deze praktijksituatie draait het om het doorstromings- en keuzeproces

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

waar ik afval zoals papier, glas, groente en plastic en gevaarlijke stoffen in moet doen.

waar ik afval zoals papier, glas, groente en plastic en gevaarlijke stoffen in moet doen. CP8 Het Mileu In Nederland wordt het huisvuil gescheiden opgehaald. Ook kunt u afval gescheiden weggooien in bijvoorbeeld de glasbak, of papierbak. De Nederlandse overheid wil graag dat mensen zuinig omgaan

Nadere informatie

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen.

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen. CP2 solliciteren Als u in Nederland belangstelling heeft voor een vacature, kunt u gaan solliciteren. Meestal gaat u dan praten bij een bedrijf. Soms kunt u ook telefonisch solliciteren. In cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 7: : Thema 7 1 Introductieles De leerling kan vertellen welke apparaten/ in huis op elektriciteit werken en kd.7 wat de relatie

Nadere informatie

SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN!

SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! BESTE HUURDER, Met dit formulier kunt u alle nutsvoorzieningen in één keer aanvragen. Tegelijk worden de contracten voor gas, stroom, water en kabel TV & internet

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Model. Portfolio. Werk

Model. Portfolio. Werk Bijlage 8 Model portfolio Werk deel 2 specifiek, bij artikel 3.5, eerste lid, van de Regeling inburgering Model Portfolio Werk (behorend bij de portfolio route: alleen bewijzen verzamelen) Handleiding

Nadere informatie

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Algemene informatie (door u zelf, eventueel met uw begeleider, in te vullen): 1 Achternaam 2 Tussenvoegsel 3 Voorletters 4 Adres 5 Postcode en Woonplaats 6 BSN

Nadere informatie

SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN!

SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! BESTE HUURDER, Met dit formulier kunt u alle nutsvoorzieningen in één keer aanvragen. Tegelijk worden de contracten voor gas, stroom, water en kabel TV & internet

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Stappenplan Energieverbruik

Stappenplan Energieverbruik Stappenplan Energieverbruik Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: - jaarafrekeningen gas en elektra - uw eigen e-mailadres - verzin alvast een wachtwoord! Stap 1: Ga naar http://manager.energiemanageronline.nl/sleutels/home

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Computervaardigheden training. Hoofdstuk 4 e-learning. CH4-v1.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Computervaardigheden training. Hoofdstuk 4 e-learning. CH4-v1.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Computervaardigheden training Hoofdstuk 4 e-learning CH4-v1.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Hoofdstuk 4 E-learning Inhoudsopgave Nederlands aan

Nadere informatie

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Extra materiaal na de Taalsituaties, Vervolgmodule OGO Algemeen In Extra materiaal na de Taalsituaties wordt de leerstof uit drie voorgaande

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Lesmateriaal hoofdstuk 4 Spreken Oefeningen uit Voorbereiding op Werk De volgende tien oefeningen zijn afkomstig van de website behorende bij: Verboog, M. & Adèr,

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

Bijlage 18 Model portfolio Ondernemerschap deel 1 algemeen, bij artikel Y, zzz lid, van de Regeling inburgering. Model Portfolio Ondernemerschap

Bijlage 18 Model portfolio Ondernemerschap deel 1 algemeen, bij artikel Y, zzz lid, van de Regeling inburgering. Model Portfolio Ondernemerschap Bijlage 18 Model portfolio Ondernemerschap deel 1 algemeen, bij artikel Y, zzz lid, van de Regeling inburgering Model Portfolio Ondernemerschap Handleiding bij het maken van een portfolio U gaat een portfolio

Nadere informatie

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is):

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is): Uw slimme meter Iedereen krijgt gratis de komende jaren in plaats van een gewone energiemeter een zogenaamde slimme meter. Dat is een digitale energiemeter voor het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik,

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Model Portfolio Maatschappelijke Participatie

Model Portfolio Maatschappelijke Participatie Model Portfolio Maatschappelijke Participatie Handleiding bij het maken van een portfolio U gaat een portfolio maken. In deze handleiding kunt u antwoord vinden op de volgende vragen: Inhoud Een portfolio

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Schrijven OPDRACHTKAART. U leert formulieren in te vullen. www.nt2taalmenu.nl

Schrijven OPDRACHTKAART. U leert formulieren in te vullen. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN

DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN Versie augustus 2012 In dit document vindt u vragen en antwoorden over de slimme meter gesorteerd op de volgende onderdelen: Algemeen Plaatsing van de meter Keuzevrijheid

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

CP17. het werkoverleg

CP17. het werkoverleg CP7 het werkoverleg Als u in Nederland aan het werk bent, overlegt u ook vaak met collega s over het werk. Soms overlegt u tijdens het werk met een colleg Soms doet u ook mee aan een speciaal werkoverleg

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Commercieel Duits voor de Binnendienst

Commercieel Duits voor de Binnendienst Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Commercieel Duits voor de Binnendienst Unser Angebot an Sie! & Training Commercieel Duits In 4 dagdelen naar een effectieve binnendienst en meer Duitse klanten Medewerkers

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEZELSCHAPSDIEREN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Vraagt u zich af of het voorschot op de servicekosten redelijk is, of zijn huurder en verhuurder het niet eens over de eindafrekening? Met dit formulier

Nadere informatie

In de klas aan verstaanbaarheid werken

In de klas aan verstaanbaarheid werken In de klas aan verstaanbaarheid werken Spreek Beter I. Hoe kunnen we in de klas effectief aan de verstaanbaarheid werken? Vraag u als docent eens af hoe het eigenlijk gesteld is met de verstaanbaarheid

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

Instructie Spreekvaardigheid en feedback. Taal aan Zee 24 oktober 2016

Instructie Spreekvaardigheid en feedback. Taal aan Zee 24 oktober 2016 Instructie Spreekvaardigheid en feedback Taal aan Zee 24 oktober 2016 Programma Kennismaking ABCDmodel adhv filmpje Oefeningen en zelf oefenen Lesvoorbereiding en lesopbouw adhv Spreektaal Feedback op

Nadere informatie

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen.

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen. Cp5 Verzekeringen In Nederland kunt u verzekeringen afsluiten voor veel verschillende zaken. U kunt een verzekering afsluiten voor uw auto, uw huis, ziektekosten, de vakantie. Sommige verzekeringen zijn

Nadere informatie

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen.

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen. Cp5 Verzekeringen In Nederland kunt u verzekeringen afsluiten voor veel verschillende zaken. U kunt een verzekering afsluiten voor uw auto, uw huis, ziektekosten, de vakantie. Sommige verzekeringen zijn

Nadere informatie

stroom. In bezoek 3 gaan we nogmaals in op apparaten die veel verbruiken en tips om stroom te besparen.

stroom. In bezoek 3 gaan we nogmaals in op apparaten die veel verbruiken en tips om stroom te besparen. INLEIDING DE ENERGIEREKENING Vraag de deelnemer om de laatste jaarafrekening van energie op te zoeken. Vraag of de deelnemer een pc, laptop of tablet heeft, zodat je e.e.a. kunt laten zien en in kunt vullen.

Nadere informatie

CP15. functioneringsgesprek

CP15. functioneringsgesprek CP5 functioneringsgesprek In Nederland voert de leidinggevende een of meer keren per jaar een functioneringsgesprek met de werknemer over het werk. Dit gesprek gaat over wat wel en niet goed gaat in het

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 30. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Informatie vragen bij een instelling. Veel succes! Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

werkbladen thema 1 naar een nieuwe school

werkbladen thema 1 naar een nieuwe school werkbladen thema 1 naar een nieuwe school 1.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 Tarik en Zoera gaan naar de inburgeringscursus. waar / niet

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer :

voorletters : telefoonnummer : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Korte handleiding zonnepanelen

Korte handleiding zonnepanelen Korte handleiding zonnepanelen Gefeliciteerd met de zonnepanelen die u via huurt Bouwinvest via Waterweg op Wonen. uw dak In heeft onderstaande liggen. In afbeelding onderstaande ziet afbeelding u schematisch

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Als u iets wilt verbeteren, doe dit dan zo duidelijk mogelijk. Streep wat fout is duidelijk door.

Als u iets wilt verbeteren, doe dit dan zo duidelijk mogelijk. Streep wat fout is duidelijk door. Hoofdstuk 2 - oefening 23 - Extra schrijfoefeningen 1 Vooruitkijken U maakt 13 opdrachten waarbij u iets moet schrijven. Bij de opdracht staat precies wat u moet doen. Lees de opdracht goed door voordat

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

CP1. op zoek naar werk

CP1. op zoek naar werk CP1 op zoek naar werk Als u in Nederland op zoek gaat naar werk, kunt u zich inschrijven bij het CWI of een uitzendbureau. Bedrijven die vacatures hebben, geven dat door aan het CWI of uitzendbureau. Ook

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier personenalarmering Samenwonend echtpaar/ partners

Aanmeldingsformulier personenalarmering Samenwonend echtpaar/ partners Aanmeldingsformulier personenalarmering Samenwonend echtpaar/ partners * Ingevuld door: * Datum: * Relatie tot het echtpaar/ de partners: ( Indien dit formulier niet door de cliënt wordt ingevuld) Met

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet. Het voordoen (modelen) van het schrijven van

Nadere informatie