Zelfstandig wonen binnen het huidige zorgklimaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig wonen binnen het huidige zorgklimaat"

Transcriptie

1 Zelfstandig wonen binnen het huidige zorgklimaat Naam: Sergio Bottse Studentnummer: Datum: 8 juli 2016 Eerste begeleider: Clarine van Oel Tweede begeleider: Jelle Koolwijk Externe begeleider: Wido Quist Tabel 27: Mobiliteit (SPSS Tabel) 1

2 WELKOM PRESENTATIEDUUR 30 MIN HANDOUT VRAGEN GRAAG ACHTERAF 2

3 OPBOUW 3

4 AANLEIDING & DOELSTELLING 4

5 AANLEIDING 1/5 In eigen omgeving blijven wonen v.s. (dicht) Bij familie verzorgd worden Figuur 1: Surinaamse oma (Bron: ) 5

6 AANLEIDING 2/5 Nederlandse verzorgingsstaat ten einde Figuur 2: Demografische ontwikkeling (CBS, 2013) Figuur 3: Uitgaven gezondheidszorg en welzijnzorg (CBS, 2013) 6

7 AANLEIDING 3/5 Wmo 2015 Verzorgingsstaat Participatiesamenleving Zelfredzaamheid & mantelzorg Vroeger en nu Verzorgingtehuis zelfstandig wonen CULTUUR? 7

8 AANLEIDING 4/5 De overheid stuurt bij ouderen aan op langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid in hun eigen woonomgeving buiten de zorginstellingen. Zelfredzaamheid en een beroep doen op je sociale omgeving om zelfstandig te kunnen wonen legt druk op ouderen hun welzijn/welbevinden en hun sociale omgeving. 8

9 AANLEIDING 5/5 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie Verzorgingsstaat Participatiesamenleving Cultuur Welbevinden van ouderen 9

10 DOELSTELLING 1/1 Eisen welzijn/welbevinden zelfstandig wonende ouderen in geschikte woning Aanbevelingen aan woningcorporaties en overheid Bron: 10

11 THEORETISCH KADER 11

12 THEORETISCH KADER 1/5 Bouwkundig perspectief zelfstandig wonende ouderen Exploratief onderzoek 12

13 THEORETISCH KADER 2/5 Zelfredzaamheid en zelfstandig kunnen wonen in relatie met welzijn en welbevinden Welzijn Gezond zijn Bron: Welbevinden Gezond/goed voelen 13

14 THEORETISCH KADER 3/5 Conceptueel model Figuur 4: Conceptueel model (eigen illustratieabel ) 14

15 THEORETISCH KADER 4/5 Zelfstandig wonen Welzijn/ Welbevinden Populatie Ouderen uit verschillende culturen Figuur 5: Onderzoeksvraag (eigen illustratie) Woning 15

16 THEORETISCH KADER 5/5 Onderzoeksvragen Welke van de eerder genoemde factoren uit het conceptueel model zijn van belang voor ouderen om zelfstandig te kunnen wonen en in welke mate? Onderzoek naar de relatie: Factoren zoals mantelzorg en thuishulp ontvangen en iemands culturele achtergrond De waarde die iemand hecht aan zelfstandig wonen in relatie met de cultuur Het verlenen van mantelzorg en de culturele achtergrond? 16

17 ONDERZOEKSONTWERP & METHODOLOGIE 17

18 ONDERZOEKSONTWERP & METHODOLOGIE 1/6 Figuur 6: Research Design (eigen illustratie ) 18

19 ONDERZOEKSONTWERP & METHODOLOGIE 2/6 Literatuurstudie Kwalitatief onderzoek: Interviews Mw. M. (Gemeente Rotterdam) Mw. C. (Onderzoeksadviesbureau) Mw. P. (Aedez Actiz) Kwantitatief onderzoek: Enquêtes Populatie: - Huidige ouderen met huisvesting in de sociale huur sector - Toekomstige ouderen met huisvesting in de sociale huur sector Statistische analyse SPSS 19

20 ONDERZOEKSONTWERP & - METHODOLOGIE 3/6 Interviews Mw. M. (Gemeente Rotterdam) - uitvoering zelfstandig woonbeleid - aanbevelingen wooncorporaties Mw. C. (Onderzoeksadviesbureau) - invloed van Wmo 2015 op strategisch voorraadbeleid vanuit woningcorporaties - Culturele invloed Mw. P. (Aedez Actiz) - indien noodzakelijk uitsluitend verhuizing binnen eigen wijk - druk op overheidsbudgetten 20

21 ONDERZOEKSONTWERP & - METHODOLOGIE 4/6 Verwerking interviews en aanbevelingen in thema s voor enquêtes Mantelzorg Voorzieningen t.b.v. mobiliteit & veiligheid Sociale leefomgeving Place attachment Cultuur 21

22 ONDERZOEKSONTWERP & - METHODOLOGIE 5/6 Enquêtes - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag - Facebook - QuaWonen 22

23 ONDERZOEKSONTWERP & - METHODOLOGIE 6/6 Statistische analyse SPSS Drempelwaarde significantie p 0.05 Cronbach s alpha Standaard deviaties en gemiddelden per schaal Kruistabellen 95% betrouwbaarheidsintervallen Beschrijvende statistiek voor niet aanwezige schalen Algemene correlaties T-testen Lineaire Regressie 23

24 RESULTATEN 24

25 RESULATEN 1/7 Cronbach s alpha Tabel 1: Betrouwbaarheidsanalyse Groepslabel (Eigen Tabel) n items Facebook Social tenants Totaal Groepslabel Betekenis schaal α n α n α n Hulpbehoevend Hulpbehoevendheid 3 0, , , ExCtrlBeliefs External control beliefs 8 0, , , Tevredenheid en placeattachement Gehechtheid aan huis 3 0, , , MeaningPhysical Fysieke betekenis huis 7 0, , , MeaningIndepend Zelfstandigheid betekenis huis 3 0, , , MeaningAffective Affectieve betekenis huis 9 0, , , IntCtrlBeliefs Internal control beliefs 8 0, , , ErgonomyInHome Ergonomie in huis 4 0, , , UsabilityOutHome Usability fysieke omgeving huis 6 0, , , Cultuurvraag1 Verlenen van mantelzorg 3 0, , , Zelfstandig1 Zelfstandig wonen 5 0, , ,

26 RESULATEN 2/7 Correlaties Tabel 2: Spearman correlatie Sociale huur groep (Eigen Tabel) EQ_SD5 GWB_eastonk (gezondheid) (welbevinden) Zelfstandig1 ExCtrlBeliefs IntCtrlBeliefs Placeattache ment1 EQ_SD5 (gezondheid) Correlatie coëfficiënt 1 -,514**,472** -,182*,358**,284** 0,132 -,229** -,489** -,271** 0,078,243** -,205** -,179* -0,075 Significantie (tweezijdig). 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,086 0,003 0,000 0,000 0,308 0,001 0,007 0,020 0,345 N GWB_eastonk (welbevindcorrelatie coëfficiënt -,514** 1 -,328**,257** -,404** -,370** -,208**,329**,362**,420** -0,11 -,199**,296**,269** 0,018 Significantie (tweezijdig) 0,000. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,152 0,009 0,000 0,000 0,819 N Hulpbehoevend Correlatie coëfficiënt,472** -,328** 1-0,088,248** 0,099-0,032-0,009 -,419** -0,104-0,013,521** -0,058 0,011-0,044 Significantie (tweezijdig) 0,000 0,000. 0,254 0,001 0,198 0,679 0,908 0,000 0,176 0,871 0,000 0,452 0,888 0,584 N Zelfstandig1 Correlatie coëfficiënt -,182*,257** -0, ,177* -,217** -,191*,335**,359**,416** -0,056-0,115,390**,316** -0,021 Significantie (tweezijdig) 0,017 0,001 0,254. 0,019 0,004 0,012 0,000 0,000 0,000 0,459 0,134 0,000 0,000 0,787 N ExCtrlBeliefs Correlatie coëfficiënt,358** -,404**,248** -,177* 1,685**,240** -,309** -,482** -,363** 0,018,378** -,224** -,208** -0,048 Significantie (tweezijdig) 0,000 0,000 0,001 0,019. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,809 0,000 0,003 0,006 0,539 N IntCtrlBeliefs Correlatie coëfficiënt,284** -,370** 0,099 -,217**,685** 1 0,148 -,306** -,300** -,352** 0,053,182* -,153* -0,096-0,012 Significantie (tweezijdig) 0,000 0,000 0,198 0,004 0,000. 0,052 0,000 0,000 0,000 0,488 0,017 0,045 0,210 0,881 N Placeattachement1 Correlatie coëfficiënt 0,132 -,208** -0,032 -,191*,240** 0, ,543** -,217** -,378** 0,006 0,09 -,443** -,424** 0,02 Significantie (tweezijdig) 0,086 0,006 0,679 0,012 0,001 0,052. 0,000 0,004 0,000 0,941 0,242 0,000 0,000 0,801 N MeaningPhysical Correlatie coëfficiënt -,229**,329** -0,009,335** -,309** -,306** -,543** 1,340**,639** -0,056-0,101,546**,559** 0,078 Significantie (tweezijdig) 0,003 0,000 0,908 0,000 0,000 0,000 0,000. 0,000 0,000 0,466 0,187 0,000 0,000 0,324 N MeaningIndepend Correlatie coëfficiënt -,489**,362** -,419**,359** -,482** -,300** -,217**,340** 1,423** -0,008 -,378**,270**,231** 0,019 Significantie (tweezijdig) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000. 0,000 0,912 0,000 0,000 0,002 0,806 N MeaningAffective Correlatie coëfficiënt -,271**,420** -0,104,416** -,363** -,352** -,378**,639**,423** 1-0,113-0,141,395**,371** -0,024 Significantie (tweezijdig) 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000. 0,140 0,066 0,000 0,000 0,758 N Voorzieningen1 Correlatie coëfficiënt 0,078-0,11-0,013-0,056 0,018 0,053 0,006-0,056-0,008-0, ,073 0,133 0,077-0,115 Significantie (tweezijdig) 0,308 0,152 0,871 0,459 0,809 0,488 0,941 0,466 0,912 0,140. 0,344 0,080 0,315 0,143 N Voorzieningen2 Correlatie coëfficiënt,243** -,199**,521** -0,115,378**,182* 0,09-0,101 -,378** -0,141 0, ,089-0,063 -,161* Significantie (tweezijdig) 0,001 0,009 0,000 0,134 0,000 0,017 0,242 0,187 0,000 0,066 0,344. 0,246 0,416 0,040 N ErgonomyInHome Correlatie coëfficiënt -,205**,296** -0,058,390** -,224** -,153* -,443**,546**,270**,395** 0,133-0,089 1,761** -0,055 Significantie (tweezijdig) 0,007 0,000 0,452 0,000 0,003 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,246. 0,000 0,484 N UsabilityOutHome Correlatie coëfficiënt -,179*,269** 0,011,316** -,208** -0,096 -,424**,559**,231**,371** 0,077-0,063,761** 1 0,023 Significantie (tweezijdig) 0,020 0,000 0,888 0,000 0,006 0,210 0,000 0,000 0,002 0,000 0,315 0,416 0,000. 0,769 N Cultuurvraag1 Correlatie coëfficiënt -0,075 0,018-0,044-0,021-0,048-0,012 0,02 0,078 0,019-0,024-0,115 -,161* -0,055 0,023 1 Significantie (tweezijdig) 0,345 0,819 0,584 0,787 0,539 0,881 0,801 0,324 0,806 0,758 0,143 0,040 0,484 0,769. N Meaning Physical Meaning Independ Meaning Affective Hulpbehoevend Voorzieningen1 Voorzieningen2 ErgonomyIn Home UsabilityOut Home Cultuurvraag1 ** Correlatie is significant bij 0,01 significantieniveau (tweezijdig). * Correlatie is significant bij 0,05 significantieniveau (tweezijdig). 26

27 RESULATEN 3/7 Correlatie welzijn en welbevinden Tabel 3: Spearman correlatie tussen gezondheid (welzijn) en welbevinden (Eigen Tabel) Spearman Sig. EQ_SD5 (gezondheid) Groepslabel correlatie rho (2-tailed) Populatie EQ_SD5 (gezondheid) --- GWB_eastonk (welbevinden) -,221* 0,021 Facebook groep EQ_SD5 (gezondheid) --- GWB_eastonk (welbevinden) -,514** 0,000 Sociale huur groep EQ_SD5 (gezondheid) --- GWB_eastonk (welbevinden) -,481** 0,000 Totaal 27

28 RESULATEN 4/7 Modelvorming Tabel 4: Regressieanalyse gezondheid (Eigen Tabel) Model Ongestandaardiseerde Gestandaardiseerde 95% betrouwbaarheidsinterval t Sig. coëfficienten coëfficiënten Collinearity statistics R=0,65, R 2 =0,42 B Std. Error Beta Lower Upper Bound Bound Tolerance VIF Constante 11,42 1,18 9,64 0,000 9,08 13,76 ExCtrlBeliefs 0,49 0,21 0,18 2,29 0,024 0,07 0,91 0,64 1,56 ErgonomyInHome -0,25 0,14-0,12-1,79 0,076-0,53 0,03 0,90 1,11 WRQoL_GWB -0,04 0,01-0,23-3,30 0,001-0,07-0,02 0,87 1,15 Leeftijd -0,02 0,01-0,13-1,92 0,056-0,03 0,00 0,84 1,20 Hattachment -0,28 0,14-0,13-1,99 0,048-0,56 0,00 0,95 1,05 MeaningIndepend -0,32 0,06-0,41-5,36 0,000-0,44-0,20 0,70 1,42 Tabel 5: Regressieanalyse Welbevinden (Eigen Tabel) Model Ongestandaardiseerde Gestandaardiseerde 95% betrouwbaarheidsinterval t Sig. coëfficienten coëfficiënten Collinearity statistics R=0,59, R 2 =0,35 B Std. Error Beta Lower Upper Bound Bound Tolerance VIF Constante 42,55 4,90 8,69 0,000 32,88 52,22 IntCtrlBeliefs -4,43 1,04-0,29-4,24 0,000-6,49-2,37 0,90 1,11 Geslacht -2,72 1,00-0,18-2,73 0,007-4,70-0,75 0,99 1,01 IndepSelfCare 0,81 0,33 0,17 2,46 0,015 0,16 1,46 0,90 1,12 Hsatisfaction -2,10 0,68-0,20-3,11 0,002-3,44-0,77 0,97 1,03 EQ.5D_Sum2-1,18 0,36-0,23-3,27 0,001-1,89-0,47 0,85 1,18 Tabel 6: Regressieanalyse Zelfstandig wonen (Eigen Tabel) Model Ongestandaardiseerde Gestandaardiseerde 95% betrouwbaarheidsinterval t Sig. coëfficienten coëfficiënten Collinearity statistics R=0,61, R 2 =0,38 B Std. Error Beta Lower Upper Bound Bound Tolerance VIF Constante -0,39 1,01-0,39 0,697-2,39 1,60 WRQoL_GWB 0,04 0,01 0,20 3,00 0,003 0,01 0,07 0,85 1,17 ErgonomyInHome 0,61 0,16 0,27 3,82 0,000 0,30 0,93 0,73 1,36 Hsatisfaction 0,42 0,15 0,20 2,81 0,006 0,13 0,72 0,77 1,30 MeaningIndepend 0,47 0,10 0,33 4,45 0,000 0,26 0,67 0,70 1,44 MeaningAffective 0,13 0,06 0,15 2,19 0,030 0,01 0,24 0,79 1,27 28

29 RESULATEN 5/7 Beschrijvende statistiek Tabel 7: Spearman Place attachment correlatie met welzijn facebook groep & sociale huur groep (Eigen Tabel) facebook sociale huur Sig. Sig. EQ_SD5 (gezondheid) Groepslabel correlatie rho (2-tailed) rho (2-tailed) EQ_SD5 (gezondheid) --- MeaningPhysical -0,074 0,440 -,229** 0,003 EQ_SD5 (gezondheid) --- MeaningIndepend -0,181 0,058 -,489** 0,000 EQ_SD5 (gezondheid) --- MeaningAffective -,261** 0,006 -,271** 0,000 Tabel 8: Beschrijvende statistieken T Test Zelfstandig1(Eigen Tabel) ZELFSTANDIG1 Facebook Social tenants n=111 n=173 Vraaglabel M SD M SD IndepCtrl 8,6 1,6 8,9 1,2 IndepResp 8,4 1,6 8,9 1,3 IndepAid 8,2 1,9 8,7 1,6 IndepSelfCare 8,4 1,7 8,6 1,5 IndepHouse 8,0 2,2 8,7 1,7 29

30 RESULATEN 6/7 T-testing CULTUUR Tabel 9: Statistische modelering statistieken T Test Cultuurvraag1 (Eigen Tabel) Nederlanders Allochtonen Groepslabel M SD M SD Cultuurvraag1 5,5 2,5 7,0 1,9 Tabel 10: Statistische modelering statistieken T Test NL en SU (Eigen Tabel) Nederlanders Surinamers Groepslabel M SD M SD Cultuurvraag1 5,5 2,5 7,1 2,1 30

31 RESULATEN 7/7 Kruistabellen VOORZIENINGEN Tabel 11: Chi kwadraat tests zelfstandigheid en gebruik voorzieningen (Eigen Tabel) Variabele χ² df p (2-zijdig) Entree huis gelijkvloers 19,08** 2 0,000 Gelijkvloersheid binnenshuis 30,02** 2 0,000 Aanwezigheid gasfornuis in de keuken 8,57* 2 0,014 Gebruik klusjesman 5,54 2 0,063 Gebruik huishoudelijke hulp 12,13* 3 0,007 Gebruik glazenwasser 6,25 3 0,100 Gebruik thuiszorg 7,53 3 0,057 Gebruik vervoersdiensten 9,66* 3 0,022 Gebruik onderhoud van de tuin 4,35 2 0,113 Gebruik boodschappenservice 0,55 3 0,907 Gebruik Tafeltje-dekje (maaltijdservice) 1,49 2 0,475 Gebruik wasserij/stomerij 9,11* 2 0,011 ** Correlatie is significant bij 0,01 significantieniveau (tweezijdig). * Correlatie is significant bij 0,05 significantieniveau (tweezijdig). 31

32 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 32

33 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 1/2 Welzijn Welbevinden Zelfstandig wonen Mantelzorg Cultuur Voorzieningen t.b.v. mobiliteit & veiligheid Sociale leefomgeving 33

34 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 2/2 Definitief Model Figuur 7: Definitief Model (eigen illustratie ) 34

35 REFLECTIE 35

36 REFLECTIE 1/1 Bron: 36

37 AFSLUITING 37

Afstudeer project Titel van het afstudeer project

Afstudeer project Titel van het afstudeer project Persoonlijke informatie Naam Sergio Bottse Studenten nummer 1339931 Telefoon nummer 06-42115675 Privé e-mail address sergio_bottse@yahoo.com Studio Naam / Thema Docent / tutoren Argumentatie van de keuze

Nadere informatie

Strategie en resultaat

Strategie en resultaat Strategie en resultaat Hoe goed zijn Nederlandse organisaties in het omzetten van strategie in resultaat? Het antwoord op die vraag krijgen, dat was het doel van het onderzoek van Yvonne Nijkamp Msc, dat

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) op dinsdag 3-03-00, 9- uur. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en

Nadere informatie

Bijlage 3: Multiple regressie analyse

Bijlage 3: Multiple regressie analyse Bijlage 3: Multiple regressie analyse REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING PAIRWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) Avondopleiding. donderdag 6-6-3, 9.-. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek (ECO)

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek (ECO) Experimenteel en Correlationeel Onderzoek (ECO) In veel onderzoek is het ultieme doel: Het vaststellen van oorzaak-gevolg (causale) relaties Rode draad ECO: Met behulp van onderzoek zo goed mogelijk uitspraken

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1. Inductieve statistiek in onderzoek 17. Hoofdstuk 2. Kansverdelingen en kansberekening 28

Inhoud. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1. Inductieve statistiek in onderzoek 17. Hoofdstuk 2. Kansverdelingen en kansberekening 28 Inhoud Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1. Inductieve statistiek in onderzoek 17 1.1 Wat is de bedoeling van statistiek? 18 1.2 De empirische cyclus 19 1.3 Het probleem van de inductieve statistiek 20 1.4 Statistische

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Vragen: 1 Is de relatie tussen X en Y significant (bij alpha = 0,05)?

Vragen: 1 Is de relatie tussen X en Y significant (bij alpha = 0,05)? Vraag 1 Running-for-health In een running -for- health programma worden bij 17 mannelijke deelnemers na verloop van één jaar de volgende metingen verricht: X: aantal sprongen dat de persoon kan maken voordat

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , 9-12 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , 9-12 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 29-04-2004, 9-2 uur. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

mlw stroom 2.2 Biostatistiek en Epidemiologie College 9: Herhaalde metingen (2) Syllabus Afhankelijke Data Hoofdstuk 4, 5.1, 5.2

mlw stroom 2.2 Biostatistiek en Epidemiologie College 9: Herhaalde metingen (2) Syllabus Afhankelijke Data Hoofdstuk 4, 5.1, 5.2 mlw stroom 2.2 Biostatistiek en Epidemiologie College 9: Herhaalde metingen (2) Syllabus Afhankelijke Data Hoofdstuk 4, 5.1, 5.2 Bjorn Winkens Methodologie en Statistiek Universiteit Maastricht 21 maart

Nadere informatie

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Leerdoelen Na het volgen van dit professionaliseringtraject: heeft u kennis en inzicht in de gehele onderzoekscyclus;

Nadere informatie

1 vorig = omzet voorgaande jaar. Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <=,050) 2 bezoek = aantal bezoeken vertegenwoordiger

1 vorig = omzet voorgaande jaar. Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <=,050) 2 bezoek = aantal bezoeken vertegenwoordiger De groothandel Onderwerp: regressieanalyse met SPSS Bij: hoofdstuk 10 Een groothandel heeft onderzoek gedaan onder de klanten en daarbij geprobeerd met regressieanalyse vast te stellen wat de bepalende

Nadere informatie

Voorbeeld regressie-analyse

Voorbeeld regressie-analyse Voorbeeld regressie-analyse In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het SPSS data-bestand vb_regr.sav (dit bestand kan gedownload worden via de on-line helpdesk). We schatten een model waarin de afhankelijke

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De analyses. 2.1 Afspraken over kinderopvang versus m/v-verdeling

1. Inleiding. 2. De analyses. 2.1 Afspraken over kinderopvang versus m/v-verdeling Bijlage II Aanvullende analyses 1 Inleiding In aanvulling op de kwantitatieve informatie over de diverse arbeid-en-zorg thema s, is een aantal analyses verricht Aan deze analyses lagen de volgende onderzoeksvragen

Nadere informatie

mlw stroom 2.1: Statistisch modelleren

mlw stroom 2.1: Statistisch modelleren mlw stroom 2.1: Statistisch modelleren College 5: Regressie en correlatie (2) Rosner 11.5-11.8 Arnold Kester Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek Universiteit Maastricht Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Nadere informatie

S0A17D: Examen Sociale Statistiek (deel 2)

S0A17D: Examen Sociale Statistiek (deel 2) S0A17D: Examen Sociale Statistiek (deel 2) 21 juni 2011 Naam : Jaar en studierichting : Lees volgende aanwijzingen eerst voor het examen te beginnen : Wie de vragen aanneemt en bekijkt, moet minstens 1

Nadere informatie

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek Experimenteel en Correlationeel Onderzoek In veel onderzoek is het doel: Het vaststellen van oorzaak-gevolg (causale) relaties Criteria voor causaliteit 1. Samenhang (correlatie, covariantie) 2. Opeenvolging

Nadere informatie

Antwoordvel Versie A

Antwoordvel Versie A Antwoordvel Versie A Interimtoets Toegepaste Biostatistiek 13 december 013 Naam:... Studentnummer:...... Antwoorden: Vraag Antwoord Antwoord Antwoord Vraag Vraag A B C D A B C D A B C D 1 10 19 11 0 3

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 30 januari 2009 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 2 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

toetskeuze schema verschillen in gemiddelden

toetskeuze schema verschillen in gemiddelden toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week 2: de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week 4: het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 5 februari 2010

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 5 februari 2010 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 5 februari - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 9 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 1. De onderzoekers van een preventiedienst vermoeden dat werknemers in een bedrijf zonder liften fitter zijn dan werknemers

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van de Nederlandse binnensteden. Patty Roosen

Aantrekkelijkheid van de Nederlandse binnensteden. Patty Roosen Aantrekkelijkheid van de Nederlandse binnensteden Patty Roosen Verkenning van de effecten van beleving op de aantrekkelijkheid van de binnensteden en de bijbehorende financiële prestaties van winkelvastgoed

Nadere informatie

toetsende statistiek deze week: wat hebben we al geleerd? Frank Busing, Universiteit Leiden

toetsende statistiek deze week: wat hebben we al geleerd? Frank Busing, Universiteit Leiden toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week 2: de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week 4: het toetsen van gemiddelden: de t-toets Moore, McCabe, and Craig.

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 3 februari 2012

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 3 februari 2012 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 3 februari 2012 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 27 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

Causale modellen: Confounding en mediatie. Harry Ganzeboom Kwantitatieve Methoden voor PMC-BCO College 2: 25 april 2016

Causale modellen: Confounding en mediatie. Harry Ganzeboom Kwantitatieve Methoden voor PMC-BCO College 2: 25 april 2016 Causale modellen: Confounding en mediatie Harry Ganzeboom Kwantitatieve Methoden voor PMC-BCO College 2: 25 april 2016 Correlatie en causatie Een standaard wijsheid in methodologie is dat correlatie (samenhang)

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 : Regressie en correlatie. Marnix Van Daele. Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent.

Hoofdstuk 12 : Regressie en correlatie. Marnix Van Daele. Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent. Hoofdstuk 12 : Regressie en correlatie Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Regressie en correlatie p 1/26 Regressielijn Vraag : vind het

Nadere informatie

Eindtoets Toegepaste Biostatistiek

Eindtoets Toegepaste Biostatistiek Eindtoets Toegepaste Biostatistiek 2013-2014 29 januari 2014 Dit tentamen bestaat uit vier opgaven, onderverdeeld in 24 subvragen. Begin bij het maken van een nieuwe opgave steeds op een nieuw antwoordvel.

Nadere informatie

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Auteur A.R. Goudriaan E-mailadres alex@goudriaan.name Datum 16 november 2008 Versie 1.0 Titel Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Computeraffiniteit belangrijk op kantoor tevredenheid over de automatiseringsafdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Voorspellende analyse bij marktonderzoek

Hoofdstuk 19. Voorspellende analyse bij marktonderzoek Hoofdstuk 19 Voorspellende analyse bij marktonderzoek Voorspellen begrijpen Voorspelling: een uitspraak over wat er naar verwachting in de toekomst zal gebeuren op basis van ervaringen uit het verleden

Nadere informatie

Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier.

Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier. Toets Stroom 1.2 Methoden en Statistiek tul, MLW 7 april 2006 Deze toets bestaat uit 25 vierkeuzevragen. Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier. Vraag goed beantwoord dan punt voor

Nadere informatie

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008 Examen Statistische Modellen en Data-analyse Derde Bachelor Wiskunde 14 januari 2008 Vraag 1 1. Stel dat ɛ N 3 (0, σ 2 I 3 ) en dat Y 0 N(0, σ 2 0) onafhankelijk is van ɛ = (ɛ 1, ɛ 2, ɛ 3 ). Definieer

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Deze opdracht lossen we eenvoudig op door in de vergelijking X1 en X2 te vervangen door de geobserveerde waarden van deze variabelen:

Deze opdracht lossen we eenvoudig op door in de vergelijking X1 en X2 te vervangen door de geobserveerde waarden van deze variabelen: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 10 1. Volgende regressievergelijking werd opgesteld na onderzoek: YY ii = 6 + 2.5 XX ii1 + 3 XX ii2 + εε ii Bereken de voorspelde

Nadere informatie

De data worden ingevoerd in twee variabelen, omdat we te maken hebben met herhaalde metingen:

De data worden ingevoerd in twee variabelen, omdat we te maken hebben met herhaalde metingen: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 6 1. De 15 leden van een kleine mountainbikeclub vragen zich af in welk mate de omgevingstemperatuur een invloed heeft op hun

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen

Nadere informatie

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens Waar waren we? BCO ANALYSEPLAN Harry Ganzeboom 14 april 2005 Probleemstelling, deelvragen, theorie Definities, conceptueel model Hypothesen Onderzoekzoeksopzet, operationalisatie Dataverzameling Data-analyse

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Pagina 0 van 49. Webshop Bol.com. Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy

Pagina 0 van 49. Webshop Bol.com. Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy Pagina 0 van 49 Webshop Bol.com Onderzoeksvaardigheid 2 7-4-2014 Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy Pagina 1 van 49 Inhoud H1 Inleiding...2 H1.1 Aanleiding...2 H1.2 Probleemstelling...2 H2 Beschrijvende

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST 12 December 2011 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Theoretische achtergrond Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Voorbeelditems TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen

E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen Effectevaluatie Door: Rienke Bannink (Erasmus MC) E-mail r.bannink@erasmusmc.nl i.s.m. Els van As (consortium Rivas-Careyn),

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 8

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 8 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 8 1. Eén van de nadelige gevolgen van de moderne welvaart is een monstrueus mobiliteitsprobleem. Om één of andere bizarre reden

Nadere informatie

M M M M M M M M M M M M M M La La La La La La La Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid 65 56 83 68 64 47 59 63 93 65 75 68 68 51

M M M M M M M M M M M M M M La La La La La La La Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid 65 56 83 68 64 47 59 63 93 65 75 68 68 51 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 7 1. Een onderzoeker wil nagaan of de fitheid van jongeren tussen 14 en 18 jaar (laag, matig, hoog) en het geslacht (M, V) een

Nadere informatie

Kansrekening en Statistiek

Kansrekening en Statistiek Kansrekening en Statistiek College 14 Donderdag 28 Oktober 1 / 37 2 Statistiek Indeling: Hypothese toetsen Schatten 2 / 37 Vragen 61 Amerikanen werd gevraagd hoeveel % van de tijd zij liegen. Het gevonden

Nadere informatie

Sociale kenmerken van de buurt staan in verband met de fysieke en mentale gezondheid van haar inwoners:

Sociale kenmerken van de buurt staan in verband met de fysieke en mentale gezondheid van haar inwoners: Sociale kenmerken van de buurt staan in verband met de fysieke en mentale gezondheid van haar inwoners: Een onderzoek met gegevens van de leefbaarheidsmonitor Delfien Van Dyck 31 mei 2016 Definitie gezondheid

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie Tabel B9.1 Lineaire regressieanalyse identificatie met Nederland (0-4: helemaal niet heel sterk), 2009 (in ongestandaardiseerde coëfficiënten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoeksvragen p. 3 Afleiding van het model en daaruit resulterende vergelijkingsmogelijkheden p. 3 Theoretisch kader p.

Inhoudsopgave. Onderzoeksvragen p. 3 Afleiding van het model en daaruit resulterende vergelijkingsmogelijkheden p. 3 Theoretisch kader p. Inhoudsopgave Inleiding p. 1 Onderzoeksvragen p. 3 Afleiding van het model en daaruit resulterende vergelijkingsmogelijkheden p. 3 Theoretisch kader p. 5 Methode p. 6 Procedure en respondenten p. 6 Meetinstrument

Nadere informatie

Bestaat er een betekenisvol verband tussen het geslacht en het voorkomen van dyslexie? Gebruik de Chi-kwadraattoets voor kruistabellen.

Bestaat er een betekenisvol verband tussen het geslacht en het voorkomen van dyslexie? Gebruik de Chi-kwadraattoets voor kruistabellen. Oplossingen hoofdstuk IX 1. Bestaat er een verband tussen het geslacht en het voorkomen van dyslexie? Uit een aselecte steekproef van 00 leerlingen (waarvan 50% jongens en 50% meisjes) uit het basisonderwijs

Nadere informatie

Interim Toegepaste Biostatistiek deel 1 14 december 2009 Versie A ANTWOORDEN

Interim Toegepaste Biostatistiek deel 1 14 december 2009 Versie A ANTWOORDEN Interim Toegepaste Biostatistiek deel december 2009 Versie A ANTWOORDEN C 2 B C A 5 C 6 B 7 B 8 B 9 D 0 D C 2 A B A 5 C Lever zowel het antwoordformulier als de interim toets in Versie A 2. Dit tentamen

Nadere informatie

Sheets hoorcollege 1 (over paragraaf 7.1) Uitgewerkte opgaven week 6 Antwoorden uitgewerkte opgaven week 6

Sheets hoorcollege 1 (over paragraaf 7.1) Uitgewerkte opgaven week 6 Antwoorden uitgewerkte opgaven week 6 MATERIALEN BIJ STATISTIEK (1991) JANUARI 010 Sheets hoorcollege 1 (over paragraaf 7.1) Uitgewerkte opgaven week 1 Antwoorden uitgewerkte opgaven week 1 11 15 Power-point sheets hoorcollege (over paragraaf

Nadere informatie

Valid N Missing N

Valid N Missing N Tabel 1: Frequentieverdelingen, gemiddelden en spreiding van opleidingen van respondenten en partners (naar geslacht) en vaders en moeders van de respondent. Respondenten Partners Ouders Mannen Vrouwen

Nadere informatie

Effect van Planetree op kwaliteit en tevredenheid, wetenschappelijk aangetoond?

Effect van Planetree op kwaliteit en tevredenheid, wetenschappelijk aangetoond? Effect van Planetree op kwaliteit en tevredenheid, wetenschappelijk aangetoond? Donderdag 13 maart 2014 Martijn Kilsdonk MScHA Manager behandeling & begeleiding en Planetree coördinator Disclosure belangen

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 1 februari 2008

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 1 februari 2008 EID TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I februari 008 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 0 subvragen - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord

Nadere informatie

Bacheloropdracht Bestuurskunde

Bacheloropdracht Bestuurskunde Bacheloropdracht Bestuurskunde Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?. Lysanne Spiekstra s0072818 Bestuurskunde Begeleiders:

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) dinsdag 2-08-2003, 4.00-7.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine,

Nadere informatie

Pieter Bolderman Albert Schweitzer ziekenhuis MGPT Intern begeleider Maarten Gijssel

Pieter Bolderman Albert Schweitzer ziekenhuis MGPT Intern begeleider Maarten Gijssel Pieter Bolderman Albert Schweitzer ziekenhuis MGPT 2012 Intern begeleider Maarten Gijssel Aanleiding Eerste ervaring in ziekenhuis. Stijging ouderen die niet terug naar huis toe kunnen. Weinig onderzoek.

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Algemene methodologie (onderdeel van CAT)

Algemene methodologie (onderdeel van CAT) Oefentoets Algemene methodologie (onderdeel van CAT) Cursus Wetenschappelijk Focus Onderwijs: Algemene methodologie Cursuscoördinator dr. A.L. de Vries 30 oefenvragen ZONDER antwoorden 1 In een onderzoeksprotocol

Nadere informatie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie College 3 Meervoudige Lineaire Regressie - Leary: Hoofdstuk 8 p. 165-169 - MM&C: Hoofdstuk 11 - Aanvullende tekst 3 (alinea 2) Jolien Pas ECO 2012-2013 'Computerprogramma voorspelt Top 40-hits Bron: http://www.nu.nl/internet/2696133/computerprogramma-voorspelt-top-40-hits.html

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Verbanden tussen variabelen vaststellen en interpreteren

Hoofdstuk 18. Verbanden tussen variabelen vaststellen en interpreteren Hoofdstuk 18 Verbanden tussen variabelen vaststellen en interpreteren Analyse van verbanden Analyse van verbanden: bij de analyse van verbanden stel je vast of er een stabiel verband bestaat tussen twee

Nadere informatie

Online bijlage 5. Model ter verklaring van xenofobie

Online bijlage 5. Model ter verklaring van xenofobie Online bijlage 5 Model ter verklaring van xenofobie 1 Inleiding In tegenstelling tot het model ter verklaring van populisme is het model ter verklaring van xenofobie niet gebaseerd op het basismodel uit

Nadere informatie

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte Classroom Exercises GEO2-4208 Opgave 7.1 a) Regressie-analyse dicteert hier geen stricte regels voor. Wanneer we echter naar causaliteit kijken (wat wordt door wat bepaald), dan is het duidelijk dat hoogte

Nadere informatie

Het gebruik van online supermarkten: een empirisch onderzoek. Garikai van Weydom Claterbos (0544930)

Het gebruik van online supermarkten: een empirisch onderzoek. Garikai van Weydom Claterbos (0544930) Het gebruik van online supermarkten: een empirisch onderzoek Garikai van Weydom Claterbos (0544930) Bachelorscriptie Universiteit van Amsterdam Afdeling bedrijfskunde Scriptiebegeleider: dhr. Dr. T. Adelaar

Nadere informatie

Open het databestand in SPSS en kies Analyze > Correlate > Bivariate. Vul vervolgens het dialoogvenster in als volgt:

Open het databestand in SPSS en kies Analyze > Correlate > Bivariate. Vul vervolgens het dialoogvenster in als volgt: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 9 1. Een klinisch psycholoog vraagt zich af of er een verband bestaat tussen depressie en sociale vermijding in de populatie

Nadere informatie

Verdelingsvrije statistiek

Verdelingsvrije statistiek Verdelingsvrije statistiek Inleiding In hoofdstuk II-5 (deel ) worden een aantal verdelingsvrije toetsen (ook wel niet-parametrische toetsen) besproken, die gebruikt worden als de te onderzoeken variabele

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008 Onderzoek in het HBO Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten Paper VFO, november 2008 Didi Griffioen, Katelijne Boerma & Uulkje de Jong Opbouw presentatie Outline onderzoek Kunde in zelfperceptie

Nadere informatie

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiek Beschrijvende statistiek Beschrijvende en toetsende statistiek Beschrijvend Samenvatting van gegevens in de steekproef van onderzochte personen (gemiddelde, de standaarddeviatie, tabel, grafiek) Toetsend

Nadere informatie

KWANTITATIEF TESTEN. experimenteel ontwerp (MIT 14) statistische analyse (MIT 15)

KWANTITATIEF TESTEN. experimenteel ontwerp (MIT 14) statistische analyse (MIT 15) KWANTITATIEF TESTEN experimenteel ontwerp (MIT 14) statistische analyse (MIT 15) tips Google Wikipedia MIT 14, 15 stats.stackexhchange.com ander onderzoek dat lijkt op het jouwe experimenteel ontwerp kwantitatieve

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Regressie-analyse doel menu hulp globale werkwijze aandachtspunten Doel: Voor de uitvoering in SPSS: Missing Values Globale werkwijze

Regressie-analyse doel menu hulp globale werkwijze aandachtspunten Doel: Voor de uitvoering in SPSS: Missing Values Globale werkwijze Regressie-analyse Regressie-analyse is gericht op het voorspellen van één (numerieke) afhankelijke variabele met behulp van een of meerdere onafhankelijke variabelen (numerieke en/of dummy-variabelen).

Nadere informatie

introductie toetsen power pauze hypothesen schatten ten slotte introductie toetsen power pauze hypothesen schatten ten slotte

introductie toetsen power pauze hypothesen schatten ten slotte introductie toetsen power pauze hypothesen schatten ten slotte toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week 2: de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets Moore, McCabe, and Craig. Introduction to the Practice of Statistics Chapter

Nadere informatie

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed. Martin Mentink

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed. Martin Mentink Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Martin Mentink Colofon Naam Martin Mentink Product P5 presentatie Titel Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Datum 9 april

Nadere informatie

Regressie-analyse. Cursus Bachelor Project 2 B&O College 2 Harry B.G. Ganzeboom. Regressie-model en mediatie-analyse 1

Regressie-analyse. Cursus Bachelor Project 2 B&O College 2 Harry B.G. Ganzeboom. Regressie-model en mediatie-analyse 1 Regressie-analyse Cursus Bachelor Project 2 B&O College 2 Harry B.G. Ganzeboom Regressie-model en mediatie-analyse 1 Agenda Lineaire regressie-model (herhaling) Enkelvoudig (simple) Meervoudig (multiple)

Nadere informatie

Verband tussen twee variabelen

Verband tussen twee variabelen Verband tussen twee variabelen Inleiding Dit practicum sluit aan op hoofdstuk I-3 van het statistiekboek en geeft uitleg over het maken van kruistabellen, het berekenen van de correlatiecoëfficiënt en

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoek naar de ervaren tevredenheid en de zelfgerapporteerde levenstevredenheid bij ZelfKonfrontatieMethode cliënten

Onderzoek naar de ervaren tevredenheid en de zelfgerapporteerde levenstevredenheid bij ZelfKonfrontatieMethode cliënten Onderzoek naar de ervaren tevredenheid en de zelfgerapporteerde levenstevredenheid bij ZelfKonfrontatieMethode cliënten Onderzoek door Anke Abels in opdracht van de VvZB Onder gebegeleiding van Commissie

Nadere informatie

Het faciliteren van innovatie Hoe vastgoed een rol kan spelenin het succes van jonge start-ups

Het faciliteren van innovatie Hoe vastgoed een rol kan spelenin het succes van jonge start-ups Het faciliteren van innovatie Hoe vastgoed een rol kan spelenin het succes van jonge start-ups Real Estate Management P4 Go / No Go Date: 04-03-2015 1st mentor: 2nd mentor: Committee: Alexandra den Heijer

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Nominaal Ordinaal Interval (ratio) Nominaal - Kwalitatief - Laagste niveau - Categorieën niet ordenen - Geslacht

Nominaal Ordinaal Interval (ratio) Nominaal - Kwalitatief - Laagste niveau - Categorieën niet ordenen - Geslacht Nominaal - Kwalitatief - Laagste niveau - Categorieën niet ordenen - Geslacht Ordinaal - Kwalitatief - Middelste niveau - Categorieën wel ordenen - Opleidingsniveau Interval / ratio - Kwantitatief - Hoogste

Nadere informatie

Classification - Prediction

Classification - Prediction Classification - Prediction Tot hiertoe: vooral classification Naive Bayes k-nearest Neighbours... Op basis van predictor variabelen X 1, X 2,..., X p klasse Y (= discreet) proberen te bepalen. Training

Nadere informatie

KWANTITATIEF TESTEN. experimenteel ontwerp (MIT 14) statistische analyse (MIT 15)

KWANTITATIEF TESTEN. experimenteel ontwerp (MIT 14) statistische analyse (MIT 15) KWANTITATIEF TESTEN experimenteel ontwerp (MIT 14) statistische analyse (MIT 15) tips Google Wikipedia MIT 14, 15 stats.stackexchange.com ander onderzoek dat lijkt op het jouwe experimenteel ontwerp kwantitatieve

Nadere informatie

Statistiek Hoorcollege 5. Χ 2 toets 10/7/2009. De Collegereeks Statistiek. Deze week. Vandaag. Keuze voor een toets

Statistiek Hoorcollege 5. Χ 2 toets 10/7/2009. De Collegereeks Statistiek. Deze week. Vandaag. Keuze voor een toets 10/7/009 De Collegereeks Statistiek Informatiekunde Universiteit Utrecht Dr. H. Prüst Statistiek Hoorcollege 5 Χ toets (37): Descriptieve statistiek (H 1,,3) (HP) 3(38): Score & Kans verdelingen (H 4,

Nadere informatie

Meervoudige lineaire regressie

Meervoudige lineaire regressie Meervoudige lineaire regressie Inleiding In dit hoofdstuk dat aansluit op hoofdstuk II- (deel 2) wordt uitgelegd hoe een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd kan worden met behulp van SPSS. Aan de hand

Nadere informatie

Toetsende Statistiek Week 3. Statistische Betrouwbaarheid & Significantie Toetsing

Toetsende Statistiek Week 3. Statistische Betrouwbaarheid & Significantie Toetsing Toetsende Statistiek Week 3. Statistische Betrouwbaarheid & Significantie Toetsing M, M & C, Chapter 6, Introduction to Inference 6.1 Estimating with Confidence 6.2 Tests of Significance 6.3 Use and Abuse

Nadere informatie

De diagnostiek van vitamine B1, B6, B12, foliumzuur, en vitamine D25 deficiënties in de huisartsenpraktijk.

De diagnostiek van vitamine B1, B6, B12, foliumzuur, en vitamine D25 deficiënties in de huisartsenpraktijk. De diagnostiek van vitamine B1, B6, B12, foliumzuur, en vitamine D25 deficiënties in de huisartsenpraktijk. Universiteit Twente 1 ste begeleider: prof dr. G.C.M. Kusters 2 e begeleider: mevrouw M.M.A.

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Gebiedsgerichte aanpak 1 Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Context 3. Casus beschrijven 2 Gemeente: nieuwe rol, minder geld

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie