Wetenschappelijke publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend goed : omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Fiscale Monografieën, 30. Deventer: Kluwer, 337 pp. Bont, G.J.M.E. de Essers, P.H.J., Bont, G.J.M.E. de & Kemmeren, E.C.C.M. Preface/Epilogue. In Essers, P.H.J. & Bont, G.J.M.E. de (Ed.), The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. (EUCOTAX Series On European Taxation, 1, pp. IX & ). London: Kluwer Law International. Caanen, J.C. Caanen, J.C. De scholingsaftrek. Weekblad voor fiscaal recht, 6300, Caanen, J.C. Ne-bis-in-idem, de gelijkgestelde deelneming en het ondernemingsbegrip in de vennootschapsbelasting. Fiscaal ondernemingsrecht, 38, Caanen, J.C.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Noot bij HR 30 september 1998). FED Deli, D.E.J.A. Deli, D.E.J.A. Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten. In Meulemans, Dirk (Ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal. (pp ). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. Dietvorst, G.J.B. Dietvorst, G.J.B. Een Witteveenpensioen of toch nog even nadenken? Fiscaal ondernemingsrecht. Dietvorst, G.J.B. Over zwaluwstaarten, intertemporele flexibiliteit en een paraplu. MBB. Dietvorst, G.J.B. Premiesplitsingsbesluit art. 13 SW: eindstation of tussenstation. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. Dietvorst, G.J.B. Witteveen op een oor na gevild. Weekblad voor fiscaal recht, Dietvorst, G.J.B. Zoek de verschillen... Weekblad voor fiscaal recht, Dietvorst, G.J.B., Verbon, H.A.A. & Dalen, H.P. van De fiscale behandeling van de oudedagsvoorziening. In Huizinga, H.P. (Ed.), Belastingherziening in het fin de siècle, Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de staathuishoudkunde. (pp ). Lelystad: Koninklijke Vermande. Dietvorst, G.J.B. Zonder titel. In Dietvorst, G.J.B. (Ed.), De derde pijler. Vragen en antwoorden over lijfrentekapitaalverzekeringen. Deventer: Kluwer. Dietvorst, G.J.B. Noot bij : Hof Amsterdam, (Hof Amsterdam 1998, Pensioen jurisprudentie 1998, nr. P ). PJ -. Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Zadelhoff, J.W.H. van. Fiscale begeleiding van splitsing van vennootschappen. Fiscaal ondernemingsrecht, 35, Essers, P.H.J. Gevolgen van het baksteen-arrest voor de vorming van een fiscale voorziening ter zake van de komst van de EURO. Fiscaal ondernemingsrecht, 40, Essers, P.H.J. Belastingheffing van ondernemingen. In -- (Ed.), Tilburgse Fiscale 1

2 Almanak. (pp ). Tilburg: De Smeetskring. Essers, P.H.J., Bont, G.J.M.E. de & Kemmeren, E.C.C.M. Preface/Epilogue. In Essers, P.H.J. & Bont, G.J.M.E. de (Ed.), The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. (EUCOTAX Series On European Taxation, 1, pp. IX & ). London: Kluwer Law International. Essers, P.H.J. Tax Treatment of Corporate Losses : National Report The Netherlands. In Michelsen, A. (Ed.), Cahiers de droit fiscal international, Volume LXXXIIIa. (Cahiers de droit fiscal international, 83a, 1, pp ). The Hague (etc.): Kluwer Law International. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nr ( ), (Aandeelhouderschap via certificaten : publiekrechtelijke overheidslichamen). BNB /178. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nrs en ( ), (Holdingconstructie : putcriterium). BNB / Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nr ( ), (IJzeren voorraadstelsel : lagere marktwaarde per schijf). BNB /289. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nr ( ), (Investeringsaftrek : terbeschikkingstelling). BNB /306. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Kasgeldconstructie : procuratiehoudster-bv omgevormd tot kasgeldvennootschap). BNB /34. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nr ( ), (Man/Vrouw-maatschap : voorbehoud stille reserves). BNB /410. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nrs en ( ), (Ondernemerschap : Man/Vrouw-firma). BNB / Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Koop door aandeelhouder van vordering op BV tegen lage prijs). BNB /64. Essers, P.H.J.Noot bij : Hoge Raad, nr ( ), (Vordering op dochter: informele kapitaalinbreng?). BNB /148. Essers, P.H.J., Bont, G.J.M.E. de & Kemmeren, E.C.C.M. (Ed(s).). The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. London: Kluwer Law International LTD, 293 pp. Flutsch, P.A. Flutsch, P.A.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Overdracht basisaftrek van de ene thuiswonende broer aan de andere thuiswonende broer). FED Flutsch, P.A.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Stakingsaftrek lijfrentepremie bij gedeeltelijke premiefinanciering). FED Flutsch, P.A.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Stakingsaftrek lijfrentepremie bij overgang pand naar prive-vermogen). FED Flutsch, P.A.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Werkruimte gedurende een dag per week is beschikking hebben over kantoorruimte buiten woning). FED Galle, R.C.J. Galle, R.C.J. Coöperatie en winst. Dossier ondernemingszaken : dossier over onderneming, financiën en recht, Galle, R.C.J. De directie en raad van commissarissen - Vorstand en Aufsichtsrat - van de Duitse Aktiengesellschaft; een vergelijking. De Naamlooze Vennootschap, Galle, R.C.J. De vereniging in het Duitse recht. Stichting & vereniging, Galle, R.C.J. Het lidmaatschap is een overeenkomst. Stichting & vereniging, Galle, R.C.J. Privatisering en coöperatie. Tijdschrift Privatisering, Galle, R.C.J. Organen van de coöperatie. [Bespreking van: Schreurs-Engelaar, M.E., Organen van de coöperatie (Dissertatie, Nijmegen, 1995) Uitg.: Kluwer, Deventer (1998)]. In: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Geld, J.A.G. van der Geld, J.A.G. van der. De fiscale behandeling van coöperaties en hun leden. Fiscaal ondernemingsrecht, 36. Geld, J.A.G. van der. Noot bij : HR ( ), (BNB 1998/158 (Dividendvrijstelling 2

3 en EG-verdrag)). BNB Geld, J.A.G. van der. Noot bij : HR ( ), (BNB 1998/176 (HR Leur-Bloem)). BNB Geld, J.A.G. van der. Noot bij : HR ( ), (BNB 1998/193 (Fiscale eenheid en vervangingsreserve)). BNB Geld, J.A.G. van der. Noot bij : HvJ EG ( ), (BNB 1998/32 (Leur-Bloem)). BNB Geld, J.A.G. van der. Noot bij : HR ( ), (BNB 1998/329 (Aandelenfusie en strafrecht)). BNB Geld, J.A.G. van der. Noot bij : HR ( ), (BNB 1998/50 (Art. 16 IB en het EG-verdrag)). BNB Bont, G. de & Geld, J.A.G. van der. Het Nederlandse Fiscale Verdragsbeleid. Tilburg: Eigen beheer, 50 pp. Gribnau, J.L.M. Gribnau, J.L.M. Belastingrecht en ethiek: wisselende perspectieven. Weekblad voor fiscaal recht, Grundmann, C.M. Grundmann, C.M. Vrijstellingsregeling beleggingsinstellingen uitgebreid. Vennootschap & Onderneming, Grundmann, C.M. Aanbieden van effectenbemiddeling, van effecten of (geen) van beide? In Kortmann, S.C.J.J. (Ed.), Onderneming en Effecten. (Onderneming en Recht, 13, pp ). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Grundmann, C.M. Noot bij : Hoge Raad ( ), (HR ). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Hoge Raad ( ), (HR ). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Gerechtshof 's-gravenhage ( ), (Hof Den Haag ). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : President College van Beroep voor het bedrijfsleve ( ), (Pres.CBB ). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Reclame Code Commissie ( ), (RCC ). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Rechtbank Amsterdam ( ), (Rb. Amsterdam ). JOR Grundmann, C.M. Noot bij : Rechtbank Utrecht ( ), (Rb. Utrecht ). JOR Happé, R.H. Happé, R.H. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Over vernietigde beschikkingen, schadevergoedingen en hoe verder. Weekblad voor fiscaal recht, 127(1998/6298), Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/115 (landbouwgrond)). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/150 (privé-gebruik computers)). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/19 (busonderneming)). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/20 (speculatie pand)). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/266 (bouwkavel)). BNB (jrg). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/267 (scharrelhennen)). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/328 (gemachtigde)). Happé, R.H.Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/346 (willekeur)). BNB 3

4 (jrg). Hurk, H.T.P.M. van den Hurk, H.T.P.M. van den & Pötgens, F.P.G De zaak Imperial Chemical Industries Plc. Internationaal Belasting Bulletin, 3, Hurk, H.T.P.M. van den Het arrest Gilly; verhouding tussen EG-recht en belastingverdragen. Internationaal Belasting Bulletin, 3, Hurk, H.T.P.M. van den Het besluit van 26 mei 1998; détournement van de wetgever? Internationaal Belasting Bulletin, 3, Hurk, H.T.P.M. van den Het burgerschap van de Unie: mythe of rechtsvraag? een reactie. Internationaal Belasting Bulletin, 3, Hurk, H.T.P.M. van den Is artikel 16 IB in strijd met EG-recht, een reactie. Tribuut. Hurk, H.T.P.M. van den Reikt het gemeenschapsrecht het volkenrecht de hand (een beschouwing naar aanleiding van de zaken Gilly en ICI). Fiscaal ondernemingsrecht, Hurk, H.T.P.M. van den Europeanisering van het belastingrecht. In Kempen, P.H.P.H.M. van & Valkenburg, W.E.C.A. (Ed.), Het recht van Europa? (pp ). Lelystad: Koninklijke Vermande. Juch, D. Juch, D. & Starre, G.G.P. van der Compartimentering van valutaresultaten op art. 13, eerste lid, Wet Vpb leningen. Weekblad voor fiscaal recht, 127(6310), Juch, D. Fiscale gevolgen van de inkoop van eigen aandelen ter tijdelijke belegging door een in Nederland ter beurze genoteerde vennootschap. Weekblad voor fiscaal recht, 127(6278), Juch, D. & Engelen, H.J.M van Share Buy-Backs by Listed Companies from Individual Minority Shareholders. European Taxation, 38(11/12), Juch, D. De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting. Fed fiscale brochures. Deventer: Uitgeverij FED bv, 159 pp. Juch, D. Fiscale gevolgen van de inkoop van eigen aandelen ter tijdelijke belegging door een in België resp. Nederland ter beurze genoteerde vennootschap. In Lagae, J.P.P.A. & Boúúaert, I.C. (Ed.), Liber Amicorum Prof. Jean-Pierre Lagae. Leuven: Universiteit Leuven. Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Aandelen worden door stichting gehouden voor rekening van andere aandeelhouders; deze hebben een aanmerkelijk belang). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (De oninbaarheid van door belanghebbende op niet-zakelijke gronden aan de moedervennootschap tijdelijk ter beschikking gestelde gelden komt niet ten laste van de winst). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Deelneming van holding/management- BV; belegging?). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Deelnemingsvrijstelling. Gering belang, in de lijn van de normale uitoefening van de onderneming). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Holdingconstructie. Samenhang met uiten toetreden van aandeelhouders leidt tot ontoereikende motivering dat zakelijk belang slechts bijkomend was). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Koop van certificaten van aandelen in het kader van beschermingsconstructie; deelneming?). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Lening aan enig aandeelhouder als uitdeling aangemerkt; inkomstenbelasting). FED Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Samenloop naheffing dividendbelasting en navordering inkomstenbelasting). FED Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Verlies ingevolge aansprakelijkheid voor schulden van BV i.o: verlies uit deelneming?). BNB Juch, D.Noot bij : Hoge Raad ( ), (Voordelig valutakoersverschil behoort tot de kwijtscheldingswinst). BNB

5 Kemmeren, E.C.C.M. Kemmeren, E.C.C.M. EC Law: Specific Observations. In Essers, Peter HJ, Bont, Guido JME de & Kemmeren, Eric CCM (Ed.), The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. (EUCOTAX Series on European Taxation, 1, pp ). London: Kluwer Law International. Kemmeren, E.C.C.M. Flow Charts of Article 26 of the Dutch-US Tax Treaty (Limitation on Benefits). In Essers, Peter HJ, Bont, Guido JME de & Kemmeren, Eric CCM (Ed.), The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. (Eucotax Series on European Taxaion, 1, pp ). London: Kluwer Law International. Kemmeren, E.C.C.M. The Netherlands. In Essers, Peter HJ, Bont, Guido JME de & Kemmeren, Eric CCM (Ed.), The Compatibilty of Ant-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. (EUCOTAX Series on European Taxation, 1, pp ). London: Kluwer Law International. Essers, P.H.J., Bont, G.J.M.E. de & Kemmeren, E.C.C.M. Preface/Epilogue. In Essers, P.H.J. & Bont, G.J.M.E. de (Ed.), The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law. (EUCOTAX Series On European Taxation, 1, pp. IX & ). London: Kluwer Law International. Kempen, M.L.M. van Kempen, M.L.M. van. Mogelijke gevolgen van de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen. Weekblad voor fiscaal recht, 127(6320), Koppen, F.P. van Koppen, F.P. van. Reactie op de reactie. Ars aequi, 7/8, Koppen, F.P. van. Rechten van een individuele bij faillissement betrokken crediteur. TVVS, 5, Koppen, F.P. van. De rechtsgevolgen van het inroepen van de (faillissements)pauliana. In Timmerman, L. (Ed.), Vragen rond de faillissementspauliana. (pp ). Deventer: Kluwer. Koppen, F.P. van. Reactie op de reactie. Ars aequi, 7/8, Koppen, F.P. van. Rechten van een individuele bij faillissement betrokken crediteur. TVVS, 5, Koppen, F.P. van. De rechtsgevolgen van het inroepen van de (faillissements)pauliana. In Timmerman, L. (Ed.), Vragen rond de faillissementspauliana. (pp ). Deventer: Kluwer. Kristen, F.G.H. Kristen, F.G.H. Schuldeffecten in strafrechtelijk effectenverkeersrecht. De verwijtbaarheid van misbruik van voorwetenschap. In Borgers, M.J., Koopmans, I.M. & Kristen, F.G.H. (Ed.), Verwijtbare uitholling van schuld? (pp ). Nijmegen: Ars Aequi Libri. Maathuis, H.H.M. Maathuis, H.H.M. De vakantiewoning als beleggingsobject. Weekblad voor fiscaal recht, 6316, McCahery, J.A. McCahery, J.A. Review European Economic and Business Law. [Bespreking van: Buxbaum, R., European Economic and Business Law Uitg.: ]. In: Common Market Law Review, 35, McCahery, J.A. Review Regulating Europe. [Bespreking van: Majone, G., Regulating Europe Uitg.: Routledge, London [etc.] (1998)]. In: Common Market Law Review, 35,

6 Meussen, G.T.K. Meussen, G.T.K. Der Begriff "Teilwert" im niederländischen Steuerrecht. Steuer und Wirtschaft, Meussen, G.T.K. Fiscale verwerking kosten bodemsanering. Weekblad voor fiscaal recht, 128(6315), Meussen, G.T.K. Herschikking deelneming in concernverband na totstandkoming aandelenfusie. Geen strijd met fusievoorwaarden ex art. 40 Wet IB Fiscaal weekblad FED, 59(1998/726), Meussen, G.T.K. Het prijsgeven van rechten uit een lijfrente- en pensioenovereenkomst leidt niet tot de constatering van informeel kapitaal aangezien er een genietingsmoment voor de inkomstenbelasting ontbreekt. Fiscaal weekblad FED, 59(1998/256), Meussen, G.T.K. Landbouwvrijstelling, bestemmingswijzigingswinst en het criterium 'waarschijnlijk binnenkort'. Weekblad voor fiscaal recht, Meussen, G.T.K. Over (on)bewust bevoordelen en herstel van verzuimen. Weekblad voor fiscaal recht, 128(6317), Meussen, G.T.K. Toepassing bijzonder tarief ten aanzien van verkoop toekomstige huurinkomsten. Fiscaal weekblad FED, 59(1998/255), Meussen, G.T.K. Toepassing foutenleer. Liquiditeitsproblemen vormen geen grond voor redelijke tegemoetkoming als bedoeld in BNB 1989/1. Fiscaal weekblad FED, 59(1998/351), Meussen, G.T.K. Vergoeding wegens waardevermindering van de overblijvende grond versus compensatie voor hogere exploitatiekosten. Fiscaal weekblad FED, 59(1998/20), Niet, H.A.J.P. te Niet, H.A.J.P. te. Noot bij : Hoge Raad ( ), (HR , FED 1998, nr 762). FED Petri, H.R. Petri, H.R. Aftrekbaarheid verhuiskosten ondanks grote afstand arbeidsplaats - nieuwe woonplaats. Fiscaal weekblad FED, 2708, Petri, H.R. Vormt onroerende zaak na overlijden van de bewoner nog een bron van inkomen voor de rechtsopvolgers? Fiscaal weekblad FED, 2725, Raaijmakers, M.J.G.C. Raaijmakers, M.J.G.C. Algemene inleiding en handleiding bij deze bundel. In -- (Ed.), Vennootschapsrecht. Jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi en uit de NJ en RvdW. Een selectie. (pp. XVII-L). Nijmegen: Ars Aequi Libri. Raaijmakers, M.J.G.C. Noot bij : Hoge Raad, (Gaswacht). AAe Raaijmakers, M.J.G.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Jurisprudentie - Nationale Nederlanden-minderheidsaandeelhouders WUH. Uitkoop minderheidsaandeelhouders na openbaar bod op aandelen in westland Utrecht Hypotheekbank. Waardebepaling. Bescherming (minderheids)aandeelhouders bij verwerving van control.). AAe Raaijmakers, M.J.G.C. Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwing over "piercing the corporate veil" in het interne en internationale privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas. [Bespreking van: Dongen, R.C., Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwing over "piercing the corporate veil" in het interne en internationale privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas. Uitg.: ]. In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, 9, Rijkers, A.C Rijkers, A.C. Aandelenoptierechten. Epiloog. Fiscaal ondernemingsrecht, 38, 159-6

7 Rijkers, A.C. Vermogen en vermogensinkomsten in de Nota 'Belastingen in de 21e eeuw. Weekblad voor fiscaal recht, 6277, Rijkers, A.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/243 (Vervangingsreserve en stakingsfaciliteiten; dierenarts)). Rijkers, A.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/327 (Renteaftrek lening in vreemde valuta)). Rijkers, A.C. Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/63 (Begrip 'kantoorruimte')). Rijkers, A.C., Arendonk, H.P.A.M. van, Caanen, J.C., Huige, J.W.J., Kertzman, E.N., Maathuis, H.H.M. & Sommerhalder, R.A. Inkomstenbelasting over Vermogensmutaties. Geschriften van de Vereniging voor Belastingswetenschap (Ext. r. no. 208). Deventer: Kluwer, 214 pp. Sangen, G.J.H. van der Sangen, G.J.H. van der. Het aan toonder stellen van een coöperatielidmaatschap is toelaatbaar in relatie tot de leden die niet aansprakelijk zijn in geval van ontbinding. Stichting & vereniging, Struycken, T.H.D. Struycken, T.H.D. De betekenis van het Anglo-Amerikaanse zekerhedenrecht, in het bijzonder de floating charge en Article 9 Uniform Commercial Code: over bepaaldheid en publiciteit. Ars aequi, bijzonder(mei 1998), Struycken, T.H.D. & Franken, A.Ch.H. De faillissementsbonus bij onderling verbonden overeenkomsten. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6314, Struycken, T.H.D. The Proprietary Aspects of International Assignment of Debts and the Rome Convention, Art. 12. Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, 3, Struycken, T.H.D. Problèmes actuels de sûretés réelles mobilières aux Pays-Bas. Les garanties de financement. In Rapport Néerlandais pour les Journées Portugaises de l'association Henri Capitant, Travaux tome (1996). (Travaux, 1996, pp ). Paris: L.G.D.J. Ultee, M.A. Ultee, M.A. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Hoge Raad 18 maart 1998, nr ). FED Ven, K.M.L.L. van de Ven, K.M.L.L. van de. Genotsrechten. Fiscale Brochures. Deventer: FED, 208 pp. Ven, K.M.L.L. van de. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Toepasselijkheid reorganisatievrijstelling na eerdere juridische fusie). FED /2717. Ven, K.M.L.L. van de. Noot bij : Hoge Raad ( ), (Waardering sportcomplex voor de OZB). FED Verstijlen, F.M.J. Verstijlen, F.M.J. De aangekondigde doorleverings- en doorfinancieringsverplichting. Nederlands Juristenblad, Vijfeijken, I.J.F.A. van Vijfeijken, I.J.F.A. van. Het ondernemerschap van echtgenoten in een VOF, CV of ondermaatschap. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/130). BNB Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/209). BNB

8 Vijfeijken, I.J.F.A. van. Noot bij : Hoge Raad ( ), (BNB 1998/348). BNB Vijfeijken, I.J.F.A. van (Ed.). Belastingen van rechtsverkeer. Deventer: Kluwer, 279 pp. Vriesendorp, R.D. Dirix, E. & Vriesendorp, R.D. (Eds.). Inzake kwaliteit. Deventer: Kluwer, 229 pp. Vriesendorp, R.D. Bodembeslag door de Ontvanger in de afkoelingsperiode (art. 63a Fw) en rechten van derden. Tijdschrift voor Insolventierecht, (1998) 4(2), Vriesendorp, R.D. Inning van meervoudig verpande vorderingen; naschrift. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6306, Vriesendorp, R.D. Naschrift bij Notarissen/Curatoren THB. Ars aequi, XXXXVII(6), Vriesendorp, R.D. De kwaliteitsrekening in Nederland: een nadere regeling gewenst! In Dirix, E. & Vriesendorp, R.D. (Ed.), Inzake Kwaliteit. (pp ). Deventer: Kluwer/Kluwer Rechtswetenschappen België. Vriesendorp, R.D. Partiële overname van kredieten: hoe zit het met de vorderingen en zekerheidsrechten? In Pasman, H., Snijders, G.F.M. & Van Andel, W.J.M. (Ed.), Overnemen, een hele onderneming. (pp ). Deventer: Kluwer. Zadelhoff, J.W.H. van Essers, P.H.J. & Zadelhoff, J.W.H. van. Fiscale begeleiding van splitsing van vennootschappen. Fiscaal ondernemingsrecht, 35, Zadelhoff, J.W.H. van. Splitsing, crediteurenbescherming en faillissement. Tijdschrift voor Insolventierecht, 7,

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007.

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007. Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008 Period 2002-2007 Part III Full list of publications Radboud University Nijmegen Onderzoekcentrum

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Vruchtgebruik op aandelen Een onderzoek naar de verschillende behandeling van een vruchtgebruik op aandelen in de Inkomstenbelasting

Nadere informatie

ISBN 978-94-6167-163 9

ISBN 978-94-6167-163 9 Rijkersbundel Opstellen aangeboden aan Prof. dr. A.C. Rijkers ter gelegenheid van zijn afscheid op 27 september 2013 als hoogleraar aan Tilburg University ISBN 978-94-6167-163 9 Foto: Rijkers Rijkers Bundel

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Mei 2008 Onderzoeksprogramma Rechtspleging Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Het Onderzoeksprogramma Rechtspleging is een interdisciplinair

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie Fiscale kijk op Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie Dr. C.P.M. van Houte Dr. Van Houte tax law publishers Brussels-2006 Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge, mr. J.J. Prinsen. Periode 1 januari 31 maart 2000. Regelgeving

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge, mr. J.J. Prinsen. Periode 1 januari 31 maart 2000. Regelgeving Prof.mr. G. van Solinge, mr. J.J. Prinsen Periode 1 januari 31 maart 2000 Regelgeving SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 Op 17 maart heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) de Fusiegedragsregels (ook

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 160002 Omslag Meijers instituut (21x21) 09-09-2008 14:51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke

Nadere informatie

Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving

Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving 7162 KwartaalSignaal 126 Belastingrecht AAK20137162 Mr. L.J.A. Pieterse Wet- en regelgeving Assurantiebelasting In KwartaalSignaal 125 zijn enkele voorstellen uit onder meer het Belastingplan 2013 behandeld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout

Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout Tilburg University Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout Published in: Met recht Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009

Nadere informatie

Managementparticipatie in private equity transacties:

Managementparticipatie in private equity transacties: 13223 woorden MASTERTHESIS Managementparticipatie in private equity transacties: CERTIFICATEN OF STEMRECHTLOZE AANDELEN? door S.B. Garcia Nelen LLB (i469246) Begeleider: prof. mr. C.A. Schwarz Universiteit

Nadere informatie

WPNR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Curaçaose Trust. Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012

WPNR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Curaçaose Trust. Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012 Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012 Curaçaose Trust Mr. J. de Boer De trust naar Curaçaos recht Met ingang van 1 januari 2012 bevat het Burgerlijk

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013

ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013 ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013 Onderzoekspilot Begeleider Winst uit onderneming mr. R.H.J. Aelen 1. De fiscale behandeling van renteswaps In het verleden hebben veel belastingplichtigen renteswaps

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling

De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling verdieping Ars Aequi maart 2013 187 Studentartikel De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling Thijs Oosterink (RU)* * T.D.J. Oosterink is LL.M.- student aan King s College London.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Martin Brink

CURRICULUM VITAE van Martin Brink CURRICULUM VITAE van Martin Brink Praktijkgebieden Corporate Litigation Fusies & Overnames Geschillenoplossing (onderhandelen, arbitrage, mediation) Vennootschapsrecht Ik heb rechten gestudeerd aan de

Nadere informatie

Het einde van het paradijs

Het einde van het paradijs Scriptie masteropleiding Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam Het einde van het paradijs Introductie van antimisbruikbepalingen in de Wet op de dividendbelasting 1965 Door: Ramon Groen Studentnummer:

Nadere informatie

VERIFICATIE VAN VORDERINGEN

VERIFICATIE VAN VORDERINGEN mr Mart J. M. Franken 1 VERIFICATIE VAN VORDERINGEN Redelijkheid en billijkheid tussen schuldeisers onderling: Een gemiste kans? Dit artikel is verschenen in de bundel De bewindvoerder, een octopus, uitgegeven

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Naam: Sagaert Vincent 2. Geboortedatum en plaats: 6 december 1976, Kortrijk 3. Burgerlijke staat: ongehuwd II. OPLEIDING 1. Middelbaar onderwijs School: Sint-Amandscollege

Nadere informatie