Center for Company Law in 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Center for Company Law in 2002"

Transcriptie

1 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal staan de ondernemer en diens onderneming, de rechtsvormen waarin die kan worden gedreven, de wijze waarop zij wordt gefinancierd, hoe zij al dan niet met behoud van identiteit kan worden overgedragen en/of gereorganiseerd, hoe rechten van kapitaalverschaffers en derden worden beschermd door regels van ondernemings-, effecten- en insolventierecht en hoe de onderneming en de ondernemer(s) worden betrokken in de belasting Een belangrijk deel van het onderzoek strekt zich uit tot (groepen van) ondernemingen in internationaal verband. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van Europese en transnationale regelgeving en aan de vergelijking met de Verenigde Staten teneinde recht te doen aan de interne Europese markt en de mondialisering van het bedrijfsleven. Het Center for Company Law organiseert met regelmaat internationale studiebijeenkomsten. Het Center for Company Law werkt momenteel, in het bijzonder op het terrein van het belastingrecht, nauw samen met de universiteiten van Barcelona, Boedapest, Leuven, Londen, Osnabrück, Parijs, Rome, Stockholm, Washington en Wenen. Onlangs heeft het Center for Company haar internationale contacten uitgebreid met een samenwerking met het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich en het European Corporate Governance Institute in Brussel. Het onderzoek van het Center for Company Law wordt generiek ondersteund door het op 15 september 2000 door de Universiteit van Tilburg en Koninklijke Philips Electronics NV opgerichte Anton Philips Fund. Het Anton Philips Fund ondersteunt enkele bijzondere leerstoelen op het terrein van het internationale ondernemings-, effecten- en belastingrecht en heeft een wisselleerstoel (Anton Philips Chair) ingesteld, waarop afwisselend toponderzoekers uit de Verenigde Staten en Europa worden benoemd ter bevordering van de wetenschappelijke dialoog tussen Amerikaanse en Europese onderzoekers. De Anton Philips Chair werd in de periode 2001/2002 bezet door Professor Lucian Bebchuk (Harvard University), in 2002/2003 door de Duitse hoogleraar K.J. Hopt. Het Anton Philips Fund ondersteunt ook verscheidene internationale projecten waaronder de Anton Philips Lectures en enkele internationale wetenschappelijke bijeenkomsten. Tevens werden door het het Anton Philips Fund drie hoogleraren benoemd op het terrein van repectievelijk International Business Law, Internationaal Effectenrecht en Internationaal Belastingrecht benoemd. Voorts wordt het onderzoek van het Center for Company Law op het terrein van nationale en internationale pensioenvraagstukken ondersteund door het Interpolis Fonds. Dit Fonds ondersteunt een bijzondere leerstoel en wetenschappelijke activiteiten op dit onderzoeksterrein. Gebaseerd op het lopende onderzoeksprogramma Grondslagen van het privaat - en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht ( ) heeft het Center for Company Law zich in de verslagperiode met de steun van het Anton Philips Fund gericht op verbreding en versteviging van het onderzoek op het terrein van het Europese en internationale privaat - en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht. In het bijzonder de internationale congressen die in de verslagperiode werden georganiseerd hebben zowel inhoudelijk als in het opbouwen van samenwerking met buitenlandse universiteiten en onderzoekers geresulteerd in een verbreding en versteviging van het eigen internationale en rechtsvergelijkende onderzoek. Toch zal het onderzoek van het Center for Company Law zich ook blijven orienteren op het leveren van bijdragen aan de vele ontwikkelingen in het Nederlandse privaat - en fiscaalrechtelijke 1.

2 Center for Company Law ondernemingsrecht: op de grondslagen en vernieuwing waartoe de vele ontwikkelingen in theorie en praktijk aanleiding blijven geven, niet het minst als gevolg van de in de toenemende jurisdictionele competitie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het beleid en de strategie voor de periode is vastgelegd in het onderzoeksprogramma Grondslagen en ontwikkelingen van het (inter)nationale en communautaire privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht ( ). Eerstegeldstroomonderzoek Centraal stond de uitvoering van het voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma Grondslagen van het privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht ( ) onder leiding van prof.dr. P.H.J. Essers, prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof.mr. R.D. Vriesendorp. Doel van dit programma is te komen tot een verbreding en verdieping van de kennis van het civiel- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht voor zover dit recht betrekking heeft op het ontstaan, functioneren, reorganiseren en beëindigen van ondernemingen in verschillende rechtsvormen. Daarbij streeft het Center for Company Law enerzijds naar een integratie van het onderzoek uitgevoerd binnen de drie van het Center deel uitmakende onderzoeksgebieden: vennootschapsrecht, goederen- en insolventierecht alsmede fiscaal recht, en anderzijds naar een verdere verdieping van het onderzoek binnen de drie specifieke deelgebieden afzonderlijk. Promotieonderzoek In 2002 waren binnen de eerstegeldstroom de volgende promotieonderzoeken in uitvoering: - P.A. Flutsch Fiscale aspecten immateriële activa Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en mr. G.T.K. Meussen - F.G.H. Kristen De strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap Promotor: prof.mr. M.S. Groenhuijsen - Wang Lei China s Foreign-Related Enterprise Income Taxation: Facing Challenges of WTO Accession Promotores: Prof.dr. P.H.J. Essers en prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren - H.A.J.P. te Niet Onderscheid tussen ondernemen en beleggen Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en mr. G.T.K. Meussen - J. Th.I. Nillesen Fiscale aspecten van de coöperatieve vereniging Promotores: prof.dr. J.A.G. van der Geld en prof.mr. Ch.P.A. Geppaart - G.J. van Norden Meerpartijencontracten in de omzetbelasting Promotores: prof.dr. H.W.M. van Kesteren en prof.mr. D.B. Bijl - M.H.M. van Oers Fiscale en civielrechtelijke aspecten van insolventies Promotores: prof.dr. A.C. Rijkers en prof.mr. R.D. Vriesendorp - J.W.H. van Zadelhoff Splitsing in het fiscale en het civiele recht Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en prof.dr. M.J.G.C. Raaijmakers

3 Tweedegeldstroomonderzoek Promotieonderzoek De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financierde in 2002 de volgende promotieonderzoeken: - R.J. Doornmalen Grensoverschrijdende zekerheden Promotores: prof.mr. R.D. Vriesendorp en dr. D.E.J.A. Deli - N.W.M. van den Heuvel Grenzen aan de zekerheid Promotores: prof.mr. R.D. Vriesendorp en prof.mr. J.B.M. Vranken - K. Luttikhuis De Rechter in het Insolventierecht Promotor: prof.mr. R.D. Vriesendorp - E.P.M. Vermeulen Europese harmonisatie van het recht inzake personenvennootschappen Promotores: prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof.dr. J.A. McCahery Derdegeldstroomonderzoek Op 15 september 2000 werd het Anton Philips Fund opgericht teneinde invulling te geven aan een samenwerkingsovereenkomst tussen Koninklijke Philips Electronics N.V. en de Universiteit van Tilburg. Het Anton Philips Fund ondersteunt het onderzoek van het Center for Company Law en bevordert de international samenwerking van het Center for Company Law met andere universitaire onderzoeksinstanties en wetenschappers uit de Verenigde Staten en Europa. Jaarlijks wordt door het Fonds een Anton Philips Chair ingesteld, waarvoor een vooraanstaande buitenlandse hoogleraar wordt benoemd. Het Fonds ondersteunt tevens de instelling van bijzondere leerstoelen en wetenschappelijke activiteiten op eerdergenoemde rechtsgebieden. Anton Philips Chair In 2001 werd Lucian Ayre Bebchuk benoemd tot eerste Anton Philips Professor. Lucian Ayre Bebchuk is de William J. And Alicia Towsend Friedman Professor of Law, Economics, and Finance aan de Universiteit van Harvard (Cambridge, MA, USA). Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan een aantal onderzoekscentra: de American Academy of Arts and Sciences en het National Bureau of Economic Research. Hij heeft een groot aantal publicaties op het gebied van de law-and-economics van het vennootschapsrecht en financiering op zijn naam staan. De in Tilburg gehouden lectures (inclusief oratie) zijn in 2002 gepubliceerd: - The Powerful Anti-Takeover Force of Staggered Boards: Theory, Evidence and Policy, in Stanford Law Review 54: Using Options to Divide Value in Corporate Bankruptcy Voor de periode 2002/2003 werd de Duitse hoogleraar Klaus Hopt benoemd. Hij is een expert op internationaal en Europees ondernemingsrecht, handelsrecht en belastingrecht en is verbonden aan het Max Planck Institute for Private International Law in Hamburg.

4 Anton Philips Fund Leerstoelen Voor benoeming tot hoogleraar (0,2 voor de duur van vijf jaar) op de door het Anton Philips Fund ingestelde bijzondere leerstoelen voorgedragen: - Dr. J.A. McCahery (International Business Law) - Mw. Dr.Drs. C.M. Grundmann-Van de Krol (Internationaal Effectenrecht) - Dr. E.C.C.M. Kemmeren (International Belastingrecht) Bestuursleden Anton Philip Fund - Ad Geelhoed (Advocaat Generaal Europese Hof van Justitie/Hoogleraar Universiteit Utrecht) (voorzitter) - Sjoerd Eisma (Partner Linklaters De Brauw/Hoogleraar Universiteit Leiden) - Peter Essers (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) - Jan Hommen (Chief Financial Officer Koninklijke Philips Electronics NV) - Ad der Kinderen (voormalig Chief Tax Officer Koninklijke Philips Electronics NV) - Theo Raaijmakers (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) - Theo Schmidt (Chief Tax Officer Koninklijke Philips Electronics NV) - Frans Vanistendael (Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven) - Reinout Vriesendorp (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) - Jan de Waard (plaatsvervangend Directeur Generaal Ministerie van Financiën) - Arie Westerlaken (Chief Legal Officer Koninklijke Philips Electronics NV) - Eddy Wymeersch (voorzitter van the Belgian Banking and Finance Committee/hoogleraar Universiteit van Gent) Interpolis Fund De eenwording van Europa heeft belangrijke gevolgen voor de nationale pensioenstelsels en voor de activiteiten van de pensioenverzekeraars. Omdat het maatschappelijk belang van pensioenen groot is, net zoals de betekenis voor individuen, hebben de UvT en Interpolis besloten om het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren. Aan de pensioenmaterie wordt binnen de opleidingen Fiscaal Recht en Fiscale Economie reeds aandacht geschonken. Die aandacht zal toenemen nu de leerstoel Pensioen en andere toekomstvoorzieningen structureel wordt gevestigd binnen de Tilburgse rechtenfaculteit. Prof. dr. Gerry Dietvorst, die reeds bijzonder hoogleraar was, is voor anderhalve dag per week als gewoon hoogleraar worden aangesteld. Hij zal zich buiten onderwijs en onderzoek ook bezighouden met het stimuleren van de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door het bedrag van een miljoen gulden dat verzekeraar Interpolis, naar het model van het Anton Philips Fund, de komende vijf jaar beschikbaar stelt voor het zogenoemde Interpolis Pension education and research fonds. Met de middelen uit dit fonds wordt ook een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de systemen en grondslagen van Europese oudedagsvoorzieningen en zullen diverse congressen en lezingen worden georganiseerd. Voorts zal promotie-onderzoek op dit terrein worden geïnitieerd. Andere derdegeldstroomprojecten waren: diverse adviezen aan advocaten/curatoren en interne cursussen, bijvoorbeeld vennootschapsrecht CMS Derks Star Busmann, Lovells, ICT toets 2002 voor het ministerie van Economische Zaken.

5 Buitenpromovendi - W. v.d. Beek Het onderscheid tussen ondernemen en beleggen in de directe belastingen Promotor: prof.dr. J.A.G. Geld - W. Bruin-Slot Fiscale aspecten van leasing Promotor: prof.dr. P.H.J. Essers - A.J. van Doesum Samenwerkingsverbanden, BTW en overdrachtsbelasting Promotor: prof.mr. H.W.M. van Kesteren - A. van Dongen Communautaire begrippen in de BTW Promotor: prof.mr. H.W.M. van Kesteren - L.J. van Eeghen De relativerende werking van het insolventierecht Promotor: prof.mr. R.D. Vriesendorp - Yan Feng Transfer Pricing: Comparative Study on OECD Principles and Practices Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren - Hamers Onderzoek, opsporing en gegevensuitwisseling door en voor de fiscus, nationaal en internationaal bezien Promotor: prof.mr. R.H. Happé - R. Keijser Douanestrafrecht Promotor: prof.mr. R.H. Happé - V. Koekoek Goed koopmansgebruik en derivaten Promotor: prof.dr. J.A.G. van der Geld - K. v.d. Lee Taxclaims Promotores: prof.dr. G.J.B. Dietvorst en prof.dr. J.J.M. Jansen - T. Nederveen Een vergelijkende analyse van het Amerikaanse en Nederlandse/Europese recht met betrekking tot een initial private offering Promotor: prof.dr. M.J.G.C. Raaijmakers - J. van Nieuwenhuizen Simulatie en kwalificatie in het belastingrecht Promotor: prof.dr. P.H.J. Essers. - E. van Nijnatten Overheid en onderneming; de governance-problematiek bij onderneming die een overheidstaak vervullen respectievelijk door de overheid in stand worden gehouden Promotores: prof.dr. M.J.G.C. Raaijmakers en mr. J.A.F. Peters - T. Pauwels Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke fiscale wetgeving Promotor: prof.mr. R.H. Happé - A.C.M. Schenk Internationale administratieve bijstandverlening en de bescherming van belastingplichtigen Promotor: prof.mr. R.H. Happé

6 -- T. Schenk Rechtsbescherming in wederzijdse bijstandverlening Promotores: prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren en prof.mr. R.H. Happé - S. Stevens De belastingheffing van overheidslichamen Promotor: prof.dr. P.H.J. Essers - H.M. Thomas Verliesverrekening Promotores: prof.dr. J.A.G. van der Geld en prof.mr. R.H. Happé - R. Tieskens Fiscale pseudo-wetgeving Promotores: prof.dr. J.A.G. van der Geld en prof.mr. R.H. Happé - W. Wiggers Internationale joint ventures Promotor: prof.dr. M.J.G.C. Raaijmakers - NN De regulering van het toezicht op jaarrekeningen door de externe accountant en van de door deze zelf in acht te nemen beroepsregels Promotor: prof.dr. M.J.G.C. Raaijmakers - NN De invloed van het enqueterecht op de ontwikkeling van materiële normen van vennootschapsrecht Promotor: prof.dr. M.J.G.C. Raaijmakers - M. Ziepzeerder De maatstaf van heffing in de (Europese) BTW Promotor: prof.mr. H.W.M. van Kesteren Hoogtepunten Promoties Binnen het Center for Company Law promoveerden: - Th.P. van Duuren De joint venture vennootschap Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers - A.J.A. Stevens Fiscale aspecten van de Commanditaire Vennootschap Promotor: prof.mr. D. Juch Inaugurele redes Binnen het Center for Company Law hielden hun inaugurele rede: - prof.mr.drs. C.M. Grundmann-van de Krol Het effectenrecht tussen publiek - en privaatrecht - prof. Klaus Hopt (in het kader van de Anton Philips Chair) Modern Company and Capital Market Problems

7 Workshops en congressen 3 juni Op 3 juni vond in het kader van het bezoek van prof. Hopt de tweede Theory meets Practice Workshop plaats. Het onderwerp was Recent Trends and Developments in Corporate and Securities Regulation and Corporate Responsibility. De workshop werd gehouden op de campus van de UvT. De sprekers Klaus Hopt, Arnoud Boot, Arthur Doctors van Leeuwen, Christel Grundmann-Van de Krol, Jaap Winter, Albert Verdam, Eric Kemmeren, Peter Essers, Joseph McCahery en Theo Raaijmakers bediscusieerden de volgende onderwerpen: European and German Takeover Law, Developments IPOs and New Market Regulation, Supervision of Securities Regulation, Proxy Solicitation in the EU, Tax Harmonization in the EU en Corporate Responsibility 5 en 6 september Op 5 en 6 september vond een door het Center for Company Law georganiseerd internationaal congres plaats aangaande Regulatory Competition and Economic Integration within the European Union: Company, Securities, Insolvency and Tax Law. Amerikaanse en Europese deelnemers (o.a. Micheal Faure, Damien Geradin, Simon Deakin, Gérard Hertig, Ruben Lee, Karel Lannoo, Eddy Wymeersch, Larry Ribstein, James Cox, Merritt Fox, Klaus Hopt, Luc Renneboog, Jaap Winter, John Armour, Douglas Cumming, Bill Bratton, David Skeel, Syvester Eijffinger en Michael Lang) bediscussieerden de volgende onderwerpen: Integration and Regulation of the Common and National Markets, New Directions in EC Policies on Regulatory Competition, Regulatory Competition in EC Company Law, Securities Regulation, The European Market for Corporate Control, Entrepreneurship and Innovation, Regulatory Impact of the Enron-crisis, Regulatory Developments in Insolvency Law, Tax Competition within the OECD and the European Union. Van het Center for Company Law namen de volgende personen deel aan de discussie: Peter Essers, Sefa Franken, Christel Grundmann, Eric Kemmeren, Joseph McCahery, Theo Raaijmakers, Erik Vermeulen en Reinout Vriesendorp. Schoordijk-reeks Binnen de Schoordijks-reeks verschenen: - T.P. van Duuren De joint venture-vennootschap, Een persoonsgebonden kapitaalvennootschap - C.M. Grundmann-van de Krol Het effectenrecht tussen publiek - en privaatrecht Internationale publikaties - A. McCahery, P. Moerland, M.J.G.C. Raaijmakers and L. Renneboog Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity (Oxford University Press 2002) - Eucotax series: Eucotax Series on European Taxation Tax Treaty Interpretation, Eucotax Series on European Taxation the Compatibility of Anti-Abuse provisions in Tax Treaties with EC law, Eucotax Series on European Taxation the Entrepreneurship Concept in a European Comparative Tax Law Perspective, Eucotax Series on European Taxation the Impact of Community Law on Tax Treaties: issues and solutions, Eucotax Series on European Taxation the Principle of Equality in European Taxation

8 Onderzoekers Hoogleraren Prof.dr. G.J.B. Dietvorst Prof.dr. P.H.J. Essers Prof.mr. R.C.J. Galle Prof.dr. J.A.G. van der Geld Prof.mr.drs. C.M. Grundmann-Van de Krol Prof.mr. R.H. Happé Prof.mr. D. Juch Prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren Prof.dr. J.A. McCahery Prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers Prof.dr. A.C. Rijkers Prof.dr. A. Verbeke Prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Prof.mr. R.D. Vriesendorp Universitair Hoofddocenten Mr. D.E.J.A. Deli Mr. dr. J.L.M. Gribnau Mr. G.T.K. Meussen Universitair Docenten Mr. Dr. G.J.M.E. de Bont Mr. S. Franken Dr. H.W.M. van Kesteren Mr. Dr. A.O. Lubbers Mr. J.T.L. Nillesen Mr. M.J. Peters Dr. L.L.M. Prinsen Dr. G.J.H. van der Sangen Postdocs Mr. E.P.M. Vermeulen Onderzoeker Mr. L.P. van den Bosch Drs. W. Bruins Slot Mr. G.J. van Norden Promotieonderzoekers Mr. R.J. van Doornmalen Mr. P.A. Flutsch Mr. N.C.G. Gubbels Mr. N.W.M. van de Heuvel Mr. F.G.H. Kristen Mr. K. Luttikhuis Mr. H.A.J.P. te Niet Mr. Drs. M.H.M. van Oers AA Mr. E.P.M. Vermeulen

9 Wetenschappelijke publicaties in 2002 Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Dijkstra, C.G. (2002). Enige wijzigingen in de Successiewet Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Essers, P.H.J. (2002). De nijvere stille maat moet IB-ondernemer blijven. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1-3. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (2002). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 31, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, Essers, P.H.J. (2002). Ook het fiscale ondernemingsrecht is aan herziening toe. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Essers, P.H.J. & Meussen, G.T.K. (2002). Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 218. Deventer: Kluwer, 41 pp. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 210, (Kosten Cessna geen ondernemingskosten voor BV). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 257, (Ingebrachte goodwill aanvankelijk niet geactiveerd; toepassing foutenleer). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 321, (Uitdeling ondanks glijclausule). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 67, (Afschrijving op goodwill en uitgavenrechten). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 96, (Waardering van spaarzegelverplichting). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 98, (Vervangingsreserve; pand kan zichzelf vervangen). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002). De toekomst van goed koopmansgebruik. In -- (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. & Elsweier, F.J. (2002). The Economic Freedoms in the EU-Treaty and National Direct Taxation: Experience in the Netherlands. In The Economic Freedoms in the EU-Treaty and National Direct Taxation. Franken, S.M. (2002). Onzekere Zekerheid, Insolad-jaarboek 2001, en het gelijknamige Insolad Lustrumcongres. [Bespreking van: Apeldoorn, J.C., Onzekere Zekerheid, Insolad Jaarboek 2001 Uitg.: Kluwer, Deventer (2001)]. In: Tijdschrift voor Insolventierecht, 8, 94. Geld, J.A.G. van der (2002). Hoofdzaken vennootschapsbelasting. FED's Fiscale studieserie, 31. Deventer: FED, 362 pp. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/185, BNB -, p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/320, BNB A, p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/51, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/52, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/53, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/55, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/80, BNB A, p Geld, J.A.G. van der. Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse. In Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Geld, J.A.G. van der. Naar een Europese vennootschapsbelasting. In Burgers, I.J.J. & Zadelhoff, B.G. van (Ed.), Aan Blokland. (pp ). Lelystad: Koinklijke Vermande BV. Gribnau, J.L.M. (2002). Legitimacy of the Judiciary. In Hondius, E. & Joustra, C. (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law, Brisbane (pp ). Antwerpen Oxford New York: Intersentia. Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I). Maandblad Belastingbeschouwingen, 71(10), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (II). MBB, 71(11), Gribnau, J.L.M. (2002). Toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 4(10), 5-9.

10 Gribnau, J.L.M. (2002). De verhouding van de Algemene wet bestuursrecht tot het belastingrecht. In Van den Berge, J.B.J.M. prof., Gilhuis, P.C. prof., Van Male, R.M. prof. & Stroink, F.A.M. prof. (Ed.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht. (pp z). Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie. Gribnau, J.L.M. (2002). Eenheid en verscheidenheid door rechtsbeginselen. In Gaakeer, A.M.P. & Loth, M.A. prof. (Ed.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap. (SI-EUR, 28, pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. (2002). Koersen door het effectenrecht. Beschouwingen omtrent Nederlands effectenrecht. Schoordijk Instituut, Center for Company Law, -. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 598 pp. Grundmann, C.M. (2002). Artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992: van blijvende begrippen waarvan de betekenis verandert. In Maeijer, J.M.M. & Schonis, H.M.N (Ed.), Een bewezen bestaansrecht. Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht. (V.d. Heijden Instituut, 71, pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. (2002). Hoofdstuk 12: Toezicht. In Eisma, S.E. (Ed.), Leerboek Effectenrecht. Nijmegen: Ars Aequi. Grundmann, C.M. (2002).Noot bij : Rechtbank Breda ( ), 178, (Rb Breda ). JOR Grundmann, C.M. ( ). Het effectenrecht tussen publiek - en privaatrecht. (inauguratie). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Gubbels, N.C.G. (2002). De successierechtelijke gevolgen van de vererving van ondernemingsvermogen. Fiscaal ondernemingsrecht, 63, Gubbels, N.C.G. (2002). Enkele vraag- en knelpunten inzake de fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht. Weekblad voor fiscaal recht, 6505, Gubbels, N.C.G. (2002). Het wetsvoorstel inzake de anti-misbruikbepaling in het recht van overgang. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Gubbels, N.C.G. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 524, FED , p Happé, R.H. (2002). Fiscale discriminatie en de kunst van het wetgeven. Weekblad voor fiscaal recht, 6477, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (2002). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 31, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, Happé, R.H. (2002). Ongewenste . Weekblad voor fiscaal recht, 6492, Vranken, J.B.M., Hullu, J. de, Happé, R.H. & Moor-van Vugt, A.J.C. de. Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht, Congresbundel. Den Haag: Boom, IV pp. Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 13, (Toetsing formele wetgeving aan rechtszekerheidsbeginsel). BNB -50, p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 138, (Mandaat in bezwaar). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 225, (Beslistermijn in bezwaar; beroep op vertrouwensbeginsel). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 289, (tijdigheid van opheffing van rechtstekort). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 363, (gelijkheidsbeginsel en verhaalsmogelijkheid werkgever). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 38, (navorderingsaanslag en onderzoeksplicht inspecteur). BNB , p Heuvel, N.W.M. van den (2002). Actio Pauliana, onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren q.q./abnamro. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2, Hoogeveen, M.J. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 per 1 januari Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6485, Hoogeveen, M.J. (2002). De Hoge Raad is niet omgegaan ten aanzien van de objectieve voordeelverwachting. Weekblad voor fiscaal recht, 6481, Hoogeveen, M.J. (2002). Exclusief of niet exclusief, that's the question. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 692, 1-5. Hoogeveen, M.J. (2002). Overlijden van de ondernemer in de winstsfeer. Fiscaal ondernemingsrecht, 63, Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/213, (Kasgeldconstructie. Tussengeschoven herkapitalisatie. Toerekening uitgekeerd dividend aan besmette reserves). BNB 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/262, (Aankoopkosten deelneming mogen in het jaar waarin zij zijn gemaakt ten laste van de winst worden gebracht). BNB 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/191, (Renteaftrek; 10% heffing is een naar Nederlandse maatstaven voor financieringsmaatschappijen redelijke heffing.). FED 2002-, p

11 Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/619, (Aankoop van een deelneming met balansgarantie. Na verloop van een aantal jaren wordt de garantie ten dele gehonoreerd). FED 2002-, p Nouwt, J., Koops, B.J., Daalen, O., Dellebeke, M., Eechoud, M. van, Garnier, B.M., Hof, S. van der, Kemmeren, E.C.C.M., Nicoll, C., Norden, G.J. van, Prins, J.E.J., Schellekens, M.H.M., Schudelaro, A.A.P., Vries, B.R. de & Smits, A.H.H. (2002). ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB, 154 pp. Kemmeren, E.C.C.M. (2002). Over 'over de grenzen van de vennootschapsbelasting'. In Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A. (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. (pp. 3-24). Deventer: Kluwer. Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A (Ed(s).). (2002). Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Deventer: Kluwer, 392 pp. Kesteren, H.W.M. van (2002). Wijzigingen overdrachtsbelasting bij inbreng in personenvennootschappen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Kesteren, H.W.M. van (2002). De vereniging en de BTW. In Galle, R.C.J. (Ed.), Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen. 's-gravenhage: Elsevier. Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/137, (Verkrijging economische eigendom. Uitbreiding heffingsbevoegdheid met terugwerkende kracht). BNB A, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/141, (Dienst of doorberekening van concernkosten? Plaats waar de dienst wordt verricht). BNB B, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/215, (Paardrijlessen. Beogen van winst door natuurlijke persoon). BNB c, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/29, (Reinigingsdienst die deel is van openbaar lichaam verricht economische activiteit jegens dat lichaam). BNB B, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/362, (Uitreiking van creditfactuur betekent niet dat ten onrechte gefactureerde BTW niet verschuldigd is geweest of met terugwerkende kracht is vervallen. Geen heffingsrente). BNB , p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/364, (Aanbod getuigenbewijs ten onrechte gepasseerd; aftrek voorbelasting;carrousselverkeer, reele leveringen?). BNB , p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/37, (Waterschap handelt met composteren van slib en verkopen van de compost als ondernemer). BNB A, p Kristen, F.G.H. & Crum, C.M.(2002). Bouwen aan de interne markt: de richtlijn inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (market abuse). Ondernemingsrecht, McCahery, J.A. & Bratton, W.W. (2002). Comparative Corporate Governance and Barriers to Global Cross Reference. Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity, 2002, McCahery, J.A. & de Kort, J. (2002). De Strijd Tussen Moskou en de Regio's Belastinginning in de Russische Federatie. Oost-Europa Verkenningen, 170, McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). Recent Developments in Corporate Governance. Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity, McCahery, J.A. (2002). Review Essay on Michael Whincop, An Economic and Jurisprudential Genealogy of Corporate Law. Journal of Corporate Law Studies, 2(2), McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). Recent developments in corporate governance. In McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed.), Convergence and Diversity of Corporate Governance Regimes and Capital Markets. (pp. 1-22). Oxford: Oxford University Press. McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed(s).). (2002). Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets. Oxford: Oxford university Press. Goergen, M., Khurshed, A., McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). The Rise and Fall of the European New Markets: On the Short and Long-Run Performance of High-Tech Initial Public Offerings. CentER Discussion Paper (Int. r. no ). Finance, 40 pp. Meussen, G.T.K. (2002). De staatssecretaris van Financiën als belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1-3. Meussen, G.T.K. (2002). De (on)verenigbaarheid van algemene CFC-wetgeving met het EG-Verdrag. In Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A. (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Meussen, G.T.K. & Velthuizen, H. (2002). APAs and ATRs: The New Dutch Regime in a European Perspective. EC Tax Review, 11(1), Meussen, G.T.K. (2002). De terbeschikkingstellingsregeling ex art Wet IB 2001 en de invloed van het huwelijksgoederenregime op de boxetikettering van vermogensbestanddelen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(4),

12 Meussen, G.T.K. (2002). De terbeschikkingstellingsregeling ex art Wet IB 2001 en beleggingsvermogen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(3), 3-4. Meussen, G.T.K. (2002). Herzien regime fiscale eenheid: gevolgen voor de insolventiepraktijk. Tijdschrift voor Insolventierecht, 8(6), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I). Maandblad Belastingbeschouwingen, 71(10), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (II). MBB, 71(11), Meussen, G.T.K. (2002). Ter beschikking stellen zonder ter beschikking te stellen. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6508), Meussen, G.T.K. (2002). The EU-Fight against Harmful Tax Competition: Future Developments. EC Tax Review, 11(3), Meussen, G.T.K. (2002). Voorgestelde wijzigingen in de terbeschikkingstellingsregelingen. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6495), Meussen, G.T.K. (2002). Wetgever moet afzien van vage en open normen in fiscale wetgeving. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6479), Meussen, G.T.K. (2002). Wetsvoorstel Vervolgwijziginen in samenhang met de Belastingherziening Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(12), Essers, P.H.J. & Meussen, G.T.K. (2002). Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 218. Deventer: Kluwer, 41 pp. Lubbers, A.O. & Meussen, G.T.K. (2002). Hoofdzaken winst uit onderneming. FED Fiscale Studieserie, 32. Deventer: Kluwer / FED, 320 pp. Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/214, (VUT-fonds. Geen passivering mogelijk voor VUT-verplichtingen.). BNB B, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/253, (Overschotheffing. Gevolgen van het niet tijdig aanmelden van een steunmaatregel voor de rechtmatigheid van de heffing die is bestemd voor de financiering van die steunmaatregel.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/254, (Vormt (de heffing van) de belasting op afvalstoffen een steunmaatregel, een onlosmakelijk onderdeel van een steunmaatregel of een (begin van) tot uitvoering brengen van een steunmaatregel als bedoeld in art. 93, derde lid, EG-Verdrag?). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/290, (Kosten van houden renpaarden voor BV slechts ten dele als zakelijke kosten aangemerkt). BNB C, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/343, (Problemen bij transfer pricing. Toetsing aan het arm's-length-beginsel.). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), 2002/403, (Zaak Danner. Aftrekbaarheid vrijwillige pensioenpremies afhankelijk van vestigingsplaats verzekeringsmaatschappij: verboden verschil in behandeling). BNB B, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/118, (Winstdrainage. Rente betaald aan Ierse concernfinancieringsmaatschappij. Naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing.). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2002/64, (Zaak Athnaïki Zythopoiia. Er is sprake van bronbelasting als niet-belastbare inkomsten bij winstuitkering alsnog worden belast. Gevolgen voor 'surtax'?). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2002/77, (Zaak Kvaerner. Assurantiebelastring. Vestiging en lidstaat waar het risico is gelegen.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/78, (Lidstaat waar het risico is gelegen. Als het Hof van Justitie bij de uitleg van richtlijnbepalingen geen overgangsregeling treft, kan de nationale rechter dat voor daarmee overeenkomende nationale bepalingen niet alsnog doen.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002). Tax Competition in Europe; National report: The Netherlands. Amsterdam: IBFD, 21 pp. Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Nouwt, J., Koops, B.J., Daalen, O., Dellebeke, M., Eechoud, M. van, Garnier, B.M., Hof, S. van der, Kemmeren, E.C.C.M., Nicoll, C., Norden, G.J. van, Prins, J.E.J., Schellekens, M.H.M., Schudelaro, A.A.P., Vries, B.R. de & Smits, A.H.H. (2002). ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB, 154 pp. Norden, G.J. van (2002). Fiscale eenheid voor de BTW uitgebreid. Weekblad voor fiscaal recht, 6502,

13 Oers, M.H.M. van & Vriesendorp, R.D. (2002). Herziening faillissementswet heeft ook fiscale gevolgen. Fiscaal ondernemingsrecht. Vriesendorp, R.D. & Oers, M.H.M. van (2002). Omzetbelasting bij verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6494), Peters, J.A.F. (2002). Overheden in staat van faillissement? Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Peters, J.A.F. & Vriesendorp, R.D. (2002). Insolvency of Public Entities other than the State under Dutch Law. In Hondius, Ewoud & Joustra, Carla (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law. (pp ). Antwerp-Oxford-New York: Intersentia. Peters, J.A.F. (2002). Mr. K. Schroten, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid. [Bespreking van: Schroten, K., De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid Uitg.: W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer (2000)]. In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, 163, Peters, J.A.F. & Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in The Netherlands between Public Utility and the Private Market. In Teniere-Buchot, M. (Ed.), Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau 2000/2001. (pp ). Parijs: L'Academie de l'eau et l'universite Paris I. Vriesendorp, R.D. & Peters, J.A.F. (2002). Insolventie van overheden. Tijdschrift voor Insolventierecht, Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed(s).). (2002). Corporate Governance Regimes, Convergence and Diversity. Oxford: Oxford University Press, 696 pp. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Takeover Regulation in Europe and America: The Need for Functional Convergence. In McCahery, Moerland Raaijmakers (Ed.), Corporate Governance Regimes, Convergence and Diversity. (pp ). Oxford: Oxford University Press. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Herziening van het Nederlandse Insolventierecht. Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Het begrip onderneming in het privaatrecht. In Onderneming en overdracht onder algemen titel. (preadviezen, pp. 3-40). Zwolle: Tjeenk Willink. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Openbare Biedingen. In Leerboek Effectenrecht. Nijmegen: Ars Aequi. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : HR ( ), (Goodwill en onderneming). AAe , p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : Hof Amsterdam (OK) VEB/HBG ( ), (HBG: de ' baggeroorlog'). AAe , p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : Ondernemingskamer Hof Amsterdam ( ), (Uitkoop en besloten verhoudingen). AAe 2002-, p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Gemeenschap, vennootschap en rechtspersoon in het Nieuw BW. In Gemeenschap (BW Krant Jaarboek). (pp ). Deventer: kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Het effectenrecht na Enron. In Beek, B.M. van, Blom, M.A. & Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed.), Een bewezen bestaanrecht: lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht. (pp ). Deventer: Kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). RNA en de ontwikkeling van het Nederlandse fusie- en overnamerecht. In stichting en vereniging. Vol. 6. Stichting & vereniging (pp ). Zutphen: Uitgeverij Paris. Peters, J.A.F. & Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in The Netherlands between Public Utility and the Private Market. In Teniere-Buchot, M. (Ed.), Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau 2000/2001. (pp ). Parijs: L'Academie de l'eau et l'universite Paris I. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in the Netherlands between public utitlity and the private market. In Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau (2000/2001). (pp ). Parijs: Acadenie de l'eau. McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed(s).). (2002). Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets. Oxford: Oxford university Press. Rijkers, A.C. (2002). Bijwerkingen van box 3 in financiering van het midden- en kleinbedrijf. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3, 5-8. Rijkers, A.C. (2002). De film-cv in Forfaitair, 15(123), Rijkers, A.C. (2002). De geruisloze omzetting van art Wet IB Fiscaal ondernemingsrecht, 60, Rijkers, A.C. (2002). Letselschadevergoeding. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 47, 1-3. Rijkers, A.C. & Lubbers, A.O. (2002). Ondernemingswinstbelasting? Weekblad voor fiscaal recht, 6487, Rijkers, A.C. (2002). De Europese Unie en het belastingrecht. In Rijkers, Prof. dr. (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. (pp ). Amersfoort: SDU. Rijkers, A.C. (2002). De startende ondernemer. In Rijkers, Prof. dr. (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. (pp ). Amersfoort: SDU. Rijkers, A.C. (2002). Hoofdlijnen fiscale behandeling van vergoedingen voor letselschade. In Letselschade en de Fiscus. (pp ). Den Haag: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars.

14 Rijkers, A.C. & Lubbers, A.O. (2002). Ondernemingswinstbelasting? In Kommers, Mr. J.P.M. & Jansen, Prof. dr. (Ed.), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het zelfstandig ondernemerschap. (pp ). Den haag: Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/135, (Economische eigendom bij geruisloze inbreng). BNB A, p Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/147, (Toerekening gestort kapitaal aan bonusaandelen). BNB A, p Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/260, (Financieringsrente tijdelijk aanmerkelijk belang). BNB B, p Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Sangen, G.J.H. van der (2002). De structuurregeling bij de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: handhaven of (ook) aanpassen? Ondernemingsrecht. Sangen, G.J.H. van der (2002). Een korte beschouwing over de positie van de joint venture en haar partners in de nieuwe structuurregeling. Stichting & vereniging, 3, Sangen, G.J.H. van der (2002). Omgekeerde doorbraak, afgeleide schade en de positie van (minderheids)aandeelhouders. Stichting & vereniging, 2002/6, Schwarz, C.A., Sangen, G.J.H. van der & Hamers, J.J.A (Ed(s).). Stichting & vereniging. Sangen, G.J.H. van der (2002). Heino Krause (HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 699 nt. Ma). In Vranken, J.B.M. & Giesen, I. (Ed.), De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment. (pp ). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Ven, K.M.L.L. van de (2002). Economische eigendomsoverdrachten en hun afwikkeling. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 6, Verbeke, A. (2002). Belgisch huwelijksvermogens - en erfrecht. Knelpunten voor Nederbelgen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Verbeke, A. (2002). Belgisch reservatair erfrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Verbeke, A. (2002). Belgisch testamentair erfrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Verbeke, A. (2002). De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot! Deventer: Kluwer. Verbeke, A. & Derycke, H. Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Het tweede huis in Belgie. In Het tweede huis in het buitenland. Aspecten van estate planning bezien vanuit Nederlands civiel en fiscaal recht. (pp ). Deventer: Kluwer. Verbeke, A. (2002). La séparation de biens avec clause de participation. In Répertoire Notarial. Régimes matrimoniaux. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). La séparation de biens pure et simple. In Répertoire Notarial, Régimes matrimoniaux. Brussel: Larcier. Verbeke, A. & Weyts, L. (2002). Leuvense notariele geschriften, deel 3. In Weyts, L. & Goovaerts, E. (Ed.), Topics notarieel recht. Leuven: UPL-Leuven University Press. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekenbeding. Analyse van het concept - Fiscaalrechtelijk. In Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekeningsbeding. Analyse van het concept - Civielrechtelijk. In Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Elfknelpuntentocht voor Nederbelgen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Verbeke, A. (2002). Zuivere scheiding van goederen verbieden. Algemeen Juridisch Tijdschrift. Verbeke, A. (2002). Huwelijksvermogensrecht en internationaal privaatrecht. In Casman, H., Leleu, Y.H. & Verbeke, A (Ed.), Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. Deel 1. Praktijkgericht huwelijksvermogensrecht. (pp ). Antwerpen. Verbeke, A. (2002). Nieuw erfrecht in rechtsvergelijkend perspectief. In Raakvlakken van erfrecht, Ars Notariatus. (pp ). Deventer: Kluwer. Verbeke, A. Oorzaak, voorwaarde oorzaak van veel onduidelijkheid. In Liber amicorum J.H. Herbots. (pp ). Antwerpen: Kluwer. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekeningsbeding. Analyse van het concept - civielrechtelijk. In Verbeke, A. & Derycke, H. (Ed.), Estate planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Succession and Wills in Belgium. In Hereditary relations and testament law in the European Union. Athene. Verbeke, A. ( ). Schenken. Van syndromen tot gemoedsrust. Trends. Verbeke, A. ( ). Vastgoedcertificaten. Trends., pp Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). Ontwikkelingen in de Successiewet. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6478, Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen in de Successiewet Fiscale monografieen, 100. Deventer: Kluwer, 350 pp. Vijfeijken, I.J.F.A. van, Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen.

15 Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/281, BNB a, p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/313, BNB b, p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : hoge raad ( ), 2002/97, BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). De reikwijdte van artikel 11 Successiewet. In -- (Ed.), Aan Blokland, Liber Amicorum. (pp ). Den Haag: Koninklijke Vermande. Oers, M.H.M. van & Vriesendorp, R.D. (2002). Herziening faillissementswet heeft ook fiscale gevolgen. Fiscaal ondernemingsrecht. Vriesendorp, R.D. & Peters, J.A.F. (2002). Insolventie van overheden. Tijdschrift voor Insolventierecht, Vriesendorp, R.D. & Oers, M.H.M. van (2002). Omzetbelasting bij verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6494), Vriesendorp, R.D. (2002). Redesign van de Garantstellingsregeling. Tijdschrift voor Insolventierecht, 8(3), Peters, J.A.F. & Vriesendorp, R.D. (2002). Insolvency of Public Entities other than the State under Dutch Law. In Hondius, Ewoud & Joustra, Carla (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law. (pp ). Antwerp-Oxford-New York: Intersentia. Vriesendorp, R.D. (Ed(s).). (2002). International Insolvency Review, 11. Vriesendorp, R.D. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor Insolventierecht, 8. Vriesendorp, R.D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), (Lunderstädt/De Kok c.s.). AAe , p Vriesendorp, R.D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), (MTW/FNV Bondgenoten). AAe , p Jacobs, A.T.J.M., Vriesendorp, R.D., Fase, W.J.P.M., Blanpain, R. & Sonke, S. (Ed(s).). (2002). Employment rights in bankruptcy. Den Haag: Kluwer, 79 pp.

16

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten.

Nadere informatie

Center for Company Law

Center for Company Law Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken,

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund Tilburg University Center for Company Law Jaarverslag 2004 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2004 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2006 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2005 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, 1506-1512. Essers, P.H.J.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2007 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur.

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur. The Big Bang Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur John Paans en Wouter Paardekooper, Baker & McKenzie Arthur Pleijsier, Medtronic Programma

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2008 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2008 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2008 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2008 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte 1986 (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 1987 (2) Schuld in artikel 68 AWR, WFR 1987/5760 (3) Het kans-op-nadeelcriterium bij

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW. NR. 6 (eindverslag) inzake het faillissement van:

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW. NR. 6 (eindverslag) inzake het faillissement van: OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 6 (eindverslag) inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V. Utrecht/Amsterdam

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 10 maart 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 10 maart 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 10 maart 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Grensoverschrijdende reorganisaties in de EU

Grensoverschrijdende reorganisaties in de EU Grensoverschrijdende reorganisaties in de EU Manon den Boer, Partner en notaris Ondernemingsrecht Hélène Bogaard, Partner Arbeidsrecht Boris Emmerig, Partner Belastingrecht Inleiding Team Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT B.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN INTRODUCTIE Het Fiscaal Economisch Instituut B.V. heeft een MasterCourse

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE 653 DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE AANDELEN MR. G.C.F. VAN GELDER 1 1 Inleiding Om verschillende redenen, fiscaal en niet-fiscaal, kan gebruik worden gemaakt van preferente aandelen. Een preferent aandeel

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 ONDER VOORZITTERSCHÀP VAN PROF. DR. KOEN GEENS JURA FALCONIS LIBRI OVERNAME VAN EEN ONDERNEMING Koen

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 15 september 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78223

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 15 juni 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009 WFR 2009/896 De Successiewet 1956 ten grave gedragen... en een nieuwe wet geboren Verslag van de Belastingadviseursdag 2009, gehouden op 12 juni 2009 Mr. M.F. Dijkstra FB NOOT * [Essentie] Verslag van

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie