Gegevens gebruiker. Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Telefoon:...Fax: Branche:...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens gebruiker. Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Telefoon:...Fax:... E-mail:... Branche:..."

Transcriptie

1 Bestelformulier AccountView Business Financieel EUR Handel en Logistiek EUR Projecten en Uren EUR AccountView Business Facturering I 650 Projecten Aanmaningen 495 Baliefacturering 350 Uitgebreide projectbudgettering Rentenota s 275 Offertes 895 Projecthiërarchie Budgettering I 195 Abonnementen 595 Projectoffertes Budgettering II 595 Facturering II 595 Projectinkopen 495 Controllers Desk 895 Verkooporders (uitbr op Voorrd) 895 Projectfacturering 495 Periodieke boekingen 195 Orderinkoop 595 Projecten onderhanden werk I 995 Vaste activa I 250 Artikeleenheden 495 Projecten onderhanden werk II Vaste activa II 895 Samengestelde artikelen 795 Projectvoorschotten (uitbreiding op 895 Consolidatie I 450 Verkoopadvisering 495 Proj.fact of Uren en Declaraties) Consolidatie internationaal Verkoophistorie I 250 Projectverplichtingen Financieel 895 Multi-Year Financials 595 Verkoophistorie II (inclusief I) 595 Uitgebreide projectverplichtingen Uitgebreide vreemde valuta 895 Verkoopanalyse I 350 Urenregistratie 550 Uitgebreide kostenanalyse 275 Voorraad 595 Urenhistorie 495 Transitorische posten 495 Voorraadbeheer Uren en Declaraties I (10 medew) G-rekening 495 Voorraadhistorie I 350 MyTime (uitbr op BOS ) pp/pm. Kostenverdeel I 495 Voorraadhistorie II (inclusief I) medewerkers Kostenverdeel II / Voorraadanalyse I 595 Uren en Declaraties II (10 mw) Activity Based Costing Voorraadwaardering 895 Projecthiërarchie Intercompanyboekingen 895 Magazijnlocaties 895 Declaratiehistorie 295 BusinessModeller Financieel 895 Goederenuitgifte 795 Uitgebreide declaratieomschr 450 BusinessDimensions Financieel 595 (uitbr op Verk.ord) Extra medewerkers (11-20,. BusinessReporter Financieel 595 Productiestuklijsten , extra 50) IFA Workflow Inkoop I 595 BusinessModeller Projecten/Uren medew (minimum), pp/pm. Inkoop II 795 BusinessDimensions Proj/Uren extra medewerkers Inkoophistorie I 250 BusinessReporter Projecten/Uren 595 IFA Scanning (incl 3 medew) Inkoophistorie II (inclusief I) extra medewerkers 250 Inkoopanalyse 350 Algemeen Artikelkaarten 275 Netwerktoeslag 6-10 gebruikers 675 Telebankieren Uitgebreide artikelomschrijving 450 Netwerktoeslag 6-20 gebruikers Automatische betalingen 275 Prijsafspraken I 595 Netwerktoeslag 6-50 gebruikers Automatische betalingen 550 CBS/Intrastat 595 Netwerktoeslag extra 50 gebr buitenland per formaat ecatalogus 895 Uitgebreide toegangsbeveiliging I 195 Inlezen bankmutaties 80 BusinessModeller Handel 895 Betalingsfiattering 495 ABN AMRO ING 195 BusinessDimensions Handel 595 Audit Trail 395 Rabobank... (uitbr op BusDim Financieel) Uitgebr toegangsbeveiliging II 595 Multirekening teleb per formaat 550 BusinessReporter Handel 595 Uitgebr toegangsbev III Automatische incasso 295 Fiattering 595 Integratie BusinessAlerter I Relatiebeheer Mutatie-import 295 BusinessAlerter II Verkoopinformatiesysteem ( VIS, 1) 895 Stamgegevens-import 495 Dynamic Office 895 BusinessModeller VIS (2) 895 AccountView COM 495 Centraal stambestand BusinessReporter VIS 595 Client Access Licence Sleutelvelden wijzigen 395 CRM (uitbreiding op 1 en 2) AccountView BM/SDK 495 Implementatie Toolkit 200 Communication Service SuperOffice 895 Client Access Licence Cliënt-import 195 AccountView SuperOffice CRM Online AccountView.NET 895 Cliënt-export 95 Standaard, pp/pm. Backoffice Server ( BOS )... extra handleiding(en) 35 Professional, pp/pm. AccountView COM Server medewerkers BusinessModeller (compleet) Internationaal... extra GB, per GB. BusinessDimensions (compl) Landuitbreiding, per land 895 Supportcontract 7% (verplicht) BusinessReporter (compleet) Taaluitbreiding, per taal 895 System Development Kit HRM / loonadministratie Integrated Test Facility 595 Onderhoudsabonnement Communication Service Nmbrs 495 (verplicht) Nmbrs HRM Professional (gebr/mw). Managerlogin (MSS). Medewerkerlogin (ESS). Naam bedrijf:... Gegevens gebruiker Licentienaam: Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Adres:... Pc/Plaats: Telefoon:...Fax: Branche:... Accountant:... Datum/Handtekening:... Gegevens AccountView-partner Partner: Contactpersoon: Gewenste leverdatum:...versie:... Datum/Handtekening: Levering tegen contante betaling tenzij anders met u is overeengekomen. Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. Administratie-/orderkosten EUR 12,50. Wijzigingen voorbehouden, november Telefoon: ; Fax: ; Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn tenzij anders overeengekomen van toepassing de ICT~Office Voorwaarden 2008 modules Algemeen, Licentie voor programmatuur (1) en Onderhoud van programmatuur (3) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nr

2 ACCOUNTVIEW EINDGEBRUIKER STANDAARD SOFTWARE LICENTIE, VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT ACCOUNTVIEW EN DE LICENTIEVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW INTEGRATIETOOLS, kantoor houdende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 200, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer, hierna en in de voorwaarden te noemen AccountView en mede ten behoeve van AccountView Leverancier en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, hierna en in de voorwaarden te noemen Eindgebruiker VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 1. Aan Eindgebruiker zijn voor of bij initiële aanschaf van de AccountView Software: Accountview Eindgebruiker Standaard Software Licentie, Voorwaarden onderhoudsabonnement AccountView en de Licentievoorwaarden AccountView Integratietools (gezamenlijk: De Voorwaarden ) ter beschikking gesteld. Deze Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van AccountView. 2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de door AccountView geproduceerde programmatuur die in de Specificatie AccountView Software in onderhoud is vermeld. Deze specificatie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de (onderhouds)overeenkomst. De definitieve specificatie wordt meegeleverd bij de uitgifte van de software. Een voorlopige specificatie is op te vragen bij uw AccountView-leverancier. 3. Eindgebruiker verklaart zich tegenover AccountView akkoord met de Voorwaarden onderhoudsabonnement AccountView (document 2) die tezamen met Specificatie AccountView software in onderhoud de onderhoudsovereenkomst behelzen. 4. Het gebruik van de, door AccountView geproduceerde, programmatuur is onderworpen aan hetgeen is bepaald in de door AccountView Leverancier met Eindgebruiker overeengekomen AccountView Eindgebruiker Standaard Software Licentie en aan de van toepassing zijnde Licentievoorwaarden AccountView Integratietools, welke respectievelijk als document 1 en 3 onderdeel zijn van De Voorwaarden. 5. Bij wijzigingen in de productsamenstelling wordt een nieuwe Specificatie AccountView software in onderhoud aan Eindgebruiker ter beschikking gesteld. 6. De onderhoudsovereenkomst vangt aan op de in de Specificatie AccountView software in onderhoud vermelde ingangsdatum. Namens de Eindgebruiker,

3 ACCOUNTVIEW EINDGEBRUIKER STANDAARD SOFTWARE LICENTIE TEGEN PERIODIEKE VERGOEDING, VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT ACCOUNTVIEW EN DE LICENTIEVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW INTEGRATIETOOLS, kantoor houdende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 200, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer, hierna en in de voorwaarden te noemen AccountView en mede ten behoeve van AccountView-leverancier en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, hierna en in de voorwaarden te noemen Eindgebruiker VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 1. Aan Eindgebruiker zijn voor of bij initiële aanschaf van de AccountView Software: Accountview Eindgebruiker Standaard Software Licentie tegen periodieke vergoeding, Voorwaarden onderhoudsabonnement AccountView en de Licentievoorwaarden AccountView Integratietools (gezamenlijk: De Voorwaarden ) ter beschikking gesteld. Deze Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van AccountView. 2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de door AccountView geproduceerde programmatuur die in de Specificatie AccountView Software in onderhoud is vermeld. Deze specificatie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de (onderhouds)overeenkomst. De definitieve specificatie wordt meegeleverd bij de uitgifte van de software. Een voorlopige specificatie is op te vragen bij uw AccountView-leverancier. 3. Eindgebruiker verklaart zich tegenover AccountView akkoord met de Voorwaarden onderhoudsabonnement AccountView (document 2) die tezamen met Specificatie AccountView software in onderhoud de onderhoudsovereenkomst behelzen. 4. Het gebruik van de, door AccountView geproduceerde, programmatuur is onderworpen aan hetgeen is bepaald in de door AccountView Leverancier met Eindgebruiker overeengekomen AccountView Eindgebruiker Standaard Software Licentie tegen periodieke vergoeding en aan de van toepassing zijnde Licentievoorwaarden AccountView Integratietools, welke respectievelijk als document 1 en 3 onderdeel zijn van De Voorwaarden. 5. Bij wijzigingen in de productsamenstelling wordt een nieuwe Specificatie AccountView software in onderhoud aan Eindgebruiker ter beschikking gesteld. 6. De onderhoudsovereenkomst vangt aan op de in de Specificatie AccountView software in onderhoud vermelde ingangsdatum. Namens de Eindgebruiker,

4 GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW SOFTWARE DIENSTEN (OAV), kantoor houdende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 200, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer, hierna en hierna te noemen AccountView en Contactpersoon : adres : rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, hierna en hierna te noemen De Klant. Beheerdersgegevens Naam van beheerder : adres van beheerder : Telefoonnummer van beheerder : Deze overeenkomst geeft tezamen met de Voorwaarden Gebruik Softwaredienst het volgende aantal medewerkers recht op toegang tot de softwaredienst van AccountView. Bedragen in EUR, excl. BTW. Dienst(en) Omschrijving AccountView in ASP Solo / Team / Business (doorhalen wat niet van toepassing is) Aantal gebruikers / medewerkers IFA MyTime AccountView SuperOffice CRM Online Editie: Standard / Professional Aanvullende opslag: Ja / Nee AccountView Nmbrs Editie: HRM Professional GB Maandelijkse abonnementskosten HRM managerlogin (MSS) HRM medewerkerlogin (ESS) Totaal

5 VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 1. Aan de Klant wordt de hierboven aangeduide software en de ondersteuning daarvan als een dienst ter beschikking gesteld voor het vermelde aantal gebruikers/medewerkers (hierna: De Dienst ). De Dienst behelst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht van: AccountView Software, besturingssoftware van derden en een hosting platform bij een externe partij. AccountView stelt de Dienst op afstand via elektronische netwerken ter beschikking. 2. Startdatum van de overeenkomst is de datum van ondertekening van deze OAV. Betalingsverplichtingen nemen een aanvang zodra AccountView start met de voorbereiding van de inrichting van een Klantomgeving. 3. De Klant dient de volgens de geldende prijslijst voor de Dienst verschuldigde vergoeding op basis van variabelen als de versie, het aantal medewerkers of gebruikers of de omvang van de opslag van gegevens, via automatische incasso telkens per maand vooraf * aan AccountView te betalen. 4. De klant verleent AccountView de onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming al het door de Klant verschuldigde in een wettig Nederlands betaalmiddel zonder kosten voor AccountView te incasseren door middel van automatische incasso op een door AccountView aan te wijzen rekeningnummer. De Klant zal te allen tijde zorg dragen voor voldoende saldo en voorts de noodzakelijke medewerking verlenen aan de voldoening per automatische incasso. 5. Bij wijzigingen in de Dienst wordt een nieuwe Specificatie Software Diensten aan de Klant ter beschikking gesteld. 6. In het geval de Klant tevens een AccountView-softwarelicentie heeft aangeschaft, zijn hem voor of bij initiële aanschaf daarvan de Voorwaarden van de onderhoudsovereenkomst, de Algemene licentievoorwaarden ter hand gesteld en zijn die door de Klant aanvaard. De voorwaarden staan tevens vermeld op de website van AccountView. Door ondertekening van deze OAV bevestigt de Klant tevens de bijgaande Voorwaarden Gebruik Softwaredienst vóór of bij het aangaan van de overeenkomst te hebben ontvangen en dat die door hem zijn aanvaard; aldus zijn zij onderdeel van de overeenkomst. * Bij AccountView Nmbrs vindt de incasso-opdracht per maand achteraf plaats. Namens de Klant,

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV Nieuw in AccountView versie 9.4 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd.

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd. Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Aanmaak datum: 07-04-2011 Dit document betreft een overeenkomst waarmee een hoogwaardige server en door u gewenste aanvullende services worden verkregen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

Paraaf opdrachtgever Paraaf Proserve B.V. - 1 -

Paraaf opdrachtgever Paraaf Proserve B.V. - 1 - - 1 - Paraaf Proserve B.V. Ondergetekenden: Leveringsovereenkomst tussen Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. en Test 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Communicatie Infrastructuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna

Nadere informatie

Dedicated server voorwaarden

Dedicated server voorwaarden Dedicated server voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dedicated server aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IN dedicated server goederen en /of diensten aan Cliënt

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie