Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info"

Transcriptie

1

2 & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen in aandelen Bedrijven hebben nood aan kapitaal om te kunnen functioneren. Ze kloppen dan ook aan bij mensen die geld hebben en stellen hen voor om aandelen te kopen. Een aandeel is in feite niets meer of minder dan het bewijs dat u de eigenaar bent van een klein deel van het bedrijf in kwestie. Als mede-eigenaar bent u betrokken bij het reilen en zeilen van het bedrijf en bij de toekomstige evolutie ervan. Uiteraard hoopt u er ook financieel beter van te worden door een deel te krijgen van de winst die hopelijk wordt gemaakt. Het is dan ook belangrijk om een bedrijf uit te kiezen waarin u gelooft. Concreet Aandelen worden gekocht en verkocht op een financiële marktplaats of beurs, via de tussenkomst van een bank, makelaar of beursvennootschap. Als aandeelhouder hoopt u dat uw belegging zal renderen. Het rendement van een aandeel bestaat enerzijds uit het dividend en anderzijds uit de potentiële meerwaarde. Het dividend is het deel van de winst van de onderneming dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dividenden zijn niet gewaarborgd en de eerste voorwaarde is dat het bedrijf effectief winstgevend is. Als dat het geval is, kan het bedrijf er ook voor kiezen om de winst opnieuw te investeren in plaats van ze via het dividend uit te keren aan de aandeelhouders. In de praktijk keren veel grote bedrijven echter hoe dan ook een dividend uit, al was het maar om te verhinderen dat hun aandeelhouders hen zouden verlaten. De meerwaarde is de eventuele winst op de beurskoers (duurder verkopen dan u de aandelen hebt aangekocht). Als de kans groot lijkt dat een bedrijf veel winst zal maken, zullen aandelen van dat bedrijf veel beleggers aantrekken en zal de beurskoers normaal stijgen (wet van vraag en aanbod). Omgekeerd, als de vooruitzichten van een bedrijf minder rooskleurig worden en de toekomstige winst en dividenden in het gedrang lijken te komen, zullen beleggers hun aandelen verkopen en zal de beurskoers dalen. Vijf praktische tips om met succes te beleggen in aandelen Tip 1- Informeer u. Heeft het bedrijf waarin u wilt beleggen goede vooruitzichten? Is het aandeel duur of goedkoop? Ga op zoek naar diverse, bij voorkeur onafhankelijke informatiebronnen. Probeer de situatie ook regelmatig op te volgen, zaken kunnen soms snel veranderen. Tip 2 - Diversifieer! Geen enkel aandeel is (compleet) risicovrij, en dus doet u er goed aan niet al uw eieren in hetzelfde mandje te stoppen. Hoe meer aandelen u in portefeuille hebt, hoe groter de kans dat de balans tussen stijgers en dalers in uw voordeel overhelt en u een positief rendement overhoudt. Tip 3 - Enkel op langere termijn Beleg in aandelen alleen centen die u geruime tijd kunt missen. Op korte termijn is het risico om geld te verliezen groter. Op langere termijn neemt dat risico af en stijgt de kans dat u de vruchten van uw belegging zult kunnen plukken. Tip 4 - Limietkoers Bepaal een limietkoers: koop hoogstens tegen koers X of verkoop minstens tegen koers Y. Tip 5- Kosten beperken De transactiekosten (zowel bij aankoop als verkoop) en het bewaarloon (prijs die u betaalt voor het bewaren van uw aandelen op een effectenrekening) liggen zeker niet bij alle financiële tussenpersonen (banken, beursvennootschappen, online brokers) even hoog. Kijk, vergelijk en laat de concurrentie spelen! Op de website van Test-Aankoop Invest kunt u uw beleggersprofiel bepalen gebruik onze rekenmodules om een geschikte veilige belegging te vinden

3 & Pensioen Pensioensparen is een vlag die verschillende ladingen dekt. Welke zijn de verschillende fiscaal bevoordeelde beleggingsformules waarmee u voor een aanvullend pensioen kunt zorgen? Waarom doet u daar beter aan mee? Pensioensparen Waarom zou u meedoen Door op een specifieke manier voor een individueel aanvullend pensioen te sparen, kunt u op een belastingvermindering rekenen. Daardoor krijgt u 30 % van het belegde bedrag terug (iets méér als we rekening houden met de gemeentelijke opcentiemen). Dat belastingvoordeel wordt achteraf weliswaar behoorlijk getemperd door de eindbelasting die nog volgt. Toch kan zo n belegging precies door het belastingvoordeel interessanter zijn dan een soortgelijke belegging zonder fiscaal ruggensteuntje. Twee formules, drie producten Enerzijds is er het zogenoemde pensioensparen. Daarbij hebt u de keuze tussen: een pensioenspaarfonds: een beleggingsfonds dat specifiek in het kader van het pensioensparen werd opgericht en dat door een bank of een beursvennootschap wordt beheerd. Hierbij is uw inleg niet beschermd, maar op lange termijn zult u normaliter een hoger rendement overhouden dan aan een belegging waar minder risico s aan vasthangen; een pensioenspaarverzekering: een levensverzekering waarbij de storting recht geeft op een belastingvermindering in het kader van het pensioensparen. Hierbij is uw inleg beschermd, maar normaliter zal het rendement op lange termijn lager zijn dan dat van een pensioenspaarfonds. Anderzijds is er de formule van de «gewone» levensverzekering. Dat is de naam die wij gebruiken wanneer deels andere fiscale regels gelden dan wanneer datzelfde contract in het kader van het pensioensparen wordt gesloten. en obligaties in portefeuille. Dynamische fondsen beleggen hoofdzakelijk in aandelen, en slechts een klein beetje in obligaties. Neutrale fondsen kiezen fiftyfifty voor aandelen en obligaties. Bij defensieve fondsen ten slotte bestaat de portefeuille grotendeels uit obligaties, en wordt slechts een klein deel besteed aan aandelen. Zo kunt u op elk ogenblik naar een goed evenwicht streven tussen rendement en risico. Aan levensverzekeringen, daarentegen, is er totaal geen gebrek. Alleen zijn vele totaal niet interessant. Weet dat u eenzelfde contract meestal zowel in het kader van het pensioensparen als bij wijze van «gewone» levensverzekering kunt sluiten. Die keuze moet u bij aanvang maken. Binnen de groep van interessante levensverzekeringen bestaan er twee soorten waarbij u uw inleg, na aftrek van de kosten en de belasting, volledig zult terugzien. Enerzijds zijn er contracten met een gewaarborgd minimumrendement ten belope van een bepaald percentage (bv. 2,50 %), waarbij de winstdeelneming een mogelijk toemaatje vormt. Anderzijds zijn er contracten met een gewaarborgd minimumrendement van (bijna) 0 %, waarbij de eventuele winstdeelneming (bijna) de enige bron van inkomen vormt. Hoe maakt u een keuze? Als u maximaal voordeel wilt halen uit de fiscaal bevoordeelde spaarformules voor een aanvullend pensioen, kiest u beter niet op gelijk welke leeftijd zomaar een belegging. Hoe meer de datum nadert waarop u het opgebouwde kapitaal denkt op te vragen, hoe meer het aangewezen is om veilig te beleggen. Daarom gaat u beter elk jaar opnieuw na of u nog goed zit qua product én qua beleggingsformule. Wij helpen u daarbij via onze website. Het jaarlijkse maximumbedrag De storting waarmee u jaarlijks aanspraak kunt maken op belastingvoordeel, is beperkt. Bij het pensioensparen is het maximum voor iedereen gelijk, ongeacht het bedrag van de beroepsinkomsten. Voor de «gewone» levensverzekering daarentegen hangt het bedrag onder meer af van de nettoberoepsinkomsten, met een absoluut maximum per persoon. De maximale storting wordt elk jaar geïndexeerd. Het productaanbod Er bestaat slechts een beperkt gamma aan pensioenspaarfondsen. Wel hebt u de keuze uit drie soorten fondsen naargelang van het percentage aandelen Alle nuttige informatie over pensioensparen vindt u op gebruik onze rekenmodule om uw mogelijkheden te bepalen

4 & Fondsen U wilt een deel van uw centen graag op een rendabele manier beleggen maar u hebt onvoldoende tijd of kennis om uw eigen portefeuille te beheren? Dan zijn beleggingsfondsen misschien iets voor u! Beleggen in fondsen Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is in feite een pot geld die werd samengebracht door verschillende beleggers en die beheerd wordt door financiële professionals: uw bank, beursvennootschap of verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld. In ruil voor het geld dat u hen toevertrouwt, krijgt u deelbewijzen van het fonds. De beheerder van zijn kant probeert het fonds zo goed mogelijk te laten renderen. Fondsen kunnen voor diverse strategieën kiezen: zich enkel richten op aandelen, op obligaties, op allebei (de gemengde fondsen), op thesaurie-instrumenten (cash, termijnrekeningen), op vastgoed, enz. Ze kunnen zich ook beperken tot één land, regio, sector, beursindex, munt, Niet alle eieren in één mand Een fonds belegt altijd in een portefeuille van verschillende effecten, waardoor u vanaf de eerste belegde euro geniet van een doorgedreven diversificatie. Dat is een belangrijk voordeel voor wie niet over genoeg kapitaal beschikt om zelf voor voldoende spreiding te zorgen of voor wie niet genoeg kennis of tijd heeft om zelf zijn kapitaal te beheren. Vijf tips om met succes te beleggen in fondsen Tip 1: Stel uzelf de juiste vragen. Bent u bereid risico s te aanvaarden, en zo ja, in welke mate? Wat is uw beleggingshorizon (lees: over hoeveel tijd wilt u uw centen recupereren)? Kies vervolgens een fonds in functie van uw antwoorden. Hoe meer risico u aanvaardt en hoe meer tijd u hebt, hoe meer u in aandelenfondsen mag beleggen. Aandelenfondsen zullen u op lange termijn normaal het hoogste rendement opleveren (kies voor fondsen die beleggen in veelbelovende domeinen, innovatieve sectoren, goedkope beurzen of munten, enz.). Naarmate u minder risico aanvaardt of uw beleggingstermijn korter is, belegt u beter voor een groter deel in obligatiefondsen. Die zijn minder riskant en bieden u als het ware een veiligheidsbuffer wanneer de aandelenbeurzen dalen. Tip 2: Diversifieer. Een aandelenfonds dat uitsluitend belegt in aandelen uit één enkel land biedt onvoldoende risicospreiding voor uw kapitaal. Kies voor een fondsenkorf (waarbij elk fonds in een verschillend domein belegt) of voor een gemengd fonds (waarbij de fondsbeheerder zelf voor voldoende spreiding zorgt tussen aandelen en obligaties en tussen verschillende landen, sectoren en munten). Tip 3: Kies voor fondsen die goed beheerd worden. Fondsen die mikken op dezelfde sector kunnen toch uiteenlopende resultaten boeken. Veel hangt af van de kwaliteit van het beheer. Goed beheerde fondsen laten een regelmatige progressie optekenen (hoger dan hun referentiemarkt), zonder dat er buitensporige risico s werden genomen. Test-Aankoop invest en Fondsen & Sicavs hebben een methodologie ontwikkeld om het kaf van het koren te scheiden. Tip 4: Hou de kosten in het oog. De instapkosten die u betaalt wanneer u deelbewijzen van een fonds aankoopt, kunnen soms oplopen tot 3 %. Sommige financiële tussenpersonen rekenen echter minder kosten aan en in sommige gevallen zelfs helemaal geen. Tip 5: Volg uw fondsen goed op. Voldoet uw fondsenportefeuille nog altijd aan uw beleggersprofiel? Wordt het misschien geen tijd om uw winst op zak te steken, te verkopen en andere fondsen aan te kopen? Levert de fondsbeheerder nog altijd goed werk? Op de website van Test-Aankoop Invest kunt u uw beleggersprofiel bepalen gebruik onze rekenmodules om een geschikte veilige belegging te vinden

5 & Spaarrekening Spaarrekeningen kennen een blijvend succes. Begin 2013 hadden we er allemaal samen zowat 230 miljard euro op geparkeerd staan. Een record! Toch is het zaak selectief te zijn: bij de gulste banken kan uw intrest zowat het dubbele bedragen dan bij de minst vrijgevige banken. Een goede spaarrekening kiezen Een spaarrekening is een soepel en veilig instrument. Soepel, omdat u op elk moment geld kunt bijstorten of opnemen. En veilig, omdat uw kapitaal gewaarborgd is. Zelfs als de financiële instelling in de problemen zou komen, kunnen spaarders nog altijd een beroep doen op het depositogarantiesysteem, dat per persoon en per bank tot euro waarborgt. Belangrijk is natuurlijk ook dat spaarrekeningen van een voordelige fiscaliteit genieten: een grote schijf aan intresten in 2013 is dat euro per persoon is immers vrijgesteld van roerende voorheffing (momenteel 15 %). Geef de voorkeur aan rekeningen met een hoge basisrente Het rendement van een spaarrekening is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente wordt vanaf de eerste dag toegekend, om de getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld voor een termijn van 12 maanden onaangeroerd op de rekening blijven (en dat jaar na jaar opnieuw). Haalt u dus te vroeg geld af (lees: vooraleer die 12 maanden verstreken zijn), dan verliest u op het opgenomen deel de getrouwheidspremie en krijgt u dus tussen de datum van storting en opname enkel en alleen de basisrente. Om te vermijden dat u door een geldopname op een verkeerd moment dus een groot deel van uw rendement aan uw neus ziet voorbijgaan, hebt u er alle baat bij om te opteren voor een spaarrekening met een zo hoog mogelijke basisrente. Opgelet met de getrouwheidspremie Sommige spaarrekeningen pakken evenwel uit met een rendement dat vooral gebaseerd is op een hoge getrouwheidspremie en slechts in beperkte mate op de basisrente. Spaarders die hun centen dan effectief 12 maanden lang onaangeroerd op de rekening laten, kunnen aanspraak maken op een veelal aantrekkelijk rendement. In theorie althans, want in de praktijk moeten ze vooral goed onthouden wanneer en hoe vaak ze stortingen hebben uitgevoerd om de termijn van 12 maanden noodzakelijk om de getrouwheidspremie te verwerven telkens te respecteren. Anders moeten ze het stellen met enkel de basisrente, en die is bij dit type rekeningen net een mager beestje. Dit type rekeningen is dus af te raden voor wie niet bijna 100 % zeker weet dat hij zijn centen 12 maanden lang zal kunnen missen of voor wie frequent stortingen en geldopnames uitvoert. Internetrekeningen vaak interessant Sommige financiële instellingen profileren zich als echte onlinespaarbanken. Dankzij een lage kostenstructuur (geen agentschappen, weinig personeel,...) kunnen ze aantrekkelijke spaarvoorwaarden bieden. Ook alle traditionele (groot)banken bieden inmiddels internetrekeningen aan die meer opbrengen dan hun klassieke spaarrekeningen. Als internetbankieren u niet afschrikt, zijn onlinespaarrekeningen dan ook een aanrader. Vergelijk op testaankoop.be Op de website van Test-Aankoop kunt u de spaarrekeningen vergelijken van bijna 100 financiële instellingen. Zo kunt u voor uzelf uitzoeken waar u, volgens het bedrag dat u op de rekening kunt storten en de tijd dat u het geld onaangeroerd kunt laten, de Beste Koop vindt. Wij ijveren voor een eenvoudiger systeem Wij voeren al vele jaren strijd om de (zeer complexe) getrouwheidspremie te laten verdwijnen. Wij pleiten voor het behoud van één enkele rente, die zonder voorwaarden wordt toegekend. Dat is de enige manier om de spaarder correct te vergoeden voor zijn spaarinspanning. Maar eerder dan een grote hervorming van de spaarrekening aan te durven, stellen de regering en de banken zich voor 2013 en 2014 tevreden met enkele minieme aanpassingen die de transparantie niet ten goede komen. - Het kader waarbinnen banken promo-aanbiedingen mogen lanceren, is weliswaar verstrengd, maar blijft dat deze rekeningen op de langere termijn meestal niet interessant zijn. - De getrouwheidspremie wordt voortaan iets vroeger uitgekeerd en als u uw geld naar een andere bank verhuist, verliest u deze premie in opbouw niet langer. Een kleine troost. - En banken moeten hun klanten voortaan verwittigen wanneer getrouwheidspremies vervallen. Maar ondertussen blijft het hele systeem even complex. Alle nuttige informatie over spaarrekeningen vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de beste spaarrekening voor u te vinden

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie