Wetenschappelijke publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 Publicaties Center for Company Law Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Dijkstra, C.G. (2002). Enige wijzigingen in de Successiewet Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. (2002). De nijvere stille maat moet IB-ondernemer blijven. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1-3. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (2002). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 31, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, Essers, P.H.J. (2002). Ook het fiscale ondernemingsrecht is aan herziening toe. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Essers, P.H.J. & Meussen, G.T.K. (2002). Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 218. Deventer: Kluwer, 41 pp. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Eds.). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 210, (Kosten Cessna geen ondernemingskosten voor BV). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 257, (Ingebrachte goodwill aanvankelijk niet geactiveerd; toepassing foutenleer). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 321, (Uitdeling ondanks glijclausule). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 67, (Afschrijving op goodwill en uitgavenrechten). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 96, (Waardering van spaarzegelverplichting). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 98, (Vervangingsreserve; pand kan zichzelf vervangen). BNB 2002-, p Essers, P.H.J. (2002). De toekomst van goed koopmansgebruik. In Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Essers, P.H.J. & Elsweier, F.J. (2002). The Economic Freedoms in the EU-Treaty and National Direct Taxation: Experience in the Netherlands. In The Economic Freedoms in the EU- Treaty and National Direct Taxation. Franken, S.M. Franken, S.M. (2002). Onzekere Zekerheid, Insolad-jaarboek 2001, en het gelijknamige Insolad Lustrumcongres. [Bespreking van: Apeldoorn, J.C., Onzekere Zekerheid, Insolad Jaarboek 2001 Uitg.: Kluwer, Deventer (2001)]. In: Tijdschrift voor Insolventierecht, 8, 94. 1

2 Geld, J.A.G. Geld, J.A.G. van der (2002). Hoofdzaken vennootschapsbelasting. FED's Fiscale studieserie, 31. Deventer: FED, 362 pp. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/185, BNB -, p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/320, BNB A, p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/51, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/52, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/53, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/55, BNB , p Geld, J.A.G. van der (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/80, BNB A, p Geld, J.A.G. van der. Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse. In Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Geld, J.A.G. van der. Naar een Europese vennootschapsbelasting. In Burgers, I.J.J. & Zadelhoff, B.G. van (Ed.), Aan Blokland. (pp ). Lelystad: Koinklijke Vermande BV. Gribnau, J.L.M. Gribnau, J.L.M. (2002). Legitimacy of the Judiciary. In Hondius, E. & Joustra, C. (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law, Brisbane (pp ). Antwerpen Oxford New York: Intersentia. Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I). Maandblad Belastingbeschouwingen, 71(10), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (II). MBB, 71(11), Gribnau, J.L.M. (2002). Toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 4(10), 5-9. Gribnau, J.L.M. (2002). De verhouding van de Algemene wet bestuursrecht tot het belastingrecht. In Van den Berge, J.B.J.M. prof., Gilhuis, P.C. prof., Van Male, R.M. prof. & Stroink, F.A.M. prof. (Ed.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht. (pp z). Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie. Gribnau, J.L.M. (2002). Eenheid en verscheidenheid door rechtsbeginselen. In Gaakeer, A.M.P. & Loth, M.A. prof. (Ed.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap. (SI- EUR, 28, pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. Grundmann, C.M. (2002). Koersen door het effectenrecht. Beschouwingen omtrent Nederlands effectenrecht. Schoordijk Instituut, Center for Company Law. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 598 pp. Grundmann, C.M. (2002). Artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992: van blijvende begrippen waarvan de betekenis verandert. In Maeijer, J.M.M. & Schonis, H.M.N (Ed.), Een bewezen bestaansrecht. Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht. (V.d. Heijden Instituut, 71, pp ). Deventer: Kluwer. Grundmann, C.M. (2002). Hoofdstuk 12: Toezicht. In Eisma, S.E. (Ed.), Leerboek 2

3 Effectenrecht. Nijmegen: Ars Aequi. Grundmann, C.M. (2002).Noot bij : Rechtbank Breda ( ), 178, (Rb Breda ). JOR Grundmann, C.M. ( ). Het effectenrecht tussen publiek- en privaatrecht. (inauguratie). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Gubbels, N.C.G. Gubbels, N.C.G. (2002). De successierechtelijke gevolgen van de vererving van ondernemingsvermogen. Fiscaal ondernemingsrecht, 63, Gubbels, N.C.G. (2002). Enkele vraag- en knelpunten inzake de fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht. Weekblad voor fiscaal recht, 6505, Gubbels, N.C.G. (2002). Het wetsvoorstel inzake de anti-misbruikbepaling in het recht van overgang. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Gubbels, N.C.G. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 524, FED , p Happé, R.H. Happé, R.H. (2002). Fiscale discriminatie en de kunst van het wetgeven. Weekblad voor fiscaal recht, 6477, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (2002). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 31, Essers, P.H.J. & Happé, R.H. (). Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, Happé, R.H. (2002). Ongewenste . Weekblad voor fiscaal recht, 6492, Vranken, J.B.M., Hullu, J. de, Happé, R.H. & Moor-van Vugt, A.J.C. de (). Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht, Congresbundel. Den Haag: Boom, IV pp. Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 13, (Toetsing formele wetgeving aan rechtszekerheidsbeginsel). BNB -50, p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 138, (Mandaat in bezwaar). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 225, (Beslistermijn in bezwaar; beroep op vertrouwensbeginsel). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 289, (tijdigheid van opheffing van rechtstekort). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 363, (gelijkheidsbeginsel en verhaalsmogelijkheid werkgever). BNB , p Happé, R.H. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 38, (navorderingsaanslag en onderzoeksplicht inspecteur). BNB , p Heuvel, N.W.M. Heuvel, N.W.M. van den (2002). Actio Pauliana, onrechtmatige daad en het arrest Van Dooren q.q./abnamro. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2, Hoogeveen, M.J. Hoogeveen, M.J. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 per 1 januari Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6485, Hoogeveen, M.J. (2002). De Hoge Raad is niet omgegaan ten aanzien van de objectieve 3

4 voordeelverwachting. Weekblad voor fiscaal recht, 6481, Hoogeveen, M.J. (2002). Exclusief of niet exclusief, that's the question. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 692, 1-5. Hoogeveen, M.J. (2002). Overlijden van de ondernemer in de winstsfeer. Fiscaal ondernemingsrecht, 63, Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Juch, D. Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/213, (Kasgeldconstructie. Tussengeschoven herkapitalisatie. Toerekening uitgekeerd dividend aan besmette reserves). BNB 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/262, (Aankoopkosten deelneming mogen in het jaar waarin zij zijn gemaakt ten laste van de winst worden gebracht). BNB 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/191, (Renteaftrek; 10% heffing is een naar Nederlandse maatstaven voor financieringsmaatschappijen redelijke heffing.). FED 2002-, p Juch, D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/619, (Aankoop van een deelneming met balansgarantie. Na verloop van een aantal jaren wordt de garantie ten dele gehonoreerd). FED 2002-, p Kemmeren, E.C.C.M. Nouwt, J., Koops, B.J., Daalen, O., Dellebeke, M., Eechoud, M. van, Garnier, B.M., Hof, S. van der, Kemmeren, E.C.C.M., Nicoll, C., Norden, G.J. van, Prins, J.E.J., Schellekens, M.H.M., Schudelaro, A.A.P., Smits, A. & Vries, B.R. de (2002). ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB, 154 pp. Kemmeren, E.C.C.M. (2002). Over 'over de grenzen van de vennootschapsbelasting'. In Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A. (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. (pp. 3-24). Deventer: Kluwer. Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A (Ed(s).). (2002). Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Deventer: Kluwer, 392 pp. Kesteren, H.W.M. Kesteren, H.W.M. van (2002). Wijzigingen overdrachtsbelasting bij inbreng in personenvennootschappen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Kesteren, H.W.M. van (2002). De vereniging en de BTW. In Galle, R.C.J. (Ed.), Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen. 's-gravenhage: Elsevier. Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/137, (Verkrijging economische eigendom. Uitbreiding heffingsbevoegdheid met terugwerkende kracht). BNB A, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/141, (Dienst of doorberekening van concernkosten? Plaats waar de dienst wordt verricht). BNB B, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/215, (Paardrijlessen. Beogen van winst door natuurlijke persoon). BNB c, p

5 Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/29, (Reinigingsdienst die deel is van openbaar lichaam verricht economische activiteit jegens dat lichaam). BNB B, p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/362, (Uitreiking van creditfactuur betekent niet dat ten onrechte gefactureerde BTW niet verschuldigd is geweest of met terugwerkende kracht is vervallen. Geen heffingsrente). BNB , p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/364, (Aanbod getuigenbewijs ten onrechte gepasseerd; aftrek voorbelasting;carrousselverkeer, reele leveringen?). BNB , p Kesteren, H.W.M. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/37, (Waterschap handelt met composteren van slib en verkopen van de compost als ondernemer). BNB A, p Kristen, F.G.H. Crum, C.M. & Kristen, F.G.H. (2002). Bouwen aan de interne markt: de richtlijn inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (market abuse). Ondernemingsrecht, McCahery, J.A. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. (2002). Comparative Corporate Governance and Barriers to Global Cross Reference. Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity, 2002, McCahery, J.A. & de Kort, J. (2002). De Strijd Tussen Moskou en de Regio's Belastinginning in de Russische Federatie. Oost-Europa Verkenningen, 170, McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). Recent Developments in Corporate Governance. Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity, McCahery, J.A. (2002). Review Essay on Michael Whincop, An Economic and Jurisprudential Genealogy of Corporate Law. Journal of Corporate Law Studies, 2(2), McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). Recent developments in corporate governance. In McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed.), Convergence and Diversity of Corporate Governance Regimes and Capital Markets. (pp. 1-22). Oxford: Oxford University Press. McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed(s).). (2002). Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets. Oxford: Oxford university Press. Goergen, M., Khurshed, A., McCahery, J.A. & Renneboog, L.D.R. (2002). The Rise and Fall of the European New Markets: On the Short and Long-Run Performance of High-Tech Initial Public Offerings. CentER Discussion Paper (Int. r. no ). Finance, 40 pp. Meussen, G.T.K. Meussen, G.T.K. (2002). De staatssecretaris van Financiën als belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1-3. Meussen, G.T.K. (2002). De (on)verenigbaarheid van algemene CFC-wetgeving met het EG-Verdrag. In Kemmeren, E.C.C.M. & Stevens, A.J.A. (Ed.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. (pp ). Deventer: Kluwer. Meussen, G.T.K. & Velthuizen, H. (2002). APAs and ATRs: The New Dutch Regime in a European Perspective. EC Tax Review, 11(1), Meussen, G.T.K. (2002). De terbeschikkingstellingsregeling ex art Wet IB 2001 en de invloed van het huwelijksgoederenregime op de boxetikettering van vermogensbestanddelen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(4), Meussen, G.T.K. (2002). De terbeschikkingstellingsregeling ex art Wet IB 2001 en beleggingsvermogen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(3),

6 Meussen, G.T.K. (2002). Herzien regime fiscale eenheid: gevolgen voor de insolventiepraktijk. Tijdschrift voor Insolventierecht, 8(6), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I). Maandblad Belastingbeschouwingen, 71(10), Gribnau, J.L.M. & Meussen, G.T.K. (2002). Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (II). MBB, 71(11), Meussen, G.T.K. (2002). Ter beschikking stellen zonder ter beschikking te stellen. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6508), Meussen, G.T.K. (2002). The EU-Fight against Harmful Tax Competition: Future Developments. EC Tax Review, 11(3), Meussen, G.T.K. (2002). Voorgestelde wijzigingen in de terbeschikkingstellingsregelingen. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6495), Meussen, G.T.K. (2002). Wetgever moet afzien van vage en open normen in fiscale wetgeving. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6479), Meussen, G.T.K. (2002). Wetsvoorstel Vervolgwijziginen in samenhang met de Belastingherziening Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4(12), Essers, P.H.J. & Meussen, G.T.K. (2002). Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 218. Deventer: Kluwer, 41 pp. Lubbers, A.O. & Meussen, G.T.K. (2002). Hoofdzaken winst uit onderneming. FED Fiscale Studieserie, 32. Deventer: Kluwer / FED, 320 pp. Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/214, (VUT-fonds. Geen passivering mogelijk voor VUT-verplichtingen.). BNB B, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/253, (Overschotheffing. Gevolgen van het niet tijdig aanmelden van een steunmaatregel voor de rechtmatigheid van de heffing die is bestemd voor de financiering van die steunmaatregel.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/254, (Vormt (de heffing van) de belasting op afvalstoffen een steunmaatregel, een onlosmakelijk onderdeel van een steunmaatregel of een (begin van) tot uitvoering brengen van een steunmaatregel als bedoeld in art. 93, derde lid, EG-Verdrag?). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/290, (Kosten van houden renpaarden voor BV slechts ten dele als zakelijke kosten aangemerkt). BNB C, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/343, (Problemen bij transfer pricing. Toetsing aan het arm's-length-beginsel.). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), 2002/403, (Zaak Danner. Aftrekbaarheid vrijwillige pensioenpremies afhankelijk van vestigingsplaats verzekeringsmaatschappij: verboden verschil in behandeling). BNB B, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/118, (Winstdrainage. Rente betaald aan Ierse concernfinancieringsmaatschappij. Naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing.). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2002/64, (Zaak Athnaïki Zythopoiia. Er is sprake van bronbelasting als niet-belastbare inkomsten bij winstuitkering alsnog worden belast. Gevolgen voor 'surtax'?). BNB , p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hof van Justitie EG ( ), BNB 2002/77, (Zaak Kvaerner. Assurantiebelastring. Vestiging en lidstaat waar het risico is gelegen.). BNB A, p Meussen, G.T.K. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/78, (Lidstaat waar het risico is gelegen. Als het Hof van Justitie bij de uitleg van richtlijnbepalingen geen overgangsregeling treft, kan de nationale rechter dat voor daarmee overeenkomende nationale bepalingen niet alsnog doen.). BNB A, p

7 Meussen, G.T.K. (2002). Tax Competition in Europe; National report: The Netherlands. Amsterdam: IBFD, 21 pp. Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Norden, G.J. Nouwt, J., Koops, B.J., Daalen, O., Dellebeke, M., Eechoud, M. van, Garnier, B.M., Hof, S. van der, Kemmeren, E.C.C.M., Nicoll, C., Norden, G.J. van, Prins, J.E.J., Schellekens, M.H.M., Schudelaro, A.A.P., Smits, A. & Vries, B.R. de (2002). ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB, 154 pp. Norden, G.J. van (2002). Fiscale eenheid voor de BTW uitgebreid. Weekblad voor fiscaal recht, 6502, Oers, M.H.M. Oers, M.H.M. van & Vriesendorp, R.D. (2002). Herziening faillissementswet heeft ook fiscale gevolgen. Fiscaal ondernemingsrecht. Vriesendorp, R.D. & Oers, M.H.M. van (2002). Omzetbelasting bij verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6494), Peters, J.A.F. Peters, J.A.F. (2002). Overheden in staat van faillissement? Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Peters, J.A.F. & Vriesendorp, R.D. (2002). Insolvency of Public Entities other than the State under Dutch Law. In Hondius, Ewoud & Joustra, Carla (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law. (pp ). Antwerp-Oxford-New York: Intersentia. Peters, J.A.F. (2002). Mr. K. Schroten, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid. [Bespreking van: Schroten, K., De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid Uitg.: W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer (2000)]. In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, 163, Peters, J.A.F. & Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in The Netherlands between Public Utility and the Private Market. In Teniere-Buchot, M. (Ed.), Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau 2000/2001. (pp ). Parijs: L'Academie de l'eau et l'universite Paris I. Vriesendorp, R.D. & Peters, J.A.F. (2002). Insolventie van overheden. Tijdschrift voor Insolventierecht, Raaijmakers, M.J.G.C. Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed(s).). (2002). Corporate Governance Regimes, Convergence and Diversity. Oxford: Oxford University Press, 696 pp. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Takeover Regulation in Europe and America: The Need for Functional Convergence. In McCahery, Moerland Raaijmakers (Ed.), Corporate Governance Regimes, Convergence and Diversity. (pp ). Oxford: Oxford University Press. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Herziening van het Nederlandse Insolventierecht. Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Het begrip onderneming in het privaatrecht. In -- (Ed.), Onderneming en overdracht onder algemen titel. (preadviezen, pp. 3-40). Zwolle: Tjeenk Willink. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Openbare Biedingen. In -- (Ed.), Leerboek Effectenrecht. Nijmegen: Ars Aequi. 7

8 Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : HR ( ), (Goodwill en onderneming). AAe , p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : Hof Amsterdam (OK) VEB/HBG ( ), (HBG: de ' baggeroorlog'). AAe , p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002).Noot bij : Ondernemingskamer Hof Amsterdam ( ), (Uitkoop en besloten verhoudingen). AAe 2002-, p Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Gemeenschap, vennootschap en rechtspersoon in het Nieuw BW. In Gemeenschap (BW Krant Jaarboek). (pp ). Deventer: kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Het effectenrecht na Enron. In Beek, B.M. van, Blom, M.A. & Raaijmakers, M.J.G.C. (Ed.), Een bewezen bestaanrecht: lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht. (pp ). Deventer: Kluwer. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). RNA en de ontwikkeling van het Nederlandse fusie- en overnamerecht. In stichting en vereniging. Vol. 6. Stichting & vereniging (pp ). Zutphen: Uitgeverij Paris. Peters, J.A.F. & Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in The Netherlands between Public Utility and the Private Market. In Teniere-Buchot, M. (Ed.), Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau 2000/2001. (pp ). Parijs: L'Academie de l'eau et l'universite Paris I. Raaijmakers, M.J.G.C. (2002). Water Supply in the Netherlands between public utitlity and the private market. In Actes Seminaires de Droit Compare sur l'eau (2000/2001). (pp ). Parijs: Acadenie de l'eau. McCahery, J.A., Moerland, P.W., Raaijmakers, T. & Renneboog, L.D.R. (Ed(s).). (2002). Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets. Oxford: Oxford university Press. Rijkers, A.C. Rijkers, A.C. (2002). Bijwerkingen van box 3 in financiering van het midden- en kleinbedrijf. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3, 5-8. Rijkers, A.C. (2002). De film-cv in Forfaitair, 15(123), Rijkers, A.C. (2002). De geruisloze omzetting van art Wet IB Fiscaal ondernemingsrecht, 60, Rijkers, A.C. (2002). Letselschadevergoeding. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 47, 1-3. Rijkers, A.C. & Lubbers, A.O. (2002). Ondernemingswinstbelasting? Weekblad voor fiscaal recht, 6487, Rijkers, A.C. (2002). De Europese Unie en het belastingrecht. In Rijkers, Prof. dr. (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. (pp ). Amersfoort: SDU. Rijkers, A.C. (2002). De startende ondernemer. In Rijkers, Prof. dr. (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. (pp ). Amersfoort: SDU. Rijkers, A.C. (2002). Hoofdlijnen fiscale behandeling van vergoedingen voor letselschade. In Letselschade en de Fiscus. (pp ). Den Haag: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Rijkers, A.C. & Lubbers, A.O. (2002). Ondernemingswinstbelasting? In Kommers, Mr. J.P.M. & Jansen, Prof. dr. (Ed.), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het zelfstandig ondernemerschap. (pp ). Den haag: Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. Doornebal, J., Essers, P.H.J., Geld, J.A.G. van der, Kavelaars, P & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Fiscaal ondernemingsrecht. Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/135, (Economische eigendom bij geruisloze inbreng). BNB A, p Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/147, (Toerekening gestort kapitaal aan bonusaandelen). BNB A, p Rijkers, A.C. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), BNB 2002/260, (Financieringsrente tijdelijk aanmerkelijk belang). BNB B, p

9 Hoogeveen, M.J., Meussen, G.T.K. & Rijkers, A.C. (Ed(s).). (2002). Inleiding belastingheffing ondernemingen, 2e druk. Amersfoort: SDU, 214 pp. Sangen, G.J.H. Sangen, G.J.H. van der (2002). De structuurregeling bij de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: handhaven of (ook) aanpassen? Ondernemingsrecht. Sangen, G.J.H. van der (2002). Een korte beschouwing over de positie van de joint venture en haar partners in de nieuwe structuurregeling. Stichting & vereniging, 3, Sangen, G.J.H. van der (2002). Omgekeerde doorbraak, afgeleide schade en de positie van (minderheids)aandeelhouders. Stichting & vereniging, 2002/6, Schwarz, C.A., Sangen, G.J.H. van der & Hamers, J.J.A (Ed(s).). (). Stichting & vereniging. Sangen, G.J.H. van der (2002). Heino Krause (HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 699 nt. Ma). In Vranken, J.B.M. & Giesen, I. (Ed.), De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment. (pp ). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Ven, K.M.L.L. Ven, K.M.L.L. van de (2002). Economische eigendomsoverdrachten en hun afwikkeling. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 6, Verbeke, A. Verbeke, A. (2002). Belgisch huwelijksvermogens- en erfrecht. Knelpunten voor Nederbelgen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Verbeke, A. (2002). Belgisch reservatair erfrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Verbeke, A. (2002). Belgisch testamentair erfrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Verbeke, A. (2002). De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot! Deventer: Kluwer. Verbeke, A. & Derycke, H. Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Het tweede huis in Belgie. In Het tweede huis in het buitenland. Aspecten van estate planning bezien vanuit Nederlands civiel en fiscaal recht. (pp ). Deventer: Kluwer. Verbeke, A. (2002). La séparation de biens avec clause de participation. In Répertoire Notarial. Régimes matrimoniaux. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). La séparation de biens pure et simple. In Répertoire Notarial, Régimes matrimoniaux. Brussel: Larcier. Verbeke, A. & Weyts, L. (2002). Leuvense notariele geschriften, deel 3. In Weyts, L. & Goovaerts, E. (Ed.), Topics notarieel recht. Leuven: UPL-Leuven University Press. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekenbeding. Analyse van het concept - Fiscaalrechtelijk. In Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekeningsbeding. Analyse van het concept - Civielrechtelijk. In Estate Planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Elfknelpuntentocht voor Nederbelgen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Verbeke, A. (2002). Zuivere scheiding van goederen verbieden. Algemeen Juridisch Tijdschrift. Verbeke, A. (2002). Huwelijksvermogensrecht en internationaal privaatrecht. In Casman, H., Leleu, Y.H. & Verbeke, A (Ed.), Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. Deel 1. Praktijkgericht huwelijksvermogensrecht. (pp ). Antwerpen. Verbeke, A. (2002). Nieuw erfrecht in rechtsvergelijkend perspectief. In Raakvlakken van erfrecht, Ars Notariatus. (pp ). Deventer: Kluwer. 9

10 Verbeke, A. Oorzaak, voorwaarde oorzaak van veel onduidelijkheid. In Liber amicorum J.H. Herbots. (pp ). Antwerpen: Kluwer. Verbeke, A. (2002). Scheiding van goederen met verrekeningsbeding. Analyse van het concept - civielrechtelijk. In Verbeke, A. & Derycke, H. (Ed.), Estate planning. Brussel: Larcier. Verbeke, A. (2002). Succession and Wills in Belgium. In Hereditary relations and testament law in the European Union. Athene: _ Verbeke, A. ( ). Schenken. Van syndromen tot gemoedsrust. Trends. Verbeke, A. ( ). Vastgoedcertificaten. Trends., pp Vijfeijken, I.J.F.A. Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). Ontwikkelingen in de Successiewet. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6478, Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen in de Successiewet Fiscale monografieen, 100. Deventer: Kluwer, 350 pp. Meussen, G.T.K., Freudenthal, R.M., Vijfeijken, I.J.F.A. van, Mellema-Kronenburg, T.J., Schols, b.m.e.m & Gubbels, N.C.G. (Ed(s).). (2002). Fiscaal Tijdschrift Vermogen. Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/281, BNB a, p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), 2002/313, BNB b, p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002).Noot bij : hoge raad ( ), 2002/97, BNB , p Vijfeijken, I.J.F.A. van (2002). De reikwijdte van artikel 11 Successiewet. In Aan Blokland, Liber Amicorum. (pp ). Den Haag: Koninklijke Vermande. Vriesendorp, R.D. Oers, M.H.M. van & Vriesendorp, R.D. (2002). Herziening faillissementswet heeft ook fiscale gevolgen. Fiscaal ondernemingsrecht. Vriesendorp, R.D. & Peters, J.A.F. (2002). Insolventie van overheden. Tijdschrift voor Insolventierecht, Vriesendorp, R.D. & Oers, M.H.M. van (2002). Omzetbelasting bij verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator. Weekblad voor fiscaal recht, 131(6494), Vriesendorp, R.D. (2002). Redesign van de Garantstellingsregeling. Tijdschrift voor Insolventierecht, 8(3), Peters, J.A.F. & Vriesendorp, R.D. (2002). Insolvency of Public Entities other than the State under Dutch Law. In Hondius, Ewoud & Joustra, Carla (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law. (pp ). Antwerp-Oxford-New York: Intersentia. Vriesendorp, R.D. (Ed(s).). (2002). International Insolvency Review, 11. Vriesendorp, R.D. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor Insolventierecht, 8. Vriesendorp, R.D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), (Lunderstädt/De Kok c.s.). AAe , p Vriesendorp, R.D. (2002).Noot bij : Hoge Raad ( ), (MTW/FNV Bondgenoten). AAe , p Jacobs, A.T.J.M., Vriesendorp, R.D., Fase, W.J.P.M., Blanpain, R. & Sonke, S. (Ed(s).). (2002). Employment rights in bankruptcy. Den Haag: Kluwer, 79 pp. 10

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

ISBN 978-94-6167-163 9

ISBN 978-94-6167-163 9 Rijkersbundel Opstellen aangeboden aan Prof. dr. A.C. Rijkers ter gelegenheid van zijn afscheid op 27 september 2013 als hoogleraar aan Tilburg University ISBN 978-94-6167-163 9 Foto: Rijkers Rijkers Bundel

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013

ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013 ONDERZOEKSPILOTS VOORJAARSSEMESTER 2013 Onderzoekspilot Begeleider Winst uit onderneming mr. R.H.J. Aelen 1. De fiscale behandeling van renteswaps In het verleden hebben veel belastingplichtigen renteswaps

Nadere informatie

Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving

Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving 7162 KwartaalSignaal 126 Belastingrecht AAK20137162 Mr. L.J.A. Pieterse Wet- en regelgeving Assurantiebelasting In KwartaalSignaal 125 zijn enkele voorstellen uit onder meer het Belastingplan 2013 behandeld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2011. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2011. Link to publication Tilburg University De wijzigingen van de Successiewet gewikt en gewogen van Vijfeijken, Inge; van Bakel, M.M.J.F.; Gubbels, Nicole; Peters van Neijenhof, T.N.; Pijpers, Y.J.M.; Schuver-Bravenboer, M. Publication

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Vruchtgebruik op aandelen Een onderzoek naar de verschillende behandeling van een vruchtgebruik op aandelen in de Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie Fiscale kijk op Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie Dr. C.P.M. van Houte Dr. Van Houte tax law publishers Brussels-2006 Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout

Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout Tilburg University Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout Published in: Met recht Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009

Nadere informatie

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate

Nadere informatie

WPNR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Curaçaose Trust. Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012

WPNR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Curaçaose Trust. Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012 Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012 Curaçaose Trust Mr. J. de Boer De trust naar Curaçaos recht Met ingang van 1 januari 2012 bevat het Burgerlijk

Nadere informatie

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Jaargang 1, nummer 1 Februari 2013 -Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal Erfrechtelijke perikelen rond een aanmerkelijk

Nadere informatie

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Martin Brink

CURRICULUM VITAE van Martin Brink CURRICULUM VITAE van Martin Brink Praktijkgebieden Corporate Litigation Fusies & Overnames Geschillenoplossing (onderhandelen, arbitrage, mediation) Vennootschapsrecht Ik heb rechten gestudeerd aan de

Nadere informatie

H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*)

H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*) H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*) 1975 1 De jaarrekening, Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten, Leiden, eerste druk, 1975, 220 p. (ISBN 9020704850) 1976 2 Meningsuitingen van

Nadere informatie

Tilburg University. Ethische aspecten van tax planning Gribnau, Hans. Published in: Ars Aequi

Tilburg University. Ethische aspecten van tax planning Gribnau, Hans. Published in: Ars Aequi Tilburg University Ethische aspecten van tax planning Gribnau, Hans Published in: Ars Aequi Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014 Link to publication

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2009. Update 4

Cursusoverzicht 2009. Update 4 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Financieel Recht. Periode 1 april 2011 1 juli 2011

Financieel Recht. Periode 1 april 2011 1 juli 2011 6734 KwartaalSignaal 120 sociaal-economisch recht Financieel Recht 1AAK20116734 Instituut voor Financieel Recht (IFR), Radboud Universiteit Nijmegen Verzorgd door prof.mr. D. Busch, mr. J.H.L. Beckers,

Nadere informatie

Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk

Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk J.W.P.M. van der Velden 1 Inleiding Beleggers kiezen er dikwijls voor om gezamenlijk te beleggen. Zo kunnen zij hun beleggingen beter spreiden, kostenvoordelen behalen, profiteren van andermans expertise

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. F.M. Peters * ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN I Inleiding 1. De financiële waarde van een beursvennootschap komt primair tot uiting in de prijs van

Nadere informatie

Tilburg University. Verhuur van vastgoed Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

Tilburg University. Verhuur van vastgoed Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Tilburg University Verhuur van vastgoed Hoogeveen, Mascha Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013

Nadere informatie