Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markiezaat College JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag 2013

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Directieverslag a Strategie b Realisatie van de speerpunten Prestaties a Wettelijke vereisten b Opbrengsten c Onderwijsproces d Examinering Kwaliteit a Kwaliteitszorg b Beoordeling Bedrijfsvoering a Financiën b Personeel c Huisvesting Vooruitblik naar Bijlagen...30 Intensivering Taal en Rekenen

4 1. Voorwoord De maatschappij krijgt over enkele jaren te maken met tekorten aan technisch personeel. Het verzorgen van hoogwaardig techniekonderwijs op mbo-niveau is hierdoor nog belangrijker geworden. De politiek speelt daar op in met diverse maatregelen, waarvan Focus op Vakmanschap en Techniekpact de voornaamste zijn. Vanzelfsprekend volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Het Markiezaat College streeft ernaar om studenten en bedrijfsleven te verbinden door het aanbieden van onderwijs dat naadloos aansluit op de praktijk; Real Life onderwijs. Dat is de missie en strategie van het Markiezaat College. Op die manier leiden wij studenten op tot de door het bedrijfsleven gewilde vakmensen. In 2013 hebben we het échte werk voortgezet. In voorliggend jaarverslag schetsen wij een beeld van de ontwikkelingen en de gang van zaken over dit verslagjaar. Wij zijn trots op de vele goede ontwikkelingen bij het Markiezaat College in De vijf meest in het oog springende zijn: 1. Onderzoek imago en naamsbekendheid Een stagiaire van Hogeschool Zeeland heeft in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid en het imago van het Markiezaat College. Uit de resultaten blijkt dat het Markiezaat College het dit onderdeel van de finishfoto Markiezaat College staat bekend als hoogwaardige techniekschool heeft behaald. 2. Succesvolle activiteiten doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo De doorlopende leerlijn vmbo-mbo in samenwerking met het Da Vinci College heeft in september 2013 een vervolg gekregen. Uit onderzoek blijkt dat studenten van het Markiezaat College minder vaak dan gemiddeld uitvallen bij hbo-studies. 3. Toptechniek in Bedrijf In programmalijn 1 van Toptechniek in Bedrijf was vooral de Topweek zeer succesvol. Dertienhonderd vmbo ers hebben tijdens deze week kennisgemaakt met techniekopleidingen. In programmalijn 2 is op 10 oktober de ontwikkeling van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Passie voor Biobased formeel gestart. 4. Nieuwbouw Procestechniek De nieuwbouw van de procesfabriek is in volle gang. Conform planning zal de nieuwe fabriek in augustus 2014 in gebruik worden genomen. 5. Nieuwe markten In oktober is Markiezaat Contract van start gegaan. Markiezaat Contract moet inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt met betrekking tot maatwerkopleidingen en om- en bijscholing. Bergen op Zoom, maart 2014 Joost de Jongh Directeur 3

5 2. Directieverslag 2.a Strategie Inleiding Het Markiezaat College zet het échte werk voort! Dit is de titel van het meerjarenbeleidsplan Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt om vervolgstappen te zetten in het realiseren van deze belofte. Het Markiezaat College in Bergen op Zoom verzorgt techniekonderwijs volgens het Real Life Onderwijs-concept op alle niveaus in zowel de leerwegen beroepsbegeleidend (deeltijd) als in beroepsopleidend (voltijd). Op 1 oktober 2013 telde het Markiezaat College totaal studenten, waarvan volgens de BBL-leerweg en 993 volgens de BOL-leerweg. Ruim 100 technische opleidingen zijn ondergebracht in zes afdelingen te weten: afdeling Procestechniek (PT) afdeling Engineering, Construction & Maintenance (ECM) afdeling Installatie- & Elektrotechniek (I&E) afdeling Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek (VB&B) afdeling Mobiliteit & Logistiek (M&L) afdeling Vliegtuigtechniek (VT) (Aircraft Maintenance & Training School, AM&TS) De directie en het management bestaan uit een directeur en zes afdelingsmanagers (per 1 augustus 2013: vijf afdelingsmanagers). In 2013 stonden de stafdiensten onder aansturing van stafmedewerkers, die de directie beleidsmatig ondersteunen en adviseren. Het jaarverslag van de afdeling Vliegtuigtechniek is opgenomen in het jaarverslag van de AM&TS bv en WCAA. 2.b Realisatie van de speerpunten Ontwikkelingen in 2013 met betrekking tot de realisatie finishfoto 2013: Het Markiezaat College is bekend als hoogwaardige techniekschool Onderzoek imago en naamsbekendheid Een stagiaire van Hogeschool Zeeland heeft in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid en het imago van het Markiezaat College. Uit de resultaten blijkt dat het Markiezaat College dit onderdeel van de finishfoto heeft behaald. Meerjarenbeleidsplan In het voorjaar van 2013 zijn teamsessies georganiseerd waarin docenten, studenten en bedrijfsleven vooruit hebben gekeken naar De volgende thema s zijn besproken; te verwachten ontwikkelingen in de branche, aan welke typen medewerkers is er de komende jaren behoefte en verwachtingen ten aanzien van de opleidingen. In het najaar zijn de resultaten uitgewerkt en zijn prestatie-indicatoren opgesteld. In het voorjaar van 2014 wordt het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd aan alle medewerkers en aan de deelnemende studenten en bedrijven. imarkiezaat In september 2012 zijn achttien derdejaars studenten Mechatronica en zestien eerstejaars studenten Logistiek Medewerker gestart met het gebruik van de ipad in hun onderwijsprogramma. In september 2013 is de pilot uitgebreid naar de derdejaars studenten en docenten Werktuigbouwkunde, Mechatronica en 4

6 Elektrotechniek. In het Talenlab wordt sinds oktober ook gewerkt met ipads voor de ondersteunende lessen Nederlands en Engels. Aandachtspunt voor het komende jaar is gebruik van de ipad in de lessituatie door docenten en beschikbaarheid van lesmateriaal. Om dit te versnellen zullen de twee docenten die verantwoordelijk zijn voor de pilot extra faciliteiten krijgen om hun collega s te scholen. Onze medewerkers en studenten werken en leren in nieuwe, moderne gebouwen. Verlichting Daglichtbeleving van buiten naar binnen en een besparing van energie moet het resultaat zijn van de vervanging van plafondplaten en de verlichting in de helft van het gebouw van Nobellaan 50. In de zomer van 2014 wordt de andere helft vervangen. Wij werken structureel samen met partners binnen onze gebouwen en in de uitvoering van het (contract)onderwijs Nieuwbouw Logistieke opleidingen De uitvoering van de bouwplannen van Wim Luijten Opleidingen zijn uitgesteld. De verkeersschool is in 2013 verhuisd naar de nieuwe locatie, waar zij hun intrek hebben genomen in de bestaande gebouwen. Opleiding Stukadoren NOA, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven heeft de goedkeuring verleend om een samenwerkingsverband Stukadoren op te richten. In dit samenwerkingsverband werken het Vakcentrum Schilderen ZuidWest en het Markiezaat College samen in de uitvoering van de opleidingen Stukadoren. VGW (voorheen ARBO) De samenwerking op het vlak van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn met de samenwerkingspartners is versterkt; de regierol is bij het Markiezaat College komen te liggen. Het Markiezaat College werkt volgens Real-Life concept Nieuwbouw Procestechniek De nieuwbouw van de procesfabriek is in volle gang. Conform planning zal de nieuwe fabriek in augustus 2014 in gebruik worden genomen. De doorstroom binnen beroepskolom vmbo-mbo-hbo is bij het Markiezaat College geoptimaliseerd Doorlopende leerlijnen De doorlopende leerlijn vmbo-mbo in samenwerking met het Da Vinci College heeft in september 2013 een vervolg gekregen. Tweeëntwintig vierdejaars leerlingen van het vmbo volgen één dag onderwijs in het mbo. Deze onderwijsdag bestaat zowel uit praktijk als ondersteunende theorie voor de opleidingen Motorvoertuigentechniek, Mechatronica, Constructiewerker en Verspaner, Elektrotechniek, Bouw & Hout en Signmaking. Uit de eerste evaluaties met de leerlingen is naar voren gekomen dat de combinatie vmbo/mbo goed te doen is qua werkdruk en een beter beeld geeft van de vervolgopleiding. Aandachtspunten zijn de aansluiting van de praktijkopdrachten op hun kennisniveau en de voorkeur voor meer praktijk en minder theorie. In september zijn de gesprekken gestart met Steenspil en Pomonalaan over de doorlopende leerlijn en het gebruik van praktijkfaciliteiten van het mbo met ingang van schooljaar

7 Doorstroom hbo Afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de resultaten van de studenten van het Markiezaat College die doorstromen naar Avans Hogeschool. Hieruit is naar voren gekomen dat studenten van het Markiezaat College het goed doen binnen het hbo en de uitvalpercentages laag zijn. Aandachtspunt is projectmatig en zelfstandig werken en de aansluiting van het programma wis- en natuurkunde. Door projecten op te nemen in de opleidingen niveau 4 maken de studenten kennis met zelfstandig werken. De werkgroep rekenen gaat de programma s en aansluiting inhoudelijk bekijken. Wij voldoen aan de gestelde diplomanorm Zorgstructuur Het Markiezaat College hanteert een eigen diplomanorm van 70%. Om dit onderdeel van de finishfoto te behalen is in 2013 de zorgstructuur geïntensiveerd. Hierdoor kennen we een lager aantal VSV ers, waardoor het Markiezaat College kan voldoen aan de diplomanorm. Meer informatie over de zorgstructuur vindt u in hoofdstuk 3.c Onderwijsproces. Het Markiezaat College is audit-proof Focus op Vakmanschap Alle BBL-opleidingen voldoen aan de 200 klokurennorm. Voor de opleiding Procestechniek, waar naast een klassikale variant ook gebruikgemaakt kan worden van een Open Leren variant (zelfstandig leren), wordt gebruikgemaakt van de uitzonderingspositie die de norm biedt. In het cursusjaar worden de BOL-opleidingen aangepast, zodat deze met ingang van 1 augustus 2014 voldoen aan de klokurennorm voor het eerste leerjaar. Kwaliteitsborging In 2013 is het besluit genomen om de afdelings- en teamplannen (P(lan) en D(o)) voor 2014 volledig op te nemen in Yucan, zodat ook de realisatie (Check) en Act) in Yucan kan worden geregistreerd. Ter voorbereiding hierop is een plan van aanpak opgesteld. Ook zijn de verbeterplannen, naar aanleiding van de inspectieonderzoeken, in Yucan opgenomen. Aandachtspunt voor 2014 is het registreren van de realisatie. Wij zijn een financieel gezonde organisatie Marap De Marap van het Markiezaat College is doorontwikkeld en er is een bijdrage geleverd aan de realisatie van de Marap op ROC-niveau. Continuïteit De instroom in de BBL-opleidingen blijft achter op de doelstelling. Dit wordt veroorzaakt door de economische recessie. De instroom in de industriële BOLopleidingen, zoals Procestechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde, laat een stijging zien. Hierdoor is binnen de afdeling Bouw, Transport & Logistiek en Installatie & Elektrotechniek boventalligheid ontstaan en binnen andere afdelingen een tekort aan docenten. Door interne verschuiving van medewerkers tussen afdelingen en vertrek van medewerkers in het kader van keuzepensioen hebben we de boventalligheid voor een groot deel intern op kunnen vangen. We streven er naar de instroom weer te stabiliseren door het opstarten van speciale projecten: zoals een verkorte opleiding voor werkzoekenden in samenwerking met Werk & Vakmanschap voor de opleiding Procestechniek en Onderhoud en het opstarten van BOL-opleidingen, voor onder andere Installatietechniek naast BBL- 6

8 opleidingen. Opleidingen met een zeer kleine instroom, die niet samengevoegd kunnen worden met een andere opleiding, worden niet meer aangeboden. Nieuwe markten In oktober is Markiezaat Contract van start gegaan. Markiezaat Contract moet inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt met betrekking tot maatwerkopleidingen en om- en bijscholing. De nadruk ligt op kwalificerende trajecten. Voor acquisitie en relatiebeheer zijn afspraken gemaakt met ROC Bedrijfsopleidingen. Instroom Tijdens de Topweek (onderdeel van Toptechniek in Bedrijf TiB, zie ook de volgende paragraaf) in november hebben dertienhonderd vmbo-leerlingen kennisgemaakt met de boeiende wereld van techniek. Dit jaar is door de lector Keuzeprocessen een onderzoek uitgevoerd in het kader van keuzeprocessen tijdens deze week. De onderzoeksresultaten laten zien dat de Topweek een positieve bijdrage heeft geleverd aan het beeld van techniek. Ontwikkelingen op overige beleidsterreinen Innovatie CiV BioBased Op 10 oktober 2013 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased formeel van start gegaan. De organisatie en overlegstructuur zijn vormgegeven en de activiteiten voor de komende periode zijn benoemd. Aandachtspunt is de ondertekening van het prestatiecontract door de participanten. Omdat we de participanten in de aanloop van dit project onvoldoende betrokken hebben bij de planvorming is het nu moeilijk om commitment te krijgen van bedrijven. Medewerkers Digitaal evaluatieformulier OP Sinds april 2013 kan het onderwijzend personeel gebruikmaken van een feedback evaluatieformulier. De evaluatie kan als aanvulling gebruikt worden bij het functioneringsgesprek en geeft de mening van collega s, studenten en bedrijven over de volgende thema s; didactische vakbekwaamheid, omgang/houding, inspireren, samenwerken, motivatie/betrokkenheid, communicatie, bereikbaarheid en responsiviteit. Aandachtspunt is het onder de aandacht brengen van het instrument en de meerwaarde voor je eigen ontwikkeling als medewerker. Resultaatgericht werken Alle onderwijsteams maken een eigen team- en scholingsplan. Aandachtspunt voor 2014 is Check en Act. Door middel van tussenevaluaties en bespreken en aanspreken op de resultaten op teamniveau wordt dit opgepakt. Internationalisering Internationalisering kent drie speerpunten: Mobiliteit, Interculturele communicatie en Internationale samenwerking. In het voor- en najaar van 2013 hebben 13 studenten van de opleiding Bouwkunde, Motorvoertuigentechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica gedurende verschillende periodes stage gelopen in Duitsland en Spanje. Op het vlak van Interculturele communicatie en samenwerking is het Markiezaat College penvoerder of (bestuurs)lid van de projecten PileUp, TopMost, InnMain en Interreg 3i UAS. Promotie Techniek / Toptechniek in Bedrijf 2013 Programmamanagement In 2013 is het programmamanagement voor Toptechniek in Bedrijf (TiB) in de regio 7

9 opgestart. De taken van het programmabureau zijn vastgesteld en er is een monitoringsystematiek ingericht. Projectleiders hebben ondersteuning gekregen bij het aanscherpen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op activiteitenniveau en beoogde effecten binnen het projecten. Dit is in samenwerking met het lectoraat keuzeprocessen uitgevoerd. Ten aanzien van kennisdeling is deelgenomen aan het kennisdelingsprogramma van het Platform Bèta Techniek. Daarnaast overlegt het programmabureau binnen de Provincie Noord-Brabant met twee andere regio s over het gezamenlijk opzetten van een monitoringinstrument en op termijn delen van lessons learned. Dit jaar is een begin gemaakt met het opzetten van de communicatie rondom TiB: In samenwerking met het Platform Bèta Techniek is een bijdrage geleverd aan de website van TiB en is gezorgd voor input voor de TiB film waarin namens de penvoerder het verhaal wordt verteld van de regiovisie. Daarnaast is samenwerking opgestart met de communicatieafdelingen van Radius College en het Markiezaat College en er zijn afspraken gemaakt over het ontwikkelen van een logo en eigen webpagina voor het programma. In 2013 zijn drie bijeenkomsten gerealiseerd, waaraan ook partners in de verschillende projecten hebben deelgenomen: startbijeenkomst op 25 januari 2013, kick-off bijeenkomst op 10 juni 2013 en audit bijeenkomst op 21 november Virtueel Techniekcollege In een coproductie van vmbo en mbo onderwijs (Da Vinci College, Markiezaat College) en bedrijfsleven (SPB en IWBZ) wordt een (virtueel) Techniekcollege West Brabant ontwikkeld, een school voor leerlingen van vmbo 1 tot en met startkwalificatie. Leermeesters van bedrijven worden structureel ingezet en voeren het onderwijs uit. Binnen Toptechniek in Bedrijf wordt het concept/een werkzame aanpak ontwikkeld. Resultaten die in 2013 zijn behaald: vier dagdelen per week geven docenten van het Markiezaat Bouwtechniek en SPB les op het Da Vinci College. Ook voor motorvoertuigentechniek is de uitwisseling gerealiseerd. Er is programmatische en praktische afstemming gerealiseerd zodat derdejaars vmbo-leerlingen lessen volgen op het MBO. Tevens is uitwisseling van docenten voor intakes en begeleiding van deze leerlingen gerealiseerd. Bèta Challenge Markiezaat College is partner in de aanvraag voor experimenteerruimte van t Rijks in Bergen op Zoom voor het Bèta Challenge Programma voor VMBO-T leerlingen. Binnen de experimenteerruimte wordt een praktische uitwerking gerealiseerd voor een doorlopende leerlijn en programmatische aansluiting vo-mbo in samenwerking met SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en ondersteund door OCW. 8

10 3. Prestaties a Wettelijke vereisten Het Markiezaat College verklaart de wettelijke vereisten na te leven. 3.b Opbrengsten Jaarresultaat en diplomaresultaat (rendementen) De rendementen van opleidingen, ofwel de studenten die met een diploma het Markiezaat College verlaten, worden uitgedrukt in twee indicatoren: 1. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerden in een cursusjaar, zowel de doorstromers naar hogere niveaus als schoolverlaters. 2. Diplomaresultaat: het percentage gediplomeerden bij de schoolverlaters. De norm waarmee bepaald wordt of een opleiding voldoende of onvoldoende scoort is vastgesteld door de Inspectie. Wanneer bij een opleiding zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat onder de norm zijn, wordt deze als onvoldoende beoordeeld. Rendementen inclusief Rendementen exclusief Niveau Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Jaar- Diploma- Inspectie- Jaar- Diploma- Inspectieoordeel resultaat resultaat oordeel resultaat resultaat 1 82,4% 76,0% voldoende 82,4% 76,0% voldoende 2 72,6% 67,9% voldoende 72,4% 67,6% voldoende 3 83,5% 90,7% voldoende 83,5% 90,7% voldoende 4 70,0% 79,1% voldoende 70,0% 79,1% voldoende totaal 75,8% 78,3% voldoende 75,8% 78,2% voldoende De uitsplitsing van de rendementen exclusief bedrijfsgroepen is wel gemaakt, maar de invloed is vrijwel nihil omdat de omvang klein is (4 studenten niveau 2). De normen van de inspectie voor 2013 zijn als volgt: Niveau Jaarresultaat Diplomaresultaat 1 60,7% 45,1% 2 56,5% 45,2% 3 65,3% 67,3% 4 64,2% 67,3% Het streven is dat zoveel mogelijk studenten met een diploma de opleiding verlaten. Het Markiezaat College wil daarbij horen tot de best scorende techniekcolleges van Nederland. Van belang is dus om de ontwikkeling van het jaarresultaat over de afgelopen jaren te volgen. Op alle niveaus liggen de rendementen boven de norm die het Markiezaat College zichzelf heeft gesteld (minimaal 70%) én ruim boven ruim boven de inspectienormen. 9

11 Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) De afgelopen jaren heeft het Markiezaat College sterk ingezet op uitbreiding van het zorgaanbod en de begeleiding van studenten om zo een daling van het aantal VSV ers te realiseren. VSV ers zijn studenten jonger dan 23 jaar die zonder een startkwalificatie de instelling verlaten. Een startkwalificatie is minimaal mbo niveau 2. Jongeren met een startkwalificatie hebben een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving. In 2012 en 2013 zijn de zorgactiviteiten uitgebreid met subsidie vanuit Programmagelden VSV. Deze gelden zijn op twee manieren ingezet: intensieve begeleiding van studenten die dreigen uit te vallen én scholing van alle docenten en ondersteunend personeel, onder meer door de training Coach in Onderwijs. De in 2012 ontwikkelde handelingswijzers worden gebruikt: Zien en doen bij : Asperger Dyslexie Depressie ADHD OOD PDD-NOS 1 De resultaten voor het schooljaar zijn: Niveau Ontwikkeling jaarresultaat excl. bedrijfsgroepen (t/m 2012/2013) Niveau 2007/ / / / / / % 72% 86% 82% 78% 82% 2 65% 68% 74% 71% 71% 73% 3 58% 81% 78% 76% 75% 84% 4 64% 75% 78% 72% 72% 70% Totaal 74% 73% 77% 73% 71% 76% Aantal Maximaal VSV percentage Maximaal VSVaantallen Voorlopig aantal VSVvolgens DUO Gerealiseerd VSV percentage ,5% % ,5% ,70% ,25% ,25% De nadere analyse van deze cijfers staat op de volgende pagina. 1 Per handelingswijzer is kort omschreven: de definitie van het probleem, hoe het gedrag/stoornis te herkennen, de beste aanpak in de klas door middel van bondige adviezen en wat je in ieder geval niet moet doen. Gedrukte exemplaren van de handelingswijzers zijn verder verspreid binnen het ROC en naar diverse toeleverende scholen in ons werkgebied. 10

12 Nadere analyse van de achtergronden en redenen van de voortijdige schooluitval: Hoofdgroep Detail Aantal Geen specificatie Reden onbekend 12 Oorzaak bij student Gezondheidsaspecten 4 Bereikbaarheidsaspecten 0 Motivatieaspecten 8 Omgevingsaspecten: (geen 15 leerbedrijf, financiële beperkingen) Gedragsaspecten 4 Oorzaak bij school Instellingsaspecten 22 Opleidingsniveau 4 Administratieve redenen Vervolg Inschrijving extraneus 5 Totaal 74 Op het terugdringen van het aantal VSV ers wordt gestuurd met behulp van de Markiezaat Marap waarin de DUO-rapportages, zijn opgenomen. Alle teams ontvangen maandelijks het overzicht van de uitvallers (op naam) en de reden van uitval. De afdelingsmanagers bespreken deze lijsten met hun teams en de zorg/trajectbegeleiding. De DUO-rapportages worden maandelijks door de trajectbegeleiding geanalyseerd. De terugkoppeling van de bevindingen naar het Bestuurscentrum vindt plaats door de coördinator Zorg/Trajectbegeleiding. Alle inspanningen hebben geresulteerd in het terugdringen van de voortijdige uitval: Ten opzichte van 2005/2006 is de daling 76% Ten opzichte van 2011/2012 is de daling 44% Aantallen studenten per opleiding Het aantal studenten is in 2013 gedaald van naar De oorzaak van deze daling is het gevolg van de economische crisis: faillissementen, ontslagrondes en minder scholingsinzet. Het Markiezaat College signaleert een forse daling bij de BBL-opleidingen (16%). Dit komt overeen met de landelijke tendens. Daar tegenover staat een stijging bij de BOL-opleidingen (19%). Van een voornamelijk BBL-school (verhouding 75%-25%) is het Markiezaat College in de laatste vier jaar veranderd naar gemengd BBL/BOL (56%-44%) De verdeling per over de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL) is per team weergegeven in onderstaande tabel. Team BBL 2012 BBL 2013 BOL 2012 BOL 2013 Totaal Totaal AMTS ECM Elektrotechniek ECM Mechatronica ECM Werktuigbouwkunde I&E Elektrotechniek I&E Installatietechniek M&L Machinisten M&L Motorvoertuigen en Tweewielers M&L Transport en Logistiek Procestechniek VB&B Autoschade VB&B Bouw VB&B Hout VB&B Schilderen Totaal

13 Studentenaantallen op afdelingsniveau Totaal 2012 Totaal c Onderwijsproces i Programma Samenhang De eisen betreffende de AVO-vakken Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap en een moderne vreemde taal (Engels) zijn in het programma van elke opleiding ingebed. Het vak Nederlandse taal wordt gecentraliseerd, dit houdt in dat de student autonoom en afdeling overstijgend onderricht krijgt volgens de eisen van de landelijke examinering. Het Talenlab wordt ingezet voor de (met name) taalzwakkere student. Studenten die bij aanvang van de opleiding voldoen aan het uitstroomniveau van de Nederlandse taal kunnen worden vrijgesteld voor onderwijstijd of komen in aanmerking voor afstandsleren. De onderwijsprogramma s voor BOL en BBL bij het Markiezaat College zijn volledig competentiegericht. De diverse programma s zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven en/of met consortia van scholen. Afstemming tussen theorie, praktijk en beroepspraktijkvorming vindt voortdurend plaats. De eindtermgerichte opleidingen zijn in overleg met bedrijven volgens een strakke planning afgerond. Maatwerk Bij alle opleidingen is het vanaf het eerste leerjaar mogelijk om te switchen van opleidingsniveau of opleidingsrichting, als blijkt dat de gekozen opleiding niet aansluit bij de interesse of het niveau van de student. Voor een aantal BBL-opleidingen geldt dat eveneens en is het zelfs mogelijk om de opleiding branche- en/of bedrijfsspecifiek in te vullen. De werkvormen zijn divers en sluiten aan bij de soort opleiding of leerstijl van de student. Doordat bedrijven steeds lastiger kunnen voldoen aan het leveren van leerwerkplekken voor de BBL-opleidingen is er besloten om samen met het bedrijfsleven een aantal opleidingen tijdelijk in een BOL-variant aan te bieden. In samenwerking met diverse kenniscentra en de MBO-Raad houdt het Markiezaat College zich nadrukkelijk bezig met de opzet en toetsing van de nieuwe kwalificatie dossiers. 12

14 ii Leren in de Onderwijsinstelling Ons streven is studenten op te leiden tot competente medewerkers met de juiste beroepshouding en vaardigheden. Tijdens panelgesprekken met de directeur en stafmedewerker Marketing & Communicatie, worden ervaringen met studenten besproken. Deze worden teruggekoppeld naar de betrokken onderwijsteams. Didactisch handelen Het Markiezaat College kent geen eenduidig didactisch concept. De onderwijsteams bepalen welk didactisch concept het meest geschikt is voor de opleiding, het niveau van de opleiding en de doelgroep. De uitvoering van het onderwijsproces moet wel voldoen aan het Real Life concept, alsof de studenten werkzaam zijn in de echte praktijk. De faciliteiten binnen de schoollocaties zijn dan ook zodanig ingericht om theorie- en praktijkscholing uit te voeren. Ook moet de inhoud van de opleiding samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven ontwikkeld zijn of in elk geval zijn besproken met betrokkenen vanuit het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld in klankbordgroepen. In steeds meer opleidingen wordt gebruikgemaakt van digitale leermiddelen (zoals de ipad in de pilot imarkiezaat) en een elektronische leeromgeving (It s Learning). Om het gebruik van een elektronische leeromgeving te stimuleren, vinden regelmatig scholingen plaats voor docenten. Leertijd De opleidingen zijn zodanig vormgegeven dat deze binnen de daarvoor gestelde studiebelasting kunnen worden gerealiseerd. De geprogrammeerde onderwijstijd wordt tevens behaald, omdat vooraf een extra buffer wordt geprogrammeerd en uitval nagenoeg altijd wordt opgelost met vervanging door collega s. Bij de opleidingen wordt de aanwezigheid geregistreerd in PARS (Presentie Absentie Registratie Systeem) en CVS (Cijfer Volg Systeem). In ieder lokaal en in iedere praktijkruimte kan de docent de aan- en afwezigheid digitaal registeren. In de BPV wordt gewerkt met urenregistratielijsten, die gecontroleerd worden door de studieloopbaanbegeleiders of BPV-begeleiders. In geval van de gestelde exameneisen stelt de subexamencommissie vast of een student voldoende BPV-uren heeft gemaakt om in aanmerking te komen voor de afronding van zijn/haar opleiding en of deze BPV-uren tevens voldoen aan de geprogrammeerde onderwijstijd. Leeromgeving Het Markiezaat College leidt studenten op alsof ze werkzaam zijn in de echte praktijk. (Real Life concept). De faciliteiten binnen de schoollocaties zijn dan ook zodanig ingericht om realistische praktijkopdrachten en projecten uit te voeren. Daarnaast onderhoudt het Markiezaat College intensieve contacten met het bedrijfsleven, opdat de leerinhoud adequaat blijft aansluiten op de meest recente behoefte aan kennis en vaardigheden binnen dat bedrijfsleven. Aantal geregistreerde incidenten, klachten en afhandeling In 2013 zijn 6 klachten/bezwaarschriften ingediend en afgehandeld. De klachten betroffen o.a. diefstal, roosterwijzigingen, afwijzing van inschrijving, examenuitslag. Indieners van klachten worden altijd door de afdelingsmanager uitgenodigd voor een gesprek, zodat zij hun klacht mondeling kunnen toelichten. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Vertrouwenspersonen hebben, buiten enige mediation, geen zaken aan de orde gehad die binnen de wettelijke kaders van vertrouwenspersoon vallen. 13

15 Via de incidentenmonitor TIMO zijn in 2013 vijftien incidenten gemeld. TIMO wordt binnen het Markiezaat College ook gebruikt om schades te melden. Er zijn in 2013 acht schades in behandeling genomen. Daarvan zijn er zeven afgesloten en één is nog in behandeling. Alle overige incidenten zijn afgesloten. Overzicht incidenten Categorie Aantal Sub- categorie Aantal Bedreiging 2 N.V.T. Ongeluk 8 Overig met immateriële schade 4 Overig met materiele schade 3 Brand/explosie 1 Vernieling 3 Schades Gezondheid 1 Ongeluk Geweldpleging 1 N.V.T. iii Begeleiding Om tegemoet te komen aan de wettelijke afspraken met betrekking tot terugdringing van voortijdig schoolverlaten, kwalificatieplicht en verzuimmeldingen is een transparante en door personeel gedragen zorgstructuur binnen het onderwijsinstituut van belang. Het Markiezaat College heeft de zorgstructuur vastgelegd in een voor het gehele college geldende notitie, die is vastgesteld tot De daarin beschreven werkwijze wordt gevolgd en gecoördineerd door de zorgcoördinator. Intake & plaatsing Na aanmelding bij het Markiezaat College ontvangt de aspirant student een uitnodiging voor het maken van de AMN-intaketest. Deze test is voor studenten van niveau 1 en 2 verplicht en studenten van niveau 3 en 4 doen dit op verzoek van de onderwijsafdeling. De AMNintaketest meet de capaciteiten en motivatie van de aspirant student en geeft aan of hij/zij over voldoende competenties bezit om het beroep straks uit te oefenen. Hierna wordt de aspirant student uitgenodigd voor een individueel intakegesprek van 30 minuten. De uitslag van de test wordt tijdens het intakegesprek kort besproken. De uitslag van de test wordt niet gebruikt om te selecteren, maar wel om direct bij aanvang van de studie dié ondersteuning te (kunnen) bieden die nodig is om het gekozen opleidingstraject succesvol (met diploma!) af te ronden. De bevindingen van het gesprek worden genoteerd in een intakeadvies aan de desbetreffende onderwijsafdeling. Bij intakegesprekken voor niveau 1 en 2 is in principe, naast een vakleerkracht, ook een trajectbegeleider zorg aanwezig. Bij intakegesprekken voor niveau 3 en 4 is dit vooral het geval als de uitslag van de AMN-intaketest en/of de inhoud van het doorstroomdossier van de toeleverende school hiertoe aanleiding geeft. Studieloopbaanbegeleiding In overeenstemming met de ROC-brede richtlijnen heeft het Markiezaat College de studentenbegeleiding vormgegeven volgens de eerste-, tweede- en derdelijns begeleidingsstructuur te weten: 1. Eerstelijns begeleiding (onderwijsafdeling). 2. Tweedelijns begeleiding (afdeling onafhankelijk). 3. Derdelijns begeleiding (buiten het Markiezaat College of ROC West-Brabant). De eerstelijns verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de studenten ligt bij het primaire 14

16 proces binnen de onderwijsafdelingen. Deze wordt verzorgd door de studieloopbaanbegeleider en de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator is op afdelingsniveau verantwoordelijk voor het signaleren van verzuim en het bespreken van problemen dienaangaande met studenten en ouders op voordracht van de studieloopbaanbegeleider en de trajectbegeleider zorg. Begeleiding bij tussentijdse uitstroom Bij tussentijdse (ongekwalificeerde) uitstroom van de student, wordt hij/zij begeleid door de trajectbegeleider zorg. Deze begeleiding bestaat uit: Het aanbieden van beroepenoriëntatie, indien de student zelf geen goed alternatief weet. Het voeren van (een) gesprek(ken) om de oorzaak/reden van de uitstroom te achterhalen. Assistentie en/of bemiddeling bij de instroom bij een nieuwe (ROC) onderwijsinstelling. Assistentie bij de administratieve afhandeling (student en onderwijsinstelling). Eventuele doorverwijzing van de student naar arbeid bemiddelende organisaties. Voor zover mogelijk en/of noodzakelijk betrekt de trajectbegeleider zorg hierbij ook de leerplicht- of de kwalificatieplichtambtena(a)r(en) en gemeentelijke trajectadviseurs. Studenten met een specifieke begeleidingsbehoefte Afdelingsonafhankelijke medewerkers van het trajectbureau, de trajectbegeleiders zorg, verzorgen de tweedelijns begeleiding. De trajectbegeleiders zorg zijn betrokken bij de instroom, doorstroom en uitstroom van de student. Zij hebben een overall blik door de organisatie, nemen de zorg over van de studieloopbaanbegeleider en/of de verzuimcoördinator indien de zorg qua aard, deskundigheid, efficiency of onafhankelijkheid niet op eerstelijns niveau kan worden uitgevoerd. De trajectbegeleiders zijn de contactpersonen voor de begeleiders die de derdelijns begeleiding verzorgen. Daarnaast dragen zij zorg voor de coördinatie van de begeleiding van studenten met een leerlinggebonden financiering (LGF). In 2013 hadden 57 studenten een LGF-indicatie. Samenwerking met ketenpartners De derdelijns begeleiding wordt verzorgd door begeleiders die specifieke expertise hebben en niet in dienst zijn van het Markiezaat College zoals een orthopedagoog, leer- en kwalificatieplichtambtenaar of instanties zoals REC, GGD, GGZ en eventueel de wijkagent. Deze ketenpartners maken ook deel uit van het Zorg Advies Team (ZAT). In het verslagjaar is het ZAT viermaal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn uitsluitend anonieme casussen besproken. De structurele samenwerking met GGZWNB, waarbij een vaste medewerker op afroep beschikbaar is voor consultatie over en eventueel behandeling/doorverwijzing van een student, heeft in 2013 geleid tot een tweetal doorverwijzingen van studenten naar een GGZtraject. Als medewerking, advies of diagnostisering bij het SS&B/Studie en Handicap werd aangevraagd, dan betrof dit voornamelijk studenten met LGF of met een VSO-verleden óf met dyslexie. Voorlichting en Kennisverdieping Om de student met een beperking of een (tijdelijk) sociaal-emotioneel probleem gedurende zijn opleiding zo goed mogelijk te ondersteunen en te behoeden voor voortijdige uitval, is in het verslagjaar 2012 begonnen met gestructureerde voorlichting over en kennisverdieping van beperkingen en stoornissen. Deze lijn is in 2013 doorgezet, mede met het oog op de anticipatie op Passend Onderwijs, dat komend studiejaar een feit is. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de deskundigheid van de medewerkers of contactpersonen van het Trajectbureau. Scholing van personeel om begeleidingsactiviteiten of signaleringen te registreren en 15

17 hiermee inzichtelijk te maken voor andere (begeleidende) docenten en overige medewerkers is ook in 2013 doorgezet, door naast de (verplichte ROC) training Coach in Onderwijs ook de scholing Edictis Begeleidingsmodule voor Markiezaat personeel verplicht te stellen. In de Marap wordt de tussentijdse uitstroom cijfermatig opgenomen. Hierin is ook de reden van uitstroom zichtbaar gemaakt. Op basis van deze gegevens worden acties uitgezet binnen de onderwijsteams. iv Leren in de beroepspraktijk De opleiding bereidt de studenten en leerbedrijven voldoende voor op de beroepspraktijk vorming, zorgt voor een passende plaatsing en werkinhoud, maakt voldoende afspraken met het leerbedrijf over hun begeleiding, volgt en bewaakt de uitvoering van de afspraken en zorgt voor reflectie op de leerervaring. Uit het tevredenheidsonderzoek BPV dat bij leerbedrijven heeft plaatsgevonden blijkt, dat de leerbedrijven tevreden zijn over de samenwerking met het Markiezaat College op bovengenoemde punten. In steeds meer opleidingen vindt examinering plaats tijdens de BPV in het bedrijf. Dit past precies in ons Real Life onderwijsconcept. Door de economische recessie zijn in 2013 wel degelijk de gevolgen merkbaar bij het vinden van BPV-plaatsen. Vooral de branches die bouwgerelateerd zijn hebben grote klappen gekregen. Daarom is er samen met het bedrijfsleven gezocht naar mogelijkheden de opleiding, indien mogelijk, in een BOL variant aan te bieden met voldoende praktijkondersteuning. 3.d Examinering Handboek examinering Het handboek Examinering CGO is in 2013 niet gewijzigd. AVO-vakken In vervolg op het in 2012 opgerichte centraal examenbureau voor de AVO-vakken is in 2013 een sub-examencommissie opgericht voor deze AVO-vakken. Deze sub-examencommissie organiseert en coördineert alle aan de AVO-examens gerelateerde acties zoals vrijstellingen, examencoördinatie, klachten en verwerking van de resultaten. Diploma s In 2013 zijn door het Markiezaat College 785 diploma s uitgereikt. Het Markiezaat College betrekt het bedrijfsleven zoveel als mogelijk bij de afname en beoordeling van de proeve van bekwaamheid. Uit de resultaten van de JOB-Monitor en de Bedrijvenenquête is gebleken, dat zowel studenten als het bedrijfsleven de wijze van examinering positief beoordelen. Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Veel van de examens die worden afgenomen binnen het Markiezaat College worden ingekocht bij de door de Inspectie als voldoende beoordeelde organisaties en voldoen daarmee aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De zelf geconstrueerde examens worden vastgesteld in de sub-examencommissie. De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk Er wordt van ieder afgenomen examen proces-verbaal opgemaakt. Uit deze processen verbaal is één geval van fraude gemeld waar op de examencommissie passende sancties 16

18 heeft opgelegd. Verder zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen. De diplomering is deugdelijk en geborgd Ook dit jaar is de diplomering deugdelijk verlopen. Er hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan. In 2013 is het gestandaardiseerde mbo-diplomamodel binnen het Markiezaat College geïmplementeerd. 17

19 4. Kwaliteit 4.a Kwaliteitszorg In 2013 is het besluit genomen om de afdelings- en teamplannen (P(lan) en D(o)) voor 2014 volledig op te nemen in Yucan, zodat ook de realisatie (Check) en Act) in Yucan kan worden geregistreerd. Ter voorbereiding hierop is in 2013 een plan van aanpak opgesteld: In 2013 is een start gemaakt met het vullen van Yucan door de teams samen met de afdelingsmanagers. Op deze manier krijgen de teams zicht op de verschillende kwaliteitsgebieden binnen het onderwijs, zoals examinering, diplomering, opbrengsten en waardering door studenten en het beroepenveld. De zelfevaluaties binnen Yucan gaan tevens de basis vormen voor interne audits waarbij samen met een onafhankelijke deskundige de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld. In 2013 is ook een begin gemaakt met de organisatie om het invullen van Yucan lager in de organisatie weg te leggen. Binnen de teams is of wordt in de eerste maanden van 2014 één medewerker als evaluatieleider aangesteld die samen met het team de zelfevaluatie invult. De geconstateerde verbeterpunten worden door het team vanaf 2014 vertaald naar een verbeterplan. Dit verbeterplan zal vanaf 2014 worden aangevuld met de actiepunten uit het jaarplan en de verbeterpunten uit de verschillende onderzoeken zoals de JOB-Monitor. Op deze manier ontstaat een totaalbeeld van de openstaande punten op de afdeling en kan de PDCA-cyclus beter worden doorlopen. Waarbij er duidelijke rollen zijn belegd bij de teams en het management. Binnen de organisatie is één aanspreekpunt aangesteld voor de medewerkers om deze stap van de implementatie en uitrollen van Yucan soepel te laten verlopen en om grip te houden op de voortgang. De verantwoording over 2013 is opgenomen in de Check en de Act van de jaarplannen van de afdelingen. 4.b Beoordeling JOB-Monitor (Deelnemerstevredenheidsonderzoek) JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs organiseert tweejaarlijks een landelijke analyse van studententevredenheid. In 2012 heeft het Markiezaat College voor de vijfde keer meegedaan aan de JOB Monitor. De score was bovengemiddeld ten opzichte van de andere MBO-colleges van ROC West-Brabant. In vergelijking met eerdere JOB-enquêtes is er sprake van bestendiging dan wel verbetering van de resultaten. De resultaten van deze enquête zijn uitgewerkt op zowel Markiezaat- als teamniveau. Op het niveau van het Markiezaat College scoort geen enkele vraag in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) lager dan 3.0 (lager is namelijk een aandachtspunt). Per onderwijsteam zijn de uitslagen meer gedifferentieerd, ook op het gebied van sociale en fysieke veiligheid en sfeer. In 2013 hebben de afdelingsmanagers met groepjes studenten de resultaten besproken om op die manier een nog beter zicht op de verbeterpunten te krijgen. In die gesprekken is ook een bevestiging gekregen van het totaalbeeld dat de JOB-Monitor geeft. De verbeterpunten die in deze gesprekken naar voren komen verschillen per afdeling en worden dan ook per afdeling opgepakt. Eind 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor adequate uitvoering van de JOB-Monitor

20 Alumni onderzoek In juli 2013 presenteerde DUO de resultaten van het Alumni onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd. Globaal kunnen we concluderen dat van de ondervraagde gediplomeerden driekwart (78%) is gaan werken, dat er bij 13% sprake is van een combinatie van leren en werken, 4% heeft gekozen voor een (voltijds) vervolgopleiding, 5% werkloos is en dat 1 gediplomeerde (0%) iets anders is gaan doen. Over het algemeen zijn de gediplomeerden tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteitsaspecten van de school, zoals bijvoorbeeld begeleiding, de inhoud en bruikbaarheid van het lesprogramma. Een verbeterpuntje volgens de onderzoekers zou kunnen zijn: de begeleiding bij keuze van een vervolgopleiding. De resultaten van het Alumnionderzoek zijn uitgesplitst op afdelingsniveau en zijn daar ook besproken. Interne audit en Inspectie Audit In 2013 heeft vanuit de Inspectie geen audit plaatsgevonden bij het Markiezaat College. Bij het team Bouw en Hout van de afdeling Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek heeft in mei 2013 een interne audit plaats gevonden voor de opleiding Allround timmerman nieuwbouw. Deze opleiding voldoet aan de eisen van het Toezichtkader BVE 2012 voor wat betreft het gebied Onderwijsproces. Alle kwaliteitsaspecten en criteria binnen dit gebied zijn voldoende. Aandachtspunt is de kwaliteitsborging. In 2014 is dit voor het gehele Markiezaat College benoemd als speerpunt. Door de invoering van Yucan (zie ook 4.a Kwaliteitszorg) werken we aan een betere borging van de Kwaliteit. BPV-onderzoek Partnership (duurzame relaties met het bedrijfsleven) is een kernwaarde van het Markiezaat College. Daarom besteden wij veel zorg aan de relatie met de leerbedrijven. Een werkgroep BPV bespreekt alle zaken met betrekking tot de BPV en koppelt deze terug naar de afdelingen. In 2013 heeft het Markiezaat zich ook weer aangesloten bij de Kenniskring-BPV. Tevens is weer een start gemaakt met de voorbereiding van de eigen BPV-enquête, zodat die in het begin van 2014 uitgezet kan worden. Personeelstevredenheidsonderzoek In 2011 is het personeelstevredenheidsonderzoek gehouden. Ten aanzien van het thema Welzijn en dan de vraag met betrekking tot tevredenheid voorzieningen: klimaat (temperatuur, luchtverversing, licht, geluid; score 2.9) zijn in 2012 de nodige acties uitgevoerd, zoals het plaatsen van luchtroosters. Ook is een aantal experimenten met licht uitgevoerd, waarbij is geconcludeerd dat het raadzaam is in de toekomst meer gebruik te maken van actievere en energiezuinige verlichting. In de zomervakantie 2013 zijn in de helft van het gebouw van Nobellaan 50 de plafonds vernieuwd (geluiddempende platen) en nieuwe verlichting geplaatst. Eén van de doelen was dat de daglichtbeleving van buiten naar binnen komt, in combinatie met energie zuinige TLbuizen. Dit zal zeker een besparing van energie van 40% opleveren. Eén en ander is uitgevoerd in samenwerking met een adviesbureau. In de zomer van 2014 vervangen wij de andere helft. Met betrekking tot het thema Taakbeleid, en dan over het maken van afspraken over de inzet van ondersteunend en beheerspersoneel, is in het directieoverleg afgesproken om tijdens de functioneringsgesprekken aandacht te besteden aan dit punt. 19

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Markiezaat College

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Markiezaat College Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke vereisten... 9 3.b Opbrengsten...

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2012. Markiezaat College. Jaarverslag 2012

1 Jaarverslag 2012. Markiezaat College. Jaarverslag 2012 Markiezaat College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 Markiezaat College Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Directieverslag 4 2a Strategie 4 2b Realisatie van speerpunten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Markiezaat College, het échte werk

Jaarverslag 2011. Markiezaat College, het échte werk Markiezaat College Markiezaat College, het échte werk Markiezaat College 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Directieverslag 4 a Strategie 4 b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan 2011 7 3

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Markiezaat College, het échte werk

Jaarplan 2014. Markiezaat College, het échte werk Jaarplan 2014 Markiezaat College, het échte werk Inhoudsopgave 1. Toelichting jaarplan 3 2. Ontwikkelingen* 4 3. Speerpunten 6 4. Onderwijsproces 7 5. 9 6. Financiën 11 Bijlage: Jaarplannen afdelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

Open dagen Programmaboekje

Open dagen Programmaboekje WAT VIND JE WAAR? NOBELLAAN 50 Mechatronica Engineering Elektrotechniek Werktuigbouwkunde Motorvoertuigen Tweewielers Machinist gww Chauffeur goederenvervoer Logistiek Procestechniek: operators Vliegtuigtechniek

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A) KWALITEITSONDERZOEK MBO SBK Opleidingen te Eindhoven Operator (Operator A) BRIN: 30XZ Onderzoeksnummer: 284978 Onderzoek uitgevoerd: 9 december 2015 t/m 14 december 2015 Conceptrapport verzonden op: 20

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-2 1 e +2 e jaars,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-2 1 e +2 e jaars, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Sluit de theorie goed aan op de praktijk? Theorie DVC praktijk schilder^scool is goed.

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278019 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie