Wetenschappelijke publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. Abusive Application of International Tax Agreements (Proceedings of a Seminar held in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association). IFA Congress Seminar Series, 25b. The Hague-London- Boston: Kluwer Law International, 85 pp. Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. L' esperienza olandese. In Pietro, Adriano di (Ed.), Le Sanzioni Tributarie Nell'Esperienza Europea. (Seminario Giuridico Della Università di Bologna, 25, pp ). Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/30, (Desinvesteringsbetaling; vervreemding bedrijfsmiddel na inbreng tegen creditering). BNB /30, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/124, (Afkoop stamrecht; criterium voor toepassing pensioenartikel). BNB /124, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/256, (Onzakelijke lening, bovenmatige pensioenverplichting). BNB /256, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/298, (Holdingconstructie; putcriterium; goodwill). BNB /298, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/357, (Topsporter heeft inkomsten uit exploitatie van imagerechten rechtstreeks genoten). BNB /357, p Essers, P.H.J. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/85, (verkoop landbouwgrond onder voorbehoud van gebruiksrecht en tegen betaling op termijn; een beroepschrift in cassatie tegen twee uitspraken). BNB /85, p Essers, P.H.J. Fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening. [Bespreking van: Hoogendoorn, J., Fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening Uitg.: S.l., s. N. (2000)]. In: Weekblad voor fiscaal recht, 2001, Gribnau, J.L.M. Gribnau, J.L.M. (Ed.). Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 30. Gribnau, J.L.M. Rechtvaardigheid in het gedrang. Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 30(3), Gribnau, J.L.M. Procesvertegenwoordiging in bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. In Bax, C.J., Gribnau, J.L.M. & Mevis, P.A.M. Prof. (Ed.), Procesvertegenwoordiging. (SI- EUR, 25, pp. 7-20). Deventer: Gouda Quint. Gribnau, J.L.M. De rechter tussen bevel en norm. In Broers, E. & Klink, B. van (Ed.), De rechter als rechtsvormer. (pp ). Den Haag: Boom Juridisch. Happé, R.H. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, Hendriks, F. Hendriks, F. Polder Politics in the Netherlands: The Viscous State Revisited. In Hendriks, F. & Toonen, Th.A.J. (Ed.), Polder Politics: The Re-Invention of Consensus Democracy in the Netherlands. Aldershot: Ashgate. Hendriks, F. & Toonen, Th.A.J. Towards an Institutional Approach of Dutch Consensualism. In Hendriks, F. & Toonen, Th.A.J. (Ed.), Polder Politics: The Re-Invention of 1

2 Consensus Democracy in the Netherlands. Aldershot: Ashgate. Hendriks, F. & Tops, P.W. Interactieve beleidsvorming en betekenisverlening: Interpretaties van een pluriforme praktijk. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 28(2), Donk, W.B.H.J. van de & Hendriks, F. Bewegingen op het middenveld: De bestuurskunde van maatschappelijk besturen. Bestuurskunde, 10(1), Donk, W.B.H.J. van de & Hendriks, F. Maatschappelijk middenveld en openbaar bestuur. Bestuurskunde, 10(1), 1-3. Toonen, Th.A.J. & Hendriks, F. The Embarrassment of Succes: Institutional Underpinnings of Polder Politics. In Hendriks, F. & Toonen, Th.A.J. (Ed.), Polder Politics: The Re-Invention of Consensus Democracy in the Netherlands. Aldershot: Ashgate. Heuvel, N.W.M. van den Heuvel, N.W.M. van den. Zekerheid in een redelijke verhouding. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6463, Heuvel, N.W.M. van den Overgang van bankzekerheden. In Apeldoorn, J.C. & Kortmann, S.C.J.J. (Ed.), Onzekere zekerheid. (pp ). Deventer: Kluwer. Juch, D. Juch, D. & Martens, W.C.M. De fiscale behandeling van 'communicerende vaten'. Een analyse van HR 7 juni 2000, nr , BNB 2000/318. Weekblad voor fiscaal recht, 130(6427), Juch, D. Een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België. Fiscaal ondernemingsrecht, Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/147, (Liquidatieverlies tussenholding. Oordeel over bedrijfswaarde van een deelneming niet onbegrijpelijk.). BNB B, p Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/210, BNB A. Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/121, (Economische eigendom van aandelen onvoldoende voor het ontstaan van een fiscale eenheid.). FED , p Juch, D. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/134, (Winstdaling na concerninterne reorganisatie: geschil over nieuwe verrekenprijzen.). FED , p Kemmeren, E.C.C.M. Kemmeren, E.C.C.M. Werknemersaspecten in het nieuwe belastingverdrag Nederland-België. Fiscaal ondernemingsrecht, 57, Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. Abusive Application of International Tax Agreements (Proceedings of a Seminar held in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association). IFA Congress Seminar Series, 25b. The Hague-London- Boston: Kluwer Law International, 85 pp. Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. L' esperienza olandese. In Pietro, Adriano di (Ed.), Le Sanzioni Tributarie Nell'Esperienza Europea. (Seminario Giuridico Della Università di Bologna, 25, pp ). Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. Kesteren, H.W.M. van Kesteren, H.W.M. van & Bomer, A.H. Concernproblematiek: belastbaarheid van kostendoorberekeningen. Weekblad voor fiscaal recht, 130(6442), Kesteren, H.W.M. van & Vording, H. BTW en Internet. In Jaarboek van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht. Deventer: Kluwer. Kesteren, H.W.M. van. De pro rata bij onbelaste prestaties. In BTW in Utopia, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Daan Bijl. Deventer: Kluwer. Kesteren, H.W.M. van. Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), 2001/200, (Zaak Backsi. Tweedehands goed, gekocht van particulier en gebruikt voor bedrijfs- en privédoeleinden; BTW-gevolgen bij verkoop en onttrekking). BNB C, p Kesteren, H.W.M. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/211, (Doorbetaling 2

3 door praktijkvennootschap aan houdstermaatschappij onbelast). BNB A, p Kesteren, H.W.M. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/350, (Als één geheel geëxploiteerd landgoed is onderneming). BNB , p Kesteren, H.W.M. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/235, (De plaatsbepaling van diensten van merchantbankers en ratingbureaus). FED , p Kesteren, H.W.M. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/236, (Diensten van merchantbankers niet vrijgesteld). FED , p Kesteren, H.W.M. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/24, (Geen directe werking voor uit richtlijnbepaling geïsoleerde deelregeling). FED McCahery, J.A. McCahery, J.A. Comparative Perspectives on the Evolution of the Unincorporated Firm. In Journal of Corporation Law. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Fiscal Federalism, Jurisdictional Competition, and Tax Coordination: Translating Theory to Policy in the European Union. In Regulatory Competition and Economic Integration: Comparative Perspectives. Oxford: Oxford University Press. McCahery, J.A. Incomplete Contract Theories of the Firm and Comparative Corporate Governance. In Theoretical Inquiries in Law. McCahery, J.A. Managerial Remuneration: The Indirect Pay-for-performance Relation. In Journal of Corporate Law Studies. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Restructuring the Relationship Between Shareholders and Managers. In Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2001: Herpositionering van ondernemingen. Utrecht. McCahery, J.A. & Vermeulen, E.P.M. High Tech Start-Ups in Europe: The Effect of Regulatory Competition on the Emergence of New Business Forms. In European Law Journal. (pp ). Oxford: Blackwell. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Tax Coordination and Tax Competition in the European Union: Evaluating the Code of Conduct on Business Taxation. Common Market Law Review, 2001, McCahery, J.A., Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. Comparitive and International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. In Vriesendorp, R.D, McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and Iternational Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (Center for Company Law). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. McCahery, J.A., Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. Preface. In Vriesendorp, R.D., McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and International Perspecives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (Center for Company Law). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Meussen, G.T.K. Meussen, G.T.K. Aftrek hypotheekrente: de buitenlandse eerste eigen woning getoetst aan het EG-verdrag. Weekblad voor fiscaal recht, 130(6441), Meussen, G.T.K. & Noordermeer van Loo, Chr.J.M. Benuttings-/bedrijfswaarde in de Wet waardering onroerende zaken geconcretiseerd. Weekblad voor fiscaal recht, 130(6432), Meussen, G.T.K. De werkkamer van de dga in de eigen woning: de wetgever verdwaalt. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3. Meussen, G.T.K. Rechtspersoonlijkheid voor openbare personenvennootschappen. Weekblad voor fiscaal recht, 130(6449), Meussen, G.T.K. Resultaat uit overige werkzaamheden, in het bijzonder de terbeschikkingstellingsregelingen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3(10), Meussen, G.T.K. Verwarring rondom de kapitaalverzekering eigen woning. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2001(7/8), 3. Meussen, G.T.K. Wijzigingen bij de winstbepaling voor natuurlijke personen in de Wet IB Dossier ondernemingszaken : dossier over onderneming, financiën en recht, 10(46),

4 Meussen, G.T.K., Mellema, T.J. & Schols, b.m.e.m (Ed(s).). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Meussen, G.T.K. Noot bij : HR ( ), 2001/259, (Door voortzetting van exploitatie vuilstortplaats noodzakelijk wordende saneringskosten mogen worden toegekend aan de exploitatie van die stortplaats in het verleden). BNB , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/9, (Beginnend ondernemerschap : vergoeding ex art. 44 Pachtwet vormt stakingswinst). BNB B, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/99, (Geen eindafrekening over omvang pensioenverplichtingen bij de moedermaatschappij.). BNB A, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/158, (Leasemaatschappij mag degressief afschrijven op leaseauto's. Voor de bepaling van het netto-rendement van een bedrijfsmiddel is de wijze van financiering irrelevant.). BNB , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/199, (Valutavoordeel, behaald door keuzemogelijkheid schulden in guldens aan concernvennootschap af te lossen in dollars tegen koers op factuurdatum dan wel betalingsdatum. Informeel kapitaal.). BNB B, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/338, (Liquidatieverlies buitenlandse tussenholding. Waardering 'Section-382'-verliezen. Uitleg va deskundigenrapport.). BNB B, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2001/395, (Zaak Gomes Valente. Motorrijtuigenbelasting bij invoer van gebruikte auto's uit andere lidstaten. Aan forfaitaire waarderingsregels te stellen eisen.). BNB A, p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2001/61, (Eindafrekening bij verplaatsing feitelijke leiding vennootschap). BNB , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), FED 2001/118, (Fusiefaciliteit kan door de bevoegde inspecteur inkomstenbelasting bij gelijke feitelijke omstandigheden niet worden geweigerd). FED , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), FED 2001/664, (Belastingplicht directiepensioenlichamen niet in strijd met art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Terugwerkende kracht Wet van 13 december 1996, Stb. 650 gerechtvaardigd.). FED , p Meussen, G.T.K. Noot bij : Hoge Raad ( ), FED 2001/665, (Geen beroep op resolutie van 26 oktober 1992, FED 1992/381 (BNB 1993/15) nu vrijval comingbackserviceverplichtingen zich feitelijk niet voordoet.). FED , p Meussen, G.T.K., Essers, P.H.J., Bruins Slot, W., Hofland, D.A., Van der Laan, R.A., Vermeulen, R.M. & Vleggeert, J. Fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap (Ext. r. no. 217). Deventer: Kluwer, 241 pp. Norden, G.J. van Norden, G.J. van. Een Europese constructie in Utopia. Weekblad voor fiscaal recht, 130(6458), Oers, M.H.M. van Oers, M.H.M. van. Hoofdstuk 1 (Insolventierecht) alsmede het commentaar bij de artikelen 2, 4-10, In Wattel, P.J. (Ed.), Fiscaal Commentaar Invorderingswet. (Fiscaal Commentaar). Deventer: Kluwer. Oers, M.H.M. van. Omzetbelasting en onbetaalde crediteuren: tijd voor wijzigingen. In Kortmann, S.C.J.J. & Tekstra, A.J. (Ed.), Faillissement en fiscus. (Insolad jaarboek, 2000, pp ). Deventer: Kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. Raaijmakers, M.J.G.C. Noot bij : Hoge Raad, (Centros). AAe-. Raaijmakers, M.J.G.C. Een Europese BV of hervorming van nationaal recht voor 'besloten ondernemingsvormen'? In -- (Ed.), Ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht (pp. 4

5 ). Raaijmakers, M.J.G.C. Herbezinning op een Europese regeling voor openbare biedingen. In Effectenrecht. Tijdschrift voor Effectenrecht (pp ). Raaijmakers, M.J.G.C. Openbare biedingen. In Ars Aequi Libri. (pp ). Sangen, G.J.H. van der Sangen, G.J.H. van der. Corporate governance bij coöperaties. Ontwikkelingen op het gebied van de structuur en inrichting van de coöperatie. Agrarisch recht. Sangen, G.J.H. van der. De positie van de Stichting Administratiekantoor en zijn certificaathouders in de geschillenregeling. Stichting & vereniging, 2001/6, Sangen, G.J.H. van der. De structuurregeling bij de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: handhaven of (ook) aanpassen? Ondernemingsrecht, -(-). Sangen, G.J.H. van der. Financiering van de coöperatie en haar juridische structuur (deel I). Juridische knelpunten in de financiering van de coöperatieve onderneming. Agrarisch recht, 10, Sangen, G.J.H. van der. Financiering van de coöperatie en haar juridische structuur (deel II). Mogelijkheden tot het aantrekken van risicodragend kapitaal van niet-leden. Agrarisch recht, 11, Sangen, G.J.H. van der. Omgekeerde doorbraak bij coöperaties en de (processuele) positie van haar leden. Stichting & vereniging, 2. Sangen, G.J.H. van der, Schwarz, C.A. & Hamers, J.J.A (Eds.). Stichting & vereniging, 1 t/m 6. Sangen, G.J.H. van der G. van Dijk/D. Faber (red.): Coöperaties en NV's: fiscale rivalen? [Bespreking van: G. van Dijk, D. Faber, Coöperaties en NV's: fiscale rivalen? Uitg.: Van Gorcum, - (2000)]. In: Ondernemingsrecht, 2001, Ven, K.M.L.L. van de Ven, K.M.L.L. van de. Het vruchtgebruiktestament. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6433, Ven, K.M.L.L. van de. Schenking met voorbehoud van macht, civiel en fiscaal bezien. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 132, Ven, K.M.L.L. van de. Aanmerkelijk belang en testamenten. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3(10), Vermeulen, E.P.M. Vermeulen, E.P.M. & Duuren, T.P. van. Société Privée Européenne: A European Private Company. In Notarius International (Tijdschrift ISSN ). Den Haag: Kluwer Law International. Vermeulen, E.P.M. & Raaijmakers, G.T.M.J. (Eds.). Vennootschaps- en effectenrecht 2001/2002. Nijmegen: Ars Aequi. McCahery, J.A. & Vermeulen, E.P.M. High Tech Start-Ups in Europe: The Effect of Regulatory Competition on the Emergence of New Business Forms. In European Law Journal. (pp ). Oxford: Blackwell. Verstijlen, F.M.J. Verstijlen, F.M.J. Beantwoording rechtsvraag. Tijdschrift voor Insolventierecht, 3, Verstijlen, F.M.J. De erfenis van Ontvanger/Hamm q.q. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 132(6463), Verstijlen, F.M.J. De onrechtmatige-daadsvordering wegens benadeling van schuldeisers van een failliete schuldenaar:één voor allen of ieder voor zich. Ondernemingsrecht, Verstijlen, F.M.J. De persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder. SchuldSanering, 3-6. Verstijlen, F.M.J. Kroniek van het faillissementsrecht. Nederlands Juristenblad,

6 Verstijlen, F.M.J. Goodwill in het zekerhedenrecht. In Van Apeldoorn, J.C., Kortmann, S.C.J.J., Van Mierlo, A.I.M., De Ranitz, S.H. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Onzekere zekerheid. (pp ). Deventer: Kluwer. Verstijlen, F.M.J. Rescuing Businesses in Financial Distress from a Comparative Law Perspective. In Vriesendorp, R.D., McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (pp ). 's- Gravenhage: Boom Juridische Uitgevers. McCahery, J.A., Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. Comparitive and International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. In Vriesendorp, R.D, McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and Iternational Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (Center for Company Law). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. McCahery, J.A., Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. Preface. In Vriesendorp, R.D., McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and International Perspecives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (Center for Company Law). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Struycken, T.H.D. & Verstijlen, F.M.J. Insolventierecht. Ars Aequi wetsedities. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 397 pp. Vijfeijken, I.J.F.A. van Vijfeijken, I.J.F.A. van. De voorgestelde wijzigingen in de Successiewet Weekblad voor fiscaal recht, 6452, Vijfeijken, I.J.F.A. van. Fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 1, Vijfeijken, I.J.F.A. van. Legaat onder de Wet IB Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6433, Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/162, BNB a, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/243, BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/324, BNB b, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/351, BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : HOge Raad ( ), 2001/402, BNB b, p Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), 2001/50, BNB a, p Vijfeijken, I.J.F.A. van, Rijn, A.P.M. van & Verhagen, P. (Eds.). Belastingheffing bij schenking en overlijden. Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele uitgevers, 111 pp. Vriesendorp, R.D. Vriesendorp, R.D. Beslag op overeengekomen kredietruimte. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 132(6455), Vriesendorp, R.D. Beslag op overeengekomen kredietruimte; naschrift bij reacties. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 132(6471), Vriesendorp, R.D. Bezint, eer ge begint; tevens naschrift. Tijdschrift voor Insolventierecht, 7(2), Vriesendorp, R.D. Veranderend insolventierecht; voortgang gewenst! Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 132(6463), Vriesendorp, R.D. (Ed.). International Insolvency Review. Vriesendorp, R.D. (Ed.). Tijdschrift voor Insolventierecht, 7. Vriesendorp, R.D. (1950). Noot bij : Hoge Raad ( ), (DAF (Ofasec/NTM)). AAe /8, p Vriesendorp, R.D. (1950). Noot bij : Hoge Raad ( ), (Van Dooren q.q./abn Amro). AAe , p Vriesendorp, R.D. Noot bij : Rechtbank Haarlem, nr /HA ( ), 2001/35, (N./Heidinga q.q.). PJ , p Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. (Eds.). Veranderend faillissementsrecht. Den 6

7 Haag: Kon. Notariele Beroepsorganisatie, 49 pp. Vriesendorp, R.D. Employees and insolvency in Phase II: an undesirable consequence of the Dutch 'Polder model'? In Vriesendorp, Reinout D., McCahery, Joseph A. & Verstijlen, Frank M.J. (Ed.), Comparative and international perspectives on bankruptcy law reform in the Netherlands. (pp ). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Vriesendorp, R.D. Zeker een goed verhaal. In Van Apeldoorn, J.C., Kortmann, S.C.J.J., Van Mierlo, A.I.M., De Ranitz, S.H. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Onzekere zekerheid. (pp. 3-11). Deventer: Kluwer. McCahery, J.A., Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. Comparitive and International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. In Vriesendorp, R.D, McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and Iternational Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (Center for Company Law). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. McCahery, J.A., Vriesendorp, R.D. & Verstijlen, F.M.J. Preface. In Vriesendorp, R.D., McCahery, J.A. & Verstijlen, F.M.J. (Ed.), Comparative and International Perspecives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. (Center for Company Law). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Van Apeldoorn, J.C., Kortmann, S.C.J.J., Van Mierlo, A.I.M., De Ranitz, S.H. & Vriesendorp, R.D. (Eds.). Onzekere zekerheid. Deventer: Kluwer, 403 pp. 7

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie

Center for Company Law

Center for Company Law Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

Center for Company Law in 2002

Center for Company Law in 2002 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936 CxS/oiaéi cas Den Haag, 22 OKT 2008 Kenmerk: DGB 2008-4936 X ^_ Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 08/03864) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 29 juli 2008, nr.

Nadere informatie

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte 1986 (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 1987 (2) Schuld in artikel 68 AWR, WFR 1987/5760 (3) Het kans-op-nadeelcriterium bij

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund Tilburg University Center for Company Law Jaarverslag 2004 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2004 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International 2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Nummer: 5 e + tevens EIND-verslag Datum: 12-5-2015 Datum uitspraak: 18-03-2014 Curator: Mr S.K. Li

Nadere informatie

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Periode: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Hierbij wordt verslag gedaan van de onderzoeksprestaties van de wetenschappelijke medewerkers

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined S.E. Castaño Ortiz De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined Inleiding De bevoegdheden die aan de voorlopige crediteurencommissie worden toegekend, door de Faillissementswet,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014 Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV Masterscriptie mei 2014 Daniel Sopar Studentnummer 0544884 Scriptiebegeleider: dhr. dr. J.L. van de Streek Inhoudsopgave

Nadere informatie

DGA-update. Mr. Almer de Beer Grant Thornton

DGA-update. Mr. Almer de Beer Grant Thornton DGA-update Mr. Almer de Beer Grant Thornton TBS en gehuwden HR TBS en AGVG: toerekening bestuursbevoegde Vanaf 2011 50/50 (3.92, lid 4, IB) Doorschuifregeling overgang krachtens HVR (3.98c IB) Afrekening

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV i.o. is mogelijk, mits binnen redelijke termijn BV tot stand komt en overeenkomst bekrachtigd. Gehele aanspraak belast omdat stamrechtovereenkomst gedeeltelijk

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken. Den Haag, 2 6 F E B 2013 Kenmerk: DGB 2013-384 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 13/00280) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 december 2012, nr. 11/00501, X inzake

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek

De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek De overtredende commanditaire vennoot en de zelfstandigenaftrek Tracey Hu-a-ng 5692512 Semester 2, studiejaar 2008/2009 10 juli 2009 Bachelorscriptie Begeleider : Dr. J.L. van de Streek Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET WBC Doetinchem B.V. is op 5 april 2016 in staat van faillissement verklaard door de rechtbank Gelderland. Dit faillissement hangt nauw

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 maart 2015 Gegevens gefailleerde : Jacob Antoon VAN WIJK Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 29 juli 2014 Curator : mr. R.J. Kaas R-C : mr. A.J. Wolfs Activiteiten

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn 1 Onderwerpen 1. Turboliquidatie/faillissement 2. Feitelijke bestuurder/beleidsbepaler 3. Enquêtegerechtigden 2 1. Turboliquidatie/faillissement

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2006 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

2016 - De boedelschuldenlijst (III), FIP (Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk)

2016 - De boedelschuldenlijst (III), FIP (Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk) PUBLICATIELIJST A.J TEKSTRA 2016 - De boedelschuldenlijst (III), FIP (Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk) 2016/1, p. 26-31 (samen met A. Steneker) - Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden Mr. J.A. Booij Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden KLUWER.TS^" Deventer - 2003 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen / 5 Overzicht bestuurdersaansprakelijkheid /15 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

2 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN JBK KANTOORINRICHTERS BV EN FIGEE INNOVATIE THEATER BV

2 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN JBK KANTOORINRICHTERS BV EN FIGEE INNOVATIE THEATER BV 2 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN JBK KANTOORINRICHTERS BV EN FIGEE INNOVATIE THEATER BV DE DATO 23 JANUARI 2013 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 0 ( ,76 G3, nog te verdelen)

Saldo einde verslagperiode : 0 ( ,76 G3, nog te verdelen) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 11 maart 2016 Gegevens onderneming : Verhuur van machines voor de verwerking en bewerking van aardappelen B.V. (voorheen genaamd:

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/244 NL:TZ:0000006159:F001 10-05-2016 mr. C.G.H. Hofland mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Tech Connected BV Activiteiten

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden. Uitspraak 10 oktober 2014 Nr. 13/04777 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 augustus 2013, nr. 12/00472,

Nadere informatie

De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap

De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap Rashmi Gangaram Panday 5606306 Semester 2, studiejaar 2008/2009 Juli 2009 Bachelorscriptie Begeleider : dhr. mr. drs. W.A.P.

Nadere informatie

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11 HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap 11 1. Definitie 11 2. Wettelijke bepalingen 11 3. Kenmerken 12 3.1. De burgerlijke vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid 12 3.2. De burgerlijke

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000006159:F001 10-05-2016 mr. C.G.H. Hofland mr. Koen Luijks Algemeen Gegevens onderneming Tech Connected BV Activiteiten onderneming Exploiteren

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Fiscale eenheid en faillissement; een goede combinatie? O. Ivecen

Bachelor Thesis. Fiscale eenheid en faillissement; een goede combinatie? O. Ivecen Bachelor Thesis Fiscale eenheid en faillissement; een goede combinatie? O. Ivecen 21-4-2015 Naam: Olcay Ivecen Studie: Fiscale Economie Administratienummer: 292323 Datum: 21-04-2015 Begeleider: mr. W.C.M.

Nadere informatie

Verzelfstandiging en de fiscus Manuela Vervoort 8 maart 2007 Programma Inleiding: belang van de rechtsvorm Btw: Heden Problemen Oplossingen Btw: Toekomst Andere belastingen: inkomstenbelastingen, registratierechten

Nadere informatie