Wetenschappelijke publicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 Publicaties Center for Company Law Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Dijkstra, C.G. (2002). Enige wijzigingen in de Successiewet Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. (2002). De nijvere stille maat moet IB-ondernemer blijven. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1-3. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (2002). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 31, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, Essers, P.H.J. (2002). Ook het fiscale ondernemingsrecht is aan herziening toe. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Essers, P.H.J. & Meussen, G.T.K. (2002). Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 218. Deventer: Kluwer, 41 pp. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Eds.). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 210, (Kosten Cessna geen ondernemingskosten voor BV). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 257, (Ingebrachte goodwill aanvankelijk niet geactiveerd; toepassing foutenleer). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 321, (Uitdeling ondanks glijclausule). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 67, (Afschrijving op goodwill en uitgavenrechten). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 96, (Waardering van spaarzegelverplichting). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 98, (Vervangingsreserve; pand kan zichzelf vervangen). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002). De toekomst van goed koopmansgebruik. In Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. & Elsweier, F.J. (2002). The Economic Freedoms in the EU-Treaty and National Direct Taxation: Experience in the Netherlands. In The Economic Freedoms in the EU- Treaty and National Direct Taxation. Franken, S.M. Franken, S.M. (2002). Onzekere Zekerheid, Insolad-jaarboek 2001, en het gelijknamige Insolad Lustrumcongres. [Bespreking van: Apeldoorn, J.C., Onzekere Zekerheid, Insolad Jaarboek 2001 Uitg.: Kluwer, Deventer (2001)]. In: Tijdschrift voor Insolventierecht, 8, 94. 1

2 Geld, J.A.G. Geld, J.A.G. van der (2002). Hoofdzaken vennootschapsbelasting. FED's Fiscale studieserie, 31. Deventer: FED, 362 pp. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/185, BNB -, p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/320, BNB A, p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/51, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/52, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/53, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/55, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/80, BNB A, p Geld, J.A.G. van der. Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse. In Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Geld, J.A.G. van der. Naar een Europese vennootschapsbelasting. In Burgers, I.J.J. & Zadelhoff, B.G. van (Ed.), Aan Blokland. (pp ). Lelystad: Koinklijke Vermande BV. Gribnau, J.L.M. Gribnau, J.L.M. (2002). Legitimacy of the Judiciary. In Hondius, E. & Joustra, C. (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law, Brisbane (pp ). Antwerpen Oxford New York: Intersentia. Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I). Maandblad Belastingbeschouwingen, 71(10), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (II). MBB, 71(11), Gribnau, J.L.M. (2002). Toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 4(10), 5-9. Gribnau, J.L.M. (2002). De verhouding van de Algemene wet bestuursrecht tot het belastingrecht. In Van den Berge, J.B.J.M. prof., Gilhuis, P.C. prof., Van Male, R.M. prof. & Stroink, F.A.M. prof. (Ed.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht. (pp z). Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie. Gribnau, J.L.M. (2002). Eenheid en verscheidenheid door rechtsbeginselen. In Gaakeer, A.M.P. & Loth, M.A. prof. (Ed.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap. (SI- EUR, 28, pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. Grundmann, C.M. (2002). Koersen door het effectenrecht. Beschouwingen omtrent Nederlands effectenrecht. Schoordijk Instituut, Center for Company Law. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 598 pp. Grundmann, C.M. (2002). Artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992: van blijvende begrippen waarvan de betekenis verandert. In Maeijer, J.M.M. & Schonis, H.M.N (Ed.), Een bewezen bestaansrecht. Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht. (V.d. Heijden Instituut, 71, pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. (2002). Hoofdstuk 12: Toezicht. In Eisma, S.E. (Ed.), Leerboek 2

3 Effectenrecht. Nijmegen: Ars Aequi. Grundmann, C.M. (2002).Noot bij : Rechtbank Breda ( ), 178, (Rb Breda ). JOR Grundmann, C.M. ( ). Het effectenrecht tussen publiek- en privaatrecht. (inauguratie). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Gubbels, N.C.G. Gubbels, N.C.G. (2002). De successierechtelijke gevolgen van de vererving van ondernemingsvermogen. Fiscaal ondernemingsrecht, 63, Gubbels, N.C.G. (2002). Enkele vraag- en knelpunten inzake de fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht. Weekblad voor fiscaal recht, 6505, Gubbels, N.C.G. (2002). Het wetsvoorstel inzake de anti-misbruikbepaling in het recht van overgang. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Gubbels, N.C.G. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 524, FED , p Happé, R.H. Happé, R.H. (2002). Fiscale discriminatie en de kunst van het wetgeven. Weekblad voor fiscaal recht, 6477, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (2002). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 31, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, Happé, R.H. (2002). Ongewenste . Weekblad voor fiscaal recht, 6492, Vranken, J.B.M., Hullu, J. de, Happé, R.H. & Moor-van Vugt, A.J.C. de (). Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht, Congresbundel. Den Haag: Boom, IV pp. Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 13, (Toetsing formele wetgeving aan rechtszekerheidsbeginsel). BNB -50, p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 138, (Mandaat in bezwaar). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 225, (Beslistermijn in bezwaar; beroep op vertrouwensbeginsel). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 289, (tijdigheid van opheffing van rechtstekort). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 363, (gelijkheidsbeginsel en verhaalsmogelijkheid werkgever). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 38, (navorderingsaanslag en onderzoeksplicht inspecteur). BNB , p Heuvel, N.W.M. Heuvel, N.W.M. van den (2002). Actio Pauliana, onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren q.q./abnamro. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2, Hoogeveen, M.J. Hoogeveen, M.J. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 per 1 januari Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6485, Hoogeveen, M.J. (2002). De Hoge Raad is niet omgegaan ten aanzien van de objectieve 3

4 voordeelverwachting. Weekblad voor fiscaal recht, 6481, Hoogeveen, M.J. (2002). Exclusief of niet exclusief, that's the question. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 692, 1-5. Hoogeveen, M.J. (2002). Overlijden van de ondernemer in de winstsfeer. Fiscaal ondernemingsrecht, 63, Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Juch, D. Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/213, (Kasgeldconstructie. Tussengeschoven herkapitalisatie. Toerekening uitgekeerd dividend aan besmette reserves). BNB 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/262, (Aankoopkosten deelneming mogen in het jaar waarin zij zijn gemaakt ten laste van de winst worden gebracht). BNB 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/191, (Renteaftrek; 10% heffing is een naar Nederlandse maatstaven voor financieringsmaatschappijen redelijke heffing.). FED 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/619, (Aankoop van een deelneming met balansgarantie. Na verloop van een aantal jaren wordt de garantie ten dele gehonoreerd). FED 2002-, p Kemmeren, E.C.C.M. Nouwt, J., Koops, B.J., Daalen, O., Dellebeke, M., Eechoud, M. van, Garnier, B.M., Hof, S. van der, Kemmeren, E.C.C.M., Nicoll, C., Norden, G.J. van, Prins, J.E.J., Schellekens, M.H.M., Schudelaro, A.A.P., Smits, A. & Vries, B.R. de (2002). ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB, 154 pp. Kemmeren, E.C.C.M. (2002). Over 'over de grenzen van de vennootschapsbelasting'. In Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A. (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. (pp. 3-24). Deventer: Kluwer. Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A (Ed(s).). (2002). Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Deventer: Kluwer, 392 pp. Kesteren, H.W.M. Kesteren, H.W.M. van (2002). Wijzigingen overdrachtsbelasting bij inbreng in personenvennootschappen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Kesteren, H.W.M. van (2002). De vereniging en de BTW. In Galle, R.C.J. (Ed.), Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen. 's-gravenhage: Elsevier. Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/137, (Verkrijging economische eigendom. Uitbreiding heffingsbevoegdheid met terugwerkende kracht). BNB A, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/141, (Dienst of doorberekening van concernkosten? Plaats waar de dienst wordt verricht). BNB B, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/215, (Paardrijlessen. Beogen van winst door natuurlijke persoon). BNB c, p

5 Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/29, (Reinigingsdienst die deel is van openbaar lichaam verricht economische activiteit jegens dat lichaam). BNB B, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/362, (Uitreiking van creditfactuur betekent niet dat ten onrechte gefactureerde BTW niet verschuldigd is geweest of met terugwerkende kracht is vervallen. Geen heffingsrente). BNB , p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/364, (Aanbod getuigenbewijs ten onrechte gepasseerd; aftrek voorbelasting;carrousselverkeer, reele leveringen?). BNB , p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/37, (Waterschap handelt met composteren van slib en verkopen van de compost als ondernemer). BNB A, p Kristen, F.G.H. Crum, C.M. & Kristen, F.G.H. (2002). Bouwen aan de interne markt: de richtlijn inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (market abuse). Ondernemingsrecht, McCahery, J.A. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. (2002). Comparative Corporate Governance and Barriers to Global Cross Reference. Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity, 2002, McCahery, J.A. & de Kort, J. (2002). De Strijd Tussen Moskou en de Regio's Belastinginning in de Russische Federatie. Oost-Europa Verkenningen, 170, McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). Recent Developments in Corporate Governance. Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity, McCahery, J.A. (2002). Review Essay on Michael Whincop, An Economic and Jurisprudential Genealogy of Corporate Law. Journal of Corporate Law Studies, 2(2), McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). Recent developments in corporate governance. In McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed.), Convergence and Diversity of Corporate Governance Regimes and Capital Markets. (pp. 1-22). Oxford: Oxford University Press. McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed(s).). (2002). Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets. Oxford: Oxford university Press. Goergen, M., Khurshed, A., McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). The Rise and Fall of the European New Markets: On the Short and Long-Run Performance of High-Tech Initial Public Offerings. CentER Discussion Paper (Int. r. no ). Finance, 40 pp. Meussen, G.T.K. Meussen, G.T.K. (2002). De staatssecretaris van Financiën als belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1-3. Meussen, G.T.K. (2002). De (on)verenigbaarheid van algemene CFC-wetgeving met het EG-Verdrag. In Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A. (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Meussen, G.T.K. & Velthuizen, H. (2002). APAs and ATRs: The New Dutch Regime in a European Perspective. EC Tax Review, 11(1), Meussen, G.T.K. (2002). De terbeschikkingstellingsregeling ex art Wet IB 2001 en de invloed van het huwelijksgoederenregime op de boxetikettering van vermogensbestanddelen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(4), Meussen, G.T.K. (2002). De terbeschikkingstellingsregeling ex art Wet IB 2001 en beleggingsvermogen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(3),

6 Meussen, G.T.K. (2002). Herzien regime fiscale eenheid: gevolgen voor de insolventiepraktijk. Tijdschrift voor Insolventierecht, 8(6), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I). Maandblad Belastingbeschouwingen, 71(10), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (II). MBB, 71(11), Meussen, G.T.K. (2002). Ter beschikking stellen zonder ter beschikking te stellen. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6508), Meussen, G.T.K. (2002). The EU-Fight against Harmful Tax Competition: Future Developments. EC Tax Review, 11(3), Meussen, G.T.K. (2002). Voorgestelde wijzigingen in de terbeschikkingstellingsregelingen. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6495), Meussen, G.T.K. (2002). Wetgever moet afzien van vage en open normen in fiscale wetgeving. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6479), Meussen, G.T.K. (2002). Wetsvoorstel Vervolgwijziginen in samenhang met de Belastingherziening Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(12), Essers, P.H.J. & Meussen, G.T.K. (2002). Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 218. Deventer: Kluwer, 41 pp. Lubbers, A.O. & Meussen, G.T.K. (2002). Hoofdzaken winst uit onderneming. FED Fiscale Studieserie, 32. Deventer: Kluwer / FED, 320 pp. Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/214, (VUT-fonds. Geen passivering mogelijk voor VUT-verplichtingen.). BNB B, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/253, (Overschotheffing. Gevolgen van het niet tijdig aanmelden van een steunmaatregel voor de rechtmatigheid van de heffing die is bestemd voor de financiering van die steunmaatregel.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/254, (Vormt (de heffing van) de belasting op afvalstoffen een steunmaatregel, een onlosmakelijk onderdeel van een steunmaatregel of een (begin van) tot uitvoering brengen van een steunmaatregel als bedoeld in art. 93, derde lid, EG-Verdrag?). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/290, (Kosten van houden renpaarden voor BV slechts ten dele als zakelijke kosten aangemerkt). BNB C, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/343, (Problemen bij transfer pricing. Toetsing aan het arm's-length-beginsel.). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), 2002/403, (Zaak Danner. Aftrekbaarheid vrijwillige pensioenpremies afhankelijk van vestigingsplaats verzekeringsmaatschappij: verboden verschil in behandeling). BNB B, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/118, (Winstdrainage. Rente betaald aan Ierse concernfinancieringsmaatschappij. Naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing.). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2002/64, (Zaak Athnaïki Zythopoiia. Er is sprake van bronbelasting als niet-belastbare inkomsten bij winstuitkering alsnog worden belast. Gevolgen voor 'surtax'?). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2002/77, (Zaak Kvaerner. Assurantiebelastring. Vestiging en lidstaat waar het risico is gelegen.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/78, (Lidstaat waar het risico is gelegen. Als het Hof van Justitie bij de uitleg van richtlijnbepalingen geen overgangsregeling treft, kan de nationale rechter dat voor daarmee overeenkomende nationale bepalingen niet alsnog doen.). BNB A, p

7 Meussen, G.T.K. (2002). Tax Competition in Europe; National report: The Netherlands. Amsterdam: IBFD, 21 pp. Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Norden, G.J. Nouwt, J., Koops, B.J., Daalen, O., Dellebeke, M., Eechoud, M. van, Garnier, B.M., Hof, S. van der, Kemmeren, E.C.C.M., Nicoll, C., Norden, G.J. van, Prins, J.E.J., Schellekens, M.H.M., Schudelaro, A.A.P., Smits, A. & Vries, B.R. de (2002). ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB, 154 pp. Norden, G.J. van (2002). Fiscale eenheid voor de BTW uitgebreid. Weekblad voor fiscaal recht, 6502, Oers, M.H.M. Oers, M.H.M. van & Vriesendorp, R.D. (2002). Herziening faillissementswet heeft ook fiscale gevolgen. Fiscaal ondernemingsrecht. Vriesendorp, R.D. & Oers, M.H.M. van (2002). Omzetbelasting bij verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6494), Peters, J.A.F. Peters, J.A.F. (2002). Overheden in staat van faillissement? Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Peters, J.A.F. & Vriesendorp, R.D. (2002). Insolvency of Public Entities other than the State under Dutch Law. In Hondius, Ewoud & Joustra, Carla (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law. (pp ). Antwerp-Oxford-New York: Intersentia. Peters, J.A.F. (2002). Mr. K. Schroten, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid. [Bespreking van: Schroten, K., De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid Uitg.: W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer (2000)]. In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, 163, Peters, J.A.F. & Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in The Netherlands between Public Utility and the Private Market. In Teniere-Buchot, M. (Ed.), Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau 2000/2001. (pp ). Parijs: L'Academie de l'eau et l'universite Paris I. Vriesendorp, R.D. & Peters, J.A.F. (2002). Insolventie van overheden. Tijdschrift voor Insolventierecht, Raaijmakers, M.J.G.C. Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed(s).). (2002). Corporate Governance Regimes, Convergence and Diversity. Oxford: Oxford University Press, 696 pp. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Takeover Regulation in Europe and America: The Need for Functional Convergence. In McCahery, Moerland Raaijmakers (Ed.), Corporate Governance Regimes, Convergence and Diversity. (pp ). Oxford: Oxford University Press. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Herziening van het Nederlandse Insolventierecht. Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Het begrip onderneming in het privaatrecht. In -- (Ed.), Onderneming en overdracht onder algemen titel. (preadviezen, pp. 3-40). Zwolle: Tjeenk Willink. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Openbare Biedingen. In -- (Ed.), Leerboek Effectenrecht. Nijmegen: Ars Aequi. 7

8 Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : HR ( ), (Goodwill en onderneming). AAe , p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : Hof Amsterdam (OK) VEB/HBG ( ), (HBG: de ' baggeroorlog'). AAe , p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : Ondernemingskamer Hof Amsterdam ( ), (Uitkoop en besloten verhoudingen). AAe 2002-, p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Gemeenschap, vennootschap en rechtspersoon in het Nieuw BW. In Gemeenschap (BW Krant Jaarboek). (pp ). Deventer: kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Het effectenrecht na Enron. In Beek, B.M. van, Blom, M.A. & Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed.), Een bewezen bestaanrecht: lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht. (pp ). Deventer: Kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). RNA en de ontwikkeling van het Nederlandse fusie- en overnamerecht. In stichting en vereniging. Vol. 6. Stichting & vereniging (pp ). Zutphen: Uitgeverij Paris. Peters, J.A.F. & Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in The Netherlands between Public Utility and the Private Market. In Teniere-Buchot, M. (Ed.), Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau 2000/2001. (pp ). Parijs: L'Academie de l'eau et l'universite Paris I. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in the Netherlands between public utitlity and the private market. In Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau (2000/2001). (pp ). Parijs: Acadenie de l'eau. McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed(s).). (2002). Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets. Oxford: Oxford university Press. Rijkers, A.C. Rijkers, A.C. (2002). Bijwerkingen van box 3 in financiering van het midden- en kleinbedrijf. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3, 5-8. Rijkers, A.C. (2002). De film-cv in Forfaitair, 15(123), Rijkers, A.C. (2002). De geruisloze omzetting van art Wet IB Fiscaal ondernemingsrecht, 60, Rijkers, A.C. (2002). Letselschadevergoeding. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 47, 1-3. Rijkers, A.C. & Lubbers, A.O. (2002). Ondernemingswinstbelasting? Weekblad voor fiscaal recht, 6487, Rijkers, A.C. (2002). De Europese Unie en het belastingrecht. In Rijkers, Prof. dr. (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. (pp ). Amersfoort: SDU. Rijkers, A.C. (2002). De startende ondernemer. In Rijkers, Prof. dr. (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. (pp ). Amersfoort: SDU. Rijkers, A.C. (2002). Hoofdlijnen fiscale behandeling van vergoedingen voor letselschade. In Letselschade en de Fiscus. (pp ). Den Haag: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Rijkers, A.C. & Lubbers, A.O. (2002). Ondernemingswinstbelasting? In Kommers, Mr. J.P.M. & Jansen, Prof. dr. (Ed.), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het zelfstandig ondernemerschap. (pp ). Den haag: Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/135, (Economische eigendom bij geruisloze inbreng). BNB A, p Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/147, (Toerekening gestort kapitaal aan bonusaandelen). BNB A, p Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/260, (Financieringsrente tijdelijk aanmerkelijk belang). BNB B, p

9 Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Sangen, G.J.H. Sangen, G.J.H. van der (2002). De structuurregeling bij de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: handhaven of (ook) aanpassen? Ondernemingsrecht. Sangen, G.J.H. van der (2002). Een korte beschouwing over de positie van de joint venture en haar partners in de nieuwe structuurregeling. Stichting & vereniging, 3, Sangen, G.J.H. van der (2002). Omgekeerde doorbraak, afgeleide schade en de positie van (minderheids)aandeelhouders. Stichting & vereniging, 2002/6, Schwarz, C.A., Sangen, G.J.H. van der & Hamers, J.J.A (Ed(s).). (). Stichting & vereniging. Sangen, G.J.H. van der (2002). Heino Krause (HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 699 nt. Ma). In Vranken, J.B.M. & Giesen, I. (Ed.), De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment. (pp ). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Ven, K.M.L.L. Ven, K.M.L.L. van de (2002). Economische eigendomsoverdrachten en hun afwikkeling. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 6, Verbeke, A. Verbeke, A. (2002). Belgisch huwelijksvermogens- en erfrecht. Knelpunten voor Nederbelgen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Verbeke, A. (2002). Belgisch reservatair erfrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Verbeke, A. (2002). Belgisch testamentair erfrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Verbeke, A. (2002). De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot! Deventer: Kluwer. Verbeke, A. & Derycke, H. Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Het tweede huis in Belgie. In Het tweede huis in het buitenland. Aspecten van estate planning bezien vanuit Nederlands civiel en fiscaal recht. (pp ). Deventer: Kluwer. Verbeke, A. (2002). La séparation de biens avec clause de participation. In Répertoire Notarial. Régimes matrimoniaux. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). La séparation de biens pure et simple. In Répertoire Notarial, Régimes matrimoniaux. Brussel: Larcier. Verbeke, A. & Weyts, L. (2002). Leuvense notariele geschriften, deel 3. In Weyts, L. & Goovaerts, E. (Ed.), Topics notarieel recht. Leuven: UPL-Leuven University Press. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekenbeding. Analyse van het concept - Fiscaalrechtelijk. In Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekeningsbeding. Analyse van het concept - Civielrechtelijk. In Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Elfknelpuntentocht voor Nederbelgen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Verbeke, A. (2002). Zuivere scheiding van goederen verbieden. Algemeen Juridisch Tijdschrift. Verbeke, A. (2002). Huwelijksvermogensrecht en internationaal privaatrecht. In Casman, H., Leleu, Y.H. & Verbeke, A (Ed.), Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. Deel 1. Praktijkgericht huwelijksvermogensrecht. (pp ). Antwerpen. Verbeke, A. (2002). Nieuw erfrecht in rechtsvergelijkend perspectief. In Raakvlakken van erfrecht, Ars Notariatus. (pp ). Deventer: Kluwer. 9

10 Verbeke, A. Oorzaak, voorwaarde oorzaak van veel onduidelijkheid. In Liber amicorum J.H. Herbots. (pp ). Antwerpen: Kluwer. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekeningsbeding. Analyse van het concept - civielrechtelijk. In Verbeke, A. & Derycke, H. (Ed.), Estate planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Succession and Wills in Belgium. In Hereditary relations and testament law in the European Union. Athene: _ Verbeke, A. ( ). Schenken. Van syndromen tot gemoedsrust. Trends. Verbeke, A. ( ). Vastgoedcertificaten. Trends., pp Vijfeijken, I.J.F.A. Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). Ontwikkelingen in de Successiewet. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6478, Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen in de Successiewet Fiscale monografieen, 100. Deventer: Kluwer, 350 pp. Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/281, BNB a, p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/313, BNB b, p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : hoge raad ( ), 2002/97, BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). De reikwijdte van artikel 11 Successiewet. In Aan Blokland, Liber Amicorum. (pp ). Den Haag: Koninklijke Vermande. Vriesendorp, R.D. Oers, M.H.M. van & Vriesendorp, R.D. (2002). Herziening faillissementswet heeft ook fiscale gevolgen. Fiscaal ondernemingsrecht. Vriesendorp, R.D. & Peters, J.A.F. (2002). Insolventie van overheden. Tijdschrift voor Insolventierecht, Vriesendorp, R.D. & Oers, M.H.M. van (2002). Omzetbelasting bij verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6494), Vriesendorp, R.D. (2002). Redesign van de Garantstellingsregeling. Tijdschrift voor Insolventierecht, 8(3), Peters, J.A.F. & Vriesendorp, R.D. (2002). Insolvency of Public Entities other than the State under Dutch Law. In Hondius, Ewoud & Joustra, Carla (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law. (pp ). Antwerp-Oxford-New York: Intersentia. Vriesendorp, R.D. (Ed(s).). (2002). International Insolvency Review, 11. Vriesendorp, R.D. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor Insolventierecht, 8. Vriesendorp, R.D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), (Lunderstädt/De Kok c.s.). AAe , p Vriesendorp, R.D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), (MTW/FNV Bondgenoten). AAe , p Jacobs, A.T.J.M., Vriesendorp, R.D., Fase, W.J.P.M., Blanpain, R. & Sonke, S. (Ed(s).). (2002). Employment rights in bankruptcy. Den Haag: Kluwer, 79 pp. 10

Center for Company Law in 2002

Center for Company Law in 2002 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken,

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, 1506-1512. Essers, P.H.J.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Center for Company Law in 2003

Center for Company Law in 2003 Center for Company Law in 2003 Introductie Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Center for Company Law

Center for Company Law Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte 1986 (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 1987 (2) Schuld in artikel 68 AWR, WFR 1987/5760 (3) Het kans-op-nadeelcriterium bij

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009 WFR 2009/896 De Successiewet 1956 ten grave gedragen... en een nieuwe wet geboren Verslag van de Belastingadviseursdag 2009, gehouden op 12 juni 2009 Mr. M.F. Dijkstra FB NOOT * [Essentie] Verslag van

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK

BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1750864 Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1750864 BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK Met IPR-aspecten

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund Tilburg University Center for Company Law Jaarverslag 2004 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2004 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen

Nadere informatie

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE 653 DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE AANDELEN MR. G.C.F. VAN GELDER 1 1 Inleiding Om verschillende redenen, fiscaal en niet-fiscaal, kan gebruik worden gemaakt van preferente aandelen. Een preferent aandeel

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling

De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling Bachelorthesis De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling Naam: Franka van den Aardweg ANR: 856553 Opleiding: Fiscale Economie Datum: 18-11-2013 Examencommissie: Mr.dr. N.C.G. Gubbels Prof.mr.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78223

Nadere informatie

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014 Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV Masterscriptie mei 2014 Daniel Sopar Studentnummer 0544884 Scriptiebegeleider: dhr. dr. J.L. van de Streek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN 678 Weekblad fiscaal recht. 6954. 17 mei 2012 DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN) OP TBS-RESULTAAT EN AB-INKOMEN PROF. MR. DR. P.G.H. ALBERT 1 1 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT. Waarde en Erfrecht

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT. Waarde en Erfrecht Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Waarde en Erfrecht Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten door Mr. W. Burgerhart Kluwer a Wolters

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck........................ 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Renate Barbaix Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht Renate

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2006 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2005 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38112

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT B.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN INTRODUCTIE Het Fiscaal Economisch Instituut B.V. heeft een MasterCourse

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur.

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur. The Big Bang Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur John Paans en Wouter Paardekooper, Baker & McKenzie Arthur Pleijsier, Medtronic Programma

Nadere informatie