docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0"

Transcriptie

1 docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0

2 Bankzaken CP04 Waar gaat het over? Introductie In de praktijksituatie over Bankzaken oefenen cursisten met het openen en blokkeren van een rekening, met geld pinnen en rekeningen betalen met een betaalopdracht of machtiging. In een aantal andere praktijksituaties binnen Burgerschap komen bankzaken ook aan de orde, namelijk in CP 6 Huisvesting: het betalen van de huur en gemeentebelasting betalen, CP 7 de gas-/water-/elektriciteitsrekening betalen. De algemene doelstelling van deze CP luidt: Kan op een adequate wijze zijn bankzaken regelen. De eindtermen die bij deze CP horen zijn de volgende: CH1: Een bankrekening openen 1. De kandidaat kan zeggen dat hij een bankrekening wil openen. 2. De kandidaat kan zijn persoonsgegevens opgeven. 3. De kandidaat kan een contract lezen. 4. De kandidaat kan een aanvraagformulier invullen. CH2: Een bankrekening blokkeren 1. De kandidaat kan zeggen dat hij zijn bankpas wil blokkeren. 2. De kandidaat kan zijn persoonsgegevens en rekeninggegevens opgeven. 3. De kandidaat kan informatie lezen over het blokkeren van een bankpas. CH3: Geld pinnen bij een bank 1. De kandidaat kan geld pinnen bij een bank of een geldautomaat. CH4: Een rekening betalen met een betaalopdracht 1. De kandidaat kan een betaalopdracht invullen. 2. De kandidaat kan bankafschriften lezen. CH5: Een machtiging geven aan de bank voor maandelijkse betalingen 1. De kandidaat kan een machtigingsformulier invullen. 2. De kandidaat kan een gesprek voeren over periodieke betalingen. KNS Er is bij deze praktijksituatie geen koppeling met een KNS-doel. Aandachtspunten Bankzaken is een van de grotere CP s. Het is raadzaam om de overlap met andere praktijksituaties te benadrukken. Om het lesprogramma wat te verlichten, kan een docent (of deelnemer) beslissen om de nadruk op de eerste drie handelingssituaties te laten vallen. Een bewijs voor het invullen van een machtiging of een betaalopdracht kan gemakkelijk op een later moment worden behaald. Ook in de e-learning en praktijkopdrachten wordt hiermee geoefend. Behalve persoonsgegevens moet men bankgegevens kunnen noteren: een rekeningnummer en de naam en plaats van de ontvangende partij. En het verschuldigde bedrag. Tegenwoordig doen veel mensen niet meer persoonlijk zaken bij de bank. Een rekening blokkeren gaat het snelst via de telefoon en veel betalingsverkeer gaat onpersoonlijk door overschrijvingen op te sturen en/of digitaal af te handelen. Er is een aantal situaties waarin iemand bij een bank komt. Ten eerste als iemand een rekening opent. Ten tweede als iemand een hypotheek of andere lening wil afsluiten. Internetbankieren is geen onderdeel van het inburgeringsexamen. Het is ook niet opgenomen in de e-learning. Ouderen en laaggeletterden moeten soms een drempel over om te durven pinnen. De schermen van betaalautomaten van verschillende banken zijn allemaal net 2008 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH4-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 1

3 anders van opzet en tekst. Dat kan verwarrend zijn. Toch zijn de meeste mensen hier wel bekend mee, net als met extra geld pinnen in een winkel. Chippen is geen onderdeel van het inburgeringsexamen. Het komt ook niet terug in de e-learning. Meer weten? Op wordt in eenvoudige bewoordingen het een en ander uitgelegd over bankzaken, namelijk uitleg over de bankpas, geld opnemen bij de bank en geld betalen in de winkel. Verschillende banken beschikken bij enig navragen over voorlichtingsmateriaal voor doelgroepen. Het materiaal is ontwikkeld voor senioren en/of verstandelijk gehandicapten, maar is door de vele afbeeldingen en toegankelijk taalgebruik ook goed bruikbaar voor anderstaligen. Behalve het gebruikmaken van voorlichtingsmateriaal, kan het ook leuk zijn om een voorlichter uit te nodigen om informatie te komen geven. Lessuggesties De film Dennis heeft een openstaande rekening bij Aziz, voor een behoorlijk bedrag. Aziz wil dat geld graag snel hebben, en wel contant. Dennis gaat even pinnen maar zijn pas wordt door het apparaat ingenomen! Gelukkig is zijn bank open en kan Dennis direct terecht. Dennis betaalt de rekening bij Aziz, maar wil meteen weer op de pof omdat zijn banktegoed nu op is. 1 e ronde filmkijken 1. Geef vooraf de kijkopdracht: Waar gaat het filmpje over? Wat gebeurt er met de pinpas van Dennis? De pas wordt opgegeten door de geldautomaat. 2. Bespreek achteraf: Aziz wil het geld contant hebben. Wat is contant geld? Waarom wil hij het niet via de bank, denk je? (Mogelijk antwoord: Omdat Aziz dan extra werk heeft met controleren of het geld terecht is.) 2 e ronde filmkijken Voorafgaand aan tweede ronde: 1. Laat de cursisten nogmaals de film zien met de volgende kijkvragen. Hoe lost Dennis het misverstand op, wat zegt hij tegen de medewerker? Wat kun je nog meer zeggen als een ander je niet goed begrijpt? 3 e ronde filmkijken 1. Inventariseer met de groep de belangrijke woorden die in het filmpje voorkomen. Geef vooraf de opdracht om tijdens het kijken woorden te noteren. Bijvoorbeeld: pinnen pinpas bank geldautomaat etc. 2. Maak naar aanleiding van de woordenverzameling woordtaarten (bijvoorbeeld: vier woorden die te maken hebben met pinnen: pinnen, pinpas, geldautomaat, geld opnemen). Laat de minst bekende woorden in het woordenschrift noteren ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH4-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 2

4 De praktijk De volgende lessuggesties zijn voorbereidende opdrachten bij de praktijkopdrachten. (voor praktijkopdrachten en suggesties ter evaluatie, zie Praktijkboek ) De eerste lessuggestie kunt u al gebruiken voordat de cursisten zijn begonnen met de e- learning. 1. Schrijftaak: bankgegevens overschrijven (bij praktijkopdracht 9) Beginners en gevorderden Geef elke deelnemer een vel papier met een aantal lege hokjes waarin bankgegevens kunnen worden ingevuld: (bespreek de woorden van te voren) Bedrag: Op rekeningnummer: Ten name van: Te: Deze gegevens moeten worden ingevuld op overschrijvings- en machtigingsformulieren. De cursisten werken in groepjes van 3. a. Eerst vult men in het schemaatje de eigen bankgegevens in. b. Dan wisselen de cursisten de schema s uit. Ze lezen het schema als volgt voor: Ik (of iemand, een naam) moet euro overmaken. Ik (of hij/zij) maak(t) het geld over op rekeningnummer. Het rekeningnummer staat op naam van x x woont in c. Na een keer oefenen kunt u hiervan een schrijfopdracht maken. De cursisten wisselen nogmaals de schema s uit. Laat weer het schema voorlezen maar nu noteren de anderen de gegevens die worden opgelezen. Bespreek vooraf: Wat zeg je als je het niet goed verstaat of begrijpt? Benodigdheden & organisatie - Maak groepjes van drie (bijlage 4a) Feedback Weet u nu wat u waar moet invullen? Wat vindt u nog moeilijk? Hoe heeft u het opgelost als u iets niet verstond / begreep? Hoe / waarmee gaat u verder oefenen? 2. Rollenspel: een bankrekening openen of een pas blokkeren (bij praktijkopdracht 8) Beginners Maak drietallen: klant, medewerker en observator. Bespreek de standaardzinnen (bijlage 4b) en vul deze desgewenst aan. Deel de rolbeschrijvingen (bijlage 4c) uit. Wie dat veiliger vindt, houdt de zinnen erbij. Laat binnen de groepjes de rollen rouleren zodat iedereen de gelegenheid krijgt de zinnen te oefenen. Benodigdheden & organisatie - Bijlage 4b. - Bijlage 4c. - Hulpkaart een rollenspel observeren ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH4-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 3

5 Gevorderden Bespreek de standaardzinnen of breng deze in herinnering. Oefen eerst een rollenspel een bankrekening openen of een pas blokkeren. Later specifieker: de klant wil informatie over de rekening die het best bij hem / haar past. De bankmedewerker geeft advies. Zie bijlage 4d voor informatie over verschillende rekeningsoorten. Laat de bankmedewerker de informatie eerst doorlezen. Benodigdheden & organisatie - Bijlage 4d. - Hulpkaart een rollenspel observeren. Feedback Geef specifieke feedback tijdens het rollenspel. Let op uitspraak en intonatie, bij gevorderden ook op zinsvorming en of men durft af te wijken van de standaardzinnen. Bespreek na: - Spelers vertellen: is het gelukt om een bankrekening te openen of te blokkeren? Wat ging goed / wat ging er mis? - Is dit een situatie die u ook in het echt kunt meemaken? Waarom niet of waarom wel? 3. Schriftelijke informatie (bij praktijkopdrachten 6 en 7) Beginners Geef een tekst over het blokkeren van een rekening. Zie bijlage 4e. Bespreek de aanpak van het lezen van een tekst: onderstreep moeilijke woorden, markeer de belangrijkste informatie. Zoek niet alle woorden op, alleen de kernwoorden. Breng de woordenlijst uit de e-learning in herinnering. Vertel van te voren waar de tekst over gaat en bespreek met de groep welke informatie ze hier waarschijnlijk in kunnen vinden (telefoonnummer, procedure blokkeren, bankgegevens / persoonsgegevens, afspraken met de bank). Opdracht: lees de tekst in tweetallen. Na vijf minuten lees- en bespreektijd krijgen twee koppels het woord om uit te leggen waar de tekst over gaat en wat de belangrijkste informatie is. Benodigdheden & organisatie - Bijlage 4e. Gevorderden Gevorderden nemen een contract van de bank als leestaak. Dit contract komt uit de administratie van een van de cursisten of van de docent zelf. Benodigdheden & organisatie - Een kopie van een contract van de bank (bijlage 4f) Feedback Hoe ging het samenwerken? Hebben alle cursisten gelezen / meegedaan? Konden ze de informatie vinden? Hoe zijn ze omgegaan met moeilijke woorden? Suggesties ter evaluatie praktijkopdrachten 2008 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH4-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 4

6 De uitgevoerde praktijkopdrachten kunt u evalueren door middel van een lesactiviteit of tijdens een individueel coachingsgesprek. Onderstaande suggesties zijn een handreiking om invulling te geven aan beide werkvormen. Evaluatie praktijkopdracht 2 Verslagleggen Laat (enkele) deelnemers die praktijkopdracht 2 hebben uitgevoerd, verslag doen aan de groep. Vraag naar (of laat medecursisten de vragen stellen): Wanneer ben je naar de bank geweest? Naar welke bank ging je? Hoe ben je daarheen gegaan? Met wie heb je gesproken? Hoe ging het gesprek? Wat ben je te weten gekomen? Laat eventueel als schrijfoefening volgens bovenstaand stramien een verslag schrijven als aanvullend bewijsmateriaal voor het portfolio. Mensen met minder schrijfvaardigheid vullen in eerste instantie alleen de eerste vier vragen in. Evaluatie praktijkopdracht 6 en 7 Teksten lezen Laat cursisten groepjes vormen naar aanleiding van het onderwerp dat men gekozen heeft voor de praktijkopdracht. 1. Waar staat de belangrijkste informatie in de tekst? 2. Welke moeilijke woorden zijn opgezocht? 3. Vertel in eigen woorden wat de belangrijkste informatie is (als je pas is geblokkeerd, moet je opbellen naar...) (in het contract staat wat voor rekening, wat het nummer is, wat de rente is die moet worden betaald bij rood staan, etc.) Evaluatie praktijkopdracht 9 Betaalopdrachten De cursisten hebben (op een kopie) een betaalopdracht ingevuld. Laat voor de bespreking de betaalopdracht + rekening meenemen. Leg deze op twee stapels: de rekening / de betaalopdracht. Cursisten zoeken rekening en betaalopdracht bij elkaar. Klopt alles? Organisatie: zelfstandig in kleine groepjes, docent is met ander groepje bezig; om zoveel mogelijk cursisten actief aan de slag te hebben en om wachttijd te beperken. Nabespreking: wat is je opgevallen? Waren de betaalopdrachten goed ingevuld? Ter inspiratie Excursie Verschillende banken hebben voorlichters in dienst voor senioren en andere doelgroepen. Nodig een bankmedewerker uit, of ga eerst op excursie naar de bank. Van tevoren vragen bedenken met de groep en een aantal vraagstellers aanwijzen. Wat gevorderde cursisten (schrijven A2) maken een kort verslag van de excursie, eventueel met fotomateriaal. Hier een fotorapportage van laten maken: foto s (of kopietjes) met kort onderschrift eronder ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH4-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 5

7 Tentoonstelling over bankzaken Voor verschillende praktijkopdrachten hebben de deelnemers thuis uit de eigen administratie papieren meegenomen en gekopieerd. Die kunnen gaandeweg worden verzameld en uiteindelijk gepresenteerd in een soort tentoonstelling / collage. Onderwerpen: een contract van de bank, een rekening, betaalopdrachten, machtigingsformulieren. Laat zien dat je dingen kunt weglakken als je niet wilt dat anderen dat lezen ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved BSDH4-V1.0 Created on 01/10/2008 5:00:00 PM 6

8 handleiding bijlage CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0

9 Bankzaken CP04 Inhoudsopgave bijlagen Bijlage 4a: Kaartje bankgegevens 2 Bijlage 4b: Standaardzinnen 3 Bijlage 4c: Rollenspel 4 Bijlage 4d: Informatieve tekst over verschillende soorten bankrekeningen 5 Bijlage 4e: Het blokkeren van een betaalpas 6 Bijlage 4f: Contract van de bank ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved DH4-V2.0 Created on 02/04/2008 5:00:00 PM

10 Bijlage 4a. Kaartje invullen bankgegevens Bedrag: Op rekeningnummer: Ten name van: Te:

11 Bijlage 4b. Standaardzinnen De klant Ik wil graag een nieuwe bankrekening openen Kan ik bij u een nieuwe bankrekening openen? Ik wil mijn pas laten blokkeren. Kunt u mijn pas blokkeren? Etc. De bankmedewerker Wat kan ik voor u doen? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Heeft u al een rekening bij deze bank? Wat voor bankrekening wilt u? Etc.

12 Bijlage 4c. Rollenspel De klant a. U hebt een kind gekregen en u wilt een spaarrekening voor uw kind openen. b. U wilt een bankrekening of spaarrekening voor uzelf openen. c. Uw portemonnee is kwijt. Uw bankpas zat erin. U gaat naar de bank om uw pas te blokkeren. De bankmedewerker U vraagt waar u mee van dienst kunt zijn. Laat de klant opnieuw vertellen als u hem of haar niet goed begrijpt of niet goed kunt verstaan. Vul de gegevens in die u nodig hebt en vraag de klant om een handtekening als dat nodig is.

13 Bijlage 4d. Informatieve tekst over verschillende soorten bankrekeningen Informatie van de Rabobank - Betaalrekeningen RABO TotaalPakket Rabo Jongeren Rekening voor iedereen vanaf 18 jaar één pakket voor al uw bankzaken Interhelp voor noodhulp in binnen- en buitenland Rabo Studenten Pakket voor jongeren tussen 12 en 18 jaar gratis betaalrekening met rente gratis pinpas met Chipknip telefonisch bankieren via Rabofoon Rabo RiantPakket speciaal voor studenten gratis betaalrekening tot rood staan gratis Internetbankieren, Rabofoon en InternetBonusSparen betaalrekening met extra krediet spaarrekening keuze tussen twee creditcards met extra service bankieren via telefoon en internet gratis Rabo Interhelp Extra Extra informatie: Rabo Interhelp helpt u als uw pas kwijt is of gestolen.

14 Bijlage 4e. Het blokkeren van een betaalpas. Wat doe ik als mijn pas kwijt of gestolen is? Bent u uw bankpas verloren of is hij gestolen, bel dan direct de Afdeling Vermissingen: Om misbruik door de vinder of dief te voorkomen zal de bank uw pas meteen blokkeren. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

15 Bijlage 4f: Contract van de bank

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven!

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! Docentenhandleiding Geld en je leven! Inleiding Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat bezoeken. In deze experience wordt op een interactieve

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures.

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures. 1 Op zoek naar werk KleurRijker Deze module gaat over Op zoek naar werk. Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5

Nadere informatie