Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen"

Transcriptie

1 Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN

2 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne Coppens, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen

3 3/12 Inhoud 1 Wat verandert er? Een overzicht Trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie Proportionele overschrijving Calculator en details van de interestafrekening Rentegarantie van drie maanden Afschaffing van beperkende voorwaarden Maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen Wat is een gereglementeerde spaarrekening? Algemeen Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft Argenta? Wat is de basisrente? Wat is de getrouwheidspremie? Wat is het effect van een geldopname op de getrouwheidspremie? Wat is de achtergrond van deze hervorming? Waarom werden de gereglementeerde spaarrekeningen hervormd? Voor wie heeft deze hervorming impact? Heeft deze hervorming een fiscale impact? Trimestriële uitbetaling getrouwheidspremie Heeft de uitbetaling per trimester invloed op mijn verworven getrouwheidspremie? 9 5 Proportionele overschrijving Geldt de proportionele overschrijving ook tussen verschillende banken? Kan ik kiezen welke overschrijvingen zullen gelden als proportionele overschrijving? Kan ik zien of een overschrijving als proportionele overschrijving is uitgevoerd? 11 6 Calculator Ik heb geen abonnement op Argenta s internetbankieren. Kan ik de informatie van de calculator ook raadplegen via mijn kantoor? Is het gebruik van de calculator gratis? Hoe gebruik ik de calculator?...12

4 4/12 1 Wat verandert er? Een overzicht. 1.1 Trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie Sinds 1 oktober 2013 betaalt de bank de verworven getrouwheidspremies niet meer jaarlijks, maar per trimester. U moet dus niet langer wachten tot het einde van het jaar. De verworven getrouwheidspremies worden uitbetaald met als valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Uw bank betaalt de basisrente op uw spaarrekening wel nog 1 keer per jaar. Op 1 januari 2014 krijgt u dus uw basisrente uitbetaald, samen met de getrouwheidspremie die u verwierf tussen 1 oktober 2013 en 1 januari Let op! Op 1 oktober 2013 werden de getrouwheidspremies al uitbetaald die u verwierf tussen 1 januari 2013 en 1 oktober Dat betekent dat de getrouwheidspremie die u krijgt op 1 januari kleiner kan lijken dan die van vorig jaar. Het kan dat u een groot deel van uw getrouwheidspremie al gekregen hebt op 1 oktober. 1.2 Proportionele overschrijving Vanaf januari 2014 geldt de nieuwe regeling rond de proportionele overschrijving. Die zorgt ervoor dat u bij een overschrijving tussen 2 gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta de al gelopen getrouwheidsperiode van dat bedrag kunt meenemen naar de begunstigde rekening. Deze regel geldt als de overschrijving aan de volgende voorwaarden voldoet. Het is een overschrijving: tussen 2 gereglementeerde spaarrekeningen; met minstens 1 gemeenschappelijke titularis; bij hetzelfde bankmerk (Argenta); voor de eerste 3 overschrijvingen per jaar per rekening; van minstens 500 euro; en het is geen doorlopende opdracht. De getrouwheidspremie die u krijgt, zal berekend worden volgens de rentevoeten op beide rekeningen en het gelopen deel van de getrouwheidsperiode op de respectievelijke rekeningen (pro rata temporis). Opgelet! U verwerft uw getrouwheidspremie nog altijd pas na een onafgebroken periode van 12 maanden. Nadat u de getrouwheidspremie verworven hebt, begint een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden.

5 5/12 Voorbeeld: Op 1 september 2013: Storting van 1000 euro op rekening 1 Op 1 november 2013: Op 1 oktober 2014: Overschrijving van 500 euro van rekening 1 naar rekening 2 Rentevoet GP rekening 1: 0,5 % Rentevoet GP rekening 2: 1 % Uitbetaling getrouwheidspremie (verworven op 1 september 2014): Rekening 1: 500 euro * 0,005 = 2,5 euro Rekening 2: 500 euro * 0,005 * (61 / 365) euro * 0,01 * (304 / 365) = 4,58 euro Totaal: 7,08 euro 1.3 Calculator en details van de interestafrekening Vanaf januari 2014 kunt u als cliënt via een calculator een simulatie doen van het effect van een geldopname op de getrouwheidspremie. Zo kunt u zien hoeveel geld u verliest bij een dergelijke opname. Ook geeft de calculator u een inzicht in de details van de renteafrekening. De calculator is vanaf 6 januari 2014 beschikbaar in Argenta s internetbankieren. Vanaf 2 januari kunt u deze informatie al opvragen bij uw kantoorhouder. Argenta stelt de calculator ook ter beschikking voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen. 1.4 Rentegarantie van drie maanden Als uw bank de basisrentevoet verhoogt, moet deze voor 3 maanden minstens even hoog blijven. Alleen als de Europese Centrale Bank (ECB) beslist haar rentevoet te verlagen, mag de bank sneller haar basisrentevoet aanpassen. Op die manier bent u dus zeker dat een rentestijging ook echt een behoorlijke invloed heeft op uw spaargeld. Uw bank mag haar basisrente wel verhogen zonder rekening te houden met deze periode van 3 maanden. 1.5 Afschaffing van beperkende voorwaarden De nieuwe wetgeving beperkt de voorwaarden die banken kunnen opleggen aan hun gereglementeerde spaarrekeningen. Zo geldt er voortaan een verbod op aanbiedingen voor nieuw geld of nieuwe cliënten. 1.6 Maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen Om het productaanbod transparant te houden, mag een bank nog maar 6 verschillende gereglementeerde spaarrekeningen aanbieden. Argenta heeft momenteel 3 gereglementeerde spaarrekeningen.

6 6/12 2 Wat is een gereglementeerde spaarrekening? 2.1 Algemeen Volgens artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelasting van 1992 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van september 2013, moeten deze gereglementeerde spaarrekeningen aan een aantal regels voldoen, zoals: De interest moet opgesplitst zijn in basisrente en getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie moet op een bepaalde manier worden berekend. Er zijn regels die bepalen welke basisrente en getrouwheidspremie mogen worden aangeboden. De regels bepaald in de nieuwe wetgeving moeten worden gevolgd. De gereglementeerde spaarrekeningen genieten een voordelig fiscaal regime. Op de interesten wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 15 % geheven. Voor elke belastingplichtige wordt de eerste schijf van interesten tot 1880 euro zelfs volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit bedrag is van toepassing voor aanslagjaar 2013 en wordt jaarlijks herzien. Een gereglementeerde spaarrekening kan worden geopend door natuurlijke personen en rechtspersonen. 2.2 Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft Argenta? Argenta Spaarbank heeft momenteel 3 gereglementeerde spaarrekeningen 1,2 : e-spaar; Maxirekening; Groeirekening. Voor de andere rekeningen geldt de nieuwe regelgeving niet. U opent een spaarrekening? Lees dan eerst het document met essentiële spaardersinformatie. Het document met essentiële spaardersinformatie wordt beschikbaar gesteld op en op eenvoudig verzoek in een Argenta-kantoor. 2.3 Wat is de basisrente? De basisrente is een vergoeding die wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal kalenderdagen dat het saldo op de rekening staat. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd. Wanneer de rentevoet wijzigt, is de nieuwe meteen van toepassing. De uitbetaling van de rente gebeurt jaarlijks op 1 januari. U kunt het tarief van de basisrente opvragen bij uw kantoorhouder of in de tab Productinformatie bij de producten in kwestie. 2.4 Wat is de getrouwheidspremie? Een getrouwheidspremie is een bijkomende premie die u verwerft voor bedragen die voor 12 maanden ononderbroken op de spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting. Een nieuwe periode van 12 maanden start op de dag na die waarop u de premie verwerft. De bank kan het tarief van deze premie op elk moment wijzigen. Het tarief 1 Deze informatie heeft betrekking op de gereglementeerde spaarrekeningen uitgegeven door Argenta Spaarbank nv, met hoofdzetel in België. 2 De basisrentevoet en de getrouwheidspremie kunnen worden aangepast. Argenta verwittigt u hierover via het rekeninguittreksel.

7 7/12 dat geldt op het moment van de storting, of bij de start van de nieuwe verwervingsperiode blijft voor 12 maanden onveranderd van toepassing. 2.5 Wat is het effect van een geldopname op de getrouwheidspremie? Een geldopname wordt altijd verwerkt volgens het LIFO-principe (Last in First out). Dit houdt in dat een geldopname altijd wordt aangerekend op het bedrag waarvoor de opgebouwde getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd is. Hierdoor is het effect van uw geldopname altijd zo klein mogelijk.

8 8/12 3 Wat is de achtergrond van deze hervorming? 3.1 Waarom werden de gereglementeerde spaarrekeningen hervormd? De nieuwe reglementering heeft als doel u als consument te beschermen, de voorwaarden transparanter te maken en gereglementeerde spaarrekeningen makkelijker vergelijkbaar te maken. 3.2 Voor wie heeft deze hervorming impact? De hervorming is van toepassing op iedereen die een gereglementeerde spaarrekening heeft. Dit geldt zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen. 3.3 Heeft deze hervorming een fiscale impact? De regels waaraan de gereglementeerde spaarrekening zijn onderworpen, wijzigen met de nieuwe regelgeving. Fiscaal gezien blijft alles ongewijzigd voor deze rekeningen.

9 9/12 4 Trimestriële uitbetaling getrouwheidspremie 4.1 Heeft de uitbetaling per trimester invloed op mijn verworven getrouwheidspremie? De verwerving van de getrouwheidspremie verandert niet met de nieuwe regelgeving. U verwerft de premie als de volledige getrouwheidsperiode van 12 maanden is doorlopen. Op de eerste (trimestriële) betaaldag na het verwerven van de premie zal de volledige premie worden uitbetaald. Een trimestriële uitbetaling betekent dus niet dat elk trimester een vierde van de getrouwheidspremie wordt uitbetaald. Wel dat 4 keer per jaar de door u op dat moment verworven premies zullen worden uitbetaald.

10 10/12 Voorbeeld: Op 1 mei 2013: Storting van 1000 euro op uw rekening Tarief getrouwheidspremie op 1 mei: 0,60 % Op 1november 2013: Storting van 500 euro op uw rekening Tarief getrouwheidspremie op 1 november: 0,50 % Op 1 oktober 2013: Op 1 januari 2014: Op 1 april 2014: Op 1 mei 2014: Op 1 juli 2014: Op 1 oktober 2014: Dit was de eerste datum dat u een trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie had kunnen ontvangen. Maar er is geen bedrag dat de volledige getrouwheidsperiode al heeft doorlopen. U ontvangt dus niks. Op deze datum ontvangt u de basisrente. U ontvangt echter geen getrouwheidspremie. Er is geen bedrag dat de volledige getrouwheidsperiode al heeft doorlopen. U ontvangt geen getrouwheidspremie. Er is geen bedrag dat de volledige getrouwheidsperiode al heeft doorlopen. U verwerft de getrouwheidspremie voor uw storting van 1000 euro. Deze wordt nog niet uitbetaald. Dit zal gebeuren op de volgende uitbetaaldag. Er start een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden voor het bedrag van 1000 euro. De op 1 mei verworven getrouwheidspremie wordt uitbetaald. U ziet dit bedrag op de rekening verschijnen. Ontvangen getrouwheidspremie: 1000 euro * 0,60 % = 6 euro. U ontvangt geen getrouwheidspremie. Er is geen bedrag dat de volledige getrouwheidsperiode al heeft doorlopen. Op 1 november 2014:U verwerft de getrouwheidspremie voor uw storting van 500 euro. Deze wordt nog niet uitbetaald. Dit zal gebeuren op de volgende uitbetaaldag. Er start een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden voor het bedrag van 500 euro. Op 1 januari 2014: Op deze datum ontvangt u de basisrente. De op 1 november verworven getrouwheidspremie wordt uitbetaald. U ziet dit bedrag op de rekening verschijnen. Ontvangen getrouwheidspremie: 500 euro * 0,50 % = 2,5 euro.

11 11/12 5 Proportionele overschrijving Geldt de proportionele overschrijving ook tussen verschillende banken? Neen. Een van de voorwaarden om de getrouwheidspremie te kunnen meenemen, is dat beide rekeningen bij dezelfde bank staan. Bij een overschrijving naar een rekening bij een andere bank zal u dus de al gelopen getrouwheidsperiode verliezen Kan ik kiezen welke overschrijvingen zullen gelden als proportionele overschrijving? Neen. Als een overschrijving voldoet aan alle voorwaarden voor een proportionele overschrijving, zal Argenta de gelopen getrouwheidsperiode meenemen naar de ontvangende rekening. Als uw overschrijving aan de voorwaarden voldoet, moet u dus niets doen om uw getrouwheidspremie te behouden Kan ik zien of een overschrijving als proportionele overschrijving is uitgevoerd? In Argenta s internetbankieren zult u bij uw verrichtingen het onderscheid kunnen maken tussen een gewone en een proportionele overschrijving. Uw kantoorhouder zal dit ook kunnen zien. U zult deze informatie echter niet op uw rekeninguittreksels zien.

12 12/12 6 Calculator 6.1 Ik heb geen abonnement op Argenta s internetbankieren. Kan ik de informatie van de calculator ook raadplegen via mijn kantoor? Ja. Uw kantoorhouder beschikt in zijn systeem ook over de functionaliteiten van de calculator en kan deze informatie voor u printen. U kunt deze informatie aanvragen vanaf 2 januari Is het gebruik van de calculator gratis? Ja. Het raadplegen van de calculator zowel via Argenta s internetbankieren als via uw kantoor - is volledig gratis. 6.3 Hoe gebruik ik de calculator? U kunt de calculator raadplegen via het menu in Argenta s internetbankieren. Meer informatie over het gebruik vindt u terug in de handleiding internetbankieren.

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening...2 1. Definities...2 2. Hoe open ik een Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2 3. Hoe werkt de Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie